Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1501 Tagore, Rabindranats, (Rabindranath Tagore) Katastrofa
(Mineapolis) Tilta Apgads 1960 Hard Cover Very Good + Very Good + Aleksandrs Kruka (cover) 
384pp. A very good, clean, tight copy. Neat small ownership tag on ffe., some slight , mild edgewear to an otherwise striking, atractive dj. by Aleksandrs Kruka i Romana "Katasrofa" tema ir paradit, ka senas precibu tradicijas Indija var ietekmet un izpostit vairaku cilveku dzives, ka ari to, ka liktenigas sagadisanas del, dzive viss var sagriezties pilnigi preteji." (Atlants) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1502 Taimina, Aija; Klavins, Kaspars Ticiba Un Neticiba Livonija: Martins Luters & Matiass Knutsens
Riga Mansards Verlag Kaspars Klavins Salzburg 2013 Pictorial Hardcover New 
144pp. Numerous illustrations taken from 16th. & 17th. century publications "Gramata Ticiba un neticiba Livonija arpus savas vesturiskas petniecibas robezam ir stasts par Rigu, tas iedzivotajiem un laikiem. --- Tas ir stasts par bagatu, virmojosu ekonomiskas un garigas dzives centru, kura saplust visas nacionalitates un intelektualas plusmas, pasas radikalakas ieskaitot. --- bus silti lasit par ticibas brivibu, kas Livonija tika pasludinata jau 1554. gada, vel pirms asinim laistita Francijas Nantes edikta, laujot viena miera seit sadzivot katolticigajiem un luteraniem." (N. Sakss) Satura: Martina Lutera vestules Ridziniekiem un Reformacijas laika avoti Riga -------- Matiasa Knutsena (1646 - 1675 pedas Eiropas un Latvijas intelektualaja pagatne. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1503 Talbergs, Janis Maizes Smarza Aroma Of Bread Duft Des Brotes
Riga Avots 1988 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
183pp. In original slipcase. Almost as new. Attractive, arresting, almost folkloric photographs of the Latvian countryside through the changes of its seasons by one of Latvia's master photographers. Text in Latvian, Russian, English and German. "vina fotografetas Latvijas ainavas daudzkart eksponetas izstades gan musu valsti, gan arzemes - (Talbergs) Dzimtenes ziemelnieciskas dabas skarbumu, Latvijas gadskartu mainas un zemes darba surumu iegulis albuma "Maizes smarza".(S. Zobena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1504 Tamsons, Ugis Rengu Edaji
Riga Valters Un Rapa 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
199pp. A very good, clean, tight copy. "---atspoguloti dazadi iedzivotaju slani, to vertibas un ikdiena. Gramata gavenokart ir par tadiem cilvekiem, kam 2 lati ir liela nauda un dzive paiet , uzkozot renges un atrastas kartupelu mizas. Vini nebrauc celojumos un neskerde naudu, kur pagadas. Par tiem, kuriem dzive nav paveicies, bet tomer vini ir labi cilveki, ar skaidru dveseli. Gramata ir aprakstiti ari tadi cilveki, kuriem dzive svarigas ir mantiskas vertibas, nauda vienmer ir par maz un kas censas visos iespejamos veidos to nopelnit pec iespejas vairak, nedomajot un nerekinoties ar citiem." ( S. Erharde) "Te viss ir ciesi blakus - humors, nopietniba, mulkiba, tragedija." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1505 Tauns, Linards Iesim Pie Manas Milas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + Fridrichs Milts (cover) 
158pp. Clear plastic jacket has some smaller tears, otherwise a very good, clean, bright, tight copy. Si gramata ir abu pirmo krajumu (Muzigais makonis 1958 un Laulibas ar pilsetu 1964) apvienojums "Tauna iztelei ir viens pats avots, dzils, specigs, neaizberams ... ta ir dziviba, kas mutulo vina gramata ar visam savam krasam, skanam un veidiem." (J.Andrups) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1506 Tauns, Linards Plivosana Ar Pilsetu
Riga Liesma 1988 Pictorial Hardcover As New Kristaps Gelzis 
114pp. As new. " Tauns ir izteikts pilsetas dzejnieks - urbanists. A. Caka tradiciju turpinatajs. So izlasi 1983. gada sastadijis Tautas dzejnieks Ojars Vacietis." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1507 Tauns, Linards Muzigais Makonis
Vasteras Ziemelblazma 1958 First Edition Hard Cover Very Good Fridrichs Milts (cover) 
94pp. Scarce. 800 copies. Photofacsimili dj. Presentation inscription on front free endpaper. Else a very good, clean, tight copy. "Tauna dzeja ir nepartraukta kustiba; dzejnieks allaz savienojas ar redzeto, ---- vins ar tiem spej savienoties pavisam organiski un saja pardzimsanas procesa iegut kadu vispareju atzinu - dabas kodolu. Si atzina galigaja atrisinajuma ir pavisam vienkarsa; ieverot dzivibu daudzos tas veidos, apzinaties so veidu pamatdefiniciju, kas vieno tos ar cilveku, par to priecaties, apzinoties, ka "viss jau ir viens". Si apzina atbrivo no egoisma, atbrivo no iznicibas bailem, dod muzigu dzivibu." ( J. Klavsons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1508 Teivens, Arno Latvijas Dzirnavas [Mills In Latvia]
Stockholm Daugava 1985 Hard Cover Very Good + No Jacket 4to - over 9¾" - 12" tall 
298pp. 367 illustrations, photographs, drawings, facsimiles, Very good+. clean, bright, tight unmarkede copy. Without dust jacket. In Latvian. Extensive index, extensive bibliography and notes with concise summaries in both English and German. "Par Teivena apbrinojami lielo darbu gramatas sagatavosana un par tas dominejosi zinatnisko raksturu liecina ari beigas pievienotas ap 1000 piezimju avotu norades, literaturas saraksts, kas aptver vairak ka 350 darbu, visu dokumentos piemineto Latvijas dzirnavu (ap 1300) saraksts un vel satura kopsavilkuma tulkojumi anglu un vacu valoda." (H. Zalitis) 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1509 Terzens, Arnis Paganu Orgijas
Riga Jana Rozes Apgads 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
652pp. "Vai apzagsana bija nejauss gadijums vai varbut sakums rupigi izplanotai noziegumu kedei? Neapmierinatiba ar valsts strukturu pasivitati un aizvainota pasciena liek Haroldam kopa ar draugiem sakt "taisnibas meklejumus" uz savu roku..." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1510 Thomas, D. M. Flying In To Love
1995 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
242pp. Two small price stickers on rear cover, otherwise a very good, clean, bright, tight copy, signed by D.M.Thomas on the title page: "For Inara Thank you for your fine writing DM Thomas November 97" "" Thomas has fixed his penetyrating gazer on America's deepest public shame and created a haunting, caustic novel about the (Kennedy) assasination --- his portrayal of our mass psyche rings ultimately true." ( Chicago Tribune) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1511 Thomas, D. M. Lying Together
Penguin Books Viking Penguin 1990 First Edition Paper Cover Very Good + Signed by Author
247pp A very good, clean tight copy signed by the author " on the tp. "For Inara Soul with f?? your ???? D M Thomas May(?) 95 Hope we work together! And we did again! DM " Darkly comic, erotic richly textured novel" (Publisher) "Unquestionably inventive, entertaining and funny." ( Washington Times) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1512 Tichovskis, H(ermanis) Editor Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase
Astras Apgads 1977 Almost As New Very Good + 
291pp. Notes. A very good, almost as new copy. Original clear plastic dj. Sejuma kodolu veido pasa redaktora sacereta 104 lp. gara laikmeta perspektiva lieliski ieprojekteta R. biografija un vina darbibas novertejums, kam seko 16 laikabiedru apceres 4 nodalas (Dzive un darbs; Cilveks, garidznieks un patriots; Valstsvirs un diplomats; Darbs latviesu organizacija un sabiedriba). -- biskaps Jazeps Rancans bija ne tikai liela veriena humanists un garidznieks, bet ari dzils savas tautas patriots, brivibas cinitajs - parlamentarietis--triskartejs Saeimas vicepriekssedis, LU katolu teologijas fakultates dibinatajs un dekans, viens no Latvijas Centralas Padomes pretestibas kustibas vaditajiem vacu okupacijas gados" (R.E) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1513 Tichovskis, H(eronims) (Editor) Veltijums Zentai Maurinai 80 Gadu Dzimsanas Diena
Toronto Astras Apgads 1977 Hard Cover Very Good + Very Good + 
234pp. Clear plastic dj. Apceres, rakstus, esejas , dzejas veltijumus par Z. Maurinu sarakstijusi Arnolds Apse; Ludvigs Berzins; Teodors Celms; Austra Cielena; Peteris Ermanis; Janis Klidzejs; Zinaida Lazda; Irena Mellis; Karlis Osis; Paulis Petersons; Adolfs Silde; Austra Tamuza-Kaleja; Heronims Tichovskis; Eduards Upenieks; Klara Zale; Maksimilians Ditrichs; Alfs Albergs. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1514 Tichovskis, H(eronims) Editor Latviesu Trimdas 10 Gadi Rakstu Krajums
Toronto Astras Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis 
368pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good. "Sis ir pirmais meginajums dot kopsavilkumu par latviesu dzivi svesuma.." saturs: prof. L. Berzins, sutnis K. Zarins, ministrs R. Liepins, Dr. A. Dinbergs, Velta Ruke, prof. K. Straubergs, prof. B. Jirgensons, Anslavs Eglitis, Janis Bicolis, A. Kripens, V. Hazners, Ad. Silde. xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1515 Tisenkopfs, Talis Uzburta Vieta
Riga Neputns 2007 Very Good 
267pp. Some slight wear to covers, else a very good, clean, tight copy. "Talis Tisenkopfs, apvienojot savas esejas gramata "Uzburta vieta", ir radijis smalku un daudznozimigu musu laika portretejumu - gan lokala, gan globala griezuma , turklat intrigejosi piesatinatu ar sociologa zinasanu zemstravam un trenetu noverotaja skatu." (Izdevejs) "Tisenkopfs par musu dzivi pasaka daudz vairak, neka, iespe-ams, visa pedeja laika Latvijas proza kopa. Zinatnes fons autoram nereti palidzejis sasniegt visparcilvecisku dimensiju, kada, manuprat, loti pietrukst lokalitate iestigusajai latviesu literaturai. Uzburta vieta ir gramata, kuru es loti labprat davinatu visiem saviem arzemju draugiem, jo caur to vini iepazitu ne vien musdienu Latviju, bet ari sevi." ( A. Klavina) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1516 Tolkins, Dzons Ronalds Ruels ( J R R Tolkien ) Hobits Jeb Turp Un Atpakal
Riga Spriditis 1991 First Latvian Edition Pictorial Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Laima Eglite 
190pp. Illustrated. A very good, clean, unmarked copy. Translated by Zane Rozenberga. "Hobits" ir unikals darbs, ko ar vienlidz lielu aizrautibu lasa tiklab berni ka pieaugusie. Saistosais vestijums par hobita Bilbo, burvja Gandalfa un trispadsmit ruku celojumu uz puka Smoga valstibu, kurs pirms daudziem gadiem nolaupijis ruku dargumus, ievedis lasitaju fantastiska pasaule Viduszeme, kur risinas aizraujosi piedzivojumi, mit gan lasitajam jau labi pazistami, no pasakam un mitiem aizguti, gan pasa autora raditi teli, savukart autora labsirdigais humors un trapiga valoda liks pasmaidit visu vecumu lasitajiem." (Z. Rozenberga) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1517 Toma, Velta Maize No Majam
Riga Liesma 1980 Pictorial Hardcover Very Good + 
279pp. Ownership on half title, else a very good, clean tight copy. "Sajaucot dzejolus no visiem krajumiem, attalinot tos no realiem notikumiem, bija iespejams ievietot vairak, bet ne visu....Maize no majam... izgaist no gramatnicu letem dazas dienas." ( A.Liepina) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1518 Toma, Velta Pec Uguns Dzejoli 1969-1975
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + No Jacket Ed. Dzenis (cover) 
123pp. Neat ownership on fep.. else a very good, clean, tight, bright copy. "Cauri bedu pelniem nak jauna atdzimsana, galam jauns sakums, jauna saule lec un pec uguns "atzel zeme zala". Zals, zeme zala, zala zeme, zala zales krasa, augsanas krasa, dzivibas talakveidosanas, augsnes labiekartosanas - te ir tas optimiskais iesakums, ceriba, skats uz nakotni, vispirms jau dzejniecei pasai, bet simboliski visai latvju tautai." (T. Kikauka) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1519 Toma, Velta Latviesa Sieva Dzejoli 1943-1946
Hanau Apgads Gaismas Pils 1946 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
125pp. Cover mildly ageworn, otherwise a very clean bright copy."Ka darbu, kura nacionalas un patriotiskas jutas domineja bez pozes un dailrunibas gribas, varam atcereties Veltas Tomas pirmo peckara dzejolu krajumu Latviesa sieva. Tas radija dzivu atbalsi mana gimnazijas laika.... mes, toreizejie skoleni, lasijam un citejam to ar daudz lielaku aizrautibu neka dazus klasikus.." [P. Vasarins] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1520 Toma, Velta Aldaune Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1960 Hard Cover Very Good Good + 
287pp. Dj. shows some mild wear to extremities. else a very good copy. "Aldaune, manuprat, ir pirmais darbs, kura musu gaitas Latvija, Vacija un sai zeme [Kanada] nav aprakstitas, bet pardzivotas. Autore nav sais gados stavejusi mala, bet bijusi cinu centra - frontes lazarete, Berlines drupas, nometnu kulturas dzive..." [P. Vasarins] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1521 Toma, Velta Muziga Spele Sonetu Izlase
Toronto Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba 1960 Hard Cover Very Good + Very Good Signed by Author
94pp. Some sunning to dj. spine and some tiny nicks to dj, else a very good clean tight copy. Ar autora parakstu. SIGNED. 800 copies. "Ipasa vieta Tomas dzeja ir sievietei. Tai raksturigs dzils ieksejais jutigums, bet ari lepns cildenums, sievietes misijas apzina. Blakus stav sieviete, kas spej aizdegties lidz dzilu noreibumam, un sieviete mate, tautas pamats. Jo talak Tomas dzeja attistas sievietes atbildibas tema, jo ta ciesak saistita ar dzimtenes, tautas izjutu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1522 Toma, Velta Serdienes Speks
Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good 
108pp. Very good, clean, bright, tight copy. . Neat inscription on tp. Clear plastic jacket a little worn. "Ipasa vieta Tomas dzeja ir sievietei. Tai raksturigs dzils ieksejais jutigums, bet ari lepns cildenums, sievietes misijas apzina. Blakus stav sieviete, kas spej aizdegties lidz dzilu noreibumam, un sieviete mate, tautas pamats." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1523 Toma, Velta Seluzemes Sestdiena
Toronto Druvas Apgads 1953 Hard Cover Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
173pp. A very good, clean, tight copy. No dj." Savdabigs kraj. ir latv. sievietes gariga sikstuma, labsirdibas un pasapzinas cildinajums." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1524 Toma, Velta Dziluma Japartop
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good No Jacket 
128pp. "Tomas dzejiskais pardzivojums ietver dazadas problemas,....Organiski ieaug dzeja ari tautasdziesmas leksika un gars....Blakus milestibas un patriotiskajiem dzejoliem ir pardomas par navi un dzivibu, muzigas mainas ritmu. Tikpat nozimiga ir gaisa optimisma filozofija, nerimstosais dzivibas loks un muziga saule, dzives atzisana, neverojot grutibas. Ne bezceriba vai ... bezdomu vienaldziba, bet speka un ticibas apdvesti vardi" [P. Vasarins] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1525 Toma, Velta Vel Dzejolu Izlase 1953 -1958
Copenhagen Imanta 1959 Suede Very Good ++ Signed by Author
63pp. Scarce 400 copies. A very good clean, bright copy of a very attrctive publication. Burgundy suede with the Author's signiature modestly embosed in gold on the front cover. Gilt top edge, marbled end papers. SIGNED by the author with a presentation inscription in her hand. Si gramata iznakusi Imantas apgada Kopenhagena tukstots devini simti piecdesmit devita gada oktobri 400 eksemplaros, kas iespiesti uz rokas lejuma papira ar gaili udenszime. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1526 Toma, Velta Piezimes Par Sevi Pasu Un 33 Dzejoli, Kas Atgriezas Majas
Riga Liktenstasti 1997 Hard Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
91pp. A very good, clean, tight, bright copy . Neat ownership sig on tp. "Ka tu speji dzivot bez dzimtenes?" vaica Cilveks. Nekad to neesmu spejusi." ( V. Toma ) "Maza formata gramatina Piezimes par sevi pasu un... no serijas Liktenstasti naca klaja ka davana Veltas Tomas 85. dzimsanas diena kopa ar sarikojumu Riga." ( A. Liepina) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1527 Tomass, Eduards Pededze Lubans Aiviekste
Lincoln Apgads Gauja 1984 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
111pp. Photographs. Reprint of the 1937 Valters un Rapa Edition. A very good, clean, tight, bright copy. Pededze un Aiviekste - sis vairak ka 270km garais tiesais udenscels --- Autors ved lasitaju izbraukuma par so celu, aprakstot sastopamas vietas un ipatnejas dabas paradibas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1528 Tomsens, Aleksandrs ( Alexander Thomsen) Cilvecibas Varda ( Menneskelighedens Navn) Sarklana Krusta Arsta Desmit Gadu Gusta Vorkuta
Toronto Apgads Daugavas Vanags 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + 
344pp. Cleasr plastic dj. Silvijas Ancanes tulkojums. Dana Sarkana krusta arsta Aleksandra Tomsena piedzivojumi un noverojumi Vorkuta, kur vins ari iemilas ar tur izsutitu Latvieti Olitu Priedi. Sis ir netikvien Vorkutas nezeligo apstaklu apraksts, bet ari milestības un izturibas apliecinajums. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1529 Tomsons, Teodors Spele Dzejoli
Sydney Salas Apgads 1971 Hard Cover Very Good + 
168pp. 533 copies A vary good, clean, tight, bright copy. Tematika ir dazada. Dzejnieks raksta par savam sajutam svesuma tikla, sabiedriskajiem notikumiem Sidneja, slaveno latviesu naktsklubu "Elite" ("Elliti"), celojuma iespaidiem, zaudeto dzimteni, dzives trakulibam, milestibu. Meistarigi atdzejots H. Losona (H. Lawson) "Svinijs". Tomsons pierada, ka lieliski parvalda formu un prot sekmigi izveleties un pakartot ritmus maksimalam efektam." ( U. Silins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1530 Tomsons, Teodors Dramatiska Septima Skumja Kamermuzika Ar Prologu Un Elegiju Astonos Dziedajumos
Sidney Salas Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good 
51pp. Limited edition; 626 copies. A very good copy with dj.enclosed in a clear mylar protector Krituso un bezs minas zuduso draugu pieminai. Poema, lasot to viena panemiena, atstaj graveju, ja ne satrieceju iespaidu...... (autors) pari krustu zimem, ar sarkanu, melnu un baltu, daudz baltu sniegotu laukumu palidzibu varejis mus ievest atkal atpakal tur: Tevuzemes ezmala, Kaujas nakti, Rita gaisma un drosi par visu musu posta dzivi dziedat: Cert, latvju zoben, un vizulo koss..." (Dzems Krivs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1531 Tooker, Elisabeth The Huron Indians 1615-1649
Midland Huronia Historical Development Council 1967 Trade Paperback Very Good + 
183pp. A very good, clean, tight copy. Extensive references. Published by the Huronia Historical Development Council and the Ontario Department of Education through the co-operation of The Smithsonian Institution, Washington, D.C. "we are able to see --- the ammount of information available concerning different aspects of Huron Culture --- The Huron League -- surrouinding tribes -- travel and intertribal relations--material culture-- settlement patterns and subsistence-- government and law-- life cycle-- religion and mythology -- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1532 Topelius, Zakarius Sampo Lapelis
[ Stockholm ] Atvase 1984 Pictorial Hardcover Almost As New Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Veronika Leo 
32pp A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Krasni ilustrets stasts somu lapu tautas telos par mazo varoni Sampo un ka vinu izglaba no briesmoniem. Stastins rakstits neuzkritosi kristiga gara. Skaistas ilustracijas. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1533 Toronto Latviesu Tautas Augstskolas Latvisko Zinasanu Seminars Kadu Es Velos Veidot Brivu, Neatkarigu LATVIJAS VALSTI Latvijas Vidusskolu Skolenu Konkursa Raksti
Toronto Toronto Latviesu Tautas Augstskolas Latvisko Zinasanu Seminars 2002 Paper Cover Very Good 
109pp. A very good, clean, bright, tight. copy. "--tema, kas veicinatu jaunieti pardomat Latvijas nakotni un savu personigo iesaistibu saja darba. -- Raksti ienāca no visam Latvijas malam. Visi darbi atspoguloja jaunatnes rupes par savas dzimtenes nakotni un par vajadzigo darbu valsts uzplaukumam."( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1534 Torvalds, J (urgens) Thorvald, Jurgen Trieciens Uz Berlini
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1955 Good + Good 
307pp. Map on endpapers. Dj. repaired and enclosed in mylar wrapper. else a good, sound unmarked copy with uniform yellowing. "Gadsiem ilgi bija sets vejs. Nu sakas pedeja vetra. Ta vairs nepazina saudzibas" (Autors) "Trieciena- uz Berlini" vacu autors uz patiesu notikumu fona rada pedejo otra pasaules kara bolseviku lieluzbrukumu Vaacijas austrumu fronte 1945. gada janvari. Sai darba tiek piemineta ari 15. latviesu divizija, kas, ierauta smagas atvaires kaujas, pardzivo visu gramata atteloto notikumu nezeli-bu.( J.G.) "autors nolema sakt pamatigu materialu vaksanu un kopsanu, lai nu raditu ieveribas cienigu apceri par so lielo tautu tragediju austrumos, kas seviski var saistit ari latviesu lasitajus ---" ( Tulkotajs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1535 Transtremers, Tomass Atminas Mani Redz
Riga Mansards 2011 New 
59pp. New, unread. No zviedru valodas tulkojis Juris Kronbergs " iznakusi ari vieniga Transtremera prozas gramata - vina bernibas un pusaudzibas atminu stasts "Atminas mani redz". Lieliska iespeja salidzinat, ka savu bernibu atminas redz latviesu rakstnieki, kuriem tas arvien bijis iecienits zanrs, un mistikis Transtremers." (L.A.) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1536 Treibergs, Arnolds Edited By Oskars Kuskis My Country Mana Zeme
Jenkintown PA Rasma Skuskis 1985 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
[4] + 44 + [4] pp. with 44 colour illustrations of the artist's work. Spine show some wear, (small chip) Editor's neat, small ownership stamp attatched to last page, else a very good, clean, bright, tight copy. "Skuskis paintings are often described as compelling, dynamic and turbulent." ( L. Eglitis) "Tu esi viens no muzibas - sis visbutiskakais cilveka esibas komponents ir Skuska makslas saturiskais kodols. Dzivnieks vai cilveks, koka stumbrs vai putns, laivas siluets vai peda smiltis (un dazuviet tas pats veidols varetu but ka viens, ta otrs) - ikviens no siem veidoliem ir viens pats, unikals, individuals, neatkartojams un atkal viens pats -- Pedeja gadu desmita darbos ta dod vietu koloritiskam izlidzinajumam (it biezi smalki peleko un rusgani bruno tonu saistijumi) un lidz visparinatiem simboliem vienkarsotiem veidoliem. Sai vienkarsosanas procesa nozimigi ir glezniecisko masu apjomi un krasvielas uzliciens. Sai sakara tad ari verojama sasauksanas ar Kalmites raupjajiem paletes naza pastoziem ieklajieniem." ( N. Bulmanis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1537 Treiguts - Tale Latviesi, Kars Ir Sacies! Atminas Par Liktenigiem Gadiem
Riga Zinatne 1996 Pictorial Hardcover Almost As New Small 4to. 
464pp. Photographs. Almost as new. A clean, bright, tight copy. "E. Treiguta atminam ir liela dokumentala vertiba, tapec, ka vina stastijuma pamata ir dienasgramatas ieraksti; lielakoties tie ir ta laika notikumu un iespaidu tiesi fiksejumi. Musu acu prieksa reljefi paradas Latvijas diplomatiskie darbinieki, ipasi sutnis Berline Esgars Krievins, militarais atasejs pulkvedis Aleksandrs Plensners un citi sutniecibas darbinieki,. Isas sarunas ar Vilhelmu Munteri labi raksturo arlietu ministra nostaju taja laika.--- Musu acu prieksa paradas ari Vacijas iespaidigie valstsviri, Berline akreditetie citu valstu diplomati un lidzas viniem makslinieki, zurnalisti, saimnieciskie darbinieki." ( Konstantins Karulis) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1538 Treijs, Rihards Latvijas Prezidenti 1918 - 1940
Riga Latvijas Vestnesis 2004 Pictorial Hardcover As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
272pp. Photographs, extensive bibliography. "Izdevums veltits Latvijas valsts prezidentu dzivessta-stiem, vinu politiskas un sabiedriskas darbibas apskatam un vertejumam, un tad stastits par devinu Latvijas ministru prezidentu veikumu valsts un tautas laba. -- gra-mata ir historiografisks petijums." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1539 Treijs, Rihards Latvijas Generali Armijas Komandieri Un Staba Prieksnieki
Riga Latvijas Vestnesis 2006 Pictorial Hardcover Almost As New 
272pp.Photographs. Extensive bibliography. " Sasja gramata aplukotas militaras operacijas, to vaditaji latviesu virsnieki--- "Gramata ir stastits par 16 Latvijas armijas komandieriem un staba prieksniekiem (1918 - 1940) Tris no viniem ---- bija pulkvezi. Parejie- generali. Latvijas karaspeka komandieri bija ozolviri un gatavi 20.gadsimta 30. gadu beigas ---saukt savus padotos un pasi iet kauja par Teviju . Tacu valsts politiska vadiba --- neaicinaja to darit." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1540 Treijs, Rihards Latvijas diplomatija un diplomati (1918-1940)
Riga Latvijas Vestnesis 2003 Pictorial Hardcover Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
416pp.Photographs Almost as new. Small partially removed price sticker on rear cover, else a clean, bright, tight copy. Monografija ir veltita nozimigai temai - Latvijas diplomatijas pirmajiem soliem laika posma starp diviem pasaules kariem. Autors, izmantojot plasu dokumentu klastu, monografijas un petijumus, ta laika politisko un diplomatisko darbinieku atminas, analize Latvijas diplomatijas pasakumus un ari neveiksmes jaunaja geopolitiskaja situacija, kas veidojas pec I Pasaules kara. Izdevumu papildina ieverojamako Latvijas ta laika diplomatu isas biografijas un bibliografija." (izdevejs) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1541 Treimanis, Vilis ( Editor ) Pasaules Tales Latviesu Skautisma Astondesmit Gadi
Riga Junda 2000 Hard Cover Very Good 
611pp. Illustrated. Some slight spotting to front front cover else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Autors -- ir sakopojis zinas no dazadiem avotiem, kuras dod lasitajam ieskatu ne tik daudz par vesturiskiem faktiem, bet gan par liktengaitam, kuras ir piemeklejusas latviesu skautismu sava vestures gaita. It seviski gramata tiek atspogulots vairak neka 50 gadu garais LSkK darbibas periods arpus Latvijas. Sini laika arvien veribu velta latviskai audzinasanai skautisma ietveros --- (Vad. Janis Skinkis) xx 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1542 Trimda, Lucifers (Dobelis, E.& Zeltins, T.) Gundegas Mijkresli Paveni Palikusa Milnieka Un Dzirnieka Dziesmas Pasaulei
Waverly Latvju Gramata 1970 Very Good 
Rugta, bravuriga, reizem, sentimentala, reizem patriotiska, reizem ironiska dzeja. Autors , trimdnieks, karavirs atlaujas krajuma pedeja dzejoli "Alas mijkresli" izteikt nebiezi dzirdetu keceribu - " Mes dzimteni jums radisim, tie visiem mili sludina,/Tepat uz vietas, alas sis, tik esiet musu pilsoni,// Dazs latvietis apjucis, bet laba ticiba/ Sniedz savu dalderi klimzdams pa fabriku pelnito./ Celiet musu sirdis, lai vismaz sapnos atgutu to,/Ja ari liedzat mums apciemot, padzivot vina.// " " Isteniba, autors ir nevis LUCIFERS TRIMDA [E.Dobelis] kas sacerejis tikai krajuma pedejas divas dzejas, bet gan varda neminetais T. ZELTINS kura dzejolus apgads panemis no vina krajuma Nakts uguni manuskripta." (B. Jegers) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1543 Turbads, Janis [Valdis Zeps] Keves Dels Kurbads Pasaka
Ann Arbor Celinieks 1970 Hard Cover Very Good + Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ojars Jegens (cover) 
141pp. Very good, clean, bright copy; dj. with some tiny closed tears and minor wear to extremities. " ...romana esence rodama ... gan autora aizrautigi apdzivotaja parodejosaja valodas spelu telpa, kura raibu raiba jukli dzirkstelo lasitajam viegli atpazistami motivi un teli, isti un sagroziti literaturas un folkloras citati, kajam gaisa apgrieztas klisejas, hiperbolas, inversijas un anahronismi...." (V. Lams) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1544 Turlais, Janis Editor Latvijas Autocelu Atlants 1:200000
Riga Jana Seta 2002 Pictorial Cover Very Good + 
340pp. A very good, clean, bright, tight copy. Table of Contents and important information for drivers in Latvian, English, German, Russian. Maps of cities, towns and villagesat 1:20000 Maps of larger city surroundings at 1: 100000. This paricular publication won the Canadian mapmakers international competion when it was published. Still a very useful travel guide. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1545 U. Rutina (Ruta Upite) Vel Ta Gribejas Dzivot Pardzivojumu Stasts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics (cover) 
152pp. Very good clean dj , a tight bright copy. Cetrpadsmitgadigas meitenes dzives stasts par izsutisanu ar gimeni uz Sibiriju, atgriesanos Latvija un otreizejo izsutisanu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1546 Udris, Janis Ulmanis Liela Karla Testaments
Riga Zvaigzne Hard Cover Fine Very Good ++ Signed by Author
502pp. A fine copy. SIGNED Presentation inscribed in the author's hand "Udris izpetijis pieejamos dokumentus, laikabiedru atminas un biografiskaja romana emocionali iedzivojies K. Ulmana domas un pardzivojumos, sakot no 1940. gada, kad Latvija zaude neatkaribu, lidz pat bijusa prezidenta navei. Ari par to autoram ir sava versija. Nozimigu vietu gramata ienem K. Ulmana atminas par jaunibas gadiem, attiecibam ar sievietem, karjeru un patriotiskajiem centieniem Latvijas laba. Daildarbu papildina dokumentarie materiali - aresta laika nopratinasanas protokoli, K. Ulmana izsutijuma un cietuma rakstitas piezimes" (Fabula) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1547 Ulmanis, Karlis Compiled By Ligonis [Janis Cirulis] Degsme Dr. Karla Ulmana Atzinas, Noradijumi, Aicinajumi Un Velejumi
Toronto Prezidenta Karla Ulmana Pieminas Komiteja 1978 Third Edition Hard Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
515pp. Slipcase. Photographs. Notes, table of contents. An atractive copy. "Degsme...pirmo reizi iznaca 1938. gada....liecina par [Ulmana] personibu, parliecibu un centieniem.....si gramata ari ir vesturiska lieciba par notikumiem un garigo gaisotni, kas valdija brivaja Latvija."[Izdeveji] 1.2 kg. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1548 Unams, Zanis Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices
Grandhaven Aka 1975 Hard Cover Very Good 
283pp. A very good, clean, bright, tight copy. "--man aiz muguras jau ir septini kalni. Un uz siem kalniem atskatoties, visa sava krasnuma atmirdz latviesu kulturas un sadzives cinu izcilakais vestures posms un vesela rinda tas vaditaju un veidotaju. Ar visiem tiem ir nacis vai nu iet kopsoli, pa blakus takam, vai ari pa celiem, kas krustojas." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1549 Unams, Zanis Laiku Atspulga
Oldenburg Loga Apgads 1953 Paper Cover Very Good 
156pp. Very good, tight copy, pages uniformly age yellowed. I Karlis Ulmanis Atminu vizijas II Liela spele ap Latviju III Vacijas 1944 gada revolucija un tas ietekme latviesu tautas liktenos."Z.Unams aktivi iesaistijas kulturas dzives veidosana gan Latvijas neatkaribas pedejos gados, gan nacistiskas okupacijas perioda. Spilgtas, kaut subjektivas liecibas par so laiku lasamas pec kara trimda izdotajasUnama atminu gramatas" (A. Strale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1550 Unams, Zanis Karogs Veja Kara Laika Atminas Divos Sejumos Pirmais Sejums
Waverly1969 Latvju Gramata Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
193pp. Dj. very good, enclosed in clear mylar protector. A very good, clean bright, tight copy. "...si gramata attelojot un noskaidrojot notikumus hitleriskas okupacijas laika... grib dot ievirzi latviesiem, ja ne kara laika pagatni parvaret, tad vismaz apsvert un vertet Barbarosas okupaciju ari no to notikumu slepeno planu viedokla, kas agrak nebija zinami"[Autors]. 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1551 Unams, Zanis Dziva Latvija
Lincoln, Nebraska Pilskalns 1964 Hard Cover Very Good 
335pp.+ errata page. 1000 copies. A very good copy, clean, tight copy. 1. Karla Ulmana dzives maciba. 2. Novembra ticiba.3. De jure. 4.Dziva Latvija; piezimes par notikumiem, kas veidoja valsts likteni. 5. Rigas Baraba; Muntera profils. 6. No 17.junija lidz 5. augustam. 7. Tumso dienu atbalsis; pardomas par M. Valtera saraksti ar K. Ulmani un V. Munteru. 8. 2:1 par labu Karlim Ulmanim. 9. Kalpaka marts. 10. Aspazijas dzives rieta. 11. Cercils un Stalins; Latvija lielo varu saha spele. 12. Grimstosas Eiropas kongress un latviesu Potsdama; latviesu begli hitleriskas vacijas sabrukuma posma. 13. 18. novembra impresijas. 14.Ar Latvijas ideju braliba; Dr. Mikela Valtera siluete. 15. Blaumanis trimdas perspektive. 16. Pielikumi. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1552 Unams, Zanis Zem Barbarosas Skepa Kara Gadu Pieredze, Verojumi, Atminas
Grand Haven Mich. Aka un Gauja 1975 First Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
478 pp. In Latvian. Latvia under Nazi occupation by a leading member of its wartime administration. Kara gadu pieredze, verojumi, atminas. "Zanis Unams has written a whole series of treatises critical of the Latvian leadership during the German occupation. The most important of them are Melna vara (The Black Power), 1955, and Zem Barbarosas skepa (Under the Sword of Barbarossa), 1975." ( A. Ezergailis) "Zanis Unams savos darbos "Zem Barbarosas skepa", "Karogs veja un .Meln. vara. 54 ir apskat.jis v.cu okup.cijas laiku un Latvijas Zemes pa.p.rvaldes darb.bu. Lai ar. vair.k nodarbodamies ar latvie.u amatpersonu raksturu portret..anu un kritiski vertedams pasparvaldes darbibu, .. Unams vienigais no visiem precizi ir uztveris un atminas atainojis reprivatizacijas butibu . Laut izpausties privatai iniciativai, bet ne atdot ipasumu." (R. Kalnins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1553 Unams, Zanis Es Vinu Pazistu
Grand Haven Mich. Raven Printing 1975 Second Edition Hard Cover Very Good + 
576pp. Reprint of 1939 edition. Biographical dictionary of Latvia's leading pre WW2 figures with concise paragraph length entries. "Sis gramatas uzdevums ir pazit visus, kam ir nopelni musu tautas neatkaribas idejas un nacionalas kulturas izveidosana un izcinisana, tautas vienibas idejas nostiprinasana un visu so darbu atbalstisana un veicinasana." (Rozes gramatnicas komentars jaunakam izdevumam) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1554 Unams, Zanis [ Editor] Karlis Ulmanis 4.9.1877-4.9.1977 Tautai Un Valstij Veltits Muzs 30 Autoru Vertejums
Gaujas Apgads 1977 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Small 4to. 
299pp. Originaly published in April 1940 as "Tautai un Valstij rakstu krajums prezidenta Karla Ulmana 40 gadu sabiedriska darba atcerei" Biografiska Archiva Apgads Riga "prezidenta muza darbu 30 autoru vertejums .... A. Berzins, E. Brastins ......A .Svabe, K.Straubergs, Z. Unams, J. Vagners. u.c. No otra iespieduma prieksvardiem: "...Ulmana 40 gadu ilga darbiba tautas un valsts laba se aplukota un izverteta no vairakiem viedokliem" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1555 Ungern-Sternberg, Walther Freiherr von. Geschichte der Baltischen Ritterschaften.
Limburg Starke 1960 Hard Cover Very Good + 
126pp. Photographs. with an interesting publisher's original pastedown colour map of Die Livlandischen Staaten 1492. on the rear end paper. Bibliography. Chronology. List of notable rulers.The author was a member of the Baltic Ritterschaft and is able to bring an appropriate perspective into the the Ritterschaft's role in the administration of the area. In German. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1556 Upenieks, Peteris Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi
Riga Madris 2005 As New As New Small 4to. 
757pp. Photographs Glossary.An as new copy "Peteris Upenieks bija macitajs, kuram jau no bernibas piemitusas lielas noverosanas spejas. Alsunga, kur vins dzivoja, vins berna acim veroja visu apkart notiekoso. Gramata loti interesanti aprakstitas dazadas dzimtas, tam piemitosais un raksturigais, tradicijas, notikumi. Gramata aprakstita dzive slavenaja Alsungas katolu novada." " Tas tiesam ir liels izaicinajums un uzdrikstesanas meginat paradit cilveka dveseli ta, lai taja mirdzetu gan ticibas gaisma, gan saikne ar dzimto zemi, tas senajiem un ne tik senajiem laikiem. Ar to, kas parmantots no senciem, un ar to, kas iemantots ticiba. Bet sadu izaicinajumu iespejams pienemt, ja lidzas tads celabiedrs ka priesteris Peteris Upenieks (1906 - 1972) ar vairak neka 700 lappusem pasa par atminu zimejumiem nosauktaja gramata "Balandnieki". Ta rakstita, skatot pasauli berna, Lienotu maju Peterisa acim, bet ar priestera, marianu teva Petera Upenieka gudribu: "...gajeji nenocietas, neatskatijusies atpakal uz Alsvangu. Baznica, zalos kokos noslepusies, balta ar sarkanu jumtu, noraudzijas savos bernos, kuru dzives gaitas bija tik ciesi savijusas ar so baznicu, ka ta veidoja vinu dzives galveno pavedienu." (U Gintnere) HEAVY BOOK additional postage. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1557 Upeslacis, Sandra A Visitor From Latvia A Novel
Toronto Town Press 2004 Trade Paperback Almost As New Signed by Author
274pp. SIGNED by author on t.p. A clean, bright, tight, almost as new copy. "The Petersons family of Toronto receives a visitor from the homeland. Life will never be the same, and romance may be to blame." ( Publisher} "As a Latvian-American-Canadian ,it was easy to identify with the first generation life-style of the struggling and Latvian...trying to come to terms with living "here" but belonging emotionally to "there" and trying to make sense of it all." (Kandava) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1558 Vacietis, Jukums Latviesu Strelnieku Vesturiska Nozime
Riga Avots 1989 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾ 
297pp. Originally published in 1922. A good, clean, tight copy "Sevisku ieveribu pelna darbs «Latviesu strelnieku vesturiska nozime». Butiba dzili nacionalaja darba autors meginaja pieradit, ka tikai lielinieku uzvara deva iespeju Latvijai but neatkarigai un tapec strelnieki aizstavejusi padomju varu. Raksturigi, ka 20. gadu sakuma izdota darba ievada izdeveji bridina iztureties pret izdevumu kritiski. «Tas jadara vel jo vairak tapec, ka autors neslepj, bet visur izcel savu nacionaldemokratisko kredo, savu tautiskumu " tiro latviskumu. [..] skiru cinu vins nesaprot."" ( E. Jekabsons) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1559 Vacietis, Ojars Ex Libris Dazadu Gadu Dzejoli
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Maija Dragune 
573pp. A very clean tight bright copy. With illustrations. "Saja krajuma apkopoti dzejoli, kas dazadu iemeslu del netika publiceti citas gramatas. Dzejolos aizskartas temas par cilveciskajam vertibam, Padomju gadiem un ta laika dzivi, dabu, sevis attistisanu, ka ari milestibu likteni un navi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1560 Vacietis, Ojars Talu Celu Vejs
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1956 1st. Hardcover Good+ 
162pp. A Good+ copy. Some minor wear to extremities, presentation inscription on front free endpaper. Scarce. Author's first book. Dzejnieka debijas gramata. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1561 Vacietis, Ojars Kraces Apiet Nav Laika
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1960 Very Good Very Good 
168pp. Dj shows some light edgewear, ffe very neatly excised, else a very good, clean copy. Autora tresais dzejas krajums."Vacietis sairdinaja socialistiska realisma kanoniskas varsmosanas sistemas un standartizeto metaforiku un atjaunoja poezijas vesturisko atminu, jo seviski saiknes ar 20. un 30. gadu dzeju. Dzeja no ideologiski un idejiski pareiziem lozungiem partapa par estetisku paradibu--"" ( G. Berelis) "Saja krajuma dzejnieks raksta par kara un peckara periodu Latvija, liek dedzigi miletaja dzive meklet atbildes ari uz smagiem jautajumiem, ka ari atrak uznemties savu atbildibas dalu" (Atlants) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1562 Vacietis, Ojars Melnas Ogas
Riga Liesma 1971 Hard Cover Very Good 
Plustu ielas, salcu kokos, augu tornos, duros zvaigznes, kritu leja, glauzu vaigu vesai pavasara zemei, nezinu - uz kada stura, bet uz tava stura, Riga, jo nemaz nav citu sturu, es pats paliktu bez sturiem un bez jumtiem, un bez paksiem, un bez zemes, un bez gaisa, un bez saknem, un bez augliem, un bez dveseles un miesas, ja es tevi neredzetu, ja es tevi nemiletu, ja es tevi pazaudetu, sveta vieta Daugavmala, mana sirdi, mana muza, manas esamibas pasa zila sakuma un pelecigi sirma gala. (Ojars Vacietis, Melnas ogas, 1971) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1563 Vacietis, Ojars Selected Poems
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 32mo - over 4" - 5" tall 
125pp. Translated from the Latvian by Ruth Speirs. "The poems accquaint the reader with some of Vacietis favourite themes - respect for and love of nature; condemnation of complacency, hipocrisy and artificiality... Spiers achieves a good compromise....remaining true to the original while creating an esthetically pleasing poem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1564 Vacietis, Ojars Piano Concerto ( Klavierkoncerts)
Moscow Raduga Publishers 1983 Hard Cover Very Good + Good 
272pp. Dj worn at extremities with some light surface wear, else a very good, clean, bright, tight copy. "Ojars Vacietis has long been recognized as major talent and innovator in Soviet Latvian poetry. The selections here include Vacietis' "Piano Concerto", an elaborate extension of Baudelaire's theory of "correspondences" in nature into the realms of art and intellect" The poems have been translated from the original Latvian into Russian and then into English by a variety of translators. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1565 Vailders, Torntons - Thornton Wilder Sveta Ludviga Tilts The Bridge of San Louis Rey
Bruxelles P. Mantnieka Apgads 1951 First Latvian Edition Paper Cover Very Good 
94pp. Spine sunned, light wear to cover, else a very good, clean, sound copy. First Latvian edition translated with the author's permission. Ar autora atlauju no anglu valodas tulkojis Andrejs Johansons. "Milzis Atlass ar zemes lodi plecos ir P.Mantnieka firmas zime, kas grezno katru tas izdevumu - "Ar Torntona Vaildera romanu Sveta Ludviga tilts , kas anglu valoda piedzivojis 26 izdevumus, sakta ari tulkojumu serija, kuras nakosais darbs bus Kronina Debess valstibas atslegas." (A. Marzems) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1566 Valdess, Richards Juras Vilki
Daugava 1951 Hard Cover Very Good + Very Good N. Hartmanis [cover] 
271pp. Very good clean, tight copy, with some light rubbing to dj. extremities. Richards Valdess, pseudonym for Richards Berzins. "Rakstnieks ar jurnieka dveseli" ..."gramata "Juras Vilki" par Rengu ciemu ... Ainaziem" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1567 Valdis ( Zalitis, Voldemars ) Staburaga Berni
Oldenburg Liesma 1953 Hard Cover Very Good + Girts Arvaldis 
320pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. "pamata ir rakstnieka bernibas atminas. Gramata attelotie notikumi risinas Vigantes muiza, kas atrodas gleznaina vieta pie Daugavas netau no Staburaga. Stasta rakstnieks demonstre lielisku bernu psihologijas izpratni. Stasts valdzina ar zenu gadu draudzibas sirsnigo un dzivo telojumu, ka ari patiesajam un romantiskajam dzimtenes dabas ainam. Lasot gramatu, liekas, ka pats lasitajs kopa ar Marcu un Janci dodas makskeret, iet garos un piedzivojumiem bagatos pargajienos gar Daugavu, sez nakti pie ugunskura un klausas teikas par sirmo Staburagu. "Letonika.lv" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1568 Valdmanis, Gundars Starp Dzirnakmeniem
Riga 2000 Paper Cover Very Good 
303pp. Cover shows some mild wear, else a very good copy. "Gra-mata ir unikals latvieu politiskas autobiografijas darbs. Autors, tiesi, atklati, vispusigi, bez aizvainojuma apraksta notikumus, kuros nemis dalibu un kam bijis liecinieks. Gramata paver ne tikai Latvijas, bet ari globalas politikas aizkulises. Autora atklatums, zinasanas un plasais skatijums so autobiografisko darbu parvers par sava veida macibu lidzekli sabiedriskiem darbiniekiem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1569 Valters, Dr. M(ikelis) 15. Maija Apversums Un Arkartejas Pilnvaras Ar Pilnvaru Tekstu
Stockholm Jaunas Latvijas Apgads 1951 Paper Cover Very Good + 
48pp. A very good, clean, unmarked, uncut copy "Arkartejas pilnvaras kluva par nelegala pretdemokratiska sesu gadu rezimu karogu.--- Pazistami iebildumi: netraucesim tautas vienotibu, domasim tikai, ka atbrivot Latviju. Demagogija! Atbrivot Latviju lai to ievestu pretsatversmiga verdziba? Autoritarisma valgos, ne demokratiska, tiesiska valsti." (Autors) "Dr. Mikelis Valters ir viena no ieverojamakam un ipatnejakam personibam Latvijas jaunako laiku vesture" (Edgars Andersons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1570 Valters, Dr. M. Latvija Storptautyskus Nutykumus Lettland Im Volkergeschehen Mit Einleitender Inhaltsangabe In Deutscher Sprache
Munich Latgalu Izdevniceiba 1961 Paper Very good + 8vo. 
51pp. Uncut folded sheets enclosed in printed paper cover. A very good, clean, unmarked copy. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1571 Valters, Mikelis Mana Sarakste Ar Karli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas Tragiskajos Gados
Stockholm Jaunas Latvijas Apgāds 1957 Paper very Good + 
134pp. Scarce. Light sunning to spine with a small faint spot to upper spine. Neat stamp "Latvian" on tp. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Cik no Valtera teikta vel sodien ir derigs: lai katrs diplomats, it seviski tie, kas darbojas otras Latvijas Republikas dienesta, izspriez pasi. Uzsvars uz demokratiju un Sabiedroto labvelibu liekas joprojam ir lietderigs, un atstat Ulmanisko sauribu nepieciesamiba. Telpa, elpa, etika un kustiba ir Valtera diplomatijas pamati un tie nenoveco. Vai Valtera ieteikumi butu palidzejusi Latvijai, mes nekad nezinasim, bet nevajag arī izlikties, ka tadi nebutu bijusi, un ka tie nebutu sasniegusi Ulmaņa galmu. Ar agresivi pro-demokratisku liniju musu liktenis Jalta vareja but savadaks. Cik Ulmana ieliktie diplomatiskie darbinieki pec kara bija lietderigi, no arpuses verojot gruti pateikt. Valtera standartu pielietojot, tas atkarajas no ta, cik tie darbojas demokrātiska procesa gara un piemerojas mitnu zemju etosam." (A. Ezergailis 1991) SML LM Mailed from Riga. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1572 Valters, Mikelis Atminas Un Sapni 1
Stockholm Daugava 1969 Very Good 
337pp. Notes. A very good, clean, tight copy "- sakopotas piezimes par bernibu un agro jaunibu Liepajas stradnieku vide un par vetrainajiem jaunekla gadiem gan Liepaja, gan Riga, gan Berline. Gramata aprakstitais posms nobeidzas ar autora begsanu uz Vaciju pec ilgas pratinasanas un tirdisanas Liepajas cietuma.--Izlasot so sejumu, rodas dzila cieniba pret Valtera personibu, vina mera izjutu, cilvecibu un versanos pret dazadu ideologiju. uzpustam politiskam priecas macibam, kuru skavas, diemzel, iekrita tik daudz latviesu." (A. Balodis) xx 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1573 Vanadzins, Ints Veiss Iss Dzives Stasts Ar 14 Illustracijam
Stockholm Zelta Abele 1955 Paper Cover Very Good + V. Ciesnieks 
39pp. A very good, clean, tight, uniformly yellowed copy. "Si gramata, tapat ka visa varonu serija, veltita nakosajiem Latvijas karaviriem, tiem kam manta pasaule ir tauta un briva valsts Latvija. ----- Pulkvedim Voldemaram Veisam piemita ipatns sarms. Tas vinu nekad neatstaja viskritiskaja bridi kauja, tas bija ar vinu visdailako damu sabiedriba. ----" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1574 Vanags, Karlis (Vanagu Karlis) Bolseviku Juga Karla Vanaga Piezimes Par Latviesu Tautas Tragediju
USA 1988 Reprint Edition Soft Cover Very Good + 
130pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Karla Vanaga piezimes par latviesu tautas tragediju ((1. dala: 1939- 1941.g) "Liesma" Oldenburga, Vacija 1951. " Latvijas varmacigas okupacijas norisu atgadinasanai, si gramata, kas iespiesta 1951.g. Vacija (hektografets pirmizdevums masinraksta 1948.g.) ASV parspiesta 1985.&1988g.g. NEUZDODIET CINU PAR LATVIJAS BRIVIBU" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1575 Vardins, Aleksandrs Rigas Gaisregis Eizens Finks Raksti Par Vinu Dokumenti Materiali
Riga Preses Nams 1994 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
189 pp. Some very light wear to covers else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Pirma gramata par Eizenu Finku, kurs vel savas dzives laika kluva par legendu. Krajuma ieklauti raksti par vinu no latviesu un krievu izdevumiem, sakot no 20. gadiem. Pirmo reizi pilniba tiek pub;iceti dokumenti no LPSR VDK arhiviem" ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1576 Varpa, Igors Latviesu Karavirs Zem Sakanbaltsarkana Karoga No Pirmam Pasaizardzibas Rotam Lidz Vienotai Latvijas Armijai
Nordik Pictorial Hardcover New 4to - over 9¾" - 12" tall 
688pp. Photographs. New. Igors Varpa savas trilogijas par latviesu karaviru liktengaitam tresaja sejuma Latviesu karavirs zem sarkanbaltsarkana karoga: no pirmajam pasaizsardzibas rotam lidz vienotai Latvijas armijai, balstoties uz faktiem un tos nepolitizejot, centies objektivi paradit latviesu karaviru lomu dazados cinu posmos. Gramata ievietoti 83 fotouznemumi, 16 kauju shemas un Latvijas militaro vienibu krusu nozimju un apbalvojumu krasaini atteli. Citeto dokumentu vidu atrodams Karla Ulmana 1940.10.VII parakstitais likums par aizsargu organizacijas likvidaciju." (V. Gaike) Large, heavy book, requires some extra postage 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1577 Varpa, Igors Cels Uz Latvijas Valsti 1914- 1922
Riga Jumava 2012 Pictorial Hardcover New 
422pp. Fine . Index of names. Chronology. Bibliography. " Gramata --- ir uzrakstita saskana ar zinatniski populara zanra prasibam un apskata Latvijas valsts dzimsanu un nostiprinasanos, sakot no latviesu strelnieku cinam lidz Latvijas 1.. Saeimai ---- posma --- kad Latvijas vesture tiek ierakstitas varonigakas kaujas par Latviju --- cinas Mazas Juglas krastos, Ziemassvetku un Kekavas kaujas, Naves salas aizstavesana, pret Bermontu verstas kaujas operacijas, lidz cels uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tas atzisanu de facto un de jure." (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1578 Vars, Fridrichs Davids Palcmariesu Dziesmu Krajums
Upsala Senatne 1961 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Eriks Sitcs 
79pp. Inconspicuous repair to lower front cover, else a very good, clean, unmarked copy. Scarce 200 copies. Izdevis ar ievadu un piezimem Haralds Biezais. Vars ..... Herdera iespaida ir sacis krat latviesu tautas dziesmas .... Gramata iznaca 1808. g. vasara. Musu izdevuma ir iespiests pirma izdevuma negrozits teksts, paturot visas valodas ipatnibas. Vara tautasdziesmu izdevums ir privats izdevums un, liekas tas iespiests loti maza skaita." (H. Biezais) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1579 Vasarins, Pavils Varaviksnes Speks Recenzijas Apceres Reportazas
Riga Nordik 2011 Hard Cover As New 
Pavils Vasarins ir sarupejis apjomigu rakstu un atminu krajumu, kura publicetie materiali (apceres, parskati, recenzijas un reportazas) atklaj nozimigu domu apmainu starp Latvijas literatiem un aizokeana dzejniekiem vairaku desmitu gadu garuma. Gramatas veidotaja devums trimdas un Latvijas literaturas procesu vertesana, veido butisku latviesu literaturas kritikas un kulturas vestures dalu. To uzsveris ari Erika Raistera pieminas fonds Nudzersija, kurs 2011. gada aprili (sava 41. darbibas gada) tiesi Pavilam Vasarinam pieskira ikgadejo sabiedribas balvu par izcilu devumu latviesu zurnalistika un literatura. Klaja laista gramata ir vertigs ieguvums visiem, jo ipasi filologijas specialitasu studentiem, literaturpetniekiem un kulturas darbiniekiem. Gramata publiceti Dr. philol. Viestura Vecgravja ievadvardi, recenzijas, apceres, reportazas, pieminas raksti, sastaditaja autobiografiskas piezimes, ka ari bibliografija un personvardu raditajs."(Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1580 Vatsaiana (Vatsyayana) Kama Sutra
Riga Vestnesis Pardaugava 1990 Facsimili Reprint Original Card Very Good Very Good Sigismunds Vidbergs 
75pp. Dj enclosed in clear mylar protector, shows some minimal wear and light scuff marks to rear panel. eEse a very good, clean, tight, bright copy. Gramata par indiesu milas makslu - izvilkumi. Tekstu tulkojis Richards Berzins. Faksimili izdevums , originalais izdevejs Ars, 1931 g. "Latviesu makslinieku vidu 20. gados Vidbergs ir izcilakais erotikis ar Eiropas klasi. Erotika nav meklejama tikai Vidberga darbu satura, bet ari makslinieka apzinata merktieciba nostadit skatitaju liecinieka voyeur loma, parsteidzot milniekus kompromitejosa situacija" (G. Augusts) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1581 Veinbergs, Alberts Pari Udeniem Stastsa Par Latviesa Jauniesa Gruto Celu Uz Zviedriju
Riga Vieda 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 
237pp. " Cilveks var iztikt bez mantas, bez slavas, pat bez draugiem un milestibas, bet bez dzivibas - ne Hitlers gribeja Talim to atnemt, izlietojot vinu ka lielgabalu galu. Stalins snaikstijas kariem nagiem to aizsutitu uz Sibiriju vergu darbos vai iemestu masu kapos. Bet Talis izglaba savu dzivibu." (Vieda) Autobiografisks, raita stastijuma uzrakstits romans par parbegsanu uz Zviedriju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1582 Veisberga, Benita Orindas Piezimes
Ann Arbor Celinieks 1977 Original Card Very Good + Eris Antons 
114pp. "dienasgramata, nesasaistitas spekpilnas intuicijas liriska virkne, bez stila problemam: saprotamak latviski izsakamies nav dzirdets, ari par nepasakamo. Centrala tema izveidojas dabas skaistuma metafiziskas implikacijas... Saskanigi iezimejas ari izoletakas ainavas: berna pasaule, putni, kaki, engeli, kurioza sadzive - gara trukuma un kibernetikas parmeribu postita, individa vienreiziba, rakstnieku portreti, valodas brinums, sociala kopiba." (V. Reimanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1583 Veisberga, Benita Brinumaini
[Author's publication] 1985 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ers 
125pp. Very good, clean, tight copy. Without dj. Stylized line, almost abstract illustrations by Ers. Interior typeface has the typewritten appearance of a samizdat edition. "Skiet, pirmo reizi Veisbergas darbos ieskanas tik atklati rugtums un pat zinama velesanas sacelties pret tadu pasauli, kada ta ir radita. ....Ta ari bernibas gaisma, kura mirgo Jelgavas harmonijas, skaistums, miera pilna, kada varetu but paradize, kas pazud kara elles liesmas." (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1584 Veisberga. Benita Es, Tavs Maigais Jers
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Silvija Steinere (cover) 
175pp. Very good, clean tight copy. Dj. shows some slight wear. Es, Tavs Maigais Jers ir jaunas sievietes stasts par tas milestibu, laimi un ciesanam. Romana varones pirma milestiba izradas maldi, to spej nomakt ikdienas sikas kildas un neiecietiba. Bet - "maldi ir meklesana". 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1585 Veisbergs, Arturs Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums
Vasteras Ziemelblazma 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 
263pp. Photographs A very good, clean, tight copy. Dzilaku vesturisku perspektivu sim rakstu krajumam pieskir, Jura Leca "Hercoga Petera g,mnazijas prieksvesture" - sakot ar 13. gadu simteni. Plasaks veriens ir ari agraka- skolas direktora Artura Veisberga telojumam, aprakstot ne vien skolas dzivi, bet ari sava laika politisko gaisotni un notikumus padomju un vacu okupacijas laika. Literaram problemam dzejiska raksta pieskaras Edgars Suna, izejot no literatu-as stundam g,imnazija. Telainiba bagati ari Noras Klives un Ma-rtina Ziverta atminu skicejumi." (B. Abers) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1586 Velais Celinieks ( Vavers, R. ) Krusta Gaisma Muzibas Cela Dzejas
San Paulo Apgads Riga 1972 
204pp. Some small closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Previous ownership on tp. "Gramata iespiesta Rigas spiestuve Sanpaula, Brazilija." Autora religiska dzeja dod nojautu no ta laika Brazilijas latviesu Baptistu kopienas garigas dzives. xxx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1587 Veldre, Vilis Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem
Minneapolis Tilta Apgads 1963 Second Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
237pp. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1588 Veldre, Vilis Deli Un Meitas Romantiski Psihologisks Romans
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + 
245pp. Almost as new. "Veldre ir atainojis musu pirmas brivvalsts jauniesu caklumu, idealismu, merktiecibu, ari, uzputibu, bramanibu. Paradoks, ka Veldre budams positivists un optimists, ir radijis dazadus raksturus... par romana prototipiem izmantodams vienas (savas) skolas skolenus un skolotajus..." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1589 Ventaskrasts, Zanis Izsuvumu, adijumu un audumu Raksti I, II, III
Riga Zvaigzne Second Edition Paper Cover New Large Folio 
Volumes 1, II,III. NEW. Reissue of 1959 edition. Each volume 36pp. Colour pattens and designs Large volumes, each 41x30cm. Pirmaja gramata parsvara sakopoti smalkaki ornamenti, kas izdevigi jaunu kompoziciju veidosana. Otraja gramata galvenokart atrodami raksti lielaka izmera rokdarbiem. Tresaja - dazadu lielumu sedzinu, paklaju musturi un, tapat ka ieprieksejas dalas, sikaka rakstura kompozicijas un rakstu elementi. Rakstu zimejumi izpilditi rutinas, tas dod plasaku iespeju tos izlietot ausanas, izsusanas, adisanas un tamboresanas tehnikas. Lielu dala rakstu zimejumu darinati ta, ka tos var radosi palielinat vai samazinat, dazus zimejuma elementus atmetot vai atkartojot vairakas reizes ( Zvaigzne) All three sold together as one. With packaging, weight approx 1.6 kg. 
Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1590 Vera Kacena Kajamgajejs Kara Latviesu Kara Stasti
Riga Mansards 2012 Paper Cover New 
623pp. NEW. Bibliography. "Veras Kacenas romans Kajamgajejs kara ir dokumentals atminu vestijums, kuru papildina zinatnieku publikacijas par autores dzivi un Sarkanas armijas latviešu nacionalo formejumu latvisko seju. Gramata ir piecas dalas veidota 201. divizijas un tas karaviru vesture totalitaras valsts karaspeka totala kara apstaklos. V. Kacena caur saviem varoniem raksturo laiku no evakuacijas uz Krieviju 1941. gada julija lidz kaujai par Rigu 1944. gada oktobri. V. Kacena pati izvelejusies, ko un ka stastit, tapec aprakstito notikumu un problemu loks ir plašs un, jaatzist, pietiekami objektivs ---- Lidzas notikumiem latviesu divizija V. Kacena risina jautajumus par cilveciskumu un ta zaudesanu kara laika. Tapec gramatu gribas ieteikt cilvekiem, kas karu neizprot, jo tas ir lielisks pirmais solis, ka to iepazit. Kara nav vietas cilvecibai, un dzive norit pec citiem likumiem." (I. Jermacane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1591 Verina, Sofija; Pamse, Karlis Janis Zabers Atminu Krajums
Riga Liesma 1980 Pictorial Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
310pp. Photographs. Velta Toma's ownership signiature. Very good, clean, tight copy. "Krajuma apkopotas pazistamu makslinieku, kulturas darbinieku, draugu un tuvinieku atminas par paragri miruso latviesu padomju dziedoni Jani Zaberu (1935-1973), ka ari ievietota apcere par vina dzivi un makslu." (Liesma) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1592 Veselis Janis Terauda Dveseles Teiksmu Romani
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1961 Hard Cover Very Good Good + 
525pp. 1200 copies. Dj. shows wear, but in protective mylar wrapper, else a very good clean, sound copy. " Rakstnieks rada, ka cilveks arvien vairak apzinas sava "es" vienreizibu, ka tas atbrivojas no religiskam dogmam un briziem sava radisanas prieka jutas it ka dieviem lidzigs. Sai gramata mes sastopamies ar musdienu zinatnes izgudrojumiem, technikas sasniegumiem, ar telpas kugi...Ja kads velas iepazities ar Veseli ka rakstnieku un cilveku, tad vismaz sis darbs noteikti butu jaizlasa." ( K. Dale) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1593 Veselis Janis Laimas Mirdzuma
Toronto Druvas Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good A. Bruveris (cover) 
125pp. Some very slight scuffing on dj rear panel, otherwise a very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar dj. protector. " Vesela dzeja vispar paveras milzigas laika un telpas dimensijas (...). Muzibas un bezgalibas aspektos ietverti augstakas atzinas meklejumi, esibas galejas problemas." (J. Kadilis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1594 Veselis Janis Dienas Krusts Romans
Stockholm Daugavas 1950 Hard Cover Very Good Good 
183pp. Dj. spine yellowed, some small chips and very light stains, but enclosed in an attractive clear Brodart protector; else a very good, clean, tight copy. " iespaidojoties Dzoisa "Ulisa", par kuru divdesmito gadu otraja puse rakstnieks publice apceri un fragmenta tulkojumu, Veselis rada latviesu literatura jaunu skatijumu uz pilsetu, kas ka dzivs organisms ar tas haotisko kustibu vienmulajos ielu labirintos un atsvesinatibu namu sienas spej paklaut un iznicinat cilveku individualitati." ( Valters un Rapa) " "Sai romana ir seviski uzsverta cilveka liktenu sakariba ar kosmiskam norisem." ( K. Dale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1595 Veselis Janis Maras Sauciens Jana Vesela Atstatie Raksti
Lincoln Sauleskalns 1983 Hard Cover Almost As New Almost As New Arnolds Sildegs 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy in almost as new condition. Anslava Eglisa sakartojums un ievads Lilijas Puzes materialu savakums Valijas Runges korrekturas lasijums.. " Veselis vienmer mekle saskarsmi ar "visumu" vins skata telotos notikumos lauzu gaitas un liktenus ka neatnemamu dalu no tautas, cilveces, visas radibas.--- Atstatajos rakstos apvienoti Vesela dzejoli ub prozas darbi, kas sacereti trimda --- un palikusi izkaisiti periodika." ( Ans. Eglitis)x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1596 Veselis Janis Liesmas Uz Udens Noveles Un Fantazijas Raskstnieka Vispirmie Un Vispedejie Darbi I
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
64pp. Some transfer from coloured endpapers to first and last pages, else avery good, clean, tight copy. Satura: Aklais ezers; Liesma uz udens; Garu piestatne; Dveseles vecums; Versa stasts. " "Veselis pieder pie retajiem rakstniekiem, kura stilu var pazit jau no pirmas rindas, no pirma teikuma." (Ans. Eglitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1597 Veselis Janis Saules Kapseta
Toronto Druva 1954 Hard Cover Very Good Very Good Alfreds Bruvers 
175pp. Dj enclosed in mylar protector. A very good, clean copy. Sava pirmaja romana Veselis nostada cilveku dabas neparvarama speka prieksa. i 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1598 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugavas 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.Very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protectorteiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1599 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugava 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.A very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protector. "teiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis)xx 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1600 Veselis, Janis Latvju Teiksmas
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Niklavs Strunke 
208pp. Bibliographic notes. 15 illustrations by N. Strunke. An attractive, clean, bright tight copy with some minimal wear to dj. 22 teiksmas "...ar "Latvju teiksmam" Veselis dara latvisko dzives zinu tuvu musdienu cilvekam. Tur ir saulainibas un labestibas gaisotne. Lauzu vidu staiga dieva deli un saules meitas, atdzivojas latviesu sena mitologija. Paradas latviesu dievibas: Laima, Karta, Dekla, Mara. Lasitajs jutas parcelts kada teiksmaina, burvestibas pilna pasaule, kas to atbrivo no ikdienas un dzives smaguma." ( K. Dale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14 15   16  17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie