Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
201 Brastins Ernests Latvju Tikumu Dziesmas
Latvju Dievturu Sadraudzes Izdevums (Raven) 1976 Second Edition Hard Cover Very Good + 
119 pp. Reprint of the 1929 edition . Gift inscription on ffe. else a very good, clean, tight copy. Ar Arvida Brastina prieksvardiem. " Brastins atlasija t.dz. par Dievu, Laimu un Maru, ta izdalot dievestibas kodolu. Atlasot un izkartojot tikumu dziesmas, atklajas tautiskas tikumibas saturs " (j. Silins) " Latviesu tikumibas principi, kadi tie redzami musu tautdziesmas, ir dabiski izaugusi no pasas tautas sirds" ( Brastinu Ernests) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
202 Brastins Ernests Dievadziesmas
Chicago Latvju Dievturu Draudzes Izdevums [A Kalnaja spiestuve] 1970 Third Edition Hard Cover Very Good + 
127pp. Very good, clean, tight copy. "Ta, iznaca tris vina [Brastina] sastaditas dainu izlases Latvju Dieva dziesmas (1928), Latvju tikumu dziesmas un Latvju gadskartu dziesmas (abas 1929), kuras medz devet par dievturu svetajiem rakstiem." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
203 Brastins, Arveds Slinkis Pasaka 9. Ainas
Chicago A Kalnajs 1963 Paper Cover Very Good Arveds Brastins 
61pp. A very good clean unmarked copy. Some very small crease to cnrs of rear cover, else, very good Luga berniem ar autora ilustracijam. Senlatviska tautiski pamacosa tema. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
204 Brastins, Arvids Selected By Janits Naca Par Gadskartu Janu Dziesmas
Riga Zelta Abele 1944 Rebound Very Good Karlis Freimanis 
128pp. with 15 full page blue green yellow folkloric thematic illustrations and many monochromatic thematic page decorations. Rebound , originally in a paper cover. Blue binding has a couple of small nicks on the spine and some very light wear, some light page yellowing at the edges, else an attractive copy. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
205 Brastins, Ernests Saules Teiksma Saules, Saulesmeitu, Dievadelu, Meness, Zvaigznu Dainu Sakartojums Un Apcerejums
Cleveland Apgads Mara 1977 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
221pp. Numerous b&w reproductions of corresponding Latvian art: Jekabs Bine; Osvalds Grins; Augusts Kopmanis; Stepans Bercs; Arvids Brstins; Gundega Cenne; Evalds Dajevskis; Visvaldis Reinholds; Oto Grunde; Janis Kalmite; Janis Silins; Eduards Dzenis;Arnolds Simanis; Mara Grina;Aija Aruma;Janis Pontags; Karlis Freimanis, Gustavs Skilters, Hilda Vika; Janis Plepis; Eduards Liedeskalnins;Stepans Bercs; Janis Audrins; Augusts Annus ---- and others."Seit par Saules teiksmu izlietotas tikai dainas un dainu zinas, jo tas dod pareizako, patiesako un nemaldigako atbildi uz visiem jautajumiem.... Uz Saules teiksmas latvisko izcelsmi norada telotajs raksts, Latvijas daba, citas garamantas, pat jaunlaiku telotaja makslu." (Autors) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
206 Brastins, Ernests Latvju Dievadziesmas III Iespiedums
Latvju Dievturu Sadraudze 1980 Third Edition Hard Cover As New 
127pp. As New " Retai kadai citai tautaizdevies ietvert Dieva ideju tik gaisos, dailos telos, ka mums. To jautis ikviens, kas saks risinat seno dievadziesmu kamolu. Vins tudal atskartis, ka latvji ir lielas ipatnejas religijas mantinieki un ka si manta nav atmetama." (E. Brastins) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
207 Brauns, Dens Dan Brown Da Vinci Kods The Da Vinci Code
Riga Kontinents 2004 Pictorial Hardcover Very Good + 
508 pp. Almost as new. "Vai pasaule klus labaka, uzzinot seno patiesibu, ko glaba Sionas Priorija? Vai jamegina noskirt alegorijas, kas ieaudusas istenibas materiala, dieviskais no laiciga? Katra zina - noslepumu atklas tas, kurs ir ta cienigs... Romans rosina pardomas, turklat lasitajus prieces autora neapstridama erudicija aprakstitajos jautajumos."" (izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
208 Bridaka. Lija (copmpiled by) Liliju Lauki
Riga Spriditis 1991 Pictorial Hardcover Very Good + J. Petraskevics 
268pp. A very good, clean, tight copy. Pastriotiskas pardomas Krajuma parstaveta dazadu laikmetu un laikposmu latviesu autoru dzeja un proza, tas pamatnoskana ir milestiba uz savu zemi un tautu, cilveka ka galvenas vertibas apliecinajums. Izdevumu papildina izcilu personibu filozofiskas atzinas." ( izdevejs) "Si gramata lai ir cela vardi, cela maize, kas palidzes ielukoties sevi un savas tautas izsapeta likteni, kura vadzvaigzne bija, ir un bus Latvija. Musu valoda, musu gods, musu sirdsapzina. Musu briviba, musu neatkariba."( L. Bridaka) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
209 Briedis, Leons Narina Poema
Riga Liesma 1982 Paper Cover Very Good + Juris Petraskevics 
60pp. Edges a little aged, otherwise a very good copy. Pec Hansa Kristiana Andersena pasakas "Maza nara" motiviem. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
210 Briedis, Leons Gaju Dveselite Dzejolu Krajums
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
142pp. Mild bump to front top cnr, else very good clean tight copy. 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
211 Brigader ( Brigadere ), Anna Skarbos Vejos "Dievs Daba Darbs" Otra Dala Gramata Jauniem Un Veciem
Valtera Un Rapas Akc. Sab. Izdevums 1931 Hard Cover Very Good Indrikis Zeberins 
343pp Illustrations for this edition by Indrikis Zeberins. Inner hinge slightly tender. Some very slight wear to very top and bottom of spine, else a very good, solid, clean, tight copy. "Tuvakos draugus maza Annele atrada daba, par ko stasta atminu gramata "Skarbos vejos". Ganu gaitas meitene iepazina atmatas skaistumu. Tur lielais, pelekais akmens, ap kuru "vejiem sava skreja vajag mest likumu", bija Anneles "stipra pils, iemilota sapnu un rotalu vieta, uzticams biedrs, kura patveruma patikami uztureties”. Meitenei bija pasai sava valoda ar kalniem un kokiem." ( Atlants) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
212 Brigadere, Anna Dzelzs Dure
Minneapolis Tilts 1968 Hard Cover Very Good + Very Good O. Jegens (cover) 
175pp. Neat Inscription on front ep. else a very clean, bright, tight copy. "Dzelzs dure apraksta haotisko stavokli, kada atradas Latvija 1917. un 1918. gada..... Brigadere parada tragisko, negodigi izmantoto un pievilto latviesu strelnieku, uzputigo baltvacu pilsoni un okupacijas armijas karaviru, laupisanas kares parnemto puli un ceribas vilusos, posta nospiesto latviesu tautu tanis drumajas dienas." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
213 Brigadere, Anna 3 Pasaku Lugas
Stockholm Daugava 1951 Second Edition Soft Cover Very Good + Niklavs Strunke 
296pp. Paper cover with wrapper. A very good, clean, bright, tight copy with minimal wear. 6 tipped in colour plates by Strunke, all unfaded and bright. Very tiny tear to lower rear paper wrapper "A. Brigaderes pasaku lugas rakstnieces literaraja mantojuma ienem redzamu vietu, un tam ir paliekosa nozime latviesu dramaturgija. Tas ir loti tuvas folklorai. Folkloras bagatibas A. Brigaderei palidzejusas pilnigak ielukoties sava laika dzive un atklat tautai raksturigo optimismu, cienu pret darbu un pret visu labo, nosodit nekrietno." (bibliogid) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
214 Brigadere, Anna Misinbardis Un Stiprais Kalps
Riga Liesma 1989 Reprint Edition Original Card Very Good + R. Tilbergs 
np.(16) 21.5x29.5cm Originally published 1913. Some very light almost imperceptible crease marks to cover, faint wear, else a very good, clean attractive copy. Tekstu redigejusi Anna Brigadere. " 13 gada R. Tilbergs -- ari ilustreja latviesu tautas pasaku "Misinbardis un stiprais kalps" -- Septinos akvarela tehnikas zimejumos Tilbergs telojis Latvijas senatnes ainas un loti aspratigi traktejis latviesu pasaku velnu - Misinbardi." ( A. Guza) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
215 Brivkalns, Alberts Krasu Vara
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
237pp. Illustrated. A very good clean tight, bright copy. Gramata par Jani Kugu " Lieku reizi redzam autoritara prezidenta laika audzinasanas un sabiedrisko parazu iespaidu. Sai gadijuma to var saprast, jo autors sava laika stradajis Rakstu un Makslas kamera. Tacu sie latviesu emigracijas dzivei tipiskie sabloni nebut neaizeno Alberta Brivkalna atminu materiala vertibu. Par vina pulem tas uzrakstit katrs, kam interese latviesu telotajas makslas psichologiskie un vestures aspekti, bus autoram pateicigs." (I. Bite) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
216 Brugis, Dainis Historisma Pilis Latvija Manor Houses of the Historicism Period in Latvia
Riga Sorosa Fonds 1996 As New 
288pp. AS NEW. Extensively illustrated. Colour and b&w photographs, drawings. 30 page summary in English Daina Bruga monografija raksturo neostilu iezimes vairak neka 300 popularu un mazak zinamu Latvijas pilu un kungu maju arhitektura. Bagatiga informacija, jaunatklatie celtnu datejumi un to autoru noskaidrosana, daudzu lidz sim nepazistamu attelu reprodukcijas dod fundamentalu ieguldijumu loti bagatas tacu lidz sim maz pazistamas Latvijas kulturas mantojuma dalas izpete. Gramata ir 48 krasu un 316 melnbaltas ilustracijas, kas rada gan pilu projektu rasejumus, gan to sakotneji graviras iemuzinato godibu, gan dokumente fotografijas to tagadejo stavokli. Monografija ir daudz retu attelu un pirmpublicejumu. Ipasi tas attiecas un historisma perioda interjeru aprakstiem. Gra-matai ir plas personu un pilu raditajs, ka ari kopsavilkums anglu valoda. Gramatas zinatniskais redaktors Imants Lancmanis iesaka monografiju «Historisma pilis Latvija» ka enciklopedisku uzzinu krajumu pagajua gadsimta beigu un si- gadsimta sakuma Latvijas arhitektura." ( izdevejs) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
217 Bruklenis, Janis ( Lato Lapsa?) Tiesasanas Ka Kekis Advokata Gutupa "sakartosanas" Receptes
Riga Mantojums 2007 Paper Cover Very Good + 
339pp. Almost as new. Ar pazistama Lato Lapsas prieksvardiem. "Ja sarunu atsifrejumi ir autentiski, proti, ja sadas sarunas tiesam ir notikusas, tas rada aizdomas par iespejamam koruptivam saitem, nelikumigu un neetisku ricibu tieslietu un iekslietu sistema, ari visaugstakaja limeni - Gramata publicetie sarunu atsifrejumi varetu radit aizdomas par "pareizo"tiesnesu sarunasanu konkretam civillietam, "pareizu" spriedumu gatavosanu pat tadu, kurus tiesnesim nodikte advokats, tiesvedibas taktikas saskanosanu starp tiesnesiem un advokatiem, nelikumigu prokuroru un policistu ricibu u.c."(E. Kozule LETA) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
218 Brukss, Volters R. (Walter R. Brooks) Detektivs Fredijs
Riga Zvaigzne ABC 2005 Pictorial Hardcover Almost As New Kurts Vize (Kurt Wiese) 
173pp. Illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. No serijas "Lasitprieks" "Sivens Fredijs ir gan kovbojs, gan petnieks, gan politikis, gan burvju makslinieks, gan pilots, gan bankieris ... Un vienmer ar visu lieliski tiek gala. Izlasijis gramatu par serloku Holmsu, sivens uznemas detektiva darbu un atrisina virkni miklainu lietu." ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
219 Brusa Mitforda, Miranda ( Miranda Bruce Mitford ) Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules
Riga Zvaigzne ABC 1998 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ 4to - over 9¾ 
128 pp. Profusely illustrated in colour, Originaly published in English by Dorling Kindersley as The Illustrated Book of Signs and Symbols. "Celvedis pa noslepumaino zimju un simbolu pasauli, bagatigs informacijas avots visdazaqdakiem lasitajiem. Izskaidro nozimi un izcelsanos vairakiem tukstosiem simbolu. Ietver daudzu pasaules kulturu makslas, religijas un folkloras zimes un simbolus." ( Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
220 Bruvers, Arnolods, Prof.Dr. Latviesi Palmu Zeme
Rio De Janeiro Autora Izdevums 1970 Hard Cover Very Good + 
85pp. Neat ownership sig. on tp, else a very good, clean, tight copy. " Kadu laiku atpakal, Sanpaulas latv. preses kopas aicinats, nolasiju mazu referatu par musu tautiesiem, kas iecelojusi Brazilija trijos laikmetos--- Driz pec tam tiku skubinats no daziem preses darbiniekiem nosutit mineto referatu musu laikrakstiem. --- Kad minetais raksts tika nobeigts, tad tas izradijas jau par garu --- ta tad atradu par piemerotaku to publicet cita veida, t.i. sini maza gramata." (Autors) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
221 Bruvers, Pavils Ka Rodas Disidenti
Cologne Autora Izdevums 1978 Paper Cover Very Good + 
159pp. Photographs. Spine slightly cocked. Presentation inscripton on ffe. else a very good, clean, tight copy. "Pavils un Olafs bija nonemusi padomju ideologijas rozainas brilles, tapec sasparojas savas domas cilvektiesibu jautajuma paust publiski.--1974.gada Pavilu un Olafu aiztureja --Par notikumu rakstija arzemju prese, un apsudzetos ietvera "Amnesty International" aizstavamo saraksta." (G. Smalkais) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
222 Buikis, Andris Vai Mes Esam Tie, Kas Patiesiba Esam? Par Latviju Pasaules Kopsakaribas Domajot
Riga Madris 2001 Pictorial Cover Almost As New 
215pp. I almost as new condition Autors ir Latvijas Universitates Profesors, matematikas doktors, starptautiski pazistamais matematikis. "Gramata apkopotas autora sarunas radio cikla "Majas svetiba" ar Lia Gulevsku. Gramata ir jautajumi par dzives jegu: kas mes esam sava dzilakaja butiba, kas ar mums notiek pec naves, ka ir veidots un ka funkcione viss eksistejosais? Vai bez redzamas pasaules, kuru uztveram ar pieciem manu organiem, pastav vel kada cita, garigaka realitate? Ka visu to redz un sajut cilveks, kurs uzskatams par eksakto zinatnu parstavi, - matematikis? Vai un ka logiska domasana un zinatniskais darbs var tikt savienoti ar ticibu kaut kam augstakam--Dievam?" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
223 Bukss, M (ikelis) Pret Straumi Apceres Un Kritikas Jona Trupa Izlase Un Ivods
Munich Latgalu Izdevniceiba 1971 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs. Includes the General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals published by Latgalu Izdevniceiba for 1970. A very good, clean, tight, bright copy. "Kaidas ir so laika praseibas, tu roda dzeive. Kai vina nu golvonojam pamatpraseibom ir izveidot sam laikam pimarotu latvyskuma apzinu, kas nabyutu tik saura kai leidz sam kultivato diktatorysko sovinisma apzina, kura navareja sasamirynot ar latgalisma eksistenci Latvija. Nakotnes Latvija latgalisms ir jointegrej -----" (Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
224 Bulgakovs, Mihails Meistars Un Margarita
Riga Jumava 1996 Pictorial Cover Very Good + Maija Tabaka (cover) 
411pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Manuskripti nedeg" - rakstija Mihails Bulgakovs, ar visu savu dailradi apstiprinadams so aksiomu. "Manuskripti nedeg" - lai kvelo musu sirdis un smadzenes, lai ir musu bauslis, sezoties pie papira lapas, klavierem, nemot roka otu, kapjot uz skatuves vai stajoties kinokameras prieksa. /Ojars Vacietis no krajuma "Ar puces spalvu" No krievu valodas tulkojis Ojars Vacietis. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
225 Bulmanis, Nikolajs No Vienas Puses Ta Refleksijas Par Makslu Trimda, Latvija Un Pasaule
Riga Mansards 2010 Trade Paperback Almost As New 
535pp. Colour reproductions . Almost as new. Gramata rakstus par trimdas makslu papildina gleznu, grafiku un citu makslas darbu reprodukcijas.Makslas kritika Nikolaja Bulmana eseju izlasi -- sastadijusi un redigejusi makslas zinatniece Gundega Cebere. Gramata nak klaja serija ""Trimdas maksla rakstos un attelos". "Ja lidz sim uzskatiju Bulmani galvenokart par makslas kritiki, tad, parlasot vairakus "Jaunas Gaitas" numurus, redzu, ka tur ir daudz kas vairak. Bulmanis raksta isas, briziem tiri romantiskas esejas, kuras vins sauc par refleksijam - lielako tiesu par makslu, bet ne vienmer," Bulmani raksturo gleznotajs un dramaturgs Raimonds Staprans. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
226 Buss, Vilhelms ( Wilhelm Busch) W. Busch. Makss Un Morics
Riga Zvaigzne ABC 2005 Pictorial Hardcover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Vilhelms Buss 
59pp. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Attractive, quaint illustrations by the 19th cerntury German autho Wilhelm Busch . These musing illustrations and black humour adventures are considered to be the inspiration for "The Katzenjammer Kids" No vacu valodas tulkojusi Aspazija. Divi puiseli Makss un Morics paspejusi apmulkot vai katru ciema iemitnieku.xx 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
227 Cakla, Ieva Bet - Debesis Iesiets Mezgls
Riga Lauku Avize 2008 Soft Cover Very Good + 
207pp. Photographs; extensive, detailed bibliography of Caklais work. "Dzejnieka sievas atminu gramatu par Mari Caklo veido spilgtas epizodes, ko Ieva Cakla, budama laba stastitaja, karto krasaina mozaika. Sakot ar abu nejauso iepazisanos literara sarikojuma Liepaja, tas papildina Mara Cakla laikabiedru atminas, Ievas izraudziti dzejoli un fotografijas. Gramata pastarpinati, bet spilgti iezimejas M.Cakla draugu un laikabiedru portreti. Roalds Dobrovenskis par gramatas vertibu uzskata tas patiesumu - tas ir "romans bez meliem"." (Diena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
228 Cakla, Inta Promatnakt, Surpaiziet Raksti Par Imantu Ziedoni
Riga Liesma 1983 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
212pp. A very good, clean, copy. "Krajuma sniegti raksti par Tautas dzejnieka (dz. 1933) dailradi, paradita vina dzejas un personibas daudzplaksnainiba. Krajums agatavots sakara ar dzejnieka piecdesmitgdi un var ieintereset plasu lasitaju loku, kam tuva vina personiba."( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
229 Caklais, Maris Prieksajuta Premonition Dzeja Poetry
Riga Liesma 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall Juris Petraskevics 
143pp. Translated by Ruth Speirs Almost as new. "...commitment expresses itself in tenderness as well as irony, but most often in a streak of compassion that feeds his poetry like an underground stream." (A. Ivaska) " Dear reader, set your watch by Caklais's clock. What time is it.... by Caklais's.. it is The Hour of the Hedgehog, the Second of the Grasshopper..."( Andrei Voznesensky) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
230 Caklais, Maris Milnieks Atgriezas Noziegumvieta Tris Gadu Dzejoli 1987-1989
Riga Zinatne 1989 Soft Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Daiga Brinkmane 
163pp. Very good clean copy ,very slight crease to top left cover. "Ja visu Caklo varetu vertejosi savilkt kopa, tad butu jasaka, ka katru reizi, kad vins sava koncentretiba un poetiskaja precizitate sasniedz augstako pakapi, mums ir darisana ar izcilako, ko latviesu lirika ir devusi pedejas dekades." (R. Muks) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
231 Caklais, Maris Divi Dzivi Zaldatini Un Citas Pasakas
Riga Liktenstasti 1996 Pictorial Hardcover Very Good + Sm. Octavo Agata Muze Signed by Author
70pp. 5 tipprd in colour plates. SIGNED by author with gift inscription: ar laba Gada velejumiem - Maris Caklais 21.07.97. Cakla pasakas domatas varbut gan vecakiem berniem var but nopietni pamacosas vai ari rotaligi vieglas, ka nu kura. Musdienigas pasakas par politiku, dzivi, zaki, govi un daudz ko citu. Saturs: Janis un Zile. Viena gara Janu nakts. Kakisa atgriesanas. Divi dzivi zaldatini. Pasaka par Ziemelskotijas kalnu zaki. Tris viri no Vulgarijas. Akmens tavas alas prieksa-. Par Jani, Irbi un To Ziedu. Ziemassvetki, sturamaja, sniegs. Petera Pelna Lieldienas. Jautra govs. Puika, kas pazaude-ja brinumu. xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
232 Caklais, Maris Izaicinajums Pirma Latvijas Valsts Prezidente Vaira-Vike Freiberga
Riga Petergailis 2003 Pictorial Cover Very Good + 
367pp. Illustrated. Nine page summary in English about the first woman president of Latvia. " Kerties pie prezidentes Vairas Vikes-Freibergas ir izaicinajums, ko tikai Caklais atbilstosi savam spejam var veikt - ar savu bezbailibu un energiju. Un, protams, ar savu radoso dzejnieka izdomu, izpratni un empatiju, kas pa laikam neatsakas no ironijas un atkapes no parliecigas musu ... politikes pargaismosanas" (J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
233 Caklais, Maris Vini Dejoja Vienu Vasaru Dziesmuteksti
Riga Liktenstasti 1996 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Signed by Author
174pp. Covers show the very lightest of mild wear. A very good, clean, tight copy. Presentation inscription SIGNED by Caklais. "Agros gados kads kolegis man pavaicaja: "Vai tev patiesam negribas, lai tavi dzejoli tiktu komponeti?" un man bija jaatzistas, ka nekad par to neesmu domajis. Gadu gaita tomer viens otrs komponists ir pieversies maniem tekstiem, un tagad, paklausot «Liktenstastu» aicinajumam, tekstus apkopojot, biju parsteigts, ka dziesmu pa siem gadiem sakrajies visai daudz. Te esmu atlasijis kadus simt tekstus. Atskaitot paris dziesmu, kuras esmu sacerejis gatavai muzikai, parejie mani teksti ir - dzejoli ka jau dzejoli." (Autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
234 Caklais, Maris Cilveksauciena Attaluma
Riga Liesma 1984 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
135pp. Some slight edgewear, else a very good, clean,tight copy. "Dzimtene un tas liktenis ir vienmer bijis svarigs temats Cakla dzeja.--"Nakotne ir neaprekinama, un nav neiespejams jauns uzliesmojums" (113. lp.). Te nak prata Rolfa Ekmana noverojums, ka latviesu dzejnieki, kas raksta par vesturi, biezi doma par tagadni." (A. Bjornson) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
235 Caklais, Maris Cilveks, Uzarta Zeme Dzeja
Riga Liesma 1975 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
100 pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED. Ar autora parakstu un ar veltijumu fantastikas keramikim Dzinraram Mezulim autora rokraksta." Vina pirmais krajums "Pirmdiena" bija pirmais visa peckara literatura bez retorikas --- bez rapsanas tiesnesa tribuna " --- "Cakla dzeja viss atrodas nerimtiga kustiba. Tacu si pasaules mainiba neatgadina nedz Vaciesa Visumu satricinosas svarstibas, nedz ari Ziedona "atrumu es cildinu ka svetu". Drizak debijas krajuma teiktie vardi par to, ka viss plust un mainas, attiecinami uz visu Cakla dailradi" (G. Berelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
236 Caklais, Maris Zalu Diena
Riga Liesma 1972 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
114pp. A very good, clean, tight copy. Ziedona asketiska trausluma un formas koncentracijas vieta Caklais tiecas uz valoda ieslepta materiala atbrivosanu, operejot ar dzejas gleznam, sintakses dotajam iespejam, ar vardiem pasiem musu daudzie locijumi, divdabji utt. gandriz izlutina ar savu bagatibu" (G, Irbe) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
237 Caklais, Maris Desmit Milas Dziesmas Rigai Zehn Liebesgedichte An Riga Ten Love Songs To Riga
Riga Petergailis 2000 Hard Cover Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall Varuzs 
67pp.Illustrated - 10 tipped in colour plates by Varuzs Karapetjans. Text in Latvian, German Russian and English. An attractively published paen celebrating Riga. "The subject of this book is Riga - Riga, a Hanseatic city and treasure trove of art nouveau; a city that for centuries has been a dynamic intersection of roads and cultures; a city coveted and conquered, treasured and protected. The paintings by Armenian poet Varuz echo and further enhance the poetry." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
238 Caklais, Maris Kurzemes Klade Dzejoli
Riga Liesma 1982 Very Good + 
118pp. A very good, clean, bright, tight copy. " --atklasme skaudri turpinas: "Es esmu bagats - man pieder viss, Kas ar mani nav noticis." Ar so apliecinajumu sakas dzejolis 37. lp. krajuma Kurzemes klade, --Maris Caklais ir patstavigs, noturigs, ikdienradoss. Vinam piemit ne tikai varda dzirde, bet ari oza, tauste, izgarsot speja. Varda apspeles un izspeles prieks--" (V. Toma) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
239 Caklais, Maris Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996.
Riga Liktenstasti 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
156pp. "Gramata pavisam kopa ieklautas tuvu pie piecdesmit esejas, -- sniedz vertigu liecibu un parskatu par noskanojumu un notikumiem nevien Latvija, bet ari citas kadreizejas Padomju Savienibas republikas, un to saturs attiecinams nevien uz virsraksta mineto laika posmu, bet tiesi vai netiesi uz visiem garajiem okupacijas gadiem." ( B. Surmane) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
240 Caklais, Maris Gaismas Kungs Jeb Saga Par Gunaru Birkertu
Riga Petergailis 2002 Pictorial Hardcover As New 
258pp. Photographs. English summary by L. Muizniece. "Caklais ielukojas Gunara Birkerta personibas tapsana, kura liela nozime bijusi tevam, literaturas zinatniekam Peterim Birkertam, un matei folkloristei Marijai Saulei-Sleinei. Aizraujosi autors stasta par G. Birkerta studiju gadiem, celu no pirmajiem projektiem Sarinena un Jamasaki meistardarbnicas lidz pat patstavigi projektetam pasaules atzinibu guvusam ekam. Nozimiga vieta gramata atveleta Latvijas Nacionalas bibliotekas celtniecibai. Visu gramatu caurvij gimenes, liktens, darba un vietulibas temas, ka ari lidz sim neredzets fotomaterials." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
241 Caklais, Maris Mana Majas Lapa Tavai Majas Lapai
Riga Janis Roze 2000 Pictorial Hardcover Almost As New 
94pp. Ownership initials and date on tp, else an almost as new copy, clean, tight, bright. 2000 g. Laligabas apbalvota dzejas gramata.. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
242 Caks, Aleksandrs Matiss, Kausu Bajars Dramatiska Poema, Ari Jautra Spele Ar Cetriem Likiem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
348pp. Some slight creasing of rear dj. panel cnr, otherwise a bright, tight, clean copy. "No nepublicetiem A. Caka manuskriptiem." [ pec Liesmas 1972 g. izdevuma] "Matiss ir viens no butiskajiem darbiem dzejnieka atstata mantojuma, intelektuali noslogots darbs ar aktualu sabiedrisku skanejumu..."[ R. Ekmanis] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
243 Caks, Aleksandrs Muzibas Skartie Veltits Latviesu Veciem Strelniekiem
Stockholm Daugava 1950 Hard Cover Good No Jacket 
414pp. Covers slightly yellowing; interior all clean and tight. A presentation copy: handwritten on ffe. "Saulaines dienas Silmacu saimniecei- novel Silmacu saime" followed by some thirty individual signiatures on the following page. ( one of which appears to be an I. Gubina) A curious memento of a bygone time. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
244 Caks, Aleksandrs Mana Riga Dzejoli Un Poemas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1961 Hard Cover Very Good + Very Good + Niklavs Strunke; Romans Suta 
263pp. Illustrated. Cover by A. Eglitis; three illustrations by R. Suta ( Poema par ormani) and ten by Strunke ( Umurkumurs) Ar sakartotaja, Jana Rudzisa piezimem pecvardos. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
245 Caks, Aleksandrs Tikai Tevi Dzeja Rigai Only You Poem For Riga
Riga Jumava Hard Cover Almost As New Very Good + 
15 poems by Aleksandrs Caks translated into German, English, Russian, French, Spanish and Swedish15 dzejoli tulkoti vacu, anglu, krievu, francu, spanu un zviedru valoda. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
246 Cakuls, Janis Livonijas Romas katolu Baznicas valsts XIII-XVI gs.
Riga Rigas Metropolijas Kurija 2007 Soft Cover Very Good + 
264pp. Maps, illus. 500 copies. "Sis gramatas autors ir iecerejis no dazadam vestures gramatam un hronikam atlasit faktus, kuri attiecas uz musu sentautas vestures periodu no 13. - 16. gs. un laut katram individuali spriest par so faktu saturu, laut secinat - vai sai perioda musu sentauta bija personiski un saimnieciski briva tauta ar plasam pasvaldibas tiesibam, vai vacu kolonija un septinsimt gadu verdzibas sakums, ka dazi vesturnieki to apgalvo. Tads ir sis gramatas merkis." ( Rigas Metropolijas kurija) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
247 Calitis, Juris 7 Sprediki
Riga Klints 1997 Soft Cover Very Good + 
31pp. Very good, clean, bright copy. "Spredikiem piemit dzila gudriba, vienkarsiba un tiesums, tapat ka macitaja personibai, kas ir briva no svetuligas izliksanas. Si gramatina Septini sprediki ir neliels ieskats evangelija vesti, ko apliecina teologa un macitaja Jura Calisa sprediki." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
248 Caune, Andris Editor in Chief Holokausta Izpetes Problemas Latvija The Issues of the Holocaust Research in Latvia Starptautiskas Konferences Referati 2000 Gada 16.-17. Oktobris, Riga Un Petijumi Par Holocaustu Latvija Reports of an International Conference .... And the Holocaust
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2001 Paper Cover Very Good + 
406pp. A very good, clean, tight copy. publication devoted to the issues of the Holocaust research in Latvia was published in Latvian and English. The volume comprises reports and materials of 24 historians of the international conference "The Issues of the Holocaust Research in Latvia" held on 16 - 17 October 2000 in Riga, as well as the most recent findings related to the Holocaust issues in Latvia." Latvijas Vesturnieku Komisijas raksti 2. sejums 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
249 Caune, Andris Editor In Chief Latvija Otraja Pasaules Kara Latvia in World War II Starptautiskas Konferences Materiali 1999 Gada 14-15 Junijs, Riga Materials of an International Conference 14-15 June 1999 , Riga
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2000 Paper Cover Very Good + 
389pp. A very good, clean, tight copy. Papers presented in both Latvian and English. The Latvian language papers are comprehensively summarised in English. The English Language ones are left in their original. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
250 Caune, Andris. Editor in Chief Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā 1941-1945 : starptautiskās konferences referāti 2003. gada 12.-13. jūnijs, Rīga = Latvia under Nazi German occupation 1941-1945 : materials of an international conference, 12-13 June 2003, Riga
Riga Latvijas vestures instituta apgads 2004 second Harccover very good + 
229pp. A very good,clean, bright, tight copy. Series: Symposium of the Commission of the Historians of Latvia, v. 11. Contributions in Latvian or English; summaries in Latvian, English, or German. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
251 Cedrina, Inara Starpa Dzejoli Kokgriezumi
Porter Roast Pigeon Press 1979 Paper Cover Very Good Signed by Author
103pp. Illustrated with b&w engravings by the author, Some very slight spotting to rear cover, else a very good, clean, tight SIGNED copy. Pazistama ari ka vispusiga maksliniece, kokgriezeja un grafike, vina ir publicejusi savus dzejolus un isprozu periodika un divas antologijas un ir seviski pieversusies tulkosanai, iegudama Kolumbijas Universitates atzinibu par V. Belsevicas dzejolu tulkojumiem un publicedama savus atdzejojumus daudzos literaros izdevumos. Vina ir jau izdevusi divvalodu gramatinu ar Astrides Ivaskas dzejas tulkojumiem (At the Fallow's Edge, 1981) un Alberta Bela romanu angliska tulkojuma (The Inspector, 1982)." (A. Bjornson) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
252 Ceichners Alfreds Latvijas Bolsevizacija 1940-1941
(East Lansing) Gaujas Apgads 1986 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
594pp. Photographs. A very good tight clean unmarked copy with some very light vertical creasing to spine. Reprint of the 1944 edition "... a firsthand contemporary account written during the German occupation, and although extremely valuable for facts and particulars must be used judiciously because of its strong pro-German slant."(Valdis O. Lumans, Latvia in World War II) xxx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
253 Celmina, Helene Women in Soviet Prisons
New York Paragon House 1985 Hard Cover Almost As New Almost As New Helene Celmina Signed by Author
238pp. Author's drawings. SIGNED and inscribed by author on tp. "Cien A. Berzinai Pateiciba par lielo darbu Helena Celmina" Includes publisher's promo. Celmina served from 1962 to 1966 in a Soviet labor camp for intent to disseminate anti-Soviet material - expelled from the USSR, she has now brought the personal tale of her prison experience to the Western reader. The episodes and people she describes vividly depict the life of a woman prisoner during that period and reveal much of the system and the prison subculture. As a Latvian, she holds some contempt generally for the Russians, but her account of hardship is almost understated 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
254 Celms, Arveds, Noritis, Rudolfs, Zvejnieks, Karlis. Editors Ventspils 700 Rakstu Un Atminu Krajums.
Toronto Ventspils 700 Gadu Jubilejas Atdzimsanas Iniciatoru Grupa 1990 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
203pp. 500 copies. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata--- kulturvesturiski dokumenti, atminas par Ventspili, daudz cittur nekur publicetu uznemumu ---" "Mes varam but lepni uz savu pilsetu un saviem braliem un masam, kas tur dzivoja un dzivos." (Red. kol.) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
255 Cencu Jezups (Jezups Kindzulis) Piters Vylans Romans Nu Latgalos Atmudas Laikim
Munich Latgalu Izdevniceiba 1967 Hard Cover Very Good Jonis Trups 
560pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Spine bottom shows some bumping. Literaturvesturnika Mikela Buksa ivods Mokslinika Jona Trupa voks un ilustracijas. "Lasut Piteri Vilanu var igyut daudz bogoteigu atzinu un varojumu. Kas gribes igyut pilneigoku un plasoku skotu porkrivosonas un parpulosonas vaicojmus, tam romans "Piters Vilans" byus tikpat ka autentisks oluts. Sis dorbs tacu ir un palik personeigu atminu un piredzes talojums. Un kai taids tys ir vinreizeigs." (M. Bukss) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
256 Chamiso, Adalberts Fon Petera Slemila Brinumainais Stasts
Riga Zelta Abele 1943 Paper Cover Very Good Janis Plepis 
102pp. A very good clean unmarked copy with the war effort blue stamped dedication on the half title Adalberts fon Camisso (1781-1838) "Vispazistamakais vina darbs ir "Petera Slemihla brinumainais stasts", kas stasta par identitates pazaudesanu ka vienu no sapigakajiem faktiem emigranta pieredze, ko vins ka francuzis bija pats personigi piedzivojis." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
257 Chamisso, Adalberts Fon Petera Slemila Brinumainais Stasts
Waverly Latvju Gramata 1960 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good + Janis Plepis 
102pp. Clear plastic dj. Original slipcase. No vacu valodas tulkojusi Anna Kalnina; Jana Plepja gravejumi koka. Otrais izdevums. Pirmais, Zelta Abele, Riga, 1943. Adalberts fon Camisso (1781-1838) "Vispazistamakais vina darbs ir "Petera Slemihla brinumainais stasts", kas stasta par identitates pazaudesanu ka vienu no sapigakajiem faktiem emigranta pieredze, ko vins ka francuzis bija pats personigi piedzivojis." (TVNET) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
258 Cherney, Alexander The Latvian Orthodox Church
Powys Stylite Publishing 1985 Trade Paperback Very Good 
119pp. References. A very good, clean copy. Small, light crease to top front cover " the [Latvian] Orthodox Church has often suffered persecution. This book traces the history of the Church from its beginnings..This book tells of the situation in the countries to which so many Latvians fled after the war, and there is a section on the major Orthodox churches in Latvia, illustrated with a unique series of photographs both of the exteriors and interiors. Many of these churches are now either destroyed or turned to secular use. There is also a chapter on the Orthodox Church in Lithuania, Estonia, Byelorussia, Finland and Poland." (Publisher) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
259 Cielava, Skaidrite Janis Kuga
Riga Zinatne 1992 Pictorial Cover Very Good + 
173pp. Illustrated with many colour and b&w photographs of Kugas work. A very good, clean, bright, tight copy. " Monografija veltita latviesu nacionalas scenografijas pamatlicejam, Latvijas Makslas Akademijas profesoram Janim Kugam ( 1878- 1969) Liels ir makslinieka devums 20-30 gadu latviesu operas un dramatisko teatru skatuves ieterpu bagatinasana." ( Zinatne) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
260 Cielens, Felikss Baltijas Starptautiska Problema
[ Eslingen ] V. Blumberga Apgads "Burtnieks" 1948 Paper Cover Very Good 
63pp. Age yellowing to cover with minimal wear to extremities, pages uniformly aged, else a very good, clean, unmarked copy. "Rakstot so apceri, mani nevadija nekadi sauri politiski merki, mani vadija tikai nacionali motivi: noskaidrojot musu valsts pagatni, sekmet tas atjaunojumu un nodrosinajumu nakotne. Protams, sai apcerejuma izteiktas domas ir ne tikai skaidrotajas, bet ari kritiski vertetajas. Un loti negativi vertejot musu valsts arpolitikas beigu celienu ------" (Felikss Cielens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
261 Cika, Vilis; Smits, Arnolds Sporta Smaids Fragmentari Notikumi No Neatkarigas Latvijas Sporta Dzives Pirmsakumiem Lidz Musu Dienam
Toronto Sporta Apskats 1961 Pictorial Cover Very Good + 
207pp. "Sporta smaida notikumi ieterpti tris nodalas: Zem brivibas koroga, Svesinieku juga un Plasaja pasaule. --- Sporta smaida vertibu vairo -- tiesi tas, ka autori nekur nemegina notikumus un personas ne slavinat, ne pelt, ne moralizet, ne macit. Telots tiesi un objektivi. Slavejama ari prasme izteikties - smaidit priecigak vai skumjak. Jo viss jau ta bijis. To nevaram vairs parmainit. ( Z.Barda) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
262 Cikagas Latviesu Strelnieku Kopa Strelnieks Nr. 28-33 Zurnals Latvijas Un Baltijas Valstu Militarai Un Politiskai Vesturei
Chicago Cikagas Latviesu Strelnieku Kopa 1972 Paper Cover Very Good 
313pp. Some very light creasing to front cover leading edge, else a very good, clean, sound copy Kamdel Latvija un Baltijas valstis gaja boja; Latviesu Strelnieku cinu viltojumi no komunistu vesturniekiem; Ienaidnieka puse- notikumi Krievijas pilsonu kara un vel citi raksti. "Zurnals Strelnieks, ko izdod Cikagas latviesu strelnieku kopa, ir viens no tiem trimdas publicejumiem, kas censas teikt "tikai patiesibu, bez jebkadas klanisanas un lasitaju maldinasanas", turklat drosa un nereti skarba valoda." (R. Ekmanis) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
263 Cimdina, Ausma Brivibas Varda Biografiska Apcere Par Vairu Viki-?Freibergu
Riga Jumava 2001 Pictorial Cover Almost As New 
242pp. Numerous photograps. Bibliography A very good, almost as new copy. "Pamata materials gramatai ieguts sarunas ar Freibergu. Prezidentes bernibas un jaunibas dienu apraksts ir vinas pasas, un sim periodam veltitajam nodalam ir velak papildinatas dienasgramatas raksturs." 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
264 Cimdina, Ausma In the Name of Freedom President of Latvia Vaira Vike-Freiberga
Riga Jumava 2003 Hard Cover Fine Fine 8vo - over 7¾ 
250pp. Photographs. Fine. "Cimdina does an excellent job illustrating the president's war-torn childhood and how it molded her into the women she is. --There are moments when she goes so far as to almost deify the president. --The book's strength is its raw material - direct interviews, powerful excerpts from speeches, publications and poems, official documents, and poignant photographs " (E.Celms) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
265 Cimermanis, S (editor) Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs
Riga Zinatne 1978 First Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
226pp. In Latvian. Extensively illustrated with colour, black and white photographs and line drawings Bibliography. A comprehensive work on the open air ethnographic museum of Latvian farm buildings and their contents. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
266 Cimermanis, S Editor Latvijas PSR Vestures Un Kulturas Pieminekli Aizsardziba Un Izmantosana
Riga Zinatne 1988 Hard Cover Very Good + Sm. Octavo 
186pp. Illustrated with linedrawings, plans and color plates. Preservation of ethnographic architectural objects. "Autori stasta par vestures piemineklu aisardzibas un izmantosanas visparigiem principiem, par arheologijas, arhitekturas, vestures un tautas celtniecibas pieminekliem Liepajas rajona." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
267 Cirulis, Janis Muzikanta Piezimes
Toronto Literatura 1961 Hard Cover Very Good Very Good Ed Dzenis (cover) 
256pp. Dj. with some light wear, encosed in mylar protector. Front and rear endpapers show some light tape residue, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Autora atminas lidz Otra pasaules kara beigam. " Komponists, muzikas kritikis un pedagogs. No agras jaunibas macas vijoles speli (no 1919. g. stude to Latvijas konservatorija), tacu Pirmaja pasaules kara gutais rokas ievainojums liek vijoli atstat, un 1921. g. Cirulis iestajas Latvijas konservatorijas kompozicijas teorijas klase. Lidztekus ar 1922. g. pieversas muzikas kritikai, kura kl,u-st par vin,a galveno darba lauku. Daudz stradajis ari par dziedasanas skolotaju un teoretisko prieksmetu pasniedzeju muzikas skolas, Rigas Skolotaju instituta (1936-1937) un Cesu Skolotaju instituta (1938-1940), kur vaditi ari kori. 1944. g. devies kara begla gaitas, vadijis latvieu korus Vacija, pec tam Kanada (50. gados Hamiltona, 60. gados Toronto), bijis virsdirigents tris pirmajos Latviešu dziesmu svetkos Kanada." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
268 Comfort, Alex; Translated By The Koka Shastra Being the Ratirahasya of Kokkoka and Other Medieval Indian Writings on Love
New York Stein and Day 1965 Laminated Boards Very Good + 
171pp. Some light tanning to edges, else a very good, clean, tight copy. Translated and with an introduction by Alex Comfort. Extensive introduction by W. G. Archer"The Koka Shastra is to medieval literature what the Kama Sutra was to ancient (Literature). This translation, which preserves the flavour of joy in the original, exposes the reader to a culture which accepted sexuality and its exploration as part of the good life" ( publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
269 Courtois, Stephanie (et al) The Black Book of Communism Crimes, Terror Repression
Cambridge Harvard University Press 1999 Hard Cover Almost As New Almost As New 
857pp. Translated from the French. A very good, clean, bright, tight copy. " ... reveal the actual, practical accomplishments of Communism around the world: terror, torture, famine, mass deportations, and massacres. Astonishing in the sheer detail it amasses, the book is the first comprehensive attempt to catalogue and analyze the crimes of Communism over seventy years." Heavy book,additional postage required. Please contact trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
270 Cveigs, Stefans (Zveig, Stefan) Degosais Noslepums Noveles
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Good + Good + 
184pp. [includes a three page list of titles available from the publisher] Dj. worn at t&b of spine with some edgewear, otherwise a clean tight copy. Translated by Valija Brutane. Cetras noveles: Degosais noslepums; Bailes; Majasskolotaja; Fantastiska nakts. "Vina noveles negarlaiko, tiesi otradi - aizrauj, jo psihologizesana rakstniekam nav pasmerkis, bet allaz izaug no kada konkreta, spilgta un interesanta notikuma, realam cilveku savstarpejam attiecibam" (B.Gudrike) 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
271 Dagis, Janis Prezidents Karlis Ulmanis Latviesu Tautas Apvienotajs
Fraternitas Rusticana 1975 Hard Cover Very Good + 
3 vols. published 1975;1981;1986. 576pp.; 606pp.; 598pp. Photographs. "...aptver laiku no 1934. gada 15. maija lidz Latvijas okupacijai 1940. gada rudeni. Prieksvesture jau sakas 1933g. rudeni. ...vesturiskos notikumus vislabak raksturo prezidenta Karla Ulmana teiktas runas un daudzie likumi." Heavy set. 2.5 kg.will require some additional shipping. 
Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
272 Daktere - Duhanovska, Ingrida Muzikas Maigais Speks Monografiska Eseja Par Pianistu Arturu Ozolinu
Riga Muzika Baltika 2002 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
146pp. Photographs. SIGNED by the author "Gan pasa pianista un vina skolotaju, gan lidzgaitnieku un domubiedru atminas, gan kritiku vertejums un mana radosaja sadarbiba guta pieredze ir ka krasaini stiklini, kuri, prasmigi kopa salikti, veido spozas un sarezgitas mozaikas rakstus. Tajos izgaismojas Artura Ozolina dzivescela skautnes - pilnas daudzkrasaina spozuma, skaudras tragikas un nerimstoas dzivotgribas." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
273 Dalailama, Vina Svetiba [Dalai Lama] Ar Atvertu Sirdi Ka But Lidzjutigam Katru Dienu
Riga Atena 2003 Hard Cover Very Good + 
155pp. Very good, almost as new, clean, tight, bright copy. Translated into Latvian by Paula Praulina. " Es loti ceru, ka sis mazas gramatinas lasitajs iegus sev izpratni par budismu un daziem galvenajiem panemieniem, ka budisma praktizetaji vairo lidzjutibu un gudribu sava dzive. Panemieni, kas aprakstiti gramatas nodalas, ir no trim budisma svetajiem tekstiem." (V.S. Dalailama) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
274 Dals, Roalds [Roald Dahl ] LDM
Riga Zvaigzne ABC 2005 Pictorial hardcover Very good + Kventins Bleiks [Qwentin Blake ] 
209pp. A very good,clean, bright, tight, unmarked copy. " Kad Sofiju nakts vidu kads milzu radijums izzog no gultinas, meitenei skiet, ka ir pienacis vinas pedeja stundina..... Par laimi, vainigais izradas LDM jeb Lielais Draudzigais Milzis, nevis kads no sausminajosiem milziem cilvekedajiem, kas siro ap pasauli. Sofija sadraudzejas ar LDM, un vini izdoma, kaka atbrivot pasauli no asinskarajiem milzeniem" (izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
275 Dangavs, Talivaldis Strandejuso Sala Stasti
Toronto Daugavas Vanags 1967 Hard Cover Very Good + Alfreds Jaunzems (cover) 
599pp. Neat ownership signiature on t.p. "Dangava prozai raksturigi savdabigi Dienvidamerikas vides un cilveku verojumi, intelektuali un nereti ari jutekliski piesatinata izteiksme, kas vietumis manieriga..." "vins izcela nogrimuso Dienvidamerikas teiksmaino zvanu, kura skanas daudzbalsigi atbalsojas vina stastu un novelu krajuma." (Ed. Keiss) Heavy book. Some additional postage required. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
276 Dankere, Irma Maz Tu Man Soliji .... Atminas
East Lansing Gauja 1982 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
579pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Irma Dankere savas atminas Daudz tu man soliji... izveleleusies runat par laimigakam dienam gimenes dzive pirms un pec kara, samazinot kara gadu aprakstu lidz apmeram pusotrai lappusei." ( a. Ezergailis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
277 Dankers, Oskars No Atminu Pura
Toronto Daugas Vanagi 1973 Hard Cover Very Good + Very Good Dore Dankere - Rienstra 
249pp. Photographs, Very good, clean, tight copy. Dj. vg. Presentation inscription on half titlepage. ".... gramata par Gen. Dankera pasrocigi rakstitam atminam par vina jaunibu, Kara skolu, Pirmo pasaules karu, Atbrivosanas cinam un dzivi latvija miera laika ...." Klat ari vairakas vina pasparvaldes un velaka laika runas. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
278 Dankers, Oskars Lai vesture Spriez Tiesu
Toronto Latvis 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
"Pec visparejas un sen zinama vacu un krievu liguma un to seku apskates autors loti konspektivi pieskaras saviem generaldirektora gadiem. No gramatas mes iegustam visai detalizetu informaciju par 191pp. Dj, very good; a very good, clean, tight copy. "Dankera dzivi internesanas nometne pec Vacijas kapitulacijas ----- bet tas, kapec si gramata tika rakstita un publiceta - autora pieredze ka vacu okupacijas varas izraudzitai personai kontaktam ar latviesiem - tur ir maz un virspusigi skarts." (A. Balodis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
279 Dante, Alighieri Dieviska Komedija
Riga Valtera Un Rapas Akciju Sabiedribas Apgads 1936 Hard Cover Fine Gustave Dore; Niklavs Strunke 
498pp. Illustrated. N. Strunke's portrait of Dante with all the other illustrations by Dore. A FINE copy. Tulkojis J. Masens Prof. K. Strauberga redakcija Revidets otrs iespiedums. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
280 Dardedzis, Janis Latvju Dievestiba Iss Parskats Latvian Religion an Outline
New York Nujorkas Dievturu Kopa 1968 Paper Cover Very Good 
47pp. Some light wear to cover, else a very good copy. Bilingual overview of of the Latvian folkloric non Christian religion as understood by its practitioners, the Dievturi. (Godholders) Similarities between the ethos of the Latvian Dainas and the Indian Vedas have been observed. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
281 Daukste - Silasproge, Inguna Latviesu Literara Dzive Un Latviesu Literatura Beglu Gados Vacija 1944-1950
Riga Zinatne 2002 Paper Cover Very Good + 
421pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Nometnu laika tapusi latviesu literatura musdienu lasitajam ir liecinajums par trimdinieku pardzivojumiem un ceribam. Autore uzskata, ka literarie darbi begliem simboliski aizstaja zaudeto tevzemi, dzives un valodas tespu. Latviska kulturas dzive tika kopta ar skolam, baznicam, laikrakstiem, literariem menesrakstiem, gramatniecibu, sarikojumiem, teatra un dziesmu dienam, maksla izstadem. Vacijas nometnes pardzivotais laiks bija aizsakums talakajam, loti butiskajam trimdas aktivitatem latviesu pasapzinas stiprinasanai." (Diena) " Nometnu laika tapusi latviesu literatura sodienas lasitajam klust par savdabigu no tevzemes skirta latviesa svesuma izjutu, pardzivojumu, sapju un ceribu, izmisuma un ilgu dokumentu" ( izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
282 Davidsone Irena Rigas Darzi Un Parki
Riga Liesma 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
159pp. Colour photographs. Garden diagrams. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata stasta par Rigas darzu un parku iekartosanu, sakot ar 18. gs. lidz musdienam, par dazadu laikmetu apstadijumu stilistiskajam ipstnibam, par izcilako latviesu darza arhitektu radoso darbibu. Liela uzmaniba veltita ari jauno mikrorajonu apzalosanai, pilsetas zalas zonas attistibas perspektivam." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
283 De Boss, Jean [Jean De Beausse] Francu Diplomata Piezimes Latvija [Carnets D'un Diplomate Francais En Lettonie 1939 1940]
Riga Liesma 1977 As New 
198pp. As New. A Biligual edition. Text in both Latvian and French "1938. gada decembri [Zans de Boss] stajas darba Francijas sutnieciba Latvija ka pirmais sekretars ----- bija energijas parpilns un zinatkares cilveks, kurs centas izpetit visu par so zemi, kura bija norikots stradat, par tas vesturi un iedzivotajiem. Vins regulari rakstija dienasgramatu, kaut vai dazas rindinas diena, tacu, kad notikumi bija nozimigi, vins atgriezas pie isajam piezimem un izversa tas plasak, lai gan nekad nebija domajis tas publicet." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
284 De St. Eksiperi Antoine De Saint-Exupery Nakts Lidojums (Vol De Nuit)
Orebro Parnass 1950 Hard Cover Very Good No Jacket 
103pp. Small Octavo. Tiny stain. pp. 102/3 else a very good, clean, tight copy No francu valodas tulkojusi Dagnija Sleiere. Ar Andre Zida ievadu. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
285 Deighton, Len Fighter The True Story of the Battle of Britain
London Jonathan Cape 1977 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
304pp. Numerous photographs, two colour diagrams, maps, bibliography and index. Previous ownership on fep, else an attractive, clean, bright copy enclosed in mylar dj. protector. An extensively researched book with an introduction by A.J.P. Taylor. "For the first time the battle is described as much from the German as the British point of view" ( Publisher) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
286 Dekters ( Donats Murnieks) Dorvas Cima Laudis
P/s Latgalu Izdevnieciba 1970 Hard Cover Very Good + Jonis Trups 
422pp. A very good, clean, tight copy Scarce. incudes Latgalian Books And Periodicals General Catalogue 1970. Latgaliski. " Nu Dorvas cima laudim var sprist vyspori par Latgolas cylvaku, kaids ir bejis tymus laikus un valok, ar vysom jo vojeibom un lobajom pusem, ar jo dumosonas veidu un dzeives irazom." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
287 Delins, Emils 69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem
Melbourne Australijas Latvietis 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + 
158pp. Clear plastic dj. A very good, clean, bright, tight copy. Zurnalista un diplomata Emila Delina pasaules celojuma noverojumi un vertejumi par trimdas latviesiem. " Lielais jautajums tagad ir tas, vai si kopibas sajuta musu vidu patures virsroku nakamajos trimdas 20 gados --- Sai gramata sakopotie cela iespaidu telojumi varbut palidzes atbildet dalu uzdoto jautajumu." ( Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
288 Derums, Vilums Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija
Riga Zinatne 1978 Pictorial Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
243pp. Photographs A very good copy "---gramata neapsaubami uzlukojama par ieverojamu ieguldijumuBaltijas, seviski Latvijas iedzivotaju paleopatalogija. Ta var intereset ne tikai medecinas vesturniekus, pataloganatomus, etnografus u.c. specialistus, kas nodarbojas ar seno laiku vesturi un paleopatalogiju." (V. Kaneps) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
289 Diena ( Compiled by) Stasti. Prozas Lasijumi Klatiene Un Neklatiene Dienas Gramata 2008
Riga Dienas Gramata 2008 Soft Cover New 
117pp. NEW in original shrinkwrap. "Kopskaita - 14 autoru. (J. Einfelds;G. Ignats; I Jansone; A. Kolmanis; I. Maimane; M. Mikulans; M. Pervenecka; I. Plume; D. Ruksane; Z. Skujins; K. Ulberga- Rubine; E. Venters; J. Zvirgzdins; I. Zolude.) Lielakoties stastus jau biju lasijis vai dzirdejis, tapec soreiz gramata vairak intereseja ka isprozas "skersgriezums" - ko labu/sliktu Stasti vesta par pasreizejam norisem latviesu stastnieciba." ( G. Berelis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
290 Disney, Walt Donalds Daks Jubilejas Komiksu Gramata
Riga Egmont Latvija 2004 Pictorial Hardcover Almost As New 
79pp. No Danu valodas tulkojusi Egita Dardeta Almost as new condition. "Par godu slavena pilena Donalda Daka dzimsanas dienai izdevnieciba "Egmont Latvija" laidusi klaja gramatu "Donalds Daks. Jubilejas komiksu gramata". saja krajuma - 7 aizraujosi stasti no Donalda dzives. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
291 Dorling Kindersley 1001 Jautajums Un Atbilde Dabas Pasaule, Zinatne Un Izgudrojumi, Vesture, Sports Un Atputa
Riga Jumava 199 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated in colour. A very good, clean, tight, unmarked copy. Lower corners lightly bumped. Translated into Latvian by Uldis Silis. " Vai gribat parbaudit savas zinasanas, atbildot uz 1001 jautajumu par daznedazadam temam - auglu un dzivnieku valsti, Pasaules vesturi,, zinatnu izgudrojumiem un sportu? Daudz priecigu mirklu maziem un lieliem! (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
292 Dreifelds, Juris Press Perspectives: Latvia
Canadian Committee for Human Rights in Latvia 1981 Second Revised Edition. Paper Cover Very Good 
68pp. Contemporary international (English publications) newspaper clippings concerning the illegal occupation of Latvia and the other Baltic States by the USSR. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
293 Dreimane, Valda Udens Raksti Dzejoli 1960-1970
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good 
92pp. "Valda Dreimane ir variga smalko, atskirigo jutu notonejumu paraditaja vardos un skanas. Tikai vienu trapigi izveletu izsaucienu variejot, dazkart vina spej savu dziesmu no priecigas tonkartas parslegt skumjaja...Dzejniece ierosina minet muzigos jautajumus, bet atbildes lauj rast lasitajam pasam - ir celrade, bet ne pamacitaja" [G. Ikona] 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
294 Dreimane, Valda Kad Beg Putni
Vesteras Ziemelblazma 1978 Soft Cover Very Good + Maira Reinberga-Dreimane Signed by Author
88pp. A very good, clean copy. SIGNED " Valda Dreimane Bostona dz. sv. 1978.g. 3. jul". " Kad beg putni ir izsmalcinata, kontemplativa verotajas noskanu un izjutu dzeja, kam cauri stravo biezi varda nesauktas vertibu noradnes un mainas." (E. Zuzena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
295 Dreimanis, P(eteris) Latvju Tautas Attistiba Un Nacionalisms Rakstu Krajums
Toronto Toronto Latviesu Nacionala Apvieniba Kanada 1968 Paper Cover Very Good + 
52pp. A very good, clean, tight unmarked copy. Pardomu krajums. Saturs: Ievadvardi. Eiropas gars. Dzimtene un tautiba. Latvju tautas attistibas vide. Vesturiska dzives gultne. Dzimtenes nozime. Individualisma nozime latvju tautas augsupeja. Latviskie stravojumi. Latviskas vertibas. Kulturas jedziens un attistiba. Latvju tautas augsupeja. Nacionalisma veidosanasw. Nacionalo speku koncentracija. Nacionalo kulturu nozime. Latvju tautas valstiska patstaviba un kulturala attistiba. Latviska staja. xx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
296 Dreslers, Janis Sprukstins, Jefins Un Slimests Jana Dreslera Zimejumi Un Teksts Izlase No Zurnala ATPUTA
Los Angeles Helena Hofmane 1966 Paper Cover Very Good Janis Dreslers 
45pp. 250 copies. Cartoon caricatures. Izlase (reproduceta) no zurnala Atputa. "Pirmskara zurnala "Atputa" ilgu gadu garuma Janis Dreslers neiztrukstosi gandriz iknedelas burtnica ir klat ar savu Jefinu, Sprukstinu, Slimestu. Un ne tikai "Atputa" Ari zurnala "Musu Majas Viesis", laikraksta "Jaunakas Zinas", : "Te jau rikojies kads jefins" vai "Nu tas ir sprukstina darbs!" No latviesu sarunvalodas leksikas sos sugas vardus vairs lauka nedabut! Ja saka "jefins", tad karam skaidrs, ar ko darisana. Ar "slimestu" vai "sprukstinu" tapat."(liis.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
297 Dribins, Leo Latvijas Vesturnieku Komisijas Raksti 4. sejums. Antisemitisms un ta izpausmes Latvija Vestures Atskats
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2007 second hardcover Very Good + 
182pp. A very good, clean, bright, tight copy. Latvijas vesturnieku komisijas raksti 4. sejums. Nine page summary in English. Pirmā daļa apraksta antisemitismu vesturi tas vispareja izcelsme pasaule. Otra dla apskata antisemitisma vēsturi Latvijā. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
298 Dribins, Leo, Edited By National and Ethnic Groups in Latvia Informative Material
Riga 1996 Paper Cover As New 
78 + pp. Photographs, tables. A very good, as new copy. The introductory chapter sets forth a brief and overall description of the life of ethnic minorities in the Republic of Latvia between 1918 and 1940. This is followed by comments on the effects of the Soviet occupation on the country's etnic structure. Seperate chapters are devoted to the major national/ethnic groups in Latvia nowadays - specifically, the dynamics of their numbers, their professional occupations, their cultural activities, their numbers. ---" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
299 Ducmane, Kristine Naudas Laiki Latvija
Riga Lauku Avize 2013 Pictorial Hardcover NEW 
252pp. NEW Sealed in original shrinkwrap Extensively illustrated. "No mārkas un vērdiņa līdz latam un eiro. Latvijas vēsturē ir dažādi stāsti - viens no tiem par naudas laikiem, kas nākuši, gājuši, mijušies. Par dzintara krellēm, sudraba stienīšiem, monētām, kas, no zelta, sudraba kaltas, noderējušas ne tikai maksāšanai, bet arī uzkrājumiem un drošībai nebaltā dienā. Latvijas teritorijā lietota nauda, kas ceļojusi no Rietumeiropas, Skandināvijas, pat Tuvajiem Austrumiem. Līdz pat 20. gadsimtam, kad 1922. gadā, gudri un taupīgi saimniekojot, Latvija tika pie savas nacionālās valūtas - lata. Sudrabā kaltais pieclatnieks ar tautumeitas profilu kļuva par savdabīgu brīvās Latvijas simbolu. Arī atjaunotais lats ir mīlēts ne vien apgrozības naudā vai prestižajās jubilejas un piemiņas monētās, bet arī ikgadējos īpašās apgrozības latos, kas krājušies kolekcijās un daži pat kļuvuši par retumiem."" grāmata kopumā ir gan teicams vēstures ziņu avots, gan acu mielasts." 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
300 Ducmane, Kristine Apbalvojumi Latvijas Republika Decorations in the Republic of Latvia 1918-1940
Riga Latvijas Vestures Muzejs 1993 Pictorial Hardcover Very Good + 
104pp +[8].Colour photographs and line drawings. Unread. Text and pages clean, bright, tight. although cover lamination showing short vertical wrinkles.. Text in Latvian with captions next to illustrations in German, French, English and Russian. "Gramata stastits par Latvijas Republikas ordeniem un medalam, valsts iestazu un sabiedrisko organizaciju apbalvojumiem un atskiribas zimem. Gramata bagatigi ilustreta. xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2   3  4 5 6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie