Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Stalsans K(arlis) Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Stalsans K(arlis) Latviesu Un Lietuviesu Austrumu Apgabalu Likteni
Chicago Jana Skirmanta Apgads 1958 Hard Cover Very Good + No Jacket 
454pp. Illustrated; bibliography. A very good, clean, tight copy. " ...darbs ir pirmais, kura organiski ietvertas baltu tautu - latviesu, lietuviesu, galindu, jatvingu un prusu - gaitas to vesturiska kopsakara." (E. Andersons) " ...baltu tautu kopeja nosaukuma iztirzajums un parskats par so tautu izplatibu un atsevisko cilsu likteni. Pec vesturiska parskata apskatitas Latvijas un Lietuvas austrumu apgabalu etnografiskas un demografiskas problemas. Dotas sikas zinas par lietuviesu, latviesu, krievu, polu un baltkrievu skaitu, vinu savstarpejam attieksmem un pretiskibam minetajos apgabalos...." (A. Balodis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie