Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
101 Bankovskis, Pauls Zveru Zvaigznajs Pasakas Pieaugusajiem
Riga Dienas Gramata 2012 Hardcover Very good 
111pp. Brief presentation inscription on front free endpaper verso, else a very good, clean bright, tight, unmarked copy. “Zveru zvaigznaju” veido sesi stasti/pasakas, kur rakstnieks lauj ieraudzit dazadas dzivniekiem un kukainiem raksturigas ipasibas cilvekos un iztelojas, ka sis radibas aizvada dienas, ko tas doma un ka uztver cilvekus, ar kuriem sastopas. Paulam izdodas radit sajutu, ka sie zveri ne tikai ir tepat lidzas, bet ari patiesam uzmanigi mus vero — vienagla — tie ir treknie gadi vai krizes laiks. Gramatas noformejuma izmantotas Paula Bankovska infografikas." (Diena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
102 Bankovskis, Pauls Editor Latvian Literature 3
Riga Latvian Literature Centre 2003 Original Card Very Good + 
83pp. Very good, clean, tight copy. Janis Grinvalds Diary Ruta Veidemane "-- Amanda Aizpuriete. Poems Edvins Raups. Poems Viesturs Vecgravis The World Captured in the Formulas of Poetry and More: Velta Snikere Velta Snikere. Poems Sergei Timofeyev About Orbita or An Introduction That Should Have Been Written by Somebody Else. Orbita. Poems 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
103 Barda, Edvins Es Karai ... Kara Gaitu Atminas
Limbazi Bruno Plume 2003 Paper Cover Very Good 
190pp. A very good, clean, tight, bright copy "---gramata ir citadaka. --autors to veido pec diendiena izdaritam piezimem kabatas gramatina ---ir viens no nedaudzajiem legionariem --- kas Vacija kara gaitas ir rakstijis dienasgramata --- mes varam izsekot 15. divizija iesaukto latviesu puisu gaitam un likteniem Pomeranijas kaujas Vacija. Lidztekus rodas ari ieskats par vacu tatas ciesanam un citam ar karu saistitam nejedzibam." ( Bruno Plume) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
104 Barkans, Juris Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 2001 Paper Cover Very Good ++ Juris Barkans 
147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava jauniba. Beidzis Francu liceju, runaja francu, vacu un krievu valoda, ari latgaliski. Jaunibas skurbuma apvaldigaks, ramaks. Varbut vina nosvertiba bija ta, kadel vinam uzticejas, ticeja un cienija. Vins bija labs puika, taisnigs un patiess, un taisnigi ari vina rakstitie vardi.." (N. Romanovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
105 Barkovskis, Janis Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9
Balvi 2002 Paper Cover Very Good + 
160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz musdienam - palika purvos, mezos, kaujas laukos. Tada bija nacionalo partizanu dzive 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
106 Baron Lina Krisjana Barona Atminas
Gaujas Apgads 1981 Second Edition Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nododu sis Atminas atklatiba." (VEDEKLA) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
107 Barron, John (Dzons Barrons) KGB Padomju Slepeno Agentu Slepenais Darbs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
403pp. Very good, clean bright tight copy, dj. vg. In Latvian, translated by A. Kalnina "Chambers calls Barron's work the "first really good book on the KGB." It is a "mixture of adventure yarns and occasionally lugubrious assessments of KGB capabilities." " Pirma pavisam labi uzrakstita gramata par KGB. 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
108 Barsevska, Zeltite Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta
Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads "Saule" 2012 Pictorial Hardcover New 
138pp. Numerous photo illustrations. NEW. " Ilga darba rezultata tapa skaisti ilustreta monografija, kura autore analize 118 apdzivotajas vietas Latgale savaktos materialus. Monografijas pielikumu sastada plass un lidz sim nepublicets vizualais materials - teju 150 ar izsuvumiem un mezginem greznotu dvielu fotografijas. Monografija sniegta kulturvesturiska informacija par 266 rotatajiem dvieliem. --- Jaatzime, ka sis petijums ir unikals, jo taja ieklauti nekur nepublicetie materiali. No seniem laikiem dvielu darinasana bija roku darbs: tie tika austi un pec tam izsuti. Turklat katra Latgales vieta bija savi raksturigi raksti, savs stils un ta ipatnibas. Dvieli latgaliešu majas pildija ari estetisku funkciju - rotaja lauku interjeru." ( Gorod.lv) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
109 Baruss, Rita The Caves of the Crystal Cliffs
Author's Publication Original Card Very Good + Rita Baruss 
13pp. Small, almost imperceptible, l ight colouration on cover else a very clean, bright, unmarked copy. A short children's adventure story set in presentday Nova Scotia with a timewarp to Micmac days gone by. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
110 Baruss, Rita Mind Landscapes Poems And Drawings
Peterburough Touch and Go Studios 1981 Original Card Good + + Rita Baruss Signed by Author
30pp. Slight sunning. Top of spine has a small vertical 1.5 cm split. Otherwise a good ++ copy, clean and tight. Illustrated by the author. Signed by the author with a dedication to the recipients "- upon the stream/between the two extremes/ floats the eye of vision-" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
111 Barviks, Dzems (James Barwick) Vilka Ena (Shadow of the Wolf) Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Egils Hermanovskis (cover) 
276pp. Dj. shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright copy. " Velak neapbrunotais Me. 110 nogazas pie Glazgovas. Pec neilga laika ta tuvuma atrada ar izpletni nolaidusos vacu virsnieku ar lauztu potiti. Vinu aizveda aizveda uz slimnicu, kur vins - velak apgalvoja, ka vins esot Rudolfs Hess." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
112 Baskers, J.A. Et al. Latvija, Kur Tavi Deli
Riga Tevijas Sargs 2007 Hard Cover As New Large 8vo. 
536pp photographs, documents. An As New copy. "Gramata veltita Latvijas Republikas valstiskas neatkaribas atjaunosanas un valsts aizsardzibas strukturu izveides 15.gadadienai, ka ari visiem tiem, kas, parvarot lidz zobiem apbrunotu PSRS imperisko speku un vinu atbalstitaju pretestibu, ar nevardarbigam metodem to izcinija, pateicoties tautas vienotibai un sabiedrisko kustibu LTF, LNNK izvirzito idealu plasam atbalstam. Si gramata daudziem lasitajiem noteikti atsauks atmina notikumiem bagata Atmodas laika peripetijas, bet pirmajiem Latvijas armijas karaviriem un robezsargiem atgadinas neatkarigas valsts formejumu veidosanas pirmsakumus. Gramata varetu but noderiga visiem tiem, kas interesejas par Latvijas jaunako laiku vesturi, ieskaitot pasniedzejus un skolotajus, augstskolu studentus un vecako klasu skolenus, ka ari jaunos karavirus, kas tikai nesen uzsakusi dienesta gaitas." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
113 Baskevics, Arnolds Indrikis Cilveks Un Neredzamais Starojums Praktiska Rikstnieciba To Var Katrs
Riga Lidums 1996 Paper Cover Very Good Vasilijs Kovalovs 
79pp. Illus. "Daudzreiz palidzejis ar padomu cilvekiem, kur rakt akas, celt majas....vairaku gramatu un publikaciju autors par rikstniecibas, tautas dziedniecibas ... jautajumiem" No satura: Udens aderu starojumu iedarbiba uz cilveka veselibu...Udens aderu noteiksana ar redzi un tausti... Akas raksanas vietas noteiksana... uvc. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
114 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu
Riga Liktenstasti 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some light edgewear. Paper begining to show uniform ageing. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu aprindas, un ta ari vairakas lappuses veltitas saietiem, kur figure Velta Snikere, Ingrida Viksna , Andrejs Johansons, Valts Grevins un ari jau savu vietu musu literaturas elite nodrosinajusie Eglisi (Anslavs un Andrejs), Ilona Leimane, Caks, Adamsons. Par katru Bastjanim ir savs butisks vertejums" ( G. Zvejnieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
115 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules
Riga Liktenstasti 2006 Pictorial Cover Very Good + 
Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
116 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika
Riga Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good 
314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atrodama bagatiga viela petijumiem par trimdinieku savstarpejam attieci-bam un mijiedirbi ar vietejiem darba devejiem un kolegiem. Tapat vertigi ir vienreizejie pazistamu personu raksturojumi - gan ka dokumentacija, gan tiri cilvecigas zinkares del. Un visbeidzot, Pasvesture ir ari nostalgisks celojums pagatne. Tai pagatne, kur, par spiti kara briesmam un trimdas pirmo gadu grutumiem, bija tik daudz gaisu brizu un tik daudz neviltota, aizrautiga prieka." ( Nora Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
117 Bastjanis Voldemars Demokratiska Latvija Verojumi Un Vertejumi
Stockholm Emils Ogrins 1966 Hard Cover Very Good + Good 
323pp. Dj. spine showing yellowing, covers lightly worn with some light stains, enclosed in clear mylar protector, neat presentation inscription on front free endpaper, else a very good, clean, tight copy. "Prieks ir vel lielaks, ja ta, ka soreiz, ir laba gramata - satura bagata un stila jestra. Demokratiska Latvija ir turpinajums, chronologiski apgriezta seciba, pazistama latviesu socialdemokratu politika un kreisas valdibas financu ministra Voldemara Bastjana 1964. gada izdotajai gramatai Gala sakums, kura apskatiti "Ulmana laiki" -Bastjanis ir demokratiskas Latvijas karsts aizstavis, bet vina milestiba nav akla" (A. Ezergailis) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
118 Bastjanis Voldemars Gala Sakums Verojumi Un Vertejumi
Lindigo Memento 1964 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
175pp. A very good, clean, tight copy. Dj. shows wear and some yellowing, enclosed in mylar cover I. dala Apversums II. dala Ulmana varas laiks "Ulmana apversums par kuru es rakstu saja gramata objektivi aprakstot gramatas pirma dala apversuma norisi, bet otra dala to kritizejot un vertejot..." J. Bastjanis. "Ja memuaru kvalitate ir meraukla politiskam spejam, tad socialdemokratu politiki radas spejigakie." A. Ezergailis. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
119 Bastjanis, Voldemars Dzives Straume Atminas
Stockholm Dr. Emils Ogrins 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ 
302pp. A very good, clean, tight, bright copy. Saturs: Dzives sakums. 1905 revolucija. Raibais studiju laiks. Darbs Krievijas zemste un Pirmaispasaules kars. Divas krievu revolucijas un to sekas. Darbs Latvijas dzelzcelu virsvalde. " Atstajot dzelzcelu un parejot uz Saeimu, sakas jauns sabiedriskas dzives un darbibas posms, par kuru esmu rakstijis agrak iespiestas gramatas Demokratiska Latvija un Gala sakums." (Autors) "Bastjanis tika ar lielu parsvaru ievelets visas Saeimas, ienemot nozimigus postenus valsts finansu parvalde, lidz no 1926. lidz 1927. gadam Latvijas Republikas finansu ministrs. --- Ka zinoss tautsaimnieks, piekomandets kartot uz bankrota slieksna nonakusas Rigas Centralas kopejas slimo kases saimnieciskas lietas (pat vina politiskie pretinieki, piemeram, Zemnieku savienibas parstavis Alfreds Berzins, kurs darbojas Saeimas socialas likumdosanas komisija, atzinigi noverteja Bastjana komisijas darbu). ---- Budams finansu ministrs, noraidijis K.Ulmana lugumu atlaist ta draugu lielos paradus valsts kontroletajas bankas, vai vismaz pagarinat to nomaksas terminus (si noraidijuma sekas izpaudas velakaja Bastjana vajasana)." ( Vikipedija) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
120 Bauere, Inguna Lizete Dzejniekam Lemta Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts
Riga Lauku Avize 2009 Paper Cover Very Good + 
"287pp.Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Mums dota briniskiga iespeja izsekot Lizetes dzivei no bernibas, pirmajam milestibas jutam lidz pat pedejam dienam Karla Skalbes dzive. Grutuma un reizem vienatnibas Lizetes dzive bijis gana, bet turpat ari lepnums par savu viru tautas patiesi miletu dzejnieku un istenu Latvijas patriotu, prieks par berniem, radosi atklajumi tulkotajas darba. Patiesi un emocionali Inguna Bauere attelo gruto un garigi sapigo skirsanos no Latvijas. Tacu darbs un milestiba ir muzigi." (Latvijas Avize) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
121 Baumanis, Arturs Krisjanis Barons Dzive Un Darbi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Third Edition Hard Cover Very Good + Good + Ilmars Rumpeters 
432pp. illustrations. Dj. shows some wear to edges, else a clean, bright, tight copy. Tresais izdevums ir steriotipisks pirma izdevuma jauniespiedums papildinats ar personu alfabetisku raditaju. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
122 Baumanis, Arturs Pa Kronvalda Ata Pedam
Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1975 Hard Cover Very Good 
221pp. Very good, clean, tight copy. Photographs. Citati un citatu avoti. " Baumanis apluko ne vien Kronvalda personibu un darbibu, bet ari vina dedzigi aizstaveto ideju ietekmi pec vina aiziesanas." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
123 Baumanis, Arturs [Compiled and Edited by] Latvian Poetry
Augsburg A. Baumanis 1946 Paper Cover Good + 
133pp. "An anthology of Latvian lyrics in English versions, including the Story of Latvian poetry with sidelights on the history of Latvia by ... J. Burtnieks. ( a substantial introductory essay ). Some minor age wear to cover. A good+, sound, solid clean but yellowed paper copy. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
124 Baumanis, Janis; Klimpins, Viesturs Putni Latvija Paligs Putnu Noverosanai Daba
Riga Zvaigzne ABC 1997 Pictorial Cover Very Good + 
298 pp. Profusely illustrated. Colour photos. A very good, clean, bright, tight copy. Putnu atteli krasu fotografijas, ieskaitot ari olu fotografijas krasas. "Gramata bus labs paligs putnu noverosanai daba. Taja ir putnu fotografijas un apraksti par putnu izskatu, balsi, ligzdosanu un atrasanos Latvija" 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
125 Baums, Laimens Frenks (L. Frank Baum) Oza Zemes Brinumburvis ( The Wizard Of Oz)
Riga Zvaigzne ABC 2004 Pictorial Hardcover As New V.V. Denslovs ( V.V. Denslow) 
196pp. As New. Denslow's illustrations. "No anglu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. Kad speciga vetra – ciklons – sagriez virpuli un aiznes pa gaisu Dorotijas majinu, meitenite un vinas sunitis Toto nonak brinumainaja Oza zeme. Te vini satiek labas un launas raganas, Putnubiedekli, Dzelzs Malkascirteju, Bailigo Lauvu, Sparnotos Merkakus un citus brinumzemes iemitniekus. Dorotija cer, ka Burvis Ozs Varenais un Briesmigais palidzes vinai noklut majas. Bet vispirms meitenitei janoklust pie Burvja..." (izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
126 Bauskenieks, Auseklis Gleznas Painting Auseklis Bauskenieks
Riga Jana Seta 1990 Original Wraps Very Good Sm. Octavo 
92pp. Cover shows some very light wear. 32 full page colour reproductions, numerous bw. reproductions. Makslinieku deve par vienu no latviesu laikmetigas makslas patriarhiem un avangardistiem. "Bauskeniekam piemit savdabigs rokraksts, kur sasaucas sirrealisma un naivas makslas stilistika." Ievadu rakstijis pats Bauskenieks 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
127 Bebru Juris ( Juris Bebris ) Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas
Riga ? 1992 Second Edition Paper Cover Very Good + A. Kronenbergs 
94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
128 Bekmanis, Gunars Krievi Un Latviesi Stasti
Gaujas Apgads 1994 Paper Cover Very Good + 
258pp. Stasti ar vieglu ironiju.. gan par Legionaru laikiem, par izsutitajiem.. gan par Latviju 90 g. sakuma... un vel. "Gunars Bekmans saka publicet savus isstastus trimdas periodika (vispirms Vaga, tad Jaunaja Gaita, Trejos Vartos, Daugavas Vanagu menesraksta u.c.) 80. gadu vidu, jau budams cetrdesmitgadnieks. Lidz sim uzrakstiti vairak neka 50 stastu, dala no kuriem ietverta divas izlases - Krievi un latviesi un Latviesi te, latviesi tur." (JG) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
129 Beldavs, Jazeps T. Bataljona Arsts
Riga Antava 2005 Original Card Very Good + 
71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
130 Bels, Alberts Saule Merktie
Riga Preses Nams 1995 Paper Cover Very Good ++ 
151 pp. A very good, clean, tight copy. "Gribetos teikt, ka romans ir radniecigs Dienvidamerikas magiska realisma autoriem, kuri uzskatija par savu uzdevumu nodoties pagatnes atsauksanai, lai izlabotu vesturi, kas tik biezi rakstita no iekarotaju un valditaju perspektives --- Saja daudzveidiga teksta vesturiskas personas, autora izdomati teli, Bibeles personazi un figuras no folkloras sadzivo bez liekiem paskaidrojumiem par istenibas sfairu saplusanu viena literara realitate.--- Beigas stastijums klust apokaliptisks, un, atgriezoties pie Jablonsku gimenes tragedijas, romana paradas veco mitu teli. Kad Ema mekle savu viru Madona starp karaviriem, kas atkapjas no austrumu frontes, sis ainas atgadina gan Antigones mitu, gan gajienu pa velu valsti" (J.Silenieks) xxyy 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
131 Belsevica, Vizma Lauzta Sirds Uz Goda Dela Stasti
Riga Zvaigzne ABC 1997 Pictorial Hardcover Very Good + A Bauskenieks (cover art) 
190pp. Almost as new. "Es varu aizmirst, ka jel sauc kadu virieti, kuram esmu veltijusi graujosu milestibas dzejoli, bet ne muzam neaizmirsisu, ka viena sieva gabalinu aiz Jaunpiebalgas teica: "Lietus sodien pardebesiem vien, pardebesiem vien..." (autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
132 Belsevica, Vizma Bille Dzivo Talak
Riga Jumava 1996 Hard Cover As New Ernests Zarins (cover) 
221pp. As New. "Billes skats nav apmiglots no valdosas propagandas, un vinai nav gruti saredzet ka padomju ta vaciesu politikas bezjedzibas un liekulibas, ka ari noziegumus, ko valdosa iekarta attaisno patiesibas un taisnibas varda." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
133 Belsevica, Vizma Patiess Stasts Par Cingo Babu, Lielo Gliemezi Un Juras Karala Bedam
Pictorial Hardcover New Reinis Petersons 
56pp. Large format. NEW " Gramatu ilustrejis Reinis Petersons, un ta ir liela davana berniem, vinu vecakiem, visiem, kas jutas jauni, un tiem, kam vienkarsi patik skaistas lietas.Patiesais stasts par Cingo Babu ir jauns, respektivi, pirmo reizi gramata publicets Vizmas Belsevicas darbs. Lielisks papildinajums tai rakstnieces dailrades dalai, kas piemerota bernu auditorijai - Cingo Baba gan piemerota mazakiem berniem - visticamak, tiem, kuriem lasis prieksa, jo krasainie un spriedzes parpilnie maza eksotiskas salas puišela piedzivojumi sadzejoti pantos un izkartoti lugas veida. jo krasainie un spriedzes parpilnie maza eksotiskas salas puisela piedzivojumi sadzejoti pantos un izkartoti lugas veida. Dalai lasitaju lugas formats var likties "aizdomigs", tomer si luga varbut pat daudz lielaka mera ir lasama, ne iestudejama vai uz skatuves atdzivinama" (Zane Radzobe) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
134 Belsevica, Vizma Kikuraga Stasti
Riga Liesma 1965 Hard Cover Very Good 16mo - over 5¾ 
113pp. A very good, clean copy. Autores tresa gramata. "Stastu un novelu krajums "Kikuraga stasti" ar savdabigu humoru paradita zvejnieku dzive, tas dazadie samezglojumi. V. Belsevica ir laba noverotaja un ari raksturotaja. Sizeta risinajums ir lakonisks, intrigejoss, bez garam retrospektivam personazu dzivesstastu atkapem, koncentrets uz darbibas attistibu" (R. Urbans-Orbans) xx 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
135 Belsevica, Vizma Billes Skaista Jauniba
Riga Jumava 1999 Pictorial Cover Very Good + Ernests Zarins (cover) 
195pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Stasts par Billi nav autobiografija tiesa nozime. Man bija japastasta par to, ka dzivoja pilsetas nomale loti trucigi cilveki, kam ulmanlaiki nebija nekada paradize. Ari nekads ipass patriotisms pie viniem nebija manits, bet nebija manits ari tas, ka vini sapnotu ieklauties Padomju Savieniba" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
136 Belsevica, Vizma Bille
Riga Jumava 1995 Second Edition Pictorial Cover Very Good + Ernests Zarins (cover design) 
206pp. Aery good tight clean copy ""Bille" ir daleji autobiografisks stasts par bernibu pirmskara Latvija, par meiteni, kuras neparasti verigajam skatienam un jutigajai sirdij pieauguso pasaule biezi liekas neizprotama un sapigi mulsinosa." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
137 Belsevica, Vizma Nelaime Majas Stasti
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
132pp. A very good, clean, tight copy. "Musu parnopietnaja cieteju kultura, Vizmas Belsevicas humoristiskie stasti ir atspirdzinoss gaisa malks. Saja krajuma 6 stastos komiskais mijas ar tragisko un rezultats ir aspratigi melna humora stasti ar spilgtiem cilveku tipaziem. --- Stasti sarakstiti raita, dabiska valoda bez ideologijas un politikas iepisanas. Belsevica mak veidot spilgtus portretus un izveidot stastu no pavisam ikdieniskam situacijam." (msmarii) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
138 Belsevica, Vizma Dzeltu Laiks Dzeja
Riga Liesma 1987 Pictorial Hardcover Very Good + 
156pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ja dazos dzeltu laika dzejolos ziema ir sastinguma un nespeka laiks, tad citos baltais pamirums ir tikai skietams. Dziviba turpinas zem sniega un ledus un vasaras sapni ne tikai parziemo, tie uzbur siltu ziedu vilni putena laika. Ari rudens nav vienmer tumsibas un rugtas atsacisanas laiks. Miglas segas maigums kadu dienu rada lenigas laimes viziju kura arpasaule izzud kopa ar visam raizem.." ( Martins Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
139 Belsevica, Vizma Kamola Tineja
Riga Liesma 1981 Hard Cover Very Good + 
262pp. A very good, clean tight, unmarked copy. " Pirmais kontakts ar Vizmas Belsevicas dzejas gramatu Kamola tineja mazliet samulsina. Viegli var atklat, ka lielum liela dala dzejolu ir parnemti no agrakiem krajumiem, bet nekadi ievadvardi, noteikti iedalijumi vai gadskaitli talak te nepalidz - tadu noradijumu sini gramata vienkarsi nav. Pec kaut kadas skaidribas tiekdamies, lasitajs sak petit uz savu roku. ----Gadalaiki Kamola tineja rit no pavasara lidz ziemai. Nobeigums ar sniegu un ledu nenozime sasalsanu rezignacija. Cels caur ziemu Vizmas Belsevicas lielaja izlase nav nekada --- pesimisma. Gramatas pasa pedeja dala notiekas brinumlietas. Tur zem sniega no rozes pumpura digst ozols, tur Talsu ezera taures skanas, no dziluma nakdamas, (un ar Blaumana Tauretaju sasaukdamas) saples ledu. ( Martins Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
140 Belsevica, Vizma Celreiz Cels Uz Pasacinu Divas Lugas Berniem Sofijas Nolaupisana Papira Zirdzins
Riga Liesma 1985 Paper Cover Very Good + 
1980. gada saja pasa teatri (Kulturas akademijas Eduarda Smilga Teatra muzejs) tika iestudeta V. Belsevicas "Sofijas nolaupisana", kuras pamata bija H. Loftinga stasti par doktoru Dulitlu. Viena no izrades dziesmam velak kluva par neoficialu teatra himnu." " " Papira Zirdzins" - Celojums kopa ar izrades teliem ir vertiga macibu stunda pasiem mazakajiem skatitajiem, kuriem sad tad patik nevizigi iztureties pret gramatinam, svaidit tas un plest. Pec izrades noskatisanas mammam, tetiem, omitem un opisiem vairs nebus japarliecina berni, ka nevizigi pamestu gramatinu var sagrauzt kada viltiga Pele, ja vien talka neatsteidzas dross un cels Papira Zirdzins" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
141 Belsevica, Vizma Baltas Paslepes Milestibas Dzejas Izlase
Riga Artava 1991 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
123pp. A very good, clean, bright, tight copy. Milestibas dzejas izlase. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
142 Belsevica, Vizma Madaras
Riga Liesma 1976 Paper Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
98pp. A very good, clean, bright copy. Some neat notes in a very small hand on the book's penultimate or Russian colophon page. Otherwise unmarked. "krajums "Madaras", kas iznak 1976. gada novembri, ir intimaka rakstura - dzejniece iegajusi sievietes iekseja pasaule un apraksta attiecibas ar gimeni un tuviem cilvekiem. Saja krajuma sasniegusi lielu domas skaidribu un precizitati, augstu meistaribu." (Gudrinieks.lv) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
143 Belsevica, Vizma Ievziedu Aukstums
Riga Liesma 1988 Pictorial Hardcover As New 12mo - over 6¾ 
Ar Knuta Skujenieka ievada eseju. No serijas "Dzeja Jaunatnei" Dzejoli no "Jura deg" Gadu gredzeni" Madaras" " Kamola tineja" un Dzeltu laiks" " Ar so dzeju mums nevajag ne lepni lielities, ne vaimanat, kaisot pelnus uz galvas. Bet, kad si dzeja solo pari musu valodas saurajam robezam, mums ikreizi ir svetki. Tadi pasmaju gimenrs svetki. Vizmas gods ir ari musu gods " (K. Skujenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
144 Bene, Alma Perna Zile Dzejoli 1969-1979
Minneapolis Selzemnieka Apgads 1983 Hard Cover Very Good + No Jacket Signed by Author
95pp. "Alma Bene noteikti ir "dzejniece ar parliecibu"; vina biezi pauz ne tikvien pardzivojumu, kas izriet no kada spontana ieskatijuma, bet ari savus.... viedoklus attieksme uz visvisadam dzives paradibam....atspogulojas Latvijas laucinieku daudzos gadsimtos uzkrata pieredze un mantotie ticejumi....Urbanizetais dzives veids autorei skiet nedabisks, chaotisks, biezi netikumigs, dekadents. Manama ari slieksme uz dabas apjusmosanu un zemnieku dzives idealizesanu." ( G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
145 Benets, Dzefrijs ( Geoffrey Bennett) Atbrivojot Baltiju 1919 - 1920 ( Freeing the Baltic )
Riga Zvaigzne ABC 2012 First Latvian Edition Pictorial Hardcover New 
271pp. Fine. Photographs. Maps. Index. Translated by Dainis Pozins & Imants Breidaks. "Anglu un francu flotes darbiba Baltijas jura 1919. -1920. gada ir pazistams, tacu konteksta un detalas maz skatits vestures fakts. Runajot par sabiedroto ieguldijumu Latvijas neatkaribas izkarosana, parasti netiek sikak paskaidrots, kads bija britu flotes galvenais uzdevums regiona. Par to stasta atvalinata juras virsnieka un vesturnieka Beneta darbs." (LA) " Gramatas centralais tels ir kontradmiralis Volters Kovans. Kovans tiek atspogulots ka ists paraugjurnieks, kas sanemis diezgan plasas pilnvaras, tomer nekautrejas ari rikoties patstavigi, nesaskanojot katru savu ricibu ar augstako virspavelniecibu. Virspavelnieciba jau ar’ vel taja laika isti nezinaja ko pasakt ar tam Baltijas valstim. Diezgan detalizeti tiek aprakstita Kovana problemas ar Golcu, pagaidu valdibam, minu laukiem Baltijas jura un matrozu neapmierinatibu." (Asmodeus.lv) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
146 Bennett, Noel; Bighorse, Tiana Navajo Weaving Way
Loveland Interweave Press 1997 Trade Paperback Very Good + 
158pp. Photographs, drawings, designs. Prev. ownership on t.p., some very light edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Navajo Weaving Way is a compilation of Noël Bennett's earlier books on Navajo rug-weaving traditions, Working with the Wool and Designing with the Wool, both now out of print. This book augments the information in Bennett's out-of-print works with all-new chapters on spinning, carding and dyeing techniques. Illustrations include photographs by John Running of native women carding, spinning, and weaving, along with line drawings depicting specific techniques." (Publisher) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
147 Berkis, Edvins Jurmalas Dialogi PSRS Un ASV Sabiedribas Parstavju Tiksanas Jurmala 1986. G. 15.-19. Septembri.
Riga Avots 1987 Soft Cover Very Good 
322pp. Photographs A very good, clean tight copy with some very light wear to front cover. Small, neat ownership stamp on front free endpaper. " PSRS un ASV attiecibu visparejais stavoklis un to uzlabosanas celi - Brunosanas sacenciba un tas noversanas veidi - Regionalie konflikti un to noregulesanas iespejas- Masu informacijas lidzeklu loma un to nozime sabiedriskas domas veidosana " "Neatgriezenisku parmainu process Latvijas politiskaja attistiba un sabiedribas apzina bija sacies. Jurmalas konference ir pirmais publiski dokumentetais un atklatais meginajums pec Otra pasaules kara starpvalstu limeni runat par Latvijas starptautisko statusu." (Diena) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
148 Berklavs, Eduards Zinat Un Neaizmirst
Riga Preses Nams 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
454pp. A very goood, clean, bright, tight copy. "Eduarda Berklava skatijums uz Atmodas un pecatmodas Latvijas politiskajiem notikumiem."Savas piezimes rakstu tapec, ka gribu, lai mes kopigi pardomatu un izvertetu aizvaditos dzives gadus un kopigi izsecinatu, kapec nav piepildijusas musu ceribas. Vai notikusais bijis likumsakarigs process, neizbegams, vai tas ir musu kludainas un pat noziedzigas darbibas rezultats?" (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
149 Bernadots, Folke ( Folke Bernadotte) Beigas Mana Humanitara Darbiba Vacija 1945g. Pavasari Un Tas Politiskas Sekas
Stockholm Alfreda Udra Apgads 1946 Soft Cover Very Good Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
151pp. Photographs A very good, clean, sound copy with a very good dj over paper covers. No zviedru valodas tulkojis Bruno Kalnins " "(Autors) tos attelo tadus, kadi vini patiesiba bijusi: sikumaini un nezeligi varmakas, kas sabrukuma bridi intrigeja viens pret otru. Hitlera nebrivibas rezims un ta vaditaju garigais tuksums Bernadota gramata atklajas visa sava atbaidiga kailuma." ( Bruno Kalnins) "New York Times --- apzime so gramatu par vienu no visinteresantakiem nacistu kara beigu celiena attelojumiem" ( Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
150 Berzina, Lucija Viena Nedela Ernas Dzive
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good (Harijs Gricevics) 
192pp. A very good, clean,bright, tight copy. "Ir zimigi, ka Erna pati kaut ka jutas vainiga par to, ka bijusi gleznot un nav bijusi tragiskaja nakti pie savas gimenes, pie sava berna, kaut ari vinai tapat ka musu tautas vairumam, nebija ne jausmas, ka kaut kas tik briesmigs varetu notikt - dzidamas pec dzives piepildijuma maksla, Erna ir tikusi atskirta no vira un berna un palikusi viena." ( N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
151 Berzina, Lucija Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi
LARAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Very Good 
253pp. Small crease to lower rear cover, else a very good, clean copy. "---seko Vacija vadito beglu gaitu apraksts, kas neskaitamas detalas un izjutas atspogulo ne tikai autores un vinas gimenes, bet daudzu liktenbiedru piedzivojumus un pardzivojumus. "Man peksni radas prieksstats par to, kas ir beglis," raksta autore. Es tada biju. Biju pametusi iemiloto pilsetu, biju skirusies no gimenes piederigajiem un tagad ar divi maziem berniem soloju uz kadu nezinamu vietu." (B. Surmane) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
152 Berzina, Lucija Jaunibas Atblazma Muslaiku Pasaka Veclaiku Skatijuma
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
215pp. "Apstaklis, ka latviesu dziesmu svetki notiks Griekija, rada lasitaja interesi. Ka gan svinibas risinasies Aigejas juras krastos? Autore mus tur aizved uz septinam dienam. ..Stastijums nosaukts par pasaku, jo darbojas dieviete, salas valdniece, kas uzturas kalna sena templa drupas...." ( I. Ozolina) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
153 Berzina, Lucija Lidzinieks
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
280pp. " ... maskas valkatajs ir trimda dzimusais latviesu vecaku dels Andris. Vins iedomajas un grib dzivot kosmopolita dzivi, noliegdams pat savu tautibu un tik loti aizraujas sava loma, ka klust divdabis, schizofrens, kuram sak radities vina pasa dubultnieks." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
154 Berzina, Marita Sigismunds Vidbergs
Riga Neputns 2015 Paper NEW 4to. 
123pp. Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpretations of erotic motifs, retaining a classical sense of measure even when addressing very risqué themes. The imagery he created places him among Latvia’s most important Art Deco artists. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
155 Berzins Alfreds 1939 Lielo Notikumu Prieksvakara
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + 
320 pp. Dj. shows some light wear, else a very good copy. "Sis gramatas merkis ir ar vesturisku atskatu noskaidrot apstaklus, kados toreiz atradas nevien Baltijas valstis, bet visa Eiropa 1939. gada un dazus menesus pirms 1938.gada beigam kad Minchene parakstija nelaimigo Minchenes vienosanos." (autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
156 Berzins, Arturs Janis Jaunsudrabins
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
295pp. Photographs. Bibliography of Jaunsudrabins literary works till 1952., Dj very good - a very good, clean, bright tight copy. "Kam kadreiz bus vajadziba, rakstit par Jaunsudrabinu, lietat biografisko modeli, tas bez sis monografijas neiztiks" "Berzina sarakstita Jaunsudrabina monografija ir realakais, cildenakais veids, ka atzimejam Baltas gramatas autora stavokli musu kultura--" (J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
157 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Second Edition Hard Cover Very Good Good + 
358pp. In Latvian. Biography by one of his leading Ministers. Bibliography. Very good clean, tight copy, dj. clean and clear with some slight signs of wear at extremities. School graduation presentation inscription on ffe. " Vai Ulmanis bija bez kludam un personigam vajibam?....Starp sakuma un beigam dzivoja un darbojas Karlis Ulmanis, daudzkart parprasts un pulgots virs kuram latviesu tauta un Latvijas briviba bija visas vina razenas dzives saturs, jega un sutiba" (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
158 Berzins, Alfreds Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni
Brooklyn, NY Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Fair Harijs Gricevics (cover) 
327pp. Photographs. A very good clean tight copy with damaged dj: back pannel has missing piece and wear to extremities. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukusajiem apstakliem talredziga nostaja, gan atstastijumi par generala Bangerska un citu skumji absurdo naivumu Latvijas neatkaribas atjaunosanai Hitlera Vacijas drupas. (V. Pelecis) xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
159 Berzins, Alfreds Karlis Ulmanis Cilveks Un Valstsvirs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
358pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. Very good with some minor wear to extremities. Neat presentation inscription . " Mani pazinas un dazkart pat pilnigi svesi cilveki vestules atgadinajusi pienakumu rakstit Karla Ulmana biografiju.... neviens valstvirs nav bez kludam, neviena valsts iekarta nav tada, kas apmierinatu visus..." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
160 Berzins, Alfreds The Two Faces of Coexistence
New York Robert Speller & Sons Hard Cover Very Good + Very Good + 
335pp. Bibliography. A very good clean, tight, bright copy. " Moscow engaged in treaties with the present satellite nations from the inception of the U.S.S.R. to the time of their forced accession to its rapacious power. Moscow invariably broke its treaties as it seemed best for the U.S.S.R. Here are related the beginnings and endings of these "peaceful" relationships." ( A. Berzins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
161 Berzins, Alfreds Labie Gadi Pirms Un Pec 15. Maija
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
414pp. Avery good, clean tight copy. "Diktatura no iekspuses butu piemerots virsraksts recenzijai par Berzina gramatu..... atminas par darbibu nacionalaja valdiba.... beigu dala Berzins dod autentisku liecibu par savu atrasanos Sachsenhauzenas koncentracijas nometne Vacija...Berzina lieciba sai zina ir vertigs dokuments...lai...izklidinatu nepareizo uzskatu..ka Latvija vairak vai mazak labpratigi otra pasaules kara laika nonakusi Hitlera puse."(G. Irbe) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
162 Berzins, Alfreds Janis Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagi: Organizacijas Desmit Gadi 1973 - 1982 Vestures Apcere V.4
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1984 Hard Cover Very Good + 
929pp. A very good, clean, tight copy. Ceturta dala. DV organizacijas centralas valdes, zemju valzu, nodalu, apvienibu un kopu darbs. Heavy Book. Over 1kg, Please contact Trimdadimd books prior to purchase for additional shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
163 Berzins, Edvins Editor Lauksaimniecibas augstaka izglitiba Latvija : 1862-1999
Jelgava Latvijas Lauksaimniecibas Universitate 1999 Hard Cover Very Good + 
373pp. A very good, clean, bright, tight copy. "- enciklopedija "Latvijas lauksaimniecibas augstaka izglitiba Latvija (1862-1999)". Vairaku sis enciklopedijas nodalu autors ir LZA prezidents Janis Stradins, izdevuma galvenais redaktors -profesors Edvins Berzins. Si- enciklopedija pagaidam ir vienigais sada veida darbs, kura publicetas augstskolu visu macibspeku isbiografijas no 1919.lidz 1999.gadam." (B. Rivza). 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
164 Berzins, Gundars; Alksnis, Elmars Compiled By To Nedrikst Nezinat
Cesis Kulturas Biedriba Harmonija 2011 Paper Cover As New Signed by Compiler
211 pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy with a personal dedication inscription by Berzins. " Saja gramata lasamas galvenokart to cilveku atminas, kuriem palaimejas izdzivot smagaja vergu darba Sibirijas naves nometnes --- pastavigu draudu ena atradas ari sava tevzeme --- Gramatas veidotaji cer, ka te lasitais sekmes latviesu velesanos turpinat legionaru reiz aizsakto cinu pret okupantiem." (Sastaditaji) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
165 Berzins, Ludis Ievads Latviesu Tautas Dzeja I Dala Metrika Un Stilistika
Chicago Baltu Filologu Kopa Cikaga 1959 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 
404pp. A very good, attractive, clean, tight copy. "Metrika un stilistika, ko si gramata sniedz, netikdaudz grib sistamatizet un iztirzat metra un stila jautajumus visparim, ka ar se skarto problemu palidzibu veicinat latviesu tautas dzejas dzilaku izpratni." ""Varetu sacit, ka tautas dzeja ir musu gariga tevzeme, kas mums piedereja jau tad, kad vel nebijam paspejusi klut kungi sava dzimtaja zeme" ( L. Berzins). 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
166 Berzins, Ludis Ikskitis L. Berzina Pasaka
New York Ruta Berzina - Keggi 1970 Second Edition Paper Cover Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall A. Berzina 
31pp. reproduced from the 1930 Riga edition Scarce in this bright, unmarked condition. Atractive illustrations. Tris brali, divi slinki, viens cakls ... ikskitis kurs sanem keninmeitu par saviem nopelniem. Sarakstits jauka, viegla stila, tautiska pasaka kura paradas ari autombilis un piemineta lidmasina. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
167 Berzins, Uldis. Translated By Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )
Riga Janis Roze 2015 Pictorial Hardcover New Small 4to. Lilija Dinere, Roberts Diners 
364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina un Dens Dimins. ( J. Roze) yy 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
168 Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris Laiks
Stockholm Riga Memento Zvaigzne 1994 Hard Cover Very Good + Gvido Augusts 
128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as wellas a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas kra-uma Laiks. Tas ir Jura Kronberga un Ulza Berzina kopdarbs. -- Par so gra-matu abiem dzejniekiem tiek pieskirta Zinaidas Lazdas godalga. Ari sai krajuma atrodami identitates meklejumi --"(I. Cielena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
169 Berzins, Valdis Latviesu Strelnieki - Drama Un Tragedija
Riga Latvjas Vestures Instituta Apgads 1995 Pictorial Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
287pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. 7page summary in English. Extensive notes in Latvian. "Sis gramatas autors apzinas, ka nav aptveris un vienlidz izvertejis visus ar latviesu strelniekiem saistitos jautajumus. Tiesa, dala no tiem aplukoti vina padomju totalitarisma apstaklos publicetajos darbos, kuriem piemit tam laikam raksturigie trukumi. To parvaresana tad nu ari dod iespeju paraudzities uz strelniekiem no musdienu viedokla." (Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
170 Berzkalns, Valentins Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864 1940
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good ++ Very Good ++ 
559pp. Photographs. Index. An attractive very good clean, tight, bright copy with original clear plastic dj. "Berzkalnam bija muka pacietiba un izturiba, vecos rakstus caurskatot, atzimejot un iztirzajot---Vins bija vesturnieks, kada mums vairs nekad nebus. Kas gan vares turpinat vina dziesmu svetku norisu petijumus? Vina Latvijas dziesmu svetku vesturi konfidenciali atzina ari Latvijas zeme." (I. Sakss) Heavy book. (greater than 1kg) Please contact Trimdadimd in advance for best shipping. 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
171 Berzkalns, Valentins Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Cloth Very Good + Harijs Gricevics 
445pp. Photographs, index. Clear plastic jacket. Trimdas muzikalogs, komponists un dirigents, Valentins Berzkalns beidzis Rezeknes Skolotaju institutu, veidojis tautasdziesmu apdares, stradajis pie "Latviesu muzikas vestures vardnicas" sagatavosanas, rakstijis par Jurjanu Andreju. No 1968. gada Berzkalns ir bijis izdevuma "Latvju Muzika" galvenais redaktors. Heavy book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best shipping rates prior to purchase, please. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
172 Berzkalns, Valentins; Kalnajs Arnolds 123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs
USA Daugavas Vanagi Un Latviesu Koru Apvieniba 1970 Hard Cover Very Good Arnolds Sildegs 
195 pp. A very good copy with some penciled notes and tel. no. on rear ep. Table of contents. (izlase) "butu vel lielaka, ja tam Riga publicetam jaunakam tautas dziemu apdarem, kas atrodamas krajuma otra dala lidzas varetu ievietot ari jaunakas dzimtene publicetas originaldziesmas." 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
173 Bicole, Baiba Atrita
Shippenville Pa. Upeskalns [Riverhill Press] 1966 Hard Cover Very Good + Very Good Ilmars Rumpeters [cover] 
112pp. Limited edition 350 copies. Author's first book. Very good,clean, tight bright; ownership on ffep; dj. has slight wear to extremities otherwise very good. "Loti raksturigi Bicolei ir dabas pardzivojumi ar dzilas un intimas iejusanas nokrasu. Seit varbut kada radnieciba ar senajam dabas pielugsanas religijam, auglibas kultiem. Tajas dabas norises palaikam saistijusas ar cilveka seksualitati, orgijam tirumos." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
174 Bicole, Baiba Celos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + 
160pp. Original plastic d, good with some chipping to spine, else a very good, clean, tight copy. "Bicoli tapec gribetos saukt par erotisku dzejnieci, ar so vardu saprotot reize stipru juteklibu, bet reize ari garigu, dzveseligu pardzivojumu visados veidos.... tatad raksturiga miesas un dveseles nedalamiba." [N. Valtere] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
175 Bicole, Baiba Griezos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket I. Rumpeters 
106pp. "Bicoles dzeja vispar parsteidz un apbur ar to, ka te tik daudz neparastu, spozu un brinumsvaigu izteles ainu." [N. Valtere] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
176 Bicole, Baiba Atgriezos
Riga Liesma 1991 Pictorial Cover Very Good + Rita Laima Krievina 
194pp. Illustrated, A very good, clean, tight copy. Izlase no krajumiem Atrita, Celos, Burot, Griezos, Vel. "viena no talantigakajam trimdas dzejniecem " "Tas bija atmodas laiks, un nevienam nebija prata dzejolu gramatas. Sakuma par krajuma iznaksanu loti priecajos, jo gramata bija saistita ar maniem gimenes locekliem - meita Laima zimeja ilustracijas un darinaja vaku, Andris Krievins deva fotografijas." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
177 Bicole, Baiba Citviet Dzejoli 1991-2011
Riga Mansards 2011 As New Signed by Author
174pp Fine, as new. SIGNED "Citviet" ir dzejnieces pirmais krajums pec 20 gadu partraukuma, kura apkopoti no 1991. lidz 2011. gadam sarakstitie dzejoli" (Izdevejs) " Bicoles dzeja ir kustiba, process, reizem no gadalaika uz gadalaiku, reizem no debesim uz zemi, ari uz pazemi vai elli. Ta ir ekstrema, tada, kas uzdrikstas, biezi pilna sirrealistiskiem briziem, ar kosmisku diapazonu, apokaliptiskiem notikumiem." ( I. Ezergaile) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
178 Bicole, Baiba Burot
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + No Jacket I Rumpeters (cover) Signed by Author
127pp. A very good, clean, bright, tight copy Signed presentation copy to the poet Aina Zemdega " Ainai draudziba Baiba" Also included - two pieces of ephemera: greeting card from Baiba and Ilmars as well as a newspaper article clipping about the author by E. Sturma. "...Bicole....apzimejama par vienu no spilgtakajam un talantigam muslaiku dzejniecem apveltita ar apskauzami bagatu un krasainu izteli, vina pazistamus tematus vers jaunus un svaigus, ka reizem pat tiri aizraujas elpa." [N. Valtere] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
179 Bicolis, Janis Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.
ASV Ramave 1991 Paper Cover Almost As New 
175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
180 Biezais, Haralds Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu
Gaujas Apgads 1983 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
181 Biezais, Haralds Enas Par Torniem
Ziemelblazma 1978 Paper Cover Very Good 
103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
182 Biezais, Haralds Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara
Taby Senatne 1991 Paper Cover Very Good 
217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejniekiem; par dievturiem; par vaciesiem. Ramais, rupigais Arvids Brastins kluva nejauks, pieminot Haralda Bieza rakstus. Sataniskais Biezais izraisija jupi Brastina. Arvids Brastins teica, ka lauku religiskas jutas pret savam dievibam nav tik saspringtas, ka Biezais to skata. Var piemetinat, ka draudzes loceklos ir vairak poezijas neka mitologijas. Nevajag laudim atnemt vinu praktizeto religiju, lai cik ta butu nepareiza." (Dz. Sodums) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
183 Biezais, Haralds Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas The Importance of Variants for Interpreting the Dainas
Almqvist & Wiksell 1970 Paper Cover Very Good Stockholm 
[12] pp Offprint from Donum Balticum To Professor Christian Stang on the occasion of his seventieth birthday Edited by Velta Ruke Dravina. A very good, clean unmarked copy. Presumably INSCRIBED BY AUTHOR "Ar Ziemassvetku sveicienu no autora 1976" Text in German. " Two main difficulties arise in using the Dainas (Latvian folksongs) as a source for the study of Latvian culture. Firstly it is very difficult to date the Dainas. Second there are a great number of variants for each text ---- However, the first difficulty is overcome when objects mentioned in the dainas can be dated by means of other sources and the great number of variants can be of advantage in determining the common meaning of the whole group." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
184 Biezais, Haralds Saki Ta, Ka Tas Ir
Lincoln Gauja 1986 Trade Paperback Very Good + Ojars Jegens (cover) 
273pp. A very good, clean, tight, bright copy Pazistamais macitajs un religijas zinatnieks, divkarsais doktors, Haralds Biezais savas loti interesantas atminu gramatas ievada apsola, ka bus nezeligs gan pret citiem, gan ari pret sevi, un tie, kas vinu daudzmaz pazist, var tudal nojaust, ka gramata notiks ari rekinu kartosana ar lielakiem vai mazakiem ienaidniekiem un nelabveliem. Izradas, ka to ir bijis daudz, tomer autoram par godu jasaka, ka vina telojuma izmanama diezgan krietna objektivitate un to sakaribu redzesana, ko parasts neieverot. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
185 Biezais, Haralds Kristianisms Laikmetu Maina
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1969 Third Edition Hard Cover Very Good + 
145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
186 Biezais, Haralds Seno Latviesu Debesu Dievu Gimene
Riga Minerva 1998 Hard Cover As New 
367pp. Extensive bibliography and notes. Index of names. "Jautajumu par latviesu Dievaq prieksstatiem Haralds Biezais risina interesanti un ar plasam zinasanam salidzinajama religiju vesture. Vins ir brivs no subjektivas spekulacijas un vienigi ar avotiem attaisno katru atzinu un apgalvojumu. Debesu dievu teli ir visvecakais slanis seno latviesu prieksstatos---- Nekad agrak nav iznakusi tik monumentali darbi par seno latviesu religiju salidzinamaja religiju petnieciba ----( Liene Neulande) Sis darbs ir manu divu jau agrak publiceto gramatu Seno latviesu galvenas dievietes (1955) un Dieva tels latviesu tautas religija (1961) turpinajums. ( H. Biezais) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
187 Biezais, Haralds Latvija Kaskrusta Vara Svesi Kungi Pasu Laudis
Gauja 1980 1992 Trade Paperback Very Good 8vo - over 7¾ 
534 pp. Very good. Spine sunned, else a very good, clean, bright, tight copy. Includes the 16 page booklet with additional notes and errata. 1. Ievads. 2. Latviesu loma vaciesu okupacijas parvalde. 3. Dankera darbiba okupacijas laika. 4. Zinojums par politisko stavokli Latvija. 5. Politiskie secinajumi. 6. Valdmana darbiba pasparvalde. 7. Valdmana politiskas darbibas raksturojums. 8. Bijusais Latvijas valsts presidents Kviesis vacu kalpiba. 9. Veres. 10. Legions. 11. Politiskais stavoklis un noskana okupacijas sakuma.12. Pirmais Latviesu militaro vienibu veidosanas periods okupacijas laika. 13. Pasaizsardzibas speku organizesana. 14. Policijas bataljonu veidosanas. 15. Legiona mobilizesana. 16. O Dankers un R Bangerskis parnem mobilizaciju. 17. Legions, Latviesu tauta un Latvijas briviba. 18. Piezimes. 19. Latviesu skolnieki Hitlera karaspeka. 20. Klustiet un esiet sargi Latvijai. 21. Latvju jaunatnes organizacija parnem skolnieku iesauksanu. 22. Jauniesu iesauksanas atbildigie darbinieki. 23. Augsta atzisana musu tautai. 24. Piezimes. 25. Secinajumi un pardomas. 26. Piemineto personu saraksts. "(Kreslins) --- atzinigu recenziju par profesora Haralda Bieza loti nosodoso lieldarbu Latvija kaskrusta vara --Tas skaudri versas pret vacu civilparvaldes latviesu generaldirektoriem un augstakiem virsniekiem, kas savu vacu kungu uzdevuma sutija nave latviesu jauneklus un mazgadigus zenus legiona un gaisa speku izpaligu sastava." (J. Slesers) xxx 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
188 Biezais, Haralds Compiled By Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums
Copenhagen Ziemelblazma 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + 216pp. 
216pp. Photographs. Very good dj enclosed in mylar protector, a very good, clean, tight copy. Aizraujoss , inovativs, harismatisks draudzes gans. Dinamisks sabiedribas darbinieks. Sekmigs parzinis un skolotajs. " Rakstot pirmo dalu , kura ieskicetas Slokenberga dzives konturas, nav bijis iespejams attureties no tadu gadijumu minesanas un iztirzisanas, kas ne tikai atstajusi dzilas pedas pasa Slokenberga dzive, bet plasaka sabiedriba un baznica." ( H. Biezais) xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
189 Biezais, Haralds (Compiled And eddited By) Latviesu Kultura Laikmetu Mainas Rakstu Krajums Kulturas Filozofija; Psihologija Sociologija; Religija; Valodnieciba; Vesture
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + 
210pp. notes, bibliography. A very good, clean, bright, tight copy with original mylar wrapper. P. Jurevics- Latviesu emocionala attieksme pret rietumu kulturu. V. Klive- Kulturas filozofija un kulturas politika. H. Biezais- Raudosa Laima. N. Picka- Jutu fainomenalas strukturas analize. H. Zalitis- Cilveka dveseles modelis. A. Gaters- Ligavas varda izcelsme. E. Kapostins-Gara veseliba un latviesu dzives zina. P. Cirsis- Cina par cilveka tiesibam. J. Ozols- Latvijas vecako pilskalnu izbuves veidi. V. Bilkins- Vai chronists Indrikis macijies klostera skola. V. Ginters- Karogi Latvijas senatne. A. Berkis- Ernesta Birona valdisana Kurzeme un Krievija. J. Zalcmanis - Latvijas arpolitikas problemas brivibas zaudejuma prieksvakara. "Daudzpusigs Rakstu krajums": (J. Lelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
190 Biezais, Haralds Compiled and Edited By Ieskatitais Un Atzitais Rakstu Krajums Veltits Prof. Dr. Phil. Teodoram Celmam 70 Gadu Dzimumdiena 1963. Gada 14. Junija
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good + 
304pp. A very good, clean, tight copy. Contains 12p. pamphlet with list of subscribers. I Filozofija un religija: Rudolfs Ziedins - Pieredze un esamiba; Stanislavs Ladusans S.J. - Dazas gnozeologiskas refleksijas par indukciju; Haralds Biezais- Kristianisma vesturiska vide; Edmunds Smits - Ideals etiska nozime; II Psihologija un sociologija: Gunars Reitmanis - Anomija, tas celoni un sekas; Nikolajs Picka - Introspektiva metode atminas petisana; Juris Veidmanis - Imigrantu dzives procesi Savienotajas Valstis sociologiska skatijuma; Janis Silins- Vertibas un parvertibas III Vesture un archaiologija Jekabs Ozols - Senbaltu ienaksana Latvija; Valdemars Ginters - Senlatviesu simbolikas problemas; Vilis Bilkins Dazi avotu kritikas piemeri; Aleksandrs Berkis - Kurzemes hercoga un Anglijas attiecibas 17.g.s. vestures dokumentu gaisma; Janis Bokalders - Krievijas ideologiskie stravojumi pirms pirma pasaules kara Bibliografija Liene Neulande - Teodora Celma raksti IV 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
191 Bilensteins, Bernhards ( Bernhard Bielenstein ) Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben
Riga Jumava Edition Baltica 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
82, [5], 94, [2] , [8] Photographs. Pages slightly aged, else a very good, clean tight, unmarked copy. Bilingual edition Latvian German. Latvian translation by Inara Korsaka. " Latvija pazistams arhitekts daudzu savdabigu jugendstila eku autors Riga, celies no senas tradicijam bagatas Baltijas vaciesu dzimtas. Vina tevs Augusts Bilensteeins bija latviesu valodas, etnografijas, Latvijas senvestures petnieks. Bet majas palika ir saistoss stasts par autora bernibu, skolas gaitam, arhitekta darbu, gimeni, ka ari par nozimigajiem vestures notikumiem. ---- Bernhard Bielenstein--- ein bekannter Architekt in Lettland, der viele Jugendstilbauten in Riga projektiert hat, stammt aus einer alten traditionsreichen deutschbaltischen Familie. Sewin Vater August Bielenstein hat einen Namen als Forscher der lettischen Sprache, der Ethnographie und der Vorgeschichte Lettlands. Der Hauser aber blieben ist eine fesselnde Geschichte uber Kinderjahre, Schulzeit, berufliche Tatigkeit, Familie des Autors sovie uber bedeutende historische Ereignisse." ( Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
192 Bilmanis, Alfreds A History Of Latvia
Princeton Princeton University Press 1951 Hard Cover Very Good + Very Good 
441pp. Bibliography. Dj. extremities , top of spine show some wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "A marvel of condensation. The tone is calm, restrained, and the patriotism of the author is overlaid by the statesman's feeling that he must be internationally minded." (American Historical Review) "------ One of the first books of this genre and for years the authoritative general history in the English language is Alfred Bilmanis, A History of Latvia ----- Bilmanis, the former Latvian minister to Washington wrote numerous works of this type, including his Baltic Esays. So did Arnolds Spekke, specifically his History of Latvia -----" ( V. O. Lumans) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
193 Birkerts, P[eteris] Latvju Neratnas Anekdotas
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1954 Hard Cover Good + 
637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
194 Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by) Latviesu Tautas Miklas
Riga Zvaigzne ABC 1992 Paper Cover Very Good 
109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
195 Birkmanis, Gunars Vasara, Kura Saluza Likteni Trispadsmitgadiga Zenu Verojumi Un Pardzivojumi Likteniga 1944. Gada Vasara
Latvia 1998 Pictorial Hardcover Very Good + Viesturs Grants (cover) 
364pp. A very good, clean, bright, tight copy. " bernibas un 1944.gada dramatiskos piedzivojumus esmu atspogulojis gramata Vasara, kura saluza likteni." ""Pa so celu 1944.gada vasara, glabdamies no krievu uzbruceju atgriešanas, vairakas dienas gaja, brauca Selijas un Zemgales begli uz Kurzemi, uz Rietumiem. Daudzi tukstosi nekad vairs neatgriezas dzimtene" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
196 Birze, Miervaldis Ar Jokiem Joki Mazi
Kulturas Biedriba Harmonija 2001 Pictorial Cover Very Good + 
190pp. Neat inscription on ffe. Almost as new. Miervalza Birza humorisko stastu sakopojums. Rakstiti padomju laikos un raksturo ari pazobojamas cilvecigas ipasibas ... varetu teikt "atskatoties japasmaida..." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
197 Birze, Miervaldis Bijusa Gada Dienasgramata 1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs
Riga Raina Literaturas Un Makslas Muzejs 1991 Paper Cover Very Good + Very Good + 
95pp. A very good, clean, bright, tight copy. Paper dj. over card covers. "Vai sis pieminas rakstot, kads paredzeja, ka vares atprasit komunistiskas varas nolaupitas setas, kaut tur izsisti logi un nokurinatas spares? Un vai dzivi palikusie latviesu legionari - "kanaki" - drikstes sapulceties un uzdziedat? Ka dzivi palikusie beztiesiski notiesatie izdos savu sapju gramatu? (Autors) "Kur slepas so dienasgramatu popularitate? Acimredzot pat rakstnieku vidu nebija daudz to, kuri pec apspiestibas gadiem riskeja runat par to, kas sakrajies uz sirds un dzimtas liktenstastos." (A. Mellupe) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
198 Birzgale, Rasma Editor Martina Ziverta Pasule
Sidney Salas Apgads 1974 Paper Cover Very Good + 
138pp. Photographs, List of author's plays. "Rakstus par Zivertu, - par vina darbiem, devusi, Osvalds Ursteins ("Ziverts uz skatuves"), Nora Valtere ("Valoda un stils Ziverta lugas" ), Alfreds Straumanis ("Ieskats Ziverta lugu uzbuve") un Rasma Birzgale ("Dazas iezimes Ziverta pasaules skatijuma"). Gramatu nobeidz Ziverta pasa autobiografiskas piezimes "Garamejot" (G.Irbe) Saturs, tatad, ir bagats un sola, ka Martinš Ziverts aplukots no visiem vina dramas rakstniecibas aspektiem. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
199 Birzgalis, Reinis Soreiz Bez Grimas Atminas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Very Good + Very Good + Reinis Birzgalis 
259pp. Photographs. Author's humorous illustrations. Ownership sig. on fep, else a very good, clean, bright, tight copy. Reinis Birzgalis - aktieris, rezisors, humorists, karikaturists, ilustrators, rakstnieks. Autora atminas par savam dzives gaitam: Burtniekos un Valmiera; Riga; Beglu gaitas; Trimda. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
200 Birzgalis, Reinis (illustrator) Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas
Riga Liesma 1990 Pictorial Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
167pp. Facsimili of the 1942 edition. Neat prtesentation dedication on blank half title. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1   2  3 4 5 6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie