Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
101 Baruss, Rita Mind Landscapes Poems And Drawings
Peterburough Touch and Go Studios 1981 Original Card Good + + Rita Baruss Signed by Author
30pp. Slight sunning. Top of spine has a small vertical 1.5 cm split. Otherwise a good ++ copy, clean and tight. Illustrated by the author. Signed by the author with a dedication to the recipients "- upon the stream/between the two extremes/ floats the eye of vision-" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
102 Barviks, Dzems (James Barwick) Vilka Ena (Shadow of the Wolf) Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Egils Hermanovskis (cover) 
276pp. Dj. shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright copy. " Velak neapbrunotais Me. 110 nogazas pie Glazgovas. Pec neilga laika ta tuvuma atrada ar izpletni nolaidusos vacu virsnieku ar lauztu potiti. Vinu aizveda aizveda uz slimnicu, kur vins - velak apgalvoja, ka vins esot Rudolfs Hess." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
103 Baskers, J.A. Et al. Latvija, Kur Tavi Deli
Riga Tevijas Sargs 2007 Hard Cover As New Large 8vo. 
536pp photographs, documents. An As New copy. "Gramata veltita Latvijas Republikas valstiskas neatkaribas atjaunosanas un valsts aizsardzibas strukturu izveides 15.gadadienai, ka ari visiem tiem, kas, parvarot lidz zobiem apbrunotu PSRS imperisko speku un vinu atbalstitaju pretestibu, ar nevardarbigam metodem to izcinija, pateicoties tautas vienotibai un sabiedrisko kustibu LTF, LNNK izvirzito idealu plasam atbalstam. Si gramata daudziem lasitajiem noteikti atsauks atmina notikumiem bagata Atmodas laika peripetijas, bet pirmajiem Latvijas armijas karaviriem un robezsargiem atgadinas neatkarigas valsts formejumu veidosanas pirmsakumus. Gramata varetu but noderiga visiem tiem, kas interesejas par Latvijas jaunako laiku vesturi, ieskaitot pasniedzejus un skolotajus, augstskolu studentus un vecako klasu skolenus, ka ari jaunos karavirus, kas tikai nesen uzsakusi dienesta gaitas." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
104 Baskevics, Arnolds Indrikis Cilveks Un Neredzamais Starojums Praktiska Rikstnieciba To Var Katrs
Riga Lidums 1996 Paper Cover Very Good Vasilijs Kovalovs 
79pp. Illus. "Daudzreiz palidzejis ar padomu cilvekiem, kur rakt akas, celt majas....vairaku gramatu un publikaciju autors par rikstniecibas, tautas dziedniecibas ... jautajumiem" No satura: Udens aderu starojumu iedarbiba uz cilveka veselibu...Udens aderu noteiksana ar redzi un tausti... Akas raksanas vietas noteiksana... uvc. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
105 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu
Riga Liktenstasti 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some light edgewear. Paper begining to show uniform ageing. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu aprindas, un ta ari vairakas lappuses veltitas saietiem, kur figure Velta Snikere, Ingrida Viksna , Andrejs Johansons, Valts Grevins un ari jau savu vietu musu literaturas elite nodrosinajusie Eglisi (Anslavs un Andrejs), Ilona Leimane, Caks, Adamsons. Par katru Bastjanim ir savs butisks vertejums" ( G. Zvejnieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
106 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules
Riga Liktenstasti 2006 Pictorial Cover Very Good + 
Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
107 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika
Riga Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good 
314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atrodama bagatiga viela petijumiem par trimdinieku savstarpejam attieci-bam un mijiedirbi ar vietejiem darba devejiem un kolegiem. Tapat vertigi ir vienreizejie pazistamu personu raksturojumi - gan ka dokumentacija, gan tiri cilvecigas zinkares del. Un visbeidzot, Pasvesture ir ari nostalgisks celojums pagatne. Tai pagatne, kur, par spiti kara briesmam un trimdas pirmo gadu grutumiem, bija tik daudz gaisu brizu un tik daudz neviltota, aizrautiga prieka." ( Nora Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
108 Bastjanis Voldemars Demokratiska Latvija Verojumi Un Vertejumi
Stockholm Emils Ogrins 1966 Hard Cover Very Good + Good 
323pp. Dj. spine showing yellowing, covers lightly worn with some light stains, enclosed in clear mylar protector, neat presentation inscription on front free endpaper, else a very good, clean, tight copy. "Prieks ir vel lielaks, ja ta, ka soreiz, ir laba gramata - satura bagata un stila jestra. Demokratiska Latvija ir turpinajums, chronologiski apgriezta seciba, pazistama latviesu socialdemokratu politika un kreisas valdibas financu ministra Voldemara Bastjana 1964. gada izdotajai gramatai Gala sakums, kura apskatiti "Ulmana laiki" -Bastjanis ir demokratiskas Latvijas karsts aizstavis, bet vina milestiba nav akla" (A. Ezergailis) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
109 Bastjanis Voldemars Gala Sakums Verojumi Un Vertejumi
Lindigo Memento 1964 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
175pp. A very good, clean, tight copy. Dj. shows wear and some yellowing, enclosed in mylar cover I. dala Apversums II. dala Ulmana varas laiks "Ulmana apversums par kuru es rakstu saja gramata objektivi aprakstot gramatas pirma dala apversuma norisi, bet otra dala to kritizejot un vertejot..." J. Bastjanis. "Ja memuaru kvalitate ir meraukla politiskam spejam, tad socialdemokratu politiki radas spejigakie." A. Ezergailis. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
110 Bastjanis, Voldemars Dzives Straume Atminas
Stockholm Dr. Emils Ogrins 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ 
302pp. A very good, clean, tight, bright copy. Saturs: Dzives sakums. 1905 revolucija. Raibais studiju laiks. Darbs Krievijas zemste un Pirmaispasaules kars. Divas krievu revolucijas un to sekas. Darbs Latvijas dzelzcelu virsvalde. " Atstajot dzelzcelu un parejot uz Saeimu, sakas jauns sabiedriskas dzives un darbibas posms, par kuru esmu rakstijis agrak iespiestas gramatas Demokratiska Latvija un Gala sakums." (Autors) "Bastjanis tika ar lielu parsvaru ievelets visas Saeimas, ienemot nozimigus postenus valsts finansu parvalde, lidz no 1926. lidz 1927. gadam Latvijas Republikas finansu ministrs. --- Ka zinoss tautsaimnieks, piekomandets kartot uz bankrota slieksna nonakusas Rigas Centralas kopejas slimo kases saimnieciskas lietas (pat vina politiskie pretinieki, piemeram, Zemnieku savienibas parstavis Alfreds Berzins, kurs darbojas Saeimas socialas likumdosanas komisija, atzinigi noverteja Bastjana komisijas darbu). ---- Budams finansu ministrs, noraidijis K.Ulmana lugumu atlaist ta draugu lielos paradus valsts kontroletajas bankas, vai vismaz pagarinat to nomaksas terminus (si noraidijuma sekas izpaudas velakaja Bastjana vajasana)." ( Vikipedija) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
111 Baumanis, Arturs Krisjanis Barons Dzive Un Darbi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Third Edition Hard Cover Very Good + Good + Ilmars Rumpeters 
432pp. illustrations. Dj. shows some wear to edges, else a clean, bright, tight copy. Tresais izdevums ir steriotipisks pirma izdevuma jauniespiedums papildinats ar personu alfabetisku raditaju. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
112 Baumanis, Arturs Pa Kronvalda Ata Pedam
Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1975 Hard Cover Very Good 
221pp. Very good, clean, tight copy. Photographs. Citati un citatu avoti. " Baumanis apluko ne vien Kronvalda personibu un darbibu, bet ari vina dedzigi aizstaveto ideju ietekmi pec vina aiziesanas." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
113 Baumanis, Arturs [Compiled and Edited by] Latvian Poetry
Augsburg A. Baumanis 1946 Paper Cover Good + 
133pp. "An anthology of Latvian lyrics in English versions, including the Story of Latvian poetry with sidelights on the history of Latvia by ... J. Burtnieks. ( a substantial introductory essay ). Some minor age wear to cover. A good+, sound, solid clean but yellowed paper copy. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
114 Baumanis, Janis; Klimpins, Viesturs Putni Latvija Paligs Putnu Noverosanai Daba
Riga Zvaigzne ABC 1997 Pictorial Cover Very Good + 
298 pp. Profusely illustrated. Colour photos. A very good, clean, bright, tight copy. Putnu atteli krasu fotografijas, ieskaitot ari olu fotografijas krasas. "Gramata bus labs paligs putnu noverosanai daba. Taja ir putnu fotografijas un apraksti par putnu izskatu, balsi, ligzdosanu un atrasanos Latvija" 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
115 Bauskenieks, Auseklis Gleznas Painting Auseklis Bauskenieks
Riga Jana Seta 1990 Original Wraps Very Good Sm. Octavo 
92pp. Cover shows some very light wear. 32 full page colour reproductions, numerous bw. reproductions. Makslinieku deve par vienu no latviesu laikmetigas makslas patriarhiem un avangardistiem. "Bauskeniekam piemit savdabigs rokraksts, kur sasaucas sirrealisma un naivas makslas stilistika." Ievadu rakstijis pats Bauskenieks 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
116 Bebru Juris ( Juris Bebris ) Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas
Riga ? 1992 Second Edition Paper Cover Very Good + A. Kronenbergs 
94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
117 Bekmanis, Gunars Krievi Un Latviesi Stasti
Gaujas Apgads 1994 Paper Cover Very Good + 
258pp. Stasti ar vieglu ironiju.. gan par Legionaru laikiem, par izsutitajiem.. gan par Latviju 90 g. sakuma... un vel. "Gunars Bekmans saka publicet savus isstastus trimdas periodika (vispirms Vaga, tad Jaunaja Gaita, Trejos Vartos, Daugavas Vanagu menesraksta u.c.) 80. gadu vidu, jau budams cetrdesmitgadnieks. Lidz sim uzrakstiti vairak neka 50 stastu, dala no kuriem ietverta divas izlases - Krievi un latviesi un Latviesi te, latviesi tur." (JG) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
118 Beldavs, Jazeps T. Bataljona Arsts
Riga Antava 2005 Original Card Very Good + 
71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
119 Bels, Alberts Saule Merktie
Riga Preses Nams 1995 Paper Cover Very Good ++ 
151 pp. A very good, clean, tight copy. "Gribetos teikt, ka romans ir radniecigs Dienvidamerikas magiska realisma autoriem, kuri uzskatija par savu uzdevumu nodoties pagatnes atsauksanai, lai izlabotu vesturi, kas tik biezi rakstita no iekarotaju un valditaju perspektives --- Saja daudzveidiga teksta vesturiskas personas, autora izdomati teli, Bibeles personazi un figuras no folkloras sadzivo bez liekiem paskaidrojumiem par istenibas sfairu saplusanu viena literara realitate.--- Beigas stastijums klust apokaliptisks, un, atgriezoties pie Jablonsku gimenes tragedijas, romana paradas veco mitu teli. Kad Ema mekle savu viru Madona starp karaviriem, kas atkapjas no austrumu frontes, sis ainas atgadina gan Antigones mitu, gan gajienu pa velu valsti" (J.Silenieks) xxyy 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
120 Belsevica, Vizma Bille Dzivo Talak
Riga Jumava 1996 Pictorial Hardcover Very Good + Ernests Zarins (cover) 
221pp. A very good, clean, bright, tight copy.. "Billes skats nav apmiglots no valdosas propagandas, un vinai nav gruti saredzet ka padomju ta vaciesu politikas bezjedzibas un liekulibas, ka ari noziegumus, ko valdosa iekarta attaisno patiesibas un taisnibas varda." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
121 Belsevica, Vizma Billes Skaista Jauniba
Riga Jumava 1999 Pictorial Cover Very Good + Ernests Zarins (cover) 
195pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Stasts par Billi nav autobiografija tiesa nozime. Man bija japastasta par to, ka dzivoja pilsetas nomale loti trucigi cilveki, kam ulmanlaiki nebija nekada paradize. Ari nekads ipass patriotisms pie viniem nebija manits, bet nebija manits ari tas, ka vini sapnotu ieklauties Padomju Savieniba" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
122 Belsevica, Vizma Bille
Riga Jumava 1995 Second Edition Pictorial Cover Very Good + Ernests Zarins (cover design) 
206pp. Aery good tight clean copy ""Bille" ir daleji autobiografisks stasts par bernibu pirmskara Latvija, par meiteni, kuras neparasti verigajam skatienam un jutigajai sirdij pieauguso pasaule biezi liekas neizprotama un sapigi mulsinosa." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
123 Bene, Alma Perna Zile Dzejoli 1969-1979
Minneapolis Selzemnieka Apgads 1983 Hard Cover Very Good + No Jacket Signed by Author
95pp. "Alma Bene noteikti ir "dzejniece ar parliecibu"; vina biezi pauz ne tikvien pardzivojumu, kas izriet no kada spontana ieskatijuma, bet ari savus.... viedoklus attieksme uz visvisadam dzives paradibam....atspogulojas Latvijas laucinieku daudzos gadsimtos uzkrata pieredze un mantotie ticejumi....Urbanizetais dzives veids autorei skiet nedabisks, chaotisks, biezi netikumigs, dekadents. Manama ari slieksme uz dabas apjusmosanu un zemnieku dzives idealizesanu." ( G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
124 Bennett, Noel; Bighorse, Tiana Navajo Weaving Way
Loveland Interweave Press 1997 Trade Paperback Very Good + 
158pp. Photographs, drawings, designs. Prev. ownership on t.p., some very light edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Navajo Weaving Way is a compilation of Noël Bennett's earlier books on Navajo rug-weaving traditions, Working with the Wool and Designing with the Wool, both now out of print. This book augments the information in Bennett's out-of-print works with all-new chapters on spinning, carding and dyeing techniques. Illustrations include photographs by John Running of native women carding, spinning, and weaving, along with line drawings depicting specific techniques." (Publisher) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
125 Berkis, Edvins Jurmalas Dialogi PSRS Un ASV Sabiedribas Parstavju Tiksanas Jurmala 1986. G. 15.-19. Septembri.
Riga Avots 1987 Soft Cover Very Good 
322pp. Photographs A very good, clean tight copy with some very light wear to front cover. Small, neat ownership stamp on front free endpaper. " PSRS un ASV attiecibu visparejais stavoklis un to uzlabosanas celi - Brunosanas sacenciba un tas noversanas veidi - Regionalie konflikti un to noregulesanas iespejas- Masu informacijas lidzeklu loma un to nozime sabiedriskas domas veidosana " "Neatgriezenisku parmainu process Latvijas politiskaja attistiba un sabiedribas apzina bija sacies. Jurmalas konference ir pirmais publiski dokumentetais un atklatais meginajums pec Otra pasaules kara starpvalstu limeni runat par Latvijas starptautisko statusu." (Diena) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
126 Berklavs, Eduards Zinat Un Neaizmirst
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
454pp. A very goood, clean, bright, tight copy. "Eduarda Berklava skatijums uz Atmodas un pecatmodas Latvijas politiskajiem notikumiem."Savas piezimes rakstu tapec, ka gribu, lai mes kopigi pardomatu un izvertetu aizvaditos dzives gadus un kopigi izsecinatu, kapec nav piepildijusas musu ceribas. Vai notikusais bijis likumsakarigs process, neizbegams, vai tas ir musu kludainas un pat noziedzigas darbibas rezultats?" (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
127 Bernadots, Folke ( Folke Bernadotte) Beigas Mana Humanitara Darbiba Vacija 1945g. Pavasari Un Tas Politiskas Sekas
Stockholm Alfreda Udra Apgads 1946 Soft Cover Very Good Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
151pp. Photographs A very good, clean, sound copy with a very good dj over paper covers. No zviedru valodas tulkojis Bruno Kalnins " "(Autors) tos attelo tadus, kadi vini patiesiba bijusi: sikumaini un nezeligi varmakas, kas sabrukuma bridi intrigeja viens pret otru. Hitlera nebrivibas rezims un ta vaditaju garigais tuksums Bernadota gramata atklajas visa sava atbaidiga kailuma." ( Bruno Kalnins) "New York Times --- apzime so gramatu par vienu no visinteresantakiem nacistu kara beigu celiena attelojumiem" ( Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
128 Berzina, Lucija Viena Nedela Ernas Dzive
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good (Harijs Gricevics) 
192pp. A very good, clean,bright, tight copy. "Ir zimigi, ka Erna pati kaut ka jutas vainiga par to, ka bijusi gleznot un nav bijusi tragiskaja nakti pie savas gimenes, pie sava berna, kaut ari vinai tapat ka musu tautas vairumam, nebija ne jausmas, ka kaut kas tik briesmigs varetu notikt - dzidamas pec dzives piepildijuma maksla, Erna ir tikusi atskirta no vira un berna un palikusi viena." ( N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
129 Berzina, Lucija Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi
LARAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Very Good 
253pp. Small crease to lower rear cover, else a very good, clean copy. "---seko Vacija vadito beglu gaitu apraksts, kas neskaitamas detalas un izjutas atspogulo ne tikai autores un vinas gimenes, bet daudzu liktenbiedru piedzivojumus un pardzivojumus. "Man peksni radas prieksstats par to, kas ir beglis," raksta autore. Es tada biju. Biju pametusi iemiloto pilsetu, biju skirusies no gimenes piederigajiem un tagad ar divi maziem berniem soloju uz kadu nezinamu vietu." (B. Surmane) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
130 Berzina, Lucija Jaunibas Atblazma Muslaiku Pasaka Veclaiku Skatijuma
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
215pp. "Apstaklis, ka latviesu dziesmu svetki notiks Griekija, rada lasitaja interesi. Ka gan svinibas risinasies Aigejas juras krastos? Autore mus tur aizved uz septinam dienam. ..Stastijums nosaukts par pasaku, jo darbojas dieviete, salas valdniece, kas uzturas kalna sena templa drupas...." ( I. Ozolina) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
131 Berzina, Lucija Lidzinieks
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
280pp. " ... maskas valkatajs ir trimda dzimusais latviesu vecaku dels Andris. Vins iedomajas un grib dzivot kosmopolita dzivi, noliegdams pat savu tautibu un tik loti aizraujas sava loma, ka klust divdabis, schizofrens, kuram sak radities vina pasa dubultnieks." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
132 Berzina, Marita Sigismunds Vidbergs
Riga Neputns 2015 Paper NEW 4to. 
123pp. Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpretations of erotic motifs, retaining a classical sense of measure even when addressing very risqué themes. The imagery he created places him among Latvia’s most important Art Deco artists. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
133 Berzina-Baltina V Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai
[Washington] Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs 1963 Later Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
288pp. Very good condition. Neat ownership sig. on ffe. Includes ephemera: newspaper article clipping from Latvija Amerika 1973 "Biju Lepns, ka esmu latvietis" " Latviesu valoda, tas gramatika ir zelta atslega un vartu vereja visiem tiem latviesiem, kas neaizmirst un negrib aizmirst savu tevu kulturu" (Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
134 Berzins Alfreds 1939 Lielo Notikumu Prieksvakara
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good Very Good 
320 pp. Dj. shows some light wear and slight creasing, else a very good copy. "Sis gramatas merkis ir ar vesturisku atskatu noskaidrot apstaklus, kados toreiz atradas nevien Baltijas valstis, bet visa Eiropa 1939. gada un dazus menesus pirms 1938.gada beigam kad Minchene parakstija nelaimigo Minchenes vienosanos." (autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
135 Berzins, Arturs Janis Jaunsudrabins
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
295pp. Photographs. Bibliography of Jaunsudrabins literary works till 1952., Dj very good - a very good, clean, bright tight copy. "Kam kadreiz bus vajadziba, rakstit par Jaunsudrabinu, lietat biografisko modeli, tas bez sis monografijas neiztiks" "Berzina sarakstita Jaunsudrabina monografija ir realakais, cildenakais veids, ka atzimejam Baltas gramatas autora stavokli musu kultura--" (J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
136 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Second Edition Hard Cover Very Good Good + 
358pp. In Latvian. Biography by one of his leading Ministers. Bibliography. Very good clean, tight copy, dj. clean and clear with some slight signs of wear at extremities. School graduation presentation inscription on ffe. " Vai Ulmanis bija bez kludam un personigam vajibam?....Starp sakuma un beigam dzivoja un darbojas Karlis Ulmanis, daudzkart parprasts un pulgots virs kuram latviesu tauta un Latvijas briviba bija visas vina razenas dzives saturs, jega un sutiba" (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
137 Berzins, Alfreds Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni
Brooklyn, NY Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Fair Harijs Gricevics (cover) 
327pp. Photographs. A very good clean tight copy with damaged dj: back pannel has missing piece and wear to extremities. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukusajiem apstakliem talredziga nostaja, gan atstastijumi par generala Bangerska un citu skumji absurdo naivumu Latvijas neatkaribas atjaunosanai Hitlera Vacijas drupas. (V. Pelecis) xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
138 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
358pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. Very good with some minor wear to extremities. Neat presentation inscription . " Mani pazinas un dazkart pat pilnigi svesi cilveki vestules atgadinajusi pienakumu rakstit Karla Ulmana biografiju.... neviens valstvirs nav bez kludam, neviena valsts iekarta nav tada, kas apmierinatu visus..." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
139 Berzins, Alfreds The Two Faces of Coexistence
New York Robert Speller & Sons Hard Cover Very Good + Very Good + 
335pp. Bibliography. A very good clean, tight, bright copy. " Moscow engaged in treaties with the present satellite nations from the inception of the U.S.S.R. to the time of their forced accession to its rapacious power. Moscow invariably broke its treaties as it seemed best for the U.S.S.R. Here are related the beginnings and endings of these "peaceful" relationships." ( A. Berzins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
140 Berzins, Alfreds Janis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagi: Organizacijas Desmit Gadi 1973 - 1982 Vestures Apcere V.4
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1984 Hard Cover Very Good + 
929pp. A very good, clean, tight copy. Ceturta dala. DV organizacijas centralas valdes, zemju valzu, nodalu, apvienibu un kopu darbs. Heavy Book. Over 1kg, Please contact Trimdadimd books prior to purchase for additional shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
141 Berzins, Arturs Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem
London Ruja 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + Ojars Jegens (cover) 
334pp. Bibliography. Dj enclosed in mylar covering, a very good, clean, tight copy. Prof. V. Tones gleznots portrets un 50 uznemumi. "Karlis Zarins ir virs, kura vardu piemin un atceras ar neviltotu cienu. 1918.gada 18.novembri vins bija vesturiska Latvijas valsts pasludinasanas akta dalibnieks un dazus menesus velak iestajas arlietu dienesta, kur lidz sava muza pedejai dienai, kopskaita 44 gadus, pasaizliedzigi kalpoja Latvijai un latviesiem. Kops 1933. gada julija vins bija sutnis Lielbritanija, bet kops 1940.gada 17.maija - Latvijas valdibas arkartas pilnavaru nesejs. Pildot Latvijas valstiskuma sargataja misiju, vins pasaulei nemitigi atgadinaja - Latvijas Republika de iure turpina pastavet!" (P. Aigars) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
142 Berzins, Edvins Editor Lauksaimniecibas augstaka izglitiba Latvija : 1862-1999
Jelgava Latvijas Lauksaimniecibas Universitate 1999 Hard Cover Very Good + 
373pp. A very good, clean, bright, tight copy. "- enciklopedija "Latvijas lauksaimniecibas augstaka izglitiba Latvija (1862-1999)". Vairaku sis enciklopedijas nodalu autors ir LZA prezidents Janis Stradins, izdevuma galvenais redaktors -profesors Edvins Berzins. Si- enciklopedija pagaidam ir vienigais sada veida darbs, kura publicetas augstskolu visu macibspeku isbiografijas no 1919.lidz 1999.gadam." (B. Rivza). 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
143 Berzins, Gundars; Alksnis, Elmars Compiled By To Nedrikst Nezinat
Cesis Kulturas Biedriba Harmonija 2011 Paper Cover As New Signed by Compiler
211 pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy with a personal dedication inscription by Berzins. " Saja gramata lasamas galvenokart to cilveku atminas, kuriem palaimejas izdzivot smagaja vergu darba Sibirijas naves nometnes --- pastavigu draudu ena atradas ari sava tevzeme --- Gramatas veidotaji cer, ka te lasitais sekmes latviesu velesanos turpinat legionaru reiz aizsakto cinu pret okupantiem." (Sastaditaji) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
144 Berzins, Ludis Ievads Latviesu Tautas Dzeja I Dala Metrika Un Stilistika
Chicago Baltu Filologu Kopa Cikaga 1959 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 
404pp. A very good, attractive, clean, tight copy. "Metrika un stilistika, ko si gramata sniedz, netikdaudz grib sistamatizet un iztirzat metra un stila jautajumus visparim, ka ar se skarto problemu palidzibu veicinat latviesu tautas dzejas dzilaku izpratni." ""Varetu sacit, ka tautas dzeja ir musu gariga tevzeme, kas mums piedereja jau tad, kad vel nebijam paspejusi klut kungi sava dzimtaja zeme" ( L. Berzins). 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
145 Berzins, Ludis Ikskitis L. Berzina Pasaka
New York Ruta Berzina - Keggi 1970 Second Edition Paper Cover Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall A. Berzina 
31pp. reproduced from the 1930 Riga edition Scarce in this bright, unmarked condition. Atractive illustrations. Tris brali, divi slinki, viens cakls ... ikskitis kurs sanem keninmeitu par saviem nopelniem. Sarakstits jauka, viegla stila, tautiska pasaka kura paradas ari autombilis un piemineta lidmasina. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
146 Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris Laiks
Stockholm Riga Memento Zvaigzne 1994 Hard Cover Very Good + Gvido Augusts 
128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as wellas a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas kra-uma Laiks. Tas ir Jura Kronberga un Ulza Berzina kopdarbs. -- Par so gra-matu abiem dzejniekiem tiek pieskirta Zinaidas Lazdas godalga. Ari sai krajuma atrodami identitates meklejumi --"(I. Cielena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
147 Berzins. Gunards, Daiga, Edvins Compiled By Karakalpu Stasti
Cesis Kulturas Biedriba Harmonija 2009 Soft Cover Almost As New Signed by Compiler
88pp. A clean, bright, tight copy. Gift inscription from the compiler G. Berzins. Gramata ievietoti 34 nacionalo karaviru un pretosanas kustibas dalibnieku stasti. Tas nosleguma - divu zurnalistu raksti par so pasu tematu.. Paldies visiem karaviriem, kuri sniegusi savus atminu stastus. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
148 Berzkalns, Valentins Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864 1940
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good ++ Very Good ++ 
559pp. Photographs. Index. An attractive very good clean, tight, bright copy with original clear plastic dj. "Berzkalnam bija muka pacietiba un izturiba, vecos rakstus caurskatot, atzimejot un iztirzajot---Vins bija vesturnieks, kada mums vairs nekad nebus. Kas gan vares turpinat vina dziesmu svetku norisu petijumus? Vina Latvijas dziesmu svetku vesturi konfidenciali atzina ari Latvijas zeme." (I. Sakss) Heavy book. (greater than 1kg) Please contact Trimdadimd in advance for best shipping. 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
149 Berzkalns, Valentins Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Cloth Very Good + Harijs Gricevics 
445pp. Photographs, index. Clear plastic jacket. Trimdas muzikalogs, komponists un dirigents, Valentins Berzkalns beidzis Rezeknes Skolotaju institutu, veidojis tautasdziesmu apdares, stradajis pie "Latviesu muzikas vestures vardnicas" sagatavosanas, rakstijis par Jurjanu Andreju. No 1968. gada Berzkalns ir bijis izdevuma "Latvju Muzika" galvenais redaktors. Heavy book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best shipping rates prior to purchase, please. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
150 Berzkalns, Valentins; Kalnajs Arnolds 123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs
USA Daugavas Vanagi Un Latviesu Koru Apvieniba 1970 Hard Cover Very Good Arnolds Sildegs 
195 pp. A very good copy with some penciled notes and tel. no. on rear ep. Table of contents. (izlase) "butu vel lielaka, ja tam Riga publicetam jaunakam tautas dziemu apdarem, kas atrodamas krajuma otra dala lidzas varetu ievietot ari jaunakas dzimtene publicetas originaldziesmas." 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
151 Bicole, Baiba Atrita
Shippenville Pa. Upeskalns [Riverhill Press] 1966 Hard Cover Very Good + Very Good Ilmars Rumpeters [cover] 
112pp. Limited edition 350 copies. Author's first book. Very good,clean, tight bright; ownership on ffep; dj. has slight wear to extremities otherwise very good. "Loti raksturigi Bicolei ir dabas pardzivojumi ar dzilas un intimas iejusanas nokrasu. Seit varbut kada radnieciba ar senajam dabas pielugsanas religijam, auglibas kultiem. Tajas dabas norises palaikam saistijusas ar cilveka seksualitati, orgijam tirumos." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
152 Bicole, Baiba Celos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + 
160pp. Original plastic d, good with some chipping to spine, else a very good, clean, tight copy. "Bicoli tapec gribetos saukt par erotisku dzejnieci, ar so vardu saprotot reize stipru juteklibu, bet reize ari garigu, dzveseligu pardzivojumu visados veidos.... tatad raksturiga miesas un dveseles nedalamiba." [N. Valtere] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
153 Bicole, Baiba Burot
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + No Jacket I Rumpeters (cover) 
"...Bicole....apzimejama par vienu no spilgtakajam un talantigam muslaiku dzejniecem apveltita ar apskauzami bagatu un krasainu izteli, vina pazistamus tematus vers jaunus un svaigus, ka reizem pat tiri aizraujas elpa." [N. Valtere] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
154 Bicole, Baiba Griezos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket I. Rumpeters 
106pp. "Bicoles dzeja vispar parsteidz un apbur ar to, ka te tik daudz neparastu, spozu un brinumsvaigu izteles ainu." [N. Valtere] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
155 Bicole, Baiba Atgriezos
Riga Liesma 1991 Pictorial Cover Very Good + Rita Laima Krievina 
194pp. Illustrated, A very good, clean, tight copy. Izlase no krajumiem Atrita, Celos, Burot, Griezos, Vel. "viena no talantigakajam trimdas dzejniecem " "Tas bija atmodas laiks, un nevienam nebija prata dzejolu gramatas. Sakuma par krajuma iznaksanu loti priecajos, jo gramata bija saistita ar maniem gimenes locekliem - meita Laima zimeja ilustracijas un darinaja vaku, Andris Krievins deva fotografijas." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
156 Bicole, Baiba Citviet Dzejoli 1991-2011
Riga Mansards 2011 As New Signed by Author
174pp Fine, as new. SIGNED "Citviet" ir dzejnieces pirmais krajums pec 20 gadu partraukuma, kura apkopoti no 1991. lidz 2011. gadam sarakstitie dzejoli" (Izdevejs) " Bicoles dzeja ir kustiba, process, reizem no gadalaika uz gadalaiku, reizem no debesim uz zemi, ari uz pazemi vai elli. Ta ir ekstrema, tada, kas uzdrikstas, biezi pilna sirrealistiskiem briziem, ar kosmisku diapazonu, apokaliptiskiem notikumiem." ( I. Ezergaile) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
157 Biezais, Haralds Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu
Gaujas Apgads 1983 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
158 Biezais, Haralds Enas Par Torniem
Ziemelblazma 1978 Paper Cover Very Good 
103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
159 Biezais, Haralds Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara
Taby Senatne 1991 Paper Cover Very Good 
217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejniekiem; par dievturiem; par vaciesiem. Ramais, rupigais Arvids Brastins kluva nejauks, pieminot Haralda Bieza rakstus. Sataniskais Biezais izraisija jupi Brastina. Arvids Brastins teica, ka lauku religiskas jutas pret savam dievibam nav tik saspringtas, ka Biezais to skata. Var piemetinat, ka draudzes loceklos ir vairak poezijas neka mitologijas. Nevajag laudim atnemt vinu praktizeto religiju, lai cik ta butu nepareiza." (Dz. Sodums) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
160 Biezais, Haralds Kristianisms Laikmetu Maina
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1969 Third Edition Hard Cover Very Good + 
145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
161 Biezais, Haralds Latvija Kaskrusta Vara Svesi Kungi Pasu Laudis
Gaujas Apgads Soft Cover Very Good 
534 pp. Very good, clean, bright, tight copy. 1. Ievads. 2. Latviesu loma vaciesu okupacijas parvalde. 3. Dankera darbiba okupacijas laika. 4. Zinojums par politisko stavokli Latvija. 5. Politiskie secinajumi. 6. Valdmana darbiba pasparvalde. 7. Valdmana politiskas darbibas raksturojums. 8. Bijusais Latvijas valsts presidents Kviesis vacu kalpiba. 9. Veres. 10. Legions. 11. Politiskais stavoklis un noskana okupacijas sakuma.12. Pirmais Latviesu militaro vienibu veidosanas periods okupacijas laika. 13. Pasaizsardzibas speku organizesana. 14. Policijas bataljonu veidosanas. 15. Legiona mobilizesana. 16. O Dankers un R Bangerskis parnem mobilizaciju. 17. Legions, Latviesu tauta un Latvijas briviba. 18. Piezimes. 19. Latviesu skolnieki Hitlera karaspeka. 20. Klustiet un esiet sargi Latvijai. 21. Latvju jaunatnes organizacija parnem skolnieku iesauksanu. 22. Jauniesu iesauksanas atbildigie darbinieki. 23. Augsta atzisana musu tautai. 24. Piezimes. 25. Secinajumi un pardomas. 26. Piemineto personu saraksts. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
162 Biezais, Haralds Kureliesi
Riga Junda 1993 Soft Cover Very Good 
202pp. A very good, clean, unmarked copy. "Bieza petijums ir siks un pamatigs, to var lasit ar cienu pret vina rupigo darbu dazados archivos --Biezais raksta reizem ka prokurors, reizem ka aizstavis, viena persona. Vins sastada apsudzibas rakstu pret latviesu pasparvaldi un legiona vadibu un turpat uzstajas ka aizstavis, lai izceltu kureliesus ka vienigos istenos patriotus" (I. Kazocins) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
163 Biezais, Haralds Kristianisms Nacionalisms Humanisms
Copenhagen Imanta 1953 Paper Cover Very Good Good + 
182pp. Dj. shows some very small closed tears and light wear to spine extremities, else a very good, clean, tight unmarked copy. "Te iztirzatie uzskati ir veidojusies gadu simtos un ir pasi ieverojamakie, ar kuriem ir jasastopas katam sava mekletaja cela, tadel to iztirzajumam varetu but tada pat nozime dzives uzskata plaso iespejamibu loka ka katrai labi iezimetai takai." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
164 Biezais, Haralds Compiled By Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums
Copenhagen Ziemelblazma 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + 216pp. 
216pp. Photographs. Very good dj enclosed in mylar protector, a very good, clean, tight copy. Aizraujoss , inovativs, harismatisks draudzes gans. Dinamisks sabiedribas darbinieks. Sekmigs parzinis un skolotajs. " Rakstot pirmo dalu , kura ieskicetas Slokenberga dzives konturas, nav bijis iespejams attureties no tadu gadijumu minesanas un iztirzisanas, kas ne tikai atstajusi dzilas pedas pasa Slokenberga dzive, bet plasaka sabiedriba un baznica." ( H. Biezais) xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
165 Biezais, Haralds (Compiled And eddited By) Latviesu Kultura Laikmetu Mainas Rakstu Krajums Kulturas Filozofija; Psihologija Sociologija; Religija; Valodnieciba; Vesture
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + 
210pp. notes, bibliography. A very good, clean, bright, tight copy with original mylar wrapper. P. Jurevics- Latviesu emocionala attieksme pret rietumu kulturu. V. Klive- Kulturas filozofija un kulturas politika. H. Biezais- Raudosa Laima. N. Picka- Jutu fainomenalas strukturas analize. H. Zalitis- Cilveka dveseles modelis. A. Gaters- Ligavas varda izcelsme. E. Kapostins-Gara veseliba un latviesu dzives zina. P. Cirsis- Cina par cilveka tiesibam. J. Ozols- Latvijas vecako pilskalnu izbuves veidi. V. Bilkins- Vai chronists Indrikis macijies klostera skola. V. Ginters- Karogi Latvijas senatne. A. Berkis- Ernesta Birona valdisana Kurzeme un Krievija. J. Zalcmanis - Latvijas arpolitikas problemas brivibas zaudejuma prieksvakara. "Daudzpusigs Rakstu krajums": (J. Lelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
166 Biezais, Haralds Compiled and Edited By Ieskatitais Un Atzitais Rakstu Krajums Veltits Prof. Dr. Phil. Teodoram Celmam 70 Gadu Dzimumdiena 1963. Gada 14. Junija
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good + 
304pp. A very good, clean, tight copy. Contains 12p. pamphlet with list of subscribers. I Filozofija un religija: Rudolfs Ziedins - Pieredze un esamiba; Stanislavs Ladusans S.J. - Dazas gnozeologiskas refleksijas par indukciju; Haralds Biezais- Kristianisma vesturiska vide; Edmunds Smits - Ideals etiska nozime; II Psihologija un sociologija: Gunars Reitmanis - Anomija, tas celoni un sekas; Nikolajs Picka - Introspektiva metode atminas petisana; Juris Veidmanis - Imigrantu dzives procesi Savienotajas Valstis sociologiska skatijuma; Janis Silins- Vertibas un parvertibas III Vesture un archaiologija Jekabs Ozols - Senbaltu ienaksana Latvija; Valdemars Ginters - Senlatviesu simbolikas problemas; Vilis Bilkins Dazi avotu kritikas piemeri; Aleksandrs Berkis - Kurzemes hercoga un Anglijas attiecibas 17.g.s. vestures dokumentu gaisma; Janis Bokalders - Krievijas ideologiskie stravojumi pirms pirma pasaules kara Bibliografija Liene Neulande - Teodora Celma raksti IV 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
167 Birkerts, P[eteris] Latvju Neratnas Anekdotas
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1954 Hard Cover Good + 
637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
168 Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by) Latviesu Tautas Miklas
Riga Zvaigzne ABC 1992 Paper Cover Very Good 
109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
169 Birkmanis, Gunars Vasara, Kura Saluza Likteni Trispadsmitgadiga Zenu Verojumi Un Pardzivojumi Likteniga 1944. Gada Vasara
Latvia 1998 Pictorial Hardcover Very Good + Viesturs Grants (cover) 
364pp. A very good, clean, bright, tight copy. " bernibas un 1944.gada dramatiskos piedzivojumus esmu atspogulojis gramata Vasara, kura saluza likteni." ""Pa so celu 1944.gada vasara, glabdamies no krievu uzbruceju atgriešanas, vairakas dienas gaja, brauca Selijas un Zemgales begli uz Kurzemi, uz Rietumiem. Daudzi tukstosi nekad vairs neatgriezas dzimtene" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
170 Birze, Miervaldis Ar Jokiem Joki Mazi
Kulturas Biedriba Harmonija 2001 Pictorial Cover Very Good + 
190pp. Neat inscription on ffe. Almost as new. Miervalza Birza humorisko stastu sakopojums. Rakstiti padomju laikos un raksturo ari pazobojamas cilvecigas ipasibas ... varetu teikt "atskatoties japasmaida..." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
171 Birze, Miervaldis Bijusa Gada Dienasgramata 1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs
Riga Raina Literaturas Un Makslas Muzejs 1991 Paper Cover Very Good + Very Good + 
95pp. A very good, clean, bright, tight copy. Paper dj. over card covers. "Vai sis pieminas rakstot, kads paredzeja, ka vares atprasit komunistiskas varas nolaupitas setas, kaut tur izsisti logi un nokurinatas spares? Un vai dzivi palikusie latviesu legionari - "kanaki" - drikstes sapulceties un uzdziedat? Ka dzivi palikusie beztiesiski notiesatie izdos savu sapju gramatu? (Autors) "Kur slepas so dienasgramatu popularitate? Acimredzot pat rakstnieku vidu nebija daudz to, kuri pec apspiestibas gadiem riskeja runat par to, kas sakrajies uz sirds un dzimtas liktenstastos." (A. Mellupe) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
172 Birzgale, Rasma Editor Martina Ziverta Pasule
Sidney Salas Apgads 1974 Paper Cover Very Good + 
138pp. Photographs, List of author's plays. "Rakstus par Zivertu, - par vina darbiem, devusi, Osvalds Ursteins ("Ziverts uz skatuves"), Nora Valtere ("Valoda un stils Ziverta lugas" ), Alfreds Straumanis ("Ieskats Ziverta lugu uzbuve") un Rasma Birzgale ("Dazas iezimes Ziverta pasaules skatijuma"). Gramatu nobeidz Ziverta pasa autobiografiskas piezimes "Garamejot" (G.Irbe) Saturs, tatad, ir bagats un sola, ka Martinš Ziverts aplukots no visiem vina dramas rakstniecibas aspektiem. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
173 Birzgalis, Reinis Soreiz Bez Grimas Atminas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Very Good + Very Good + Reinis Birzgalis 
259pp. Photographs. Author's humorous illustrations. Ownership sig. on fep, else a very good, clean, bright, tight copy. Reinis Birzgalis - aktieris, rezisors, humorists, karikaturists, ilustrators, rakstnieks. Autora atminas par savam dzives gaitam: Burtniekos un Valmiera; Riga; Beglu gaitas; Trimda. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
174 Birzgalis, Reinis Letins Trimda Kopoti Darbi Un Nedarbi [Karikaturas]
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + No Jacket 
173pp. Very good, clean, tight copy. Neat gift inscription on front free end paper. Latviesu dzive trimda no dipisu dienam lidz svetkiem Amerika ar piedevam politisku satiru iecienita humorista un karikaturista Birzgala redzejuma. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
175 Birzgalis, Reinis Latvju Dainas Reina Birzgala ilustracijas
Riga Zvaigzne 2013 Later Pictorial hardcover AS NEW 
171pp. AS NEW. Attractive illustrations. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Gramata Latvju dainas ietvertas ar ipatnu labsirdigu humoru apveltita mākslinieka grafiķa Reiņa Birzgaļa atlasitas un ilustretas tautasdziesmas, kuras draiski, sirsnigi un atraktivi atainoti svarigi cilveka dzives notikumi. Dainas sakartotas nodaļas - berniba; milestiba; darbs; tevu zeme; svetki; alutiņs. (izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
176 Birzgalis, Reinis (illustrator) Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas
Stockholm Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1971 Facsimili Reprint Pictorial Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
167pp. Facsimili of the 1942 edition. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
177 Birznieks, M No SS Un SD Lidz...
Riga Zvaigzne ABC 1979 Paper Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
175pp. A very good, clean, tight copy. Atseviskos gadijumos padomju drosibas organi (KGB) arzemem domatajas propagandas brosuras ("Kas ir Daugavas vanagi", "Politiskie begli bez maskas", "No SS un SD lidz...") itin ka parkapa holokausta noklusesanas sazverestibu ----Tie bija tipiski auksta kara laika sacerejumi, kam ar holokausta vesturi bija tikai formala saskare."( M. Vestermanis) "Patiesiba pita ar meliem" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
178 Birznieks-Upitis, Ernests (Translated by) Ka Bralitis Trusitis Uzvareja Lauvu Ziemelamerikas Negeru Pasakas.
Riga Zvaigzne ABC 2002 Pictorial Hardcover Almost As New 
62pp. Illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. Prepared from the 1946 Latvian edition edition. "Bralitis trusitis no klumigam situacijam allaz izklust ar veselu adu.. To tu vari izlasit pasakas, kuras sacerejusi Ziemelaamerikas melnadainie iedzivotaji. Vinu pasakas par braliti trusiti ir aspratigas un dzivespriecigas un joprojam priece bernus visa pasaule." (izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
179 Bivors, Antonijs [ Antony Beevor ] Berlines Krisana 1945
Riga Atena 2003 Pictorial Cover Very Good + 
589pp. Photographs. Extensive notes and bibliography. A very good, clean, tight copy. Neat ownership on ffe. "Kada patiesiba bija Sarkanas armijas varoniga misija Eiropas atbrivosanai no nacisma? To spilgti apliecina A. Bivora gramata "Berlines krisana 1945" aprakstitie notikumi. Sarkana armija ienemtaja Berline rikojas nevis ka atbrivotaji, bet gan ka uzvaretaji, kuri vardarbiba pret vacu civiliedzivotajiem apliecinaja savu uzvaras prieku. A. Bivora gramata ir zinatniski populara, viegli lasama, sarakstita visparcilvecisku tradiciju un demokratisku vertibu gara" (A. Bambalis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
180 Blaitona, Enida (Enid Blyton) Pipina Piedzivojumi
Riga Zvaigzne ABC 2005 Pictorial Hardcover Almost As New Hinkler Books 
121pp. Illustrated. A very good, clean, tight. unmarked copy. No serijas "Lasitprieks" "Pipins pasupojas katra gundegas zieda. - Mosties miegamice! Ir pavasaris! vardes jau dikos, gulava! - sauca Pipins. Sekojiet satraucosiem Pipina piedzivojumiem meza! Pips dabu iepazist atgadijumos ar miegamici krupi, durstigo ezi, darbigo kameni un daudziem, daudziem citiem." (Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
181 Blakis, Adolfs Medalas Otra Puse Okupacijas Varu Pavada Un Juga. 1940-1945
Buenos Aires Published By Author 1956 Hard Cover Very Good + 
208pp. Scarce. A very good, clean, bright, tight copy. "Since the war the Latvian exile press has... excessively glorified the political stance taken by the leaders of the Latvian Legion. However, other, more critical approaches have also appeared. Captain Adolfs Blakis of the Latvian Legion, awarded the Iron Cross,, strongly castigates the mistakes, illusions, and delusions of Latvian political and military leaders in his book Medalas otra puse" (Frank Gordon) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
182 Blanks, Ernests Latvju Tautas Cels Uz Neatkarigu Valsti Kulturvesturiska Apcere
Vasteras Ziemelblazma 1970 Hard Cover Very Good + Very Good 
212pp. Dj shows some slight edgewear, spine lightly sunned, else a very good, clean, bright tight copy. 1923. gada Riga iznaca vina interesantais darbs Latvju nacionala doma sadzives cinu ugunis, ko parstradata veida 1970. gada izdeva J. Abucs Zviedrija ar nosaukumu Latvju tautas cels uz neatkarigu valsti. (U. Germanis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
183 Blaumanis, Rudolfs Naves Ena Novele No Rudolfa Blaumana
Riga Zelta Abele 1937 Hard Cover Good+ 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Marija Muceniece 
62pp. A very good copy. Gift inscription on second free endpaper. Some light ageing. Scarce. 500 copies. Marijas Mucenieces gravejumi vara un grafiskais ieterps. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
184 Bleiere, Daina et al. History of Latvia 100 years
Riga Society Domas Speks 2014 Second Edition Hard Cover NEW 
573pp. NEW. Unread, but with lower corners bumped, otherwise mint. This edition includes an aditional chapter covering the years 2004 - 3013 "This book is designed to help -- understand what happened here and why, what decisions were made and who made them, and what influences shaped Latvia and the Latvians in the 20th, century --- It has been prepared -- on the basis of both published and archival materials --- includes scholarly notes and a suggested bibliography. (Paul Goble) Heavy book. May require some additional postage. Sent from Riga. Please inquire. 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
185 Bleiere, Daina et al. Histoire de la Lettonie au 20eme siecle
Riga Jumava 2006 Hardcover. FINE. 
548pp. A New copy. Unread. "Au cours du 20eme siecle, l'histoire de la Lettonie a connu des bouleversements, son developpement ayant ete stoppe par des arrets brutaux et emaille de nombreuses reussites aussi bien que de tragiques epreuves. La Lettonie a conquis, perdu et reconquis son independance, elle a survecu a plusieurs revolutions et occupations ainsi qu'aux deux guerres mondiales devastatrices ...." 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
186 Bleiere, Daina; Butulis, Ilgvars; Feldmanis, Inesis; Styranga, Aivars; Zunda, Antonijs Latvijas Vesture 20. Gadsimts
Riga Jumava 2005 Pictorial Hardcover As New 
443pp. A very good, clean, bright, tight copy. Photographs. " Ir tapusi musdieniga gramata par valsts attistibu 20. gadsimta. Paveikts nozimigs darbs, kas paver iespejas plasai sabiedribai, akademiskai videi, skoleniem, studentiem, visiem tiem, kas interesejas par vesturi, ar gramatas palidzibu, iegut realu prieksstatu par notikumiem nesenaja pagatne."" ( Vaira Vike-Freiberga) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
187 Blese, Ernests Storia Della Letteratura Lettone
Paper Cover Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
297pp. Nd. ( 1956?) Np. Some very light almost imperceptible staining to covers, uniformly aged, some very occasional fine underlinig not affecting text, else a very good, clean, tight copy. An overal survey of Latvian literature In Italian by noted Latvian linguist and academic, E. Blese with a dedication in the author''s hand on the title page : "Loti godatai A. Gailites kundzei dzila cieniba, originala autors 1957. 15. V" "( book may or may not have been published with the half title page) Appears to be scarce. "La traduzione dall'originale tedesco della presente opera, scritta dal Prof. Ernests Blese appositamente per il "Thesaurus Litterarum" e stata condotta da Maria Grazia Cocconi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
188 Blofeld, John The Chinese Art of Tea
London 1985 Almost As New Very Good + 
169pp. An attractive almost as new, bright, tight copy "Its tone is reflective and its pace suitably unhurried for its topic and theme. A skilled interpreter of Asian culture, John Blofeld provides a mixture of lore, poems, legends, travel narratives (often during WWII in the "Bohea" or Wu-I mountains of Fukien), ceremonial suggestions, and practical advice. Tea, in the Chinese version, emphasizes conversation, contemplation and conviviality, if far less formality compared to the ritual Japanese applications of its infusion and consumption." (J. L. Murphy) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
189 Bluma, Guna (compiled by) Teici, Teici Valodina Dzejoli Berniem
Toronto Toronto Latviesu Skola Valodina 1982 Paper Cover As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Inese Jansons 
221pp. 29 b&w illustrations by Inese Jansons, including cover. As New. An unread copy. "Si gramata domata berniem lidz apmeram 12. gadiem. Krajumam centamies izmeklet dzejolus, kam pamata kads notikums vai spilgta glezna, kas rosina izteles spejas. Tapec krajuma ir ka tiri liriski dzejoli, ta ari varsmotas pasacinas, kas ir tik ipatneja latviesu bernu literaturas sastavdala." (Izdeveji) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
190 Blumentals, Arvids Ilgas Pec Saules Pieredzejumu Un Piedzivojumu apraksts Ziemelaustralija Otra Gramata
Brisbane Sauleskrasts 1958 Paper Very good 
157pp. Scarce. A very good, clean copy. Photographs by A.Blumentals. An ex libris copy. Delisted from Soviet Latvia's "Fundementala bibliotēka" (Not a public circulatiion library)) Title page verso has soviet era library accession stamps... interesting oddities in themselves. Otherwise, a very good copy. Continuation of Blumental's adventures as begun in "Latvietis-krokodilu mednieks Australija" Blumentals is the original Crocodile Harry of eventual Crocodile Dundee fame. "1968. gada Australijas valdiba aizliedza saut reptilus, bet Arvids Blumentals jau sen bija kļuvis par australiesu ausij vieglak uztveramo Hariju – kontinenta slavenako krokodilu mednieku, ap kura tēlu savits daudz legendu." 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
191 Blumentals, Arvids; Ziedonis, Rimants Nacionalais Dekainis - Krokodilu Mednieks
Riga Jumava 2000 Riga 16av Pictorial Hardcover Very Good + 
199pp. Photographs. Ownership initials on ffe. A very good, clean, tight unmarked copy. Savus piedzivojumus, petot Australijas dabu un medijot lielos purvu reptilus piecdesmito gadu otraja puse, Blumentals aprakstijis gramata "Latvietis-krokodilu mednieks Australija - un "Ilgas pec saules" (1957 & 1958). Pec Rimanta Ziedona Australijas apmeklejuma un ciemosanas pie Krokodilu Harija, si pati gramata papildinata ar aprakstiem par Australijas vesturi, iznaca 2000. gada Latvija, izdevnieciba "Jumava" ar nosaukumu "Nacionalais dekainis- krokodilu mednieks" ( Dundagas vesture). 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
192 Bluzma, Valdis et al. Latvijas Valsts Atjaunosana 1986 1993 Autoru Veltijums Latvijas Republikas Proklamesanas 80 Gadadienai
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 1998 Pictorial Cover As New 
528pp. Photographs. Chronology of events. Bibliography. Summary in English. A bright, tight, unmarked as new copy. Articles by Ojars Celle, Talavs Jundzis, Ditrihs Andrejs Lebers, Egils Levits, Lubova Zile. "Autori ir centusies atspogulot valstiskas neatkaribas atjaunosanas procesu ta vesturiskaja kontekstas. Tadel valstiskas atjaunosanas periods gramatas sakuma tiek saistits ar Latvijas neatkaribas zaudesanu 1940.gada ----krajuma atainots ari trimdas pienesums si kopeja merka realizacija, pirms tam sniedzot nelielu ieskatu trimdas politiskas darbibas vesture ---" 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
193 Bobe, M. Et al. Editors The Jews in Latvia
Tel Aviv Association of Latvian and Esthonian Jews in Israel 1971 Very Good + Good + 
384pp. Photographs. Bibliography. Dj good +; shows some light wear to extremities, enclosed in mylar protector, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. Neat ownership sig on ffe. "One must also mention "The Jews in Latvia" An anthology of articles published by the association of Latvian and Estonian Jews in Israel. It is especially valuable for the information it provides about Jewish life in Latvia and Latvian - Jewish relations before World War II" (D.S. Wyman) "The essays should give a description of normal Jewish life in Latvia; the struggles of Latvian Jewry as a national unit, its cultural, social and economic existence including organisations, institutions, political parties, etc., from the beginnings of Latvian indepenence till the end came in the Ghettoes."( The Editors) 
Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
194 Bodsvorts Svesinieks
Riga Zvaigzne ABC 2002 Pictorial Hardcover Very Good + Aldis Aleks 
245pp. A very good, clean, tight, bright copy. Tr. by. Inese Veide "Romana "Svesinieks" Freds Bodsvorts atklaj, cik specigs ir dzimtas vietas, dzimto maju aicinajums. Autors stasta par indianu meiteni Kaninu, kura iepazinusi civilizaciju vairak par saviem tautasbraliem, turklat iemilejusi baltadainu jaunekli. Vai vina spes atteikties no savas tautas un ieklauties balto pasaule? Vai Rorijs - students no Kanadas - parkaps aizspriedumiem, spes ziedot karjeru un appreces indianieti?" (Izdevejs 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
195 Bokaco, Dzovanni [Boccaccio, Giovanni] Dekamerons [Decamerone] BkI +BkII
Copenhagen Imanta 1954 Hard Cover Very Good 
Bk I 478pp; BkII 414pp. Very good, clean, tight copies. In Latvian. Introduction by O. Sprogere. Title page and chapter illustrations from the Gabriel di Ferrari 1542 Venice edition. Translated by Ofelija Sprogere. Canzones tr. by O. Jegens. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
196 Bortnikovs, E. ( Compiled by) Latviesu Tautas Miklas - Izlase
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1960 Very Good Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall K. Freimanis 
82pp. Dj. a little creased and worn but enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean copy. " Ja senajas tautas dziesmas pirma karta atspogulojas cilveku jutas un pardzivojumi, bet pasakas ierosina klausitaju fantaziju un izteli, tad miklas veicina cilveka prata darbibu, attapibu, pieradina to rupigi verot dazadus prieksmetus, dabas paradibas un sadzives attiecibas."(M. Gaile) Kosmiskas un dabas paradibas; Augu valsts; Dzivnieku valsts; Cilveks; Joku jautajumi. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
197 Boshyk, Yury ( Edited By ) Ukraine During World War II History and Its Aftermath A Symposium
Edmonton Canadian Institute of Ukranian Studies University of Alberta 1986 Trade Paperback Very Good 
291pp. Photographs, notes, index. A very good, clean, tight, unmarked copy. " Nor did the Nazis treat Western Ukranians with favour. They were barely tolerated, and then only to the degree to which they fit Germany's plans for war against the Soviet Union. More nationalistic and better organized than their bretheren in the Soviet Union, many Western Ukranians were committed to the destruction of the Soviet state and the creation of an independent Ukraine." (Y. Boshyk) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
198 Brambe, R. Rigas Iedzivotaji Feodalisma Perioda Beigas 18gs. Beigas - 19. Gs. Pirma Puse
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
173pp. Includes 3 foldable map packet. 8 pages of colour illustrations from J. Chr. Brotze . Statistical tables. "Monografijas merkis ir izpetit Rigas pilsetas demografiskas paradibas un procesus 18. gs. pirmaja puse.paradit demografisko un socialo procesu pamatiezimes, noteikt to likumsakaribas un attistibas virzienus. Sada veida petijumi lauj dzilak izprast pilsetu iedzivotaju vesturisko veidosanas procesu Latvija." ( Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
199 Brancis, Maris Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks
[ Riga ] Apgads Mantojums 2006 Paper Cover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
132pp. Almost as new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Prikule Oga) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
200 Brastins Ernests Latviesu Tautasdziesmu Tikumi
Riga Dievturu Draudzes Izdevums 1929 First Edition Paper Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. Teksts veca ortografija "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1   2  3 4 5 6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie