Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Jansone, Aija Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Jansone, Aija Apgerba Attistiba Zemgale 19, Gadsimta
Riga Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2016 Pictorial Hardcover New 
183pp. Fine. Extensively illustrated with colour photographs, Historical illustration reproductions, line drawings, black and white archival photographs. Six page summary in English. " In her study about the Development of costume in the historical region of Zemgale in the 19.th century, the author has uncovered new written and illustrated sources as well as artifacts, to give a modern view on how clothing styles changed in that period in the context of new ideals and value systems" ( Publisher) " Petijuma "Apgerba attistiba Zemgale 19. gadsimta", zinatniska aprite ieviesot jaunus lietiskos, rakstitos un vizualos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz musdienu redzejumu par laikmeta ietekmi uz apgerba attistibu Zemgale 19.gadsimta, ka ari precize Zemgale valkata apgerba attistibas posmus un tendences, kas liela mera bija saistiti ar ta laika vertibam un idealiem. Izdevuma galveno apgerba tipu noteiksanai un raksturosanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagatigs ilustrativais materials (fotografijas, zimejumi, skices). Tur, kur bija saglabajies tikai apgerba apraksts, petijuma autore veikusi apgerba vizualas rekonstrukcijas. Petijuma izmantotas pirmas rakstitas liecibas, 19.gadsimta 1.puses apgerbu zimejumi, ka ari speciala literatura." ( Izdevejs) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Jansone, Aija Krustpils Villaines Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)
Riga Zinatne 2012 Pictorial Hardcover New 
264pp. NEW. Numerous illustrations and design patterns. Includes an English language summary. "Dr. hist. Aijas Jansones gramata ir kulturvesturisks petijums par izsutajam Krustpils tipa villainem Austrumlatvija 18. gs. beigas - 19. gs. pirmaja puse. Tas ir sava veida lidz musdienam saglabato Krustpils tipa villainu katalogs ar vesturiska materiala fotoatteliem, precizi izzimetam kompozicijam un tehniskiem aprakstiem." ( Zinatne) A large book, over 1kg. Please contact trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Jansone, Aija Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas
Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2015 Paperback NEW 
63pp. New. Illustrated. Summary in English Izdevuma uzskatami paraditi tautasterpu komplektesanas piemeri, atseviski apskatot sieviesu, viriesu un bernu terpus atkariba no gadalaika ziemas vai vasaras terps, atkariba no dzives notikuma svetku, goda vai darba terps, ka ari atkariba no sociala statusa meita vai preceta sieva. Viriem ir pamacibas kaklauta siesana un cepuru valkasana, meitenem - bruncu garuma un bizu pisanā, zeniem kaju avuma un biksu garuma u.c. Gramata ir apkopots plass vizualais materials fotografijas un zimejumi, ka ari kopsavilkums anglu valoda. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie