Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
301 Dangavs, Talivaldis Strandejuso Sala Stasti
Toronto Daugavas Vanags 1967 Hard Cover Very Good + Alfreds Jaunzems (cover) 
599pp. Neat ownership signiature on t.p. "Dangava prozai raksturigi savdabigi Dienvidamerikas vides un cilveku verojumi, intelektuali un nereti ari jutekliski piesatinata izteiksme, kas vietumis manieriga..." "vins izcela nogrimuso Dienvidamerikas teiksmaino zvanu, kura skanas daudzbalsigi atbalsojas vina stastu un novelu krajuma." (Ed. Keiss) Heavy book. Some additional postage required. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
302 Dankere, Irma Maz Tu Man Soliji .... Atminas
East Lansing Gauja 1982 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
579pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Irma Dankere savas atminas Daudz tu man soliji... izveleleusies runat par laimigakam dienam gimenes dzive pirms un pec kara, samazinot kara gadu aprakstu lidz apmeram pusotrai lappusei." ( a. Ezergailis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
303 Dankers, Oskars Lai vesture Spriez Tiesu
Toronto Latvis 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
"Pec visparejas un sen zinama vacu un krievu liguma un to seku apskates autors loti konspektivi pieskaras saviem generaldirektora gadiem. No gramatas mes iegustam visai detalizetu informaciju par 191pp. Dj, very good; a very good, clean, tight copy. "Dankera dzivi internesanas nometne pec Vacijas kapitulacijas ----- bet tas, kapec si gramata tika rakstita un publiceta - autora pieredze ka vacu okupacijas varas izraudzitai personai kontaktam ar latviesiem - tur ir maz un virspusigi skarts." (A. Balodis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
304 Dante, Alighieri Dieviska Komedija
Riga Valtera Un Rapas Akciju Sabiedribas Apgads 1936 Hard Cover Fine Gustave Dore; Niklavs Strunke 
498pp. Illustrated. N. Strunke's portrait of Dante with all the other illustrations by Dore. A FINE copy. Tulkojis J. Masens Prof. K. Strauberga redakcija Revidets otrs iespiedums. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
305 Dardedzis, Janis Latvju Dievestiba Iss Parskats Latvian Religion an Outline
New York Nujorkas Dievturu Kopa 1968 Paper Cover Very Good + 
47pp. Avery good, clean unmarked copy.. Bilingual overview of of the Latvian folkloric non Christian religion as understood by its practitioners, the Dievturi. (Godworshipers) Similarities between the ethos of the Latvian Dainas and the Indian Vedas have been observed. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
306 Davidsone Irena Rigas Darzi Un Parki
Riga Liesma 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
159pp. Colour photographs. Garden diagrams. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata stasta par Rigas darzu un parku iekartosanu, sakot ar 18. gs. lidz musdienam, par dazadu laikmetu apstadijumu stilistiskajam ipstnibam, par izcilako latviesu darza arhitektu radoso darbibu. Liela uzmaniba veltita ari jauno mikrorajonu apzalosanai, pilsetas zalas zonas attistibas perspektivam." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
307 De St. Eksiperi Antoine De Saint-Exupery Nakts Lidojums (Vol De Nuit)
Orebro Parnass 1950 Hard Cover Very Good No Jacket 
103pp. Small Octavo. Tiny stain. pp. 102/3 else a very good, clean, tight copy No francu valodas tulkojusi Dagnija Sleiere. Ar Andre Zida ievadu. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
308 Decker, Clarence R., Angoff, Charles Editors The Literary Review An International Quarterly Bublished By Fairleigh Dickinson University VIII:3 Spring 1965 BALTIC NUMBER
Teaneck Farleigh Dickinson University 1965 Paper Cover Very Good 
This issue: pp 310-432. A very good, clean, unmarked copy with previous owners small neat sig. on half-title page. Essay Contemporary Baltic Writing Algirdas Landsbergis and Clark Mills Poetry Jonas Aistis Kazys Bradunas Bernadas Brazdzionis Aleksanfrs Caks Ivar Grunthal Ivar Ivask Bernard Kangro Vincas Mykolaitis- Putinas Henrikas Nagys Alfonsas Nyka Niliunas Henrikas Radauskas Aleksis Rannit Gunars Salins Antanas Skema Velta Snikere Gustav Suits Linards Tauns Marie Under Judite Vaiciunaite Arno Vihalemm Stories Pulgis Andriusis Gerd Helbemae Andrejs Irbe Julius Kaupas A. Markevicius Margarita Kovalevska Karl Ristikivi . 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
309 Deighton, Len Fighter The True Story of the Battle of Britain
London Jonathan Cape 1977 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
304pp. Numerous photographs, two colour diagrams, maps, bibliography and index. Previous ownership on fep, else an attractive, clean, bright copy enclosed in mylar dj. protector. An extensively researched book with an introduction by A.J.P. Taylor. "For the first time the battle is described as much from the German as the British point of view" ( Publisher) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
310 Dekters ( Donats Murnieks) Dorvas Cima Laudis
P/s Latgalu Izdevnieciba 1970 Hard Cover Very Good + Jonis Trups 
422pp. A very good, clean, tight copy Scarce. incudes Latgalian Books And Periodicals General Catalogue 1970. Latgaliski. " Nu Dorvas cima laudim var sprist vyspori par Latgolas cylvaku, kaids ir bejis tymus laikus un valok, ar vysom jo vojeibom un lobajom pusem, ar jo dumosonas veidu un dzeives irazom." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
311 Delins, Emils 69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem
Melbourne Australijas Latvietis 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + 
158pp. Clear plastic dj. A very good, clean, bright, tight copy. Zurnalista un diplomata Emila Delina pasaules celojuma noverojumi un vertejumi par trimdas latviesiem. " Lielais jautajums tagad ir tas, vai si kopibas sajuta musu vidu patures virsroku nakamajos trimdas 20 gados --- Sai gramata sakopotie cela iespaidu telojumi varbut palidzes atbildet dalu uzdoto jautajumu." ( Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
312 Derums, Vilums Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija
Riga Zinatne 1978 Pictorial Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
243pp. Photographs A very good copy "---gramata neapsaubami uzlukojama par ieverojamu ieguldijumuBaltijas, seviski Latvijas iedzivotaju paleopatalogija. Ta var intereset ne tikai medecinas vesturniekus, pataloganatomus, etnografus u.c. specialistus, kas nodarbojas ar seno laiku vesturi un paleopatalogiju." (V. Kaneps) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
313 Diena ( Compiled by) Stasti. Prozas Lasijumi Klatiene Un Neklatiene Dienas Gramata 2008
Riga Dienas Gramata 2008 Soft Cover New 
117pp. NEW in original shrinkwrap. "Kopskaita - 14 autoru. (J. Einfelds;G. Ignats; I Jansone; A. Kolmanis; I. Maimane; M. Mikulans; M. Pervenecka; I. Plume; D. Ruksane; Z. Skujins; K. Ulberga- Rubine; E. Venters; J. Zvirgzdins; I. Zolude.) Lielakoties stastus jau biju lasijis vai dzirdejis, tapec soreiz gramata vairak intereseja ka isprozas "skersgriezums" - ko labu/sliktu Stasti vesta par pasreizejam norisem latviesu stastnieciba." ( G. Berelis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
314 Dini, Pjetro Umberto Baltu Valodas
Riga Jana Rozes Apgads 2000 Pictorial Hardcover Very Good + 
574pp. Extensive bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Tr. by Dace Meiere. " Gramata "Baltu valodas" ir viena no apjomigakam un vispusigakam musdienu monografijam baltu filologija. P.U. Dini darbs sniedz parskatu par baltu ( latviesu un lietuviesu, ka ari prusu, kursu, jatvingu, selu, zemgalu) valodam gan vesturiskaja aspekta, gan musdienu zinatnes konteksta, ka ari stasta par so valodu runataju kopienam, to kulturu un vesturi." ( Izdevejs) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
315 Disney, Walt Donalds Daks Jubilejas Komiksu Gramata
Riga Egmont Latvija 2004 Pictorial Hardcover Almost As New 
79pp. No Danu valodas tulkojusi Egita Dardeta Almost as new condition. "Par godu slavena pilena Donalda Daka dzimsanas dienai izdevnieciba "Egmont Latvija" laidusi klaja gramatu "Donalds Daks. Jubilejas komiksu gramata". saja krajuma - 7 aizraujosi stasti no Donalda dzives. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
316 Dobrovenskis, Roalds Rainis Un Vina Brali Viena Dzejnieka Septinas Dzives
Riga Karogs 1999 Hard Cover Very Good + Very Good I. Blumbergs (Cover) 
656pp. A very good, clean bright, tight copy. Dj shows some general superficial wear. "Dobrovenskim Rainis nav tikai izcils dzejnieks, Raini vins redz cauri daudziem jo daudziem muziem nakusu tautas gara speku, izteiktu dzejnieka, domataja (katrai zemei un dzimtai reiz tas ir nolemts, tikt vala no memuma), redz nacijas simbolu. Tautas liktenis ir ari Raina personigais liktenis - Dobrovenskis piedava savu skatijumu uz tiem abiem un dara to lielas personibas un liela rakstnieka cienigi. ---Autors savu darbu nosaucis par romanu-kolazu. Kolaza tapec, ka simtiem un tukstosiem vestulu, dienasgramatas ierakstu, protokolu, atminu, uzzinu, dzejolu ir tas materials, no ka veidots sis darbs. Milziga dokumentala materiala godpratiga apguve devusi ne tikai kulturvesturiskam, biografiskam romanam nepieciesamo ticami-bu, bet ari autora parliecibas speku un pamatojumu" ( I. Kronta) HEAVY BOOK. Over 1.kg. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
317 Dorling Kindersley 1001 Jautajums Un Atbilde Dabas Pasaule, Zinatne Un Izgudrojumi, Vesture, Sports Un Atputa
Riga Jumava 199 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated in colour. A very good, clean, tight, unmarked copy. Lower corners lightly bumped. Translated into Latvian by Uldis Silis. " Vai gribat parbaudit savas zinasanas, atbildot uz 1001 jautajumu par daznedazadam temam - auglu un dzivnieku valsti, Pasaules vesturi,, zinatnu izgudrojumiem un sportu? Daudz priecigu mirklu maziem un lieliem! (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
318 Dreifelds, Juris Press Perspectives: Latvia
Canadian Committee for Human Rights in Latvia 1981 Second Revised Edition. Paper Cover Very Good 
68pp. Contemporary international (English publications) newspaper clippings concerning the illegal occupation of Latvia and the other Baltic States by the USSR. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
319 Dreifelds, Juris Latvia In Transition
Cambridge University Press 1996 Soft Cover Very Good + 
214pp. Neat ownership sig. on ffe. else avery good, clean, tight copy "Of greatest concern, according to Dreifelds, is the need for Latvia to be constantly vigilant against its large neighbor to the east, and to develop a strong support network in the West of economic, and if necessary, military backing should Russia (again) become aggressive - this book is excellent for students and other readers wishing to gain a focused understanding of Latvian independence and its political, economic and social implications during the brief period from the late 1980s through the mid 1990s, and it provides as well a thoughtful discussion of the lasting effects of Stalinism and communism on modern Latvia." (Chicklegirl) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
320 Dreimane, Valda Udens Raksti Dzejoli 1960-1970
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good 
92pp. "Valda Dreimane ir variga smalko, atskirigo jutu notonejumu paraditaja vardos un skanas. Tikai vienu trapigi izveletu izsaucienu variejot, dazkart vina spej savu dziesmu no priecigas tonkartas parslegt skumjaja...Dzejniece ierosina minet muzigos jautajumus, bet atbildes lauj rast lasitajam pasam - ir celrade, bet ne pamacitaja" [G. Ikona] 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
321 Dreimane, Valda Kad Beg Putni
Vesteras Ziemelblazma 1978 Soft Cover Very Good + Maira Reinberga-Dreimane Signed by Author
88pp. A very good, clean copy. SIGNED " Valda Dreimane Bostona dz. sv. 1978.g. 3. jul". " Kad beg putni ir izsmalcinata, kontemplativa verotajas noskanu un izjutu dzeja, kam cauri stravo biezi varda nesauktas vertibu noradnes un mainas." (E. Zuzena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
322 Dreslers, Janis Sprukstins, Jefins Un Slimests Jana Dreslera Zimejumi Un Teksts Izlase No Zurnala ATPUTA
Los Angeles Helena Hofmane 1966 Paper Cover Very Good Janis Dreslers 
45pp. 250 copies. Cartoon caricatures. Izlase (reproduceta) no zurnala Atputa. "Pirmskara zurnala "Atputa" ilgu gadu garuma Janis Dreslers neiztrukstosi gandriz iknedelas burtnica ir klat ar savu Jefinu, Sprukstinu, Slimestu. Un ne tikai "Atputa" Ari zurnala "Musu Majas Viesis", laikraksta "Jaunakas Zinas", : "Te jau rikojies kads jefins" vai "Nu tas ir sprukstina darbs!" No latviesu sarunvalodas leksikas sos sugas vardus vairs lauka nedabut! Ja saka "jefins", tad karam skaidrs, ar ko darisana. Ar "slimestu" vai "sprukstinu" tapat."(liis.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
323 Dribins, Leo Latvijas Vesturnieku Komisijas Raksti 4. sejums. Antisemitisms un ta izpausmes Latvija Vestures Atskats
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2007 second hardcover Very Good + 
182pp. A very good, clean, bright, tight copy. Latvijas vesturnieku komisijas raksti 4. sejums. Nine page summary in English. Pirmā daļa apraksta antisemitismu vesturi tas vispareja izcelsme pasaule. Otra dla apskata antisemitisma vēsturi Latvijā. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
324 Drizulis, A.; Krastins, J. Cina Par Padomju Varu Latvija 1917. - 1920.
Riga Zinatne 1967 Hard Cover Very Good + 
386pp. Photographs. Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Tagadeja latviesu padomju historiografija ir pakapeniski uzlabojusi savas darba metodes un paplasinajusi savu avotu bazi (pec PSKP 1956.g. kongresa) --- Tacu tai nav svaiguma, atklatibas un drosmes --- Vesturnieku apcerejumu limeni bez tam pazemina sabloniska, peleciga izteiksme, lidz apnikumam atkartoti kaujinieciskas un patetiskas frazes. --- Vinu gramatas pa lielakai dalai iznak mazos metienos --- A. Drizula un J. Krastina kollektivais darbs - 1500 eks." ( Uldis Germanis 1970) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
325 Ducmane, Kristine Naudas Laiki Latvija
Riga Lauku Avize 2013 Pictorial Hardcover NEW 
252pp. NEW Sealed in original shrinkwrap Extensively illustrated. "No mārkas un vērdiņa līdz latam un eiro. Latvijas vēsturē ir dažādi stāsti - viens no tiem par naudas laikiem, kas nākuši, gājuši, mijušies. Par dzintara krellēm, sudraba stienīšiem, monētām, kas, no zelta, sudraba kaltas, noderējušas ne tikai maksāšanai, bet arī uzkrājumiem un drošībai nebaltā dienā. Latvijas teritorijā lietota nauda, kas ceļojusi no Rietumeiropas, Skandināvijas, pat Tuvajiem Austrumiem. Līdz pat 20. gadsimtam, kad 1922. gadā, gudri un taupīgi saimniekojot, Latvija tika pie savas nacionālās valūtas - lata. Sudrabā kaltais pieclatnieks ar tautumeitas profilu kļuva par savdabīgu brīvās Latvijas simbolu. Arī atjaunotais lats ir mīlēts ne vien apgrozības naudā vai prestižajās jubilejas un piemiņas monētās, bet arī ikgadējos īpašās apgrozības latos, kas krājušies kolekcijās un daži pat kļuvuši par retumiem."" grāmata kopumā ir gan teicams vēstures ziņu avots, gan acu mielasts." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
326 Ducmane, Kristine Apbalvojumi Latvijas Republika Decorations in the Republic of Latvia 1918-1940
Riga Latvijas Vestures Muzejs 1993 Pictorial Hardcover Very Good + 
104pp +[8].Colour photographs and line drawings. Unread. Text and pages clean, bright, tight. although cover lamination showing short vertical wrinkles.. Text in Latvian with captions next to illustrations in German, French, English and Russian. "Gramata stastits par Latvijas Republikas ordeniem un medalam, valsts iestazu un sabiedrisko organizaciju apbalvojumiem un atskiribas zimem. Gramata bagatigi ilustreta. xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
327 Duks, Jekabs Latviesu Tauta Lielo Maldu Un Iznicibas Celos 1915 - 1940
Grand Haven Mich. Aka 1974 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
330pp. Previous ownership and date on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. " Esmu 1915 gada latviesu lielas savas zemes atstasanas lidzgaitnieks. Ir man bijusi laime 1, pasaules kara latviesu beglus sastapt un nelaime vinu postu un boja eju redzet dazados laikos ....." (autors) "Sava gramata "Latviesu tauta lielo maldu un iznicibas celos" Jekabs Duks iegaismo so tragisko celojumu. Apmeram pusmiljons tautiesu atrada savu kapu Krievija. Autors saja tragedija vaino politikus, karjeristus, avizniekus un nelgas. Mulki macas no kludam, bet mes tacu neesam mulki." ( R. Rubins) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
328 Dumpe, Linda Latviesu Tautas Edieni Latvijas Vestures Instituta Etnografisko Ekspediciju Materiali
Riga Zinatne 2009 New Aldis Aleks 
287pp. Archival photographs. Summary in English; Glossary. Latviesu tautas edieni cauri gadsimtiem. " Izdevuma apkopoti latviesu tautas edienu apraksti, kas ieguti dazados Latvijas novados etnografisko ekspediciju laika un glabajas Latvijas vestures instituta Etnografisko materialu kratuve. Kratuves apraksti papildinati ar atminam par ediena gatavosanu un esanas tradicijam." (izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
329 Dunsdorfs, Edgars Senie Stasti Latvijas Vestures Lasamgramata
Melbourne Australijas Latvietis 1955 Hard Cover Very Good + Very Good + 
267pp. Illustrated. A very good clean, tight unmarked copy. Very good + dj. " [Autors] sai gramata sakopojis simt tris varda nosauktu autoru stastus par Latviju un daudzus oficialus dokumentus --- sie stasti ir tulkoti no grieku, latinu, vidusvacu, --- francu, anglu, zviedru, polu, krievu valodam. --- Gramata no vienas puses ietilpinatas tadas liecibas, kas raksturo kadu svarigu Latvijas vestures paradibu, no otras puses, uznemti stasti, kas ir interesanta, kaut reizem anekdotiska satura." (Izdevejs) xx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
330 Dunsdorfs, Edgars Gramata Par Saldu
Melbourne Karla Zarina Fonds 1995 Hard Cover Very Good + 
328pp. Illustrated. Eight page summary in English. Bibliography. A very good, clean, tight copy. " -- iznak Edgara Dunsdorfa lieldarbs par Saldu. Nav ne mazaka parspilejuma, sakot, ka tas ir autora muza darbs --- Edgara Dunsdorfa Gramata par Saldu ar savu cildeni aistetisko iekartojumu, ar neaptverami bagato faktu sakopojumu esejiski saistosa forma, autora atjautigais stils, literara rutina (varda vislabakaja, nesakompromiteta nozime), speja saturet milzigu materialu viegla parredzamiba - ta ir neapsaubama vertiba, tas mums ir priekturamas brunas pret letumu, modernu pavirsibu, zurnalistisku aptuvenibu." (J. Liepins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
331 Dunsdorfs, Edgars Divas Gudras Latviesu Galvas Muizu Dibinasana Zviedru Vidzeme
Stockholm Daugava 1986 Pictorial Hardcover Very Good + 
112pp. Illustrated: maps, document facsimilis, etc. Bibliography; page long summary in English "Two Clever Latvian Peasants" Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " So gramatu izlasot gan sabruk siksti iesaknotais mits par labajiem zviedru laikiem, bet ta vieta no vestures tumsas iznak divi cienijami latviesu viri - Janis Osnieks un Tenis Spruks....Daugavas apgadam japateicas par skaisto iespiedumu, kas atbilst apgada vislabakajam tradicijam." (I Kazocins) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
332 Dunsdorfs, Edgars Pirmas Latviesu Bibeles Vesture
Minneapolis Latviesu Ev.- Lut. Baznica Amerika 1979 Hard Cover Very Good + 
233pp. Extensive notes. Summary in German Numbered edition . This copy 397/500. ""Vesturnieks uznem lielu risku, meginot izteikties par kadas vesturiskas personas raksturu," ta atzina prof. E. Dunsdorfs sava monografija "Pirmas latviesu Bibeles vesture". Monografija, lidz sim pilnigakaja petijuma par Bibeles teksta pirma tulkojuma tapsanas gaitu, par konkretam personam un vinu veikumu pie si darba, daudz lappusu veltits vacu macitaja Ernsta Glika dzives un darba gaitu aprakstam." 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
333 Dunsdorfs, Edgars Latvijas Vesture 1710 - 1800
Stockholm Daugava 1973 Hard Cover Almost As New Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Normunds Hartmanis 
668pp. Illustrated. A very good, bright, tight copy. In Latvian with additional table of contents and list of illustrations in English. Extensive bibliography and indexes in Latvian. " Kopvertejuma jasecina, ka -- (Edgars Dunsdorfs, Latvijas vesture 1710-1800.; Andrejs Johansons, Latvijas kulturas vesture, 1710-1800. (iz recenzijas par abam gramatam) sarakstijusi patiesi ieverojamus Latvijas vestures kapitaldarbus. Tajos ir ietilpinats tik daudz patstavigu petijumu, tik daudz atzistamas analizes, ka neviens 18. gadsimta Latvijas vai Baltijas vestures petnieks nekada zina nevares iztikt bez iepazisanas ar siem Dunsdorfa un Johansona sejumiem." (B. Abers) HEAVY BOOK. Additional postage required. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates) 
Price: 78.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
334 Dunsdorfs, Edgars Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam
Stockholm Daugava 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Sm. Octavo Normunds Hartmanis (cover) 
244pp. A very good, clean, bright, tight copy with very good dj.. Saturs: Muzigais latviesu karavirs; Rodzers Bekons un vina stasts par Latviju; Ko Robinsona Kruzina autors rakstija par Latviju; Vai Latvijas robezas bija pareizi nospraustas?; Asimilacija; Vecaka Latvijas zemes gramata; Rigas labibas tirdznieciba 17. gadsimteni; Klausu beigu celiens Kurzeme; Latvju tautas ienakums starptautiska salidzinajuma; Civilizaciju indeks; Latviesu tautasdziesmu pirmie tulkojumi angliski; Richarda Vagnera Latviska dziesma; Topografiska metode tautasdziesmu petisana; Naudas dziesmas; Dainas par Jezu Kristu 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
335 Dunsdorfs, Edgars Muzigais Latviesu Karavirs
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1967 Hard Cover Very Good + Very Good 
268pp. Illustrated. Photographs, maps, drawings. Dj spine very lightly sunned, else a clean, bright, tight unmarked copy. "Gramatas 20. nodalas telota latviesu karaviru varoniba tukstos gadu ilga posma un pat vel agrakajos laikos, sakuma nodalas pieminot ari citu baltu tautu karavirus -- autors ar so gramatu grib rosinat petniecibu latviesu kara vesture, tadel sniegti dazi senu dokumentu un citu avotu paraugi --" (izdevejs) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
336 Dunsdorfs, Edgars Karla Ulmana Dzive
Stockholm Daugavas Apgads 1978 Linen Very Good + 
613pp with extensive bibliography and index of proper names; includes a 16 page English language outline. Very good clean, tight copy. A critical biography of Ulmanis by the emminent historian Dunsdorfs. "... prata nak tikai divi nopietni, kritiski un novatoriski darbi par musu valsts vaditajiem. Tie ir: Edgara Dunsdorfa gramata "Karla Ulmana dzive: celinieks, politikis, diktators, moceklis" un Ara Purina "Andrievs Niedra:..." [I. Ijabs] A heavy book. 1.5 kg. Additional postage necessary. Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
337 Dunsdorfs, Edgars Latvijas Vestures Atlants Skolam Un Pasmacibai
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1969 Very Good + Very Good + 
210pp. Extensively illustrated. Neat ownership on t.p. A very good, clean, tight. bright copy. Notes with bibliography. Latvijas vesture no seniem laikiem lidz otram pasaules kara beigam un trimdas sakumam. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
338 Dunsdorfs, Edgars Tresa Latvija
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1968 Very Good + Very Good + Harijs Bergs 
236pp. A very good, clean, tight bright copy. "Neviens zinatnieks nav darijis tik daudz ka E.Dunsdorfs, lai sagadatu iespejami precizu latviesu sabiedribas aprakstu svesuma. -- trimdinieku piederiba pie latviesu tautas ir gramatas centrala tema, un trimdinieku aiziesana no sis piederibas, partautosanas, ir prof. Dunsdorfa galvena rupe. Kas ir trimdinieki un kas latviesu tauta tatad ir pamatjautajumi visas gramatas izvertesana." ( J. Penikis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
339 Dunsdorfs, Edgars Muizas Simt Divdesmit Viens Attels
Melbourne Karla Zarina Fonds 1983 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
208pp. Bibliography, suplements, index of manor names. Very good clean bright tight copy. extensively illustrated: b&w drawings, photographs, maps, art reproductions ".....apceretas Latvijas muizas kops viduslaikiem lidz pat agrarai reformai ... seviska veriba veltita uzskatamibas materialiem. Te tapec ietilpinati muizas skatu zimejumi..." 
Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
340 Dunsdorfs, Edgars Latvijas Vesture 1600 - 1710
Stockholm Daugava 1962 Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
588pp.Very good + condition, a clean, bright, tight copy. Very good dj, spine lightly faded, enclosed in clear mylar dj. protector. Extensive bibliography and index.. Index also in English ; illustrated. "Vins bija pats daudzpusigakais musu vesturnieks, aptverot neiedomajami dazadus tematus un laikmetus no 12.-13. lidz 20. gadsimtam, lidz musu dienam." (J. Stradins) Heavy book,additional postage; please contact Trimdadimd prior to order for best shipping rates. 
Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
341 Dzervite, Al; Dzervitis, A ( Dzervisi ) Latviskie Baltie Izsuvumi
Oldenburg Liesma 1951 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Laimonis Lacis (cover) 
98pp. Numerous b&w photographs. A very good clean, tight copy. showing some light bumping to cnrs., interior slightly tanned, else a very clean, tight, solid unmarked copy. Ownership sig on cover and tp. "' Latviskie baltie izsuvumi" domata ka viegli saprotama metodiski iekartota rokdarbu gramata maja un skola, ari lai veicinatu musu vertigos baltos izsuvumus majamatnieciba. Sim vajadzibam ir plasi pieskanoti ka darba veidi, ta pasi prieksmeti. Gramata izskaidroti ari sarezgitakie latvju tautas terpu krejlu un citu prieksmetu baltie izsuvumi." (autori) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
342 Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi
Riga Latvijas Stradnieku Savieniba 1990 Reprint Edition Paper Cover Almost As New 
93pp. Facsimili reprint of the 1935 Grinbergs edition. In almost as new condition, clean, bright, tight, unmarked. In Latvian. Vien. un divvirzienu izvilkumi / Grieztie raksti, spodrie suvumi / Mezgines izvilkuma darba / Krasaini pildijumi / Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c. / Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
343 Dzervitis, A. Sunepska, N Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I & II
Riga Latvijas Stradnieku Savieniba 1990 Reprint Paper 
78pp & 93pp. Both volumes Illustrated. Both very good +; clean, bright, tight , unmarked V1 as a carefully repaired, inconspicuous small tear to front cover.,else all very good. Baltie Darbi I Cauras viles. Izvilktais raksts. Ielocitais raksts. Grieztais raksts Baltie Darbi II Vien. un divvirzienu izvilkumi. Grieztie raksti, spodrie suvumi. Mezgines izvilkuma darba. Krasaini pildijumi. Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c.. Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
344 Dzervitis, Oskars Atminas Par Latvijas Universitates Studentu Korporacijam
Toronto Autora Izdevums 1971 Paper Cover Very Good + 
59pp. A very good, clean unmarked copy. " Sastadot so brosuru vadijos no atminam .... tomer eksternas sadzives jautajumos, viena otra gadijuma, ta atbildi var dot. --- Aprakstiem par korporaciju interno sadzivi pamatos ir korporacijas Beveronijas sadzives noteikumi" (Autors) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
345 Dziesma, Fricis ( Forstmanis) Pavasara Vartos
Riga Zala Varna 1933 Paper Cover Good + 
79pp. A good, unmarked copy with some very light wear to covers. Unmarked. Autora pirma gramata. " pietate pret dzivi un skaistumu, dzivibas dudzveidibas un mainiguma cildinajums, laikmetiska un muziga, realitates un sapna saistibu apcere, dazkart rezigneta, bet ne tragiska." (J. Grins) "Dzejnieks tic dzivei, ritdienai un visam tam kas cildens un labs ----- Dazkart dzejnieks ari guvis ierosmi no pazistama vacu dzeijnieka Rainera Rilkes kas vinam seviski tuvs un mils. Jau sava gramata "Pavasara vartos" Dziesma sniedzis rupigi apstradatus Rainera Rilkes atdzejojumus" (Kurzemes Vards 1941) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
346 Dziesma, Fricis [ Fricis Forstmanis ] Zvejnieku Svetais Vakarediens
Augsburg A. G[rapmanis] 1949 Cloth Very Good ++ 24mo - over 5" - 5¾" tall 
45pp. 500 copies with six illustrations by Janis Zvirbulis. Very good ++ condition. Pages bright, unblemished. An attractive copy. Krajumam klat izsmelosa Viljama Metjusa ( William Mathews ) apcere. "Frica Dziesmas baladei ar tas dzili pozitivo simbolismu ir sava nozime tagadnes grutajos laikos, jo ta aicina latviesu cilveku ka dzimtene, ta svesuma uz pacietibu, izturibu un ticibu savai tautai un Dievam. Sai zina, balades jaunais izdevums ir visai apsveicams. Bet ari ka daildarbs tas, bez saubam, sagadas tautiesiem prieku un apmierinajumu." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
347 Dzilelleja K(arlis) Latvju Sonets 100 Gados 1856-1956 Antologija
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Good + 
151pp. Bibliography, Table of contents listing all sonets. Very mild, faint wrinkling to very tops of first and last eight pages. Spine and edges yellowed else, a very good clean copy. K. Dzillejas ievads un izlases sakartojums. Soneta vesture; Sonets latvju dzeja; Sonetins; Latvju sonets un citautu dzeja; Literatura; Latvju sonets 100 gados; Latvju sonetins 60 gados; Cittautu soneti Latvju dzeja; Latvju sonets un sonetins pasaules lirika; Bibliografija 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
348 Dzilleja, Karlis Paradizes Sargs Tris Stasti Par Tiem, Kas Palika Dzimtene Mirst
Ziemelblazma Janis Abucs 1951 Paper Cover Very Good + 
92pp. A very, good, clean, tight, unblemished copy. "--vispariga aina par to, kada ciesanu nasta nesama dzimtene palikusiem latviesiem un repatriantiem bolseviku okupacijas vara. --" ( J. Rudzitis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
349 Dzilleja, Karlis, Edited By. Tautai Un Brivibai Rakstu Krajums Dr. Paula Kalnina Pieminai Dr. P. Kalnina Raksti Triju Laikmetu Dokumenti
Stockholm Dr. Paula Kalnina Pieminas Fonds 1952 Paper Cover Good + 
159pp. Photographs. Cover shows some wear, bottom of spine a little worn, else a good, sound, clean copy. Pauls Kalnins, Latvijas brivibas cinitajs, Socialdemokrats, Valstvirs, Latvijas Centralas Padomes lidzdibinatajs. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
350 Dzilums, Alfreds Gaidi Mani Romans Par Latvijas Viensetu Likteni Pec Autentiskiem Materialiem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis 
240pp. (Dzilums) "ieguvis materialus par padomju laika dzivi kolhozos un aprakstijis to romanos Gaidi mani un Kurzemite, serdienite, ko kritiki pieskaita vina labakajiem veikumiem." ( B. Surmane) "...niansets un iejutigi izbalansets vestijums par cilvekiem Latvijas laukos pirmajos peckara gados....netrukst ne skarbas istenibas brutalo pavedienu lietiskiga izgaismojuma, ne ari ta sirds siltuma, kas iekrasojis cilveku attiecibas" (G. I.) --- 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
351 Dzilums, Alfreds Vakars Uz Ezera
Stockholm Daugavas 1951 Very Good Good + 
156 pp. Dj somewhat worn, spine slightly cocked, otherwise a very good, clean copy. "Tornas gravracu autors soreiz telo dramu kas norisinajas kada latviesu lazarete kapitulacijas dienas..." "Pilsetas nomales vel dun reti artilerijas gravieni, gaisa duc smago bumbvedeju motori. Citadi ielas gul paguris klusums. Pie gimnazijas ekas mierinosi plivo sarkana krusta karogs."--- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
352 Dzilums, Alfreds Tornas Gravraci -Romans
(Lubeck) Ziemelblazma- Janis Abucs 1949 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Atis Grunde (Cover) 
225pp. A very good, clean tight copy. Dj. very good , enclosed in mylar protector. Several wartime cartoon illustrations by Hugo Hanka "Romans veltits visiem putenaina cela lidzgajejiem. Tiem kas izbrida piesnigusos Pomeranijas laukus, tiem kuri palika gulot visas frontes...... Ari Hugo Hanka karikaturas raksturo so bezjedzigo laiku, kad vistragiskakos brizos latviesu karaviri vel prata smieties" (Autors) xx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
353 Dzilums, Alfreds Laila No Rigas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
317pp. Alfreds Dzilums ir viens no sekmigakajiem lauku dzives telotajiem brivaja Latvija un pec tam. Vinam bija krietnas epika un aprakstitaja davanas un lauku cilveka psiches izpratne un atveidosana acimredzot darija prieku. Pamatiga lauku darbu pazisana bija Dziluma makslas pamata, muzigais gadalaiku nomainas ritms atlava darbibu virzit uz prieksu tiri nemanami, organiski uz samera neciliem notikumiem, atlaujot aizpildit laucinieka diezgan vienmulo muza stastu.1958. g. izdeva romanu "Laila no Rigas". ( ). Liepins) No ta pecvairakiem gadiem autors izveido 4 celienulugu, ko izrada Daugavas Vanagu Stokholmas nodalas teatra trupa. --- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
354 Dzilums, Alfreds Dieva Darzs
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1965 Hard Cover Very Good Good + 
156pp. Dj. spine and edges slightly yellowed, minor edgewear, Presentation inscription for a Sidrabene sportsprize on half title, else a very good clean, tight copy. "..sejuma ievietoti tris stasti - Sarkanais velns, Meza Andrievs un Setnieks Ciepsts - par Dieva darza iemitniekiem - skrejosajiem un lidojosajiem, kurus apdraud malu mednieks ar savu peleko suni." --- 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
355 Dzilums, Alfreds Veja Melderis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + 
300pp. Very good clean, tight, bright copy."Edis veroja sievas seju (..) Visus spekus un milestibu vina bija atdevusi sai iekalnei, vinu mazajai valstij. Vai brinums, ka vinai pietrukst speka pasai to iznicinat? "Vai tiesam nenotiks kads brinums?" "Brinumi vienmer notiek," Edis atbildeja, pats neticedams saviem vardiem."--- 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
356 Dzilums, Alfreds Tiesas Svetdiena
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good Good + Evalds Dajevskis 
234pp. Presentation inscription on ffe. Dj shows some slightwear, all in attractive mylar cover, else a very good copy. Romans par Zviedrija parbeguso Latviesu Legionaru izdosanu Padomju Savienibai --- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
357 Dzilums, Alfreds Aizaugusa Drupas Cinitaju Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Good + Harijs Gricevics (cover) 
256pp. Very good clean copy. some edgewear to dj. " Dziluma darbs ir daudzu cilveku atminu kopojums, galvenokart par laiku no 1944.-45. gadam, pasa autora dzives filozofijas caurausts un ar kommentariem par toreiz notikuso." --- 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
358 Dzilums, Alfreds Virsu Druvas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good Very Good Harijs Gricevics (cover) 
276pp. A very good, clean, tight copy. " Dziluma Virsu druvu notikumiem un zemnieku - lauksaimnieku realitatem, kas norisinas no 1933. lidz apmeram 1937. g., bija daudz saskares ar laikrakstiem, politiku, stridiniem, velak Ulmana vadonibas parspileto propagandu."--- 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
359 Dzilums, Alfreds Veja Kanepe
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
251pp. Book and dj. almost as new; very clean, tight copy. "Mates paregotais laiks bija pienacis - kad meita pari divdesmit pieciem, vina iet pa celu ka rati bez acijam. ".... "Muiza kas muiza, tikai saimnieka trukst.....Lejas veju gatve ieburbejusie vitoli atsedza sagruvuso riju, zeme iegrimuso dzivojamo eku un no pamatiem nodzito kuti kas tikko turejas uz resnu koku balstiem...."--- 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
360 Dzilums, Alfreds Mezu Aizveja Pa Atminu Tekam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good Good + Gvido Bruveris (cover) 
284pp. Dj. a little worn and chipped at top and bottom of spine, else a very good, clean, tight copy. "Visi (bija) viriesi legionari, kas pec Otra pasaules kara caur Vaciju un nometnem bija nonakusi Zviedrija un kas tagad bija nodarbinati mezsaimnieciba Vermlande ..." (Imants Gross) " Autora atminas par ta laika notikuso, ieskaitot par kara gaitam Latvija.--- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
361 Dzilums, Alfreds Virsu Druvas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good Good + Harijs Gricevics 
276pp. Clean dj, a little worn at tail with some sm. closed tears, otherwise a very good copy. Smilsaino lauksaimniecibu attelojums sausa vasara liecina, ka tirumi autoram pasam ir jauniba bijusi maizes un milestibas pamats. Virsinieku gimene raksturiga zemnieku - lauksaimnieku uznemibai, kas grutos apstaklos nenokar galvas, valda savstarpeja saticiba, izpalidziba un ari radu un draugu atbalstisana.--- 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
362 Dzilums, Alfreds Celmenieki
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good Evalds Dajevskis (cover) 
288pp. A very good, clean, tight copy. ( Celmenieku trilogija ("Celmenieki","Rita celiens","Dieva dzirnas"), "Vai tiesam bus tik launi, ka dazi gudrinieki mels? Krievija tacu bagata zeme, neka tai netrukst. Ari kara vairs nebus, vares mierigi set un audzet maizi. Ja tikai salnas neuzkritis nelaika... Sturis nedzivi teica."--- 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
363 Dzilums, Alfreds Kurzemite, Serdienite Autentisks Romans Par Apstakliem Kurzeme Pec Kapitulacijas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
281pp. A very good, clean, tight copy. "(Dzilums) "ieguvis materialus par padomju laika dzivi kolhozos un aprakstijis to romanos Gaidi mani un Kurzemite, serdienite, ko kritiki pieskaita vina labakajiem veikumiem." ( B. Surmane) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
364 Dzilums, Alfreds Lai Neaizmirstam Dienasgramata Par Izdoto Legionaru Atstatam Pedam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + No Jacket 
160pp. Attractive yet flamboyant signiature on t.p. else a very good, clean, bright, tight copy. "Dzilums ... atgriezas pie ...menesiem, kas sekoja Otra pasaules kara beigam. "Lai neaizmirstam" ir tirs notikumu un laikmeta dokumentacijas pierakstijums ar nedaudziem autora vai sakartotaja komentariem. Tas ir stasts par izbeguso legionaru cinu par savu brivibu, Dienasgramatas tragiski izbeidzas ar .... izdosanu krieviem..."(I. Briedis) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
365 Dzilums, Alfreds Zeme Dzivo
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good Very Good 
315pp Dj enclosed in clear mylar protector -a very good, clean, tight copy. (Dzilums) "sarakstijis autobiografiskus romanus "Zeme dzivo" un "Pedas rita rasa". Sajos abos romanos rakstnieks siki apraksta Baldones ciemu, un iedzivotajus 1930-tajos gados." (Baldone.lv) --- "autobiografiskais romans ir ievads vina dzivesstastam. Darbs sniedz plasu ieskatu par laiku pirms vairakiem gadu desmitiem, kad "zeme dzivoja" (saldus bib.) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
366 Dzintars, Raivis Ceturta Atmoda
Riga Lauku Avize 2010 Paper Cover New 
109 pp. Photographs. New " Merkejot zemu, sasniegsim zemus merkus. Jamerke- augstak! Ir vajadziga jauna tautas Atmoda! Ir vajadziga latviesu tautas Ceturta atmoda Si gramata nav tikai aicinajums. Ta ir vadlinijas, kas darams, lai Ceturta atmoda pienaktu. Sim nolukam izstradaju desmit likumus. Ja sos likumus ieverosim, Atmoda bus. Tas, par ko reiz sapnojam, klus ists" (R. Dzintars) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
367 Dzoiss, Dzeimss ( James Joyce) Dubliniesi
Riga Liepnieks Un Ritups 2012 Hard Cover Very Good 
253pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Soduma tulkojuma ortografija un interpunkcija saglabata ari saja rupigi veidotaja izdevuma. Gramata Dzoisa teksts papildinats ar komentariem un pecvardu, kas skaidro krajuma izdosanas peripetijas ..... Ka daudzi patiesi svarigi XX gs. teksti, sis nav tikai par atkodejamo, bet ari par kodu - tas urda, atstaj nozimi atvertu un pievers uzmanibu valodai, liek par to domat un ap to darboties - radosi, kecerigi un bezgaligi - ta, lai katrs variants ka sis izraisitu ne tikai sajusmu, bet ari ---- iebildumus un stridus." (I. Skulte) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
368 Dzoiss, Dzeimss [James Joyce] Uliss
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1960 First Latvian Edition Paper Cover Very Good Good + 
717pp Lightly worn carefully repaired dj enclosed in mylar protector. Dj. front cover shows some tiny spotting to top, please see picture, else a very good copy.Translated by Dzintars Sodums. " Sodums ir valodas meistars. Trimda izaudzis rakstnieks paraks par lielo vairumu dzimtene esosajiem! Fakts ir preti visiem valodas attistibas un asimilacijas likumiem." 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
369 Edgerton, Franklin Sanskrit Historical Phonology A Simplified Outline for the Use of Beginners in Sanscrit
New Haven American Oriental Society 1946 Original Card Very Good + 
31pp. Covers show some light age toning, else a very good, clean, unmarked copy. "It is intended to furnish in as simple a form as possible, the barest essentials of the subject: just what it seems to me a beginner must have in order to get a sound view of the basic system---" ( Author) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
370 Eglite, V. Janis Dalins Sportists, Patriots, Tevzemes Balvas Laureats
Melbourne Jana Dalina Pieminas Fonds 1986 Very Good + Very Good + 
107pp Photographs. " Si ir gramata par Jani Dalinu, sportistu, sesu pasaules rekordu ipasnieku solosana, olimpiskas sudrabas medalas ieguveju, Eiropas meistaru, Latvijas Triju zvaigznu ordena kavalieri --- 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
371 Eglitis, Andrejs Lasts
Stockholm Daugavas Apgads 1961 Hard Cover Very Good + Sm. Octavo Normunds Hartmanis 
103pp. "Pardzivojuma intensitate izsauc Andreja Eglisa dzeja varsmas no zemapzinas, saraustitus vardus, skatus, kas gruti paklaujas jedzieniskai analizei. Dveseles baidi, pazaudeta bezgaliba un izbijusu liktenu mani, neatnakusu pasaulu un dienu dvesma - dzejolu krajuma pamatdomu ietekme stravojumi no zemapzina esosa religisko un kulturvesturisko domu un iespaidu krajuma." (P.Vasarins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
372 Eglitis, Andrejs Uguns Vardi Dzejoli 1934- 48 Sakartojis Un Apcerejis V. Kalve
Eslingen J. Kadila Apgads 1949 Hard Cover Very Good + 
184pp. 1500 copies. Bound in Beige cloth. A clean, yet uniformly aged, almost crisp, tight copy with some mild infrequent foxing. " Vins ir saglabajis un turpina esoterisko milestibas un naves mistiku kurai tagad jovairak trudu un nicibas smarzas, bet taja druzmejas ari cinas gados uzvanditie teli. Si mistika arvien vairak izpauzas simbolistu - sirealistu izteiksmes panemienos - muzikalitate un ritmika...." (V. Kalve) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
373 Eglitis, Andrejs Kad Tu Acis Izslaucisi Tevuzeme Patriotiska Dzeja
Copenhagen Imanta 1964 First Edition Hard Cover Very Good + No Jacket J. Soikans 
168pp. Very good, clean, bright, tight copy. Autora dzejas izlase no Liec zobenu zem galvas; Dievs Tava zeme deg; Uz vairoga. "Visiem dzejoliem es dzirdu cauri muziku. Es ari rakstu, fona skanot muzikai... ( A. Eglitis)." .... Vina religiska parlieciba saskan ar harmonisko pasauli, ka viss notiek pec Dieva likumiem un labais, taisnigais speks beigas ir uzvaretajs. Dieva izpratne dzejniekam loti latviska, varetu teikt- zemnieciska, tuva tai, kada sastopama musu folklora." (Gudrinieks.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
374 Eglitis, Andrejs Svesais Cirvis Cert Un Cert
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + No Jacket Sm. Octavo 
78pp. "Visam cauri dzejnieks dzird cirvja klaudzienus, kas iznicina musu tautu, un nebeidz to atgadinat. Bet gramatas apaksvirsraksta "Nakts saka amen, rits alleluja" vins par spiti pasreizejai tumsai, kada atrodas musu zeme, vesti tai musu uzticibu un brivibas sapni." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
375 Eglitis, Andrejs Nesaule
Stockholm Daugava 1953 Hard Cover Very Good + 
126pp. In slipcase. Nesaule - dzejnieks rada ainas, kuras atklats, ka zud tautas svetumi, ko simbolize templis, dievnams, baznica. Visa trimda rakstita lirika ir faktiski vina dveseles spogulis, kura atklatas beglu dzives dramatiskas situacijas..." [V. Vecgravis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
376 Eglitis, Andrejs Dveselu Cietoksnis Cinas Un Sapni Par Latvijas Valsti
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1953 Second Edition Soft Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall M. Induse Muceniece 
91pp. This edition, like the first limited to 1000 copies Blue ink donor's stamp on inner cover and tp. Otherwise a very presentable copy in very good condition. . Three woodcut illustrations. " Sis Kurzemes kauju dienas rakstitas rindas uzruna latviesus svesuma taja bridi, kad vini, noliektu karogu, iet visdzilakajam liktena mijkreslim ...." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
377 Eglitis, Andrejs Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 4th Edition. Paper Cover Very Good + Signed by Author
63pp. A very good, clean, bright copy SIGNED and INSCRIBED by the author -- "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
378 Eglitis, Andrejs Caur Daudzam Zemju Zemem Caur Daudzam Debesim
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good + 
79pp. Almost as new. ."Biezak neka agrak dzejnieks dalu dzejolu raksta prozas veida. Siem garajiem, liklocu izvitajiem teikumiem ir ligans, ritmisks pludums, noskana svinigs pacilajums, it ka nejausi vietam muzikali atbalsojas atskanas. Ar so svinigi krasno, leno valodas ritejumu reizem peksna kontrasta ieskanas vieglie, graciozie dainu pantmeri." (Nora Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
379 Eglitis, Andrejs Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + No Jacket 
63pp. "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
380 Eglitis, Andrejs Milu, Milu Dzejoli
Copenhagen Imanta 1962 Hard Cover Very Good + Juris Soikans 
96 pp. A very good, clean, bright, tight copy. An understated, attractive, finely printed book. Imanta apgada velte dzejniekam Andrejam eglitim " Prieksvarda Jana Grina eseja "Andreja Eglisa milestibas lirika" " atkal izskerdiga greznuma iznak Jana Grina sakartotais milestibas dzejolu krajums Milu milu - izlase no ieprieksejam gramatam -- dazados laikos sacereti dzejoli loti izdevigi atklaj Eglisa milestibas dzejas metamorfozi -- Krajums demonstre Eglisa milas dzejas gaitu no jaunibas gadu melodiskajiem labi organizetiem ritma pantiem ar gaisu milestibas pardzivojumu lidz velaku trimdas gadu smagajiem uz prozas teikumu virzitiem ritmiem ar naves un iznicibas motivu --" ( A. Gaters) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
381 Eglitis, Andrejs Gebt Mir Einen Anderen Himmel Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.
Hamburg-Hamm Hary V. Hofmann Verlag 1964 French flap Paper Very Good + Signed by Author
73pp. Cover has some very faint scuffmarks, else a very good, clean, tight copy. SIGNED by Eglitis with a presentation inscription in his hand. "vienam no pirmajiem Andrejam Eglitim nu individuals krajums, tulkots vacu valoda Hamburg-Hamm -- virsraksts patapinats no krajuma "Lasts" publiceta dzejola "Dodiet man citas debesis", kas labi izraudzits, jo Eglisa dzeju var raksturot ari ka izmisigas klainotaja un izdzita raudas zem kurlam debesim." (G.Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
382 Eglitis, Andrejs Vai Vel Dievkocins Zied Mates Kapu Lauka
Stockholm Latviesu Jauneklu Kristiga Savieniba 1955 Very Good + Normunds Hartmanis 
77pp. A very good, clean, tight copy. Text in Hartman's elegant caligraphic hand. Striking full page illustrations . Milotas mates piemina ka smalka sudraba stidzina stigo cauri Andreja Eglisa dzejai, ta iemuzinata daudzos veltijuma dzejolos, izlase "Vai vel dievkocins zied mates kapu lauka" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
383 Eglitis, Andrejs Uz Vairoga Ziemciesu Dziesmas Tevijas Liktengriezos- Nakti Un Satana Smieklos
[ Marbeck ] Jauna varda Apgads 1947 Third Edition Paper Cover Very Good ++ 24mo - over 5" - 5¾" tall Juris Soikans 
126pp. A very good, clean, tight, unmarked copy in unusually good condition but for neat ownership on tp. Dzivajiem, kas mirs, mirusiem, kas dzivos "Dzejniekam pasam vistuvaka joprojam palikusi gramata "Uz vairoga". Sis ziemciesu dziesmas tevijas liktengriezos bija pirma gramata, kas iznaca trimda, un katrs vards, katra dzejas rinda te piepildita ar sevi iznesatam tautas ciesanam, ilgam un ceribam."(latnet.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
384 Eglitis, Andrejs Hand Holds Hand
Riga Pils 2001 Hard Cover As New 24mo - over 5" - 5¾" tall 
62pp. An as new copy. Translated from the Latvian by V. Snikere. "these pledges of love, written during a whole lifetime, are vividly intertwined with voices of the living and the dead, with graves aqnd cradles, roses and moonlight, with emotions and visions appearing like rainbows and streaks of lightning, and expressing the heights of pain and longing." ( A. Egliena 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
385 Eglitis, Andrejs Gallows Over Europe Poems
London John Calder 1984 Paper Cover Very Good + Juris Soikans (cover) 
126pp. A very good, clean unmarked, almost as new copy." Translated from the Latvian by Robert Fearnley in collaboration with Velta Snikere. "Eglitis, one of Latvia's great poets, has been writing with elegance and great lyric power of love, humanity and freedom for half a century. The 80 poems in Gallows over Europe express his political awareness and his fervent patriotism as well as his deep religious experience and concern for the human condition. These eloquent translations will carry the universal message of these poems to a wider public--" (Lituanus) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
386 Eglitis, Andrejs Dievs, Tava Zeme Deg Kantate
[ Copenhagen ] I. Reitmanis 1948 Very Good Juris Soikans 
[16] A very good clean, unmarked copy with some very light wear to covers. Neat ownership sig on tp. Introduction Latvju tautai trimda by A Grosbachs. 3 colour and 2 b&w illustrations by Soikans 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
387 Eglitis, Andrejs Sila Priede
Riga Valters Un Rapa 2001 As New Signed by Author
71pp. " Dzejoli sakartoti pec manas dveseles nojautas" Ar autora ierakstu "Annai Breiksai senas dienas pieminot - Andrejs Eglitis 22. julija 2002 - Riga". "Dzejnieks dzivo lidzi visam, kas notiek pasaule. Vins saka, ka izjut draugus, ienaidniekus, liekulus un nodevejus jau pirmajos sastapsanas brizos. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
388 Eglitis, Andrejs Niciba Dzejoli
Riga A. Gulbis 1943 Paper Cover Good Karlis Sunins 
81pp. Crease to lower right front cover Some light discolouration to rear cover. Cover has some light age toning. Interior bright, sound, and unmarked. A good copy. "1942. gada iznak vienigais vacu okupacijas laika publicetais Eglisa dzejolu krajums «Niciba», kurs emocionali loti lidzinas citu sa laika latviesu dzejnieku darbiem: intraverts, mereni patriotisks, darbu caurauz pesimisms un nolemtiba. Patoss, kas dzejniekiem bija raksturigs 1941. gada julija, augusta pazudis, ka nebijis. «Nav spozuma vairs dzimtenei,/ kur vien tu lukojies un ej./ [..] si zeme dveselem apseta/ Ka liela skumja kapseta,» dzejnieks secina dzejoli «Nav spozuma»." ( Kaspars Zellis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
389 Eglitis, Andrejs Otranto
Stockholm Daugavas Apgads 1956 Hard Cover Very Good + Very Good Gunars Jurjanis Signed by Author
125pp. With original neatly repaired glacine, translucent paper jacket , else a very good, clean, tight copy. SIGNED BY AUTHOR. Ar autora parakstu. Ar A. Svabes ievadu. "A. Eglitis ar savam runam un dzeju viesojies Amerika, Anglija, Vacija, ka ari 1956.g. janvari A. Eglitis dodas uz talo Australiju. Trisdesmit dienu garaja ceaa uz kuga rodas 100 dzejolu, kas velak apvienoti krajuma "Otranto" (Stokholma, 1956)." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
390 Eglitis, Andrejs God, Thy Earth is aflame! ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg! Latvian Prayer
Oskars Sakarnis 1947 Paper Cover Very Good ++ Niklavs Strunke 
[16] A very good, clean, bright copy. 3 full page colour plates by Strunke and 2 b&w. Translated from the Latvian by Velta Snikere. Edited by W.K. Mathews. "Of unequalled beauty and intensity of feeling are the prophetic pre-exile lines by Andrejs Eglitis, the dean of our national bards: "God, Thy earth is aflame - in fires of hatred and sin!" (J. Silenieks) ( reference to the loss of independance and freedsom through the Soviet invasion) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
391 Eglitis, Anslavs Ludzu Ienaciet Ser, Skatuves Maksla Vardos Un Attelos Vols.1&2
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good Veronika Janelsina (cover) 
V1.367pp.; V2. 350pp. Both extensively illustrated. Dj's vg.; clean, bright, tight copies. Saturs I: Ludzu ienaciet ser; Leo; Maris un Baiba; Bezkaunigie veci; Jolante Durbe; Ferdinands un Sibilea; Cilveks grib spelet; Omartija Kundze; Pec kaut ka cela nezinama. Saturs II: Sandra; Galma gleznotajs; Kazanovas metelis; Labaki cilveki; Pa purna tiesu Kosma konfirmacija. Extra weight ( two volumes... check for postage at cost) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
392 Eglitis, Anslavs Anslava Eglisa Dienasgramatas
Riga Zinatne 2004 Trade Paperback Almost As New 
243pp. A very good, almost as new copy. "Dienasgramatas tiekamies ar patiesigu, nevien kritisku, bet ari paskritisku makslinieku, kas nevairas izteikt savas dzilakas jutas: naves bailes, naidu un milestibu. Autora tiesums un jaunekligais spontanums padara tas par iedvesmojosu un valdzinosu lasamvielu. --- Dienasgramatas varam izsekot Anslava Eglisa interesem, lasamvielai, gleznotaja gaitam, draugiem, draudzenem un veselibas stavoklim. Eglitis apgrozas vide, kur dabigi ir sekot visam, kas notiek teatros un koncertos, literatura un makslinieku saietos. Nekur neparadas raizes par naudas taupisanu, mazakais, kas attiecas uz iespejam piedalities kulturas dzive --" (A. Siksna) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
393 Eglitis, Anslavs Ajurjonga
Stockholm Daugava 1955 Hard Cover Almost As New Very Good ++ Normunds Hartmanis (Cover) 
231pp. Dj. unfaded. A very good, clean, bright, tight, almost as new copy. An attractive book. Translated by L. Parks. "Ajurjonga displays the author's conception of the Far East in full scale. It is based on a thorough study of the past and present day problems besetting the folks of Asia. Above all, it is an adventure story of excessive tension, salted with wit and relieved by glimpses of humour, which can hardly leave the reader unconcerned." (publisher) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
394 Eglitis, Anslavs Adzurdzonga
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1951 First Edition Hard Cover Very Good + Veronika Janelsina 
223pp. Rebound in cloth with original cover included before half title. A couple of small spots on original paper cover, neat presentation on tp., consistent mild ageing throughout, else a very good, clean, tight copy. "Izbedzis baltiesu politieslodzitais, padomju Krievijas agitators, Kanadas zinatniska ekspedicija, senas Hijas teiksmaina valdniece visi vini satiekas Azijas vidiene un notikumi sagriezas neparedzama virpuli, kur katra nakama lappuse sagada lasitajam negaiditus parsteigumus." ( V.& Rapa) "Janis Rudzitis atzina, ka romana musdienu varonis Tens, kas beigas tisam nepaliek pie lieliskas iedzimto valdnieces Himalaju kalnos, ir rada veco laiku latviesu pasaku Spriditim, kas ari uzgriez muguru princesei un svesajam zemem..."( D. Freimanis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
395 Eglitis, Anslavs Es Nepievienojos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good + Very Good + Veronika Janelsina (cover) 
358pp. Very good, clean. bright, tight copy. Dj. very good. "Romans ir par jauniem un veciem dumpiniekiem, par dumpigo jaunaudzi un nereti gekigo vecaudzi.... sava veida latvisks sauklis dazadiem spitniekiem, savrupniekiem un savdabjiem." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
396 Eglitis, Anslavs Pedejais Raidijums
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good Very Good Veronika Janelsina (cover) 
349pp. Very good, Dj. in mylar cover. "-- ari "Pedeja raidijuma" vina fabulesanas veiksme un maka izverst sizetu ir virtuoza -- jaruna ka par romanu, kas iederas ta saucamas zinatnes fikcijas zanra. Sai gadijuma rakstnieka fantazija parcelusies uz istenibu tikai iedomas eksistejosas iespejas deaktivizet atomspradzienu radito radioaktivitati. Ar zinatnisko fikciju saskereta kopa politiska fikcija--" ( J. Rudzitis" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
397 Eglitis, Anslavs Teoduls Supersakso [stasti]
Esslingen Gramatu Draugs 1946 Soft Cover Good 24mo - over 5" - 5¾" tall V Janelsina 
175pp. Good copy. Paper cover creased and slightly worn, a little age yellowed Illustrations by V. Janelsina. " veca turistu pavadona Teoudula Supersakso stasti par vina piedzivojumiem [Himalajas] kalnos." "kalnos .....pasaules varenums un bezgaliba labak apjausama..." Stasti: Lavina, Ziemelu siena, Dapsangs. 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
398 Eglitis, Anslavs Tresais Zvans
Cikago Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good Very Good 
351pp. Dj shows some slight wear to extremities, spine mildly sunned, else a very good, clean, tight copy. Autora teatra turnija pie latviesiem Zemelamerika un Kanada. Tiksanas ar maksliniekiem, rakstniekiem, kulturas veicinatajiem... Visadi interesanti iespaidi un noverojumi. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
399 Eglitis, Anslavs Kas Izpostija Latvisko Sturiti (noveles)
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good Anslavs Eglitis 
309pp. Dj. very good, clean with some very small closed tears, else a very good, clean, tight, bright copy. 22 noveles/isstasti. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
400 Eglitis, Anslavs Vientulis Un Dzirotajs
Riga Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads 1938 First Edition Hard Cover Very Good + 
136pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Rebound with original paper covers preserved after front free endpaper." Anslava Eglisa pirma dzejas gramata. Anslavs Eglitis kopa ar Eriku Adamsonu iedami loti izsmalcinata estetisma virziena atradusi kadu agrak neienemtu poziciju , kas vinu izteiksmei un pantiem pieskir pievilcigu svaigumu. Anslavu Egliti var apskaust dazs labs dzejas meistars, --- Egli sa lirikas stila izpauzas elegants smins, ironija, viegla skepse. " (Janis Rudzitis 1939) Krajuma ari ietilpst dazi Eglisa Kitss, Selli un citu lielmeistaru darbu tulkojumi. 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3   4  5 6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie