Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
601 Ievina, Marianna Skola Ir Maza Valsts
LARAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Almost As New Rasma Ievina Villamovska 
Autores biografiskais vestijums par Rigas 8.pamatskola (sobrid 7.vidusskola) - kura tiek deveta par Cirula skolu tas parzina Indrika Cirula varda -, ka ari Rigas komercskola pieredzeto un izjusto, ar savu bagato un tiro valodu, notikumu atlasi un teicamo humora izjutu parkapj memuarliteraturas robezas un ietiecas dailliteraturas gultne, vienlaikus aprakstot, raksturojot un vardos (ari palamas) nosaucot gan daudzus skolu skolotajus, gan skolenus, kas vecaka gadagajuma lasitajiem laus atpazit sevi, klasesbiedrus un skolotajus, savukart jaunakas paaudzes interesentiem - iepazit un izjust Latvijas brivvalsts skolas dzives garu un burtu. (J. Zagarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
602 Ievins, Karlis Dveselu Regi Zvaigznu Kalna
Waverly Latvju Gramata 1969 Hard Cover Very Good + Very Good Girts Arvaldis 
143pp. Dj shows some wear to top of spine and extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. " Par dzivi pec naves un vinas noslepumiem cilveki arvien domajusi. Ari Karlis Ievins sai romana risina so problemu. Dzivojot kada veca zviedru pili (autors) negaidot ieskatas sis pils agrako iedzivotaju dzives notikumos...." Reproducets no 1939g. izd. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
603 Ievins, Karlis Pie Teiksmota Ezera Romans
Riga Daugava 1995 Hard Cover Almost As New 
312pp "--spilgti atteloti ari dazadi ipatni un pratvederi. Interesantas ainas atklajas Pirma pasaules kara gadi Kurzeme ----- apvienojas"senas teiksmas un dzives guribas" -- Romana otra dala savukart valdzina ar milas intrigas sarezgijumu." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
604 Ikona, Guna Kodols
Shippenville Pa. Upeskalns [Riverhill ress] 1972 Paper Cover Very Good Good + Ilgvars Steins (cover) 
93pp. with erratum slip for p.66. 250 copies. Cover and four chapter illustrations by Ilgvars Steins.. Jacket lightlly age spotted on front panel, top edges a little worn, else a very clean, bright copy printed on fine paper. " Ikona iet kopsoli ar musdienu internacionali moderno dzejnieku, pievezdama mus ar savu dzeju it ka pie izsista loga: seja negaiditi iesitas ass veja atveziens. Dzejolu satrauktas rindas sabirst ka lielaki un mazaki izsistas ruts gabali, kuros spogulojas sasistas debesis.." [Nora Valtere] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
605 Ikstena, Nora Dzives Svinesana
Riga Atena 1998 Hard Cover Very Good + Very Good + 
127pp. Dj shows some minor rubbing, edgewear, else in almost as new condition. "Ka gan iespejams uzrakstit veselu romanu par berem, turklat ta, lai lasamgabals nebutu karteja gauduliga zingesana vai pseidointelektuala apnaves pratniecisko formulu atgremosana? Izradas, ir iespejams....tas ir viens no iespaidigakajiem romaniem par navi visa latviesu literaturas vesture " (G. Berelis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
606 Ikstena, Nora Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari
Riga Petergailis 2003 Very Good + 
183pp. Very good copy. Brief three page overview in English of a leading Latvian poet and literary activist " Ikstenas gramata par Maru Zaliti veidota ka stastijums par spilgtu, ar Latvijas liktengaitam ciesi savijusos personibu, gan ka dzejniece, gan ka muziklu libretu autore, publiciste un sabiedriska darbiniece.Gadiem ilga abu rakstniecu pazisanas ir labs pamats tam, ka gramata ir atklata gan dzejnieces personiba, gan literara devuma ipatnejums." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
607 Ikstena, Nora Maldigas Romances
Riga Jana Seta 1997 Soft Cover Very Good Signed by Author
107pp. Some very slight, light creasing to cover, else a clean, bright tight copy. SIGNED by the author "Talivaldim Keninam Ar prieku Nora Ikstena 20.10.97 Riga. "Vina ir visvairak tulkota musdienu latviesu autore. Nozimigu rakstnieces dailrades dalu veido stasti. Tajos atrodams gan ikdieniskais un sadziviskais, gan noslepumainais un teiksmainais. Butiski, ka varonu ricibu un liktenus aizvien nosaka milestiba vai tas neesamiba."(Zvaigzne) "Tad es sapratu, ka nevienam nebus pa spekam izskaidrot so maldigo pasauli. Un man gluzi ka akmens no sirds novelas." ( Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
608 Ikstena, Nora Dzives Stasti
Riga Atena 2004 Pictorial Hardcover Almost As New 
114pp. "Apgads "Atena" laidis klaja Noras Ikstenas jaunako stastu krajumu "Dzives stasti". Jauna gramata parsteidz ar autores speju katru savu nakamo darbu radit arvien dzilaku un teksta telainiba sasniegt pat skietami neiespejama, neaprakstama robezas." (Delfi) "Ar jutekliski apaliem boksa cimdiem rokas Nora metas arena uz nakamo raundu ar smago dzivi. Dzive vienmer uzvar, bet Nora allaz piecelas no paklaja un stasta no jauna. Un ta joprojam." (B. Rubesa) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
609 Ikstena, Nora Vija Vetra Deja Un Dvesele
Riga Atena 2001 Pictorial Hardcover As New 
185pp. Photographs. As new. "Dejotaja un horeografe Vija Vetra ir viena no retajam, pasaule pazistamajam izcilajam latvietem. Ar savu makslu vina priecejusi skatitajus Amerika, Indija, Eiropa, Latvija. Vinas indiesu un modernai dejai veltita dzive izraisa apbrinu. Australija, Amerika un Latvija Vija Vetra bijusi pirma, kas drosmigi ieviesa deju baznicu dievkalpojumos. Indijas valsts par Viju Vetru uzne-musi dokumenta-o filmu ka pateicibu par indiesu deju popularizesanu pasaule --" ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
610 Indans, Ivars edited by Latvia And The United States: A New Chapter in the Partnership
Riga Centre For East European Studies 2012 Paper AS NEW 
"The collection of research papers examines a number of possibilities for deepening cooperation between Latvia and the United States, notwithstanding the processes of global change due to which the attention of the U.S. directed at the Central and Eastern European region has decreased. This CEEPS publication is a major collaborative effort of a number of contributors - Latvian and American foreign policy researchers and experts. The authors of papers in the book include security policy expert Airis Rikveilis, researcher for the PROVIDUS public policy centre Reinis Āboltiņš, the CEEPS chairman of the board Ainārs Lerhis and the centre’s executive director Andris Kudors, as well as American analyst, writer and columnist Paul Goble and executive vice president of the Atlantic Council Damon Wilson." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
611 Indrane, Ilze Putnu Stunda
Riga Karogs 1996 Paper Cover Very Good + 
248pp. Gramata ieguvusi pirmo godalgu zurnala "Karogs" un R. Gerkena 3. romanu konkursa. "Putnu stunda atainots laika posms Latvija sakot ar apmeram cetrdesmitajiem gadiem lidz musu dienam.--Irbisu gimenes mikropasaule butiba ir modelis latviesu tautas tragedijai baigajos apspiestibas gados. Ka noprotams, piemeram, no 25. marta atceres sarikojuma apraksta, Alisei nav daudz iluziju ari par tresas atmodas sakuma gadiem --" (B.Surmane) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
612 Irbe, Andrejs Divdesmit Ceturtais Austrumu Garums
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1989 Paper Cover Very Good + 
76pp. Irbem piemit ieverojamas spejas ieskatit un raksturot atskirta, atsvesinata cilveka dzives dazados aspektus...Ir dzejoli, kas raksturo ne tikvien individa, bet ari "mala atstumtas" tautas likteni...Manuprat, Irbes jaunakais krajums ir visuma interesants un noteikti nav bez makslas vertibas." (G.Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
613 Irbe, Andrejs Vientula Laiva Ir Nosu Zime (Dzeja)
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1968 Hard Cover Very Good + Good + Ervins Grins [cover] 
94pp. 300 copies. Dj. has some neatly repaired tears, a small chip and some creases, otherwise a very good, clean tight copy. " Nosu zime? Ta ir skanas sakums. Aiz tas: perkona negaisi, klusi kritoss sniegs, saules stars ezera vidu. Ainavas ka sastingusi muzika. Bet ir ari citas skanas. Piemeram, ja to sakums ir nosu zime vientula, krasta izmesta, pa pusei smilsu aprakta laiva." (A. Irbe) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
614 Irbe, Andrejs Marisandra Kaza
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good Very Good 
160pp. Dj. with some slight edgewear, in mylar cover. else very good." Vina situacijas un teli toties ir tiktal attiriti no tautibas un vides pieskirtam krasam, ka varam tos uzskatit par architipiskiem Irbe varetu paradities citas valodas, neko nezaudejot; latviesu literatura vina nozime ir neparspilejami liela, jo vina piemers ir atveris logu uz pasauli." [O. Kratins] 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
615 Irbe, Andrejs Mums Nav Svetvakaru
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1962 Hard Cover Very Good + Good Very Good Copy. Sm. Octavo V. Kajaka 
235pp. Neat presentation inscription on ffe. Dj. worn, but in mylar cover, else a very good copy. "Irbes. proza (kraj. "Mums nav svetvakaru", 1962, "Marisandra kaza", 1966, ) pieder pie latviesu avangarda sakotnejam izpausmem, kura blakus liriski asociativam vestijumam ir laika daudzslanaina un sireala apjausma, musdienu saskelta un vientula, no dabas atsvesinata cilveka telojums." [V. Vecgravis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
616 Isiguro, Kadzuo, Dienas Atlikusi Dala ( Remains of the Day)
Riga Zvaigzne Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Arnis Zarins (cover) 
246pp. Small neat ownership stamp bottom of tp. Romana "Dienas atlikusi dala" Kadzuo Isiguro uzbur dzivi starpkara laika liela anglu nama - maja, kura skaidri atbalsojas Eiropu parnemusie nemieri. Aristokratiska Darlingtonu nama virssulainis Stivenss muza nogale dodas celojuma cauri Anglijai. Sesas celojuma dienas izversas pa atskatu uz dzivi un milestibu, kas anglu augstako aprindu snobisko un liekuligo tradiciju del palikusi nepiepildita. Neaizmirstams stasts par zaudetiem idealiem un izplenejusu milestibu! 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
617 Ivans, Dainis Gadijuma Karakalps
Riga Vieda 1995 Pictorial Cover Very Good + 
380 pp. Illustrated. Includes a chronology of events. "Ar aizrautibu var lasit par notikumiem, kas risinas Latvijas teritorija: Baltijas Celu, Tautas Frontes darbibu, barikadem utt. Un tas viss ir tik del, viena merka - lai panaktu Latvijas neatkaribu. Latvieu starpa valda vienotibas sajuta, kas diez vai vel kadreiz tik spilgti izpaudisies. Sais nodalas ir rakstits par notikumiem, kas izmainija visu latvieu dzives." ( Atlants) Tautas frontes priekssedetaja Daina Ivana atminas un iespaidi par neatkaribas atgusanu 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
618 Ivans, Dainis Latvijas Tautas Fronte Rietumos
Riga Elpa 2001 Pictorial Hardcover Very Good + 
274pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvijas Tautas Frontes laiks vienoja tautiesus Latvija- un trimda.1988.gada LTF grupas, nodalas un atbalsta kopas strauji veidojas latviesu trimdas zemes - ASV, Kanada, Australija, Zviedrija, Vacija, pat Sveice un Izraela. TF globalizejas. Katrs Latvijas patriots vareja iesaistities valsts neatkaribas cina." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
619 Ivans, Dainis; Kusins, Gunars; Berzs, Arnolds; Vrsis, Martins et. al. 1990. gada 4.maijs: No latvijas PSR Uz Latvijas Republiku Konferences Materiali
Riga Latvijas Nacionalais Vestures Muzejs 2015 Paper 
84pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Bibliography. Filmography. SIGNED by DAINIS IVANS Kodoligs 4.maija izcelsanas un nozimes parskats. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
620 Ivask, Astrid At the Fallow's Edge a Selection of Poems By Astrid Ivask Edited and Translated By Inara Cedrins
Santa Barbara Inklings 3 Mudborn Press 1982 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Ivar Ivask (cover) Signed by Author
32pp. Second printing. Published by a small art press. Elegant layout. top and bottom edges slightly browned with slight signs of crinkling, else a very good, clean, bright copy enclosed in original mylar. SIGNED BY THE AUTHOR Intoduction by Cedrins. Afterword by Ivask. Bilingual Latvian English edition. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
621 Ivask, Ivar Paev Astub Kukesammul
Lund Eeesti Kirjanike Kooperatiiv 1966 Soft Cover Very Good Signed by Author
85pp. Pages uncut some very mild ageing, else a very good, clean, tight copy. SIGNED. Noted Estonian literary figure, Editor of Books abroad. This is the author's second book of poems. Includes as ephemera a 5 page folded English translation of poems from this volume, translated by Astrid Ivask, likewise, an accomplished poet. Presentation copy with the author''s handwritten dedication in Latvian to the Latvian Canadian composer Talivaldis Kenins 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
622 Ivaska Astride (compiled by) Ko Dziedaja Rigas Gaili 100 Dzejnieki Par Rigu
Riga Petergailis 2001 Pictorial Hardcover Almost As New 
Dzejas antologija par Rigu ievietoti 100 latviesu dzejnieku dzejoli. seit vietu atradusi gan 19. gadsimta latviesu literatu pirmie meginajumi Rigas apdziedasana, gan 21. gadsimta modernas dzejas izpausmes. Dzejolu krajums ir tematisks. Rigu ieraugam teiksmas, zinges, vesturisku notikumu kontekstos. Atseviski apkopoti dzejoli par Vecrigu, Rigas nomales ielinam, parkiem, laukumiem, pieminekliem utt. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
623 Ivaska, Astride Ziemas Tiesa
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1968 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good Vytautas O. Virkau 
80pp. Limited edition of 300 followed by two subsequent editions. Very good, clean tight, bright copy; dj. shows some minor wear with several very small closed tears, else very good. Ivaska sanemusi Z. Lazdas balvu par so krajumu. " Ivaskai piemit loti sensibla dabas izjuta. Tapat vina loti redzigi un dzivi reage uz civilizacijas ikdienas paradibam." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
624 Ivaska, Astride Licu Loki Ainas Un Ainavas
Stockholm Daugava 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis 
159 +[1] pp."Pec izcelsmes Licu loku ainas ir celojumu iespaidi, pec satura meditacijas par dabu un cilvekiem, skatitiem ipasas vietas, kur viss ikdieniski personigais izfiltrets ara, kur palicis autores gars saskarsme ar vieteja kolorita un pasaules kopuma uztverem." [V. Reimanis] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
625 Ivaska, Astride Vardojums Dzejolu Izlase 1951-1987
Boston LaRAS Gramatu Klubs 1987 Original Wraps Very Good 
302pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Skiet, vinai katrs dzejolis ir ka koks vai akmens, kas klusi un nesteidzigi stav ieaudzis dzejolu gramata, un ta galvena iezime ir dabiskums...." xxyy 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
626 Ivaska, Astride Solissilos
Stockholm Daugava 1973 Hard Cover Very Good + 
136pp. A very good, clean, tight copy. with a small neat private accesion number on front free endpaper INSCRIBED BY AUTHOR - ar veltijumu dzejniecei Ainai Zemdegai " Krustmeitai Ainai Dzejas un dziesmu zime sirsnigi Astride 1973 - 2- 9 "Vinai skiet, ka sila jamacas staigat bez vainas, negrekojot pret ta butibu, jo tikai tad tas atversies pretim vinas dveselei ka kada muziga patiesiba. --Bez sila un juras ap dzejnieci ir daudzas sikas lietas - sermuksli, avenes, suna, berzi. Sis radibas mit sila ena un ramam leismales acim raugas cilveka un piesalc to ar zilo debesu brinumu. Par to visu dzejniecei gribas runat, jo sis radibas vina jut ka dalu no sevis: Varbut ne katrs lasitajs klus. tulin Astrides Ivaskas sapratejs, jo vinam bus svesa dzejnieces godbijiba pret Balto brunurupuci, - sencu varonigo dveseli, kuru vina jut zeme, jura un visas tur mitosas radibas. Vina kalpo sai dveselei ka augstakai istenibai." (J. Sarma) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
627 Ivaska, Astride Gaisma Ievainoja Dzejoli 1971-1981
Stockholm Daugava 1982 Hard Cover Very Good + No Jacket Ivar Ivask 
128 pp. "Astride Ivaska liek vienmer par jaunu ieraudzit cilveciga tragismu un vienmer par jaunu atgadina cilveciga cienu un dara to tik savdabigi parliecinosi, ka sacerejumi jau tagad (vinas dzives laika) kluvusi nobriedusi klasika. Dizciltiga latviete, autore, protams, nav bez "nacionala etosa", bet bez patosa gan." (V. Reimanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
628 Jakabsons, Valentins Brokastis Pusnakti
Riga Preses Nams 1995 Paper Cover Very Good 
137pp. Some superficial, light wear to cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy "Gramata veltita cilvekiem, kas speja (un ari nespeja) saglabat gara speku visbriesmigakajos, fiziskai un garigai iznicibai raditos apstaklos - Sibirija, uz kurieni stastu centralais varonis - jauns puisis, gluzi tapat ka pats rakstnieks, tiek izsutits 1941.g. 14.junija, diena, kad jakarto pedejais eksamens gimnazija. ---- stastos tragiskais viscaur savijas ar komisko, un saja kontrasta uzplaiksni satriecosas dveseles sleptako norisu atklasmes" (Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
629 Janelsina, Veronika Kaki, Ja Tu Butu Cilveks Stastijums No Kada Kaka Viedokla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
240pp. Numerous line drawings illustrating text. A clean, tight copy. Small neat ownerhip inscription. " Gramata Kaki, ja tu butu cilveks - (ar Anslava Eglisa ilustracijam) ir kada kaka stastijums, kas liela mera uzlukojams ka peons par godu l'art pour l'art." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
630 Janelsina, Veronika Es, Zilais Putns Citronkoka Putna Pardomas Un Lidojumi
Toronto Amber Printers and Publishers 1991 Hard Cover Very Good + Very Good + V Janelsina 
266pp. gift inscription on ffep. Else a very good, clean, bright, tight copy. Gramata "saustitas acgarnibas vai visas dzives jomas - no politikas, makslas, organizetas religijas, komunisma, Marksa, Lenina un Gorbacova (bledis ar zimi piere) lidz filmam, televizijai, trimdas-Latvijas sakariem, bernu audzinasanai, pat anglu (ari latviesu) pareizrakstibai." (R. Ekmanis) Par so gramatu 1992. gada sanemusi PBLA Kulturas fonda Goda balvu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
631 Janelsina, Veronika Ar Un Bez Rozainiem Stikliem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
212pp. Almost as new. "Stastitajs "es" ir suns varda Miervaldis Jakobsons.... miermiligs gudrelis, skeptikis ar filozofiskiem pratojumiem... daudz ironisku noverojumu par Kalifornijas dzivi, it seviski par... piesatinatam makslinieku aprindam, kas isti spej dzivot tikai preses starmesu gaisma. Banalitate, garigs tuksums un neistums jaucas ar dzinu but ieverotam un bagatam saja cilveku sapluduma..." [J. Silenieks] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
632 Janelsina, Veronika Nozagtais Engelis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
231pp. Very good, clean, tight, bright copy. Fantastiskaja romana Nozagtais engelis (GD, 1984), kur laika un telpa (krievu okupacijas gados) plivinas mirusa jaunekla gars un no vina kapakmens nozagtais engelis, seviski asi dzelieni versti pret padomju varas idiotismiem, bet ne tikai. Darbs lasams ari visparcilveciska plaksne. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
633 Janelsina, Veronika Divas Jakas Un Taksido
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
286pp. Dj. has some mild wear with a small closed tear. Neat, light ownership sig. on front free end paper. Else a very clean, tight, bright copy. "Stastijums no divu cilveku, divu jaku un taksido viedokla" " Cilveks, kafijas krasas jaka ar atrsledzeju, mekleja kefejnicas druzma cilveku sokolades krasas jaka bez atrsledzeja un piesedas pie vina galda." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
634 Jankevica, Valija No Arlavas Lidz Nujorkai.
Gaujas Apgads 1987 Paper Cover Very Good 
224pp. Some light wear to spine, else a very good, clean, tight, bright copy. Autores dzives un beglu gaitu stasts..... autore, skolotaja macija Arlava, pardzivoja pirmas okupacijas tad kara beigas bega uz Zviedriju no kurienes 50. gada ar arpus kartas beglu kugiti pari okeanam uz Ameriku.... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
635 Janovskis, Gunars Kur Gaili Nedzied
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
284pp. "...saistigi un atjautigi notelota trimdas latviesu pilsoniska vide Anglija, kas maz atskiras no sadam salinam citas zemes. (Visi tapat klausas Raimondu Paulu, ed stiltonu, baumo un skelas). Janovski var lasit divejada veida: "pa virsu" un "dzilako slanu", grutak tveramo raksturu ricibas motivaciju del. Romana daudz humora, seviski zobarsta kabineta epizodos." (L. Smite) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
636 Janovskis, Gunars Nelugtos Ciemos Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
245pp. " Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti identificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." ( I. Briedis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
637 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris 
203pp. " romans, kaut ari pilniba patstavigs darbs, sava zina turpina Enu menuetu... darbibas vide ir ta pati, kas aprakstita Svesuma. Marcis Umurs dzivo vientula meza maja; uzmanibas centra ir vina attiecibas ar savu stradnieku Padiju, veco mezsargu Devidu un ekstrava­ganto meicu Pamelu, kura pametusi bagatas majas un strada prasta lauku kroga par apkalpotaju." [G. Berelis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
638 Janovskis, Gunars Bez Cela Laikmeta Impresija
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
189pp. Very good, clean tight copy, Dj. spine a little sunned, else very good. "Sis darbs,.... ir arkartigi labi iecerets, gandriz klasiska laika un telpas vieniba, nemaz jau nerunajot par laikmeta romanam parbagato vielu. Bet Janovska darbam trukst dziluma; patiesi ar nozelu jasaka, ka pec ta izlasisanas, galvenais, kas palicis atmina, ir briesmiga dzersana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
639 Janovskis, Gunars Purva
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good Ingrida Kleins (cover) 
207pp. Cover very slightly yellowed including dj.edges and spine. else a bright tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
640 Janovskis, Gunars Pec Pastardienas Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
240pp. Slight wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy. "ne krievu karaspeka ielausanas nacistiskas Vacijas territorija, ne ta izricibas kara beidzamajos menesos un pirmaja laika pec kapitulacijas nav definejamas par pastardienu." (G.Irbe) "Tas, ka Jus (Gunars Irbe) novertejat manu darbu, man ir absoluti nesvarigi. Ka Jus manu, un daudzu citu latviesu, paliksanu krievu zona apzimejat ar vardu "deka", rada zinamu sajukumu Jusu lietotaja terminologija. Bet ja Jus notikumus Vacija klasificejat "...vienigi ka vienas despotiskas un imperialistiskas totalitaras varas atmaks(a)u otrai tadai pasai ar pedejas pasas naudu." tad Jusu aklums pret pagatnes notikumiem man liek stipri apsaubit Jusu spriesanas spejas vispar." (Gunars Janovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
641 Janovskis, Gunars Laudis Pie Juras Noveles
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
378pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Zvejniekpuisis Valdis vero zelta gaili. Tas tad ir ievads loti plasai, kopsakarigai ainai, kas aizsniedzas lidz Daugavgrivai, Bolderajai un talak Rigas juras lici, lidz kamer baznicas smaile redzama ka tals orientieris..... Daugavgrivisku atminu atstari ievijas ari abas sekojosas noveles, ka tala atbalss no pazaudetas paradizes......Gluzi cita tonkarta nosalko tresa novele "Jura". Si ir laimiga novele.... Buras brazmo dzives optimisma veji. Speciga! Humors puto ka sampanietis...."(Eglons Speks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
642 Janovskis, Gunars Par Trentu Kapj Migla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Good + Ed. Dzenis (cover) 
271pp. Dj. with v.small chip and some slight wear, else a very good, clean, tight copy. "Sis romans ir turpinajums G. Janovska romanam "Sola". Taja tiek kapinata Artura Skujas svesatnes, vientulibas, neiederibas izjuta, kas varoni noved lidz psihiskam problemam. Neiederiba ne starp angliem, ne starp savejiem trimdiniekiem. Intelektuals sapnotajs, kas nikst bez draugiem, bez majam, bez sapratnes." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
643 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good 
203pp. Dj. spine slightly sunned, some slight wear to extremities, inner cover and endpaper show yellow transfer from an old paper or card , else a very clean, tight copy. "....galvenais stasts ir par cilveka milestibu, apbrinu un piekersanos mezam. Musdienas tik daudzi nespej novertet dabas sniegto burvibu, tomer uz pasaules vel ir laudis, kuri to spej, un viens no viniem ir Marcis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
644 Janovskis, Gunars Ines
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Ed. Dzenis (cover) 
377pp. Dj. spine a little sunned, mild wear to extremities; a very good,clean, tight copy. " Kapec tad autors velejas kaut fragmentari izsekot Ineses un Ojara likteniem lidz kara beigam? Ojars tas sagaida Vacija, bet Ines pazud kara laika Krievija....Ines ir Ojaram zudusas dzimtenes, bernibas un jaunibas simbols. Laika, kad pazud dzimtene, zud ari Ines. Par Inesi nav zinu, ka vina butu mirusi, tatad vienmer paliek ceriba, ka Ojars vinu vel kadreiz ieraudzis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
645 Janovskis, Gunars Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good I Kleins 
326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
646 Janovskis, Gunars Sola
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good Very Good 
207pp. Previous ownership on half title, else a very good, tight copy. Janovskis "parstav latviesu trimdinieku realistiski psihologiskas prozas zanru." "ka tad isti jutas... starp svesiem, vel nepazistamiem laudim ar pilnigi citadu mentalitati un citadiem uzskatiem, un dzives vertibam... neizsakamas ilgas pec majam un vientuliba, apzina, ka neviens no apkartejiem cilvekiem nav vina dveseles radinieks un nespes vinu saprast.[Gudrinieks]" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
647 Janovskis, Gunars Helmi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Very Good + D. Simmons 
209pp. Almost as new, a fresh, clean, bright, tight copy. "Tak neka: romanam ir ari otra dala, sarakstita mazliet ironiska tonkarta, kas pirmas dalas vecmodigi smagnejos sizeta mezgijumus pacel krietni augstaka kvalitate. -- Trevora un Ojara dialogi nakti pie ugunskura, tuksojot konjaka blaskes, piederigi romana labakajam lappusem. Un - izcili laimigas beigas: katrs sanem " pat ne ko pelnijis, bet ko velejies." "(G.Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
648 Janovskis, Gunars Enu Menuets
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
252pp. Ar autora illustracijam. "irreals" romans ar stastu stasta. " Heidelberga nakas saskarties ar miklainam un dazbrid pavisam mistiskam paradibam. Proti, apmeties pansija, Umurs kada skapi, kura saimniece glaba ieprieksejo gadu studentu atstatas mantas, atrod Latvijas virsnieka uniformu, kas tur karajas jau 39 gadus, un Martina Undulena divdesmitajos gados rakstito dienasgramatu. Ta nu Umurs iepazist vecos labos laikus, kad studenti vel bija isti studenti, aizravas korporaciju busanam un dziroja, dziedaja un duelejas uz velna parausanu. Turklat sos vecos labos laikus Umuram nakas izbaudit uz pasa adas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
649 Janovskis, Gunars Gunars Janovskis Stasta
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Harijs Gricevics 
231pp. An attractive copy. "Gan isaki, gan garaki stasti Saja krajuma sakopoti cetras dalas vai nodalas. Skiet, ka stasti radusies izkliedeti pa ilgaku laika posmu, jo tematika un noskana mainas vai katra atseviska dala. Varetu likties, ka laika gaitas Janovskim sakrajies lielaks skaits isaku darbu, kas palikusi arpus agrak publicetajam gramatam." (I. Bredrichs) 34 autora isstasti sadaliti cetras nodalas: Verotajs stasta; Gleznotajs G. stasta; Arestants stasta; Sminetajs stasta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
650 Janovskis, Gunars Uz Neatgriesanos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
267pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy. "Viena no skaistakajam versijam latviesu literatura par Romeo un Dzuljetas temu ir baltvacu meitene Zigrida un latviesu puisis Janis, saukts par Dzoni. Vinas vecaki ir bagati, vins dzivo kopa ar tevu, kara invalidu. Sociala atskiriba tomer nav izskirosa, jo ir 1939. gads, kad teoretiski iespeja dzive ko sasniegt ir visiem. Abi jauniesi, kas iemilejusi viens otru, nevar but kopa vesturisko notikumu del - Vacijas vadonis aicina baltvaciesus atgriezties sencu zeme, lai visi butu kopa, kad tuvojas kars" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
651 Janovskis, Gunars Un Kas Par to
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good K.J. Ligers (Cover) 
349 pp. A very good, clean, tight bright copy. Janovskis veltijis so romanu vecas un par latviesiem izaugusas jaunas paaudzes uzskatu un izricibu tematam. --- Valdosais uzskats trimda ir, ka esam paglabusi savus bernus no... Termini ir dazadi, bet - katra zina paglabusi. Bet no siem berniem , --- peksni nakas dzirdet, ka "mes" isteniba tos nozagusi Latvijai, latviesu tautai. Janovskis piemin dzirdetu domu, ka labak esot klut par angli neka Latvija kalpot krievu komunismam " (G.Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
652 Janovskis, Gunars Ieklausies Nakti Noveles Un Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
213pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar savu novelu un stastu krajumu Gunars Janovskis atkartoti pierada, ka ir reals romantikis un reize romantisks realists. -- Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti dentificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." (I. Briedis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
653 Janovskis, Gunars Novakare
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ingrida Kleins 
192 pp. Illustrated. Dj. very good. neat ownership and very brief annotation on ffe. else a very good, clean, bright, tight copy. Ingridas Kleins vaks un ilustracijas. "Rakstnieka iejuta akla cilveka likteni un apstaklos ir apbrinojami dziva -- ka spoguli ieraugam pasi sevi un savas svesuma dzivei raksturigas izdaribas: Janu svinibas, Dziesmu svetkus, jauniesu seminarus, ikdienas stridus un ari saprasanos..Loti iepriecina veikla, niansem bagata un trapiga, zimiga valoda." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
654 Janovskis, Gunars Pie Tornas
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + 
295pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some minor wear. Gunars Janovskis reizem tiek uzskatits par labako latviesu prozaiki viens no visvairak lasitajiem autoriem trimda ar saviem 60 un 70 gadu romaniem - Sola, Bez cela, Pie Tornas u c uzcelis pieminekli latviesu legionariem vinu kara un trimdas gaitas. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
655 Janovskis, Gunars Kaijas Kliedz Vetru
(Cicago) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good + K. J. Ligers (cover) 
319pp. A very good, clean, tight, bright copy. "vispilnigako juras atspulgu mums dod Gunara Janovska pedejais romans Kaijas kliedz vetru. Tur Rigas lica jura tverta visiem jutekliem --Reti kadai gramatai virsraksts tik lieliski saskanots ar gramatas saturu" (E. Zuzena) "Uzmanibas centra ir krietni nodzeries zurnalists Egons Dielans, kurs, lai atkoptos, ierodas Vilraga, maza zvejnieku ciema Kurzemes piekraste --- romanu izglabj vecais kapteinis Bradins. Vinam ir 82 gadi, vins pieredzejis le­gendaro burinieku laikmetu, macijies Valdemara jurskola, izkugojis visus okeanus, pabijis vai visu pasaules ostu krogos, savulaik ari pasam Bradinam piederejusi burinieki." (G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
656 Janovskis, Gunars & Kalnina, Laima Cilveks, Kas Gribeja Vairak
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
373pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Si par romanu nosaukta sacerejuma divam dalam ir katrai savs autors. Laima Kalnina it ka turpina Gunara Janovska iesaktu fabulu un, tapat ka Janovksis, izvelas romana protagonistu Argodu Siesturu attelot netiesi, t.i. vina tuvakas apkartnes cilveku skatijuma. --Janovskim bijis prata veligi un mazliet dzeligi ironiska gara tverts latviesu censona un sabiedriska darbinieka portrets. -- Aina mainas radikali, kad vardu parnem Laima Kalnina." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
657 Jans Kross (Jaan Kross) Profesora Martensena Aizbrauksana
Riga Atena 2011 Pictorial Hardcover New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
355pp. New. Sealed in original publisher's shrinkwrapped."Kada 1909. gada junija rita igaunis, izcils starptautisko tiesibu eksperts un cara slepenpadomnieks profesors Martenss dodas cela no Pernavas uz Peterburgu" --- "Igaunu rakstnieks, Gulaga veterans, Kross, aprakstot slavena caram kalpojusa jurista dzivi, arkartigi rupigi iztirza tezi, ka launums uzplaukst tur, kur krietni cilveki neko nedara... Neparspejams gariga lidzskrejeja portrets." ( Kirkus Reviews) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
658 Jansone, Aija Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas
Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2015 Paperback NEW 
63pp. New. Illustrated. Summary in English Izdevuma uzskatami paraditi tautasterpu komplektesanas piemeri, atseviski apskatot sieviesu, viriesu un bernu terpus atkariba no gadalaika – ziemas vai vasaras terps, atkariba no dzives notikuma – svetku, goda vai darba terps, ka ari atkariba no sociala statusa – meita vai preceta sieva. Viriem ir pamacibas kaklauta siesana un cepuru valkasana, meitenem - bruncu garuma un bizu pisanā, zeniem – kaju avuma un biksu garuma u.c. Gramata ir apkopots plass vizualais materials – fotografijas un zimejumi, ka ari kopsavilkums anglu valoda. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
659 Jansone, Aija Krustpils Villaines Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)
Riga Zinatne 2012 Pictorial Hardcover New Large 4to. 
264pp. NEW. Numerous illustrations and design patterns. Includes an English language summary. "Dr. hist. Aijas Jansones gramata ir kulturvesturisks petijums par izsutajam Krustpils tipa villainem Austrumlatvija 18. gs. beigas - 19. gs. pirmaja puse. Tas ir sava veida lidz musdienam saglabato Krustpils tipa villainu katalogs ar vesturiska materiala fotoatteliem, precizi izzimetam kompozicijam un tehniskiem aprakstiem." ( Zinatne) A large book, over 1kg. Please contact trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
660 Jansone, Aija Apgerba Attistiba Zemgale 19, Gadsimta
Riga Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2016 Pictorial Hardcover New 
183pp. Fine. Extensively illustrated with colour photographs, Historical illustration reproductions, line drawings, black and white archival photographs. Six page summary in English. " In her study about the Development of costume in the historical region of Zemgale in the 19.th century, the author has uncovered new written and illustrated sources as well as artifacts, to give a modern view on how clothing styles changed in that period in the context of new ideals and value systems" ( Publisher) " Petijuma "Apgerba attistiba Zemgale 19. gadsimta", zinatniska aprite ieviesot jaunus lietiskos, rakstitos un vizualos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz musdienu redzejumu par laikmeta ietekmi uz apgerba attistibu Zemgale 19.gadsimta, ka ari precize Zemgale valkata apgerba attistibas posmus un tendences, kas liela mera bija saistiti ar ta laika vertibam un idealiem. Izdevuma galveno apgerba tipu noteiksanai un raksturosanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagatigs ilustrativais materials (fotografijas, zimejumi, skices). Tur, kur bija saglabajies tikai apgerba apraksts, petijuma autore veikusi apgerba vizualas rekonstrukcijas. Petijuma izmantotas pirmas rakstitas liecibas, 19.gadsimta 1.puses apgerbu zimejumi, ka ari speciala literatura." ( Izdevejs) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
661 Jansons, Gunars Kurzemes Pilsetu Senas Koka Ekas 17.gs. - 19. gs. Vidus
Riga Zinatne 1982 Pictorial Hardcover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
182pp. Numerous illustrations, line drawings, photographs. "atspogulojas gan tautas celtniecibas senas tradicijas, gan sava laika makslas stilu iezimes." ..." par dazadu pilsetu seno koku apbuvi kopuma, eku raksturigako planojumu, konstruktivo un arhitektonisko risinajumu, apluko pilsetu koka celtniecibas piemineklu saglabasanas un restauracijas problemas."(Zinatne) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
662 Jansons, Ulafs (Uldis Germanis) Laikmeta Liecibas 10 Gadi (1977-1986)
Stockholm Memento 1988 Trade Paperback Very Good + 
304pp. Index of names. A bright, clean, tight copy. Satiriski komentari. "Ar visiem saviem puliniem un dzilo nopietnibu Dr. Ulafs Jansons tomer nav nekads "pozitivs varonis" Nav labestigs un moraliski nevainojams cilveks. Gluzi otradi! Vina rakstura pastiprinata veida izpauzas visas tas vajibas un smiekligas paradibas kas pa laikam verojamas musu tautas darbinieku, dailgaru un vairak skoloto aprindas..."(U. G.) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
663 Janums, Vilis Mana Pulka Kaujas Gaitas
Eutin Author's Publication 1953 Cloth Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
293pp. A very good, clean tight copy with a presentation stamp on the title page. " Austras Martinsonas Toronto Kanada Davinajums" Else unmarked. Enclosed in a mylar protector. Dj. colour photofacsimili.15pp. illus. including 4 watercolour plates. " Izcilakais no latviesu komandieriem, manuprat, ir pulkvedis Vilis Janums (1894 - 1981), "Daugavas Vanagu" (1946) dibinatajs un vaditajs. No latvju virsnieku rakstita vina "Mana pulka kauju gaitas"" (1953) Legiona kauju taktiska apraksta kvalitates zina vertejama visaugstak." (G. Kalme) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
664 Jauneklu Kristigo Savienibu Palidziba Kara Gustekniem Paliksim Joprojam Stipri (Bibeles Citati)
Geneva L'Aide Aux Prisonniers De Guerre Du Comite Universel Des Unions Chretiennes De Jeunes Gens (YMCA) 1946 
67pp. Tiny age blemish on rear cover, neat ownership on front end paper, else a very good, clean, bright, tight copy. Elegantly printed in red and black. " Publicejot so nelielo sejuminu, Palidziba Kara Gustekniem atbild uz daudziem pieprasijumiem ---- Sis lapaspuses domatas tiem, kas gustniecibas liktenstundas mekle pie Dieva, pardomas un lugsana, dienisko maizi, pec kuras alkst vinu dvesele." ( Sastaditaji)xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
665 Jaunsudrabins, Janis Es Stastu Savai Sievai
Vasteras Ziemelblazma 1951 Hard Cover Good + Good 8vo - over 7¾ Niklavs Strunke 
265pp. Dj with some small chips to spine, wear to extremities and general aging enclosed in mylar protector; a good, clean, unmarked paper copy. Cover and vignettes by Strunke. "1944.gada J.Jaunsudrabins devas beglu gaitas. Jau nokluvis Vacija-, Jaunsudrabins uzraksta darbu Es stastu savai sievai, kura attelo beglu izjutas un pieredzejumus, aizbraucot no dzimtenes un iekartojoties uz paliksanu svesuma-. Pirmo reizi sis darbs iznaca Oldenburga 1946.gada-. 1951.gada naca klaja autora papildinats izdevums." (Diena) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
666 Jaunsudrabins, Janis Sirma Gramata Jana Jaunsudrabina darbi, atminas apceres un Piemineklis
Vasteras Ziemelblazma 1972 Linen Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ 
176pp. A very good, clean, bright, tight copy with a very good dj. enclosed in mylar protector. Included EPHEMERA: Page from Latvija Amerika with book review. "--varetu likties, ka Sirma gramata ir autora post mortem publicets turpinajums Jaunsudrabina Baltajai un Zalajai gramatai, bet ta nu ir kluda. Varbut tadel seviski butu janorada uz gramatas apakstitulu - - un faktu, ka tikai 90 lp. ir Jaunsudrabina pierakstitas, pie tam tur atrodam gan "Priekslasijumu Eiropas Latviesu Jaunatnes Apvienibas Kongresa, Augustdorfa, Vacija", gan "Zviedrijas celojuma piezimes". No citu autoru atminu apcerem minama L. Steplere - Jaunsudrabina, J.Sirmanis un Velta Toma. Bez tam Austras Rudzites apskats par Jana Jaunsudrabina pieminas muzeju u.c. Gramata Jaunsudrabina pieminai sagatavota ar lielu rupibu un milestibu, augstvertiga poligrafiska apdare" (A. Balodis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
667 Jaunsudrabins, Janis Kam Davanas Tas Nestav Dika
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good I Rumpeters (cover) 
278pp. very good clean dj. with some very sm. closed tears to top front, else a tight, bright, clean copy. Saja gramata atrodama dala Jana Jaunsudrabina darbu, kas paradijusies periodika kops 1946 gada ( gandriz 50 rakstos atminas ari no Latvijas laikiem .. literaras apceres, raksti par autoriem, Tomu, Veseli, Hamsunu un citiem.) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
668 Jaunsudrabins, Janis Nauda
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
382pp." Some mild wear to dj. extremities, else a very good, clean, bright copy. "Laba dzives un cilveku psihologijas pazisana raksturiga 30. gados sarakstitajam romanam "Nauda" " (uzdevumi.lv) "Vins nepiedereja vairs sev --vins piedereja tautai, valstij pasaulei--Viss cits ko laudis deveja par laimi, biezi vien bija tikai kaila bagatiba, mani, surrogats. Lumsts atskarta, ka nebutu bijis par launu just mazliet milas--" (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
669 Jaunsudrabins, Janis Neskaties Saule
Halle T. Darzina Gramatu Apgads 1947 Rebound Good++ 
143pp. Neatly rebound. Ownership sigs on tp and front free endpaper. "1935. gada izskiras ar otro sievu, atstaja savas majas, devas celojumos un dzivesvietas meklejumos pa Latviju. Dzivoja Sabile, Ilukste. Savus ta briza pardzivojumus atklajis psihologiskaja romana "Neskaties saule"" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
670 Jaunsudrabins, Janis Mana Dzive
Copenhagen Ziemelblazma 1957 Linen Very Good + Very Good + 
272pp. Includes an extensive list of the author's publications. A very good, clean, tight copy. Dj very good +. "Jaunsudrabins ir viens no nedaudzajiem latviesu -- rakstniekiem, ka darbi ir ar stingru personibas zimogu. Tapec ari Mana dzive, kas nepretende but makslas darbs, kur autors ievada piesaka, ka stastis neizpuskotu patiesibu, ir vairak makslas vertibu neka viena otra uzbuveta gabala, kura rakstitajs "pacelies pari personigajam". Nenoniecinot formas nozimi, tapec gribas teikt: jo stingrak personiba apzimogo darbu, jo lielaka varbutiba, ka tas bus ietekmigaks ari makslinieciska zina." (J.G.) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
671 Jaunsudrabins, Janis [Sastaditajs] Ta Mums Iet Janim Jaunsudrabinam Adresetas Vestules 1944-1954
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Very Good 
358pp. Very good, tight copy. Cover has some slight speckling and end papers show some signs of yellowing, otherwise interior tight and clean. Neat bookplate on front endpaper and an ownership signiature on the title page. "Loti plasa Latviesu trimdas sakumu gadu kulturas darbinieku sarakste ar Jaunsudrabinu. ... caur vestulem var izjust ta laika latvisko trimdas kulturas gaisotni." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
672 Jaunzeme, Ausma Rita Engelis
Copenhagen Imanta 1971 Soft Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Maija Eizins [cover] 
32pp. Very good copy. Imanta poetry chapbook. "Jaunzeme..... uzziedeja peksni un intensivi ka spoza, daudzkra­saina rakete trimdas latviesu kulturas debesis." 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
673 Jaunzeme, Ausma Akmens Maize
Menlo Park Echo Publishers West 1975 Original Card Very Good 
[40pp.] Spine has a small, almost invisible, clear acid free repair, neat previous ownwr's name on half title, else a clean bright copy. "Akmens maizes varsmas atainojas gan sencu paganiska mitologija, gan dazadi musu vestures notikumi. Pat svesaja var slepties latviskais...autorei veicies ar dzivas izteles palidzibu radit savus pardzivojumus uz vestures fona, izvairoties no tuksam frazem, letiem kosumiem" (G.Plavkalns) ... "Jaunzeme ...sarakstija divas labas dzejolu gramatas - Rita engelis un Akmens maize..." (J. Klidzejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
674 Jegens, Ojars Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu
Latviesu Preses Biedriba 1994 Paper Cover Good + + 
105pp. Some very light creases to covers, else a good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
675 Jegens, Ojars [selected by] Latviesu Tautas Pasakas Par Serdieniti
Copenhagen Imanta 1955 Hard Cover Very Good Ojars Jegens 
161pp. Very good, clean, tight copy illustrated 8 tipped in plates, monochrome and colour. 41pasakas par serdieniti. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
676 Jeger - Freimane, Paula Mainiga, Mainiga Dzive
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
318pp. Almost as new. Mainiga, maniga dzive aptver laiku no 1915.g. lidz dzimtenes atstasanai 1944. gada. Vai vismaz dala no plasa atminu materiala par attieksmem ar laika biedriem, literatiem, teatra laudim nav pielidzinama autores ieceretajam, bet neuzrakstitajam biografiskajam romanam par Annu Brigaderi, kura vina varetu "iefantazet izraudzitas personas dzivi briva literara apdare --- Jaatzist, ka apskatamaja darba nesamerigi lielas ir nodevas egocentrismam, it seviski ta erotiskaja, narcisisma piesatinataja nozime"?" ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
677 Jeger - Freimane, Paula Es Apliecinu Tevi Dzives Romana Otrs Posms
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
208pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy.Trijos sejumos pazistama teatra un literaturas kritike nelaike Paula Jeger-Freimane parstaigajusi sava gara- un raziga muza gaitas. Es apliecinu Tevi stasta par laika posmu no agras be-rni-bas lidz 1915. g. Telainaja panorama siki un dzivi aprakstitas gan praktiskas dzives problemas, it ipasi daudzas, biezi mainitas vasaras dzives vietas un ar tam saistito cilveku portreti, gan noverojumi, pardomas, zinas un atminas par to laiku, kas Latvijas kulturas dzives vesture jau ieguvis legendaro labo gadu slavu, it seviski no musu, trimdinieku, pagatnes glorificesanas viedokla. Kur beidzas isteniba, kur sakas legenda? Atbildi uz so jautajumu tikai dale-i varam atrast J.-F. autobiografiskajos romanos. ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
678 Jeger - Freimane, Paula Es Atgriezos Pie Sevis
Brooklyn, NY 1966 Hard Cover Very Good Very Good Jekabs Rasmanis (cover) 
190pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Some light wear to dj. extremities. Jeger-Freimanei izdevies Sai gramata apvienot personisko un parpersonisko --- Sikak un raksturigak ka jebkad redzama Emila un Volfganga Darzina dzives tragika, Akuraters - trauksmainais skaistuma un dzives bauditajs, vetras un dzinu laika dzejnieks, Smilgis - liels makslinieks un oportunists, Virza, kas no milestibas bikera gribeja baudit ari personiskaja dzive. Blakus pazistamiem vardiem sastopami ari retak piemineti Rigas literaturas un makslas dzives dalibnieki gadsimta sakuma un sekojosos gados" P. Vasarins 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
679 Jekabsons, E., Scerbinskis, V. Compiled By. Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica
Riga Latvijas Valsts vestures Arhivs Cloth As New Small 4to. 
527pp. Photographs. As New. "Vardnica ietvertas Latvijas Republikas visu 792 augstako virsnieku, sakot no pulkveziem-leitinantiem un komandkapteiniem, un kara ierednu, sakot no II skiras kara ieredniem, biografijas. Tas satur zinas par dzimsanas un mirsanas datiem, Latvijas armija sasniegto militaro pakapi, ka ari izglitibu, dienesta gaitam Krievijas vai citas valsts armija un dazados brunotos grupejumos, piedalisanos karadarbiba, dzivesvietam un nodarbošanos civilaja dzive. Biografijas sniegta ari informacija par virsnieka dienestu Latvijas Brunotajos spekos un turpmakajam dzives gaitam lidz padomju okupacijas laikam, ka ari velak. Noraditi ari sanemtie apbalvojumi un ieklautas zinas par virsnieka gimenes stavokli. Virsnieku biografijas sastaditas, izmantojot lidz šim iznakošos enciklopediskos un biografiskos izdevumus, vestures literaturu, ka ari muzeju un arhivu materialus. Ikviena biografija ietvertas zinas no Latvijas Valsts vestures arhiva Latvijas armijas staba personu lietu kolekcijas. Lielakajai dalai virsnieku gramata publicetas ari fotografijas. Biografiskaja vardnica ieklauts ari petijums par Latvijas armijas augstakas virsniecibas izveidosanos un tas gaitam lidz pat musu dienam, ka ari informativi skaidrojosa satura pielikums.Gramata ieguvusi otro vietu Latvijas konkursa "Skaistaka gramata 98" zinatnisko un macibu izdevumu grupa" (Latvijas arhivi) 
Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
680 Jekabsons, Eriks; Scerbinskis, Valters Latgaliesu Politiki Un Politiskas Partijas Neatkarigaja Latvija
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover NEW 8vo. 
303pp. Photographs. NEW. "...biografiska vardnica par latgaliesu politikiem un politiskajam partijam, kuras darbojusas un spelejusas svarigas lomas Latvijas valsts neatkaribas periodos. Vardnica ieklautas Latvijas tautas padomes (1922–1934), Satversmes sapulces (1920 – 1922), Saeimas (1922 – 1934; 1993 – 2006), Augstakas padomes (1990 – 1993) deputatu, ka ari valdibu ministru – latgaliesu – biografijas. Izdevumu papildina parskats par Latvijas neatkaribas laiku latgaliesu politiskajam partijam un politikiem, ka ari partiju programmatiskie dokumenti." (izdevējs) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
681 Jerans. P (Editor in chief) Enciklopedija Riga
Riga Galvena Enciklopediju Redakcija 1988 Hard Cover Very Good + 
832pp. Illustrated. Numerous photographs. A very good, clean, bright tight copy. "Gramata satur rakstus par pilsetas iedzivotajiem, , vesturi, tautsaimniecibu, kulturas dzivi, ka ari informaciju par ieverojamakiem notikumiem, ielam, zinatniskajam, kulturas un macibu iestadem Riga." ( izdevnieciba) Heavy book. Over 1kg. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
682 Jeruma, Inga, Compiled By Olimpa Bez Lifta Gramata Par Komponista Alberta Jeruma Dzivi
Riga Musica Baltica 1996 Hard Cover Almost As New Almost As New 
687pp Illus list of compositions, index of names, Table of contents.. A clean, bright, almost as new copy."Gramata apkopoti tikai dokumenti ( vestules, apceres) un ta patiesam ir par Alberta Jeruma dzivi---vina dzive bija cilveku pilna un lielaka dala no tiem ir ari sis gramatas varoni. ---gramata nebus par Albertu Jerumu vien-- par tiem kuri gribeja un prata saglabat latviesu muziku.( Sakopotaja) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
683 Johansen, Anders, Kangeris, Karlis et al Emancipation and Interdependence The Baltic Tates as New Entities in the International Economy, 1918 -1940 A Symposium Organized By the Centre for Baltic Studies, Stockholm University, 15 -17 October 1992
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1994 Paper Cover Very Good + 
385pp. Notes. A very good, clean, bright, tight copy. " The overall aim of this book is to elucidate the integration of the newly independent Baltic States into the prvailing international economic system of the interwar period, a development of international commercial and financial interdependence which was related to a process of national economic emancipation. 1. Tsarist Successor States in the Soviet - Western Borderland 2. Restrictions on International Cooperation and Integration 3. Overseas Experience of Trade with the Baltic States 4. Involvement of Foreign Capital and Enterprise 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
684 Johansons Andrejs Veju Mezgli
Stockholm Daugava 1962 Cloth Very Good Very Good 
143pp. Presentation inscription on half title; dj. very slight wear to extremities, else a very good, clean tight copy "Johansonu var uzskatit par aizrautigu kolekcionaru, kas klimst ap vestures diki, vakdams savai kolekcijai ipatnejus un talab interesantus faktus, reizumis kuriozus." (G. Berelis) Krajuma ietilpst: Baltijas pedejais pirats; Belgu aeronauts senaja Riga; Merkelis un pirmais frontes laikraksts; Veclatviski silueti; Umurkumurs; Starp Lielupi un juru 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
685 Johansons Andrejs Dumainie Spidekli Esejas
Stockholm Daugava 1953 Very Good Very Good Normunds Hartmanis (cover) 
169pp. Very good clean copy; dj. shows some wear at extremities and has some very neat repairs, enclosed in clear mylar protector " ...lasami devini darbi par latviesu un pasaules kulturas literaturas dizgariem, vinu spozmi un norietu, vinu talanta apliecinajumu un cilveciskiem klupieniem..."" Karlis Zarins; Jekabs Lencs; Marlovs un Raleighs; Semjuels T. Kolridzs, zviedru Dr. Glass.uc. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
686 Johansons Andrejs Daugavas Rakstu Krajums 1957
Uppsala Daugava 1957 Hard Cover Very Good 
191pp. Some photographs. Some very slight yellowing, else a clean, tight copy. Vairaku izcilu autoru daildarbi un esejas: Fricis Dziesma; Janis Veselis; Girts Salnais; Karlis Straubergs; Janis Jaunsudrabins; Olafs Stumbrs; Peteris Ermanis; Martins Ziverts; Veronika Strelerte; Arveds Svabe; Edgars Dunsdorfs (Vai senie latviesi bija lieli dzeraji?); Karlis Dravins; Ojars Jegens; Verners Tepfers; Pauls Jurevics; u.c. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
687 Johansons Andrejs Rigas Svarki Mugura Atceres Un Apceres Par Rigu Un Ridziniekiem
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
240pp. "Gramatas personaza sastopam daudzas - skaita ap sesdesmit - trisdesmito gadu literaras un makslinieciskas Rigas spilgtakas personibas. Sie ir laudis, kas mak brangi dzivot, brangi studet un gudri spriest par rakstniecibas un dzives jegu. Dala no tiem ir musu vecakas paaudzes pasmacitie publicisti, kas reizem paklup uz nevienmerigas, vietumis nepietiekamas izglitibas akmeniem - Redzam ari sajusminato jauno gimnazistu un studentu paaudzi, kurai tai laika pieder ari autors, agri savas literaras gaitas iesakdams."( P. Vasarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
688 Johansons Andrejs Kreslainie Spoguli
Sweden Daugava 1984 Very Good + No Jacket 
115pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar V. Strelertes pecvardiem." V. Strelerte laikam gan pareizi norada, ka lasitajs ieraudzis autora sejas patiesos vaibstus --- bez tam - Johansona dzeja manama latviesu un cittautu literaturas ietekme--- Danti Gabrielu Rossetti ---Vordsvorts ---vina dzeja iezimejas pareja no isti romantiska skatijuma uz moderna dzejnieka vairak atsvesinato, eklektisko, apzinati petijoso, musdienigi urbanizeta vide saknoto uztveri-- (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
689 Johansons Andrejs Vecrigas Zingu Gramata
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
211 pp. A very good +, clean, bright tight copy, dj. enclosed in mylar protector. Gift presentation inscription on the front free endpaper. Saturs: Autora ievads lasitajiem. Zinges par Rigu un ridzinieku dzivi; Milestibas un milestibas gaudu zinges; Briesmu stasti pantos; Dazadas Zinges " Veclaiciga, ipatneja Rigas latviesu valoda ir bagata ari ar pilnigi saprotamam, bet sodien neparastam izteiksmem un vardiem, kas zingu lasisanu padara vel saistosaku ar savu negribeto amizantumu; sie vardi pasi par sevi paver zinamu ieskatu vecas Rigas dzive." ( I. Briedis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
690 Johansons Andrejs Visi Rigas Nami Skan Atminas Un Kulturvesturiski Notikumi
Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Evalds Dajevskis (cover) 
238pp. Dj extrtemities worn, slight chipping to spine, enclosed in clear mylar protector, else a very good, clean, tight, bright copy. "Johansona zinasanas par Rigu ir plasakas par un dzilakas neka Adamsona un citu "ridzinieku" piemeram, Anslava Eglisa vai Aleksandra Caka ---gramata rakstita briva forma, sekojot asociaciju plusmai ---ta radusies arkartigi krasna Rigas mozaika - topografiski, vesturiski, neskaitamu cilveku likteniem pilna." (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
691 Johansons, Andrejs (Compiled by) Antologija Ta Zeme Ir Musu Latviesu Topografiskas Dzejas Antologija
Stockholm Daugava 1958 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
359pp. Attractive dark blue faux leather binding with gilt bands and type on spine. Handwritten presentation on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. "kaut cik prava apjoma atrodama topografiska dzeja - lirika un liroepika, kas ietver noteiktu Latvijas vietu telojumus." (A. Johansons) Dzeja sadaliti sekojosi ... Daugava, Riga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
692 Johansons, Edmunds Cekas Generala Piezimes Atmoda Un VDK
Autora Izdevums 2006 Second Edition Hard Cover Almost As New 
155 pp. Almost as new. photographs "Cekas generala piezimes" ir lidz sim pamatigakas atklasmes par cekas darbibu nesenaja pagatne... jadoma, ka kolaboracionisms ir bijis dabisks stavoklis tukstosiem un tukstosiem cilveku. Runat vienu, bet domat citu, stradat tikai naudas vai cita izdeviguma del - cik isti cilveku bija gatavi to darit?" 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
693 Jundzis, Talavs, Dr. Edited By The Baltic States at Historical Crossroads Political, Economic and Legal Problems in the Context of International Cooperation on the Doorstep of the 21 St Century Acollection of Scholarly Articles
Riga Academy of Sciences of Latvia 1998 First Edition Pictorial Hardcover Almost As New 
786pp. Almost as new. A fresh, clean, bright, tight copy. A collection of scholarly articles published in remembrance of Senator August Loeber and the 75th birthday of Professor Dietrich Andre Loeber" 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
694 Juris Ziverts Ka Mes Pardzivojam Visinteresantako Laikmetu Vesture Otrais Pasaules Kars Un Manas Paudzes Liktengaitas
Riga Vesta 2011 New 
496pp. NEW. Autors pec profesijas ir diplometais inzenieris, bet apdavinats ar vienreizeji izkoptu atminu, labi trenetam zurnalista iemanam un viegli lasamu, saprotamu rakstu valodu. Gramatu silti iesaku. Tur Jus atradisit interesantus faktus, nekonvencionalas, bet logiskas pardomas, ka ari bagatigu atminu un personibu klastu. --- Sejuma apskatita jau it ka labi pazistama viela - pareja no partiju laikiem uz ulmanlaika autoritarismu un nacionalo pacilajumu, Krievijas ultimats un Latvijas aneksija, Baigais gads, Hitlera Vacijas iebrukums un okupacija, Latviesu legions, kapitulacija, otra krievu ienaksana, gusts, beglu gaitas, Sibirija, jaunas dzives uzsaksana. Tacu pie Ziverta mes redzam sis lietas caur citadam - varbut asakam brillem." (Austrums) Heavy book 1kg. Some extra postage required. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
695 Kaijaks, Vladimirs Liktena Lidumnieki
Riga Lauku Avize 2003 Pictorial Hardcover Very Good + 
"apvienoti divi rakstnieka romani: "Enijas bize" un "Zem Marsa debesim". Gramatu papildina Vladimira Kajaka domugraudi rokraksta, ka ari apraksts un fotoatteli par Latvijas televizijas seriala "Liktena lidumnieki" uznemsanu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
696 Kajaka, Valda Magones
Copenhagen Imanta 1968 Paper Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Ilgvars Steins (cover) 
32pp. Previous ownership on inside front cover, else a very good, clean copy. "paliek diezgan speciga kopeja noskana, kas ir kaut kads melancholisks skaudrums: melnbaltas gleznas, kas tikai vietumis vel pielaiz pelekus tonus vai kadu sarkanu sviku. Lasas ka naturalistiska dokumentacija, bet -- elementi diezgan rupigi izmekleti un sakartoti - kas jau ir istas makslas pazime, jo ta ari gribetas noskanas panak savu efektu - lasitaju parliecina. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
697 Kaktins, Adolfs Dzives Opera Atminu Telojumi
Stockholm Daugavas 1965 Hard Cover Very Good + Very Good 
261pp. Illustrated. Dj spine and cover edge shows uniform ageing, else covers clean and unmarked. A very good, clean, tight, unmarked copy. Ar Edgara Andersona ievadu. "Adolfs Kaktins ir vienreizeja, arkartteja paradiba latviesu kulturas vesture. --- Nacionala Opera neaapsaubami veidojusies netiesi, bet speciga vina lielas makslinieciskas personibas ietekme." ( E. Andersons) "Baltaja nama nebija muzikali uzticamaka makslinieka par Adolfu Kaktinu" (M. Vetra) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
698 Kalmane, Mara Laikam Lidzi Dzejoli
Canberra 1983 Limited Cloth Very Good + Signed by Author
97pp. 100 copies. A very good, clean, tight copy. SIGNED "Indrai (Gubinai) - Lai draugi neaizmirstas Kanbera 1984g. marts Mara Kalmane. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
699 Kalme, Egils Brivibas Ena Vesturisks Romans
Lincoln Gaujas Apgads 1985 Paper Cover Very Good 
145pp. A very good, clean, tight copy. Ar autora ilustracijam. "Atminas toties specigas. Par kara pedejam dienam. Par gadu ilgo gustu Vacija un Belgija. Bailes, ceribas, vilsanas, sapni un bads....briesmiga maldisanas, kad brivibas ena, ka Kalme saka, bija japiedzivo bads, dubli, pajumtes trukums. Un kas vel briesmigak - tas lielas netaisnibas sape..." (Br. Rubess)xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
700 Kalmite, Lelde Alide Janis Kalmite
[Chicago] Lelde Kalmite 2007 Pictorial hardcover NEW 4to. 
100pp. Illustrated with bibliography In both Latvian and English. Includes colour illustrations of the Artist's work. An illustrated biography of the Latvian exile artist Kalmite's life and work by his daughter, an accomplished artist in her own right. Kalmite's symbolic depiction of the traditional farm building the Rija presents a powerful transformation of the real into a striking metaphor of the exile experience - cultural displacement. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6   7  8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie