Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
501 Gubina Indra Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---patstavigas un intelektuali gaisas, sevi stabilas un stipras." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
502 Gubina Indra Ziema Nak Pretim
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
503 Gubina Indra Uz Akmena Stavedams
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un draugi."(I. Bredrichs) Romans godalgots ar K. Barona premiju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
504 Gubina Indra Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti
Newton LaRAS Gramatu Klubs 1993 Trade Paperback Very Good + Regina Cernavska 
"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
505 Gubina Indra Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)
Toronto Autores Izdevums 1999 Original Card Almost As New (Arnis Gubins (cover) 
106pp. Almost as new. "Kas palika pari?" Ta vaica Indra Gubina, daudzkart godalgota trimdas autore, dzejoli, no kura nemts pirmas dalas motto. Kas palika pari no jaunibas un redzeta, no dabas skaistuma, milestibas, attiecibam ar vietam un cilvekiem. Un, vienmer, no valodas. Izbrineti, vina piebilst, "divaina spele." ( I. Ezergaile) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
506 Gubina Indra Pienakums Nav Milestiba
Ithaca Mezabele 2001 Paper Cover Almost As New 
165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un nosverti" (J. Silenieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
507 Gubina, Indra Par Plasu Juru Dzejas
Toronto Greenwood Printers 1982 First Edition Hard Cover Very Good Regina Cernavska 
68pp. Clean tight copy. Presentation inscription on title page. "---ietverti34 dzejoli, kas visi radusies Gotlande notikuso trimdas dziuesmu svetku ierosme. ---Tacu blakus sajusmai un pacilajumam dzimtas zemes tuvums modina ari senas atminas --- Liroepikai raksturiga veida sais dzejolos izteiktais pardzivojums nav pasas dzejnieces vien, bet reize parstav visas trimdas izjutas."(N. Valtere) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
508 Gubina, Indra Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
509 Gubina, Indra Raksts Puteklos
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Laila Rava (cover) 
208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
510 Gubina, Indra; Janovskis, Gunars Vai Ilgi Vel
Toronto Amber Printers and Publishers 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket E. Dzenis 
158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
511 Guest, Alfred A When Day Is Done
Chicago The Reilly & Lee Co 1921 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Signed by Author
191pp. A very good, clean, tight copy with very slight wear. Paper shows light ageing. Signed by the author on the half title. " Sincerely Yours Edgar A Guest. July 1921" "sentimental, optimistic poems" "Shunned by "those highbrow, longhair intellectual critics and writers," Guest followed a clear and simple formula to journalistic success: "I take simple everyday things that happen to me and I figure it happens to a lot of other people and I make simple rhymes out of them." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
512 Gulbis, Harijs Degosi Debesu Akmentini
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti «simboli», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
513 Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam
Riga Jumava 2004 Hard Cover New 
552 pp. New. "-- vardnicas uzdevums ir paradit latviesu valodas vardu pareizu rakstibu -- Svarigs vardnicas uzdevums ir ari sniegt informaciju par vardu gramatiskajam formam, to rakstibu, daleji - paradit variantus, homografus, vardu lietosanu teksta un atseviskos gadijumos izrunu; tas risinats vardnicas skirklos." "Vardnica paredzeta ne tikai skoleniem, bet ari biroju darbiniekiem, redaktoriem, zurnalistiem ----" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
514 Gustafson, Ralph Rivers Among Rocks
Toronto McClelland & Stewart Limited 1960 Printer Wrapper Very Good + Frank Newfeld 
Unpaginated with 43 poems. Wrapper or dj. part of spine. "French flaps" Some very mild ageing to spine, otherwise covers white and clean. Interior, very good + , bright and tight. Attractively illustrated by Frank Newfeld. "his transformation as a poet is clearly observable in Rivers among rocks (1960), which was the first of his books to be published in Canada, and in some ways the real beginning of his accomplishments. (B. Whiteman) "-- lyrical blending of wonder, word magic and maximum awareness" (V. House) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
515 Gutmane, Margita Kas Zinas Stastit
Ziemelblazma- Janis Abucs 1976 Paper Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
110pp. "Jautajumi par butibu, divu nacionalo identitasu radita iekseja diskusija turpinas M. Gutmanes otraja dzejolu krajuma "Kas zinas stastit" - "savas" vietas neesamiba, ja nav balss un valodas, kas atsaucas, kustibas bezjedziba, jo nav merka, nav vides, nav sapnu , begliem nav maju un nav iespeju istenot savus sapnus par majam." ( A. Rozkalne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
516 Gvareski, Dzovanino Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans
O. Dika Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Censonis Ozollins 
230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
517 H.J. (Haralds Jegers) Latwijas Walsts Pasludinaschana 18 Nowembri 1918 G. Rakstu Wainags. H. J. Sakopots
East Lansing Gauja 1979 Facsimili Reprint Original Card Very Good + 
51pp. Facsimili reprint of the 1918 Astra Riga edition. "Zurnalista H.J. jeb Georga Haralda Jegera apkopotais rakstu vainags Latwijas walsts pasludinaschana, kurs tika sagatavots jau 1918.gada 20.XI -- ir vislabakais iedvesmas avots tam, kurs velas noklut tuvak musu valsts dibinasanas pardzivojumam. Pasludinasana ir sakopotas pa laikrakstu slejam izkaisitas tautas prieksstavju runas, preses atsauksmes, dzejnieku sveicieni brivajai Latvijai un citi karsti iespaidi. Tiesi no sis brosuras parasti tiek citetas dibinasanas ainas" (E.Zirnis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
518 Hartmanis, Karlis Dzives Krustceles
Gauja Very Good + Very Good 
169pp, Dj shows some slight wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Sis gramatas autoru, Karli Hartmani Pirma pasaules kara sakuma iesauc armija, tiesi no darba vietas, Dzerbenes ministrijas skolas, kur vins ir sis skolas parzinis. Sini gramata autors saistosa stastijuma apraksta savus piedzivojumus no pirmas mobilizacijas dienas, lidz atnaksanai uz Cesim kur vins uznemas Cesu draudzes skolas pârzina un ergelnieka pienakumus." (R. Kruklitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
519 Haupt, W(erner) Kurland Bildchronik Der Vergessenen Heeresgruppe
Dorheim Podzun Verlag 1970 Very Good + Good + 
"In sechs schweren Schlachten versuchte die Rote Armee, die weit von der Front entfernte Heeresgruppe Kurland zu überrennen. Mit dem Rücken zum Meer hielt die Heeresgruppe Kurland bis zum Tage der Kapitulation. In eindrucksvollen Bildern und ausführlichen Texten zeichnet der bekannte Autor Werner Haupt das Geschehen um die vergessene Heeresgruppe nach, die von Hitler ursprünglich ausersehen war, offensiv dem Russen in die Flanke zu fallen. Er war es, der sich weigerte, die Soldaten aus ihrer hoffnungslosen Lage durch Evakuierung zu befreien. Ein Text-/Bildband über die Heeresgruppe Kurland, dessen zwingender Eindringlichkeit sich niemand entziehen kann." (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
520 Hazenberga-Sturma, E[dite] In Honorem Endzelini
Chicago Cikagas Baltu Filologu Kopa 1960 Linen Very Good + 
164pp. Very good, almost as new. 500 copies. In German and Latvian. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
521 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere. V1.
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1974 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs A very good, clean, tight copy Pirma Dala. DV organizacijas dibinasanas prieksvesture, izveidosanas un DV Centralas Valdes darbs laika no 1952 lidz 1972 gadam. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
522 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere V.2
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1976 Hard Cover Very Good + 
448pp.Photographs. A very good, clean, tight copy. Otra Dala. DV organizacijas darbs no 1952. lidz 1973 gadam 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
523 Hazners, Vilis Varmacibas Torni Atminas
Lincoln Vaidava 1977 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
643pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Small previous owner's label on front endpaper and on blank verso of front free endpaper. Some very mild edge and corner wear, endemic to this edition. "Si ir viena no musu labakam atminu gramatam. Ne tikvien Haznera dzive ir bijusi notikumiem bagata, vinam ir ari "laba spalva", vietvietam pat meistariska.-- Visu, ko Hazners ir uznemies veikt, vins ir veicis ar uzslavu. Tas laikam ir ta sauktais latviskais gars. Un vismaz no vesturnieka viedokla skatoties, vislielaka no uzslavam Hazneram pienakas par sis gramatas sarakstisanu." (A. Ezergailis) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
524 Heidenstams, Verners Von Karoliniesi
Stockholm Daugava 1955 Very Good + Very Good 
371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur saduras abi ta laika lielakie neprasi - Zviedrijas karalis un Krievijas cars." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
525 Heighton, Steven Stalin's Carnival
Kingston Quarry Press 1989 Soft Cover Almost As New Signed by Author
96 p. New Canadian Poets Series. An atractive, almost as new copy signed by the author on the ffe. "For Inara Steven Heighton Oct/14 95" Book won the the Lampert Award for best first book of poetry. Heioghton has subsequently received many more awards for his writing. "Heighton transforms the rhetoric of dictatorship into poetic occasions; his Stalin "carves from the body of the world an order hewn in his own image." In the book's final section --- he offers an alternative to the brutal modernity of the dictator. Violence of various sorts is again a thematic preoccupation, but a resilient lyric voice is always in the background. Heighton is already an ambitious and very accomplished writer."(M. Miereau - Books in Canada) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
526 Heighton, Steven The Ecstasy of Skeptics
Concord On. House of Anansi Press 1994 First Edition Soft Cover Almost As New Signed by Author
107pp. A fresh, bright, tight, almost as new copy signed by the author on the half title. " For Inara, At Harbourfront, All best, Steven Heighton Oct. 14/95" "A sensitively conceived collection strong in poetic form, lyricism and emotion - a virtuoso performance. Governor General's Award Jury citation " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
527 Heighton, Steven On Earth as it is on Heaven
Erin The Porcupine's Quill 1995 Trade Paperback Almost As New 
236pp. An almost as new copy, appears unread. Signed by Heighton on title page: "For Inara Steven Heighton Oct 14 95" "One of the best books produced by a Canadian writer in a decade or more." (Vancouver Sun) "Heighton writes convincingly - switching smoothly between lyricism and the erotic, between grandeur and an elegiac mood. He can carve out a scene of beauty in a few words, but is also able to realize the unremarkable with a vivifying simplicity." (Times Literary Supplement) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
528 Heijams, Omars Dzeja [Rubaijat of Omar Khayyam
Toronto Valters Ziedins 1970 Hard Cover Very Good + Gvido Bruveris 
185pp. In slipcase. All almost as new. Neat gift incription on ffe. Andreja Kurcija atdzejojuma Gvido Bruvera vaks un zimejumi Ingridas viksnas eseja "Ta Kunga vina darza Pardomas un piezimes par Omara Heijama cetrindam Atzimejams ari greznais O. Heijama dzejas (A. Kurcija atdzejojuma) izdevums, ko veiksmigi illustrejis G. Bruveris. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
529 Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor) Fatu-Hiva Paradizi Meklejot
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
219pp. Numerous photographs. Translated by Jolanta Kuzmina. A clean, tight, bright copy. "... par Heijerdala pirmo celojumu uz Markiza salam, so salu geografiju, etnografiju, antropologiju un vesturi" "Atpakal pie dabas? Ardievas civilizacijai? Viena lieta ir par to sapnot, cita- to izdarit. Es pats to izmeginaju...."(Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
530 Helmanis H(ugo) Cina Pret Lieliniekiem 1919. -1920.
Lincoln Pilskalns 1960 Second Edition Hard Cover Very Good + Aivars Ronis (cover) 
148pp. Photographs. Originally published in 1936. This edition 500 copies. A very good, clean, tight copy. " Gribu dot plasakai sabiedribai iespeju iedzilinaties pagajusas kara ainas, kad karaviri trucigi apgadati, neviena nespiesti, ar dzelzs gribu un dzimtenes milestibu lika dzivibu uz speli, lai atbrivotu savu tevzemi. ---- Ar stingru audzinasanu mums jaizkopj varongaru, pasaizliedzibu un pienakumu pildisanas nepieciesamibas apzinu pret valsti un tautu." (Autors) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
531 Hemingvejs, Ernests Vecais Virs Un Jura
London Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads 1953 Ist. Latvian Edition Hardcover Verygood + Verygood + N. Garais (cover) 
93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition,scarce. 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing.Some partial yellowing to front free endpaper, else a bright, clean attractive copy. LM SML 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
532 Hemingvejs, Ernests ( Ernest Hemmingwayt) Ardievas Ierociem ( Farewell to Arms)
(Stockholm) Parnass 1949 Hard Cover Very Good Good 
279pp. Dj spine a little sunned with some small chips and wear to extremities, enclosed in clear mylar protector, ownership sig on ffe and tp. else a very good clean copy. Translated by Dzintars Sodums. Dzintara Soduma izcila tulkojuma. "--tas tomer nav tikai realistisks notikumu apraksts. Milestiba starp jaunu amerikanu virsnieku un anglu zelsirdigo masu ir viens no cilveciskakajiem musdienu literaturas milestibas stastiem." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
533 Hemmingway, Ernest ( Ernests Hemingvejs) Vecais Virs Un Jura (Old Man And The Sea)
London Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads 1953 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + N. Garais 
93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition, 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
534 Hemonds, Tims (Tim Hammond ) Sports Enciklopedija ( Redzesloka )
Riga Zvaigzne ABC First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "--- iepazistina ar daudzveidigo sporta pasauli, sporta vesturi, noteikumiem, piederumiem un tehniku. " (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
535 Henins, Arturs Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans
Riga Annele 2006 Hard Cover As New G. Krollis [cover] 
232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni. Vins pat esot meginajis ta sarunaties ar mazmeitu, bet jaunajai paaudzei vel parak maz sapratnes par to, tadel sadam romanam ir loti liela nozime sabiedribas izglitosana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
536 Henins, Arturs Ventas Sakta Atradumi, Atzinas, Atminas
Riga Preses Nams 2002 Pictorial Hardcover Almost As New 
490pp. Photographs. A very good, almost as new copy. " Skrundas muizas un tas apkartnes vesturi pamatigi izpetijis un gramata Ventas sakta aprakstijis musu novadnieks Arturs Henins." " uzzinam interesantas hercoga Jekaba, Skrundas hercogienes Elizabetes Sofijas Ketleres laika liecibas, kopa ar gramatas autoru atklajam ipatno vestures liecinieku ventastegu. Varam izsekot lidzi pulkveza Kalpaka un vina sabiedroto gaitam, cinoties par Latvijas neatkaribu. Gramata paliekosu vietu radusi dazadu laiku skolotaji, literati, vienkarsi skrundenieki ar ieskatu vinu dzivesstastos." (Kurzemnieks" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
537 Henins, Arturs Es, Smilsu Kalnu Jatnieks Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + Signed by Author
399. pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED "---- aptver Rigas vesture interesantu, lidz sim literatura neatspogulotu Rigas priekspilsetu un centra apbuvesanas periodu no 1885. lidz 1903. gadam, kad sevi piesaka latviesu kapitals, latviesu arhitekti un latviesu buvuznemeji." ( izdevejs) "--- vestijums par paaudzi, kas iesaknojas pagajusa gadimtu mija, no berniem kluva par jaunekliem, viriem un pilsetas saimniekiem." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
538 Henins, Arturs Gavildienas Bikeris
Riga Mans Ipasums 2002 Pictorial Hardcover Very Good + Signed by Author
160pp. A very good, clean, tight copy. " ---roman par censona dzivi no cetridesmitajiem lidz devindesmitajiem gadiem. Muzs sakoncentrets sesos mirklos - sesas dzimsanas dienas. Arturs Henins aicina lidzpardzivojumos but kopa ar virieti, kuru svaida laikmets, bet kurs turas, lai stabilizetu sevi, savejos un lidzcilvekus, par kuriem ir atbildigs. lai ne tikai izdzivotu, bet dzivotu. No bernibas lidz vecuma vargulibam mainijusies paradibu uztvere un vertejums. Briziem skiet tudal spars izniks. It ipasi tad, kad javi'las, ka ari rietumu lielvalstis nenaks ka glabins. Romans nav tikai liktenstasts, bet ari atskats musu tik nesenaja pagatne, kuru apbrinojami strauji aizmirstam." (E. Hanbergs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
539 Herge Vienradza Noslepums
Riga Zvaigzne ABC 2013 Pictorial Hardcover NEW 
62pp. NEW. "Gramata VIENRADZA NOSLEPUMS attapigais Tintins dzen pedas neliesiem, kas nozog senlietu tirgu iegadato kuga modeli, pec tam izdemole ari vina dzivokli. Ko zagli mekleja? Tintins ar kapteini Haddoku un uzticamo suni Miluku atklas so noslepumu." (izdevejs) No francu valodas tulkojusi Inese Petersone 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
540 Herge Sarkana Rakhama Bagatibas
Riga Zvaigzne ABC 
62pp. NEW Grāmatā SARKANA RAKHAMA BAGATIBAS drosmigais Tintins kopa ar kapteini Haddoku dosies juras brauciena meklet apsleptas bagatības kuga “Vienradzis” nogrimsanas vieta. Vai vini atradīs dargumus? Tintinu un vina komandu gaida piedzivojumi un parpratumi uz kuga un pat juras dzelme. No francu valodas tulkojusi Inese Petersone 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
541 Herods Mimi
Riga Zinatne 2003 Hard Cover As New 
107pp. Notes. Translated by A. Feldhuns. As New "Mims. Tas bija improvicetas ludzinas, ko gadatirgos un dazados lauku svetkos cela prieksa celojosi aktieri un jokdari, kurus ari sauca par mimiem. Heroda personazs mimos ir pilsetnieki un pilsetnieces no sabiedribas videjiem pat zemakajiem slaniem - ar saviem tikumiem, savam kaislibam un kaislibinam, kas ne vienmer ir pievilcigas, reizem pat sokejosas, atbaidosas" ( A. Feldhuns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
542 Hesse, Hermann [Hermanis Hese] Narciss Un Zeltamute
Stockholm Daugava 1951 Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
263pp. Very good, clean, tight copy with very good + dj. Parnasa pasaules rakstnieku serijas gramata. No vacu valodas tulkojis Dzintars Sodums. "Latviesu prozas attistibai nozimigi Dz. Soduma tulkojumi: H. Heses "Narciss un Zeltamute" (1951), Dz. Steinbeka "Par pelem un cilvekiem" (kopa ar R. Ridzinieku, 1954) un it ipasi Dz. Dzoisa "Uliss" (1960)."(literature.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
543 Hewison, Robert In Anger Culture in the Cold War 1945-60
London Weidenfield And Nicolson 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
230pp. Notes, index. A very good, bright, tight copy. " 1956 was a turning point in British cultural history -- The dramatic change in the way young writers portayed society was a reaction against the political and literary values of the post-war establishment --- youth, ambition and disatisfaction with the status quo. Hewison analyses the relationship between artistic activity and the institutions which created the climate in which individual writers and artists had to work." (publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
544 Hiden, John; Loit, Aleksander The Baltic in International Relations Between the Two World Wars: Symposium Organized by the Centre for Baltic Studies, November 11-13, 1986, University of Stockholm, Frescati
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1988 Paper Cover Very Good 
399pp. Bibliography. Notes. A very good, clean, tight, bright copy. "A volumeof essays which tries to reflect the views of specialists from different countries ------ The theme of our study ---- contains a range of issues of both considerable historical interest, and indeed of concern to current policy makers, namely, the role of small nations in the international system, the function of East - West trade, the relationship between "foreign"and "economic"policy and the nature of alliance building" (Editors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
545 Hiden, John; Loit, Aleksander Editors Contact or isolation? : Soviet-Western relations in the interwar period : symposium organized by the Centre for Baltic Studies, October 12-14,
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1991 Paper Cover Very Good 
442pp. A very good, clean, bright, tight copy. The book considers the political, economic and ideological relations between Western Europe and the Soviet Union between 1917 and 1941. This volume contains twenty five papers in English and German. on matters relating to the following topics : Disruption and Restoration of Political Relations. Rise and Fall of Economic Exchange. Conflict and Cooperation within the International Labour Movement.. Bridge or Barrier? The Baltic States in Soviet Western Relations. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
546 Hill, Geoffrey King Log
London Andre Deutsch 1976 Soft Cover Very Good + 
70pp. A very good, clean, tight, bright copy. Third impression. "A small collection, it nevertheless serves as an excellent introduction to the poet, showing many of his concerns and much of his talent in poems that are concise and lyrical. --Beginning with the important Ovid in the Third Reich, Hill's interests here include the horrors of the Third Reich, but also look farther back in history, using the examples of the fates of numerous poets in several of the poems." ( The Complete Review) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
547 Hill, Geoffrey Tenebrae
London Andre Deutsch 1978 First Edition Almost As New Almost As New 
48pp. Very good, clean, bright, tight, almost as new copy, unpriceclipped. " After the expansiveness of "Mercian Hymns", Hill returns to tight forms and religious themes in Tenebrae with astonishing results. The opening poem, "The Pentecost Castle", picks up Spanish love poetry to fabricate a beautiful, yet painful, music. Pain is not absent from the sonnet sequence "Lachrimae" either; it is there in the address to the "Crucified Lord" who swims endlessly on his cross without moving. these poems will strike a chord in many who have felt the agony of love and faith and faithlesness" (Amazon) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
548 Hofmanis, E.T.A. Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam
Riga Zelta Abele 1942 Good+ 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Oskars Noritis 
378pp. Originaly issued as soft cover, this is a bound copy with the publisher's logo. Illustrations by O. Noritis, Translated by V. Strelerte. Spine showing faint wear to top, one illustrated plate detatched but complete and flush within its location, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Romans ta "muriskaja" dala ir "audzinasanas romans", kura pamata - runca Mura personibas veidosanas, vina "gara" autobiografija no dzimsanas lidz pat priekslaicigai navei. Muris "garigi attisti-stas", uzkraj dzives un prata pieredzi. Tomer, par spiti evolucijai, Muris ir un paliek kakis, ar kaka uzvedibu un instinktiem. Muris ir mietpilsonibas iemiesojums, butiba un personifikacija." ( J. Roze) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
549 Hough, William J.H. III The Annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory
New York New York Law School 1985 Original Card Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
pp 301-533 ( New York Law School Journal of International and Comparative Law Volume 6 Number 2 Winter 1985) - a very good, clean, tight copy. "The annexation of the Baltic States has served as a major precedent - one which has moved international law onto a plane much higher than that existing in 1940. For the first time in recorded history, the majority of the members of the world community have refused over a lengthy period to recognize the legitimacy of title acquired through conquest." (W.J.H. Hough III) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
550 Ievina, Marianna Kas Kaiteja Nedzivot Stasti
LARAS Gramatu Klubs 1990 Trade Paperback As New Rasma Ievina Villamovska 
294pp. AS NEW. Gramata apbalvota ar generala Gopera fonda balvu. 'Ar siem bernibas dienu atminu stastiem, kas ir vinas pirma gramata, Marianna Ievina aizved mus uz Nitaures pagasta Domeru majam Vidzeme. Ar vieglu roku vina it ka atbida sanus sesdesmit vai vairak gadu sienu un lauj lasitajam ieskatities sena, mila pasaule, kur goda daudzi tagad sen aizmirsti tikumi un padomi. --- Stastinu virkne attelota meitenu ikdiena un svetku reizes, majas laudis, radi, ciemini, ipatneja kalpone Berta, ciemosanas Riga. Mazas meitenes allaz rosigi darbojas lidz visos maju un lauku darbos, kas vinam pa spekam" (B. Surmane) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
551 Ievina, Marianna Skola Ir Maza Valsts
LARAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Almost As New Rasma Ievina Villamovska 
Autores biografiskais vestijums par Rigas 8.pamatskola (sobrid 7.vidusskola) - kura tiek deveta par Cirula skolu tas parzina Indrika Cirula varda -, ka ari Rigas komercskola pieredzeto un izjusto, ar savu bagato un tiro valodu, notikumu atlasi un teicamo humora izjutu parkapj memuarliteraturas robezas un ietiecas dailliteraturas gultne, vienlaikus aprakstot, raksturojot un vardos (ari palamas) nosaucot gan daudzus skolu skolotajus, gan skolenus, kas vecaka gadagajuma lasitajiem laus atpazit sevi, klasesbiedrus un skolotajus, savukart jaunakas paaudzes interesentiem - iepazit un izjust Latvijas brivvalsts skolas dzives garu un burtu. (J. Zagarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
552 Ievins, Karlis Dveselu Regi Zvaigznu Kalna
Waverly Latvju Gramata 1969 Hard Cover Very Good + Very Good Girts Arvaldis 
143pp. Dj shows some wear to top of spine and extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. " Par dzivi pec naves un vinas noslepumiem cilveki arvien domajusi. Ari Karlis Ievins sai romana risina so problemu. Dzivojot kada veca zviedru pili (autors) negaidot ieskatas sis pils agrako iedzivotaju dzives notikumos...." Reproducets no 1939g. izd. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
553 Ievins, Karlis Pie Teiksmota Ezera Romans
Riga Daugava 1995 Hard Cover Almost As New 
312pp "--spilgti atteloti ari dazadi ipatni un pratvederi. Interesantas ainas atklajas Pirma pasaules kara gadi Kurzeme ----- apvienojas"senas teiksmas un dzives guribas" -- Romana otra dala savukart valdzina ar milas intrigas sarezgijumu." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
554 Ikona, Guna Kodols
Shippenville Pa. Upeskalns [Riverhill ress] 1972 Paper Cover Very Good Good + Ilgvars Steins (cover) 
93pp. with erratum slip for p.66. 250 copies. Cover and four chapter illustrations by Ilgvars Steins.. Jacket lightlly age spotted on front panel, top edges a little worn, else a very clean, bright copy printed on fine paper. " Ikona iet kopsoli ar musdienu internacionali moderno dzejnieku, pievezdama mus ar savu dzeju it ka pie izsista loga: seja negaiditi iesitas ass veja atveziens. Dzejolu satrauktas rindas sabirst ka lielaki un mazaki izsistas ruts gabali, kuros spogulojas sasistas debesis.." [Nora Valtere] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
555 Ikstena, Nora Dzives Svinesana
Riga Atena 1998 Hard Cover Very Good + Very Good + 
127pp. Dj shows some minor rubbing, edgewear, else in almost as new condition. "Ka gan iespejams uzrakstit veselu romanu par berem, turklat ta, lai lasamgabals nebutu karteja gauduliga zingesana vai pseidointelektuala apnaves pratniecisko formulu atgremosana? Izradas, ir iespejams....tas ir viens no iespaidigakajiem romaniem par navi visa latviesu literaturas vesture " (G. Berelis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
556 Ikstena, Nora Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari
Riga Petergailis 2003 Very Good + 
183pp. Very good copy. Brief three page overview in English of a leading Latvian poet and literary activist " Ikstenas gramata par Maru Zaliti veidota ka stastijums par spilgtu, ar Latvijas liktengaitam ciesi savijusos personibu, gan ka dzejniece, gan ka muziklu libretu autore, publiciste un sabiedriska darbiniece.Gadiem ilga abu rakstniecu pazisanas ir labs pamats tam, ka gramata ir atklata gan dzejnieces personiba, gan literara devuma ipatnejums." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
557 Ikstena, Nora Maldigas Romances
Riga Jana Seta 1997 Soft Cover Very Good Signed by Author
107pp. Some very slight, light creasing to cover, else a clean, bright tight copy. SIGNED by the author "Talivaldim Keninam Ar prieku Nora Ikstena 20.10.97 Riga. "Vina ir visvairak tulkota musdienu latviesu autore. Nozimigu rakstnieces dailrades dalu veido stasti. Tajos atrodams gan ikdieniskais un sadziviskais, gan noslepumainais un teiksmainais. Butiski, ka varonu ricibu un liktenus aizvien nosaka milestiba vai tas neesamiba."(Zvaigzne) "Tad es sapratu, ka nevienam nebus pa spekam izskaidrot so maldigo pasauli. Un man gluzi ka akmens no sirds novelas." ( Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
558 Ikstena, Nora Dzives Stasti
Riga Atena 2004 Pictorial Hardcover Almost As New 
114pp. "Apgads "Atena" laidis klaja Noras Ikstenas jaunako stastu krajumu "Dzives stasti". Jauna gramata parsteidz ar autores speju katru savu nakamo darbu radit arvien dzilaku un teksta telainiba sasniegt pat skietami neiespejama, neaprakstama robezas." (Delfi) "Ar jutekliski apaliem boksa cimdiem rokas Nora metas arena uz nakamo raundu ar smago dzivi. Dzive vienmer uzvar, bet Nora allaz piecelas no paklaja un stasta no jauna. Un ta joprojam." (B. Rubesa) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
559 Ikstena, Nora Vija Vetra Deja Un Dvesele
Riga Atena 2001 Pictorial Hardcover As New 
185pp. Photographs. As new. "Dejotaja un horeografe Vija Vetra ir viena no retajam, pasaule pazistamajam izcilajam latvietem. Ar savu makslu vina priecejusi skatitajus Amerika, Indija, Eiropa, Latvija. Vinas indiesu un modernai dejai veltita dzive izraisa apbrinu. Australija, Amerika un Latvija Vija Vetra bijusi pirma, kas drosmigi ieviesa deju baznicu dievkalpojumos. Indijas valsts par Viju Vetru uzne-musi dokumenta-o filmu ka pateicibu par indiesu deju popularizesanu pasaule --" ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
560 Indans, Ivars edited by Latvia And The United States: A New Chapter in the Partnership
Riga Centre For East European Studies 2012 Paper AS NEW 
"The collection of research papers examines a number of possibilities for deepening cooperation between Latvia and the United States, notwithstanding the processes of global change due to which the attention of the U.S. directed at the Central and Eastern European region has decreased. This CEEPS publication is a major collaborative effort of a number of contributors - Latvian and American foreign policy researchers and experts. The authors of papers in the book include security policy expert Airis Rikveilis, researcher for the PROVIDUS public policy centre Reinis Āboltiņš, the CEEPS chairman of the board Ainārs Lerhis and the centre’s executive director Andris Kudors, as well as American analyst, writer and columnist Paul Goble and executive vice president of the Atlantic Council Damon Wilson." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
561 Indrane, Ilze Putnu Stunda
Riga Karogs 1996 Paper Cover Very Good + 
248pp. Gramata ieguvusi pirmo godalgu zurnala "Karogs" un R. Gerkena 3. romanu konkursa. "Putnu stunda atainots laika posms Latvija sakot ar apmeram cetrdesmitajiem gadiem lidz musu dienam.--Irbisu gimenes mikropasaule butiba ir modelis latviesu tautas tragedijai baigajos apspiestibas gados. Ka noprotams, piemeram, no 25. marta atceres sarikojuma apraksta, Alisei nav daudz iluziju ari par tresas atmodas sakuma gadiem --" (B.Surmane) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
562 Irbe, Andrejs Divdesmit Ceturtais Austrumu Garums
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1989 Paper Cover Very Good + 
76pp. Irbem piemit ieverojamas spejas ieskatit un raksturot atskirta, atsvesinata cilveka dzives dazados aspektus...Ir dzejoli, kas raksturo ne tikvien individa, bet ari "mala atstumtas" tautas likteni...Manuprat, Irbes jaunakais krajums ir visuma interesants un noteikti nav bez makslas vertibas." (G.Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
563 Irbe, Andrejs Vientula Laiva Ir Nosu Zime (Dzeja)
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1968 Hard Cover Very Good + Good + Ervins Grins [cover] 
94pp. 300 copies. Dj. has some neatly repaired tears, a small chip and some creases, otherwise a very good, clean tight copy. " Nosu zime? Ta ir skanas sakums. Aiz tas: perkona negaisi, klusi kritoss sniegs, saules stars ezera vidu. Ainavas ka sastingusi muzika. Bet ir ari citas skanas. Piemeram, ja to sakums ir nosu zime vientula, krasta izmesta, pa pusei smilsu aprakta laiva." (A. Irbe) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
564 Irbe, Andrejs Marisandra Kaza
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good Very Good 
160pp. Dj. with some slight edgewear, in mylar cover. else very good." Vina situacijas un teli toties ir tiktal attiriti no tautibas un vides pieskirtam krasam, ka varam tos uzskatit par architipiskiem Irbe varetu paradities citas valodas, neko nezaudejot; latviesu literatura vina nozime ir neparspilejami liela, jo vina piemers ir atveris logu uz pasauli." [O. Kratins] 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
565 Irbe, Andrejs Mums Nav Svetvakaru
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1962 Hard Cover Very Good + Good Very Good Copy. Sm. Octavo V. Kajaka 
235pp. Neat presentation inscription on ffe. Dj. worn, but in mylar cover, else a very good copy. "Irbes. proza (kraj. "Mums nav svetvakaru", 1962, "Marisandra kaza", 1966, ) pieder pie latviesu avangarda sakotnejam izpausmem, kura blakus liriski asociativam vestijumam ir laika daudzslanaina un sireala apjausma, musdienu saskelta un vientula, no dabas atsvesinata cilveka telojums." [V. Vecgravis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
566 Isiguro, Kadzuo, Dienas Atlikusi Dala ( Remains of the Day)
Riga Zvaigzne Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Arnis Zarins (cover) 
246pp. Small neat ownership stamp bottom of tp. Romana "Dienas atlikusi dala" Kadzuo Isiguro uzbur dzivi starpkara laika liela anglu nama - maja, kura skaidri atbalsojas Eiropu parnemusie nemieri. Aristokratiska Darlingtonu nama virssulainis Stivenss muza nogale dodas celojuma cauri Anglijai. Sesas celojuma dienas izversas pa atskatu uz dzivi un milestibu, kas anglu augstako aprindu snobisko un liekuligo tradiciju del palikusi nepiepildita. Neaizmirstams stasts par zaudetiem idealiem un izplenejusu milestibu! 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
567 Ivans, Dainis Gadijuma Karakalps
Riga Vieda 1995 Pictorial Cover Very Good + 
380 pp. Illustrated. Includes a chronology of events. "Ar aizrautibu var lasit par notikumiem, kas risinas Latvijas teritorija: Baltijas Celu, Tautas Frontes darbibu, barikadem utt. Un tas viss ir tik del, viena merka - lai panaktu Latvijas neatkaribu. Latvieu starpa valda vienotibas sajuta, kas diez vai vel kadreiz tik spilgti izpaudisies. Sais nodalas ir rakstits par notikumiem, kas izmainija visu latvieu dzives." ( Atlants) Tautas frontes priekssedetaja Daina Ivana atminas un iespaidi par neatkaribas atgusanu 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
568 Ivans, Dainis Latvijas Tautas Fronte Rietumos
Riga Elpa 2001 Pictorial Hardcover Very Good + 
274pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvijas Tautas Frontes laiks vienoja tautiesus Latvija- un trimda.1988.gada LTF grupas, nodalas un atbalsta kopas strauji veidojas latviesu trimdas zemes - ASV, Kanada, Australija, Zviedrija, Vacija, pat Sveice un Izraela. TF globalizejas. Katrs Latvijas patriots vareja iesaistities valsts neatkaribas cina." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
569 Ivans, Dainis; Kusins, Gunars; Berzs, Arnolds; Vrsis, Martins et. al. 1990. gada 4.maijs: No latvijas PSR Uz Latvijas Republiku Konferences Materiali
Riga Latvijas Nacionalais Vestures Muzejs 2015 Paper 
84pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Bibliography. Filmography. SIGNED by DAINIS IVANS Kodoligs 4.maija izcelsanas un nozimes parskats. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
570 Ivask, Astrid At the Fallow's Edge a Selection of Poems By Astrid Ivask Edited and Translated By Inara Cedrins
Santa Barbara Inklings 3 Mudborn Press 1982 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Ivar Ivask (cover) Signed by Author
32pp. Second printing. Published by a small art press. Elegant layout. top and bottom edges slightly browned with slight signs of crinkling, else a very good, clean, bright copy enclosed in original mylar. SIGNED BY THE AUTHOR Intoduction by Cedrins. Afterword by Ivask. Bilingual Latvian English edition. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
571 Ivask, Ivar Paev Astub Kukesammul
Lund Eeesti Kirjanike Kooperatiiv 1966 Soft Cover Very Good Signed by Author
85pp. Pages uncut some very mild ageing, else a very good, clean, tight copy. SIGNED. Noted Estonian literary figure, Editor of Books abroad. This is the author's second book of poems. Includes as ephemera a 5 page folded English translation of poems from this volume, translated by Astrid Ivask, likewise, an accomplished poet. Presentation copy with the author''s handwritten dedication in Latvian to the Latvian Canadian composer Talivaldis Kenins 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
572 Ivaska Astride (compiled by) Ko Dziedaja Rigas Gaili 100 Dzejnieki Par Rigu
Riga Petergailis 2001 Pictorial Hardcover Almost As New 
Dzejas antologija par Rigu ievietoti 100 latviesu dzejnieku dzejoli. seit vietu atradusi gan 19. gadsimta latviesu literatu pirmie meginajumi Rigas apdziedasana, gan 21. gadsimta modernas dzejas izpausmes. Dzejolu krajums ir tematisks. Rigu ieraugam teiksmas, zinges, vesturisku notikumu kontekstos. Atseviski apkopoti dzejoli par Vecrigu, Rigas nomales ielinam, parkiem, laukumiem, pieminekliem utt. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
573 Ivaska, Astride Ziemas Tiesa
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1968 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good Vytautas O. Virkau 
80pp. Limited edition of 300 followed by two subsequent editions. Very good, clean tight, bright copy; dj. shows some minor wear with several very small closed tears, else very good. Ivaska sanemusi Z. Lazdas balvu par so krajumu. " Ivaskai piemit loti sensibla dabas izjuta. Tapat vina loti redzigi un dzivi reage uz civilizacijas ikdienas paradibam." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
574 Ivaska, Astride Licu Loki Ainas Un Ainavas
Stockholm Daugava 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis 
159 +[1] pp."Pec izcelsmes Licu loku ainas ir celojumu iespaidi, pec satura meditacijas par dabu un cilvekiem, skatitiem ipasas vietas, kur viss ikdieniski personigais izfiltrets ara, kur palicis autores gars saskarsme ar vieteja kolorita un pasaules kopuma uztverem." [V. Reimanis] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
575 Ivaska, Astride Solissilos
Stockholm Daugava 1973 Very Good + 
136pp. Includes errata slip. A very good, clean, tight copy. "Vinai skiet, ka sila jamacas staigat bez vainas, negrekojot pret ta butibu, jo tikai tad tas atversies pretim vinas dveselei ka kada muziga patiesiba. --Bez sila un juras ap dzejnieci ir daudzas sikas lietas - sermuksli, avenes, suna, berzi. Sis radibas mit sila ena un ramam leismales acim raugas cilveka un piesalc to ar zilo debesu brinumu. Par to visu dzejniecei gribas runat, jo sis radibas vina jut ka dalu no sevis: Varbut ne katrs lasitajs klus. tulin Astrides Ivaskas sapratejs, jo vinam bus svesa dzejnieces godbijiba pret Balto brunurupuci, - sencu varonigo dveseli, kuru vina jut zeme, jura un visas tur mitosas radibas. Vina kalpo sai dveselei ka augstakai istenibai." (J. Sarma) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
576 Ivaska, Astride Vardojums Dzejolu Izlase 1951-1987
Boston LaRAS Gramatu Klubs 1987 Original Wraps Very Good 
302pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Skiet, vinai katrs dzejolis ir ka koks vai akmens, kas klusi un nesteidzigi stav ieaudzis dzejolu gramata, un ta galvena iezime ir dabiskums...." xxyy 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
577 Jakabsons, Valentins Brokastis Pusnakti
Riga Preses Nams 1995 Paper Cover Very Good 
137pp. Some superficial, light wear to cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy "Gramata veltita cilvekiem, kas speja (un ari nespeja) saglabat gara speku visbriesmigakajos, fiziskai un garigai iznicibai raditos apstaklos - Sibirija, uz kurieni stastu centralais varonis - jauns puisis, gluzi tapat ka pats rakstnieks, tiek izsutits 1941.g. 14.junija, diena, kad jakarto pedejais eksamens gimnazija. ---- stastos tragiskais viscaur savijas ar komisko, un saja kontrasta uzplaiksni satriecosas dveseles sleptako norisu atklasmes" (Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
578 Jakobsons, Valentins Breakfast At Midnight (Stories From Exile)
Ithaca Mezabele 2003 Paper Cover Very Good + Signed by Author
199pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED. "We now have acollection of short stories that are set in Siberia and portray vividly and concretely the day by day experience of political exiles, as well as being a moving and historically accurate portayal of many lives. It also is a fine piece of Literature." (I. Ezergailis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
579 Janelsina, Veronika Kaki, Ja Tu Butu Cilveks Stastijums No Kada Kaka Viedokla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
240pp. Numerous line drawings illustrating text. A clean, tight copy. Small neat ownerhip inscription. " Gramata Kaki, ja tu butu cilveks - (ar Anslava Eglisa ilustracijam) ir kada kaka stastijums, kas liela mera uzlukojams ka peons par godu l'art pour l'art." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
580 Janelsina, Veronika Es, Zilais Putns Citronkoka Putna Pardomas Un Lidojumi
Toronto Amber Printers and Publishers 1991 Hard Cover Very Good + Very Good + V Janelsina 
266pp. gift inscription on ffep. Else a very good, clean, bright, tight copy. Gramata "saustitas acgarnibas vai visas dzives jomas - no politikas, makslas, organizetas religijas, komunisma, Marksa, Lenina un Gorbacova (bledis ar zimi piere) lidz filmam, televizijai, trimdas-Latvijas sakariem, bernu audzinasanai, pat anglu (ari latviesu) pareizrakstibai." (R. Ekmanis) Par so gramatu 1992. gada sanemusi PBLA Kulturas fonda Goda balvu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
581 Janelsina, Veronika Ar Un Bez Rozainiem Stikliem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
212pp. Almost as new. "Stastitajs "es" ir suns varda Miervaldis Jakobsons.... miermiligs gudrelis, skeptikis ar filozofiskiem pratojumiem... daudz ironisku noverojumu par Kalifornijas dzivi, it seviski par... piesatinatam makslinieku aprindam, kas isti spej dzivot tikai preses starmesu gaisma. Banalitate, garigs tuksums un neistums jaucas ar dzinu but ieverotam un bagatam saja cilveku sapluduma..." [J. Silenieks] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
582 Janelsina, Veronika Nozagtais Engelis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
231pp. Very good, clean, tight, bright copy. Fantastiskaja romana Nozagtais engelis (GD, 1984), kur laika un telpa (krievu okupacijas gados) plivinas mirusa jaunekla gars un no vina kapakmens nozagtais engelis, seviski asi dzelieni versti pret padomju varas idiotismiem, bet ne tikai. Darbs lasams ari visparcilveciska plaksne. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
583 Janelsina, Veronika Divas Jakas Un Taksido
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
286pp. Dj. has some mild wear with a small closed tear. Neat, light ownership sig. on front free end paper. Else a very clean, tight, bright copy. "Stastijums no divu cilveku, divu jaku un taksido viedokla" " Cilveks, kafijas krasas jaka ar atrsledzeju, mekleja kefejnicas druzma cilveku sokolades krasas jaka bez atrsledzeja un piesedas pie vina galda." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
584 Jankevica, Valija No Arlavas Lidz Nujorkai.
Gaujas Apgads 1987 Paper Cover Very Good 
224pp. Some light wear to spine, else a very good, clean, tight, bright copy. Autores dzives un beglu gaitu stasts..... autore, skolotaja macija Arlava, pardzivoja pirmas okupacijas tad kara beigas bega uz Zviedriju no kurienes 50. gada ar arpus kartas beglu kugiti pari okeanam uz Ameriku.... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
585 Janovskis, Gunars Kur Gaili Nedzied
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
284pp. "...saistigi un atjautigi notelota trimdas latviesu pilsoniska vide Anglija, kas maz atskiras no sadam salinam citas zemes. (Visi tapat klausas Raimondu Paulu, ed stiltonu, baumo un skelas). Janovski var lasit divejada veida: "pa virsu" un "dzilako slanu", grutak tveramo raksturu ricibas motivaciju del. Romana daudz humora, seviski zobarsta kabineta epizodos." (L. Smite) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
586 Janovskis, Gunars Nelugtos Ciemos Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
245pp. " Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti identificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." ( I. Briedis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
587 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris 
203pp. " romans, kaut ari pilniba patstavigs darbs, sava zina turpina Enu menuetu... darbibas vide ir ta pati, kas aprakstita Svesuma. Marcis Umurs dzivo vientula meza maja; uzmanibas centra ir vina attiecibas ar savu stradnieku Padiju, veco mezsargu Devidu un ekstrava­ganto meicu Pamelu, kura pametusi bagatas majas un strada prasta lauku kroga par apkalpotaju." [G. Berelis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
588 Janovskis, Gunars Bez Cela Laikmeta Impresija
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
189pp. Very good, clean tight copy, Dj. spine a little sunned, else very good. "Sis darbs,.... ir arkartigi labi iecerets, gandriz klasiska laika un telpas vieniba, nemaz jau nerunajot par laikmeta romanam parbagato vielu. Bet Janovska darbam trukst dziluma; patiesi ar nozelu jasaka, ka pec ta izlasisanas, galvenais, kas palicis atmina, ir briesmiga dzersana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
589 Janovskis, Gunars Purva
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good Ingrida Kleins (cover) 
207pp. Cover very slightly yellowed including dj.edges and spine. else a bright tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
590 Janovskis, Gunars Pec Pastardienas Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
240pp. Slight wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy. "ne krievu karaspeka ielausanas nacistiskas Vacijas territorija, ne ta izricibas kara beidzamajos menesos un pirmaja laika pec kapitulacijas nav definejamas par pastardienu." (G.Irbe) "Tas, ka Jus (Gunars Irbe) novertejat manu darbu, man ir absoluti nesvarigi. Ka Jus manu, un daudzu citu latviesu, paliksanu krievu zona apzimejat ar vardu "deka", rada zinamu sajukumu Jusu lietotaja terminologija. Bet ja Jus notikumus Vacija klasificejat "...vienigi ka vienas despotiskas un imperialistiskas totalitaras varas atmaks(a)u otrai tadai pasai ar pedejas pasas naudu." tad Jusu aklums pret pagatnes notikumiem man liek stipri apsaubit Jusu spriesanas spejas vispar." (Gunars Janovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
591 Janovskis, Gunars Laudis Pie Juras Noveles
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
378pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Zvejniekpuisis Valdis vero zelta gaili. Tas tad ir ievads loti plasai, kopsakarigai ainai, kas aizsniedzas lidz Daugavgrivai, Bolderajai un talak Rigas juras lici, lidz kamer baznicas smaile redzama ka tals orientieris..... Daugavgrivisku atminu atstari ievijas ari abas sekojosas noveles, ka tala atbalss no pazaudetas paradizes......Gluzi cita tonkarta nosalko tresa novele "Jura". Si ir laimiga novele.... Buras brazmo dzives optimisma veji. Speciga! Humors puto ka sampanietis...."(Eglons Speks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
592 Janovskis, Gunars Par Trentu Kapj Migla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Good + Ed. Dzenis (cover) 
271pp. Dj. with v.small chip and some slight wear, else a very good, clean, tight copy. "Sis romans ir turpinajums G. Janovska romanam "Sola". Taja tiek kapinata Artura Skujas svesatnes, vientulibas, neiederibas izjuta, kas varoni noved lidz psihiskam problemam. Neiederiba ne starp angliem, ne starp savejiem trimdiniekiem. Intelektuals sapnotajs, kas nikst bez draugiem, bez majam, bez sapratnes." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
593 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good 
203pp. Dj. spine slightly sunned, some slight wear to extremities, inner cover and endpaper show yellow transfer from an old paper or card , else a very clean, tight copy. "....galvenais stasts ir par cilveka milestibu, apbrinu un piekersanos mezam. Musdienas tik daudzi nespej novertet dabas sniegto burvibu, tomer uz pasaules vel ir laudis, kuri to spej, un viens no viniem ir Marcis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
594 Janovskis, Gunars Ines
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Ed. Dzenis (cover) 
377pp. Dj. spine a little sunned, mild wear to extremities; a very good,clean, tight copy. " Kapec tad autors velejas kaut fragmentari izsekot Ineses un Ojara likteniem lidz kara beigam? Ojars tas sagaida Vacija, bet Ines pazud kara laika Krievija....Ines ir Ojaram zudusas dzimtenes, bernibas un jaunibas simbols. Laika, kad pazud dzimtene, zud ari Ines. Par Inesi nav zinu, ka vina butu mirusi, tatad vienmer paliek ceriba, ka Ojars vinu vel kadreiz ieraudzis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
595 Janovskis, Gunars Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good I Kleins 
326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
596 Janovskis, Gunars Sola
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good Very Good 
207pp. Previous ownership on half title, else a very good, tight copy. Janovskis "parstav latviesu trimdinieku realistiski psihologiskas prozas zanru." "ka tad isti jutas... starp svesiem, vel nepazistamiem laudim ar pilnigi citadu mentalitati un citadiem uzskatiem, un dzives vertibam... neizsakamas ilgas pec majam un vientuliba, apzina, ka neviens no apkartejiem cilvekiem nav vina dveseles radinieks un nespes vinu saprast.[Gudrinieks]" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
597 Janovskis, Gunars Helmi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Very Good + D. Simmons 
209pp. Almost as new, a fresh, clean, bright, tight copy. "Tak neka: romanam ir ari otra dala, sarakstita mazliet ironiska tonkarta, kas pirmas dalas vecmodigi smagnejos sizeta mezgijumus pacel krietni augstaka kvalitate. -- Trevora un Ojara dialogi nakti pie ugunskura, tuksojot konjaka blaskes, piederigi romana labakajam lappusem. Un - izcili laimigas beigas: katrs sanem " pat ne ko pelnijis, bet ko velejies." "(G.Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
598 Janovskis, Gunars Enu Menuets
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
252pp. Ar autora illustracijam. "irreals" romans ar stastu stasta. " Heidelberga nakas saskarties ar miklainam un dazbrid pavisam mistiskam paradibam. Proti, apmeties pansija, Umurs kada skapi, kura saimniece glaba ieprieksejo gadu studentu atstatas mantas, atrod Latvijas virsnieka uniformu, kas tur karajas jau 39 gadus, un Martina Undulena divdesmitajos gados rakstito dienasgramatu. Ta nu Umurs iepazist vecos labos laikus, kad studenti vel bija isti studenti, aizravas korporaciju busanam un dziroja, dziedaja un duelejas uz velna parausanu. Turklat sos vecos labos laikus Umuram nakas izbaudit uz pasa adas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
599 Janovskis, Gunars Gunars Janovskis Stasta
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Harijs Gricevics 
231pp. An attractive copy. "Gan isaki, gan garaki stasti Saja krajuma sakopoti cetras dalas vai nodalas. Skiet, ka stasti radusies izkliedeti pa ilgaku laika posmu, jo tematika un noskana mainas vai katra atseviska dala. Varetu likties, ka laika gaitas Janovskim sakrajies lielaks skaits isaku darbu, kas palikusi arpus agrak publicetajam gramatam." (I. Bredrichs) 34 autora isstasti sadaliti cetras nodalas: Verotajs stasta; Gleznotajs G. stasta; Arestants stasta; Sminetajs stasta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
600 Janovskis, Gunars Uz Neatgriesanos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
267pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy. "Viena no skaistakajam versijam latviesu literatura par Romeo un Dzuljetas temu ir baltvacu meitene Zigrida un latviesu puisis Janis, saukts par Dzoni. Vinas vecaki ir bagati, vins dzivo kopa ar tevu, kara invalidu. Sociala atskiriba tomer nav izskirosa, jo ir 1939. gads, kad teoretiski iespeja dzive ko sasniegt ir visiem. Abi jauniesi, kas iemilejusi viens otru, nevar but kopa vesturisko notikumu del - Vacijas vadonis aicina baltvaciesus atgriezties sencu zeme, lai visi butu kopa, kad tuvojas kars" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5   6  7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie