Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Bastjanis - Krasts, Ilmars Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu
Riga Liktenstasti 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some light edgewear. Paper begining to show uniform ageing. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu aprindas, un ta ari vairakas lappuses veltitas saietiem, kur figure Velta Snikere, Ingrida Viksna , Andrejs Johansons, Valts Grevins un ari jau savu vietu musu literaturas elite nodrosinajusie Eglisi (Anslavs un Andrejs), Ilona Leimane, Caks, Adamsons. Par katru Bastjanim ir savs butisks vertejums" ( G. Zvejnieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika
Riga Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good 
314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atrodama bagatiga viela petijumiem par trimdinieku savstarpejam attieci-bam un mijiedirbi ar vietejiem darba devejiem un kolegiem. Tapat vertigi ir vienreizejie pazistamu personu raksturojumi - gan ka dokumentacija, gan tiri cilvecigas zinkares del. Un visbeidzot, Pasvesture ir ari nostalgisks celojums pagatne. Tai pagatne, kur, par spiti kara briesmam un trimdas pirmo gadu grutumiem, bija tik daudz gaisu brizu un tik daudz neviltota, aizrautiga prieka." ( Nora Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules
Riga Liktenstasti 2006 Pictorial Cover Very Good + 
Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie