Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Zigure, Anna Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Zigure, Anna Latvijas Policijas Vesture Otra Gramata 1918 - 1927
Riga Fakts 1998 Almost As New 
317pp. Illustrated Almost as new. 1918 .gada 19. novembri tika iecelts jaunas valsts pirmais iekslietu ministrs- Mikelis Valters. -- ministram bija javeic loti gruts uzdevums - no neka jaizveido speki, kas nodrosinatu mieru un kartibu valsti, kura faktiski pastaveja tikai uz papira un kuras teritorija saimniekoja divu valstu karaspeks. Veco Cariskas Krievijas policiju un zandarmariju saja darba vins iesaistit nevareja, jo ta, ipasi kops"melnas sotnas" laikiem, bija kompromitejusi sevi latviesu tautas acis. Vajadzeja radit pilnigi jaunu policiju. (Autore) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Zigure, Anna Marseline Elza Sterste Dzives Dzeja
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
342pp. Almost as new " Anna Zigure raksta laba, vienkarsa valoda, zurnalistiska stila. Sterstes dzives notikumi virknejas viens pec otra chronologiska seciba ar, iespejams, dazam izdomatam detalam, bet rezultata viss garas dzives stasts lasas ka saistoss romans par izcilu latviesu kulturas un literaturas personibu, par speka piesatinatu personibu." [A. Roze] Klat ari Sterstes dzejas izlase ar vairakiem pirmo reizi publicetiem dzejoliem. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Zigure, Anna Vini. Cela
Riga Jumava 2010 Paper Cover Very Good + 
226pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Anna Zigure sava gramata stasta par tragisko 1944.gada vasaru un rudeni Latvija, ka ari par 1945.gada pirmo pusi Vacija. --- Autore centusies izprast, kapec cilveki devas cela, ko vini juta un domaja, kad bija spiesti pamest visu, kas mils un tuvs. Gramatas nosaukums ir "Vini" - bet patiesiba nav vinu un mus, ir viena, divu okupaciju sadalita tauta. Visus garos gadus latviesu begli turejusies pie musu valstij nozimigam vertibam un simboliem - karoga, gerbona un himnas." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Zigure, Anna Vini. Svesos Pagalmos
RÓga Jumava 2012 Pictorial Cover Very Good + 
247pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Vairak neka simts tukstosi latviesu pec Otra pasaules kara beigam palika Vacija. Veci un jauni, viriesi, sievietes, berni. Tagad jau beglu nometnu patveruma. Katra jauna zina attalinaja ceribu atgriezties Latvija. Katra diena stiprinaja sajutu, ka dzivei jasakas no jauna. Driz vien kluva skaidrs, ka cels daudziem vedis talak - uz citam valstmm un pat kontinentiem. Si gramata lauj ieraudzit DP nometnu laika atspidumu, kas bija neliels atelpas bridis pirms jaunas dzives sakuma." ( Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie