Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Alsupe, Aina Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Alsupe, Aina Audeji Vidzeme
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good 
254pp. b&w drawings, colour plates. A very good, clean copy. "Seviski bagatas tradicijas musu (Zosenu) pagasta bijusas audejiem jeb veveriem, par ko katrs var parliecinaties, smalki izpetot Aina Alsupes arkartigi izsmeloso un zinatnisko gramatu, kas izdota 1982.g. "Audeji Vidzeme'. Gramata stastits, ka 19.g.s. otraja puse un 20.g.s sakuma varam izdalit audejus - lauksaimniekus, kas vasara apsaimniekojusi zemi, bet ziemu audusi, audejus - tirgotajus, parsvara gados jaunus cilvekus un audejus - uznemejus." (Zosenu pagasta padome) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Alsupe, Aina Audumi Latgale 20. Gadsimta ( Textiles in Latgalia in the XX Century )
Tautas Makslas Centrs 2008 Pictorial Hardcover New 
276pp. Fine. Illustrated. Numerous black and white photographs with b&w technical drawings ( patern designs) 63page colour photograph suplement. Summary in Russian and English. "Textiles in Latgalia in the XXth Century." Studies of the development factors of applied arts in Latgalia, the eastern region of Latvia." " Izdevuma merkis - ne vien rosinat tautas makslas izstradajumu vaksanu, krasanu, glabasanu un publicesanu, bet ari veicinat sabiedriba izpratni par tautas liktengaitam. Gramata tautas maksla ietilpinati galvenokart zemniecu, lauku un mazpilsetu amatniecu, ka ari profesionalo dailamatniecu izstradajumi, kas darinati, ieverojot vietejas audumu darinasanas un rotasanas tradicijas." ( Latvijas Gramata) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie