Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1501 Veisberga. Benita Es, Tavs Maigais Jers
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Silvija Steinere (cover) 
175pp. Very good, clean tight copy. Dj. shows some slight wear. Es, Tavs Maigais Jers ir jaunas sievietes stasts par tas milestibu, laimi un ciesanam. Romana varones pirma milestiba izradas maldi, to spej nomakt ikdienas sikas kildas un neiecietiba. Bet - "maldi ir meklesana". 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1502 Veisbergs, Arturs Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums
Vasteras Ziemelblazma 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 
263pp. Photographs A very good, clean, tight copy. Dzilaku vesturisku perspektivu sim rakstu krajumam pieskir, Jura Leca "Hercoga Petera g,mnazijas prieksvesture" - sakot ar 13. gadu simteni. Plasaks veriens ir ari agraka- skolas direktora Artura Veisberga telojumam, aprakstot ne vien skolas dzivi, bet ari sava laika politisko gaisotni un notikumus padomju un vacu okupacijas laika. Literaram problemam dzejiska raksta pieskaras Edgars Suna, izejot no literatu-as stundam g,imnazija. Telainiba bagati ari Noras Klives un Ma-rtina Ziverta atminu skicejumi." (B. Abers) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1503 Velais Celinieks ( Vavers, R. ) Krusta Gaisma Muzibas Cela Dzejas
San Paulo Apgads Riga 1972 
204pp. Some small closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Previous ownership on tp. "Gramata iespiesta Rigas spiestuve Sanpaula, Brazilija." Autora religiska dzeja dod nojautu no ta laika Brazilijas latviesu Baptistu kopienas garigas dzives. xxx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1504 Veldre, Vilis Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem
Minneapolis Tilta Apgads 1963 Second Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
237pp. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1505 Veldre, Vilis Deli Un Meitas Romantiski Psihologisks Romans
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + 
245pp. Almost as new. "Veldre ir atainojis musu pirmas brivvalsts jauniesu caklumu, idealismu, merktiecibu, ari, uzputibu, bramanibu. Paradoks, ka Veldre budams positivists un optimists, ir radijis dazadus raksturus... par romana prototipiem izmantodams vienas (savas) skolas skolenus un skolotajus..." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1506 Vera Kacena Kajamgajejs Kara Latviesu Kara Stasti
Riga Mansards 2012 Paper Cover New 
623pp. NEW. Bibliography. "Veras Kacenas romans Kajamgajejs kara ir dokumentals atminu vestijums, kuru papildina zinatnieku publikacijas par autores dzivi un Sarkanas armijas latviešu nacionalo formejumu latvisko seju. Gramata ir piecas dalas veidota 201. divizijas un tas karaviru vesture totalitaras valsts karaspeka totala kara apstaklos. V. Kacena caur saviem varoniem raksturo laiku no evakuacijas uz Krieviju 1941. gada julija lidz kaujai par Rigu 1944. gada oktobri. V. Kacena pati izvelejusies, ko un ka stastit, tapec aprakstito notikumu un problemu loks ir plašs un, jaatzist, pietiekami objektivs ---- Lidzas notikumiem latviesu divizija V. Kacena risina jautajumus par cilveciskumu un ta zaudesanu kara laika. Tapec gramatu gribas ieteikt cilvekiem, kas karu neizprot, jo tas ir lielisks pirmais solis, ka to iepazit. Kara nav vietas cilvecibai, un dzive norit pec citiem likumiem." (I. Jermacane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1507 Verina, Sofija; Pamse, Karlis Janis Zabers Atminu Krajums
Riga Liesma 1980 Pictorial Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
310pp. Photographs. Velta Toma's ownership signiature. Very good, clean, tight copy. "Krajuma apkopotas pazistamu makslinieku, kulturas darbinieku, draugu un tuvinieku atminas par paragri miruso latviesu padomju dziedoni Jani Zaberu (1935-1973), ka ari ievietota apcere par vina dzivi un makslu." (Liesma) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1508 Veselis Janis Terauda Dveseles Teiksmu Romani
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1961 Hard Cover Very Good Good + 
525pp. 1200 copies. Dj. shows wear, but in protective mylar wrapper, else a very good clean, sound copy. " Rakstnieks rada, ka cilveks arvien vairak apzinas sava "es" vienreizibu, ka tas atbrivojas no religiskam dogmam un briziem sava radisanas prieka jutas it ka dieviem lidzigs. Sai gramata mes sastopamies ar musdienu zinatnes izgudrojumiem, technikas sasniegumiem, ar telpas kugi...Ja kads velas iepazities ar Veseli ka rakstnieku un cilveku, tad vismaz sis darbs noteikti butu jaizlasa." ( K. Dale) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1509 Veselis Janis Laimas Mirdzuma
Toronto Druvas Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good A. Bruveris (cover) 
125pp. Some very slight scuffing on dj rear panel, otherwise a very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar dj. protector. " Vesela dzeja vispar paveras milzigas laika un telpas dimensijas (...). Muzibas un bezgalibas aspektos ietverti augstakas atzinas meklejumi, esibas galejas problemas." (J. Kadilis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1510 Veselis Janis Dienas Krusts Romans
Stockholm Daugavas 1950 Hard Cover Very Good Good 
183pp. Dj. spine yellowed, some small chips and very light stains, but enclosed in an attractive clear Brodart protector; else a very good, clean, tight copy. " iespaidojoties Dzoisa "Ulisa", par kuru divdesmito gadu otraja puse rakstnieks publice apceri un fragmenta tulkojumu, Veselis rada latviesu literatura jaunu skatijumu uz pilsetu, kas ka dzivs organisms ar tas haotisko kustibu vienmulajos ielu labirintos un atsvesinatibu namu sienas spej paklaut un iznicinat cilveku individualitati." ( Valters un Rapa) " "Sai romana ir seviski uzsverta cilveka liktenu sakariba ar kosmiskam norisem." ( K. Dale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1511 Veselis Janis Maras Sauciens Jana Vesela Atstatie Raksti
Lincoln Sauleskalns 1983 Hard Cover Almost As New Almost As New Arnolds Sildegs 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy in almost as new condition. Anslava Eglisa sakartojums un ievads Lilijas Puzes materialu savakums Valijas Runges korrekturas lasijums.. " Veselis vienmer mekle saskarsmi ar "visumu" vins skata telotos notikumos lauzu gaitas un liktenus ka neatnemamu dalu no tautas, cilveces, visas radibas.--- Atstatajos rakstos apvienoti Vesela dzejoli ub prozas darbi, kas sacereti trimda --- un palikusi izkaisiti periodika." ( Ans. Eglitis)x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1512 Veselis Janis Liesmas Uz Udens Noveles Un Fantazijas Raskstnieka Vispirmie Un Vispedejie Darbi I
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
64pp. Some transfer from coloured endpapers to first and last pages, else avery good, clean, tight copy. Satura: Aklais ezers; Liesma uz udens; Garu piestatne; Dveseles vecums; Versa stasts. " "Veselis pieder pie retajiem rakstniekiem, kura stilu var pazit jau no pirmas rindas, no pirma teikuma." (Ans. Eglitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1513 Veselis Janis Saules Kapseta
Toronto Druva 1954 Hard Cover Very Good Very Good Alfreds Bruvers 
175pp. Dj enclosed in mylar protector. A very good, clean copy. Sava pirmaja romana Veselis nostada cilveku dabas neparvarama speka prieksa. i 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1514 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugavas 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.Very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protectorteiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1515 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugava 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.A very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protector. "teiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis)xx 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1516 Veselis, Janis Latvju Teiksmas
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Niklavs Strunke 
208pp. Bibliographic notes. 15 illustrations by N. Strunke. An attractive, clean, bright tight copy with some minimal wear to dj. 22 teiksmas "...ar "Latvju teiksmam" Veselis dara latvisko dzives zinu tuvu musdienu cilvekam. Tur ir saulainibas un labestibas gaisotne. Lauzu vidu staiga dieva deli un saules meitas, atdzivojas latviesu sena mitologija. Paradas latviesu dievibas: Laima, Karta, Dekla, Mara. Lasitajs jutas parcelts kada teiksmaina, burvestibas pilna pasaule, kas to atbrivo no ikdienas un dzives smaguma." ( K. Dale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1517 Veselis, Janis Tris Laimes
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1952 Very Good + Very Good Niklavs Strunke [cover] 
351pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. spine a little sunned with some light wear to extremities. "...pirmais plasakais romans latviesu literatura, kas veltits senlatviesu dzivei. Tas uzrakstits saistosa forma, lietojot deku romana elementus likteniga milestiba, ligavas nolaupisana, pakaldzisanas, Runtinu gints cinas ar svesu cilti, ko vini iesaukusi par sumpurniem." Ar autora pecvardiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1518 Veselis, Janis Staru Buda
Oldenburg Tervete 1947 Paper Cover Good 
66pp. Title page shows some light creasing, uniformly yellowed. A good, unmarked copy. Mimeographed typescript. "Ta pati ipatniba izteiksmes lidzeklu zina, kas tik raksturiga Veselim prozas darbos, ir ari vina dzeja" ( K. Dale) "Tagad, beguliba, vins bija musu vidu ---un katrs, kas velejas un spe-a, vareja izraudzities sev "maju" -- ''nams" tika nometnes mala no jauna sastadits. taja Veselis parcelas un nodzivoja visu laiku, kamer nometne pastaveja. Naminu vins nosauca par "Staru budu" un apdziedaja savos dzejolos, velak pat izdodams dzejolu krajumu ar sadu nosaukumu." ( Mintauts Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1519 Veselis, Janis Blazmas Staigataji
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + No Jacket Edgars Rutks 
192pp. Bookplate on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. " Uzrakstit literaru darbu, kura sabalsots gara muza domu un meklejumu daudzums, atrasta sinteze taujajumiem un eksperimentiem, un tad aiziet muziba -- tas varbut ir kaut kas, kas lidzinas legendai. -- " Blazmas staigataji", ir sads daudzu meklejumu sabalsojums" ( Gunars Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1520 Vesilind, Priit; Tusty, James; Tusty Maureen The Singing Revolution How Culture Saved a Nation
Tallinn Varrak 2008 Hard Cover Fine Fine 
178pp. Photographs. Fine. "In Estonia song was the weapon of choice when the Estonians sought to free themselves from decades of Soviet occupation. The Singing Revolution tells the moving story of a people's non-violent and dramatic march to regain their freedom--while helping to topple an empire along the way. Based on the acclaimed film, and written by noted National Geographic author Priit Vesilind with filmmakers James and Maureen Tusty. Includes more than 150 photographs " (Amazon) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1521 Vetra, Mariss Mans Baltais Nams
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Later Edition Hard Cover Very Good Good + Evalds Dajevskis 
291pp. Very good copy. Neatly repaired dj. in mylar covering." Kadreiz slavenais dziedatajs Mariss Vetra kluvis par latviesu "bestselleru" rakstnieku...izcelas autora spilgtais, ipatais stastijuma veids..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1522 Vetra, Mariss Div Dujinas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1955 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good E. Geistaute [cover] 
108pp. Neatly repaired dj. in mylar cover. M.Vetra ir parliecinats, ka sie kara stasti ir jadaudzina tik ilgi, kamer cilveki vardos "karavira nave" ieklausisies tik dzili, ka tie vairs neliksies banali, un vini sapratis, ka Bralu kapos negul mironi, bet "cilveki, jauni cilveki, kuriem gribejas dzivot un kuru navei mums japateicas par visu, kas mums ir"."Es neesmu gribejis rakstit vesturisku bet cilvecisku patiesibu"[M. Vetra] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1523 Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet) Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem
Riga Zvaigzne ABC 2009 Pictorial Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall Nuguyens Kao Viets 
70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi stasta par Lacplesa piedzimsanu un bernibu. Kur un ka ta pagaja, jums izstastis sis komikss. Jus uzzinasiet ari par senajiem baltiesiem un vinu dieva Perkona cinu pret Velnu" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1524 Vigmans, Johans H. ( Johan H. Wigmans ) 1 No Miljoniem ( Ik Was Een Der Millionen)
Toronto Apgads Daugavas Vanags 1968 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
216pp. Original clear plastic Dj. A very good, clean, tight copy. " Lidzigi neskaitamiem naiviem rietumniekiem, ari Vigmans uzskatija Pad. savienibu par patiesu draugu un sabiedroto, bet piedzivoja savas dzives rugtako vilsanos --- Ta jaunais holandietis Anglijas vieta nokluva dazados padomju cietumos un vergu nometnes, kur pavadija 10 gadu, precizi - 3650 dienu, iekam ieguva brivibu --" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1525 Viirlaid, Arved Selected Poems
Vancouver Lyre Press 2001 Paper Cover Very Good + 
Selected and translated from the Estonian by T.E. Moks and R.W. Stedingh "Selected Poems is a worthy contribution to the other canon of Estonian literature: the one that, despite its inevitable halts and casualties, still, brick by brick, goes on building the image of Estonian literary culture in the eyes of the world" (J. Talvet) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1526 Vika, Hilda Liela Slape Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Second Edition Very Good + Very Good + Hilda Vika 
155pp. Almost as new, A clean, bright, tight copy. Originally published 1942. Gramatas ievada nodalu "Atminas par Hildu Viku" sarakstijis vinas bralis L. Viks. "Visai dailradei piemit romantiska teiksmainiba, neikdieniskiba. Maksla tapat ka literatura, Vika izmantojusi autobiografiskus motivus, kuros ikdienas ritums saplust ar izteli. Vira literata Viktora. Eglisa ietekme Hilda Vika pieversusies dievturibai, sacerejusi mitologizetas ainas. Kopuma vinas dailrade atklajas romantiski noskanota, idealizeta, reizem sentimentala un pašpietiekama sievietes pasaule." (Antonia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1527 Vike-Freiberga Trejadas Saules Hronologiska Saule
Riga Karogs 1999 Very Good No Jacket Ilmars Blumbergs Signed by Author
294pp. Front free endpaper excised. "Artistic" doodles by the illustrator that look like a very young child's scribble appear on front and rear end papers and on interior chapter division pages as a recurring motif. Do not be distracted by this artistic "test". SIGNED diagonally on the half title by the author, a well known Latvian folklorist. " Trejadu saulu -- otrais sejums -- veltits saules ka debesu pulkstenu izpetei - taja izsekots tautasdziesmas atveidotajam saules kustibas mazajam (diennakts) un lielajam (gada) ciklam, kas savukart nozime ielukosanos saules dainu un kalendara, ka ari saules dainu un saulgriezusvetku attiecîbas." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1528 Vike-Freiberga, Vaira Freibergs Imants Pret Straumi Runas Un Raksti Par Latvietibas Temam 1968 -1991 Against the Current Essays on Latvian Identity
Montreal Helios 1963 Trade Paperback Very Good + Imants Freibergs 
256pp. Illustrated in colour with 14 attractive abstract computer graphics Includes a 6 page summary in English. A very good, clean, tight, bright copy. " Sai krajuma sakopotas runas un apceres kas radusas pari par divdesmit gadu laika starp 1968. gadu un Latvijas neatkaribas atgusanu 1991. gada, zinama plaksne veido kulturvesturisku dokumentu par jautajumiem un nostajam kas Rietumu trimdas latviesiem bijusi aktuali sai laika posma." (Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1529 Vike-Freiberga, Vaira ; Freibergs Imants Saules Dainas
Riga a/s Gramata 1998 Second Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Inese Jansons 
267pp. Bibliography. Atractive folk style illustrations by Inese Jansons. A very good, clean tight unmarked copy. "...Saules dainas ir it nozimigi sasniegumi musu folkloras un tekstu petniecibas metodologija.Gramata iesakas ar ievadu, kam seko apceres par klasifikacijas principiem un dziesmu strukturu. Gramatai ir skaista apdare un apburosas ilustracijas, par ko pateicamies Inesei Jansonei. Jebkurs latvietis nebus vilies so gramatu nopircis, jo to var baudit gan taja iedzilinoties, gan to tikai parskirstot." (V. Zeps) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1530 Vikis- Freibergs, Vaira ( Edited by) Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons
Kingston McGill- Queen's University Press 1989 Hard Cover Almost As New Very Good 
371pp. Extensive bibliography and index. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " Latvian folk songs or dainas make up one of the largest bodies of oral literature in the world. Vaira Vikis-Freibergs has assembled a distinguished group of scholars from eight countries who apply a broad spectrum of research approaches to the study of dainas. The result, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs, is a balanced overview of this active field of inquiry. Created in honour of the sesquicentennial of the birth of Kristian Barons, the original compiler, classifier, and publisher of close to 182,000 Latvian folk song texts, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs provides an overview of recent research on the dainas and will be of interest to students of comparative literature and semioticians, as well as to specialists in oral literature." Essays contributed by V. Vikis-Freibergs, J. A. Trapans, A. B. Lord, I. Freibergs, A.J. Greimas, H. D. Rinholm, L. Muizniece, R. Eckert, S.F. Kolbuszewski, V.Ruke-Dravina, A. Klotins and V. Muktupavels, B. Metuzale-Kangare, V. Zeps, K.Brambats, C. I. Jaremko, S.C. Reynolds. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1531 Viks, Ivars Latvijas Udens Dzivinosais Speks
Riga Jumava 2011 Paper Cover Almost As New Laima Sketre (cover) 
156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gramata sniedz plasu ieskatu par Latvija esoso udens tilpnu energetiku un to dzivinoso speku." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1532 Viks, Ivars Sarunas Ar Putniem Un Kokiem
Riga Jumava 2005 Pictorial Hardcover As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latviesu zinatnieki." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1533 Viksna, Ingrîda Nams Kalna Mala
Toronto Amber Printers and Publishers 1993 Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
317pp. Dj. has some tiny tears and slight wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. "Un ta nams kalna mala vedina domat par trimdinieku dzivosanu vispar, romana Janis Tidemanis - ir vai pati spilgtaka figura, gan nebudams iemitnieks vecaja nama kalna mala. Anekdotiskas dekainibas no vina dzives izraibina vienu otru nodalu, bet aiz jokiem rakstniece lauj ari nojaust dzilumus, kas slepas meistara un izpauzas vina gleznas." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1534 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Eriks Dzenis Signed by Author
105pp. Author's signed gift inscription. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana." ( I.M. Ezergailis) Also Included is the following ephemera: Program for "Tikai Tevi es milejis esmu Dzejas dziesmas un dejas" . Programmu sakartojusas Vizma Maksina, Ingrida Viksna. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1535 Viksna, Ingrida Un Gajiens Neapstajas (Dzeja)
Toronto Daugavas Vanags 1968 Hard Cover Very Good Good + 
80pp. Dj. a little worn and chipped, esp.at tp. of f. cover; else a very good, clean copy. "Gajiens, kas neapstajas ir visiem cilvekiem kopejais... caur dzivi ... Kaut pazud tie "kam gajiens ir gala" citi vienmer no jauna nak klat un "gajiens neapstajas" .... vientulibas pavadparadiba ir tuvibas ilgas... kontakts ar otru loti reti panakams.."(N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1536 Viksna, Ingrida Mums Jabrien Jura
Copenhagen Imanta 1951 Linen Very Good 
256pp. Very good, atractively bound in grey linen. Some tiny darker spots on spine that do not detract from appearance. Clean tight copy with uniformly slight ageing. No dj. " Pirms vairak neka sesdesmit gadiem Ingrida Viksna uzrakstija romanu "Mums jabrien jura", jo nebija tacu kur palikt, svess, naidigs karaspeks naca okupet musu zemi."(V.V.F.) Biografisks romans no autores beglu gaitu piedzivojumiem kara pedeja posma. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1537 Viksna, Ingrida Davana Stasti Un Noveles
Toronto Druvas Apgads 1953 Hard Cover Very Good Good Eriks Dzenis 
151pp. Erika Dzena vaks un ilustracijas. Inscription on half title. Dj. a little worn , with very small chips, else a clean, tight copy.Satura: Davana; Vienmer tas pats; Viesis; Neuzvedigais zirgs; Vista; Astondesmit kronas; Traka; Puteklu sucejs; Legenda. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1538 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
105pp. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana."[Inta Ezergaile] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1539 Viksna, Ingrida Neviens Mus Nedzird
Toronto Greenwood Printers 1984 First Edition Hard Cover Very Good Karlis Kronbergs 
77pp. Very clean attractive copy. . Gift inscription on title page. Dzejniece sai gramata sakopojusi domu, pardzivojumu pierakstus, kuru kopnoskana ir skumja ar briziem asas ironijas piesitieniem. Ar vinas balsi raud svesajas zemes trimdinieki, kuru bedas pasaule nedzird, jo tai prata tikai tirgosanas." (V. Runge) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1540 Viksna, Ingrida Piecas Naktis Five Nights
Toronto V. Ziedins Hard Cover Almost As New Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall E. Dzenis Signed by Author
150pp.SIGNED by author. Illustrated by E. Dzenis. Bilingual. English translation by U. Fogelis. Five Nights A poem in five cantos. A very good, clean, bright, tight copy. " Viela, kas izlietota Viksnas liroepiskaja sacerejuma, jau labi pazistama: begsana no Kurzemes krasta uz Zviedriju; legionaru izdosana krieviem; vestis par bedigajiem apstakliem okupetaja dzimtene; religiskas pardomas un izjutas. Vielas zina tatad "bez parmainam". Viksnas nopelns ir tas, ka vina sai vielai, ta sakot, noputusi puteklus. Notikumi "atdzivojas", krasas atkal ir svaigas, emocijas atgust sakotnejo skaudrumu. Makslinieks (Si- jedziena plasaka nozime, tatad ari dzejnieks) nojauc banalas uztveres zogus, atklaj strukturu skietami bezveidiga jukli, ignore nenozimigas sikdalas, bet loti rupigi atveido ikkatru nozimigo detalu resp. visu, kas veicina svaigu, tiesu uztveri. Nav Saubu, ka Viksnas pieeja ir makslinieciska." (G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1541 Vilerts, Arnolds Eselons Dodas Uz Vorkutu
Talsi 1993 Paper Cover Very Good 
109pp. A very good, clean, unmarked copy. "Vorkutas oglu sahtu melnas piramidas ir tipisks sataniskas varas simbols. Sis atminas stasta par melno piramidu ena nonakuso dveseli un miesu. ---- Cietuma kamera, karceri, nometnes baraka - vietas, kur valdija pilniga atkariba no varas, pretosanas iespejas tomer pastaveja, ja vien cilveks sirdi un prata sekoja apustula Petera aicinajumam. "Un uzceliet no sevis pasiem ka dziviem akmeniem garigu namu----" ( Anda Lice) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1542 Vilsons, Kolins Apzinas Paraziti
Riga Spriditis 1990 Pictorial Hardcover Very Good 
204pp. A very good. clean, tight copy. No angïu valodas tulkojusi Mara Rumniece. " Laika noslepums vel arvien nav atrisinats, tapat ari Heidegera uzdotais pamatjautajums: kapec tomer ir esamiba, nevis neesamiba? Atbilde var but rodama pilnigi cita dimensija, kura no apzinas pasaules atskiras tapat, ka apzinas pasaule atskiras no telpas un laika pasaules..." (Kolins Vilsons) " romana darbiba risinas 20. un 21. gadsimtu mija, ta galvena tema - drosmigu zinatnieku grupas cina ar noslepumainam butnem, kas parazite cilveku smadzenes --- Paraziti ir miera ar visu iesikstejuso, ar rutinu, bet vaja tos, kuri doma radosi un drosmigi" ( Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1543 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Mezos Vel Briviba Elpo
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
435pp. A very good, clean, bright, tight copy. Romans par igaunu mezabralu gaitam. "Romans plasi notelo igaunu tautas pretestibu. --- Krievus igauni nicina ka zemakus radijumus un neielaizas ar tiem nekadas darisanas."" (Ans. Eglitis) "Es Otro pasaules karu neiesaku un ari neatstaju to nepabeigtu. Es neparakstiju ligumus, kas pardeva dzimteni. Es turpinaju nest ierocus un cinijos, cenzdamies nepabeigto karu pabeigt, kad pasaule jau sen bija ta sauktais miers." (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1544 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Kapi Bez Krustiem Vols 1 & 2
(Brooklyn, NY) Tilta Apgads 1956 Hard Cover Very Good + No Jacket 
448 + 448pp. Both volumes very good, clean and tight. Kapi bez krustiem ir stasts par sarkano mieru Igaunija, visbriesmigako mieru pasaule; Si gramata ir nebriva cilveka kliedziens un vina izmisiga ceriba, ka kliedzienu sadzirdes briva pasaule.- "... Romans aptver laiku no 1945. lidz 1946.gadam- lielinieku otreizeju ienaksanu Baltijas valstis.Raditi krievi un igauni,-vajataji un vajatie.Dzive ir parvertusies par atvaru, kura cilveks, kas jut ka dzivnieks medibu sezona, skatas ar bailem un izmisumu.Vins glabjas sava neprata drosme un nebeidzama ceriba."(nms.lv) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1545 Virza Ed (varts) Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas Poema
Riga Liesma 1990 Later Edition Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ Aleksandrs Junkers 
234pp. 26 attractive woodcut illustrations and vignettes by Junkers. Printed after the 1933 Valters un Rapa edition. A very good, clean, bright, tight copy. Teksts publicets pec 1933. gada izdevuma. ""Straumeni" ir ari vienigais prozas darbs latviesu literatura, kas nosaukts par poemu. Darba ietvertas ne tikai pasa autora bernibas atminas, bet ari vecvecaku nostasti, tiek uzburta mitiska pasaule un radita idealizeta zemnieku dzive. "Straumenos" var atrast latviskuma kodu, to var lasit ka etnografisku tekstu, kura siki un precizi aprakstita 19.gadsimta zemniecibas sadzive." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1546 Virza Edvards Jauna Junda
Minneapolis Tilts 1976 Hard Cover Very Good + Good + Dauna Vanaga (cover) 
230pp. Dj rear panel a little wrinkled, author''s name inked on dj spine, neat ex libris stamp on tp, else a clean, bright, tight copy. Si ipata gramata ir kada, Zemgales augligaja seta, Glika Vecas deribas neapsaubamaja sviniguma un pasa dzejnieka Straumenu izraktenos atspulgotais laimibas, pieticibas un nemainibas ideals, lai latviešu tautas valoda un iedzimtiba nekad nebeigtos, bet paklausigi tecetu lidz virsaiša (vadona) gudrajai gribai. --Vins ( Virza) bija aicinats un izredzets ielikt Karla Ulmana autoritarajam rezimam nacionali garigo mugurkaulu, vadonibas pielugsmes religisko mistiku un politisko attaisnojumu, lai varetu nonicinat demokratiskas Latvijas grutos sakuma gadus. (V. Pelecis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1547 Virza Edvarts Edvarta Virzas Pedejas Dzejas
Riga Apgads Latvju Gramata ( Zelta Abele ) 1941 Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall V. Tone 
83pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Covers showing only very faint, minimal wear. Sakartojusi Elza Sterste, grafiski iekartojis Valdemars Tone; izd. Mikelis Goppers (Zelta Abele) "So gramatu pabeidza iespiest divdesmit astota novembri tukstots devini simti certdesmit pirma gada, un ta ir pirma Zelta Abeles gramata sini gada" (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1548 Virza Edvarts Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA
Stockholm Zelta Abele 1946 Later Edition Hard Cover Almost As New 24mo - over 5 
354pp. A very good ++ copy, clean, tight, bright, unmarked in remarkable condition. Among the first books published by Goppers in his reestablished Zelta Abele press in Swedish exile.xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1549 Vitols Dixon, Nadine A Life's Journey: Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover Almost As New 
227pp. Photographs. Almost as new. Biography of Latvia's President, VVF. Includes bibliography and chronology. As a psychology professor, psycholinguist and Latvian folklorist VVF had already established an impressive reputation before her return to Latvia. After the failed Soviet coup against Mikhail Gorbachev in 1991, Latvia along with the two other Baltic nations, Lithuania and Estonia, saw an opportunity to break free and declared independence.Seven Years later, Vike - Freiberga returned to Latvia to head the Latvian Institute charged with raising the nations profile and within a year was elected president by the 100 - membered Latvia Parliament.She is the first woman to hold such a position in an Eastern or Central European state. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1550 Vitols Dixon, Nadine Le Parcours D'une Vie: Vaira Vike-Freiberga, Presidente De Lettonie
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover As New 
191pp. Photographs. As New. "Vaira Vike-Freiberga La dame de fer de Lettonie. Premiere femme a avoir ete elue presidente d'un pays issu de l'ex-URSS, cette "dame de fer" apprehende sa fonction avec courage, determination et serenite. Pourtant rien ne la predestinait a un tel role. Rien qu'un exceptionnel concours de circonstanmces." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1551 Vitols, Hugo Marta Pali Eseja Par Latviskas Ainavas Meistaru Vilhelmu Purviti Un Vina Laikmetu
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1975 Hard Cover Very Good + Good + Small 4to. 
319pp. B&W photographs, reproductions. Detailed index and table of contents. In Latvian. Very good + clean, bright tight copy. Dj. very good "... Purvitis latviesu ainavu gleznieciba ir tas pats, kas francu ainavu gleznieciba Pusens, Lorens, Mone, anglu gleznieciba, Terners, Konstebls.... "... "...Purvitis....lika latviesu dveselei skanet atraisiti, brivi un dzidri ka neviens cits pirms vina." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1552 Vitols, Hugo Atmodinatas Atbalsis
Very Good + No Jacket 
366pp. A very good, clean, tight copy. Autors gramatas pirma dala pieversas 19gs. makslinieka K. Huna gaitam. Otra dala veltita latviesu makslas izstadem 1939. g. Parize un Londona un vietejo preses atsauksmem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1553 Vitols, Jazeps Choral Music Volume I Vocal-Instrumental Works Kora Muzika I Sejums Vokalinstrumentalie Darbi
Riga Musica Baltica 2003 New 
282pp. Fine. Introduction and comentary in English and Latvian . Songs translated into English. Includes Beverinas dziedonis. Dziesma. Ziemelblazma. No atzisanas koka. Kalna spredikis. Jezus pie akas. Marija un Marta. Jezus un greciniece. Kantate. Iesvetisanai. Jezus Nacarete. Bikeris mironu sala. Dievs augstais, dveseles izredetais. " The aim of this three volume work is to publish all the existing choral works of Jazeps Vitols, both his unaccompanied songs and also those with instrumental accompaniment. The first volume contains compositions with accompaniment (vocal-syphonic works are published as vocal scores)" (A. Klotins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1554 Vitols, Jazeps Manas Dzives Atminas Ar Papildinjajumiem No Annijas Vitolas Atminam
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good No Jacket 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Normunds Hartmanis (cover) 
229pp. Photographs. A very good, clean copy. Neat presentation inscription on t.p. "Izdot Jazepa Vitola memuarus bez tendencioziem izlaidumiem, kas radusies Rigas iespieduma -- mudinajusi l iela Latviesu komponista 100. dzimsanas diena. -- Pec emigracijas uz Nujorku plasa un faktiem bagatas atminas uzrakstijusi dzives biedrene Annija Vitola --- aiz tiri techniskiem iemesliem te izmantoti tikai fragmenti..." ( J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1555 Vizulis, Izidors Latvijas - Vatikana Diplomatiskas Attiecibasa
Riga Pajumte 1996 Paper Cover Very Good + Signed by Author
125. illus. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. SIGNED by author on title page. " Saja darba ir meginats apskatit, ka Latvijas valdiba nokartoja Latvijas katolu statusu, tas ir, pieskira katolu baznicai savu sedekli Riga un normalizeja Latvijas valsts un Latvijas katolu baznicas attiecibas. Tas vareja notikt pateicoties konkordata noslegsanai starp Latviju un Vatikanu 1922. gada 30. maija. Ir apskatiti zinami politiskie speki, kuri pretojas konkordata noslegsanai, un slani, kas veicinaja konkordata noslegsanu. ---- paradits, ka --- sis ligums palidzeja vienot Latvijas iedzivotajus un stiprinat to politisko, ekonomisko un kulturalo augsupeju." (Autors) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1556 Voitkus, Arturs Cetri Simti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1972 Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
314pp. Dj with some slight edgewear, dedicatory inscription on ffe.; else a very good, clean, bright, tight copy. "Tas ir macitaja Petera Livana dzives stasts no vina macitaja gaita sakuma Latvija, cauri Vacijas trimdai lidz dzivei un navei Jaunaja pasaule Amerika --- Ja musu baznica butu tik daudz istu macitaju, cik Voitkus idealizejis savos darbos, tad jau ta butu sveto biedriba. -- "Cetri simti" ir izdevies darbs, ar visu to, ka tam ievadvardi ari it ka likti sirma pravesta mute." (I. Briedis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1557 Vulfsons, Mavriks Kartis Uz Galda!
Riga Liesma 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpretejot pasaules politikas norises, versanos pret latviesu trimdiniekiem Rietumos, Izraelas valsts noniecinasanu 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1558 Vulfsons, Mavriks 100 Dienas, kas parverta pasauli: no slepenas diplomatijas vestures, 1939/1940. Pirma Dala Patiesibas Lauskas Otra Dala Mes - Kristiesi
Riga Inkolat N 2000 Layvian Molotov Ribentrop Pact Paper Cover Very Good + 
124pp A very good, clean, bright, tight copy. "Vadoties pec kulturas bibliofilu standartiem, Vulfsona gra-mata ir chaotiska, varbut pat negramata. Nosaukums neatbilst saturam. --Pirma dala vairak vai mazak atbilst gramatas virsrakstam ta atstasta Molotova-Ribentropa Pakta prieks un pecvesturi. Seviski izcelti vacu diplomati Maskava, un meginats pieradit, ka vini bijusi pretnaciski eiropiesi, kas darbojas pret Hitleru. se daudz kas tads, ko varetu saukt par slepenu, varbut pat aizkulisu, diplomatiju. --Otro dalu, kam nav ista sakara ar pirmo, ateistiskais autors nosauc Mes - kristiei, kur cildina sirdsapzinas "skistos," augstdzimusos vaciesus, dazus vinam pazistamus, kas "neizskaidrojamu" iemeslu del,bija sacelusies pret nacismu. So nodalu rakstot, liekas, Mavriks ir saskatijis "perlainos vartus" Pretestibnieki Hitleram, protams, bija. Bet nevar pievienoties Mavrika viedoklim, ka vini to darija religiskas un skiriskas izcelsmes del,. " (A Ezergailis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1559 Wales, Tony A Sussex Garland A Nostakgic and Lighthearted Collection of Rhymes, Recollections and Recipes of the Sussex Year
Godfrey Cave Associates 1979 Hard Cover Almost As New Almost As New Small 4to. 
126pp. Atrractive price-clipped dj. enclosed in mylar protector. Gift inscription on ffe, else an almost as new copy. " A Sussex Garland-- moves through the traditional Sussex year, recording the old customs, listening to family reminiscences of the not always so good old days --- offering a wide range of time honoured Sussex recipes" Late nineteenth and early twentieth century contemporary photographs, picture postcards--- 110 photographs and drawings" (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1560 Wallace, Bronwen The Stubborn Particulars of Grace
Toronto McClelland & Stewart Inc 1987 Soft Cover Almost As New 
112pp. Almost as new. "Wallace was heavily influenced by Al Purdy, whose example taught her to structure poems as narratives instead of lyrics. Her intention was to organize poems the way women get together to tell stories. Story, for Wallace, was never complete but achieved its meaning through cumulative effect." (O.U.P.) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1561 War Office Soviet Army Uniforms 1961
(London) War Office 1961 Hard Cover Very Good + 
91 pp. A very good, bright, tight copy. with a clean, ostensibly military library stamp on ffe. " The purpose of this pamphlet is to provide all units and intelligence staffs with the means for quick and accurate identification of Soviet Army troops." Numerous full page colour illustrations of uniforms with additional colour and b&w illustrations of insignia and decorations. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1562 Watson, Herbert A. Grant An Account of a Mission to the Baltic States
London Waverly Press 1955 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
65pp. 3 plates. Bibliography, Chronological table. Index. A very good, clean, tight, unmarked copy. " They were the so called Baltic nations, Estonia, Latvia and Lithuania, and in the following pages I have described a mission on which I was sent on by Lord Curzon, who was foreign secretary, to visit these countries at their time of formation when they were comming to life." ( Author) 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1563 Whitaker, Frederic Puzinas
New York Australijas Latvietis 1975 Hard Cover Near Fine Almost As New Sm. Folio 
Unpaginated. 28 colour plates Pages and prints on thick stock. Book in near fine condition... with a newspaper review in Latvian attached to inner front cover. Dj. almost as new. Original slipcase in very good+ condition. Cream cloth covers. An attractive copy. Introductions by Austra Puzinas and Frederic Whitaker. Includes a list of exhibits, awards, publications. Printed by Kodansha. Lithuanian exile painter Povilas Puzinas "--loved the sea. Fish and fishermen often appear in his paintings. In his figure compositions Puzinas tried to express the anguish of our times, documenting the destiny of Latvian and Lithuanian peoples." (A. Puzinas) Large heavy oversize book. Please contact Trimdadimd for best adjusted shipping rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1564 World Federation Of Free Latvians Latvian Dissent Case Histories of the 1983 Soviet Campaign to Silence Political Dissidents in Occupied Latvia
Rockville World Federation of Free Latvians 1985 Paper Cover Very Good + Vitauts Simanis (cover) 
101pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " In 1982, the Chairman of the Latvian S.S.R. Committee for State Security (KGB), Boris Pugo, following KGB Chief Yuri Andropov's policy prepared an intensive series of persecutions, to be carried out against Latvians involved in religious, national and human rights movements in occupied Latvia." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1565 Wynne, May Dare-all Jack and the Cousins
London "Children's Companion" Office Hard Cover Very Good + No Jacket G.W. Goss 
223pp. 10 black and white illustrations + colour frontispiece Rasberry colour covers front and spine stamped with thistle design Gold lettering to spine. A very good, clean, tight copy. No date of publication, probably the 1941 reprint. Story set in the England and France in the twenties or thirties. Twelve year olds Dermot and Aislie visit their cousin Jack in France where the adventures take place.. "French people are funny to have breakfast before their baths" Prolific author's writing indicative of British middle class attitudes and values of the time - proper with a hint of drama. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1566 Yevtushenko, Yevgeny Don't Die Before You're Dead
Toronto Key Porter Books 1995 First Edition Very Good + Very Good + 
398pp. A very good, clean, bright, tight copy. Signed by Yevtushenko on the half title " It gives you an idea what the Russian soul is about with all its melancholic and sometimes pathetic greatness. Its an intelligent, informative, funny and very human book." (Anon) " combines autobiography, political thriller, love story, and satirical comedy against the backdrop of the attempted 1991 coup to overthrow Gorbachev" (Powells) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1567 Zale, Klara Rozabele Dzejoli 1960- 1966
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
192pp. Clear plastic dj; some very slight foxing fep's, else a very good, clean, tight copy. "Ko tad mums atklaj Klara Zale ? Vinu tapat ka senak valdzina dabas dailuma un milestibas mistika.... dailuma meklesanas process ir pats interesantakais Klaras Zales attistiba; tas vinai dod savu svetibu. Viss parejais ir nebutiskas pavadparadibas, kuras laika siets atsijas." (P. Aigars) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1568 Zale, Klara Meness Kokle
Chicago Al;freds Kalnajs 1960 Hard Cover Very Good + 
140 pp,"Manas patiesas draudzibas nekad nav bijis jakopj un jalaista ka pukes. Tas ir ka koki ar dzilam saknem. --- Kops bernibas esmu domajusi par dzives jegu visos pardzivojumos, notikumos, pat sapnos ," ( Klara Zale) Autore pazistama parapsihologa K. Osa ( At the Hour of Death) dzives biedre. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1569 Zalite, Mara Sun Stroke in the Dark
Riga Atena 2005 Paper Cover New 
79pp. New. Translated by Margita Gailitis. "Sun Stroke in the Dark, Mara Zalite’s first book published in English, offers a selection from her five published poetry collections. Zalite’s inspiration arises from the sun - both metaphorically and physically - all the more ironic since she herself was born in darkest Siberia, the child of parents deported during the Soviet occupation." (Atena) Once you have explored the world Mara Zalite creates – a world of earth and sun and myth, primitive, primordial even, at the same time alive and vibrant with the positive force of awakening and change – you will understand why she has earned a special place in contemporary Latvian literature. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1570 Zalite, Mara Vejs Mekle Majas Dzeja
Riga Jumava 2004 Pictorial Hardcover Very Good + 
106pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Dzejoli rakstiti gan ar pozitivu noskanu, ceribam uz laimi, milestibu un prieku, gan ar negativu ievirzi - vienpuseja milestiba, ilgas, skumjas del, milota cilveka." (Atlants) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1571 Zalite, Mara Debesis, Debesis Dzejoli 1978-1988
Riga Liesma 1988 Soft Cover Very Good + 
108pp Muzigas temas - milestiba dzimtene. "Sis introspektivais dzeju krajums atbrivo celu citadai brivibas izpratnei - mazak cinai pret arejiem aizliegumiem ka ieksejai parliecibai par savu, individualu Patiesibu." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1572 Zalite, Mara Meza Gulbji Muzikala Poema Pec H.K. Andersena Pasaku Motiviem
Riga Karogs 1990 Soft Cover Almost As New I. Zenne (cover) 
N.p. Izmantojot pazistamas Andersena pasakas telus, ka ari radot jaunus, autore aktualize jautajumu par cilveka dualo dabu. Par cinu starp cilvecisko, dievisko (vienpadsmit kenina deli) un dzivniecisko (mezonigie putni - meza gulbji). Par galveno varoni M. Zalite izvirza Elizu - trauslo vienpadsmit bralu masinu, kas iesaistas cina par apburto bralu cilvecibas atgusanu. Eliza uzvar. Ta ir milestibas, pasaizliedzigas pacietibas uzvara. Natru krekli, ko vij Eliza, ir sis pasaizliedzibas simbols. Tacu vienam bralim Eliza kreklu novit nepaspej. Alegorijam bagats darbs vairakiem uztveres limeniem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1573 Zalite, Mara Viss reize dzied Et soudain tout fleurit
Riga Jumava 2011 Pictorial Hardcover As New 
131pp. As New Dans les années quatre-vingt, sa poésie devient de plus en plus philosophique, plus tragique, et aussi plus chargée d’émotion. Elle écrit en vers libres ou selon les schémas des dainas, octosyllabes qu’elle fait rimer ou non, mais sans jamais renoncer à la sonorité du vers. Ce livre bilingue est une anthologie réalisée par l'auteure, avec traduction à quatre mains (Astra Skrabane et Rose-Marie François) approuvée par l'auteure. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1574 Zalite, Mara Nav Vardam Vietas
Riga Liesma 1985 Pictorial Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
118pp. A very good, clean, tight copy, Krajuma Nav vardam vietas uznemti dzejoli, kas rakstiti laika no 1979. lidz 1983. gadam. No slavenajiem astoniem, kas pirmo reizi paradijas 1980. gada julija Karoga, seit atrodami cetri ---Vietas un cela meklejumi turpinas. Tagadnes nozimiba samazinas, saiknes ar pagatni klust svarigakas. Bet kas pagatne mekle stiprinajumu, ne rezerves izeju, tas agrak vai velak atgriežas sakuma vieta. Un atkal ir neizbegamais jautajums: ka dzivot talak, ka rakstit?" (M. Lasmanis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1575 Zalite, Mara Sauciet to Par Teatri
Riga Jumava 2001 Hard Cover Very Good + Ilmars Blumbergs 
518pp. A very good, clean, tight, bright unmarked copy. Gramata ieklautas Maras Zalites lugas: "Pilna Maras istabina", "Tiesa", "Dzivais udens", "Lacplesis", "Eza kazocins", "Meza gulbji", "Kaupen, mans milais!", "Margareta", "Indrika hronika". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1576 Zalite, Mara Kas Ticiba Sets Runas Un Raksti Latvijas Atmodai 1979 -1997
Riga Karogs 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
365pp. A very good, bright, tight copy. Neat ownership on t.p. "Ar so gramatu sniedzu lasitajiem un vesturei dokumentalu liecibu par laiku, kura tika seta, pumpuroja, uzziedeja un auglus nesa latviesu tautas tresa atmoda. -- Es ceru, ka si gramata kaut nedaudz atainos vesturisko notikumu emocionalo fonu - laika, kad kultu-ra bija ne vien politiska procesa konteksts, bet ari ta neatnemama sastavdala. Hronologiska seciba sakopotie raksti, runas un esejas ir pilnigu autentiskas, tas atdodu kopigaja vestures arhiva nelabotas un nesvitrotas. Ar visam varbutejam kludam, iluzijam un maldiem. Ari tie pieder pie patiesibas." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1577 Zalite, Mara Apkartne
Riga Petergailis Very Good + 
97pp. But for some light wear to bottom cnrs, a very good, clean bright, tight, unmarked copy "Jauna stilistika, jauna paradigma, formas meklejumi. Dzeja Mara itin ka atgriezas atpakal savos pirmsakumos - 1977. gada, kad iznaca vinas pirmais krajums "Vakar zalaja zale". [..] Divdesmit gadi starp "Vakar zalaja zale" un "Apkartni". No briza, kad vina tik "jauna, gaisa un nevilusies" gribeja iziet visam cauri, lidz bridim, kad ari vinas patiba, esiba noslepusies dzili, dzili, lai no taluma atgrieztos sirdsapzinas apkartne."" ( Nora Ikstena) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1578 Zandberga,Ieva et al. Bear's Ears An Anthology of Latvian Literature
Riga Zinatne 2014 second suplemented ed ition paper NEW 
285 pp. NEW. Includes Pumpurs, Blaumanis, RRainis, Skalbe, Jaunsudrabins, Virza, Upitis, Maurina, Belsevica, Ziedonis, Zalite, Bels. This collection includes traditional folk poems, extracts from longer Latvian classics, short stories, and poems. An introductory essay provides a historical overview of Latvian literature. Following the success of the two previous editions of Bear’s Ears the compilers have expanded the anthology by adding four post-Second World War authors, thus providing a more complete picture of Latvian literature. The epic hero of Latvian literature is Lācplesis, Bearslayer. His ears are those of a bear, symbolising not only his great strength but also his ability to hear the voice of his people. Bearslayer appears several times in this anthology; the tragedy of his legendary story is balanced by the belief that he will return one day to bring freedom to his people. Has he returned?" (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1579 Zandbergs, Martins Martina Dziesmu Gramata II Otrais Iespiedums
Grand Haven Mich. M. Zandbergs 1980 Hard Cover Very Good + Andrejs Smiltars [cover] 
314pp. Presentation inscription on ffe. else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Sini gramata ievietoju dziesmam tekstu un melodiju variantus --- Sini sejuma atradisiet jaunu nodalu, "Jaunakas skanas" Te esmu sakopojis musu sadzives dziesmu "jaunradi" - musu dziesminieku saceretas dziesmas pedejos 20 gados. Daudzas atspogulo musu laikmeta domasanu, mentalitati un jutas." " Martins allaz bijis dziesminieks. Ka no trimdas latviesiem dzirdejis kadu dziesmu, ta pierakstijis. Reiz draugi teikusi - uzdruka kaut kur, lai mes ari varam dziedat lidzi. Tapa Martina dziesmu gramata." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1580 Zanders, O Tipografs Mollins Un Vina Laiks Pirmas Riga Iespiestas Gramatas 1588-1625
Riga Zinatne 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
173. Dj. a little worn at extremities, else a very clean, tight, bright copy. Many illustrations, taken from Mollin's publications and from other contemporary examples. "Mollins - izdevis vairak neka 170 gramatu: kalendarus, macibu gramatas, darbus ar zinatnisku ievirzi. Autors parada ari talaika Rigas sadzivi un E. Mollina vietu Eiropas gramatniecibas konteksta. Gramata bagatigi ilustreta." (Zinatne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1581 Zanders, Ulfs Holokausta Sarkana Nelke Rauls Vallenbergs Ka Vesturkulturas Simbols
Riga Atena 2012 Trade Paperback New 
279pp. A New fresh unread copy. "Holokausta sarkana nelke ir Lundas universitates vestures profesora Ulfa Zandera vestijums par to, ka peckara laika mainijusies attieksme pret Vallenbergu Zviedrija, Ungarija un ASV. Diskusija par politiskajam un diplo­matiskajam spelitem ap so cilveku savijas kopa ar dazadiem kulturpasaules vestijumiem par Vallenbergu un vina liktengaitam." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1582 Zarina, Alise Papjemase
Riga Neputns 2009 Original Card Fine 
94pp. Fine, unread. "Alise Zarina pieder pie spilgtakajiem, makslinieciski nobriedusakajiem jaunas, divdesmitgadigo paaudzes dzejniekiem. Valodu prasme, pieredze zurnalistika, darbs Parize lavis izkopt dzejnieces talantu un paplasinajis vinas redzesloku. Nezaudejot latviskumu, Alise Zarina vienlaikus sava dzeja bez plikam frazem, plakanas publicistikas organiski izteic musdienu Rietumu cilveka pasaules izjutu ar visiem tas plusiem un minusiem," raksta Janis Rokpelnis" (1/4 Satori) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1583 Zarina, Gunita Ikskiles 13.- 15. Gadsimta iedzivotaji 13th-15th century population of Ikskile
Riga Zinatne 2016 Pictorial Hardcover New 
135pp. Attractively illustrated with colour and monochrome photographs and drawings. Text in Latvian and English. "This book represents the first attempt to summarize archaeological, bioarchaeological, and historiographic evidences of Ikskkile population throught the Middle Ages. It became possible due to extensive anthropological material from excavations of archaeologist Janis Graudonis in Ikškile cemetery cemetery by Janis Graudonis in Ikškile church cemetery and recently experienced progress in bioarchaelogical research methodology. In the course of analyzing physical features, demography, diseases, dental health, and diet, also some explanations of research methodology in relevant areas are provided." (Publisher) "Ši gramata ir pirmais meginajums apkopot arheologiskas, bioarheologiskas un rakstito avotu liecibas par Ikškiles iedzivotajiem viduslaikos. Tas bija iespejams, pateicoties arheologa Jana Graudona Ikskiles kapsetas izrakumos iegutajam plasajam antropologiskajam materialam, ka ari pedejos gados strauji progresejosajam ta izpetes metodem. Izvertejot seno iedzivotaju izskatu, demografiju, zobu veselibu, uzturu, traumas un slimibas, meginats raksturot ari so jautajumu izpetes metodiskos pamatprincipus." (Ikskiles Novads) 
Price: 19.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1584 Zarina, Lilija The Red Fog A Memoir of Life in the Soviet Union
New York IUniverse, Inc Fine 
210pp. Fine. "As a teenager during World War II, author Lilija "Lita" Zarina's idyllic life of perfumed soaps, shelves full of books, and carefree parties explodes into irretrievable pieces after a Soviet bomb strikes her family's property in Latvia. The Russian army demands the surrender of passports, radios, and typewriters, destroys books, and changes the local language and street signs. Independent thinking is discouraged and success is guaranteed for those who denounce God, family, and country to serve the Communist Party.Separated from her parents, Lita studies medicine at the University of Latvia and dreams of the day she can afford a decent meal. She earns a doctorate of medicine in 1950, but even a doctor's monthly salary is not enough to buy a substandard pair of shoes. Lita's trusting nature leads her into a bad marriage and makes her easy prey for a handsome but highly unscrupulous man. Ultimately, chance meetings, unlikely alliances, and unexpected developments come together to facilitate her escape from the suffocating red fog of communism.A cautionary tale for anyone who cherishes freedom, The Red Fog is a memoir of one woman's life behind the Iron Curtain that explores how political oppression dehumanizes people, while fear renders them silent and helpless." (Publisher) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1585 Zarins, Aleksandrs Bites Un Bumerangs Latviesi Piektaja Kontinenta
Lincoln LaRAS Gramatu Klubs 1989 Trade Paperback Very Good + 
394pp. A very good, clean, bright, tight copy with a very neat previous owner's (Aina Zemdega) sig. on ffe.. Pec daudziem gadu desmitiem, kad Australijas latviesu pecteci nemaz vairs nesapratis savu baltisko sencu valodu, sai krajuma ka burvju spoguli -- radisies divdesmita gadsimta velako gadu Australija un joprojam dzivos sen miruso latvieu emigrantu sabiedriba. --- Zarina skatijuma un izteiksme ir kaut kas drusku hemingvejisks: vins raksta par dazdazadiem dzives aspektiem, ieskaitot medibas, zveju, tiksmigu esanu un dzersanu, allaz lukodams veidot skaidru izteiksmi un biezi radidams konkretus arpasaules iespaidus, kas var rosinat domas un jutas. Netrukst ari uzkritosu atskiribu." (G.Plavkalns) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1586 Zarins, Guntis Trimdas Augsta Dziesma
(Minneapolis) Tilta Apgads 1967 Hard Cover Very Good + Very Good Sm. Octavo Alfreds Jaunzems (cover) 
208pp. Very good, clean tight copy. Dj. has small specks on back panel, otherwise, very good. Ar T. Kikaukas apceri, "Gunsa Zarina proza 5.-15.lpp. "Si gramata vairak ka jebkurs Zarina darbs atklaj vina ieksejas cinas, vina uzskatus par rakstnieka pienakumiem un attiecibam ar sabiedribu." ( Tilta apgads) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1587 Zarins, Guntis Dieva Merkakis Noveles Un Stasti
Minneapolis Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good Good + Aleksandra Kruka 
190pp. Dj. edges and cnrs. a little worn, back panel with some specks and sm. spots, dj. spine a little faded, Hard cover and interior clean and unmarked. "Gunsa Zarina pirmas gramatas labaka ipasiba, protams, ir ta, ka to var izlasit negarlaikojoties, .... Noveles un stastos, kuru sizets ir pedeja kara epizodi, Zarins, piem., neraksta par karu, bet tikai sakara ar karu rauga uzminet, kas ir cilveks." (R. Muks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1588 Zarins, Guntis Mieles
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1964 Hard Cover Very Good Very Good Vitauts Simanis 
197pp. Some very small closed tears at dj. edges, else a very good, clean copy. ""Mieles" Zarins mums parada cilvekus, kas ir par vajiem savu dzivi veidot, kas jutas paklauti sabiedribas moraliem likumiem un tomer megina pret tiem sacelties, kas ir saskelti savas esmes kodola un so skelumu nekadi nevar sadziedet, kas ir bez skaidras jegas par sevi un tapec padoti visam jutu un pardzivojumu vetram." (O. Kratins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1589 Zarins, Guntis Dveselu Boja Eja
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1963 Hard Cover Very Good Very Good Vitauts Simanis 
133pp. Dj. has some small closed tears, copy has former ownership plate and stamp on half title as well as on back free end paper, else a very clean, tight copy. "Romana Dveselu boja eja Zarins sniedz veselu telu galeriju, kas visi vainojami pasapmana.....Tatad kaut ari musu literatura Zarins liekas pesimistisks pasaules verotajs, vins ir daudz optimistiskaks cilveka dabas tulkotajs neka vina mentors Sartrs." (A. Medne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1590 Zarins, Guntis Apsudzets
(Mineapolis) Tilta Apgads 1961 Very Good + Very Good + Signed by Author
168pp. SIGNED. Some light wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy Autora pirmais romans "Apsudzets" ir problemu romans, bet uzrakstits ta, ka reize pieskaitams "elpu aizraujosajiem". Ta ir Zarina labaka makslas amatnieka ipasiba un ari nozimiga talanta pazime - radit problemas cilveku riciba un ne tik daudz vardos; iespet but interesantam un reize nopietnam (R.Muks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1591 Zarins, Guntis Cels Uz Pasaules Galu Noveles Un Stasti.
Tilta Apgads 1962 Very Good + Very Good + Astrida Robezgruntniece 
222pp. A very good, clean copy. "atrodama problema ir cilveks cina ar sevi pasu, ar likteni, ar arejo pasauli. Vielu siem stastiem rakstnieks smelies plasos avotos: dzives verojumos, atminas, pasaules notikumos. Vins pratis iejusties visdazadakos psichiskos stavoklos un pardzivojumos un vienadi patiesi telo ka jauniesa izjutas visuvarena dzivibu raditaja instinkta prieksa ta vientulas sievas piekersanos vienigajai tuvajai butnei - kakim, vai ari izplatijuma lidotaja pardzivojums tragiskaja apzina, ka cels uz atgriesanos ir zudis. Lai gan G.Zarina darbu temas dazkart ir skumjas vai pat tragiskas, tanis arvien lidzi skan kada gaisa stiga. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1592 Zarins, Guntis Varonibas Augsta Dziesma
Minneapolis Tilta Apgads 1962 Hard Cover Very Good + Very Good + A.Kruka (cover) 
272pp. A very good, clean, bright, tight copy in an very good, attractive dj. "...kadi skaisti vardi mums bija jadzird, kas viss gan mes nebijam? Tevijas sargi, varoni, Lacplesa gara paudeji, bet tad, kad mes redzejam, kados meslos esam ieskrejusi, neviens nenaca mums dziedat slavas dziesmas..."(103 lp) Bez illuzijam un personiga "es" izcelsanas, autors rada kara bedigako posmu, kura idealu un frazu vieta paliek tikai viena doma: "Ka tikt lauka no sis putras" (130) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1593 Zarins, Guntis Dieva Merkakis Noveles Un Stasti
Minneapolis Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good Aleksandra Kruka Signed by Author
190pp. A very good, clean, tight, unmarked copy with some very slight wear to dj. extremities. SIGNED. This was Aina Zemdega's copy with a presentation inscription signed by both Guntis and Monika Zarins - "Ne tikai brauc ciemos, bet brauciet abi un paliekiet! Atkartoju ko teicu - paldies no mums abiem par Ainas dzeju. Draudziba - Guntis Monika Skotija 1962" "Gunsa Zarina pirmas gramatas labaka ipasiba, protams, ir ta, ka to var izlasit negarlaikojoties, .... Noveles un stastos, kuru sizets ir pedeja kara epizodi, Zarins, piem., neraksta par karu, bet tikai sakara ar karu rauga uzminet, kas ir cilveks." (R. Muks) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1594 Zarins, Janis Cepure Ar Zelta Varpu Atminu Stasts
Toronto Amber Printers & Publishers 1975 Hard Cover Very Good + 
390pp. Neat ownership on f.f.e. else a very good, clean, bright, tight copy. Janis Zarins (1915-1973). Gramata "Cepure ar zelta varpu" rakstijis par Smiltenes novadu, macibam Smiltenes lauksaimniecibas tehnikuma. "1922. gada 1. oktobri Smiltene saka darboties Piensaimniecibas un Lopkopibas vidusskola. Lai atrak gutu pozitivus rezultatus, skolai bija palielinata programma ---- Js arzemnieki bija izbrina par latviesu saimniecisko uzplaukumu, tad te liela nozime Smiltenes Piensaimniecibas un Lopokopibas vidusskolai" (Autors) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1595 Zarins, Karlis Par Latvijas Tapsanu
Melbourne Karla Zarina Fonds 1962 Second Edition Paper Cover Very Good + 
34pp. Staple bound pamphlet. A very good, clean copy. Otrais (reproducetais) izdevums "Sai atminu gramata "Par Latvijas valsts tapsanu" K. Zarins saistosi apraksta notikumus un epizodes, ko pieredzejis sava diplomatiska darba sakuma. Vina telojums ir sprigana humora pilns ---"( izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1596 Zarins, Karlis Kavu Gadi
Riga Daugava 1997 As New As New 
428pp. Fine. "K.Zarins ir tiecies but precizs gan vestures sakaribu, gan detalu, gan personu portretu, raksturu un psihologijas atainojuma, tomer tas nav traucejis panakt teloto personazu dzivigumu. Ta ir meistara roka, kas zime patvaligo Krievijas caru Peteri Pirmo un vina galmu un kas apraksta Zviedrijas karali Karli XII, Bibeles tulkotaju Ernestu Gliku vai Rigas gvardus. Romans Kavu gadi ir paraugs lidzsvarotam vestures telojumam literara darba - faktologiska precizitate netrauce raksturu un notikumu dabiskumam un deku elementa klatbutne nevienkarso latviesu tautas liktena telojumu." (A. Rozkalne) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1597 Zeberina, Dzidra Es Esmu Visur
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good Guna Naruns (cover) 
189 pp. Dj. shows slight, mild wear, else a very clean, bright, tight copy. Iecienitas "Gimenes Pavarda" autores populara atminu gramata .. "mana adrese ir Havaja, es esmu Riga... es viesojos Cikaga, esmu ari Nujorka". Autores atminas vijas visadas gardumu smarzas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1598 Zeberina, Dzidra Kad Es Maza Biju
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Vija Lusebrinka ( Cover and illustrations) 
208pp. Dj. shows some mild edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Dzidras Zeberinas gramata "Kad es maza biju" ir pilsetas meitenes bernibas atminu gramata, no kuras staro gaiss, labestigs humors, kas atsauc atmina Annas Brigaderes un Jana Jaunsudrabina jautros, sirsnigos bernu dienu telojumus." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1599 Zeberina, Dzidra Gimenes Pavards Parasti un Neparasti Edieni Katrai Gaumei
Pictorial hardcover As new 
384pp.As New. Some colour photographs. Extensive index. "Gramata apkopotas interesantas latviesu un citu tautu edienu receptes, kadas citur neatrast. Savdabiba rodama ne tikai receptes, bet ari suligaja, bagataja valoda un rosinosajos stastijumos par edienu. Autores darbi, tapat ka edieni, ir saules energijas bagati un ari vina pati visu gadu smelas sauli, dzivojot talajas Havaju salas Honolulu.(Izdevejs) Atdarinaju Latvija bauditos edienus un tiem blakus nostadiju gan amerikanu, gan citu tautu un ari pasas izdomatasreceptes. Garaja muza ir cepts un varits bez gala, rikotas viesibas, vaditas nodarbibas edienu gatavosana, macits, ko un ka virtuve darit. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1600 Zeberins, Modris Dieviskigas Rokas
Bruxelles Mantnieka Apgads 1954 Original Card Very Good 
243pp. Lower fr. cnr. a slightly bumped, else a very good, clean copy."romans ar vestures vielu par gleznotaju Van Deiku" Carlza Stjuarta Anglija .... dizciltigo galma intrigas... vesturiski notikumi Zeberina panoramiska lielformata vesturiska redzejuma! 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14 15   16  17 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie