Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
601 Janovskis, Gunars Helmi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Very Good + D. Simmons 
209pp. Almost as new, a fresh, clean, bright, tight copy. "Tak neka: romanam ir ari otra dala, sarakstita mazliet ironiska tonkarta, kas pirmas dalas vecmodigi smagnejos sizeta mezgijumus pacel krietni augstaka kvalitate. -- Trevora un Ojara dialogi nakti pie ugunskura, tuksojot konjaka blaskes, piederigi romana labakajam lappusem. Un - izcili laimigas beigas: katrs sanem " pat ne ko pelnijis, bet ko velejies." "(G.Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
602 Janovskis, Gunars Enu Menuets
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
252pp. Ar autora illustracijam. "irreals" romans ar stastu stasta. " Heidelberga nakas saskarties ar miklainam un dazbrid pavisam mistiskam paradibam. Proti, apmeties pansija, Umurs kada skapi, kura saimniece glaba ieprieksejo gadu studentu atstatas mantas, atrod Latvijas virsnieka uniformu, kas tur karajas jau 39 gadus, un Martina Undulena divdesmitajos gados rakstito dienasgramatu. Ta nu Umurs iepazist vecos labos laikus, kad studenti vel bija isti studenti, aizravas korporaciju busanam un dziroja, dziedaja un duelejas uz velna parausanu. Turklat sos vecos labos laikus Umuram nakas izbaudit uz pasa adas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
603 Janovskis, Gunars Gunars Janovskis Stasta
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Harijs Gricevics 
231pp. An attractive copy. "Gan isaki, gan garaki stasti Saja krajuma sakopoti cetras dalas vai nodalas. Skiet, ka stasti radusies izkliedeti pa ilgaku laika posmu, jo tematika un noskana mainas vai katra atseviska dala. Varetu likties, ka laika gaitas Janovskim sakrajies lielaks skaits isaku darbu, kas palikusi arpus agrak publicetajam gramatam." (I. Bredrichs) 34 autora isstasti sadaliti cetras nodalas: Verotajs stasta; Gleznotajs G. stasta; Arestants stasta; Sminetajs stasta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
604 Janovskis, Gunars Uz Neatgriesanos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
267pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy. "Viena no skaistakajam versijam latviesu literatura par Romeo un Dzuljetas temu ir baltvacu meitene Zigrida un latviesu puisis Janis, saukts par Dzoni. Vinas vecaki ir bagati, vins dzivo kopa ar tevu, kara invalidu. Sociala atskiriba tomer nav izskirosa, jo ir 1939. gads, kad teoretiski iespeja dzive ko sasniegt ir visiem. Abi jauniesi, kas iemilejusi viens otru, nevar but kopa vesturisko notikumu del - Vacijas vadonis aicina baltvaciesus atgriezties sencu zeme, lai visi butu kopa, kad tuvojas kars" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
605 Janovskis, Gunars Un Kas Par to
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good K.J. Ligers (Cover) 
349 pp. A very good, clean, tight bright copy. Janovskis veltijis so romanu vecas un par latviesiem izaugusas jaunas paaudzes uzskatu un izricibu tematam. --- Valdosais uzskats trimda ir, ka esam paglabusi savus bernus no... Termini ir dazadi, bet - katra zina paglabusi. Bet no siem berniem , --- peksni nakas dzirdet, ka "mes" isteniba tos nozagusi Latvijai, latviesu tautai. Janovskis piemin dzirdetu domu, ka labak esot klut par angli neka Latvija kalpot krievu komunismam " (G.Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
606 Janovskis, Gunars Ieklausies Nakti Noveles Un Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
213pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar savu novelu un stastu krajumu Gunars Janovskis atkartoti pierada, ka ir reals romantikis un reize romantisks realists. -- Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti dentificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." (I. Briedis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
607 Janovskis, Gunars Novakare
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ingrida Kleins 
192 pp. Illustrated. Dj. very good. neat ownership and very brief annotation on ffe. else a very good, clean, bright, tight copy. Ingridas Kleins vaks un ilustracijas. "Rakstnieka iejuta akla cilveka likteni un apstaklos ir apbrinojami dziva -- ka spoguli ieraugam pasi sevi un savas svesuma dzivei raksturigas izdaribas: Janu svinibas, Dziesmu svetkus, jauniesu seminarus, ikdienas stridus un ari saprasanos..Loti iepriecina veikla, niansem bagata un trapiga, zimiga valoda." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
608 Janovskis, Gunars Pie Tornas
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + 
295pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some minor wear. Gunars Janovskis reizem tiek uzskatits par labako latviesu prozaiki viens no visvairak lasitajiem autoriem trimda ar saviem 60 un 70 gadu romaniem - Sola, Bez cela, Pie Tornas u c uzcelis pieminekli latviesu legionariem vinu kara un trimdas gaitas. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
609 Janovskis, Gunars Kaijas Kliedz Vetru
(Cicago) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good + K. J. Ligers (cover) 
319pp. A very good, clean, tight, bright copy. "vispilnigako juras atspulgu mums dod Gunara Janovska pedejais romans Kaijas kliedz vetru. Tur Rigas lica jura tverta visiem jutekliem --Reti kadai gramatai virsraksts tik lieliski saskanots ar gramatas saturu" (E. Zuzena) "Uzmanibas centra ir krietni nodzeries zurnalists Egons Dielans, kurs, lai atkoptos, ierodas Vilraga, maza zvejnieku ciema Kurzemes piekraste --- romanu izglabj vecais kapteinis Bradins. Vinam ir 82 gadi, vins pieredzejis le­gendaro burinieku laikmetu, macijies Valdemara jurskola, izkugojis visus okeanus, pabijis vai visu pasaules ostu krogos, savulaik ari pasam Bradinam piederejusi burinieki." (G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
610 Janovskis, Gunars & Kalnina, Laima Cilveks, Kas Gribeja Vairak
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
373pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Si par romanu nosaukta sacerejuma divam dalam ir katrai savs autors. Laima Kalnina it ka turpina Gunara Janovska iesaktu fabulu un, tapat ka Janovksis, izvelas romana protagonistu Argodu Siesturu attelot netiesi, t.i. vina tuvakas apkartnes cilveku skatijuma. --Janovskim bijis prata veligi un mazliet dzeligi ironiska gara tverts latviesu censona un sabiedriska darbinieka portrets. -- Aina mainas radikali, kad vardu parnem Laima Kalnina." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
611 Jans Kross (Jaan Kross) Profesora Martensena Aizbrauksana
Riga Atena 2011 Pictorial Hardcover New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
355pp. New. Sealed in original publisher's shrinkwrapped."Kada 1909. gada junija rita igaunis, izcils starptautisko tiesibu eksperts un cara slepenpadomnieks profesors Martenss dodas cela no Pernavas uz Peterburgu" --- "Igaunu rakstnieks, Gulaga veterans, Kross, aprakstot slavena caram kalpojusa jurista dzivi, arkartigi rupigi iztirza tezi, ka launums uzplaukst tur, kur krietni cilveki neko nedara... Neparspejams gariga lidzskrejeja portrets." ( Kirkus Reviews) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
612 Jansone, Aija Krustpils Villaines Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)
Riga Zinatne 2012 NEW 4to. 
264pp. NEW. Numerous illustrations and design patterns. Includes an English language summary. "Dr. hist. Aijas Jansones gramata ir kulturvesturisks petijums par izsutajam Krustpils tipa villainem Austrumlatvija 18. gs. beigas - 19. gs. pirmaja puse. Tas ir sava veida lidz musdienam saglabato Krustpils tipa villainu katalogs ar vesturiska materiala fotoatteliem, precizi izzimetam kompozicijam un tehniskiem aprakstiem." ( Zinatne) A large book, over 1kg. Extra postage covered in purchase price 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
613 Jansone, Aija Tautas terpa krekli Vidzeme 19. gs.
Riga Zinatne 1999 Pictorial Hardcover As New 
141pp. Illustrated. Two page summary in English. An As New copy. Izdevums paredzets rokdarbniecem, ka ari plasam lasitaju lokam, kas interesejas par latviešu tautas makslu, etnografiju un kulturas vesturi. Gramata dota 19. gs. un 20. gs. sakuma tautas terpa krekla vesturiska attistiba, siki izanalizetas Vidzemes kulturvesturiska apgabala tradicionala tautas terpa kreklu piegriezuma konstrukcijas, rotajumu kompozicija un to izpildijuma tehnikas, ka ari skaidrota kreklu sasusanas tehnologija. Atseviska nodala sniegti 45 Vidzemes tradicionalo sieviesu un viriesu rotato linu kreklu siki tehniskie zimejumi un to darinasanas apraksti, lai ikviena rokdarbniece varetu sev pasut etnografiski pareizu izveleta apvidus kreklu." 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
614 Jansone, Aija Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attīstība Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile
Riga Zinatne 2013 Pictorial Hardcover New 
167pp. Biligual English and Latvian Edition. Attractively illustrated. Bibliography. "This publication is dedicated to Aleksandra Dzervite ... the Latvian applied arts expert and craftswoman, outstanding needlewoman and teacher. ..... The main directions of A. Dzervitis professional activities are described, including hand drawn sketches, original compositions and photographs of her creations. Also included is a manuscript of teaching materials, with primary sources from private and family archives."" 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
615 Jansons, Gunars Kurzemes Pilsetu Senas Koka Ekas 17.gs. - 19. gs. Vidus
Riga Zinatne 1982 Pictorial Hardcover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
182pp. Numerous illustrations, line drawings, photographs. "atspogulojas gan tautas celtniecibas senas tradicijas, gan sava laika makslas stilu iezimes." ..." par dazadu pilsetu seno koku apbuvi kopuma, eku raksturigako planojumu, konstruktivo un arhitektonisko risinajumu, apluko pilsetu koka celtniecibas piemineklu saglabasanas un restauracijas problemas."(Zinatne) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
616 Jansons, Ulafs (Uldis Germanis) Laikmeta Liecibas 10 Gadi (1977-1986)
Stockholm Memento 1988 Trade Paperback Very Good + 
304pp. Index of names. A bright, clean, tight copy. Satiriski komentari. "Ar visiem saviem puliniem un dzilo nopietnibu Dr. Ulafs Jansons tomer nav nekads "pozitivs varonis" Nav labestigs un moraliski nevainojams cilveks. Gluzi otradi! Vina rakstura pastiprinata veida izpauzas visas tas vajibas un smiekligas paradibas kas pa laikam verojamas musu tautas darbinieku, dailgaru un vairak skoloto aprindas..."(U. G.) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
617 Jaunsudrabins, Janis Sirma Gramata Jana Jaunsudrabina darbi, atminas apceres un Piemineklis
Vasteras Ziemelblazma 1972 Linen Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ 
176pp. A very good, clean, bright, tight copy with a very good dj. enclosed in mylar protector. Included EPHEMERA: Page from Latvija Amerika with book review. "--varetu likties, ka Sirma gramata ir autora post mortem publicets turpinajums Jaunsudrabina Baltajai un Zalajai gramatai, bet ta nu ir kluda. Varbut tadel seviski butu janorada uz gramatas apakstitulu - - un faktu, ka tikai 90 lp. ir Jaunsudrabina pierakstitas, pie tam tur atrodam gan "Priekslasijumu Eiropas Latviesu Jaunatnes Apvienibas Kongresa, Augustdorfa, Vacija", gan "Zviedrijas celojuma piezimes". No citu autoru atminu apcerem minama L. Steplere - Jaunsudrabina, J.Sirmanis un Velta Toma. Bez tam Austras Rudzites apskats par Jana Jaunsudrabina pieminas muzeju u.c. Gramata Jaunsudrabina pieminai sagatavota ar lielu rupibu un milestibu, augstvertiga poligrafiska apdare" (A. Balodis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
618 Jaunsudrabins, Janis Kam Davanas Tas Nestav Dika
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good I Rumpeters (cover) 
278pp. very good clean dj. with some very sm. closed tears to top front, else a tight, bright, clean copy. Saja gramata atrodama dala Jana Jaunsudrabina darbu, kas paradijusies periodika kops 1946 gada ( gandriz 50 rakstos atminas ari no Latvijas laikiem .. literaras apceres, raksti par autoriem, Tomu, Veseli, Hamsunu un citiem.) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
619 Jaunsudrabins, Janis Naves Deja Romans
Bruxelles Petera Mantnieka Apgads Edgara Kiploka Apgads 1951 Hard Cover Very Good 
203 pp. Small neat ownership tag on inner cover. Very good clean, tight copy. "Seviski iespaidiga ir "Naves deja" (1924). Virsraksta metafora apzime notikumus Baku pilseta pie Melnas juras - sabrukumu, badu, tifu, ielu kaujas. To visu 1. pasaules kara laika tur pieredz Vilis Vitols, kurs tur nonacis, meklejot savu aizbeguso milestibu. Vitols nonak eksistenciala strupcela, vina personiba pamazam sairst, un vins ieklaujas vispareja "naves deja" - naudas del noslepkavo savu kadreizejo labdari un sajuk prata." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
620 Jaunsudrabins, Janis Nauda
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
382pp." Some mild wear to dj. extremities, else a very good, clean, bright copy. "Laba dzives un cilveku psihologijas pazisana raksturiga 30. gados sarakstitajam romanam "Nauda" " (uzdevumi.lv) "Vins nepiedereja vairs sev --vins piedereja tautai, valstij pasaulei--Viss cits ko laudis deveja par laimi, biezi vien bija tikai kaila bagatiba, mani, surrogats. Lumsts atskarta, ka nebutu bijis par launu just mazliet milas--" (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
621 Jaunsudrabins, Janis Neskaties Saule
Halle T. Darzina Gramatu Apgads 1947 Rebound Good++ 
143pp. Neatly rebound. Ownership sigs on tp and front free endpaper. "1935. gada izskiras ar otro sievu, atstaja savas majas, devas celojumos un dzivesvietas meklejumos pa Latviju. Dzivoja Sabile, Ilukste. Savus ta briza pardzivojumus atklajis psihologiskaja romana "Neskaties saule"" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
622 Jaunsudrabins, Janis Balta Gramata
Riga Valters Un Rapa 2005 Hard Cover Fine 
485pp. A fine, as new unread copy. Many illustrations by the author."Balta gramata" apkopoti bernibas atminu telojumi, kopskaita tiesi simts. "Balta gramata" ir neoficiala, tapec dzivigaka, saistosaka latviesu zemnieka dzives vesture, kuras centra izvirzits pats cilveks. Tapec nekad neizsiks arvien jaunu paaudzu interese par so J. Jaunsudrabina patiesi izcilo un nozimigo darbu. Jaunsudrabina atminu telojumiem ir etnografiska nozime." ( I. Kalnina) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
623 Jaunsudrabins, Janis [Sastaditajs] Ta Mums Iet Janim Jaunsudrabinam Adresetas Vestules 1944-1954
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Very Good 
358pp. Very good, tight copy. Cover has some slight speckling and end papers show some signs of yellowing, otherwise interior tight and clean. Neat bookplate on front endpaper and an ownership signiature on the title page. "Loti plasa Latviesu trimdas sakumu gadu kulturas darbinieku sarakste ar Jaunsudrabinu. ... caur vestulem var izjust ta laika latvisko trimdas kulturas gaisotni." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
624 Jaunzeme, Ausma Rita Engelis
Copenhagen Imanta 1971 Soft Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Maija Eizins [cover] 
32pp. Very good copy. Imanta poetry chapbook. "Jaunzeme..... uzziedeja peksni un intensivi ka spoza, daudzkra­saina rakete trimdas latviesu kulturas debesis." 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
625 Jaunzeme, Ausma Akmens Maize
Menlo Park Echo Publishers West 1975 Original Card Very Good 
[40pp.] Spine has a small, almost invisible, clear acid free repair, neat previous ownwr's name on half title, else a clean bright copy. "Akmens maizes varsmas atainojas gan sencu paganiska mitologija, gan dazadi musu vestures notikumi. Pat svesaja var slepties latviskais...autorei veicies ar dzivas izteles palidzibu radit savus pardzivojumus uz vestures fona, izvairoties no tuksam frazem, letiem kosumiem" (G.Plavkalns) ... "Jaunzeme ...sarakstija divas labas dzejolu gramatas - Rita engelis un Akmens maize..." (J. Klidzejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
626 Jaunzemis, Ausma; Translated By Livlandische Reimchronik The Rhyme Chronicle of Livonia
Echo Publishers West 1978 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
Unpaginated (Some 206 pages of text with a 9 page bibliography). Laminated paper cover. A very good, clean, unmarked copy. Translated from the Middle High German. "The Rhyme Chronicle of Livonia - is an account of the activities of the Teutonic Order. It was written around the end of the thirteenth century - It is the only major source of Baltic history for the years 1225 to 1290, since the only other chronicle, the one by Henry of Livonia, covers the period 1143 to 1225. The Rhyme Chronicle also begins its text with the first arrival of German merchants and missionaries in the region around Riga - in 1143, and continues its story to the subduing and exile of the Semgallian tribe around 1290."( Deremilitari) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
627 Jaunzems. Janis) Kurzemes Seta Etnografisks Apcerejums
Riga V. Tepfera Izdevums 1943 Paper Cover Very Good 
55 pp.+ [33] 60 photographs 2 colour plates, numerous architectural layout sketches. Some 1cm. wear to lower spine extremity, else a very good, clean, unmarked copy Autors ari darbojies Latvijas brivvalsts laika "Piemineklu valde ka inspektors, vadidams vairaku senceltnu parvietosanu un uzstadisanu Brivdabas muzeja." (Latv. Enc.) "Kurzemes seta, atseviskas ekas, skaita 4-10 un pat vairak, ar staditiem kokiem, dazadu veidu zogiem, akam, pagalmiem,celiem, saknu, auglu un bisu darziem saistas kopa ipatneja organiski saliedeta apbuves vieniba, kas pauz ilgu tautas paaudzu dzives pieredzi ----- ipasi eku savstarpeja novietne un iekarta." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
628 Jegens, Ojars Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu
Latviesu Preses Biedriba 1994 Paper Cover Good + + 
105pp. Some very light creases to covers, else a good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
629 Jegens, Ojars [selected by] Latviesu Tautas Pasakas Par Serdieniti
Copenhagen Imanta 1955 Hard Cover Very Good Ojars Jegens 
161pp. Very good, clean, tight copy illustrated 8 tipped in plates, monochrome and colour. 41pasakas par serdieniti. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
630 Jeger - Freimane, Paula Mainiga, Mainiga Dzive
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
318pp. Almost as new. Mainiga, maniga dzive aptver laiku no 1915.g. lidz dzimtenes atstasanai 1944. gada. Vai vismaz dala no plasa atminu materiala par attieksmem ar laika biedriem, literatiem, teatra laudim nav pielidzinama autores ieceretajam, bet neuzrakstitajam biografiskajam romanam par Annu Brigaderi, kura vina varetu "iefantazet izraudzitas personas dzivi briva literara apdare --- Jaatzist, ka apskatamaja darba nesamerigi lielas ir nodevas egocentrismam, it seviski ta erotiskaja, narcisisma piesatinataja nozime"?" ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
631 Jeger - Freimane, Paula Es Apliecinu Tevi Dzives Romana Otrs Posms
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
208pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy.Trijos sejumos pazistama teatra un literaturas kritike nelaike Paula Jeger-Freimane parstaigajusi sava gara- un raziga muza gaitas. Es apliecinu Tevi stasta par laika posmu no agras be-rni-bas lidz 1915. g. Telainaja panorama siki un dzivi aprakstitas gan praktiskas dzives problemas, it ipasi daudzas, biezi mainitas vasaras dzives vietas un ar tam saistito cilveku portreti, gan noverojumi, pardomas, zinas un atminas par to laiku, kas Latvijas kulturas dzives vesture jau ieguvis legendaro labo gadu slavu, it seviski no musu, trimdinieku, pagatnes glorificesanas viedokla. Kur beidzas isteniba, kur sakas legenda? Atbildi uz so jautajumu tikai dale-i varam atrast J.-F. autobiografiskajos romanos. ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
632 Jeger - Freimane, Paula Es Atgriezos Pie Sevis
Brooklyn, NY 1966 Hard Cover Very Good Very Good Jekabs Rasmanis (cover) 
190pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Some light wear to dj. extremities. Jeger-Freimanei izdevies Sai gramata apvienot personisko un parpersonisko --- Sikak un raksturigak ka jebkad redzama Emila un Volfganga Darzina dzives tragika, Akuraters - trauksmainais skaistuma un dzives bauditajs, vetras un dzinu laika dzejnieks, Smilgis - liels makslinieks un oportunists, Virza, kas no milestibas bikera gribeja baudit ari personiskaja dzive. Blakus pazistamiem vardiem sastopami ari retak piemineti Rigas literaturas un makslas dzives dalibnieki gadsimta sakuma un sekojosos gados" P. Vasarins 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
633 Jekabsons, E., Scerbinskis, V. Compiled By. Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica
Riga Latvijas Valsts vestures Arhivs Cloth As New Small 4to. 
527pp. Photographs. As New. "Vardnica ietvertas Latvijas Republikas visu 792 augstako virsnieku, sakot no pulkveziem-leitinantiem un komandkapteiniem, un kara ierednu, sakot no II skiras kara ieredniem, biografijas. Tas satur zinas par dzimsanas un mirsanas datiem, Latvijas armija sasniegto militaro pakapi, ka ari izglitibu, dienesta gaitam Krievijas vai citas valsts armija un dazados brunotos grupejumos, piedalisanos karadarbiba, dzivesvietam un nodarbošanos civilaja dzive. Biografijas sniegta ari informacija par virsnieka dienestu Latvijas Brunotajos spekos un turpmakajam dzives gaitam lidz padomju okupacijas laikam, ka ari velak. Noraditi ari sanemtie apbalvojumi un ieklautas zinas par virsnieka gimenes stavokli. Virsnieku biografijas sastaditas, izmantojot lidz šim iznakošos enciklopediskos un biografiskos izdevumus, vestures literaturu, ka ari muzeju un arhivu materialus. Ikviena biografija ietvertas zinas no Latvijas Valsts vestures arhiva Latvijas armijas staba personu lietu kolekcijas. Lielakajai dalai virsnieku gramata publicetas ari fotografijas. Biografiskaja vardnica ieklauts ari petijums par Latvijas armijas augstakas virsniecibas izveidosanos un tas gaitam lidz pat musu dienam, ka ari informativi skaidrojosa satura pielikums.Gramata ieguvusi otro vietu Latvijas konkursa "Skaistaka gramata 98" zinatnisko un macibu izdevumu grupa" (Latvijas arhivi) 
Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
634 Jerans. P (Editor in chief) Enciklopedija Riga
Riga Galvena Enciklopediju Redakcija 1988 Hard Cover Very Good + 
832pp. Illustrated. Numerous photographs. A very good, clean, bright tight copy. "Gramata satur rakstus par pilsetas iedzivotajiem, , vesturi, tautsaimniecibu, kulturas dzivi, ka ari informaciju par ieverojamakiem notikumiem, ielam, zinatniskajam, kulturas un macibu iestadem Riga." ( izdevnieciba) Heavy book. Over 1kg. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
635 Jeruma, Inga, Compiled By Olimpa Bez Lifta Gramata Par Komponista Alberta Jeruma Dzivi
Riga Musica Baltica 1996 Hard Cover Almost As New Almost As New 
687pp Illus list of compositions, index of names, Table of contents.. A clean, bright, almost as new copy."Gramata apkopoti tikai dokumenti ( vestules, apceres) un ta patiesam ir par Alberta Jeruma dzivi---vina dzive bija cilveku pilna un lielaka dala no tiem ir ari sis gramatas varoni. ---gramata nebus par Albertu Jerumu vien-- par tiem kuri gribeja un prata saglabat latviesu muziku.( Sakopotaja) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
636 Johansen, Anders, Kangeris, Karlis et al Emancipation and Interdependence The Baltic Tates as New Entities in the International Economy, 1918 -1940 A Symposium Organized By the Centre for Baltic Studies, Stockholm University, 15 -17 October 1992
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1994 Paper Cover Very Good + 
385pp. Notes. A very good, clean, bright, tight copy. " The overall aim of this book is to elucidate the integration of the newly independent Baltic States into the prvailing international economic system of the interwar period, a development of international commercial and financial interdependence which was related to a process of national economic emancipation. 1. Tsarist Successor States in the Soviet - Western Borderland 2. Restrictions on International Cooperation and Integration 3. Overseas Experience of Trade with the Baltic States 4. Involvement of Foreign Capital and Enterprise 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
637 Johansons Andrejs Latvijas Kulturas Vesture 1710 - 1800
Stockholm Daugava 1976 First Edition Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
647pp. Illustrated. A very good, clean bright, tight copy,;dj likewise very good..Extensive bibliography and indexes in Latvian . Chapter summaries in German. "Kopvertejuma jasecina, ka abi autori (Edgars Dunsdorfs, Latvijas vesture 1710-1800.; Andrejs Johansons, Latvijas kulturas vesture, 1710-1800. (ex recenzijas par abam gramatam) sarakstijusi patiesi ieverojamus Latvijas vestures kapitaldarbus. Tajos ir ietilpinats tik daudz patstavigu petijumu, tik daudz atzistamas analizes, ka neviens 18. gadsimta Latvijas vai Baltijas vestures petnieks nekada zina nevares iztikt bez iepazisanas ar siem Dunsdorfa un Johansona sejumiem." (B. Abers) HEAVY BOOK. Additional postage required. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates) 
Price: 78.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
638 Johansons Andrejs Veju Mezgli
Stockholm Daugava 1962 Cloth Very Good Very Good 
143pp. Presentation inscription on half title; dj. very slight wear to extremities, else a very good, clean tight copy "Johansonu var uzskatit par aizrautigu kolekcionaru, kas klimst ap vestures diki, vakdams savai kolekcijai ipatnejus un talab interesantus faktus, reizumis kuriozus." (G. Berelis) Krajuma ietilpst: Baltijas pedejais pirats; Belgu aeronauts senaja Riga; Merkelis un pirmais frontes laikraksts; Veclatviski silueti; Umurkumurs; Starp Lielupi un juru 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
639 Johansons Andrejs Dumainie Spidekli Esejas
Stockholm Daugava 1953 Very Good Very Good Normunds Hartmanis (cover) 
169pp. Very good clean copy; dj. shows some wear at extremities and has some very neat repairs, enclosed in clear mylar protector " ...lasami devini darbi par latviesu un pasaules kulturas literaturas dizgariem, vinu spozmi un norietu, vinu talanta apliecinajumu un cilveciskiem klupieniem..."" Karlis Zarins; Jekabs Lencs; Marlovs un Raleighs; Semjuels T. Kolridzs, zviedru Dr. Glass.uc. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
640 Johansons Andrejs Daugavas Rakstu Krajums 1957
Uppsala Daugava 1957 Hard Cover Very Good 
191pp. Some photographs. Some very slight yellowing, else a clean, tight copy. Vairaku izcilu autoru daildarbi un esejas: Fricis Dziesma; Janis Veselis; Girts Salnais; Karlis Straubergs; Janis Jaunsudrabins; Olafs Stumbrs; Peteris Ermanis; Martins Ziverts; Veronika Strelerte; Arveds Svabe; Edgars Dunsdorfs (Vai senie latviesi bija lieli dzeraji?); Karlis Dravins; Ojars Jegens; Verners Tepfers; Pauls Jurevics; u.c. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
641 Johansons Andrejs Rigas Svarki Mugura Atceres Un Apceres Par Rigu Un Ridziniekiem
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
240pp. "Gramatas personaza sastopam daudzas - skaita ap sesdesmit - trisdesmito gadu literaras un makslinieciskas Rigas spilgtakas personibas. Sie ir laudis, kas mak brangi dzivot, brangi studet un gudri spriest par rakstniecibas un dzives jegu. Dala no tiem ir musu vecakas paaudzes pasmacitie publicisti, kas reizem paklup uz nevienmerigas, vietumis nepietiekamas izglitibas akmeniem - Redzam ari sajusminato jauno gimnazistu un studentu paaudzi, kurai tai laika pieder ari autors, agri savas literaras gaitas iesakdams."( P. Vasarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
642 Johansons Andrejs Kreslainie Spoguli
Sweden Daugava 1984 Very Good + No Jacket 
115pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar V. Strelertes pecvardiem." V. Strelerte laikam gan pareizi norada, ka lasitajs ieraudzis autora sejas patiesos vaibstus --- bez tam - Johansona dzeja manama latviesu un cittautu literaturas ietekme--- Danti Gabrielu Rossetti ---Vordsvorts ---vina dzeja iezimejas pareja no isti romantiska skatijuma uz moderna dzejnieka vairak atsvesinato, eklektisko, apzinati petijoso, musdienigi urbanizeta vide saknoto uztveri-- (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
643 Johansons Andrejs Vecrigas Zingu Gramata
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
211 pp. A very good +, clean, bright tight copy, dj. enclosed in mylar protector. Gift presentation inscription on the front free endpaper. Saturs: Autora ievads lasitajiem. Zinges par Rigu un ridzinieku dzivi; Milestibas un milestibas gaudu zinges; Briesmu stasti pantos; Dazadas Zinges " Veclaiciga, ipatneja Rigas latviesu valoda ir bagata ari ar pilnigi saprotamam, bet sodien neparastam izteiksmem un vardiem, kas zingu lasisanu padara vel saistosaku ar savu negribeto amizantumu; sie vardi pasi par sevi paver zinamu ieskatu vecas Rigas dzive." ( I. Briedis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
644 Johansons Andrejs [compiled by] Dziva Dzeja Antologija Latviesu Lirika Un Liroepika 99 Gados 1856-1955
Stockholm Daugava 1955 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
545pp. In original slightly worn slipcase. "...neatkarigi no citiem motiviem mekleti dzejoli, kas spej musdienu lasitaju aistetiski rosinat...... tomer izlaisti nedaudzi, kas pilnigi solidarizejusies ar musu tautas ienaidniekiem .. Janis Sudrabkalns... sapigs iztrukums." "Ar so gramatu Daugavas apgads atzime savas darbibas desmit gadus" 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
645 Johansons, Andrejs (Compiled by) Antologija Ta Zeme Ir Musu Latviesu Topografiskas Dzejas Antologija
Stockholm Daugava 1958 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
359pp. Attractive dark blue faux leather binding with gilt bands and type on spine. Handwritten presentation on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. "kaut cik prava apjoma atrodama topografiska dzeja - lirika un liroepika, kas ietver noteiktu Latvijas vietu telojumus." (A. Johansons) Dzeja sadaliti sekojosi ... Daugava, Riga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
646 Johansons, Edmunds Cekas Generala Piezimes Atmoda Un VDK
Autora Izdevums 2006 Second Edition Hard Cover Almost As New 
155 pp. Almost as new. photographs "Cekas generala piezimes" ir lidz sim pamatigakas atklasmes par cekas darbibu nesenaja pagatne... jadoma, ka kolaboracionisms ir bijis dabisks stavoklis tukstosiem un tukstosiem cilveku. Runat vienu, bet domat citu, stradat tikai naudas vai cita izdeviguma del - cik isti cilveku bija gatavi to darit?" 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
647 Jundzis, Talavs, Dr. Edited By The Baltic States at Historical Crossroads Political, Economic and Legal Problems in the Context of International Cooperation on the Doorstep of the 21 St Century Acollection of Scholarly Articles
Riga Academy of Sciences of Latvia 1998 First Edition Pictorial Hardcover Almost As New 
786pp. Almost as new. A fresh, clean, bright, tight copy. A collection of scholarly articles published in remembrance of Senator August Loeber and the 75th birthday of Professor Dietrich Andre Loeber" 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
648 Jurevics, Pauls Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci
Copenhagen Imanta 1955 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾ 
158pp. Spine lightly sunned else a very good, clean, tight copy. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
649 Jurevics, Pauls Kulturas Sejas Esejas
Stockholm Daugava 1960 Very Good + Very Good + Normunds Hartmanis (cover) 
396pp. Dj very good, a very good, clean, bright, tight copy. "Mums, dzivojot svesuma, ir labi, ja apzinamies to zimogu, ko apkartejai dzivei un cilveku spriedumiem ir uzspiedusi attieciga vieta un laikmets, lai mes ta nezaudetu pasi sevu ipatnejo spriedumu, kura nepieciesami jaieterpjas ari visdrosakam, visparejam patiesibam ---" ( Autors) Saturs: Prieksvardi. Augstkulturas ideals. Angliska vide. Australijas impresijas. Amerikanisms eiropiesu skatijuma. Kulturas originalitate. Musu pagatnes aktualitate. Cina par likteni. Ievads eksistences filosofija. Abstrakta maksla un sirrealisms. Literaturas sabiedriskas problemas Francija. Litarizetais cilveks. Kada jauna pasaules apgarotibas maciba. Statiska un dinamiska religija. Platons. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
650 Juris Ziverts Ka Mes Pardzivojam Visinteresantako Laikmetu Vesture Otrais Pasaules Kars Un Manas Paudzes Liktengaitas
Riga Vesta 2011 New 
496pp. NEW. Autors pec profesijas ir diplometais inzenieris, bet apdavinats ar vienreizeji izkoptu atminu, labi trenetam zurnalista iemanam un viegli lasamu, saprotamu rakstu valodu. Gramatu silti iesaku. Tur Jus atradisit interesantus faktus, nekonvencionalas, bet logiskas pardomas, ka ari bagatigu atminu un personibu klastu. --- Sejuma apskatita jau it ka labi pazistama viela - pareja no partiju laikiem uz ulmanlaika autoritarismu un nacionalo pacilajumu, Krievijas ultimats un Latvijas aneksija, Baigais gads, Hitlera Vacijas iebrukums un okupacija, Latviesu legions, kapitulacija, otra krievu ienaksana, gusts, beglu gaitas, Sibirija, jaunas dzives uzsaksana. Tacu pie Ziverta mes redzam sis lietas caur citadam - varbut asakam brillem." (Austrums) Heavy book 1kg. Some extra postage required. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
651 Juskevics, J(anis) Kurzemes Hercogi Un Vinu Laikmets. Ar 1. Karti Un 30 Illustracijam
East Lansing Gaujas Apgads 1980 Second Edition Paper Cover Very Good 
Reprint compilation edition A very good clean tight copy but for some red discolouration to part of rear cover that does not affect the pages of this book at all. Very scarce, 350 copies. Reprinted from the 1935 Valters un Rapa edition Jaunais Zinatnieks #28 77pp. INCLUDES Jaunais Zinatnieks #32: Karlsons, Zanis. Zviedru Laiki Vidzeme Ar 1 karti un 35 illustracijam 1935. 73pp + Jaunais Zinatnieks#34: Kaune, Nikolajs, Leisu un Polu Laikmets Livonija ar 31 illustraciju 1936 79pp. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
652 Kaijaks, Vladimirs Liktena Lidumnieki
Riga Lauku Avize 2003 Pictorial Hardcover Very Good + 
"apvienoti divi rakstnieka romani: "Enijas bize" un "Zem Marsa debesim". Gramatu papildina Vladimira Kajaka domugraudi rokraksta, ka ari apraksts un fotoatteli par Latvijas televizijas seriala "Liktena lidumnieki" uznemsanu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
653 Kaijaks, Vladimirs Liktena Lidumnieki 2 Narbula Deli Mantinieki
Riga Lauku Avize 2004 Pictorial Cover Very Good + 
446pp. A very good, tight copy. " Romanos "Narbula deli"un "Mantinieki" aiziet Katrinas un Enijas laiks, pareizak sakot, laiks vinas aizved sev lidzi, Ieva ar lielam pulem censas notureties. Bet tas vairs nav vinas laiks Romanu centra vinas delu un Enijas meitas likteni, kurus sarezgi veco lidumnieku atstatais mantojums ----" ( Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
654 Kajaka, Valda Magones
Copenhagen Imanta 1968 Paper Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Ilgvars Steins (cover) 
32pp. Previous ownership on inside front cover, else a very good, clean copy. "paliek diezgan speciga kopeja noskana, kas ir kaut kads melancholisks skaudrums: melnbaltas gleznas, kas tikai vietumis vel pielaiz pelekus tonus vai kadu sarkanu sviku. Lasas ka naturalistiska dokumentacija, bet -- elementi diezgan rupigi izmekleti un sakartoti - kas jau ir istas makslas pazime, jo ta ari gribetas noskanas panak savu efektu - lasitaju parliecina. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
655 Kaktins, Adolfs Dzives Opera Atminu Telojumi
Stockholm Daugavas 1965 Hard Cover Very Good + Very Good 
261pp. Illustrated. Dj spine and cover edge shows uniform ageing, else covers clean and unmarked. A very good, clean, tight, unmarked copy. Ar Edgara Andersona ievadu. "Adolfs Kaktins ir vienreizeja, arkartteja paradiba latviesu kulturas vesture. --- Nacionala Opera neaapsaubami veidojusies netiesi, bet speciga vina lielas makslinieciskas personibas ietekme." ( E. Andersons) "Baltaja nama nebija muzikali uzticamaka makslinieka par Adolfu Kaktinu" (M. Vetra) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
656 Kaldupe Skaidrite Dievainu Ezers Bez Majam Romani
Riga Sol Vita 1988 Pictorial Cover Very Good Vilnis Resnis (cover) 
223pp. Very good, clean, tight copy. " Dievainu ezers" ir liriski psihologisks romans par kada Vidzemes ciema laudim pec 49. gada marta deportacijas. Centralie -- divu jaunu sieviesu - teli, abu viri aizvesti uz Sibiriju. -- Romans "Bez majam" vesta par paaudzi, kuras dzivi un laimes sapni saplosija kars un peckars, par "muzseno cinu kas vienmer notikusi un notiek starp laudim, dazadu vertibu atzinejiem un sargatajiem" (I.Auzins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
657 Kalmane, Mara Laikam Lidzi Dzejoli
Canberra 1983 Limited Cloth Very Good + Signed by Author
97pp. 100 copies. A very good, clean, tight copy. SIGNED "Indrai (Gubinai) - Lai draugi neaizmirstas Kanbera 1984g. marts Mara Kalmane. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
658 Kalmite, Lelde Alide Janis Kalmite
[Chicago] Lelde Kalmite 2007 Pictorial hardcover NEW 4to. 
100pp. Illustrated with bibliography In both Latvian and English. Includes colour illustrations of the Artist's work. An illustrated biography of the Latvian exile artist Kalmite's life and work by his daughter, an accomplished artist in her own right. Kalmite's symbolic depiction of the traditional farm building the Rija presents a powerful transformation of the real into a striking metaphor of the exile experience - cultural displacement. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
659 Kalmite, Lelde Alide Janis Kalmite
[Chicago] Lelde Kalmite 2007 Pictorial Hardcover New 4to - over 9¾ 
100pp. NEW Illustrated with bibliography In both Latvian and English. Includes colour illustrations of the Artist's work. An illustrated biography of the Latvian exile artist Kalmite's life and work by his daughter, an accomplished artist in her own right. Kalmite's symbolic depiction of the traditional farm building the Rija presents a powerful transformation of the real into a striking metaphor of the exile experience - cultural displacement. Although his work is strongly nationalistic, Kalmite was intensely interested in the development of Modernism and he described himself as an expressionist. The work of Vincent van Gogh was a major early influence, and he greatly admired many European modernist artists, such as Rouault, Vlaminck and, in particular, Braque. After immigrating to the United States, he was also influenced by American Abstract Expressionism, and stylistically his late works grew increasingly abstract. Today his work is becoming better known in his homeland, as the history of Latvian diaspora art begins to be absorbed into the overall history of Latvian 20th-century art. ( Wikipedia) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
660 Kalnacs, Benedikts Ibsena Zime
Riga Zinatne 2000 Paper Cover As New 
267pp. Photographs. Fine, as new. "Benedikts Kalnacs saja gramata megina pietuvoties Henrika Ibsena personibai un petit vina lugu ietekmi latviesu rakstnieciba un teatri. Autors verte Ibsena lugu interpretacijas iezimes Skandinavijas un citu Eiropas regionu kultura, ipasi akcentejot rakstnieka darbu nozimi Latvija, atklaj saikni starp Ibsena, Raina, Ziverta un Stumbres dramatiskajiem darbiem."(Diena) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
661 Kalnacs, Janis Caks Padegs Riga 30.gadi
Riga Liesma 1985 Pictorial Hardcover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
124pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Krajuma nodoms ir izdevies. Paradits, ka Caka sakotneja dzeja ir raupjs, tiess, bet izsmalcinats sitiens ar iedomu spogulu neskaitamam atbalsim, kas aizskan bezgaliba. Savukart Padega realitates teli liekas atplivojusi no taliem gaisiem un trauslo, bet merktiecigo liniju vijums peksni nokritis kroga, ielas mala, kaut kuriene no - bezgalibas. Un ja abiem maksliniekiem jautatu: "Kas ir skaistums?" vini atbildetu: "Tas var but ari neglits, ja tikai tas savilno un ieliksmo tavu sirdi."" (E. Zuzena) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
662 Kalnacs, Janis Karlis Padegs
Riga Neputns 2014 Paper NEW 
108pp. NEW Numerous illustrations Text in Latvian and English. "Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par 20. gs. 30. gadu Rīgas stilīgāko un izaicinošāko mākslinieku Kārli Padegu (1911-1940). Gandrīz vai katrā mākslinieka darbā ietverts kaut kas mazliet nepareizs, un tieši apzinātais greizums padara tos tik intriģējošus, gan trausli sāpīgus, iemiesojot pasaules nenoteiktību un neprognozējamību – ne puslīdz stabilo tiešamību, bet sajūtu pasauli, kurā netrūkst vilšanos un nepiepildāmu ilūziju. (..) Vienlaikus Padega māksla pauž nepārprotamu tieksmi pēc harmonijas, ko reti izdodas sasniegt ne tikai īstenībā, bet arī iedomu ceļojumos." J. Kalnacs 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
663 Kalnacs, Janis Compiled By Ari Sapnu Zimetajs Karlis Padegs
Riga Liesma 1993 Pictorial Hardcover Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
143pp. illustrated, in b&w and in colour. Bibliography. Two page summary in both Russian and English A very good, clean, tight, bright unmarked copy. "Gleznotajs un zimetajs Karlis Padegs pieder pie spilgtakiem latviesu maksliniekiem, tacu vina dailrade lidz sim nav petita un dzives gajums praktiski nezinams, toties legendam apvita. J. Kalnaca monografija K. Padega maksla un vina personiba aplukota laikmeta konteksta, atklajot makslinieka savdabibu un neatkartojamibu" (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
664 Kalniete, Sandra Es Lauzu, Tu Lauzi Mes Lauzam Vini Luza
Riga Jumava 2000 Pictorial Hardcover Very Good + Large 8vo. 
479pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Large format. Very slight bumping to top front cnr. "Visiem, kas peta un interesejas par apspiestu tautu brivibas cinam un nevardarbigas pretosanas kustibam. Mes, latviesi, varam lepoties, ka atguvam brivibu, neizlejot svesas asinis.Visi upuri uz musu brivibas altara ir musejie". Gramata ir aprakstiti Latvijas neatkaribas atgusanas procesi, un ta ir dokumentala lieciba par Latvijas Tautas frontes veidosanos un Augstakas Padomes velesanam." A Heavy book, over 1kg. Some extra postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. xxx 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
665 Kalniete, Sandra Latvju Tekstilmaksla
Riga Liesma 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
280pp. A tall attractive art book. A history of Latvian professional textile art. English, Latvian and Russian text. Illustrated extensively with numerous colour photographs Dj very good with some very slight edgewear, otherwise a very good, clean, bright, tight copy. Heavy book, 1.9 kg. Will require additional postage. Please check for best rates. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
666 Kalniete, Sandra Ar Balles Kurpem Sibirijas Sniegos
Riga Atena 2001 First Edition Pictorial Hardcover Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
295pp. An almost as new copy. Large format. Saja atminu stastu lielaja dazadiba Sandras Kalnietes gramatai ir ipasa vieta. Ipasa tadel, ka vina spejusi, izsapot savu tuvo cilveku liktenus, ierakstit tos vesture, savienot dzives stastu intimitati un personiskumu ar vesturiskam lasijumam piemitosu objektivitati, faktu, dokumentu novertejumu. Sandra Kalniete, man skiet, pavisam noteikti apzinajusies, ka vinai tas jaizdara - pieminas varda ne tikai iztele jaredz un jaizstasta tuvinieku ciesanu celi, bet ari jauzraksta tas Latvijas vestures lappuses, kuras "Visdemokratiskaka vara pasaule" necilvecigi kroploja un izdzesa tukstosiem dzivju un dzivibu." (I.Kronta) Large Book. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
667 Kalnietis, Vilis Cimdi Romans
Gaujas Apgads 1992 Paper Cover Very Good + O. Jegens (cover) Signed by Author
262pp. Ar autora parakstu. "Ne mezi, ne lauki vairs neatgadinaja Latvijas ares.... Vacija begli un no gusta atlaistie karaviri dzivoja nometnes - pamazam izklida." 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
668 Kalnina, Laima Valentins Un Vina Sievietes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
182pp. "Pikaresks modernisms" "Kalninas romans ir, ta sakot, reize senlaicigs un diezgan moderns. Senlaicigs tas ir tai zina, ka notikumu risinajums atgadina ta saukto pikaresko romanu, kur centralais raksturs - kas ir dekainis, nereti ists "Spicbuks" - epizodiskam stastijumam pieskir zinamu kopsakaribu. Nozimigi elementi sai romana paveida ir laikmeta fons un satiriski verojumi. (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
669 Kalnins, Bruno Vel Cina Nav Gala 1899 -1920
Memento 1983 Hard Cover Very Good + Good + Aleksandrs Ribovskis (cover) 
278pp. Dj shows wear at extremities but enclosed by attractive clear mylar jacket, else a very good, clean, tight, bright copy. "Gramatas pozitivie momenti ir lieli un svarigi, pat neatsverami. Ta izklaj socialdemokratu viedokli skaidri un bez kompleksiem; ta parada un pierada, ka partija bija ne tikvien svariga, bet ari nepieciesama Latvijas republikas nodibinasana un izcinisana, galvenokart ta pienes Bruno pasa personigos aculiecinieka piedzivojumus, noverojumus un pardomas. --Taisnosanas, protams, ir dabiga lieta atminu rakstitajiem, bet Bruno ar to vien nepietiek: vinam pec visiem siem gadiem ar pakulam jaaizbaz, ar piki jaaplej socialdemokratu sancensi. Gluzi raganiga veida -" ( A. Ezergailis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
670 Kalnins, Karlis et al. Voice of the protest-Demonstration of Stuttgart on May 15, 1949 Against the Soviets' Terror
Eslingen N.P. 1949 Paper Cover Fair + 4to - over 9¾" - 12" tall 
[15]+[5] Fair +. Scarce. Cover lightly soiled. pages uniformly aged. Stapled. Typed mimeograph [?] Speeches given by major participants at an Anti Soviet Rally Stuttgart, May 15, 1949. adressing the crimes of the Soviet occupation - Latvian, Estonian, Lithuanian, Armenian, Ukranian representation. Followed by a list of resolutions. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
671 Kalnins, Nikolajs Davis Dievputnins
(Lincoln) Sauleskalns 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Reinis Birzgalis 
142pp. Extensively illustrated by R. Birzgalis. Dj. enclosed in clear plastic protector. "Sadarbiba ar humorigo ilustratoru Reini Birzgali, gramata - Kalnins homoresku veida telojis latviesu trimdnieku raibos liktenus, sakot ar beglu nometnu laikiem Vacija - divainos un neierastos piedzivojumus Savienotajas Valstis un nobeidzas ar ... latviesu pensionaru izdaribam majas un sabiedriba." (N.Valtere) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
672 Kalnins, Nikolajs Rijas Zenu Rota
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1956 Hard Cover Very Good Good + 
240pp. Dj. shows some wear to extremities, else a very good, tight copy. "Ne viens vien padsmitnieks bus dzirdejis vecaku stastus par apstakliem Latvijas skolas zem sarkanas varas 1940./41. gada. Gramata bus labs papildinajums siem stastiem un ari piemineklis tiem skoleniem, kas spiteja svesajai varai - un nolika ari galvu. " (J. Leja 1956) Si gramata ari ieteikta lasamviela LNAK skolas programma.(2005) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
673 Kalnins, Nikolajs Tikai Saulei Nav Enu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1972 Very Good + Very Good + Ernests Abele 
390pp. A very good, clean, bright, tight copy "Paliekoss piemineklis pirmajam neatkaribas laikmetam un ta veidotajiem ir N.Kalnina autobiografiskas trilogijas apjomigie romani: Laipu liceji, Tikai saulei nav enu, Cesis nav Riga" (Diena) "Kaut autoram tuvas jaunatnes problemas risinatas kulturvesturiska fona un Rigas skolotaju instituta (RSI) gara, tas visas vel joprojam jauniesiem aktualas - sodien, rit un vienmer." (E. Zuzena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
674 Kalnins, Voldemars Romiesu Civiltiesibu Pamati
Riga Zvaigzne 1977 Pictorial Hardcover Very Good + 
227pp. Some very light superficial wear to cover else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Gramata sniedz plasu izzinas materialu romiesu tiesibu jautajumos. Ta ir rokas gramata tiklab juristiem, ka ari vesturniekiem, ekonomistiem, valodniekiem un citu nozaru specialistiem vinu praktiskaja un zinatniska darba kas saistits ar romiesu tiesibu jautajumiem." ( Autors) ""Romiesu civiltiesibu pamati" spej izturet salidzinajumu ar jebkuru trissejumu romiesu tiesibu dogmas gramatu pec visstingrakajiem kriterijiem." "Iesakam" ( Prof. J. Rozenfelds ) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
675 Kalns, Janis Dvesele Paranormalo Paradibu Petijums
Riga Latvijas mediju centrs Laija 2001 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Laura Ozolina 
193pp. "Saskana ar tiesas lemumu vins ievietots psihiatriskaja slimnica lidz lemuma pienemsanai par mediciniska rakstura piespiedu lidzekla noteiksanu. «Bauskas Dzive» vairakkart rakstijusi par Jani Stokni. Ar vardu Janis Kalns vins aktivi darbojies ka paregis, dziednieks, izveidojis mediju centru «Laija» Riga. J. Kalns izdevis gramatu «Dvesele», 2002 (TVNET) "Janis Kalns "Dvesele" Gramata pirmo reizi musdienu sabiedribai tiek atklata preciza un detalizeta dveseles uzbuve, tas sastavdalas un vienkarsiem vardiem pastastits par fiziska kermena un dveseles savstarpejam attiecibam. Si informacija jau vairakus gadu tukstosus no cilveces tikusi slepta." Caveat lector. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
676 Kanepe, Vija Latvijas Izlukdienesti 1919 - 1940 664 Likteni
Riga LU zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 2001 Pictorial Hardcover Very Good + 
295pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. "Latvijas pretizlukosanas organu lielakais nopelns bija tas, ka viniem izdevas aizkavet kaut cik nopietnas politiskas un socialas sadursmes, noverst arzemju inspiretos konfliktus, nosargat Latvijas valsti ka vienotu organisma lidz areja ienaidnieka realizetai brunotai okupacijai. --- Uzskatam, ka sis darbs ir neliela pieminas zime boja gajusiem Latvijas izlukdienesta darbiniekiem. Arhivu dokumenti apliecina vinu nopelnus Latvijas laba" (O. Niedre) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
677 Kaplinskis, Jans Kas Ko Ed, Kurs Kuru Aped Divi Stasti
Riga Egmont Latvija 1903 First Latvian Edition Paper Cover Almost As New Sm. Octavo Krievina (Rumpeters), Rita Laima 
31pp. Very good, clean, bright, unmarked copy. Attractive full page colour illustrations Two stories, one (Miglas stasts) translated from the Estonian by Ruta Karma and the other (Kas ko ed ---) by Guntars Godins. "Berns uzdod tos jautajumus, ko sava laika uzdevam ari mes, bet tagad uzskatam par mulkigiem un bezjedzigiem, jo nepratam rast atbildes uz tiem" ( Jans Kaplinskis) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
678 Karasa, Diana Latviskas Sadzives Tradicijas Un Godi
Riga Skonto Zinatne 1991 Paper Cover Almost As New 
" Rokasgramata svetku svinesana" "Gramatas autores interesu loka ietilpst latviesu musdienu gadskartu un svetku tradicijas, kas ir musu tautas kulturas sastavdala. Latviesiem ka senai kulturai sis tradicijas bijusas visai izkoptas, tacu laika gaita tas daudz ko zaudejusas no sava ipatna rakstura un daleji vispar zudusas. Ar sis gramatas palidzibu autore grib palidzet musu sadzives tradicijam un godiem atgut latvisku saturu un formu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
679 Karells, Pauls [Paul Carell] Barbarossa Karagajiens Pret Krieviju
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + Very Good E. Geistaute [cover] 
639pp. Very good clean, tight copy, dj very good. In Latvian ... Extensive and detailed table of contents. Many maps . Photographs. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
680 Karells, Pauls [Paul Carell] Sadedzinata Zeme Kauja Starp Volgu Un Vislu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good Erna Geistaute (cover) 
512pp. Illustrated. Neat ownership sig. on tp.Very good dj enclosed in mylar cover; a very good, clean tight copy. Tr. by Pavils Klans. " Ipass atbalsts bija tas, ka vareju izvertet padomju kara vestures specialo literaturu no laika pec Stalina eras, un padomju armijas komandieru un stabu virsnieku personigas atminas, ka ari tas, ka mana riciba bija vacu kara dienasgramatu mikrofilmas no amerikanu archiviem." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
681 Karklins Valdemars Pie Laika Upes
Salem Apgads Riga 1951 Paper Cover Very Good + 
181pp. A very good, clean unagestained copy. "Par spiti sai itka mazai interesei par isprozu, vairaki vina stasti pieder pie labaka, kas sini nozare latviski sarakstits. -- Lasitajam, kas pazist tikai Karklina romanus, vina stasti sagadas patikamus brizus" ( Anslavs Eglitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
682 Karklins, Janis Latvijas Preses Karalis Atminas Par Jaunako Zinu Laikiem
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + Very Good + 
255pp. A very good, clean, tight bright copy. "Veiklie diplomati zina, ka nepietiek tikai ar akreditaciju valsts prezidenta pili kaut neoficiali, tada jaizdara ari Benjaminu pili, lai nodrosinatu visizplatitaka laikraksta labvelibu saviem uzdevumiem." (autors) Jaunako Zinu galvena redaktora atminas par sava laika piedzivoto, notikumiem un personibam. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
683 Karklins, Janis Latviesu Pucesspiegelis Vol I, Vol 2, Vol 3
Vasteras Ziemelblazma 1964 As New As New Niklavs Strunke (cover and illustrations) 
Vol 1 532pp. Vol 2. 317pp. Vol 3 274pp. All three as new. V1. Sanas dekas. V2. Kara vetras un rama laika V3. Rozaino acenu, bruna mera un dullo dunduru laika. "20. un 30. gadu Valmiera, pat Latvija nav iedomajama bez grafa Mikela Amalijas dela Vanaga, Sanas biedribas virsaisa: talaika kalendaros, prese, satiriskajos izdevumos vins bija loti populars. Un sanietis Janis Karklins (1891-1975) velak, 60. gados, Zviedrija sakopo visa pasaule izklidinato saniesu atminas par sava Virsaisa neparasto muzu trijas biezas gramatas - "Latviesu Pucesspiegelis", it ka sasaucoties ar Sarla de Kostera romanu «Legenda par Pucesspiegeli". 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
684 Karklins, Rasma The System Made Me Do it Corruption in Post Soviet Societies
Armonk M.E. Sharpe 2005 Paper Cover Very Good + 
217pp. Comprehensive notes and bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Some very light wear to cover. SIGNED by the author " Karklins’ book is well planned and meticulously organized. -- Karklins explores in depth the many expressions and phenomena of corruption, problems related to it, what is held common, and what is different. The result is a classic chapter on the typology of corruption, as well as a good understanding of the working of corruption from several perspectives. Karklins stress institutional accountability as an essential part of corruption control. The concluding chapters present criteria for making plans to reduce corruption. In the last pages there is a model for corruption containment, together with suggested principal steps to contain it." (Lituanus) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
685 Karklins, Valdemars Dieva Zeme Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + No Jacket 
465pp. Very good, clean, tight copy ""Dieva zeme" principa ir ieskats latviesu tautas likteni gadsimta garuma. Pirmais cikla romans veltits Latvijas zemniecibai gadsimta sakuma, 1905.gada un sekojosas reakcijas perioda, latviesu cilvekam vitali nepieciesamai saiknei ar zemi." (I Zvingevica) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
686 Karklins, Valdemars Vestule No Dzimtenes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Jekabs Rasmanis (cover) 
367pp. A very good, clean, bright copy. Personal genealogical comment on front free end paper, minor wear to extremities, else a very good, clean copy. "tiesa darbiba risinata latviesu emigrantu vide, atainots Latvijas brivvalsts beigu celiens, emocionala kapinajuma, ar dokumentalu precizitati atsegti dramatiski notikumi Litenes nometne" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
687 Karklins, Valdemars Teika Par Septiniem Kugiem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good Very Good Harijs Gricevics 
492pp. Dj. generally very clean with some very small closed tears, otherwise a very clean, bright, tight copy. "Teika par septiniem kugiem" vesti par tirdzniecibas flotes veidosanos un attistibu, kugu buvetajiem no Vidzemes jurmalciemiem." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
688 Karlsons, Z(anis) Ordena Laikmets Latvija Ar 2 Kartem Un 39 Illustracijam
Grand Haven Mich. Aka 1976 Reprint Edition Paper Cover Very Good 
115pp. Reprint of the 1936 Riga edition. Latvija XII g.s. un XIII g.s. sakuma; Vacu ienaksana un nostiprinasanas; Ordenis un biskapi; Katoliska kultura Livonija; Nodevas un Klausas; Tiesas un Tiesibas; Dzimtbuves izveidosanas; Latviesu leimani un brivzemnieki; Vasali, muizu izcelsanas un muiznieku kartas izveidosanas; Zemeskungu savstarpejas attiecibas. Pavests un keizars; Rerformacija; Livonija un kaiminvalstis; Livonijas pastavibas beigas. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
689 Karlsons, Zanis Divi Reiz Divi Ir Pieci
Vesteras Ziemelblazma 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + 
501pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good. "2x2=5 ir kulturvesturisks problemu romans. Tas risinas laika kad sakas Otrais pasaules kars un nosledzas ar Latvijas valsts bojaeju --- Latviju tautas dzila nelaime un Latvijas liktena tragedija paradita ka dramatiska iluziju un istenibas sadursme uz Otra pasaules kara fona. ---- Darbibas risinajuma autors lasitaju aizved Riga, paradot to no gadsimtena sakuma, cauri revolucijam un kariem, atmina zimejot tas ielas, parazas un liktenus, nosleguma sniedzot ipatneju telojumu par pedejo brivvalsts svetdienu, kas izskan lidz ar dziesmam Daugavpili." (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
690 Karulis, Konstantins Latviesu Gramata Gadsimtu Gaita
Riga Liesma 1967 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
230pp. "Sis gramatas ievada sniegts parskats par visparigo gramatas attistibu... pec tam sistematiski iztirzata latviesu gramatniecibas vesture" Attieciga padomju gara sastadita gramata ar paredzamam deformacijam... par spiti tam, derigs latviesu gramatu sakuma gadu parskats. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
691 Kaudzite, Reinis, Kaudzite, Matiss Mernieku Laiki Stasts
Riga Rigas Latviesu Biedribas Derigo Gramatu Izdevums 1913 First Illustrated Edition Hard Cover Good+ Eduards Brencens 
452pp. 60 illustrations by the artist. Previous ownership sig. on top right of t.p. Some very light scuffing to extremities, else a good, clean, tight, unmarked copy. "Romana parstaveti visi ta laika sabiedribas slani un psihologiskie tipi ietverti gan komedijas, gan tragedijas elementi. Ipasu popularitati ari citas valstis romanam palidzejusas iegut latviesu makslinieka Eduarda Brencena (1885-1929) ilustracijas, tadel, "Reading Europe" kolekcijai izvelets pirmais ilustretais "Mernieku laiku" izdevums, kas naca klaja 1913. gada." (europeana.eu) " Mernieku laiku teli un vinu apkartne nav citadi iedomajama, ka Eduarda Brencena illustracijas attelots. Gatavodams illustracijas, Brencens veselu vasaru nodzivoja Piebalga, mekledams un skicedams gan veco laiku apgerbus, gan darba rikus, gan pajugus, gan istabu iekartas." ( M. Ievina) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
692 Kaune N Veca Jelgava
East Lansing Gauja 1979 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
107pp. A very good clean copy. Photographs. Reprint of the 1939 Riga Valters un Rapa edition. 28 nodalas autors stasta par Jelgavas senatni, sakot ar "Zemgales vartiem", Mitavas pils celsanu, leisu uzbrukumiem, Jelgavas pilsetas dibinasanu, Jelgavu dazados laikos un laikmetos lidz Latvijas laikiem. Autora stastijums viscauri mierigs, nosverts un objektivs, jo visu autors skata vesturisku dokumentu gaisma." ( Latgales Vestnesis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
693 Kazocina, Sarlote Compiled By. Gunars Janovskis Izlase
Stockholm Atvase 1980 Original Card Very Good + 
90pp. photographs. A very good, clean, tight copy. "Veltita latviesu jauniesu rosmem Eiropa 1980.g. vasara." Gramata sastav no raksturigiem izvilkumiem no 5 Janovska romanie. Klat ari kodoliga aopcere par autoru un katra vina romana iss raksturojums. Ietilpinati ari tris raksti par autoru no trimdas avizem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
694 Kazocins, Indulis Latviesu Karaviri Zem Svesiem Karogiem 1940 - 1945
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 1994 Pictorial Hardcover Very Good + 
222pp. Bibliography, Indexes. A very good, clean, tight, bright copy. " Neviena no publicetajam zinatniskajam monografijam lidz sim nav veltita latviesu karaviru liktengaitu zinatniskai izpetei, izmantojot ari Krievijas arhivus --- gramata pec satura aptver visus latviesu karavirus, kas cinijas zem svesajiem karogiem Vacijas un PSRS puse. --- autors, ka militars vesturnieks, censas ietvert ari mums nepatikamus jautajumus. -- gramata uzrakstita popularzinatniska stila un pieejama katram lasitajam -- Si gramata pasreiz ir plasakais un objerktivakais latviesu karaviru vestures telojums Vacijas - PSRS kara laika latviesu valoda.--" ( prof. H. Strods) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
695 Kenins, Atis Zvaigznota Junda
Shipenville Pa. Upeskalns [Riverhill Press] 1967 Hard Cover Very Good + Very Good 
89pp. 300 copies. Inscription on ffep: "TLB sestdienas skolai no Angelikas Gailites" 1974. Clear plastic dj. A very good, clean tight copy. Ar A. Gailites pecvardiem. " Retajam bus ipasuma vai pieejami Kenina dzejolu krajumi Potrimpa zeme (1913) un Rudens un zvaigznes (1936), no kuriem dzejoli izraudziti. Bez tam izlase ievietoti dzejoli no pedeja posma (1937-1961), kas nemaz nav apkopoti sejuma un mums pieejami pirmo reizi...Atis Kenins ir dzivibas apliecinatajs, ar zemgalisku palavibu ieklaudamies dabas muzigaja ritma." (A. Ivaska) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
696 Kenins, Atis Potrimpa Zeme
Riga Ervas Izdevuma Valtera Un Rapas General Komisija 1936 Second Edition Paper Cover Good + 
251pp. A good, sound copy. Some light cover wear. Laikmets, tauta un sirds ir tris Ata Kenina dzives un dzejas atslegas vardi. Laikmets tapec, ka tas noteiktak un nezeligak ka jel kas noteicis daudzas Ata Kenina ricibas un veikumus. Tauta tapec, ka to vins patiesi milejis ar milzu ceribam un romantisku uzticibu, varbut biezi neapzinadamies, ka tauta nav abstrakta, cela butne, bet milzigs un pretrunigs kopums. Ka ists romantisma patriots Atis Kenins tautu neskatija tas daudzo veidotaju pretrunas, tapec nekad taja nevilas. Un sirds - si divaina materija, kas Ata Kenina dzive absorbejusi daudz ciesanu un radijusi daudz milestibas" (N. Ikstena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
697 Kenins, Indulis Latvijas Vesture 20. Gadsimts 1. Dala Eksperimentals Macibu Lidzeklis
Riga Zvaigzne ABC 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
271pp. Illus. A very good, clean, tight copy. "Latvijas Vesture 20. Gadsimts 1. Dala" parada latviesu neatlaidigo cinu par savam tiesibam pastavet ka lidzvertigai tautai lielo tautu vidu. --Autors ar cienu bet bez izskaistinajumiem parada dzivi "Ulmana laikos" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
698 Kenins, Janis Kanta Latviskas Cilmes Problemas
East Lansing Gauja 1986 Trade Paperback Very Good O. Jegens (cover) 
211pp. Spine shows some slight wear, else a very good, clean, tight copy with a handwritten presentation inscription on tp. from the author, (Eduartam- ar sirsnigiem ziemasvetku sveicieniem 1986g. dec. no autora) else a very good, clean, bright copy. "Kants vairakas paaudzes atpakal ir no teva puses celies no latviesiem (kursiem), un vina filozofija, jo seviski tas humanistiskaja dala saredzams latviesu tautas dveseles labestigais (moraliskais) kodols. Kenins tadu saskata ari skandinavos un ziemelvacos, pretstata teutonu brutali agresivajam dzives uzskatam. Ta nu "latviskais Kants" un latviesu tautas dveseles krietnais kodols ir tema, kas neproblematiski vijas cauri visai gramatai."( H. Zalitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
699 Kenins-King, Gundars Uznemibu! Latviesu Uznemejs Parmainu Laikos
Riga Jana Rozes Apgads 1999 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
216. Very good clean, tight, bright, almost as new copy. Signed by the author with a presentation inscription on the half title. Gramata stasta par veiksmigiem Latvijas uznemejiem, kuri guvusi panakumus darijumu pasaule, gan agrak, gan musdienas. Ipasu veribu pieversot tiesi latviesu uznemejiem raksturigai vertibu sistemai un rakstura iezimem, kas lauj pielagoties lielu parmainuapostakliem." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
700 Kern, Erich Meineid Gegen Deutschland Eine Dokumentation Uber Den Politischen Betrug
Gottingen Verlag K.W. Schutz KG Hard Cover Very Good Good 
304pp. Dj worn but enclosed mylar protector, else a very good copy. Previous ownership stamp on cover and ffep. "He (Kern) became noted as a writer of revisionist books that sought to glorify the activities of the German soldiers during the Second World War....In his view, the Germans are the real victims of the Second World War. Some of his works - still form a fixed reference point for right-wing extremists." (Wikipedia) "Inhalt: Inhaltsverzeichnis; Der Reichstagsbrand des Genossen Münzenberg; Der Lügenfeldzug des Mr. Sefton Delmer; Der weltweite Schwindel mit dem "Lebensborn"; Bergen-Belsen, Wahrheit und Dichtung; Das Tagebuch der Eva Braun; Die lebenden Gehenkten des Marschall Schörner; Altes Greuel-Märchen: Seife aus Menschenfett; Die falsche Zahl von Flossenbürg; Die Nacht der Generale, die es nie gab; Der schuldlose Gefangene von Gaeta; So Betrog "Paris-Match" die Welt; Betrügerische Deutschenhetze mit Bibelsprüchen; Die amerikanischen Gaskammern von Dachau; "Irrtümer" am laufenden Band; Der perverse Krieg gegen Deutschland; Ein Nachwort; Personenregister 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6   7  8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2016. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie