Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Svabe Arveds Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Svabe Arveds Cela Uz Purgatoriju
Copenhagen Imanta 1953 Cloth Very Good + Sigurds Kalnins 
50pp. 1000 copies. A very good, clean, tight copy. "Paraugs vesturiskai novelei" -- Ja Deglavs, Aleksandrs Grins un Karlis Zarins mums ir devusi teicamus vesturiskus romanus, tad Arveds Svabes Cela uz purgatoriju nu ir paraugs latviesu vesturiskai novelei. -- Noveles personazos darbojas biskapa Alberta laikabiedri -- Karalis Visvaldis. Vesturnieks un dzejnieks sai novele stradajusi roku roka." ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Svabe Arveds Inteligenti
Mineapolis Tilta Apgads 1963 Hard Cover Very Good + Very Good Kaspars Struga (cover) 
254pp. Dj, shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. " --romana Inteligenti sastopamies ar temu, kas samera maz izmantota musu literatura. Ta ir lauku inteligences dzive un sociala cina cara laika Latvija pec Piekta gada revolucijas. --- Asos vardos un dzivas ainas rakstnieks atklaj sis izkurtejusas sabiedribas tuksumu un liekulibu, tai pretim nostajot jaunas paaudzes skolotajus. Starp sim divam garigam pasaulem notiek cina, kas nereti uzliesmo asas sadursmes. . Romanam kulturvesturiska nozime, jo tas censas paradit, kapec ne viens vien latviesu inteligents pieversas klumigam ideologijam --" ( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Svabe Arveds Latvijas Vesture 1800 - 1914
Stockholm Daugava 1962 Second Edition Very Good + Very Good + 
754pp. Illustrations. Extensive bibliography, index. Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy with a very good dj. "pirmais sada veida darbs, kas sniedz parskatu par sesiem Latvijas vestures sarezgitakajiem un izskirigakajiem gadiem. Gramata iedalita tris nodalas: 1) Latvija Pirmaja pasaules kara, 2) revolucijas mutuli un imperialisma znaugos un 3) cina par neatkaribu. ---Autora darbs ir ieverojams ieguldijums Latvijas jaunlaiku vesture, kas rakstits objektivi un dibinats uz plasiem materialiem un literaturu." (B. Kalnins) Heavy book. Extra postage, please contact Trimdadimd prior to purchase for most advantageous rates.yy 
Price: 72.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Svabe, Arveds Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement
Stockholm Tris Zvaigznes 1950 Hard Cover Very Good + 
Vol1.957pp. Vol2- -1916 Vol3 - -2879 Supplement 214pp. A very good, attractive set. Arveds Svabe Zviedrija bijis redaktors trim "Latvju enciklopedijas" sejumiem, kuri iznaca piecdesmitajos gados Stokholma un vel sodien ir liela ciena dazadas valstis dzivojosu latviesu gimenes. Piemeram, talaja Australija si enciklopedija ir gandriz katra latviesu maja. Ta jau pusgadsimtu kalpo ka bagatigs uzzinu avots par Latviju. Ari sodien enciklopedija tiek biezi pieprasita Latvijas bibliotekas." ( Latvijas Vestnesis) 
Price: 72.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Svabe, Arveds Latvju Kultura Rakstu Krajums Prof. Dr. A. Svabes Redakcija
Eslingen A. Klavsona Apgads 1948 Cloth Fair + 
211pp. A fair+, still tight, uniformly yellowed paper copy bound in green cloth . A few doodles and marks on the rear free endpapers else text unmarred. A very good reading copy. Latviesu konversacijas vardnica iespiestu rakstu izlase, pie kam mainiti dazu rakstu nosaukumi un izdariti nelieli grozijumi. Saturs: Redaktors: Ptieksvards. F. BALODIS : Musu sencu sutiba Baltijas telpa. K. STRAUBERGS: Latvju sakrala pasaule. A. TENTELIS: Latvju tautas vesture. A. SPEKKE: Latvju kultura arzemju avotu gaisma. A. SVABE: Cina par Latvijas tiesibam. xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Svabe, Arveds Straumes Un Avoti Vol. 1 Vol.2 Vol.3
Lincoln Pilskalns 1962 Hard Cover Very Good + 
Vol. 1 408pp. illus, 1962 Repr. of 1938 ed. Vol. 2 417pp. illus. Repr. of 1940 ed. Vol. 3 391pp. 1965 Compiled by Lidija Svabe. All three volumes very good + pages showing uniform age toning. Saturs: 1. sej. Latviesu tautas tiesiskie uzskati. Sena Kursa. Kursu konini un novadnieki; Dokumentu pielikumi. Jelgavas pilsetas satversme treju hercogu laika; Dokumentu pielikumi. Karolinas recepcija Latvija un Igaunija; Dokumentu pielikumi -- 2. sej. Latviesu vestures uzdevumi. Legendarais vesture. Latviesu Indrikis un vina chronika. Musu senas naudas sistemas. Krievu mesli -- 3. sej. Jersikas karalvalsts. Rigas 13. gadsimta tiesibas. Latviesu zemnieks 16. gs. historiografija. Sigismunda Augusta Livonijas politika. Latviesu cilsu tiesibas. Latviesu dzimta un lielgimene. Talava. Livonu un krievu 1242. gada miera ligums. Livonijas senakas bruninieku tiesibas. Pecvardi. Bibliografija. 
Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Svabe, Arveds Vards Romans
Gaujas Apgads 1992 Second Edition Soft Cover Very Good + 
130pp. Very good, clean, bright, tight copy. Spine slightly sunned."Otra izdevuma ieveroti autora labojumi.... Sim prozas darbam ir ari kulturas vestures avota funkcija .....Svabe izgajis caur revolucijas ideju krustugunim." 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie