Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1501 Vacietis, Ojars Melnas Ogas
Riga Liesma 1971 Hard Cover Very Good 
Plustu ielas, salcu kokos, augu tornos, duros zvaigznes, kritu leja, glauzu vaigu vesai pavasara zemei, nezinu - uz kada stura, bet uz tava stura, Riga, jo nemaz nav citu sturu, es pats paliktu bez sturiem un bez jumtiem, un bez paksiem, un bez zemes, un bez gaisa, un bez saknem, un bez augliem, un bez dveseles un miesas, ja es tevi neredzetu, ja es tevi nemiletu, ja es tevi pazaudetu, sveta vieta Daugavmala, mana sirdi, mana muza, manas esamibas pasa zila sakuma un pelecigi sirma gala. (Ojars Vacietis, Melnas ogas, 1971) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1502 Vacietis, Ojars Selected Poems
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 32mo - over 4" - 5" tall 
125pp. Translated from the Latvian by Ruth Speirs. "The poems accquaint the reader with some of Vacietis favourite themes - respect for and love of nature; condemnation of complacency, hipocrisy and artificiality... Spiers achieves a good compromise....remaining true to the original while creating an esthetically pleasing poem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1503 Vacietis, Ojars Piano Concerto ( Klavierkoncerts)
Moscow Raduga Publishers 1983 Hard Cover Very Good + Good 
272pp. Dj worn at extremities with some light surface wear, else a very good, clean, bright, tight copy. "Ojars Vacietis has long been recognized as major talent and innovator in Soviet Latvian poetry. The selections here include Vacietis' "Piano Concerto", an elaborate extension of Baudelaire's theory of "correspondences" in nature into the realms of art and intellect" The poems have been translated from the original Latvian into Russian and then into English by a variety of translators. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1504 Vailders, Torntons - Thornton Wilder Sveta Ludviga Tilts The Bridge of San Louis Rey
Bruxelles P. Mantnieka Apgads 1951 First Latvian Edition Paper Cover Very Good 
94pp. Spine sunned, light wear to cover, else a very good, clean, sound copy. First Latvian edition translated with the author's permission. Ar autora atlauju no anglu valodas tulkojis Andrejs Johansons. "Milzis Atlass ar zemes lodi plecos ir P.Mantnieka firmas zime, kas grezno katru tas izdevumu - "Ar Torntona Vaildera romanu Sveta Ludviga tilts , kas anglu valoda piedzivojis 26 izdevumus, sakta ari tulkojumu serija, kuras nakosais darbs bus Kronina Debess valstibas atslegas." (A. Marzems) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1505 Valdess, Richards Juras Vilki
Daugava 1951 Hard Cover Very Good + Very Good N. Hartmanis [cover] 
271pp. Very good clean, tight copy, with some light rubbing to dj. extremities. Richards Valdess, pseudonym for Richards Berzins. "Rakstnieks ar jurnieka dveseli" ..."gramata "Juras Vilki" par Rengu ciemu ... Ainaziem" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1506 Valdis ( Zalitis, Voldemars ) Staburaga Berni
Oldenburg Liesma 1953 Hard Cover Very Good + Girts Arvaldis 
320pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. "pamata ir rakstnieka bernibas atminas. Gramata attelotie notikumi risinas Vigantes muiza, kas atrodas gleznaina vieta pie Daugavas netau no Staburaga. Stasta rakstnieks demonstre lielisku bernu psihologijas izpratni. Stasts valdzina ar zenu gadu draudzibas sirsnigo un dzivo telojumu, ka ari patiesajam un romantiskajam dzimtenes dabas ainam. Lasot gramatu, liekas, ka pats lasitajs kopa ar Marcu un Janci dodas makskeret, iet garos un piedzivojumiem bagatos pargajienos gar Daugavu, sez nakti pie ugunskura un klausas teikas par sirmo Staburagu. "Letonika.lv" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1507 Valdmanis, Gundars Starp Dzirnakmeniem
Riga 2000 Paper Cover Very Good 
303pp. Cover shows some mild wear, else a very good copy. "Gra-mata ir unikals latvieu politiskas autobiografijas darbs. Autors, tiesi, atklati, vispusigi, bez aizvainojuma apraksta notikumus, kuros nemis dalibu un kam bijis liecinieks. Gramata paver ne tikai Latvijas, bet ari globalas politikas aizkulises. Autora atklatums, zinasanas un plasais skatijums so autobiografisko darbu parvers par sava veida macibu lidzekli sabiedriskiem darbiniekiem." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1508 Valters, Dr. M(ikelis) 15. Maija Apversums Un Arkartejas Pilnvaras Ar Pilnvaru Tekstu
Stockholm Jaunas Latvijas Apgads 1951 Paper Cover Very Good + 
48pp. A very good, clean, unmarked, uncut copy "Arkartejas pilnvaras kluva par nelegala pretdemokratiska sesu gadu rezimu karogu.--- Pazistami iebildumi: netraucesim tautas vienotibu, domasim tikai, ka atbrivot Latviju. Demagogija! Atbrivot Latviju lai to ievestu pretsatversmiga verdziba? Autoritarisma valgos, ne demokratiska, tiesiska valsti." (Autors) "Dr. Mikelis Valters ir viena no ieverojamakam un ipatnejakam personibam Latvijas jaunako laiku vesture" (Edgars Andersons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1509 Valters, Dr. M. Latvija Storptautyskus Nutykumus Lettland Im Volkergeschehen Mit Einleitender Inhaltsangabe In Deutscher Sprache
Munich Latgalu Izdevniceiba 1961 Paper Very good + 8vo. 
51pp. Uncut folded sheets enclosed in printed paper cover. A very good, clean, unmarked copy. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1510 Valters, Mikelis Mana Sarakste Ar Karli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas Tragiskajos Gados
Stockholm Jaunas Latvijas Apgāds 1957 Paper very Good + 
134pp. Scarce. Light sunning to spine with a small faint spot to upper spine. Neat stamp "Latvian" on tp. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Cik no Valtera teikta vel sodien ir derigs: lai katrs diplomats, it seviski tie, kas darbojas otras Latvijas Republikas dienesta, izspriez pasi. Uzsvars uz demokratiju un Sabiedroto labvelibu liekas joprojam ir lietderigs, un atstat Ulmanisko sauribu nepieciesamiba. Telpa, elpa, etika un kustiba ir Valtera diplomatijas pamati un tie nenoveco. Vai Valtera ieteikumi butu palidzejusi Latvijai, mes nekad nezinasim, bet nevajag arī izlikties, ka tadi nebutu bijusi, un ka tie nebutu sasniegusi Ulmaņa galmu. Ar agresivi pro-demokratisku liniju musu liktenis Jalta vareja but savadaks. Cik Ulmana ieliktie diplomatiskie darbinieki pec kara bija lietderigi, no arpuses verojot gruti pateikt. Valtera standartu pielietojot, tas atkarajas no ta, cik tie darbojas demokrātiska procesa gara un piemerojas mitnu zemju etosam." (A. Ezergailis 1991) SML LM Mailed from Riga. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1511 Valters, Mikelis Atminas Un Sapni 1
Stockholm Daugava 1969 Very Good 
337pp. Notes. A very good, clean, tight copy "- sakopotas piezimes par bernibu un agro jaunibu Liepajas stradnieku vide un par vetrainajiem jaunekla gadiem gan Liepaja, gan Riga, gan Berline. Gramata aprakstitais posms nobeidzas ar autora begsanu uz Vaciju pec ilgas pratinasanas un tirdisanas Liepajas cietuma.--Izlasot so sejumu, rodas dzila cieniba pret Valtera personibu, vina mera izjutu, cilvecibu un versanos pret dazadu ideologiju. uzpustam politiskam priecas macibam, kuru skavas, diemzel, iekrita tik daudz latviesu." (A. Balodis) xx 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1512 Vanadzins, Ints Veiss Iss Dzives Stasts Ar 14 Illustracijam
Stockholm Zelta Abele 1955 Paper Cover Very Good + V. Ciesnieks 
39pp. A very good, clean, tight, uniformly yellowed copy. "Si gramata, tapat ka visa varonu serija, veltita nakosajiem Latvijas karaviriem, tiem kam manta pasaule ir tauta un briva valsts Latvija. ----- Pulkvedim Voldemaram Veisam piemita ipatns sarms. Tas vinu nekad neatstaja viskritiskaja bridi kauja, tas bija ar vinu visdailako damu sabiedriba. ----" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1513 Vanags, Karlis (Vanagu Karlis) Bolseviku Juga Karla Vanaga Piezimes Par Latviesu Tautas Tragediju
USA 1988 Reprint Edition Soft Cover Very Good + 
130pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Karla Vanaga piezimes par latviesu tautas tragediju ((1. dala: 1939- 1941.g) "Liesma" Oldenburga, Vacija 1951. " Latvijas varmacigas okupacijas norisu atgadinasanai, si gramata, kas iespiesta 1951.g. Vacija (hektografets pirmizdevums masinraksta 1948.g.) ASV parspiesta 1985.&1988g.g. NEUZDODIET CINU PAR LATVIJAS BRIVIBU" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1514 Vardins, Aleksandrs Rigas Gaisregis Eizens Finks Raksti Par Vinu Dokumenti Materiali
Riga Preses Nams 1994 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
189 pp. Some very light wear to covers else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Pirma gramata par Eizenu Finku, kurs vel savas dzives laika kluva par legendu. Krajuma ieklauti raksti par vinu no latviesu un krievu izdevumiem, sakot no 20. gadiem. Pirmo reizi pilniba tiek pub;iceti dokumenti no LPSR VDK arhiviem" ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1515 Vardys, V Stanley; Misiiunas, Romuald J The Baltic States in Peace and War 1917 - 1945
University Park Pensylvania State University Press Very Good + Very Good 
240pp. Extensive notes, index. A bright, tight unmarked copy. Dj. shows some light wear with a tiny chip to front cover, enclosed in clear mylar protector. " I feel that one of the principal contributions of Baltic States to scholarship is in its introduction of a number of essays in specialized areas where the literature in English is either nonexistent or grossly inadequate. I would put in this category Olavi Arens' "The Estonian Maapaev During 1917," Aba Strazhas' "The Land Oberost and its place in Germany's Ostpolitik," Michael Garleff's "Ethnic Minorities in the Estonian and Latvian Parliaments: The Politics of Coalition," Julius Slavenas' "General Hans von Seeckt and the Baltic Question," and David Kirby's "Morality or Expediency? The Baltic Question in British-Soviet Relations, 1941-1942." These essays are valuable to scholars who specialize in contemporary Baltic history and politics and to anyone who is interested in the Baltic experience as a case in Twentieth century European nation building and struggle for the preservation of national independence. Other essays deal with broader subjects and, therefore, are of greater interest to the general reader. They include Vardys's "The Rise of the Authoritarian Rule in the Baltic States," Alexander Dallin's "The Baltic States Between Nazi Germany and Soviet Russia," and Boris Meissner's "The Baltic Question in World Politics." I found Vardys' essay on Baltic authoritarianism especially noteworthy. (Julius Smulkstys - Lituanus) xxx 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1516 Varpa, Igors Latviesu Karavirs Zem Sakanbaltsarkana Karoga No Pirmam Pasaizardzibas Rotam Lidz Vienotai Latvijas Armijai
Nordik Pictorial Hardcover New 4to - over 9¾" - 12" tall 
688pp. Photographs. New. Igors Varpa savas trilogijas par latviesu karaviru liktengaitam tresaja sejuma Latviesu karavirs zem sarkanbaltsarkana karoga: no pirmajam pasaizsardzibas rotam lidz vienotai Latvijas armijai, balstoties uz faktiem un tos nepolitizejot, centies objektivi paradit latviesu karaviru lomu dazados cinu posmos. Gramata ievietoti 83 fotouznemumi, 16 kauju shemas un Latvijas militaro vienibu krusu nozimju un apbalvojumu krasaini atteli. Citeto dokumentu vidu atrodams Karla Ulmana 1940.10.VII parakstitais likums par aizsargu organizacijas likvidaciju." (V. Gaike) Large, heavy book, requires some extra postage 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1517 Varpa, Igors Cels Uz Latvijas Valsti 1914- 1922
Riga Jumava 2012 Pictorial Hardcover New 
422pp. Fine . Index of names. Chronology. Bibliography. " Gramata --- ir uzrakstita saskana ar zinatniski populara zanra prasibam un apskata Latvijas valsts dzimsanu un nostiprinasanos, sakot no latviesu strelnieku cinam lidz Latvijas 1.. Saeimai ---- posma --- kad Latvijas vesture tiek ierakstitas varonigakas kaujas par Latviju --- cinas Mazas Juglas krastos, Ziemassvetku un Kekavas kaujas, Naves salas aizstavesana, pret Bermontu verstas kaujas operacijas, lidz cels uz Latvijas valsti un sapnis par Latviju vainagojas ar tas atzisanu de facto un de jure." (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1518 Vars, Fridrichs Davids Palcmariesu Dziesmu Krajums
Upsala Senatne 1961 Paper Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Eriks Sitcs 
79pp. Inconspicuous repair to lower front cover, else a very good, clean, unmarked copy. Scarce 200 copies. Izdevis ar ievadu un piezimem Haralds Biezais. Vars ..... Herdera iespaida ir sacis krat latviesu tautas dziesmas .... Gramata iznaca 1808. g. vasara. Musu izdevuma ir iespiests pirma izdevuma negrozits teksts, paturot visas valodas ipatnibas. Vara tautasdziesmu izdevums ir privats izdevums un, liekas tas iespiests loti maza skaita." (H. Biezais) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1519 Vasarins, Pavils Varaviksnes Speks Recenzijas Apceres Reportazas
Riga Nordik 2011 Hard Cover As New 
Pavils Vasarins ir sarupejis apjomigu rakstu un atminu krajumu, kura publicetie materiali (apceres, parskati, recenzijas un reportazas) atklaj nozimigu domu apmainu starp Latvijas literatiem un aizokeana dzejniekiem vairaku desmitu gadu garuma. Gramatas veidotaja devums trimdas un Latvijas literaturas procesu vertesana, veido butisku latviesu literaturas kritikas un kulturas vestures dalu. To uzsveris ari Erika Raistera pieminas fonds Nudzersija, kurs 2011. gada aprili (sava 41. darbibas gada) tiesi Pavilam Vasarinam pieskira ikgadejo sabiedribas balvu par izcilu devumu latviesu zurnalistika un literatura. Klaja laista gramata ir vertigs ieguvums visiem, jo ipasi filologijas specialitasu studentiem, literaturpetniekiem un kulturas darbiniekiem. Gramata publiceti Dr. philol. Viestura Vecgravja ievadvardi, recenzijas, apceres, reportazas, pieminas raksti, sastaditaja autobiografiskas piezimes, ka ari bibliografija un personvardu raditajs."(Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1520 Vatsaiana (Vatsyayana) Kama Sutra
Riga Vestnesis Pardaugava 1990 Facsimili Reprint Original Card Very Good Very Good Sigismunds Vidbergs 
75pp. Dj enclosed in clear mylar protector, shows some minimal wear and light scuff marks to rear panel. eEse a very good, clean, tight, bright copy. Gramata par indiesu milas makslu - izvilkumi. Tekstu tulkojis Richards Berzins. Faksimili izdevums , originalais izdevejs Ars, 1931 g. "Latviesu makslinieku vidu 20. gados Vidbergs ir izcilakais erotikis ar Eiropas klasi. Erotika nav meklejama tikai Vidberga darbu satura, bet ari makslinieka apzinata merktieciba nostadit skatitaju liecinieka voyeur loma, parsteidzot milniekus kompromitejosa situacija" (G. Augusts) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1521 Veinbergs, Alberts Pari Udeniem Stastsa Par Latviesa Jauniesa Gruto Celu Uz Zviedriju
Riga Vieda 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 
237pp. " Cilveks var iztikt bez mantas, bez slavas, pat bez draugiem un milestibas, bet bez dzivibas - ne Hitlers gribeja Talim to atnemt, izlietojot vinu ka lielgabalu galu. Stalins snaikstijas kariem nagiem to aizsutitu uz Sibiriju vergu darbos vai iemestu masu kapos. Bet Talis izglaba savu dzivibu." (Vieda) Autobiografisks, raita stastijuma uzrakstits romans par parbegsanu uz Zviedriju. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1522 Veisberga, Benita Orindas Piezimes
Ann Arbor Celinieks 1977 Original Card Very Good + Eris Antons 
114pp. "dienasgramata, nesasaistitas spekpilnas intuicijas liriska virkne, bez stila problemam: saprotamak latviski izsakamies nav dzirdets, ari par nepasakamo. Centrala tema izveidojas dabas skaistuma metafiziskas implikacijas... Saskanigi iezimejas ari izoletakas ainavas: berna pasaule, putni, kaki, engeli, kurioza sadzive - gara trukuma un kibernetikas parmeribu postita, individa vienreiziba, rakstnieku portreti, valodas brinums, sociala kopiba." (V. Reimanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1523 Veisberga, Benita Brinumaini
[Author's publication] 1985 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ers 
125pp. Very good, clean, tight copy. Without dj. Stylized line, almost abstract illustrations by Ers. Interior typeface has the typewritten appearance of a samizdat edition. "Skiet, pirmo reizi Veisbergas darbos ieskanas tik atklati rugtums un pat zinama velesanas sacelties pret tadu pasauli, kada ta ir radita. ....Ta ari bernibas gaisma, kura mirgo Jelgavas harmonijas, skaistums, miera pilna, kada varetu but paradize, kas pazud kara elles liesmas." (J. Silenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1524 Veisberga. Benita Es, Tavs Maigais Jers
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Silvija Steinere (cover) 
175pp. Very good, clean tight copy. Dj. shows some slight wear. Es, Tavs Maigais Jers ir jaunas sievietes stasts par tas milestibu, laimi un ciesanam. Romana varones pirma milestiba izradas maldi, to spej nomakt ikdienas sikas kildas un neiecietiba. Bet - "maldi ir meklesana". 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1525 Veisbergs, Arturs Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums
Vasteras Ziemelblazma 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 
263pp. Photographs A very good, clean, tight copy. Dzilaku vesturisku perspektivu sim rakstu krajumam pieskir, Jura Leca "Hercoga Petera g,mnazijas prieksvesture" - sakot ar 13. gadu simteni. Plasaks veriens ir ari agraka- skolas direktora Artura Veisberga telojumam, aprakstot ne vien skolas dzivi, bet ari sava laika politisko gaisotni un notikumus padomju un vacu okupacijas laika. Literaram problemam dzejiska raksta pieskaras Edgars Suna, izejot no literatu-as stundam g,imnazija. Telainiba bagati ari Noras Klives un Ma-rtina Ziverta atminu skicejumi." (B. Abers) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1526 Velais Celinieks ( Vavers, R. ) Krusta Gaisma Muzibas Cela Dzejas
San Paulo Apgads Riga 1972 
204pp. Some small closed tears to dj, else a very good, clean, tight copy. Previous ownership on tp. "Gramata iespiesta Rigas spiestuve Sanpaula, Brazilija." Autora religiska dzeja dod nojautu no ta laika Brazilijas latviesu Baptistu kopienas garigas dzives. xxx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1527 Veldre, Vilis Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem
Minneapolis Tilta Apgads 1963 Second Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
237pp. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1528 Veldre, Vilis Deli Un Meitas Romantiski Psihologisks Romans
Riga Daugava 2002 Pictorial Hardcover Very Good + 
245pp. Almost as new. "Veldre ir atainojis musu pirmas brivvalsts jauniesu caklumu, idealismu, merktiecibu, ari, uzputibu, bramanibu. Paradoks, ka Veldre budams positivists un optimists, ir radijis dazadus raksturus... par romana prototipiem izmantodams vienas (savas) skolas skolenus un skolotajus..." (V. Vecgravis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1529 Vera Kacena Kajamgajejs Kara Latviesu Kara Stasti
Riga Mansards 2012 Paper Cover New 
623pp. NEW. Bibliography. "Veras Kacenas romans Kajamgajejs kara ir dokumentals atminu vestijums, kuru papildina zinatnieku publikacijas par autores dzivi un Sarkanas armijas latviešu nacionalo formejumu latvisko seju. Gramata ir piecas dalas veidota 201. divizijas un tas karaviru vesture totalitaras valsts karaspeka totala kara apstaklos. V. Kacena caur saviem varoniem raksturo laiku no evakuacijas uz Krieviju 1941. gada julija lidz kaujai par Rigu 1944. gada oktobri. V. Kacena pati izvelejusies, ko un ka stastit, tapec aprakstito notikumu un problemu loks ir plašs un, jaatzist, pietiekami objektivs ---- Lidzas notikumiem latviesu divizija V. Kacena risina jautajumus par cilveciskumu un ta zaudesanu kara laika. Tapec gramatu gribas ieteikt cilvekiem, kas karu neizprot, jo tas ir lielisks pirmais solis, ka to iepazit. Kara nav vietas cilvecibai, un dzive norit pec citiem likumiem." (I. Jermacane) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1530 Verina, Sofija; Pamse, Karlis Janis Zabers Atminu Krajums
Riga Liesma 1980 Pictorial Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
310pp. Photographs. Velta Toma's ownership signiature. Very good, clean, tight copy. "Krajuma apkopotas pazistamu makslinieku, kulturas darbinieku, draugu un tuvinieku atminas par paragri miruso latviesu padomju dziedoni Jani Zaberu (1935-1973), ka ari ievietota apcere par vina dzivi un makslu." (Liesma) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1531 Veselis Janis Terauda Dveseles Teiksmu Romani
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1961 Hard Cover Very Good Good + 
525pp. 1200 copies. Dj. shows wear, but in protective mylar wrapper, else a very good clean, sound copy. " Rakstnieks rada, ka cilveks arvien vairak apzinas sava "es" vienreizibu, ka tas atbrivojas no religiskam dogmam un briziem sava radisanas prieka jutas it ka dieviem lidzigs. Sai gramata mes sastopamies ar musdienu zinatnes izgudrojumiem, technikas sasniegumiem, ar telpas kugi...Ja kads velas iepazities ar Veseli ka rakstnieku un cilveku, tad vismaz sis darbs noteikti butu jaizlasa." ( K. Dale) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1532 Veselis Janis Laimas Mirdzuma
Toronto Druvas Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good A. Bruveris (cover) 
125pp. Some very slight scuffing on dj rear panel, otherwise a very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar dj. protector. " Vesela dzeja vispar paveras milzigas laika un telpas dimensijas (...). Muzibas un bezgalibas aspektos ietverti augstakas atzinas meklejumi, esibas galejas problemas." (J. Kadilis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1533 Veselis Janis Dienas Krusts Romans
Stockholm Daugavas 1950 Hard Cover Very Good Good 
183pp. Dj. spine yellowed, some small chips and very light stains, but enclosed in an attractive clear Brodart protector; else a very good, clean, tight copy. " iespaidojoties Dzoisa "Ulisa", par kuru divdesmito gadu otraja puse rakstnieks publice apceri un fragmenta tulkojumu, Veselis rada latviesu literatura jaunu skatijumu uz pilsetu, kas ka dzivs organisms ar tas haotisko kustibu vienmulajos ielu labirintos un atsvesinatibu namu sienas spej paklaut un iznicinat cilveku individualitati." ( Valters un Rapa) " "Sai romana ir seviski uzsverta cilveka liktenu sakariba ar kosmiskam norisem." ( K. Dale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1534 Veselis Janis Maras Sauciens Jana Vesela Atstatie Raksti
Lincoln Sauleskalns 1983 Hard Cover Almost As New Almost As New Arnolds Sildegs 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy in almost as new condition. Anslava Eglisa sakartojums un ievads Lilijas Puzes materialu savakums Valijas Runges korrekturas lasijums.. " Veselis vienmer mekle saskarsmi ar "visumu" vins skata telotos notikumos lauzu gaitas un liktenus ka neatnemamu dalu no tautas, cilveces, visas radibas.--- Atstatajos rakstos apvienoti Vesela dzejoli ub prozas darbi, kas sacereti trimda --- un palikusi izkaisiti periodika." ( Ans. Eglitis)x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1535 Veselis Janis Liesmas Uz Udens Noveles Un Fantazijas Raskstnieka Vispirmie Un Vispedejie Darbi I
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
64pp. Some transfer from coloured endpapers to first and last pages, else avery good, clean, tight copy. Satura: Aklais ezers; Liesma uz udens; Garu piestatne; Dveseles vecums; Versa stasts. " "Veselis pieder pie retajiem rakstniekiem, kura stilu var pazit jau no pirmas rindas, no pirma teikuma." (Ans. Eglitis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1536 Veselis Janis Saules Kapseta
Toronto Druva 1954 Hard Cover Very Good Very Good Alfreds Bruvers 
175pp. Dj enclosed in mylar protector. A very good, clean copy. Sava pirmaja romana Veselis nostada cilveku dabas neparvarama speka prieksa. i 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1537 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugavas 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.Very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protectorteiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1538 Veselis, Janis Viesturs Varapoga Teiksmu Romans
Stockholm Daugava 1952 Hard Cover Very Good + Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Normunds Hartmanis 
139pp. 8 full page monochrome illustrations.A very good, clean, tight copy. ... Dust jacket very good, enclosed in mylar protector. "teiksmaini attelots latviesu karavira [legionaru] liktenis otra pasaules kara. "...rakstnieka ideja runa par dzivibas neizniksanu, un pats romana varonis Varapoga beigas izradas esam latviesu tautas gars, kas nevar mirt... Pavisam savads darbs... ar loti specigu ideologisku un maksliniecisku efektu." (J. Rudzitis)xx 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1539 Veselis, Janis Latvju Teiksmas
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall Niklavs Strunke 
208pp. Bibliographic notes. 15 illustrations by N. Strunke. An attractive, clean, bright tight copy with some minimal wear to dj. 22 teiksmas "...ar "Latvju teiksmam" Veselis dara latvisko dzives zinu tuvu musdienu cilvekam. Tur ir saulainibas un labestibas gaisotne. Lauzu vidu staiga dieva deli un saules meitas, atdzivojas latviesu sena mitologija. Paradas latviesu dievibas: Laima, Karta, Dekla, Mara. Lasitajs jutas parcelts kada teiksmaina, burvestibas pilna pasaule, kas to atbrivo no ikdienas un dzives smaguma." ( K. Dale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1540 Veselis, Janis Tris Laimes
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1952 Very Good + Very Good Niklavs Strunke [cover] 
351pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. spine a little sunned with some light wear to extremities. "...pirmais plasakais romans latviesu literatura, kas veltits senlatviesu dzivei. Tas uzrakstits saistosa forma, lietojot deku romana elementus likteniga milestiba, ligavas nolaupisana, pakaldzisanas, Runtinu gints cinas ar svesu cilti, ko vini iesaukusi par sumpurniem." Ar autora pecvardiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1541 Veselis, Janis Staru Buda
Oldenburg Tervete 1947 Paper Cover Good 
66pp. Title page shows some light creasing, uniformly yellowed. A good, unmarked copy. Mimeographed typescript. "Ta pati ipatniba izteiksmes lidzeklu zina, kas tik raksturiga Veselim prozas darbos, ir ari vina dzeja" ( K. Dale) "Tagad, beguliba, vins bija musu vidu ---un katrs, kas velejas un spe-a, vareja izraudzities sev "maju" -- ''nams" tika nometnes mala no jauna sastadits. taja Veselis parcelas un nodzivoja visu laiku, kamer nometne pastaveja. Naminu vins nosauca par "Staru budu" un apdziedaja savos dzejolos, velak pat izdodams dzejolu krajumu ar sadu nosaukumu." ( Mintauts Eglitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1542 Veselis, Janis Blazmas Staigataji
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + No Jacket Edgars Rutks 
192pp. Bookplate on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. " Uzrakstit literaru darbu, kura sabalsots gara muza domu un meklejumu daudzums, atrasta sinteze taujajumiem un eksperimentiem, un tad aiziet muziba -- tas varbut ir kaut kas, kas lidzinas legendai. -- " Blazmas staigataji", ir sads daudzu meklejumu sabalsojums" ( Gunars Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1543 Vesilind, Priit; Tusty, James; Tusty Maureen The Singing Revolution How Culture Saved A Nation
Tallinn Varrak 2008 Hard Cover Fine Fine 
178pp. Photographs. Fine. "In Estonia song was the weapon of choice when the Estonians sought to free themselves from decades of Soviet occupation. The Singing Revolution tells the moving story of a people's non-violent and dramatic march to regain their freedom--while helping to topple an empire along the way. Based on the acclaimed film, and written by noted National Geographic author Priit Vesilind with filmmakers James and Maureen Tusty. Includes more than 150 photographs " (Amazon) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1544 Vetra, Mariss Karala Viesi Begla Atminas
Riga Liesma 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 
270pp. (Vetras) "atminu gramatam piemit nevien dokumentala , bet ari spilgta makslinieciska vertiba. "Karala viesi"" stasta par begsanu uz Zviedriju 1944 gada rudeni un pirmajiem gadiem saja patveruma zeme. Gramata portreta trimdas sabiedriba...." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1545 Vetra, Mariss Mans Baltais Nams
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Later Edition Hard Cover Very Good Good + Evalds Dajevskis 
291pp. Very good copy. Neatly repaired dj. in mylar covering." Kadreiz slavenais dziedatajs Mariss Vetra kluvis par latviesu "bestselleru" rakstnieku...izcelas autora spilgtais, ipatais stastijuma veids..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1546 Vetra, Mariss Div Dujinas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1955 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good E. Geistaute [cover] 
108pp. Neatly repaired dj. in mylar cover. M.Vetra ir parliecinats, ka sie kara stasti ir jadaudzina tik ilgi, kamer cilveki vardos "karavira nave" ieklausisies tik dzili, ka tie vairs neliksies banali, un vini sapratis, ka Bralu kapos negul mironi, bet "cilveki, jauni cilveki, kuriem gribejas dzivot un kuru navei mums japateicas par visu, kas mums ir"."Es neesmu gribejis rakstit vesturisku bet cilvecisku patiesibu"[M. Vetra] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1547 Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet) Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem
Riga Zvaigzne ABC 2009 Pictorial Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall Nuguyens Kao Viets 
70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi stasta par Lacplesa piedzimsanu un bernibu. Kur un ka ta pagaja, jums izstastis sis komikss. Jus uzzinasiet ari par senajiem baltiesiem un vinu dieva Perkona cinu pret Velnu" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1548 Vigmans, Johans H. ( Johan H. Wigmans ) 1 No Miljoniem ( Ik Was Een Der Millionen)
Toronto Apgads Daugavas Vanags 1968 First Latvian Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
216pp. Original clear plastic Dj. A very good, clean, tight copy. " Lidzigi neskaitamiem naiviem rietumniekiem, ari Vigmans uzskatija Pad. savienibu par patiesu draugu un sabiedroto, bet piedzivoja savas dzives rugtako vilsanos --- Ta jaunais holandietis Anglijas vieta nokluva dazados padomju cietumos un vergu nometnes, kur pavadija 10 gadu, precizi - 3650 dienu, iekam ieguva brivibu --" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1549 Viirlaid, Arved Selected Poems
Vancouver Lyre Press 2001 Paper Cover Very Good + 
Selected and translated from the Estonian by T.E. Moks and R.W. Stedingh "Selected Poems is a worthy contribution to the other canon of Estonian literature: the one that, despite its inevitable halts and casualties, still, brick by brick, goes on building the image of Estonian literary culture in the eyes of the world" (J. Talvet) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1550 Vika, Hilda Liela Slape Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Second Edition Very Good + Very Good + Hilda Vika 
155pp. Almost as new, A clean, bright, tight copy. Originally published 1942. Gramatas ievada nodalu "Atminas par Hildu Viku" sarakstijis vinas bralis L. Viks. "Visai dailradei piemit romantiska teiksmainiba, neikdieniskiba. Maksla tapat ka literatura, Vika izmantojusi autobiografiskus motivus, kuros ikdienas ritums saplust ar izteli. Vira literata Viktora. Eglisa ietekme Hilda Vika pieversusies dievturibai, sacerejusi mitologizetas ainas. Kopuma vinas dailrade atklajas romantiski noskanota, idealizeta, reizem sentimentala un pašpietiekama sievietes pasaule." (Antonia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1551 Vike-Freiberga Trejadas Saules Hronologiska Saule
Riga Karogs 1999 Very Good No Jacket Ilmars Blumbergs Signed by Author
294pp. Front free endpaper excised. "Artistic" doodles by the illustrator that look like a very young child's scribble appear on front and rear end papers and on interior chapter division pages as a recurring motif. Do not be distracted by this artistic "test". SIGNED diagonally on the half title by the author, a well known Latvian folklorist. " Trejadu saulu -- otrais sejums -- veltits saules ka debesu pulkstenu izpetei - taja izsekots tautasdziesmas atveidotajam saules kustibas mazajam (diennakts) un lielajam (gada) ciklam, kas savukart nozime ielukosanos saules dainu un kalendara, ka ari saules dainu un saulgriezusvetku attiecîbas." (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1552 Vike-Freiberga, Vaira Freibergs Imants Pret Straumi Runas Un Raksti Par Latvietibas Temam 1968 -1991 Against the Current Essays on Latvian Identity
Montreal Helios 1963 Trade Paperback Very Good + Imants Freibergs 
256pp. Illustrated in colour with 14 attractive abstract computer graphics Includes a 6 page summary in English. A very good, clean, tight, bright copy. " Sai krajuma sakopotas runas un apceres kas radusas pari par divdesmit gadu laika starp 1968. gadu un Latvijas neatkaribas atgusanu 1991. gada, zinama plaksne veido kulturvesturisku dokumentu par jautajumiem un nostajam kas Rietumu trimdas latviesiem bijusi aktuali sai laika posma." (Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1553 Vike-Freiberga, Vaira ; Freibergs Imants Saules Dainas
Riga a/s Gramata 1998 Second Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Inese Jansons 
267pp. Bibliography. Atractive folk style illustrations by Inese Jansons. A very good, clean tight unmarked copy. "...Saules dainas ir it nozimigi sasniegumi musu folkloras un tekstu petniecibas metodologija.Gramata iesakas ar ievadu, kam seko apceres par klasifikacijas principiem un dziesmu strukturu. Gramatai ir skaista apdare un apburosas ilustracijas, par ko pateicamies Inesei Jansonei. Jebkurs latvietis nebus vilies so gramatu nopircis, jo to var baudit gan taja iedzilinoties, gan to tikai parskirstot." (V. Zeps) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1554 Viks, Ivars Latvijas Udens Dzivinosais Speks
Riga Jumava 2011 Paper Cover Almost As New Laima Sketre (cover) 
156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gramata sniedz plasu ieskatu par Latvija esoso udens tilpnu energetiku un to dzivinoso speku." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1555 Viks, Ivars Sarunas Ar Putniem Un Kokiem
Riga Jumava 2005 Pictorial Hardcover As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latviesu zinatnieki." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1556 Viksna, Ingrîda Nams Kalna Mala
Toronto Amber Printers and Publishers 1993 Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
317pp. Dj. has some tiny tears and slight wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. "Un ta nams kalna mala vedina domat par trimdinieku dzivosanu vispar, romana Janis Tidemanis - ir vai pati spilgtaka figura, gan nebudams iemitnieks vecaja nama kalna mala. Anekdotiskas dekainibas no vina dzives izraibina vienu otru nodalu, bet aiz jokiem rakstniece lauj ari nojaust dzilumus, kas slepas meistara un izpauzas vina gleznas." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1557 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Eriks Dzenis Signed by Author
105pp. Author's signed gift inscription. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana." ( I.M. Ezergailis) Also Included is the following ephemera: Program for "Tikai Tevi es milejis esmu Dzejas dziesmas un dejas" . Programmu sakartojusas Vizma Maksina, Ingrida Viksna. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1558 Viksna, Ingrida Un Gajiens Neapstajas (Dzeja)
Toronto Daugavas Vanags 1968 Hard Cover Very Good Good + 
80pp. Dj. a little worn and chipped, esp.at tp. of f. cover; else a very good, clean copy. "Gajiens, kas neapstajas ir visiem cilvekiem kopejais... caur dzivi ... Kaut pazud tie "kam gajiens ir gala" citi vienmer no jauna nak klat un "gajiens neapstajas" .... vientulibas pavadparadiba ir tuvibas ilgas... kontakts ar otru loti reti panakams.."(N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1559 Viksna, Ingrida Mums Jabrien Jura
Copenhagen Imanta 1951 Linen Very Good 
256pp. Very good, atractively bound in grey linen. Some tiny darker spots on spine that do not detract from appearance. Clean tight copy with uniformly slight ageing. No dj. " Pirms vairak neka sesdesmit gadiem Ingrida Viksna uzrakstija romanu "Mums jabrien jura", jo nebija tacu kur palikt, svess, naidigs karaspeks naca okupet musu zemi."(V.V.F.) Biografisks romans no autores beglu gaitu piedzivojumiem kara pedeja posma. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1560 Viksna, Ingrida Davana Stasti Un Noveles
Toronto Druvas Apgads 1953 Hard Cover Very Good Good Eriks Dzenis 
151pp. Erika Dzena vaks un ilustracijas. Inscription on half title. Dj. a little worn , with very small chips, else a clean, tight copy.Satura: Davana; Vienmer tas pats; Viesis; Neuzvedigais zirgs; Vista; Astondesmit kronas; Traka; Puteklu sucejs; Legenda. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1561 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
105pp. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana."[Inta Ezergaile] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1562 Viksna, Ingrida Neviens Mus Nedzird
Toronto Greenwood Printers 1984 First Edition Hard Cover Very Good Karlis Kronbergs 
77pp. Very clean attractive copy. . Gift inscription on title page. Dzejniece sai gramata sakopojusi domu, pardzivojumu pierakstus, kuru kopnoskana ir skumja ar briziem asas ironijas piesitieniem. Ar vinas balsi raud svesajas zemes trimdinieki, kuru bedas pasaule nedzird, jo tai prata tikai tirgosanas." (V. Runge) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1563 Viksna, Ingrida Piecas Naktis Five Nights
Toronto V. Ziedins Hard Cover Almost As New Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall E. Dzenis Signed by Author
150pp.SIGNED by author. Illustrated by E. Dzenis. Bilingual. English translation by U. Fogelis. Five Nights A poem in five cantos. A very good, clean, bright, tight copy. " Viela, kas izlietota Viksnas liroepiskaja sacerejuma, jau labi pazistama: begsana no Kurzemes krasta uz Zviedriju; legionaru izdosana krieviem; vestis par bedigajiem apstakliem okupetaja dzimtene; religiskas pardomas un izjutas. Vielas zina tatad "bez parmainam". Viksnas nopelns ir tas, ka vina sai vielai, ta sakot, noputusi puteklus. Notikumi "atdzivojas", krasas atkal ir svaigas, emocijas atgust sakotnejo skaudrumu. Makslinieks (Si- jedziena plasaka nozime, tatad ari dzejnieks) nojauc banalas uztveres zogus, atklaj strukturu skietami bezveidiga jukli, ignore nenozimigas sikdalas, bet loti rupigi atveido ikkatru nozimigo detalu resp. visu, kas veicina svaigu, tiesu uztveri. Nav Saubu, ka Viksnas pieeja ir makslinieciska." (G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1564 Viksne, Rudite, Kangeris, Karlis Editors No NKVD lidz KGB : politiskas pravas Latvija 1940-1986 : Noziegumos pret padomju valsti apsudzeto Latvijas iedzivotaju raditajs
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 1999 Hard Cover Very Good + Large 4to. 
975pp. Very good, clean, bright, tight copy. Smmary in English. Lower corners lightly bumped. "Apjomigaja gramata alfabeta kartiba registreti tukstosiem iedzivotaju uzvardi, uzradits katra dzimsanas gads un vieta, aresta datums un padomju represivo iestazu uzradita nozieguma raksturs, ari arhiva lietas numurs. -- Klust baismigi, uzzinot, par kadiem "noziegumiem" cilveki, zidainus ieskaitot, nosaukti par banditiem un nodevejiem un lidz ar to nolemti ciesanam un navei. so apjomigo, ap 1000 lappusu biezo sejumu 1999.gada izdevis Latvijas Vestures instituts ar trimdas latviesu atbalstu." ( Kurzemes Vards) Large heavy Book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1565 Vilerts, Arnolds Eselons Dodas Uz Vorkutu
Talsi 1993 Paper Cover Very Good 
109pp. A very good, clean, unmarked copy. "Vorkutas oglu sahtu melnas piramidas ir tipisks sataniskas varas simbols. Sis atminas stasta par melno piramidu ena nonakuso dveseli un miesu. ---- Cietuma kamera, karceri, nometnes baraka - vietas, kur valdija pilniga atkariba no varas, pretosanas iespejas tomer pastaveja, ja vien cilveks sirdi un prata sekoja apustula Petera aicinajumam. "Un uzceliet no sevis pasiem ka dziviem akmeniem garigu namu----" ( Anda Lice) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1566 Vilsons, Kolins Apzinas Paraziti
Riga Spriditis 1990 Pictorial Hardcover Very Good 
204pp. A very good. clean, tight copy. No angïu valodas tulkojusi Mara Rumniece. " Laika noslepums vel arvien nav atrisinats, tapat ari Heidegera uzdotais pamatjautajums: kapec tomer ir esamiba, nevis neesamiba? Atbilde var but rodama pilnigi cita dimensija, kura no apzinas pasaules atskiras tapat, ka apzinas pasaule atskiras no telpas un laika pasaules..." (Kolins Vilsons) " romana darbiba risinas 20. un 21. gadsimtu mija, ta galvena tema - drosmigu zinatnieku grupas cina ar noslepumainam butnem, kas parazite cilveku smadzenes --- Paraziti ir miera ar visu iesikstejuso, ar rutinu, bet vaja tos, kuri doma radosi un drosmigi" ( Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1567 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Mezos Vel Briviba Elpo
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
435pp. A very good, clean, bright, tight copy. Romans par igaunu mezabralu gaitam. "Romans plasi notelo igaunu tautas pretestibu. --- Krievus igauni nicina ka zemakus radijumus un neielaizas ar tiem nekadas darisanas."" (Ans. Eglitis) "Es Otro pasaules karu neiesaku un ari neatstaju to nepabeigtu. Es neparakstiju ligumus, kas pardeva dzimteni. Es turpinaju nest ierocus un cinijos, cenzdamies nepabeigto karu pabeigt, kad pasaule jau sen bija ta sauktais miers." (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1568 Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid) Kapi Bez Krustiem Vols 1 & 2
(Brooklyn, NY) Tilta Apgads 1956 Hard Cover Very Good + No Jacket 
448 + 448pp. Both volumes very good, clean and tight. Kapi bez krustiem ir stasts par sarkano mieru Igaunija, visbriesmigako mieru pasaule; Si gramata ir nebriva cilveka kliedziens un vina izmisiga ceriba, ka kliedzienu sadzirdes briva pasaule.- "... Romans aptver laiku no 1945. lidz 1946.gadam- lielinieku otreizeju ienaksanu Baltijas valstis.Raditi krievi un igauni,-vajataji un vajatie.Dzive ir parvertusies par atvaru, kura cilveks, kas jut ka dzivnieks medibu sezona, skatas ar bailem un izmisumu.Vins glabjas sava neprata drosme un nebeidzama ceriba."(nms.lv) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1569 Virza Ed (varts) Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas Poema
Riga Liesma 1990 Later Edition Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ Aleksandrs Junkers 
234pp. 26 attractive woodcut illustrations and vignettes by Junkers. Printed after the 1933 Valters un Rapa edition. A very good, clean, bright, tight copy. Teksts publicets pec 1933. gada izdevuma. ""Straumeni" ir ari vienigais prozas darbs latviesu literatura, kas nosaukts par poemu. Darba ietvertas ne tikai pasa autora bernibas atminas, bet ari vecvecaku nostasti, tiek uzburta mitiska pasaule un radita idealizeta zemnieku dzive. "Straumenos" var atrast latviskuma kodu, to var lasit ka etnografisku tekstu, kura siki un precizi aprakstita 19.gadsimta zemniecibas sadzive." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1570 Virza Edvards Jauna Junda
Minneapolis Tilts 1976 Hard Cover Very Good + Good + Dauna Vanaga (cover) 
230pp. Dj rear panel a little wrinkled, author''s name inked on dj spine, neat ex libris stamp on tp, else a clean, bright, tight copy. Si ipata gramata ir kada, Zemgales augligaja seta, Glika Vecas deribas neapsaubamaja sviniguma un pasa dzejnieka Straumenu izraktenos atspulgotais laimibas, pieticibas un nemainibas ideals, lai latviešu tautas valoda un iedzimtiba nekad nebeigtos, bet paklausigi tecetu lidz virsaiša (vadona) gudrajai gribai. --Vins ( Virza) bija aicinats un izredzets ielikt Karla Ulmana autoritarajam rezimam nacionali garigo mugurkaulu, vadonibas pielugsmes religisko mistiku un politisko attaisnojumu, lai varetu nonicinat demokratiskas Latvijas grutos sakuma gadus. (V. Pelecis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1571 Virza Edvarts Edvarta Virzas Pedejas Dzejas
Riga Apgads Latvju Gramata ( Zelta Abele ) 1941 Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall V. Tone 
83pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Covers showing only very faint, minimal wear. Sakartojusi Elza Sterste, grafiski iekartojis Valdemars Tone; izd. Mikelis Goppers (Zelta Abele) "So gramatu pabeidza iespiest divdesmit astota novembri tukstots devini simti certdesmit pirma gada, un ta ir pirma Zelta Abeles gramata sini gada" (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1572 Virza Edvarts Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA
Stockholm Zelta Abele 1946 Later Edition Hard Cover Almost As New 24mo - over 5" - 5¾" tall 
354pp. A very good ++ copy, clean, tight, bright, unmarked in remarkable condition. Among the first books published by Goppers in his reestablished Zelta Abele press in Swedish exile.xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1573 Vitolins, Jekabs Arranged By Latviesu Tautas Muzika: Kazu Dziesmas
Riga Zinatne 1968 Hard Cover Very Good + 
525pp. A very good, clean, tight, bright copy. A compendium of field collected musical notation with folksong texts. Regional provenance is given for each melody. In Latvian 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1574 Vitols Dixon, Nadine A Life's Journey: Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover Almost As New 
227pp. Photographs. Almost as new. Biography of Latvia's President, VVF. Includes bibliography and chronology. As a psychology professor, psycholinguist and Latvian folklorist VVF had already established an impressive reputation before her return to Latvia. After the failed Soviet coup against Mikhail Gorbachev in 1991, Latvia along with the two other Baltic nations, Lithuania and Estonia, saw an opportunity to break free and declared independence.Seven Years later, Vike - Freiberga returned to Latvia to head the Latvian Institute charged with raising the nations profile and within a year was elected president by the 100 - membered Latvia Parliament.She is the first woman to hold such a position in an Eastern or Central European state. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1575 Vitols Dixon, Nadine Le Parcours D'une Vie: Vaira Vike-Freiberga, Presidente De Lettonie
Riga Petergailis 2005 Pictorial Hardcover As New 
191pp. Photographs. As New. "Vaira Vike-Freiberga La dame de fer de Lettonie. Premiere femme a avoir ete elue presidente d'un pays issu de l'ex-URSS, cette "dame de fer" apprehende sa fonction avec courage, determination et serenite. Pourtant rien ne la predestinait a un tel role. Rien qu'un exceptionnel concours de circonstanmces." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1576 Vitols, Hugo Marta Pali Eseja Par Latviskas Ainavas Meistaru Vilhelmu Purviti Un Vina Laikmetu
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1975 Hard Cover Very Good + Good + Small 4to. 
319pp. B&W photographs, reproductions. Detailed index and table of contents. In Latvian. Very good + clean, bright tight copy. Dj. very good "... Purvitis latviesu ainavu gleznieciba ir tas pats, kas francu ainavu gleznieciba Pusens, Lorens, Mone, anglu gleznieciba, Terners, Konstebls.... "... "...Purvitis....lika latviesu dveselei skanet atraisiti, brivi un dzidri ka neviens cits pirms vina." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1577 Vitols, Jazeps Choral Music Volume I Vocal-Instrumental Works Kora Muzika I Sejums Vokalinstrumentalie Darbi
Riga Musica Baltica 2003 New 
282pp. Fine. Introduction and comentary in English and Latvian . Songs translated into English. Includes Beverinas dziedonis. Dziesma. Ziemelblazma. No atzisanas koka. Kalna spredikis. Jezus pie akas. Marija un Marta. Jezus un greciniece. Kantate. Iesvetisanai. Jezus Nacarete. Bikeris mironu sala. Dievs augstais, dveseles izredetais. " The aim of this three volume work is to publish all the existing choral works of Jazeps Vitols, both his unaccompanied songs and also those with instrumental accompaniment. The first volume contains compositions with accompaniment (vocal-syphonic works are published as vocal scores)" (A. Klotins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1578 Vitols, Jazeps Manas Dzives Atminas Ar Papildinjajumiem No Annijas Vitolas Atminam
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good No Jacket 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Normunds Hartmanis (cover) 
229pp. Photographs. A very good, clean copy. Neat presentation inscription on t.p. "Izdot Jazepa Vitola memuarus bez tendencioziem izlaidumiem, kas radusies Rigas iespieduma -- mudinajusi l iela Latviesu komponista 100. dzimsanas diena. -- Pec emigracijas uz Nujorku plasa un faktiem bagatas atminas uzrakstijusi dzives biedrene Annija Vitola --- aiz tiri techniskiem iemesliem te izmantoti tikai fragmenti..." ( J. Rudzitis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1579 Vizulis, Izidors Latvijas - Vatikana Diplomatiskas Attiecibasa
Riga Pajumte 1996 Paper Cover Very Good + Signed by Author
125. illus. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. SIGNED by author on title page. " Saja darba ir meginats apskatit, ka Latvijas valdiba nokartoja Latvijas katolu statusu, tas ir, pieskira katolu baznicai savu sedekli Riga un normalizeja Latvijas valsts un Latvijas katolu baznicas attiecibas. Tas vareja notikt pateicoties konkordata noslegsanai starp Latviju un Vatikanu 1922. gada 30. maija. Ir apskatiti zinami politiskie speki, kuri pretojas konkordata noslegsanai, un slani, kas veicinaja konkordata noslegsanu. ---- paradits, ka --- sis ligums palidzeja vienot Latvijas iedzivotajus un stiprinat to politisko, ekonomisko un kulturalo augsupeju." (Autors) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1580 Voitkus, Arturs Cetri Simti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1972 Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
314pp. Dj with some slight edgewear, dedicatory inscription on ffe.; else a very good, clean, bright, tight copy. "Tas ir macitaja Petera Livana dzives stasts no vina macitaja gaita sakuma Latvija, cauri Vacijas trimdai lidz dzivei un navei Jaunaja pasaule Amerika --- Ja musu baznica butu tik daudz istu macitaju, cik Voitkus idealizejis savos darbos, tad jau ta butu sveto biedriba. -- "Cetri simti" ir izdevies darbs, ar visu to, ka tam ievadvardi ari it ka likti sirma pravesta mute." (I. Briedis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1581 Vulfsons, Mavriks Kartis Uz Galda!
Riga Liesma 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpretejot pasaules politikas norises, versanos pret latviesu trimdiniekiem Rietumos, Izraelas valsts noniecinasanu 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1582 Vulfsons, Mavriks 100 Dienas, kas parverta pasauli: no slepenas diplomatijas vestures, 1939/1940. Pirma Dala Patiesibas Lauskas Otra Dala Mes - Kristiesi
Riga Inkolat N 2000 Layvian Molotov Ribentrop Pact Paper Cover Very Good + 
124pp A very good, clean, bright, tight copy. "Vadoties pec kulturas bibliofilu standartiem, Vulfsona gra-mata ir chaotiska, varbut pat negramata. Nosaukums neatbilst saturam. --Pirma dala vairak vai mazak atbilst gramatas virsrakstam ta atstasta Molotova-Ribentropa Pakta prieks un pecvesturi. Seviski izcelti vacu diplomati Maskava, un meginats pieradit, ka vini bijusi pretnaciski eiropiesi, kas darbojas pret Hitleru. se daudz kas tads, ko varetu saukt par slepenu, varbut pat aizkulisu, diplomatiju. --Otro dalu, kam nav ista sakara ar pirmo, ateistiskais autors nosauc Mes - kristiei, kur cildina sirdsapzinas "skistos," augstdzimusos vaciesus, dazus vinam pazistamus, kas "neizskaidrojamu" iemeslu del,bija sacelusies pret nacismu. So nodalu rakstot, liekas, Mavriks ir saskatijis "perlainos vartus" Pretestibnieki Hitleram, protams, bija. Bet nevar pievienoties Mavrika viedoklim, ka vini to darija religiskas un skiriskas izcelsmes del,. " (A Ezergailis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1583 Wales, Tony A Sussex Garland A Nostakgic and Lighthearted Collection of Rhymes, Recollections and Recipes of the Sussex Year
Godfrey Cave Associates 1979 Hard Cover Almost As New Almost As New Small 4to. 
126pp. Atrractive price-clipped dj. enclosed in mylar protector. Gift inscription on ffe, else an almost as new copy. " A Sussex Garland-- moves through the traditional Sussex year, recording the old customs, listening to family reminiscences of the not always so good old days --- offering a wide range of time honoured Sussex recipes" Late nineteenth and early twentieth century contemporary photographs, picture postcards--- 110 photographs and drawings" (Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1584 Wallace, Bronwen The Stubborn Particulars of Grace
Toronto McClelland & Stewart Inc 1987 Soft Cover Almost As New 
112pp. Almost as new. "Wallace was heavily influenced by Al Purdy, whose example taught her to structure poems as narratives instead of lyrics. Her intention was to organize poems the way women get together to tell stories. Story, for Wallace, was never complete but achieved its meaning through cumulative effect." (O.U.P.) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1585 War Office Soviet Army Uniforms 1961
(London) War Office 1961 Hard Cover Very Good + 
91 pp. A very good, bright, tight copy. with a clean, ostensibly military library stamp on ffe. " The purpose of this pamphlet is to provide all units and intelligence staffs with the means for quick and accurate identification of Soviet Army troops." Numerous full page colour illustrations of uniforms with additional colour and b&w illustrations of insignia and decorations. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1586 Watson, Herbert A. Grant An Account of a Mission to the Baltic States
London Waverly Press 1955 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
65pp. 3 plates. Bibliography, Chronological table. Index. A very good, clean, tight, unmarked copy. " They were the so called Baltic nations, Estonia, Latvia and Lithuania, and in the following pages I have described a mission on which I was sent on by Lord Curzon, who was foreign secretary, to visit these countries at their time of formation when they were comming to life." ( Author) 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1587 Whitaker, Frederic Puzinas
New York Australijas Latvietis 1975 Hard Cover Near Fine Almost As New Sm. Folio 
Unpaginated. 28 colour plates Pages and prints on thick stock. Book in near fine condition... with a newspaper review in Latvian attached to inner front cover. Dj. almost as new. Original slipcase in very good+ condition. Cream cloth covers. An attractive copy. Introductions by Austra Puzinas and Frederic Whitaker. Includes a list of exhibits, awards, publications. Printed by Kodansha. Lithuanian exile painter Povilas Puzinas "--loved the sea. Fish and fishermen often appear in his paintings. In his figure compositions Puzinas tried to express the anguish of our times, documenting the destiny of Latvian and Lithuanian peoples." (A. Puzinas) Large heavy oversize book. Please contact Trimdadimd for best adjusted shipping rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1588 World Federation Of Free Latvians Latvian Dissent Case Histories of the 1983 Soviet Campaign to Silence Political Dissidents in Occupied Latvia
Rockville World Federation of Free Latvians 1985 Paper Cover Very Good + Vitauts Simanis (cover) 
101pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " In 1982, the Chairman of the Latvian S.S.R. Committee for State Security (KGB), Boris Pugo, following KGB Chief Yuri Andropov's policy prepared an intensive series of persecutions, to be carried out against Latvians involved in religious, national and human rights movements in occupied Latvia." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1589 Wynne, May Dare-all Jack and the Cousins
London "Children's Companion" Office Hard Cover Very Good + No Jacket G.W. Goss 
223pp. 10 black and white illustrations + colour frontispiece Rasberry colour covers front and spine stamped with thistle design Gold lettering to spine. A very good, clean, tight copy. No date of publication, probably the 1941 reprint. Story set in the England and France in the twenties or thirties. Twelve year olds Dermot and Aislie visit their cousin Jack in France where the adventures take place.. "French people are funny to have breakfast before their baths" Prolific author's writing indicative of British middle class attitudes and values of the time - proper with a hint of drama. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1590 Yevtushenko, Yevgeny Don't Die Before You're Dead
Toronto Key Porter Books 1995 First Edition Very Good + Very Good + 
398pp. A very good, clean, bright, tight copy. Signed by Yevtushenko on the half title " It gives you an idea what the Russian soul is about with all its melancholic and sometimes pathetic greatness. Its an intelligent, informative, funny and very human book." (Anon) " combines autobiography, political thriller, love story, and satirical comedy against the backdrop of the attempted 1991 coup to overthrow Gorbachev" (Powells) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1591 Zale, Klara Rozabele Dzejoli 1960- 1966
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
192pp. Clear plastic dj; some very slight foxing fep's, else a very good, clean, tight copy. "Ko tad mums atklaj Klara Zale ? Vinu tapat ka senak valdzina dabas dailuma un milestibas mistika.... dailuma meklesanas process ir pats interesantakais Klaras Zales attistiba; tas vinai dod savu svetibu. Viss parejais ir nebutiskas pavadparadibas, kuras laika siets atsijas." (P. Aigars) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1592 Zale, Klara Meness Kokle
Chicago Al;freds Kalnajs 1960 Hard Cover Very Good + 
140 pp,"Manas patiesas draudzibas nekad nav bijis jakopj un jalaista ka pukes. Tas ir ka koki ar dzilam saknem. --- Kops bernibas esmu domajusi par dzives jegu visos pardzivojumos, notikumos, pat sapnos ," ( Klara Zale) Autore pazistama parapsihologa K. Osa ( At the Hour of Death) dzives biedre. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1593 Zalite, Mara Vejs Mekle Majas Dzeja
Riga Jumava 2004 Pictorial Hardcover Very Good + 
106pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Dzejoli rakstiti gan ar pozitivu noskanu, ceribam uz laimi, milestibu un prieku, gan ar negativu ievirzi - vienpuseja milestiba, ilgas, skumjas del, milota cilveka." (Atlants) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1594 Zalite, Mara Debesis, Debesis Dzejoli 1978-1988
Riga Liesma 1988 Soft Cover Very Good + 
108pp Muzigas temas - milestiba dzimtene. "Sis introspektivais dzeju krajums atbrivo celu citadai brivibas izpratnei - mazak cinai pret arejiem aizliegumiem ka ieksejai parliecibai par savu, individualu Patiesibu." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1595 Zalite, Mara Meza Gulbji Muzikala Poema Pec H.K. Andersena Pasaku Motiviem
Riga Karogs 1990 Soft Cover Almost As New I. Zenne (cover) 
N.p. Izmantojot pazistamas Andersena pasakas telus, ka ari radot jaunus, autore aktualize jautajumu par cilveka dualo dabu. Par cinu starp cilvecisko, dievisko (vienpadsmit kenina deli) un dzivniecisko (mezonigie putni - meza gulbji). Par galveno varoni M. Zalite izvirza Elizu - trauslo vienpadsmit bralu masinu, kas iesaistas cina par apburto bralu cilvecibas atgusanu. Eliza uzvar. Ta ir milestibas, pasaizliedzigas pacietibas uzvara. Natru krekli, ko vij Eliza, ir sis pasaizliedzibas simbols. Tacu vienam bralim Eliza kreklu novit nepaspej. Alegorijam bagats darbs vairakiem uztveres limeniem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1596 Zalite, Mara Viss reize dzied Et soudain tout fleurit
Riga Jumava 2011 Pictorial Hardcover As New 
131pp. As New Dans les années quatre-vingt, sa poésie devient de plus en plus philosophique, plus tragique, et aussi plus chargée d’émotion. Elle écrit en vers libres ou selon les schémas des dainas, octosyllabes qu’elle fait rimer ou non, mais sans jamais renoncer à la sonorité du vers. Ce livre bilingue est une anthologie réalisée par l'auteure, avec traduction à quatre mains (Astra Skrabane et Rose-Marie François) approuvée par l'auteure. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1597 Zalite, Mara Sun Stroke in the Dark
Riga Atena 2005 Paper Cover Fine 
79pp. Fine. Translated by Margita Gailitis. "Sun Stroke in the Dark, Mara Zalite’s first book published in English, offers a selection from her five published poetry collections. Zalite’s inspiration arises from the sun - both metaphorically and physically - all the more ironic since she herself was born in darkest Siberia, the child of parents deported during the Soviet occupation." (Atena) Once you have explored the world Mara Zalite creates – a world of earth and sun and myth, primitive, primordial even, at the same time alive and vibrant with the positive force of awakening and change – you will understand why she has earned a special place in contemporary Latvian literature. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1598 Zalite, Mara Nav Vardam Vietas
Riga Liesma 1985 Pictorial Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
118pp. A very good, clean, tight copy, Krajuma Nav vardam vietas uznemti dzejoli, kas rakstiti laika no 1979. lidz 1983. gadam. No slavenajiem astoniem, kas pirmo reizi paradijas 1980. gada julija Karoga, seit atrodami cetri ---Vietas un cela meklejumi turpinas. Tagadnes nozimiba samazinas, saiknes ar pagatni klust svarigakas. Bet kas pagatne mekle stiprinajumu, ne rezerves izeju, tas agrak vai velak atgriežas sakuma vieta. Un atkal ir neizbegamais jautajums: ka dzivot talak, ka rakstit?" (M. Lasmanis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1599 Zalite, Mara Sauciet to Par Teatri
Riga Jumava 2001 Hard Cover Very Good + Ilmars Blumbergs 
518pp. A very good, clean, tight, bright unmarked copy. Gramata ieklautas Maras Zalites lugas: "Pilna Maras istabina", "Tiesa", "Dzivais udens", "Lacplesis", "Eza kazocins", "Meza gulbji", "Kaupen, mans milais!", "Margareta", "Indrika hronika". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1600 Zalite, Mara Kas Ticiba Sets Runas Un Raksti Latvijas Atmodai 1979 -1997
Riga Karogs 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
365pp. A very good, bright, tight copy. Neat ownership on t.p. "Ar so gramatu sniedzu lasitajiem un vesturei dokumentalu liecibu par laiku, kura tika seta, pumpuroja, uzziedeja un auglus nesa latviesu tautas tresa atmoda. -- Es ceru, ka si gramata kaut nedaudz atainos vesturisko notikumu emocionalo fonu - laika, kad kultu-ra bija ne vien politiska procesa konteksts, bet ari ta neatnemama sastavdala. Hronologiska seciba sakopotie raksti, runas un esejas ir pilnigu autentiskas, tas atdodu kopigaja vestures arhiva nelabotas un nesvitrotas. Ar visam varbutejam kludam, iluzijam un maldiem. Ari tie pieder pie patiesibas." (Autore) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14 15   16  17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie