Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
501 Germanis, Uldis; Berklavs, Eduards Dialogi Vestules Un Publikacijas 1989 - 1977
Riga Valters Un Rapa 2007 Hard Cover Very Good + 
294pp. Gramata apkopota divu nozimigu Latvijas personibu privata sarakste, atklajot ne tikai izcila publicista Ulda Germana un legendara politika Eduarda Berklava spriedumus un vertejumus nacionali politiskajas aktualitates, bet ari iepazistinot ar pieredzes bagato viru viedokliem par vienu otru musdienu politika loti aktivu un redzamu darbinieku. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
502 Gete, Johans Volfgangs Fausts Tragedija J. Raina Tulkojuma
Riga Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads 1936 Hard Cover Near Fine Fr. Stasens 
592pp. Illustrated. An attractive near fine copy with a presentation inscription written in a clear, well formed copperplate hand. "Rainis, pirmais Getes muza darba latviskotajs, par so darbu rakstijis: ""Fausts" ir stipra pils pret seklumu." Savukart Janis Sudrabkalns raksturo tulkotaja veikumu: "Fausta" tulkojums pieradija, ka latviesu valoda var izsacit vissarezgitakas domas, ka tai pieejami poezijas smalkumi un filozofijas dzilumi." (Zvaigzne) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
503 Gimbutas, Marija The Slavs
New York Praeger Publishers 1971 Very Good + Very Good + 
240pp. Photographs, drawings. A very good, clean, tight, bright copy. "Professor Gimbutas gives us the Story of the Slavs from their third millenium B.C. origins between the Carpathian mountains and the Dniepr River to founding of the first distincyively Slavic states: Great Moravia in the 9th century A.D. and Kiev in the 10th.The account of each era and development is supported by the latest archeological and linguistic evidence available. The archeological findings are copiously illustrated by photographs and drawings, and there arenumerous examples of linguistic problems. ----" ( American Historical Review" 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
504 Gimbutiene, Marija ( Marija Gimbutas ) Balti Aizvestruriskajos Laikos Etnogeneze, Materiala Kultura Un Mitologija
Riga Zinatne 1994 Pictorial Hardcover Very Good 
224pp. Drawings b&w photographs. A very good, clean copy. Tulkojums no lietuviesu valodas originala (Vilna-: 1985) - autores papildinatas un parstradatas versijas no 1963. g. anglu valoda izdota darba: Marija Gimbutas, The Balts. New York: Praeger. "Autore saja darba pieversas baltu cilsu etnogenezei, materialai kulturai un mitologijai. Vina stasta par tautam, kuras pieder pie baltu valodu grupas, proti par prusiem, lietuviesiem, latviesiem un vinu senciem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
505 Ginters, M; Noritis, A; Ginters, V. Noritis Rakstu Krajums Gleznotaja Naves 10 Gadu Atcerei
Stokholm Zelta Abele 1952 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
157pp. 1500 copies. Illustrated. Numerous reproductions, photographs. . colour plates. Some faint wear to front cover with some light bumping to spine extremities... else interior bright and clean.. A. Norisa, V. Dambergas, M. Kovalevskas, V. Valdmana, Ans.Eglisa, T. Tomsona, V. Ciesnieka R. Kronberga, J. Kalmisa, M.Vetras, V. Darzina, M Goppera un citu vina pazineju atminas un iespaidi.. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
506 Ginters, Valdemars Karogi Senaja Latvija
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + V. Hartmanis 
80pp. Very good, clean, tight copy. Notes, bibliography, illustrated. "Saistot jautajumu par musu karoga cilmi ar karogu veidiem un to nozimi viduslaikos, Valdemars Ginters sarakstijis nelielu, bet eruditu un noderigu darbu - Karogi senaja Latvija. " 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
507 Girnus, Juozs ( Juozas Girnius) Tauta Un Uzticiba Tautai
(Indianapolis} Akademiska Dzive 1963 Hard Cover Very Good + Very Good + 
191pp. Footnotes. Translated from the Lithuanian by Zarinu Janis. A very good, clean, tight copy with original clear plastic dj.. "Lietuviesu filozofa Girnus gramata ir nopietna apcere par galvenajam problemam tautibas jautajumos, izvertejot attiecigo francu, vacu un lietuviesu literaturu pasreizejo apstaklu gaisma. Ievadvardos autors uzsver, ka si darba noluks nav sociologiska partautosanas analize, bet tautiskas uzticibas morala pamatosana....Bez dzivam saitem ar tautu dzimtene musu centieni klus par iebalzameta lika saglabasanu. " ( P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
508 Godins, Guntars CV Dzejoli (1978 - 2008)
Riga Janis Roze Hard Cover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
247pp. Fine, Unread. "Veidojot so gramatu, esmu izmantojis publicetos, cenzuras aizliegtos un tolaik nepublicetos, ka ari pilnigi jaunus dzejolus," par savu dzejolu izlasi stasta dzejnieks. "Ta nav izlase parasta nozime, ta ir jauna gramata, kura ieklauta ari dala veco dzejolu. Ta ir mana 30 gadu dzejas subjektiva atlase, mans dzejolu CV. Nekad neesmu bijis daudzrakstitajs, vienmer esmu vairijies no atkartosanas paguruma. Esmu uzskatijis un ari tagad uzskatu, ka dzeja ir galvenokart saruna. Saruna ar sevi, ar otru cilveku, ar liesmu vai veju." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
509 Godins, Guntars ( Translated and Compiled By ) Ozols Auga Debesis
Riga Nordik 2002 Hard Cover Very Good + 
209pp. A very good, clean, tight copy. "- Sis dziesmas radusas kadus divus gadu tukstosus pirms Kristus dzimsanas, un sakuma tas bijusas dziedamas. Tapec es krietni papetiju ari igaunu tautas muzikas materialus un dziesmu ritmisko figuru mekleju muzika. Krajumam esmu devis nosaukumu "Ozols auga debesis", jo man sis tels loti patik. Kaut kas lidzigs musu garajai pupai. Ja cilveks to stada savam priekam, ozols izaug lidz debesim un no ta tiek gan baznictornim, gan jaunai istabai. Pavisam gramata bus 150 dziesmu, turklat daudzas no tam ir krietni garas. Tas ieved musu ziemelu kaiminu domu pasaule un dara mums tuvaku igaunu tautas dveseli " ( G. Godins) Godins sanemis 2002 g. Literaturas gada balvu par so gramatu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
510 Goldfarbs, Aleks, Litvinenko, Marina Disinenta Nave Aleksandra Litvinenko Noindesana Un Cekas Atgriesanas
Riga Dienas Gramata 2007 Pictorial Hardcover New 
232pp. Unopened, in original shrink wrap. "Kops 1998. gada, kad Litvinenko pazinoja, ka FSB pasutijis vinam magnata Borisa Berezovska slepkavibu, vins citu pec cita cela gaisma FSB tumsakos noslepumus. Pec dramatiskas begsanas uz Londonu vins, biezi stradajot plecu pie pleca ar Aleksu Goldfarbu, sesus gadus pavadija, izmekledams noziedzigu notikumu virkni oligarhu un zurnalistu slepkavibas, Ukrainas prezidenta Viktora Juscenko saindesanu velesanu kampanas laika, karu Cecenija, kas kluva jau neizsakami skarbs. “Disidenta nave” lauj ielukoties Putina Kremla netirajos noslepumos, kuru atmaskosanai Aleksandrs Litvinenko veltija savu dzivi. No anglu valodas tulkojusi Sandra Rutmane." ( izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
511 Goldmanis, Janis; Mednis, Edvins Latviesu Strelnieki Muzibas Gaisma
New York Strelnieks 1953 Hard Cover Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
237pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Title page has Arnold Sinkis' signiature. Sinkis was the author of "Kurzemes cietoksnis." Rakstu krajumu sakartojusi Janis Goldmanis un Edvins Mednis "Parrunajot so stavokli ar otru musu valsts domnieku Jani Zaliti, nacam pie atzinas, ka vislabakais butu, ja mes dabutu atlauju noorganizet Krievijas armijas sastava nacionalas latviesu vienibas." ( J. Goldmanis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
512 Goppers, K[arlis], Generalis Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku
Stockholm Zelta Abele 1966 Second Edition Hard Cover Very Good + 
54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
513 Gordon, Frank Latvians And Jews Between Germany and Russia
Stockholm Memento 1990 9187114089 Soft Cover Very Good + 
66pp. A very good, clean, tight clean copy. Translated into Englishby Vaiva Pukite and Janis Straubergs. " Historical facts mix with human prejudices, brazen lies, distorted perceptions, grievances, and vengeance. The rational mixes with the irrational....My purpose is to help the reader understand what actually happened in this time and place to the relationship between these two peoples." ( F. Gordon) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
514 Gordons, Franks Publicistika
B.v. ETP 2011 Pictorial Hardcover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ints Vilcans (cover) 
271pp. Fine. An unread copy. Ieklauti autora atlasiti raksti no Laika, Brivas Latvijas, Latvijas Avizes un Jaunas Gaitas " vienmer tiek pausts atklats un vispusigs viedoklis par sabiedriba apspriestam temam, kas balstits uz vina plašajam zinašanam vesture, politika, literatura un profesionalas darba pieredzes zurnalistika, neizvairoties no diskutabliem un sapigiem jautajumiem, paužot savu viedokli ipaša asa un tieša valoda. Domaju, ka pasaules redzejuma paplašinašanai ikvienam vajadzetu iepazities ar šiem rakstiem" ( I. Vaidere) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
515 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
516 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "...otra gramata..... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
517 Gorsvans, Janis Mans Milais Ausa
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1988 Paper Cover Very Good + Janis Gorsvans (cover) 
196pp. "Ieva un Gatins, "pa dzivi mulladamies", aulojoties un niekojoties, atstaj savu milestibu neizmiletu. Gatina dzive ienak citas sievietes, un Ieva uz bridi pazud no vina dzives. Gatins raksta vestules, kas nenosutitas krajas kaudze. Bet tada ir vinu milestiba: vinu kazu mielasts ir bez kazam, un kazu nakti Gatins gul viens uz gridas. Un tomer viniem pieder mazs sturitis paradizes" (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
518 Grasmane, Maruta Majturiba Tamboresana Un Adisana
Riga Zvaigzne 1993 Second Edition Pictorial Hardcover Very Good + 
223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
519 Grasmane, Maruta Latviesa Cimdi
Riga Sena Klets 2014 Second Edition Pictorial Hardcover New Small 4to. 
433 pp. Extensively illustrated in colour. An attractive book. Summary in English. Mirdza Slava was Maruta Grasmane's Teacher. This is the most recent publication on Latvian ethnographic mittens. "The aesthetic value of our mitts is related to the multitude and richness of colours and patterns. Our obligation is not only to preserve these, but also to develop and perfect this ancient cultural and historical art form." (M. Grasmane) "Tautas terpu meistares un "Senas klets" dibinatajas Marutas Grasmanes jaunaka gramata veltita latviesu etnografiskajiem cimdiem. Daudzu gadu izpetes darba autore Latvijas Nacionala vestures muzeja, Liepajas muzeja un Latvijas Etnografiska brivdabas muzeja krajumos izvelejusies 177 no 18. gs. lidz 20. gs. sakumam tapusus cimdus, kuri vislabak raksturo dazadu Latvijas novadu cimdu adisanas tradicijas. Gramata publicetie cimdu paradijumi un to tehniskie zimejumi lauj iepazit latviskas durainu darinasanas tradicijas un rakstus, ka ari rosina lasitajus smelties iedvesmu saviem rokdarbiem." (Mansards) Heavy book, over 1kg. Extra postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
520 Grebzde, Irma Tikai Meitene
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good Rasma Galiniece 
"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
521 Grebzde, Irma "Sejejs Izgaja set" Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir labs, kaut ari musdienu bezdieviga gaisotne, neparasts makslas darbs, un man strupi janoraida Jura Silenieka nostaja, kas atteicies so romanu literari izvertet, iedomajoties to ka pirmam kartam sektantisku propagandu?! ( G. Smelters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
522 Grebzde, Irma Zosukalna Meitenes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good Very Good Guido Bruveris (cover) 
251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
523 Grebzde, Irma Sveicinata Mana Dzimtene
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1960 Very Good Very Good Rasma Galiniece 
301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma paradas sai gramata." (J.Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
524 Grebzde, Irma Meitene Un Puke
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + 
288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka vecs sniegs pavasara siltaja saulite. -- Te pasaule un pat laika gajiens ir apgriezti otradi, un mes dodamies atpakal vientiesiga jaunibas pasaule." (O. Puravs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
525 Grebzde, Irma Te Nu Es Esmu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Rasma Galiniece ( Cover and illustrations) 
223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
526 Grinens, V. (Edited by) Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs
Ottawa Latvian National Federation in Canada 1980 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nospraudusi daba, nosaka saimnieciskie apstakli un valsts agrara politika. (J. Birznieks 19440) Heavy book - additional postage required - please contact Trimdadimd Books for best shipping rates. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
527 Grinfelde, Milda; Rumnieks , Valdis Kapec Es Esmu Caks? Pedeja Desmitgade
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + 
. M. Grinfelde bija dzejnieka Aleksandra Caka pedejo gadu lidzgaitniece, kurai veltita A. Caka milas lirika atrodama krajuma "Debesu davana".---Pec Stalina naves vinu ( Grinfeldi) 1956. gada atbrivoja no legera.---Kopa ar rakstnieku Valdi Rumnieku vina sarakstija gramatu "Kapec es esmu Caks?" " Pec morala trieciena --- Caks vairs nebija dross par to, ko raksta: vienmer urdija saubas, vai vins pareizi redz, vai vins pareizi jut, vai vins lieto pareizos vardus. Caka dzejoli klust aizvien uzsvertak optimistiski, tiesaki un vienkarsaki, ari klaji didaktiski." (M. Grinfelde) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
528 Grins, Aleksandrs Septini Un Viens
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Sigurds Kalnins 
67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
529 Grins, Aleksandrs Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam
1972 Atvase Hard Cover Very Good + P. Purmalis [et al.] 
95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
530 Grins, Aleksandrs Varonu Gramata
Gauja Paper Cover Almost As New K. Krauze 
125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
531 Grins, Janis Redaktora Piezimes
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + 
259pp. Photographs A very good, clean , bright, tight copy, enclosed in clear mylar dj. protector. Sakartojis Ervins Grins "Janis Grins musu kulturas perspektiva iezimejies ka personiba, kas neapmulsa izkarotas neatkaribas intravertaja jaunsaimnieku gaisotne, bet atrava lidz galam vala Latvijas kulturas logu-- Vins ir musu vestures kulturas un radosa darba demokratijas istenotajs; patriots, kas uzdrosinajas spitet intellektuali aprobezotas autokratijas latviska gara bagatibas nonivelesanas slieksmem" ( G. Irbe) "ar 1928. gadu Grins uznemas firmas Valters un Rapa zurnala "Daugava" vadibu, izveidojot to par nozimigako latviesu rakstnieku darbu pirmpublicejumu vietu. "Daugava" bija vienigais izdevums, kas trisdesmitajos gados latviesu publiku plasi un rupigi informeja par arzemju literaturu." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
532 Grins, Janis Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1951 Paper Cover Very Good + 
176pp. Spoine showing some light yellowing, else a very good, clean, tight copy. "Jana Grina stasti "---paslepta vai tiesa veida katra Grina stasta par esencialo elementu izvirezas kada aktuala trimdas dzives problema---- --- jaunas paudzes asimilacija,, dikdieniga spriedelesana,, romantiskas avanturas, niksana atminas un karatavu humora ---" (J. Rudzitis) xxx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
533 Grins, Janis Tris Legendas
Copenhagen Imanta 1960 Hard Cover Very Good + Very Good 
89pp. 500 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Translucent glasine dj. shows some ageing. Saturs: Etjena Larosa dzives stasts. Divi markizi un blusas. Girta Aizupa celojums uz Gvineju. " Si gramata ar trim lrgendam par cilvekiem un notikumiem, aiz kuriemblazmo gan autora dzimtenes, gan Rietumeiropas vestures slaveno reize ari asinaino gadsimtu sudrabaini sartie kavi, Ir Imantas apgada sveiciens rakstniekam Janim Grinam vina 70. dzimumdiena. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
534 Grins, Margers; Grina, Mara Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations
Rockville Amerikas Latviesu Apvienibas Latviesu Instituts 1983 Original Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾ 
452pp. Musical notation, diagrams. A very good, clean, tight copy. Detailed summary in English pp. 437-452. "Ja ikviens latvietis iepazitos ar savas tautas senajam parazam, to sakotnejo nozimi un parmainam laika gaita, tad sis zinasanas veidotu drosu un pareizu pamatu tadas latviskas dzives kopsanai, kada iespejama solaiku apstaklos--" (Autori) 
Price: 49.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
535 Grinups, Kurts Cauri Komunistu Ellei
Latvia Autora Izdevums 2005 Pictorial Hardcover As New 
111p. Photographs. An as new copy. Kureliesa un partizana Grinupa atminas."Bez pagatnes nav nakotnes, tadel, dzivojot uz prieksu, mums ir jaatskatas pagatne. No pagatnes varam gut macibu turpmakajam darbam un dzivei, atceroties pagatni, varam sausmas nodrebet vai patikamas atminas veldzet noguruso pratu un sirdi. Kad mani 1946.gada tiesaja par piedalisanos Latvijas nacionalo partizanu darbiba, es sevi neatzinu par PSRS pilsoni. "Esmu bijusas Latvijas brivvalsts pilsonis," ta atbildeju tiesatajiem. Nosodu to, ka Padomju Savieniba okupeja Latviju un citas Baltijas valstis. Visa Baltija 1940.gada piedzivoja okupaciju un tas sekas. Latvijas valdibai un pilsoniem ir tiesibas atgadinat visai pasaulei par PSRS uzspiesto verdzibu, par tukstošiem notiesato, izvesto, spidzinato, nobendeto, kuri nekad vairs nespes atgriezties sava etniskaja dzimtene." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
536 Grislis, Egils Par Dievu Un Latviju Meditacijas Un Esejas Par Dzivi Un Ticibu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + I Rumpeters (cover) 
303pp. A very good, almost as new copy. Izvilkumi no satura raditaja: Palaviba Kristum; Martins Luters un patriotisms; 18 novembra svinibas; Plkv. Oskara kalpaka pieminas diena; Paklausiba Dievam; Vasarsvetkos; 14. junija seras pieminot; Kapu svetku atminas par daziem Latvijas kapiem; Kura virziena ir tavs vaigs? 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
537 Grislis, Egil Devotional Theology Meditations on Christian Existence
Wyndham Hall Press Paper Cover As New 
153pp. As New. "Egil Grislis is an accomplished theologian, with a scholarly knowledge of Christian History" --- "a wise and witty book, learned and literate, often surprising, and refreshingly original" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
538 Griva, Zanis Pasaka Par Diegabiksi
Riga Latvijas Valsts Izdevniecîba 1960 First Edition Pictorial Hardcover Very Good Margarita Staraste 
[44 pp.] Atractive illustrations. Corner tips bumped and worn. Bottom lower edges lightly worn, else a very good, bright, clean, tight unmarked, uncreased copy with neat owner's sig. on fep. and tp. with a pasted in printed children's illustration on rear end paper. Staraste's Illustrations still vibrant in this edition. "Pasaka par brunurupucena Diegabiksa celojumu pec laimes. Apcelojis plaso pasauli, Diegabiksis saprot, ka laimes zeme ir majas. Margaritas Starastes zimejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
539 Grivans, H. M. Avju Gans Nojaunarajiem
Author's Publication 1980 Paper Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
215pp. Photographs. A very good copy. . Light sunning to spine. "Macitajs Grivans izsmelosi apraksta vairakkartigas apcietinasanas un izsutijumus soda nometnes. Okupacijas varas spaidi paradas visos sikumos. - Ar merktiecigu metodi padomju vara megina sagraut cilveka garigo un fizisko speku, lai tad piespiestu apliecinat neizdaritus kriminalus, vai politiskus noziegumus.. Si gramata liecina par kalposanu Dievam, par nesalauzamu ticibas speku, kas nepazist bailes."( Prof. J. V. Klavins) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
540 Grods, Arvis Klavnieki Vestijums Par Otro Delu Un Vina Abiem Braliem, Ari Par Tevu, Kas Sirmos Gados Megina Apjegt Gimene Notikuso.
Tukums Atauga 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
198pp. "Pec daudziem gadiem Janis Klavnieks nejausi atrod videja dela Antra dienasgramatu, lasa to, atceras, analize, gremdejas pardomas par so skarbo laiku, dod savu novertejumu gan par Antri, kurs karojis SS-legiona rindas, gan par vecako delu Andreju, stradnieku gvardu, kurs cinijies pret fasistiem. Laikmetu griezos tiek parbauditi cilveku raksturi." (Atauga) Autors sanemis Triju Zvaigzu ordena zelta goda zimi 1997g. par saviem nopelniem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
541 Grots, Janis Dzilos Sniegos Dzejas 1930-1937
(Eutin) Germany Andreja Ozolina Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good 
156pp. Dj. with some small chips in attractive mylar protector; else a very good, clean, tight copy. "30. gadu otra puse Grota dzeja domine individuali motivi - krajuma "Dzilos sniegos" verojamas bernibas atminas, dzives atzinas. Grota ideali nesaskan ar dzives istenibu, vina trauksmaino domu ieskauj smeldze, rugtums, vientuliba." (Darana) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
542 Grots, Janis Vejs No Juras 1924 Dzejas 1926
Riga Kulturas Balss 1927 Rebound Very Good 
78pp. Rebound, " Grots piedalijas dzelzcelnieku streika 1921. gada, darbojas kreiso studentu organizacijas, vairakkart apcietinats. Grots bija viens no zurnala "Trauksme" dibinatajiem. No 1926. lidz 1934. gadam - laikraksta "Socialdemokrats" literaras dalas vaditajs. -- Pirmie dzejolu krajumi - "Pavasara udeni" (1925), "Vejs no juras" (1927), "Vakara makoni" (1930) - ir trauksmaini, nemierpilni, kas noliedz kapitalistisko istenibu, pauz ticibu cilveces nakotnei." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
543 Grozgalvis, V. (Voldemars) Saimniekosanas Pamatjautajumi
Nuremberg [?] Viktors Purins 1947 Paper Cover Very Good 
242pp.Photographs. tables, diagrams. Rear cover has some small discolourations else a very good, clean, sound, unmarked copy. Pages uniformly aged. So gramatu bija paredzets izdotjau Latvija 1944. gada --- varam secinat, ka lauksaimniecibas pamatjautajumi ir vieni un tie pasi visur kur lopkopiba un laukkopiba apvienojas viena saimnieciba. --- gramata noderes visiem kam bus janodarbojas ar lauksaimniecibu --- se ir meginats isuma noskaidrot saimniekosanas pamatproblemas un apskatit saimniecibu ka organisku vienibu." (autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
544 Grutups, Andris Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga
Riga Atena 2007 Pictorial Hardcover Almost As New 
Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmigo gajumu. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
545 Gubina Indra Sidrabkazas Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
546 Gubina Indra Sarta Svitra Debesis
Ithaca Mezabele 2003 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
547 Gubina Indra Dziesma Tevi Esmu Dzejoli
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Gundega Cenne 
96pp. Very good, clean, tight copy, without dj. "Indra Gubina pieder pie stiprajam sievietem, kuras nesamierinas ar likteni." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
548 Gubina Indra Velreiz Turp Un Atpakal
Ithaca Mezabele 2008 Trade Paperback As New 
226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no kuram gruti skirties. Galvenais jo stastu temats ir vecaku cilveku vientulibas un atstatibas sajuta - aktivie darba gadi pagajusi, liela dala draugu pazudusi vai aizgajusi aizsaule, berni iesaistijusies savas dzives. Si ir ari pasas autores dzive." ( Astra Roze) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
549 Gubina Indra Kaza Kapa Debesis Celojumu Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
203pp. Autores piezimes no Egipte, Meksika, Skotija un Australija piedzivota. "Sis ir suligas, krasnas un bagatas piezimes... gramata var atrast pardomas un sapnus, atzinas un atminas, noskanas un izjutas.[E. Freimanis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
550 Gubina Indra Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---patstavigas un intelektuali gaisas, sevi stabilas un stipras." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
551 Gubina Indra Ziema Nak Pretim
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
552 Gubina Indra Uz Akmena Stavedams
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un draugi."(I. Bredrichs) Romans godalgots ar K. Barona premiju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
553 Gubina Indra Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti
Newton LaRAS Gramatu Klubs 1993 Trade Paperback Very Good + Regina Cernavska 
"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
554 Gubina Indra Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)
Toronto Autores Izdevums 1999 Original Card Almost As New (Arnis Gubins (cover) 
106pp. Almost as new. "Kas palika pari?" Ta vaica Indra Gubina, daudzkart godalgota trimdas autore, dzejoli, no kura nemts pirmas dalas motto. Kas palika pari no jaunibas un redzeta, no dabas skaistuma, milestibas, attiecibam ar vietam un cilvekiem. Un, vienmer, no valodas. Izbrineti, vina piebilst, "divaina spele." ( I. Ezergaile) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
555 Gubina Indra Pienakums Nav Milestiba
Ithaca Mezabele 2001 Paper Cover Almost As New 
165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un nosverti" (J. Silenieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
556 Gubina, Indra Par Plasu Juru Dzejas
Toronto Greenwood Printers 1982 First Edition Hard Cover Very Good Regina Cernavska 
68pp. Clean tight copy. Presentation inscription on title page. "---ietverti34 dzejoli, kas visi radusies Gotlande notikuso trimdas dziuesmu svetku ierosme. ---Tacu blakus sajusmai un pacilajumam dzimtas zemes tuvums modina ari senas atminas --- Liroepikai raksturiga veida sais dzejolos izteiktais pardzivojums nav pasas dzejnieces vien, bet reize parstav visas trimdas izjutas."(N. Valtere) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
557 Gubina, Indra Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
558 Gubina, Indra Raksts Puteklos
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Laila Rava (cover) 
208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
559 Gubina, Indra; Janovskis, Gunars Vai Ilgi Vel
Toronto Amber Printers and Publishers 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket E. Dzenis 
158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
560 Guest, Alfred A When Day Is Done
Chicago The Reilly & Lee Co 1921 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Signed by Author
191pp. A very good, clean, tight copy with very slight wear. Paper shows light ageing. Signed by the author on the half title. " Sincerely Yours Edgar A Guest. July 1921" "sentimental, optimistic poems" "Shunned by "those highbrow, longhair intellectual critics and writers," Guest followed a clear and simple formula to journalistic success: "I take simple everyday things that happen to me and I figure it happens to a lot of other people and I make simple rhymes out of them." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
561 Gulbis, Harijs Degosi Debesu Akmentini
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti «simboli», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
562 Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam
Riga Jumava 2004 Hard Cover New 
552 pp. New. "-- vardnicas uzdevums ir paradit latviesu valodas vardu pareizu rakstibu -- Svarigs vardnicas uzdevums ir ari sniegt informaciju par vardu gramatiskajam formam, to rakstibu, daleji - paradit variantus, homografus, vardu lietosanu teksta un atseviskos gadijumos izrunu; tas risinats vardnicas skirklos." "Vardnica paredzeta ne tikai skoleniem, bet ari biroju darbiniekiem, redaktoriem, zurnalistiem ----" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
563 Gustafson, Ralph Rivers Among Rocks
Toronto McClelland & Stewart Limited 1960 Printer Wrapper Very Good + Frank Newfeld 
Unpaginated with 43 poems. Wrapper or dj. part of spine. "French flaps" Some very mild ageing to spine, otherwise covers white and clean. Interior, very good + , bright and tight. Attractively illustrated by Frank Newfeld. "his transformation as a poet is clearly observable in Rivers among rocks (1960), which was the first of his books to be published in Canada, and in some ways the real beginning of his accomplishments. (B. Whiteman) "-- lyrical blending of wonder, word magic and maximum awareness" (V. House) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
564 Gutmane, Margita Kas Zinas Stastit
Ziemelblazma- Janis Abucs 1976 Paper Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
110pp. "Jautajumi par butibu, divu nacionalo identitasu radita iekseja diskusija turpinas M. Gutmanes otraja dzejolu krajuma "Kas zinas stastit" - "savas" vietas neesamiba, ja nav balss un valodas, kas atsaucas, kustibas bezjedziba, jo nav merka, nav vides, nav sapnu , begliem nav maju un nav iespeju istenot savus sapnus par majam." ( A. Rozkalne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
565 Gvareski, Dzovanino Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans
O. Dika Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Censonis Ozollins 
230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
566 H.J. (Haralds Jegers) Latwijas Walsts Pasludinaschana 18 Nowembri 1918 G. Rakstu Wainags. H. J. Sakopots
East Lansing Gauja 1979 Facsimili Reprint Original Card Very Good + 
51pp. Facsimili reprint of the 1918 Astra Riga edition. "Zurnalista H.J. jeb Georga Haralda Jegera apkopotais rakstu vainags Latwijas walsts pasludinaschana, kurs tika sagatavots jau 1918.gada 20.XI -- ir vislabakais iedvesmas avots tam, kurs velas noklut tuvak musu valsts dibinasanas pardzivojumam. Pasludinasana ir sakopotas pa laikrakstu slejam izkaisitas tautas prieksstavju runas, preses atsauksmes, dzejnieku sveicieni brivajai Latvijai un citi karsti iespaidi. Tiesi no sis brosuras parasti tiek citetas dibinasanas ainas" (E.Zirnis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
567 Hartmanis, Karlis Dzives Krustceles
Gauja Very Good + Very Good 
169pp, Dj shows some slight wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Sis gramatas autoru, Karli Hartmani Pirma pasaules kara sakuma iesauc armija, tiesi no darba vietas, Dzerbenes ministrijas skolas, kur vins ir sis skolas parzinis. Sini gramata autors saistosa stastijuma apraksta savus piedzivojumus no pirmas mobilizacijas dienas, lidz atnaksanai uz Cesim kur vins uznemas Cesu draudzes skolas pârzina un ergelnieka pienakumus." (R. Kruklitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
568 Haupt, W(erner) Kurland Bildchronik Der Vergessenen Heeresgruppe
Dorheim Podzun Verlag 1970 Very Good + Good + 
"In sechs schweren Schlachten versuchte die Rote Armee, die weit von der Front entfernte Heeresgruppe Kurland zu überrennen. Mit dem Rücken zum Meer hielt die Heeresgruppe Kurland bis zum Tage der Kapitulation. In eindrucksvollen Bildern und ausführlichen Texten zeichnet der bekannte Autor Werner Haupt das Geschehen um die vergessene Heeresgruppe nach, die von Hitler ursprünglich ausersehen war, offensiv dem Russen in die Flanke zu fallen. Er war es, der sich weigerte, die Soldaten aus ihrer hoffnungslosen Lage durch Evakuierung zu befreien. Ein Text-/Bildband über die Heeresgruppe Kurland, dessen zwingender Eindringlichkeit sich niemand entziehen kann." (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
569 Hausmanis, Viktors Anslavs Eglitis
Riga Zinatne 2005 Paper Cover Very Good + 
389pp. Numerous photographs. A very good, clean, bright, tight copy. "Profesors Viktors Hausmanis ir viens no latviesu literaturas zinatniekiem, kas ka reti kads iedzilinajies arzemju latviesu literatura. Seviska interese vinam bijusi par Anslavu Egliti, kura darbus vins lasijis jau ka zens. Pec Latvijas neatkaribas atgusanas vins ir iepazinies ar Eglisa trimda sarakstitiem darbiem un sarakstijies gan ar Egliti, gan Veroniku Janelsinu. Gramata par Anslavu Egliti starp citu izmantoti plasi materiali no Rakstniecibas, makslas, muzikas muzeja un Latvijas Valsts vestures arhiva. Ta izrotata ar daudzam interesantam fotografijam un daziem Eglisa zimejumiem. Personigi Hausmanis Egliti nav saticis. Tacu Eglisa dzive gramata ir tik rupigi aprakstita, ka briziem var likties, ka Hausmanis pats bijis beglis gan Vacija, gan Amerika. Apceretos literaros darbus autors veiksmigi ieaudis Eglisa dzives stasta." (R. Birzgale) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
570 Hazenberga-Sturma, E[dite] In Honorem Endzelini
Chicago Cikagas Baltu Filologu Kopa 1960 Linen Very Good + 
164pp. Very good, almost as new. 500 copies. In German and Latvian. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
571 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere. V1.
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1974 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs A very good, clean, tight copy Pirma Dala. DV organizacijas dibinasanas prieksvesture, izveidosanas un DV Centralas Valdes darbs laika no 1952 lidz 1972 gadam. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
572 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere V.2
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1976 Hard Cover Very Good + 
448pp.Photographs. A very good, clean, tight copy. Otra Dala. DV organizacijas darbs no 1952. lidz 1973 gadam 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
573 Hazners, Vilis Varmacibas Torni Atminas
Lincoln Vaidava 1977 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
643pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Small previous owner's label on front endpaper and on blank verso of front free endpaper. Some very mild edge and corner wear, endemic to this edition. "Si ir viena no musu labakam atminu gramatam. Ne tikvien Haznera dzive ir bijusi notikumiem bagata, vinam ir ari "laba spalva", vietvietam pat meistariska.-- Visu, ko Hazners ir uznemies veikt, vins ir veicis ar uzslavu. Tas laikam ir ta sauktais latviskais gars. Un vismaz no vesturnieka viedokla skatoties, vislielaka no uzslavam Hazneram pienakas par sis gramatas sarakstisanu." (A. Ezergailis) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
574 Heidenstams, Verners Von Karoliniesi
Stockholm Daugava 1955 Very Good + Very Good 
371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur saduras abi ta laika lielakie neprasi - Zviedrijas karalis un Krievijas cars." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
575 Heighton, Steven Stalin's Carnival
Kingston Quarry Press 1989 Soft Cover Almost As New Signed by Author
96 p. New Canadian Poets Series. An atractive, almost as new copy signed by the author on the ffe. "For Inara Steven Heighton Oct/14 95" Book won the the Lampert Award for best first book of poetry. Heioghton has subsequently received many more awards for his writing. "Heighton transforms the rhetoric of dictatorship into poetic occasions; his Stalin "carves from the body of the world an order hewn in his own image." In the book's final section --- he offers an alternative to the brutal modernity of the dictator. Violence of various sorts is again a thematic preoccupation, but a resilient lyric voice is always in the background. Heighton is already an ambitious and very accomplished writer."(M. Miereau - Books in Canada) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
576 Heighton, Steven The Ecstasy of Skeptics
Concord On. House of Anansi Press 1994 First Edition Soft Cover Almost As New Signed by Author
107pp. A fresh, bright, tight, almost as new copy signed by the author on the half title. " For Inara, At Harbourfront, All best, Steven Heighton Oct. 14/95" "A sensitively conceived collection strong in poetic form, lyricism and emotion - a virtuoso performance. Governor General's Award Jury citation " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
577 Heighton, Steven On Earth as it is on Heaven
Erin The Porcupine's Quill 1995 Trade Paperback Almost As New 
236pp. An almost as new copy, appears unread. Signed by Heighton on title page: "For Inara Steven Heighton Oct 14 95" "One of the best books produced by a Canadian writer in a decade or more." (Vancouver Sun) "Heighton writes convincingly - switching smoothly between lyricism and the erotic, between grandeur and an elegiac mood. He can carve out a scene of beauty in a few words, but is also able to realize the unremarkable with a vivifying simplicity." (Times Literary Supplement) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
578 Heijams, Omars Dzeja [Rubaijat of Omar Khayyam
Toronto Valters Ziedins 1970 Hard Cover Very Good + Gvido Bruveris 
185pp. In slipcase. All almost as new. Neat gift incription on ffe. Andreja Kurcija atdzejojuma Gvido Bruvera vaks un zimejumi Ingridas viksnas eseja "Ta Kunga vina darza Pardomas un piezimes par Omara Heijama cetrindam Atzimejams ari greznais O. Heijama dzejas (A. Kurcija atdzejojuma) izdevums, ko veiksmigi illustrejis G. Bruveris. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
579 Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor) Aku - Aku Lieldienu Salas Noslepums
Gramatu Draugs 1959 Hard Cover Very Good Very Good 
315pp. Occasional photographs. Neat gift inscription on half title, Map endpapers. A very good copy enclosed in a clear mylar protector. "Gramata Aku-Aku: Lieldienu salas noslepums lasitaju aizved laika, kad Heijerdals pieversas Lieldienu salas sen apraktajiem noslepumiem (burtiska nozime). Vina devums sis salas izpete ir ieverojams. Heijerdals ar savu komandu ir veicis plasa meroga izrakumus un viniem izdevas aprakstit sala atrastas akmeni izcirstas statujas, izvirzot teorijas par to izcelsmi, nozimi un rasanas apstakliem. Vienlaikus ar zinatniskajiem atklajumiem, lasitajs iepazist ari Tura Heijerdala cilvecisko pusi - vina merktiecibu, sapnus, izveles un domas." (Valkira) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
580 Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor) Fatu-Hiva Paradizi Meklejot
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
219pp. Numerous photographs. Translated by Jolanta Kuzmina. A clean, tight, bright copy. "... par Heijerdala pirmo celojumu uz Markiza salam, so salu geografiju, etnografiju, antropologiju un vesturi" "Atpakal pie dabas? Ardievas civilizacijai? Viena lieta ir par to sapnot, cita- to izdarit. Es pats to izmeginaju...."(Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
581 Helmanis H(ugo) Cina Pret Lieliniekiem 1919. -1920.
Lincoln Pilskalns 1960 Second Edition Hard Cover Very Good + Aivars Ronis (cover) 
148pp. Photographs. Originally published in 1936. This edition 500 copies. A very good, clean, tight copy. " Gribu dot plasakai sabiedribai iespeju iedzilinaties pagajusas kara ainas, kad karaviri trucigi apgadati, neviena nespiesti, ar dzelzs gribu un dzimtenes milestibu lika dzivibu uz speli, lai atbrivotu savu tevzemi. ---- Ar stingru audzinasanu mums jaizkopj varongaru, pasaizliedzibu un pienakumu pildisanas nepieciesamibas apzinu pret valsti un tautu." (Autors) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
582 Hemingvejs, Ernests Vecais Virs Un Jura
London Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads 1953 Ist. Latvian Edition Hardcover Verygood + Verygood + N. Garais (cover) 
93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition,scarce. 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing.Some partial yellowing to front free endpaper, else a bright, clean attractive copy. LM SML 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
583 Hemingvejs, Ernests ( Ernest Hemmingwayt) Ardievas Ierociem ( Farewell to Arms)
(Stockholm) Parnass 1949 Hard Cover Very Good Good 
279pp. Dj spine a little sunned with some small chips and wear to extremities, enclosed in clear mylar protector, ownership sig on ffe and tp. else a very good clean copy. Translated by Dzintars Sodums. Dzintara Soduma izcila tulkojuma. "--tas tomer nav tikai realistisks notikumu apraksts. Milestiba starp jaunu amerikanu virsnieku un anglu zelsirdigo masu ir viens no cilveciskakajiem musdienu literaturas milestibas stastiem." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
584 Hemmingway, Ernest ( Ernests Hemingvejs) Vecais Virs Un Jura (Old Man And The Sea)
London Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads 1953 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + N. Garais 
93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition, 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
585 Hemonds, Tims (Tim Hammond ) Sports Enciklopedija ( Redzesloka )
Riga Zvaigzne ABC First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "--- iepazistina ar daudzveidigo sporta pasauli, sporta vesturi, noteikumiem, piederumiem un tehniku. " (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
586 Henins, Arturs Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans
Riga Annele 2006 Hard Cover As New G. Krollis [cover] 
232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni. Vins pat esot meginajis ta sarunaties ar mazmeitu, bet jaunajai paaudzei vel parak maz sapratnes par to, tadel sadam romanam ir loti liela nozime sabiedribas izglitosana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
587 Henins, Arturs Ventas Sakta Atradumi, Atzinas, Atminas
Riga Preses Nams 2002 Pictorial Hardcover Almost As New 
490pp. Photographs. A very good, almost as new copy. " Skrundas muizas un tas apkartnes vesturi pamatigi izpetijis un gramata Ventas sakta aprakstijis musu novadnieks Arturs Henins." " uzzinam interesantas hercoga Jekaba, Skrundas hercogienes Elizabetes Sofijas Ketleres laika liecibas, kopa ar gramatas autoru atklajam ipatno vestures liecinieku ventastegu. Varam izsekot lidzi pulkveza Kalpaka un vina sabiedroto gaitam, cinoties par Latvijas neatkaribu. Gramata paliekosu vietu radusi dazadu laiku skolotaji, literati, vienkarsi skrundenieki ar ieskatu vinu dzivesstastos." (Kurzemnieks" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
588 Henins, Arturs Es, Smilsu Kalnu Jatnieks Romans Par Paaudzi, Kas Smilsu Kalnu Ieloka 19.un 20 Gs. Mija Cela Un Radija Latvisko Rigu
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + Signed by Author
399. pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED "---- aptver Rigas vesture interesantu, lidz sim literatura neatspogulotu Rigas priekspilsetu un centra apbuvesanas periodu no 1885. lidz 1903. gadam, kad sevi piesaka latviesu kapitals, latviesu arhitekti un latviesu buvuznemeji." ( izdevejs) "--- vestijums par paaudzi, kas iesaknojas pagajusa gadimtu mija, no berniem kluva par jaunekliem, viriem un pilsetas saimniekiem." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
589 Henins, Arturs Gavildienas Bikeris
Riga Mans Ipasums 2002 Pictorial Hardcover Very Good + Signed by Author
160pp. A very good, clean, tight copy. " ---roman par censona dzivi no cetridesmitajiem lidz devindesmitajiem gadiem. Muzs sakoncentrets sesos mirklos - sesas dzimsanas dienas. Arturs Henins aicina lidzpardzivojumos but kopa ar virieti, kuru svaida laikmets, bet kurs turas, lai stabilizetu sevi, savejos un lidzcilvekus, par kuriem ir atbildigs. lai ne tikai izdzivotu, bet dzivotu. No bernibas lidz vecuma vargulibam mainijusies paradibu uztvere un vertejums. Briziem skiet tudal spars izniks. It ipasi tad, kad javi'las, ka ari rietumu lielvalstis nenaks ka glabins. Romans nav tikai liktenstasts, bet ari atskats musu tik nesenaja pagatne, kuru apbrinojami strauji aizmirstam." (E. Hanbergs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
590 Herge Vienradza Noslepums
Riga Zvaigzne ABC 2013 Pictorial Hardcover NEW 
62pp. NEW. "Gramata VIENRADZA NOSLEPUMS attapigais Tintins dzen pedas neliesiem, kas nozog senlietu tirgu iegadato kuga modeli, pec tam izdemole ari vina dzivokli. Ko zagli mekleja? Tintins ar kapteini Haddoku un uzticamo suni Miluku atklas so noslepumu." (izdevejs) No francu valodas tulkojusi Inese Petersone 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
591 Herge Sarkana Rakhama Bagatibas
Riga Zvaigzne ABC 
62pp. NEW Grāmatā SARKANA RAKHAMA BAGATIBAS drosmigais Tintins kopa ar kapteini Haddoku dosies juras brauciena meklet apsleptas bagatības kuga “Vienradzis” nogrimsanas vieta. Vai vini atradīs dargumus? Tintinu un vina komandu gaida piedzivojumi un parpratumi uz kuga un pat juras dzelme. No francu valodas tulkojusi Inese Petersone 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
592 Herods Mimi
Riga Zinatne 2003 Hard Cover As New 
107pp. Notes. Translated by A. Feldhuns. As New "Mims. Tas bija improvicetas ludzinas, ko gadatirgos un dazados lauku svetkos cela prieksa celojosi aktieri un jokdari, kurus ari sauca par mimiem. Heroda personazs mimos ir pilsetnieki un pilsetnieces no sabiedribas videjiem pat zemakajiem slaniem - ar saviem tikumiem, savam kaislibam un kaislibinam, kas ne vienmer ir pievilcigas, reizem pat sokejosas, atbaidosas" ( A. Feldhuns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
593 Hesse, Hermann [Hermanis Hese] Narciss Un Zeltamute
Stockholm Daugava 1951 Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
263pp. Very good, clean, tight copy with very good + dj. Parnasa pasaules rakstnieku serijas gramata. No vacu valodas tulkojis Dzintars Sodums. "Latviesu prozas attistibai nozimigi Dz. Soduma tulkojumi: H. Heses "Narciss un Zeltamute" (1951), Dz. Steinbeka "Par pelem un cilvekiem" (kopa ar R. Ridzinieku, 1954) un it ipasi Dz. Dzoisa "Uliss" (1960)."(literature.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
594 Hewison, Robert In Anger Culture in the Cold War 1945-60
London Weidenfield And Nicolson 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
230pp. Notes, index. A very good, bright, tight copy. " 1956 was a turning point in British cultural history -- The dramatic change in the way young writers portayed society was a reaction against the political and literary values of the post-war establishment --- youth, ambition and disatisfaction with the status quo. Hewison analyses the relationship between artistic activity and the institutions which created the climate in which individual writers and artists had to work." (publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
595 Hiden, John; Loit, Aleksander The Baltic in International Relations Between the Two World Wars: Symposium Organized by the Centre for Baltic Studies, November 11-13, 1986, University of Stockholm, Frescati
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1988 Paper Cover Very Good 
399pp. Bibliography. Notes. A very good, clean, tight, bright copy. "A volumeof essays which tries to reflect the views of specialists from different countries ------ The theme of our study ---- contains a range of issues of both considerable historical interest, and indeed of concern to current policy makers, namely, the role of small nations in the international system, the function of East - West trade, the relationship between "foreign"and "economic"policy and the nature of alliance building" (Editors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
596 Hiden, John; Loit, Aleksander Editors Contact or isolation? : Soviet-Western relations in the interwar period : symposium organized by the Centre for Baltic Studies, October 12-14,
Stockholm Centre for Baltic Studies, University of Stockholm 1991 Paper Cover Very Good 
442pp. A very good, clean, bright, tight copy. The book considers the political, economic and ideological relations between Western Europe and the Soviet Union between 1917 and 1941. This volume contains twenty five papers in English and German. on matters relating to the following topics : Disruption and Restoration of Political Relations. Rise and Fall of Economic Exchange. Conflict and Cooperation within the International Labour Movement.. Bridge or Barrier? The Baltic States in Soviet Western Relations. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
597 Hill, Geoffrey King Log
London Andre Deutsch 1976 Soft Cover Very Good + 
70pp. A very good, clean, tight, bright copy. Third impression. "A small collection, it nevertheless serves as an excellent introduction to the poet, showing many of his concerns and much of his talent in poems that are concise and lyrical. --Beginning with the important Ovid in the Third Reich, Hill's interests here include the horrors of the Third Reich, but also look farther back in history, using the examples of the fates of numerous poets in several of the poems." ( The Complete Review) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
598 Hill, Geoffrey Tenebrae
London Andre Deutsch 1978 First Edition Almost As New Almost As New 
48pp. Very good, clean, bright, tight, almost as new copy, unpriceclipped. " After the expansiveness of "Mercian Hymns", Hill returns to tight forms and religious themes in Tenebrae with astonishing results. The opening poem, "The Pentecost Castle", picks up Spanish love poetry to fabricate a beautiful, yet painful, music. Pain is not absent from the sonnet sequence "Lachrimae" either; it is there in the address to the "Crucified Lord" who swims endlessly on his cross without moving. these poems will strike a chord in many who have felt the agony of love and faith and faithlesness" (Amazon) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
599 Hofmanis, E.T.A. Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam
Riga Zelta Abele 1942 Good+ 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Oskars Noritis 
378pp. Originaly issued as soft cover, this is a bound copy with the publisher's logo. Illustrations by O. Noritis, Translated by V. Strelerte. Spine showing faint wear to top, one illustrated plate detatched but complete and flush within its location, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Romans ta "muriskaja" dala ir "audzinasanas romans", kura pamata - runca Mura personibas veidosanas, vina "gara" autobiografija no dzimsanas lidz pat priekslaicigai navei. Muris "garigi attisti-stas", uzkraj dzives un prata pieredzi. Tomer, par spiti evolucijai, Muris ir un paliek kakis, ar kaka uzvedibu un instinktiem. Muris ir mietpilsonibas iemiesojums, butiba un personifikacija." ( J. Roze) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
600 Hough, William J.H. III The Annexation of the Baltic States and its Effect on the Development of Law Prohibiting Forcible Seizure of Territory
New York New York Law School 1985 Original Card Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
pp 301-533 ( New York Law School Journal of International and Comparative Law Volume 6 Number 2 Winter 1985) - a very good, clean, tight copy. "The annexation of the Baltic States has served as a major precedent - one which has moved international law onto a plane much higher than that existing in 1940. For the first time in recorded history, the majority of the members of the world community have refused over a lengthy period to recognize the legitimacy of title acquired through conquest." (W.J.H. Hough III) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5   6  7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie