Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
501 Galvanovska, Ilona et al. Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.
Riga Liesma 1990 Hard Cover Almost As New Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
[256] pp. 500 illustrations. Printed in East Germany. Profusely illustrated in colour. Text in Latvian, English, German and Russian. In an attractive illustrated slipcase.. An excellent introduction to the Museum's collection and to the History of Riga. "The Museum of the History of Riga and Navigation is a remarkable collection including about 400,000 articles of artistic and historic value. The present edition gives an insight into the treasure-house of the Museum and acquaints the reader with the history of Riga." (Publisher) Heavy book, over 1kg. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
502 Gauja, M(artins) Edited By. Latviesu Makslinieki Australija. Latvian Artists in Australia
Sydney Society of Latvian Artists in Australia 1979 Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
276pp. Profusely illustrated. Owners neat embossed ownership seal on tp. Dj shows some slight edgewear top and bottom of spine, else a very good, clean, bright, tight copy. More than 100 artists represented, each with at least 1 or more colour photograph of their work. Brief profile of each artist. Dual language Latvian- English edition."--ikviens no gramata apzinatiem maksliniekiem ir piedalijies vairak vai mazak nozimigas makslas izstades. --- Visi kopa, gan jauni, gan veci, gan sekmigi, gan ne tik sekmigi., vini veido to latviesu etniskas grupas individu vienibu, kurus sauc par Australijas latviesu maksliniekiem.( M. Gauja) Heavy book, extra postage may be required, please inquire. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
503 Gedulis, Guntars Lokatiesi Mezu Gali Dziesmu Burtnica
New York 1974 Paper Cover Very Good 
42pp. A very good, clean copy. Some slight yellowing to cover edges. ( New York Latvian school and summer camp songbook) Sakartojis Guntars Gedulis. Nujorkas latv. ev.- lut. draudzes skolas un nometnes berniem. 1974. g. junija 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
504 Geikins, Arijs Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans
Riga Annele 2005 Pictorial Hardcover As New Gunars Krollis 
258pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Vesturisks romans dod iespeju no jauna uzdot jautajumus un meklet atbildes par tautiska un visparcilveciska attiecibam un par to, kadu redzam kristietibas vietu Latvijas vesture. Gramata maca milet, ticet un but iecietigakiem. Maca, ka nevar pazit, kas ir milestiba, tikai intelektuali, ar pratu; ka nevar pazit, kas ir religija, ja neiemacas ticet un palauties. Romans nav tikai par pagatni. Tas ir par pagatni un tagadni, tadel, ka pagatne un vesture ta vai citadi ir klatesosa katra no mums, jo arpus vestures mes nevaram pastavet." (Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
505 Geile -Sipolniece, Inta La Litterature Lettonne Au XX Siecle
Riga Nordik 1997 French flap Paper Very Good 
190pp. A very good copy. " En effet, et ce bien avant la fondation de l'Etat letton, la culture francaise etait le troisieme element fecondant dans l'elaboration des canons de l'art moderne letton.(V. Vecgravis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
506 Germanis Uldis Oberst Vacietis Und Die Lettischen Schutzen Im Weltkrieg Und in Der Oktoberrevolution
Stockholm Almqvist & Wiksell 1974 Trade Paperback Very Good 
336pp. A very good, clean, solid copy showing some light cover and spine wear. In German with a 9 page summary in English. Extensive bibliography and references. "Vacietis became commander-in-chief of all Soviet Russian military forces after the Bolshevik coup in St.Petersburg (the so-called Great Socialist October Revolution). . . . Indeed, the Latvian Red Riflemen were in fact the strongest pillar supporting the Bolsheviks. They were the Bolsheviks' Praetorian guard." ( F. Gordon)LM SML 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
507 Germanis Uldis Cela Uz Latviju Raksti Par Musu Vesturi
Varby Memento 1990 Soft Cover Very Good 
252pp.. In Latvian A very good, clean, unmarked copy. "A collection of previously published historical essays analysing the events and years during which independent Latvian statehood was formed" "Petijums par Latviesu neatkaribas idejas attistibu." Latvijas neatkaribas idejas attistiba --- Latvijas satversmes sapulces projekts 1917 gada-- Rainis revolucijas laika prese-- Latviesu socialdemokrati 1918 gada beigas Latviesu strelnieki Padomju vestures literatura -- ASV viedoklis Baltijas jautajuma 1918-1922--- un vel. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
508 Germanis Uldis, ( Dr. Ulafs Jansons ) Mosties Celies Strada! 99+1 Domu Grauds
Stockholm Memento 1998 Paper Cover Very Good ++ Grasis, Tenis 
Unpaginated. Illustrations by Grasis. Arranged by Zalkalns. 10cm.x14.5cm. A very good, clean bright, tight copy. Political aphorisms. "Apkarosim latvisko letticibu un vientiesibu! 1. Nekur nav teikts vai rakstits, ka latvietim neizbegami jabu-t vientiesigam. 2. Latviei parak biezi ir bijusi dazadu pavelu un rikojumu izpilditaji un izdaritaji, bet parak maz domataji un planotaji. 3. Neviens nekur un nekad nav kluvis par pravieti jeb vadoni ar racionalu argumentu palidzibu. 4. Jo neticamakas un neiespejamakas lietas kads sludina un apsola, jo lielaki sekota-u un piekriteju bari tam rodas. "" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
509 Germanis U[ldis] Divi Portreti Isa Proza
Stockholm Atvase 1985 Hard Cover Very Good + No Jacket N. Hartmanis (cover) 
94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
510 Germanis U[ldis] Jaunie Laiki Un Pagatnes Enas Fakti Un Vertejumi 1991-1995
Stockholm Memento 1995 Trade Paperback Almost As New Normunds Hartmanis 
183pp. Almost as new. Gramata -- apskatitas un izvertetas politiskas norises Latvija un kaiminvalstis (1991-1995g. Autora noverojumi ari spilgti attiecas uz pasreizejiem notikumiem Latvija.. Rakst publiceti periodika - Briviba, Briva Latvija, Latvija Amerika, Laiks, Australijas Latvietis, Nacionala Neatkariba, 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
511 Germanis U[ldis] Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good Very Good Arturs Langmanis 
400pp. + 164pp Parts 1 & 2 Clean, bright, tight copies. Illustrated, mixed media impressions."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
512 Germanis, Uldis Latviesu Tautas Piedzivojumi
Jana Seta 1990 Fifth Edition Pictorial Hardcover Very Good 
384pp. Many drawings and maps. Very good, clean tight copy. "Gramatas centralais motivs ir latviesu tautas cina par savam tiesibam un brivibu....sis stasts parspej dazu labu deku un piedzivojumu romanu, un tomer tas ir tikai stasts par kadas tautas un valsts likteni." Senie Laiki; Viduslaiki : Jaunie Laiki; Visjaunakie Laiki [ lidz otra pasaules kara beigam]; Kartes. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
513 Germanis, Uldis Talu Taluma, Liela Plasuma Australijas Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
293pp. Neat sig. on fep. else a very good, clean, bright, tight copy. "Talu taluma, liela plasuma nav izdota tikai, lai daritu godu Dr. Ulafam Jansonam....gramatas saistauds ir Germana celojums uz Australiju, lai turienes latviesiem populara interpretejuma un ar raksturigo trapigumu daritu zinamus dazus faktus par lielinieku taktiku, padomju diplomatiju, latviesiem Padomju Savieniba 20.-tos un 30.-tos gados un tagadejo "varas iestazu" sacha kaulinu vilcieniem pret latviesiem."" (G. Irbe) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
514 Germanis, Uldis Ta Lieta Pati Nekritis Amerikas Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + 
138 pp. In almost as new condition, Very good, clean, tight, bright copy without dj." Uldis Germanis nemekle tikai vestures kailos faktus vien. Vina spriedumos, pardomas, vienmer ieausas latviesu personisko tragediju raksti. Vins musu verdziskumam un nesaticibai atceras vardus...... nemiera, nesaderibas un brivibas alku apsestiem latviesiem." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
515 Germanis, Uldis Ta Lieta Pati Nekritis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics [cover] 
138pp. Very good, clean, tight copy. v.g. likewise. Ulza Germana rakstus neiesaku lasit tadiem, ("skaistiem" latviesiem), kas vel joprojam apzvere, ka vinu pagasta visi saimnieki bijusi "goda viri" un staigajusi "taisnam muguram"... Vina raksti trauce atminu... snaudu." (V. Pelecis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
516 Germanis, Uldis Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam
Stockholm Ziemelzvaigzne Memento 1986 Third Edition Soft Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
517 Germanis, Uldis Zili Stikli Zali Ledi Rigas Piezimes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good Al. Kruka [cover] 
318pp. Photographs Dj. has a small chip to spine and some slight wear. Enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean copy." Gramatu Zili stikli, zali ledi var izlasit viena nakti no vaka lidz vakam ar neatslabstosu interesi. Ta uzrakstita spraigi, saista un ir ar apskauzamu humoru.... Germana raitie atminu telojumi ieintereses ne tikai katru vecu ridzinieku, bet ari tos, kas nav ne dzimusi, ne augusi Riga." [A. Balodis 1969] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
518 Germanis, Uldis Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam
Stockholm Ziemelzvaigzne Memento 1985 Second Edition Soft Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
519 Germanis, Uldis Latviesu Tautas Piedzivojumi I-IV
Toronto Celinieks 1974 Third Edition Hard Cover Very Good + Gvido Bruveris 
401pp. Illustrated by Gvido Bruvereis Green cloth with green slipcase. A very good, clean, tight, bright copy. "Gramatas centralais motivs ir latviesu tautas cina par savam tiesibam un brivibu....sis stasts parspej dazu labu deku un piedzivojumu romanu, un tomer tas ir tikai stasts par kadas tautas un valsts likteni." "Tas, kas padara Ulza Germana pieeju vesturiskas vielas aptversana interesantu un neierastu, ir autora vienlaikus nopietna "hronista intonacija", gaisiga literari aizraujosa atmosfera. Tas ir augstas kvalitates publicistikas stils. Viens no sadiem vestures parskatamibas veiksmes. sturakmeniem ir Germana speja sarezgitus vesturiskus un politiskus procesus atklat vienkarsa (tacu ne vienkarsota), dinamiska pluduma." (A. Korosevskis) Senie Laiki; Viduslaiki : Jaunie Laiki; Visjaunakie Laiki [ lidz otra pasaules kara beigam]; Kartes. Heavy book. May require additional postage. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
520 Germanis, Uldis Izvertesanai Par Musu Vesturisko Pieredzi
Stockholm Memento 1993 Paper Cover Very Good + 
64pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Ka papildinajums U. Germana gramatai "Zinasanai" --- Memento izdeva nelielu publikaciju "Izvertesanai" Norisinas cina par realas neatkaribas iegusanu -- Sai sakara ir radusies raksti , kas atspogulo si sarezgita parejas posma norises. Ar tiem tad papildinats rakstu krajuma "Izvertesanai" jaunais izdevums." ( Memento) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
521 Germanis, Uldis; Berklavs, Eduards Dialogi Vestules Un Publikacijas 1989 - 1977
Riga Valters Un Rapa 2007 Hard Cover Very Good + 
294pp. Gramata apkopota divu nozimigu Latvijas personibu privata sarakste, atklajot ne tikai izcila publicista Ulda Germana un legendara politika Eduarda Berklava spriedumus un vertejumus nacionali politiskajas aktualitates, bet ari iepazistinot ar pieredzes bagato viru viedokliem par vienu otru musdienu politika loti aktivu un redzamu darbinieku. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
522 Gete, Johans Volfgangs Fausts Tragedija J. Raina Tulkojuma
Riga Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads 1936 Hard Cover Near Fine Fr. Stasens 
592pp. Illustrated. An attractive near fine copy with a presentation inscription written in a clear, well formed copperplate hand. "Rainis, pirmais Getes muza darba latviskotajs, par so darbu rakstijis: ""Fausts" ir stipra pils pret seklumu." Savukart Janis Sudrabkalns raksturo tulkotaja veikumu: "Fausta" tulkojums pieradija, ka latviesu valoda var izsacit vissarezgitakas domas, ka tai pieejami poezijas smalkumi un filozofijas dzilumi." (Zvaigzne) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
523 Gete, Johans Volfgangs Trans, By Valdis Bisenieks Fausts Tragedija
Riga Jumava 1999 Hard Cover Almost As New Very Good + 
487pp. Notes. Some mild wear to dj spine t&b, else an as new copy. bright, tight, unmarked. "Biseniekam ir nozimigi tulkojumi ne vien no vacu, bet ari italu valodas. Vins ir partulkojis Atskanu hroniku. Partulkot Geti, Rilki, Cveigu, Teodoru Mannu - tas ir gruts uzdevums, lielakoties pasa tulkotaja izraudzits. Viss vienmer veikts ar cildinamu rupibu. " (Janis Liepins) "lasidams Faustu, Bisenieks sapratis, ka ta ir dzives Bibele, pie kuras jaatgriezas ik pec gadiem: dzila filozofija viegla veida un aspratigos, suligos telos. Tiesi suliguma vinam pietrucis Raina atdzejojuma. "Rainis jau butiba ir Sillera tipa dzejnieks, vinam teli ir ideju neseji. Getem patosa nav." ----- Skujenieks , uzsver ka vina (Bisenieka) Fausta tulkojums ir musdienigaks neka Raina veikums." 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
524 Gimbutas, Marija The Slavs
New York Praeger Publishers 1971 Very Good + Very Good + 
240pp. Photographs, drawings. A very good, clean, tight, bright copy. "Professor Gimbutas gives us the Story of the Slavs from their third millenium B.C. origins between the Carpathian mountains and the Dniepr River to founding of the first distincyively Slavic states: Great Moravia in the 9th century A.D. and Kiev in the 10th.The account of each era and development is supported by the latest archeological and linguistic evidence available. The archeological findings are copiously illustrated by photographs and drawings, and there arenumerous examples of linguistic problems. ----" ( American Historical Review" 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
525 Gimbutiene, Marija ( Marija Gimbutas ) Balti Aizvestruriskajos Laikos Etnogeneze, Materiala Kultura Un Mitologija
Riga Zinatne 1994 Pictorial Hardcover Very Good 
224pp. Drawings b&w photographs. A very good, clean copy. Tulkojums no lietuviesu valodas originala (Vilna-: 1985) - autores papildinatas un parstradatas versijas no 1963. g. anglu valoda izdota darba: Marija Gimbutas, The Balts. New York: Praeger. "Autore saja darba pieversas baltu cilsu etnogenezei, materialai kulturai un mitologijai. Vina stasta par tautam, kuras pieder pie baltu valodu grupas, proti par prusiem, lietuviesiem, latviesiem un vinu senciem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
526 Ginters, M; Noritis, A; Ginters, V. Noritis Rakstu Krajums Gleznotaja Naves 10 Gadu Atcerei
Stokholm Zelta Abele 1952 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
157pp. 1500 copies. Illustrated. Numerous reproductions, photographs. . colour plates. Some faint wear to front cover with some light bumping to spine extremities... else interior bright and clean.. A. Norisa, V. Dambergas, M. Kovalevskas, V. Valdmana, Ans.Eglisa, T. Tomsona, V. Ciesnieka R. Kronberga, J. Kalmisa, M.Vetras, V. Darzina, M Goppera un citu vina pazineju atminas un iespaidi.. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
527 Ginters, Valdemars Karogi Senaja Latvija
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + V. Hartmanis 
80pp. Very good, clean, tight copy. Notes, bibliography, illustrated. "Saistot jautajumu par musu karoga cilmi ar karogu veidiem un to nozimi viduslaikos, Valdemars Ginters sarakstijis nelielu, bet eruditu un noderigu darbu - Karogi senaja Latvija. " 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
528 Girnus, Juozs ( Juozas Girnius) Tauta Un Uzticiba Tautai
(Indianapolis} Akademiska Dzive 1963 Hard Cover Very Good + Very Good + 
191pp. Footnotes. Translated from the Lithuanian by Zarinu Janis. A very good, clean, tight copy with original clear plastic dj.. "Lietuviesu filozofa Girnus gramata ir nopietna apcere par galvenajam problemam tautibas jautajumos, izvertejot attiecigo francu, vacu un lietuviesu literaturu pasreizejo apstaklu gaisma. Ievadvardos autors uzsver, ka si darba noluks nav sociologiska partautosanas analize, bet tautiskas uzticibas morala pamatosana....Bez dzivam saitem ar tautu dzimtene musu centieni klus par iebalzameta lika saglabasanu. " ( P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
529 Godins, Guntars CV Dzejoli (1978 - 2008)
Riga Janis Roze Hard Cover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
247pp. Fine, Unread. "Veidojot so gramatu, esmu izmantojis publicetos, cenzuras aizliegtos un tolaik nepublicetos, ka ari pilnigi jaunus dzejolus," par savu dzejolu izlasi stasta dzejnieks. "Ta nav izlase parasta nozime, ta ir jauna gramata, kura ieklauta ari dala veco dzejolu. Ta ir mana 30 gadu dzejas subjektiva atlase, mans dzejolu CV. Nekad neesmu bijis daudzrakstitajs, vienmer esmu vairijies no atkartosanas paguruma. Esmu uzskatijis un ari tagad uzskatu, ka dzeja ir galvenokart saruna. Saruna ar sevi, ar otru cilveku, ar liesmu vai veju." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
530 Godins, Guntars ( Translated and Compiled By ) Ozols Auga Debesis
Riga Nordik 2002 Hard Cover Very Good + 
209pp. A very good, clean, tight copy. "- Sis dziesmas radusas kadus divus gadu tukstosus pirms Kristus dzimsanas, un sakuma tas bijusas dziedamas. Tapec es krietni papetiju ari igaunu tautas muzikas materialus un dziesmu ritmisko figuru mekleju muzika. Krajumam esmu devis nosaukumu "Ozols auga debesis", jo man sis tels loti patik. Kaut kas lidzigs musu garajai pupai. Ja cilveks to stada savam priekam, ozols izaug lidz debesim un no ta tiek gan baznictornim, gan jaunai istabai. Pavisam gramata bus 150 dziesmu, turklat daudzas no tam ir krietni garas. Tas ieved musu ziemelu kaiminu domu pasaule un dara mums tuvaku igaunu tautas dveseli " ( G. Godins) Godins sanemis 2002 g. Literaturas gada balvu par so gramatu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
531 Goldfarbs, Aleks, Litvinenko, Marina Disinenta Nave Aleksandra Litvinenko Noindesana Un Cekas Atgriesanas
Riga Dienas Gramata 2007 Pictorial Hardcover New 
232pp. Unopened, in original shrink wrap. "Kops 1998. gada, kad Litvinenko pazinoja, ka FSB pasutijis vinam magnata Borisa Berezovska slepkavibu, vins citu pec cita cela gaisma FSB tumsakos noslepumus. Pec dramatiskas begsanas uz Londonu vins, biezi stradajot plecu pie pleca ar Aleksu Goldfarbu, sesus gadus pavadija, izmekledams noziedzigu notikumu virkni oligarhu un zurnalistu slepkavibas, Ukrainas prezidenta Viktora Juscenko saindesanu velesanu kampanas laika, karu Cecenija, kas kluva jau neizsakami skarbs. “Disidenta nave” lauj ielukoties Putina Kremla netirajos noslepumos, kuru atmaskosanai Aleksandrs Litvinenko veltija savu dzivi. No anglu valodas tulkojusi Sandra Rutmane." ( izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
532 Goldmanis, Janis; Mednis, Edvins Latviesu Strelnieki Muzibas Gaisma
New York Strelnieks 1953 Hard Cover Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
237pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Title page has Arnold Sinkis' signiature. Sinkis was the author of "Kurzemes cietoksnis." Rakstu krajumu sakartojusi Janis Goldmanis un Edvins Mednis "Parrunajot so stavokli ar otru musu valsts domnieku Jani Zaliti, nacam pie atzinas, ka vislabakais butu, ja mes dabutu atlauju noorganizet Krievijas armijas sastava nacionalas latviesu vienibas." ( J. Goldmanis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
533 Goppers, K[arlis], Generalis Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku
Stockholm Zelta Abele 1966 Second Edition Hard Cover Very Good + 
54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
534 Gordon, Frank Latvians And Jews Between Germany and Russia
Stockholm Riga Toronto Memento - Daugavas Vanagi 2001 9187114089 Soft Cover Very Good 
136pp. Revised edition A very good, clean, tight clean copy. Translated into Englishby Vaiva Pukite and Janis Straubergs. " Historical facts mix with human prejudices, brazen lies, distorted perceptions, grievances, and vengeance. The rational mixes with the irrational....My purpose is to help the reader understand what actually happened in this time and place to the relationship between these two peoples." ( F. Gordon) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
535 Gordons, Franks Publicistika
B.v. ETP 2011 Pictorial Hardcover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ints Vilcans (cover) 
271pp. Fine. An unread copy. Ieklauti autora atlasiti raksti no Laika, Brivas Latvijas, Latvijas Avizes un Jaunas Gaitas " vienmer tiek pausts atklats un vispusigs viedoklis par sabiedriba apspriestam temam, kas balstits uz vina plašajam zinašanam vesture, politika, literatura un profesionalas darba pieredzes zurnalistika, neizvairoties no diskutabliem un sapigiem jautajumiem, paužot savu viedokli ipaša asa un tieša valoda. Domaju, ka pasaules redzejuma paplašinašanai ikvienam vajadzetu iepazities ar šiem rakstiem" ( I. Vaidere) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
536 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
537 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "...otra gramata..... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
538 Gorsvans, Janis Mans Milais Ausa
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1988 Paper Cover Very Good + Janis Gorsvans (cover) 
196pp. "Ieva un Gatins, "pa dzivi mulladamies", aulojoties un niekojoties, atstaj savu milestibu neizmiletu. Gatina dzive ienak citas sievietes, un Ieva uz bridi pazud no vina dzives. Gatins raksta vestules, kas nenosutitas krajas kaudze. Bet tada ir vinu milestiba: vinu kazu mielasts ir bez kazam, un kazu nakti Gatins gul viens uz gridas. Un tomer viniem pieder mazs sturitis paradizes" (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
539 Grasmane, Maruta Majturiba Tamboresana Un Adisana
Riga Zvaigzne 1993 Second Edition Pictorial Hardcover Very Good + 
223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
540 Grasmane, Maruta Latviesa Cimdi
Riga Sena Klets 2014 Second Edition Pictorial Hardcover New Small 4to. 
433 pp. Extensively illustrated in colour. An attractive book. Summary in English. Mirdza Slava was Maruta Grasmane's Teacher. This is the most recent publication on Latvian ethnographic mittens. "The aesthetic value of our mitts is related to the multitude and richness of colours and patterns. Our obligation is not only to preserve these, but also to develop and perfect this ancient cultural and historical art form." (M. Grasmane) "Tautas terpu meistares un "Senas klets" dibinatajas Marutas Grasmanes jaunaka gramata veltita latviesu etnografiskajiem cimdiem. Daudzu gadu izpetes darba autore Latvijas Nacionala vestures muzeja, Liepajas muzeja un Latvijas Etnografiska brivdabas muzeja krajumos izvelejusies 177 no 18. gs. lidz 20. gs. sakumam tapusus cimdus, kuri vislabak raksturo dazadu Latvijas novadu cimdu adisanas tradicijas. Gramata publicetie cimdu paradijumi un to tehniskie zimejumi lauj iepazit latviskas durainu darinasanas tradicijas un rakstus, ka ari rosina lasitajus smelties iedvesmu saviem rokdarbiem." (Mansards) Heavy book, over 1kg. Extra postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
541 Grebzde, Irma Tikai Meitene
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good Rasma Galiniece 
"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
542 Grebzde, Irma "Sejejs Izgaja set" Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir labs, kaut ari musdienu bezdieviga gaisotne, neparasts makslas darbs, un man strupi janoraida Jura Silenieka nostaja, kas atteicies so romanu literari izvertet, iedomajoties to ka pirmam kartam sektantisku propagandu?! ( G. Smelters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
543 Grebzde, Irma Zosukalna Meitenes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good Very Good Guido Bruveris (cover) 
251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
544 Grebzde, Irma Sveicinata Mana Dzimtene
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1960 Very Good Very Good Rasma Galiniece 
301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma paradas sai gramata." (J.Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
545 Grebzde, Irma Meitene Un Puke
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + 
288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka vecs sniegs pavasara siltaja saulite. -- Te pasaule un pat laika gajiens ir apgriezti otradi, un mes dodamies atpakal vientiesiga jaunibas pasaule." (O. Puravs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
546 Grebzde, Irma Te Nu Es Esmu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Rasma Galiniece ( Cover and illustrations) 
223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
547 Grinens, V. (Edited by) Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs
Ottawa Latvian National Federation in Canada 1980 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nospraudusi daba, nosaka saimnieciskie apstakli un valsts agrara politika. (J. Birznieks 19440) Heavy book - additional postage required - please contact Trimdadimd Books for best shipping rates. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
548 Grinfelde, Milda; Rumnieks , Valdis Kapec Es Esmu Caks? Pedeja Desmitgade
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + 
. M. Grinfelde bija dzejnieka Aleksandra Caka pedejo gadu lidzgaitniece, kurai veltita A. Caka milas lirika atrodama krajuma "Debesu davana".---Pec Stalina naves vinu ( Grinfeldi) 1956. gada atbrivoja no legera.---Kopa ar rakstnieku Valdi Rumnieku vina sarakstija gramatu "Kapec es esmu Caks?" " Pec morala trieciena --- Caks vairs nebija dross par to, ko raksta: vienmer urdija saubas, vai vins pareizi redz, vai vins pareizi jut, vai vins lieto pareizos vardus. Caka dzejoli klust aizvien uzsvertak optimistiski, tiesaki un vienkarsaki, ari klaji didaktiski." (M. Grinfelde) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
549 Grins, Aleksandrs Septini Un Viens
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Sigurds Kalnins 
67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
550 Grins, Aleksandrs Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam
1972 Atvase Hard Cover Very Good + P. Purmalis [et al.] 
95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
551 Grins, Aleksandrs Varonu Gramata
Gauja Paper Cover Almost As New K. Krauze 
125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
552 Grins, Janis Redaktora Piezimes
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + 
259pp. Photographs A very good, clean , bright, tight copy, enclosed in clear mylar dj. protector. Sakartojis Ervins Grins "Janis Grins musu kulturas perspektiva iezimejies ka personiba, kas neapmulsa izkarotas neatkaribas intravertaja jaunsaimnieku gaisotne, bet atrava lidz galam vala Latvijas kulturas logu-- Vins ir musu vestures kulturas un radosa darba demokratijas istenotajs; patriots, kas uzdrosinajas spitet intellektuali aprobezotas autokratijas latviska gara bagatibas nonivelesanas slieksmem" ( G. Irbe) "ar 1928. gadu Grins uznemas firmas Valters un Rapa zurnala "Daugava" vadibu, izveidojot to par nozimigako latviesu rakstnieku darbu pirmpublicejumu vietu. "Daugava" bija vienigais izdevums, kas trisdesmitajos gados latviesu publiku plasi un rupigi informeja par arzemju literaturu." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
553 Grins, Janis Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1951 Paper Cover Very Good + 
176pp. Spoine showing some light yellowing, else a very good, clean, tight copy. "Jana Grina stasti "---paslepta vai tiesa veida katra Grina stasta par esencialo elementu izvirezas kada aktuala trimdas dzives problema---- --- jaunas paudzes asimilacija,, dikdieniga spriedelesana,, romantiskas avanturas, niksana atminas un karatavu humora ---" (J. Rudzitis) xxx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
554 Grins, Janis Tris Legendas
Copenhagen Imanta 1960 Hard Cover Very Good + Very Good 
89pp. 500 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Translucent glasine dj. shows some ageing. Saturs: Etjena Larosa dzives stasts. Divi markizi un blusas. Girta Aizupa celojums uz Gvineju. " Si gramata ar trim lrgendam par cilvekiem un notikumiem, aiz kuriemblazmo gan autora dzimtenes, gan Rietumeiropas vestures slaveno reize ari asinaino gadsimtu sudrabaini sartie kavi, Ir Imantas apgada sveiciens rakstniekam Janim Grinam vina 70. dzimumdiena. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
555 Grins, Margers; Grina, Mara Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations
Riga Everest 1992 Second Edition Hard Cover Very Good Small 4to. 
452pp. Musical notation, diagrams. A very good, clean, tight copy. Detailed summary in English pp. 437-452. Originally published as the scarce 1983 edition. "Ja ikviens latvietis iepazitos ar savas tautas senajam parazam, to sakotnejo nozimi un parmainam laika gaita, tad sis zinasanas veidotu drosu un pareizu pamatu tadas latviskas dzives kopsanai, kada iespejama solaiku apstaklos--" (Autori) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
556 Grinups, Kurts Cauri Komunistu Ellei
Latvia Autora Izdevums 2005 Pictorial Hardcover As New 
111p. Photographs. An as new copy. Kureliesa un partizana Grinupa atminas."Bez pagatnes nav nakotnes, tadel, dzivojot uz prieksu, mums ir jaatskatas pagatne. No pagatnes varam gut macibu turpmakajam darbam un dzivei, atceroties pagatni, varam sausmas nodrebet vai patikamas atminas veldzet noguruso pratu un sirdi. Kad mani 1946.gada tiesaja par piedalisanos Latvijas nacionalo partizanu darbiba, es sevi neatzinu par PSRS pilsoni. "Esmu bijusas Latvijas brivvalsts pilsonis," ta atbildeju tiesatajiem. Nosodu to, ka Padomju Savieniba okupeja Latviju un citas Baltijas valstis. Visa Baltija 1940.gada piedzivoja okupaciju un tas sekas. Latvijas valdibai un pilsoniem ir tiesibas atgadinat visai pasaulei par PSRS uzspiesto verdzibu, par tukstošiem notiesato, izvesto, spidzinato, nobendeto, kuri nekad vairs nespes atgriezties sava etniskaja dzimtene." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
557 Grislis, Egils Par Dievu Un Latviju Meditacijas Un Esejas Par Dzivi Un Ticibu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + I Rumpeters (cover) 
303pp. A very good, almost as new copy. Izvilkumi no satura raditaja: Palaviba Kristum; Martins Luters un patriotisms; 18 novembra svinibas; Plkv. Oskara kalpaka pieminas diena; Paklausiba Dievam; Vasarsvetkos; 14. junija seras pieminot; Kapu svetku atminas par daziem Latvijas kapiem; Kura virziena ir tavs vaigs? 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
558 Grislis, Egil Devotional Theology Meditations on Christian Existence
Wyndham Hall Press Paper Cover As New 
153pp. As New. "Egil Grislis is an accomplished theologian, with a scholarly knowledge of Christian History" --- "a wise and witty book, learned and literate, often surprising, and refreshingly original" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
559 Griva, Zanis Pasaka Par Diegabiksi
Riga Latvijas Valsts Izdevniecîba 1960 First Edition Pictorial Hardcover Very Good Margarita Staraste 
[44 pp.] Atractive illustrations. Corner tips bumped and worn. Bottom lower edges lightly worn, else a very good, bright, clean, tight unmarked, uncreased copy with neat owner's sig. on fep. and tp. with a pasted in printed children's illustration on rear end paper. Staraste's Illustrations still vibrant in this edition. "Pasaka par brunurupucena Diegabiksa celojumu pec laimes. Apcelojis plaso pasauli, Diegabiksis saprot, ka laimes zeme ir majas. Margaritas Starastes zimejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
560 Grivans, H. M. Avju Gans Nojaunarajiem
Author's Publication 1980 Paper Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
215pp. Photographs. A very good copy. . Light sunning to spine. "Macitajs Grivans izsmelosi apraksta vairakkartigas apcietinasanas un izsutijumus soda nometnes. Okupacijas varas spaidi paradas visos sikumos. - Ar merktiecigu metodi padomju vara megina sagraut cilveka garigo un fizisko speku, lai tad piespiestu apliecinat neizdaritus kriminalus, vai politiskus noziegumus.. Si gramata liecina par kalposanu Dievam, par nesalauzamu ticibas speku, kas nepazist bailes."( Prof. J. V. Klavins) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
561 Grods, Arvis Klavnieki Vestijums Par Otro Delu Un Vina Abiem Braliem, Ari Par Tevu, Kas Sirmos Gados Megina Apjegt Gimene Notikuso.
Tukums Atauga 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
198pp. "Pec daudziem gadiem Janis Klavnieks nejausi atrod videja dela Antra dienasgramatu, lasa to, atceras, analize, gremdejas pardomas par so skarbo laiku, dod savu novertejumu gan par Antri, kurs karojis SS-legiona rindas, gan par vecako delu Andreju, stradnieku gvardu, kurs cinijies pret fasistiem. Laikmetu griezos tiek parbauditi cilveku raksturi." (Atauga) Autors sanemis Triju Zvaigzu ordena zelta goda zimi 1997g. par saviem nopelniem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
562 Grots, Janis Dzilos Sniegos Dzejas 1930-1937
(Eutin) Germany Andreja Ozolina Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good 
156pp. Dj. with some small chips in attractive mylar protector; else a very good, clean, tight copy. "30. gadu otra puse Grota dzeja domine individuali motivi - krajuma "Dzilos sniegos" verojamas bernibas atminas, dzives atzinas. Grota ideali nesaskan ar dzives istenibu, vina trauksmaino domu ieskauj smeldze, rugtums, vientuliba." (Darana) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
563 Grots, Janis Vejs No Juras 1924 Dzejas 1926
Riga Kulturas Balss 1927 Rebound Very Good 
78pp. Rebound, " Grots piedalijas dzelzcelnieku streika 1921. gada, darbojas kreiso studentu organizacijas, vairakkart apcietinats. Grots bija viens no zurnala "Trauksme" dibinatajiem. No 1926. lidz 1934. gadam - laikraksta "Socialdemokrats" literaras dalas vaditajs. -- Pirmie dzejolu krajumi - "Pavasara udeni" (1925), "Vejs no juras" (1927), "Vakara makoni" (1930) - ir trauksmaini, nemierpilni, kas noliedz kapitalistisko istenibu, pauz ticibu cilveces nakotnei." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
564 Grozgalvis, V. (Voldemars) Saimniekosanas Pamatjautajumi
Nuremberg [?] Viktors Purins 1947 Paper Cover Very Good 
242pp.Photographs. tables, diagrams. Rear cover has some small discolourations else a very good, clean, sound, unmarked copy. Pages uniformly aged. So gramatu bija paredzets izdotjau Latvija 1944. gada --- varam secinat, ka lauksaimniecibas pamatjautajumi ir vieni un tie pasi visur kur lopkopiba un laukkopiba apvienojas viena saimnieciba. --- gramata noderes visiem kam bus janodarbojas ar lauksaimniecibu --- se ir meginats isuma noskaidrot saimniekosanas pamatproblemas un apskatit saimniecibu ka organisku vienibu." (autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
565 Grundmane, Dzintra (edited by) Trimdas Latviesu Sporta Vesture 1945 - 1995
Latviesu Sporta Padome Arzemes 2001 Hard Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
839pp. Illustrated. As New. " Gramata ir trimdas latviesu sporta vestures apkopojums, ko sagatavoja ASV, Kanadas, Anglijas, Australijas, Vacijas un Zviedrijas redadaktori. Gramata iepazistam latviesu trimdas sportistu sasniegumus un sporta darbinieku paveikto, organizejot sporta dzivi kara gusteknu un Vacijas beglu nometnes, ka ari savas mitnes zemes pec izcelosanas no Vacijas." ( S. Ozola) HEAVY BOOK additional postage. Contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
566 Grutups, Andris Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga
Riga Atena 2007 Pictorial Hardcover Almost As New 
Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmigo gajumu. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
567 Gubina Indra Sidrabkazas Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
568 Gubina Indra Sarta Svitra Debesis
Ithaca Mezabele 2003 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
569 Gubina Indra Dziesma Tevi Esmu Dzejoli
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Gundega Cenne 
96pp. Very good, clean, tight copy, without dj. "Indra Gubina pieder pie stiprajam sievietem, kuras nesamierinas ar likteni." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
570 Gubina Indra Velreiz Turp Un Atpakal
Ithaca Mezabele 2008 Trade Paperback As New 
226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no kuram gruti skirties. Galvenais jo stastu temats ir vecaku cilveku vientulibas un atstatibas sajuta - aktivie darba gadi pagajusi, liela dala draugu pazudusi vai aizgajusi aizsaule, berni iesaistijusies savas dzives. Si ir ari pasas autores dzive." ( Astra Roze) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
571 Gubina Indra Kaza Kapa Debesis Celojumu Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
203pp. Autores piezimes no Egipte, Meksika, Skotija un Australija piedzivota. "Sis ir suligas, krasnas un bagatas piezimes... gramata var atrast pardomas un sapnus, atzinas un atminas, noskanas un izjutas.[E. Freimanis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
572 Gubina Indra Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---patstavigas un intelektuali gaisas, sevi stabilas un stipras." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
573 Gubina Indra Ziema Nak Pretim
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
574 Gubina Indra Uz Akmena Stavedams
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un draugi."(I. Bredrichs) Romans godalgots ar K. Barona premiju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
575 Gubina Indra Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti
Newton LaRAS Gramatu Klubs 1993 Trade Paperback Very Good + Regina Cernavska 
"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
576 Gubina Indra Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)
Toronto Autores Izdevums 1999 Original Card Almost As New (Arnis Gubins (cover) 
106pp. Almost as new. "Kas palika pari?" Ta vaica Indra Gubina, daudzkart godalgota trimdas autore, dzejoli, no kura nemts pirmas dalas motto. Kas palika pari no jaunibas un redzeta, no dabas skaistuma, milestibas, attiecibam ar vietam un cilvekiem. Un, vienmer, no valodas. Izbrineti, vina piebilst, "divaina spele." ( I. Ezergaile) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
577 Gubina Indra Pienakums Nav Milestiba
Ithaca Mezabele 2001 Paper Cover Almost As New 
165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un nosverti" (J. Silenieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
578 Gubina, Indra Par Plasu Juru Dzejas
Toronto Greenwood Printers 1982 First Edition Hard Cover Very Good Regina Cernavska 
68pp. Clean tight copy. Presentation inscription on title page. "---ietverti34 dzejoli, kas visi radusies Gotlande notikuso trimdas dziuesmu svetku ierosme. ---Tacu blakus sajusmai un pacilajumam dzimtas zemes tuvums modina ari senas atminas --- Liroepikai raksturiga veida sais dzejolos izteiktais pardzivojums nav pasas dzejnieces vien, bet reize parstav visas trimdas izjutas."(N. Valtere) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
579 Gubina, Indra Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
580 Gubina, Indra Raksts Puteklos
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Laila Rava (cover) 
208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
581 Gubina, Indra; Janovskis, Gunars Vai Ilgi Vel
Toronto Amber Printers and Publishers 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket E. Dzenis 
158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
582 Guest, Alfred A When Day Is Done
Chicago The Reilly & Lee Co 1921 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Signed by Author
191pp. A very good, clean, tight copy with very slight wear. Paper shows light ageing. Signed by the author on the half title. " Sincerely Yours Edgar A Guest. July 1921" "sentimental, optimistic poems" "Shunned by "those highbrow, longhair intellectual critics and writers," Guest followed a clear and simple formula to journalistic success: "I take simple everyday things that happen to me and I figure it happens to a lot of other people and I make simple rhymes out of them." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
583 Gulbis, Harijs Degosi Debesu Akmentini
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti «simboli», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
584 Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam
Riga Jumava 2004 Hard Cover New 
552 pp. New. "-- vardnicas uzdevums ir paradit latviesu valodas vardu pareizu rakstibu -- Svarigs vardnicas uzdevums ir ari sniegt informaciju par vardu gramatiskajam formam, to rakstibu, daleji - paradit variantus, homografus, vardu lietosanu teksta un atseviskos gadijumos izrunu; tas risinats vardnicas skirklos." "Vardnica paredzeta ne tikai skoleniem, bet ari biroju darbiniekiem, redaktoriem, zurnalistiem ----" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
585 Gustafson, Ralph Rivers Among Rocks
Toronto McClelland & Stewart Limited 1960 Printer Wrapper Very Good + Frank Newfeld 
Unpaginated with 43 poems. Wrapper or dj. part of spine. "French flaps" Some very mild ageing to spine, otherwise covers white and clean. Interior, very good + , bright and tight. Attractively illustrated by Frank Newfeld. "his transformation as a poet is clearly observable in Rivers among rocks (1960), which was the first of his books to be published in Canada, and in some ways the real beginning of his accomplishments. (B. Whiteman) "-- lyrical blending of wonder, word magic and maximum awareness" (V. House) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
586 Gutmane, Margita Kas Zinas Stastit
Ziemelblazma- Janis Abucs 1976 Paper Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
110pp. "Jautajumi par butibu, divu nacionalo identitasu radita iekseja diskusija turpinas M. Gutmanes otraja dzejolu krajuma "Kas zinas stastit" - "savas" vietas neesamiba, ja nav balss un valodas, kas atsaucas, kustibas bezjedziba, jo nav merka, nav vides, nav sapnu , begliem nav maju un nav iespeju istenot savus sapnus par majam." ( A. Rozkalne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
587 Gutmane, Margita Dzive Ir Viens Vella Izgudrojums Veronika Strelerte Manas Atminas
Riga Neputns 2013 New 
232 pp. NEW. Photographs Apgads Neputns laidis klaja Margitas Gutmanes gramatu par dzejnieci, kas lauj pietuvoties vinas personibas ipasajam fenomenam musu kultura. No loti privata, personiska skatupunkta uzrakstita, gramata taja pasa laika piedava bagatigu vesturisku un nezinamu trimdas literaturas dzives materialu. Gramata ilustreta ar atteliem no autores un Veronikas Strelertes dela Pavila Johansona privatajiem arhiviem." ( Neputns) yy 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
588 Gvareski, Dzovanino Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans
O. Dika Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Censonis Ozollins 
230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
589 H.J. (Haralds Jegers) Latwijas Walsts Pasludinaschana 18 Nowembri 1918 G. Rakstu Wainags. H. J. Sakopots
East Lansing Gauja 1979 Facsimili Reprint Original Card Very Good + 
51pp. Facsimili reprint of the 1918 Astra Riga edition. "Zurnalista H.J. jeb Georga Haralda Jegera apkopotais rakstu vainags Latwijas walsts pasludinaschana, kurs tika sagatavots jau 1918.gada 20.XI -- ir vislabakais iedvesmas avots tam, kurs velas noklut tuvak musu valsts dibinasanas pardzivojumam. Pasludinasana ir sakopotas pa laikrakstu slejam izkaisitas tautas prieksstavju runas, preses atsauksmes, dzejnieku sveicieni brivajai Latvijai un citi karsti iespaidi. Tiesi no sis brosuras parasti tiek citetas dibinasanas ainas" (E.Zirnis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
590 Hartmanis, Karlis Dzives Krustceles
Gauja Very Good + Very Good 
169pp, Dj shows some slight wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Sis gramatas autoru, Karli Hartmani Pirma pasaules kara sakuma iesauc armija, tiesi no darba vietas, Dzerbenes ministrijas skolas, kur vins ir sis skolas parzinis. Sini gramata autors saistosa stastijuma apraksta savus piedzivojumus no pirmas mobilizacijas dienas, lidz atnaksanai uz Cesim kur vins uznemas Cesu draudzes skolas pârzina un ergelnieka pienakumus." (R. Kruklitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
591 Haupt, W(erner) Kurland Bildchronik Der Vergessenen Heeresgruppe
Dorheim Podzun Verlag 1970 Very Good + Good + 
"In sechs schweren Schlachten versuchte die Rote Armee, die weit von der Front entfernte Heeresgruppe Kurland zu überrennen. Mit dem Rücken zum Meer hielt die Heeresgruppe Kurland bis zum Tage der Kapitulation. In eindrucksvollen Bildern und ausführlichen Texten zeichnet der bekannte Autor Werner Haupt das Geschehen um die vergessene Heeresgruppe nach, die von Hitler ursprünglich ausersehen war, offensiv dem Russen in die Flanke zu fallen. Er war es, der sich weigerte, die Soldaten aus ihrer hoffnungslosen Lage durch Evakuierung zu befreien. Ein Text-/Bildband über die Heeresgruppe Kurland, dessen zwingender Eindringlichkeit sich niemand entziehen kann." (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
592 Hazenberga-Sturma, E[dite] In Honorem Endzelini
Chicago Cikagas Baltu Filologu Kopa 1960 Linen Very Good + 
164pp. Very good, almost as new. 500 copies. In German and Latvian. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
593 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere. V1.
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1974 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs A very good, clean, tight copy Pirma Dala. DV organizacijas dibinasanas prieksvesture, izveidosanas un DV Centralas Valdes darbs laika no 1952 lidz 1972 gadam. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
594 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere V.2
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1976 Hard Cover Very Good + 
448pp.Photographs. A very good, clean, tight copy. Otra Dala. DV organizacijas darbs no 1952. lidz 1973 gadam 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
595 Hazners, Vilis Varmacibas Torni II "Kara Noziedznieka Stasts"
Lincoln Vaidava 1985 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
515pp. A very good, clean, bright, tight copy. Documents, photographs, Newspaper articles. Materials in English with a substantial introduction in Latvian. A very good, clean, bright, tight copy. Hazners was accused by the US Justice department of participating in the killing of Jews in 1941, a charge of which he was aquitted. Since the aquittal he has put together a volume of court documents and published it as the second volume of Varmacibas Torni. (D.S. Wyman) yy 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
596 Hazners, Vilis Varmacibas Torni Atminas
Lincoln Vaidava 1977 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
643pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Small previous owner's label on front endpaper and on blank verso of front free endpaper. Some very mild edge and corner wear, endemic to this edition. "Si ir viena no musu labakam atminu gramatam. Ne tikvien Haznera dzive ir bijusi notikumiem bagata, vinam ir ari "laba spalva", vietvietam pat meistariska.-- Visu, ko Hazners ir uznemies veikt, vins ir veicis ar uzslavu. Tas laikam ir ta sauktais latviskais gars. Un vismaz no vesturnieka viedokla skatoties, vislielaka no uzslavam Hazneram pienakas par sis gramatas sarakstisanu." (A. Ezergailis) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
597 Hazners, Vilis; Sprogis, Elmars (Editors) Latvijas Kara Skola
Lincoln Nebraska Latviesu Virsnieku Apvieniba 1979 Hard Cover Very Good + 
399pp. Photographs. An attractive, very good clean, tight copy. "....ar so tiek nodots latviesu vesturniekiem un lasitajiem ka dokumentars parskats par musu neatkarigas Latvijas valsts vienreizeju augstaku macibas iestadi, kada bija Latvijas Kara skola....."xx 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
598 Heidenstams, Verners Von Karoliniesi
Stockholm Daugava 1955 Very Good + Very Good 
371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur saduras abi ta laika lielakie neprasi - Zviedrijas karalis un Krievijas cars." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
599 Heighton, Steven Stalin's Carnival
Kingston Quarry Press 1989 Soft Cover Almost As New Signed by Author
96 p. New Canadian Poets Series. An atractive, almost as new copy signed by the author on the ffe. "For Inara Steven Heighton Oct/14 95" Book won the the Lampert Award for best first book of poetry. Heioghton has subsequently received many more awards for his writing. "Heighton transforms the rhetoric of dictatorship into poetic occasions; his Stalin "carves from the body of the world an order hewn in his own image." In the book's final section --- he offers an alternative to the brutal modernity of the dictator. Violence of various sorts is again a thematic preoccupation, but a resilient lyric voice is always in the background. Heighton is already an ambitious and very accomplished writer."(M. Miereau - Books in Canada) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
600 Heighton, Steven The Ecstasy of Skeptics
Concord On. House of Anansi Press 1994 First Edition Soft Cover Almost As New Signed by Author
107pp. A fresh, bright, tight, almost as new copy signed by the author on the half title. " For Inara, At Harbourfront, All best, Steven Heighton Oct. 14/95" "A sensitively conceived collection strong in poetic form, lyricism and emotion - a virtuoso performance. Governor General's Award Jury citation " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5   6  7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie