Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
401 Eglitis, Anslavs Pasmaidot Saulgriezu Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good Very Good Vetonika Janelsina [cover] 
277pp. Autora ilustracijas. Some tiny tears to head of spine and slight wear to edges, else a very good, clean, tight copy. 21 stasts. "Stastos mazak jauzams A. Eglitis ka dzeligs smejejs, vairak - ka sirsnigs, iejutigs cilveks, kas prot ieklausities citu neveiksmes un likstes un nebistas, ja tas vajadzigs, pavipsnat par sevi.... Biezi so stastu un telojumu darbiba notiek Ziemassvetkos, saulgriezi saistas ar ipatnu noskanu un atmosferu, cilveki tad vairak atmaigst un ir garigi atvertaki."[Gudrinieks] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
402 Eglitis, Anslavs Lielais Memais Filmu Zurnalista Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina 
334pp. Photographs. A very good, clean, tight copy, dj likewise, very good and enclosed in a clear mylar cover... "Anslava Eglisa skats uz kino. Gramatas pamata bagatigs kino vestures atspogulojums. Gramata ir veiksmigs ieguvums, ikvienam kino milotajam un interesantam. Stastits ne tikai par kino Latvija un Riga, bet ari pasaule, jeb precizak ASV, kur uz dzivi, rakstnieks parcelas 1950.gada." ( Etceterum) xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
403 Eglitis, Anslavs Teoduls Supersakso & Gimetne
Eslingen Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall V Janelsina 
Two books bound as one. 175. + 141pp. Teoduls supersakso and Gimetne. Attractive tight binding with green marbled covers, green cloth spine and corners. A very good clean tight copy with mild uniform ageing to the paper in Gimetne. "Kalnos cilveks nonak saskarsme ar pasam galejam problemam." (Gudrinieks) - "Teoduls Supersakso" - "Tikai rakstniecibas virtuozs spej radit prieksstatu, ka pasaule valda nejausibas un miklainas sakritibas -Loti raksturigs seit ir Anslava Eglisa garstasts "Gimetne" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
404 Eglitis, Anslavs Tiesa Nak
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Very Good + Very Good Anslavs Eglitis 
235pp. Dj. shows some very mild wear, else a clean, bright, tight copy. Viss darbs "Tiesa nak rakstits ar Eglitim savdabigo humoru un ironiju -- Eglitis mums davinajis gramatu, kas vina pasa darbu virkne ienem ipatu vietu, jo attelo pirmo reizi musu literatura Amerikas zverinato tiesu darbibu. Turklat si gramata ir ipata piedeva romanam Nav tak dzimtene, jo rada epizodus si romana tapsana; reize ta ir variacija par temu Neierasta Amerika, jo turpina spilgti un trapigi atainot Amerikas parasas -- Gramatas butiska sastavdala ir autora illustracijas, kas grezno 95 no 235 lappusem. Lieku reizi autors sevi apliecina par izcilu raksturportretu zimetaju ar to pasu humoru un ironiju, kas teksta." (M.Rozentale) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
405 Eglitis, Anslavs Vai Te Var Dabut alu?
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1961 Hard Cover Very Good + Very Good + Anslavs Eglitis (cover) 
319pp. A very good, clean, bright, tight copy. Anslava Eglisa romana "Vai te var dabut alu?" ir stastits par kareivi Orestu, kurs ir bijis aizsutits no Latvijas. Vins velas atgriezties Latvija, lai panemtu pie sevis sievu un meitu.--Orests satiek spiegu, kas palidz vinam ieklut Latvija nelegali, bet par to ir japaveic kads uzdevums. Velak vins uzzina, ka ir darbojies cekas laba un, ka vinu kontaktpersonas, esot bijusi cekisti. ---Orests nolemj turpinat speli, lai glabtu savu dzivibu." (rino) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
406 Eglitis, Anslavs Vai Zini Zemi, Citronas Kur Zied? Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina 
279 pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good.. "Vai zini zemi, citronas kur dzied" ir noslegtu romanu trilogijas "Nav tak dzimtene" "Cilveks meza" tresa gramata. "Psihologisks telojums savits ar precizu sabiedribas raksturojumu." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
407 Eglitis, Anslavs Ilze
Gramatu Draugs 1960 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall Veronika Janelsina Cover 
349pp. 349pp.A very good clean, tight, unmarked copy. Dj. very good. Title page has a neat accesion no. on top right corner, else very good. " Romans Ilze pieder pie tiem darbiem, kas aktuali dokumente Latvijas postu zem krievu juga un labi uzskatama forma apraksta komunistiskas ideologijas praksi. Pie tam komunistiskas realitates vertejumi atkal izcelas ar neparspejamu asumu un redzigumu, ta ka par jaunu nakas daudzinat Ernesta Blanka vardus "Jasaka, ka ari politika Anslavam Eglitim bija labaks keriens neka daudajiem musu profesionaliem politikiem." ( A. Gaters) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
408 Eglitis, Anslavs Pedejais Mohikanis
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Very Good + Very Good + 
313pp. A very good, clean, tight copy. " A.Eglitis stasta "Cingishana gals" atklajas ari ka teicams Austrumu kulturas un vestures parzinatajs....Trimda tapusajos stastos rakstnieks attelojis parastus dzives gadijumus, pratis atklat aiz tiem slepto dramatismu. Vina stastu varoni ir parasti cilveki, ari jaunies" 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
409 Eglitis, Anslavs Pansija Pili
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
254pp. Illustrated by the author. Neat ownership sig., o on t.p. Dj. enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "Pansija pili" ir autobiografisks darbs, ko raksturo spraigs sizets, humors un dzilas pardomas. Turklat sniedz briniskigu ieskatu 20. - 30. gadu Latvijas kulturas dzive. Anšsava Eglisa dzivesstasts lidzinas romanam, tas ir sarežgits, aizraujoss un neparasts." (TVNet) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
410 Eglitis, Anslavs Karuselis Ikdienas Telojumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1956 Very Good + Very Good Anslavs Eglitis (cover and illustrations) 
231pp. Dj, shows some light edgewear, else a very good, clean, tight copy. Includes a contemporary newspaper clipping review of the author's work between the fep. and ffep, resulting in some clipping colour transfer from paper to pages "stastu centra ir pavisam parasti notikumi, daudzi so telojumu varoni ir pusaudzi vai berni, un vinu pasauli rakstnieks telo ar ipasu siltumu. Ari saja krajuma ievietotajos stastos darbojas autors pats--Krajuma teloti nelieli atgadijimi un notikumi, tas ir sikas mikropasaulites, no kuram kopuma summejas liela dzive--Stastos mazak jauzams A. Eglitis ka dzeligs smejejs, vairak - ka sirsnigs, iejutigs cilveks, kas prot ieklausities citu neveiksmes un likstes un nebistas, ja tas vajadzigs, pavibsnat par sevi." (Gudrinieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
411 Eglitis, Anslavs Nestundas
Geestacht Arvida Selzemnieka Apgads 1949 Second Edition Cloth Very Good 24mo - over 5" - 5ľ" tall Anslavs Eglitis 
141pp. Includes publisher's catalogue. Some light fading to blue cloth cover, else a very good, clean tight copy. Originally published by Zelta Abele in 1940. " Kadas lauku viesibas pieci draugi nakti pargul svaiga siena uz kletsaugsas --- Visi pieci draugu stastijumi ir istas noveles ar liktenigu sarezgijumu, intensivi saspriegta pardzivojuma kapinajumu un peksnu, negaiditu atrisinajumu." (A. Gaters) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
412 Eglitis, Anslavs Cilveks No Meness
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1979 Second Edition Very Good + Very Good Veronika Janelsina (cover) 
475pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight, bright copy enclosed in a clear mylar cover. "Ta ir plasaka satira par latviesu trimdiniekiem, ko nu devis Anslavs Eglitis. -- Cilveks no meness nav radies tikai aiz velesanas risinat problemas par makslu un maksliniekiem, ka ari bezkaisligi telot trimdas sadzivi un dazadus raksturus vai tipus" ( J. Rudzitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
413 Eglitis, Anslavs Laimigie
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good Veronika Janelsina 
359pp. Dj. shows some mild wear with almost inconspicuous fine pair of tiny numbers at head of dj. spine, else a very good, clean, tight, bright copy. " Eslingenes nometne, un viss, kas ar to sakara allegorize plasu sektoru trimdas dzive...Autora nodomi atklasies tikai tad, ja Laimigos sapratisim ka plasu satirisku alegoriju... un galvenos varonus ka simboliskus tipus..." (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
414 Eglitis, Anslavs Gimetne
Stuttgart Gramatu Draugs 1949 Second Edition Paper Cover Very Good + 
141pp. A very good, clean, tight, unmarked copy . After the 1943 edition. "ari Anslava Eglisa isproza personas liekas paklautas vienvienigam aklam nejausiba-m; tam nav varas nedz par pasauli, nedz par sevi - rodas iespaids, ka kads ar tam patiesi rotalajas. -- Loti raksturigs seit ir Anslava Eglisa garstasts "Gimetne."" (literature.lv) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
415 Eglitis, Anslavs Bezkaunigie Veci
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good V Janelsina 
381pp. A very good, clean, tight copy. "Gramata stasta par gluzi parastiem notikumiem, par cilveku isto vertibu dzive, par vinu raksturiem, taisnibu un pastaisnibu. Taja domine latviesu dzive trimda pasreiz, divdesmit piecus gadus pec dzimtenes atstasanas....Neviens nav sakrajis un sakopojis visas pareizas atbildes uz daudzajiem jautajumiem, kadus sastopam dzive. Atbilde jamekle katram pasam." (M. Kalmane) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
416 Eglitis, Anslavs Piecas Dienas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
450pp. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in a clear mylar protector. "ta nu manas acis nonaca Anslava Eglisa romans "Piecas dienas", un to es ari paris vakaros izlasiju. jaatzist, ka diezgan smags darbs, ar dzivu peckara Latvijas dzives telojumu ar loti asu okupantu, komunistu un to roklaizu kritiku. loti tiesi un neparprotami. ja "Vai te var dabut alu" bija tads viegls piedzivojumu-spiegu romans, tad piecu dienu gramata Anslavs nem pa skarbo. Gramata ieteicamas literaturas plauktam un pagajusa gadsimta vestures zinasanu atsvaidzinasanai, par notikumiem, kurus nedrikst aizmirst." (arnisv) "smags, asi, skarbi " no tadiem apzimejumiem var nobities, bet nevajag! tiesam loti ieteicama gramata par okupaciju. Lasas viegli, ja nu vienigi pie 14.junija bira asaras." (Andra) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
417 Eglitis, Anslavs Mana Banka Noveles Un Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good + Very Good Anslavs Eglitis 
311pp. Very good, clean, tight, bright copy, minor edgewear to dj. Illustrated by the author. "Eglisa gars daudzejada zina tomer ir jo lokans un redzigs, izpausme diezgan nesaudzigi atklats. Ar lasitaju gaumi, aizspriedumiem, patmilibu Eglitis rekinas tikai minimali, tadel vina labakie sacerejumi loti atskiras no bestsellerigas junk food produkcijas." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
418 Eglitis, Anslavs Esejas II Otrais Sejums 1973-1991
LaRAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
307pp A very good, clean, bright tight copy. "Eglisa raksti par literaturu un rakstniekiem liecina par plasu erudiciju, pamatigu makslinieciskas veidosanas pazisanu gan literatura (ipasi dailproza, mazak dzeja), gan vizualaja maksla. Var manit ari to, ka autoram ir noteikti (lai gan ne dogmatiski) uzskati makslas lietas un ka tie nav uzkritosi pretrunigi, tatad netrukst "pieturas punktu" un daudzmaz sistematiska apvienojuma." ( G, Plavkalns) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
419 Eglitis, Anslavs Homo Novus
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Fourth Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
351pp. In almost as new condition, as very clean, tight, bright copy. Autora ilustracijas. "Eglitis apstajas pie savas dzives pamata problemas - makslas likteniem, tas sutibas un jegas - un vina proza biezi vien iegust filozofisku verienu un atvezienu. "Homo Novus" rakstnieks nonak pie makslas uzdevuma apjegsmes. Vina vertejuma makslas darba avots ir dzives patiesiba..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
420 Eglitis, Anslavs, Johansons, Andrejs Mijkresli Dzejas
Np NP Reprint Edition Hard Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
75pp. Some very minimal wear to cover extremities, else a very good, clean, tight unmarked copy. This appears to be an unidentified reprint of the 1941 Mikelis Goppers (Zelta Abele) Apgads Latvju Gramata edition printed in Riga. This reprint edition is not listed in the LNB. public catalogs. It is most unlikely to be the original as the covers and endpapers give every appearance of a post 1991 reprinting.... an attractive memento of Eglitis very early publications. " Dzeju krajuma Mijkresli (Latvju gramata,1941) apvienoti Johansona un Eglisa dzejoli." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
421 Eglitis, Anslavs; Muncis, Zuzanna Janis Muncis
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1961 Hard Cover Very Good + Very Good 
24pp. + 11 tipped in colour plates including Muncis's self portrait 18 seperate b&w full page illustrations. Three page introductory essay in English. Dj shows some age fading, and some very light spotting, Front dj cover hasa small neat closed tear. , else a very good, clean, tight, bright copy. Anslava Eglisa un Zuzzanas Muncis apcerejumi "Janis Muncis (1886-1955) ir viena no nozimigakajam un spilgtakajam latviešu teatra personibam -- spožus starptautiskus panakumus guvis ka scenografs --Janis Muncis 20 gadus ir bijis Latvijas zimolvedis Eiropa un pasaule. Šodien Latvijai nav sava unikala zimola. Bet Latvija ir cela uz to. Vai Janis Muncis ir Latvijas zimola atslega--" (Kulturasdiena) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
422 Eglitis, Daina Stukuls Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia
University Park Pennsylvania State University Press 2002 Trade Paperback Almost As New 
265pp. Index, Notes, Bibliography, Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "This well-documented study is a significant contribution to t he scholarly literature on postcommunist transition and includes a useful bibliography of Latvian- and English- language sources." (R.P. Peters) "Eglitis finds that in virtually all aspects of life the guiding sentiment among Latvians has been a desire for normality in the wake of the "deformations" that marked the half-century of Soviet rule. In seeking to return to normality, many people look to the West for models; others look back in time to the period of Latvian independence from 1918 to 1940 before the years of Soviet domination." (Publisher) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
423 Eglitis, Viktors Kastalavots
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads River Hill Press 1960 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall Jekabs Kazaks 
79pp. Corners lightly bumped. Some slight yelloing to covers. #169 of a numbered edition of 200. Handset type. Else very good, clean, tight, bright copy. Jana Vesela prieksvardi Anslava Eglisa sakartojums. So gramatu ar roku salicis, iespiedis un iesejis Roberts Jaskovskis sava Upeskalna spiestuve 1960.gada, septembri - decembri divi simti numuretos eksemplaros. Teksta burti - 10 punktu Old Style 2, papirs - Ticonderoga Antique Text. Sis gramatas numurs : No 169 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
424 Ekmanis, Rolfs Latvian Literature Under the Soviets: 1940-1975
Belmont Nordland Publishing Co. 1978 Very Good + Very Good + 
533pp. A very good, clean, bright, tight copy. (Dr. Ekmanis deals in turn with the first year of Soviet rule (1940-1941), Latvian Communist writers in the Soviet Union, 1941-1945, Literary Decline During the Period of Zhdanovism, Latvian Literature During the First Thaw, 1953-1957, the Aftermath of the Thaw, 1957-1960, and, finally, the Battle for Cultural Autonomy. There are eighty-six pages of notes, and a massive "selected bibliography" of seventy-five pages." (Lituanus) "The existence of cultural nationalism and a desire on the part of young Latvian writers to revaluate those parts of the Latvian literary heritage that have been denigrated by the Soviets has been documented by Rolfs Ekmanis" ( F.T. Harned) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
425 Ekmanis, Rolfs; Nolendorfs, Valters; Zandbergs, Laimonis et al Jauna Gaita Rakstu Krajums Kulturai Un Brivai Domai Volumes 1 - 277 Including Index Volumes
Vaidava Alja Celinieks 1955 Very Good + 
277 issues Fall 1955 - Summer 2014 plus all indexes 1-100; 101-150; 151-175; 176-200; 201-230. Also, the included Issue 100 is a limited edition issue with an original tipped in, but now loose Gvido Augusts print , no 8/50 "Auseklits II" All issues very good+ to almost as new. "Gadu gaita zurnals "Jauna Gaita" ir gadajis, lai lasitajs gan arpus Latvijas, gan Latvija iepazitu trimdas latviesu rakstnieku un dzejnieku darbus. "Jauna Gaita" aizvien ir rosinajusi ari domu apmainu par latviesu literaturu un valodu, makslu un muziku, ipasa vieta bijusi aktualiem vestures tematiem. Izdevuma lappuses gadu gaita vienuviet sapluda divas atskirigos apstaklos (trimda un okupetaja Padomju Latvija), tomer latviesu valoda rakstitas literaras straumes, apliecinot, ka gars, kultura, briva un radosa doma spej skersot "dzelzs priekskaru". "Rakstu krajums kulturai un brivai domai" - ta skan gadu desmitiem istenota "Jaunas Gaitas" misija." (A. Zilberts) Heavy Item. 40 kg. ( average weight 140 g. per issue.) Please contact Trimdadimd in advance of purchase for optimum shipping rates. Many individual issues available on request. 
Price: 395.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
426 Eksteins, Modris Walking Since Daybreak A Story of Eastern Europe Word War II and the Heart of Our Century
Toronto Key Porter Books 1999 First Edition Very Good + Very Good + 
258pp. Extensive notes, index. Photographs. In almost as new condition. " Part history, part autobiography.... tells the tragic story of the Baltic nations before, during and after World War II. Personal stories of the survival of Modris Ekstein's family members lend an intimate dimension to this vast narrative." (Key Porter) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
427 Eksteins, Modris Cela Kops Ritausmas
Riga Atena 2002 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Almost As New 
340pp. Illustrations. Notes, Index. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. "Stasts par Austrumeiropu, otro pasaules karu un 20.gadsimta sirdi. Eksteina darbs ir ilustracija atzinumam, ka visa vesture ir autobiografija - personiskais taja savijas ar vesturisko. Vins piedzima Latvija, bernibu pavadija kara plositaja Eiropa, Kanada nokluva ka viena no parvietotajam personam. Stastu par saviem senciem un gimeni vins saauz ar gadsimta svarigakajiem notikumiem, savienojot modernu, subjektivu stilu ar petnieka tradicionalo objektivitati." Modris Ekšteins ir Pe-rsona litera-ra-s pre-mijas laurea-ts dokumenta-laja- žanra-. "Modris Ekšteins (..) gudra- un aizraujoša- veida- savijis kopa- mu-sdienu Latvijas sa-pi-go ve-sturi, savu dzi-vessta-stu (..) un savas dzimtenes likteni. (..) Ekšteins ir bri-nišk,i-gi sarežg,i-tas patiesi-bas teice-js, kas ar šo gra-matu ievietojis Latviju pasaules izte-le-.” / Washington Post/ 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
428 Eksteins, R.E. Stipri Piesiets Sastadijis Un Redigejis Modris Eksteins
Toronto 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + Liene- Jaunzemis- Beaumont 
304pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Contains ephemera: photocopied article by M. Eksteins from Saturday Night 1995. " si gramata nav biografija --ir R.E. atminu, pardomu un svetrunu sakopojums. Gramata meginats stastit par vina dzivi, bet galvenokart ar vina pasa vardiem." (Modris Eksteins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
429 Eksteins, Rudolfs Viens Evangelijs Svetrunas
Toronto 1966 Original Card Very Good + 
74pp. A very good, clean, tight copy. "Sis vienpadsmit svetrunas virspirms teiktas Toronto baptistu draudzes dievkalpojumos, Tad tas paradijusas iespiestasdejas un Idealos, Toronto draudzes izdevuma."(Autors) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
430 Elksne, Arija Es Visu Muzu Milejusi Esmu Dzelolu Izlase
Riga Liesma 1988 Pictorial Cover Very Good + Malda Muizule 
446pp. " izlase izdota 1988.gada un taja pec hronologiska principa ir atlasiti dzejoli no visiem vinas krajumiem to iznaksanas seciba. -- Etiskais ideals ir garigi bagata, harmoniska, tikumiska personiba, ar laiku aizvien dramatiskaka klust apjausma, ka nespej realizet, sasniegt harmonisko idealu, tomer autore nekad neatsakas no pasas izvirzitajam etiskajam normam.To nemainiga pastavesana nevis iegrozo, bet palidz nezinas, bezceribas brizos un veido visas dzives jegu." (D. Kaca) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
431 Elsbergs, Janis Panti
Riga Neputns 2009 Original Card As New 
102pp Fine, as new. " Pirmaja bridi skiet, ka Janis Elsbergs gramata panti ir viltigi panemis labako no saviem trim ieprieksejiem krajumiem un salicis kopa ar gudri atlasitiem jauniem dzejoliem. -- tomer, lasot krajumu, top skaidrs, ka panti nav vis tikai izlase plus jaunie, bet gan pardomats veselums. Manuprat, pec sava uzstadijuma panti ir gramata par to, ka pamazam tiek nomesta smaga nasta." (A. Auzina) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
432 Elsbergs, Klavs Velci, Teti
Riga Liesma 1989 Hard Cover Very Good + 
181pp. Very good, clean tight unmarked copy. Interesting EPHEMERA. Handwritten, author's death announcement... .. signed in the name of the Latvian soviet writers union. Probably a later copy? see JPG. "Sava literaraja darba Klavs Elsbergs pules nebija taupijis. Par to liecina padaritais, par to stasta cilveki, kas vinam bija tuvi. Savas dzives pedejos menesos dzejnieks reiz teicis, ka techniski vinam jau gandriz viss pa spekam." Krajums ar Irenas Auzinas ievadu. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
433 Elsbergs, Klavs Pagaidisim Ausaino Dzejoli
Riga Liesma 1981 Paper Cover Very Good 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
60pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma gramata. "no sakta gala vins tiecas nevis paklauties autoritatem, bet but brivs, --Elsberga ironija -- saistita ar speli un speles prieku - ar domu par ieksejo brivibu: ironisks dzejnieks ir ne vien redzigaks, bet ari brivaks Elsberga ironija allaž krietni jutama ir tragikas klatbutne, esamibas tragiskais fons--" (Gudrinieks.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
434 Enins, Guntis 100 Dizakie Un Svetakie
Riga Lauku Avize 2008 Pictorial Hardcover Almost As New 
293pp. Profusely illustrated, Photographs, maps. Almost as New "Autors gramatai izvelejies Latvijas 100 dizkoku muza stastus. Tie ir izjutu piesatinati un vesta par pasiem resnakajiem, kuplakajiem, garakajiem, skaistakajiem un vesturiskaja piemina bagatakajiem koku vectetiniem. Stastijumu papildina koku vizitkarte: izmeri, vecums, adrese un precizas geografiskas koordinatas. Pie katra dikoka ir ievietota apkartnes karte, kura noradita ta atrasanas vieta un citi turistu iecieniti apmeklejuma objekti. Savukart gramatas ievaddala autors stasta par dizkoku vertibam, to ainavisko un kulturvesturisko nozimi, ievietota dizkoku kriteriju tabula, pamacibas, ka tos merit un aprupet. Gramata ir krasn,i ilustreta, to grezno gandriz 400 fotografiju. 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
435 Enzelins, H(ermanis) Atskats Trikatas Novada Senatne
Grand Haven Mich. Gaujas Apgads 1979 Paper Cover Very Good + 
165pp. Photographs. Title neatly handprinted on spine, else in almost as new condition. Reprint of 1931 edition. "...smelos no muizu aktim... daudz vertigu zinu par musu pagatni... 17. g.s. beigam un 18 gs. pirmo pusi ... centos telot muizu celsanos, un zemnieku ciematu boja iesanu, kara laika sausmas, seno kungu varu un zemnieku liktenus." (autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
436 Ermanis, Peteris Smeldzigais Smaids Atminas Un Sapni
Stockholm Daugava 1958 Hard Cover Very Good + Very Good 
326pp. V.G. Dj . shows some light wear to extremities, enclosed in mylar protector, else a very good, clean, bright copy. "Ermanim ir izveidojies savs "ermanisks" stastijums, ar ko atminu virtuozs klust par atminu makslinieku. " ( J. Rudzitis) "Tie ir sapni parnesta nozime, Ermana atminu sapni par Rigu. isteni sakot, ta ir fainomenalas atminas uzglabata redzeta, dzirdeta, izjusta, izpriecata, domu domas izdomata- paradibu un telu virkne. Sais sapnos ka kada milzu sega ieausta momentali svaiga, krasaina, nepretenciozi skatita kadreizeja- latviskas kulturas pasaule, kas visvairak ietverta Rigas logata. Sis Ermana sapnojums jasauc par pilnigi vienreize-u latviesu literatura. Un varbut tikai vinam pateicoties daudzi savrupdomataji un savrupgajeji nepazudis tumsa, bet ierosinas literaturas un kulturvestures petniekus meklet un petit, ko tie devusi musu dzivei un ka vai kapec tie speji uzliesmojusi sava darba, bet tad nogrimusi ka tumsa. Varbut, varbut sie Petera Ermana sapni reiz ierosinas jaunu jaunas Latvijas renesansi?... ( J. Sarma) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
437 Ernests Aistars Sava Zeme
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Very Good + Very Good + 
308pp. A very good, clean, tight copy enclosed in a clear mylar cover. Neat ownership sig on front free endpaper. "Ernestam Aistaram ir gaiss skats uz dzivi. Sini darba tas labi saderas ar izveleto tematu - latviesu zemnieka sapni un cinu par savu zemes gabalu un - nakama paaudze - ilgam pec savas zemes plasaka, visu tautu aptverosa nozime. Paaudzu sapni piepildijas, un kaut ari tikai uz neilgu laiku. Ka par to lai stasta bez gaisa pamattona? ---Atskatoties ari aizgajusais var likties ka sapnis. Sapni saplust ar istenibu pasakas. Pasaka ar savu valodas dzidrumu un vieglumu atvaira sentimentalismu, un, pasakas klausoties, mes bez lielas saubisanas noticam labo speku uzvarai. Ta vien liekas, ka Ernestam Aistaram, savu romanu rakstot, prata bus bijusas latviesu tautas pasakas. Valoda tas pa reizei manams loti skaidri. --- Par so gandriz jau teiksmaino laiku Ernests Aistars stasta ar dzilu savilnojumu. To izjut ari vina lasitaji. (M. Lasmanis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
438 Ernests Aistars Gaismu Sauca
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Very Good + Very Good + Viestards Aistars (cover) 
303pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Gaismu sauca ir visplasakais dokumentejums par notikumiem Ventspili un apkartne sakot ar 1905. gadu. ( V.Zv.) "" Sava zeme" un "Gaisma sauca" iztirza savu tiesibu un savas zemes atgusanas problemas. Cina par tautas brivibu kapinas. - Romana Gaismu sauca tas jau ir 1905. gada notikumi krievu sovinistiski vadita skola. Ir viena ideja - tautas brivibas cinas." ( V. Runge) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
439 Erss, Adolfs Latgales Stasti
Chicago Alfreds Kalnajs 1955 Second Latvian Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
173pp. Very good, clean, tight copy. Originally published in 1926. Latviesu valoda. Saturs: Racinska milestibas noslepums; Antonijas atdzivinasanas; Zakristjans un velns; Gar ezeriem; Burnustenis; Svetas Sofijas kurpe; Dzivais zobens; Raibala debesis 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
440 Erss, Adolfs Karavira Biblioteka IV Stasti
Riga Zelta Abele Paper Cover Good 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
62pp. A good, sound copy. 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
441 Euripides (Eiripids) Compiled By Abram Feldhuns Tragedijas
Riga Liesma 1984 Hard Cover Very Good Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Kurts Fridrihsons 
386 pp. Very good clean copy. Slight bump to top rt. cnr. In Latvian. Principal translation and comentary by A Feldhuns. Alkestida, Medeja, Hipolits, Trojietes, Ifigenija, Tauru zeme, Elektra, Helena, Ions, Ifigenija Aulida, Bakahantes, Kiklops. Paskaidrojumi, vardnica. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
442 Executive Committee First World Congress of Latvian Youth Welcome to an Occupied Country
Berlin 1968 Paper Cover Very Good + 
26pp. Exhibition pamphlet Very slight wear to spine else a very good, clean, bright, unmarked copy. Neat ownership on inner cover. Documentation and translation of an exhibition published by the executive committee first world congress of Latvian youth Berlin 26-3, 1968. Headings - Hitler- Stalin - Pact Despite denazification despite destalinisation still valid?- Siezure of Power by Soviets. These names accuse 600000 deported. The unknown guerilla war against communist opression. Colonialism Soviet style- Systematic Russification. Passive resistance. Emigration = crime. Soviet forced labour Camps no more? 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
443 Ezera, Regina Nostalgia
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good + Miniature Book 32mo - over 4" - 5" tall I. Helmuts 
45pp. A very good, clean, bright, tight copy. Translated from the Latvian by Ruth Spiers. Original title "Pavasara perkons" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
444 Ezergailis A(ndrew) Editor The Latvian Legion Heroes, Nazis or Victims a Collection of Dokuments from OSS War-Crimes Investigation Files 1945 - 1950
Riga Historical Institute Of Latvija 1997 Original Card Very Good + 
100pp. A very good clean, unmarked copy. " The argument of the pamphlet is that it was the Nazis who, by ordering the organization of the Latvian Legion, committed a war crime under the Hague and Geneva conventions.." ( A. Ezergailis) "The Legion came into existence by violating international laws ---- The tragic fate of the Legion cannot be overcome by using Nazi propaganda: it was wrong when it was used during war-time, following it. it is worse now." (H. Biezais) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
445 Ezergailis A(ndrew) Editor Nazi Soviet Disinformation About the Holocaust in Nazi-Occupied Latvia Daugavas Vanagi : Who are They? - Revisited
Riga The Occupation Museum of Latvia 2005 Paper Cover Fine 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
215pp. Photographs. Bibliography. Fine. Unread. "This present book is connected to my previous bool, the Holocaust in Latvia -- The major reconsiderations concern the role that the Nazis played in in planning and choreographing the Holocaust, the part that was assigned to the Weremacht in preparing the early stages of the killing operations and the persistance of Nazi public relations concepts and language in contemporary discourse."( A. Ezergailis) xx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
446 Ezergailis A. Esejas Par 1917. Gadu Rigas Domes Velesanas 1917. Gada Latviesu Zemnieku Savieniba 1917. Gada Latviesu Mazinieki 1917. Gada
Riga Zinatne 1991 Hard Cover Very Good + 
251pp. A very good, clean, tight copy. "--autors uzskatami atsedzis politisko speku sameru un daudzkrasaino spektru, analizejis ietekmigako latviesu politisko partiju programmas, to strategiju un taktiku cina par ietekmi tauta ---- otra dala apkopoti ---- materiali par Vidzemes Pagaidu zemes padomes un Valkas aprinka Pagaidu zemes padomes darbibu."(Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
447 Ezergailis Andrievs ( Compiled by) Latviesu legions : varoni, nacisti vai upuri ; No Amerikas Savienoto Valstu Nacionala arhiva kara noziegumu izmeklesanas materialiem ; 1945 - 1950
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 1998 Second Edition Paper Cover Very Good Signed by Author
123pp. Some slight discolouration to lower right front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by Ezergailis on the half title. "Vai latviesu legiopnari bija nacisti, varoni vai upuri? Seit savaktas liecibas runa pasas par sevi. --- Si krajuma dokumentos paradits, ka nacisti, izveidojot Latviesu legionu, parkapa Hagas konvencijas un, to darot, veica vel vienu kara noziegumu." ( A. Ezergailis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
448 Ezergailis Andrievs Lapu Agonija Gramata Par
Atvertas Kratuves 2012 Paper Cover New 
480pp. New. "Lapu agonija" ir literaturpetnieces un dzejnieces Intas Miskes-Ezergailes biografija, kuru sarakstijis vinas virs, vesturnieks Andrievs Ezergailis. Tacu - ne tikai biografija, bet ari stasts par divu cilveku tuvibu: abi ir kopa kops 1946.gada. Gramata ir ar vesturnieka roku smalki un precizi detalizets vestijums par dzivi pirmskara Latvija, Otra pasaules kara norisem, trimdinieku ikdienu ASV. Bet pats svarigakais - stasts par apmatibu ar dzeju, ar ko Inta sasirga jau pavelu. Meginajums ielukoties bezapzinas tumsiba, kura dzimst vardi. Gramatu papildina Intas Ezergailes dzejoli un dienasgramatas fragmenti. "Lapu agonija" ir velesanas saprast - kas bija tie demoni, ar kuriem visu muzu cinijas Inta Ezergaile: no vienas puses - profesore, kas raksta akademiskas apceres par literaturu, no otras - smalki un jutiga personiba, kuru mac depresija un kura arkartigi emocionali uztver saskarsmi ar pasauli. (Guntis Berelis) No anglu valodas tulkojusi Ilma Elsberga. Intas Ezergailes dzeju no anglu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
449 Ezergailis, Andrew The Holocaust in Latvia 1941-1944 The Missing Center
Riga Historical Institute Of Latvia 1996 Hard Cover Very Good + Very Good + 
465pp. Bibliography, Index Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum. Washington, DC. Dj. shows surface wear, enclosed in a mylar protector else a clean, tight, bright, unmarked copy. "The wealth of sources used and the precise detail they yielded for Ezergailis's detective-like analysis place his study on a higher plane of historical seriousness than anything produced on the subject before. According to the author, it is this "centrist" position, based on patient assessment and comparison of archival documents and trial findings, that has been missing from the many pages written about the Holocaust in Latvia and indeed was virtually impossible to achieve before the breakup of the Soviet Union." ( A. Plakans) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
450 Ezergailis, Andrew Editor Stockholm Documents The German Occupation of Latvia 1941-1945 What Did America Know?
Riga Historical Institute Of Latvia 2002 Soft Cover As New As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
506 pp. Symposium of the Commission of the Historians of Latvia Volume 5. Dj over paper covers. A clean, bright, as new copy. "The Latvian American historian Andrew Ezergailis has recently edited a collection of primary materials entitled Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941-1945: What Did America Know? Based on reports prepared during the war by Latvian diplomats abroad who had sources in occupied Latvia, these materials parallel collections in the Hoover Institution Archives, involving as they do the reports of Voldemars Salnais, Jules Feldmans, and Alfreds Bilmanis" ( Hoover Institute) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
451 Ezergailis, Inta Miska Inta's Poems II
Ithaca Ulysses House 2006 Paper Cover Very Good 
164pp. Photographs. Includes a short essay, "Inta The Poet" that has several discrete, short underlinings, otherwise a very good, clean bright copy. "Inta was a Latvian, yet that fact she hardly mentions in her poetry. Instead it is conveyed through words and imagery.....a word or a phrase suddenly awakens all my encrusted Latvian senses: suddenly I see, touch, smell, listen, taste...." (Astrid Stahnke) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
452 Ezergailis, Inta Miska Inta's Poems 1
Ithaca Ulysses House 2005 Paper Cover Very Good + 
117pp. A very good, clean tight copy. How should I critique, place, evaluate Inta, the poet? How to compare her poetry? I think about Emily Dickinson (1830-86), whose poetry also came to life after her death. Like Dickinson, Inta drew the words and lines from her pain and daily life - her animals, birds of many feathers, trees, flowers, the seasons. (A. Stahnke) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
453 Ezergailis, Inta Miske Nostalgia and Beyond Eleven Latvian Women Writers
Lanham MD University Press of America 1998 Paper Cover Almost As New 
269pp. An lmost as new copy. This book offers an introduction to the works of eleven Latvian women writers. -- the author fuses writers from both sides of the Atlantic to form a unified whole -- Not only does the book provide an expert analysis of each writer’s unique contribution, it also places each one into a contemporary context of cultural issues revolving around questions of history, nationalism, feminism, and literary theory." (Readings) Authors represented: Austra Skujina. Velta Toma. Astrida Ivaska. Rita Gale. Ilze Skipsna. Benita Veisberga. Vizma Belsevica. Regina Ezera. Agate Nesaule. Mara Zalite. Margita Gutmane. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
454 Ezergailis, Janis Gramata Par Andrievu Niedru
Waverly Latvju Gramata 1960 Hard Cover Very Good + No Jacket 
254pp. Illustrated. "Ar so gramatu esam domajusi apceret Andrieva Niedras personibu" (Ezergailis). "Niedras pravietiska paredzesana ir vina atstatais mantojums latviesiem ir dzimtene ir trimda.." (E. Dobelis) Saturs: A. Niedra: [Dzeja.] Dzivibai. Altars Naves sala. Dauskanmate. Gaujenietei. J. Ezergailis: Prieksvards. J. Paulsons: Ievadam. A. Skrodelis: Andrievs Niedra manas atminas. M. Skujina: Liels idealists un dzives praktikis. I. Braca: Andrievu Niedru atceroties. A. Kalnajs: Cita cela gajejs. J. Paulsons: Mans macitajs A. Niedra. J. Silabriedis: Pardomas par A. Niedru. A. Niedra: Vestule theol. Dr. V. Sanderam [7. febr. 1942. g.]. E. Alainis: Andrievs Niedra Matisos. J. Ezergailis: Zemnieks un liela personiba. A. Niedra: Peteris Salna (stasts). E. Dobelis: Izdeveja piezimes. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
455 Ezergailis, Janis Ezergaila Gramata Jana Ezergaila Skices Un Atminas (1898 -1984)
Ithaca ULISS 1988 Soft Cover Very Good Gvido Augusts (cover) 

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
456 Ezerins, J, Grins, J Valodina Abece Un Pirma Lasama Gramata
Stockholm Latviesu Palidzibas Komiteja 1953 Paper Cover Very Good E. Abele, Ed. Brencens 
96pp. Extensively illustrated in b&w. Very light, small crease to lower right cover. very light wear to lower spine. A very good, clean, tight, unmarked copy with attractive b&w illustrations.. In very good condition for a children's primer Sevisku atzinibu izpelnijas un daudzus atkartotus izdevumus piedzivoja Jana Ezerina un Jana Grina sarakstita "Valoda" ---- un lasama gramata "Valodina". 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
457 Fegezaks, Zigfrids Fon Senci Un Pecteci Piezimes No Senas Livonijas Vestulu Lades 1689 - 1887
Riga Laika Gramata 2011 Hard Cover Very Good + Very Good 
414pp. Illustrations. Dj. shows some slight wear to extremities, enclosed in a mylar protector, avery good, clean, bright, tight copy. Translated from the German by P. Bolsaitis. Z. Fegezaks uzrakstijis uz dokumentiem, rokrakstiem, foto materialiem balstito, krasnu romanu gimenes piecu paaudzu gajuma. Izaudzis Baltijas muizu kungu idilliskaja gaisotne, plasa ar ieverojamam personibam bagata dzimta. Piem., stasti par brivkungu sencu tevu Baltazaru, Zviedrijas karala Karla XII miesassargu, par dienestu pie Petera I, par Barklaju de Tolli (rakstnieka vecteva Kristofa meitas Leokadijas viru), kurs, izradas dzimis sava teva (ienaceja no Skotijas Livonija) Lugalu lielmuiza " (R. Paukste) Heavy book. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. Rakstnieks radijis unikalu kulturvesturisku pieminekli, sniedzot plašu izzinu loku un nenoliedzami estetisku baudu jebkuram lasitajam. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
458 Feldhuns, A. Translated By Indrika Hronika Heinrici Chronicon Livoniae
Riga Zinatne 1993 Pictorial Cover Almost As New 4to - over 9ľ G. Elers [et al.] 
450pp. A very good, clean, tight, bright copy. - Original Latin Text with facing Latvian translation. followed illustrated commentaries and extensive bibliography in Latvian. "1993 apgada "Zinatne" iznaca jauns hronikas akademisks izdevums. Hronikas tulkojumu latviesu valoda veicis A. Feldhuns. Pirmo reizi paraleli latviesu tekstam tika publicets ari hronikas originalteksts latinu valoda. Izdevums papildinats ar plasu vesturnieka E. Mugurevica ievadu un verienigiem komentariem pie teksta. HEAVY BOOK, in excess of 1kg... some additional postage will be required. Pease contact Trimdadimd for best possible rates. xx 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
459 Feldhuns, Abrams (compiled by) Antika Komedija
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + Mara Rikmane 
569pp. "sast. un pecv. sarakst. Abrams Feldhuns no sengrieku un latinu val. tulk. Abrams Feldhuns, Augusts Giezens, Pavils Zicans. Paskaidrojumus. sarakstijusi Augusts Giezens, Abrams Feldhuns. Satura: Aristofans: Jatnieki; Makoni; Lisistrate; Vardes. Menandrs: Igna. Plauts: Karavirs lielibnieks; Gustekni; Pseidols; Mala kruka; Dvini. Terencijs Einuhs; Brali."(Liesma) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
460 Feldhuns, Abrams (compiled by) Sengrieku Tragedijas
Riga Liesma 1975 Hard Cover Very Good Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Kurts Fridrihsons 
406pp. Illustrated. Dj. shows some wear at extremities with some very small chips and tears, else a very good, clean, tight copy. Saturs: Aishils- Saistitais Prometejs; Orestija: 1. Agamenons 2. Ziedotajs 3. Labveligais. Sofokols- Antigone; Valdnieks Oidips; Elektra. Eiripids- Medeja; Ifigenija Aulida; Kiklops. Paskaidrojumi. Ipasvardu un mitologijas vardnica. Atiska tragedija. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
461 Feldmane, M Auglu, Darzenu Un Senu Konservesana Dzerieni
Riga Lidums 1992 Paper Cover Very Good + 
83pp. Pec 1938g. Riga izdota "Majturibas leksikona" III nodalas - M. Feldmane - "Edienu gatavosanas maksla" (XXXIII. Dzerieni. XXXIV. Konservi. XXXV. Senu konservi.) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
462 Feldmanis, Andrejs Edvins Maslenku Tragedija Latvijas Tragedija
Riga Latvijas 50 Gadu Okupacijas Muzeja Fonds 2000 Pictorial Hardcover Almost As New 
259pp. Photographs and maps. Almost as new. "Tragedija uz austrumu robezas 1940 gada 15. junija ievadija Latvijas okupacijas dramatiskos notikumus, saistitus ar cilveku upuriem. Autors devis butiskus papildinajumus sa robezkonflikta sakara..." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
463 Fimbers, Karlis Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.
Riga Apgads Daugava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
260pp. A very good, bright, clean, tight copy. "1236.gada 22.septembri purvaina vieta netalu no Saules tika sakauti Zobenbralu ordena karapulki. Tie atgriezas no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devusies atriebt lietuviesu iebrukumus vacu feodalu valdijumos. Kauja krita ordena mestrs un ap 50 ordena bralu, ka ari daudzi karakalpi. Pec sis kaujas Zobenbralu ordenis beidza pastavesanu. Lietuviesu un zemgalu uzvara Saules kauja uz laiku aizkaveja vacu feodalu agresiju Baltijas teritorija. 1936.gada, kad tika atzimeta Saules kaujas 700.gadadiena, so baltu tautu kopigas cinas vesturiski nozimigo notikumu romana atteloja Karlis Fimbers." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
464 Fimbers, Karlis Kad Nave Smejas Tilta Pozicija Romanu Dilogija Par Latviesu Strelniekiem Pirmaja Pasaules Kara Un Cinas Pret Bermontu.
Riga Daugava 1999 Pictorial Hardcover Very Good + Anslavs Eglitis (cover illustration) 
397pp. A bvery good, clean, tight, unmarked copy. Ar Birutas Gudrikes "pecvardu"eseju "E.M. Remarka atblazma latviesu literatura" " Karlis Fimbers lorti izveicigi un redzami zime visadas kara laiku parasu ainas gan kara, sadzives, gan milestibas laukos." (Edvarts Virza) " Fimbera kara gramatas der izlasit, jo tajas no tagatnes pari pagatnes valniem varam saredzet dalu no latviesu strelnieku gaitam." ( Vilis Veldre" 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
465 Fomina, Tamara ( Kolektiva vaditaja) Sengrieku Literaturas Antalogiija
Riga Zvaigzne ABC 1990 Hard Cover Very Good V. Selkovs 
363pp. Saja krajuma ietverti visu literaro zanru paraugi -eposs, fabula, lirika, drama, proza.... Katra autora tekstu izlasi ievada iss parskats par vina dzivi un dailradi... 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
466 Frank, Larry; Holbrook II, Millard J. Indian silver jewelry of the Southwest, 1868-1930
Boston New York Graphic Society 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + 
214pp. Extensively illustrated An attractive, very good, clean, bright, tight copy. "The basic text on the subject for most beginning collectors. Very fine photographs of outstanding pieces from museum collections, many of which have very useful collection histories." (Turkey Mountain) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
467 Fraser, James, H. Publishing and Book Design in Latvia 1919 - 1940: A Rediscovery.
Riga Neputns 2014 Softcover NEW 4to. 
336pp. Profusely illustrated. NEW Sealed In original shrinkwrap. "Using over 700 color images of illustrated book covers and wrappers, this book presents a fascinating view of the remarkable, and as yet unheralded, creativity which characterized publishing and book design in Latvia between the World Wars. -- This visual exploration of a rapidly vanishing chapter in 20th century publishing history is given context by an overview of the historic book culture of interwar Latvia, giving special attention to company histories, the often colorful careers of prominent designers, artists, and publishers, as well as how the political situation in Latvia dominated and influenced much of what was published. - ( Oak Knoll Books). Large heavy book. Some additional postage required. 
Price: 49.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
468 Freiberga, Vaira- Vike Dzintara Kalna Apceres Par Latviesu Tautasdziesmam On the Amber Mountain Essays on Latvian Folk Songs
Montreal Helios 1989 Paper Cover Very Good + 
193pp. A very good, clean, bright copy. In Latvian. Concise two page summary in English. "Bez ipasi nosprausta uzdevuma veidot visaptverosas sistemas vai visu izskaidrojosas shemas V. Vike-Freiberga netiesi atklaj folkloru plasa kulturas konteksta, kulturas nepartrauktibas kede. Dzintara kalna rakstos no dazadiem aspektiem raksturota musu nacionalas tradicionalas kulturas butiba caur tas pamatvertibu - tautasdziesmu." ( D. Bula) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
469 Freibergs, Imants Saules Dainu Indekss Latvian Sun Song Index
Montreal Helios 1990 Trade Paperback Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Inese Jansons (Cover) 
299pp. With errata leaf. Summary, table of contents in English. A very good, clean, tight, bright copy. ""Saules dainu indekss" ir otra gramata pec kartas serija par Saules temu. Gramatas galvenais merkis ir palidzet lasitajam labak orientetiesSaules Dainu"plasaja dziesmu klasta. Otrs "Saules dainu" merkis ir vairak zinatniskas dabas:dot ieskatu par dainu valodas statistiku un leksisko strukturu vispar-" (Autors) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
470 Freimanis, Eduards Likteni Stasti Un Noveles
Canada Autora Izdevums 1989 Paper Cover Very Good 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
297pp. Cover, spine slightly sunned, else a very good, clean, tight copy. Ka daudzkart Eduarda Freimana darbos, ta ari soreiz cilveka ilgam nav lemts piepildities. Jo tas dzilakas, jo smagaki ir liktena sitieni. Ne apsestibas fanatisms un parliecigais sasprindzinajums vien piesauc postu. Tas uzklup biezi pats no sevis, bez jebkada izaicinajuma. Freimana pasaule ir regaina, draudu pilna. " Pilsetas atjaunosana" ir (krajuma) neliela, bet spraiga, speciga novele - (kurai) butu vieta jebkura emigracijas isprozas antologija." (M. Lasmanis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
471 Freimanis, Eduards Priecigais Un Dieva Joks Divi Isromani
Canada Autora Izdevums 1988 Paper Cover Very Good + 
339pp. Very good, clean, tight, bright copy. Viens no 90- tos gados Latvija visvairak izdotajiem trimdas rakstniekiem. "Varbut pretejiba nav vispirms vertejumos, bet gan pasos romanos meklejama un atrodama. Par to katrs lasitajs var vislabak parliecinaties uz savu roku. Katra zina rodas iespaids, ka Eduarda Freimana gramatas izraisa specigas reakcijas, gan negativas, gan pozitivas." (M.Lasmanis) "Abi isromani, pie kam otram darbam autors devis ari vel "eksistencialas fantazijas" apzimejumu, uzrakstiti pec t. s. Bildungsroman formulas, kur galvenais varonis pec garam un sarezgitam macekla gaitam dzives skola beidzot sasniedz autora uzskata pareizo morala brieduma pakapi." (B. Surmane) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
472 Freimanis, Eduards The Devil's Priest
Np "An Author's Publication" 1988 Soft Cover Very Good 
280pp. Very Good. Translated from the Latvian by Robert Fearnley. This author has been described as having the makings of a Latvian Dostoyevsky. Our tortured protagonist forsakes Canada for the Soviet Union, only to escape and return to his now reunited parents in Canada again. xxyy 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
473 Freinats, Atis Peterbaznica Deg Dokumentals Romans
Jurmala Fonds AKA Jurmala 2006 Pictorial Hardcover Almost As New 
Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
474 Freinats, Atis Dzimtenes Ares Pa Majam, Tirgiem, Pilsetam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good No Jacket K. Krauze; O. Noritis; J. Zeberins; M. Kovalevska; R.Kronbergs et. al. 
252pp. Illustrated. Some very light wear to spine extremities, else very good, clean, tight, bright copy. Atis Freinats - "Gramatizdevejs un rakstnieks 20.gadsimta 20-30-tajos gados, veicot gramatizplati-ta-ja darbu, apcelojis Latviju. Ar humoru un vieglu ironiju apraksta pa majam un tirgiem verotos notikumus un sastaptos cilvekus." (( Gulbenes biblioteka) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
475 Freivalds Osvalds Latviesu Politiskas Partijas 60 Gados
Copenhagen Imanta 1961 Hard Cover Very Good + 
224pp. Photographs Brief presentation inscription on half title, else very good, clean copy. Partiju pirmsakumi un to darbiba Latvija un trimda. Latviesui politiskas darbibas pirmsakumi. Pirmas latviesu politiskas partijas. Kara laiks un Latvijas valsts nodibinasana. Politiskas partijas valsts nodibinasanas laika. Politiskas partijas Latvijas brivvalsts laika. Politiskas partijas zem krievu un vacu okupacijas. Politiskas partijas trimda. Citas politiskas institucijas trimda. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
476 Freivalds O[svalds] Liela Sapju Draudze Latviesu Tautas Posta, Ciesanu Un Sapju Asinsliecinieki , Kristuscela gajeji- Mocekli
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 
335pp. A very good, clean tight copy. With an attractive photo facsimili dust jucket enclosed in a mylar protector. Photographs, maps, tables, document reproductions. " Viss sai gramata rakstitais pamatojas uz sava laika bolseviku pamestiem dokumentiem, sanemtam moceklu vestulem, asinsliecinieku un aculiecinieku liecibam." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
477 Freivalds O[svalds] Alksnis, E Latviesu Karaviru Tragedija Zviedrija
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Very Good + Very Good + 
264pp. photographs. A very good, clean, tight copy. VG dj enclosed in attractive mylar cover.. "1946g. 25 janvari, Zviedrijas karalvalsts valdiba izdeva bolsevikiem 146 Baltijas tautu karavirus. Si gramata .... lai dokumentetu kadu notikumu kam liela vesturiska nozime." Prieksvards; 1945 gada maijs; Cina par karaviru glabsanu; Pasu karaviru cina par savam dzivibam; Vinus tomer izdeva Bolsevikiem; Tikai dazi izglabas; Izvesto Karaviru turpmakais liktenis; Pecvards. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
478 Freivalds, Osvalds Kurzemes Cietoksnis Dokumenti, Liecibas Un Atminas Par Latviesu Tautas Likteniem 1944/19445. Gada Vols 1&2
Copenhagen Imanta 1954 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
Vol. one 183pp. Vol two 219pp. 2000 copies. Extensively illustrated. Photographs, maps, etc. Both volumes with attractive photo facsimili dustjackets enclosed in mylar protectors Both volumes in very good, clean, tight condition. V2 has a small neat ownership sig. on t.p. "Lai iespejami pilnigak attelotu notikumus, blakus personigam atminam, un Kurzemes cietoksni atstajot, lidzpanemtajiem dokumentiem, gramatu sarakstot, itseviski pirmaja dala, izmantoti ari visi citi pieejamie materiali un citu "kurzemnieku" atminas. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
479 G, Laimons Juris I.e. (New Years: Return of the Life force) Selection of Poetry 1967-1974
Topanga CA Poet Papers 1975 Paper Cover Very Good Small 4to. Blas Egea (cover) 
138pp. Illustrated. Very good, clean. tight copy. Author is the recipient of the J. Rabindranath Tagore Poet's award for his "Freedom Poems For Bangladesh" "How can we live with fictitious differences such as color, class or religious ideas?... We all have but one mother Earth, so we should take care of this temporary abode"(Author) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
480 Gaide, Ivars Dieva Milestibas Speka Dzejoli
Gaismas Rits 2000 Paper Cover Very Good + Signed by Author
188pp. "It labi apzinos, ka sis dzejolu rindas nav vertejamas pec merauklas, kadu lieto izciliem dzejniekiem. Tomer ceru, ka caur tam Dievs jus uzrunas ka kopeja Dieva cela gajejus - svetcelniekus. Tas ir bijis galvenais noluks sis dzejas un meditaciju publicesanai." (Pravests I. Gaide) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
481 Gaide, M(artins); Endzins,A) Tevu Valodas Maciba Sistematisks Gramatikas Un Pareizrakstibas Kurss Tautskolas 6. Un 7. Klasei Un Pasmacibai
Detmold Petera Mantnieka Apgads Edgara Kiploka Apgads 1948 Paper Cover Good + 
107pp. Significantly age yellowed otherwise a good+ clean, solid paper copy. Lietojama ka gramatikas un pareizrakstibas rokasgramatina. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
482 Gaide, Martins Tevu Valodas MacIba Gramatika Un Pareizrakstiba Latviesu Skolam Trimda
Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs 1964 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket 
150pp. Very good, clean, tight copy; neat ownership on ffe. "Si valodas maciba (gramatikas un pareizrakstibas) gramata sastadita latviesu skolam trimdas apstaklos" (autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
483 Gailite, Angelika Dzivibas Zalais Koks
Stockholm Daugavas 1966 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Normunds Hartmanis 
111pp. Original Clear plastic dj. Romans sarakstits divas dalas ... pirma, vestulu un dienasgramatu forma. Latviesu makslinieces, sievietes gariga pasapliecinasana un personiga uzvara pari valdosiem uzskatiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
484 Gailitis, Margita ( Compiled by) Tilti I Latviesu Mitnes Zemju Prozas Antologija
Riga Mansards 2009 Soft Cover As New 
641pp. As new. Sejumu ievada Vairas Vikes-Freibergas prieksvardi, kam seko Viestura Vecgravja saturigais parskats par latviesu mitnes zemju prozu. Antologija parstaveti 39 autori alfabetiska kartiba no Ernesta Aistara lidz Teodoram Zeltinam. Viesturs Vecgravis parskatu iesak ar Olafa Stumbra vardiem: no visam debesu pusem man atsauktos latviesu mele. Un tik tiesam antologija citetie autori ir dzivojusi gandriz visos kontinentos un dazadas, no "Dievzemites" skatoties, eksotiskas zemes. --- Sejums liek lasitajam pieverst uzmanibu musu dailliteraturas metamorfozem gadsimtu mainas (ko gan sis izdevums neizcel, tacu liek nojaust), kad pie varda nak ta paaudze, kura vairs negrib sekot labi iemitam rakstniecibas tradiciju tekam. sis metamorfozes klust neapspiezamas ar jaunakiem literariem "druviniekiem," kuru vidu ir Rungis, Rozitis, Sodums, Skipsna, Turbads un vel citi mazak izteikti "svetbilzu graveji", piemeram, Absurda teatra un Nouveau roman autori. Sie pa brizam daudzinatie iestravojumi neizsauca musu rakstnieciba izteiktus sekotajus, tacu vini nepalika neieveroti." ( J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
485 Gailitis, Margita; Vecgravis, Viesturs (compiled by) Tilti II. Latviesu mitnes zemju dzejas antologija.
Riga Mansards 2009 Soft cover As New 8vo - over 7ľ Maris Garjanis 
606pp. Almost as new. V. Vike-Freiberga savos ievadvardos izcel dzejnieku pienesumu latviesu literaturai ar specifisko tematiku un dinamisko spriedzi starp diviem iespaidu pretpoliem: no vienas puses --- Latvijas neatkaribas pirma posma latviskumu, no otras - iespaidu no saskarsmes ar Rietumu pasaules literatura aktualam stravam" (J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
486 Gailits, Augusts (August Gailit) Brivibas Dziesma (Isade Maa)
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
339pp. No igaunu valodas tulkojusi Elina Zalite. Iecienita Valga dzimusa Igaunu autora romans par Igaunijas brivibas cinam 1918-20. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
487 Gale, Rita Atkala
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Almost As New No Jacket Voldemars Avens 
96pp. Rita Gale patiesiba ir 12. vai 13.gs.(pec Kr.dz.) dziesminiece, kuras velis atstajis gindeni laužu sen aizmirsta kapa un pardzimis 20. gs. berna, kam nolemts klut par dzejnieci ar skolas izglitibu un pazistamu vardu.--Gale ir sena dziesminiece, kas iemacijusies varsmas pierakstit ar roku vai mašinu un izsakas Endzelina ietekmeta valoda. --Gales sensibilitate ir ne tikvien senatniga, bet ari loti dabiska; ta dzili saknojas arpasaule" ( G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
488 Galvanovska, Ilona et al. Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.
Riga Liesma 1990 Hard Cover Almost As New Almost As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
[256] pp. 500 illustrations. Printed in East Germany. Profusely illustrated in colour. Text in Latvian, English, German and Russian. In an attractive illustrated slipcase.. An excellent introduction to the Museum's collection and to the History of Riga. "The Museum of the History of Riga and Navigation is a remarkable collection including about 400,000 articles of artistic and historic value. The present edition gives an insight into the treasure-house of the Museum and acquaints the reader with the history of Riga." (Publisher) Heavy book, over 1kg. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
489 Gauja, M(artins) Edited By. Latviesu Makslinieki Australija. Latvian Artists in Australia
Sydney Society of Latvian Artists in Australia 1979 Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall 
276pp. Profusely illustrated. Owners neat embossed ownership seal on tp. Dj shows some slight edgewear top and bottom of spine, else a very good, clean, bright, tight copy. More than 100 artists represented, each with at least 1 or more colour photograph of their work. Brief profile of each artist. Dual language Latvian- English edition."--ikviens no gramata apzinatiem maksliniekiem ir piedalijies vairak vai mazak nozimigas makslas izstades. --- Visi kopa, gan jauni, gan veci, gan sekmigi, gan ne tik sekmigi., vini veido to latviesu etniskas grupas individu vienibu, kurus sauc par Australijas latviesu maksliniekiem.( M. Gauja) Heavy book, extra postage may be required, please inquire. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
490 Gedulis, Guntars Lokatiesi Mezu Gali Dziesmu Burtnica
New York 1974 Paper Cover Very Good 
42pp. A very good, clean copy. Some slight yellowing to cover edges. ( New York Latvian school and summer camp songbook) Sakartojis Guntars Gedulis. Nujorkas latv. ev.- lut. draudzes skolas un nometnes berniem. 1974. g. junija 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
491 Geikins, Arijs Vestijums Par Libiesu Kuningu Kaupo Vesturisks Romans
Riga Annele 2005 Pictorial Hardcover As New Gunars Krollis 
258pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Vesturisks romans dod iespeju no jauna uzdot jautajumus un meklet atbildes par tautiska un visparcilveciska attiecibam un par to, kadu redzam kristietibas vietu Latvijas vesture. Gramata maca milet, ticet un but iecietigakiem. Maca, ka nevar pazit, kas ir milestiba, tikai intelektuali, ar pratu; ka nevar pazit, kas ir religija, ja neiemacas ticet un palauties. Romans nav tikai par pagatni. Tas ir par pagatni un tagadni, tadel, ka pagatne un vesture ta vai citadi ir klatesosa katra no mums, jo arpus vestures mes nevaram pastavet." (Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
492 Geile -Sipolniece, Inta La Litterature Lettonne Au XX Siecle
Riga Nordik 1997 French flap Paper Very Good 
190pp. A very good copy. " En effet, et ce bien avant la fondation de l'Etat letton, la culture francaise etait le troisieme element fecondant dans l'elaboration des canons de l'art moderne letton.(V. Vecgravis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
493 Germanis Uldis Oberst Vacietis Und Die Lettischen Schutzen Im Weltkrieg Und in Der Oktoberrevolution
Stockholm Almqvist & Wiksell 1974 Trade Paperback Very Good 
336pp. A very good, clean, solid copy showing some light cover and spine wear. In German with a 9 page summary in English. Extensive bibliography and references. "Vacietis became commander-in-chief of all Soviet Russian military forces after the Bolshevik coup in St.Petersburg (the so-called Great Socialist October Revolution). . . . Indeed, the Latvian Red Riflemen were in fact the strongest pillar supporting the Bolsheviks. They were the Bolsheviks' Praetorian guard." ( F. Gordon)LM SML 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
494 Germanis Uldis Cela Uz Latviju Raksti Par Musu Vesturi
Varby Memento 1990 Soft Cover Very Good 
252pp.. In Latvian A very good, clean, unmarked copy. "A collection of previously published historical essays analysing the events and years during which independent Latvian statehood was formed" "Petijums par Latviesu neatkaribas idejas attistibu." Latvijas neatkaribas idejas attistiba --- Latvijas satversmes sapulces projekts 1917 gada-- Rainis revolucijas laika prese-- Latviesu socialdemokrati 1918 gada beigas Latviesu strelnieki Padomju vestures literatura -- ASV viedoklis Baltijas jautajuma 1918-1922--- un vel. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
495 Germanis Uldis, ( Dr. Ulafs Jansons ) Mosties Celies Strada! 99+1 Domu Grauds
Stockholm Memento 1998 Paper Cover Very Good ++ Grasis, Tenis 
Unpaginated. Illustrations by Grasis. Arranged by Zalkalns. 10cm.x14.5cm. A very good, clean bright, tight copy. Political aphorisms. "Apkarosim latvisko letticibu un vientiesibu! 1. Nekur nav teikts vai rakstits, ka latvietim neizbegami jabu-t vientiesigam. 2. Latviei parak biezi ir bijusi dazadu pavelu un rikojumu izpilditaji un izdaritaji, bet parak maz domataji un planotaji. 3. Neviens nekur un nekad nav kluvis par pravieti jeb vadoni ar racionalu argumentu palidzibu. 4. Jo neticamakas un neiespejamakas lietas kads sludina un apsola, jo lielaki sekota-u un piekriteju bari tam rodas. "" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
496 Germanis U[ldis] Divi Portreti Isa Proza
Stockholm Atvase 1985 Hard Cover Very Good + No Jacket N. Hartmanis (cover) 
94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
497 Germanis U[ldis] Jaunie Laiki Un Pagatnes Enas Fakti Un Vertejumi 1991-1995
Stockholm Memento 1995 Trade Paperback Almost As New Normunds Hartmanis 
183pp. Almost as new. Gramata -- apskatitas un izvertetas politiskas norises Latvija un kaiminvalstis (1991-1995g. Autora noverojumi ari spilgti attiecas uz pasreizejiem notikumiem Latvija.. Rakst publiceti periodika - Briviba, Briva Latvija, Latvija Amerika, Laiks, Australijas Latvietis, Nacionala Neatkariba, 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
498 Germanis U[ldis] Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good Very Good Arturs Langmanis 
400pp. + 164pp Parts 1 & 2 Clean, bright, tight copies. Illustrated, mixed media impressions."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
499 Germanis, Uldis Latviesu Tautas Piedzivojumi
Jana Seta 1990 Fifth Edition Pictorial Hardcover Very Good 
384pp. Many drawings and maps. Very good, clean tight copy. "Gramatas centralais motivs ir latviesu tautas cina par savam tiesibam un brivibu....sis stasts parspej dazu labu deku un piedzivojumu romanu, un tomer tas ir tikai stasts par kadas tautas un valsts likteni." Senie Laiki; Viduslaiki : Jaunie Laiki; Visjaunakie Laiki [ lidz otra pasaules kara beigam]; Kartes. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
500 Germanis, Uldis Talu Taluma, Liela Plasuma Australijas Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
293pp. Neat sig. on fep. else a very good, clean, bright, tight copy. "Talu taluma, liela plasuma nav izdota tikai, lai daritu godu Dr. Ulafam Jansonam....gramatas saistauds ir Germana celojums uz Australiju, lai turienes latviesiem populara interpretejuma un ar raksturigo trapigumu daritu zinamus dazus faktus par lielinieku taktiku, padomju diplomatiju, latviesiem Padomju Savieniba 20.-tos un 30.-tos gados un tagadejo "varas iestazu" sacha kaulinu vilcieniem pret latviesiem."" (G. Irbe) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4   5  6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie