Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1401 Spekke Arnolds The Baltic Sea in Ancient Maps
Stockholm M. GOPPERS. Zelta Abele - The Golden Appletree 1961 Hard Cover Almost As New Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall 
75pp. Pages uncut. As new. Previously in publisher's storage. dj. shows some age lightening to covers. A bright, tight crisp copy.Dj has a small closed inconspicuous tear to top r. cover, else almost fine. Dj. enclosed in mylar protector. B&W. illustrations Foldout maps. "The Baltic Sea, with its intricate cartographic history, is a remarkable geographic or rather geopolitical area." (A. Spekke) Contents: Ptolemy and the Baltic - The Contours of Western Europe in the Tenth Century (Cottonian) - Edrisi - The Crusades and the Mapamonds - The Masterpiece of the Monk of Murano - Catalan - The Threshold of a new era, the end of the Fifteenth Century. Unread; - Modern Geography is born in a quiet valley of the Vosges - The Baltic and its proper projection - Scandinavia and the Carta Marina by Olaus Magnus - Livonia and the Latvians by Dutch artists and engravers - Mercator and the Sixteenth Century - Epilogue - Bibliography 
Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1402 Spekke Arnolds Baltijas Jura Senajas Kartes
Stockholm Zelta Abele 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + 
48 pp. 10 foldout maps with several other smaller maps. Neat signiature on front free endpaper, else an attractive, very good copy. Enclosed in mylar protector. Sakartojis Arnolds Spekke Mag. Phil., Dr. Phil. Ar 22 atteliem. Dj, very good with some mild sunning, enclosed in clear Brodart mylar protector, a very good, clean, tight, bright copy. " A. Spekki vienmer interesejusi kartografija. So milestibu labi vareja manit vina "Dzintara celos". Parsteigums ir cits - nopietna zinatnieka nopietnais darbs tik interesanti uzrakstits, ka lasas viegli un saistigi ka Vollesa kriminalromans vai romans par juras laupitajiem! " (L. Zandbergs) 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1403 Spekke, Arnolds Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana
Stockholm Zelta Abele 1962 Third Expanded Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
104pp. Illustrated, maps. A very good, clean, bright copy with some light wear to d.j. extremities, enclosed in clear mylar. "Darbs ir zinatnisks, tomer izcili labi lasams Autors izvada lasitaju cauri daudzajam apgabala kartem sakot ar Ptolemaju un beidzot ar Mercatoru---" Canadian Geographical Journal) "Liela formata karsu pielikumi sniedz izmekletus paraugus, kas raksturo gadu simtenu notikumu gaitu, lidz kamer kartes mums izveidojas pazistama aina. Teksts ir saistoss stasts par geografisko jedzienu un robezu mainam Baltijas telpa."(Der Europaische Osten) 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1404 Spekke, Arnolds Latvia And The Baltic Problem Sketch Of Recent History
London Latvian Information Bureau 1954 Paper Cover Very Good 
96pp. Bibliography. Translated by Marjorie Miles. A very good clean, tight copy. " It is the author's wish... to present the Baltic question in the framework of the whole of Eastern Europe .... peoples who are forced today to lead a miserable existence beyond the Iron Curtain." Spekke was an eminent Latvian diplomat, historian and author. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1405 Spekke, Arnolds Kenina Stefana Ienaksana Riga Un Cinas Par Doma Baznicu
Lincoln Nebraska Pilskalns 1965 Hard Cover Very Good + 
49pp. Reprint of the 1932 edition. this edition limited to 500 copies. Very good, clean, tight copy Thick mylar dj in vg condition. "...talakais uzdevums bija radit pec iespejas ciesaku sakaru starp pasiem notikumiem un un vinu atspogulojumu... sniegt ... acu liecinieku vai tuvako laika biedru zinas...." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1406 Speks, Eglons Es Redzeju Jurinai Stasti Un Noveles
Minneapolis Tilta Apgads 1970 Very Good O. Jegens 
".... Eglona Speka stasti nav vienkarsi celojuma pieredzejumi. Literaras vertibas ir situaciju un dabas raksturojumos (piem., labs ir Griekijas dabas telojums - 52.lp), raksturu ipatnibas dotaja vide un bagataja izteiksme, kura gan sur tur butu atsijajama no barbarismiem. Visus stastus vieno kada kopeja dabas, juras, cilveku un vestures vieniba." (M. Rozentale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1407 Speks, Eglons Zvaigzne Vetra
Stockholm Atvase 1987 Hard Cover Very Good No Jacket 
286pp. Gift inscription on title, otherwise a very good clean, bright, tight copy "Latviesu rakstnieciba... maz bus autoru, kas ipasi nodarbotos ar jura brauksanas aprakstisanu. Autors ir labs lauzu un vides verotajs, raksturojumi un apraksti lasas raiti.....gribetos E. Speka gramatu apzimet par sarmantu sedevru." (I Bredrichs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1408 Speks, Eglons M.T. Viktorija
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good 
224pp. Very good, clean tight bright copy, some small neatly repaired tears to otherwise vg. dj. " ...romans, kura lappuses ir it ka piesatinatas ar cilveka ikdienas dramu starp navigaciju un erotiku....briniskas krasu gleznas, atturigi, lietiskigi vestijot par saullektiem par okeanu ... Piedzivojumi svesas ostas, svesas meitu majas ..uzdrikstesanas, kas bagatina ikvienu, kas so gramatu izlasis.." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1409 Spiers, Ruth, Translator Iepazisimies Let Us Get Acquainted Nine Soviet Latvian Poets
Riga Zvaigzne 1973 Hard Cover Very Good + 
Poets represented : Caks, Grots, Grigulis, Saulitis, Vacietis, Ziedonis, Auzins, Livzemnieks, Caklais. Ruth Spiers has translated here 98 poems ---- They read quite well in English but the problem arises when the translations are compared to their originals. But on the whole, she has efectively entered into the spirit of the poems, the rythms, attitudes and meanings ---- but there are places where the translations do not correspond with the originals because the meaning has had to suffer on account of the rythms, metrics, rymes - the extent to which meaning takes second place to technique is a discussion all of its own" (P. Krumins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1410 Spogis, Alberts Pirmas Vijolites Dzejas
Reinberg Solis Pa Solim 1960 Hard Cover Very Good + 
128pp. A very good, clean, tight, bright copy. Latviesu valoda. "Dzeja veiksmigi apvienojas rietumu modernisma stravojums ar latviesu un latgaliesu literaturas klasiskajam tradicijam. Tematika ir visai tradicionala - milestiba, daba, dzimtene, cilveka meklejumi pec iespejami lielakas pilnibas, pardomas par individa vietu dzive un pasaule, par dzivibu un navi. A. Spogis plasi ir lietojis ipasu panta formu - t. s. desmitrindi (divus piecrindu pantus, ko dazkart papildina vel nosledzosa rinda ar kodu). sie Spoga dzejoli pieder pie interesantakajiem formas veidojumiem ---" ( Rezekne centrala biblioteka) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1411 Sprudzs, Adolfs and Rusis, Armins Res Baltica A Collection of Essays in Honor of the Memory of Dr. Alfred Bilmanis (1887-1948
Leyden A.W. Sijthoff 1968 Hard Cover Almost As New Almost As New 
303 pp. Almost as new. All in English with 16 page bibliography of Bilmanis' work. "Dr. Bilmanis' memory could best be honoured by a memorial volume of essays, written by subject specialists the ----fields of history, law, political science .... Contributory essays by: Ilmars Bekeris, Uldis Germanis, George Ginsburg, Walter S. Hanchett, Paulis I. Lazda, Dietrich A Loeber, Peter B. Maggs, Armins Rusis, S. Prakash Sinha, Adolf Sprudzs. "Ievada ir 14 lp. gars Adolfa Sprudza raksts (par Bilmani) un gramatas beigas..... 16 lp. gars Sprudza sagatavots Dr. Bilmana publikaciju saraksts. Gramata ari tagadeja stavokli ir visuma loti vertiga ---- Taja pavisam uznemti vienpadsmit, pa lielakai dalai juristu, bet ne vesturnieku raksti. Ta ka Dr. Bilmanis bija karsts cinitajs par Latvijas un latviesu tautas tiesibam un taisnibu, tad tas ir attaisnojami."" ( E. Andersons) 
Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1412 Stahnke, Astrida B. Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.
Riga Zvaigzne ABC Paper Cover Very Good 
133pp. A very good, clean, unmarked copy with some very slight wear to the rear cover From the seies Lasitpriekam. Reading for Pleasure. Although this book was written "---to provide reading material for Latvia's school children who are learning English" the translation is so engaging and well done that this book can serve as an exellent English language introduction to the Latvian world of folktales. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1413 Stalsans K(arlis) Latviesu Un Lietuviesu Austrumu Apgabalu Likteni
Chicago Jana Skirmanta Apgads 1958 Hard Cover Very Good + No Jacket 
454pp. Illustrated; bibliography. A very good, clean, tight copy. " ...darbs ir pirmais, kura organiski ietvertas baltu tautu - latviesu, lietuviesu, galindu, jatvingu un prusu - gaitas to vesturiska kopsakara." (E. Andersons) " ...baltu tautu kopeja nosaukuma iztirzajums un parskats par so tautu izplatibu un atsevisko cilsu likteni. Pec vesturiska parskata apskatitas Latvijas un Lietuvas austrumu apgabalu etnografiskas un demografiskas problemas. Dotas sikas zinas par lietuviesu, latviesu, krievu, polu un baltkrievu skaitu, vinu savstarpejam attieksmem un pretiskibam minetajos apgabalos...." (A. Balodis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1414 Stalte, Helmi Ziemasvetki Gadskartu Ierazas
Riga E. Melngaila Tautas Makslas Centrs 1989 Paper Cover Very Good 
47pp. A very good, clean copy. Illustrated - line drawings. A very good, clean, unmarked copy. Ziemasvetku ierazas, Velu laiks, Ziemassvetki. Ticejumi. Telpu rotasana. Miklas Dziesmas ar notim. Speles un rotalas. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1415 Stamguts, Adolfs Latvietis Sabiedroto Gusta Un Trimda
Vilani Autora Izdevums (Katolu Dzeive) Pictorial Hardcover Very Good + 
171pp. A very good, clean, tight, bright copy. Photographs. ""--autors apraksta kara gaitas pieredzeto, pec tam dzivi gan sabiedroto gusta, gan beglu nometnes. Piecdesmitajos gados Adolfs Stamguts ar gimeni parcelas uz pastavigu dzivi talu no dzimtenes - Amerika. Gramatas beigas autors pec nesena karteja dzimtenes apmeklejuma dalas iespaidos par tam postosajam sekam, kuras Latvija atstajusi piecdesmit gadu padomju okupacija." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1416 Stavro, Andris Aleksandrs Laime Un Vina Zelta Upe
Riga Apgads Jana Seta 1999 Pictorial Hardcover Almost As New 
"Sis ir dokumentals dzivesstasts kura pamata ir Alewksandra Laimes piezimes un dokumenti, arhivu materiali, publikacijas...." (A. Stavro) "Kanaimas iedzivotaji, venecueliesi un indiani, runaja par Laimi ar apbrinu un cienu. " Vinu seit nekad neaizmirsis" "Legendars virs un tepuju vientulnieks" "Dieva izredzetais" "Vins bija dievisks, itka butu dzivojis miljoniem gadu" "Vins mekleja zeltu un dimantus, tacu nekad nevienam neteikdams, kur tos atradis" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1417 Steinbeck, John (Dzons Steinbeks) Par Pelem Un Cilvekiem
Copenhagen Imanta 1954 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Jegens (cover) 
106pp. Very clean tight copy; sm. ownership on tp. Dj. clean and atractive, slight sunning to spine, very minimal edgewear. Dzintars Sodums un Richards Ridzinieks tulkotaji. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1418 Steinbergs, V Baltijas Reakcionara Emigracija Sodien Lietuviesu, Latviesu Un Igaunu Antikomunistiska Emigracija Imperialisma Kalpiba
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good + 
212pp, A very good, clean, tight copy. "--aplukota musdienu antikomunistiska sistema, raksturojot vietu kur taja ienem reakcionaro emigrantu grupejumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Atsegta rietumvalstu imperialistisko aprindu darbiba, kas versta pret socialistisko iekartu Baltijas padomju republikas. Paradits, ka sis galeji labejas aprindas censas izmantot Baltijas emigrantu reakcionaros grupejumus antikomunistiskas, militaristiskas kampanas. Sniegta reakcionaro emigrantu sacereto falsifikaciju zinatniska kritika." (no izdeveja apraksta) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1419 Stenders, Gothards Fridrihs Stender, Gothard Fridrich Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas 1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
572pp. Illustrated Gramata ietilpst K. Karula un J. Stradina aceres par Stendera kulturvesturisko nozimi un sasniegumiem. "Augstas gudribas gramata no pasaules un dabas" iznak 3 reizes (1774., 1776., 1796.) un ir pirma popularzinatniska gramata latviesu valoda par geologijas, geografijas, fizikas, astronomijas zinatnu jautajumiem. Visvairak Stenders rakstijis par Zemi, tas formu un virsmu, Saules lielumu un karstumu, Zemes griesanos ap savu asi un ap Sauli u.c. Tie bija pirmie laicigie raksti latviesu valoda." xxyy 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1420 Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ] Bildu Abice
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good ++ 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci "Bildu abice"." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1421 Sterna, Mara Sena Gadskarta
Riga Zinatne 1998 Trade Paperback Very Good + 
Laiku pa laikam der pavedinat seno tautas gara mantu pura ladi, notraukt puteklus, parlukot jauna gaisma dazu labu parasu vai ticejumu - varbut atrodas kas interesants un noderigs. Ka musu senci skaitija gadus; kads bija Meness, kads Saules kalendars; kadas tradicijas un ticejumi tika ieveroti Meness - Saules kalendara svetkos un laikgados; kadas bija seno latviešu dievibas un gari; ka vini tika gala ar skaugiem, burvjiem un raganam; ka gadskartu reizes puskoja maju; ko lika svetku galda un ka priecajas - par visu to gramata Sena gadskarta." (A. Kalve) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1422 Stinkuls, Alfreds Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1988 Trade Paperback Very Good 
404pp. Photographs. An unmarked, clean, bright, tight copy. Very faint vertical crease on spine "Gramata ir uzrakstita ceriba, ka ta varetu ierosinat latviesus vairak apmeklet savas zemes visattalakos nosturus un palidzet saglabat atmina aizejosa laika iezimes, ka ari pastastit par -- senvietam un pieminekliem ----(Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1423 Stober, Hans Die Lettischen Divisionen Im VI. SS-Armeekorps
Osnabruck Munin Verlag 1981 Very Good ++ Very Good + 
In German 368pp. Photographs. Maps Dj very good, enclosed in mylar. A very good, clean, bright, tight copy The Latvian divisions in the VI SS Army Corps. The military history of the 15th. and 19th Divisions of the Waffen SS. 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1424 Stradins, Janis Ivars Melna Pils
Riga Nordik 1998 Trade Paperback Very Good + 
288pp. A very good, clean, tight copy. "Romana "Melna pils" aizraujosa darbiba risinas gan Minhene, gan kada vientula Alpu nosturi Austrija. Zila pavediena lietas risinataji Karlis Ubans un Arturs Veiss ar Vacijas valdibas atbalstu piedalas nacistu reihsleitera Martina Bormana salaupito gleznu kolekcijas meklesana. Bet vini, protams, nav vienigie, kas interesejas par so kolekciju." (Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1425 Stradins, Janis Ivars Zelta Orda
Riga Nordik 2000 Pictorial Cover Very Good + 
288pp. A very good, clean, tight copy. Cietos vakos. Neskiramie detektivi - Kronbergs un Stals atrod pie sava dzivokla durvim nogalinatu virieti. Tas ir nesen arestetas noziedznieku bandas lideris, saukts Buldogs. Soli pa solim izmeklesana ved uz nomalam Pardaugavas majam, kuras mit skietami bezpalidzigs, paralizets vecuks. Vins pamanas iestastit izmekletajiem, ka slepkavibas iemesls ir... zelta dzisla. Un nekur citur, ka tala Burjatijas taiga. Un no tas, izradas, ir tikai solis lidz starptautiskiem" kriminaldarijumiem. (izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1426 Strals, Karlis Ugunainie Raksti Stasti
Tilta Apgads 1970 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Jegens 
189pp. Dj shows some light wear, enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean, tight, bright copy. "---- atspogulo rakstnieka pasa noverojumus un pieredzi pirmaja pasaules kara, kura vins piedalijies ka virsnieks krievu armija ---- rakstnieks nemekle varonus, bet cilveku pardzivojumus kas iejaukti bezmerkigaja un sausmiga kara norise pret pasu gribu" (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1427 Strals, Karlis Kars Romans 2 Dalas I &II
Minneapolis Tilta Apgads 1963 Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Astrida Robezgruntniece (cover) 
384pp +464pp. Both volumes and dj.s very, good, clean, bright, tight. Neat previous ownership stamp on both title pages. Both volumes shipped as one at single volume surface shipping rate. "K. Strala darbam zinama lidziba ar popularo E. Remarka romanu par Rietumu fronti. -- Sis laikmets ir pirmais pasaules kars -- latviesu virsnieks Stegis nak no makslinieku vides -- vesturiskas kaujas Galicija un Polija, kareivju un virsnieku dzive un attiecibas fronte un atputa --- raksturigi kara laika episodi redzami krievu virsnieku dziru apraksta, tapat ari Rigas sabiedribas rikota bazara telojuma, kur it ka spoza parade K. Strals liek nosolot daudziem ta laika latviesu viriem un sievam, rakstniekiem un politikiem." ( Izdevejs) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1428 Straubergs, Janis Rigas Vesture
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1954 Second Edition Hard Cover Very Good + 
478pp. illustrated. Reprint of the 1934 edition. A very good, clean, tight, unmarked copy. Riga ir Latvijas metropole un latviesu zemes galvas pilseta ta jau bijusi vairak ka 700 gadus. Visa vinas vesture ir ciesi saugusi ar latviesu zemi. --- Vel lidz 17. g.s. latviesi Riga uzglaba tadas pat tiesibas ka citam tautibam ---- tie ne pedu neatkapjas no savam tiesibam. Sis cinas nebeidzas lidz tam laikam, kamer Riga nav nonakusi latviesu rokas ----" ( Autors 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1429 Straubergs, Janis Sen to Rigu Daudzinaja
Stockholm Daugava 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
190 pp. Dj. shows some light edgewear, else a clean, tight copy."Sai krajuma sakopoti raksti, ko Janis Straubergs bija Latvija publicejis dazados periodiskos izdevumos, un kas tikai pa dalai vai nemaz nav iestradati vina gramatas" ( A. Johansons) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1430 Straubergs, K. Editor Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas
Kopenhagen Imanta 1956 Linen Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ojars Jegens 
471pp. . Introductory comentary by K Straubergs. Text Interspersed with Jegen's quill illustrations. Includes subject index to riddles - an attractive clean copy. Heavy book. Some additional postage required. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1431 Straubergs, Prof K(arlis) Latviesu Tautas Parazas : Lettische Volksgebrauche
Riga Neatkariga Teatra "Kabata" Gramatu Apgads 1991 Facsimili Reprint Hard Cover Very Good + 
608pp. Reprint of the Latvju Gramata edidton, Riga 1944. Latviesu Folkloras Kratuves Materiali A11. A very good, clean, bright tight copy. "Parazas saista un noteic tradicija un tas ir kopigas lielakam cilveku daudzumam, dzimtai, novadam, pat tautai, ar ritualu saistibu, vairuma bazejas uzapzinatam vai neapzinatam tautas religijas izskanam resp. ticejumiem un izpauzas raksturiga darbiba." (Autors) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1432 Straubs, Viktors Tris Armijas Kada Vidzemnieka Atminas II Dala (1939 - 1945)
Aizpute Harro Von Hirschheydt" 2003 Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
"Sis atminas ir ne tikai nozimigs autobiografisks sacerejums, bet ari vertigs pienesums dokumentacijai par latviesu tragisko iesaistisanu lielvaru bezjedzigajos militarajos pasakumos II Pasaules kara laika. -- Straubs apraksta savu dienestu Latvijas armija, Padomju armijas Latvijas okupesanu, savas militaras vienibas parskaitisanu Padomijas brunotajos spekos, II Pasaules kara sakumu, vacu brunoto speku Latvijas okupesanu, savu medicinisko studiju turpinasanu lidz to nobeigumam vacu okupacijas laika un gaitas Latviesu legiona lidz nonaksanai Sabiedroto gusta kara beigas Ziemelvacija" (Janis Kreslins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1433 Straumanis, Alfreds Baltic Drama A Handbook and Bibliography
Prospect Heights Waveland Press 1981 Pictorial Hardcover Very Good ++ 
705 pp, Bibliography, extensive index of titles. A very good, clean tight bright copy. An informative scholarly work covering Baltic drama up to the date of publication. " In addition to listing idividual works, the plots of many of these are also summarised at varying lengths. "A handbook not only for the scholar and student of Baltic drama, but also for the practising theatre artist; a bibliography not only for finding a title or two, but also for the librarians dealing with Baltic drama items in need of additional data." ( A. Straumanis)--- 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1434 Straumanis, Alfreds Skatuves ABC Terminu Glosarijs Ar Anglu/English Francu/Francais Vacu Deutsch Spanu/Espanol Italu/Italiano Krievu/Russkii tulkojumiem
Riga Spriditis 1997 Hard Cover Almost As New 
238pp. " ieviest vienadibu teatra terminu izpratne un pielietosana; palidzet skatuves makslascienitajiem, aktiermakslas, rezijas un parejo teatra specialitasu studentiem orienteties profesionala literatura, veicinat latviesu teatra darbinieku iepazisanos ar petijumiem citas valodas, atgadinat vecos un radit jaunus rezizoru un aktieru kopdarbibu atvieglinajumus, ko latviesu teatra prakse vel nelieto ------" ( Alfreds Straumanis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1435 Straumanis, Alfreds Edited By Confrontations with Tyranny Six Baltic Plays
Prospect Heights Waveland Press Inc 1977 Very Good + Very Good 
363pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. Some very slight wear todj enclosed in mylar protector "This collection satisfies the need for an introduction to Baltic drama, but reveals a greater one: the need for at least some of these plays to be disseminated among not just those who already have an interest in Baltic theatre and literature, but those who are interested in theatre and literature, regardless of the nationality. I hope and urge that the work that Alfreds Straumanis has begun as editor of this series not be lost on some unvisited shelves of the university library. Let these plays gain audiences in performance and gain readers from this collection and even more readers from inclusion in general anthologies meant for wide circulation among students and lovers of dramatic literature." (Lituanus) Each play is preceded by a brief introductory essay. FIVE POSTS IN A MARKETPLACE by Algirdas Landsbergis. THE AWAKENING by Antanas Skema. MAD, CHRISTOPHER, MAD by Martins Ziverts. THE BLUE ONE by Gunars Priede. CINDARELLAGAME by Paul-Eerik Rummo. ILLUMINATIONS by Enn Vetemaa. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1436 Strautmanis, Arturs Ernests Johans Birons 1690- 1990 Izstade Rundales Pili KATALOGS
Rundales Pils Muzejs 1992 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
132pp. Extensively illustrated, Art reproductions, photographs, maps "Vesture, literatura un sabiedribas apzina E.J. Bironam parasti bijusi ieradita gluzi vai mitologizeta laundara loma ... ( No kataloga) Lielaka dala uzmaniba pieversta ... E.J. B. kulturvesturiskai pusei ... si ievirze paplasinata (ar)... hercoga buvpasakumi(em)... makslas prieksmetu krajumi(em), portretiem... dokumentiem." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1437 Strecker, James Black Tribute to Black Jazz Musicians
Hamilton Mini Mocho Press 1990 Soft Cover Almost As New Harold Town 
60pp. An almost as new copy, appears unread. Foreward by Oscar Peterson. Drawings by Harold Town. Signed by strecker on ffe. "To Inara my favourite s - a Love, Jim James Strecker 1990 P.S. Nag!" "James Strecker has a very musical approach to poetry and succeeds in carrying his reader along his improvisational pathways through the very misunderstood personalities of the jazz world. --These painful yet sensitive descriptions and drawings serve to carry a reader further into the jazz player’s soul." Oscar Peterson) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1438 Strelerte, Veronika Pusvardiem Dzeja Un Atdzejojumi
Stockholm Daugava 1982 Hard Cover Very Good 
90pp. Very Good. " Pusvardiem (1982, PBLA Kult. fonda balva) domine vientulibas, eremitisma motivi, distancetiba no laikmeta virspusejibas, svesatnibas izjuta, skepse, atzina par navi ka vienigas harmonijas iespejamîbu. Sajos kraj. dinamiku veido pretstatu vieniba: nave un nemirstiba, dvesele un arpasaule, cilveks un Visums." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1439 Strelerte, Veronika Latviesu Tautas Teikas Veronikas Strelertes Izlase Un Sakartojums
[Stockholm] Daugava 1958 Hard Cover Very Good Ojars Jegens (cover) 
175pp. Illustrated "Ieterpis, iekartojis un illustracijas ar zoss spalvu zimejis Ojars Jegens." Very attractive cream cover showing the slightest of wear and faint age colouration. "Teikas ir musu tautas dzives fragmentara chronika, kur fakti uztaustami fantazijas parveidota un pardimensioneta isteniba." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1440 Strelerte, Veronika Pusvardiem Dzeja Un Atdzejojumi
Stockholm Daugava 1982 Very Good + No Jacket 
94pp. Very good, clean, tight copy. " Pusvardiem" (1982, PBLA Kult. fonda balva) domine vientulibas, eremitisma motivi, distancetiba no laikmeta virspusejibas, svesatnibas izjuta, skepse, atzina par navi ka vienigas harmonijas iespejamîbu. Sajos kraj. dinamiku veido pretstatu vieniba: nave un nemirstiba, dvesele un arpasaule, cilveks un Visums." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1441 Strelerte, Veronika Mans Laiks Dzejolu Izlase 1937-1982
Riga Liesma 1992 Paper Cover Very Good + 
182pp. A very good, clean, bright, tight copy. Izdevuma ietilpst dzejoli no""Vienkarsi vardi" 1937; "Meness upe" 1945; "Gaismas tuksnesi"1951; "Zelastibas gadi" 1961; " Pusvardiem" 1982 ka ari V. Vecgravja literara apcere. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1442 Strelerte, Veronika Brunu Kalps
Copenhagen Imanta 1953 Second Latvian Edition Hard Cover Very Good + Sigurds Kalnins 
20pp. Second limited edition. 400 copies. This copy #303 SIGNED by the author. Also has poet Aina Zemdega's ownership signiature. Very good clean condition. Veronikas Strelertes balade ar Sigurda Kalnina illustracijam. Sis "viduslaicigas" balades gars kaut par citu temu, resone lidz ar to lielo varonibas tragediju kuru latviesi piedzivoja Latvija kara beigas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1443 Strelerte, Veronika Gaismas Tuksnesi
Stockholm Daugava 1951 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
115pp. A numbered copy. In original slipcase. 36/1500 Neat presentation inscription "Manai sirdsmilai meitinai Ziemassvetkos. 1951 Tetis" A very good, clean, bright, tight copy "...skumjas lirikas sakopojums, bet sis savas skumjas dzejniece izteikusi pavesa, tira un stingra forma, ar eleganci, kas liecina par cienijamu dzejas varesanu. Pa vidu tur ieskanas maigi motivi, mates jutas, vardos atturigs patriotisms un muzibas izjutas, muzibas minesana. Sa krajuma dzejolus raksturo atturiba, tiru krasu izvele, nobeigtas formas," [G. Irbe] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1444 Strelerte, Veronika [selected by] Maras Laiva Latviesu Tautas Dziesmas Veronikas Strelertes Izlase
Stockholm Vegastiftelsens Forlag 1946 Soft Cover Good + 
192pp. Cover a little worn and slightly soiled, interior clean and very good. "Stokholma izdota "Veronikas Strelertes tautasdziesmu izlase Maras laiva, 192 lp. Sakuma tai ir prof. Arnolda Spekkes 22 lappusu gara apcere "Dainas un vesture", viela petniecibai. Sai krajuma dainas sakartotas 2 dalas: 1. Zeme, 2. Laudis ar 25 apaksnodalam, ka: dievibas, Latvijas udeni un Riga, sena seta, karavirs, dzimta, kristibas, berna darbi, kazas, dzives zina u.c."( E. Zuzena) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1445 Strelerte, Veronika, Compiled By Paradizes Mekletaji Latviesu Milestibas Lirikas Antologija
Stockholm Daugavas Vanagi 1964 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Laris Strunke (Cover) 
519pp. Original price neatly written on ffep., else a very good, clean, tight copy." Antologijas noluks ir paradit latviesu milestibas lirikas bagatibu, daudzveidibu un raksturigakas iezimes, sakot ar vecaka posma dzejniekiem lidz pat trimdas visjaunakiem (1964)... Salidzinot ar cittautu milestibas dzeju, varam ari konstatet, ka latviesiem ta ir atturigaka erotiska pardzivojuma telojuma, iznemot atseviskus autorus." ( V. Strelerte) Heavy book. Please contact seller for best shipping rates. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1446 Strode, Raimonda The Lielvarde Belt From Ancient To Modern Times
Riga Jumava 2017 Paper Cover New 12mo - over 6¾ 
112pp. NEW Illustrated. Photographs, line drawings. Bibliography. NEW. "The belt as a colorful and expressive accent piece is a significant part of all Latvian national costumes. It is only the Lielvarde belt, however, that has provoked so much conjecture and so many questions. The Lielvarde belt, rich in colorful patterns, has become a contemporary myth and encourages us to research the history and traditions associated with how it was made and worn and to search for the connection between the semantic information presented by its design patterns and the cultural and historical context of the world. The red and white Lielvarde belt together with our red­ white­ red flag is a symbol of Latvia. This book is a beautiful dedication to Latvia’s centennial." (Publisher) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1447 Strods, Heinrihs Lauksaimnieciba Latvija 18. Gs. 80. Gadi - 19. Gs. 60. Gadu Sakums
Riga Zinatne 1972 Cloth Very Good + 
434pp. Tables. Extensive notes. Summary in Russian A very good, clean, tight unmarked copy. "Dazadam saimniecibas nozarem atseviskas sabiedriski ekonomiskajas formacijas bija atskiriga nozime. Ta ka feodalisma un kapitalisma laikmeta Latvija lauksaimnieciba bija galvena saimniecibas nozare, tad nenoskaidrojot tas attistibu, bus gruti izprast Latvijas vesturi. Tapec lauksaimniecibas vesturei ir ne vien liela teoretiska, bet, ----- ari zinama praktiska nozime --" ( Autors) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1448 Strods, Heinrihs PSRS Kaujinieki Latvija (1941 - 1945) II Dala Dokumenti Un Materiali
Riga Zurnala "Latvijas Vesture"" Fonds 2007 2007 Pictorial Cover Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
415pp. In Latvian. Documents refered to listed in Latvian English and Russian A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Very tip of front cover top corner bruised. Pat pec arzemju autoru datiem PSRS partizanu kustibas ietekme PSRS uzvaras iegusana kopuma bija visai apsaubama. Tacu Baltijas valstis ta pilnigi izgazas, faktiski negustot nekadus panakumus, kaut ari PSRS pules organizet un imitet spontanu "visas tautas partizanu karu komunistiskas partijas vadiba" pret vacu fasistiskajiem iebrucejiem Baltija bija liela." (Autors) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1449 Strods, Heinrihs Latvijas Nacionalo Partizanu Kars III Dokumenti, Apcerejumi Un Atminas 1944 - 1956
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds Pictorial Hardcover As New 
387pp. Photographs. As new. Sastadijis un komentejis Heinrihs Strods. " Si ir tresa gramata par Latvijas nacionalo partizanu karu. Publicetie dokumenti un atminas papildina jau 1966. un 1999. gada iznakusos sa pasa autora darbus ---- Gramata domata vesturniekiem, skolotajiem, un citiem interesetiem."" ( Izdevejs) yy 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1450 Strods, Heinrihs Zem Melnbruna Zobena Vacijas Politika Latvija 1939-1945
Riga Zvaigzne ABC 1994 Soft Cover Very Good + 
152pp. Some minor edgewear, else a very good, clean copy. Saja darba vesti par Lielvacijas isteno politiku Latvija II pasaules kara gados, izmantojot Rigas, Koblencas, Bonnas, Londonas un Vasingtonas arhivu materialus un iepazistinot mus ar daudziem agrak slepeniem planiem, zinojumiem un rikojumiem--- raksturotas Ostlandes iestazu un latviesu pasparvaldes vaditaju attiecibas, Latviesu SS "Brivpratigo" legiona izveles apstakli --"( Zvaigzne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1451 Strods, Heinrihs ; Nollendorfs, Valters Editors Latvijas Okupacijas Muzeja Gadagramata Yearbook The Museum of the Occupation of Latvia 2004 CINA PAR BALTIJU BATTLE FOR THE BALTIC
Riga Latvijas Okupacijas Muzejs 2005 Trade Paperback Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
340pp. Illustrated. Informative chapter summaries in English. Although the bulk of the text is in Latvian, the English languague summarised contents include :Lithuanian police batalions and other paramilitary units in World War II; Estonian military units in German armed forces and police during the second world war; May day celebrations in Nazi occupied Latvia 1942 -1945; The "Latgale question" during the German Occupation (1941 - 1944): Aspects of National Socialist race policy; Red Army invasion of Latvia in 1944; Establishment USSR occupation administration in Latvia 1944 ---- A sampling of Museum collections and recent aquisitions; Work of the Museum in 2004; Serious research or a plagiarised compilation about the Latvian Legion?; Bolshevik Censorship; Three opinions about genocide against Latvians; -------" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1452 Strods, Heinrihs, Compiled By Latvijas Okupacijas muzeja Gadagramata, 2001: Nacija Gusta The Captured Nation
Riga Latvijas 50 Gadu Okupacijas Muzeja Fonds 2002 Soft Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
293pp. Illustrated. Chapter summaries in English. A very good, clean, bright, tight copy. Svetlana Cervonnaja - Petijums par Baltiju musdienu Krievijas zinatnes skatijuma; Heinrihs Strods - Sarkanarmijas haotiska atkapsanas no Latvijas (1941. gada 22. junijs - 5. julijs); Parsla Eglite - Latvijas iedzivotaju skaita un etniska sastava veidosanas 20. gadsimta; Latvijas Vesturnieku komisijas kongresa zinojums: -Noziegumi pret cilveci Latvijas teritorija Padomju Savienibas un nacistiskas Vacijas okupacijas laika (1940-1956). 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1453 Strunke, Niklavs Sveta Birze
Stockholm Daugava 1964 Hard Cover Very Good + Very Good + Niklavs Strunke 
131pp. A very good, clean, tight, bright copy. in an attractive dj. Notable Latvian artist's essays on Latvian Art and artists together with artistic impressions of Italy. Many illustrations by the author. " Made lengthy visits each year to Italy, to study art and paint. Published a collection of his writings on art, Sveta Birze (The Sacred Grove)" (Tate Gallery) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1454 Strunke, Niklavs Trimdas Gramata
Stockholm Daugava 1971 Hard Cover Almost As New Almost As New Niklavs Strunke 
156 pp. Numerous b&w illustrations of the artists work. and A very good, bright tight clean copy.To, ka Niklavs Strunke ir "tik loti pats un savs", liecina ari sis skaistas gramatas bagatigais materials Visai zimigi ir vietumis ironiskie un isti pardrosie Strunkes secinajumi par Latviesu emigraciju - ta esot "savadi reakcionara" sava domasana.--- Vins mudina maksliniekus meklet sava maksla tiesi latvisko, caurstravot to ar pilsoniskam jutam un sabiedrisku nozimigumu, t.i., ar savu makslu atspogulot laikmetu, liecinat, apsudzet savas gleznas Latvijas garigas un fiziskas brivibas nemejus, aizstavet savu tautu caur individuali maksliniecisku skatienu."( R. Ekmanis 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1455 Stubavs. A. Kentes Pilskalns Un Apmetne
Riga Zinatne 1976 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
142pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Autora vienlaidus lielos laukumos izpetitais piemineklis sniedza jaunas atzinas par 5. gs. - 9. gs. sakuma pilskalna nocietinajumu attistibu, kura luzums notika 8. gadsimta. A. Stubavs pieradija, ka saja laika pilskalnu aizsardziba tika ieviests jauns uzlabojums - divrindu kaketas koka kameras valna nocietinajumos. Apmetnes materials lava izdarit secinajumu, ka amatnieciba, ipasi rotkala amata, radas dazadu nozaru specializacija. Autors uzskatija, ka pilskalns kopa ar apmetni - senpilsetas prieksteci 8.-9. gadsimta bija kluvis par kada dizciltiga nocietinatu dzivesvietu - pili." ( E. Mugurevics) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1456 Students, Karlis Nelugtos Ciemos Celojuma Piezimes Latvijas ares
Minneapolis Tilta Apgads 1956 Hard Cover Very Good Very Good A. Sildegs 
256pp. Age spotting to front inner dj. flap and end papers, some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " Rakstnieka nodoms ir radit Latvijas dabas skaistumu, latviesu cilveku ikdienas gaitas un rupes, vina valodu,domas un atklat ari pasa prieku par to,ka esi dzivs un vari izjust sis zemes un pasaules burvibu... Vins tur iegriezas savas kolportiera gaitas, ka "nelugts ciemins", kas reizem tikams, reizem netikams..."(NMS biblioteka) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1457 Stumbre, Lelde Vasaras Svelme
Riga Lauku Avize 2011 Soft Cover As New 
189pp. As New. "Dramaturge Lelde Stumbre parstradajusi prozas forma savu pazistamo lugu "Sarkanmatainais kalps" (1987), kas taja pasa gada ekranizeta ar nosaukumu "Divaina menessgaisma". Galveno darbojosos personu vardi saglabati, tacu norises vieta, laiks un savstarpejas attiecibas gan mainijusas, gan ieguvusas papildu dimensijas" " Kas dzive ir galvenais? Ka to saprast un, ja tas ir saprasts, - ka noturet? Ka izdarit pareizo izveli un nepalikt zaudetajos? Uz siem jautajumiem atbild romans un ari Erta. Jo seit ir aprakstits vinas cinins pasai ar sevi. Ka jau zinam, sievietes ir nelabojamas optimistes, kaut ari mak saskatit savas kaislibas postosas sekas, upurus un skerslus." (Lola 83) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1458 Stumbre, Lelde Savienoto Trauku Likums
Riga2010 Lauku Avize Paper Cover Very Good + Valda Batraks 
237pp. A very good, clean, tight copy. Cilveks ir zinkariga butne, vins nekad nesamierinas ar savas pasaules robezam. Aiz robezas tacu ir vel kaut kas! Tapat ir ar musu pasreizejo dzivi - vai pirms tas neka nebija? Un pec tas? Vai bus tikai klusums? Varbut tomer vel kaut kas, kur mums atkal bus japiedalas? --- Savienotie trauki ir interesants prieksmets fizikas pasaule - tajos visi skidrumi ienem vienadu limeni. Pec autores domam, sie trauki atbilst musu pasaulei, kura gan musdienas, gan pagatne cilveki mileja, cieta, kludijas un atrada atbildes uz jautajumiem, ja vien gribeja to darit un nesamierinajas ar plano piraga virskartu" ( Gramata24) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1459 Stumbrs, Olafs Rokade Dzejas Izlase
Riga Daugava 2001 Paper Cover As New 
206pp. As New. Jana Elsberga sakartojums un pecvards. "nozime sim atgriesanas faktam bija ari Latvijas rakstnieku sabiedriba, Stumbram ienesot taja Rietumu brivdomibas garu, iestajoties pret vecmodigu jutinasanos, sarunas atdzivinot milestibu pret latviesu dzejas labako veikumu, paradot labako no trimda tapusa. Ka atzime Imants Auzins, Stumbrs visvairak palidzeja veidot stipru tiltu starp Latvijas un trimdas literaturu, dzeju, izdaridams neatkartojamu pakalpojumu savas tautas kulturai." "(N.N.) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1460 Stumbrs, Olafs Mitra Daba Ar Upjiem
Stockholm Daugavas Apgads 1985 Hard Cover Very Good + 
118pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Viens no Olafa Stumbra dzejnieka terpiem ir ka liriskas labskanibas Zeltamutem darinats. Vins to nesa ar dabigu eleganci --- Viegli un pavisam nepiespiesti, itin ka mierigi sarunajoties, Olafs Stumbrs ieved lasitaju savas patiesas originalitates apcirknos. Par dzeju svesuma klajas makonis, bet Mitra daba ir dala no gaisa-s malas."(M. Lasmanis) xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1461 Stumbrs, Olafs Vaveres Stunda Dzejoli
Ann Arbor Celinieks 1970 Hard Cover New New 
142pp. New. Mint. Still in publisher's original tissue wrapping. "Viens no dzimtenes apmekletajiem bija dzejnieks Olafs Stumbrs, Stumbra vestijums trimdas latviesiem pec Latvijas apmeklejuma bija skaidrs un neparprotams neidealizesim latviesus uz citu tautu rekina, cienisim un balstisim savus bralus dzimtene." (Aina Siksna) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1462 Stumbrs, Olafs Etides
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1960 Second Edition Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
108pp. A very good, clean, tight copy showing some light wear to spine extremities. Title on spine faded. A. Zemdega's ownership sig. in pencil. "Stumbram vina dzeja ir kaisliba, vins d z i v o dzeju un lidz ar to spej aizraut. ---Perspektivas? Dzejnieks ar tik stipru dramatisku nervu labi varetu rakstit modernas tragedijas. Ja gribes. Etides ir skistitava ---Ar savu dzejas maku un kaislibu Stumbrs spej uzcelt pats sava platuma sliedes." (Dz. Sodums) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1463 Sturma, Eleonora 50 Gadus Makslai Pa Pedam Trimdas Maksla Rakstos Un Attelos Amerikas Savienotas Valstis
Riga Mansards 2011 Pictorial Cover Very Good 
398pp. Colour illustrations Top rt. cnr lightly bumped but straightened, else a very good, clean, bright, tight copy... otherwise, almost as new. "Eleonora Šturma ir viena no interesantakajam makslas zinatniecem no ASV, kura nu jau 50 gadus dokumentejusi un citigi aprakstijusi latviešu makslinieku izstades Nujorka un tuvakaja apkartne. Vina nepagurdama sekojusi daudzu gleznotaju, grafiku un telnieku dailradei un devusi saturigus un grodus katra autora dailrades izvertejumus. "Mansards) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1464 Sudrabins, Janis Pedejas Dienas Kurzeme Atminas Un Stasti
(Minneapolis) Tilta Apgads 1969 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Alfreds Jaunzems 
174pp. A very good, clean, bright tight copy with a small ownership sig on ffe. Dj. very good+. "Aizkustinosas ainas no kara izarditas latviesu zemnieku dzives ...pavid karaviru sadzives humors...Sudrabins Pedejas dienas Kurzeme sniedz gan savas cinitaja atminas, gan stastus, kuru viela tapat saistas ar so neaizmirstamo, vistragiskako musu vestures posmu.." (NMS) "Sudrabina stastu krajums, ja pienem, ka mes spejam macities no savam un citu kludam, varetu varbut biedinat tos, kas grib maisit literaturu ar dzilu patriotismu" (J. Silinieks) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1465 Sudrabins, Janis Nicibas Viesulos Volchovas Cinu Atminas
Copenhagen Imanta 1954 Linen Very Good + Very Good + Sm. Octavo 
143pp. . Very good, clean, attractive copy. Very good+ dj enclosed in mylar protector. Numerous photographs taken at Volchova including many with Latvian Legionaires in their places. Telojums veltits latviesu cinitajiem Volchovas purvaja. Ka dzivajiem, ta tiem, kas tur palika, vai velak pazuda Kurzemes kauju dardos. Izlietoti kara zinotaju J. Bucenieka, R. Grundula un J. Budula materiali. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1466 Sudrabins, Janis [Janis Vestfalis] Asinaina Gaisma Aust Kara Atminu Telojums
Andr. Ozolina Apgads 1951 Hard Cover Very Good + No Jacket Arveds Sodums 
139.pp. A very good, clean copy, Arveda Soduma illustracijas. Aivara Runga Kartes. Saturs: Aiz Robezas. Lubanas dienas. Nicibas viesulos. Liesmas par Rigu. Kurzemes Legenda Ceribu tilts. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1467 Suta, Tatjana No Maza Velnabernina Lidz Lidojosai Zurnalistei
Riga Jauna Daugava 2004 Pictorial Hardcover Very Good + 
378pp. Tatjanas dzives gramata lasitajs tiksies ar bezgala krasainu vidi-operu, baletu, makslas dzivi, TV, notikumu neparastibu ..." [Dzemma Skulme]. Par 20.gadsimta 20.-30.gadu avangardistiem - Rigas makslinieku grupas dalibniekiem - un vinu iesaistisanos 20.gadsimta modernas makslas virziba, kas iezime progresivu paversienu latviesu makslas attistiba. ( vigantes.lv) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1468 Svabe Arveds Inteligenti
Mineapolis Tilta Apgads 1963 Hard Cover Very Good + Very Good Kaspars Struga (cover) 
254pp. Dj, shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. " --romana Inteligenti sastopamies ar temu, kas samera maz izmantota musu literatura. Ta ir lauku inteligences dzive un sociala cina cara laika Latvija pec Piekta gada revolucijas. --- Asos vardos un dzivas ainas rakstnieks atklaj sis izkurtejusas sabiedribas tuksumu un liekulibu, tai pretim nostajot jaunas paaudzes skolotajus. Starp sim divam garigam pasaulem notiek cina, kas nereti uzliesmo asas sadursmes. . Romanam kulturvesturiska nozime, jo tas censas paradit, kapec ne viens vien latviesu inteligents pieversas klumigam ideologijam --" ( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1469 Svabe Arveds Cela Uz Purgatoriju
Copenhagen Imanta 1953 Cloth Very Good + Sigurds Kalnins 
50pp. 1000 copies. A very good, clean, tight copy. "Paraugs vesturiskai novelei" -- Ja Deglavs, Aleksandrs Grins un Karlis Zarins mums ir devusi teicamus vesturiskus romanus, tad Arveds Svabes Cela uz purgatoriju nu ir paraugs latviesu vesturiskai novelei. -- Noveles personazos darbojas biskapa Alberta laikabiedri -- Karalis Visvaldis. Vesturnieks un dzejnieks sai novele stradajusi roku roka." ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1470 Svabe Arveds Latvijas Vesture 1800 - 1914
Stockholm Daugava 1962 Second Edition Very Good + Very Good + 
754pp. Illustrations. Extensive bibliography, index. Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy with a very good dj. "pirmais sada veida darbs, kas sniedz parskatu par sesiem Latvijas vestures sarezgitakajiem un izskirigakajiem gadiem. Gramata iedalita tris nodalas: 1) Latvija Pirmaja pasaules kara, 2) revolucijas mutuli un imperialisma znaugos un 3) cina par neatkaribu. ---Autora darbs ir ieverojams ieguldijums Latvijas jaunlaiku vesture, kas rakstits objektivi un dibinats uz plasiem materialiem un literaturu." (B. Kalnins) Heavy book. Extra postage, please contact Trimdadimd prior to purchase for most advantageous rates.yy 
Price: 72.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1471 Svabe, Arveds Latvju Kultura Rakstu Krajums Prof. Dr. A. Svabes Redakcija
Eslingen A. Klavsona Apgads 1948 Cloth Fair + 
211pp. A fair+, still tight, uniformly yellowed paper copy bound in green cloth . A few doodles and marks on the rear free endpapers else text unmarred. A very good reading copy. Latviesu konversacijas vardnica iespiestu rakstu izlase, pie kam mainiti dazu rakstu nosaukumi un izdariti nelieli grozijumi. Saturs: Redaktors: Ptieksvards. F. BALODIS : Musu sencu sutiba Baltijas telpa. K. STRAUBERGS: Latvju sakrala pasaule. A. TENTELIS: Latvju tautas vesture. A. SPEKKE: Latvju kultura arzemju avotu gaisma. A. SVABE: Cina par Latvijas tiesibam. xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1472 Svabe, Arveds Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement
Stockholm Tris Zvaigznes 1950 Hard Cover Very Good + 
Vol1.957pp. Vol2- -1916 Vol3 - -2879 Supplement 214pp. A very good, attractive set. Arveds Svabe Zviedrija bijis redaktors trim "Latvju enciklopedijas" sejumiem, kuri iznaca piecdesmitajos gados Stokholma un vel sodien ir liela ciena dazadas valstis dzivojosu latviesu gimenes. Piemeram, talaja Australija si enciklopedija ir gandriz katra latviesu maja. Ta jau pusgadsimtu kalpo ka bagatigs uzzinu avots par Latviju. Ari sodien enciklopedija tiek biezi pieprasita Latvijas bibliotekas." ( Latvijas Vestnesis) 
Price: 72.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1473 Svabe, A ; Straubergs, K [editors] Latviesu Tautas Dziesmas Chansons Populaires Lettonnes Vols I - XII
Copenhagen Imanta 1952 Linen Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
12 volumes 1952 -1956. V1 431pp. V2 470pp. V3 491pp. V4 441pp. V5 460pp. V6 508pp. V7 479pp. V8 459 pp. V9 410pp. V10 434pp. V11 631pp. V12 165pp. Very good condition. A complete set without any markings. Undoubtedly a monumental work. Each volume with its own table of contents listing themes contained within and complete contents in Vol 12. Each volume contains a significant if not substantial ethnographic essay or comentary on the material. Additional postage required. Please contact Trimdadimd Books for best rates. 
Price: 245.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1474 Svabe, Arveds Vards Romans
Gaujas Apgads 1992 Second Edition Soft Cover Very Good + 
130pp. Very good, clean, bright, tight copy. Spine slightly sunned."Otra izdevuma ieveroti autora labojumi.... Sim prozas darbam ir ari kulturas vestures avota funkcija .....Svabe izgajis caur revolucijas ideju krustugunim." 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1475 Svabe, Arveds Straumes Un Avoti Vol. 1 Vol.2 Vol.3
Lincoln Pilskalns 1962 Hard Cover Very Good + 
Vol. 1 408pp. illus, 1962 Repr. of 1938 ed. Vol. 2 417pp. illus. Repr. of 1940 ed. Vol. 3 391pp. 1965 Compiled by Lidija Svabe. All three volumes very good + pages showing uniform age toning. Saturs: 1. sej. Latviesu tautas tiesiskie uzskati. Sena Kursa. Kursu konini un novadnieki; Dokumentu pielikumi. Jelgavas pilsetas satversme treju hercogu laika; Dokumentu pielikumi. Karolinas recepcija Latvija un Igaunija; Dokumentu pielikumi -- 2. sej. Latviesu vestures uzdevumi. Legendarais vesture. Latviesu Indrikis un vina chronika. Musu senas naudas sistemas. Krievu mesli -- 3. sej. Jersikas karalvalsts. Rigas 13. gadsimta tiesibas. Latviesu zemnieks 16. gs. historiografija. Sigismunda Augusta Livonijas politika. Latviesu cilsu tiesibas. Latviesu dzimta un lielgimene. Talava. Livonu un krievu 1242. gada miera ligums. Livonijas senakas bruninieku tiesibas. Pecvardi. Bibliografija. 
Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1476 Svabe, Lidija ( Edited by) Latvijas Senatnei Rakstu Krajums Veltits Valdemaram Ginteram
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1979 Paper Cover Very Good 
95pp. Illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. Jekabs Ozols - Daugmales pilskalna vikinga attels. with summary in German. Zaiga Blumberga - Tris savdabigas baltu cilsu saktas Gotlande. Summary in German. Andrejs Johansons - Latviesu zelts un sudrabs. Summary in German. Izrakumi Araisu sala - 1965-69 Summary in English. Indrikis Sterns Rigas sena nauda. Summary in English. Bibliography 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1477 Svedenborgs, Emanuels Engeliska Gudriba Ziumejoties Uz Dievisko Gadibu Ansterdama 1764
Latvju Jauna Baznica 1969 Hard Cover Very Good No Jacket 
305pp Very good, clean, tight copy. Tulkojis R. Grava "Emanuel Svedenborg, paradies man sonakt ka engelis, ja gribi, ar visu paruku, lai pats ar savu roku varu Tev pieskarties, lai atjaunotu ticibu taustamiem engeliem, ledus pukem, balam sievietem ---Ak, manas dargas, nav kaut kas tads, par ko jums jainteresejas, nesarkstiet par to, kas jus neesat, taupiet savas sirdis tai dienai, kad digstosa zale un nomirusie jus dzirdes, apmeram tik talu vel jaiet, teica Emanuels Svedenborgs" (Roberts Muks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1478 Svedenborgs, Emanuels Par Debesi Ar Tas Brinumiem Un Elli Pec Dzirdeta Un Redzeta Uzrakstijis Emanuels Svedenborgs
New York Swedenborg Foundation Inc Very Good + No Jacket 
285pp. A very good, clean copy. Sava gramata Debess un Elle (1758. g.) Svedenborgs apraksta garigo pasauli, izskaidrojot tas uzbuvi un iekartu. Vinš apgalvo, ka tur atrodas visi, kas jebkad ir dzivojuši virs zemes. Cilvece tur nav vis ka liels un dezorganizets pulis, bet ir uz visnoteiktako sakartota grupas jeb biedribas pec vinu tieksmem jeb dzives ipatnibam. Katra atseviška cilveka milestibas jeb gribas raksturs ved vinu sakara ar sev lidzigiem." (E.A. Suttons) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1479 Sveics, Vilnis How Stalin Got the Baltic States A Search for Historic Truth
Jersey City Jersey City State University 1991 Paper Cover Very Good + 
32pp. A very good, clean, bright copy "---- it was the victors of the Second World War who agreed on a peace of the graveyard, which brought decades of suffering to more than one hundred million people in Eastern and Central Europe. The Baltic nations were among the victims. ---- Roosevelt and Churchill fully understood the nature of their betrayal--" 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1480 Svikule, Dora 324 Zalbaribas Edieni
Riga Avots 1991 Paper Cover Very Good 
151pp. Some light superficial wear. Neat repair to rear cover, a very good, clean, tight, bright unmarked copy. "Slavenas 30. gadu dietologes ieteikumi garsigu un veseligu edienu pagatavosanai . Izmantoti galvenokart vietejie darzeni un augli , bagatigi pielietotas garsvielas. --- dietologes Svikules padomi par arstniecisku uzturu , daudz recepsu garsiga un veseliga uztura pagatavosana.(Jurisa) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1481 Svikule, Dora Veseligakas Zalu Tejas
Liepaja Liepajas GTU 1991 Pictorial Hardcover Very Good + 
172pp. A very good, clean, bright, tight copy. Tejas katrai slimibai, kompresem, vanam, vaksana, sagatavosana. "-- ar sis gramatas palidzibu gribeju starp visparatzitiem arstniecibas augiem atkal celt dienas gaisma tos daudzos augus, kuri sena drogu paterina ienema izcilakas vietas, bet par kuriem tagad lasam: arstnieciba maz vairs pielieto." ( Autore) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1482 Svikule, Dora Veselibas Un Ilga Muza Noslepums Augi - Vitaminu Raditaji Specina Un Atjauno
Dusseldorf Augsne 1973 Paper Cover Very Good 
256pp, some very mild cover wear, ownership inscription on t.p. else very good clean, unmarked copy. Augu kimiskais sastavs un pielietosana pec jaunakam petijumu atzinam. "Varbut es daudz nenogrekosos pret lasitaju, ja es seit publicesu savus uzskatus par tiem faktoriem, kadus es uzskatu svarigiem tautas pastavesana." (Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1483 Tagore, Rabindranats, (Rabindranath Tagore) Katastrofa
(Mineapolis) Tilta Apgads 1960 Hard Cover Very Good + Very Good + Aleksandrs Kruka (cover) 
384pp. A very good, clean, tight copy. Neat small ownership tag on ffe., some slight , mild edgewear to an otherwise striking, atractive dj. by Aleksandrs Kruka i Romana "Katasrofa" tema ir paradit, ka senas precibu tradicijas Indija var ietekmet un izpostit vairaku cilveku dzives, ka ari to, ka liktenigas sagadisanas del, dzive viss var sagriezties pilnigi preteji." (Atlants) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1484 Taimina, Aija; Klavins, Kaspars Ticiba Un Neticiba Livonija: Martins Luters & Matiass Knutsens
Riga Mansards Verlag Kaspars Klavins Salzburg 2013 Pictorial Hardcover New 
144pp. Numerous illustrations taken from 16th. & 17th. century publications "Gramata Ticiba un neticiba Livonija arpus savas vesturiskas petniecibas robezam ir stasts par Rigu, tas iedzivotajiem un laikiem. --- Tas ir stasts par bagatu, virmojosu ekonomiskas un garigas dzives centru, kura saplust visas nacionalitates un intelektualas plusmas, pasas radikalakas ieskaitot. --- bus silti lasit par ticibas brivibu, kas Livonija tika pasludinata jau 1554. gada, vel pirms asinim laistita Francijas Nantes edikta, laujot viena miera seit sadzivot katolticigajiem un luteraniem." (N. Sakss) Satura: Martina Lutera vestules Ridziniekiem un Reformacijas laika avoti Riga -------- Matiasa Knutsena (1646 - 1675 pedas Eiropas un Latvijas intelektualaja pagatne. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1485 Talbergs, Janis Maizes Smarza Aroma Of Bread Duft Des Brotes
Riga Avots 1988 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
183pp. In original slipcase. Almost as new. Attractive, arresting, almost folkloric photographs of the Latvian countryside through the changes of its seasons by one of Latvia's master photographers. Text in Latvian, Russian, English and German. "vina fotografetas Latvijas ainavas daudzkart eksponetas izstades gan musu valsti, gan arzemes - (Talbergs) Dzimtenes ziemelnieciskas dabas skarbumu, Latvijas gadskartu mainas un zemes darba surumu iegulis albuma "Maizes smarza".(S. Zobena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1486 Tamsons, Ugis Rengu Edaji
Riga Valters Un Rapa 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
199pp. A very good, clean, tight copy. "---atspoguloti dazadi iedzivotaju slani, to vertibas un ikdiena. Gramata gavenokart ir par tadiem cilvekiem, kam 2 lati ir liela nauda un dzive paiet , uzkozot renges un atrastas kartupelu mizas. Vini nebrauc celojumos un neskerde naudu, kur pagadas. Par tiem, kuriem dzive nav paveicies, bet tomer vini ir labi cilveki, ar skaidru dveseli. Gramata ir aprakstiti ari tadi cilveki, kuriem dzive svarigas ir mantiskas vertibas, nauda vienmer ir par maz un kas censas visos iespejamos veidos to nopelnit pec iespejas vairak, nedomajot un nerekinoties ar citiem." ( S. Erharde) "Te viss ir ciesi blakus - humors, nopietniba, mulkiba, tragedija." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1487 Tauns, Linards Iesim Pie Manas Milas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + Fridrichs Milts (cover) 
158pp. Clear plastic jacket has some smaller tears, otherwise a very good, clean, bright, tight copy. Si gramata ir abu pirmo krajumu (Muzigais makonis 1958 un Laulibas ar pilsetu 1964) apvienojums "Tauna iztelei ir viens pats avots, dzils, specigs, neaizberams ... ta ir dziviba, kas mutulo vina gramata ar visam savam krasam, skanam un veidiem." (J.Andrups) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1488 Tauns, Linards Plivosana Ar Pilsetu
Riga Liesma 1988 Pictorial Hardcover As New Kristaps Gelzis 
114pp. As new. " Tauns ir izteikts pilsetas dzejnieks - urbanists. A. Caka tradiciju turpinatajs. So izlasi 1983. gada sastadijis Tautas dzejnieks Ojars Vacietis." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1489 Tauns, Linards Muzigais Makonis
Vasteras Ziemelblazma 1958 First Edition Hard Cover Very Good Fridrichs Milts (cover) 
94pp. Scarce. 800 copies. Photofacsimili dj. Presentation inscription on front free endpaper. Else a very good, clean, tight copy. "Tauna dzeja ir nepartraukta kustiba; dzejnieks allaz savienojas ar redzeto, ---- vins ar tiem spej savienoties pavisam organiski un saja pardzimsanas procesa iegut kadu vispareju atzinu - dabas kodolu. Si atzina galigaja atrisinajuma ir pavisam vienkarsa; ieverot dzivibu daudzos tas veidos, apzinaties so veidu pamatdefiniciju, kas vieno tos ar cilveku, par to priecaties, apzinoties, ka "viss jau ir viens". Si apzina atbrivo no egoisma, atbrivo no iznicibas bailem, dod muzigu dzivibu." ( J. Klavsons) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1490 Terzens, Arnis Paganu Orgijas
Riga Jana Rozes Apgads 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
652pp. "Vai apzagsana bija nejauss gadijums vai varbut sakums rupigi izplanotai noziegumu kedei? Neapmierinatiba ar valsts strukturu pasivitati un aizvainota pasciena liek Haroldam kopa ar draugiem sakt "taisnibas meklejumus" uz savu roku..." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1491 Thomas, D. M. Flying In To Love
1995 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
242pp. Two small price stickers on rear cover, otherwise a very good, clean, bright, tight copy, signed by D.M.Thomas on the title page: "For Inara Thank you for your fine writing DM Thomas November 97" "" Thomas has fixed his penetyrating gazer on America's deepest public shame and created a haunting, caustic novel about the (Kennedy) assasination --- his portrayal of our mass psyche rings ultimately true." ( Chicago Tribune) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1492 Thomas, D. M. Lying Together
Penguin Books Viking Penguin 1990 First Edition Paper Cover Very Good + Signed by Author
247pp A very good, clean tight copy signed by the author " on the tp. "For Inara Soul with f?? your ???? D M Thomas May(?) 95 Hope we work together! And we did again! DM " Darkly comic, erotic richly textured novel" (Publisher) "Unquestionably inventive, entertaining and funny." ( Washington Times) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1493 Tichovskis, H(ermanis) Editor Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase
Astras Apgads 1977 Almost As New Very Good + 
291pp. Notes. A very good, almost as new copy. Original clear plastic dj. Sejuma kodolu veido pasa redaktora sacereta 104 lp. gara laikmeta perspektiva lieliski ieprojekteta R. biografija un vina darbibas novertejums, kam seko 16 laikabiedru apceres 4 nodalas (Dzive un darbs; Cilveks, garidznieks un patriots; Valstsvirs un diplomats; Darbs latviesu organizacija un sabiedriba). -- biskaps Jazeps Rancans bija ne tikai liela veriena humanists un garidznieks, bet ari dzils savas tautas patriots, brivibas cinitajs - parlamentarietis--triskartejs Saeimas vicepriekssedis, LU katolu teologijas fakultates dibinatajs un dekans, viens no Latvijas Centralas Padomes pretestibas kustibas vaditajiem vacu okupacijas gados" (R.E) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1494 Tichovskis, H(eronims) (Editor) Veltijums Zentai Maurinai 80 Gadu Dzimsanas Diena
Toronto Astras Apgads 1977 Hard Cover Very Good + Very Good + 
234pp. Clear plastic dj. Apceres, rakstus, esejas , dzejas veltijumus par Z. Maurinu sarakstijusi Arnolds Apse; Ludvigs Berzins; Teodors Celms; Austra Cielena; Peteris Ermanis; Janis Klidzejs; Zinaida Lazda; Irena Mellis; Karlis Osis; Paulis Petersons; Adolfs Silde; Austra Tamuza-Kaleja; Heronims Tichovskis; Eduards Upenieks; Klara Zale; Maksimilians Ditrichs; Alfs Albergs. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1495 Tichovskis, H(eronims) Editor Latviesu Trimdas 10 Gadi Rakstu Krajums
Toronto Astras Apgads 1954 Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis 
368pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good. "Sis ir pirmais meginajums dot kopsavilkumu par latviesu dzivi svesuma.." saturs: prof. L. Berzins, sutnis K. Zarins, ministrs R. Liepins, Dr. A. Dinbergs, Velta Ruke, prof. K. Straubergs, prof. B. Jirgensons, Anslavs Eglitis, Janis Bicolis, A. Kripens, V. Hazners, Ad. Silde. xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1496 Tisenkopfs, Talis Uzburta Vieta
Riga Neputns 2007 Very Good 
267pp. Some slight wear to covers, else a very good, clean, tight copy. "Talis Tisenkopfs, apvienojot savas esejas gramata "Uzburta vieta", ir radijis smalku un daudznozimigu musu laika portretejumu - gan lokala, gan globala griezuma , turklat intrigejosi piesatinatu ar sociologa zinasanu zemstravam un trenetu noverotaja skatu." (Izdevejs) "Tisenkopfs par musu dzivi pasaka daudz vairak, neka, iespe-ams, visa pedeja laika Latvijas proza kopa. Zinatnes fons autoram nereti palidzejis sasniegt visparcilvecisku dimensiju, kada, manuprat, loti pietrukst lokalitate iestigusajai latviesu literaturai. Uzburta vieta ir gramata, kuru es loti labprat davinatu visiem saviem arzemju draugiem, jo caur to vini iepazitu ne vien musdienu Latviju, bet ari sevi." ( A. Klavina) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1497 Toma, Velta Maize No Majam
Riga Liesma 1980 Pictorial Hardcover Very Good + 
279pp. Ownership on half title, else a very good, clean tight copy. "Sajaucot dzejolus no visiem krajumiem, attalinot tos no realiem notikumiem, bija iespejams ievietot vairak, bet ne visu....Maize no majam... izgaist no gramatnicu letem dazas dienas." ( A.Liepina) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1498 Toma, Velta Pec Uguns Dzejoli 1969-1975
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + No Jacket Ed. Dzenis (cover) 
123pp. Neat ownership on fep.. else a very good, clean, tight, bright copy. "Cauri bedu pelniem nak jauna atdzimsana, galam jauns sakums, jauna saule lec un pec uguns "atzel zeme zala". Zals, zeme zala, zala zeme, zala zales krasa, augsanas krasa, dzivibas talakveidosanas, augsnes labiekartosanas - te ir tas optimiskais iesakums, ceriba, skats uz nakotni, vispirms jau dzejniecei pasai, bet simboliski visai latvju tautai." (T. Kikauka) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1499 Toma, Velta Latviesa Sieva Dzejoli 1943-1946
Hanau Apgads Gaismas Pils 1946 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
125pp. Cover mildly ageworn, otherwise a very clean bright copy."Ka darbu, kura nacionalas un patriotiskas jutas domineja bez pozes un dailrunibas gribas, varam atcereties Veltas Tomas pirmo peckara dzejolu krajumu Latviesa sieva. Tas radija dzivu atbalsi mana gimnazijas laika.... mes, toreizejie skoleni, lasijam un citejam to ar daudz lielaku aizrautibu neka dazus klasikus.." [P. Vasarins] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1500 Toma, Velta Aldaune Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1960 Hard Cover Very Good Good + 
287pp. Dj. shows some mild wear to extremities. else a very good copy. "Aldaune, manuprat, ir pirmais darbs, kura musu gaitas Latvija, Vacija un sai zeme [Kanada] nav aprakstitas, bet pardzivotas. Autore nav sais gados stavejusi mala, bet bijusi cinu centra - frontes lazarete, Berlines drupas, nometnu kulturas dzive..." [P. Vasarins] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13 14   15  16 17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie