Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
801 Klidzejs, Janis Zilie Kalni
Gramatu Draugs 1960 Hard Cover Very Good Very Good Emilija Klidzejs 
304. Dj. in mylar covering; a very good, clean, tight copy "..reti atrodam nopietnibu un humoru tik pareiza samera ka J. Klidzeja romana Zilie kalni.... romans ir pilns pardomu un asi tvertu trimdas dzives psichologisku izgaismojumu... Pamata process trimdas dzives palenai izsiksanai ir tas, ka latviesu tauta seit ir kluvusi par labu un centigu stradataju, savas maizes pelnitaju, amatnieku un specialistu tautu." [P. Vasarins] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
802 Klidzejs, Janis Otrais Musos Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good Ilmars Rumpeters 
Dj. spine shows some edgewear, else a very clean, tight bright copy. "Klidzeju, ka psihologu, vienmer ir interesejusi cilveka iekseja pasaule - otrais "es".. Si tema atspogulojas vina darbos, jo tiem visiem cauri vijas sika personu ieksejas pasaules atklasme. Proza vins rada smalku, psihologisku un intimu telojumu, cilveka iekseja pasaules atklasmi. Budams psihologijas specialists, vins peta cilveku pretrunas.." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
803 Klidzejs, Janis Dzivite, Dzivite, Supojos Tevi Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruvers 
354pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Dzivite, dzivite, supojos tevi ir domata visiem latviesiem svesuma. Televizijas Torna galvenais "enkurs" Keizijs Danahu nav nedz skotu, nedz iru izcelsmes, bet ists latvietis.....Uz Kalifornijas latviesu sabiedribu tam celinu paradija savukart jau Amerika dzimusais latvietis - students, kas garigi jau "amerikanizejies". [V. Pelecis] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
804 Klidzejs, Janis Jauniesi
Haqmburg Pluto 1951 Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
261pp. A very good+uniformly aged copy. Rebound Klidzeja pirmais romans. "----romanam Jauniesi ir lieli panakumi. Iemeslu tam ir samera daudz. Pirmkart, tas ir viegli lasams, jo tam ir raita valoda. Tani ir viegli uztverams jusmigs pozitivas dzives un darba apliecinajums. Bez tam vai no katras lappuses runa intensiva cilveciba -----" ( A. Gaters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
805 Klidzejs, Janis Cilveka Berns
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good + I. Rumpeters (cover) 
292pp. Writer A.Zemdega's ownership sig om ffe. Avery good, clean, tight, bright copy. "Cilveka berns ir romans par berna dveseli visa tas vienkarsuma un dazadiba, tas priekos un bedas. Visas jaunatklatas pasaules gaismas un enas taja atrod atainu. Taja ir daudz smaidu un smieklu, taja netrukst asaru, bet par visu vairak taja valda - ista cilveciba. (Vns.)" "Jana Klidzeja personibu daudzi Latvijas iedzivotaji iepazinusi, noskatoties J.Streica filmu, kuras sizeta pamata ir darbs "Cilveka berns." (Vecaku skola) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
806 Klive, Adolfs Briva Latvija Latvijas Tapsana Atminas Verojumi Atzinumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good 
489pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj spine a little sunned, some light wear to extremities. " Mani memuari nav vesture un nepretende tadi but....Atceroties so laiku acu prieksa slid garam iespaidiga rinda cienijamu Latvijas brivibas celmulauzu ar kuriem man bija gods sadarboties." Adolfs Klive- Latviesu Zemnieku Savienibas centralas valdes prieksedetaja biedrs, vaditajs 1. pasaules kara beglu un armijas apgades iestades, Latviesu pagaidu nacionalas padomes lidzdibinatajs, Tautas padomes, Satversmes sapulces, 3. Saeimu deputats, Latvijas bankas padomes prieksedetajs." Heavy book, 1.1kg. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
807 Klive, Adolfs Latvijas Neatkaribas Gadi Latvijas Politiska Veidosana Un Augsana
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
508pp. Dj. has some very slight wearand is enclosed in a clear mylar cover, else a very good, clean, tight, bright copy. . Satversmes sapulce un lielie pamatlikumi; Starptautiska politika un ligumi no 1920 lidz 1927 gadam; Latvijas banka; Demokratijas sabrukums 1927-1934; Ulmana laika arpolitika; Lielas tragedijas sakums; Financists, Zemnieku savienibas lidzdibinatajs un un vacu okupacijas laika nelegalas LCP lidzdibinatajs. "Ja si gramata izraisa veselu rindu jautajumu par musu vesturi un tas faktiem tad ir labak, ka to noskaidro un parruna atklatiba....."( V. Klive) A large, heavy book. Will require additional postage. Please inquire for best shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
808 Klive, Visvaldis Pa Kuru Celu? Pardomas Par Iespejamam Atbildem Uz Musu Dzives Lielajiem Jautajumiem.
LELBA Apgads 1988 Trade Paperback Very Good 
" Sis pardomas nepretende but ievads filozofija vai parskats par pasaules lielajam religijam, lai gan teiktais var izraisit filozofiskas un religiskas pardomas. Tas ir tikai meginajums isuma aprakstit galvenas iespejamas atbildes uz musu dzives lielajiem jautajumiem" ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
809 Klotins, A. (compiled by) Latviesu Kordziesmas Antologija I 1873-1917 Originaldziesmas Jauktiem Sieviesu Un Viru Koriem a Capela
Riga Liesma 1986 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
173pp. Spine slightly faded, else a very good, clean, tight copy. An anthology of Latvian Choral music for mixed choirs. "For choirs of other nationalities who would like to sing these songs in Latvian, a table of Latvian letters in phonetic transcription is appended." Composers represented: Baumanis, Ore, Jurjans, Straume, Vitols, Melngailis, Darzins, Kalnins, Zalitis, Kazocins, Abele. Introduction in Latvian, English and Russian. The Introduction is written in the now discarded style of communist cultural interpretation.. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
810 Kocina, Elvira Dievi Dusmo Romans Uz Sabiedriska Fona
Oldenburg Liesma 1952 Hard Cover Good + No Jacket Sm. Octavo 
147pp. Good clean copy, showing uniform age yellowing throughout. Neat presentation inscription on tp. Brown cloth binding with decorative gilt ornament on cover. Spine slightly faded, else a presentable copy. "...nozimigs ieguldijums latviesu psihologiska un vesturiska romana joma." "Laime ir nesasniedzama, bet ir bezgala daudz celu, kas dod ceribu sasniegt laimi." (E. Kocina) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
811 Kocina, Elvira Eiropas Vartos
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Second Edition Very Good + Very Good + H. Gricevics (cover) 
419pp. a very good, clean, bright, tight copy. Romans par pirmo okupaciju. "vestijums par latvijas valsts bojaeju, latviesu virsnieku likteni un latviesu ciesanam zem okupacijas nastas." (I.Daukste-Silasproge) ""Sakdama romanu ar gatavosanos uz balli pili, Kocina ari talak lasitajus valdzina ar augstu sabiedribu, ar virsnieku formas terpiem, skaistam damam un vinu tualetem, ar talu zemju diplomatiem --- ieraugam (ari) latviesu cilvekus savu tragiska stavokla valgos un pardzivojumos--" (J. Rudzitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
812 Koens, Leonards ( Leonard Coen ) Iemilota Spele ( Favourite Game )
Riga Atena 2006 Pictorial Cover Fine 
237pp. Fine. Still sealed in original shrink wrap. Leonarda Koena romans Iemilota spele tiek pielidzinats Selindžera Uz kraujas rudzu lauka ka gramata, kas aizrauj tikpat specigi un ataino jauna cilveka pasauli tikpat spilgti. Drosmiga gramata, intima un tiesa, poetiska. Galvenais varonis it senas ebreju dzimtas atvase Monreala Lorenss Brivmans, kas pec teva naves, milas un kara spelem aizbeg uz Nujorku un satiek liktenigo sievieti Sellu. No anglu valodas tulkojusi Silvija Brice. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
813 Kokins, Ralfs Kurzemes Vilkacu Nostasti 12 Stastu izlase
Riga Zvaigzne ABC 2011 Paper Very good 
153pp. A very good, clean, tight copy. "Ralfs Kokins ir macitajs, LU Teologijas fakultates dekans. "Kurzemes vilkacu nostasti” ir autora Ralfa Kokina gaisas, zinatkaras personibas apstarota gramata. Tas pamati ielikti jau Kurzeme vadito draisko bernibas vasaru stiku un niku laika. Ka neaizmirstami iespaidi saglabajusas atminas par mezos, purvos sastaptajiem divainajiem teliem un par mistiskajam sausalam, kad realitate dod labu atsperienu iztelei, bet sirds patiesibas meklejumos tiek talak par sapratu. Bernibas urdiga zinatkare nav zudusi. Pardomas par bezgaligu noslepumu pilno redzamo un neredzamo pasauli nu sanakusas vienkopus saja gramata, kur pasa acim skatitie bernibas regi un mosķi braligi sadzivo ar velakajos gados radusos interesi par citu cilveku vestitiem Kurzemes vilkacu nostastiem." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
814 Kolasky, John Partners in Tyranny The Nazi-Soviet Non Aggression Pact Auigust 23, 1939
Toronto Mackenzie Institute 1990 Paper Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
158pp. Appendix, notes, index. Photographs A concise summary of the developments starting in the twenties that lead to the conclusion of the pact, including Soviet relations with the Nazi regime 1933 - 1939. " Kolasky's account of the Nazi-Soviet Nonaggression Pact lifts the veil from a crucial act of collaboration between dictators that made WWII virtually inevitable and condemned millions of Poles, Ukranians, Latvians, Estonians, Lithuanians and Jews to death or a lifetime of communist misrule." (publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
815 Kolbergs, Andris Riga Kajamgajejiem
Riga Aka 2001 Pictorial Hardcover Very Good ++ 
560pp. Illustrated. A very good, clean, tight, bright copy. Walking tour guide of Riga by one of Latvia's most popular writers. In Latvian. Still current. "Si gramata ir domata priviligetai lauzu kartai kajamgajejiem - Rigas priekspilsetas nav mazak interesantas ka Vecpilseta vai eklektikas stila aplipinatie bulvari. Gramata ir vairak ka simts illustraciju bet nevienas fotografijas. Ja sekosiet noradem teksta, Jus neapmaldisieties. Uzdevums: visisaka laika visvairak uzzinat un redzet. -- Si gramata Jums palidzes Rigu saprast un parliecinaties, ka tas vesture nelidinas tikai ap Pulvertorni un Doma baznicu." (Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
816 Kolbergs, Andris Don't Call Me, Don't Look for me! Life of Soviet Secret Agent
Talsi A.K.A. Jurmala 2004 Pictorial Hardcover Very Good + 
485 pp. A very good, clean tight copy. Original Latvian title Meklejiet sievieti ( Cherchez la femme) Translated by Anita Liepins. Kolbergs is the foremost Latvian detetctive fiction writer with a Balzacian eye for detailing everyday life. "According to the Latvian Institute, Andris Kolbergs critically analysed " the social environment of the genre of crime and detective novels". Don't call me, don't look for me! Life of Soviet secret agent appears to be the only novel by him translated into English." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
817 Kolbergs, Andris; Lagzdins, Viktors The Shadow A Night at Elk Farm
Moscow Progress Publishers 1991 Paper Cover Very Good + 
367pp. A very good, clean copy. " To be found here are works of Soviet Lettish writers, recognized masters of detective fiction. Viktors Lagzdins' story is a prime example of [Soviet] detective fiction, written strictly according to the laws of the genre. In thje novel The Shadow Andris Kolbergs with psychological precision unravels the crime, shows what lies and immorality can lead to, as well as how family troubles at times influence the course of one's life." (Progress Publishers) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
818 Konstants, Zigurds Auseklis Bauskenieks Baus 88 Gleznas
Riga Liesma 1990 Hard Cover Very Good 
Unpaginated. 22.5 cm x 23 cm 83 colour illustrations with b&w photographs accompanying an essay about the painter. A very good, clean, tight, unmarked copy. Summaries in Latvian Russian and English. A mostly gentle surrealist whose satire is not without its humour. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
819 Kosinski, Jerzy Pinball
Toronto & New York Bantam 1982 First Edition Very Good + Very Good + Signed by Author
287 pp Signed with dedication to recipient, March 1982 as well as with Kosinski's "self portrait" caricature on ffe. Furher signed by Kosinski on half title A very good, clean, tight, bright copy. "Pinball is a surreal, intense meditation on the relationship of art to the artists that produce it, and the relationship of artists to their audience. Reportedly written in response to JohnLennon's assassination, Pinball is the story of an obsessive fan's search for the world's most popular rock star, the mysterious Goddard. Goddard does not perform in public; no one has ever seen him, no one knows who he really is." (E.C. Lamb) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
820 Kovalevska, Margarita Posta Puke
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good No Jacket Margarita Kovalevska 
252.pp. Charming stylized monochromatic illustrations by the author, a notable Latvian artist. "Posta puke liekas viens no lielakajiem veikumiem tiesi sava dziviga latviskuma del.... Posta puke pieskaitama pie tas gramatu virknes, kas uzbur atminas stastitaja bernibu, ka Jaunsudrabina Balta gramata, Austrina Puiskans, Brigaderes Dievs, daba, darbs" (A. Ivaska) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
821 Kovalevska, Margarita Sentiments Un Mazliet Sniega Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good Ilmars Rumpeters 
237pp. dj. has a small closed tear on f. cover and some mild wear to t&b of spine, else all very good, a clean, bright, tight copy. Stasti: Ciepa stasta pasakas par istenibu; Toreiz ziedeja; Dikis; Pasakainiba; Daugavas cilveks; Augusts; Raganas piezimes; Kads fragments; Svetku gaisma; Mellene; Aglona un Hamsona cilveks; Enu darzu zieds; Apsnigusie gadi; Senlatviesu Emma 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
822 Kovalevska, Margarita Gauru Gaili
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Good + Good + Margarita Kovalevska 
287pp. Dj. shows slight discolouration and has small creases and tears. Otherwise a good + clean, tight copy. Romans Gauru Gaili ir otrs sejums M.Kovalevskas Zemgales romanu cikla. Pirmais sejums: Posta Puke. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
823 Kovalevska, Margarita Devinpadsmit
Vasteras Ziemelblazma 1973 Very Good + Very Good + Margarita Kovalevska 
382pp. Illustrated b&w +four colour reproductions. a very good, clean, tight, bright copy. Dj. very good+. "To var lasit ka (..) saistosu dokumentu , kas paver vartinus uz (devinpadsmit) gadigas meitenes psichi...Tiesi kulturvesturiska zina varbut Devinpadsmit ir vel vertigaka gramata.(ka astonpadsmit) Ta ir par Latvijas Makslas akademijas pirma kursa studenti Margaritu Kovalevsku 1929./30. gada, un vinas pazinu galerija pavid ne viens vien velak pazistams profils."(G. Irbe) xx 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
824 Kovalevska, Margarita Astonpadsmit
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1967 Hard Cover Very Good Good Signed by Author
334pp. Photographs. Dj extremities show some wear but neatly enclosed in an attractive mylar cover, presentation inscription by the AUTHOR on the title page: " -....kaut mirkli par stundam klutu, un stundas par gliemeziem verstos - M Kovalevska - Ciepa 1970g. vasara" Else a very good, clean, tight copy.. Tas ir svaigi uzrakstits, ar istenibas tiesumu bagats stasts - kam pamata autores dienasgramata, piezimes, kas atstatas uz papira, atrodoties sava muza astonpadsmitaja gadskarta. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
825 Kovtunenko, Rolands Neatzitie Karaviri Kaujas Virsnieka Stasts 2. Papildinatais Izdevums.
Riga Aplis 2005 Pictorial Hardcover Almost As New 
463pp. Illustrated. Photographs, maps, documents. An almost as new copy. "Savas atminas uzrakstiju ta, ka es to dienu notikumus patiesi atceros. Ari mani karaviri un cinu biedri, kuri nav vairs sini saule, raksta patiesibu par notikumiem, ko vini pasi ir pieredzejusi. Es viniem ticu ka pats sev.--Visi manis satiktie cilveki gribeja dzivot, katram bija savi nakotnes sapni, bet nezeligais, noziedzigais kars tos izdzesa." (Autors) 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
826 Kovtunenko, Rolands Pedejais Bastions Vidzeme Kaujas Virsnieka Stasts
Cesis Autora Izdevums 2004 Soft Cover Very Good + 
63pp. Photographs, maps. A very good, clean, bright copy. " Autors vienmer rakstijis piezimes - dienasgramatas, kuras apstaklu del gajusas zuduma. Tomer jutis pienakumu dalities dzives un kauju pieredze, un ta pec vairaku gadu darba tapusi gramata "Neatzitie karaviri", kuras sastavdala ir ari si "Pedejais bastions Vidzeme". 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
827 Kradzins Oskars La Destinee Tragique De La Lettonie
Mutuelle Des Mineurs Lettons En Belgique 1949 Very Good Signed by Author
35pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Signed presentation inscription by the author. "Cette brochure est une grave accusation contre L'Union Sovietique, et en meme temps un avertissement a tous les peuples libres de jeter toutes leurs forces pour combattre cette dictature" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
828 Kraslavietis, Valdis Ta Liela Izklisana
Ann Arbor Celinieks Very Good + Very Good + Signed by Author
99pp. SIGNED by author on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. "Bez frazem, bez illuzijam, skatoties atklati kailaja patiesiba, neglaimojot ne vienai, ne otrai ideologijai vai virzienam tada ir Kraslaviesa dzeja.... liela dala vina dzejas veltita aktualam politiskam un sabiedriskam problemam, kas gan ir butiskas un vajadzigas (P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
829 Kraslavietis, Valdis Ar Laika Degli
Toronto Celinieks 1962 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Biskaps (cover) Signed by Author
96pp. 1080 copies. SIGNED with a presentation inscription : "Kas metalu nesajis miesas , to saudzigak tiesas ! - Valdis Kraslavietis. Toronto 24. 3. 62 Ar autora parakstu. Very clean tight copy, some minor edgewear to dj. "Sedevri ir kara draugu vestules. Kad vecajam kanakam uznak "melnais", ...... "Verojot Amerikas vidi un latviesu trimdas sabiedribu no malas, atkal un atkal cauri satirai pavid sirsnigas, dainiski romantiskas ilgas pec dzimtenes." ( P.Vasarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
830 Krasnais, Vilberts Latviesu Kolonijas
Melbourne Karla Zarina Fonds 1980 Hard Cover Very Good 
540pp. Ammended reissue of the 1938 edition. A very good clean tight copy. Neat ownership on ffe Photographs " Riga 1938. gada klaja naca Vilberta Krasna gramata "Latviesu kolonijas" --Arpus savas tevuzemes atrodas apmeram 300 000 latviesu -- pieverst savai tautai ikvienu svesuma dzivojosu latvieti ir musu svets pienakums -- Gramata savu uzdevumu bus veikusi, ja tuvinas dzimtenes un arzemju tautiesus, pedejos nostiprinot tautas un tevzemes milestibu un audzinot nacionalo lepnumu." ( Autors) Gramata atkartoti izdota 1980. gada Melnburna ar Karla Zarina fonda atbalstu. Saja izdevuma iznemts liekais materials, kas neattiecas uz tematu,piemeram, dzejolu iespraudumi. No jauna ievietotas kartes un dazi atteli. Parstradats satura raditajs,pievienots vietu raditajs. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
831 Krastins, J. Edited By Riga 1860-1917
Riga Zinatne 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
493pp. Many illustrations and tables. 4pp. colour illus. "Si gramata veltita Rigas pilsetas vestures analizei kapitalisma un burzuaziski demokratisko revoluciju laikmeta" Pat ar visu attiecigo padomju noslieci, gramata atzita ka derigs avots pie kura griesties pec ta laika Rigas industrializacijas un attistibas vestures. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
832 Krastins, Janis Edited By Latviesu strelnieku vesture 1915-1920
Riga Zinatne 1970 Hard Cover Very Good + No Jacket 
697pp. Illustrated. A very good clean, tight copy."--mana kritika neversas pret sastaditaja vai dazado autoru filozofiskiem uzskatiem un ideologiskam pamatstrukturam-- , bet nevar piedot to, ka Padomju Latvijas akademiska saime atlauj plagiatu.--Pirmas divas nodalas -- ir parcelums no Kaimina 1957.gada izdota starptautiski pazistama darba Latviesu strelnieki cina par oktobra revolucijas uzvaru. Ar lielam ceribam atveru Latviesu strelnieku vesturi, bet veltigi mekleju taja jaunus spriedumus un atradumus par strelnieku radikalizesanos, Iskolastrela izveidosanos un par debatem strelnieku padomju kongresos.--Ka pozitivu devumu var pieminet to, ka gramata bagatigi illustreta" ( A Ezergailis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
833 Krastins, Janis;Mucenieks, Edgars Rigas Latviesu Biedriba The Riga Latvian Society
Riga Madris 2002 Pictorial cover FINE Unread 4to. 
53pp. Illustrated. Text in both English and Latvian. A bilingual history of the Riga Latvian Society from its beginnings to the present day. "The Riga Latvian Society (RLS) is the oldest officially founded Latvian organization. It has had an outstanding role in the history of the Latvian nation, and thanks to it has been founded and established several notable Latvian educational, culture and science institutions that still work nowadays. The Riga Latvian Society has had also an important role in the establishing of the Latvian State independence. The society is founded in 1868, but its beginnings come from the first half of the 19th century with the first attempts of remarkable Latvians to unite in the, at that time, typical German town." (RLB) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
834 Krastins, Valdis Loti Personigi
Riga Mansards 2012 Paper Cover Very Good + 
132pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "Galvena uzmaniba memuaros tiek veltita V. Krastina diplomatiskajai karjerai. Autors ir bijis LR arkartejais un pilnvarotais vestnieks Cehija un Slovakija, Turcija, Norvegija un Somija. Nenoliedzami tik ieverojamai karjerai un bagatigai pieredzei, kas ieguta divu desmitgazu laika, vajadzetu izpausties plasos memuaros. Un tadel gramatas nelielais apjoms parsteidz. --- Noteikti jamin ari autora prasme raiti un viegli izstastit stastu, kas gramatu padara viegli lasamu un uztveramu plasam lasitaju lokam. " (Kaspars Zellis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
835 Krauja, Herta Ziedosie Negaisi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + 
101pp. Very good clean, tight copy; no d.j. " Kraujas dzeja nav saldserigs balto gulbju peldejums parku ramos udenos. Vina dzives aizrautibas un belzienus nevairas, visu pienem nekurnot. Si dzeja ir ne tikai milestibas, bet visas dzivosanas Augsta Dziesma." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
836 Krauja, Herta Nemiera Vins
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good 
124pp. Original clear plasic dj. has some small chips, else a very good, clean, tight copy. "Hertas Kraujas dzejas viela un avots ir vinas pasas emocijam bagata dvesele.-- Dabas ainavas un citi arpasaules priekstati Kraujas dzeja nav reali. Tie ir iztele raditi un izveleti ta, lai netiesa veida simboliski un telaini izceltu un paraditu dveseles noskanas un jutu vilnojumus.-- Visai raksturiga Hertas Kraujas dzeja ir speciga jutu polaritate--" (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
837 Kraujiete, Aina Es Esmu Vasara Dzejoli
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1963 Hard Cover Very Good + Very Good 
100pp. Type handset. 320 copies. Dj. shows some mild wear, else a very good, clean, tight copy. Autore sanemusi Zinaidas Lazdas balvu par so, savu pirmo dzejas krajumu. "Kraujietes savdabigais personiskais stils lasitajam pazistams. Tas spilgti iezimejies jau vinas pirmaja krajuma Es esmu vasara, kas it ipasi valdzinaja ar svaigo, krasno izteli un apbrinojami bagato, lokano latviesu valodu. Ieveribu pelnija ari vinas laikmetigie meklejumi izteiksme." (E. Staprane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
838 Kraujiete, Aina Divas Poemas
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1995 Original Card Very Good + Voldemars Avens (cover) 
181pp. " ...ari Divas Poemas ir mozaika, kur paradas mums jau pazistami gabali...arpusnieku figuras, stastosa fabula, kas nav realistiska, bet ko var saprast, kam var izsekot. Varetu patiesi teikt, ka Kraujiete sajos darbos ir samera tira sirrealiste, Poemas zanru, kas latviesu literatura ir visai izkopts, Kraujiete pacel jauna, radosi augsta limeni." (I. Ezergaile) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
839 Kraujiete, Aina Kristalls Un Mals Dzejoli Sengrieku Un Divdesmita Gadusimta Orfeja Zelabu Dziesma Piecos Dziedajumos
Sundbyberg Sweden Daugava 1970 Hard Cover Very Good + Fair 
100 pp. Very good +; glassine dj. somewhat worn, else a very good, clean, tight copy. "...Ar patiku un apbrinu var lasit "Orfeja zelabu dziesmu" (piecos dziedajumos). seit antikas teiksmas pievilcigi sakausetas ar musdienu dzivi ... Daudzas rindas liecina, ka Kraujiete var but stiliste, kas gajusi Tauna skola, bet izkopusi pietiekami patstavigu dikciju..." (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
840 Kraujiete, Aina Ne Bungas Ne Trompetas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Very Good + No Jacket Harijs Gricevics ( cover) 
95pp. Neat ownership on rear e.p., else a very good, clean tight copy. "Si ir loti izsmalcinata dzeja gan ar izjutu un apceres elementu harmonisko lidzsvarojumu, gan stila panemieniem, t.i. ar vardu izveli un teikumu veidojumiem, ka ari ar savdabigo dzejolu kompoziciju. sie dzejoli atgadina sarežgitus, maksligi un daili izvitus filigranizstradajumus. Tie prasa ielasisanos, jo parasti neatveras tulit, bet kad atveras, tad uzzaigo ka pekšni atveries zieds, kura dailums apbur un sajusmina." ( N. Valtere) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
841 Kraujiete, Aina No Aizpirktas Paradizes
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads 1966 Hard Cover Very Good + No Jacket 
96pp. A very good, clean, tight copy. Si gaiszali terpta gramata, rotata divam zelta dafodilem, ir ka sieviete, kura, stastot par dzivi, runa pati par sevi un, dzejojot pati par sevi, telo kaut ko pavisam citu. Paverot vieglo vasaras terpu, lasitajs ierauga sienazi, kas izlec preti "viscauri zals ... it ka viss vasaras zalums par vinu gazies ---No visam maskam pedeja un pirma ir tomer cilveks pats ---Pedeja dzejoli vina novelk ari pedejo masku -- Vinas dzejas liela vertiba ir saturs. Tas forma ir gaisi zals plivurs, kura noluks, noslidot pari pleciem un krutim, atvert zelta ziedlapu kausu." ( P.Birznieks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
842 Kraukle, Daina Ornaments
Riga Zvaigzne 1993 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
67pp Colour illustrations. Bibliography. "Savdabigu saikni starp materialo un garigo pasauli veido latviesu tautas izpratne par skaisto, materialas kulturas vertibas un rakstu zimes. ---- Latviskas rakstu zimes glaba dalu no latviskas energetiskas un vestosas informacijas kas ir nozimiga un spetu lidzsvarot un greznot katra latviesa dzivosanu. ----- katra zime koncentre sevi attiecigas sajutas un domas, pastiprina to iedarbibu." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
843 Kreicbergs, Janis Atminas Par Krisjani Valdemaru
East Lansing [ Gauja ] 1978 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
47pp. Reprint of the 1925 edition. Neat ownership on top of front cover, else a very good, clean, bright, unmarked copy. "Atminas par Valdemaru atstajusi laikabiedri Janis Kreicbergs ------ un daudzi citi. Ka politikis un saimniecisks darbinieks Valdemars ietekmeja ne tikai Latvijas un latviesu tautas vesturi, bet ari visu Baltijas gubernu sabiedribu un visas Krievijas imperijas saimnieciski politisko dzivi." No satura: I. Valdemars ka majas tevs. II. Krisjanis Valdemars ka Maskavas latviesu kolonijas dvesele. III. Valdemars un studejosa jaunatne. IV. Krisjanis Valdemars ka dailliteraturas pazinejs. V. Krisjanis Valdemars ka zinatnes draugs un kritikis. VI. Louizes fon Ramm pirma satiksanas ar Kr. Valdemaru jeb ka Valdemara kundze iepazinusies ar savu nakamo viru. VII. Krisjanis Valdemars par sevi pasu. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
844 Krepp, E(ndel) Security and Non-Aggression Baltic States and U.S.S.R. Treaties of Non-Aggression Problems in the Baltic III
Stockholm Estonian Information Centre; Latvian National Foundation, Stockholm 1973 Very Good + 
64pp. A very good clean copy. Narrow spine slightly sunned. Grey covers. The present booklet deals with the international instability and the efforts in the field of national security during the period of time between the two World Wars and analyses the problems arrising from thye growth of aggression after the Second World War. The "non -aggression"policy of the U.S.S.R. in the baltic area forms therin the central question. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
845 Kreslins, Janis Tomer, Es Atceros
New York Celinieks 1960 Hard Cover Very Good + Very Good Mara Kreslina (cover) 
95pp. 500 copies. Dj. rear cover has some very light spots, spine faintly aged, else a very good, clean, tight copy "plasaja romantiku saime Kreslins izcelas ka neparasts flamingo ar konstruktivu logiku, svaigu modernismu, nosvertibu, politisku vertejumu. Ta nu kopsumma liekas, ka si ir trimdas rakstos pirma dzejolu gramata, kas rada: atminam un tagadnei iespejams saaugt jauna dziva organisma.- gramatai ir ari nozime maksliniecisko lidzeklu meklejumos. Ta ir a n t i a i s t e t i s k a. Dailuma pardzivojuma vieta ta dod pardzivojumu, ko rada patiesiba, skaidriba" (D. Sodums) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
846 Kreslins, Janis Raksti 2. Sejums Vestures Vartos
Riga Valter Un Rapa 2006 Hard Cover As New 
383pp. As New" Gramata ir gan raksti par Latvijas politiskas vestures jautajumiem dazados gadsimtos, it ipasi politiski tik sarezgitaja 20. gadsimta, gan ari apceres par latviesu nacijas likteni un baltvaciesu lomu vairakas Latvija vesturiski nozimigas situacijas. Kulturvesturisko rakstu sadala ievietotas Jana Kreslina apceres par hernhutiesiem un Bibeles nozimi latviesu pasaules redzejuma veidosana. Vairaki raksti un intervijas veltitas latviesu kulturas darbiniekiem, piemeram, Antonam Austrinas, Karlim Stralam, Haraldam Biezajam, Fricim Dziesmam, Arturam Baumanim, Rihardam Ridziniekam, Andrejam Johansonam, Janim Klavsonam u.c. ---sejumu ievada Andrieva Ezergaila apcere par Jani Kreslinu." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
847 Kreslins, Uldis Aktivais Nacionalisms Latvija 1922 -1933
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2005 Trade Paperback Very Good + 
319pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Laika gaita pakapeniski paplasinajas petijuma ietvari un mainijas autora prieksstati un uzskati, tomer nemainiga ir palikusi vina uzticiba izveletajai temai. Sis petijums ir par organizacijam un procesiem, bet aiz ta stav pardomas par mums, latviesiem. Kapec bija latviesi, kuriem 18. novembra republika nebija vinu valsts?... Kapec Latvijas Republika jau 1934. gada bija palikusi bez demokratiem un latviesi tik bezkaisligi uznema 15. maija rezimu?... Kapec mes nespejam but vienoti, stipri un drosi savas valsts izbuve?... Te nebus skaidras atbildes. Drizak aicinajums pardomam." ( Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
848 Krievins, Edgars Vinas Dienas Atminas, apcerejumi un laika biedru Suminajumi
Melbourne Australijas Latvietis 1966 Hard Cover Very Good 
332pp. Slight lean to spine. Book enclosed in original publisher's clear plastic dj. Includes errata leaf. A very good, clean, tight copy. " Nodalas par Berline pavadito laiku autors dod isu, bet spilgtu ne tikai tur sastapto daudzo prominencu raksturojumu, bet ari kodoligu to faktoru analizi, kas veicinaja Hitlera nakanu pie varas, --Ir meli, apgalvo autors, "ka sis slepenais vacu un krievu ligums tapis zinams tikai pec Vacijas sabrukuma". Pec tam kad Vacijai neizdevas Lietuvu Vilnas del, iesaistit kara pret Poliju, ar 1939.g.28.sept. noligumu Vacija ari Lietuvu nodeva Maskavas iespaida sfaira. --Par lietpratigo Berlines politisko stravojumu aprakstu un analizi Krievins pelni-jis atzinibu. Savads liekas gan fakts, ka vins pilnigi nokluse savas attiecibas ar Hugo Celminu, -- Autors aizstav V. Munteru, ka tas neesot izpratis Kremla varasviru isto dabu, palavies uz lielinieku solijumiem un ticejis ar Maskavu noligtiem ligumiem. Ta ka Dr. Krievins pats sevi ar nodomu ierobeojis notikumu analizes plasuma un dziluma zina, tad vina spriedumi par Latvijas valsts boja ejas apstakliem nevar but nedz pilnigi, nedz ari visas vietas atbilst patiesibai. ( Peteris Darzans) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
849 Kripens, Arvids Kalpaka Bataljons Un Baloza Brigade
Belmore Mintis 1963 Very Good + No Jacket 
212pp. Illustrated - photographs, maps. A very good, clean, tight copy with some small neat ownership stamps. "Ideologiska zina Kalpaks ar personigo priekszimi bija ieverojami veicinajis Latvijas valsts ideju, salauzis vienaldzibu un latviesu tauta liela palaviba saka raudzities uz savu delu varondarbiem ar Latvijas brivibu ka cinas merki" " Talak, ceru ari, ka busu pakalpojis brivibas cinu vesturei ar izsmelosaku Kalpaka bataljona un Baloza brigades tapsanas un kauju gaitu aprakstu." (Plkv. A. Kripens) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
850 Kripens, Arvids et al. Pulkvedis Oskars Kalpaks Cetri Autori
Brisbane Apgads Sauleskrasts 1960 Paper Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
80pp. potographs. A very good, clean, tight copy. Saturs: A. Kripens: Pulkveza Kalpaka ticibas uzvara. A. Lefvings: Par Latvijas saullektu. H. Tepfers: Airites kauja. E. Jurka: Meiranu zens, karavirs un varonis. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
851 Kroders R.(oberts) Translated By Tukstots Un Viena Nakts
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1957 Hard Cover Good + Aleksandrs Apsitis 
541pp. Some slight tape residue and wear to inner end papers, ownership neatly excised - else a good, clean, tight unmarked copy... With A. Apsitis attractive post art nouveaux style colour illustrations "Arabu pasakas ir fantastisku piedzivojumu un sadzives novelu krajums. To apvieno ietvara stasts par dailo Sechrezadu, kura ar savu attapibu uzvar sultana sachriara cietsirdibu. Pasakas tagadeja veida noformejusas XIV-XVI gadsimta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
852 Kroders, Arturs Atminas Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts
Copenhagen Imanta 1968 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
359pp. A very good, clean, tight copy. " Lasot Krodera Atminas, jaatceras kada ieverojama latviesu politiska darbinieka piezime, ka atminas jaraksta vel brieduma gados, nenogaidot vecumu, kad atminas aizstaj sapni un vizijas un cilveks briziem skiet sevi pamanam visas pasaules centra. Krodera gramata ir daudz vertigas informacijas, bet ta jalasa ar vislielako piesardzibu. Autors ir pastaisns un pavirss, palaizoties galvena karta- uz atminu un savu "nemaldigo" intuiciju " ( Edgars Andersons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
853 Krollis, Gunars Petergaila Pasakas Tales From The Rooster Of Riga
Riga Petergailis 2005 Pictorial hardcover Very Good ++ Gunars Krollis 
64pp. A very good,attractive clean, tight, bright, unmarked copy. Text in both Latvian and English, translated by Inara Cedrins. Many colourfull illustrations by Krollis. "These roosters tell stories, and fairy tales different ones for every age, but all colorful. About Riga's belles, seafarers, little rabbits and a wonderful cake for the feast. The real storyteller is the famous Latvian artist Gunars Krollis - a master of romanticism and poetry, pure tones and powerful lines." (Publisher) "Kam pieder skaņās balsis, kas daudzu pasaules pilsētu skaistuļu vidū apdzied Rīgu kā karalieni? Vai tie ir Sv.Pētera, Doma un citu baznīcu smailēs sēdošie zelta gaiļi? Varbūt.Gaiļi stāsta gan stāstus, gan pasakas katram vecumam citādas, bet visas krāsainas. Par Rīgas daiļavām, jūrasbraucējiem, zaķēniem un svētku torti. Mākslinieks Gunārs Krollis ir izcils grafiķis, grāmatu ilustrētājs un noformētājs..." (Izdevējs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
854 Kronberga, Lija (Anthologist) Runca Vezums Dzejolu Antologija Berniem
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good No Jacket 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ojars Jegens 
176 pp. Neat ownership stamp on tp. Lower cnrs. bumped, else a very good, clean, tight copy. In Latvian . Anthology of Latvian children's poetry by mostly well known and familiar Latvian authors. Each of the following sections preceded by Jegen's Tomcat with his wheelbarow filled with treasure for the young listener or reader: Kipars; Putna berns; Nebeda; Pasaku kumela 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
855 Kronbergs, Juris Biszales
Daugava 1976 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis, Inese Jansone 
139pp. "Kronbergs.... ka brinumu pasniedz lasitajiem savu plaso un bagato dzejolkrajumu Biszales, kas, manuprat, ir loti speciga un drosmiga gramata. Tas dzejas vertibas izvirza Kronbergu par vienu no visspejigakiem musu jaunas paaudzes dzejniekiem...."(Elvira Staprane) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
856 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover Very Good ++ Egils Kronbergs (Cover) Signed by Author
75pp. A very good, clean, bright, unmarked copy SIGNED by the author Gunai sirsnigi Juris Riga 200o. g. 1.3 Riga. "Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
857 Kronbergs, Juris Ik Diena
Riga Mansards 2011 Original Card As New Egils Kronbergs (Cover) 
102pp. Fine, As new. Unread. ""Ik diena" ir Jura Kronberga dzejas trilogijas "Nebutibas izplatijuma" nosledzosa dala, krajumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvarsnis" (2002) sava veida antiteze. "Kronberga poetika te ir neierasti asketiska, allaz virtuozi izmantoto dzejas lidzeklu arsenalu vins liek lieta taupigi, it ka parbaudidams un izaicinadams pats sevi un vienlaikus nebaididamies atklaties lasitajam bez joka pleseja un asprasa maskas. Ir tapis jauns dzejolu krajums, kura pazistams, visas paaudzes populars dzejnieks mums paradas jauna, negaidita gaisma," gramatu raksturo redaktore Ieva Lesinska."(1/4 Satori) xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
858 Kronbergs, Juris Trimdas Anatomija Dzejolu Izlase 1970- 1991 Dzejoli Arpus Krajumiem 1993 - 2008
Riga Mansards 2009 Trade Paperback As New 
Gramata ieklauti dzejoli no krajumiem "Pazemes dzeja", "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales" un "Tagadnes", ka ari izlasem "Par istenibu, cetram sapem un bezizejas istabu" un "Mana latviska ikdiena". Arpus krajumiem ievietoti agrak nepubliceti vai tikai žurnalos un laikrakstos publiceti dzejoli par trimdu un aizgajusiem cilvekiem - autora vecakiem un draugiem, kas lidztekus laikmetam lielaka vai mazaka mera bijusi Jura Kronberga dzives "lidzautori". (1/4 Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
859 Kronbergs, Juris Notikumu Apvarsnis Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.
Riga Jumava 2001 Pictorial Hardcover As New I. Jurane 
69pp. "Notikumu apvarsni attalas tragedijas un to sekas liek pasaulei sagriloties, un tapat ka Vilka Vienaci skiet, ka nekas nebus ka agrak. Balansesana uz iznicibas robezas liek ieskatities ari sava pagatne, un zinatne ir tikpat svarigs eksistences apliecinajums ka pasa piedzivotais. Notikumu apvarsnis ir konceptuals krajums tada zina, ka dzeja un piezimes veido veselumu. Piezimes ir dzeja, un dzejolis dazreiz ir piezime. Abos krajumos valodas rotalam, vardu spelem, ir gan estetiska gan terapeitiska funkcija. ( Autors G. Berelim) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
860 Kronbergs, Juris Par Istenibu, Cetram Sapem Un Bezizejas Istabu
Riga Zinatne 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 48mo - over 3" - 4" tall 
126pp. Miniature book. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. "Kad jut dzejolu tuvumu, tad klust lacplesigi spitigs, kurbadigi neatkapigs" ( I. Ziedonis) "Kronbergs dzeja ievelk jaunas linijas, vins nebaidas radit sokejosas metaforas un parsteidzosas asociacijas, pasniedzot tas briva dzejiska forma. Vins klust par vienu no musu dzejas modernizetajiem." (I. Cielena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
861 Kronbergs, Juris Rudens Mani Raksti
Riga Valters Un Rapa 2005 Pictorial Hardcover As New Aigars Ozolins (cover) 
152pp. As new.""Rudens mani raksta" ir pasa dzejnieka sakartota izlase ar pirmpublicejumiem un dzeju no krajumiem "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales", "Tagadnes", "Laiks" un citiem. Izlase piecas nodalas ieverots dabas cikliskuma princips, radot vienotu kompoziciju ar poetiski niansetu un emocionali piesatinatu dzejas valodu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
862 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover As New Egils Kronbergs (Cover) 
75pp. Fine, as new, an unread copy. Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
863 Kronenbergs, Alberts Pieci Kaki
Riga Liesma 1978 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Alberts Kronenbergs 
70pp. " ... iespeja iepazities..... ka aspratigu, meistarigu ilustratoru un humoristu.... A.Kronenbergs ar saviem zimejumiem, aspratigajiem folkloras parafrazejumiem un originalam varsmam bija pastavîgs, bernu iemilots autors." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
864 Kronvalds, Atis Tautiskie Centieni
Riga Valters un Rapa 1935 Paper Very good ++ 
63pp. A very good ++ clean, unmarked copy. No. 32/33 Latviskai Skolai "1872 sarakstījis brošūru “Nationale Bestrebungen” (latviski tulkota “Tautiskie centieni”, 1887), kurā atspēkoja vācu publicistu apgalvojumu, ka nav latviskas izglītības un izglītotu latviešu, līdz ar to trūkst pamata, uz kura varētu attīstīties latviešu kultūra. Par nacionālās kultūras pamatu Kronvalds izvirzīja valodu un latviešu skolas, to attīstīšanu uzskatīja par svarīgāko uzdevumu." (Letonica) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
865 Kruklitis, Karlis Ta Tas Bija Toreiz
East Lansing Gaujas Apgads 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Juris Soikans 
635pp. Photographs . A very good, clean, tight copyin a very good dj. Autors stradajis Latvijas Radiofona..."atceras un verte neatkarigas Latvijas pedejos piecpadsmit gadus, it ipasi, personas, paradibas un notikumus..."' 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
866 Kruklitis, Karlis Tevu Zemei Gruti Laiki
Gaujas Apgads 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + O. Jegens 
422pp Photographs, index . Dj. shows some slight wear to extremities else a very good, clean, bright, tight copy enclosed in an attractive mylar protector. "Sava otra pardomu un atzinu krajuma...atceras un verte Pirmajam pasaules karam sekojoso neatkarigas Latvijas tapsanas nemiera posmu un Otra kara ievaditaju laika celienu, ka ari lielako tiesu krievu un daleji ari vacu okupacijas gadus, ipasi personas, paradibas un notikumus..." 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
867 Krumins, Andrejs Mijkresli Noveles Un Stasti
(Minneapolis) Tilta Apgads 1972 Hard Cover Very Good + Very Good 
189pp. Dj. shows some mild wear to extremities, ownership sig. on t.p. else a very good, clean, tight, bright copy."... rakstnieks redzamas un taustamas istenibas robezas parkapj, laujot tam saskarties ar kadu citu dzilaku istenibu...pirmaja nodala.. visvairak izcelas dzili butiskais latviskums, seni ticejumi te ieausti gluzi muslaiciga un loti reala vide...gramatas otra dala kur domine kara un kara seku sizeti, rakstnieks parada ari prasmi loti realistiski attelot kara ainas..." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
868 Krusa, Felikss Latvijas Namdaris Vilis Olavs Tautas Sardze Baltas Un Nebaltas Dienas Biografiska Apcere Ar Illustracijam
Vaidava 1964 Hard Cover Very Good 
146pp. Some photographs. A very good, clean, tight copy. Some very light wear to spine extremities. "Vili Olavu deve par latviesu liberalo pilsonu ciltstevu. Vins nenodibinaja ne partiju, ne kaut kadu politisku organizaciju, bet deva noteiktu virzienu jaunas latviesu inteligences centieniem. Vina ietekme sini zina nav ne izsverama nedz izmerama, bet nojauzama un manama visa velaka latviesu nacionalpolitiska dzive." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
869 Kruze, Velta Avota Guni Kuru Manas Tautas Dziesmas No Latviesu Tautas Dainam Skatuves Variantu Veidojusi Velta Kruze
Riga Liesma 1991 Pictorial Hardcover Very Good + Vija Zarina 
125pp. Velta Kruze bija ilggadiga, izcila Dailes teatra aktrise "Sis dainu kartojums ir tikai mazs aizmetnis tam, ka no dainam ...var darinat dramatisku darbu" [Velta Kruze] "ta ir pasaules kartibas maciba, ko izstradajusi paaudzu pieredze." [I. Ziedonis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
870 Kubulina, Anda Vizma Belsevcica
Riga Preses Nams 1967 Pictorial Hardcover As New 
275pp. As new. " Tikai garamejot un atseviskos momentos esmu minejusi biografijas faktus. ----- Izpete akcents likts uz trim momentiem: 1) izaugsmi - dzejas procesa konteksta; 2) tradicijas un novitates grodo vijumu, tatad formu; 3) Belsevicas darbu atbalsi kritika un sabiedriba." ( Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
871 Kulturas darbinieku kongress Tevzemes brivibai un kulturai : I. Kulturas darbinieku kongress 1965.g. 9. un 10. janvari, Cikagas Latviesu nama : runas, priekslasijumi, debates un Lemumi
Indianapolis Akademiskas Dzives Apgads 1965 Paper Cover Very Good 
97pp. A very good copy. Some slight ageing to cover edges, internally bright, tight, clean. Dazas runas paradas pilniba citas pec atreferejumiem....H. Biezais - Kulturas religiskas saknes. Valters Nolendorfs - Kultura un Politika. Francis Murans - Musu kulturas un saimniecibas problemas. Leonards Latkovskis - Provincu kultura. A. Baltinis - Lietuviesu kulturas centieni trimda. Ivars Ivasks - Baltiesu kulturalas sadarbibas iespejas trimda. Nikolajs Valters - Rainisms. Rudolfs Veidmanis - Ko Rainis un Aspazija devusi Latvijas brivibai. J. Lelis - Mazo tautu un trimdas grupu lingbistiski-kulturalas problemas. Dzintars Paegle - Trimdas kulturas celi uz dzimteni. Juris Veidmanis - Asimilacija un latviesu centieni sociologiska analize. Janis Andrups - Sis trimdas liktenis izskirsies kulturas lauka. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
872 Kundrats Aleksandrs Neredzama Divizija Par Latviesu Slepeno Agentu Bistamam Gaitam
Toronto Latvis Publishers 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Baiba Kundrats 
205 pp. A very good, clean, bright, tight copy . Dj. very good, enclosed in a mylar protector. "...autors stasta par Latvijas pretizlukosanas ipasas agenturas darbu Otra pasaules kara prieksvakara..... Visas sini stasta pieminetas personas ir autora raditas." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
873 Kundzins K(arlis) Musu Ticiba
Mineapolis Sejejs 1954 Hard Cover Very Good + Very Good 
171pp. A very good, clean, bright, tright copy. Dj, enclosed in Mylar protector. Izcila latviesu garidznieka pardomas par kristietibu. " Ir tacu skaidrs, ka pasreizejos apstaklos nebut nepietiek ar to, ka kristietis ar lielaku vaio mazaku sasutumu noraida vinam nepienemamo materialistiski ateistisko dzives filozofiju. Vina pienakums, par visam lietam, skiet, ir radit, ka vinam ir kas daudz vertigaks liekams tas vieta." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
874 Kundzins K(arlis) Atminas Mani Tapsanas Gadi
Leldaa's Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good V. Grikis (cover) 
157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas jaunibas dienas riteja vide, ko tikai retumis skara laikmeta lielie notikumi" (autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
875 Kundzins, Karlis Ap Lielo Dzives Miklu Problemu Risinajumi
Stockholm Auseklis 1955 Third Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
249pp. A very good, clean, sound copy. Tresais, paplasinatais izdevums. " Prof. K. Kundzina gramata "Ap lielo dzives miklu" 17 esejas. Tanis izcelas tris galveno problemu grupas: rakstura audzinasana un pilnvertigas personas veidosanas, gimenes problemas un religiski jautajumi. Gramata, starp citu, atrodas mums zimiga un svariga eseja "Musu trimdas jaunatne vertibu krustcelos." (J. Gaita) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
876 Kundzins, Karlis Dieva Stunda Karla Kundzina Dzejas
Minneapolis Leldaas Apgads 1972 Hard Cover Very Good + 
95pp. 800 copies. A very good, clean, tight copy." Lielo teologu atstatais garigais mantojums jaapgust no jauna. Musu apzina ienak it ka pilnigi jauni un nedzirdeti vardi un darbi, ko saspridzinato dievnamu drupas un sadedzinato gramatu pelni nav aprakusi. Butu svetigi izdot dažadu konfesiju garidznieku dzejas antologiju, lai poetiska valoda izteiktie religiskie pardzivojumi un dzives pieredze ir pieejama ikvienam" (Anda Lice) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
877 Kundzins, Karlis Editor Svetuma Sargi Gramata Par Tiem, Kas Sargaja Savu Tautu Un Baznicu
Sejejs 1959 Very Good + 
248pp. A very good, clean, bright tight copy. Desmit dazadu autoru esejas par nozimigiem ticibas "sargiem" to skaita - Fridrichs Bodelsvings, Dvaits Mudijs, Vladimirs Solovjevs, Karlis Heims Prof. Traugots Hans, Biskaps Eivinds Berggravs, Karlis Kundzins sen., Karlis Beldavs, Edgars Rumba, Leonids Breiks. "Ja tomer sini gramata parstavetiem viriem gandriz puse veltita savas ticibas sargiem, kas nakusi no musu pasu tautas, tad tas bus vairak ka labi saprotams sis gramatas lasitajiem---" (K. Kundzins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
878 Kundzins, Pauls Latviesu Immigracijas Sakumi Albertas Province Kanada Un Karla Plavina Seta The Beginnings of Latvian Immigration to Ther Province of Alberta, Canada and the Farmstead of Karlis Plavins
East Lansing Gauja 1980 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Pauls Kundzins ( cover) 
136pp. Photographs. Includes a condensed English version. Dj shows some very light wear, enclosed in clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Materialiem krajoties atzinu, ka Plavins un vina seta ir tikai kada nozimiga dala ta laika notikumu virkne, ko iezimeja latviesu immigracijas sakumi Kanada. Tapec likas, ka butu nepieciesams noskaidrot vai vienas personas riciba un centienos neizpauzas ari kada kopsakariba ar parejo savu tautiesu darbibu un gaitam, kas bija devusies saja talaja un svesaja kontinenta." (P. Kundzins) 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
879 Kunnass, Mauri 12 Davanas Ziemsvetku Vecitim
Stockholm Atvase 1988 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall 
40 pp. Richly illustrated. Translated from the English by Austra Kreslina. Charming dedication ( Auseklis poem) inscription on front free endpaper. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. This First Latvian Edition useses the one s variant spelling of "Ziemsvetku" in the title. " Ville, mazais ruku puika, velas iepriecinat Ziemassvetku veciti. Tacu ka? Lidz Korvatunturu lielajiem svetkiem bija atlikusas tikai divpadsmit dienas, kad Ville nolema pasniegt Ziemassvetku vecitim davanu ik dienu pirms Ziemassvetkiem: "Divpadsmit pa-rsteigumu. Tas tik bus vareni!" Un ta ari notika, lai ari ne viss izdevas, ka bija iecerets. Katrs Villes stikis visiem Korvatunturu iemitniekiem radija labu omu un Ziemassvetku noskanojumu." (Jumava (?)) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
880 Kuraz Kriss [Karlis Zvejnieks) Ventin Pus. Vards Un Teikums Rindes Lics Un Pers's Kals Kuraz Kriss Kinkezins Uz Sets Un Papir Uzvilcs Birzgal Reinis
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1967 Hard Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
95pp. A very good, bright, tight copy. Numerous amusing illustrations by Birzgalis " Ar so gramatu esmu gribejis uzcelt pieminekli savai ventinu pusei. Ventinu pusei, kada ta bija toreiz, kad es tur augu musu si gadu simtena 20-os un 30-os gados. Tas ir laiks, skaists laiks, kas vairs nenaks nekad." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
881 Kursite, Janina Latviesa Maja
Riga Rundas 1914 Pictorial Hardcover New 
560pp. Fine. Supplementary colour photographs." Ilgaku laiku, braucot ekspedicijas, krajas materials par latviesu majam Latvijas novados un par latviesu majam Sibirija un latviesu majam Rietumos. Maja ir dala no cilveka patibas, pat ja cilveks pats to neapzinas. Viena bridi saku likt kopa - kada krasa latviesi krasojusi eku arpusi, ka iekartojusi iekstelpas, ko latviesiem nozimejis puku darzins. Kada veida zogi bijusi iecieniti. Kapec latvietim patik vai patika dzivot viensetas. Nedaudz ietiecos ari koka arhitekturas joma. Gramata ir skats uz latvieti caur vina maju - ka cela, kadus ritualus celot ieveroja, ka iekartoja, ka dzivoja, kadas ekas bija. utt. ( J. Kursite) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
882 Kursite, Janina Neakademiska Latviesu Valodas Vardnica Jeb Novadu Vardene
Riga Madris 2008 Pictorial Hardcover New 
524pp. Fine. "--- ir pizulis, tapins, patekas, pizla (visi sie vardi nozime- vajs, nestiprs alus). Vai "skobris", kas, savukart, nozime stiprs alus. Vel uzzinaju, ka "curas" nozime ne tikai curas, bet ari ediens, kas tiek gatavots no cuku beru atlikusajiem mazajiem gabaliniem, kas cuku sadalot kur nekur atkrit. Vel ir krumslis (kajas potite), maukls (lamatas), patapa (brivs laiks, valas bridis), greza (cilveks, kas nevizigi strada), tuksne (tuksa vieta, tuksnesis), sipaks (sikulis, sikmanis) un daudzi, daudzi citi vardi. Es nezinu cik to ir kopa (nekur neatradu pieminetu skaitu), bet 500 lappuses ir pietiekami daudz, lai saprastu vienu- mums ta valodina ir gana daila, lai nevajadzetu aiznemties vardus no svesam melem. Spej tik atcereties un ieviest tos dzive. Vismaz man ir doma vel paskirstit ---, lai atrastu kadu (kadus) vardus, kurus meginat iepit sava ikdiena. Varbut ta izdotos vel kadam pielipinat un sadi atgriezt vardu plasaka aprite. Kaut vai tas "pizulis". Manuprat, loti labs apzimejums slabenam alum. Vardene ir sadalita it ka trijas dalas no kuram visapjomigaka ir pirma dala; pirmaja cilveka valodas pasaule, edieni, dzerieni, rituali, laika apstakli. Otraja- vairak dabas pasaule, bet tresaja- iespejamie jaunvardi. (U. Rozenfelds) "Janinai Kursitei noteikti pienakas ordenis vai medala nevien par visu darbu, bet ari par drossirdibu saja darba ieklaut tadus vardus, par kuru lietosanu mums kadreiz jauniba ir tikusi mute mazgata, un dzirdetaji ir teikusi fui! par sadu vardu z"brukesanu." ( I Antens) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
883 Kursite, Janina Latviesu Folklora Mitu Spoguli
Riga Zinatne 1996 Paper Cover Good 
431pp. Book condition Good . Book is an example of "perfect binding" pages glued at the spine and the glue seems dry and perhaps ready to crack. Spine worn. Else a good, clean, bright, unmarked copy. Scarce. " Si gramata ir meginajums ielukoties seno latviesu prieksstatos par pasaules un cilveka rasanos, par dievibam un gariem, par zivju un kukainu vietu mitiskaja sistema. Aplukota krasu un skaitlu simboliska nozime un citi lidz sim mazpetiti latviesu folkloras temati. Saja gramata ir meginats atrast atbildes uz diezgan daudziem lidz Sim latviesu folkloristika neskartiem vai maz skartiem jautajumiem. Gramata noderes ikvienam, kas interesejas par latviesu folkloru un mitologiju." (Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
884 Kursite, Janina Mitiskais Folklora, Literatura, Maksla
Riga Zinatne 1999 Pictorial Cover As New 
528pp. Footnotes. Almost as new. Pec V.Vikes-Freibergas sacita, J.Kursites zinatniskais petijums parada vertibas, ko saglabajis tautas garigais mantojums, un so vertibu apraksts sniegts saistosa bagata valoda, apvienojot racionalu, analitisku peti-jumu un dzejnieka pasaules uztveri.Valsts prezidente atzime-ja, ka gramatas autore ar savu darbu ne tikai bagatina Latvijas zinatni, bet ir iedvesmo studentus un rosina uz zinatnisku darbu." (LVP kanceleja) Autorei ir loti plasas zinasanas par latviesu kulturu, bet viena gramata visu nevar pateikt. Sis lielais darbs rosina skatities uz latviesu kulturu no mitu viedokla" (A. Liepina) yy 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
885 Kurss, V. Stinkule, A. Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba
Riga Liesma 1972 Paper Cover Very Good + Signed by Author
83pp. Maps, photographs. A very good, clean, unmarked copy. SIGNED on t.p. by both authors. " --- vispusigi jaizpeta musu republikas malu sastavs un ipasibas ----- Tomer musu plasas geologu saimes savaktie materiali, tai skaita autoru petijumu dati par Latvijas maliem un to izmantosanu ne vienmer ir erti pieejami. Sas brosuras uzdevums - kaut daleji noverst so trukumu ---) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
886 Kurzemnieks, Ervins Divdesmita Gadsimta Verdziba PSRS
Grand Haven Mich. Autora Izdevums 1974 Hard Cover Very Good + Good + 
254pp. Dj. slightly scuffed, else a very good, clean, tyight copy. "Nav daudz latviesu, kas no gusta Krievija atgriezusies briviba arpus PSRS. Autora notelotas atmnas labi parada kopejo ainu padomju gustnieciba-- sniedz ari skersgriezumu par apstakliem pec kara dzila Krievijas aizmugure, spilgti paradot socialistiskas valstiekartas nedziedinamo posta stavokli, lauzu grutumus un ideologijas nenozimigumu prakse."(Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
887 Kuzane, Lucija Saules Koka Mekletajs
Riga Daugava 2000 Pictorial Cover Very Good + 
" Romans par rakstnieka, dzejnieka, dievtura, trimdinieka Jana Vesela (1896-1962) dzivi. Dalai lasitaju vins var but maz pazistams, tacu Lucija Kuzane izpetijusi visus iespejamos materialus, kas saistiti ar Vesela personibu un dailradi. Plass ir romana kulturvesturiskais fons, gan zimejot gadsimta sakuma ainas, gan Latvijas laika kulturvidi. «Vins, sievietes un gramatas - tas Veselim vienmer ir blakus,» teicis A.Caks par personibu, ko iepazisim romana."(Diena) Romans gan nosledzas ar Vesela Trimdas gaitu uzsaksanu. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
888 Kuzminskis, R Maize Musu Majas Receptes Par Maizes Izmantosanu
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
170pp "Gramata sniegti padomi, ka racionali izmantot maizi gatavojot gan edienus, gan dzerienus no rupjmaizes un baltmaizes. Pastastits ari par maizes cepsanas vesturi." Vairak simtu receptes. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
889 Labsvirs, Janis Atminas Un Pardomas 1
Sauleskalns 1984 Second Revised Edition. Hard Cover Very Good + Very Good + Arnolds Sildegs (cover) Signed by Author
178pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. INSCRIBED BY AUTHOR: "Kopigu celu gajejam, nacionalas ideologijas apdvestam darba veicejam Zanim Bukovskim Patiesa ciena un sirsniba 1988, gada Ziemassvetkos Janis Labsvirs" " Dr. J. Labsvira atminas, iespaidi, apceres par Ulmani, Dziesmu svetkiem vacija, kulturas un sabiedriskiem notikumiem pirmskara Latvija. Polemika par Dunsdorfa un Aizsilnieka gramatam."autors centies noradit uz kludam, kas vairakas publikacijas, apzinigi vai neapzinigi, ieviesusas un kuras, gadiem ejot, arvien grutak klust labojamas." (J. Labsvirs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
890 Labsvirs, Janis; Berzins, Alfreds Kam Drosme Ir Pagatne Un Tagatne Vertejumu Loka
Holland Michigan Sauleskalns 1990 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Arnolds Sildegs 
128pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "Si Jana Labsvira un Alfreda Berzina gramata --- ir vinu gramatas "Atminas par Karli Ulmani" ceturtais parlabotais un papildinatais iespiedums kops 1947. gada. Gramata papildinata ar okupetas Latvijas autoru rakstiem, kas laisti klaja pedeja laika, apcerot tos pasus jautajumus tagadnes skatijuma."(Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
891 Lace, Rasma Augusts Annuss 1893 -1984
Riga 2005 Jumava New Large 4to. 
182pp. References. Brief summary in English Illustrated. b&w and colour illustrations "Augusta Annusa monografiska biografija. ---uzzinam, ka tapa jaunais makslinieks, ka veidojas Makslas akademija. Makslas vesturnieku ne reizi vien aprakstito "bumbistu" izstadi: profesora Jana Tillberga un vina domubiedru sarikoto izstadi parodiju, kas bija versta pret modernistiem, galvenokart t.s. Rigas grupas maksliniekiem, autore trakte ar nesleptam simpatijam pret akademiski pareizo Tillbergu. Augusts Annuss, budams realists ari modernistisko stravojumu gados, nebija nekads Rigas grupas draugs, un tas ari R.Lacei lauj brivi un drosi nostaties antimodernistiska, no tagadnes Latvijas makslas vestures pamatstraumes atskiriga pozicija (P. Pankovskis). ---Vienlaikus ar procesiem Latvijas gleznieciba Annusa trimdas posma jaunrade garigas katarses un formas atklasmes veidoja savu dzilu jutu apdveselotu figuralas (tematiskas) kompozicijas paraleli. Izejas punkts bija viens - 30.gadi." (R. Lace) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
892 Lacis, Visvaldis Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis
Riga Jumava 2010 Pictorial Hardcover New 
165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kurovska - skatijumu uz kaujam. aprakstitas epizodes un atminu stastijumi laus lasitajam milzigas kauju sadursmes ieraudzit "mazos, neieverotos karavirus" ka atseviskus individus" ( J. Roze) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
893 Lacis, Visvaldis The Latvian Legion According to Independent Observers
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover AS NEW 
66pp. Photographs, Bibliography. AS NEW. . A clean, bright, tight unread copy. "The historical role of the „Latvian SS“ Legion in the Second World War has been hotly debated in both the Latvian and the international press, especially since 1998, after the establishment of the Legion's anniversary on March 16th. Even though the role and function of the „Latvian SS“ Legion has been thoroughly and creditably dealt with by Latvian scholars, historians, politicians and press who have provided answers to the questions of its founding, motivations and fighting capability, still it is really the neutral international observer's comments on this matter that are our most reliable and most trustworthy sources of information." (V. Lacis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
894 Lacis, Visvaldis The Latvian Legion According to Independent Obsevers
Toronto Latvian Relief Society Daugavas Vanagi 2006 Paper Cover Almost As New 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
71pp. A clean, bright, tight unread copy. "The historical role of the „Latvian SS“ Legion in the Second World War has been hotly debated in both the Latvian and the international press, especially since 1998, after the establishment of the Legion's anniversary on March 16th. Even though the role and function of the „Latvian SS“ Legion has been thorougly and creditably dealt with by Latvian scholars, historians, politicans and press who have provided answers to the questions of its founding, motivations and fighting capability, still it is really the neutral international observer's comments on this matter that are our most reliable and most trustworthy sources of information." (V. Lacis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
895 Lacis, Visvaldis Vai Velreiz Zem Krievu Zabaka?
Riga NDV LA 1998 Paper Cover Very Good + 
252pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Ar sadu Balto gramatu parejai pasaulei butu japavesta par tiem tumsajiem, melnajiem, netaisnigiem spekiem, kuri preteji starptautiskam tiesibam joprojam mums draud un kave panakt vienkarsu, bet mums tik dargu taisnigumu. Si gramata ir mana Balta gramata --" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
896 Lacis, Visvaldis Nacionalisms Un Briviba
Riga Jumava 2006 Hard Cover As New 
73pp. An as new copy. "Gramata tiek apskatits nacionalisma jedziens, nacionalisms saistiba ar latviesu tautas vesturi un valodu, tautas saistiba ar kulturu un etiku, tautas pasapzina un pasciena, latviesu patriotisms un garigas vertibas, kas jaisteno politika." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
897 Lacis, Visvaldis Otrais Pasaules Kars VI Dala
Riga Jumava 2003 Paper Cover Very Good + 
286pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Saturs: Kauja par Kursku. Kars atnak Italijas salas un cietzeme. Fasistu partija un Musolini zaude varu. Zemudens kars: Nezeliga cina virs un zem juras un okeana udeniem. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
898 Lagerleva, Zelma (Selma Lagerlof) Kristus Legendas
Stockholm Daugava 1953 Hard Cover Very Good Very Good Small 4to. Normunds Hartmanis 
127pp.Dj. spine sunned, else a very clean dj. in attractive Brodart mylar cover. Selma Lagerleva ir pirma sieviete kas sanemusi Nobela premiju literatura. Latvija - 1929. gada vinai pieskirts Triju Zvaigznu ordenis. No zviedru valodas tulkojusi Lizete Skalbe. Ar Hartmana vinetem. Saturs: Sveta nakts; Keizara paradiba; Gudro aka; Betlemes berns; Begsana uz egipti; Nacarete; Dieva nama; Svetas Veronikas sviedrauts; Sarkankrutis; Musu kungs un Svetais Peteris; Sveces liesma. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
899 Laicens, Linards, Translator Kalevala Somu Tautas Eps
(Copenhagen) Imanta 1959 Third Edition Hard Cover Very Good + Small 4to. A. Gallen-Kallela 
387pp. A very good, clean, tight copy. Glossary and brief commentary. Gallen -Kallela's illustrations appear full page, but in b&w.. "Musu literaras kulturas tulkojumu sektora ar Kalevalas atdzejojumu (Laicens) sev ir nodrosinajis cienijamu stavokli, bet ka tads, kas vareja izmantot originalu, vins minams blakus izcilakajiem somu tautas epa atdzejotajiem." ( Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
900 Lamberts, J(uris) Navei Nolemtie Brali No Zviedrijas Aizvesto Latviesu Zenu Pieminai
Chicago Autora Izdevums 1955 Paper Cover Good + 
45pp. Photographs. Front cover shows some wear and light abrasions, else a good, clean, unmarked copy. ( see jpg.) "acu liecinieku vestijums" 1. Ievads 2. Kurzemes varoni 3.Ka zeni ieradas Zviedrija 4.Gotlandes sala 5. Rennesletes nometne 6. Valsts svetku svinesana Renneslete 7. Bada streiks Renneslete 8. Zviedru solidaritate 9. Zviedrijas latviesu solidaritate 10. Rennesletes nometnes evakuesana 11. Zenu nostaja lielas cinas laika 12. Zelsirdigas masas Martas Lambertas Cakares personigas piezimes 13. Zenu Golgotas cels 14. Epilogs - "Gramata bez autora un vina meitas atminam ir dienas gramatu izvilkumi, vairakas izdoto karaviru vestules, zimites, izraksti no zviedru laikrakstiem, foto atteli un citi materiali." (J.G) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6 7 8   9  10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie