Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1501 Zalite, Mara Nav Vardam Vietas
Riga Liesma 1985 Pictorial Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
118pp. A very good, clean, tight copy, Krajuma Nav vardam vietas uznemti dzejoli, kas rakstiti laika no 1979. lidz 1983. gadam. No slavenajiem astoniem, kas pirmo reizi paradijas 1980. gada julija Karoga, seit atrodami cetri ---Vietas un cela meklejumi turpinas. Tagadnes nozimiba samazinas, saiknes ar pagatni klust svarigakas. Bet kas pagatne mekle stiprinajumu, ne rezerves izeju, tas agrak vai velak atgriežas sakuma vieta. Un atkal ir neizbegamais jautajums: ka dzivot talak, ka rakstit?" (M. Lasmanis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1502 Zalite, Mara Sauciet to Par Teatri
Riga Jumava 2001 Hard Cover Very Good + Ilmars Blumbergs 
518pp. A very good, clean, tight, bright unmarked copy. Gramata ieklautas Maras Zalites lugas: "Pilna Maras istabina", "Tiesa", "Dzivais udens", "Lacplesis", "Eza kazocins", "Meza gulbji", "Kaupen, mans milais!", "Margareta", "Indrika hronika". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1503 Zalite, Mara Kas Ticiba Sets Runas Un Raksti Latvijas Atmodai 1979 -1997
Riga Karogs 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
365pp. A very good, bright, tight copy. Neat ownership on t.p. "Ar so gramatu sniedzu lasitajiem un vesturei dokumentalu liecibu par laiku, kura tika seta, pumpuroja, uzziedeja un auglus nesa latviesu tautas tresa atmoda. -- Es ceru, ka si gramata kaut nedaudz atainos vesturisko notikumu emocionalo fonu - laika, kad kultu-ra bija ne vien politiska procesa konteksts, bet ari ta neatnemama sastavdala. Hronologiska seciba sakopotie raksti, runas un esejas ir pilnigu autentiskas, tas atdodu kopigaja vestures arhiva nelabotas un nesvitrotas. Ar visam varbutejam kludam, iluzijam un maldiem. Ari tie pieder pie patiesibas." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1504 Zandberga,Ieva et al. Bear's Ears An Anthology of Latvian Literature
Riga Zinatne 2014 second suplemented ed ition paper NEW 
285 pp. NEW. Includes Pumpurs, Blaumanis, RRainis, Skalbe, Jaunsudrabins, Virza, Upitis, Maurina, Belsevica, Ziedonis, Zalite, Bels. This collection includes traditional folk poems, extracts from longer Latvian classics, short stories, and poems. An introductory essay provides a historical overview of Latvian literature. Following the success of the two previous editions of Bear’s Ears the compilers have expanded the anthology by adding four post-Second World War authors, thus providing a more complete picture of Latvian literature. The epic hero of Latvian literature is Lācplesis, Bearslayer. His ears are those of a bear, symbolising not only his great strength but also his ability to hear the voice of his people. Bearslayer appears several times in this anthology; the tragedy of his legendary story is balanced by the belief that he will return one day to bring freedom to his people. Has he returned?" (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1505 Zandbergs, Martins Martina Dziesmu Gramata II Otrais Iespiedums
Grand Haven Mich. M. Zandbergs 1980 Hard Cover Very Good + Andrejs Smiltars [cover] 
314pp. Presentation inscription on ffe. else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Sini gramata ievietoju dziesmam tekstu un melodiju variantus --- Sini sejuma atradisiet jaunu nodalu, "Jaunakas skanas" Te esmu sakopojis musu sadzives dziesmu "jaunradi" - musu dziesminieku saceretas dziesmas pedejos 20 gados. Daudzas atspogulo musu laikmeta domasanu, mentalitati un jutas." " Martins allaz bijis dziesminieks. Ka no trimdas latviesiem dzirdejis kadu dziesmu, ta pierakstijis. Reiz draugi teikusi - uzdruka kaut kur, lai mes ari varam dziedat lidzi. Tapa Martina dziesmu gramata." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1506 Zanders, O Tipografs Mollins Un Vina Laiks Pirmas Riga Iespiestas Gramatas 1588-1625
Riga Zinatne 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
173. Dj. a little worn at extremities, else a very clean, tight, bright copy. Many illustrations, taken from Mollin's publications and from other contemporary examples. "Mollins - izdevis vairak neka 170 gramatu: kalendarus, macibu gramatas, darbus ar zinatnisku ievirzi. Autors parada ari talaika Rigas sadzivi un E. Mollina vietu Eiropas gramatniecibas konteksta. Gramata bagatigi ilustreta." (Zinatne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1507 Zanders, Ulfs Holokausta Sarkana Nelke Rauls Vallenbergs Ka Vesturkulturas Simbols
Riga Atena 2012 Trade Paperback New 
279pp. A New fresh unread copy. "Holokausta sarkana nelke ir Lundas universitates vestures profesora Ulfa Zandera vestijums par to, ka peckara laika mainijusies attieksme pret Vallenbergu Zviedrija, Ungarija un ASV. Diskusija par politiskajam un diplo­matiskajam spelitem ap so cilveku savijas kopa ar dazadiem kulturpasaules vestijumiem par Vallenbergu un vina liktengaitam." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1508 Zarina, Alise Papjemase
Riga Neputns 2009 Original Card Fine 
94pp. Fine, unread. "Alise Zarina pieder pie spilgtakajiem, makslinieciski nobriedusakajiem jaunas, divdesmitgadigo paaudzes dzejniekiem. Valodu prasme, pieredze zurnalistika, darbs Parize lavis izkopt dzejnieces talantu un paplasinajis vinas redzesloku. Nezaudejot latviskumu, Alise Zarina vienlaikus sava dzeja bez plikam frazem, plakanas publicistikas organiski izteic musdienu Rietumu cilveka pasaules izjutu ar visiem tas plusiem un minusiem," raksta Janis Rokpelnis" (1/4 Satori) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1509 Zarina, Gunita Ikskiles 13.- 15. Gadsimta iedzivotaji 13th-15th century population of Ikskile
Riga Zinatne 2016 Hardcover NEW 
135pp. Attractively illustrated with colour and monochrome photographs and drawings. Text in Latvian and English. "This book represents the first attempt to summarize archaeological, bioarchaeological, and historiographic evidences of Ikšķkile population throught the Middle Ages. It became possible due to extensive anthropological material from excavations of archaeologist Jānis Graudonis in Ikšķile cemetery cemetery by Jānis Graudonis in Ikšķile church cemetery and recently experienced progress in bioarchaelogical research methodology. In the course of analyzing physical features, demography, diseases, dental health, and diet, also some explanations of research methodology in relevant areas are provided." (Publisher) "Šī grāmata ir pirmais mēģinājums apkopot arheoloģiskās, bioarheoloģiskās un rakstīto avotu liecības par Ikšķiles iedzīvotājiem viduslaikos. Tas bija iespējams, pateicoties arheologa Jāņa Graudoņa Ikšķiles kapsētas izrakumos iegūtajam plašajam antropoloģiskajam materiālam, kā arī pēdējos gados strauji progresējošajām tā izpētes metodēm. Izvērtējot seno iedzīvotāju izskatu, demogrāfiju, zobu veselību, uzturu, traumas un slimības, mēģināts raksturot arī šo jautājumu izpētes metodiskos pamatprincipus." (Ikskiles Novads) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1510 Zarina, Lilija The Red Fog A Memoir of Life in the Soviet Union
New York IUniverse, Inc Fine 
210pp. Fine. "As a teenager during World War II, author Lilija "Lita" Zarina's idyllic life of perfumed soaps, shelves full of books, and carefree parties explodes into irretrievable pieces after a Soviet bomb strikes her family's property in Latvia. The Russian army demands the surrender of passports, radios, and typewriters, destroys books, and changes the local language and street signs. Independent thinking is discouraged and success is guaranteed for those who denounce God, family, and country to serve the Communist Party.Separated from her parents, Lita studies medicine at the University of Latvia and dreams of the day she can afford a decent meal. She earns a doctorate of medicine in 1950, but even a doctor's monthly salary is not enough to buy a substandard pair of shoes. Lita's trusting nature leads her into a bad marriage and makes her easy prey for a handsome but highly unscrupulous man. Ultimately, chance meetings, unlikely alliances, and unexpected developments come together to facilitate her escape from the suffocating red fog of communism.A cautionary tale for anyone who cherishes freedom, The Red Fog is a memoir of one woman's life behind the Iron Curtain that explores how political oppression dehumanizes people, while fear renders them silent and helpless." (Publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1511 Zarins, Aleksandrs Bites Un Bumerangs Latviesi Piektaja Kontinenta
Lincoln LaRAS Gramatu Klubs 1989 Trade Paperback Very Good + 
394pp. A very good, clean, bright, tight copy with a very neat previous owner's (Aina Zemdega) sig. on ffe.. Pec daudziem gadu desmitiem, kad Australijas latviesu pecteci nemaz vairs nesapratis savu baltisko sencu valodu, sai krajuma ka burvju spoguli -- radisies divdesmita gadsimta velako gadu Australija un joprojam dzivos sen miruso latvieu emigrantu sabiedriba. --- Zarina skatijuma un izteiksme ir kaut kas drusku hemingvejisks: vins raksta par dazdazadiem dzives aspektiem, ieskaitot medibas, zveju, tiksmigu esanu un dzersanu, allaz lukodams veidot skaidru izteiksmi un biezi radidams konkretus arpasaules iespaidus, kas var rosinat domas un jutas. Netrukst ari uzkritosu atskiribu." (G.Plavkalns) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1512 Zarins, Guntis Trimdas Augsta Dziesma
(Minneapolis) Tilta Apgads 1967 Hard Cover Very Good + Very Good Sm. Octavo Alfreds Jaunzems (cover) 
208pp. Very good, clean tight copy. Dj. has small specks on back panel, otherwise, very good. Ar T. Kikaukas apceri, "Gunsa Zarina proza 5.-15.lpp. "Si gramata vairak ka jebkurs Zarina darbs atklaj vina ieksejas cinas, vina uzskatus par rakstnieka pienakumiem un attiecibam ar sabiedribu." ( Tilta apgads) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1513 Zarins, Guntis Dieva Merkakis Noveles Un Stasti
Minneapolis Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good Good + Aleksandra Kruka 
190pp. Dj. edges and cnrs. a little worn, back panel with some specks and sm. spots, dj. spine a little faded, Hard cover and interior clean and unmarked. "Gunsa Zarina pirmas gramatas labaka ipasiba, protams, ir ta, ka to var izlasit negarlaikojoties, .... Noveles un stastos, kuru sizets ir pedeja kara epizodi, Zarins, piem., neraksta par karu, bet tikai sakara ar karu rauga uzminet, kas ir cilveks." (R. Muks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1514 Zarins, Guntis Mieles
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1964 Hard Cover Very Good Very Good Vitauts Simanis 
197pp. Some very small closed tears at dj. edges, else a very good, clean copy. ""Mieles" Zarins mums parada cilvekus, kas ir par vajiem savu dzivi veidot, kas jutas paklauti sabiedribas moraliem likumiem un tomer megina pret tiem sacelties, kas ir saskelti savas esmes kodola un so skelumu nekadi nevar sadziedet, kas ir bez skaidras jegas par sevi un tapec padoti visam jutu un pardzivojumu vetram." (O. Kratins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1515 Zarins, Guntis Dveselu Boja Eja
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1963 Hard Cover Very Good Very Good Vitauts Simanis 
133pp. Dj. has some small closed tears, copy has former ownership plate and stamp on half title as well as on back free end paper, else a very clean, tight copy. "Romana Dveselu boja eja Zarins sniedz veselu telu galeriju, kas visi vainojami pasapmana.....Tatad kaut ari musu literatura Zarins liekas pesimistisks pasaules verotajs, vins ir daudz optimistiskaks cilveka dabas tulkotajs neka vina mentors Sartrs." (A. Medne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1516 Zarins, Guntis Apsudzets
(Mineapolis) Tilta Apgads 1961 Very Good + Very Good + Signed by Author
168pp. SIGNED. Some light wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy Autora pirmais romans "Apsudzets" ir problemu romans, bet uzrakstits ta, ka reize pieskaitams "elpu aizraujosajiem". Ta ir Zarina labaka makslas amatnieka ipasiba un ari nozimiga talanta pazime - radit problemas cilveku riciba un ne tik daudz vardos; iespet but interesantam un reize nopietnam (R.Muks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1517 Zarins, Guntis Cels Uz Pasaules Galu Noveles Un Stasti.
Tilta Apgads 1962 Very Good + Very Good + Astrida Robezgruntniece 
222pp. A very good, clean copy. "atrodama problema ir cilveks cina ar sevi pasu, ar likteni, ar arejo pasauli. Vielu siem stastiem rakstnieks smelies plasos avotos: dzives verojumos, atminas, pasaules notikumos. Vins pratis iejusties visdazadakos psichiskos stavoklos un pardzivojumos un vienadi patiesi telo ka jauniesa izjutas visuvarena dzivibu raditaja instinkta prieksa ta vientulas sievas piekersanos vienigajai tuvajai butnei - kakim, vai ari izplatijuma lidotaja pardzivojums tragiskaja apzina, ka cels uz atgriesanos ir zudis. Lai gan G.Zarina darbu temas dazkart ir skumjas vai pat tragiskas, tanis arvien lidzi skan kada gaisa stiga. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1518 Zarins, Guntis Varonibas Augsta Dziesma
Minneapolis Tilta Apgads 1962 Hard Cover Very Good + Very Good + A.Kruka (cover) 
272pp. A very good, clean, bright, tight copy in an very good, attractive dj. "...kadi skaisti vardi mums bija jadzird, kas viss gan mes nebijam? Tevijas sargi, varoni, Lacplesa gara paudeji, bet tad, kad mes redzejam, kados meslos esam ieskrejusi, neviens nenaca mums dziedat slavas dziesmas..."(103 lp) Bez illuzijam un personiga "es" izcelsanas, autors rada kara bedigako posmu, kura idealu un frazu vieta paliek tikai viena doma: "Ka tikt lauka no sis putras" (130) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1519 Zarins, Guntis Dieva Merkakis Noveles Un Stasti
Minneapolis Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good Aleksandra Kruka Signed by Author
190pp. A very good, clean, tight, unmarked copy with some very slight wear to dj. extremities. SIGNED. This was Aina Zemdega's copy with a presentation inscription signed by both Guntis and Monika Zarins - "Ne tikai brauc ciemos, bet brauciet abi un paliekiet! Atkartoju ko teicu - paldies no mums abiem par Ainas dzeju. Draudziba - Guntis Monika Skotija 1962" "Gunsa Zarina pirmas gramatas labaka ipasiba, protams, ir ta, ka to var izlasit negarlaikojoties, .... Noveles un stastos, kuru sizets ir pedeja kara epizodi, Zarins, piem., neraksta par karu, bet tikai sakara ar karu rauga uzminet, kas ir cilveks." (R. Muks) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1520 Zarins, Janis Cepure Ar Zelta Varpu Atminu Stasts
Toronto Amber Printers & Publishers 1975 Hard Cover Very Good + 
390pp. Neat ownership on f.f.e. else a very good, clean, bright, tight copy. Janis Zarins (1915-1973). Gramata "Cepure ar zelta varpu" rakstijis par Smiltenes novadu, macibam Smiltenes lauksaimniecibas tehnikuma. "1922. gada 1. oktobri Smiltene saka darboties Piensaimniecibas un Lopkopibas vidusskola. Lai atrak gutu pozitivus rezultatus, skolai bija palielinata programma ---- Js arzemnieki bija izbrina par latviesu saimniecisko uzplaukumu, tad te liela nozime Smiltenes Piensaimniecibas un Lopokopibas vidusskolai" (Autors) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1521 Zarins, Karlis Par Latvijas Tapsanu
Melbourne Karla Zarina Fonds 1962 Second Edition Paper Cover Very Good + 
34pp. Staple bound pamphlet. A very good, clean copy. Otrais (reproducetais) izdevums "Sai atminu gramata "Par Latvijas valsts tapsanu" K. Zarins saistosi apraksta notikumus un epizodes, ko pieredzejis sava diplomatiska darba sakuma. Vina telojums ir sprigana humora pilns ---"( izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1522 Zarins, Karlis Kavu Gadi
Riga Daugava 1997 As New As New 
428pp. Fine. "K.Zarins ir tiecies but precizs gan vestures sakaribu, gan detalu, gan personu portretu, raksturu un psihologijas atainojuma, tomer tas nav traucejis panakt teloto personazu dzivigumu. Ta ir meistara roka, kas zime patvaligo Krievijas caru Peteri Pirmo un vina galmu un kas apraksta Zviedrijas karali Karli XII, Bibeles tulkotaju Ernestu Gliku vai Rigas gvardus. Romans Kavu gadi ir paraugs lidzsvarotam vestures telojumam literara darba - faktologiska precizitate netrauce raksturu un notikumu dabiskumam un deku elementa klatbutne nevienkarso latviesu tautas liktena telojumu." (A. Rozkalne) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1523 Zeberina, Dzidra Es Esmu Visur
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good Guna Naruns (cover) 
189 pp. Dj. shows slight, mild wear, else a very clean, bright, tight copy. Iecienitas "Gimenes Pavarda" autores populara atminu gramata .. "mana adrese ir Havaja, es esmu Riga... es viesojos Cikaga, esmu ari Nujorka". Autores atminas vijas visadas gardumu smarzas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1524 Zeberina, Dzidra Kad Es Maza Biju
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Vija Lusebrinka ( Cover and illustrations) 
208pp. Dj. shows some mild edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Dzidras Zeberinas gramata "Kad es maza biju" ir pilsetas meitenes bernibas atminu gramata, no kuras staro gaiss, labestigs humors, kas atsauc atmina Annas Brigaderes un Jana Jaunsudrabina jautros, sirsnigos bernu dienu telojumus." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1525 Zeberina, Dzidra Gimenes Pavards Parasti un Neparasti Edieni Katrai Gaumei
Pictorial hardcover As new 
384pp.As New. Some colour photographs. Extensive index. "Gramata apkopotas interesantas latviesu un citu tautu edienu receptes, kadas citur neatrast. Savdabiba rodama ne tikai receptes, bet ari suligaja, bagataja valoda un rosinosajos stastijumos par edienu. Autores darbi, tapat ka edieni, ir saules energijas bagati un ari vina pati visu gadu smelas sauli, dzivojot talajas Havaju salas Honolulu.(Izdevejs) Atdarinaju Latvija bauditos edienus un tiem blakus nostadiju gan amerikanu, gan citu tautu un ari pasas izdomatasreceptes. Garaja muza ir cepts un varits bez gala, rikotas viesibas, vaditas nodarbibas edienu gatavosana, macits, ko un ka virtuve darit. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1526 Zeberins, Modris Dieviskigas Rokas
Bruxelles Mantnieka Apgads 1954 Original Card Very Good 
243pp. Lower fr. cnr. a slightly bumped, else a very good, clean copy."romans ar vestures vielu par gleznotaju Van Deiku" Carlza Stjuarta Anglija .... dizciltigo galma intrigas... vesturiski notikumi Zeberina panoramiska lielformata vesturiska redzejuma! 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1527 Zeberins, Modris Tilti Migla
Lubeck Ziemelblazma- Janis Abucs 1950 Hard Cover Very Good + No Jacket 
164pp. Neat inscription on tp. Very good, clean, tight copy. Autora pirmais romans. "Jaunajam rakstniekam ir rosiga fantazija un atzistama drosme..... No iecereta romana par makslu un makslinieciskas radisanas problemam "Tilti migla" izversas par milestibas romanu." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1528 Zeberins, Modris Pura Pukis Un Tris Sievas
Copenhagen Imanta 1956 Hard Cover Very Good Fair Ojars Jegens (cover) 
254pp. Dj worn, but attractively rehabilitated by clear mylar cover, neat presentation on ffe. else a very good, clean, tight copy. "Romans "Pura pukis un tris sievas ir neparasts latviesu literatura, jo autors to ir veidojis ka kriminalromanu, reize sirsnigi pasmaidot par si zanra ipatnibam un panemieniem - Spriega darbiba risinajas kada universitates pilsetina ASV. Galvenas personas, ka amerikani, ta Latviesi. Lieliski ar laipnu satiru telota latviesu immigrantu kolonija ar tas rupem, priekiem un bedam." ( Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1529 Zeberins, Modris; Zeberins Dzidra Upji
(Bruxelles) Petera Mantnieka Apgads Edgara Kiploka Apgads 1952 Hard Cover Good + + Very Good Vilis Krumins 
256pp. Extensive ageing or yellowing; dj. with some very neatly repaired tears and edgewear. Book enclosed in mylar protector; else a very good++, clean, tight copy. Verienigs vaka zimejums. "telota latviesu inteligences dzive Baltijas universitate Pinneberga un beglu nometne Vacija, anglu zona.... verojams verienigs intelektualisms, ekspresionalisma stila iezimes, dekainibas elementi mijas ar zinamu.... teatralu pozu." (saniitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1530 Zeibarte, Irina 100 Latvijas Vestures Relikvijas
Riga Lauku Avize 2012 Pictorial Hardcover NEW 
223 pp. llustrated in colour. Each object receives a minimum of a page of descriptive text. "100 Latvijas vēstures relikvijas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma - senākās, vērtīgākās, dārgākās, svarīgākās, emocionālākās. Relikvijas - šī izdevuma saturs. To izvēle un atlases kritēriji muzejā tika rūpīgi apspriesti un izvērtēti. 100 Latvijas vēstures relikvijas - tas ir muzeja veidots stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas punktiem, par kuriem vēsta priekšmeti. 100 Latvijas vēstures relikvijas ir arī stāsts par muzejnieku drosmi, tiešā vārda nozīmē riskējot ar dzīvību, glābjot un saglabājot naidīgām varām nevēlamos nacionālās identitātes pierādījumus, iemūrējot tos Rīgas pils sienās, slēpjot no svešām acīm tikai nedaudziem zināmās vietās." (Autore) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1531 Zeids, T Feodala Riga
Riga Zinatne 1978 Hard Cover Very Good + Very Good + G. Elers [et al.] 
534pp. Very good clean, tight copy with vg. dj. In Latvian. Extensively illustrated with historic maps and period drawings and artwork, many in colour. Comprehensive bibliography and index. Fold out map and errata slip. Includes colour illustrations by Broce. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1532 Zelce, Vita Nezinama Latvijas Sievietes 19. Gadsimta Otraja Puse
Riga Latvijas Arhivistu Biedriba 2002 Trade Paperback Very Good + 
298 pp. Photographs. Summary in English and Russian. Nezinama ir ka lielisks pieradijums tam - stastot par XIX gadsimta otras puses sieviesu socialo statusu, ta laika prieksstatiem par sievietes pienakumiem, veselibu, apgerbu, ekonomisko atkaribu no teviem un viriem un prostitucijas iemesliem, V.Zelce ir pieradijusi, ka vesture var but aizraujosa lasamviela jebkuram interesentam." (G.Nagle) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1533 Zelcs, Ainars Legionari
Riga Lauku Avize 2013 Paper Cover As New 
208 pp. AS NEW Unread. Series: Lata Spoguli. Musdienas skola rit vestures stunda. Skolotajs stasta par Otro pasaules karu, jauniesi mazliet bravurigi censas skolotaju "iegazt" ar akigiem jautajumiem. Piepezi aina aiz skolas loga mainas. Ir kars. Un Kurzemes katla satiekas jaunie karotaji, katrs ar savu berni-bas un jaunibas stastu, ar piedzivojumiem lidz frontei un fronte. Kars plosas, legionariem ja-saglaba skaidra doma par to, kapec vini karo, kas notiks pec tam... Katra paaudze legionaru laiku uzluko ar savam acim." (Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1534 Zellis, Kaspars Iluziju un bailu masinerija. Propaganda nacistu okupetaja Latvija: vara, mediji un sabiedriba (1941-1945)
Riga Mansards 2013 Second Edition Trade Paperback New Small 4to. 
363pp. Illustrated. NEW. " Kaspars Zellis sava gramata "Iluziju un bailu masinerija" ir aplukojis un analizejis vacu okupacijas varas propagandas aparatu un ta darbibu Latvijas generalapgabala, detalizeti pieversoties propagandas institucijam (gan militarajam, gan civilajam), propagandas kanaliem, propagandas saturam un ta iedarbibai uz sabiedribu. -- Nav par daudz teikts, ka Kaspara Zella monografija ir visaptveross darbs par vacu propagandu Latvija un lidz ar to ari pienesums Latvijas vestures zinatnei:" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1535 Zeltina, Guna Theatre in Latvia
Riga Latvijas Universitate Literaturas, Folkloras un Makslas instituts 2012 Paper Almost as new 
239. Photographs. A very good + clean, bright, tight copy. "The aim of this book is to provide readers abroad with an insight into the situation of theatre in Latvia, its past and present. It views the emergence of Latvian theatre under the influence of various historical and social conditions ....." The Latvian National Theatre The Daile (Arts) Theatre The Valmiera Drama Theatre The Liepaja Theatre The Daugavpils Theatre The Riga Russian Theatre The Youth Theatre The New Riga Theatre Thev Independent Theatres Dance Theatre in Latvia latvisan Theatre in Exile 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1536 Zeltins Teodors Lellu Meistars Engelis
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 First Edition Hard Cover Very Good Very Good 
290pp. Top edge faintly specked. interior clean and crisp. Lellu meistars engelis...."kur humoristiski ietonetai sadziviskai videi iepretim nostadits varonis ar folkloristiskam iezimem." xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1537 Zeltins Teodors Zvaigznes Egles Gala Ziemsvetku Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Annus 
157pp. Some very mild edgewear to dj., else a very good, clean, bright, tight copy. "Tik dazadas ir Ziemsvetku noskanas ko attelojis rakstnieks: Gan par I Pasaules kara laiku, kad pats vel bijis berns,, tad par Latvijas brivibas gadiem, beglu nometnem un sveszemju gaitam. Zeltinam tik raksturigais humors.... ari saja gramata vairakkart kosi uzdzirksti..." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1538 Zeltins Teodors Antins Amerika Mekle Ligavu
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good Reinis Birzgalis 
288pp. Dj. with some slight edgewear enclosed in mylar cover, else a very good clean copy. " lasitajs iepazistas ar galveno varoni Antinu Jeru latviesu begli, kurs pec dzives ASV lauku ferma nolemis parcelties uz Nujorku. Vins ir sirdsskists jauneklis, atturibnieks un kadreizejais Latvijas pretalkohola kustibas dalibnieks. Ar pazinu palidzibu dabujis namzina darbu kada no Nujorkas namiem, Antins piekrit pazinu ieteikumam nodibinat gimeni, jo dzives apstakli pagraba, kas vinam ieradits, nav seviski patikami." (felicija) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1539 Zeltins Teodors Antins Amerika Cinas Ar Sievu Un Trimdu
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + Reinis Birzgalis 
272pp. Some very faint fine specking to dj cover, else a clean, bright, tight copy. "Te satirika asmens griez dzilak - taisni trimdas kaisu biezokni - un Zeltins, nostadamies Jera puse, prasa patiesibu un kritize sabiedribas slanus, situacijas padaridams piparoti smiekligas. Gramata ir trimdas izdaribu pavargramata no serijas "trimda dimd"....labi iederas "karatavu humors", ko Zeltins saredz gandriz ikkatra situacija..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1540 Zeltins Teodors Slazda Romans
Waverly Latvju Gramata 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
275pp. Dj shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. "Romana "literaz=rizeti apstakli un notikumi, kadi bija lemti tiem latviesu begliem, kas 1944. gada rudeni nokluva Sudetija.--- Viela ir saistiga, dramatiskam situacijam bagata. Tur latviesu begliem bez visa ta, ko uz saviem pleciem nesis katrs Vacija nokluvuisais, sevisku smagumu uzkrauj arkartigi saasinatas cehu un vaciesu attieksmes" (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1541 Zeltins Teodors Melnas Avis
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good + Very Good + Janis Annus 
256pp. Trilogijas "Kad vins rugst" otra dala Zeltins "lasitajus ieved preses pasaule, lakraksta "Dienas Zinas" (Jaunakas Zinas) redakcija." (D.S.-L.) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1542 Zeltins Teodors Rigas Gimnazisti Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1957 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good Evalds Dajevskis (cover) 
205pp. Dj. very clean with a small neat closed tear on front cover. Dj. enclosed in a clear protector, else a very good, clean, bright, tight copy. "-- dazs labs jau stipri pabalejis uznemums musu uzmanibu piesaistijis vairak neka visjaunakais, ar labak slipetam lecam tvertas dzives ainavas. Ta notikas ar mani kad parskistiju savu pirmo, jaunibas gados sarakstito romanu --- par jaunu izdotie Rigas gimnazisti bus atverusi kadu lapu vairs neatkartojamas romantikas atminu albuma." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1543 Zeltins Teodors Torni Daugava
(Lincoln) Vaidava 1964 Hard Cover Very Good + 
133pp. A very good, clean, tight, bright copy; Ex libris on fep. Very neat presentation inscription on following ffep, prior to half title. Gramata apbalvota ar Goppera fonda balvu. "Kada zena gaitas Pieriga - Kengaraga telojis Zeltins stastu krajuma "Torni Daugava" tur ir puisens Daris, suns Mustangs, pludi, pupolu ziedesana, Jani Riga. Puisens macas peldet, lasit prato, kas isti ir briviba, pirmoreiz satiek savu tevu - cinitaju par Latvijas neatkaribu." (I. Daukste- Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1544 Zeltins Teodors Dveselu Glabeji Noveles
Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good Very Good Aleksandra Kruka (cover) 
318pp. A very good, clean, tight copy. Very small ownership label on ffe. Dj. shows some mild wear at extremities. "Krajuma sakopoti desmit dazada garuma darbi. "Ar smalku izpratni rakstnieks iedzilinajies cilveku pardzivojumos un dazados raksturos liekot satapties laudim ar vispretejakam jutam un ipasibam. Zeltins prot uzjautrinat lasitaju ar aspratigi raditam situacijam un humoru, dodams ari ierosinajumu dzilakam pardomam." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1545 Zeltins Teodors Arranged By Prozas Profili
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + 
480pp. Ne Olgerta Rozisa, ne Eduarda Salnas vards nav atrodams trimdas rakstniecibas "bibele" - Gramatu Drauga antologijas Pasportreti un Prozas profili. Tatad butu japienem, ka vini lidz recenzejamo gramatu iznaksanai musu rakstnieciba "nav skaitijusies". Pazistot mineto antologiju trijotnes (ieskaitot Dzejas un sejas) untumainibu, tam gluzi ticet negribas, un atkal iesmeldzas sape par trimdas rakstniecibas vestures, vardnicas, rokas gramatas vai tamlidziga parskata trukumu." (A.Ivaska) Latviesu proza svesuma. Pa vienam stastam no katra autora - E.Aistars, E.Ardenss, T.Dangavs, A.Dzilums, A.Eglitis, P.Ermanis, Dz.Freimanis, E.Freimanis, I.Grebzde, I.Gubina, A.Irbe, G.Janovskis, O.Kalejs, N.Kalnins, V.Karklins, P.Klans, J.Klavsons, J.Klidzejs, M.Kovalevska, V.Kroders, K.Kezbers, E.Kikure, I.Leimane, K.Lesins, V.Lesins, R.Liepa, Z.Maurina, E.Mednis, J.Miesnieks, H.Moors, A.Niedra, V.Pelecis, H.Purins, A.Rasa, K.Raudive, A.Salmins, G.Salnais, J.Sarma, Dz.Sodums, E.Speks, J.Sirmanis, I.Skipsna, V.Toma, I.Viksna, A.Voitkus, G.Zarins, Dz.Zeberina, M.Zeberins, T.Zeltins, K.Zvejnieks. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1546 Zeltins Teodors Arranged By Drupu Republika Vols.1&2 Tiltu Atjaunotaji
Waverly Latvju Gramata 1960 Hard Cover Very Good + Good 
376pp + 217pp. Cover by F. Milts Vol1; Cover and illustrations by Anna Auzere, Vol2. Tiltu Atjaunotaji V2. published by T. Zeltins 1962. Both dust jackets very good and clean and both neatly enclosed in Brodart mylar protectors. Both volumes are good, clean and tight. "Visapkart ir drupas kad Vircburgas pilseta ierodas vilciens ar cela pargurusiem begliem" (Autors) "-tur ir raiba sabiedriba - Rakstnieks rada ikdienas dzivi barakas, kad viena istaba jasadzivo vairakam gimenem, ka ari laikraksta, teatri, skola, veikala, rusinoties darzina.Ir savi nometnes vaditaji un parvaldnieki, ir cinas par posteniem, velesanas, nesaskanas un kivini - nometne kaut ko buve un pielabo - Tomer dala negrib darit neko." (I. Daukste-Silasproge) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1547 Zeltins Teodors Compiled By Dzejas Un Sejas Latviesu Dzeja Svesuma
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + 
478pp. Redaktori: Vitauts Kalve, Eriks raisters, Gunars Salins, Linards Tauns "Tadejadi var teikt, ka antologija parstav tris periodu laikmetu: vecako, kura sakums iestiepjas pagajusa gadsimta beigu posma, videjo, kas ipasi sakrit ar Latvijas patstavibas gadiem, un jaunako, kas paklauts jau daudzam svesas kulturas ietekmem. Jaunakaja dzeja fantastikas, isteniba neiespejamas situacijas un paradibas diezgan biezi sastopamas, seviski Linarda Tauna un Gunara Salina dzeja. No ta nevairas ari Olafs Stumbrs." (K. Upatnieks) Viss kopa parstaveti 76 dzejnieki. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1548 Zeltins Teodors (compiled by) Cirulu Zvani Bernu Dienu Pasaule Dzeja.
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Good 
320pp. Very good, clean, tight copy. Dj. clear plasic, shows some wear. Gramata parstaveti 53 brivvalsts un trimdas dzejnieki. Starp tiem, Tauns, Kreslins, Bicola, A.P. Mierkalns, Toma, Salins. Eglitis Ka ari, Adamsons, Aspazija, Barda, Pludonis, Poruks, Rainis un vel daudz citi. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1549 Zeltins, Teodors Nu Ir Ta Stunda
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 First Edition Hard Cover Very Good Very Good Ed. Dzenis (cover) 
194pp. Dj. shows some light wear and mild age spotting. Presentation inscription. Otherwise a very clean, tight copy. "Ja Latvija - peksni un negaiditi - atkal klutu patstaviga un neatkariga, ka mes tad izturetos? Ko mes daritu, ja sis Latvijas pagaidu valdiba aicinatu visus latviesus arpus Latvijas atgriezties?" Autora idealizeta fantazija. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1550 Zeltins, Teodors Nakts Uguni Dzejoli
New York Vilis Stals (V.1) 1953 Hard Cover Very Good 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall Fridrichs Milts (cover) 
115 pp. Very good tight copy begining to show slight yellowing. Laconic poetry, both serious and humorous. Autors pats par savu dzeju: "Tad muka meteli no pleciem priecigs raisu Un smieklu dukatus par draugu galvam kaisu- Top kadreiz karalisks rugts dzives nerra prieks." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1551 Zeltins, Teodors Antins Debesis Mekle Latviesus
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Reinis Birzgalis 
280 pp. Illustrated. Some very slight wear to clean dj. else a very good, clean, tight, bright copy Reina Birzgala ilustracijas un vaka zimejums "Visa saja pasakainaja telojuma par Antina debesu gaitam Zeltins pratis iepit ari daudz piezimju, izteiku un vertejumu par visdazadakam sadzives paradibam un aktualitatem, par cilveku dabu, par politiku, militarismu, baznicam, religiju u.t.t. -- gramatu --simpatisku dara autora liela sirsniba, vienkarsiba, gaisais, laveligais humors un visnotal - iecietiba." ( N. Valtere) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1552 Zeltins, Teodors Selected and Arranged By Pasportreti Autori Stasta Par Sevi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good + 
415pp. neat pencilled ownership on ffep. "...iepazistinat lasitajus ar pasu autoru pastastijumiem par savu dzivi, darbu un atzinam. Turklat "Pasportretos" blakus rakstniekiem un dzejniekiem parstaveti ari redzamakie domataji, vesturnieki, kritiki un publicisti, kuru darbi bijusi nozimigi musu garigajai eksistencei svesuma." (T. Zeltins) Parstaveti kadi 100 autori. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1553 Zemdega, Aina Septinjudzu Zabakos Citur Redzets, Dzirdets, Piedzivots
Riga Karogs 2007 Pictorial Hardcover Very Good + Ieva Rupenheite 
207pp. Almost as new. "Aina Zemdega daudz celojusi, pabijusi ari tadas vietas, lidz kuram nonacis vien retais turists - nomalas, civilizacijas gandriz neskartas pilsetinas Meksika, pie dzunglos apsleptam maiju piramidam, Karibu juras salas, Fidzi un Tahiti Okeanija, talos Jaunzelandes nosturos. Par siem pieredzejumiem, neaizmirstot ielukoties ari apcelojamas valsts vesture un kultura, stastits vinas pedeja gramata" 'Septinjudzu zabakos'. "(Karogs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1554 Zemdega, Aina Lidz Vartiem - Un Talak?
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 First Edition Hard Cover Fine Very Good Dzenis, Eduards (cover) 
202pp. "Veltits tiem, kas tevzemi milot, palika Latvija un tiem, kas tur nespej atgriezties." " Viena no Ainas Zemdegas Rigas gramatas raksturigajam ipasibam ir jebkadas moralizejosas iedomibas trukums....Reiz nu autore tik labi prot aprakstit iespaidus, kas spilgtak paliek prata uz nedaudz dienam atbraukušam un viesnica nometinatam klaida latvietim." (M. Lasmanis 1990) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1555 Zemdega, Aina Basam Kajam
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1963 First Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Edvards Dzenis Signed by Author
109pp. Very clean, almost as new. SIGNED. Ar autores parakstu. Autores pirma gramata. "Katram, kas iedzilinajas Ainas Zemdegas dzejas pasaule, ir skaidrs, ka vina musu moderna dzeja ienem vienu no pirmam vietam... Apzinadamas ontologisko misteriju, ...savu sutibu mums dot davanu, dzejniece ir nonakusi pie parliecibas, ka viss pasaule ir viens... nedalama vienotiba, lietas, cilveki..." (Guntis Zarins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1556 Zemdega, Aina Nakts Dzejoli
Riga Petergailis 2007 Pictorial Hardcover As New 
131pp. In Latvian. Includes an essay on the author's poetical development by Viesturs Vecgravis "...piemit ari dabiska eksistencialo sapju, dzivibas nicibas, dzivibas galiguma izjuta.....Zemdegai piemit izcils stastitajas talants, kas padara lasamo visai pievilcigu." [J. Silenieks] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1557 Zemdega, Aina Bagatelles Skices, Piezimes, Telojumi (1965-1995)
Ithaca Mezabele 1999 Paper Cover Very Good + 
152pp. Almost as new. "Kad Zemdegas jauna gramata izlasita, ir radies ieskats autores sakotnejas un velakas ievirzes, centienos, sasniegumos, zaudejumos. No dzives sikdalam izveidojies kaut kas sava zina lidzigs mozaikai vai koncerta kopiespaidam, un lasitajs dzilak saprot gramatas pedejos teikumus: Viss ir sava vieta. Viss saplust viena." (G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1558 Zemdega, Aina Varsava Neaizmirst
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + No Jacket 
141pp A very good, clean, bright, tight copy. "gramatas tapsanu liela mera noteikusas atminas par starptautisku muzikas skolotaju kongresu Varsava. Lai gan autore izmantojusi savu tieso pieredzi, sacerejums veidots ka makslas proza, nevis ka "urnalista reportaza" vai, ta sakot, "ordinari memuari" Autore biezi lieto atskata (flash-back) panemienu: pagatne laiku pa laikam ielauzas tagadnes notikumos Tas viss notiek uz Austrumeiropas - galvenokart Polijas - tagadnes un nesenas vestures fona (sad tad pavid ari kaut kas no senakiem laikiem)." (G. Plavkalns) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1559 Zemdega, Aina Toreiz Lubes Dzirnavas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover and illustrations) 
189pp. Clean dj in attractive mylar protector; a very good, bright, tight copy. "Savu bernibas telojumu -- Zemdega ir nosaukusi par sapni par istenibu" ( M. Lasmanis) "Reizem stastitajas veriens uz dzivi piebriest ar pieredzi un pasapzinu, ari ar skeptisku vertejumu, tacu vienmer pauzot dzives apliecinajumu un apbrinu par apkartnes pasakaino skaistumu un lidzcilveku labestibu. Maza stastitaja ludz dzives pieredzejusos, it seviski vectevu un tevu, stastit par vinu pieredzem. Vectevs piesviez savam dzives stastam pa improvizetai pasacinai, kamer tevs itin autentiski stasta par savam dekam Kaukaza un Krievija." (J. Silenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1560 Zemdega, Aina Lidz Vartiem, Un Talak? Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good + Signed by Author
202pp. Some very slight edgewear. SIGNED by Zemdega and by P. Vasarins Dr. Vasarins''s note to recipient pasted down on fep. Zemdega's signed dedication on half title with a quotation from the text. "Veltits tiem, kas tevzemi milot, palika Latvija un tiem, kas tur nespej atgriezties." " Viena no Ainas Zemdegas Rigas gramatas raksturigajam ipasibam ir jebkadas moralizejosas iedomibas trukums....Reiz nu autore tik labi prot aprakstit iespaidus, kas spilgtak paliek prata uz nedaudz dienam atbraukušam un viesnica nometinatam klaida latvietim." (M. Lasmanis 1990) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1561 Zemdega, Aina Viena Muza Nepietiek
Hamilton Egremont Press 1987 Very Good + No Jacket 
Cilveks bez "istam majam" nedrikst allaz domat par zaudeto, nenoversamo vai nedrosas ceribas ieraudzito, ja vins nolemis dzivot pec iespejas normalu dzivi. Vins tomer pieversas ari jaunajai videi, savai gimenei, draugiem, pazinam. Musdienu emigranti biezi vien klust par turistiem. --Tacu pat sai aspekta Zemdega palaikam sniedz dzilakus ieskatijumus un rupigu izteiksmi, kas nelidzinas seklai terzesanai vai pavirsiem turista "knipsejumiem -- Zemdegas izteiksme nekur nav pavirsa" (G. Plavkalns) Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1562 Zemdega, Aina Zem Akmena Zala Zale
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + No Jacket 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall Ilmars Rumpeters (cover) 
126pp. A very good, clean, tight, bright copy. Jaatzist, ka sis ir viens no trimdas nozimigakajiem lirikas krajumiem, kas pie tam izdots glitak un rupigak neka daza cita gramata. Varbut deretu lasitajus informet, ka nosaukums vispirms izniris nevis autores sirrealistiski iekrasotaja fantazija, bet gan kada tautasdziesma: Kadus ermus es redzeju, Svesu zemi staigadams: Zem akmena zala zale, Uz akmena saknu gali." ( G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1563 Zemdega, Aina Cirsma
Vasteras Ziemelblazma 1974 Hard Cover Very Good + Very Good Ed Dzenis (cover) 
119 pp. Dj clean with some small closed tears, else a very good, clean, tight, bright copy. "Mezs Zemdegas iztele un emocijas laikam apmeram tikpat nozimigs ka pilseta Tauna psiche. Autore neparprotami ir "Kursas meitene", kas viesojas Manhetena un majo Toronto. Zemdega ir ari muzike, tadel dabiski, ka vinai netrukst ritma izjutas; bet vina izvelas lokanu strofisko ritmu, nevis ierobezotu pantmeru." ( G. Plavkalns) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1564 Zemdega, Aina Mantojums
Riga Karogs Pictorial Hardcover Very Good + 
214pp. A very good, clean, tight copy. "Romana galvena tema ir bijuso trimdinieku - latviesu atgriesanas Latvija mantotajas majas, pardzivojumi, sapes, niknums par novazato, nolaisto, prieks par celamo, veidojamo un dzils prieks un bauda but tur, kur tu piederi, no kurienes celusies tavi senci. Bet vai latvietis, kam dzive sadalita starp diviem krastiem, pieder tur? Jo gruti uzdot ari to dzivi, kas daudzu gadu garuma svesuma celta..." (A. Roze) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1565 Zemgals, Boriss Dienas Baltas Nebaltas Stasts Par Alfreda Valdmana Darbu Tautai Un Tevijai
Geneva Leonids Zemgals 1949 Paper Cover Very Good + 
168pp A very good copy, cle3an covers. Interior tight and clean although pages consistently lightly yellowed. An engaging account of Valdmanis's career first with Ulmanis and then during both occupation regimes ... in Latvian. "Bilmanis pat izplatija memorandu, kura vins nosauca Valdmani par "kvislingu". Lai atspekotu sada veida uzbrukumus, Valdmanis 1948. g. zem Boris Zemgala segvarda publiceja savas dzives apologiju "Dienas baltas, nebaltas". It has been asserted that Valdmanis penned the bulk of this material himself. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1566 Zemite, Ligita Latvia in the League of Nations
Riga [University of Latvia] 2002 Paper Cover Very Good + 
144pp. A very good, clean, tight, bright copy. An overview of Latvia's participation in the League of Nations . English translation by Karlis Streips. "In 1938 there was a very serious shift in Latvia's foreign strategy, and the country's attitude toward the league of Nations changed.Latvia was one of the countries that rejected the principle of solidarity at the League of Nations, choosing instead Latvia's own neutrality as a priority." (L. Zemite) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1567 Zemzaris, Janis Mers Un Svars Latvija 13-19. GS
Riga Zinatne 1981 Hard Cover Very Good + 
265pp.Photographs, reproductions, 8pp. colour illustrations ""Mers un svars Latvija 13. -19. gs." (1981) jau vairak neka divdesmit gadus ir daudzu vestures petnieku rokasgramata." ( Latv. kult. fonds) ....."Ar to domajam visus sis gramatas lasitajus kurus interese latviesu tautas kulturas sakumi..." (V. Dorosenko) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1568 Zichmanis, Manfreds Latviesi Hamburgas Sveta Jurga Pili. Kadas Koncentracijas Nometnes Arkomandas Chronika
Toronto Autora Izdevums 1989 Trade Paperback Very Good 
,184pp. Photographs augmented by the author's illustrations,. Fine white vertical page turning crease next to spine on front cover, else a very good, clean, sound copy. In Latvian. This book vividly documents Latvian martyrdom in a Nazi concentration camp. Autora atminas par piedzivoto vacu KZ nometne. "Lidz sai dienai vel nav publicets plasaks darbs par latviesu ciesanam vacu koncentracijas nometnes --- par daudziem moceklu nave mirusajiem tautiesiem mes neko nezinam --- trimdnieki grib aizmirst kara laika bedas --- ari okupaciojas varu lidzskrejeji rietumu zemju krastos; daudzi seit grib ar viniem sadzivot, un tapec labak kluset." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1569 Ziedonis Imants Re Ka
Riga Liesma 1981 Pictorial Hardcover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall H. Antinomova 
153pp. A very goods, clean, tight copy. Krajuma vadmotivs ir virsraksta izceltais "re, ka": autors ir radijis tik daudzas rafineti intelektualas konstrukcijas, ka nu par visikdieniskakajam busanam var naivi jusmigi izsaukties "re, ka!" - un divainakais ir tas, ka saja sauciena sajusma gan saklausama, bet no naivuma nav ne vests. Vienlaikus Re, ka ir pats lidzsvarotakais un klusakais Ziedona krajums - autors beidzot nonacis saskana ar sevi un pasauli." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1570 Ziedonis Imants Cela Sentiments Dzejoli 1991 - 1996
Riga Nordik 2000 Paper Cover Almost As New Almost As New 
94pp. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Latvijas geografiskas vietas ir viens no pamattematiem Imanta Ziedona dzejas gramata "Cela sentiments". So interesanti noformeto krajumu, ar vesturiskiem foto liecinajumiem sarupejusi izdevnieciba Nordik . Jauna gramata lauj celot kopa ar autoru, jo Imanta Ziedona dzejoli vada pa lauku setam, musdienu mazpilsetam un senajiem pilskalniem, atklajot pagatnes un tagadnes, Latvijas cilveku un dabas vaibstus. Krajuma geografiskais akcents - vietvardu nosaukumi paradas gandriz katra dzejola virsraksta, aicinot cela ari mus. ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1571 Ziedonis Imants Man Labveliga Tumsa
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
126pp. A very good, solid, clean copy. Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austrumu zemju kulturas iespaidus.--"Man labveliga tumsa" vairak balstas uz domasanu, filozofiju, iedzilinasanos"(saniitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1572 Ziedonis Imants Ar Tikko Griestu Keizarkroni Roka
Riga Liesma 1979 Soft Cover Very Good + 
238pp. Very good, clean, tight bright copy. " ievietoti pazistamakie darbi no lidzsinejiem krajumiem "Zemes un sapnu smilts" "Sirds dinamits" "Motocikls", "Es ieeju sevi", "Ka svece deg", "Caurvejs" "Man labveliga tumsa" ka ari fragmenti no "Poema par pienu" Mara Cakla prieksvards." ( Liesma) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1573 Ziedonis Imants Sirds Dinamits
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Hard Cover Very Good 32mo - over 4" - 5" tall Harijs Purvins 
134pp. Some slight fading to spine.. Ownership sig. on ffe. which also is neatly pierced by a, small miniature Riga emblem lapel pin, included as "ephemera"" Author's second book. "Sirds dinamits"". Tas turpina "Zemes un sapnu smilts" aizsakto darba temu ar nelielam izmainam. sim krajumam raksturiga ekspresivitate, temperaments, prasigums. Velme spridzinat, postit, parkartot pasaules kartibu - to atklaj jau krajuma nosaukums."(saniitis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1574 Ziedonis Imants Es Ieeju Sevi Dzejoli
Riga Liesma 1968 Soft Cover Very Good 32mo - over 4" - 5" tall 
140pp. Cover shows some light surface wear, else a very good clean copy. "Krajuma domine sevis un sabiedribas analize un problemas, kas to skar. Krajuma jutams protests pret sabiedribas vienveidibu, par trulumu un divkosibu, kas valda visapkart. Autors proteste pret striktam normam, kas ierobezo cilveka ieksejo "es", autors iestajas par individa neatkaribu un pasapzinu." (Infux) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1575 Ziedonis Imants Tutepatas
Riga Karogs 1992 Paper Cover Very Good 
251+(5) Photographs. A very good, clean copy. Gramata stasta par entuziastu grupu, ko septindesmito gadu vidu ap sevi pulcinajis Imants Ziedonis. Vairak neka desmit gadus vini pasaizliedzigi veidojusi Latvijas ainavu tur, kur tai trucis kopeja,-izcirtusi briksnus ap dizkokiem, stadijusi jaunas koku audzes, centusies saglabat unikalus dabas veidojumus un pieminas vietas" (Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1576 Ziedonis Imants Blenas Un Pasaskas
Riga Liesma 1980 Paper Cover Very Good + Vitolds Kucins 
78pp. Many colour illustrations. An attractive copy." Lidzigi epifanijam ar krasainibu, lirisko valodu izcelas Imanta Ziedona pasakas" "Krajuma "Blenas un pasakas" rakstnieks izmanto dazadus paradoksus, veidojot it ka intelektualas speles. Ta ir gramata ari pieaugusajiem, lai tie uz mirkli atgrieztos berniba. Sis pasakas ir ka pamudinajums un impulss palukoties uz lietam verigak." (Pasakas.net) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1577 Ziedonis Imants Kurzemite Pirma Un Otra Gramata
Riga Liesma 1984 Hard Cover Very Good + 
360pp. A very good, clean, tight copy. "Kurzemite" Imants Ziedonis daudz apraksta dabu, kokus, cilveka neskartas vietas. Vins nosoda visa jauka parveidosanu un nojauksanu. Latvija ir skaista daba, tacu mums ta ir jamak saglabat, aizsargat ozolus, berzus, ezerus, plavas. is darbs liek padomat par to, kas notiks ar musu dzimto pusi, novadu --- liekas, ka sis darbs ir neatsverams devums latviešu literatura." (Gudrinieks.lv) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1578 Ziedonis Imants Sakamgramata
Riga Zvaigzne ABC 1985 Pictorial Cover Very Good + A. Kreituse; M. Polis 
156pp. Plasi ilustreta krasas. Makslinieki : Anita Kreituse; Miervaldis Polis " Gramata maca bernus vispirms saredzet, saklausit, sajust un apjegt apkartni, saprast savu vietu Pasaule zem Saules, laika un telpas pasaule, sava zeme un valsti. Tikai tad gramata sak macit sazinasanas celu - lasit, rakstit, pareizi runat." (I. Ziedonis 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1579 Ziedonis Imants Trioletas
Riga Petergailis 2003 Hard Cover Very Good + Very Good + 
119pp. A very good, clean, tight, bright copy. Trioleta ir ar stingru struktu-ru, lakoniska, dzi-vi-ga, ar sev raksturi-gu rotal,i-gumu, kur ietverts vislaba-kais no dzi-ves, kas teicami ir izdevies Imantam Ziedonim -- Ziedonim l,oti preci-zi ir izdevies raksturot un ari- apsmiet mu-sdienu cilve-ku, vin,a pazemi-bu, alkati-bu, lišk,i-bu, meli-gumu, kas mu-sdiena-s pali-dz uzka-pt augsta-k pa karjeras ka-pne-m. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1580 Ziedonis Imants Man Labveliga Tumsa
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall Signed by Author
126pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED by the author. " Nikolajam : Lai mes starojam uz iekspusi un pari robezam ! Imants Ziedonis 1979. ll" Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austrumu zemju kulturas iespaidus.--"Man labveliga tumsa" vairak balstas uz domasanu, filozofiju, iedzilinasanos"(saniitis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1581 Ziedonis Imants Epifanijas 3
Riga Preses Nams 1994 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall Ilmars Blumbergs 
190 pp Illustrated by I Blumbergs A very good, clean, tight copy. "Epifanijas ir vel literaturas vesture maz minets zanrs, tie ir mazi impulsi, mazi uzliesmojumi, kuru gaisma dazi brizi dzive izgaismojas seviski spilgti. Reizem sie impulsi var likties pretrunigi, reizem, ka jau impulsi, tie tadi ari ir." ( I. Ziedonis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1582 Ziedonis Imants Gaismas Parads Dzeja
Riga Jumava 2003 Pictorial Cover As New 
109pp. As New. Imanta Ziedona milas dzejas izlasi sakartojusi dzejnieka "Rakstu" sastaditaja un dailrades pazineja Andra Konste, savukart dzejas izlasei pecvardu rakstijusi literaturas kritike Inta Cakla. Ziedona milas dzejas poetiku raksturo vieglums, prasme pamanit mazus uzmirdzumus, nenotikusus notikumus, tai raksturiga ari milestibas un gaismas ciesa saistiba, apgaroti "muzigi sieviska" teli, krasu poetika, distances izjuta." (J. Roze) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1583 Ziedonis Imants Taurenu Uzbrukums
Riga Liesma 1988 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Kurts Fridrihsons , Dainis Lapsa 
155pp. Narrow 4to, 27 x 15 cm. A very good, clean, bright, tight copy. ""Taurenu uzbrukums" man aizsakas, ejot arvien dzilak ieksa zinibas par pasauli, laiku un telpu. Uznaca bijiba pret Vareno Neaptveramo. Un ari bailes no visu lietu relativitates, nenotveramibas, efemerisma. Tapec virsraksta paradijas vards "'uzbrukums". Kaut kas, kas apdraud tavu stabilitati. Blakus mirkla izgaismosanas burvibai vienmer uzradas bailes no dveseles atvertibas, no taurenu brivibas un nenoteiktibas.(I.Ziedonis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1584 Ziedonis Imants Vel Ko
Riga Mansards 2010 Paper Cover As New 
130 pp. As New. An unread copy. ""Iso mirklu dzeja" un garo mirklu pardomas. "Vel ko" ir vel viens spilgts pieradijums Meistara attaisnotajai klatbutnei musu vidu un saja pasaule," krajumu raksturo ta sastaditaja un redaktore Liana Langa. Kartojot gramatu "Vel ko", no vairak neka 300 dzejoliem Liana Langa atlasijusi aptuveni 100 tekstu, kas spilgti apliecina Imanta Ziedona talantu, dzejas rotaligumu un latvisko filozofiju." (Mansards" 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1585 Ziedonis, Arvids The Religious Philosophy of JANIS RAINIS Latvian Poet
Waverly Latvju Gramata 1969 Hard Cover Very Good + Very Good 
344pp. Bibliography, Index. ".... religious philosophy of Janis Rainis which is contemporary or even ahead of our day... developed from Latvian mythology and folk song poetry .... and from Christianity and other major world religions..." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1586 Ziedonis, Imants Zemes Un Sapnu Smilts
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1961 Hard Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
133pp. A very good, clean, bright, tight copy. Pats pirmais dzejolu krajums " "Zemes un sapnu smilts". To autors veltijis sev tuvajiem cilvekiem, gimenei, savai dzimtajai pusei. Butiskaka tema saja krajuma ir darbs. Darbs - gan ka ikdienas grutums, gan ka prieka avots -- Tomer saja krajuma kaut tikai dazos dzejolos ir jausama tautasdziesmu klatbutne."(saniitis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1587 Ziedonis, Imants Flowers of Ice
Toronto Exile Editions 1987 Paper Cover Very Good + 
127pp. Almost as new. Banuta's and Baiba's Rubess prose tranlations transformed into poetry by Barry Callaghan. Introduction by John Montague. " ... Not only in Latvia but throughout the Soviet Union (Ziedonis) is the most modern literary figure from his era ... he is not superficially avant-garde; he is deep, and philosophically great in his prose poems, the epiphanies... he is one of the very best poets and so, one of my favourite poets anywherere." ( Andrei Voznesensky) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1588 Ziedonis, Imants Caurvejs
Riga Liesma 1975 Hard Cover Very Good 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
134pp. "Tautasdziesmas ir viens no pamatakmeniem ari dzejolu krajuma "Caurvej", -- laiks, kad sabiedriba raksturiga pastiprinata interese par dzeju, kulturu, ari par latviskajam vertibam un to saglabasanu, tacu varas ietekme padara sis lietas neistas, samakslotas, jo attieksme ir izteikti neitrala, pat noliedzosa. Dzejnieks krajuma tapsanas laiku raksturo sadi: "..ir tikai riebiga caurveja sajuta. No kuras varbut var glabt tikai kaut kas balts, balti mani balelini, balta Saule, Baltais tevs un Piena mate. Mus vel var glabt svetas lietas." (saniitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1589 Ziedonis, Imants Poema Par Pienu
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
201pp. " jamin Poema par pienu (1977), kuru veido aptuveni 200 teksti un kura ir divi centralie simboli – mate un piens. Lielakoties tas ir no pirma acu uzmetiena nepretenciozas vienas vasaras piezimes dienasgramatas forma - isas epizodes no lauku sadzives, dabas procesu apraksti, vesturiskas aluzijas, buramvardi, t. i., par poetiskam detalam klust visi sadzives sikumi, kas vien kaut kada veida saskaras ar dominejoso piena metaforu." ( G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1590 Ziedonis, Imants Pasaka Par Bizi
Riga Jumava 1997 Pictorial Hardcover Very Good ++ Kristine Jurjane Klotina 
32pp. An almost new, bright, tight, unmarked copy. "Bizi mocija mazvertiba, jo vina nebija ka visas citas. Vina bija sapinusies, pinusies sapita. Un to vinai lika manit: atkal un atkal atgadinaja, meloja, zobojas." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1591 Ziedonis, Imants Epifanijas [Pirma un otra gramata]
Riga Liesma 1978 Hard Cover Very Good + Gunars Binde 
218pp. Very good clean, tight copy. This edition includes Books One and Two. " Ziedonis lauj valu liriskas atklasmes plusmam. Asociacijas, noverota, dzirdeta un izdomata gleznas mainas viena ar otru, saplust kopa it ka neatsketinama murskuli, doma parlec uz domu ka statiskas elektribas izraisita dzirkstele " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1592 Ziedonis, Imants Selected Poems And Prose Translations By Ruth Speirs
Riga Avots 1980 Hard Cover Very Good + 32mo - over 4" - 5" tall Roberts Muzis 
124 pp. Very good + condition. One of Latvia's most acclaimed authors who endured the Soviet Regime with integrity. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1593 Ziedonis, Imants; Ikstena, Nora Nenoteikta Bija
Riga Dienas Gramata 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
214pp. Photographs "Gramata uzbura Imantu no smiekliem lidz asaram, no priekiem lidz bedam...Rakstot gramatu, bija tada sajuta, ka ikdiena mes nenovertejam vardus, ko izrunajam...."Nenoteikta bija" nebut nav tradicionala biografiska vai bernibas atminu izklasta gramata..." (N. Ikstena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1594 Ziemelis, Sasa Dzunglu Mednieks
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1954 Hard Cover Very Good Very Good Harijs Gricevics (cover) 
239pp. Dj shows some slight wear to edges, else a very good, clean, tight copy." Vinam seko prese, par vinu veido komiksu serijas un reportazas. Vins tukstošiem visa pasaule klust par elku un dzivu legendu. Vins vada zinatniskas, piedzivojumu un medibu ekspedicijas, vinu filme, un vins pats filme. Ar lekciju seansiem apbrauka Amerikas kontinentu un Eiropu. Vins klust par "New York Times" lidzstradnieku un veido reportazu serijas no dzungliem." (Aleksandrs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1595 Ziemins, Modris Krievija - Musu Tuvas Vai Talas Arzemes?
Riga Autora Izdevums 2002 Paper Cover Very Good 
405pp. A very good, clean, bright, tight unmarked copy with a light crease to lower front cover. " Krievija ir stipra vai vaja valsts? Bistama vai draudziga kaiminiem? un visai parejai pasaulei? Kada tai saistiba ar musdienu terorismu? Ko dara tas plasi sazarotais specdienestu tikls visa pasaule? Cik atkariga no Krievijas sodien ir Latvija?"' ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1596 Ziemins, Modris Ka Znaudz Baltiju
Riga Autora Izdevums 1997 Paper Cover Very Good + 
279pp. "Modris Ziemins ir bijusais militarais zurnalists, kas pedejos PSRS pastavesanas gados stradajis par Aizsardzibas ministrijas laikraksta "Krasnaja Zvezda" korespondentu Talo Austrumu, Pievolgas un Baltijas kara apgabalos. Par ta laika notikumiem zurnalists saraksti-is dokumentalas gra-matas --" "Krievija ir stipra vai vaja valsts? Bistama vai draudziga kaiminiem un visai parejai pasaulei? Kada tai saistiba ar musdienu terorismu? Ko dara tas plasi sazarotais specdienestu tikls visa pasaule? Cik atkariga no Krievijas Sodien ir Latvija? Kas Krieviju sagaida nakotne? Sie un daudzi citi jautajumi tiek skatiti jaunako faktu un notikumu gaisma." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1597 Ziemins, Modris Tresa Atmoda Pazistamas, Nepazistamas u n Jau Aizmirstas Sejas Subjektivas Piezimes Uz Laikraksta Malam
Riga Author's Publication 1998 Second Revised Edition. Paper Cover Very Good 
324pp. Photographs. With a lengthy presentation inscription ostensibly by the author on the t.p. A very good, clean, unmarked copy. " Gra-matu «Tresa- atmoda» pats autors Modris Ziemins uzluko par savdabigu «Ka znaudza Baltiju» turpinajumu. Par notikumu attistibu Latvija Modris Ziemins parstav ASV politologam Paulam Goublam lidzigus uzskatus, ko tas nesen izteicis Toronto, Kanada, proti: viss, ko Krievija Baltijas valstis ir darijusi kops 1991. gada, bijis jau ieprieks izplanots." (K. B.) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1598 Zigure, Anna Marseline Elza Sterste Dzives Dzeja
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
342pp. Almost as new " Anna Zigure raksta laba, vienkarsa valoda, zurnalistiska stila. Sterstes dzives notikumi virknejas viens pec otra chronologiska seciba ar, iespejams, dazam izdomatam detalam, bet rezultata viss garas dzives stasts lasas ka saistoss romans par izcilu latviesu kulturas un literaturas personibu, par speka piesatinatu personibu." [A. Roze] Klat ari Sterstes dzejas izlase ar vairakiem pirmo reizi publicetiem dzejoliem. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1599 Zigure, Anna Latvijas Policijas Vesture Otra Gramata 1918 - 1927
Riga Fakts 1998 Almost As New 
317pp. Illustrated Almost as new. 1918 .gada 19. novembri tika iecelts jaunas valsts pirmais iekslietu ministrs- Mikelis Valters. -- ministram bija javeic loti gruts uzdevums - no neka jaizveido speki, kas nodrosinatu mieru un kartibu valsti, kura faktiski pastaveja tikai uz papira un kuras teritorija saimniekoja divu valstu karaspeks. Veco Cariskas Krievijas policiju un zandarmariju saja darba vins iesaistit nevareja, jo ta, ipasi kops"melnas sotnas" laikiem, bija kompromitejusi sevi latviesu tautas acis. Vajadzeja radit pilnigi jaunu policiju. (Autore) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1600 Zigurs, Alfreds Latviesu Gaisa Speku Izpaligs
Lincoln Vaidava 1970 Hard Cover Very Good + No Jacket 
200pp. Some photographs. Presentation inscription on half title . A very good, clean, tight copy."Sava gaisa speku izpaligu gaitu apraksta esmu centies ieverot notikumu secibu, nemeklejot logiku vai iemeslus -- Visparejos vilcienos jakonstate, ka bijam pilnigi bez jebkadas aizsardzibas no Latviesu pasparvaldes iestazu vai Latviesu legiona staba puses, ta nonakot katra individuala vacu virsnieka vai instruktora riciba, paklauti to pavelem un rikojumiem --. Piekomandetie latviesu "skolotaji nespeja mus pasargat pret vacu patvalibam ---" ( Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14 15   16  17 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie