Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1501 Tukuma Muzejs Liecinieki. Latvijas pilu un kungu maju interjeri 19. gs. - 20. gs. Sakuma
Tukums Tukuma Muzejs 2013 Original Card New 
144pp. Photographs. New. Unread " Latvijas teritorija gadsimtiem ilgi pastavejuso muizu kulturvesturiskais mantojums, lidztekus latviesu tautas garamantam, dazadu laikmetu argeologiskajam liecibam un citam tradicionalas kulturas vertibam, joprojam ir viena no nozimigakajam Latvijas kulturas bagatibam, ar kuram pamatoti lepojamies. Tukuma muzeja Durbes pili sarikotaja izstade ar nosaukumu "Liecinieki" bija apskatami divdesmit loti atskirigi makslas prieksmeti no dazadam Latvijas pilim un kungu majam, kuri saglaba-uies lidz musdienam, un tos vienoja tika viens fakts, ka tie visi sava sakotneja vieta dokumenteti kada lidz musdienam nonakusa sena fotoattela. Izstaditie un gramata aprakstitie eksponati ir dzivi pagatne aizgausas Latvijas muizu kulturas liecinieki." (izdevejs) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1502 Turbads, Janis [Valdis Zeps] Keves Dels Kurbads Pasaka
Ann Arbor Celinieks 1970 Hard Cover Very Good + Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ojars Jegens (cover) 
141pp. Very good, clean, bright copy; dj. with some tiny closed tears and minor wear to extremities. " ...romana esence rodama ... gan autora aizrautigi apdzivotaja parodejosaja valodas spelu telpa, kura raibu raiba jukli dzirkstelo lasitajam viegli atpazistami motivi un teli, isti un sagroziti literaturas un folkloras citati, kajam gaisa apgrieztas klisejas, hiperbolas, inversijas un anahronismi...." (V. Lams) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1503 Turlais, Janis Editor Latvijas Autocelu Atlants 1:200000
Riga Jana Seta 2002 Pictorial Cover Very Good + 
340pp. A very good, clean, bright, tight copy. Table of Contents and important information for drivers in Latvian, English, German, Russian. Maps of cities, towns and villagesat 1:20000 Maps of larger city surroundings at 1: 100000. This paricular publication won the Canadian mapmakers international competion when it was published. Still a very useful travel guide. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1504 U. (pitis), Ruta Dear God, I Wanted to Live
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
141pp. A very good, clean, tight copy. "Many who suffered at the hands of the Soviets were young and innocent children. Ruta Upite, a Latvian girl who was deported twice to Siberia, cried out her sufferings in her diary "Dear God, I wanted to live!" On Bilina Island, Ob River, in the winter of 1943, she saw one-fourth of all Latvian in the group of 200 deportees die of cold and starvation in a period of four months. Her health was destroyed by the slave labor conditions in Siberia, and she died while still young." ( I. Spilners) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1505 U. Rutina (Ruta Upite) Vel Ta Gribejas Dzivot Pardzivojumu Stasts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics (cover) 
152pp. Very good clean dj , a tight bright copy. Cetrpadsmitgadigas meitenes dzives stasts par izsutisanu ar gimeni uz Sibiriju, atgriesanos Latvija un otreizejo izsutisanu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1506 Udris, Janis Ulmanis Liela Karla Testaments
Riga Zvaigzne Hard Cover Fine Very Good ++ Signed by Author
502pp. A fine copy. SIGNED Presentation inscribed in the author's hand "Udris izpetijis pieejamos dokumentus, laikabiedru atminas un biografiskaja romana emocionali iedzivojies K. Ulmana domas un pardzivojumos, sakot no 1940. gada, kad Latvija zaude neatkaribu, lidz pat bijusa prezidenta navei. Ari par to autoram ir sava versija. Nozimigu vietu gramata ienem K. Ulmana atminas par jaunibas gadiem, attiecibam ar sievietem, karjeru un patriotiskajiem centieniem Latvijas laba. Daildarbu papildina dokumentarie materiali - aresta laika nopratinasanas protokoli, K. Ulmana izsutijuma un cietuma rakstitas piezimes" (Fabula) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1507 Ulmanis, Karlis Compiled By Ligonis [Janis Cirulis] Degsme Dr. Karla Ulmana Atzinas, Noradijumi, Aicinajumi Un Velejumi
Toronto Prezidenta Karla Ulmana Pieminas Komiteja 1978 Third Edition Hard Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
515pp. Slipcase. Photographs. Notes, table of contents. An atractive copy. "Degsme...pirmo reizi iznaca 1938. gada....liecina par [Ulmana] personibu, parliecibu un centieniem.....si gramata ari ir vesturiska lieciba par notikumiem un garigo gaisotni, kas valdija brivaja Latvija."[Izdeveji] 1.2 kg. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1508 Unams, Zanis Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices
Grandhaven Aka 1975 Hard Cover Very Good 
283pp. A very good, clean, bright, tight copy. "--man aiz muguras jau ir septini kalni. Un uz siem kalniem atskatoties, visa sava krasnuma atmirdz latviesu kulturas un sadzives cinu izcilakais vestures posms un vesela rinda tas vaditaju un veidotaju. Ar visiem tiem ir nacis vai nu iet kopsoli, pa blakus takam, vai ari pa celiem, kas krustojas." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1509 Unams, Zanis Laiku Atspulga
Oldenburg Loga Apgads 1953 Paper Cover Very Good 
156pp. Very good, tight copy, pages uniformly age yellowed. I Karlis Ulmanis Atminu vizijas II Liela spele ap Latviju III Vacijas 1944 gada revolucija un tas ietekme latviesu tautas liktenos."Z.Unams aktivi iesaistijas kulturas dzives veidosana gan Latvijas neatkaribas pedejos gados, gan nacistiskas okupacijas perioda. Spilgtas, kaut subjektivas liecibas par so laiku lasamas pec kara trimda izdotajasUnama atminu gramatas" (A. Strale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1510 Unams, Zanis Karogs Veja Kara Laika Atminas Divos Sejumos Pirmais Sejums
Waverly1969 Latvju Gramata Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
193pp. Dj. very good, enclosed in clear mylar protector. A very good, clean bright, tight copy. "...si gramata attelojot un noskaidrojot notikumus hitleriskas okupacijas laika... grib dot ievirzi latviesiem, ja ne kara laika pagatni parvaret, tad vismaz apsvert un vertet Barbarosas okupaciju ari no to notikumu slepeno planu viedokla, kas agrak nebija zinami"[Autors]. 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1511 Unams, Zanis Dziva Latvija
Lincoln, Nebraska Pilskalns 1964 Hard Cover Very Good 
335pp.+ errata page. 1000 copies. A very good copy, clean, tight copy. 1. Karla Ulmana dzives maciba. 2. Novembra ticiba.3. De jure. 4.Dziva Latvija; piezimes par notikumiem, kas veidoja valsts likteni. 5. Rigas Baraba; Muntera profils. 6. No 17.junija lidz 5. augustam. 7. Tumso dienu atbalsis; pardomas par M. Valtera saraksti ar K. Ulmani un V. Munteru. 8. 2:1 par labu Karlim Ulmanim. 9. Kalpaka marts. 10. Aspazijas dzives rieta. 11. Cercils un Stalins; Latvija lielo varu saha spele. 12. Grimstosas Eiropas kongress un latviesu Potsdama; latviesu begli hitleriskas vacijas sabrukuma posma. 13. 18. novembra impresijas. 14.Ar Latvijas ideju braliba; Dr. Mikela Valtera siluete. 15. Blaumanis trimdas perspektive. 16. Pielikumi. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1512 Unams, Zanis Zem Barbarosas Skepa Kara Gadu Pieredze, Verojumi, Atminas
Grand Haven Mich. Aka un Gauja 1975 First Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
478 pp. In Latvian. Latvia under Nazi occupation by a leading member of its wartime administration. Kara gadu pieredze, verojumi, atminas. "Zanis Unams has written a whole series of treatises critical of the Latvian leadership during the German occupation. The most important of them are Melna vara (The Black Power), 1955, and Zem Barbarosas skepa (Under the Sword of Barbarossa), 1975." ( A. Ezergailis) "Zanis Unams savos darbos "Zem Barbarosas skepa", "Karogs veja un .Meln. vara. 54 ir apskat.jis v.cu okup.cijas laiku un Latvijas Zemes pa.p.rvaldes darb.bu. Lai ar. vair.k nodarbodamies ar latvie.u amatpersonu raksturu portret..anu un kritiski vertedams pasparvaldes darbibu, .. Unams vienigais no visiem precizi ir uztveris un atminas atainojis reprivatizacijas butibu . Laut izpausties privatai iniciativai, bet ne atdot ipasumu." (R. Kalnins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1513 Unams, Zanis [ Editor] Karlis Ulmanis 4.9.1877-4.9.1977 Tautai Un Valstij Veltits Muzs 30 Autoru Vertejums
Gaujas Apgads 1977 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Small 4to. 
299pp. Originaly published in April 1940 as "Tautai un Valstij rakstu krajums prezidenta Karla Ulmana 40 gadu sabiedriska darba atcerei" Biografiska Archiva Apgads Riga "prezidenta muza darbu 30 autoru vertejums .... A. Berzins, E. Brastins ......A .Svabe, K.Straubergs, Z. Unams, J. Vagners. u.c. No otra iespieduma prieksvardiem: "...Ulmana 40 gadu ilga darbiba tautas un valsts laba se aplukota un izverteta no vairakiem viedokliem" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1514 Ungern-Sternberg, Walther Freiherr von. Geschichte der Baltischen Ritterschaften.
Limburg Starke 1960 Hard Cover Very Good + 
126pp. Photographs. with an interesting publisher's original pastedown colour map of Die Livlandischen Staaten 1492. on the rear end paper. Bibliography. Chronology. List of notable rulers.The author was a member of the Baltic Ritterschaft and is able to bring an appropriate perspective into the the Ritterschaft's role in the administration of the area. In German. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1515 Upenieks, Peteris Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi
Riga Madris 2005 As New As New Small 4to. 
757pp. Photographs Glossary.An as new copy "Peteris Upenieks bija macitajs, kuram jau no bernibas piemitusas lielas noverosanas spejas. Alsunga, kur vins dzivoja, vins berna acim veroja visu apkart notiekoso. Gramata loti interesanti aprakstitas dazadas dzimtas, tam piemitosais un raksturigais, tradicijas, notikumi. Gramata aprakstita dzive slavenaja Alsungas katolu novada." " Tas tiesam ir liels izaicinajums un uzdrikstesanas meginat paradit cilveka dveseli ta, lai taja mirdzetu gan ticibas gaisma, gan saikne ar dzimto zemi, tas senajiem un ne tik senajiem laikiem. Ar to, kas parmantots no senciem, un ar to, kas iemantots ticiba. Bet sadu izaicinajumu iespejams pienemt, ja lidzas tads celabiedrs ka priesteris Peteris Upenieks (1906 - 1972) ar vairak neka 700 lappusem pasa par atminu zimejumiem nosauktaja gramata "Balandnieki". Ta rakstita, skatot pasauli berna, Lienotu maju Peterisa acim, bet ar priestera, marianu teva Petera Upenieka gudribu: "...gajeji nenocietas, neatskatijusies atpakal uz Alsvangu. Baznica, zalos kokos noslepusies, balta ar sarkanu jumtu, noraudzijas savos bernos, kuru dzives gaitas bija tik ciesi savijusas ar so baznicu, ka ta veidoja vinu dzives galveno pavedienu." (U Gintnere) HEAVY BOOK additional postage. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1516 Upeslacis, Sandra A Visitor From Latvia A Novel
Toronto Town Press 2004 Trade Paperback Almost As New Signed by Author
274pp. SIGNED by author on t.p. A clean, bright, tight, almost as new copy. "The Petersons family of Toronto receives a visitor from the homeland. Life will never be the same, and romance may be to blame." ( Publisher} "As a Latvian-American-Canadian ,it was easy to identify with the first generation life-style of the struggling and Latvian...trying to come to terms with living "here" but belonging emotionally to "there" and trying to make sense of it all." (Kandava) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1517 Vacietis, Jukums Latviesu Strelnieku Vesturiska Nozime
Riga Avots 1989 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾ 
297pp. Originally published in 1922. A good, clean, tight copy "Sevisku ieveribu pelna darbs «Latviesu strelnieku vesturiska nozime». Butiba dzili nacionalaja darba autors meginaja pieradit, ka tikai lielinieku uzvara deva iespeju Latvijai but neatkarigai un tapec strelnieki aizstavejusi padomju varu. Raksturigi, ka 20. gadu sakuma izdota darba ievada izdeveji bridina iztureties pret izdevumu kritiski. «Tas jadara vel jo vairak tapec, ka autors neslepj, bet visur izcel savu nacionaldemokratisko kredo, savu tautiskumu " tiro latviskumu. [..] skiru cinu vins nesaprot."" ( E. Jekabsons) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1518 Vacietis, Ojars Ex Libris Dazadu Gadu Dzejoli
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Maija Dragune 
573pp. A very clean tight bright copy. With illustrations. "Saja krajuma apkopoti dzejoli, kas dazadu iemeslu del netika publiceti citas gramatas. Dzejolos aizskartas temas par cilveciskajam vertibam, Padomju gadiem un ta laika dzivi, dabu, sevis attistisanu, ka ari milestibu likteni un navi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1519 Vacietis, Ojars Talu Celu Vejs
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1956 1st. Hardcover Good+ 
162pp. A Good+ copy. Some minor wear to extremities, presentation inscription on front free endpaper. Scarce. Author's first book. Dzejnieka debijas gramata. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1520 Vacietis, Ojars Kraces Apiet Nav Laika
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1960 Very Good Very Good 
168pp. Dj shows some light edgewear, ffe very neatly excised, else a very good, clean copy. Autora tresais dzejas krajums."Vacietis sairdinaja socialistiska realisma kanoniskas varsmosanas sistemas un standartizeto metaforiku un atjaunoja poezijas vesturisko atminu, jo seviski saiknes ar 20. un 30. gadu dzeju. Dzeja no ideologiski un idejiski pareiziem lozungiem partapa par estetisku paradibu--"" ( G. Berelis) "Saja krajuma dzejnieks raksta par kara un peckara periodu Latvija, liek dedzigi miletaja dzive meklet atbildes ari uz smagiem jautajumiem, ka ari atrak uznemties savu atbildibas dalu" (Atlants) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1521 Vacietis, Ojars Melnas Ogas
Riga Liesma 1971 Hard Cover Very Good 
Plustu ielas, salcu kokos, augu tornos, duros zvaigznes, kritu leja, glauzu vaigu vesai pavasara zemei, nezinu - uz kada stura, bet uz tava stura, Riga, jo nemaz nav citu sturu, es pats paliktu bez sturiem un bez jumtiem, un bez paksiem, un bez zemes, un bez gaisa, un bez saknem, un bez augliem, un bez dveseles un miesas, ja es tevi neredzetu, ja es tevi nemiletu, ja es tevi pazaudetu, sveta vieta Daugavmala, mana sirdi, mana muza, manas esamibas pasa zila sakuma un pelecigi sirma gala. (Ojars Vacietis, Melnas ogas, 1971) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1522 Vacietis, Ojars Selected Poems
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 32mo - over 4" - 5" tall 
125pp. Translated from the Latvian by Ruth Speirs. "The poems accquaint the reader with some of Vacietis favourite themes - respect for and love of nature; condemnation of complacency, hipocrisy and artificiality... Spiers achieves a good compromise....remaining true to the original while creating an esthetically pleasing poem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1523 Vacietis, Ojars Piano Concerto ( Klavierkoncerts)
Moscow Raduga Publishers 1983 Hard Cover Very Good + Good 
272pp. Dj worn at extremities with some light surface wear, else a very good, clean, bright, tight copy. "Ojars Vacietis has long been recognized as major talent and innovator in Soviet Latvian poetry. The selections here include Vacietis' "Piano Concerto", an elaborate extension of Baudelaire's theory of "correspondences" in nature into the realms of art and intellect" The poems have been translated from the original Latvian into Russian and then into English by a variety of translators. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1524 Vailders, Torntons - Thornton Wilder Sveta Ludviga Tilts The Bridge of San Louis Rey
Bruxelles P. Mantnieka Apgads 1951 First Latvian Edition Paper Cover Very Good 
94pp. Spine sunned, light wear to cover, else a very good, clean, sound copy. First Latvian edition translated with the author's permission. Ar autora atlauju no anglu valodas tulkojis Andrejs Johansons. "Milzis Atlass ar zemes lodi plecos ir P.Mantnieka firmas zime, kas grezno katru tas izdevumu - "Ar Torntona Vaildera romanu Sveta Ludviga tilts , kas anglu valoda piedzivojis 26 izdevumus, sakta ari tulkojumu serija, kuras nakosais darbs bus Kronina Debess valstibas atslegas." (A. Marzems) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1525 Valdess, Richards Juras Vilki
Daugava 1951 Hard Cover Very Good + Very Good N. Hartmanis [cover] 
271pp. Very good clean, tight copy, with some light rubbing to dj. extremities. Richards Valdess, pseudonym for Richards Berzins. "Rakstnieks ar jurnieka dveseli" ..."gramata "Juras Vilki" par Rengu ciemu ... Ainaziem" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1526 Valdis ( Zalitis, Voldemars ) Staburaga Berni
Oldenburg Liesma 1953 Hard Cover Very Good + Girts Arvaldis 
320pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. "pamata ir rakstnieka bernibas atminas. Gramata attelotie notikumi risinas Vigantes muiza, kas atrodas gleznaina vieta pie Daugavas netau no Staburaga. Stasta rakstnieks demonstre lielisku bernu psihologijas izpratni. Stasts valdzina ar zenu gadu draudzibas sirsnigo un dzivo telojumu, ka ari patiesajam un romantiskajam dzimtenes dabas ainam. Lasot gramatu, liekas, ka pats lasitajs kopa ar Marcu un Janci dodas makskeret, iet garos un piedzivojumiem bagatos pargajienos gar Daugavu, sez nakti pie ugunskura un klausas teikas par sirmo Staburagu. "Letonika.lv" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1527 Valdmanis, Gundars Starp Dzirnakmeniem
Riga 2000 Paper Cover Very Good 
303pp. Cover shows some mild wear, else a very good copy. "Gra-mata ir unikals latvieu politiskas autobiografijas darbs. Autors, tiesi, atklati, vispusigi, bez aizvainojuma apraksta notikumus, kuros nemis dalibu un kam bijis liecinieks. Gramata paver ne tikai Latvijas, bet ari globalas politikas aizkulises. Autora atklatums, zinasanas un plasais skatijums so autobiografisko darbu parvers par sava veida macibu lidzekli sabiedriskiem darbiniekiem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1528 Valters, Dr. M(ikelis) 15. Maija Apversums Un Arkartejas Pilnvaras Ar Pilnvaru Tekstu
Stockholm Jaunas Latvijas Apgads 1951 Paper Cover Very Good + 
48pp. A very good, clean, unmarked, uncut copy "Arkartejas pilnvaras kluva par nelegala pretdemokratiska sesu gadu rezimu karogu.--- Pazistami iebildumi: netraucesim tautas vienotibu, domasim tikai, ka atbrivot Latviju. Demagogija! Atbrivot Latviju lai to ievestu pretsatversmiga verdziba? Autoritarisma valgos, ne demokratiska, tiesiska valsti." (Autors) "Dr. Mikelis Valters ir viena no ieverojamakam un ipatnejakam personibam Latvijas jaunako laiku vesture" (Edgars Andersons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1529 Valters, Dr. M. Latvija Storptautyskus Nutykumus Lettland Im Volkergeschehen Mit Einleitender Inhaltsangabe In Deutscher Sprache
Munich Latgalu Izdevniceiba 1961 Paper Very good + 8vo. 
51pp. Uncut folded sheets enclosed in printed paper cover. A very good, clean, unmarked copy. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1530 Valters, Mikelis Mana Sarakste Ar Karli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas Tragiskajos Gados
Stockholm Jaunas Latvijas Apgāds 1957 Paper very Good + 
134pp. Scarce. Light sunning to spine with a small faint spot to upper spine. Neat stamp "Latvian" on tp. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Cik no Valtera teikta vel sodien ir derigs: lai katrs diplomats, it seviski tie, kas darbojas otras Latvijas Republikas dienesta, izspriez pasi. Uzsvars uz demokratiju un Sabiedroto labvelibu liekas joprojam ir lietderigs, un atstat Ulmanisko sauribu nepieciesamiba. Telpa, elpa, etika un kustiba ir Valtera diplomatijas pamati un tie nenoveco. Vai Valtera ieteikumi butu palidzejusi Latvijai, mes nekad nezinasim, bet nevajag arī izlikties, ka tadi nebutu bijusi, un ka tie nebutu sasniegusi Ulmaņa galmu. Ar agresivi pro-demokratisku liniju musu liktenis Jalta vareja but savadaks. Cik Ulmana ieliktie diplomatiskie darbinieki pec kara bija lietderigi, no arpuses verojot gruti pateikt. Valtera standartu pielietojot, tas atkarajas no ta, cik tie darbojas demokrātiska procesa gara un piemerojas mitnu zemju etosam." (A. Ezergailis 1991) SML LM Mailed from Riga. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1531 Valters, Mikelis Atminas Un Sapni 1
Stockholm Daugava 1969 Very Good 
337pp. Notes. A very good, clean, tight copy "- sakopotas piezimes par bernibu un agro jaunibu Liepajas stradnieku vide un par vetrainajiem jaunekla gadiem gan Liepaja, gan Riga, gan Berline. Gramata aprakstitais posms nobeidzas ar autora begsanu uz Vaciju pec ilgas pratinasanas un tirdisanas Liepajas cietuma.--Izlasot so sejumu, rodas dzila cieniba pret Valtera personibu, vina mera izjutu, cilvecibu un versanos pret dazadu ideologiju. uzpustam politiskam priecas macibam, kuru skavas, diemzel, iekrita tik daudz latviesu." (A. Balodis) xx 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1532 Vanadzins, Ints Veiss Iss Dzives Stasts Ar 14 Illustracijam
Stockholm Zelta Abele 1955 Paper Cover Very Good + V. Ciesnieks 
39pp. A very good, clean, tight, uniformly yellowed copy. "Si gramata, tapat ka visa varonu serija, veltita nakosajiem Latvijas karaviriem, tiem kam manta pasaule ir tauta un briva valsts Latvija. ----- Pulkvedim Voldemaram Veisam piemita ipatns sarms. Tas vinu nekad neatstaja viskritiskaja bridi kauja, tas bija ar vinu visdailako damu sabiedriba. ----" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1533 Vanags, Karlis (Vanagu Karlis) Bolseviku Juga Karla Vanaga Piezimes Par Latviesu Tautas Tragediju
USA 1988 Reprint Edition Soft Cover Very Good + 
130pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Karla Vanaga piezimes par latviesu tautas tragediju ((1. dala: 1939- 1941.g) "Liesma" Oldenburga, Vacija 1951. " Latvijas varmacigas okupacijas norisu atgadinasanai, si gramata, kas iespiesta 1951.g. Vacija (hektografets pirmizdevums masinraksta 1948.g.) ASV parspiesta 1985.&1988g.g. NEUZDODIET CINU PAR LATVIJAS BRIVIBU" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1534 Vardins, Aleksandrs Rigas Gaisregis Eizens Finks Raksti Par Vinu Dokumenti Materiali
Riga Preses Nams 1994 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
189 pp. Some very light wear to covers else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Pirma gramata par Eizenu Finku, kurs vel savas dzives laika kluva par legendu. Krajuma ieklauti raksti par vinu no latviesu un krievu izdevumiem, sakot no 20. gadiem. Pirmo reizi pilniba tiek pub;iceti dokumenti no LPSR VDK arhiviem" ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1535 Varpa, Igors Latviesu Karavirs Zem Sakanbaltsarkana Karoga No Pirmam Pasaizardzibas Rotam Lidz Vienotai Latvijas Armijai
Nordik Pictorial Hardcover New 4to - over 9¾" - 12" tall 
688pp. Photographs. New. Igors Varpa savas trilogijas par latviesu karaviru liktengaitam tresaja sejuma Latviesu karavirs zem sarkanbaltsarkana karoga: no pirmajam pasaizsardzibas rotam lidz vienotai Latvijas armijai, balstoties uz faktiem un tos nepolitizejot, centies objektivi paradit latviesu karaviru lomu dazados cinu posmos. Gramata ievietoti 83 fotouznemumi, 16 kauju shemas un Latvijas militaro vienibu krusu nozimju un apbalvojumu krasaini atteli. Citeto dokumentu vidu atrodams Karla Ulmana 1940.10.VII parakstitais likums par aizsargu organizacijas likvidaciju." (V. Gaike) Large, heavy book, requires some extra postage 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1536 Varpa, Igors Cels Uz Latvijas Valsti 1914- 1922
Riga Jumava 2012 Pictorial Hardcover New 
422pp. Fine . Index of names. Chronology. Bibliography. " Gramata --- ir uzrakstita saskana ar zinatniski populara zanra prasibam un apskata Latvijas valsts dzimsanu un nostiprinasanos, sakot no latviesu strelnieku cinam lidz Latvijas 1.. Saeimai ---- posma --- kad Latvijas vesture tiek ierakstitas varonigakas kaujas par Latviju --- cinas Mazas Juglas krastos, Ziemassvetku un Kekavas kaujas, Naves salas aizstavesana, pret Bermontu verstas kaujas operacijas, lidz cels uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tas atzisanu de facto un de jure." (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1537 Vars, Fridrichs Davids Palcmariesu Dziesmu Krajums
Upsala Senatne 1961 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Eriks Sitcs 
79pp. Inconspicuous repair to lower front cover, else a very good, clean, unmarked copy. Scarce 200 copies. Izdevis ar ievadu un piezimem Haralds Biezais. Vars ..... Herdera iespaida ir sacis krat latviesu tautas dziesmas .... Gramata iznaca 1808. g. vasara. Musu izdevuma ir iespiests pirma izdevuma negrozits teksts, paturot visas valodas ipatnibas. Vara tautasdziesmu izdevums ir privats izdevums un, liekas tas iespiests loti maza skaita." (H. Biezais) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1538 Vasarins, Pavils Varaviksnes Speks Recenzijas Apceres Reportazas
Riga Nordik 2011 Hard Cover As New 
Pavils Vasarins ir sarupejis apjomigu rakstu un atminu krajumu, kura publicetie materiali (apceres, parskati, recenzijas un reportazas) atklaj nozimigu domu apmainu starp Latvijas literatiem un aizokeana dzejniekiem vairaku desmitu gadu garuma. Gramatas veidotaja devums trimdas un Latvijas literaturas procesu vertesana, veido butisku latviesu literaturas kritikas un kulturas vestures dalu. To uzsveris ari Erika Raistera pieminas fonds Nudzersija, kurs 2011. gada aprili (sava 41. darbibas gada) tiesi Pavilam Vasarinam pieskira ikgadejo sabiedribas balvu par izcilu devumu latviesu zurnalistika un literatura. Klaja laista gramata ir vertigs ieguvums visiem, jo ipasi filologijas specialitasu studentiem, literaturpetniekiem un kulturas darbiniekiem. Gramata publiceti Dr. philol. Viestura Vecgravja ievadvardi, recenzijas, apceres, reportazas, pieminas raksti, sastaditaja autobiografiskas piezimes, ka ari bibliografija un personvardu raditajs."(Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1539 Vatsaiana (Vatsyayana) Kama Sutra
Riga Vestnesis Pardaugava 1990 Facsimili Reprint Original Card Very Good Very Good Sigismunds Vidbergs 
75pp. Dj enclosed in clear mylar protector, shows some minimal wear and light scuff marks to rear panel. eEse a very good, clean, tight, bright copy. Gramata par indiesu milas makslu - izvilkumi. Tekstu tulkojis Richards Berzins. Faksimili izdevums , originalais izdevejs Ars, 1931 g. "Latviesu makslinieku vidu 20. gados Vidbergs ir izcilakais erotikis ar Eiropas klasi. Erotika nav meklejama tikai Vidberga darbu satura, bet ari makslinieka apzinata merktieciba nostadit skatitaju liecinieka voyeur loma, parsteidzot milniekus kompromitejosa situacija" (G. Augusts) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1540 Veinbergs, Alberts Pari Udeniem Stastsa Par Latviesa Jauniesa Gruto Celu Uz Zviedriju
Riga Vieda 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 
237pp. " Cilveks var iztikt bez mantas, bez slavas, pat bez draugiem un milestibas, bet bez dzivibas - ne Hitlers gribeja Talim to atnemt, izlietojot vinu ka lielgabalu galu. Stalins snaikstijas kariem nagiem to aizsutitu uz Sibiriju vergu darbos vai iemestu masu kapos. Bet Talis izglaba savu dzivibu." (Vieda) Autobiografisks, raita stastijuma uzrakstits romans par parbegsanu uz Zviedriju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1541 Veisberga, Benita Orindas Piezimes
Ann Arbor Celinieks 1977 Original Card Very Good + Eris Antons 
114pp. "dienasgramata, nesasaistitas spekpilnas intuicijas liriska virkne, bez stila problemam: saprotamak latviski izsakamies nav dzirdets, ari par nepasakamo. Centrala tema izveidojas dabas skaistuma metafiziskas implikacijas... Saskanigi iezimejas ari izoletakas ainavas: berna pasaule, putni, kaki, engeli, kurioza sadzive - gara trukuma un kibernetikas parmeribu postita, individa vienreiziba, rakstnieku portreti, valodas brinums, sociala kopiba." (V. Reimanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1542 Veisberga, Benita Brinumaini
[Author's publication] 1985 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ers 
125pp. Very good, clean, tight copy. Without dj. Stylized line, almost abstract illustrations by Ers. Interior typeface has the typewritten appearance of a samizdat edition. "Skiet, pirmo reizi Veisbergas darbos ieskanas tik atklati rugtums un pat zinama velesanas sacelties pret tadu pasauli, kada ta ir radita. ....Ta ari bernibas gaisma, kura mirgo Jelgavas harmonijas, skaistums, miera pilna, kada varetu but paradize, kas pazud kara elles liesmas." (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1543 Veisberga. Benita Es, Tavs Maigais Jers
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Silvija Steinere (cover) 
175pp. Very good, clean tight copy. Dj. shows some slight wear. Es, Tavs Maigais Jers ir jaunas sievietes stasts par tas milestibu, laimi un ciesanam. Romana varones pirma milestiba izradas maldi, to spej nomakt ikdienas sikas kildas un neiecietiba. Bet - "maldi ir meklesana". 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1544 Veisbergs, Arturs Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums
Vasteras Ziemelblazma 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 
263pp. Photographs A very good, clean, tight copy. Dzilaku vesturisku perspektivu sim rakstu krajumam pieskir, Jura Leca "Hercoga Petera g,mnazijas prieksvesture" - sakot ar 13. gadu simteni. Plasaks veriens ir ari agraka- skolas direktora Artura Veisberga telojumam, aprakstot ne vien skolas dzivi, bet ari sava laika politisko gaisotni un notikumus padomju un vacu okupacijas laika. Literaram problemam dzejiska raksta pieskaras Edgars Suna, izejot no literatu-as stundam g,imnazija. Telainiba bagati ari Noras Klives un Ma-rtina Ziverta atminu skicejumi." (B. Abers) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1545 Velais Celinieks ( Vavers, R. ) Krusta Gaisma Muzibas Cela Dzejas
San Paulo Apgads Riga 1972 
204pp. Some small closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Previous ownership on tp. "Gramata iespiesta Rigas spiestuve Sanpaula, Brazilija." Autora religiska dzeja dod nojautu no ta laika Brazilijas latviesu Baptistu kopienas garigas dzives. xxx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1546 Veldre, Vilis Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem
Minneapolis Tilta Apgads 1963 Second Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
237pp. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1547 Veldre, Vilis Deli Un Meitas Romantiski Psihologisks Romans
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + 
245pp. Almost as new. "Veldre ir atainojis musu pirmas brivvalsts jauniesu caklumu, idealismu, merktiecibu, ari, uzputibu, bramanibu. Paradoks, ka Veldre budams positivists un optimists, ir radijis dazadus raksturus... par romana prototipiem izmantodams vienas (savas) skolas skolenus un skolotajus..." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1548 Ventaskrasts, Zanis Izsuvumu, adijumu un audumu Raksti I, II, III
Riga Zvaigzne Second Edition Paper Cover New Large Folio 
Volumes 1, II,III. NEW. Reissue of 1959 edition. Each volume 36pp. Colour pattens and designs Large volumes, each 41x30cm. Pirmaja gramata parsvara sakopoti smalkaki ornamenti, kas izdevigi jaunu kompoziciju veidosana. Otraja gramata galvenokart atrodami raksti lielaka izmera rokdarbiem. Tresaja - dazadu lielumu sedzinu, paklaju musturi un, tapat ka ieprieksejas dalas, sikaka rakstura kompozicijas un rakstu elementi. Rakstu zimejumi izpilditi rutinas, tas dod plasaku iespeju tos izlietot ausanas, izsusanas, adisanas un tamboresanas tehnikas. Lielu dala rakstu zimejumu darinati ta, ka tos var radosi palielinat vai samazinat, dazus zimejuma elementus atmetot vai atkartojot vairakas reizes ( Zvaigzne) All three sold together as one. With packaging, weight approx 1.6 kg. 
Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1549 Vera Kacena Kajamgajejs Kara Latviesu Kara Stasti
Riga Mansards 2012 Paper Cover New 
623pp. NEW. Bibliography. "Veras Kacenas romans Kajamgajejs kara ir dokumentals atminu vestijums, kuru papildina zinatnieku publikacijas par autores dzivi un Sarkanas armijas latviešu nacionalo formejumu latvisko seju. Gramata ir piecas dalas veidota 201. divizijas un tas karaviru vesture totalitaras valsts karaspeka totala kara apstaklos. V. Kacena caur saviem varoniem raksturo laiku no evakuacijas uz Krieviju 1941. gada julija lidz kaujai par Rigu 1944. gada oktobri. V. Kacena pati izvelejusies, ko un ka stastit, tapec aprakstito notikumu un problemu loks ir plašs un, jaatzist, pietiekami objektivs ---- Lidzas notikumiem latviesu divizija V. Kacena risina jautajumus par cilveciskumu un ta zaudesanu kara laika. Tapec gramatu gribas ieteikt cilvekiem, kas karu neizprot, jo tas ir lielisks pirmais solis, ka to iepazit. Kara nav vietas cilvecibai, un dzive norit pec citiem likumiem." (I. Jermacane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1550 Verina, Sofija; Pamse, Karlis Janis Zabers Atminu Krajums
Riga Liesma 1980 Pictorial Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
310pp. Photographs. Velta Toma's ownership signiature. Very good, clean, tight copy. "Krajuma apkopotas pazistamu makslinieku, kulturas darbinieku, draugu un tuvinieku atminas par paragri miruso latviesu padomju dziedoni Jani Zaberu (1935-1973), ka ari ievietota apcere par vina dzivi un makslu." (Liesma) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1551 Veselis Janis Terauda Dveseles Teiksmu Romani
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1961 Hard Cover Very Good Good + 
525pp. 1200 copies. Dj. shows wear, but in protective mylar wrapper, else a very good clean, sound copy. " Rakstnieks rada, ka cilveks arvien vairak apzinas sava "es" vienreizibu, ka tas atbrivojas no religiskam dogmam un briziem sava radisanas prieka jutas it ka dieviem lidzigs. Sai gramata mes sastopamies ar musdienu zinatnes izgudrojumiem, technikas sasniegumiem, ar telpas kugi...Ja kads velas iepazities ar Veseli ka rakstnieku un cilveku, tad vismaz sis darbs noteikti butu jaizlasa." ( K. Dale) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1552 Veselis Janis Laimas Mirdzuma
Toronto Druvas Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good A. Bruveris (cover) 
125pp. Some very slight scuffing on dj rear panel, otherwise a very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar dj. protector. " Vesela dzeja vispar paveras milzigas laika un telpas dimensijas (...). Muzibas un bezgalibas aspektos ietverti augstakas atzinas meklejumi, esibas galejas problemas." (J. Kadilis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1553 Veselis Janis Dienas Krusts Romans
Stockholm Daugavas 1950 Hard Cover Very Good Good 
183pp. Dj. spine yellowed, some small chips and very light stains, but enclosed in an attractive clear Brodart protector; else a very good, clean, tight copy. " iespaidojoties Dzoisa "Ulisa", par kuru divdesmito gadu otraja puse rakstnieks publice apceri un fragmenta tulkojumu, Veselis rada latviesu literatura jaunu skatijumu uz pilsetu, kas ka dzivs organisms ar tas haotisko kustibu vienmulajos ielu labirintos un atsvesinatibu namu sienas spej paklaut un iznicinat cilveku individualitati." ( Valters un Rapa) " "Sai romana ir seviski uzsverta cilveka liktenu sakariba ar kosmiskam norisem." ( K. Dale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1554 Veselis Janis Maras Sauciens Jana Vesela Atstatie Raksti
Lincoln Sauleskalns 1983 Hard Cover Almost As New Almost As New Arnolds Sildegs 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy in almost as new condition. Anslava Eglisa sakartojums un ievads Lilijas Puzes materialu savakums Valijas Runges korrekturas lasijums.. " Veselis vienmer mekle saskarsmi ar "visumu" vins skata telotos notikumos lauzu gaitas un liktenus ka neatnemamu dalu no tautas, cilveces, visas radibas.--- Atstatajos rakstos apvienoti Vesela dzejoli ub prozas darbi, kas sacereti trimda --- un palikusi izkaisiti periodika." ( Ans. Eglitis)x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1555 Veselis Janis Liesmas Uz Udens Noveles Un Fantazijas Raskstnieka Vispirmie Un Vispedejie Darbi I
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
64pp. Some transfer from coloured endpapers to first and last pages, else avery good, clean, tight copy. Satura: Aklais ezers; Liesma uz udens; Garu piestatne; Dveseles vecums; Versa stasts. " "Veselis pieder pie retajiem rakstniekiem, kura stilu var pazit jau no pirmas rindas, no pirma teikuma." (Ans. Eglitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1556 Veselis Janis Saules Kapseta
Toronto Druva 1954 Hard Cover Very Good Very Good Alfreds Bruvers 
175pp. Dj enclosed in mylar protector. A very good, clean copy. Sava pirmaja romana Veselis nostada cilveku dabas neparvarama speka prieksa. i 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1557 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugavas 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.Very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protectorteiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1558 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugava 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.A very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protector. "teiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis)xx 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1559 Veselis, Janis Latvju Teiksmas
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Niklavs Strunke 
208pp. Bibliographic notes. 15 illustrations by N. Strunke. An attractive, clean, bright tight copy with some minimal wear to dj. 22 teiksmas "...ar "Latvju teiksmam" Veselis dara latvisko dzives zinu tuvu musdienu cilvekam. Tur ir saulainibas un labestibas gaisotne. Lauzu vidu staiga dieva deli un saules meitas, atdzivojas latviesu sena mitologija. Paradas latviesu dievibas: Laima, Karta, Dekla, Mara. Lasitajs jutas parcelts kada teiksmaina, burvestibas pilna pasaule, kas to atbrivo no ikdienas un dzives smaguma." ( K. Dale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1560 Veselis, Janis Tris Laimes
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1952 Very Good + Very Good Niklavs Strunke [cover] 
351pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. spine a little sunned with some light wear to extremities. "...pirmais plasakais romans latviesu literatura, kas veltits senlatviesu dzivei. Tas uzrakstits saistosa forma, lietojot deku romana elementus likteniga milestiba, ligavas nolaupisana, pakaldzisanas, Runtinu gints cinas ar svesu cilti, ko vini iesaukusi par sumpurniem." Ar autora pecvardiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1561 Veselis, Janis Staru Buda
Oldenburg Tervete 1947 Paper Cover Good 
66pp. Title page shows some light creasing, uniformly yellowed. A good, unmarked copy. Mimeographed typescript. "Ta pati ipatniba izteiksmes lidzeklu zina, kas tik raksturiga Veselim prozas darbos, ir ari vina dzeja" ( K. Dale) "Tagad, beguliba, vins bija musu vidu ---un katrs, kas velejas un spe-a, vareja izraudzities sev "maju" -- ''nams" tika nometnes mala no jauna sastadits. taja Veselis parcelas un nodzivoja visu laiku, kamer nometne pastaveja. Naminu vins nosauca par "Staru budu" un apdziedaja savos dzejolos, velak pat izdodams dzejolu krajumu ar sadu nosaukumu." ( Mintauts Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1562 Veselis, Janis Blazmas Staigataji
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + No Jacket Edgars Rutks 
192pp. Bookplate on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. " Uzrakstit literaru darbu, kura sabalsots gara muza domu un meklejumu daudzums, atrasta sinteze taujajumiem un eksperimentiem, un tad aiziet muziba -- tas varbut ir kaut kas, kas lidzinas legendai. -- " Blazmas staigataji", ir sads daudzu meklejumu sabalsojums" ( Gunars Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1563 Vesilind, Priit; Tusty, James; Tusty Maureen The Singing Revolution How Culture Saved A Nation
Tallinn Varrak 2008 Hard Cover Fine Fine 
178pp. Photographs. Fine. "In Estonia song was the weapon of choice when the Estonians sought to free themselves from decades of Soviet occupation. The Singing Revolution tells the moving story of a people's non-violent and dramatic march to regain their freedom--while helping to topple an empire along the way. Based on the acclaimed film, and written by noted National Geographic author Priit Vesilind with filmmakers James and Maureen Tusty. Includes more than 150 photographs " (Amazon) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1564 Vetra, Mariss Karala Viesi Begla Atminas
Riga Liesma 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 
270pp. (Vetras) "atminu gramatam piemit nevien dokumentala , bet ari spilgta makslinieciska vertiba. "Karala viesi"" stasta par begsanu uz Zviedriju 1944 gada rudeni un pirmajiem gadiem saja patveruma zeme. Gramata portreta trimdas sabiedriba...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1565 Vetra, Mariss Mans Baltais Nams
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Later Edition Hard Cover Very Good Good + Evalds Dajevskis 
291pp. Very good copy. Neatly repaired dj. in mylar covering." Kadreiz slavenais dziedatajs Mariss Vetra kluvis par latviesu "bestselleru" rakstnieku...izcelas autora spilgtais, ipatais stastijuma veids..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1566 Vetra, Mariss Div Dujinas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1955 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good E. Geistaute [cover] 
108pp. Neatly repaired dj. in mylar cover. M.Vetra ir parliecinats, ka sie kara stasti ir jadaudzina tik ilgi, kamer cilveki vardos "karavira nave" ieklausisies tik dzili, ka tie vairs neliksies banali, un vini sapratis, ka Bralu kapos negul mironi, bet "cilveki, jauni cilveki, kuriem gribejas dzivot un kuru navei mums japateicas par visu, kas mums ir"."Es neesmu gribejis rakstit vesturisku bet cilvecisku patiesibu"[M. Vetra] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1567 Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet) Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem
Riga Zvaigzne ABC 2009 Pictorial Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall Nuguyens Kao Viets 
70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi stasta par Lacplesa piedzimsanu un bernibu. Kur un ka ta pagaja, jums izstastis sis komikss. Jus uzzinasiet ari par senajiem baltiesiem un vinu dieva Perkona cinu pret Velnu" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1568 Vigmans, Johans H. ( Johan H. Wigmans ) 1 No Miljoniem ( Ik Was Een Der Millionen)
Toronto Apgads Daugavas Vanags 1968 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
216pp. Original clear plastic Dj. A very good, clean, tight copy. " Lidzigi neskaitamiem naiviem rietumniekiem, ari Vigmans uzskatija Pad. savienibu par patiesu draugu un sabiedroto, bet piedzivoja savas dzives rugtako vilsanos --- Ta jaunais holandietis Anglijas vieta nokluva dazados padomju cietumos un vergu nometnes, kur pavadija 10 gadu, precizi - 3650 dienu, iekam ieguva brivibu --" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1569 Viirlaid, Arved Selected Poems
Vancouver Lyre Press 2001 Paper Cover Very Good + 
Selected and translated from the Estonian by T.E. Moks and R.W. Stedingh "Selected Poems is a worthy contribution to the other canon of Estonian literature: the one that, despite its inevitable halts and casualties, still, brick by brick, goes on building the image of Estonian literary culture in the eyes of the world" (J. Talvet) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1570 Vika, Hilda Liela Slape Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Second Edition Very Good + Very Good + Hilda Vika 
155pp. Almost as new, A clean, bright, tight copy. Originally published 1942. Gramatas ievada nodalu "Atminas par Hildu Viku" sarakstijis vinas bralis L. Viks. "Visai dailradei piemit romantiska teiksmainiba, neikdieniskiba. Maksla tapat ka literatura, Vika izmantojusi autobiografiskus motivus, kuros ikdienas ritums saplust ar izteli. Vira literata Viktora. Eglisa ietekme Hilda Vika pieversusies dievturibai, sacerejusi mitologizetas ainas. Kopuma vinas dailrade atklajas romantiski noskanota, idealizeta, reizem sentimentala un pašpietiekama sievietes pasaule." (Antonia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1571 Vike-Freiberga Trejadas Saules Hronologiska Saule
Riga Karogs 1999 Very Good No Jacket Ilmars Blumbergs Signed by Author
294pp. Front free endpaper excised. "Artistic" doodles by the illustrator that look like a very young child's scribble appear on front and rear end papers and on interior chapter division pages as a recurring motif. Do not be distracted by this artistic "test". SIGNED diagonally on the half title by the author, a well known Latvian folklorist. " Trejadu saulu -- otrais sejums -- veltits saules ka debesu pulkstenu izpetei - taja izsekots tautasdziesmas atveidotajam saules kustibas mazajam (diennakts) un lielajam (gada) ciklam, kas savukart nozime ielukosanos saules dainu un kalendara, ka ari saules dainu un saulgriezusvetku attiecības." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1572 Vike-Freiberga, Vaira Freibergs Imants Pret Straumi Runas Un Raksti Par Latvietibas Temam 1968 -1991 Against the Current Essays on Latvian Identity
Montreal Helios 1963 Trade Paperback Very Good + Imants Freibergs 
256pp. Illustrated in colour with 14 attractive abstract computer graphics Includes a 6 page summary in English. A very good, clean, tight, bright copy. " Sai krajuma sakopotas runas un apceres kas radusas pari par divdesmit gadu laika starp 1968. gadu un Latvijas neatkaribas atgusanu 1991. gada, zinama plaksne veido kulturvesturisku dokumentu par jautajumiem un nostajam kas Rietumu trimdas latviesiem bijusi aktuali sai laika posma." (Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1573 Vike-Freiberga, Vaira ; Freibergs Imants Saules Dainas
Riga a/s Gramata 1998 Second Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Inese Jansons 
267pp. Bibliography. Atractive folk style illustrations by Inese Jansons. A very good, clean tight unmarked copy. "...Saules dainas ir it nozimigi sasniegumi musu folkloras un tekstu petniecibas metodologija.Gramata iesakas ar ievadu, kam seko apceres par klasifikacijas principiem un dziesmu strukturu. Gramatai ir skaista apdare un apburosas ilustracijas, par ko pateicamies Inesei Jansonei. Jebkurs latvietis nebus vilies so gramatu nopircis, jo to var baudit gan taja iedzilinoties, gan to tikai parskirstot." (V. Zeps) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1574 Vikis- Freibergs, Vaira ( Edited by) Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons
Kingston McGill- Queen's University Press 1989 Hard Cover Almost As New Very Good + 
371pp. Extensive bibliography and index. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " Latvian folk songs or dainas make up one of the largest bodies of oral literature in the world. Vaira Vikis-Freibergs has assembled a distinguished group of scholars from eight countries who apply a broad spectrum of research approaches to the study of dainas. The result, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs, is a balanced overview of this active field of inquiry. Created in honour of the sesquicentennial of the birth of Kristian Barons, the original compiler, classifier, and publisher of close to 182,000 Latvian folk song texts, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs provides an overview of recent research on the dainas and will be of interest to students of comparative literature and semioticians, as well as to specialists in oral literature." Essays contributed by V. Vikis-Freibergs, J. A. Trapans, A. B. Lord, I. Freibergs, A.J. Greimas, H. D. Rinholm, L. Muizniece, R. Eckert, S.F. Kolbuszewski, V.Ruke-Dravina, A. Klotins and V. Muktupavels, B. Metuzale-Kangare, V. Zeps, K.Brambats, C. I. Jaremko, S.C. Reynolds. 
Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1575 Viks, Ivars Latvijas Udens Dzivinosais Speks
Riga Jumava 2011 Paper Cover Almost As New Laima Sketre (cover) 
156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gramata sniedz plasu ieskatu par Latvija esoso udens tilpnu energetiku un to dzivinoso speku." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1576 Viks, Ivars Sarunas Ar Putniem Un Kokiem
Riga Jumava 2005 Pictorial Hardcover As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latviesu zinatnieki." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1577 Viksna, Ingrīda Nams Kalna Mala
Toronto Amber Printers and Publishers 1993 Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
317pp. Dj. has some tiny tears and slight wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. "Un ta nams kalna mala vedina domat par trimdinieku dzivosanu vispar, romana Janis Tidemanis - ir vai pati spilgtaka figura, gan nebudams iemitnieks vecaja nama kalna mala. Anekdotiskas dekainibas no vina dzives izraibina vienu otru nodalu, bet aiz jokiem rakstniece lauj ari nojaust dzilumus, kas slepas meistara un izpauzas vina gleznas." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1578 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Eriks Dzenis Signed by Author
105pp. Author's signed gift inscription. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana." ( I.M. Ezergailis) Also Included is the following ephemera: Program for "Tikai Tevi es milejis esmu Dzejas dziesmas un dejas" . Programmu sakartojusas Vizma Maksina, Ingrida Viksna. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1579 Viksna, Ingrida Un Gajiens Neapstajas (Dzeja)
Toronto Daugavas Vanags 1968 Hard Cover Very Good Good + 
80pp. Dj. a little worn and chipped, esp.at tp. of f. cover; else a very good, clean copy. "Gajiens, kas neapstajas ir visiem cilvekiem kopejais... caur dzivi ... Kaut pazud tie "kam gajiens ir gala" citi vienmer no jauna nak klat un "gajiens neapstajas" .... vientulibas pavadparadiba ir tuvibas ilgas... kontakts ar otru loti reti panakams.."(N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1580 Viksna, Ingrida Mums Jabrien Jura
Copenhagen Imanta 1951 Linen Very Good 
256pp. Very good, atractively bound in grey linen. Some tiny darker spots on spine that do not detract from appearance. Clean tight copy with uniformly slight ageing. No dj. " Pirms vairak neka sesdesmit gadiem Ingrida Viksna uzrakstija romanu "Mums jabrien jura", jo nebija tacu kur palikt, svess, naidigs karaspeks naca okupet musu zemi."(V.V.F.) Biografisks romans no autores beglu gaitu piedzivojumiem kara pedeja posma. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1581 Viksna, Ingrida Davana Stasti Un Noveles
Toronto Druvas Apgads 1953 Hard Cover Very Good Good Eriks Dzenis 
151pp. Erika Dzena vaks un ilustracijas. Inscription on half title. Dj. a little worn , with very small chips, else a clean, tight copy.Satura: Davana; Vienmer tas pats; Viesis; Neuzvedigais zirgs; Vista; Astondesmit kronas; Traka; Puteklu sucejs; Legenda. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1582 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
105pp. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana."[Inta Ezergaile] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1583 Viksna, Ingrida Neviens Mus Nedzird
Toronto Greenwood Printers 1984 First Edition Hard Cover Very Good Karlis Kronbergs 
77pp. Very clean attractive copy. . Gift inscription on title page. Dzejniece sai gramata sakopojusi domu, pardzivojumu pierakstus, kuru kopnoskana ir skumja ar briziem asas ironijas piesitieniem. Ar vinas balsi raud svesajas zemes trimdinieki, kuru bedas pasaule nedzird, jo tai prata tikai tirgosanas." (V. Runge) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1584 Viksna, Ingrida Piecas Naktis Five Nights
Toronto V. Ziedins Hard Cover Almost As New Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall E. Dzenis Signed by Author
150pp.SIGNED by author. Illustrated by E. Dzenis. Bilingual. English translation by U. Fogelis. Five Nights A poem in five cantos. A very good, clean, bright, tight copy. " Viela, kas izlietota Viksnas liroepiskaja sacerejuma, jau labi pazistama: begsana no Kurzemes krasta uz Zviedriju; legionaru izdosana krieviem; vestis par bedigajiem apstakliem okupetaja dzimtene; religiskas pardomas un izjutas. Vielas zina tatad "bez parmainam". Viksnas nopelns ir tas, ka vina sai vielai, ta sakot, noputusi puteklus. Notikumi "atdzivojas", krasas atkal ir svaigas, emocijas atgust sakotnejo skaudrumu. Makslinieks (Si- jedziena plasaka nozime, tatad ari dzejnieks) nojauc banalas uztveres zogus, atklaj strukturu skietami bezveidiga jukli, ignore nenozimigas sikdalas, bet loti rupigi atveido ikkatru nozimigo detalu resp. visu, kas veicina svaigu, tiesu uztveri. Nav Saubu, ka Viksnas pieeja ir makslinieciska." (G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1585 Viksne, Rudite, Kangeris, Karlis Editors No NKVD lidz KGB : politiskas pravas Latvija 1940-1986 : Noziegumos pret padomju valsti apsudzeto Latvijas iedzivotaju raditajs
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 1999 Hard Cover Very Good + Large 4to. 
975pp. Very good, clean, bright, tight copy. Smmary in English. Lower corners lightly bumped. "Apjomigaja gramata alfabeta kartiba registreti tukstosiem iedzivotaju uzvardi, uzradits katra dzimsanas gads un vieta, aresta datums un padomju represivo iestazu uzradita nozieguma raksturs, ari arhiva lietas numurs. -- Klust baismigi, uzzinot, par kadiem "noziegumiem" cilveki, zidainus ieskaitot, nosaukti par banditiem un nodevejiem un lidz ar to nolemti ciesanam un navei. so apjomigo, ap 1000 lappusu biezo sejumu 1999.gada izdevis Latvijas Vestures instituts ar trimdas latviesu atbalstu." ( Kurzemes Vards) Large heavy Book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1586 Vilerts, Arnolds Eselons Dodas Uz Vorkutu
Talsi 1993 Paper Cover Very Good 
109pp. A very good, clean, unmarked copy. "Vorkutas oglu sahtu melnas piramidas ir tipisks sataniskas varas simbols. Sis atminas stasta par melno piramidu ena nonakuso dveseli un miesu. ---- Cietuma kamera, karceri, nometnes baraka - vietas, kur valdija pilniga atkariba no varas, pretosanas iespejas tomer pastaveja, ja vien cilveks sirdi un prata sekoja apustula Petera aicinajumam. "Un uzceliet no sevis pasiem ka dziviem akmeniem garigu namu----" ( Anda Lice) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1587 Vilsons, Kolins Apzinas Paraziti
Riga Spriditis 1990 Pictorial Hardcover Very Good 
204pp. A very good. clean, tight copy. No angļu valodas tulkojusi Mara Rumniece. " Laika noslepums vel arvien nav atrisinats, tapat ari Heidegera uzdotais pamatjautajums: kapec tomer ir esamiba, nevis neesamiba? Atbilde var but rodama pilnigi cita dimensija, kura no apzinas pasaules atskiras tapat, ka apzinas pasaule atskiras no telpas un laika pasaules..." (Kolins Vilsons) " romana darbiba risinas 20. un 21. gadsimtu mija, ta galvena tema - drosmigu zinatnieku grupas cina ar noslepumainam butnem, kas parazite cilveku smadzenes --- Paraziti ir miera ar visu iesikstejuso, ar rutinu, bet vaja tos, kuri doma radosi un drosmigi" ( Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1588 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Mezos Vel Briviba Elpo
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
435pp. A very good, clean, bright, tight copy. Romans par igaunu mezabralu gaitam. "Romans plasi notelo igaunu tautas pretestibu. --- Krievus igauni nicina ka zemakus radijumus un neielaizas ar tiem nekadas darisanas."" (Ans. Eglitis) "Es Otro pasaules karu neiesaku un ari neatstaju to nepabeigtu. Es neparakstiju ligumus, kas pardeva dzimteni. Es turpinaju nest ierocus un cinijos, cenzdamies nepabeigto karu pabeigt, kad pasaule jau sen bija ta sauktais miers." (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1589 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Kapi Bez Krustiem Vols 1 & 2
(Brooklyn, NY) Tilta Apgads 1956 Hard Cover Very Good + No Jacket 
448 + 448pp. Both volumes very good, clean and tight. Kapi bez krustiem ir stasts par sarkano mieru Igaunija, visbriesmigako mieru pasaule; Si gramata ir nebriva cilveka kliedziens un vina izmisiga ceriba, ka kliedzienu sadzirdes briva pasaule.- "... Romans aptver laiku no 1945. lidz 1946.gadam- lielinieku otreizeju ienaksanu Baltijas valstis.Raditi krievi un igauni,-vajataji un vajatie.Dzive ir parvertusies par atvaru, kura cilveks, kas jut ka dzivnieks medibu sezona, skatas ar bailem un izmisumu.Vins glabjas sava neprata drosme un nebeidzama ceriba."(nms.lv) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1590 Virza Ed (varts) Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas Poema
Riga Liesma 1990 Later Edition Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ Aleksandrs Junkers 
234pp. 26 attractive woodcut illustrations and vignettes by Junkers. Printed after the 1933 Valters un Rapa edition. A very good, clean, bright, tight copy. Teksts publicets pec 1933. gada izdevuma. ""Straumeni" ir ari vienigais prozas darbs latviesu literatura, kas nosaukts par poemu. Darba ietvertas ne tikai pasa autora bernibas atminas, bet ari vecvecaku nostasti, tiek uzburta mitiska pasaule un radita idealizeta zemnieku dzive. "Straumenos" var atrast latviskuma kodu, to var lasit ka etnografisku tekstu, kura siki un precizi aprakstita 19.gadsimta zemniecibas sadzive." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1591 Virza Edvards Jauna Junda
Minneapolis Tilts 1976 Hard Cover Very Good + Good + Dauna Vanaga (cover) 
230pp. Dj rear panel a little wrinkled, author''s name inked on dj spine, neat ex libris stamp on tp, else a clean, bright, tight copy. Si ipata gramata ir kada, Zemgales augligaja seta, Glika Vecas deribas neapsaubamaja sviniguma un pasa dzejnieka Straumenu izraktenos atspulgotais laimibas, pieticibas un nemainibas ideals, lai latviešu tautas valoda un iedzimtiba nekad nebeigtos, bet paklausigi tecetu lidz virsaiša (vadona) gudrajai gribai. --Vins ( Virza) bija aicinats un izredzets ielikt Karla Ulmana autoritarajam rezimam nacionali garigo mugurkaulu, vadonibas pielugsmes religisko mistiku un politisko attaisnojumu, lai varetu nonicinat demokratiskas Latvijas grutos sakuma gadus. (V. Pelecis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1592 Virza Edvarts Edvarta Virzas Pedejas Dzejas
Riga Apgads Latvju Gramata ( Zelta Abele ) 1941 Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall V. Tone 
83pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Covers showing only very faint, minimal wear. Sakartojusi Elza Sterste, grafiski iekartojis Valdemars Tone; izd. Mikelis Goppers (Zelta Abele) "So gramatu pabeidza iespiest divdesmit astota novembri tukstots devini simti certdesmit pirma gada, un ta ir pirma Zelta Abeles gramata sini gada" (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1593 Virza Edvarts Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA
Stockholm Zelta Abele 1946 Later Edition Hard Cover Almost As New 24mo - over 5" - 5¾" tall 
354pp. A very good ++ copy, clean, tight, bright, unmarked in remarkable condition. Among the first books published by Goppers in his reestablished Zelta Abele press in Swedish exile.xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1594 Vitolins, Jekabs Arranged By Latviesu Tautas Muzika: Kazu Dziesmas
Riga Zinatne 1968 Hard Cover Very Good + 
525pp. A very good, clean, tight, bright copy. A compendium of field collected musical notation with folksong texts. Regional provenance is given for each melody. In Latvian 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1595 Vitols Dixon, Nadine A Life's Journey: Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover Almost As New 
227pp. Photographs. Almost as new. Biography of Latvia's President, VVF. Includes bibliography and chronology. As a psychology professor, psycholinguist and Latvian folklorist VVF had already established an impressive reputation before her return to Latvia. After the failed Soviet coup against Mikhail Gorbachev in 1991, Latvia along with the two other Baltic nations, Lithuania and Estonia, saw an opportunity to break free and declared independence.Seven Years later, Vike - Freiberga returned to Latvia to head the Latvian Institute charged with raising the nations profile and within a year was elected president by the 100 - membered Latvia Parliament.She is the first woman to hold such a position in an Eastern or Central European state. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1596 Vitols Dixon, Nadine Le Parcours D'une Vie: Vaira Vike-Freiberga, Presidente De Lettonie
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover As New 
191pp. Photographs. As New. "Vaira Vike-Freiberga La dame de fer de Lettonie. Premiere femme a avoir ete elue presidente d'un pays issu de l'ex-URSS, cette "dame de fer" apprehende sa fonction avec courage, determination et serenite. Pourtant rien ne la predestinait a un tel role. Rien qu'un exceptionnel concours de circonstanmces." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1597 Vitols, Hugo Marta Pali Eseja Par Latviskas Ainavas Meistaru Vilhelmu Purviti Un Vina Laikmetu
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1975 Hard Cover Very Good + Good + Small 4to. 
319pp. B&W photographs, reproductions. Detailed index and table of contents. In Latvian. Very good + clean, bright tight copy. Dj. very good "... Purvitis latviesu ainavu gleznieciba ir tas pats, kas francu ainavu gleznieciba Pusens, Lorens, Mone, anglu gleznieciba, Terners, Konstebls.... "... "...Purvitis....lika latviesu dveselei skanet atraisiti, brivi un dzidri ka neviens cits pirms vina." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1598 Vitols, Hugo Atmodinatas Atbalsis
Very Good + No Jacket 
366pp. A very good, clean, tight copy. Autors gramatas pirma dala pieversas 19gs. makslinieka K. Huna gaitam. Otra dala veltita latviesu makslas izstadem 1939. g. Parize un Londona un vietejo preses atsauksmem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1599 Vitols, Jazeps Choral Music Volume I Vocal-Instrumental Works Kora Muzika I Sejums Vokalinstrumentalie Darbi
Riga Musica Baltica 2003 New 
282pp. Fine. Introduction and comentary in English and Latvian . Songs translated into English. Includes Beverinas dziedonis. Dziesma. Ziemelblazma. No atzisanas koka. Kalna spredikis. Jezus pie akas. Marija un Marta. Jezus un greciniece. Kantate. Iesvetisanai. Jezus Nacarete. Bikeris mironu sala. Dievs augstais, dveseles izredetais. " The aim of this three volume work is to publish all the existing choral works of Jazeps Vitols, both his unaccompanied songs and also those with instrumental accompaniment. The first volume contains compositions with accompaniment (vocal-syphonic works are published as vocal scores)" (A. Klotins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1600 Vitols, Jazeps Manas Dzives Atminas Ar Papildinjajumiem No Annijas Vitolas Atminam
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good No Jacket 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Normunds Hartmanis (cover) 
229pp. Photographs. A very good, clean copy. Neat presentation inscription on t.p. "Izdot Jazepa Vitola memuarus bez tendencioziem izlaidumiem, kas radusies Rigas iespieduma -- mudinajusi l iela Latviesu komponista 100. dzimsanas diena. -- Pec emigracijas uz Nujorku plasa un faktiem bagatas atminas uzrakstijusi dzives biedrene Annija Vitola --- aiz tiri techniskiem iemesliem te izmantoti tikai fragmenti..." ( J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14 15   16  17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie