Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
401 Elsbergs, Klavs Pagaidisim Ausaino Dzejoli
Riga Liesma 1981 Paper Cover Very Good 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
60pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma gramata. "no sakta gala vins tiecas nevis paklauties autoritatem, bet but brivs, --Elsberga ironija -- saistita ar speli un speles prieku - ar domu par ieksejo brivibu: ironisks dzejnieks ir ne vien redzigaks, bet ari brivaks Elsberga ironija allaž krietni jutama ir tragikas klatbutne, esamibas tragiskais fons--" (Gudrinieks.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
402 Enins, Guntis 100 Dizakie Un Svetakie
Riga Lauku Avize 2008 Pictorial Hardcover Almost As New 
293pp. Profusely illustrated, Photographs, maps. Almost as New "Autors gramatai izvelejies Latvijas 100 dizkoku muza stastus. Tie ir izjutu piesatinati un vesta par pasiem resnakajiem, kuplakajiem, garakajiem, skaistakajiem un vesturiskaja piemina bagatakajiem koku vectetiniem. Stastijumu papildina koku vizitkarte: izmeri, vecums, adrese un precizas geografiskas koordinatas. Pie katra dikoka ir ievietota apkartnes karte, kura noradita ta atrasanas vieta un citi turistu iecieniti apmeklejuma objekti. Savukart gramatas ievaddala autors stasta par dizkoku vertibam, to ainavisko un kulturvesturisko nozimi, ievietota dizkoku kriteriju tabula, pamacibas, ka tos merit un aprupet. Gramata ir krasn,i ilustreta, to grezno gandriz 400 fotografiju. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
403 Enzelins, H(ermanis) Atskats Trikatas Novada Senatne
Grand Haven Mich. Gaujas Apgads 1979 Paper Cover Very Good + 
165pp. Photographs. Title neatly handprinted on spine, else in almost as new condition. Reprint of 1931 edition. "...smelos no muizu aktim... daudz vertigu zinu par musu pagatni... 17. g.s. beigam un 18 gs. pirmo pusi ... centos telot muizu celsanos, un zemnieku ciematu boja iesanu, kara laika sausmas, seno kungu varu un zemnieku liktenus." (autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
404 Ermanis, Peteris Smeldzigais Smaids Atminas Un Sapni
Stockholm Daugava 1958 Hard Cover Very Good + Very Good 
326pp. V.G. Dj . shows some light wear to extremities, enclosed in mylar protector, else a very good, clean, bright copy. "Ermanim ir izveidojies savs "ermanisks" stastijums, ar ko atminu virtuozs klust par atminu makslinieku. " ( J. Rudzitis) "Tie ir sapni parnesta nozime, Ermana atminu sapni par Rigu. isteni sakot, ta ir fainomenalas atminas uzglabata redzeta, dzirdeta, izjusta, izpriecata, domu domas izdomata- paradibu un telu virkne. Sais sapnos ka kada milzu sega ieausta momentali svaiga, krasaina, nepretenciozi skatita kadreizeja- latviskas kulturas pasaule, kas visvairak ietverta Rigas logata. Sis Ermana sapnojums jasauc par pilnigi vienreize-u latviesu literatura. Un varbut tikai vinam pateicoties daudzi savrupdomataji un savrupgajeji nepazudis tumsa, bet ierosinas literaturas un kulturvestures petniekus meklet un petit, ko tie devusi musu dzivei un ka vai kapec tie speji uzliesmojusi sava darba, bet tad nogrimusi ka tumsa. Varbut, varbut sie Petera Ermana sapni reiz ierosinas jaunu jaunas Latvijas renesansi?... ( J. Sarma) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
405 Ermanis, Peteris Sejas Un Sapni Literari Portreti Un Atminas
Stockholm Daugava 1955 Hard Cover Very Good + Very Good 
231pp. Dj. very good, enclosed in mylar protector. A very good, clean tight copy. "Literaturzinatnieks Janis Rudzitis noradijis, ka ar Ermana Sapniem gramatas Sejas un sapni (1955) un Smeldzigais smaids (1958) latviesu literatura ir aizsacies sirrealisms (ir gan viedoklis, ka tas sacies jau atrak); tajos ir briniska saskana starp rugtumu un saldumu, bijuso un esoso. Sapni ir celojums domas zudusaja Latvija pa rakstnieku sanaksmem, Sukubu, teatriem, gramatnicam, Misina biblioteku, liek atcereties sen zudusus draugus, nesasniedzamas milas vietas, pie tam laiks un telpa ir kaleidoskopiski sajaukts." (V. Kince) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
406 Erss, Adolfs Latgales Stasti
Chicago Alfreds Kalnajs 1955 Second Latvian Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
173pp. Very good, clean, tight copy. Originally published in 1926. Latviesu valoda. Saturs: Racinska milestibas noslepums; Antonijas atdzivinasanas; Zakristjans un velns; Gar ezeriem; Burnustenis; Svetas Sofijas kurpe; Dzivais zobens; Raibala debesis 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
407 Erss, Adolfs Karavira Biblioteka IV Stasti
Riga Zelta Abele Paper Cover Good 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
62pp. A good, sound copy. 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
408 Euripides (Eiripids) Compiled By Abram Feldhuns Tragedijas
Riga Liesma 1984 Hard Cover Very Good Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Kurts Fridrihsons 
386 pp. Very good clean copy. Slight bump to top rt. cnr. In Latvian. Principal translation and comentary by A Feldhuns. Alkestida, Medeja, Hipolits, Trojietes, Ifigenija, Tauru zeme, Elektra, Helena, Ions, Ifigenija Aulida, Bakahantes, Kiklops. Paskaidrojumi, vardnica. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
409 Ezera, Regina Nostalgia
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good + Miniature Book 32mo - over 4" - 5" tall I. Helmuts 
45pp. A very good, clean, bright, tight copy. Translated from the Latvian by Ruth Spiers. Original title "Pavasara perkons" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
410 Ezergailis A(ndrew) The Latvian Legion: Heroes, Nazis or Victims? A collection of documents From OSS War-Crimes investigation files 1945-1950
Riga 1998 Paper Cover Very Good + 

Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
411 Ezergailis A(ndrew) Editor Nazi Soviet Disinformation About the Holocaust in Nazi-Occupied Latvia Daugavas Vanagi : Who are They? - Revisited
Riga The Occupation Museum of Latvia 2005 Paper Cover Fine 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
215pp. Photographs. Bibliography. Fine. Unread. "This present book is connected to my previous bool, the Holocaust in Latvia -- The major reconsiderations concern the role that the Nazis played in in planning and choreographing the Holocaust, the part that was assigned to the Weremacht in preparing the early stages of the killing operations and the persistance of Nazi public relations concepts and language in contemporary discourse."( A. Ezergailis) xx 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
412 Ezergailis A. Esejas Par 1917. Gadu Rigas Domes Velesanas 1917. Gada Latviesu Zemnieku Savieniba 1917. Gada Latviesu Mazinieki 1917. Gada
Riga Zinatne 1991 Hard Cover Very Good + 
251pp. A very good, clean, tight copy. "--autors uzskatami atsedzis politisko speku sameru un daudzkrasaino spektru, analizejis ietekmigako latviesu politisko partiju programmas, to strategiju un taktiku cina par ietekmi tauta ---- otra dala apkopoti ---- materiali par Vidzemes Pagaidu zemes padomes un Valkas aprinka Pagaidu zemes padomes darbibu."(Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
413 Ezergailis Andrievs ( Compiled by) Latviesu legions : varoni, nacisti vai upuri ; No Amerikas Savienoto Valstu Nacionala arhiva kara noziegumu izmeklesanas materialiem ; 1945 - 1950
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 1998 Second Edition Paper Cover Very Good Signed by Author
123pp. Some slight discolouration to lower right front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by Ezergailis on the half title. "Vai latviesu legiopnari bija nacisti, varoni vai upuri? Seit savaktas liecibas runa pasas par sevi. --- Si krajuma dokumentos paradits, ka nacisti, izveidojot Latviesu legionu, parkapa Hagas konvencijas un, to darot, veica vel vienu kara noziegumu." ( A. Ezergailis) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
414 Ezergailis Andrievs Lapu Agonija Gramata Par
Atvertas Kratuves 2012 Paper Cover New 
480pp. New. "Lapu agonija" ir literaturpetnieces un dzejnieces Intas Miskes-Ezergailes biografija, kuru sarakstijis vinas virs, vesturnieks Andrievs Ezergailis. Tacu - ne tikai biografija, bet ari stasts par divu cilveku tuvibu: abi ir kopa kops 1946.gada. Gramata ir ar vesturnieka roku smalki un precizi detalizets vestijums par dzivi pirmskara Latvija, Otra pasaules kara norisem, trimdinieku ikdienu ASV. Bet pats svarigakais - stasts par apmatibu ar dzeju, ar ko Inta sasirga jau pavelu. Meginajums ielukoties bezapzinas tumsiba, kura dzimst vardi. Gramatu papildina Intas Ezergailes dzejoli un dienasgramatas fragmenti. "Lapu agonija" ir velesanas saprast - kas bija tie demoni, ar kuriem visu muzu cinijas Inta Ezergaile: no vienas puses - profesore, kas raksta akademiskas apceres par literaturu, no otras - smalki un jutiga personiba, kuru mac depresija un kura arkartigi emocionali uztver saskarsmi ar pasauli. (Guntis Berelis) No anglu valodas tulkojusi Ilma Elsberga. Intas Ezergailes dzeju no anglu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
415 Ezergailis, Andrew The 1917 Revolution in Latvia
New York Columbia University Press 1974 Hard Cover Very Good + Good + 
281pp. Bibliography. East European Monographs . NO. VIII Dust jacket shows some damage to front cover, but is enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " The importance of Ezergailis's work, however, goes beyond vthe confines of a regional study. It also shows the process of the radicalisation of the Latvian inteligentsia, peasants and soldiers and unveils the roots of the violence that revolution releases. It shows the famous Latvian streltsi, becoming, as Solzhenitsin put it " midwives of the revolution, who --- constituted the nucleus and pride of the Cheka." Although it is a work of academic restraint,, it captures, in microcosm, the essential elements of turbulence that the 1917 Revolution released in Eastern Europe---"(Publisher) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
416 Ezergailis, Andrew Editor Stockholm Documents The German Occupation of Latvia 1941-1945 What Did America Know?
Riga Historical Institute Of Latvia 2002 Soft Cover Almost As New Almost As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
506 pp. Symposium of the Commission of the Historians of Latvia Volume 5. Dj over paper covers. A clean, bright, almost as new copy. "The Latvian American historian Andrew Ezergailis has recently edited a collection of primary materials entitled Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941-1945: What Did America Know? Based on reports prepared during the war by Latvian diplomats abroad who had sources in occupied Latvia, these materials parallel collections in the Hoover Institution Archives, involving as they do the reports of Voldemars Salnais, Jules Feldmans, and Alfreds Bilmanis" ( Hoover Institute) 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
417 Ezergailis, Inta Miska Inta's Poems II
Ithaca Ulysses House 2006 Paper Cover Very Good 
164pp. Photographs. Includes a short essay, "Inta The Poet" that has several discrete, short underlinings, otherwise a very good, clean bright copy. "Inta was a Latvian, yet that fact she hardly mentions in her poetry. Instead it is conveyed through words and imagery.....a word or a phrase suddenly awakens all my encrusted Latvian senses: suddenly I see, touch, smell, listen, taste...." (Astrid Stahnke) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
418 Ezergailis, Inta Miska Inta's Poems 1
Ithaca Ulysses House 2005 Paper Cover Very Good + 
117pp. A very good, clean tight copy. How should I critique, place, evaluate Inta, the poet? How to compare her poetry? I think about Emily Dickinson (1830-86), whose poetry also came to life after her death. Like Dickinson, Inta drew the words and lines from her pain and daily life - her animals, birds of many feathers, trees, flowers, the seasons. (A. Stahnke) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
419 Ezergailis, Inta Miske Nostalgia and Beyond Eleven Latvian Women Writers
Lanham MD University Press of America 1998 Paper Cover Almost As New 
269pp. An lmost as new copy. This book offers an introduction to the works of eleven Latvian women writers. -- the author fuses writers from both sides of the Atlantic to form a unified whole -- Not only does the book provide an expert analysis of each writer’s unique contribution, it also places each one into a contemporary context of cultural issues revolving around questions of history, nationalism, feminism, and literary theory." (Readings) Authors represented: Austra Skujina. Velta Toma. Astrida Ivaska. Rita Gale. Ilze Skipsna. Benita Veisberga. Vizma Belsevica. Regina Ezera. Agate Nesaule. Mara Zalite. Margita Gutmane. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
420 Ezergailis, Janis Gramata Par Andrievu Niedru
Waverly Latvju Gramata 1960 Hard Cover Very Good + No Jacket 
254pp. Illustrated. "Ar so gramatu esam domajusi apceret Andrieva Niedras personibu" (Ezergailis). "Niedras pravietiska paredzesana ir vina atstatais mantojums latviesiem ir dzimtene ir trimda.." (E. Dobelis) Saturs: A. Niedra: [Dzeja.] Dzivibai. Altars Naves sala. Dauskanmate. Gaujenietei. J. Ezergailis: Prieksvards. J. Paulsons: Ievadam. A. Skrodelis: Andrievs Niedra manas atminas. M. Skujina: Liels idealists un dzives praktikis. I. Braca: Andrievu Niedru atceroties. A. Kalnajs: Cita cela gajejs. J. Paulsons: Mans macitajs A. Niedra. J. Silabriedis: Pardomas par A. Niedru. A. Niedra: Vestule theol. Dr. V. Sanderam [7. febr. 1942. g.]. E. Alainis: Andrievs Niedra Matisos. J. Ezergailis: Zemnieks un liela personiba. A. Niedra: Peteris Salna (stasts). E. Dobelis: Izdeveja piezimes. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
421 Ezergailis, Janis Ezergaila Gramata Jana Ezergaila Skices Un Atminas (1898 -1984)
Ithaca ULISS 1988 Soft Cover Very Good Gvido Augusts (cover) 

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
422 Fegezaks, Zigfrids Fon Senci Un Pecteci Piezimes No Senas Livonijas Vestulu Lades 1689 - 1887
Riga Laika Gramata 2011 Hard Cover Very Good + Very Good 
414pp. Illustrations. Dj. shows some slight wear to extremities, enclosed in a mylar protector, avery good, clean, bright, tight copy. Translated from the German by P. Bolsaitis. Z. Fegezaks uzrakstijis uz dokumentiem, rokrakstiem, foto materialiem balstito, krasnu romanu gimenes piecu paaudzu gajuma. Izaudzis Baltijas muizu kungu idilliskaja gaisotne, plasa ar ieverojamam personibam bagata dzimta. Piem., stasti par brivkungu sencu tevu Baltazaru, Zviedrijas karala Karla XII miesassargu, par dienestu pie Petera I, par Barklaju de Tolli (rakstnieka vecteva Kristofa meitas Leokadijas viru), kurs, izradas dzimis sava teva (ienaceja no Skotijas Livonija) Lugalu lielmuiza " (R. Paukste) Heavy book. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. Rakstnieks radijis unikalu kulturvesturisku pieminekli, sniedzot plašu izzinu loku un nenoliedzami estetisku baudu jebkuram lasitajam. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
423 Feldhuns, A. Translated By Indrika Hronika Henrici Chronicon Livoniae
Riga Zinatne 1993 Pictorial Cover Almost As New 4to - over 9ľ G. Elers [et al.] 
450pp. A very good, clean, tight, bright copy. - Original Latin Text with facing Latvian translation. followed illustrated commentaries and extensive bibliography in Latvian. "1993 apgada "Zinatne" iznaca jauns hronikas akademisks izdevums. Hronikas tulkojumu latviesu valoda veicis A. Feldhuns. Pirmo reizi paraleli latviesu tekstam tika publicets ari hronikas originalteksts latinu valoda. Izdevums papildinats ar plasu vesturnieka E. Mugurevica ievadu un verienigiem komentariem pie teksta. HEAVY BOOK, in excess of 1kg... some additional postage will be required. Pease contact Trimdadimd for best possible rates. 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
424 Feldhuns, Abrams (compiled by) Antika Komedija
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + Mara Rikmane 
569pp. "sast. un pecv. sarakst. Abrams Feldhuns no sengrieku un latinu val. tulk. Abrams Feldhuns, Augusts Giezens, Pavils Zicans. Paskaidrojumus. sarakstijusi Augusts Giezens, Abrams Feldhuns. Satura: Aristofans: Jatnieki; Makoni; Lisistrate; Vardes. Menandrs: Igna. Plauts: Karavirs lielibnieks; Gustekni; Pseidols; Mala kruka; Dvini. Terencijs Einuhs; Brali."(Liesma) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
425 Feldhuns, Abrams (compiled by) Sengrieku Tragedijas
Riga Liesma 1975 Hard Cover Very Good Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Kurts Fridrihsons 
406pp. Illustrated. Dj. shows some wear at extremities with some very small chips and tears, else a very good, clean, tight copy. Saturs: Aishils- Saistitais Prometejs; Orestija: 1. Agamenons 2. Ziedotajs 3. Labveligais. Sofokols- Antigone; Valdnieks Oidips; Elektra. Eiripids- Medeja; Ifigenija Aulida; Kiklops. Paskaidrojumi. Ipasvardu un mitologijas vardnica. Atiska tragedija. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
426 Feldmane, M Auglu, Darzenu Un Senu Konservesana Dzerieni
Riga Lidums 1992 Paper Cover Very Good + 
83pp. Pec 1938g. Riga izdota "Majturibas leksikona" III nodalas - M. Feldmane - "Edienu gatavosanas maksla" (XXXIII. Dzerieni. XXXIV. Konservi. XXXV. Senu konservi.) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
427 Feldmanis, Andrejs Edvins Maslenku Tragedija Latvijas Tragedija
Riga Latvijas 50 Gadu Okupacijas Muzeja Fonds 2000 Pictorial Hardcover Almost As New 
259pp. Photographs and maps. Almost as new. "Tragedija uz austrumu robezas 1940 gada 15. junija ievadija Latvijas okupacijas dramatiskos notikumus, saistitus ar cilveku upuriem. Autors devis butiskus papildinajumus sa robezkonflikta sakara..." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
428 Feldmanis, Marija Aukstais Galds
Riga Zvaigzne ABC 2011 Trade Paperback New 
151pp. Illustrated. Reprint of the 1938 edition. "Majturibas skolotajas Marijas Feldmanis gramata "Aukstais galds" (pec 1938. g. izdevuma) atradisiet lietderigus padomus un praktiskus aizradijumus dazadu auksto edienu pagatavosana majas dzive un viesibam. -Saja izdevuma jus uzzinasiet, ka garsigi pagatavot un gliti izgarnet zivis un vezus, meza putnus un majputnus, meza dzivnieku un majdzivnieku galas edienus, desas un pastetes, merces un salatus, svietmaizes un tautiskus edienus." (izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
429 Fennell, T.G. The First Latvian Grammar J. G. Rehehusen's " Manductio Ad Linguam Lettonicam...." A Fac-Simili Text with Annotated Translation & Commentary.
Melbourne Latvian Tertiary Committee 1982 Paper Cover Good+ 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
369pp. Bibliography. Some fading and light wear to spine and to the edge of the front cover. Else a very good, clean, tight, unmarked copy. "The first Latvian grammar Manductio ad Linguam Lettonicam facilis certa, monstrata (Riga, 1644) stems from Johann Georg Rehehusen. As Scholz remarks --- a facsimile edition with an English translation and complete commentary has been made by Trevor Fennell" (Lituanus) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
430 Filips, Nils ( Neal Philip ) Redzesloka Mitologija Enciklopçdija
Riga Zvaigzne ABC Pictorial Hardcover Almost As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
64pp. A fresh, clean, unmarked almost as new copy. Translated from the DK Eyewitness Guides series. Extensively illustrated. "Gramata ir interesants ieskats dazadu pasaules tautu mitologija. Lieliskas masku, skulpturu un darglietu fotografijas sniedz spilgtu prieksstatu par mitologiskajiem dieviem, varoniem un briesmoniem (piemeram, attelos var apskatit vienacus ciklopus, indianu milas lelles, puki, kas splauj uguni, afrikanu triksteri Esu u.c.). Enciklopedija vel uzzinasiet, ko nozimeja gleznojumi smiltis, kam matu vieta bija cuskas, kurs aprija saules dievu Ra, kapec un ka izgatavoja totemstabus. Gramata ietilpst ari isa nodala par Latviesu un Libiesu mitologijam. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
431 Fimbers, Karlis Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.
Riga Apgads Daugava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
260pp. A very good, bright, clean, tight copy. "1236.gada 22.septembri purvaina vieta netalu no Saules tika sakauti Zobenbralu ordena karapulki. Tie atgriezas no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devusies atriebt lietuviesu iebrukumus vacu feodalu valdijumos. Kauja krita ordena mestrs un ap 50 ordena bralu, ka ari daudzi karakalpi. Pec sis kaujas Zobenbralu ordenis beidza pastavesanu. Lietuviesu un zemgalu uzvara Saules kauja uz laiku aizkaveja vacu feodalu agresiju Baltijas teritorija. 1936.gada, kad tika atzimeta Saules kaujas 700.gadadiena, so baltu tautu kopigas cinas vesturiski nozimigo notikumu romana atteloja Karlis Fimbers." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
432 Fomina, Tamara ( Kolektiva vaditaja) Sengrieku Literaturas Antalogiija
Riga Zvaigzne ABC 1990 Hard Cover Very Good V. Selkovs 
363pp. Saja krajuma ietverti visu literaro zanru paraugi -eposs, fabula, lirika, drama, proza.... Katra autora tekstu izlasi ievada iss parskats par vina dzivi un dailradi... 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
433 Frank, Larry; Holbrook II, Millard J. Indian silver jewelry of the Southwest, 1868-1930
Boston New York Graphic Society 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + 
214pp. Extensively illustrated An attractive, very good, clean, bright, tight copy. "The basic text on the subject for most beginning collectors. Very fine photographs of outstanding pieces from museum collections, many of which have very useful collection histories." (Turkey Mountain) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
434 Freiberga, Vaira- Vike Dzintara Kalna Apceres Par Latviesu Tautasdziesmam On the Amber Mountain Essays on Latvian Folk Songs
Montreal Helios 1989 Paper Cover Very Good + 
193pp. A very good, clean, bright copy. In Latvian. Concise two page summary in English. "Bez ipasi nosprausta uzdevuma veidot visaptverosas sistemas vai visu izskaidrojosas shemas V. Vike-Freiberga netiesi atklaj folkloru plasa kulturas konteksta, kulturas nepartrauktibas kede. Dzintara kalna rakstos no dazadiem aspektiem raksturota musu nacionalas tradicionalas kulturas butiba caur tas pamatvertibu - tautasdziesmu." ( D. Bula) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
435 Freibergs, Imants Saules Dainu Indekss Latvian Sun Song Index
Montreal Helios 1990 Trade Paperback Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Inese Jansons (Cover) 
299pp. With errata leaf. Summary, table of contents in English. A very good, clean, tight, bright copy. ""Saules dainu indekss" ir otra gramata pec kartas serija par Saules temu. Gramatas galvenais merkis ir palidzet lasitajam labak orientetiesSaules Dainu"plasaja dziesmu klasta. Otrs "Saules dainu" merkis ir vairak zinatniskas dabas:dot ieskatu par dainu valodas statistiku un leksisko strukturu vispar-" (Autors) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
436 Freimanis, Eduards Likteni Stasti Un Noveles
Canada Autora Izdevums 1989 Paper Cover Very Good 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
297pp. Cover, spine slightly sunned, else a very good, clean, tight copy. Ka daudzkart Eduarda Freimana darbos, ta ari soreiz cilveka ilgam nav lemts piepildities. Jo tas dzilakas, jo smagaki ir liktena sitieni. Ne apsestibas fanatisms un parliecigais sasprindzinajums vien piesauc postu. Tas uzklup biezi pats no sevis, bez jebkada izaicinajuma. Freimana pasaule ir regaina, draudu pilna. " Pilsetas atjaunosana" ir (krajuma) neliela, bet spraiga, speciga novele - (kurai) butu vieta jebkura emigracijas isprozas antologija." (M. Lasmanis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
437 Freimanis, Eduards Priecigais Un Dieva Joks Divi Isromani
Canada Autora Izdevums 1988 Paper Cover Very Good + 
339pp. Very good, clean, tight, bright copy. Viens no 90- tos gados Latvija visvairak izdotajiem trimdas rakstniekiem. "Varbut pretejiba nav vispirms vertejumos, bet gan pasos romanos meklejama un atrodama. Par to katrs lasitajs var vislabak parliecinaties uz savu roku. Katra zina rodas iespaids, ka Eduarda Freimana gramatas izraisa specigas reakcijas, gan negativas, gan pozitivas." (M.Lasmanis) "Abi isromani, pie kam otram darbam autors devis ari vel "eksistencialas fantazijas" apzimejumu, uzrakstiti pec t. s. Bildungsroman formulas, kur galvenais varonis pec garam un sarezgitam macekla gaitam dzives skola beidzot sasniedz autora uzskata pareizo morala brieduma pakapi." (B. Surmane) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
438 Freimanis, Eduards The Devil's Priest
Np "An Author's Publication" 1988 Soft Cover Very Good 
280pp. Very Good. Translated from the Latvian by Robert Fearnley. This author has been described as having the makings of a Latvian Dostoyevsky. Our tortured protagonist forsakes Canada for the Soviet Union, only to escape and return to his now reunited parents in Canada again. xxyy 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
439 Freinats, Atis Peterbaznica Deg Dokumentals Romans
Jurmala Fonds AKA Jurmala 2006 Pictorial Hardcover Almost As New 
Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
440 Freinats, Atis Dzimtenes Ares Pa Majam, Tirgiem, Pilsetam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good No Jacket K. Krauze; O. Noritis; J. Zeberins; M. Kovalevska; R.Kronbergs et. al. 
252pp. Illustrated. Some very light wear to spine extremities, else very good, clean, tight, bright copy. Atis Freinats - "Gramatizdevejs un rakstnieks 20.gadsimta 20-30-tajos gados, veicot gramatizplati-ta-ja darbu, apcelojis Latviju. Ar humoru un vieglu ironiju apraksta pa majam un tirgiem verotos notikumus un sastaptos cilvekus." (( Gulbenes biblioteka) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
441 Freivalds Osvalds Latviesu Politiskas Partijas 60 Gados
Copenhagen Imanta 1961 Hard Cover Very Good + 
224pp. Photographs Brief presentation inscription on half title, else very good, clean copy. Partiju pirmsakumi un to darbiba Latvija un trimda. Latviesui politiskas darbibas pirmsakumi. Pirmas latviesu politiskas partijas. Kara laiks un Latvijas valsts nodibinasana. Politiskas partijas valsts nodibinasanas laika. Politiskas partijas Latvijas brivvalsts laika. Politiskas partijas zem krievu un vacu okupacijas. Politiskas partijas trimda. Citas politiskas institucijas trimda. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
442 Freivalds O[svalds] Liela Sapju Draudze Latviesu Tautas Posta, Ciesanu Un Sapju Asinsliecinieki , Kristuscela gajeji- Mocekli
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 
335pp. A very good, clean tight copy. With an attractive photo facsimili dust jucket enclosed in a mylar protector. Photographs, maps, tables, document reproductions. " Viss sai gramata rakstitais pamatojas uz sava laika bolseviku pamestiem dokumentiem, sanemtam moceklu vestulem, asinsliecinieku un aculiecinieku liecibam." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
443 Freivalds O[svalds] Alksnis, E Latviesu Karaviru Tragedija Zviedrija
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Very Good 
264pp. photographs. Some very faint wear to cover, else very good, clean, tight copy. "1946g. 25 janvari, Zviedrijas karalvalsts valdiba izdeva bolsevikiem 146 Baltijas tautu karavirus. Si gramata .... lai dokumentetu kadu notikumu kam liela vesturiska nozime." Prieksvards; 1945 gada maijs; Cina par karaviru glabsanu; Pasu karaviru cina par savam dzivibam; Vinus tomer izdeva Bolsevikiem; Tikai dazi izglabas; Izvesto Karaviru turpmakais liktenis; Pecvards. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
444 Freivalds, Osvalds Kurzemes Cietoksnis Dokumenti, Liecibas Un Atminas Par Latviesu Tautas Likteniem 1944/19445. Gada Vols 1&2
Copenhagen Imanta 1954 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
Vol. one 183pp. Vol two 219pp. 2000 copies. Extensively illustrated. Photographs, maps, etc. Both volumes with attractive photo facsimili dustjackets enclosed in mylar protectors Both volumes in very good, clean, tight condition. "Lai iespejami pilnigak attelotu notikumus, blakus personigam atminam, un Kurzemes cietoksni atstajot, lidzpanemtajiem dokumentiem, gramatu sarakstot, itseviski pirmaja dala, izmantoti ari visi citi pieejamie materiali un citu "kurzemnieku" atminas. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
445 G, Laimons Juris I.e. (New Years: Return of the Life force) Selection of Poetry 1967-1974
Topanga CA Poet Papers 1975 Paper Cover Very Good Small 4to. Blas Egea (cover) 
138pp. Illustrated. Very good, clean. tight copy. Author is the recipient of the J. Rabindranath Tagore Poet's award for his "Freedom Poems For Bangladesh" "How can we live with fictitious differences such as color, class or religious ideas?... We all have but one mother Earth, so we should take care of this temporary abode"(Author) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
446 Gaide, Ivars Dieva Milestibas Speka Dzejoli
Gaismas Rits 2000 Paper Cover Very Good + Signed by Author
188pp. "It labi apzinos, ka sis dzejolu rindas nav vertejamas pec merauklas, kadu lieto izciliem dzejniekiem. Tomer ceru, ka caur tam Dievs jus uzrunas ka kopeja Dieva cela gajejus - svetcelniekus. Tas ir bijis galvenais noluks sis dzejas un meditaciju publicesanai." (Pravests I. Gaide) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
447 Gaide, M(artins); Endzins,A) Tevu Valodas Maciba Sistematisks Gramatikas Un Pareizrakstibas Kurss Tautskolas 6. Un 7. Klasei Un Pasmacibai
Detmold Petera Mantnieka Apgads Edgara Kiploka Apgads 1948 Paper Cover Good + 
107pp. Significantly age yellowed otherwise a good+ clean, solid paper copy. Lietojama ka gramatikas un pareizrakstibas rokasgramatina. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
448 Gaide, Martins Tevu Valodas MacIba Gramatika Un Pareizrakstiba Latviesu Skolam Trimda
Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs 1964 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket 
150pp. Very good, clean, tight copy; neat ownership on ffe. "Si valodas maciba (gramatikas un pareizrakstibas) gramata sastadita latviesu skolam trimdas apstaklos" (autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
449 Gailite, Angelika Dzivibas Zalais Koks
Stockholm Daugavas 1966 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Normunds Hartmanis 
111pp. Original Clear plastic dj. Romans sarakstits divas dalas ... pirma, vestulu un dienasgramatu forma. Latviesu makslinieces, sievietes gariga pasapliecinasana un personiga uzvara pari valdosiem uzskatiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
450 Gailitis, Margita ( Compiled by) Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija
Riga Mansards 2009 Soft Cover As New 
641pp. As new. Sejumu ievada Vairas Vikes-Freibergas prieksvardi, kam seko Viestura Vecgravja saturigais parskats par latviesu mitnes zemju prozu. Antologija parstaveti 39 autori alfabetiska kartiba no Ernesta Aistara lidz Teodoram Zeltinam. Viesturs Vecgravis parskatu iesak ar Olafa Stumbra vardiem: no visam debesu pusem man atsauktos latviesu mele. Un tik tiesam antologija citetie autori ir dzivojusi gandriz visos kontinentos un dazadas, no "Dievzemites" skatoties, eksotiskas zemes. --- Sejums liek lasitajam pieverst uzmanibu musu dailliteraturas metamorfozem gadsimtu mainas (ko gan sis izdevums neizcel, tacu liek nojaust), kad pie varda nak ta paaudze, kura vairs negrib sekot labi iemitam rakstniecibas tradiciju tekam. sis metamorfozes klust neapspiezamas ar jaunakiem literariem "druviniekiem," kuru vidu ir Rungis, Rozitis, Sodums, Skipsna, Turbads un vel citi mazak izteikti "svetbilzu graveji", piemeram, Absurda teatra un Nouveau roman autori. Sie pa brizam daudzinatie iestravojumi neizsauca musu rakstnieciba izteiktus sekotajus, tacu vini nepalika neieveroti." ( J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
451 Gailitis, Margita; Vecgravis, Viesturs (compiled by) Tilti II. Latviesu mitnes zemju dzejas antologija.
Riga Mansards 2009 Soft cover As New 8vo - over 7ľ Maris Garjanis 
606pp. Almost as new. V. Vike-Freiberga savos ievadvardos izcel dzejnieku pienesumu latviesu literaturai ar specifisko tematiku un dinamisko spriedzi starp diviem iespaidu pretpoliem: no vienas puses --- Latvijas neatkaribas pirma posma latviskumu, no otras - iespaidu no saskarsmes ar Rietumu pasaules literatura aktualam stravam" (J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
452 Gailits, Augusts (August Gailit) Brivibas Dziesma (Isade Maa)
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
339pp. No igaunu valodas tulkojusi Elina Zalite. Iecienita Valga dzimusa Igaunu autora romans par Igaunijas brivibas cinam 1918-20. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
453 Gale, Rita Atkala
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Almost As New No Jacket Voldemars Avens 
96pp. Rita Gale patiesiba ir 12. vai 13.gs.(pec Kr.dz.) dziesminiece, kuras velis atstajis gindeni laužu sen aizmirsta kapa un pardzimis 20. gs. berna, kam nolemts klut par dzejnieci ar skolas izglitibu un pazistamu vardu.--Gale ir sena dziesminiece, kas iemacijusies varsmas pierakstit ar roku vai mašinu un izsakas Endzelina ietekmeta valoda. --Gales sensibilitate ir ne tikvien senatniga, bet ari loti dabiska; ta dzili saknojas arpasaule" ( G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
454 Galvanovska, Ilona et al. Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.
Riga Liesma 1990 Hard Cover Almost As New Almost As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
[256] pp. 500 illustrations. Printed in East Germany. Profusely illustrated in colour. Text in Latvian, English, German and Russian. In an attractive illustrated slipcase.. An excellent introduction to the Museum's collection and to the History of Riga. "The Museum of the History of Riga and Navigation is a remarkable collection including about 400,000 articles of artistic and historic value. The present edition gives an insight into the treasure-house of the Museum and acquaints the reader with the history of Riga." (Publisher) Heavy book, over 1kg. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
455 Gauja, M(artins) Edited By. Latviesu Makslinieki Australija. Latvian Artists in Australia
Sydney Society of Latvian Artists in Australia 1979 Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall 
276pp. Profusely illustrated. Owners neat embossed ownership seal on tp. Dj shows some slight edgewear top and bottom of spine, else a very good, clean, bright, tight copy. More than 100 artists represented, each with at least 1 or more colour photograph of their work. Brief profile of each artist. Dual language Latvian- English edition."--ikviens no gramata apzinatiem maksliniekiem ir piedalijies vairak vai mazak nozimigas makslas izstades. --- Visi kopa, gan jauni, gan veci, gan sekmigi, gan ne tik sekmigi., vini veido to latviesu etniskas grupas individu vienibu, kurus sauc par Australijas latviesu maksliniekiem.( M. Gauja) Heavy book, extra postage may be required, please inquire. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
456 Gedulis, Guntars Lokatiesi Mezu Gali Dziesmu Burtnica
New York 1974 Paper Cover Very Good 
42pp. A very good, clean copy. Some slight yellowing to cover edges. ( New York Latvian school and summer camp songbook) Sakartojis Guntars Gedulis. Nujorkas latv. ev.- lut. draudzes skolas un nometnes berniem. 1974. g. junija 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
457 Geile -Sipolniece, Inta La Litterature Lettonne Au XX Siecle
Riga Nordik 1997 French flap Paper Very Good 
190pp. A very good copy. " En effet, et ce bien avant la fondation de l'Etat letton, la culture francaise etait le troisieme element fecondant dans l'elaboration des canons de l'art moderne letton.(V. Vecgravis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
458 Germanis Uldis, ( Dr. Ulafs Jansons ) Mosties Celies Strada! 99+1 Domu Grauds
Stockholm Memento 1998 Paper Cover Very Good ++ Grasis, Tenis 
Unpaginated. Illustrations by Grasis. Arranged by Zalkalns. 10cm.x14.5cm. A very good, clean bright, tight copy. Political aphorisms. "Apkarosim latvisko letticibu un vientiesibu! 1. Nekur nav teikts vai rakstits, ka latvietim neizbegami jabu-t vientiesigam. 2. Latviei parak biezi ir bijusi dazadu pavelu un rikojumu izpilditaji un izdaritaji, bet parak maz domataji un planotaji. 3. Neviens nekur un nekad nav kluvis par pravieti jeb vadoni ar racionalu argumentu palidzibu. 4. Jo neticamakas un neiespejamakas lietas kads sludina un apsola, jo lielaki sekota-u un piekriteju bari tam rodas. "" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
459 Germanis U[ldis] Divi Portreti Isa Proza
Stockholm Atvase 1985 Hard Cover Very Good + No Jacket N. Hartmanis (cover) 
94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
460 Germanis U[ldis] Jaunie Laiki Un Pagatnes Enas Fakti Un Vertejumi 1991-1995
Stockholm Memento 1995 Trade Paperback Almost As New Normunds Hartmanis 
183pp. Almost as new. Gramata -- apskatitas un izvertetas politiskas norises Latvija un kaiminvalstis (1991-1995g. Autora noverojumi ari spilgti attiecas uz pasreizejiem notikumiem Latvija.. Rakst publiceti periodika - Briviba, Briva Latvija, Latvija Amerika, Laiks, Australijas Latvietis, Nacionala Neatkariba, 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
461 Germanis U[ldis]; Vacietis, J[ukums] Pa Aizputinatam Pedam Pulkveza J. Vaciesa Apcerejums Latviesu Strelnieku Vesturiska Nozime
Stockholm Daugava 1956 Hard Cover Very Good + Very Good + 
360pp. Colour photo facsimili dj very good and clean - a very good, clean, tight copy.. Redaktora prieksvards; U. Germanis, Pa aizputinato pedam; U. Germanis; Pulkvedis Jukums Vacietis; J. Vacietis, Latviesu strelnieku vesturiska nozime; I dala; Pielikumi: Vaciesa ievads pirmizdevumam; Pirmizdevuma prieksvards; J. Vaciesa apcerejuma Latviesu strelnieku vesturiska nozime II. dala; Piezimes; Avoti un literatura. " ...vai latviesu sarkanie strelnieki ietekmeja revolucijas uzvaru Krievija? ; vai revolucijas uzvara Krievija ietekmeja brivas un neatkarigas Latvijas nodibinasanos? "Nedrikst aizmirst, ka vestures notikumi jaskata ta laikmeta gaisma, kura tie norisinajusies. Tikai tad tie klust saprotami." (V.Lausks) 
Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
462 Germanis, Uldis Latviesu Tautas Piedzivojumi
Jana Seta 1990 Fifth Edition Pictorial Hardcover Very Good 
384pp. Many drawings and maps. Very good, clean tight copy. "Gramatas centralais motivs ir latviesu tautas cina par savam tiesibam un brivibu....sis stasts parspej dazu labu deku un piedzivojumu romanu, un tomer tas ir tikai stasts par kadas tautas un valsts likteni." Senie Laiki; Viduslaiki : Jaunie Laiki; Visjaunakie Laiki [ lidz otra pasaules kara beigam]; Kartes. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
463 Germanis, Uldis Talu Taluma, Liela Plasuma Australijas Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
293pp. Neat sig. on fep. else a very good, clean, bright, tight copy. "Talu taluma, liela plasuma nav izdota tikai, lai daritu godu Dr. Ulafam Jansonam....gramatas saistauds ir Germana celojums uz Australiju, lai turienes latviesiem populara interpretejuma un ar raksturigo trapigumu daritu zinamus dazus faktus par lielinieku taktiku, padomju diplomatiju, latviesiem Padomju Savieniba 20.-tos un 30.-tos gados un tagadejo "varas iestazu" sacha kaulinu vilcieniem pret latviesiem."" (G. Irbe) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
464 Germanis, Uldis Pakapies Torni Vesturisks Romans [I&II dalas]
Stockholm - Riga Memento 1992 Soft Cover Very Good + 
468pp. Very good clean bright, tight copy. Gramata attelots latviesiem tragiskais Otra pasaules kara beigu posms kara zinotaja verojuma. ."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
465 Germanis, Uldis Ta Lieta Pati Nekritis Amerikas Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + 
138 pp. In almost as new condition, Very good, clean, tight, bright copy without dj." Uldis Germanis nemekle tikai vestures kailos faktus vien. Vina spriedumos, pardomas, vienmer ieausas latviesu personisko tragediju raksti. Vins musu verdziskumam un nesaticibai atceras vardus...... nemiera, nesaderibas un brivibas alku apsestiem latviesiem." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
466 Germanis, Uldis Ta Lieta Pati Nekritis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics [cover] 
138pp. Very good, clean, tight copy. v.g. likewise. Ulza Germana rakstus neiesaku lasit tadiem, ("skaistiem" latviesiem), kas vel joprojam apzvere, ka vinu pagasta visi saimnieki bijusi "goda viri" un staigajusi "taisnam muguram"... Vina raksti trauce atminu... snaudu." (V. Pelecis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
467 Germanis, Uldis Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam
Stockholm Ziemelzvaigzne Memento 1986 Third Edition Soft Cover Very Good + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
468 Germanis, Uldis Zili Stikli Zali Ledi Rigas Piezimes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good Al. Kruka [cover] 
318pp. Photographs Dj. has a small chip to spine and some slight wear. Enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean copy." Gramatu Zili stikli, zali ledi var izlasit viena nakti no vaka lidz vakam ar neatslabstosu interesi. Ta uzrakstita spraigi, saista un ir ar apskauzamu humoru.... Germana raitie atminu telojumi ieintereses ne tikai katru vecu ridzinieku, bet ari tos, kas nav ne dzimusi, ne augusi Riga." [A. Balodis 1969] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
469 Germanis, Uldis Latviesu Tautas Piedzivojumi I-IV
Toronto Celinieks 1974 Third Edition Hard Cover Very Good + Gvido Bruveris 
401pp. Illustrated by Gvido Bruvereis Green cloth with grren slipcase. Previous owner's initials on ffe. A very good, clean, tight, bright copy. "Gramatas centralais motivs ir latviesu tautas cina par savam tiesibam un brivibu....sis stasts parspej dazu labu deku un piedzivojumu romanu, un tomer tas ir tikai stasts par kadas tautas un valsts likteni." "Tas, kas padara Ulza Germana pieeju vesturiskas vielas aptversana interesantu un neierastu, ir autora vienlaikus nopietna "hronista intonacija", gaisiga literari aizraujosa atmosfera. Tas ir augstas kvalitates publicistikas stils. Viens no sadiem vestures parskatamibas veiksmes. sturakmeniem ir Germana speja sarežgitus vesturiskus un politiskus procesus atklat vienkarsa (tacu ne vienkarsota), dinamiska pluduma." (A. Korosevskis) Senie Laiki; Viduslaiki : Jaunie Laiki; Visjaunakie Laiki [ lidz otra pasaules kara beigam]; Kartes. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
470 Germanis, Uldis Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam
Stockholm Ziemelzvaigzne Memento 1985 Second Edition Soft Cover Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
471 Gete, Johans Volfgangs Fausts Tragedija J. Raina Tulkojuma
Riga Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads 1936 Hard Cover Near Fine Fr. Stasens 
592pp. Illustrated. An attractive near fine copy with a presentation inscription written in a clear, well formed copperplate hand. "Rainis, pirmais Getes muza darba latviskotajs, par so darbu rakstijis: ""Fausts" ir stipra pils pret seklumu." Savukart Janis Sudrabkalns raksturo tulkotaja veikumu: "Fausta" tulkojums pieradija, ka latviesu valoda var izsacit vissarezgitakas domas, ka tai pieejami poezijas smalkumi un filozofijas dzilumi." (Zvaigzne) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
472 Gimbutas, Marija The Slavs
New York Praeger Publishers 1971 Very Good + Very Good + 
240pp. Photographs, drawings. A very good, clean, tight, bright copy. "Professor Gimbutas gives us the Story of the Slavs from their third millenium B.C. origins between the Carpathian mountains and the Dniepr River to founding of the first distincyively Slavic states: Great Moravia in the 9th century A.D. and Kiev in the 10th.The account of each era and development is supported by the latest archeological and linguistic evidence available. The archeological findings are copiously illustrated by photographs and drawings, and there arenumerous examples of linguistic problems. ----" ( American Historical Review" 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
473 Gimbutas, Marija The Balts
New York Frederick A. Praeger 1968 Hard Cover Very Good + Very Good 
286pp. Notes, Bibliography Illustrated line drawings and b&w photographs. A richly illustrated history of the Baltic region, from pre-history to the 13th century; this book provides an introduction to this little-know area of archaeological investigation. (Amazon) " THE BALTS presents the first complete survey of Baltic prehistory from the beginning of the second millenium B.C. when a branch of the Indo- European speaking peoples settled and gradually developrd individual cultural features in the area from Northern Poland to Central Russia - to the thirteenth century A.D." (Publisher 
Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
474 Gimbutiene, Marija ( Marija Gimbutas ) Balti Aizvestruriskajos Laikos Etnogeneze, Materiala Kultura Un Mitologija
Riga Zinatne 1994 Pictorial Hardcover Very Good 
224pp. Drawings b&w photographs. A very good, clean copy. Tulkojums no lietuviesu valodas originala (Vilna-: 1985) - autores papildinatas un parstradatas versijas no 1963. g. anglu valoda izdota darba: Marija Gimbutas, The Balts. New York: Praeger. "Autore saja darba pieversas baltu cilsu etnogenezei, materialai kulturai un mitologijai. Vina stasta par tautam, kuras pieder pie baltu valodu grupas, proti par prusiem, lietuviesiem, latviesiem un vinu senciem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
475 Ginters, M; Noritis, A; Ginters, V. Noritis Rakstu Krajums Gleznotaja Naves 10 Gadu Atcerei
Stokholm Zelta Abele 1952 Paper Cover Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall 
157pp. 1500 copies. Illustrated. Numerous reproductions, photographs. . colour plates. Some faint wear to front cover with some light bumping to spine extremities... else interior bright and clean.. A. Norisa, V. Dambergas, M. Kovalevskas, V. Valdmana, Ans.Eglisa, T. Tomsona, V. Ciesnieka R. Kronberga, J. Kalmisa, M.Vetras, V. Darzina, M Goppera un citu vina pazineju atminas un iespaidi.. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
476 Ginters, Valdemars Karogi Senaja Latvija
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + V. Hartmanis 
80pp. Very good, clean, tight copy. Notes, bibliography, illustrated. "Saistot jautajumu par musu karoga cilmi ar karogu veidiem un to nozimi viduslaikos, Valdemars Ginters sarakstijis nelielu, bet eruditu un noderigu darbu - Karogi senaja Latvija. " 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
477 Girnus, Juozs ( Juozas Girnius) Tauta Un Uzticiba Tautai
(Indianapolis} Akademiska Dzive 1963 Hard Cover Very Good + Very Good + 
191pp. Footnotes. Translated from the Lithuanian by Zarinu Janis. A very good, clean, tight copy with original clear plastic dj.. "Lietuviesu filozofa Girnus gramata ir nopietna apcere par galvenajam problemam tautibas jautajumos, izvertejot attiecigo francu, vacu un lietuviesu literaturu pasreizejo apstaklu gaisma. Ievadvardos autors uzsver, ka si darba noluks nav sociologiska partautosanas analize, bet tautiskas uzticibas morala pamatosana....Bez dzivam saitem ar tautu dzimtene musu centieni klus par iebalzameta lika saglabasanu. " ( P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
478 Glubb, John Baggot Haroun al Rasheed and the Great Abbasids
London Hodder and Stoughton 1976 Hard Cover Very Good Very Good + 
380pp Ex Library copy with all the usual markings.. Dj.spine uniformly sunned, covers otherwise bright and clear. A very good, clean, tight, copy. The author "sets this golden reign in the historical context of the rise of the Abbasid khalifs. He has gone back to ninth century Arab historians and used source material never yet translated into English. He also relates the Arab Empire to that of the contemporary Byzantine world, showing similarities and the differences between the culture and power structures of Haroon and Charlemagneand underlining the very real impressiveness of an Arab civilization--" (Publisher) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
479 Godins, Guntars CV Dzejoli (1978 - 2008)
Riga Janis Roze Hard Cover Fine 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
247pp. Fine, Unread. "Veidojot so gramatu, esmu izmantojis publicetos, cenzuras aizliegtos un tolaik nepublicetos, ka ari pilnigi jaunus dzejolus," par savu dzejolu izlasi stasta dzejnieks. "Ta nav izlase parasta nozime, ta ir jauna gramata, kura ieklauta ari dala veco dzejolu. Ta ir mana 30 gadu dzejas subjektiva atlase, mans dzejolu CV. Nekad neesmu bijis daudzrakstitajs, vienmer esmu vairijies no atkartosanas paguruma. Esmu uzskatijis un ari tagad uzskatu, ka dzeja ir galvenokart saruna. Saruna ar sevi, ar otru cilveku, ar liesmu vai veju." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
480 Goldfarbs, Aleks, Litvinenko, Marina Disinenta Nave Aleksandra Litvinenko Noindesana Un Cekas Atgriesanas
Riga Dienas Gramata 2007 Pictorial Hardcover New 
232pp. Unopened, in original shrink wrap. "Kops 1998. gada, kad Litvinenko pazinoja, ka FSB pasutijis vinam magnata Borisa Berezovska slepkavibu, vins citu pec cita cela gaisma FSB tumsakos noslepumus. Pec dramatiskas begsanas uz Londonu vins, biezi stradajot plecu pie pleca ar Aleksu Goldfarbu, sesus gadus pavadija, izmekledams noziedzigu notikumu virkni oligarhu un zurnalistu slepkavibas, Ukrainas prezidenta Viktora Juscenko saindesanu velesanu kampanas laika, karu Cecenija, kas kluva jau neizsakami skarbs. “Disidenta nave” lauj ielukoties Putina Kremla netirajos noslepumos, kuru atmaskosanai Aleksandrs Litvinenko veltija savu dzivi. No anglu valodas tulkojusi Sandra Rutmane." ( izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
481 Goldmanis, Janis; Mednis, Edvins Latviesu Strelnieki Muzibas Gaisma
New York Strelnieks 1953 Hard Cover Very Good 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
237pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Title page has Arnold Sinkis' signiature. Sinkis was the author of "Kurzemes cietoksnis." Rakstu krajumu sakartojusi Janis Goldmanis un Edvins Mednis "Parrunajot so stavokli ar otru musu valsts domnieku Jani Zaliti, nacam pie atzinas, ka vislabakais butu, ja mes dabutu atlauju noorganizet Krievijas armijas sastava nacionalas latviesu vienibas." ( J. Goldmanis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
482 Goppers, K[arlis], Generalis Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku
Stockholm Zelta Abele 1966 Second Edition Hard Cover Very Good + 
54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
483 Gordon, Frank Latvians And Jews Between Germany and Russia
Stockholm Memento 1990 9187114089 Soft Cover Very Good + 
66pp. A very good, clean, tight clean copy. Translated into Englishby Vaiva Pukite and Janis Straubergs. " Historical facts mix with human prejudices, brazen lies, distorted perceptions, grievances, and vengeance. The rational mixes with the irrational....My purpose is to help the reader understand what actually happened in this time and place to the relationship between these two peoples." ( F. Gordon) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
484 Gordons, Franks Publicistika
B.v. ETP 2011 Pictorial Hardcover Fine 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall Ints Vilcans (cover) 
271pp. Fine. An unread copy. Ieklauti autora atlasiti raksti no Laika, Brivas Latvijas, Latvijas Avizes un Jaunas Gaitas " vienmer tiek pausts atklats un vispusigs viedoklis par sabiedriba apspriestam temam, kas balstits uz vina plašajam zinašanam vesture, politika, literatura un profesionalas darba pieredzes zurnalistika, neizvairoties no diskutabliem un sapigiem jautajumiem, paužot savu viedokli ipaša asa un tieša valoda. Domaju, ka pasaules redzejuma paplašinašanai ikvienam vajadzetu iepazities ar šiem rakstiem" ( I. Vaidere) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
485 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
486 Gordons, Franks Dienas Un Nedienas
Stockholm Memento 1988 Soft Cover Very Good 
141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "...otra gramata..... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
487 Gorsvans, Janis Mans Milais Ausa
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1988 Paper Cover Very Good + Janis Gorsvans (cover) 
196pp. "Ieva un Gatins, "pa dzivi mulladamies", aulojoties un niekojoties, atstaj savu milestibu neizmiletu. Gatina dzive ienak citas sievietes, un Ieva uz bridi pazud no vina dzives. Gatins raksta vestules, kas nenosutitas krajas kaudze. Bet tada ir vinu milestiba: vinu kazu mielasts ir bez kazam, un kazu nakti Gatins gul viens uz gridas. Un tomer viniem pieder mazs sturitis paradizes" (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
488 Grasmane, Maruta Latviesa Cimdi
Riga Sena Klets 2014 Second Edition Pictorial Hardcover New Small 4to. 
433 pp. Extensively illustrated in colour. An attractive book. Summary in English. Mirdza Slava was Maruta Grasmane's Teacher. This is the most recent publication on Latvian ethnographic mittens. "The aesthetic value of our mitts is related to the multitude and richness of colours and patterns. Our obligation is not only to preserve these, but also to develop and perfect this ancient cultural and historical art form." (M. Grasmane) "Tautas terpu meistares un "Senas klets" dibinatajas Marutas Grasmanes jaunaka gramata veltita latviesu etnografiskajiem cimdiem. Daudzu gadu izpetes darba autore Latvijas Nacionala vestures muzeja, Liepajas muzeja un Latvijas Etnografiska brivdabas muzeja krajumos izvelejusies 177 no 18. gs. lidz 20. gs. sakumam tapusus cimdus, kuri vislabak raksturo dazadu Latvijas novadu cimdu adisanas tradicijas. Gramata publicetie cimdu paradijumi un to tehniskie zimejumi lauj iepazit latviskas durainu darinasanas tradicijas un rakstus, ka ari rosina lasitajus smelties iedvesmu saviem rokdarbiem." (Mansards) Heavy book, over 1kg. Extra postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
489 Grasmane, Maruta Majturiba Tamboresana Un Adisana
Riga Zvaigzne 1993 Second Edition Pictorial Hardcover Very Good + 
223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
490 Grebzde, Irma Tikai Meitene
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good Rasma Galiniece 
"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
491 Grebzde, Irma "Sejejs Izgaja set" Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir labs, kaut ari musdienu bezdieviga gaisotne, neparasts makslas darbs, un man strupi janoraida Jura Silenieka nostaja, kas atteicies so romanu literari izvertet, iedomajoties to ka pirmam kartam sektantisku propagandu?! ( G. Smelters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
492 Grebzde, Irma Zosukalna Meitenes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good Very Good Guido Bruveris (cover) 
251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
493 Grebzde, Irma Sveicinata Mana Dzimtene
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1960 Very Good Very Good Rasma Galiniece 
301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma paradas sai gramata." (J.Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
494 Grebzde, Irma Meitene Un Puke
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + 
288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka vecs sniegs pavasara siltaja saulite. -- Te pasaule un pat laika gajiens ir apgriezti otradi, un mes dodamies atpakal vientiesiga jaunibas pasaule." (O. Puravs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
495 Grebzde, Irma Te Nu Es Esmu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Rasma Galiniece ( Cover and illustrations) 
223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
496 Gribuska, Andris Kareivja Gaitas Latviesu Legiona
Rezekne Latgales Kulturas Centra Izdevnieciba 2012 Pictorial Hardcover As New Stella Elksne 
319pp. Photographs, maps. An as new, unread copy. "Legiona vins devies 1943. gada brivpratigi 19 gadu vecuma, ka pats raksta, alkstot pec piedzivojumiem, lai varetu ''pec patikas izsaudities un labi padzivot''. Protams, fronte pieredzetais izradijas krasa pretstata ar jauna un nepieredzejusa- puisa gaidito. Stabulnieks piedalijies pazistamajas kaujas pie Velikajas 1944. gada marta, cinas Vidzeme, Jelgavas aizstavesana un visbeidzot Kurzeme, kur vairakkart piemin sastapanos ar padomju puse karojusajiem latviesiem. Stabulnieks ticis ievainots, sanema vairakus apbalvojumus. Budams vienkarss kareivis, pec tam kapralis, vins, protams, neko nevar pastastit par karadarbibas planosanu, tomer atrasanas kauju vidu lavusi atstat skarbus kauju aprakstus un jo koloritus karaviru ikdienas dzives attelojumus. Kara ka jau kara ari legionaru vidu augstu tika verteta ''dzimtenite'' un meitas ieana. Notika zagsana, dezerteana, konflikteana ar vaciesiem. so aprakstu zina Stabulnieka atminas briziem atgadina Eriha Marijas Remarka darbos lasito." (V. Sprude) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
497 Grinens, V. (Edited by) Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs
Ottawa Latvian National Federation in Canada 1980 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nospraudusi daba, nosaka saimnieciskie apstakli un valsts agrara politika. (J. Birznieks 19440) Heavy book - additional postage required - please contact Trimdadimd Books for best shipping rates. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
498 Grins, Aleksandrs Septini Un Viens
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall Sigurds Kalnins 
67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
499 Grins, Aleksandrs Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam
1972 Atvase Hard Cover Very Good + P. Purmalis [et al.] 
95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
500 Grins, Aleksandrs Varonu Gramata
Gauja Paper Cover Almost As New K. Krauze 
125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4   5  6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2016. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie