Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
801 Kovalevska, Margarita Astonpadsmit
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1967 Hard Cover Very Good Good Signed by Author
334pp. Photographs. Dj extremities show some wear but neatly enclosed in an attractive mylar cover, presentation inscription by the AUTHOR on the title page: " -....kaut mirkli par stundam klutu, un stundas par gliemeziem verstos - M Kovalevska - Ciepa 1970g. vasara" Else a very good, clean, tight copy.. Tas ir svaigi uzrakstits, ar istenibas tiesumu bagats stasts - kam pamata autores dienasgramata, piezimes, kas atstatas uz papira, atrodoties sava muza astonpadsmitaja gadskarta. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
802 Kovtunenko, Rolands Neatzitie Karaviri Kaujas Virsnieka Stasts 2. Papildinatais Izdevums.
Riga Aplis 2005 Pictorial Hardcover Almost As New 
463pp. Illustrated. Photographs, maps, documents. An almost as new copy. "Savas atminas uzrakstiju ta, ka es to dienu notikumus patiesi atceros. Ari mani karaviri un cinu biedri, kuri nav vairs sini saule, raksta patiesibu par notikumiem, ko vini pasi ir pieredzejusi. Es viniem ticu ka pats sev.--Visi manis satiktie cilveki gribeja dzivot, katram bija savi nakotnes sapni, bet nezeligais, noziedzigais kars tos izdzesa." (Autors) 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
803 Kovtunenko, Rolands Pedejais Bastions Vidzeme Kaujas Virsnieka Stasts
Cesis Autora Izdevums 2004 Soft Cover Very Good + 
63pp. Photographs, maps. A very good, clean, bright copy. " Autors vienmer rakstijis piezimes - dienasgramatas, kuras apstaklu del gajusas zuduma. Tomer jutis pienakumu dalities dzives un kauju pieredze, un ta pec vairaku gadu darba tapusi gramata "Neatzitie karaviri", kuras sastavdala ir ari si "Pedejais bastions Vidzeme". 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
804 Kradzins Oskars La Destinee Tragique De La Lettonie
Mutuelle Des Mineurs Lettons En Belgique 1949 Very Good Signed by Author
35pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Signed presentation inscription by the author. "Cette brochure est une grave accusation contre L'Union Sovietique, et en meme temps un avertissement a tous les peuples libres de jeter toutes leurs forces pour combattre cette dictature" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
805 Kraslavietis, Valdis Ta Liela Izklisana
Ann Arbor Celinieks Very Good + Very Good + Signed by Author
99pp. SIGNED by author on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. "Bez frazem, bez illuzijam, skatoties atklati kailaja patiesiba, neglaimojot ne vienai, ne otrai ideologijai vai virzienam tada ir Kraslaviesa dzeja.... liela dala vina dzejas veltita aktualam politiskam un sabiedriskam problemam, kas gan ir butiskas un vajadzigas (P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
806 Kraslavietis, Valdis Ar Laika Degli
Toronto Celinieks 1962 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Biskaps (cover) Signed by Author
96pp. 1080 copies. SIGNED with a presentation inscription : "Kas metalu nesajis miesas , to saudzigak tiesas ! - Valdis Kraslavietis. Toronto 24. 3. 62 Ar autora parakstu. Very clean tight copy, some minor edgewear to dj. "Sedevri ir kara draugu vestules. Kad vecajam kanakam uznak "melnais", ...... "Verojot Amerikas vidi un latviesu trimdas sabiedribu no malas, atkal un atkal cauri satirai pavid sirsnigas, dainiski romantiskas ilgas pec dzimtenes." ( P.Vasarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
807 Krasnais, Vilberts Latviesu Kolonijas
Melbourne Karla Zarina Fonds 1980 Hard Cover Very Good 
540pp. Ammended reissue of the 1938 edition. A very good clean tight copy. Neat ownership on ffe Photographs " Riga 1938. gada klaja naca Vilberta Krasna gramata "Latviesu kolonijas" --Arpus savas tevuzemes atrodas apmeram 300 000 latviesu -- pieverst savai tautai ikvienu svesuma dzivojosu latvieti ir musu svets pienakums -- Gramata savu uzdevumu bus veikusi, ja tuvinas dzimtenes un arzemju tautiesus, pedejos nostiprinot tautas un tevzemes milestibu un audzinot nacionalo lepnumu." ( Autors) Gramata atkartoti izdota 1980. gada Melnburna ar Karla Zarina fonda atbalstu. Saja izdevuma iznemts liekais materials, kas neattiecas uz tematu,piemeram, dzejolu iespraudumi. No jauna ievietotas kartes un dazi atteli. Parstradats satura raditajs,pievienots vietu raditajs. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
808 Krastins, J. Edited By Riga 1860-1917
Riga Zinatne 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
493pp. Many illustrations and tables. 4pp. colour illus. "Si gramata veltita Rigas pilsetas vestures analizei kapitalisma un burzuaziski demokratisko revoluciju laikmeta" Pat ar visu attiecigo padomju noslieci, gramata atzita ka derigs avots pie kura griesties pec ta laika Rigas industrializacijas un attistibas vestures. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
809 Krastins, Janis Edited By Latviesu strelnieku vesture 1915-1920
Riga Zinatne 1970 Hard Cover Very Good + No Jacket 
697pp. Illustrated. A very good clean, tight copy."--mana kritika neversas pret sastaditaja vai dazado autoru filozofiskiem uzskatiem un ideologiskam pamatstrukturam-- , bet nevar piedot to, ka Padomju Latvijas akademiska saime atlauj plagiatu.--Pirmas divas nodalas -- ir parcelums no Kaimina 1957.gada izdota starptautiski pazistama darba Latviesu strelnieki cina par oktobra revolucijas uzvaru. Ar lielam ceribam atveru Latviesu strelnieku vesturi, bet veltigi mekleju taja jaunus spriedumus un atradumus par strelnieku radikalizesanos, Iskolastrela izveidosanos un par debatem strelnieku padomju kongresos.--Ka pozitivu devumu var pieminet to, ka gramata bagatigi illustreta" ( A Ezergailis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
810 Krastins, Valdis Loti Personigi
Riga Mansards 2012 Paper Cover Very Good + 
132pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "Galvena uzmaniba memuaros tiek veltita V. Krastina diplomatiskajai karjerai. Autors ir bijis LR arkartejais un pilnvarotais vestnieks Cehija un Slovakija, Turcija, Norvegija un Somija. Nenoliedzami tik ieverojamai karjerai un bagatigai pieredzei, kas ieguta divu desmitgazu laika, vajadzetu izpausties plasos memuaros. Un tadel gramatas nelielais apjoms parsteidz. --- Noteikti jamin ari autora prasme raiti un viegli izstastit stastu, kas gramatu padara viegli lasamu un uztveramu plasam lasitaju lokam. " (Kaspars Zellis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
811 Krauja, Herta Ziedosie Negaisi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + 
101pp. Very good clean, tight copy; no d.j. " Kraujas dzeja nav saldserigs balto gulbju peldejums parku ramos udenos. Vina dzives aizrautibas un belzienus nevairas, visu pienem nekurnot. Si dzeja ir ne tikai milestibas, bet visas dzivosanas Augsta Dziesma." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
812 Krauja, Herta Nemiera Vins
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good 
124pp. Original clear plasic dj. has some small chips, else a very good, clean, tight copy. "Hertas Kraujas dzejas viela un avots ir vinas pasas emocijam bagata dvesele.-- Dabas ainavas un citi arpasaules priekstati Kraujas dzeja nav reali. Tie ir iztele raditi un izveleti ta, lai netiesa veida simboliski un telaini izceltu un paraditu dveseles noskanas un jutu vilnojumus.-- Visai raksturiga Hertas Kraujas dzeja ir speciga jutu polaritate--" (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
813 Kraujiete, Aina Es Esmu Vasara Dzejoli
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1963 Hard Cover Very Good + Very Good 
100pp. Type handset. 320 copies. Dj. shows some mild wear, else a very good, clean, tight copy. Autore sanemusi Zinaidas Lazdas balvu par so, savu pirmo dzejas krajumu. "Kraujietes savdabigais personiskais stils lasitajam pazistams. Tas spilgti iezimejies jau vinas pirmaja krajuma Es esmu vasara, kas it ipasi valdzinaja ar svaigo, krasno izteli un apbrinojami bagato, lokano latviesu valodu. Ieveribu pelnija ari vinas laikmetigie meklejumi izteiksme." (E. Staprane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
814 Kraujiete, Aina Divas Poemas
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1995 Original Card Very Good + Voldemars Avens (cover) 
181pp. " ...ari Divas Poemas ir mozaika, kur paradas mums jau pazistami gabali...arpusnieku figuras, stastosa fabula, kas nav realistiska, bet ko var saprast, kam var izsekot. Varetu patiesi teikt, ka Kraujiete sajos darbos ir samera tira sirrealiste, Poemas zanru, kas latviesu literatura ir visai izkopts, Kraujiete pacel jauna, radosi augsta limeni." (I. Ezergaile) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
815 Kraujiete, Aina Kristalls Un Mals Dzejoli Sengrieku Un Divdesmita Gadusimta Orfeja Zelabu Dziesma Piecos Dziedajumos
Sundbyberg Sweden Daugava 1970 Hard Cover Very Good + Fair 
100 pp. Very good +; glassine dj. somewhat worn, else a very good, clean, tight copy. "...Ar patiku un apbrinu var lasit "Orfeja zelabu dziesmu" (piecos dziedajumos). seit antikas teiksmas pievilcigi sakausetas ar musdienu dzivi ... Daudzas rindas liecina, ka Kraujiete var but stiliste, kas gajusi Tauna skola, bet izkopusi pietiekami patstavigu dikciju..." (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
816 Kraujiete, Aina Ne Bungas Ne Trompetas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Very Good + No Jacket Harijs Gricevics ( cover) 
95pp. Neat ownership on rear e.p., else a very good, clean tight copy. "Si ir loti izsmalcinata dzeja gan ar izjutu un apceres elementu harmonisko lidzsvarojumu, gan stila panemieniem, t.i. ar vardu izveli un teikumu veidojumiem, ka ari ar savdabigo dzejolu kompoziciju. sie dzejoli atgadina sarežgitus, maksligi un daili izvitus filigranizstradajumus. Tie prasa ielasisanos, jo parasti neatveras tulit, bet kad atveras, tad uzzaigo ka pekšni atveries zieds, kura dailums apbur un sajusmina." ( N. Valtere) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
817 Kraujiete, Aina No Aizpirktas Paradizes
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads 1966 Hard Cover Very Good + No Jacket 
96pp. A very good, clean, tight copy. Si gaiszali terpta gramata, rotata divam zelta dafodilem, ir ka sieviete, kura, stastot par dzivi, runa pati par sevi un, dzejojot pati par sevi, telo kaut ko pavisam citu. Paverot vieglo vasaras terpu, lasitajs ierauga sienazi, kas izlec preti "viscauri zals ... it ka viss vasaras zalums par vinu gazies ---No visam maskam pedeja un pirma ir tomer cilveks pats ---Pedeja dzejoli vina novelk ari pedejo masku -- Vinas dzejas liela vertiba ir saturs. Tas forma ir gaisi zals plivurs, kura noluks, noslidot pari pleciem un krutim, atvert zelta ziedlapu kausu." ( P.Birznieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
818 Kraukle, Daina Ornaments
Riga Zvaigzne 1993 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
67pp Colour illustrations. Bibliography. "Savdabigu saikni starp materialo un garigo pasauli veido latviesu tautas izpratne par skaisto, materialas kulturas vertibas un rakstu zimes. ---- Latviskas rakstu zimes glaba dalu no latviskas energetiskas un vestosas informacijas kas ir nozimiga un spetu lidzsvarot un greznot katra latviesa dzivosanu. ----- katra zime koncentre sevi attiecigas sajutas un domas, pastiprina to iedarbibu." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
819 Kreicbergs, Janis Atminas Par Krisjani Valdemaru
East Lansing [ Gauja ] 1978 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
47pp. Reprint of the 1925 edition. Neat ownership on top of front cover, else a very good, clean, bright, unmarked copy. "Atminas par Valdemaru atstajusi laikabiedri Janis Kreicbergs ------ un daudzi citi. Ka politikis un saimniecisks darbinieks Valdemars ietekmeja ne tikai Latvijas un latviesu tautas vesturi, bet ari visu Baltijas gubernu sabiedribu un visas Krievijas imperijas saimnieciski politisko dzivi." No satura: I. Valdemars ka majas tevs. II. Krisjanis Valdemars ka Maskavas latviesu kolonijas dvesele. III. Valdemars un studejosa jaunatne. IV. Krisjanis Valdemars ka dailliteraturas pazinejs. V. Krisjanis Valdemars ka zinatnes draugs un kritikis. VI. Louizes fon Ramm pirma satiksanas ar Kr. Valdemaru jeb ka Valdemara kundze iepazinusies ar savu nakamo viru. VII. Krisjanis Valdemars par sevi pasu. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
820 Krepp, E(ndel) Security and Non-Aggression Baltic States and U.S.S.R. Treaties of Non-Aggression Problems in the Baltic III
Stockholm Estonian Information Centre; Latvian National Foundation, Stockholm 1973 Very Good + 
64pp. A very good clean copy. Narrow spine slightly sunned. Grey covers. The present booklet deals with the international instability and the efforts in the field of national security during the period of time between the two World Wars and analyses the problems arrising from thye growth of aggression after the Second World War. The "non -aggression"policy of the U.S.S.R. in the baltic area forms therin the central question. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
821 Kreslins, Janis Tomer, Es Atceros
New York Celinieks 1960 Hard Cover Very Good + Very Good Mara Kreslina (cover) 
95pp. 500 copies. Dj. rear cover has some very light spots, spine faintly aged, else a very good, clean, tight copy "plasaja romantiku saime Kreslins izcelas ka neparasts flamingo ar konstruktivu logiku, svaigu modernismu, nosvertibu, politisku vertejumu. Ta nu kopsumma liekas, ka si ir trimdas rakstos pirma dzejolu gramata, kas rada: atminam un tagadnei iespejams saaugt jauna dziva organisma.- gramatai ir ari nozime maksliniecisko lidzeklu meklejumos. Ta ir a n t i a i s t e t i s k a. Dailuma pardzivojuma vieta ta dod pardzivojumu, ko rada patiesiba, skaidriba" (D. Sodums) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
822 Kreslins, Janis Raksti 2. Sejums Vestures Vartos
Riga Valter Un Rapa 2006 Hard Cover As New 
383pp. As New" Gramata ir gan raksti par Latvijas politiskas vestures jautajumiem dazados gadsimtos, it ipasi politiski tik sarezgitaja 20. gadsimta, gan ari apceres par latviesu nacijas likteni un baltvaciesu lomu vairakas Latvija vesturiski nozimigas situacijas. Kulturvesturisko rakstu sadala ievietotas Jana Kreslina apceres par hernhutiesiem un Bibeles nozimi latviesu pasaules redzejuma veidosana. Vairaki raksti un intervijas veltitas latviesu kulturas darbiniekiem, piemeram, Antonam Austrinas, Karlim Stralam, Haraldam Biezajam, Fricim Dziesmam, Arturam Baumanim, Rihardam Ridziniekam, Andrejam Johansonam, Janim Klavsonam u.c. ---sejumu ievada Andrieva Ezergaila apcere par Jani Kreslinu." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
823 Kripens, Arvids Kalpaka Bataljons Un Baloza Brigade
Belmore Mintis 1963 Very Good + No Jacket 
212pp. Illustrated - photographs, maps. A very good, clean, tight copy with some small neat ownership stamps. "Ideologiska zina Kalpaks ar personigo priekszimi bija ieverojami veicinajis Latvijas valsts ideju, salauzis vienaldzibu un latviesu tauta liela palaviba saka raudzities uz savu delu varondarbiem ar Latvijas brivibu ka cinas merki" " Talak, ceru ari, ka busu pakalpojis brivibas cinu vesturei ar izsmelosaku Kalpaka bataljona un Baloza brigades tapsanas un kauju gaitu aprakstu." (Plkv. A. Kripens) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
824 Kripens, Arvids et al. Pulkvedis Oskars Kalpaks Cetri Autori
Brisbane Apgads Sauleskrasts 1960 Paper Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
80pp. potographs. A very good, clean, tight copy. Saturs: A. Kripens: Pulkveza Kalpaka ticibas uzvara. A. Lefvings: Par Latvijas saullektu. H. Tepfers: Airites kauja. E. Jurka: Meiranu zens, karavirs un varonis. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
825 Kroders R.(oberts) Translated By Tukstots Un Viena Nakts
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1957 Hard Cover Good + Aleksandrs Apsitis 
541pp. Some slight tape residue and wear to inner end papers, ownership neatly excised - else a good, clean, tight unmarked copy... With A. Apsitis attractive post art nouveaux style colour illustrations "Arabu pasakas ir fantastisku piedzivojumu un sadzives novelu krajums. To apvieno ietvara stasts par dailo Sechrezadu, kura ar savu attapibu uzvar sultana sachriara cietsirdibu. Pasakas tagadeja veida noformejusas XIV-XVI gadsimta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
826 Kroders, Arturs Atminas Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts
Copenhagen Imanta 1968 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
359pp. A very good, clean, tight copy. " Lasot Krodera Atminas, jaatceras kada ieverojama latviesu politiska darbinieka piezime, ka atminas jaraksta vel brieduma gados, nenogaidot vecumu, kad atminas aizstaj sapni un vizijas un cilveks briziem skiet sevi pamanam visas pasaules centra. Krodera gramata ir daudz vertigas informacijas, bet ta jalasa ar vislielako piesardzibu. Autors ir pastaisns un pavirss, palaizoties galvena karta- uz atminu un savu "nemaldigo" intuiciju " ( Edgars Andersons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
827 Krollis, Gunars Petergaila Pasakas Tales From The Rooster Of Riga
Riga Petergailis 2005 Pictorial hardcover Very Good ++ Gunars Krollis 
64pp. A very good,attractive clean, tight, bright, unmarked copy. Text in both Latvian and English, translated by Inara Cedrins. Many colourfull illustrations by Krollis. "These roosters tell stories, and fairy tales different ones for every age, but all colorful. About Riga's belles, seafarers, little rabbits and a wonderful cake for the feast. The real storyteller is the famous Latvian artist Gunars Krollis - a master of romanticism and poetry, pure tones and powerful lines." (Publisher) "Kam pieder skaņās balsis, kas daudzu pasaules pilsētu skaistuļu vidū apdzied Rīgu kā karalieni? Vai tie ir Sv.Pētera, Doma un citu baznīcu smailēs sēdošie zelta gaiļi? Varbūt.Gaiļi stāsta gan stāstus, gan pasakas katram vecumam citādas, bet visas krāsainas. Par Rīgas daiļavām, jūrasbraucējiem, zaķēniem un svētku torti. Mākslinieks Gunārs Krollis ir izcils grafiķis, grāmatu ilustrētājs un noformētājs..." (Izdevējs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
828 Kronberga, Lija (Anthologist) Runca Vezums Dzejolu Antologija Berniem
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good No Jacket 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ojars Jegens 
176 pp. Neat ownership stamp on tp. Lower cnrs. bumped, else a very good, clean, tight copy. In Latvian . Anthology of Latvian children's poetry by mostly well known and familiar Latvian authors. Each of the following sections preceded by Jegen's Tomcat with his wheelbarow filled with treasure for the young listener or reader: Kipars; Putna berns; Nebeda; Pasaku kumela 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
829 Kronbergs, Juris Biszales
Daugava 1976 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis, Inese Jansone 
139pp. "Kronbergs.... ka brinumu pasniedz lasitajiem savu plaso un bagato dzejolkrajumu Biszales, kas, manuprat, ir loti speciga un drosmiga gramata. Tas dzejas vertibas izvirza Kronbergu par vienu no visspejigakiem musu jaunas paaudzes dzejniekiem...."(Elvira Staprane) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
830 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover Very Good ++ Egils Kronbergs (Cover) Signed by Author
75pp. A very good, clean, bright, unmarked copy SIGNED by the author Gunai sirsnigi Juris Riga 200o. g. 1.3 Riga. "Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
831 Kronbergs, Juris Ik Diena
Riga Mansards 2011 Original Card As New Egils Kronbergs (Cover) 
102pp. Fine, As new. Unread. ""Ik diena" ir Jura Kronberga dzejas trilogijas "Nebutibas izplatijuma" nosledzosa dala, krajumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvarsnis" (2002) sava veida antiteze. "Kronberga poetika te ir neierasti asketiska, allaz virtuozi izmantoto dzejas lidzeklu arsenalu vins liek lieta taupigi, it ka parbaudidams un izaicinadams pats sevi un vienlaikus nebaididamies atklaties lasitajam bez joka pleseja un asprasa maskas. Ir tapis jauns dzejolu krajums, kura pazistams, visas paaudzes populars dzejnieks mums paradas jauna, negaidita gaisma," gramatu raksturo redaktore Ieva Lesinska."(1/4 Satori) xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
832 Kronbergs, Juris Trimdas Anatomija Dzejolu Izlase 1970- 1991 Dzejoli Arpus Krajumiem 1993 - 2008
Riga Mansards 2009 Trade Paperback As New 
Gramata ieklauti dzejoli no krajumiem "Pazemes dzeja", "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales" un "Tagadnes", ka ari izlasem "Par istenibu, cetram sapem un bezizejas istabu" un "Mana latviska ikdiena". Arpus krajumiem ievietoti agrak nepubliceti vai tikai žurnalos un laikrakstos publiceti dzejoli par trimdu un aizgajusiem cilvekiem - autora vecakiem un draugiem, kas lidztekus laikmetam lielaka vai mazaka mera bijusi Jura Kronberga dzives "lidzautori". (1/4 Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
833 Kronbergs, Juris Notikumu Apvarsnis Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.
Riga Jumava 2001 Pictorial Hardcover As New I. Jurane 
69pp. "Notikumu apvarsni attalas tragedijas un to sekas liek pasaulei sagriloties, un tapat ka Vilka Vienaci skiet, ka nekas nebus ka agrak. Balansesana uz iznicibas robezas liek ieskatities ari sava pagatne, un zinatne ir tikpat svarigs eksistences apliecinajums ka pasa piedzivotais. Notikumu apvarsnis ir konceptuals krajums tada zina, ka dzeja un piezimes veido veselumu. Piezimes ir dzeja, un dzejolis dazreiz ir piezime. Abos krajumos valodas rotalam, vardu spelem, ir gan estetiska gan terapeitiska funkcija. ( Autors G. Berelim) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
834 Kronbergs, Juris Par Istenibu, Cetram Sapem Un Bezizejas Istabu
Riga Zinatne 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 48mo - over 3" - 4" tall 
126pp. Miniature book. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. "Kad jut dzejolu tuvumu, tad klust lacplesigi spitigs, kurbadigi neatkapigs" ( I. Ziedonis) "Kronbergs dzeja ievelk jaunas linijas, vins nebaidas radit sokejosas metaforas un parsteidzosas asociacijas, pasniedzot tas briva dzejiska forma. Vins klust par vienu no musu dzejas modernizetajiem." (I. Cielena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
835 Kronbergs, Juris Rudens Mani Raksti
Riga Valters Un Rapa 2005 Pictorial Hardcover As New Aigars Ozolins (cover) 
152pp. As new.""Rudens mani raksta" ir pasa dzejnieka sakartota izlase ar pirmpublicejumiem un dzeju no krajumiem "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales", "Tagadnes", "Laiks" un citiem. Izlase piecas nodalas ieverots dabas cikliskuma princips, radot vienotu kompoziciju ar poetiski niansetu un emocionali piesatinatu dzejas valodu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
836 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover As New Egils Kronbergs (Cover) 
75pp. Fine, as new, an unread copy. Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
837 Kronenbergs, Alberts Pieci Kaki
Riga Liesma 1978 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Alberts Kronenbergs 
70pp. " ... iespeja iepazities..... ka aspratigu, meistarigu ilustratoru un humoristu.... A.Kronenbergs ar saviem zimejumiem, aspratigajiem folkloras parafrazejumiem un originalam varsmam bija pastavīgs, bernu iemilots autors." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
838 Kronvalds, Atis Tautiskie Centieni
Riga Valters un Rapa 1935 Paper Very good ++ 
63pp. A very good ++ clean, unmarked copy. No. 32/33 Latviskai Skolai "1872 sarakstījis brošūru “Nationale Bestrebungen” (latviski tulkota “Tautiskie centieni”, 1887), kurā atspēkoja vācu publicistu apgalvojumu, ka nav latviskas izglītības un izglītotu latviešu, līdz ar to trūkst pamata, uz kura varētu attīstīties latviešu kultūra. Par nacionālās kultūras pamatu Kronvalds izvirzīja valodu un latviešu skolas, to attīstīšanu uzskatīja par svarīgāko uzdevumu." (Letonica) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
839 Kruklitis, Karlis Ta Tas Bija Toreiz
East Lansing Gaujas Apgads 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Juris Soikans 
635pp. Photographs . A very good, clean, tight copyin a very good dj. Autors stradajis Latvijas Radiofona..."atceras un verte neatkarigas Latvijas pedejos piecpadsmit gadus, it ipasi, personas, paradibas un notikumus..."' 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
840 Kruklitis, Karlis Tevu Zemei Gruti Laiki
Gaujas Apgads 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + O. Jegens 
422pp Photographs, index . Dj. shows some slight wear to extremities else a very good, clean, bright, tight copy enclosed in an attractive mylar protector. "Sava otra pardomu un atzinu krajuma...atceras un verte Pirmajam pasaules karam sekojoso neatkarigas Latvijas tapsanas nemiera posmu un Otra kara ievaditaju laika celienu, ka ari lielako tiesu krievu un daleji ari vacu okupacijas gadus, ipasi personas, paradibas un notikumus..." 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
841 Krumins, Andrejs Mijkresli Noveles Un Stasti
(Minneapolis) Tilta Apgads 1972 Hard Cover Very Good + Very Good 
189pp. Dj. shows some mild wear to extremities, ownership sig. on t.p. else a very good, clean, tight, bright copy."... rakstnieks redzamas un taustamas istenibas robezas parkapj, laujot tam saskarties ar kadu citu dzilaku istenibu...pirmaja nodala.. visvairak izcelas dzili butiskais latviskums, seni ticejumi te ieausti gluzi muslaiciga un loti reala vide...gramatas otra dala kur domine kara un kara seku sizeti, rakstnieks parada ari prasmi loti realistiski attelot kara ainas..." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
842 Krusa, Felikss Latvijas Namdaris Vilis Olavs Tautas Sardze Baltas Un Nebaltas Dienas Biografiska Apcere Ar Illustracijam
Vaidava 1964 Hard Cover Very Good 
146pp. Some photographs. A very good, clean, tight copy. Some very light wear to spine extremities. "Vili Olavu deve par latviesu liberalo pilsonu ciltstevu. Vins nenodibinaja ne partiju, ne kaut kadu politisku organizaciju, bet deva noteiktu virzienu jaunas latviesu inteligences centieniem. Vina ietekme sini zina nav ne izsverama nedz izmerama, bet nojauzama un manama visa velaka latviesu nacionalpolitiska dzive." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
843 Kruze, Velta Avota Guni Kuru Manas Tautas Dziesmas No Latviesu Tautas Dainam Skatuves Variantu Veidojusi Velta Kruze
Riga Liesma 1991 Pictorial Hardcover Very Good + Vija Zarina 
125pp. Velta Kruze bija ilggadiga, izcila Dailes teatra aktrise "Sis dainu kartojums ir tikai mazs aizmetnis tam, ka no dainam ...var darinat dramatisku darbu" [Velta Kruze] "ta ir pasaules kartibas maciba, ko izstradajusi paaudzu pieredze." [I. Ziedonis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
844 Kubulina, Anda Vizma Belsevcica
Riga Preses Nams 1967 Pictorial Hardcover As New 
275pp. As new. " Tikai garamejot un atseviskos momentos esmu minejusi biografijas faktus. ----- Izpete akcents likts uz trim momentiem: 1) izaugsmi - dzejas procesa konteksta; 2) tradicijas un novitates grodo vijumu, tatad formu; 3) Belsevicas darbu atbalsi kritika un sabiedriba." ( Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
845 Kulturas darbinieku kongress Tevzemes brivibai un kulturai : I. Kulturas darbinieku kongress 1965.g. 9. un 10. janvari, Cikagas Latviesu nama : runas, priekslasijumi, debates un Lemumi
Indianapolis Akademiskas Dzives Apgads 1965 Paper Cover Very Good 
97pp. A very good copy. Some slight ageing to cover edges, internally bright, tight, clean. Dazas runas paradas pilniba citas pec atreferejumiem....H. Biezais - Kulturas religiskas saknes. Valters Nolendorfs - Kultura un Politika. Francis Murans - Musu kulturas un saimniecibas problemas. Leonards Latkovskis - Provincu kultura. A. Baltinis - Lietuviesu kulturas centieni trimda. Ivars Ivasks - Baltiesu kulturalas sadarbibas iespejas trimda. Nikolajs Valters - Rainisms. Rudolfs Veidmanis - Ko Rainis un Aspazija devusi Latvijas brivibai. J. Lelis - Mazo tautu un trimdas grupu lingbistiski-kulturalas problemas. Dzintars Paegle - Trimdas kulturas celi uz dzimteni. Juris Veidmanis - Asimilacija un latviesu centieni sociologiska analize. Janis Andrups - Sis trimdas liktenis izskirsies kulturas lauka. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
846 Kundrats Aleksandrs Neredzama Divizija Par Latviesu Slepeno Agentu Bistamam Gaitam
Toronto Latvis Publishers 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Baiba Kundrats 
205 pp. A very good, clean, bright, tight copy . Dj. very good, enclosed in a mylar protector. "...autors stasta par Latvijas pretizlukosanas ipasas agenturas darbu Otra pasaules kara prieksvakara..... Visas sini stasta pieminetas personas ir autora raditas." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
847 Kundzins K(arlis) Musu Ticiba
Mineapolis Sejejs 1954 Hard Cover Very Good + Very Good 
171pp. A very good, clean, bright, tright copy. Dj, enclosed in Mylar protector. Izcila latviesu garidznieka pardomas par kristietibu. " Ir tacu skaidrs, ka pasreizejos apstaklos nebut nepietiek ar to, ka kristietis ar lielaku vaio mazaku sasutumu noraida vinam nepienemamo materialistiski ateistisko dzives filozofiju. Vina pienakums, par visam lietam, skiet, ir radit, ka vinam ir kas daudz vertigaks liekams tas vieta." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
848 Kundzins K(arlis) Atminas Mani Tapsanas Gadi
Leldaa's Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good V. Grikis (cover) 
157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas jaunibas dienas riteja vide, ko tikai retumis skara laikmeta lielie notikumi" (autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
849 Kundzins, Karlis Ap Lielo Dzives Miklu Problemu Risinajumi
Stockholm Auseklis 1955 Third Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
249pp. A very good, clean, sound copy. Tresais, paplasinatais izdevums. " Prof. K. Kundzina gramata "Ap lielo dzives miklu" 17 esejas. Tanis izcelas tris galveno problemu grupas: rakstura audzinasana un pilnvertigas personas veidosanas, gimenes problemas un religiski jautajumi. Gramata, starp citu, atrodas mums zimiga un svariga eseja "Musu trimdas jaunatne vertibu krustcelos." (J. Gaita) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
850 Kundzins, Karlis Dieva Stunda Karla Kundzina Dzejas
Minneapolis Leldaas Apgads 1972 Hard Cover Very Good + 
95pp. 800 copies. A very good, clean, tight copy." Lielo teologu atstatais garigais mantojums jaapgust no jauna. Musu apzina ienak it ka pilnigi jauni un nedzirdeti vardi un darbi, ko saspridzinato dievnamu drupas un sadedzinato gramatu pelni nav aprakusi. Butu svetigi izdot dažadu konfesiju garidznieku dzejas antologiju, lai poetiska valoda izteiktie religiskie pardzivojumi un dzives pieredze ir pieejama ikvienam" (Anda Lice) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
851 Kundzins, Karlis Editor Svetuma Sargi Gramata Par Tiem, Kas Sargaja Savu Tautu Un Baznicu
Sejejs 1959 Very Good + 
248pp. A very good, clean, bright tight copy. Desmit dazadu autoru esejas par nozimigiem ticibas "sargiem" to skaita - Fridrichs Bodelsvings, Dvaits Mudijs, Vladimirs Solovjevs, Karlis Heims Prof. Traugots Hans, Biskaps Eivinds Berggravs, Karlis Kundzins sen., Karlis Beldavs, Edgars Rumba, Leonids Breiks. "Ja tomer sini gramata parstavetiem viriem gandriz puse veltita savas ticibas sargiem, kas nakusi no musu pasu tautas, tad tas bus vairak ka labi saprotams sis gramatas lasitajiem---" (K. Kundzins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
852 Kundzins, Pauls Latviesu Immigracijas Sakumi Albertas Province Kanada Un Karla Plavina Seta The Beginnings of Latvian Immigration to Ther Province of Alberta, Canada and the Farmstead of Karlis Plavins
East Lansing Gauja 1980 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Pauls Kundzins ( cover) 
136pp. Photographs. Includes a condensed English version. Dj shows some very light wear, enclosed in clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Materialiem krajoties atzinu, ka Plavins un vina seta ir tikai kada nozimiga dala ta laika notikumu virkne, ko iezimeja latviesu immigracijas sakumi Kanada. Tapec likas, ka butu nepieciesams noskaidrot vai vienas personas riciba un centienos neizpauzas ari kada kopsakariba ar parejo savu tautiesu darbibu un gaitam, kas bija devusies saja talaja un svesaja kontinenta." (P. Kundzins) 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
853 Kunnass, Mauri 12 Davanas Ziemsvetku Vecitim
Stockholm Atvase 1988 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall 
40 pp. Richly illustrated. Translated from the English by Austra Kreslina. Charming dedication ( Auseklis poem) inscription on front free endpaper. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. This First Latvian Edition useses the one s variant spelling of "Ziemsvetku" in the title. " Ville, mazais ruku puika, velas iepriecinat Ziemassvetku veciti. Tacu ka? Lidz Korvatunturu lielajiem svetkiem bija atlikusas tikai divpadsmit dienas, kad Ville nolema pasniegt Ziemassvetku vecitim davanu ik dienu pirms Ziemassvetkiem: "Divpadsmit pa-rsteigumu. Tas tik bus vareni!" Un ta ari notika, lai ari ne viss izdevas, ka bija iecerets. Katrs Villes stikis visiem Korvatunturu iemitniekiem radija labu omu un Ziemassvetku noskanojumu." (Jumava (?)) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
854 Kuraz Kriss [Karlis Zvejnieks) Ventin Pus. Vards Un Teikums Rindes Lics Un Pers's Kals Kuraz Kriss Kinkezins Uz Sets Un Papir Uzvilcs Birzgal Reinis
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1967 Hard Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
95pp. A very good, bright, tight copy. Numerous amusing illustrations by Birzgalis " Ar so gramatu esmu gribejis uzcelt pieminekli savai ventinu pusei. Ventinu pusei, kada ta bija toreiz, kad es tur augu musu si gadu simtena 20-os un 30-os gados. Tas ir laiks, skaists laiks, kas vairs nenaks nekad." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
855 Kursite, Janina Latviesa Maja
Riga Rundas 1914 Pictorial Hardcover New 
560pp. Fine. Supplementary colour photographs." Ilgaku laiku, braucot ekspedicijas, krajas materials par latviesu majam Latvijas novados un par latviesu majam Sibirija un latviesu majam Rietumos. Maja ir dala no cilveka patibas, pat ja cilveks pats to neapzinas. Viena bridi saku likt kopa - kada krasa latviesi krasojusi eku arpusi, ka iekartojusi iekstelpas, ko latviesiem nozimejis puku darzins. Kada veida zogi bijusi iecieniti. Kapec latvietim patik vai patika dzivot viensetas. Nedaudz ietiecos ari koka arhitekturas joma. Gramata ir skats uz latvieti caur vina maju - ka cela, kadus ritualus celot ieveroja, ka iekartoja, ka dzivoja, kadas ekas bija. utt. ( J. Kursite) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
856 Kursite, Janina Neakademiska Latviesu Valodas Vardnica Jeb Novadu Vardene
Riga Madris 2008 Pictorial Hardcover New 
524pp. Fine. "--- ir pizulis, tapins, patekas, pizla (visi sie vardi nozime- vajs, nestiprs alus). Vai "skobris", kas, savukart, nozime stiprs alus. Vel uzzinaju, ka "curas" nozime ne tikai curas, bet ari ediens, kas tiek gatavots no cuku beru atlikusajiem mazajiem gabaliniem, kas cuku sadalot kur nekur atkrit. Vel ir krumslis (kajas potite), maukls (lamatas), patapa (brivs laiks, valas bridis), greza (cilveks, kas nevizigi strada), tuksne (tuksa vieta, tuksnesis), sipaks (sikulis, sikmanis) un daudzi, daudzi citi vardi. Es nezinu cik to ir kopa (nekur neatradu pieminetu skaitu), bet 500 lappuses ir pietiekami daudz, lai saprastu vienu- mums ta valodina ir gana daila, lai nevajadzetu aiznemties vardus no svesam melem. Spej tik atcereties un ieviest tos dzive. Vismaz man ir doma vel paskirstit ---, lai atrastu kadu (kadus) vardus, kurus meginat iepit sava ikdiena. Varbut ta izdotos vel kadam pielipinat un sadi atgriezt vardu plasaka aprite. Kaut vai tas "pizulis". Manuprat, loti labs apzimejums slabenam alum. Vardene ir sadalita it ka trijas dalas no kuram visapjomigaka ir pirma dala; pirmaja cilveka valodas pasaule, edieni, dzerieni, rituali, laika apstakli. Otraja- vairak dabas pasaule, bet tresaja- iespejamie jaunvardi. (U. Rozenfelds) "Janinai Kursitei noteikti pienakas ordenis vai medala nevien par visu darbu, bet ari par drossirdibu saja darba ieklaut tadus vardus, par kuru lietosanu mums kadreiz jauniba ir tikusi mute mazgata, un dzirdetaji ir teikusi fui! par sadu vardu z"brukesanu." ( I Antens) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
857 Kursite, Janina Latviesu Folklora Mitu Spoguli
Riga Zinatne 1996 Paper Cover Good 
431pp. Book condition Good . Book is an example of "perfect binding" pages glued at the spine and the glue seems dry and perhaps ready to crack. Spine worn. Else a good, clean, bright, unmarked copy. Scarce. " Si gramata ir meginajums ielukoties seno latviesu prieksstatos par pasaules un cilveka rasanos, par dievibam un gariem, par zivju un kukainu vietu mitiskaja sistema. Aplukota krasu un skaitlu simboliska nozime un citi lidz sim mazpetiti latviesu folkloras temati. Saja gramata ir meginats atrast atbildes uz diezgan daudziem lidz Sim latviesu folkloristika neskartiem vai maz skartiem jautajumiem. Gramata noderes ikvienam, kas interesejas par latviesu folkloru un mitologiju." (Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
858 Kursite, Janina Mitiskais Folklora, Literatura, Maksla
Riga Zinatne 1999 Pictorial Cover As New 
528pp. Footnotes. Almost as new. Pec V.Vikes-Freibergas sacita, J.Kursites zinatniskais petijums parada vertibas, ko saglabajis tautas garigais mantojums, un so vertibu apraksts sniegts saistosa bagata valoda, apvienojot racionalu, analitisku peti-jumu un dzejnieka pasaules uztveri.Valsts prezidente atzime-ja, ka gramatas autore ar savu darbu ne tikai bagatina Latvijas zinatni, bet ir iedvesmo studentus un rosina uz zinatnisku darbu." (LVP kanceleja) Autorei ir loti plasas zinasanas par latviesu kulturu, bet viena gramata visu nevar pateikt. Sis lielais darbs rosina skatities uz latviesu kulturu no mitu viedokla" (A. Liepina) yy 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
859 Kurss, V. Stinkule, A. Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba
Riga Liesma 1972 Paper Cover Very Good + Signed by Author
83pp. Maps, photographs. A very good, clean, unmarked copy. SIGNED on t.p. by both authors. " --- vispusigi jaizpeta musu republikas malu sastavs un ipasibas ----- Tomer musu plasas geologu saimes savaktie materiali, tai skaita autoru petijumu dati par Latvijas maliem un to izmantosanu ne vienmer ir erti pieejami. Sas brosuras uzdevums - kaut daleji noverst so trukumu ---) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
860 Kurzemnieks, Ervins Divdesmita Gadsimta Verdziba PSRS
Grand Haven Mich. Autora Izdevums 1974 Hard Cover Very Good + Good + 
254pp. Dj. slightly scuffed, else a very good, clean, tyight copy. "Nav daudz latviesu, kas no gusta Krievija atgriezusies briviba arpus PSRS. Autora notelotas atmnas labi parada kopejo ainu padomju gustnieciba-- sniedz ari skersgriezumu par apstakliem pec kara dzila Krievijas aizmugure, spilgti paradot socialistiskas valstiekartas nedziedinamo posta stavokli, lauzu grutumus un ideologijas nenozimigumu prakse."(Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
861 Kuzane, Lucija Saules Koka Mekletajs
Riga Daugava 2000 Pictorial Cover Very Good + 
" Romans par rakstnieka, dzejnieka, dievtura, trimdinieka Jana Vesela (1896-1962) dzivi. Dalai lasitaju vins var but maz pazistams, tacu Lucija Kuzane izpetijusi visus iespejamos materialus, kas saistiti ar Vesela personibu un dailradi. Plass ir romana kulturvesturiskais fons, gan zimejot gadsimta sakuma ainas, gan Latvijas laika kulturvidi. «Vins, sievietes un gramatas - tas Veselim vienmer ir blakus,» teicis A.Caks par personibu, ko iepazisim romana."(Diena) Romans gan nosledzas ar Vesela Trimdas gaitu uzsaksanu. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
862 Kuzminskis, R Maize Musu Majas Receptes Par Maizes Izmantosanu
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
170pp "Gramata sniegti padomi, ka racionali izmantot maizi gatavojot gan edienus, gan dzerienus no rupjmaizes un baltmaizes. Pastastits ari par maizes cepsanas vesturi." Vairak simtu receptes. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
863 Labsvirs, Janis Atminas Un Pardomas 1
Sauleskalns 1984 Second Revised Edition. Hard Cover Very Good + Very Good + Arnolds Sildegs (cover) Signed by Author
178pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. INSCRIBED BY AUTHOR: "Kopigu celu gajejam, nacionalas ideologijas apdvestam darba veicejam Zanim Bukovskim Patiesa ciena un sirsniba 1988, gada Ziemassvetkos Janis Labsvirs" " Dr. J. Labsvira atminas, iespaidi, apceres par Ulmani, Dziesmu svetkiem vacija, kulturas un sabiedriskiem notikumiem pirmskara Latvija. Polemika par Dunsdorfa un Aizsilnieka gramatam."autors centies noradit uz kludam, kas vairakas publikacijas, apzinigi vai neapzinigi, ieviesusas un kuras, gadiem ejot, arvien grutak klust labojamas." (J. Labsvirs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
864 Labsvirs, Janis; Berzins, Alfreds Kam Drosme Ir Pagatne Un Tagatne Vertejumu Loka
Holland Michigan Sauleskalns 1990 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Arnolds Sildegs 
128pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "Si Jana Labsvira un Alfreda Berzina gramata --- ir vinu gramatas "Atminas par Karli Ulmani" ceturtais parlabotais un papildinatais iespiedums kops 1947. gada. Gramata papildinata ar okupetas Latvijas autoru rakstiem, kas laisti klaja pedeja laika, apcerot tos pasus jautajumus tagadnes skatijuma."(Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
865 Lace, Rasma Augusts Annuss 1893 -1984
Riga 2005 Jumava New Large 4to. 
182pp. References. Brief summary in English Illustrated. b&w and colour illustrations "Augusta Annusa monografiska biografija. ---uzzinam, ka tapa jaunais makslinieks, ka veidojas Makslas akademija. Makslas vesturnieku ne reizi vien aprakstito "bumbistu" izstadi: profesora Jana Tillberga un vina domubiedru sarikoto izstadi parodiju, kas bija versta pret modernistiem, galvenokart t.s. Rigas grupas maksliniekiem, autore trakte ar nesleptam simpatijam pret akademiski pareizo Tillbergu. Augusts Annuss, budams realists ari modernistisko stravojumu gados, nebija nekads Rigas grupas draugs, un tas ari R.Lacei lauj brivi un drosi nostaties antimodernistiska, no tagadnes Latvijas makslas vestures pamatstraumes atskiriga pozicija (P. Pankovskis). ---Vienlaikus ar procesiem Latvijas gleznieciba Annusa trimdas posma jaunrade garigas katarses un formas atklasmes veidoja savu dzilu jutu apdveselotu figuralas (tematiskas) kompozicijas paraleli. Izejas punkts bija viens - 30.gadi." (R. Lace) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
866 Lacis, Visvaldis Latviesu Legions Patiesibas Gaisma
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
275pp Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Parskirstot "Latviesu legionu patiesibas gaisma", klust redzams, ka taja lielaka veriba pieversta tam, kas virmoja un virmo ap so Latvijas vestures epizodi. Piemeram, ka uz legionu raudzijas arvalstis vai kada bija "Baiga gada" netiesa ietekme legiona veidosana. Visvaldis Lacis skar ari samera maz apskatitas detalas - kadel karaviri no policijas bataljoniem centas pariet uz legionu, ko stasta seru sludinajumi avize "Tevija", legionaru dziedatas dziesmas" (V. Sprude) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
867 Lacis, Visvaldis Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis
Riga Jumava 2010 Pictorial Hardcover New 
165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kurovska - skatijumu uz kaujam. aprakstitas epizodes un atminu stastijumi laus lasitajam milzigas kauju sadursmes ieraudzit "mazos, neieverotos karavirus" ka atseviskus individus" ( J. Roze) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
868 Lacis, Visvaldis The Latvian Legion According to Independent Obsevers
Toronto Latvian Relief Society Daugavas Vanagi 2006 Paper Cover As New 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
71pp. A clean, bright, tight unread copy. "The historical role of the „Latvian SS“ Legion in the Second World War has been hotly debated in both the Latvian and the international press, especially since 1998, after the establishment of the Legion's anniversary on March 16th. Even though the role and function of the „Latvian SS“ Legion has been thorougly and creditably dealt with by Latvian scholars, historians, politicans and press who have provided answers to the questions of its founding, motivations and fighting capability, still it is really the neutral international observer's comments on this matter that are our most reliable and most trustworthy sources of information." (V. Lacis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
869 Lacis, Visvaldis Vai Velreiz Zem Krievu Zabaka?
Riga NDV LA 1998 Paper Cover Very Good + 
252pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Ar sadu Balto gramatu parejai pasaulei butu japavesta par tiem tumsajiem, melnajiem, netaisnigiem spekiem, kuri preteji starptautiskam tiesibam joprojam mums draud un kave panakt vienkarsu, bet mums tik dargu taisnigumu. Si gramata ir mana Balta gramata --" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
870 Lacis, Visvaldis Nacionalisms Un Briviba
Riga Jumava 2006 Hard Cover As New 
73pp. An as new copy. "Gramata tiek apskatits nacionalisma jedziens, nacionalisms saistiba ar latviesu tautas vesturi un valodu, tautas saistiba ar kulturu un etiku, tautas pasapzina un pasciena, latviesu patriotisms un garigas vertibas, kas jaisteno politika." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
871 Lacis, Visvaldis Otrais Pasaules Kars VI Dala
Riga Jumava 2003 Paper Cover Very Good + 
286pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Saturs: Kauja par Kursku. Kars atnak Italijas salas un cietzeme. Fasistu partija un Musolini zaude varu. Zemudens kars: Nezeliga cina virs un zem juras un okeana udeniem. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
872 Lagerleva, Zelma (Selma Lagerlof) Kristus Legendas
Stockholm Daugava 1953 Hard Cover Very Good Very Good Small 4to. Normunds Hartmanis 
127pp.Dj. spine sunned, else a very clean dj. in attractive Brodart mylar cover. Selma Lagerleva ir pirma sieviete kas sanemusi Nobela premiju literatura. Latvija - 1929. gada vinai pieskirts Triju Zvaigznu ordenis. No zviedru valodas tulkojusi Lizete Skalbe. Ar Hartmana vinetem. Saturs: Sveta nakts; Keizara paradiba; Gudro aka; Betlemes berns; Begsana uz egipti; Nacarete; Dieva nama; Svetas Veronikas sviedrauts; Sarkankrutis; Musu kungs un Svetais Peteris; Sveces liesma. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
873 Laicens, Linards, Translator Kalevala Somu Tautas Eps
(Copenhagen) Imanta 1959 Third Edition Hard Cover Very Good + Small 4to. A. Gallen-Kallela 
387pp. A very good, clean, tight copy. Glossary and brief commentary. Gallen -Kallela's illustrations appear full page, but in b&w.. "Musu literaras kulturas tulkojumu sektora ar Kalevalas atdzejojumu (Laicens) sev ir nodrosinajis cienijamu stavokli, bet ka tads, kas vareja izmantot originalu, vins minams blakus izcilakajiem somu tautas epa atdzejotajiem." ( Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
874 Lamberts, J(uris) Navei Nolemtie Brali No Zviedrijas Aizvesto Latviesu Zenu Pieminai
Chicago Autora Izdevums 1955 Paper Cover Good + 
45pp. Photographs. Front cover shows some wear and light abrasions, else a good, clean, unmarked copy. ( see jpg.) "acu liecinieku vestijums" 1. Ievads 2. Kurzemes varoni 3.Ka zeni ieradas Zviedrija 4.Gotlandes sala 5. Rennesletes nometne 6. Valsts svetku svinesana Renneslete 7. Bada streiks Renneslete 8. Zviedru solidaritate 9. Zviedrijas latviesu solidaritate 10. Rennesletes nometnes evakuesana 11. Zenu nostaja lielas cinas laika 12. Zelsirdigas masas Martas Lambertas Cakares personigas piezimes 13. Zenu Golgotas cels 14. Epilogs - "Gramata bez autora un vina meitas atminam ir dienas gramatu izvilkumi, vairakas izdoto karaviru vestules, zimites, izraksti no zviedru laikrakstiem, foto atteli un citi materiali." (J.G) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
875 Lamejs, Bernhards ( Bernhardt Lamey) Rigas Kaku Kenins Un Citas Kada Arzemju Korespodenta Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Very Good + Very Good 
184 pp. A very good, clean, bright tight copy. Dj very good. Lamejs ir vacu zurnalists, kas gandriz visu Latvijas neatkaribas laiku nodzivojis Riga un iemacijies ari latviski. Izcelot savas draudzigas jutas pret latviesiem, Lamejs cildina latviesu tautas sparu, patiesu jusmu, neiedragatu dzivotprieku un Rietumu orientaciju. Lamejs savos rakstos akcepteja un atbalstija latvieu centienus izveidot savu patstavigo valsti saimniecibas un kulturas zina taisnigu, stabilu, priekszimigu, ar labiem starptautiskiem sakariem. " (B. Abers) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
876 Lams, Visvaldis A Life Reviewed
Moscow Progress Publishers 1979 Hard Cover Very Good Good 
252pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj has a very small chip out of the top ofthe rear panel, else dj. clean and bright. A portrait of the "working man" in the best traditions of Latvian realist writing with the tense rhythem of modern narrative and fine portraits of our contemporaries" ( Publisher) Although not quite openly a dissident, Lams wrote with an integrity which often was not acceptable to the Soviet literary establishment, yet on the other hand, envied by them. Lam's literary attitude resulted in major delays in the publication of his best work. This book appears to have been translated from a Russian translation of the Latvian original. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
877 Lams, Visvaldis Keves Dels Kurbads Varonu Dzive Lauzu Atceres
Riga Liesma 1992 Pictorial Hardcover Very Good Aleksandrs Stankevics 
541pp. Illustrated. Corners rubbed and lightly bumped, else a very good, clean, tight copy. Lama 1992.gada izdotais romans Keves de-s Kurbads ir viens no tiem gadiumiem, kad literaturu ir ietekmejusi tas radisanas laika sociala realitate, proti, romans ir sarakstits no 1985. lidz 1989.gadam - laika, ko pienemts devet par naciona-o atmodu. Tapec Kurbadam japilda nacionala varona funkcijas, lidzigi ka 80.gadu beigas Maras Zalites un Zigmara Liepina rokoperas Lacplesis galvenajam varonim." ( R. Ceplis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
878 Landsmanis, Arturs Pastavet Vai Iznikt Baltijas Tautu Destrukcija padomju Savieniba
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1975 Paper Cover Very Good + 
110pp. A very good, clean, bright tight copy. "Gramata paradits pasreizejais demografiskais stavoklis Baltijas valstis, pirma karta Latvija un paskaidrots, ka laika gaita tas radies. -- Apskatot demografisko stavokli, autors saista to ar principiem un normam, kas sai novada izveidojusas starptautiskajas tiesibas un tautu sadzive." (Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
879 Landsmanis, Arturs Persist or Perish Soviet Russia Destroying Baltic Peoples
Stockholm Latvian National Foundation 1976 Paper Cover Good++ 
123pp. Some very light wear to cover and the first 35 pages bear very light "editorial" pencil underlinings of seemingly awkwardly translated phrases... these if desired, could be easily erased. Else a Good++ copy, bright and tight. "The purpose of our study is to outline demographical developments in the three Baltic countries since World War II. Evidence presented in it shows that there is every reason to describe the past three decades as the initial phase of the destruction and disintegration of the Baltic peoples, of their ethnic death. This statement is irrefutable in respect of Estonians and Latvians. The trend is not as clear as regards Lithuania. We are convinced that essentially the same process has begun in Lithuania, even if it has not reached the same stage as in Estonia and Latvia. The perishing of a people, its disappearance from the political scene, is a process of long duration. Speaking of the three Baltic peoples, it must be stressed that it is not yet too late to halt and reverse it. However, this requires political intent as well as systematic action by government and society. Yet it would be in vain to expect such policies from Moscow which still pursues a course that adversely affects the existence of non-Russian peoples." (Author) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
880 Landwehr, Richard Narva 1944: The Waffen-SS and the Battle for Europe
Silver Spring, Md Bibliophile Legion Books 1981 Very Good 
183pp..Illus. Previous ownership sig. on tp., else a very good, clean, tight, unmarked copy. "describes events from January 1944 and the Soviet offensive to break the Leningrad Siege, following essentially the III SS Panzer Corps and neighbouring units' precipitous withdrawal to the Luga and Narva rivers, the battles along the Narva river, followed by the evacuation of Narva in July 1944 and the ensuing battle for Sinimäe (a.k.a. Tannenberg, or Blue Hills). It ends with the battles in Latvia, especially in Kurland." (U. Schwela) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
881 Langa, Liana Antenu Burtnica
Riga Neputns 2006 Paper Cover As New 
" Lia-nas Langas tresais dzejolu krajums "Antenu burtnica" atklaj ka uz naza asmens nobalansetu dzives tverumu, kas satriec ar dzilu jutigumu, ievainojamibu, ieksejas redzes kosmisku amplitudu un spe-u sublimeties dzejas tela. Ta nav viegli tapusi dzeja, bet lidz mielem izdzivota dzive, kura vienlidz liela nozime ir gan braucienam piepilsetas vilciena un galas pirkanai Ciekurkalna tirgus paviljona, gan jausmai par Dieva klatesamibu un laika straumes bezgalibu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
882 Lange, J. Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.
Riga Zvaigzne ABC 1991 Very Good + Very Good + 
253pp. Selected facsimili extracts from the popular1768 medical periodical In the original Latvian of the period. A very good copy. Commentaries, bibliography, extensive glossary or dictionary. "1991. gada Riga izdeva gramatu "Latviesu Arste: jeb isa maciba no tam vajibam un no sas zemes zalem", kura bija apkopoti raksti no visiem laikraksta numuriem kopa ar plasiem komentariem, paskaidrojumiem un skaidrojoso vardnicu.[1] Latviesu Arste" (vecaja druka: Latweeschu Ahrste) bija pirmais (1768-1769) medicinas periodiskais izglitojosais izdevums latviesu valoda --. Izdevums iznaca ik pec paris nedelam, kopa 25 reizes (1.-13. numuri 1768. gada un 14.-25. numuri 1769. gada). Ta merkis bija izglitot zemniekus izsargaties no slimibam, bet muizniekus aicinat padomat par par zemnieku grutajiem dzives apstakliem.-- teksts ir vertigs materials latviesu valodas attistibas petisanai. Taja ir daudz tadu latviesu izloksnu formu, kas lidz musdienam nav saglabajusas." (Vikipedija) xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
883 Lapenieks, Vilis Dulla Daukas Piezimes Impresijas Un Ekspresijas
Gauja 1980 1977 Hard Cover As New Very Good + 
399pp. Photographs. An as new, bright, tight copy. Very good dj enclosed in mylar protector. "sis gramatas caurviju pavadiens ari bus - filma. Galvenakarta latviesu filma un tas gaitas no pasiem pirmsakumiem lidzpat musu dienam"(1977) "Ka Zvejnieka dela rezisors esmu palicis lauzu atmina tikai tapec, ka ta bija pirma ista latviesu makslas filma, kas guva sensacionalus panakumus ne tikai Latvija, bet ari arzemes" (V. Lapinieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
884 Lapina, Ruta Sena Riga Grafika
Riga Zinatne 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 
180pp. A very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated with monochromatic reproductions of woodcuts, engravings maps and lithographs of Riga, from their first appearance through to the 19th.century. "Bagatigi ilustretaja izdevuma sniegti sistematiski sakartoti.. Rigas atteli... vesturiski hronologiskais apskats... zinas par darbu autoriem un to publicesanas laiku..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
885 Lapsa, L.; Jancevska, K Kampejs, Stasts Par Andri Skeli Un Verdinu
Riga Atena 2008 Trade Paperback Almost As New 
316pp. An almost as new copy. " Manuprat, sis gramatas merkis nav kadam pielaikot stripainu pidzaminu. Sis gramatas merkis ir uzskatami paradit, ko ar cilveku var izdarit neparvarama tieksme pec naudas un varas. -- Ak, ja, daziem butiskak var skist tas, ka si gramata megina dot atbildi uz jautajumu " kada veida gan vienam cilvekam izdevas to visu pakampt? Protams, ja vins tiesam bija viens..." ( L. Lapsa) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
886 Lapsa, L.; Margevica, A; Jancevska, K Cits Kekis Zem Likumiga "Jumta"
Riga Atena 2011 French flap Paper As New 
259 + [236] pp. Illus. AS NEW. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
887 Lapsa, Lato et al. Va(i)ras Virtuve
Riga Atena 2010 Trade Paperback New 
184pp. Unopened . sealed in original shrinkwrap. Includes CD. " Jasaka ka ir, gramatas lielaka vertiba ir taja publicetas intervijas. Lai ari gramatas autoru komentari ir briziem stulbi, briziem vispar neizprotami, intervijas ar Latvijas politiskajam slavenibam ir interesantas un pardomas raisosas. Un par laimi interviju gramata ir daudz. --Fakts, ka savus draugus un sabiedrotos VVF nav parak dasni atalgojusi ne materiala, ne citada zina, tiek pasniegts diezgan negativos tonos. No ta jasecina, ka korupcija musu valsti iesaknojusies tik dzili, ka politikiem jau tiek parmests tas, ka vini NAV pietiekami korumpeti." (Ilze A) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
888 Lapsa, Lato; Jancevska, Kristine Kas Ir Lembergs Ventspils Mera Cels Uz Naudu Un Varu
Riga 2006 Trade Paperback Very Good + 
270pp. "autori megina izsekot, ka Lembergam izdevas klut par vienu no visbagatakajiem cilvekiem valsti, pasam sevi atzit par Latvijas vienigo geniju, izpelnities kops 1988. gada vaditas Ventspils iedzivotaju vairakuma nezudosas simpatijas un vienlaikus regularu apsaukasanu par meli, zagli, korumpantu un oligarhu. Autori peta, ka Lembergam izdevies klut par Latvijas visizmekletako cilveku un vienalga sekmigi izvairities no «stripainas pidzaminas pielaikosanas». Esot sanacis briziem nepatikami tiess stasts par to, kadam ipasibam ir japiemit cilvekam, ja vins, ka medzot teikt gramatas varonis, grib «izsisties» musdienu Latvija, ko ieguta nauda un vara izdara ar vinu un ko vins pats - ar sis varas un naudas palidzibu." (I.Liepins) "Ipasa pateiciba par palidzibu sis gramatas tapsana Andrim Skelim" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
889 Lasenberga, Zaiga; Veze, Lolija, Compiled By LATVIJAI Patriotiska Lirika
Riga Zvaigzne ABC 1996 Pictorial Hardcover Very Good + Irena Zguta 
79pp. A very good, clean, tight copy. Jaunatnei un visiem. Viegli salasama druka. Rainis, Vacietis, Aspazija, Akuraters, Eglitis, Barda, Zalite, Skalbe, Lazda, Tirzmaliete, Virza, Toma, Breikss, Skujenieks, Belsevica, Pludonis, Jaunsudrabins un daudz vel citi. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
890 Lasmanis, Aleksandrs Ceribas Un Vilsanas Latviesu Karavira Dzives Stasts
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good Good + 
272pp. Dj. shows some light wear to edges, enclosed in a clear mylar protector else a very good, tight, unmarked copy. Table of contents. Photographs, documents. " ...par laikmetu, kas ietver ka Pirmo ta Otro pasaules karu... sie memuari atskiras no citiem ar faktu bagatibu, precizitati..." ... "Bija ari tadi kas skreja pie vaciesiem, lai tur tiktu pierakstiti labak par citiem un panaktu savu, un ar to kaitetu latviesu interesem... ir cilveki, kas labprat dod celu citiem, ir cilveki, kas labprat kapj pari likiem." (Autors) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
891 Lasmanis, Martins Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija
Riga Nordik 2005 Pictorial Hardcover Very Good + 
Antologija ir uznemti dzejnieki, kas devas trimda jau ar savu lasitaju pulku, nesagaidot celojumu majup, ka ari tie, kas iesaka savu sutibu trimda un tagad, trimdai beidzoties, turpina to Latvija. Antologijas 45 gadi aptver diezgan trauksmainus gadus ka literatura, ta ari, lieki butu aizradit, geopolitika, kur iezimejas gan svetbilzu graveju noversanas no ierasta, gan ilgas pec stabilitates un drosibas tradicionalaja. Visa visuma latviesu dzeja sajos gados nenododas galeja eksperimentesana ar iepriekseja atmesanu, nedz ari ar godbijigu pagatnes pielugsanu. Lasmanis sava antologija apzina 56 autorus, kur katram atveleti pa paris dzejoliem. Izgaismoto dzejas sakartotas chronologiska autoru dzimsanas gadu seciba, sakot ar Jani Jaunsudrabinu un beidzot ar Sarmu Muiznieci." (J. Silenieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
892 Latvia. Soseju un zemes celu departaments. 60 Latvijas kartes : Rigas, Jelgavas, Liepajas un Daugavpils plani. Pielikuma: Igaunijas 14 kartes
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1969 Original Cloth Very Good + 
Unpaginated. 60 maps plus 14. with original indexes of towns, villages, petrol stations ..... A reprint of Latvijas celu karte (Riga , 1940) Scale of Latvian maps 1:200,000. Scale of Estonian maps, l:300,000. Izdota pec Sos un zemescela dep-menta 1940.gada izd. Riga: Latvijascelu karte. Celu garumi uzdoti starp divi centriem jeb krustceliem. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
893 Latvian Legation [USA] Latvia in 1939 - 1942 Background, Bolshevik and Nazi Occupation Hopes for Future
Washington Press Bureau of the Latvian Legation 1942 First Edition Hard Cover Very Good + 
137pp. A very good, clean, bright, tight copy. (Original publication, not a print on demand reproduction) General notes about Latvia. The Baltic Sea -- The Mediterranean of Northern Europe. Soviet Russia occupied Latvia on June 17 1940 by "Devious Processes". Latvia under Soviet occupation. Bolsheviks offer unconvincing Apologia. Record of Most Important Treaties with Latvia Violated by Soviets. Nazi Germans follow in Bolshevik footsteps. Soviet Russia disregards the endorsed Atlantic Charter. People of Latvia are opposed to Communism and Nazism alike. Freedom of Baltic States - Guarantee for freedom of the Baltic Sea. Appendices ( various doccuments and statements) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
894 Latvian Literature Centre Latvian Literature #7
Latvian Literature Centre Paper Cover As New 
208pp. As new; unread. Teranslations from the Latvian. I Ziedonis by N. Ikstena; Z. Skujins by I. Lesinska; J. Eifelds by L. Vanags; P. Bruvers by I. Cedrina; E. Venters by L. Vanags; E. Berzina by I. Lesinska; P. Puritis by R. Kalnins;I. Balode by I. Lesinska. Brief biographical information as well as bibliography of authors's work included. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
895 Latviesu Dziesmu Svetki Kora Dziesmas Eslingenas Dziesmu Svetkiem 1947
Eslingen Latviesu Zinas 1947 Paper Cover Very Good + 
23pp [1] 18a. - 18.b A very good clean, unmarked copy Pages uniformly lightly aged. Senatne Tevijai Muzam zili Nac Dievins, Nac Laimina Pie Baltijas Juras Ka Daugava vaida Te bij laba saiminiece Ieseju lininus Riga pirku sirmu zirgu Lokatiesi mezu gali Udensrozu vainags Beidzamas rozes Ak Jeruzaleme mosties. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
896 Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting
Riga Liesma 1985 Hard Cover Very Good + Very Good + Sm. Folio 
318 pp. Dj, shows some mild wear, else a very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated in colour.Text and biographies in Latvian, English, German and Russian. A comprehensive although ideologicaly distorted reference tool. "Pedejais albums kas fiksejis jaunako latviesu glezniecibu peckara perioda dzimtene, tika izdots 1985. gada un saucas Latviesu padomju gleznieciba (sastaditaji Mikelis Ivanovs un Rasma Lace). Tikai 2008. gada vasaras nogale iznaca nakosais glezniecibas apkopo-jums, kas saucas Gleznieciba Latvija 08. Lai cik godpratigs butu agrakais no abiem izdevumiem un kaut ari tas iznaca M. Gorbacova Parbuves laika prieksnojautas, tomer ideologiskais zimogs tam iruzspiedis noteiktus ierobezojumus." (M. Brancis) This attractive oversize and heavy volume (31x23cm;1.57kg) will require additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best possible shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
897 Latvija Latvijas Un Padomju Krievijas Miera Ligums Treaty of Peace Between Latvia and Soviet Russia 11.VIII 1920
Uppsala Latvian Nationa Foundation Stockholm 1991 Paper Cover Very Good ++ 
Introductory essay in English by A Silde."The Soviet - Latvian Peace Treaty and its International Significance". Introductory notes in English. Text in Latvian, English, German, French and Russian Included are also, in both Latvian and English "Treaty regarding reevacuation of refugees between Latvia and Soviet Russia". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
898 Latvija ( Latvia ) Latvijas Republikas Satversme : Die Verfassung der Republik Lettland= Constitution de la Republique de Lettonie= Constitution of the Republic of Latvia.
Vesteras Ziemelblazma 1972 Original Wraps Very Good + 
48pp. Neat private exlibris clear embossed stamp on tp., else a very good clean tight copy. Text in Latvian, German, French, English. Lettland-Bucherei. Bd. 6 Inofficielle Ausgabe Veltits Latviesu Jaunatnes II vispasaules kongresam Londona 1972. gada 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
899 Latvijas Etnografiskais brivdabas Muzejs Zemnieku Telpu Apgaismojums
Riga Avots 1987 Paper Cover Very Good + Livija Studane 
56pp. Illustrated. Line drawings. A very good, clean copy. " Si izdevuma merkis - sniegt tuvaku ieskatu par dazadu gaismeklu konstrukciju, izgatavi un lietojumu latviesu zemnieku saimniecibas laika posma no 10 - 12 gs. lidz 20. gs. 30 gadiem. Uzskaititas visas patlaban muzeja fondos esosas apgaismes ierices sistamizetas noteiktas grupas vadoties pec to konstrukcijas --" (Avots) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
900 Latvijas Evangeliski Luteriskas Baznicas Arpus Latvijas Dziesmu Gramatas Emendacijas Komisija Dziesmu Gramata Latviesiem Tevzeme Un Svesuma
Latviesu Evangeliski Luteriskas Baznicas Amerika Apgads 1992 Hard Cover Very Good 
951pp, A very good, clean, bright, tight copy. "Sai dziesmu gramatai ir liela atskiriba no visam citam, agrak izdotam, latviesu luteriskam draudzem sagatavotam dziesmu gramatam. Pirmo reizi katrai draudzei dziedamai dziesmai pievienotas ari notis. Ir jauns dziesmu sakartojums. Ir samera daudz jaunu dziesmu, kas saceretas gan Latvija, gan svesuma --" (A. Lusis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6 7 8   9  10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie