Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Kundzins K(arlis) Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Kundzins K(arlis) Atminas Mani Tapsanas Gadi
Leldaa's Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good V. Grikis (cover) 
157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas jaunibas dienas riteja vide, ko tikai retumis skara laikmeta lielie notikumi" (autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Kundzins K(arlis) Musu Ticiba
Mineapolis Sejejs 1954 Hard Cover Very Good + Very Good 
171pp. A very good, clean, bright, tright copy. Dj, enclosed in Mylar protector. Izcila latviesu garidznieka pardomas par kristietibu. " Ir tacu skaidrs, ka pasreizejos apstaklos nebut nepietiek ar to, ka kristietis ar lielaku vaio mazaku sasutumu noraida vinam nepienemamo materialistiski ateistisko dzives filozofiju. Vina pienakums, par visam lietam, skiet, ir radit, ka vinam ir kas daudz vertigaks liekams tas vieta." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie