Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
401 Grasmane, Maruta Latviesu Tautas Terpi Raksti Izsusana
Riga Sena Klets 2013 Pictorial Cover NEW 4to. 
Shipping for this copy is from Riga. 295pp. Profusely illustrated in colour. In Latvian with brief summary in English. "This current work aims to present the splendour of the folk costumes from all 19 ethnographic regions of Latvia and also to serve as a practical handbook. - The author has a practical expertise in needlework. She shares her passion with us in an accessible, comprehensible form." ( Sena Klets) 
Price: 68.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
402 Grebzde, Irma Tikai Meitene
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good Rasma Galiniece 
"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
403 Grebzde, Irma "Sejejs Izgaja set" Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir labs, kaut ari musdienu bezdieviga gaisotne, neparasts makslas darbs, un man strupi janoraida Jura Silenieka nostaja, kas atteicies so romanu literari izvertet, iedomajoties to ka pirmam kartam sektantisku propagandu?! ( G. Smelters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
404 Grebzde, Irma Zosukalna Meitenes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good Very Good Guido Bruveris (cover) 
251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
405 Grebzde, Irma Sveicinata Mana Dzimtene
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1960 Very Good Very Good Rasma Galiniece 
301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma paradas sai gramata." (J.Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
406 Grebzde, Irma Meitene Un Puke
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + 
288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka vecs sniegs pavasara siltaja saulite. -- Te pasaule un pat laika gajiens ir apgriezti otradi, un mes dodamies atpakal vientiesiga jaunibas pasaule." (O. Puravs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
407 Grebzde, Irma Te Nu Es Esmu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + Very Good Rasma Galiniece ( Cover and illustrations) 
223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
408 Gribuska, Andris Kareivja Gaitas Latviesu Legiona
Rezekne Latgales Kulturas Centra Izdevnieciba 2012 Pictorial Hardcover As New Stella Elksne 
319pp. Photographs, maps. An as new, unread copy. "Legiona vins devies 1943. gada brivpratigi 19 gadu vecuma, ka pats raksta, alkstot pec piedzivojumiem, lai varetu ''pec patikas izsaudities un labi padzivot''. Protams, fronte pieredzetais izradijas krasa pretstata ar jauna un nepieredzejusa- puisa gaidito. Stabulnieks piedalijies pazistamajas kaujas pie Velikajas 1944. gada marta, cinas Vidzeme, Jelgavas aizstavesana un visbeidzot Kurzeme, kur vairakkart piemin sastapanos ar padomju puse karojusajiem latviesiem. Stabulnieks ticis ievainots, sanema vairakus apbalvojumus. Budams vienkarss kareivis, pec tam kapralis, vins, protams, neko nevar pastastit par karadarbibas planosanu, tomer atrasanas kauju vidu lavusi atstat skarbus kauju aprakstus un jo koloritus karaviru ikdienas dzives attelojumus. Kara ka jau kara ari legionaru vidu augstu tika verteta ''dzimtenite'' un meitas ieana. Notika zagsana, dezerteana, konflikteana ar vaciesiem. so aprakstu zina Stabulnieka atminas briziem atgadina Eriha Marijas Remarka darbos lasito." (V. Sprude) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
409 Grinens, V. (Edited by) Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs
Ottawa Latvian National Federation in Canada 1980 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nospraudusi daba, nosaka saimnieciskie apstakli un valsts agrara politika. (J. Birznieks 19440) Heavy book - additional postage required - please contact Trimdadimd Books for best shipping rates. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
410 Grins, Aleksandrs Septini Un Viens
Copenhagen Imanta 1953 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Sigurds Kalnins 
67pp. Illustrated. Black cloth. Very good, clean, tight, bright copy. Sigurda Kalnina grebumi. Mirstosa kareivja, dekaina, raibas dzives atminas talu aizjuras svesuma. Speciga, dzejiska pacilata proza. 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
411 Grins, Aleksandrs Dveselu Putenis 3 Volumes
(Minneapolis) Tilts Hard Cover Very Good Good + Aleksandrs Kruka 
Djs. have some wear to top extremities and slight spotting, else very good, clean copies Neat ownership on each fep. Striking cover illustration, each volume with several bw. illustrations. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
412 Grins, Aleksandrs Zemes Atjaunotaji Saisinata 1. Dala Telvijas [komiks] Ar A Grina Darbu Un Dazu Agrako Izdevumu Ilustraciju Reprodukcijam
1972 Atvase Hard Cover Very Good + P. Purmalis [et al.] 
95pp. Very good condition. In Latvian. Comic book adaptation of Grin's novel, with a well illustrated introductory summary of the author's life and work with striking, attractive examples by different illustrators (Plepis, Strunke, Krauze) etc. from his original publications. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
413 Grins, Aleksandrs Varonu Gramata
Gauja Paper Cover Almost As New K. Krauze 
125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
414 Grins, Aleksandrs Tris Vanagi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
199pp. A very good, clean, tighty, bright copy. " Holandiesu parspeks sanem lielkunga Jekaba varonus gusta, bet kuga arsts, cinas bridi paslepies, velak atbrivo kapteini un parejos latvju kuginiekus. Nakts uzbrukuma tie iegust sevim citu kugi un ar to beg atpakal, uz Madagaskaru. Seko Vildava dramatiska skirsanas no «bruno lauzu» keninienes un Jauna kuga boja eja Austrumafrikas krasta. Kurzemnieku pulcina atliekas izlauzas cauri Afrikas lauvu stepem un balsigajiem Kongo baseina meziem lidz Atlantijas okeana piekrastei, aizsniedz Gambiju, kura jau angl,u rokas, jo pa to laiku zviedri izpostijusi lielkunga Jekaba valsti. -----" (gramataselektroniski) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
415 Grins, Janis Redaktora Piezimes
Stockholm Daugava 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + 
259pp. Photographs A very good, clean , bright, tight copy, enclosed in clear mylar dj. protector. Sakartojis Ervins Grins "Janis Grins musu kulturas perspektiva iezimejies ka personiba, kas neapmulsa izkarotas neatkaribas intravertaja jaunsaimnieku gaisotne, bet atrava lidz galam vala Latvijas kulturas logu-- Vins ir musu vestures kulturas un radosa darba demokratijas istenotajs; patriots, kas uzdrosinajas spitet intellektuali aprobezotas autokratijas latviska gara bagatibas nonivelesanas slieksmem" ( G. Irbe) "ar 1928. gadu Grins uznemas firmas Valters un Rapa zurnala "Daugava" vadibu, izveidojot to par nozimigako latviesu rakstnieku darbu pirmpublicejumu vietu. "Daugava" bija vienigais izdevums, kas trisdesmitajos gados latviesu publiku plasi un rupigi informeja par arzemju literaturu." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
416 Grins, Janis Dadzivoju Rezone Zviedrijas Stasti
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1951 Paper Cover Very Good + 
176pp. Spoine showing some light yellowing, else a very good, clean, tight copy. "Jana Grina stasti "---paslepta vai tiesa veida katra Grina stasta par esencialo elementu izvirezas kada aktuala trimdas dzives problema---- --- jaunas paudzes asimilacija,, dikdieniga spriedelesana,, romantiskas avanturas, niksana atminas un karatavu humora ---" (J. Rudzitis) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
417 Grins, Margers; Grina, Mara Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations
Riga Everest 1992 Second Edition Hard Cover Very Good Small 4to. 
452pp. Musical notation, diagrams. A very good, clean, tight copy. Elegantly worded presentation dedication on front free endpaper Detailed summary in English pp. 437-452. Originally published as the scarce 1983 edition. "Ja ikviens latvietis iepazitos ar savas tautas senajam parazam, to sakotnejo nozimi un parmainam laika gaita, tad sis zinasanas veidotu drosu un pareizu pamatu tadas latviskas dzives kopsanai, kada iespejama solaiku apstaklos--" (Autori) 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
418 Grislis, Egils Par Dievu Un Latviju Meditacijas Un Esejas Par Dzivi Un Ticibu
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + I Rumpeters (cover) 
303pp. A very good, almost as new copy. Izvilkumi no satura raditaja: Palaviba Kristum; Martins Luters un patriotisms; 18 novembra svinibas; Plkv. Oskara kalpaka pieminas diena; Paklausiba Dievam; Vasarsvetkos; 14. junija seras pieminot; Kapu svetku atminas par daziem Latvijas kapiem; Kura virziena ir tavs vaigs? 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
419 Griva, Zanis Pasaka Par Diegabiksi
Riga Latvijas Valsts Izdevniecība 1960 First Edition Pictorial Hardcover Very Good Margarita Staraste 
[44 pp.] Atractive illustrations. Corner tips bumped and worn. Bottom lower edges lightly worn, else a very good, bright, clean, tight unmarked, uncreased copy with neat owner's sig. on fep. and tp. with a pasted in printed children's illustration on rear end paper. Staraste's Illustrations still vibrant in this edition. "Pasaka par brunurupucena Diegabiksa celojumu pec laimes. Apcelojis plaso pasauli, Diegabiksis saprot, ka laimes zeme ir majas. Margaritas Starastes zimejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
420 Grivans, H. M. Avju Gans Nojaunarajiem
Author's Publication 1980 Paper Cover Very Good 12mo - over 6¾ 
215pp. Photographs. A very good copy. . Light sunning to spine. "Macitajs Grivans izsmelosi apraksta vairakkartigas apcietinasanas un izsutijumus soda nometnes. Okupacijas varas spaidi paradas visos sikumos. - Ar merktiecigu metodi padomju vara megina sagraut cilveka garigo un fizisko speku, lai tad piespiestu apliecinat neizdaritus kriminalus, vai politiskus noziegumus.. Si gramata liecina par kalposanu Dievam, par nesalauzamu ticibas speku, kas nepazist bailes."( Prof. J. V. Klavins) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
421 Grods, Arvis Klavnieki Vestijums Par Otro Delu Un Vina Abiem Braliem, Ari Par Tevu, Kas Sirmos Gados Megina Apjegt Gimene Notikuso.
Tukums Atauga 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
198pp. "Pec daudziem gadiem Janis Klavnieks nejausi atrod videja dela Antra dienasgramatu, lasa to, atceras, analize, gremdejas pardomas par so skarbo laiku, dod savu novertejumu gan par Antri, kurs karojis SS-legiona rindas, gan par vecako delu Andreju, stradnieku gvardu, kurs cinijies pret fasistiem. Laikmetu griezos tiek parbauditi cilveku raksturi." (Atauga) Autors sanemis Triju Zvaigzu ordena zelta goda zimi 1997g. par saviem nopelniem. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
422 Grosman, Ladislav The Shop on Main Street
New York Doubleday and Company 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + Victor Ambrus 
123pp. A very good, clean, tight, bright copy; priceclipped, with neat publisher's gold sticker on dj. The Shop on Main Street, in short, is an episode of high tragedy, a concentration of the world’s absurdities, in which good, ignorant, and indecisive people like Brtko enable "force" to get a firm hold. Ladislaw Grosman’s short novel The Trap, later called The Shop on Main Street, attracted Klos and myself by its special angle of truthfulness, the tragicomedy of the story and the author’s humanistic approach. He has created a tragedy around one couple, Rozalie Lautmann and Tono Brtko, and in so doing has seen fascism from within."(Jan Kadar) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
423 Grots, Janis Dzilos Sniegos Dzejas 1930-1937
(Eutin) Germany Andreja Ozolina Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good 
156pp. Dj. with some small chips in attractive mylar protector; else a very good, clean, tight copy. "30. gadu otra puse Grota dzeja domine individuali motivi - krajuma "Dzilos sniegos" verojamas bernibas atminas, dzives atzinas. Grota ideali nesaskan ar dzives istenibu, vina trauksmaino domu ieskauj smeldze, rugtums, vientuliba." (Darana) 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
424 Grutups, Andris Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga
Riga Atena 2007 Pictorial Hardcover Almost As New 
Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmigo gajumu. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
425 Gubina Indra Sidrabkazas Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
426 Gubina Indra Vai Slideja Makonis
Toronto Amber Printers and Publishers 1994 Hard Cover Very Good + Very Good Regina Cernavska (cover) 
247pp. Some mild wear to dj. else a very good, clean, bright, tight copy. "Gubina turpina tematus, kuriem pieskarusies jau agrakos darbos....Par lasitaja modribu tomer gada gan lokana latviesu valoda, gan interesanti noverojumi un atzinas par cilveku savstarpejam attiecibam ka sabiedriba, ta it seviski gimenes loka....Skarbaku un sodienas istenibai atbilstosu toni ieskandina Rantas un Bertolda saruna par piederibu un iespejamu palidzibu Latvijai, ka ari par ciemosanos un varbuteju pilnigu atgriesanos dzimtene." [B. Surmane] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
427 Gubina Indra Sarta Svitra Debesis
Ithaca Mezabele 2003 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
428 Gubina Indra Dziesma Tevi Esmu Dzejoli
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Gundega Cenne 
96pp. Very good, clean, tight copy, without dj. "Indra Gubina pieder pie stiprajam sievietem, kuras nesamierinas ar likteni." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
429 Gubina Indra Velreiz Turp Un Atpakal
Ithaca Mezabele 2008 Trade Paperback As New 
226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no kuram gruti skirties. Galvenais jo stastu temats ir vecaku cilveku vientulibas un atstatibas sajuta - aktivie darba gadi pagajusi, liela dala draugu pazudusi vai aizgajusi aizsaule, berni iesaistijusies savas dzives. Si ir ari pasas autores dzive." ( Astra Roze) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
430 Gubina Indra Kaza Kapa Debesis Celojumu Piezimes
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
203pp. Autores piezimes no Egipte, Meksika, Skotija un Australija piedzivota. "Sis ir suligas, krasnas un bagatas piezimes... gramata var atrast pardomas un sapnus, atzinas un atminas, noskanas un izjutas.[E. Freimanis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
431 Gubina Indra Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---patstavigas un intelektuali gaisas, sevi stabilas un stipras." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
432 Gubina Indra Ziema Nak Pretim
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
433 Gubina Indra Uz Akmena Stavedams
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un draugi."(I. Bredrichs) Romans godalgots ar K. Barona premiju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
434 Gubina Indra Dzilnas Dziesma
Toronto Amber Printers and Publishers 1990 Hard Cover Very Good + No Jacket Regina Cernavska Signed by Author
208pp. An almost as new copy. SIGNED. Gubinas sprigana latviesu valoda lasas erti un patikami. Si romana savdabigumu rada autores sniegtais ieskats tiesi sadas vecakas sievietes sirdi un dvesele un atklajums, ka tur majo gluzi tadas pasas ilgas, velmes un alkas, kadas medz piedevet tikai jaunaku gadagajumu parstavem. sis ir milestibas romans, neskatoties uz to, ka visam galvenajam personam jau pari sesdesmitiem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
435 Gubina Indra Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti
Newton LaRAS Gramatu Klubs 1993 Trade Paperback Very Good + Regina Cernavska 
"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
436 Gubina Indra Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)
Toronto Autores Izdevums 1999 Original Card Almost As New (Arnis Gubins (cover) 
106pp. Almost as new. "Kas palika pari?" Ta vaica Indra Gubina, daudzkart godalgota trimdas autore, dzejoli, no kura nemts pirmas dalas motto. Kas palika pari no jaunibas un redzeta, no dabas skaistuma, milestibas, attiecibam ar vietam un cilvekiem. Un, vienmer, no valodas. Izbrineti, vina piebilst, "divaina spele." ( I. Ezergaile) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
437 Gubina Indra Pienakums Nav Milestiba
Ithaca Mezabele 2001 Paper Cover Almost As New 
165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un nosverti" (J. Silenieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
438 Gubina, Indra Par Plasu Juru Dzejas
Toronto Greenwood Printers 1982 First Edition Hard Cover Very Good Regina Cernavska 
68pp. Clean tight copy. Presentation inscription on title page. "---ietverti34 dzejoli, kas visi radusies Gotlande notikuso trimdas dziuesmu svetku ierosme. ---Tacu blakus sajusmai un pacilajumam dzimtas zemes tuvums modina ari senas atminas --- Liroepikai raksturiga veida sais dzejolos izteiktais pardzivojums nav pasas dzejnieces vien, bet reize parstav visas trimdas izjutas."(N. Valtere) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
439 Gubina, Indra Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Laimonis Mierins (cover) 
220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
440 Gubina, Indra Ka Es Tevi Mileju Romans
Ithaca Mezabele 1997 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
186pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED " Vai Vairas nezeliga izriciba bija pareiza vai ne - par to jau vina pati velak saubas. Logiski apsverot ta briza situaciju, varbut ari pat ne pamatota. Vina vienkarsi lavas mirkla dusmam. Vai patiesa milestiba var piedot visu? Drosi vien ne, tikai var nepiedodamo pabidit mala un ikdienas sadzive uzturet mieru un saskanu. Man liekas, Ieva to dara." ( Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
441 Gubina, Indra Raksts Puteklos
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Laila Rava (cover) 
208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
442 Gubina, Indra; Janovskis, Gunars Vai Ilgi Vel
Toronto Amber Printers and Publishers 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket E. Dzenis 
158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
443 Guest, Alfred A When Day Is Done
Chicago The Reilly & Lee Co 1921 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Signed by Author
191pp. A very good, clean, tight copy with very slight wear. Paper shows light ageing. Signed by the author on the half title. " Sincerely Yours Edgar A Guest. July 1921" "sentimental, optimistic poems" "Shunned by "those highbrow, longhair intellectual critics and writers," Guest followed a clear and simple formula to journalistic success: "I take simple everyday things that happen to me and I figure it happens to a lot of other people and I make simple rhymes out of them." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
444 Gulbis, Harijs Degosi Debesu Akmentini
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
331pp. Very good clean, bright copy. "-- tipisks vesturisks komikss, kura autors ar Kestera biografijas starpniecibu tiecies raksturot vina caurdzivotos laikmetus, lidz ar to paradot, kas viss bijis japiedzivo latviesu tautai. Kopuma atgadina itin veiksmigi sameistarotu scenariju TV serialam: ir bedu pilns dzives gajums, ir kaislibas, ir greki, ir lietosanai erti «simboli», ir laikrakstu realijas - viss, kas vien nepieciesams sadiem lasamgabaliem." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
445 Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam
Riga Jumava 2004 Hard Cover New 
552 pp. New. "-- vardnicas uzdevums ir paradit latviesu valodas vardu pareizu rakstibu -- Svarigs vardnicas uzdevums ir ari sniegt informaciju par vardu gramatiskajam formam, to rakstibu, daleji - paradit variantus, homografus, vardu lietosanu teksta un atseviskos gadijumos izrunu; tas risinats vardnicas skirklos." "Vardnica paredzeta ne tikai skoleniem, bet ari biroju darbiniekiem, redaktoriem, zurnalistiem ----" 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
446 Gustafson, Ralph Rivers Among Rocks
Toronto McClelland & Stewart Limited 1960 Printer Wrapper Very Good + Frank Newfeld 
Unpaginated with 43 poems. Wrapper or dj. part of spine. "French flaps" Some very mild ageing to spine, otherwise covers white and clean. Interior, very good + , bright and tight. Attractively illustrated by Frank Newfeld. "his transformation as a poet is clearly observable in Rivers among rocks (1960), which was the first of his books to be published in Canada, and in some ways the real beginning of his accomplishments. (B. Whiteman) "-- lyrical blending of wonder, word magic and maximum awareness" (V. House) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
447 Gutmane, Margita Kas Zinas Stastit
Ziemelblazma- Janis Abucs 1976 Paper Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
110pp. "Jautajumi par butibu, divu nacionalo identitasu radita iekseja diskusija turpinas M. Gutmanes otraja dzejolu krajuma "Kas zinas stastit" - "savas" vietas neesamiba, ja nav balss un valodas, kas atsaucas, kustibas bezjedziba, jo nav merka, nav vides, nav sapnu , begliem nav maju un nav iespeju istenot savus sapnus par majam." ( A. Rozkalne) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
448 Gutmane, Margita Minkans
Stockholm Atvase 1985 Hard Cover Very Good Margita Gutmane 
69pp. With a neat ownership on the front end paper; a very good, clean, bright copy. "Gramata ir par kaki. Bet varam teikt - par cilveku, kas ielukojas kaka pasaule. Peleka diena atnak salijis Minkans: "Un pelekaja diena ienaca balta doma." Vestijuma par dazadiem notikumiem un norisem cilveka un kaka paralelajas pasaules savdabigi sapludinats humors, dzivnieka iespejamas domu pasaules interpretacija, aspratigs situaciju novertejums: autonomas pasaules, ciena pret otru, citado pasauli. Valodas speles un autores ilustracijas uzsver un papildina gaišo vieglumu, kas ir saja gan berniem, gan pieaugusajiem milaja gramata." ( A. Rozkalne) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
449 Gutmane, Margita Dzive Ir Viens Vella Izgudrojums Veronika Strelerte Manas Atminas
Riga Neputns 2013 New 
232 pp. NEW. Photographs Apgads Neputns laidis klaja Margitas Gutmanes gramatu par dzejnieci, kas lauj pietuvoties vinas personibas ipasajam fenomenam musu kultura. No loti privata, personiska skatupunkta uzrakstita, gramata taja pasa laika piedava bagatigu vesturisku un nezinamu trimdas literaturas dzives materialu. Gramata ilustreta ar atteliem no autores un Veronikas Strelertes dela Pavila Johansona privatajiem arhiviem." ( Neputns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
450 Gutmane, Margita [compiled by] Veronika Strelerte Rakstu Krajums Dzejnieces 70 Gadu Dzimsanas Dienai 1982. Gada 10 Oktobri
Atvase 1982 Hard Cover Very Good Sm. Octavo V. Avots 
125pp. Photographs, drawings, bibliography, index, errata insert. Krajuma ietilpst Strelertes dzeja, latviesu un anglu valodas tulkojuma ka ari apceres Kronberga, Salina, Rudzisa, Gutmanes uc. aprakstos. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
451 Gvareski, Dzovanino Dona Kamilo Jautrie Piedzivojumi Romans
O. Dika Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Censonis Ozollins 
230pp. Some small, fine closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Ar autora atlauju tulkojis Valdemars Karklins "Sis romans ir satira ar lieliskiem raksturiem, un dzivu, spraigu telojumu..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
452 H.J. (Haralds Jegers) Latwijas Walsts Pasludinaschana 18 Nowembri 1918 G. Rakstu Wainags. H. J. Sakopots
East Lansing Gauja 1979 Facsimili Reprint Original Card Very Good + 
51pp. Facsimili reprint of the 1918 Astra Riga edition. "Zurnalista H.J. jeb Georga Haralda Jegera apkopotais rakstu vainags Latwijas walsts pasludinaschana, kurs tika sagatavots jau 1918.gada 20.XI -- ir vislabakais iedvesmas avots tam, kurs velas noklut tuvak musu valsts dibinasanas pardzivojumam. Pasludinasana ir sakopotas pa laikrakstu slejam izkaisitas tautas prieksstavju runas, preses atsauksmes, dzejnieku sveicieni brivajai Latvijai un citi karsti iespaidi. Tiesi no sis brosuras parasti tiek citetas dibinasanas ainas" (E.Zirnis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
453 Hartmanis, Karlis Dzives Krustceles
Gauja Very Good + Very Good 
169pp, Dj shows some slight wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Sis gramatas autoru, Karli Hartmani Pirma pasaules kara sakuma iesauc armija, tiesi no darba vietas, Dzerbenes ministrijas skolas, kur vins ir sis skolas parzinis. Sini gramata autors saistosa stastijuma apraksta savus piedzivojumus no pirmas mobilizacijas dienas, lidz atnaksanai uz Cesim kur vins uznemas Cesu draudzes skolas pārzina un ergelnieka pienakumus." (R. Kruklitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
454 Hazenberga-Sturma, E[dite] In Honorem Endzelini
Chicago Cikagas Baltu Filologu Kopa 1960 Linen Very Good + 
164pp. Very good, almost as new. 500 copies. In German and Latvian. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
455 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere. V1.
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1974 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs A very good, clean, tight copy Pirma Dala. DV organizacijas dibinasanas prieksvesture, izveidosanas un DV Centralas Valdes darbs laika no 1952 lidz 1972 gadam. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
456 Hazners, Vilis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Pirmie 25 Gadi Vestures Apcere V.2
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1976 Hard Cover Very Good + 
448pp.Photographs. A very good, clean, tight copy. Otra Dala. DV organizacijas darbs no 1952. lidz 1973 gadam 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
457 Heighton, Steven Stalin's Carnival
Kingston Quarry Press 1989 Soft Cover Almost As New Signed by Author
96 p. New Canadian Poets Series. An atractive, almost as new copy signed by the author on the ffe. "For Inara Steven Heighton Oct/14 95" Book won the the Lampert Award for best first book of poetry. Heioghton has subsequently received many more awards for his writing. "Heighton transforms the rhetoric of dictatorship into poetic occasions; his Stalin "carves from the body of the world an order hewn in his own image." In the book's final section --- he offers an alternative to the brutal modernity of the dictator. Violence of various sorts is again a thematic preoccupation, but a resilient lyric voice is always in the background. Heighton is already an ambitious and very accomplished writer."(M. Miereau - Books in Canada) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
458 Heighton, Steven The Ecstasy of Skeptics
Concord On. House of Anansi Press 1994 First Edition Soft Cover Almost As New Signed by Author
107pp. A fresh, bright, tight, almost as new copy signed by the author on the half title. " For Inara, At Harbourfront, All best, Steven Heighton Oct. 14/95" "A sensitively conceived collection strong in poetic form, lyricism and emotion - a virtuoso performance. Governor General's Award Jury citation " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
459 Heighton, Steven On Earth as it is on Heaven
Erin The Porcupine's Quill 1995 Trade Paperback Almost As New 
236pp. An almost as new copy, appears unread. Signed by Heighton on title page: "For Inara Steven Heighton Oct 14 95" "One of the best books produced by a Canadian writer in a decade or more." (Vancouver Sun) "Heighton writes convincingly - switching smoothly between lyricism and the erotic, between grandeur and an elegiac mood. He can carve out a scene of beauty in a few words, but is also able to realize the unremarkable with a vivifying simplicity." (Times Literary Supplement) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
460 Heijams, Omars Dzeja [Rubaijat of Omar Khayyam
Toronto Valters Ziedins 1970 Hard Cover Very Good + Gvido Bruveris 
185pp. In slipcase. All almost as new. Neat gift incription on ffe. Andreja Kurcija atdzejojuma Gvido Bruvera vaks un zimejumi Ingridas viksnas eseja "Ta Kunga vina darza Pardomas un piezimes par Omara Heijama cetrindam Atzimejams ari greznais O. Heijama dzejas (A. Kurcija atdzejojuma) izdevums, ko veiksmigi illustrejis G. Bruveris. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
461 Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor) Fatu-Hiva Paradizi Meklejot
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
219pp. Numerous photographs. Translated by Jolanta Kuzmina. A clean, tight copy with neat ownership incription. "Atpakal pie dabas? Ardievas civilizacijai? Viena lieta ir par to sapnot, cita- to izdarit. Es pats to izmeginaju...."(Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
462 Hemingvejs, Ernests ( Ernest Hemmingwayt) Ardievas Ierociem ( Farewell to Arms)
(Stockholm) Parnass 1949 Hard Cover Very Good Good 
279pp. Dj spine a little sunned with some small chips and wear to extremities, enclosed in clear mylar protector, ownership sig on ffe and tp. else a very good clean copy. Translated by Dzintars Sodums. Dzintara Soduma izcila tulkojuma. "--tas tomer nav tikai realistisks notikumu apraksts. Milestiba starp jaunu amerikanu virsnieku un anglu zelsirdigo masu ir viens no cilveciskakajiem musdienu literaturas milestibas stastiem." (izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
463 Hemmingway, Ernest ( Ernests Hemingvejs) Vecais Virs Un Jura (Old Man And The Sea)
London Latvju Biedribas Lielbritanija Apgads 1953 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + N. Garais 
93pp. Translated by Janis Andrups with the author's permission. Limited edition, 1250 copies. Very good, clean, tight copy, green cloth. Attractive dj. design, dj. vg. with some slight yellowing. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
464 Henins, Arturs Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans
Riga Annele 2006 Hard Cover As New G. Krollis [cover] 
232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni. Vins pat esot meginajis ta sarunaties ar mazmeitu, bet jaunajai paaudzei vel parak maz sapratnes par to, tadel sadam romanam ir loti liela nozime sabiedribas izglitosana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
465 Henins, Arturs Ventas Sakta Atradumi, Atzinas, Atminas
Riga Preses Nams 2002 Pictorial Hardcover Almost As New 
490pp. Photographs. A very good, almost as new copy. " Skrundas muizas un tas apkartnes vesturi pamatigi izpetijis un gramata Ventas sakta aprakstijis musu novadnieks Arturs Henins." " uzzinam interesantas hercoga Jekaba, Skrundas hercogienes Elizabetes Sofijas Ketleres laika liecibas, kopa ar gramatas autoru atklajam ipatno vestures liecinieku ventastegu. Varam izsekot lidzi pulkveza Kalpaka un vina sabiedroto gaitam, cinoties par Latvijas neatkaribu. Gramata paliekosu vietu radusi dazadu laiku skolotaji, literati, vienkarsi skrundenieki ar ieskatu vinu dzivesstastos." (Kurzemnieks" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
466 Herge Tintina Piedzivojumi Zilais Lotoss
Riga Zvaigzne ABC 2007 Pictorial Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall Herge 
62pp. As new. Fresh, clean, unmarked. Gramata "Zilais lotoss" drosmigais Tintins cinas pret jaunajiem narkotiku tirgoniem. Vins dodas uz Kinu, lai atklatu baisus noslepumus, atrastu nolaupito profesoru un iegutu jaunus draugus. Kopa ar Tintinu vienmer celo ari vina suns Miluks. "Zilais lotoss" ir belgu autora Zorza Remi (Herge) komikss par zurnalista Tintina piedzivojumiem plasaja pasaule. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
467 Herods Mimi
Riga Zinatne 2003 Hard Cover As New 
107pp. Notes. Translated by A. Feldhuns. As New "Mims. Tas bija improvicetas ludzinas, ko gadatirgos un dazados lauku svetkos cela prieksa celojosi aktieri un jokdari, kurus ari sauca par mimiem. Heroda personazs mimos ir pilsetnieki un pilsetnieces no sabiedribas videjiem pat zemakajiem slaniem - ar saviem tikumiem, savam kaislibam un kaislibinam, kas ne vienmer ir pievilcigas, reizem pat sokejosas, atbaidosas" ( A. Feldhuns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
468 Hesse, Hermann [Hermanis Hese] Narciss Un Zeltamute
Stockholm Daugava 1951 Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
263pp. Very good, clean, tight copy with very good + dj. Parnasa pasaules rakstnieku serijas gramata. No vacu valodas tulkojis Dzintars Sodums. "Latviesu prozas attistibai nozimigi Dz. Soduma tulkojumi: H. Heses "Narciss un Zeltamute" (1951), Dz. Steinbeka "Par pelem un cilvekiem" (kopa ar R. Ridzinieku, 1954) un it ipasi Dz. Dzoisa "Uliss" (1960)."(literature.lv) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
469 Hewison, Robert In Anger Culture in the Cold War 1945-60
London Weidenfield And Nicolson 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
230pp. Notes, index. A very good, bright, tight copy. " 1956 was a turning point in British cultural history -- The dramatic change in the way young writers portayed society was a reaction against the political and literary values of the post-war establishment --- youth, ambition and disatisfaction with the status quo. Hewison analyses the relationship between artistic activity and the institutions which created the climate in which individual writers and artists had to work." (publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
470 Hill, Geoffrey King Log
London Andre Deutsch 1976 Soft Cover Very Good + 
70pp. A very good, clean, tight, bright copy. Third impression. "A small collection, it nevertheless serves as an excellent introduction to the poet, showing many of his concerns and much of his talent in poems that are concise and lyrical. --Beginning with the important Ovid in the Third Reich, Hill's interests here include the horrors of the Third Reich, but also look farther back in history, using the examples of the fates of numerous poets in several of the poems." ( The Complete Review) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
471 Hill, Geoffrey Tenebrae
London Andre Deutsch 1978 First Edition Almost As New Almost As New 
48pp. Very good, clean, bright, tight, almost as new copy, unpriceclipped. " After the expansiveness of "Mercian Hymns", Hill returns to tight forms and religious themes in Tenebrae with astonishing results. The opening poem, "The Pentecost Castle", picks up Spanish love poetry to fabricate a beautiful, yet painful, music. Pain is not absent from the sonnet sequence "Lachrimae" either; it is there in the address to the "Crucified Lord" who swims endlessly on his cross without moving. these poems will strike a chord in many who have felt the agony of love and faith and faithlesness" (Amazon) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
472 Hofmanis, E.T.A. Runca Mura dzives uzskati lidz ar kapelmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejausam makulaturas lapam
Riga Zelta Abele 1942 Good+ 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Oskars Noritis 
378pp. Originaly issued as soft cover, this is a bound copy with the publisher's logo. Illustrations by O. Noritis, Translated by V. Strelerte. Spine showing faint wear to top, one illustrated plate detatched but complete and flush within its location, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Romans ta "muriskaja" dala ir "audzinasanas romans", kura pamata - runca Mura personibas veidosanas, vina "gara" autobiografija no dzimsanas lidz pat priekslaicigai navei. Muris "garigi attisti-stas", uzkraj dzives un prata pieredzi. Tomer, par spiti evolucijai, Muris ir un paliek kakis, ar kaka uzvedibu un instinktiem. Muris ir mietpilsonibas iemiesojums, butiba un personifikacija." ( J. Roze) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
473 Ievins, Karlis Dveselu Regi Zvaigznu Kalna
Waverly Latvju Gramata 1969 Hard Cover Very Good + Very Good Girts Arvaldis 
143pp. Dj shows some wear to top of spine and extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. " Par dzivi pec naves un vinas noslepumiem cilveki arvien domajusi. Ari Karlis Ievins sai romana risina so problemu. Dzivojot kada veca zviedru pili (autors) negaidot ieskatas sis pils agrako iedzivotaju dzives notikumos...." Reproducets no 1939g. izd. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
474 Ievins, Karlis Pie Teiksmota Ezera Romans
Riga Daugava 1995 Hard Cover Almost As New 
312pp "--spilgti atteloti ari dazadi ipatni un pratvederi. Interesantas ainas atklajas Pirma pasaules kara gadi Kurzeme ----- apvienojas"senas teiksmas un dzives guribas" -- Romana otra dala savukart valdzina ar milas intrigas sarezgijumu." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
475 Ikona, Guna Kodols
Shippenville Pa. Upeskalns [Riverhill ress] 1972 Paper Cover Very Good Good + Ilgvars Steins (cover) 
93pp. with erratum slip for p.66. 250 copies. Cover and four chapter illustrations by Ilgvars Steins.. Jacket lightlly age spotted on front panel, top edges a little worn, else a very clean, bright copy printed on fine paper. " Ikona iet kopsoli ar musdienu internacionali moderno dzejnieku, pievezdama mus ar savu dzeju it ka pie izsista loga: seja negaiditi iesitas ass veja atveziens. Dzejolu satrauktas rindas sabirst ka lielaki un mazaki izsistas ruts gabali, kuros spogulojas sasistas debesis.." [Nora Valtere] 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
476 Ikstena, Nora Dzives Svinesana
Riga Atena 1998 Hard Cover Very Good + Very Good + 
127pp. Dj shows some minor rubbing, edgewear, else in almost as new condition. "Ka gan iespejams uzrakstit veselu romanu par berem, turklat ta, lai lasamgabals nebutu karteja gauduliga zingesana vai pseidointelektuala apnaves pratniecisko formulu atgremosana? Izradas, ir iespejams....tas ir viens no iespaidigakajiem romaniem par navi visa latviesu literaturas vesture " (G. Berelis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
477 Ikstena, Nora Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari
Riga Petergailis 2003 Very Good + 
183pp. Very good copy. Brief three page overview in English of a leading Latvian poet and literary activist " Ikstenas gramata par Maru Zaliti veidota ka stastijums par spilgtu, ar Latvijas liktengaitam ciesi savijusos personibu, gan ka dzejniece, gan ka muziklu libretu autore, publiciste un sabiedriska darbiniece.Gadiem ilga abu rakstniecu pazisanas ir labs pamats tam, ka gramata ir atklata gan dzejnieces personiba, gan literara devuma ipatnejums." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
478 Ikstena, Nora Maldigas Romances
Riga Jana Seta 1997 Soft Cover Very Good Signed by Author
107pp. Some very slight, light creasing to cover, else a clean, bright tight copy. SIGNED by the author "Talivaldim Keninam Ar prieku Nora Ikstena 20.10.97 Riga. "Vina ir visvairak tulkota musdienu latviesu autore. Nozimigu rakstnieces dailrades dalu veido stasti. Tajos atrodams gan ikdieniskais un sadziviskais, gan noslepumainais un teiksmainais. Butiski, ka varonu ricibu un liktenus aizvien nosaka milestiba vai tas neesamiba."(Zvaigzne) "Tad es sapratu, ka nevienam nebus pa spekam izskaidrot so maldigo pasauli. Un man gluzi ka akmens no sirds novelas." ( Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
479 Ikstena, Nora Dzives Stasti
Riga Atena 2004 Pictorial Hardcover Almost As New 
114pp. "Apgads "Atena" laidis klaja Noras Ikstenas jaunako stastu krajumu "Dzives stasti". Jauna gramata parsteidz ar autores speju katru savu nakamo darbu radit arvien dzilaku un teksta telainiba sasniegt pat skietami neiespejama, neaprakstama robezas." (Delfi) "Ar jutekliski apaliem boksa cimdiem rokas Nora metas arena uz nakamo raundu ar smago dzivi. Dzive vienmer uzvar, bet Nora allaz piecelas no paklaja un stasta no jauna. Un ta joprojam." (B. Rubesa) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
480 Ikstena, Nora Vija Vetra Deja Un Dvesele
Riga Atena 2001 Pictorial Hardcover As New 
185pp. Photographs. As new. "Dejotaja un horeografe Vija Vetra ir viena no retajam, pasaule pazistamajam izcilajam latvietem. Ar savu makslu vina priecejusi skatitajus Amerika, Indija, Eiropa, Latvija. Vinas indiesu un modernai dejai veltita dzive izraisa apbrinu. Australija, Amerika un Latvija Vija Vetra bijusi pirma, kas drosmigi ieviesa deju baznicu dievkalpojumos. Indijas valsts par Viju Vetru uzne-musi dokumenta-o filmu ka pateicibu par indiesu deju popularizesanu pasaule --" ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
481 Indrane, Ilze Putnu Stunda
Riga Karogs 1996 Paper Cover Very Good + 
248pp. Gramata ieguvusi pirmo godalgu zurnala "Karogs" un R. Gerkena 3. romanu konkursa. "Putnu stunda atainots laika posms Latvija sakot ar apmeram cetrdesmitajiem gadiem lidz musu dienam.--Irbisu gimenes mikropasaule butiba ir modelis latviesu tautas tragedijai baigajos apspiestibas gados. Ka noprotams, piemeram, no 25. marta atceres sarikojuma apraksta, Alisei nav daudz iluziju ari par tresas atmodas sakuma gadiem --" (B.Surmane) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
482 Irbe, Andrejs Divdesmit Ceturtais Austrumu Garums
Newton Ma. LaRAS Gramatu Klubs 1989 Paper Cover Very Good + 
76pp. Irbem piemit ieverojamas spejas ieskatit un raksturot atskirta, atsvesinata cilveka dzives dazados aspektus...Ir dzejoli, kas raksturo ne tikvien individa, bet ari "mala atstumtas" tautas likteni...Manuprat, Irbes jaunakais krajums ir visuma interesants un noteikti nav bez makslas vertibas." (G.Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
483 Irbe, Andrejs Marisandra Kaza
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good Very Good 
160pp. Dj. with some slight edgewear, in mylar cover. else very good." Vina situacijas un teli toties ir tiktal attiriti no tautibas un vides pieskirtam krasam, ka varam tos uzskatit par architipiskiem Irbe varetu paradities citas valodas, neko nezaudejot; latviesu literatura vina nozime ir neparspilejami liela, jo vina piemers ir atveris logu uz pasauli." [O. Kratins] 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
484 Irbe, Andrejs Mums Nav Svetvakaru
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1962 Hard Cover Very Good + Good Very Good Copy. Sm. Octavo V. Kajaka 
235pp. Neat presentation inscription on ffe. Dj. worn, but in mylar cover, else a very good copy. "Irbes. proza (kraj. "Mums nav svetvakaru", 1962, "Marisandra kaza", 1966, ) pieder pie latviesu avangarda sakotnejam izpausmem, kura blakus liriski asociativam vestijumam ir laika daudzslanaina un sireala apjausma, musdienu saskelta un vientula, no dabas atsvesinata cilveka telojums." [V. Vecgravis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
485 Isiguro, Kadzuo, Dienas Atlikusi Dala ( Remains of the Day)
Riga Zvaigzne Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Arnis Zarins (cover) 
246pp. Small neat ownership stamp bottom of tp. Romana "Dienas atlikusi dala" Kadzuo Isiguro uzbur dzivi starpkara laika liela anglu nama - maja, kura skaidri atbalsojas Eiropu parnemusie nemieri. Aristokratiska Darlingtonu nama virssulainis Stivenss muza nogale dodas celojuma cauri Anglijai. Sesas celojuma dienas izversas pa atskatu uz dzivi un milestibu, kas anglu augstako aprindu snobisko un liekuligo tradiciju del palikusi nepiepildita. Neaizmirstams stasts par zaudetiem idealiem un izplenejusu milestibu! 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
486 Ivans, Dainis Latvijas Tautas Fronte Rietumos
Riga Elpa 2001 Pictorial Hardcover Very Good + 
274pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvijas Tautas Frontes laiks vienoja tautiesus Latvija- un trimda.1988.gada LTF grupas, nodalas un atbalsta kopas strauji veidojas latviesu trimdas zemes - ASV, Kanada, Australija, Zviedrija, Vacija, pat Sveice un Izraela. TF globalizejas. Katrs Latvijas patriots vareja iesaistities valsts neatkaribas cina." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
487 Ivask, Astrid At the Fallow's Edge a Selection of Poems By Astrid Ivask Edited and Translated By Inara Cedrins
Santa Barbara Inklings 3 Mudborn Press 1982 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Ivar Ivask (cover) Signed by Author
32pp. Second printing. Published by a small art press. Elegant layout. top and bottom edges slightly browned with slight signs of crinkling, else a very good, clean, bright copy enclosed in original mylar. SIGNED BY THE AUTHOR Intoduction by Cedrins. Afterword by Ivask. Bilingual Latvian English edition. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
488 Ivask, Ivar Paev Astub Kukesammul
Lund Eeesti Kirjanike Kooperatiiv 1966 Soft Cover Very Good Signed by Author
85pp. Pages uncut some very mild ageing, else a very good, clean, tight copy. SIGNED. Noted Estonian literary figure, Editor of Books abroad. This is the author's second book of poems. Includes as ephemera a 5 page folded English translation of poems from this volume, translated by Astrid Ivask, likewise, an accomplished poet. Presentation copy with the author''s handwritten dedication in Latvian to the Latvian Canadian composer Talivaldis Kenins 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
489 Ivaska, Astride Parsteigumi Un Atklajumi
Celinieks 1984 Hard Cover Very Good Good + Liga Streipa 
123pp. Illustrated. with several age appropriate drawings for children. Dj. in mylar cover shows some spotting at edges with several small dicolorations. Otherwise a very clean, bright, tight copy. Ar veltijumu: "Jautritei un Gunaram lidz ar mazberniem." Tam seko paraksts : "Astride" Daudzgodalgotas autores iso stastu un dzejolu krajums kas rakstits "agrinajiem padsmitniekiem (berniem no 10 - 13 gadiem)...Liela dala no gramata ietverta ir agrak publiceta Mazputnina... gramatai cauri vijoties dzila morale: ciena pret dabu, iejutiba un milestiba pret dazadu tautibu cilvekiem un gimenes locekliem. Tas viss ir tiesa. Ari literaras technikas elementi ir veikli lietoti - stastijums mainas ar dialogiem, vestijums ar humoru," ( V. Lasmane) ... par spiti autores pulem, si gramata esot piemerotaka drizak jaunakiem neka vecakiem (trimdas) berniem ar labam valodas spejam. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
490 Ivaska, Astride Gaisma Ievainoja Dzejoli 1971-1981
Stockholm Daugava 1982 Hard Cover Very Good + No Jacket Ivar Ivask 
128 pp. "Astride Ivaska liek vienmer par jaunu ieraudzit cilveciga tragismu un vienmer par jaunu atgadina cilveciga cienu un dara to tik savdabigi parliecinosi, ka sacerejumi jau tagad (vinas dzives laika) kluvusi nobriedusi klasika. Dizciltiga latviete, autore, protams, nav bez "nacionala etosa", bet bez patosa gan." (V. Reimanis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
491 Ivaska, Astride Vardojums Dzejolu Izlase 1951-1987
Boston LaRAS Gramatu Klubs 1987 Original Wraps Very Good 
302pp. Some slight fading and slight cover wear, otherwise a very good copy, clean and tight. " Skiet, vinai katrs dzejolis ir ka koks vai akmens, kas klusi un nesteidzigi stav ieaudzis dzejolu gramata, un ta galvena iezime ir dabiskums...." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
492 Ivaska, Astride Ziemas Tiesa
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads The River Hill Press 1968 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good Vytautas O. Virkau 
80pp. Limited edition of 300 followed by two subsequent editions. Very good, clean tight, bright copy; dj. shows some minor wear with several very small closed tears, else very good. Ivaska sanemusi Z. Lazdas balvu par so krajumu. " Ivaskai piemit loti sensibla dabas izjuta. Tapat vina loti redzigi un dzivi reage uz civilizacijas ikdienas paradibam." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
493 Ivaska, Astride Licu Loki Ainas Un Ainavas
Stockholm Daugava 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis 
159 +[1] pp."Pec izcelsmes Licu loku ainas ir celojumu iespaidi, pec satura meditacijas par dabu un cilvekiem, skatitiem ipasas vietas, kur viss ikdieniski personigais izfiltrets ara, kur palicis autores gars saskarsme ar vieteja kolorita un pasaules kopuma uztverem." [V. Reimanis] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
494 Ivaska, Astride Solissilos
Stockholm Daugava 1973 Very Good + 
136pp. Includes errata slip. A very good, clean, tight copy. "Vinai skiet, ka sila jamacas staigat bez vainas, negrekojot pret ta butibu, jo tikai tad tas atversies pretim vinas dveselei ka kada muziga patiesiba. --Bez sila un juras ap dzejnieci ir daudzas sikas lietas - sermuksli, avenes, suna, berzi. Sis radibas mit sila ena un ramam leismales acim raugas cilveka un piesalc to ar zilo debesu brinumu. Par to visu dzejniecei gribas runat, jo sis radibas vina jut ka dalu no sevis: Varbut ne katrs lasitajs klus. tulin Astrides Ivaskas sapratejs, jo vinam bus svesa dzejnieces godbijiba pret Balto brunurupuci, - sencu varonigo dveseli, kuru vina jut zeme, jura un visas tur mitosas radibas. Vina kalpo sai dveselei ka augstakai istenibai." (J. Sarma) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
495 Janelsina, Veronika Kaki, Ja Tu Butu Cilveks Stastijums No Kada Kaka Viedokla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
240pp. Numerous line drawings illustrating text. A clean, tight copy. Small neat ownerhip inscription. " Gramata Kaki, ja tu butu cilveks - (ar Anslava Eglisa ilustracijam) ir kada kaka stastijums, kas liela mera uzlukojams ka peons par godu l'art pour l'art." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
496 Janelsina, Veronika Es, Zilais Putns Citronkoka Putna Pardomas Un Lidojumi
Toronto Amber Printers and Publishers 1991 Hard Cover Very Good + Very Good + V Janelsina 
266pp. gift inscription on ffep. Else a very good, clean, bright, tight copy. Gramata "saustitas acgarnibas vai visas dzives jomas - no politikas, makslas, organizetas religijas, komunisma, Marksa, Lenina un Gorbacova (bledis ar zimi piere) lidz filmam, televizijai, trimdas-Latvijas sakariem, bernu audzinasanai, pat anglu (ari latviesu) pareizrakstibai." (R. Ekmanis) Par so gramatu 1992. gada sanemusi PBLA Kulturas fonda Goda balvu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
497 Janelsina, Veronika Ar Un Bez Rozainiem Stikliem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
212pp. Almost as new. "Stastitajs "es" ir suns varda Miervaldis Jakobsons.... miermiligs gudrelis, skeptikis ar filozofiskiem pratojumiem... daudz ironisku noverojumu par Kalifornijas dzivi, it seviski par... piesatinatam makslinieku aprindam, kas isti spej dzivot tikai preses starmesu gaisma. Banalitate, garigs tuksums un neistums jaucas ar dzinu but ieverotam un bagatam saja cilveku sapluduma..." [J. Silenieks] 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
498 Janelsina, Veronika Nozagtais Engelis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
231pp. Very good, clean, tight, bright copy. Fantastiskaja romana Nozagtais engelis (GD, 1984), kur laika un telpa (krievu okupacijas gados) plivinas mirusa jaunekla gars un no vina kapakmens nozagtais engelis, seviski asi dzelieni versti pret padomju varas idiotismiem, bet ne tikai. Darbs lasams ari visparcilveciska plaksne. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
499 Janelsina, Veronika Divas Jakas Un Taksido
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Anslavs Eglitis 
286pp. Dj. has some mild wear with a small closed tear. Neat, light ownership sig. on front free end paper. Else a very clean, tight, bright copy. "Stastijums no divu cilveku, divu jaku un taksido viedokla" " Cilveks, kafijas krasas jaka ar atrsledzeju, mekleja kefejnicas druzma cilveku sokolades krasas jaka bez atrsledzeja un piesedas pie vina galda." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
500 Jankevica, Valija No Arlavas Lidz Nujorkai.
Gaujas Apgads 1987 Paper Cover Very Good 
224pp. Some light wear to spine, else a very good, clean, tight, bright copy. Autores dzives un beglu gaitu stasts..... autore, skolotaja macija Arlava, pardzivoja pirmas okupacijas tad kara beigas bega uz Zviedriju no kurienes 50. gada ar arpus kartas beglu kugiti pari okeanam uz Ameriku.... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4   5  6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2014. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie