Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
801 Kundzins, Pauls Latviesu Immigracijas Sakumi Albertas Province Kanada Un Karla Plavina Seta The Beginnings of Latvian Immigration to Ther Province of Alberta, Canada and the Farmstead of Karlis Plavins
East Lansing Gauja 1980 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Pauls Kundzins ( cover) 
136pp. Photographs. Includes a condensed English version. Dj shows some very light wear, enclosed in clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Materialiem krajoties atzinu, ka Plavins un vina seta ir tikai kada nozimiga dala ta laika notikumu virkne, ko iezimeja latviesu immigracijas sakumi Kanada. Tapec likas, ka butu nepieciesams noskaidrot vai vienas personas riciba un centienos neizpauzas ari kada kopsakariba ar parejo savu tautiesu darbibu un gaitam, kas bija devusies saja talaja un svesaja kontinenta." (P. Kundzins) 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
802 Kunnass, Mauri 12 Davanas Ziemsvetku Vecitim
Finland Atvase 1988 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ 4to - over 9ľ" - 12" tall 
40 pp. Richly illustrated. Translated from the English by Austra Kreslina. Charming dedication ( Auseklis poem) inscription on front free endpaper. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. This First Latvian Edition useses the one s variant spelling of "Ziemsvetku" in the title. " Ville, mazais ruku puika, velas iepriecinat Ziemassvetku veciti. Tacu ka? Lidz Korvatunturu lielajiem svetkiem bija atlikusas tikai divpadsmit dienas, kad Ville nolema pasniegt Ziemassvetku vecitim davanu ik dienu pirms Ziemassvetkiem: "Divpadsmit pa-rsteigumu. Tas tik bus vareni!" Un ta ari notika, lai ari ne viss izdevas, ka bija iecerets. Katrs Villes stikis visiem Korvatunturu iemitniekiem radija labu omu un Ziemassvetku noskanojumu." (Jumava (?)) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
803 Kuraz Kriss [Karlis Zvejnieks) Ventin Pus. Vards Un Teikums Rindes Lics Un Pers's Kals Kuraz Kriss Kinkezins Uz Sets Un Papir Uzvilcs Birzgal Reinis
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1967 Hard Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
95pp. A very good, bright, tight copy. Numerous amusing illustrations by Birzgalis " Ar so gramatu esmu gribejis uzcelt pieminekli savai ventinu pusei. Ventinu pusei, kada ta bija toreiz, kad es tur augu musu si gadu simtena 20-os un 30-os gados. Tas ir laiks, skaists laiks, kas vairs nenaks nekad." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
804 Kursite, Janina Virtuves Vardene
Riga Rundas 2012 Hard Cover New 
992pp. NEW "Vairak neka 900 lappusu biezaja vardene atradisim gan skaidrojumus par neskaitamu edienu izcelsmi un pagatavosanas tradicijam, gan uzzinas par dazadam ar virtuvi un edienu pasniegsanu saistitam darbibam un izteicieniem. Vardene iesakas ar aprakstu par ediena un dzeriena vietu musu kultura - par ta atspogulojumu literatura un folklora, vietu starp dabas un kulturas pasauli, par dažadiem tabu, ticejumiem un aizspriedumiem par edienu. Tapat J.Kursite sniedz ieskatu ari to, kas pie mums Latvija ticis uzskatits par gardumiem, kadas paražas bijušas edienkarte un ka edienu gatavošana attistijusies dažados vestures posmos, plašs ieskats gustams par latviešu pavargramatam. HEAVY book. over 1 kg. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
805 Kurss, V. Stinkule, A. Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba
Riga Liesma 1972 Paper Cover Very Good + Signed by Author
83pp. Maps, photographs. A very good, clean, unmarked copy. SIGNED on t.p. by both authors. " --- vispusigi jaizpeta musu republikas malu sastavs un ipasibas ----- Tomer musu plasas geologu saimes savaktie materiali, tai skaita autoru petijumu dati par Latvijas maliem un to izmantosanu ne vienmer ir erti pieejami. Sas brosuras uzdevums - kaut daleji noverst so trukumu ---) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
806 Kurzemnieks, Ervins Divdesmita Gadsimta Verdziba PSRS
Grand Haven Mich. Autora Izdevums 1974 Hard Cover Very Good + Good + 
254pp. Dj. slightly scuffed, else a very good, clean, tyight copy. "Nav daudz latviesu, kas no gusta Krievija atgriezusies briviba arpus PSRS. Autora notelotas atmnas labi parada kopejo ainu padomju gustnieciba-- sniedz ari skersgriezumu par apstakliem pec kara dzila Krievijas aizmugure, spilgti paradot socialistiskas valstiekartas nedziedinamo posta stavokli, lauzu grutumus un ideologijas nenozimigumu prakse."(Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
807 Kuzane, Lucija Saules Koka Mekletajs
Riga Daugava 2000 Pictorial Cover Very Good + 
" Romans par rakstnieka, dzejnieka, dievtura, trimdinieka Jana Vesela (1896-1962) dzivi. Dalai lasitaju vins var but maz pazistams, tacu Lucija Kuzane izpetijusi visus iespejamos materialus, kas saistiti ar Vesela personibu un dailradi. Plass ir romana kulturvesturiskais fons, gan zimejot gadsimta sakuma ainas, gan Latvijas laika kulturvidi. «Vins, sievietes un gramatas - tas Veselim vienmer ir blakus,» teicis A.Caks par personibu, ko iepazisim romana."(Diena) Romans gan nosledzas ar Vesela Trimdas gaitu uzsaksanu. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
808 Kuzminskis, R Maize Musu Majas Receptes Par Maizes Izmantosanu
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
170pp "Gramata sniegti padomi, ka racionali izmantot maizi gatavojot gan edienus, gan dzerienus no rupjmaizes un baltmaizes. Pastastits ari par maizes cepsanas vesturi." Vairak simtu receptes. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
809 Lace, Rasma Augusts Annuss 1893 -1984
Riga 2005 Jumava New Large 4to. 
182pp. References. Brief summary in English Illustrated. b&w and colour illustrations "Augusta Annusa monografiska biografija. ---uzzinam, ka tapa jaunais makslinieks, ka veidojas Makslas akademija. Makslas vesturnieku ne reizi vien aprakstito "bumbistu" izstadi: profesora Jana Tillberga un vina domubiedru sarikoto izstadi parodiju, kas bija versta pret modernistiem, galvenokart t.s. Rigas grupas maksliniekiem, autore trakte ar nesleptam simpatijam pret akademiski pareizo Tillbergu. Augusts Annuss, budams realists ari modernistisko stravojumu gados, nebija nekads Rigas grupas draugs, un tas ari R.Lacei lauj brivi un drosi nostaties antimodernistiska, no tagadnes Latvijas makslas vestures pamatstraumes atskiriga pozicija (P. Pankovskis). ---Vienlaikus ar procesiem Latvijas gleznieciba Annusa trimdas posma jaunrade garigas katarses un formas atklasmes veidoja savu dzilu jutu apdveselotu figuralas (tematiskas) kompozicijas paraleli. Izejas punkts bija viens - 30.gadi." (R. Lace) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
810 Lacis, Visvaldis Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis
Riga Jumava 2010 Pictorial Hardcover New 
165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kurovska - skatijumu uz kaujam. aprakstitas epizodes un atminu stastijumi laus lasitajam milzigas kauju sadursmes ieraudzit "mazos, neieverotos karavirus" ka atseviskus individus" ( J. Roze) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
811 Lacis, Visvaldis The Latvian Legion According to Independent Obsevers
Toronto Latvian Relief Society Daugavas Vanagi 2006 Paper Cover Almost As New 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
71pp. A clean, bright, tight unread copy. "The historical role of the „Latvian SS“ Legion in the Second World War has been hotly debated in both the Latvian and the international press, especially since 1998, after the establishment of the Legion's anniversary on March 16th. Even though the role and function of the „Latvian SS“ Legion has been thorougly and creditably dealt with by Latvian scholars, historians, politicans and press who have provided answers to the questions of its founding, motivations and fighting capability, still it is really the neutral international observer's comments on this matter that are our most reliable and most trustworthy sources of information." (V. Lacis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
812 Lacis, Visvaldis Vai Velreiz Zem Krievu Zabaka?
Riga NDV LA 1998 Paper Cover Very Good + 
252pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Ar sadu Balto gramatu parejai pasaulei butu japavesta par tiem tumsajiem, melnajiem, netaisnigiem spekiem, kuri preteji starptautiskam tiesibam joprojam mums draud un kave panakt vienkarsu, bet mums tik dargu taisnigumu. Si gramata ir mana Balta gramata --" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
813 Lacis, Visvaldis Nacionalisms Un Briviba
Riga Jumava 2006 Hard Cover As New 
73pp. An as new copy. "Gramata tiek apskatits nacionalisma jedziens, nacionalisms saistiba ar latviesu tautas vesturi un valodu, tautas saistiba ar kulturu un etiku, tautas pasapzina un pasciena, latviesu patriotisms un garigas vertibas, kas jaisteno politika." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
814 Lacis, Visvaldis Otrais Pasaules Kars VI Dala
Riga Jumava 2003 Paper Cover Very Good + 
286pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Saturs: Kauja par Kursku. Kars atnak Italijas salas un cietzeme. Fasistu partija un Musolini zaude varu. Zemudens kars: Nezeliga cina virs un zem juras un okeana udeniem. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
815 Lagerleva, Zelma (Selma Lagerlof) Kristus Legendas
Stockholm Daugava 1953 Hard Cover Very Good Very Good Small 4to. Normunds Hartmanis 
127pp.Dj. spine sunned, else a very clean dj. in attractive Brodart mylar cover. Selma Lagerleva ir pirma sieviete kas sanemusi Nobela premiju literatura. Latvija - 1929. gada vinai pieskirts Triju Zvaigznu ordenis. No zviedru valodas tulkojusi Lizete Skalbe. Ar Hartmana vinetem. Saturs: Sveta nakts; Keizara paradiba; Gudro aka; Betlemes berns; Begsana uz egipti; Nacarete; Dieva nama; Svetas Veronikas sviedrauts; Sarkankrutis; Musu kungs un Svetais Peteris; Sveces liesma. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
816 Laicens, Linards, Translator Kalevala Somu Tautas Eps
(Copenhagen) Imanta 1959 Third Edition Hard Cover Very Good + Small 4to. A. Gallen-Kallela 
387pp. A very good, clean, tight copy. Glossary and brief commentary. Gallen -Kallela's illustrations appear full page, but in b&w.. "Musu literaras kulturas tulkojumu sektora ar Kalevalas atdzejojumu (Laicens) sev ir nodrosinajis cienijamu stavokli, bet ka tads, kas vareja izmantot originalu, vins minams blakus izcilakajiem somu tautas epa atdzejotajiem." ( Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
817 Lamejs, Bernhards ( Bernhardt Lamey) Rigas Kaku Kenins Un Citas Kada Arzemju Korespodenta Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Very Good + Very Good 
184 pp. A very good, clean, bright tight copy. Dj very good. Lamejs ir vacu zurnalists, kas gandriz visu Latvijas neatkaribas laiku nodzivojis Riga un iemacijies ari latviski. Izcelot savas draudzigas jutas pret latviesiem, Lamejs cildina latviesu tautas sparu, patiesu jusmu, neiedragatu dzivotprieku un Rietumu orientaciju. Lamejs savos rakstos akcepteja un atbalstija latvieu centienus izveidot savu patstavigo valsti saimniecibas un kulturas zina taisnigu, stabilu, priekszimigu, ar labiem starptautiskiem sakariem. " (B. Abers) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
818 Lams, Visvaldis A Life Reviewed
Moscow Progress Publishers 1979 Hard Cover Very Good Good 
252pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj has a very small chip out of the top ofthe rear panel, else dj. clean and bright. A portrait of the "working man" in the best traditions of Latvian realist writing with the tense rhythem of modern narrative and fine portraits of our contemporaries" ( Publisher) Although not quite openly a dissident, Lams wrote with an integrity which often was not acceptable to the Soviet literary establishment, yet on the other hand, envied by them. Lam's literary attitude resulted in major delays in the publication of his best work. This book appears to have been translated from a Russian translation of the Latvian original. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
819 Lams, Visvaldis Keves Dels Kurbads Varonu Dzive Lauzu Atceres
Riga Liesma 1992 Pictorial Hardcover Very Good Aleksandrs Stankevics 
541pp. Illustrated. Corners rubbed and lightly bumped, else a very good, clean, tight copy. Lama 1992.gada izdotais romans Keves de-s Kurbads ir viens no tiem gadiumiem, kad literaturu ir ietekmejusi tas radisanas laika sociala realitate, proti, romans ir sarakstits no 1985. lidz 1989.gadam - laika, ko pienemts devet par naciona-o atmodu. Tapec Kurbadam japilda nacionala varona funkcijas, lidzigi ka 80.gadu beigas Maras Zalites un Zigmara Liepina rokoperas Lacplesis galvenajam varonim." ( R. Ceplis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
820 Landsmanis, Arturs Pastavet Vai Iznikt Baltijas Tautu Destrukcija padomju Savieniba
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1975 Paper Cover Very Good + 
110pp. A very good, clean, bright tight copy. "Gramata paradits pasreizejais demografiskais stavoklis Baltijas valstis, pirma karta Latvija un paskaidrots, ka laika gaita tas radies. -- Apskatot demografisko stavokli, autors saista to ar principiem un normam, kas sai novada izveidojusas starptautiskajas tiesibas un tautu sadzive." (Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
821 Landwehr, Richard Narva 1944: The Waffen-SS and the Battle for Europe
Silver Spring, Md Bibliophile Legion Books 1981 Very Good 
183pp..Illus. Previous ownership sig. on tp., else a very good, clean, tight, unmarked copy. "describes events from January 1944 and the Soviet offensive to break the Leningrad Siege, following essentially the III SS Panzer Corps and neighbouring units' precipitous withdrawal to the Luga and Narva rivers, the battles along the Narva river, followed by the evacuation of Narva in July 1944 and the ensuing battle for Sinimäe (a.k.a. Tannenberg, or Blue Hills). It ends with the battles in Latvia, especially in Kurland." (U. Schwela) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
822 Langa, Liana Antenu Burtnica
Riga Neputns 2006 Paper Cover As New 
" Lia-nas Langas tresais dzejolu krajums "Antenu burtnica" atklaj ka uz naza asmens nobalansetu dzives tverumu, kas satriec ar dzilu jutigumu, ievainojamibu, ieksejas redzes kosmisku amplitudu un spe-u sublimeties dzejas tela. Ta nav viegli tapusi dzeja, bet lidz mielem izdzivota dzive, kura vienlidz liela nozime ir gan braucienam piepilsetas vilciena un galas pirkanai Ciekurkalna tirgus paviljona, gan jausmai par Dieva klatesamibu un laika straumes bezgalibu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
823 Lange, J. Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.
Riga Zvaigzne ABC 1991 Very Good + Very Good + 
253pp. Selected facsimili extracts from the popular1768 medical periodical In the original Latvian of the period. A very good copy. Commentaries, bibliography, extensive glossary or dictionary. "1991. gada Riga izdeva gramatu "Latviesu Arste: jeb isa maciba no tam vajibam un no sas zemes zalem", kura bija apkopoti raksti no visiem laikraksta numuriem kopa ar plasiem komentariem, paskaidrojumiem un skaidrojoso vardnicu.[1] Latviesu Arste" (vecaja druka: Latweeschu Ahrste) bija pirmais (1768-1769) medicinas periodiskais izglitojosais izdevums latviesu valoda --. Izdevums iznaca ik pec paris nedelam, kopa 25 reizes (1.-13. numuri 1768. gada un 14.-25. numuri 1769. gada). Ta merkis bija izglitot zemniekus izsargaties no slimibam, bet muizniekus aicinat padomat par par zemnieku grutajiem dzives apstakliem.-- teksts ir vertigs materials latviesu valodas attistibas petisanai. Taja ir daudz tadu latviesu izloksnu formu, kas lidz musdienam nav saglabajusas." (Vikipedija) xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
824 Lapenieks, Vilis Dulla Daukas Piezimes Impresijas Un Ekspresijas
Gauja 1980 1977 Hard Cover As New Very Good + 
399pp. Photographs. An as new, bright, tight copy. Very good dj enclosed in mylar protector. "sis gramatas caurviju pavadiens ari bus - filma. Galvenakarta latviesu filma un tas gaitas no pasiem pirmsakumiem lidzpat musu dienam"(1977) "Ka Zvejnieka dela rezisors esmu palicis lauzu atmina tikai tapec, ka ta bija pirma ista latviesu makslas filma, kas guva sensacionalus panakumus ne tikai Latvija, bet ari arzemes" (V. Lapinieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
825 Lapina, Ruta Sena Riga Grafika
Riga Zinatne 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 
180pp. A very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated with monochromatic reproductions of woodcuts, engravings maps and lithographs of Riga, from their first appearance through to the 19th.century. "Bagatigi ilustretaja izdevuma sniegti sistematiski sakartoti.. Rigas atteli... vesturiski hronologiskais apskats... zinas par darbu autoriem un to publicesanas laiku..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
826 Lapsa, L.; Jancevska, K Kampejs, Stasts Par Andri Skeli Un Verdinu
Riga Atena 2008 Trade Paperback Almost As New 
316pp. An almost as new copy. " Manuprat, sis gramatas merkis nav kadam pielaikot stripainu pidzaminu. Sis gramatas merkis ir uzskatami paradit, ko ar cilveku var izdarit neparvarama tieksme pec naudas un varas. -- Ak, ja, daziem butiskak var skist tas, ka si gramata megina dot atbildi uz jautajumu " kada veida gan vienam cilvekam izdevas to visu pakampt? Protams, ja vins tiesam bija viens..." ( L. Lapsa) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
827 Lapsa, L.; Margevica, A; Jancevska, K Cits Kekis Zem Likumiga "Jumta"
Riga Atena 2011 French flap Paper As New 
259 + [236] pp. Illus. AS NEW. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
828 Lapsa, Lato et al. Va(i)ras Virtuve
Riga Atena 2010 Trade Paperback New 
184pp. Unopened . sealed in original shrinkwrap. Includes CD. " Jasaka ka ir, gramatas lielaka vertiba ir taja publicetas intervijas. Lai ari gramatas autoru komentari ir briziem stulbi, briziem vispar neizprotami, intervijas ar Latvijas politiskajam slavenibam ir interesantas un pardomas raisosas. Un par laimi interviju gramata ir daudz. --Fakts, ka savus draugus un sabiedrotos VVF nav parak dasni atalgojusi ne materiala, ne citada zina, tiek pasniegts diezgan negativos tonos. No ta jasecina, ka korupcija musu valsti iesaknojusies tik dzili, ka politikiem jau tiek parmests tas, ka vini NAV pietiekami korumpeti." (Ilze A) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
829 Lapsa, Lato; Jancevska, Kristine Kas Ir Lembergs Ventspils Mera Cels Uz Naudu Un Varu
Riga 2006 Trade Paperback Very Good + 
270pp. "autori megina izsekot, ka Lembergam izdevas klut par vienu no visbagatakajiem cilvekiem valsti, pasam sevi atzit par Latvijas vienigo geniju, izpelnities kops 1988. gada vaditas Ventspils iedzivotaju vairakuma nezudosas simpatijas un vienlaikus regularu apsaukasanu par meli, zagli, korumpantu un oligarhu. Autori peta, ka Lembergam izdevies klut par Latvijas visizmekletako cilveku un vienalga sekmigi izvairities no «stripainas pidzaminas pielaikosanas». Esot sanacis briziem nepatikami tiess stasts par to, kadam ipasibam ir japiemit cilvekam, ja vins, ka medzot teikt gramatas varonis, grib «izsisties» musdienu Latvija, ko ieguta nauda un vara izdara ar vinu un ko vins pats - ar sis varas un naudas palidzibu." (I.Liepins) "Ipasa pateiciba par palidzibu sis gramatas tapsana Andrim Skelim" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
830 Lasenberga, Zaiga; Veze, Lolija, Compiled By LATVIJAI Patriotiska Lirika
Riga Zvaigzne ABC 1996 Pictorial Hardcover Very Good + Irena Zguta 
79pp. A very good, clean, tight copy. Jaunatnei un visiem. Viegli salasama druka. Rainis, Vacietis, Aspazija, Akuraters, Eglitis, Barda, Zalite, Skalbe, Lazda, Tirzmaliete, Virza, Toma, Breikss, Skujenieks, Belsevica, Pludonis, Jaunsudrabins un daudz vel citi. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
831 Lasmane, Valentine Pari Jurai 1944./45.g. 130 Liecinieku Atminas Sakartojusi V. Lasmane
Riga Memento 1993 Second Edition Hard Cover Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
294pp. A very good, clean , tight, bright, unmarked copy with a neat ownership label on title pageA very good copy. Interesanti uzzinat, ka pirmie latviesu begli ieradusies Zviedrija jau 1943. gada vasara, apmeram tai laika, kad tika intensificeta "brivpratigo" latvieu jauneklu iesauksana darba dienesta un legiona, bet visvairak laivu devas nedrosaja cela pari Baltijas jurai 1944. gada oktobri un novembri. - Kas bija tie, kuriem atradas vieta laivas uz Zviedriju, nemot vera, ka so vietu skaits bija loti ierobezots? ----. Cilveks pec cilveka nodod savu liecibu par pedejam dzimtene pavaditajam nedelam un bistamo, fiziski un garigi loti smago celu pari jurai uz Zviedriju. Dzils dramatisms pulse vai ikkatra teikuma. Kopeja tema ir ta pati visos stastos, kaut ari katra no tiem ienak kaut kas no pasa stastitaja personibas."(G. Zvejnieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
832 Lasmanis, Aleksandrs Ceribas Un Vilsanas Latviesu Karavira Dzives Stasts
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good Good + 
272pp. Dj. shows some light wear to edges, enclosed in a clear mylar protector else a very good, tight, unmarked copy. Table of contents. Photographs, documents. " ...par laikmetu, kas ietver ka Pirmo ta Otro pasaules karu... sie memuari atskiras no citiem ar faktu bagatibu, precizitati..." ... "Bija ari tadi kas skreja pie vaciesiem, lai tur tiktu pierakstiti labak par citiem un panaktu savu, un ar to kaitetu latviesu interesem... ir cilveki, kas labprat dod celu citiem, ir cilveki, kas labprat kapj pari likiem." (Autors) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
833 Lasmanis, Martins Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija
Riga Nordik 2005 Pictorial Hardcover Very Good + 
Antologija ir uznemti dzejnieki, kas devas trimda jau ar savu lasitaju pulku, nesagaidot celojumu majup, ka ari tie, kas iesaka savu sutibu trimda un tagad, trimdai beidzoties, turpina to Latvija. Antologijas 45 gadi aptver diezgan trauksmainus gadus ka literatura, ta ari, lieki butu aizradit, geopolitika, kur iezimejas gan svetbilzu graveju noversanas no ierasta, gan ilgas pec stabilitates un drosibas tradicionalaja. Visa visuma latviesu dzeja sajos gados nenododas galeja eksperimentesana ar iepriekseja atmesanu, nedz ari ar godbijigu pagatnes pielugsanu. Lasmanis sava antologija apzina 56 autorus, kur katram atveleti pa paris dzejoliem. Izgaismoto dzejas sakartotas chronologiska autoru dzimsanas gadu seciba, sakot ar Jani Jaunsudrabinu un beidzot ar Sarmu Muiznieci." (J. Silenieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
834 Latvia. Soseju un zemes celu departaments. 60 Latvijas kartes : Rigas, Jelgavas, Liepajas un Daugavpils plani. Pielikuma: Igaunijas 14 kartes
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1969 Original Cloth Very Good + 
Unpaginated. 60 maps plus 14. with original indexes of towns, villages, petrol stations ..... A reprint of Latvijas celu karte (Riga , 1940) Scale of Latvian maps 1:200,000. Scale of Estonian maps, l:300,000. Izdota pec Sos un zemescela dep-menta 1940.gada izd. Riga: Latvijascelu karte. Celu garumi uzdoti starp divi centriem jeb krustceliem. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
835 Latvian Legation [USA] Latvia in 1939 - 1942 Background, Bolshevik and Nazi Occupation Hopes for Future
Washington Press Bureau of the Latvian Legation 1942 First Edition Hard Cover Very Good + 
137pp. A very good, clean, bright, tight copy. (Original publication, not a print on demand reproduction) General notes about Latvia. The Baltic Sea -- The Mediterranean of Northern Europe. Soviet Russia occupied Latvia on June 17 1940 by "Devious Processes". Latvia under Soviet occupation. Bolsheviks offer unconvincing Apologia. Record of Most Important Treaties with Latvia Violated by Soviets. Nazi Germans follow in Bolshevik footsteps. Soviet Russia disregards the endorsed Atlantic Charter. People of Latvia are opposed to Communism and Nazism alike. Freedom of Baltic States - Guarantee for freedom of the Baltic Sea. Appendices ( various doccuments and statements) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
836 Latvian Literature Centre Latvian Literature #7
Latvian Literature Centre Paper Cover As New 
208pp. As new; unread. Teranslations from the Latvian. I Ziedonis by N. Ikstena; Z. Skujins by I. Lesinska; J. Eifelds by L. Vanags; P. Bruvers by I. Cedrina; E. Venters by L. Vanags; E. Berzina by I. Lesinska; P. Puritis by R. Kalnins;I. Balode by I. Lesinska. Brief biographical information as well as bibliography of authors's work included. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
837 Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting
Riga Liesma 1985 Hard Cover Very Good + Very Good + Sm. Folio 
318 pp. Dj, shows some mild wear, else a very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated in colour.Text and biographies in Latvian, English, German and Russian. A comprehensive although ideologicaly distorted reference tool. "Pedejais albums kas fiksejis jaunako latviesu glezniecibu peckara perioda dzimtene, tika izdots 1985. gada un saucas Latviesu padomju gleznieciba (sastaditaji Mikelis Ivanovs un Rasma Lace). Tikai 2008. gada vasaras nogale iznaca nakosais glezniecibas apkopo-jums, kas saucas Gleznieciba Latvija 08. Lai cik godpratigs butu agrakais no abiem izdevumiem un kaut ari tas iznaca M. Gorbacova Parbuves laika prieksnojautas, tomer ideologiskais zimogs tam iruzspiedis noteiktus ierobezojumus." (M. Brancis) This attractive oversize and heavy volume (31x23cm;1.57kg) will require additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best possible shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
838 Latvija Latvijas Un Padomju Krievijas Miera Ligums Treaty of Peace Between Latvia and Soviet Russia 11.VIII 1920
Uppsala Latvian Nationa Foundation Stockholm 1991 Paper Cover Very Good ++ 
Introductory essay in English by A Silde."The Soviet - Latvian Peace Treaty and its International Significance". Introductory notes in English. Text in Latvian, English, German, French and Russian Included are also, in both Latvian and English "Treaty regarding reevacuation of refugees between Latvia and Soviet Russia". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
839 Latvija ( Latvia ) Latvijas Republikas Satversme : Die Verfassung der Republik Lettland= Constitution de la Republique de Lettonie= Constitution of the Republic of Latvia.
Vesteras Ziemelblazma 1972 Original Wraps Very Good + 
48pp. Neat private exlibris clear embossed stamp on tp., else a very good clean tight copy. Text in Latvian, German, French, English. Lettland-Bucherei. Bd. 6 Inofficielle Ausgabe Veltits Latviesu Jaunatnes II vispasaules kongresam Londona 1972. gada 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
840 Latvijas Etnografiskais brivdabas Muzejs Zemnieku Telpu Apgaismojums
Riga Avots 1987 Paper Cover Very Good + Livija Studane 
56pp. Illustrated. Line drawings. A very good, clean copy. " Si izdevuma merkis - sniegt tuvaku ieskatu par dazadu gaismeklu konstrukciju, izgatavi un lietojumu latviesu zemnieku saimniecibas laika posma no 10 - 12 gs. lidz 20. gs. 30 gadiem. Uzskaititas visas patlaban muzeja fondos esosas apgaismes ierices sistamizetas noteiktas grupas vadoties pec to konstrukcijas --" (Avots) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
841 Latvijas Evangeliski Luteriskas Baznicas Arpus Latvijas Dziesmu Gramatas Emendacijas Komisija Dziesmu Gramata Latviesiem Tevzeme Un Svesuma
Latviesu Evangeliski Luteriskas Baznicas Amerika Apgads 1992 Hard Cover Very Good 
951pp, A very good, clean, bright, tight copy. "Sai dziesmu gramatai ir liela atskiriba no visam citam, agrak izdotam, latviesu luteriskam draudzem sagatavotam dziesmu gramatam. Pirmo reizi katrai draudzei dziedamai dziesmai pievienotas ari notis. Ir jauns dziesmu sakartojums. Ir samera daudz jaunu dziesmu, kas saceretas gan Latvija, gan svesuma --" (A. Lusis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
842 Latvijas Okupacijas Muzejs Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas. 1940-1991.Lettland unter sowjetischer und nationalsozialistischer Herrschaftt. Eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums
Riga Latvijas Okupacijas Muzejs 1998 Paper Cover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
191pp. Illustrated. In German and Latvian A very good clean tight , bright copywith some very slight shelfwear. Okupacijas muzejs ar Vacijas Federativas Republikas Meklenburgas-Priekspomeranijas pavalsts Landtaga atbalstu laidis klaja katalogu «Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas 1940-1991». Krajums sastadits latviski, ar Matiasa Knolla (Matthias Knoll) analogu tulkojumu vacu valoda. Vaciskais nosaukums - «Lettland unter sowjetischer und nationalsozialistischer Herrschaftt. Eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums» - pat zinama mera precizak atspogulo gramatas butibu - ta ir Okupacijas muzeja izstade par Latvijas vesturi no 1939. lidz 1991. gadam. --Kopuma Latvijas Okupacijas muzeja krajums devis ieguldijumu Latvijas vestures propagandešana un latviešu tautas liktena dzilaka izpratne gan Latvija, gan vaciski runajošo zemju iedzivotaju vidu." (Dz. Erglis) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
843 Laurinovica - Pronevska, Helene Pasauls Lismos
Munchen Latgalu Izdevniceiba 1967 Paper Cover Very Good 
110 pp. A very good, clean, unmarked copy. "Jos pyrmo atminu gromota "Grymstusos salenas" iznoce 1964. goda. Utro gromota "Pasauls lismos" tyka isokta drukot 1967. goda un jau beja nudrukotas 96 lp. kod Autores rukroksti apseika un vairak nepinoce. --- Jos davums ir tik verteigs, ka su napabeigtu atminu krojumu nududam laseitojim, lai tys naitu zuduma." ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
844 Lavenieks, Janis Brunoto Vilcienu Pulks
New York Vera Laveniece 1971 Hard Cover Very Good + 
186pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Gramata ari vel klat - Alfreda Dziluma atminas: "Manas gaitas brunoto vilcienu pulka."" un Artura Zalisa "Generalis Janis Lavenieks." "Lai pulka kara veikumus nenodotu aizmirstibai, bet atstatu kaut ko ari nakotnei, bija jauzraksta stasts par Brunoto vilcienu pulku. Si darba ierosinatajs bija pulka virsniekvietnieks nelaikis Olgerts Zalaiskalns--- zinas un apliecinajumi bija jaiegust no bijusiem pulka karaviriem, kas izklidusi visos kontinentos." ( Autors)xx 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
845 Layton, Irving (Editor) The Gucci Bag
Oakville Mosaic Press 1984 Trade Paperback Almost As New 
143pp - Has a small modest price tag on rear cover, else a bright, clean, al;most as new copy. " Layton's poetry examines both the creative and destructive instincts of humanity and frankly satirizes the flaws and foibles of contemporary society. His often belligerent, violent, and graphic love poetry has provoked controversy in both literary and public circles." (CLC Vol.164) "The Gucci Bag not only echoes Layton's standard mantras of "poetry-as-salvation" during proud and covetous times, but also concerns love and conflict --" (E.notes) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
846 Layton, Irving (Editor) Love Where the Nights are Long
Toronto McClelland & Stewart Limited 1992 Soft Cover Very Good + Harold Town 
78pp. Reprinted 1966, 1968. Neat ownership sig top of ffe, some very light edgewear to cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "Do Canadians really care about love? To find out we asked Irving Layton to select the best Canadian love poems he could find and invited Harold Town to depict a contemporary artist's point of view" ( Publisher) 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
847 Lazda, Zinaida Staru Viesulis Dzejoli
Minneapolis Selzemnieka Apgads 1962 Hard Cover Very Good No Jacket A. Apinis 
158pp. Front free endpaper very neatly and carefuly excised, else a very clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
848 Lazda, Zinaida Saules Koks
Stockholm Daugava 1956 Hard Cover Very Good 
190pp. Very good. lightly inscribed ownership on tp. "Zinaida Lazda, trimdiniece varda istaka nozime, pret sava muza beigam, par kopeju Amerikas slimnica stradadama, rakstija mitiskas gaismas caurstravoto poemu "Saules koks." ". 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
849 Lecmanis, Nikolajs Karavira Nenosutitas Vestules
Furth i Bay 1947 Hard Cover Very Good 48mo - over 3" - 4" tall 
112pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Miniature book. Scarce. . dala. Uz rietumiem. 2. dala. Skumja vasara. 3. dala. Cilveks, zeme un zvaigznes. Dzejiskas prozas meditacijas par dabas skaistumu kara laika, ieskaitot pat atminas par kara sausmam. Specigs kontrasts starp vienu un otru. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
850 Legzdins, Alberts Cikagas Piecisu Briniskigie Piedzivojumi Amerika Un Kanada Australija Un Jaunzelande Eiropa Dzimtene
Riga Jakubana Un Hanberga Biblioteka 1991 Paper Cover Very Good 
281pp. Photographs. A very good sound, clean copy showing some very light wear to front cover, Song texts, some music notation. Piecisu muzikala muza stasts ar celojumu piedzivojumiem, gan trimda gan Latvija lidz 91g. vasarai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
851 Leidumniks, Jons Veju Stunda II Dzejas
Canada Autora Izdavums 1975 Hard Cover Almost As New 
112pp. 300 copies. Presentation inscription from the author on blank half title, else a very good, clean, tight bright copy. "J. Leidumniks pieder pie tiem latgaliesu dzejniekiem, kas trimdas apstaklos spejusi attistit savu talantu, sniedzot nozimigas dzejas vertibas." (V. Valeinis) 1. sejums iznaca ar nosaukumu "Teva pogolma" (B. Jegers) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
852 Leimane, Ilona Kaila Dziviba Dienasgramata Romans
Copenhagen Imanta 1953 Linen Very Good + 
153pp. A very good, clean, tight copy. "Romans par aizvestajiem-- Deporteto dzives ainas Leimane rikojas ar pakapeniski sabiezinatam krasam, merktiecigi vina sava telojuma akcente virsraksta formuleto ideju par kailo dzivibu , ka vienigo un augstako vertibu, kas saglabajama,lai kads aizvestais vispar varetu uz kaut ko ceret." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
853 Leititis, Jekabs ( Compiled by) Pulkvedis Vilis Janums Raksti Stasti Atminas
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1988 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
216pp. Nd. (1980-1990) Illustrations, photographs. A very good, clean, tight, bright copy. Includes errata leaf insert. Januma dzives apcere ar kara lidzgaitnieka atminam un liecibam..... " Uznemoties rakstit par pulkvedi Vili Janumu, es biju parliecinats, ka paredzetajam darbam es iegusu materialus tik liela daudzuma, ka diezin vai iespesu visus tos apstradat un pienacigi izvertet" 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
854 Leja, Elvira Tuksnesa Augs Dzejoli 1962-1965
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads 1965 Hard Cover Very Good + Very Good Veronika Janelsina (cover) 
123pp. 250 copies. Dj shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. Jana Rudzisa pecvardi. "Dala no Elviras Lejas dzejoliem atbalsojas mums visiem kopejie nacionalas tragedijas pardzivojumi (nodala Beglu laiva) --- Gan dzejolu trijotne Tuksnesa augs, gan vel citos dzejolos diezgan zimigs ir "noli me tangere" motivs, kas Elviru tuvina Veronikai Strelertei --- Tas viss ietveras liktenibas motiva ar muzigo miklu minesanu par dzivibas un naves misteriju." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
855 Lejins, Atis Mura Drupinatajs Jeb Cels Atpakal Uz Majam
Riga Jumava 2002 Pictorial Cover Very Good + 
295pp. Photographs "(Jumava) "Ati Lejinu cela (uz Afganistanu) sauca ta doma un ticiba atrast partizanu gusta kadu latvieti, lietuvieti vai igauni un ar attiecigu starptautisku organizaciju palidzibu no gusta izbrivet vai izpirkt..." ( U. Berzins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
856 Lejins, Atis 15 Dienas Ar Partizaniem
Stockholm Autora Apgads 1986 First Edition Paper Cover Very Good + 
50pp. A very good, clean, bright, tight copy. " ka Zviedrijas Arpolitikas instituta zurnalists, divas reizes pabiju Afganistana, meklejot baltiesu gusteknus pie partizaniem. Uzrakstiju "15 dienas pie partizaniem". (A. Lejins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
857 Lejins, Atis Gorkija Iela 11a Jeb Cels Atpakal Uz Majam
Stockholm Memento 1976 Original Card Very Good + 
Apbraukaju Eiropu ar "ikski". "Nonacu Stokholma, kur satiku Bruno Kalninu un Uldi Germani. Iestajos LSDSP. Aizbraucu ka "Kulturas sakaru" viesis uz Rigu un atgriezoties uzrakstiju "Gorkija iela 11a"- vienigo trimdas gramatu, kur atmaskota si VDK iestade. Par to nonacu melnaja saraksta - sanemu aizliegumu braukt uz Latviju." (A. Lejins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
858 Lejins, Janis Zimogs Sarkana Vaska Brali 1162 - 1184
Riga Karogs 2011 Paper Cover New 
423pp. New. Bright, tight, unread. Godalgots Romans "...verienigs vesturisks lasamgabals iz XII gadsimta dzives, kas izpelnijas pirmo godalgu Karoga romanu konkursa...aprakstits Talavas konflikts ar Naugardi, nonaksana tas paklautiba un driza atbrivosanas; sadziviskaja limeni sizets veidojas ka divu bralu Talivalza un Valdemara attiecibas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
859 Lejins, Janis Zimogs Sarkana Vaska Kenins
Riga Karogs 2011 Latvian Historical Fiction Paper Cover New 
407 pp. New. Bright, tight, unread. Otra dala - Kenins - darbiba ilgst astonus gadus, no 1184. lidz 1192. gadam. Aprakstiti dramatiski notikumi gan kenina Talivalza dzive, gan Talava un apkartne. Netrukst tragediju, intrigu, cinu un nodevibas, ari uzupuresanas, varda un goda turesana u.c. Laika vira paregojums: musu visu nelaime ir jau cela un pasaule stav uz naza asmens. (Dz. Purmale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
860 Lejins, P.; Meirovics, G.; Albats, B Arranged By. Julijs Feldmans : [pieminas rakstu krajums]
Washington 1963 Very Good + Very Good 
199pp. 1000 copies. Photographs. A very good, clean, tight copy. Very good original clear plastic dj Saturs: M. Feldmans [Feldmane] : Ievadam. Redakcijas kollegija: Prieksvardi. P. Lejins : Sutnis Julijs Feldmans un Amerikas latviesu apvieniba. A. Berzins: Sirsnigs cilveks un patriots. K. Zarins: Drauga un kollegas pieminai. A. Spekke: Julijs Feldmans. A. Dinbergs: Atminas par nelaika sutna Feldmana pedejo dzives posmu Vasingtona. A. Klive: Sekmiga darba diplomats. O. Grosvalds: Julijs Feldmans manas atminas. R. Liepins: Manas atminas par Juliju Feldmani. J. Tepfers: Juliju Feldmani atceroties. R. Kampus: Julija Feldmana pieminai. V. Kalninš. Julijs Feldmans Ženeva 1930. gada. P. Prieditis: Liela latvieša pieminai. A. Veinbergs: Baznica sutna Julija Feldmana muža pedejos gados. A. Klaupiks: Tikšanas ar latviešu patriotu. A. Kurmis: Julija Feldmana izaugšana par suverenas Latvijas sargu. A. Karps: Julijs Feldmans. A. Rusis: Sutna Julija Feldmana ierosinajums par Baltijas valstu neitralizaciju. B. Abers: Julijs Feldmans un Tautu Savieniba. M. Feldmans [Feldmane]: Manas pedejas atminas par dzives draugu. Dokumentari pielikumi. . 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
861 Lendorfs, Grafs Hans Fon ( Hans, Graf Von Lehnsdorff ) Austrumprusijas Dienasgramata ( Ostpreussisches Tagebuch )
Copenhagen Imanta 1962 Hard Cover Very Good + Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
251pp. Dj a little worn at edges but enclosed in a clear plastic protector, else a very good, clean tight copy. Neat former ownership stamp on t.p. No vacu valodas tulkojis Pavils Klans. Dizciltigais autors, pret nacistiem noskanotais arsts un kristietis ( Vina bralens bija iesaistits 44.gada 24 jullija pret Hitlera iecereta atentata) apraksta notikumus Austrumprusija no 44.-47. gadam. - Krievu karaspeka ienaksanu un ta nezelibas ka ari raksta par savam arsta gaitam. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
862 Lerhis-Puskaitis, A Dzukstes Pasakas
Riga Zvaigzne 1991 Second Edition Trade Paperback Very Good + P. Senhofs (cover) 
301pp. Very good, clean, tight copy. Reissue of the profusely illustrated 1980 edition, but without the pictures. " Izlase sakopotas 130 pasakas no 430, ko pagajusa gadusimta beigas Dzukste pierakstijis A. Lerhis- Puskaitis. Tas parstav visus butiskakos pasaku tipus un veido vienu no nozimigakiem atseviska novada pasaku krajumiem latviesu folkloristika--" (Zvaigzne) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
863 Lerhis-Puskaitis, A Dzukstes Pasakas
Riga Zinatne 1980 Pictorial Hardcover Very Good P. Senhofs 
330pp. Spine mildly wrinkled, else a very good, clean, tight copy. Extensively illustrated, b&w vignettes. "Izlase sakopotas 132 pasakas.... tas parstav visus butiskos pasaku tipus ... to vidu tadi paraugi ka Kurbads un Spriditis" 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
864 Lesins, Knuts Janka Muzikants
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris 
228pp. Dj. with some mild edgewear, gift indcription on half title. else a very good clean copy. "Vina prozas varonis ir jaunlaiku cilveks pilsetnieks, 20. gs. modernisma estetika un maksla aktualizeta saskelta personiba. Autors nereti nojauc robezu starp dzivi un speli, bet speles idejas izaug no tragiskas savas esamibas apjautas. Kritika nereti atzimeja, ka Knuta Lesina veidotaja Jankas tela spilgti iezimejas veselas Rigas makslinieku un literatu paaudzes raksturigakas ipasibas."(I. Daukste-Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
865 Lesins, Knuts Akla Iela
Upsala Daugavas 1955 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Kalmite (cover) 
183pp. Dj. shows some edgewear, otherwise a very good, clean, tight copy. "Tapat ka dzive, sai novelu krajuma mainas tragiskais ar gaiso, pat feletonisko." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
866 Lesins, Knuts Milestibas Zimogs
J. Kadila Apgads 1948 Second Edition Paper Cover Very Good ++ Sigismunds Vidbergs (Cover) 
131pp. Pages ungad. A very well preserved paper copy. Very good ++ Lesina pirmais romans, Milestibas zimogs, nak klaja 1943. gada. ---- radits makslinieka darbs ka dzives vertibas mers, akcenteta milestibas loma jaunrade. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
867 Lesins, Knuts Smilgas Saulrieta Dzejoli
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1962 Very Good + Very Good Janis Kalmite 
86pp. Author's portrait, 4 illustrations and cover by Kalmite Jana Kalmites, vaks, apvalks un zimejumi sangvina. A very good, clean, tight copy. Some slight yellowing to dj. spine. "Noskanam un emocijam Lesina dzeja patiesi ir ledus puku atri gaistosa, trausla kvalitate un smalkais, skaidrais saltums. ---- sai gramata var atrast pa aizputinatai pedai no loti atturiga, pa dalai ironiski vai tragiski iekrasota humora, kas te ir tikpat trausls un gaisigs ka prieka motivs un pakartots smeldzigajam koptonim" ( A. Gaters) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
868 Lesins, Vilis Vajatie Legendas - Stasti- Noveles
Toronto Daugavas Vanags 1972 Hard Cover Very Good + Very Good 
245pp. A very good, clean, bright, tight copy. Attractive presentation inscription in a fine caligraphic hand on ffe. "Visai gramatai izvijas cauri divi spilgti vadmotivi, kas atbalso pasa rakstnieka dzilakas un svetakas parliecibas. Viens ir kristiski religiozais motivs, kas rakstniekam skiet seviski nozimigs un tuvs, un otrs, latviesa piedzivojumi, ko izraisija baigo netaisnibu un ciesanu guzma, ka velas par musu zemi, kad ta nonaca krievu iebruceju nezeligi uzspiesta komunisma vara." ( N. Valtere) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
869 Lesins, Vilis Dzirkstis
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Good + Ojars Jegens 
170pp. Illustrated with attractive linocut prints by Jegens. Dj. worn at edges but enclosed in plastic protector, else a very good, clean, tight copy. "---- ar saviem stastiem dotu lidzibas par varonibu cita veida - ne taja, kas vainagojas ar valsts iznicinasanu. Sibirija, bolseviku okupetaja Latvija, beglu nometnes - visur rakstnieks rada latviesu lielos cietejus, gan vecas mates, gan virus un sievas speku gados, gan mazus bernus, gan karavirus un civilos----" (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
870 Lesins, Vilis Butkuss
Stockholm Zelta Abele 1954 Paper Cover Very Good 
51pp. Avery good, clean, unmarked, uniformly aged copy WITH the detatchable reader survey page as part of rear cover. "Pec M. Goppera domam, ir svarigi, lai teksts "butu dzivi un saistosi uzrakstits (mums tacu jakonkure ar komikiem, kino utt!) un tomer- vel pieklajigas literaturas robezas". Vinaprat, karaviru serijas noluks nav tik daudz biografisko materialu saglabasana, bet "tas galvenais merkis ir varongara celsana". Ka pirma serija iznak Vacija dzivojosa rakstnieka Vila Lesina apcere par latviesu legiona kapteini Jani Butku." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
871 Levina, Marina; Zilgalvis, Janis The Heritage of Religious Architecture and Art in Riga
Riga Neputns 2010 Trade Paperback New 
447pp. Extensively illustrated. NEW "This book--- brings together descriptions of 60 places of worship,monastries and complexes of such buildings. The text is supplemented with graphic material (plans, designs, survey drawings relating to churches as well as historical images, photographs of works of religious art, etc. ---The churches of iga constitute that element of national culture which manifestly conects Latvia with the long building traditions of Western Europe and the East." ( The authors) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
872 Lideks, Osvalds Latviesu Svetki Latviesu Svinamas Dienas Prof K. Strauberga Redakcija
Riga Scientia 1991 Hard Cover Very Good + D. Rozkalns 
289pp. Reissue of 1940 edition. Illustrations. A very good, clean, tight, bright copy. With seminal summaries in German, English and Russian. "Sai svetku svinesana varam saskatit daudz simbolikas. So svetku tradicijas galvenokart saistas ap saules speka stiprinasanu, auglibas vairosanu un aizsargasanos pret dazadiem launajiem gariem. Katriem svetkiem ir raksturigi edieni." (autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
873 Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars Latviesu Karazenu Stasti
Riga Fonds Latvijas Vesture 1999 Trade Paperback Very Good 
405pp. Photographs. A very good, clean, tight, copy, some very light wear to cover. "Izveloties sai gramatai materialus, centos paradit bijuso GSI dienesta gaitas dazadas vietas un vienibas, vinu gusta gaitas dazado valstu gusteknu nometnes, peckara laiku, atgriesanos dzimtene, otro dienestu dazado valstu militaras strukturas, ka ari mitnes zemju "iekarosanu" bez ierociem. --ceru, ka saja gramata ievietotie raksti dos lasitajam nelielu ieskatu par 3614 latviesu zenu dzivi, kurus 15-17 gadu vecuma ierava Otra pasaules kara." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
874 Liepa, Aleksandrs Rigas Privatdetektivi Kriminalgroteska
Stockholm Zelta Abele 1955 First Edition Paper Cover Almost As New Vilis Ciesnieks 
188pp. Illustrated. Pages uncut , in their unbound signiatures. Almost as new. "aspratiga un spraiga kriminalliteraturas parodija - groteska, kas nudz no slepenam sazverestibam, izmainitam arienem un citam kriminalliteratura bieži sastopamam padarišanam" (Diena) "Sveiciens no vecas milas Rigas un vinas dazadiem laudim." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
875 Liepina, Austra Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Desmit Gadi 1983-1982 Vestures Apcere V.5
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1995 Hard Cover Very Good + 
928pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Piekta dala DV organizacijas centralas valdes, zemju valzu, nodalu, apvienibu un kopu darbs. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
876 Liepins, Janis Sena Latvija
Riga Zvaigzne ABC Pictorial Hardcover As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
72 pp. Extensively illustrated in colour. As New. ""Sena Latvija" bus noderigs ilustrativi un tekstuali informativs materials jauniešiem, kas skolas apgust Latvijas vesturi, ka ari visiem vestures, arhitekturas un amatniecibas interesentiem. Autors ar savu zimejumu, fotografiju un teksta palidzibu stasta par 9.-12. gadsimta jeb t.s. vela dzelzs laikmeta Latvijas teritorijas iedzivotaju dzivesvietam, apgerbu, zirgu rotasanas tradicijam, cilveku nodarbosanos, seviski tirgosanos, kalsanu un podniecibu. Atainojot vestures dazadas materialas kulturas liecibas, Agris Liepins spejis apvienot arheologiskajos izrakumos ieguto autentisko informaciju ar maksliniecisku un vesturiski argumentetu fantaziju" ( Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
877 Liepins, Janis Es Sadarbojos Ar KGB Un CIP Dubultagentu Imantu Lesinski
Riga Atklatais Sabiedriskais Fonds "Latvietis" 2003 Pictorial Hardcover Very Good + 
288pp.Ohotographs. A very good, clean, tightr bright copy. Ha a neat gift inscription on front free endpaper. " Visai jucekligo gramatas ievadu un pecvardu noluks ir attiecigi ievirzit un noskanot lasitaju -vajadzetu runat skaidru valodu, nevis apmierinaties ar bezjedzigu "caur pukem" melsanu- nepavisam neparliecina sparnotie teicieni, faktiski banalitates un stampi, kas ieslircinati vai katra nodala, lai sistu lasitajam pa pieri." ( R. Ekmanis). "Gramata lauj izprast, kas ar mums notika un kas notiek patlaban. Tas noluks ir atainot, ka paklauj cilvekus, iesaista un parvers paklausigos izpilditajos. Palidzet izprast, ka mus izmantoja un izmanto." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
878 Liepins, Olgerts Rozainais Smaids
Ernesta Kreismana Apgads 1944 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall Olgerts Abelite & Olgerts Saldavs (cover) 
127pp. Attractively rebound in grey cloth, retaining original paper cover. Striking illustrations and cpitals by Olgerts Abelite. A very good, clean, tight copy. Rozaina smaida titullapas zimejums ir veiksmigs senatniga un moderna kausejums, elegants gramatu grafikas paraugs" (Gv. Augusts) Olgerts Liepins ir tapat visai daudzpusiga, vulkaniska personiba -- literats ar vestures atdzivinasanas noslieci. Ka prozas rakstnieks vins bagatinajis latviesu literaturu gan ar stastiem, gan romaniem."" ( K. Dzelzitis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
879 Liepins, Olgerts [Martins Purpeteris] Gustavs Vaza Trimda Latvji Vareja Klut Brivi 400 gadus Agrak
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + No Jacket 4to - over 9ľ" - 12" tall 
362pp. "... roman[s] ar vesturisku vai kulturvesturisku saturu. Ja t[am] pievieno vel neatkarigaja Latvija iznakuso monografiju par Kromvelu, tad jaatzist, ka Olgerts Liepins ir literats ar vestures atdzivinasanas noslieci. Vins ari loti labi orientejas politika, filozofija, religijas, ari muzika..."[K. Dzelzitis] " Es jau vienreiz dzivoju 16. gadu simteni, man vajag tikai atcereties un uzrakstit" (Autors) Large book, may require additional postage 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
880 Lieven, Anatol The Baltic Revolution Estonia, Latvia Lithuania and the Path to Independence
New Haven Yale University Press 1993 Hard Cover Almost As New Almost As New 
454 pp. Photographs. An almost as new, clean bright copy. "There is no denying that this is a very valuable book on the Baltic States' history during the fall of the Soviet Union. But on the other hand, there are few other books out there to compare this one with. The bibliography on the history of the Baltic States is quite scarce. Lieven gives a good, and thourough analysis of a specific time in history, however, for many local Balts, when reading the text, it is obvious that this was written by an outsider looking in. Lieven does not always seem to fully understand the real character and history of the region. Nevertheless, since there are very few foreign authors paying attention to the region, an imperfect treatement is better than no treatment at all. The Baltic Countries have changed dramatically since this book was written. The situation described in the book as "contemporary" already seems like ancient history in the Baltic States. Readers should not think that the countries described in the books are still the same today. It is a valuable book, since there is little else written on the period or the region. However, looking at it objectivly, it is not perfect, and lacks a true understanding of the events that have shaped Baltic history and created the Baltic people. (Amazon 2000) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
881 Lindbergs, Ivars Per Mani Pirmo, Man Talak majas!
Los Altos Gvido Press 1976 Original Card Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Gvido Augusts 
[8pp] 350 copies. A very good, clean, tight copy. Tall, narrow quarto. 30x11 cm. Illustrations by Gvido Augusts. " Skiet, ka I. Lindberga dzejas alfa un omega ir - "ligsmot un ligot vasaras muzigas kazas". Daba, pasaule, aizmuzu archetipiskas nojautas, Erosa davatais gandarijums un maigi viriskiga sievietes dveseliskuma cildinasana" (V. Vecgravis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
882 Lindbergs, Ivars Noklidusa Tornkalnapuikas Dziesminas
Riga Neputns 2002 As New Signed by Author
174pp. As new. SIGNED by author. "Laiks nak pie manis/ ikdienas neatvairamak... Laimai draudziba Ivars Lindbergs 2003.g. feb." Lidberga dzejas izlase. " Jau jauniba Lindbergs esot daudz deklamejis, un vina dzeja labi skan skali lasot. Ari klusu lasot, es vienmer tomer dzirdu Lindberga suligo skatuves balsi. Ar savu asprati-go teicienu dzejnieks varbut bus skaris kadu dzilaku patiesibu. Visa cilveka dzive Lindberga dzeja biezi paradas ka spele --- Un si tema neatlauj butisku grozijumu, tikai variacijas: par velmem, par ciesanam, par milesanu." (Ojars Kratins) xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
883 Linins, Vilnis Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga
Latviesu Nacionalais Fonds 1987 Paper Cover Very Good 
285pp. Covers slightly marked, interior very good, sound, clean "1985. gada uzrakstija un A. Eglitim aizsutija manuskriptu ar nosaukumu "Arpus padomju koncentracijas naves nometnu žoga". A. Eglitis to nekavejoties izdeva gramata Latviesu Nacionala fonda apgada. Tika sanemtas labas atsauksmes, tostarp ari no vesturnieka, prof. Edgara Andersona un trimdas latviesu lielaka rakstnieka Anslava Eglisa u. c. Gramatu atri izpirka. E. Andersons par gramatu sniedza vairakas intervijas "Amerikas balsij", x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
884 Littlejohn, David Foreign Legions of the Third Reich Vol.4: Poland, The Ukraine, Bulgaria, Rumania, Free India, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and Russia
San Jose R. James Bender Publishing 1987 Pictorial Cover Very Good + 
382pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "The final volume of this series deals with Germany's eastern allies, her Russian mercenaries and the peoples of the Baltic states" (Author) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
885 Lobe, K edited By BRIEDIS, Iss Dzives Stasts Ar 12 Illustracijam Pec Aleksandra Plensnera Manuskripta Sastadijis M. Akmenajs
Stockholm Zelta Abele 1963 Paper Cover Very Good ++ 24mo - over 5" - 5ľ" tall Martins Strovalds (cover) 
48pp. Photographs. A very good, clean, tight unmarked copy. Pages uniformly aged."apgads Zelta Abele pasacis izdot musu izcilakiem karaviriem veltitu gramatinu seriju. Serijas pedejais izdevums ir slavas dziesma vienam no legendarakajiem latviesu pirma pasaules kara cinitajiem - Fridricham Briedim -- mazaka sentimentalitate un lielaka objektivitate pasargas daudz efektivak musu ieve-ojamakos tautiesus no nogrimsanas laika straume --" (R. Ekmanis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
886 Locis, Vl. (Sakartotajs ) Dramas
Munich Latgalu Izdevniceiba 1977 Hard Cover Very Good + 
527pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. Vl. Loca ievads. K. DAUGULE Gunsgraks. M. EGLAJA Kucu vokors. P. KALNINS: Tolka, tolka bolenam. Laimes zeme. Iskoti dolos. MADSOLAS JONS. Princeses globejs. Borineisi. Andryva nakts sapnis. N. NEIKSANITS: Padejais gods. Zvons. A. DIMANTS [DIMANTA] Sniga porslena - Vyzbuleite. Jaunisu vakaresona. O. ZVIDRIS: Sopeite. Boltais tisnesis. Teika. A. RUBENIS Psihologijas doktoranda Donota Puisana apsasivosana. Abrinei gola nabyus (lugu trejutne: Varibusa treji dali. Dyureite Maskalijas golma. Vydvuds pornoce sata). 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
887 Louys, Pierre ( Pjers Luiss ) Chansons De Bilitis
Riga Avots 1990 Reprint Edition Original Card Very Good + Very Good + Sigismunds Vidbergs 
80pp. Facsimili edition. Original published by Ars in Riga, 1928. A very good, clean, tight copy. Erotika vienmer ir bijusi viena no galvenajam temam S. Vidberga dailrade, turklat pieredze trauku apgleznosana palidzeja vinam rast kongenialu grafisku izteiksmi. Sajas ilustracijas maksliniekam ir izdevies iedzivinat seno grieku pasaules izjutai piemitosu miesas un gara harmoniju---" (Avots) J.Sudrabkalna tulkojums. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
888 Loza, V. ; Ozolins, A.S. Latviesu Lidotaji Otra Pasaules Kara Kaujas Atminu Krajums
[Riga] Latvijas Kulturas Fonds 1994 Paper Cover Very Good + Cernomors, I. (cover) 
159pp. 1000 copies. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Atminu krajums ir turpinajums Latviesu lidotaju kauju un gustu gaitam Otra pasaules kara laika. Sini krajuma vairums atminu uzrakstijusiti bijusie lidotaji, kuri kara pedeja posma cinijusies Austrumprusijas ielenkumos un nokluvusi sovjetu gusta. Krajuma ievietotas par pilotiem, kuri lidoja ar iznicinatajiem, izcinitam gaisa kaujam. Lasitaja vertejumam doti dazi vestures materiali." (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
889 Ludvigs, Pauls Musu Latvijas Udeni Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Al. Kruka [cover] 
318pp. Very good clean, tight, bright copy in almost as new condition; Illustrated: photographs, maps, drawings. Substantial bibliography. "-- paradijas zvejniecibas specialista Ludviga spraigais izsekojums Latvijas "lielako udens tvertnu" attistibai, zvejas lauzu dzivei, kugosanas gaitam no senas pagatnes lidz musdienam ar iesniegsanos tala nakotne. Kugu kazas, smilsu pludi, ilgi svineta kurzemnieku Pateicibas diena18.februari ----- dzintara drudzis, svetitas olas, Kursu kapu latviski runataji zvejnieki (kam vel 1930.gada nav bijusi ne mazaka jausma, ka Latvija tani laika mitusi laudis, kas ari runajusi "kursiski"), zala Dundagas jaunava, libiesu kenins Uldrikis, Vitaliesu brali, pludi Doma baznica ("juku jukam tur peldejusi soli, zarki un izskaloti liki"), nurniki, zelta laivas, svetais Alandes Perkonakmens, Sliteres tornis un aplam "aizmarsigie" anglu valdibas viri - vel lidz sai dienai neesam sanemusi ne sikspensu par sešiem pirms 320 gadiem Ventspili buvetiem kugiem, kas bijuši brunoti ar 256 lielgabaliem --- "Pikanti fakti, visneiespejamakie notikumi, mutvardu nostasti, agrako laiku apraksti, folkloras materiali saistosi sarindojusies no lapas lapa." ( R. Ekmanis) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
890 Lukacs, Dzons ( John Lukacs ) 1941. Gada Junijs Hitlers Un Stalins [June 1941: Hitler and Stalin
Riga Atena 2007 Pictorial Cover Very Good + 
133pp. Bibliography, notes Precious ownership sticker on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. ""Aizraujosa un uz prasmigiem petijumiem balstita gramata, kura izmantoti jauni materiali no dienasgramatam, personiskiem dokumentiem un peckara intervijam ar abiem vadoniem tuvu stavosam amatpersonam." ( H. Kissinger) "Lukaca gramata ir viena no nedaudzajam, kura meginats izpetit, ka Hitlers un Stalins verteja viens otru." ( V. Berzins) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
891 Lukass, Eduards ( Edward Lucas ) Jaunais Aukstais Kars Kremla Raditie Draudi Krievijai Un Rietumiem
Riga Atena 2008 Pictorial Hardcover Very Good + 
264pp. notes. A very good, clean, tight copy. Ass un satraucoss vestijums par Krievijas virzibu uz autokratiju pedejo desmit gadu laika un Kremla aizvien agresivako politiku, kas apdraud Eiropu, Ameriku un pasauli. Krievijai paradot savu isto dabu, gramata " Jaunais aukstais kars" izskaidroti gan izmantotie panemieni, gan Eiropas vajas vietas, atklajot, kapec mes esam bistami tuvu zaudejumam - un kada veida tomer vel varam gut uzvaru. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
892 Lukass, Janis Pa Lielceliem Un Setmalam
Sao Paulo Apgads Riga 1974 Paper Cover Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
80pp. Photographs. Some general ageing, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Brazilijas latviesu babtistu draudzes Macitaja Jana Lukasa autobiografija 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
893 Lusis, Arnolds Ta Kunga Svetitie Pardomas Par Jezus Kalna Runas Svetibas Vardiem
Mineapolis Sejejs 1961 
51 pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Arnolds Lusis ir luteranu macitajs, Latviesu Evangeliski Luteriskas Baznicas draudzu trimda arhibiskaps, vairaku religiski-filozofisku rakstu autors, tostarp autors rakstiem par latviesu religiskajam iezimem." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
894 Lustig Arnost Dita Saxova
New York Harper & Row 1979 Hard Cover Almost As New Very Good + 
188pp. Dj. price clipped; a very small hourglass stamp on ffe.; else a very clean, bright, tight copy. Translated from the Czech by Jeanne Nemcova" "Lustig, whose stories and novels of the Holocaust have made him one of its great chroniclers, here tells the moving story of this lost generation: the young people who were thrust into a world they had never expected to live to share." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
895 Madonna Abdi Piedzivojumi (The Adventures of Abdi)
Riga Zvaaigzne ABC 2006 First Latvian Edition Hard Cover Almost As New Almost As New Olga Dugina; Andrejs Dugins 
32pp. Large picture book format. A clean, tight, bright, almost as new copy. Attractively illustrated. "Gramata ir loti krasni un izsmalcinati ilustreta." "gramata vesta par kadu mazu zenu Abdi, kuram uzticets nopietns uzdevums - nogadat karalienei vertigako kaklarotu pasaule. To darinajis Eli - zena skolotajs un izcils juveliermeistars. Veicot so uzdevumu, Abdi nakas izturet dazadus parbaudijumus: tuksnesi vinam uzbruk laupitaji, karala pili vinu iemet cietuma, tacu vina vientulibu un bailes kliede parsteidzosa draudziba ar cusku. Turklat Abdi ne mirkli nezaude ceribu, jo zenam palidz Eli maciba: "Viss, kas notiek, notiek uz labu" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
896 Madre, Ilga Krasosana Ar Augu Krasvielam
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 
111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu krasvielam" (Riga, 1990) atstajusi tautas dailamata meistare Ilga Madre, kas jau ir muziba." ( Mara Lapsa) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
897 Makvitija, Miranda ( Miranda MacQuitty ) Okeans Enciklopedija Redzesloka
Riga Zvaigzne ABC 1987 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. "Enciklopedija stasta par okeaniem, kas aiznem lielako zemeslodes dalu, un to iemitniekiem, par sekliem,, kur netrukst saules, un tumsas dzelmes noslepumiem. Lieliskas, krasainas fotografijas, uzskatami juras dibena reljefa modeli,, interesantako okeana augu un dzivnieku atteli dod iespeju ka "aculiekam" ieskatities okeana dziles" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
898 Maly, Milos (Told by) Tales of the Amber Ring
London Orbis Publishing 1985 First English Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Petr Sis 
189pp.(+3) A very good, bright, tight unmarked copy. Tr. by Vladimir Varecha. Numerous b&w and full colour illustrations by Sis. " Each story creates a world of its own, one which you are unlikely to have encountered before, or ever to find again--- marvellous tales from Estonia, Latvia, Lithuania as well as from Finland, full of earthy humour --heroism and romance" Slightly over 1kg. Additional postage required. Please inquire after best postal rate. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
899 Mangulis, Visvaldis Latvia in the Wars of the 20th Century
Princeton Junction Cognition Books 1983 Hard Cover Very Good + 
207pp. Maps, references, index. A very good, bright, tight copy "Caught between two powerful neighbors and ancient enemies, Germany and Russia, the less than two million Latvians had to wage bloody wars against one or the other or both of them to defend themselves. This is a story of struggle, victory, defeat, and defiance --" (Author) "This book provides , clarifies and exposes little known behind the scene historical machinations and dealings." (msms) 
Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
900 Mankells, Hennings (Mankell, Henning) Suni Riga
Riga Atena 2001 Pictorial Hardcover Very Good 
343pp. Translated from the Swedish by Mudite Treimane. Tight clean copy. "Zviedrijas krasta atrasts plosts ar diviem noslepkavotiem viriesiem. Kas vini bijusi, no kurienes, kapec nogalinati un ko isti slepj pedas, kas ved uz Rigu," 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6 7 8   9  10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie