Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1301 Sigg, Isa (Compiled by) Zenta Maurina Bilder Aus Ihrem Leben
Memmingen Maximilian Dietrich Verlag 1983 Paper Cover Very Good + 
158pp. 150 photographs. A very good clean, tight copy Bibliography of published works 1949 -1978 Introduction by Christoph Lippelt. Photo comentary by Isa Sigg 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1302 Silabriedis, J Arklans, B. Politiskie Begli Bez Maskas
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Paper Cover Very Good 
206pp. Photographs. Neat repair to base of spine, else a very good, clean, unmarked copy, "Trimdas zinatnieki, vesturnieki Lilita Zalkalne un Andrievs Ezergailis uzskata, ka sai VDK kontroletajai kontrpropagandas kampanai bija ieverojami panakumi un tas izraisitas sekas aktualas lidz pat musdienam. Pamflets Kas ir Daugavas Vanagi? (1962), gramata "Politiskie begli bez maskas" (1963), Kapec vini bega (1965) u.c.izdevumi ar puspatiesibam, sagrozijumiem un klajiem meliem atteloja trimdas vadosos darbiniekus ka noziedzniekus, savukart ierindas trimdiniekus ka dezinformacijas upurus." (E. Eglaja-Kristsone) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1303 Silamikelis, Valentins Ar Baltijas Karogu Izdotie
Riga Jumava 2005 Trade Paperback Very Good + 
312pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Gramata biezi pavid autora ta laika dienasgramatu piezimes, ka ari gaitas latviesu legiona, noklusana Zviedrija, dzive interneto nometne, ka ari atgriesanas Padomju Latvija ka dzimtenes nodeveam. Gramata bijuais latviesu karavirs stasta par savu likteni un notikumiem, ka ari kas ska-ra Latviesu Legionarus, kad Zviedrija 8-10 menesus pec kara beigam izdeva Padomju Savienibai." (Jumava) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1304 Silde, Adolfs Ardievas Rigai Tikai Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ilmars Rumpeters (cover) 
350pp. Very good,clean, tight copy.dj. very good. Episodiska atminu virkne ieskaitot Perkronkrustiesu nedienas ... 15 maijs... padomju tanki Riga .... Starp minu laukumiem piefronte... Tiksanas ar veco laiku valstviriem ... un vel. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1305 Silde, Adolfs Pretestibas Kustiba Latvija Veltijums Latviesu Jaunatnei
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1972 Paper Cover Very Good 
50pp. Covers lightly age coloured, interior clean, tight, unmarked. Neat ownership sig on ffe."Latviesu partizanu sastavs gadu tecejuma izveidojas pavisam raibs. Pravajai legionaru dalai, kas negribeja Kurzemes cietoksni kapitulet, pievienojas patriotiska latviesu jaunatne, dazadu nacionalo organizaciju kadreizejie locekli ---- stradnieki, amatnieki, dzelzcelnieki un intelligenti." xx(Autors) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1306 Silde, Adolfs Pasaules Revolucijas Varda
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
425 pp., [14] leaves of plates : ill., maps, facsims.notes, bibliographic references. Very good, clean, tight copy. Neat presentation inscription on front free endpaper. "Sini gramata.... meginats dot kopeju parskatu par visu padomju terroru Latvija..." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1307 Silde, Adolfs Pirma Republika
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
379pp. Detailed footnotes, index and table of contents. "Nav atstatas neieverotas ari zimigas episodes, kam sakars ar Latvijas neatkaribas vesturi un tas prieksvesturi." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1308 Silde, Adolfs Vazu Raveji Latviesu Tautas Cina Pret Padomju Okupacijas Varu Un Komunismu
Copenhagen Imanta 1960 Hard Cover Very Good Very Good 
210pp. Very good, clean, tight copywith a very good photo facsimili dj. enclosed in a mylar cover. Illustrated, 32 photographs, drawings. "Tie ir tragisku deku stasti, kas atrodami sas gramatas lappuses, tie ir biezi vien visai konspektivi, nereti vienkarsos vardos pastastiti notikumi, kas norisinajusies Latvija pec otrreizejas komunistiskas okupacijas 1945. gada." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1309 Silde, Adolfs Resistance Movement in Latvia
Stockholm Latvian National Foundation 1972 Original Card Very Good 
56pp. Index, maps. A very good, clean, tight copy. "...This resistance can be treated under three aspects: (1) armed resistance, (2) passive resistance and (3) spiritual resistance. In the present study and collection of testimonies we shall speak of all three." (author) Several historical letters are partially reprinted, in English, in the book: A letter written by 17 Latvian communists in 1972 and distributed to communists in other European countries - discusses the promise by the communists that the local nationality would be respected (ethnic Latvians would have top jobs and Latvian language would be prominant) and the breaking of that promise with many details. A petition by 45 Estonians, Latvians, and Lithuanians to the Soviet and German governments requesting, on the 40th anniversary of the Soviet-Nazi pact, that the pact should be published and renounced and the Baltic states should regain independence. At the end is a short piece called "Latvia Before the Helsinki Agreement" by Gunars Rode. Rode discusses methods used by the KGB to break up dissident groups and the actions of some Latvians who protested the Soviet invasion of Czechoslovakia. [Rode] is a Latvian who resisted Soviet authorities and did time in labor camp and prison before the KGB allowed him to move to Sweden. (John Christmas) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1310 Silde, Adolfs Trimdnieka Raksti 1944-1990
Munster Apgads Latvija 1993 Trade Paperback Very Good + 
367pp. Almost as new. Parpubliceti tikai raksti latviesu valoda, kas sarakstiti dazadiem krajumiem, brosuram, zurnaliem un laikrakstiem. Ka patriotam Adolfam Sildem seviski tuvi bija politiskie, vesturiskie un tiesiskie jautajumi par Latvijas valsti, un tas atspogulojas gramatas sakuma nodalas , ka ari nodala par ieverojamiem latvieiem. Lielu darbu autors ielika petijumos par deportacijam un pretosanas kustibu okupetaja Latvija, un lidz ar to katram no siem tematiem veltita atseviska nodala. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1311 Silde, Adolfs Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Ilmars Rumpeters (cover) 
379pp. A very good, cleanb, tight, bright, al;most as new copy. " --autors saka, ka vina "noluks nav bijis sini biografiju kopuma kadu slavinat", tad tomer ar savu deviniem latviesu valstsviriem - Janim Cakstem, Zigfridam Meierovicam, Voldemaram Zamuelam, Arvedam Bergam, Mikelim Valteram, Margeram Skujeniekam, Gustavam Zemgalam, Paulam Kalninam un Jazepam Rancanam - veltito darbu vins lasitaju acu prieksa vij patiesas cienas un godbijibas vainagus tiem, kas cela Latviju.--Japriecajas par autora plasi versto loku, taja tverot dazadu politisko novirzienu cilvekus no demokratijas laba lidz tas kreisajam sparnam." (J. Gulbitis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1312 Silde, Adolfs Bez Tiesibam Un Brivibas
Copenhagen Imanta 1965 Faux Leather Very Good + 
436pp. Very good, clean copy. Attractive faux leather binding.. "... gandriz trisdesmit nodalu par Padomju Latvijas politiku, saimniecibu un kulturas dzivi no 1944. lidz 1965. gadam, teksta vairak neka 1000 avotu citatu. Profesionala sovjetologa darbs un plasakais, kas lidz sim [1965] veikts par padomju varas izpausmem Latvija. Gramatas kodolu veido nodalas par politisko iekartu un nacionalo pretestibu." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1313 Silde, Adolfs Pa Deporteto Pedam Latviesi Padomju Vergu Darba
New York Gramatu Draugs 1956 Hard Cover Very Good Fair 
304pp. A very good, clean, tight copy. Dj. fair. Chips from top and bottom of dj. spine, , front and back panels satisfactory, enclosed in an attractive mylar protector "Sis gramatas autoram izdevies runat apmeram ar 2000 atbrivotiem vacu kara gustekniem un civilinternetiem ---- Sie parnaceji ---- pa lielakai dalai bija atradusies kopa ar latviesu un parejo baltiesu politiskiem ieslodzitiem un deportetiem. Liecibas, kas nonaca musu rokas, bija plass un diezgan precizs materials, deportaciju vietu, vergu darbu nometnu un cietuma rezima, politisko ieslodzito nemieru un raksturigako notikumu apzinasanai." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1314 Silde, Adolfs Sarkanais Krusts Latviesu Tautas Liktencelos
Gauja 1989 Paper Cover Very Good + Sm. Octavo 
"Sarkana Krusta ideja un centieni latviesu tautai jau pirms tam (1918) bija pazistami --- kops 157pp. 157pp. Very light crease to top front cnr. else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Photographs Bibliography. Index (aiz)pagajusa gadsimta beigam saistas dazadas latviesu rosmes un pasdarbiba --- tas turpinajies izpausties ari tani laika, kad svesas varas ar okupacijas un terrora metodem versusas pret latviesu tautu -- atseviskos Sarkana Krusta darba posmos sastopamies ar latviesu tauta pazistamiem kulturas darbiniekiem." (Autors) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1315 Silde, Adolfs Latvijas Vesture 1914 -1940 Valsts Tapsana Un Suverana Valsts
Stockholm Daugava 1976 Hard Cover Very Good + Very Good 
781pp. Illustrations. Extensive bibliography, index and notes. Colour facsimili dj , copy taken from an original showing some light wear, enclosed in clear mylar protector - else a very good, clean, bright, tight copy. Comprehensive English language translation of chapter contents. "Galvenais Sildes sniegums musu historiografija - beidzot mums ir sistematisks darbs, kura ir savakts kopa daudz informacijas par neatkarigo Latviju. Lasitaju rokas nodoti daudzi gruti pieejami materiali. To nespes noliegt pat viskritiskakais kritikis.Sildes dota informacija ir preciza, autoritativa--" ( A. Ezergailis) Heavy Book. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates.xx 
Price: 65.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1316 Sildegs, Arnolds Latvju Maksla Vols 1-26
Rockville Latvian Institute 1975 Very Good + 
Volumes 1-26. 1975 -2006 Complete set. Extensively illustrated. This is the primary professional Latvian exile art magazine giving critical surveys and reviews of post war Latvian exile art. . Pilns komplekts. " -- milzigu ieguldijumu trimdas makslas popularizesana un izpete devis zurnals "Latvju Maksla", kas iznaca Arnolda Sildega vadiba kops 1975. gada un ka tagad butiski pietrukst." (Dace Lemberga). 26 volumes. Additional postage required 
Price: 156.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1317 Silgailis, Arturs Latviesu Legions. Dibinasana, Formesana Un Kauju Gaitas Otra Pasaules Kara.
Copenhagen Imanta 1962 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
399 [1] pp. illustrated, numerous photographs and maps with all 5 loose folded maps. List of subscribers.. a very good, clean, tight, unmarked copy. Ar 296 atteliem un 30 schemam. " Par legionu ir vismaz divas patiesibas: ta, kuru vaciesi ietina semantiska neskaidriba, un ta, kuru latviesi apvija ar sentimentu un mitiem. Lai pietuvotos tai, mums vispirms butu jaatzist, ka problema ka tada ir, un jaizprot, vai risinajums ir meklejams musos, jusos, vinos vai visos?" ( A Ezergailis) xxxx 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1318 Silina, Elza Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz
East Lansing Gauja 1977 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E. Silina skaidroja ka laba velejumu, cienas izpausmi un aizsardzibu pret launajiem gariem. E. Silina ir ari viena no pirmajam autorem, kas konkretizeja atseviskus sakralas dejas elementus ka pazistamus tradicionalas dejas solus" (E.Kula Braze) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1319 Silins, Edgars Imants Lielo Patiesibu Meklejumi Esejas
Riga Jumava 1999 Hard Cover Very Good + Very Good 
509pp. detailed indexes of names and topics, extensive bibliography; summary in English. "A collection of philosophical essays on the history of paradigms and ideas." " Illustrated with photographs, artwork, diagrams." Esejas par ideju un paradigmu vesturi no senkiniesu Dao filozofijas un dzenbudisma lidz musdienu kvantu fizikai, sinergetikai, haosa teorijai un fraktalu geometrijai. Paradigmu sasaikne un izomorfisms laikmetu kulturslanos Austrumos un Rietumos. Ideju un paradigmu tikls laika horizontales un vertikales "Lielo patiesibu meklejumi" ir unikals darbs vismaz latviesu kulturas konteksta noteikti.." [G. Berelis] 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1320 Silins, Janis Teli Un Ideali Dzives Zina Un Dzives Izjuta Latviesu Makslinieklu Veidolos
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1964 Soft Cover Good + 
66pp. Illustrated. Good, clean copy. Two page summary in English. otherwise in Latvian. ( An appreciation of Latvian art) "The question is whether there are any typical Latvian qualities within the framework of general historical conditions and successive generations." An illustrated study. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1321 Silins, Janis Latvijas Maksla 1800 -1914 Vol.I
Stockholm Daugava 1979 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
287pp. Extensively illustrated, some colour plates. 14 page English summary. A very good, clean, bright tight copy. Previous nowner's sig on half title. Includes list of subscribers booklet. "Autora uzdevums ir apstaklu robezas sniegt vispareju makslas un makslas dzives attistibas ainu Latvija, verojot stilisko centienu un paaudzu mainas celtniecibas un telotaju makslu jomas" (Autors) Heavy book Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1322 Silins, Janis Latvijas Maksla 1800-1914 Vol. II
Stockholm Daugava 1980 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
(289)-439 ( cont.from vol1) Extensively illustrated with some colur plates. 16 p. summary in English. Extensive indexes to both volumes. A very good, clean, bright, tight copy. Previous owners signiature on title page. "Naca toposa latviesu makslinieku paaudze ar jaunam idejam un nodomu darboties dzimtaja zeme, no kuras spejigakie makslinieki bija devusies meklet eksistences iespejas Peterburga, Diseldorfa, Berline, Drezdene, Florence, uc." (Autors) Heavy book Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1323 Silins, Leonids Latviesi Stuthofas Koncentracijas Nometne 1942 - 1945
Riga Fonds Latvijas Vesture 2003 Trade Paperback As New 
358pp. Photographs. As New. "-- autors pieversies dokumentu izpetei par latviesiem Stuthofas naves nometne, ko bija ierikojusi hitleriesi" --- " gramata jau ir piemineklis, dokumentals piemineklis gan LCP vaditajam, gan kureliesiem, gan latviesu nacionalas pretestibas kustibai Otra pasaules kara laika vispar. Un ta ir gramatas lielaka vertiba." ( Janis Stradins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1324 Silis, Teodors Par Brivo Latviju Domajot Personigas Pardomas - Atminas - Atzinas
Palo Alto Arturs Purins 1980 Paper Cover Very Good 
176pp. With a presentation inscription by the author on the t.p. A very good copy. "Tiek ieteikts veidot kopibas apzinu un latvietibas saites ar musu valsts iznicinatajiem un tautas bendem - komunistu partijas biedriem un cekistiem --- Verojot kreiso aktivitates ir pedejais laiks ari laba sparna nacionalpolitiskiem darbiniekiem organizeties un atkal pacelt nacionalas cinas zobenu pret visiem svesu ideju un varu kalpiem un cinities par skaidru merki - brivu, neatkarigu un nacionalu Latvijas valsti. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1325 Sils, Herberts Telotaja Maksla Un Vards
Sydney Salas Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Herberts Sils 
216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot visada veida diletantismu, izliksanos, un pats vislabpratak lietaja satiras aso durkli." (Talivaldis Kikauka) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1326 Silverstains, Sels [ Shel Silverstein ] Dasnais Koks [ The Giving Tree ]
Riga Zvaigzne ABC 2011 Pictorial hardcover NEW 
[64pp] NEW ""Reiz bija Abele... un ta loti mileja mazu puiseli," ta sakas Sela Silverstaina briniskigais un uz pardomam vedinosais stasts par abeli un puiku. Abele tik loti mil puiseli, ka sniedz vinam visu: zarus, kuros supoties, enu, kur veldzeties no tveices, un abolus, ar ko mieloties. Puikam pieaugot, pieaug ari vina prasibas. Tacu milestibas davanas ir nebeidzamas... Ar "Dasno koku" Selam Silverstainam ir izdevies radit skaistu alegoriju, kas aizkustina ka lielo, ta mazo cilveku sirdis un rosina apcerei par dosanu, ņemsanu, milestibu un pateicibu. No anglu valodas tulkojusi Meldra Berziņa. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1327 Simsone, Annija Atminas, Atminas Makslinieces Muza Stasts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1961 Hard Cover Very Good + Good + 
255pp. Dj shows some wear at extremities but enclosed in attractive clear mylar protector, neat presentation inscription on half title, else a very good, clean , tight copy. Annija Simsone (1890-1967) (Emilijas Benjaminas masa) "bija viena no izcilakajam sava laika latviesu aktrisem.--1912. gada devas uz Berlini macities aktiera meistaribu, tacu driz pec macibu uzsaksanas tika angazeta Nujorkas Irning Place (vacu) teatri.-- I Pasaules kara un revolucijas gadus pavadijusi Krievija, pie pirmas izdevibas atgriezusies Latvija. Velak kopa ar viru devusies uz Vaciju, tad Austriju, kur A. Simsone driz vien kluvusi populara aktrise. 20. un 30. gados regulari viesojusies vadosas lomas Latvijas Nacionalaja teatri. Pec II Pasaules kara emigrejusi uz Franciju, velak devusies uz Vini, tad Kanadu." (Zudusi Latvija)--- 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1328 Simsons, Janis Vorkutas Gustekna Stasts
Lincoln Vaidava 1965 Hard Cover Very Good No Jacket Aivars Rungis (cover) 
376pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. 1.cm. fine inconspicuous repaired crack to front top gutter. "Noziegumus, par kuriem neruna, cilvekiem ir tendence aizmirst, it seviski, ja noziegumu izdaritajam ir iespejas noklusesanu veicinat. Tacu tapat ka zidi censas panakt, lai pasaule neaizmirstu zidu tautai nodaritas parestibas, ta ari mums, esot apzinigiem latviesiem, jacensas panakt, lai pasaule neaizmirst to postu un ciesanas --- latviesu tautai. Bet pirmsw informejam citus, mums jabut informetiem pasiem" ( A. Rungis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1329 Sinats, Eduards Dzimtenes Atblazma Dzejoli 1957 1963
Waverly Latvju Gramata 1963 Hard Cover Very Good + 
95pp. A very good, clean, tight copy. "-- literats, publicists, tulkotajs. Budams karaskolas kadets, piedalijies Latvijas Brivibas cinas. "Dzimtenes atblazma" jutama trimdas dzives izraisita smeldze. Savdabigaka ir Sinata miniaturdzeja, tai raksturigi isi, aprauti domu iezimejumi."(NN) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1330 Sinclair, Gerri; Wolfe, Morris Selected By The Spice Box An Anthology of Jewish Canadian Writing
Toronto Lester Orpen & Denys 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
310pp Dj. price clipped, else a ery good, clean, tight copy "Now, for the first time, the best that has been written about Jewish Canadian life - fiction non fiction and poetry - is brought together in this superb anthology. The Spice Box is a unique cellebration - an engaging, panoramic view of Jewish Canadian Life, past and present.." Publisher) Leornard Cohen, A. M. Klein, Irving Layton, Eli Mandel, Mordecai Richler et. al. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1331 Sinkis, Arnolds Kurzemes Cietoksnis
Riga Junda 1998 First Edition Hard Cover Very Good + Juris Soikans 
398pp. Maps. Battle illustrations by Soikans. A very good, clean, bright, tight copy. "Plasak zinams ar savu atminas balstito gramatu Kurzemes cietoksnis, kura telotas 19.divizijas cinas Latvija no 1944. gada vasaras lidz kara beigam. " So satriecoso, patieso aculiecinieku vestijumu Arnolds Sinkis veidojis trimda ar sev raksturigo kadreizeja Iecavas kalpu puisa, Latvijas armijas virsserzanta, otra pasaules kara veterana un latviesu trimdinieka neatlaidibu." (G. Birkmanis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1332 Sirmanis, Janis Dadzu Juris Stasts Jaunatnei
Nujorkas Ev.lut . Draudzes Skolu Padome 1985 Later Edition Paper Cover Very Good Ansis Berzins 
99pp. Illustrated. Lower fr. cnr. slightly bumped, else a very good, clean, bright copy. Piektais izdevums. "Sirmanis, kuram ari pieder pedeja laika ari pats labakais darbs - stasts "Dadzu Juris" (A. Plaudis 1943) Latvija vispopularaka bija gramata "Dadzu Juris" (1941; metiens 21 000)." " Kad Juri atsutija uz sejieni, tas bija nonicis, noskrandojis un bezgala izsalcis - mums bija diezgan lielas grutibas ar disciplinu - Tagad Juris ir apbrinojami parverties, vins grib klut lidotajs - starp maniem puisiem, Juris pasreiz labakais" (Autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1333 Sirmanis, Janis Pazinas Pastasti Un Pasakas
Jana Zitara Gramatnica 1991 Hard Cover Very Good + No Jacket 
192pp. Almost as new. Isstastu savirknojums no vairakiem autora atminu un zanru paveidiem: Vecie vilzeniesi; Atminu piestatnites; Vilzeniesu smaidini, Pasaku meza pazinas; Pats un citi. Glosarijs : Retak dzirdeti vardi ; Jana Aistara, Nikolaja Kalnina un Jana Klidzeja vertejumi; Bibliografija - J. Sirmana gramatu saraksts. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1334 Sirmanis, Janis Gaujas Viri Senu Dienu Draugu Un Garamgajeju Skicejumi
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1957 Hard Cover Very Good Very Good Sm. Octavo 
92pp. Dj shows some light wear with a neatly repaired closed tear on back cover, else a very good, clean, tight copy. "14 atminu"skicejumi" sakot ar 44g. pavasari un nobeidzot ar 44g.rudeni. "J. Sirmana gramata Gaujas viri ir nodala Ligotaji, kur aprakstits, ka braslaviesi un vilzeniesi viens otru apdziedajusi un cietaja, gludaja Blanku nora Janos sagaidijusi saules lektu....Ligotajos cels uz ligosanas vietu ....aprakstits ar labu likumu - vispirms uz Bulliem, tad uz Kvartniekiem, Verdiniem, kur ligotajus sagaida uguns cuska." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1335 Sirmanis, Janis Alberta Cilpas Piedzivojumi
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good No Jacket 
Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1336 Sirmanis, Janis Kriksis Kriksa Piedzivojumu Virknes I Gramata
Ziemelblazma 1954 Hard Cover Very Good Ernests Abele 
93pp. Some light wear to extremities, a very good, clean, bright, tight, unmarked copy.. "Latviesu jaunatnes priekam trimda visvairak rakstijis Janis Sirmanis." "Kriksis ir gudrs un neparasts suns. Vins ir gatavs draudzeties ar visiem - gan lauku setas, gan meza iemitniekiem. Par vina labako draugu klust zak,s Kukums. Tacu izradas, ka visu starpa nekad nevar valdit saticiba un miers. Kriksim ir krietni vien janopusas, lai pieraditu, ka vins ir labs majas sargs un uzticams draugs, kas spe- cinties pret viltu un launumu." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1337 Sirmanis, Janis Roze Un Dadzisi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + No Jacket Ilmars Rumpeters 
108pp. A very good, clean, tight copy. "Sirmana kungs --- kapec tad Jus rakstijat par pelem, suniem, zakiem, kakiem, vilkiem laciem, rukiem un puikam, bet neka par meitenem? --- un lai pieraditu, ka neesmu sieviesu ienaidnieks, nakamaja gramata bus sastopama meitene." ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1338 Sirmanis, Janis Daugaviesi Stasti, Pasakas Un Drusku Par Sevi
Siracuse Autora Izdevums 1989 Paper Cover Very Good + 
253pp. Illustrated Neat bookplate on inner cover. SIGNED by author on tp. A very good, clean, bright, tight copy Stastini un galvenokart atminu vinetes un iespaidi .... ari par vairakiem trimdas autoriem un kulturas darbiniekiem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1339 Sirmanis, Janis Kriksis Mezmaja
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1954 Hard Cover Very Good + Ernests Abele 
139pp A very clean, tight unmarked copywith some light wear to the extremities. "Saja gramata tu varesi izlasit par Kriksa dzivi pie mezsarga Mezmaja, par vina jaunajiem draugiem, par veiksmem un neveiksmem, ka ari par veca drauga Kukuma gaitam Strautnieku sila. Notikumi seko cits citam, gadas ari parpratumi, tacu tie nespej sabojat pasu galveno - istu draudzibu un atkalredzesanas prieku." (Zvaigzne) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1340 Skailis, Andrejs Toreiz Blusas Leca Augstak Pirmskara Puikas Un Palaidnibas
Riga A.Mellupes SIA BO Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good + Romans Vitkovskis 
197pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Sada tonkarta rakstita memuaru literatura Latvija ir liels retums. - Skaila humors ir labsirdigs, gribetos teikt - miligs. Vins izprot un smejas lidzjutigi, iecietigi. Tiesi te, skiet meklejams magnets, kas lasitajus pie Skaila prozas velk un saista. Gudrs, aspratigs skatijums uz pasauli ir joprojam liels deficits." ( Z. Skujins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1341 Skaistlauks, Valdemars Ta Pagaja Dzive Dzejas
Brisbane Sauleskrasts 1964 Hard Cover Very Good + Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
96pp. Neat ownership stamp on tp. Dj shows some sunning and general wear, else a very good, clean, tight copy. Sauleskalns publications listed after index. Autors bija generalis Latvijas brivvalsts armija. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1342 Skalbe, Karlis Raksti 6 Vols
Stockholm Daugava 1952 Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
6 Volumes. All in very good, clean, tight condition, without jackets, except V 6. which has dj. Karla Skalbes rakstus (1-5. sejumam) savakusi un redigejusi Lizete Skalbe) Vol I (1952) 445lp Pasakas. Bernibas atminu telojumi. Meza un lauka Vol 2 (1952) 497lp Stasti un telojumi. Raksti par latviesu literaturu, makslu un kulturu. Vol 3 (1952) 423lp Sarkanas lapas 1914-1920 Vol 4 (1953) 501lp Raksti par cittautu literaturu. Celojumu piezimes. Vol 5 (1953) 550lp Dzeja Vol 6 (1955) 435lp. Apceres par Skalbi. Skalbes vestules un runas. "So sejumu redigejis Andrejs Johansons" " Skalbes latvikumu pasaka, latviskas dzimtenes un latvisu dzives legenda dzimst, veidojas, izaug vina radosas valodas fantazija, un te vins neparespejams burvis, te vins genijs, kam lidzigu gruti sagaidit. " ( J. Rudzitis) Extra postage necessary; weight exceeds 3kg. Please inquire about best rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1343 Skapars, Janis Barjerskrejiens Pirma Gramata Dienasgramata 1969-1979
Riga SIA Laikraksts Diena 2008 Pictorial Hardcover As New 
353pp. photographs As new. Tiesi par so laikposmu [Brezneva] vesta Jana Skapara 1969. - 1979. gada dienasgramata Barjerskrejiens, kura aprakstita vina darbiba Literaturas un Makslas galvena redaktora amata. --- Barjerskrejiens iezimigs ar to, ka autoram ar literaturu bija visai attals sakars - pirms iecelsanas redaktora kresla vins bija tipisks LKP CK funkcionars, instruktors, kura parzina atradas Rakstnieku un Kinematografistu savieniba ----- Barjerskrejiena nav nedz literaturvesturisku atklajumu, nedz skandalozu atmaskojumu ---Toties ir loti pamatigi detalizets procesa apraksts, no kura butiba pirmo reizi klust skaidrs, kada veida darbojas padomju laika ideologiskais mehanisms un cik milziga loma taja bija tiri subjektiviem faktoriem, par kuriem parasti aizmirst vesturnieki, - attiecigo lauzu (visviens, partijas sekretaru vai rakstnieku) psihologiskajam ipatnibam, vajibam, ambicijam, iedomam vai pat laika vai nelaika nolietotas snabja pudeles un tamlidzigam nejausibam." (G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1344 Skapars, Janis Latvijas Tautas fronte : 1988-1991 : veltijums Tresajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibinasanas Desmitgadei
Riga Jana Seta 1998 Pictorial Cover Almost As New 
399pp. Photographs. Almost as new. " Gramatas pirmaja dala galvenokart atspogulota Tautas frontes cina par neatkaribu, bet otraja dala - LTF kopigi ar tas frakciju Augstakaja Padome cinas par varu. Otra dala nosledzas ar janvara barikadem un augusta pucu. Tresa dala atspogulo visu atmodas procesu un atsevikas norises skersgriezuma." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1345 Skipsna, Ilze Videja Isteniba Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Voldemars Avens (cover) 
185pp. Very clean, bright, tight copy. "Skipsnas dailradei raksturigs meginajums uztvert un atspogulot istenibu tada veida, ka ta tiek pardzivota individa apzina caur subjektivo, nevis objektivas pasaules prizmu. Isprozas kraj. "Videja isteniba" par galv. klust nesaredzamas, starp arpasauli un izteles valstibu eksistejosas istenibas meklejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1346 Skipsne, Ilze Neapsolitas Zemes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
188pp. A very good, clean, tight copy. Ex libris on ffe. Small presentation on half title. Includes Laiks review clipping. "Romana centrala persona ir Malva, archaiologijas studente, kas izdara petijumus par dzivibas koka nozimi senajas civilizacijas. Romana pirmais teikums ieskanas jau ka beigu signals. "Vins neatbildot, vins esot pazudis. Si anonima persona ir kads Latvijas beglis, kas reiz redzets Turcija kadu izrakumu tuvuma un tagad veselojoties kada Nujorkas slimnica. Malvu vaja si nezinama cilveka netveramais tuvums. -- Skipsnas iztele trimda ar savu vientulibu un nepiederibu klust gandriz ka kads privilegets cilveka stavoklis, kas kultivejams, lai sasniegtu perfekciju, un ciesi sargajams no sarniem, kas sakrajas ar piekersanos ikdienas dzivei." ( J. Silenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1347 Skrastina, Ilze; Petraskevics, Juris Neparastie Ridzinieki
Riga Neputns 2001 Pictorial Cover Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall Ilze Skrastina, Juris Petraskevics 
36pp. Illustrations taken from the animated film "Neparastie Ridzinieki" A very good, clean, bright, tight unmarked copy. Profusely illustrated in colour. "Rigas 800 gadu jubilejai veltita animacijas filma "Neparastie ridzinieki" partapusi interesanta un krasaina bernu gramata. Tas ir stasts par "neparastajiem ridziniekiem" - divainiem pilsetas iemitniekiem -, kas dzivo Rigas tornos, pagrabos un tiem, kas kugo pa Daugavu. Bagatigas un krasainas ilustracijas izkartotas ka secigi kadri, radot savdabigu animacijas filmu uz papira." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1348 Skrupskelis Kleinbergs, Ilze Udeni Sakustas The Waters Move
Ann Arbor Celinieks 1978 Original Card As New Michelle Laporte 
79pp. 7 attractive illustrations + cover. English translation of each poem on facing page. An as new, unread copy. "Izteiksme sie dzejoli dabiski, vienkarsi un skaidri. Tie rakstiti brivaja, nesaistitaja panta, iznemot divus, kas ietureti tautasdziesmu ritma un forma. Daudzi Skrupskeles-Kleinbergas dzejoli ir isas impresijas, kas skiet radusas vai nu kada areja noverojuma, vai kadas domas uzdzirkstijuma rezultata." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1349 Skujenieks, Knuts (Introduced by) Puisits Tek Uz Meitinu Neratnas Dainas
Riga Kord Lumtec 1990 Hard Cover Very Good + 
192pp. A very good, clean, tight, bright copy "Vairak humora un ieksejas brivibas mums nudien neskadetu. Ari tas, no senciem mantotas. Galu gala vini iztureja, izdzivoja un radija mus. Turklat vel zobgaligi piedziedot: "Guli virsu, tautu dels,Es guleju apaksa; Es ar Dievu runajos,Tu elle raudzijies". Ko tad nu vel? Lasisim, smaidisim, smiesimies un domasim. Un vispar..." ( K. Skujenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1350 Skujenieks, Knuts Translator Tilts Par Artu Grieku Tautasdziesmas
Riga Liesma 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
117pp. Dj. with some minor edgewear, else a very good, clean bright, tight copy. "Grieku dziesmu daudzveidiba un greznums ir apbrinojami. Kalniesu asketiskais skarbums, lielpilsetnieku turciski arabiskais jutekligums un salinieku veneciska elegance." (K. Skujenieks) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1351 Skujina, Ruta Kugi, Kas Neatgriezas Proza
Riga Jauna Daugava 2007 Pictorial Hardcover As New 
334pp. As new. Parlasot jauno prozas izlasi Kugi, kas neatgriezas, atklaju vienu politisku patiesibu, un vispirms ta bija patiesiba man pasam. Rutas Skujinas trimda rakstitas esejas, miniaturas, it ka skicejumi - liela tiesa dveseliski, emocionali atgadina musu Karla Skalbes Mazas piezimes. Rutas Skujinas trimda rakstita proza pieder pie labaka, ko emigracijas literatura ir devusi. Asociacija ar Skalbi ir loti butiska. Lidzigi ka Skalbem, Rutai Skujinai primarais ir garigums, dveseliskums un blakus tam ari savas tautas ipatnibu apzina. Vinai loti butiski ir apjaust, ka tauta trimda ir izkliedeta, ka jauna paaudze daleji noversas no latvietibas, bet, protams, ir ari cilveki, kuri latvietibas karogu tur loti augstu." (Viesturs Vecgravis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1352 Skujina, Ruta Sirds Dzivo No Niekiem
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Very Good + Very Good Harijs Gricevics ( cover & illustrations) 
222pp. Some minimal edgewear to dj, else a very good, clean, tight copy "Sirds dzivo no niekiem" bija gramata, kas sagadaja Skujinai apskauzamu popularitāti." (J. Rudzitis) -[gramata] "kas sakas ar Eiropas krasta atstasanu un ierasanos jaunaja zeme. Tie ir mirklu zimejumi un fiksejumi, kuros patverusies dzejnieces laika un vietas izjuta, vides ieskicejumi un smeldziga svesatnes sajuta." -- ( I Daukste-Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1353 Skulte, Bruno Bruno Skultes Koru Dziesmu Krajums
Bruno Skultes Pieminas Fonds 1978 Hard Cover Very Good No Jacket Evalds Dajevskis (cover) 
186pp. Top front corner has a very small bump, else a very good, clean, bright, tight copy. Choral music. Jaukta kora dziesmas; Viru kora dziesmas; Sievu kora dziesmas. Some 60 songs for mixed, mens and also womens choirs. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1354 Skvorecky, Joseph The Bass Saxaphone
Toronto Lester Orpen & Denys 1980 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
186pp. Price sticker on bottom back cover, else a very good, clean, tight copy Signed by Skvorecky on the half title: " To Inara cordially Joseph Skvorecky 13.10.95 Toronto," Translated by Kaca Polackova-Henly" These two humane and passionate stories--- brilliantly evoke the comedy and sadness of life under the Nazis and the Soviets."(Publisher) "Superlative, greatly moving --- These are luminous novellas --- fabulous" (New York Times Book Review) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1355 Slaucitajs, Leonids Zinatnes Darba - Draugos Ar Makslu Atminas
Lincoln Vaidava 1969 Very Good + Very Good + 
320pp. A very good, clean tight copy. Original clear plastic dj. " Berniba un jauniba Latvija 1899-1916; Kara gaitas 1916-1920; Divdesmit cetri darba gadi Latvija 1920-1944 Trimda Vacija 1944-1948; Piecpadsmit Argerntinas gadi ; Australija; Ziemelamerika" ( Interesanti ir autora noverojumi par tautiesu dzivi Argentina) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1356 Slava Mirdza Latviesu Rakstainie Cimdi
Riga Zinatne 1990 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) xxx 
Price: 89.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1357 Slava, Laima Compiled By Valsts Pirma First of the State Vilis Ridzinieks. Latvijas Valsts Pasludinasana 1918.gada 18. Novembri
Neputns 1968 Hard Cover Very Good + 
Text in both Latvian and English. The book is dedicated to Ridzinieks unique photograph of the Proclamation of Independence. Professor Butulis gives a richly consise account of the times culminating in this event. "Gramata veltita Vila Ridzenieka slavenajam (un vienigajam) Latvijas valsts proklamesanas akta fotoattelam. Latvijas Universitates profesora Ilgvara Butula koncentretais un informativi izsmelosais ievads sniedz ieskatu vesturiskaja un politiskaja situacija uz liktenigo 1918. gada 18. novembri un pasa sviniga notikuma norise. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1358 Smagre, Rita Latviesu Pastelis
Riga Liesma 1990 Hard Cover Almost As New Almost As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
Unpaginated; Slipcase; clear plastic dj.; In almost as new condition. 178 colour plates. Introduction in Latvian, artist biographies and list of reproductions in Latvian, Russian English, including Tr. of the Latvian intro. "Pastela romantiska daba, virsmas specifiskais samtainums, kas rada no citam tehnikam atskirigas kvalitates, saistijusi vairakus maksliniekus. katrs no viniem, stradadams sava makslas joma un veikdams noteiktus makslas uzdevumus, ir sastapies ar pasteli, centies izprast sis tehnikas ipatnibas." (R. Smagre) 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1359 Smalkais. E; Vejins, J. Latvia Through the Centuries
Riga Preses Nams 2007 Pictorial Hardcover Very Good ++ 
357pp. Photographs, A very good, clean, bright, tight copy. "This book came about --- to give a brief overview of life in Latvia from ancient times to the present day. This is not a professional history book instead it it only presents an overview of those times. We have used information from many published sources as well as personal recollections., With this book, visitors to Latvia should get an insight into the history of Latvia,." ( J. Vejins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1360 Smits, Arnolds; Cika, Vilis Neaizmirstami Sporta Brizi Un Zvaigznes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
239pp. Photographs, tables, Index of names. A very good, clean, tight copy with some slight edgewear to dj. "Latvijas un latviesu moderna sporta dzive, kuras vesture nu jau parsniedz vairāk kā 100 gadus - no pat ta laika, kad 1862 gada Latvija nodiobinas pati pirma sporta organizacija (Rigas vingrotaju biedriba) - ir ka zelta lapam piebarstita ar lieliem vardiem un neaizmirstamiem notikumiem.Par to visu varetu raksstit gramatu pec gramatas, un viena no tam ir si ---" (autori) Pirms Otra pasaules kara Arnolds Smits bija tolaik populara izdevuma "Sporta Pasaule" galvenais redaktors. (L.A.) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1361 Smugajs, Eduards No Rigas Lidz Putlosai Kara Kalpa Atminas
Sydney Mintis 1977 Soft Cover Very Good Good + 
136pp. overall, very good - slight wear to dj. and cover, else a clean, tight copy. "No Rigas lidz Putlosai nav domats ka literars darbs, bet gan ar zurnalista zimuli uzrakstitas atminas par faktiskiem notikumiem un personigiem piedzivojumiem II Pasaules kara beigu posma." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1362 Smugajs, Eduards Skolotajs Antons
Gauja 1982 Paper Cover Very Good + Very Good + 
208pp. A very good clean, bright copy. Clear embossed ownership imprint on tp. Eduards Smugajs - pedagogs, publicists, rakstnieks, Australijas latviesu sabiedriskais darbinieks. Par izciliem nopelniem izglitibas un kulturas darba sanemis Krisjana Barona premiju. Stradajis par skolotaju Zelcu 1. pakapes pamatskola no 1929. lidz 1931. gadam. Gramata "Skolotajs Antons" , izd. 1982. g., beletrizeti apraksta savu darbu un dzivi Zelcu pamatskola." xx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1363 Sodums, Dzintars Taisam Tiltu Par Plasu Juru Kopoti Raksti III Sejums
Riga Atena Pictorial Hardcover Very Good + Maris Simansons (cover) 
200pp. Almost vas new. "Sodums stasta par vacu okupacijas laika beigam un aizbrauksanu un Zviedriju, Romans ir par dezertieru un beglu gaitam laika, kad viena vara atkapas, bet vieta nak cita. Vaciesi atkapjoties mekle dezertierus, partizanus, tos, kas grasas begt uz Zviedriju, lai tiesatu pec kara likumiem." (Atlants) "Taisam tiltu par plasu juru trimdas sabiedriba izsauca plasu atbalsi. Dz. Sodumam radas gan pretinieki, kas vina gramatu sauca par "noziedzigu", gan atbalstitaji, kas prata novertet autora skietami nepieklajigo un "spuraino", bet dzili izsapeto un cilvecigo politisko nostaju, gan romanu moderno maksliniecisko risinajumu. Gramata lasami ari Eiropas Kustibas Latvija prezidenta Ainara Dimanta, dzejnieces Veltas Tomas, kritiku Jana Rudzisa un Harija Hirsa raksti par Dzintaru Sodumu un vina romanu." ( Atena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1364 Soikans, Juris Makslas Kritika Un Esejas Rakstu Izlase
1983 Astras Apgads Hard Cover Very Good + 
416pp. Ex library but in almost as new condition, crisp, clean, tight. Recenzijas un apceres par Jani Rozentalu, Vilhelmu Purviti, Richardu Zarinu, Jazepu Grosvaldu, Burkardu Dzeni, Jani Kugu, Niklavu Strunki, Voldemaru Toni, Sigismundu Vidbergu, Augustu Annusu, Jani Tidemani, Juliju Jegeru, Jani Plepi, Fridrichu Miltu, Jani Kalmiti, Mariju Indusi-Mucenieci, Ernu Geistauti, Girtu Arvaldu, Teodoru Puciriusu, Rudolfu Kronbergu, Benjaminu Ancanu, Arnoldu Paberzu, Rembrantu, Rodenu un Terneru (Turner), Karli Neili un skulptoru Leo Jani Briediti "Juris Soikans ir ass verotajs un ari domatajs un analizetajs. Vina spriedumi... veidojusies patstavigas domasanas rezultata un dziva saskare ar latviesu tautas liktengaitam, un ar modernas pasaules makslas un dzives mijiedarbes raditajam straujajam izmainam." (E. Sturma) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1365 Soikans, Juris Julijs Jegers Un Latviesu Maksla
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
158pp B&W + 6 colour plates. [ Julijs Jegers MANAS DZIVES GAITAS Veronika gailite un Angelika Jegere MUSU BRALIS Juris Soikans JULIJS JEGERS UN LATVIESU MAKSLU) A very good, clean, tight copy with some very slight wear to dj. Julijs Jegers... cauri politisko manipulaciju plakatiskajam skalumam spej sadzirdet muzigo patiesibu balsis. Tas bridina no parspiletas brivibas tendencioziem lozungiem, kas tiecas uz garigu anarchismu... (154). Censanas ieaugt brivo, tomer musu garam sveso patveruma zemju kulturas var pakalpot personiskam ambicijam, tomer butiski ta ir nacionalo interesu nodeviba" (157). ( J. Soikans) Ceru, ka ar saviem apgalvojumiem Soikans nav izteicis savas paaudzes makslinieku vairakuma uzskatus." ( J. Staprans) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1366 Sokolova, Ingrida Albatross Veltijums Konstantina Raudives Simtgadei
Riga Antera 2009 Pictorial Hardcover Fine 
170pp, Photographs. Fine. Saturs: I. Sokolova - Simtgades skatijums. J. Klidzejs - Konstantina Raudives solis uz nezinamo pasauli. Zenta Maurina - Spanu gara sutnis. Konstantins Raudive - Sapni un isteniba - meditacijas par Don Kihota temu. Laikmeta agonija un tas domatajs Miguels Unamuno. Ortega i Gasets - ilgas pec skaidras dzives plana. Mana saruna ar Romenu Rolanu. Divejadi dzives veidi. Dzives kultura. Par personigo dzivi. K. Taudives vestule Z. Maurinai 1943.gada 20 julija. Z. Maurinas vestule K. Raudivem 1943. g. 28. julija. K. Raudives vestule brala Petera gimenei 1959.gada 14. oktobri. K. Raudīves vestule brala meitai Janinai Skripkai 1957g. 1. aprili. Dazas arzemju preses atsauksmes. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1367 Sondore, Dzidra Suitu Dzivesstasti Un Edieni
Riga Madris 2011 Pictorial Hardcover As New 
191 A clean, fresh unmarked, unread. As New copy "Suitu dzivesstasti un edieni" 22 suitu sievu stastijuma tiek atklati loti specigu, merktiecigu un izturigu cilveku likteni gandriz vesela gadsimta garuma. Daudzi likteni ir lidzigi, citi - loti atskirigi. Un varam tikai apbrinot, ka ikviena gramatas varone, saskaroties ar dazadiem dzives liklociem, nepadodas, neatkapjas, bet saglaba suitu tradicijas, dzimtas godu un lepni nes savu tautasterpu. Dzivesstastiem piederigas ir ari katras gramatas varones edienu receptes. Tas ir tik dazadas - suitenes cep sklandarausus un piragus, gatavo leiti un sutina kapostus-----" (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1368 Soross, Dzordzs Soross Par Sorosu
Riga Jumava 200 Pictorial Cover Very Good + 
282pp. Translated by Valda Melgalve. " Pasaulslavenais finansists un mecenats Soross atklaati par sevi, saviem dzives un biznesa principiem, analizejot musdienu pasaules politiskas un finansialas speles, cilvekus tajos. Sarunas ar zurnalistiem runa ne vien par savam veiksmem, bet ari par neveiksmem- ka biznesa, ta personigaja dzive. Tas ir autobiografisks darbs, kura Soross sniedz interviju zurnalistiem- 1995.gada skatijums (personiga dzive un finansu tirgus). " 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1369 Sparane, Dace; Kolmane, Ieva; Oga, Janis Editors Stasti: Prozas Lasijumi Klatiene Un Neklatiene 2006-2007
Riga Dienas Gramata 2007 Trade Paperback Almost As New 
157pp. An almost as new copy. "Si prozas izlase lasitajiem piedava piecpadsmit labakos un interesantakos latviesu rakstnieku - gan pieredzejusu, gan debitantu 2006-2007. gada stastus." Abele Inga.""Telpa nr.5"; Bankovskis, Pauls. "Sanaksmes protokolam pievienots vizualas makslas nozares konkursa projekta apraksts" Eifelds, Janis. "Uguns un nakts"; Eipurs, Aivars. "Telnieka iedegusie darbi"; Inats, Gundars. "Par puiku"; Ikstena, Nora. "Ligava"; Jansone, Ilze. "Meness vizijas"; Liga K. "Pazemiga tiesa"; Pervenecka, Margarita. "Smiltsmaize"; Puritis, Peteris. "Saulainaja ciemata"; Repse, Gundega. "Cik svarigi but Ernestam"; Ruksane, Dace. "Kas tad ir ists jeb "Francu maukas"""; Steinberga, Dace. "Ragana" Zvirgzdins, Juris. "Turp un Atpakal" Zolude, Inga. "Netira vela" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1370 Spekke Arnolds Atminu Brizi Ainas Epizodes Un Silueti
Stockholm Zelta Abele 1967 First Edition Hard Cover Very Good + + Very Good + 12mo - over 6¾ 
601pp. Maroon cloth. Photographs An almost as new copy, atractively enclosed in a clear mylar protector. Very good, clean, bright, tight. "Vesturnieka Arnolda Spekkes memuari par dzimto zemi, tuviniekiem, saviem meklejumiem un savas paaudzes cinam." "Atminu brizi ir unikums latviesu literatura. Ta nav parasta tipa memuaru gramata..... atminu fragmenti ir galvena karta tiri personiskas dabas - attieksme pret pasa karjeru, pardomam un pardzivojumiem.." (E. Andersons). "Lai si gramata iet no rokas roka, no paudzes paudze un no gudras sirds ... gudrai sirdij" (I. Ziedonis) 
Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1371 Spekke Arnolds Latvijas Vesture
Riga Jumava 2008 Pictorial Hardcover Very Good + 
381pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Latvijas vesture" (pirmoreiz izdota 1984. gada Stokholma) hronologiski aptver sis teritorijas attistibu, sakot no aizvestures un beidzot ar Otro pasaules karu." (A. Stranga) Latviesu vestures liktengaitas A. Spekke saistija ar teritorijas geopolitisko situaciju, uzsverot, ka "tada ir dzive tautu un imperiju krustcelos". Lidz ar to liela uzmaniba pieversta notikumiem attiecigajos laikmetos kaiminu zemes, ieskicejot ari Eiropas vestures norises." (A. Sne) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1372 Spekke Arnolds The Baltic Sea in Ancient Maps
Stockholm M. GOPPERS. Zelta Abele - The Golden Appletree 1961 Hard Cover Almost As New Very Good ++ 4to - over 9¾" - 12" tall 
75pp. Pages uncut. As new. Previously in publisher's storage. dj. shows some age lightening to covers. A bright, tight crisp copy.Dj has a small closed inconspicuous tear to top r. cover, else almost fine. Dj. enclosed in mylar protector. B&W. illustrations Foldout maps. "The Baltic Sea, with its intricate cartographic history, is a remarkable geographic or rather geopolitical area." (A. Spekke) Contents: Ptolemy and the Baltic - The Contours of Western Europe in the Tenth Century (Cottonian) - Edrisi - The Crusades and the Mapamonds - The Masterpiece of the Monk of Murano - Catalan - The Threshold of a new era, the end of the Fifteenth Century - Modern Geography is born in a quiet valley of the Vosges - The Baltic and its proper projection - Scandinavia and the Carta Marina by Olaus Magnus - Livonia and the Latvians by Dutch artists and engravers - Mercator and the Sixteenth Century - Epilogue - Bibliography 
Price: 68.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1373 Spekke Arnolds The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic
Stockholm Zelta Abele The Golden Appletree 1957 Hard Cover Very Good + Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
120pp. Illustrated Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Dj shows some slight wear, some minor dscolouration to rear cover. " In his book, Spekke collected some of the more important writings of the ancient authors, the current geographical descriptions and most importantly the record of the discovery of the Baltic area by the classical world. The chronological emphasis of his book was on the first two centuries A.D., the early Roman Empire." ( J. M. Todd) 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1374 Spekke Arnolds Baltijas Jura Senajas Kartes
Stockholm Zelta Abele 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + 
48 pp. 10 foldout maps with several other smaller maps. Neat signiature on front free endpaper, else an attractive, very good copy. Enclosed in mylar protector. Sakartojis Arnolds Spekke Mag. Phil., Dr. Phil. Ar 22 atteliem. Dj, very good with some mild sunning, enclosed in clear Brodart mylar protector, a very good, clean, tight, bright copy. " A. Spekki vienmer interesejusi kartografija. So milestibu labi vareja manit vina "Dzintara celos". Parsteigums ir cits - nopietna zinatnieka nopietnais darbs tik interesanti uzrakstits, ka lasas viegli un saistigi ka Vollesa kriminalromans vai romans par juras laupitajiem! " (L. Zandbergs) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1375 Spekke, Arnolds Latvia And The Baltic Problem Sketch Of Recent History
London Latvian Information Bureau 1954 Paper Cover Very Good 
96pp. Bibliography. Translated by Marjorie Miles. A very good clean, tight copy. " It is the author's wish... to present the Baltic question in the framework of the whole of Eastern Europe .... peoples who are forced today to lead a miserable existence beyond the Iron Curtain." Spekke was an eminent Latvian diplomat, historian and author. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1376 Spekke, Arnolds Kenina Stefana Ienaksana Riga Un Cinas Par Doma Baznicu
Lincoln Nebraska Pilskalns 1965 Hard Cover Very Good + 
49pp. Reprint of the 1932 edition. this edition limited to 500 copies. Very good, clean, tight copy Thick mylar dj in vg condition. "...talakais uzdevums bija radit pec iespejas ciesaku sakaru starp pasiem notikumiem un un vinu atspogulojumu... sniegt ... acu liecinieku vai tuvako laika biedru zinas...." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1377 Speks, Eglons Es Redzeju Jurinai Stasti Un Noveles
Minneapolis Tilta Apgads 1970 Very Good O. Jegens 
".... Eglona Speka stasti nav vienkarsi celojuma pieredzejumi. Literaras vertibas ir situaciju un dabas raksturojumos (piem., labs ir Griekijas dabas telojums - 52.lp), raksturu ipatnibas dotaja vide un bagataja izteiksme, kura gan sur tur butu atsijajama no barbarismiem. Visus stastus vieno kada kopeja dabas, juras, cilveku un vestures vieniba." (M. Rozentale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1378 Speks, Eglons Zvaigzne Vetra
Stockholm Atvase 1987 Hard Cover Very Good No Jacket 
286pp. Gift inscription on title, otherwise a very good clean, bright, tight copy "Latviesu rakstnieciba... maz bus autoru, kas ipasi nodarbotos ar jura brauksanas aprakstisanu. Autors ir labs lauzu un vides verotajs, raksturojumi un apraksti lasas raiti.....gribetos E. Speka gramatu apzimet par sarmantu sedevru." (I Bredrichs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1379 Speks, Eglons M.T. Viktorija
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good 
224pp. Very good, clean tight bright copy, some small neatly repaired tears to otherwise vg. dj. " ...romans, kura lappuses ir it ka piesatinatas ar cilveka ikdienas dramu starp navigaciju un erotiku....briniskas krasu gleznas, atturigi, lietiskigi vestijot par saullektiem par okeanu ... Piedzivojumi svesas ostas, svesas meitu majas ..uzdrikstesanas, kas bagatina ikvienu, kas so gramatu izlasis.." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1380 Spiers, Ruth, Translator Iepazisimies Let Us Get Acquainted Nine Soviet Latvian Poets
Riga Zvaigzne 1973 Hard Cover Very Good + 
Poets represented : Caks, Grots, Grigulis, Saulitis, Vacietis, Ziedonis, Auzins, Livzemnieks, Caklais. Ruth Spiers has translated here 98 poems ---- They read quite well in English but the problem arises when the translations are compared to their originals. But on the whole, she has efectively entered into the spirit of the poems, the rythms, attitudes and meanings ---- but there are places where the translations do not correspond with the originals because the meaning has had to suffer on account of the rythms, metrics, rymes - the extent to which meaning takes second place to technique is a discussion all of its own" (P. Krumins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1381 Spogis, Alberts Pirmas Vijolites Dzejas
Reinberg Solis Pa Solim 1960 Hard Cover Very Good + 
128pp. A very good, clean, tight, bright copy. Latviesu valoda. "Dzeja veiksmigi apvienojas rietumu modernisma stravojums ar latviesu un latgaliesu literaturas klasiskajam tradicijam. Tematika ir visai tradicionala - milestiba, daba, dzimtene, cilveka meklejumi pec iespejami lielakas pilnibas, pardomas par individa vietu dzive un pasaule, par dzivibu un navi. A. Spogis plasi ir lietojis ipasu panta formu - t. s. desmitrindi (divus piecrindu pantus, ko dazkart papildina vel nosledzosa rinda ar kodu). sie Spoga dzejoli pieder pie interesantakajiem formas veidojumiem ---" ( Rezekne centrala biblioteka) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1382 Sprudzs, Adolfs and Rusis, Armins Res Baltica A Collection of Essays in Honor of the Memory of Dr. Alfred Bilmanis (1887-1948
Leyden A.W. Sijthoff 1968 Hard Cover Almost As New Almost As New 
303 pp. Almost as new. All in English with 16 page bibliography of Bilmanis' work. "Dr. Bilmanis' memory could best be honoured by a memorial volume of essays, written by subject specialists the ----fields of history, law, political science .... Contributory essays by: Ilmars Bekeris, Uldis Germanis, George Ginsburg, Walter S. Hanchett, Paulis I. Lazda, Dietrich A Loeber, Peter B. Maggs, Armins Rusis, S. Prakash Sinha, Adolf Sprudzs. "Ievada ir 14 lp. gars Adolfa Sprudza raksts (par Bilmani) un gramatas beigas..... 16 lp. gars Sprudza sagatavots Dr. Bilmana publikaciju saraksts. Gramata ari tagadeja stavokli ir visuma loti vertiga ---- Taja pavisam uznemti vienpadsmit, pa lielakai dalai juristu, bet ne vesturnieku raksti. Ta ka Dr. Bilmanis bija karsts cinitajs par Latvijas un latviesu tautas tiesibam un taisnibu, tad tas ir attaisnojami."" ( E. Andersons) 
Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1383 Stahnke, Astrida B. Aspazija: Her Life And Her Drama
Lanham MD University Press of America 1984 Trade Paperback Very Good + 
382pp. " ASPAZIJA: A Latvian poet and dramatist HER LIFE: A biographical introduction HER DRAMA: Sidraba Skidrauts (The Silver Veil) Zal(k)sa Ligava (The Serpent's Bride) Written and translated by Astrida B. Stahnke. Cover shows some very light surface wear, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. "The most extensive information on Aspazija’s life and work is to be found in A. Stahnkes’s monograph "Aspazija. Her Life and Drama" --- Aspazija performed a qualitative leap in the Latvian literature of the 19th century; she also went on working in the 20th century to become together with Rainis the most celebrated pair and the most brilliant twin-star in the whole Latvian culture." (A. Cimdina) 
Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1384 Stahnke, Astrida B. Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.
Riga Zvaigzne ABC Paper Cover Very Good 
133pp. A very good, clean, unmarked copy with some very slight wear to the rear cover From the seies Lasitpriekam. Reading for Pleasure. Although this book was written "---to provide reading material for Latvia's school children who are learning English" the translation is so engaging and well done that this book can serve as an exellent English language introduction to the Latvian world of folktales. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1385 Stalsans K(arlis) Latviesu Un Lietuviesu Austrumu Apgabalu Likteni
Chicago Jana Skirmanta Apgads 1958 Hard Cover Very Good + No Jacket 
454pp. Illustrated; bibliography. A very good, clean, tight copy. " ...darbs ir pirmais, kura organiski ietvertas baltu tautu - latviesu, lietuviesu, galindu, jatvingu un prusu - gaitas to vesturiska kopsakara." (E. Andersons) " ...baltu tautu kopeja nosaukuma iztirzajums un parskats par so tautu izplatibu un atsevisko cilsu likteni. Pec vesturiska parskata apskatitas Latvijas un Lietuvas austrumu apgabalu etnografiskas un demografiskas problemas. Dotas sikas zinas par lietuviesu, latviesu, krievu, polu un baltkrievu skaitu, vinu savstarpejam attieksmem un pretiskibam minetajos apgabalos...." (A. Balodis) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1386 Stalte, Helmi Ziemasvetki Gadskartu Ierazas
Riga E. Melngaila Tautas Makslas Centrs 1989 Paper Cover Very Good 
47pp. A very good, clean copy. Illustrated - line drawings. A very good, clean, unmarked copy. Ziemasvetku ierazas, Velu laiks, Ziemassvetki. Ticejumi. Telpu rotasana. Miklas Dziesmas ar notim. Speles un rotalas. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1387 Stamguts, Adolfs Latvietis Sabiedroto Gusta Un Trimda
Vilani Autora Izdevums (Katolu Dzeive) Pictorial Hardcover Very Good + 
171pp. A very good, clean, tight, bright copy. Photographs. ""--autors apraksta kara gaitas pieredzeto, pec tam dzivi gan sabiedroto gusta, gan beglu nometnes. Piecdesmitajos gados Adolfs Stamguts ar gimeni parcelas uz pastavigu dzivi talu no dzimtenes - Amerika. Gramatas beigas autors pec nesena karteja dzimtenes apmeklejuma dalas iespaidos par tam postosajam sekam, kuras Latvija atstajusi piecdesmit gadu padomju okupacija." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1388 Staprans, Raimonds Cetras Dienas Junija Un Citas Lugas Gusteknis Pili Sasalsana Mieles Pedeja Izrade
Riga Elpa 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
261pp A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Rear cover shows small sticker removal. "Staprana sejuma piecas lugas skiet izveletas, lai reprezentetu autora dramatisko diapazonu: Gusteknis pie un Cetras dienas junija ir sava veida episkas dramas, Sasalsana un Mieles varetu but, nosaciti, protams, psichologiska realisma lugas, un Pedeja izrade, autora apzimeta ka pamelna komedija, kur "spele spele" ierosme varetu nakt no Sekspira Hamleta un Pirandello lugam, kas aizrava daudzus musu gadsimta autorus, atkartoti spelejas ar realitasu relativitati un mijiedarbibu. Divas pirmas pieminetas lugas izseko tragiskiem politiskiem notikumiem 1940. gada, kad Latviju okupeja Padomju Savieniba. Autors nenododas daudz vesturisko notikumu secibas atsketinasanai vai nejedzigo diplomatisko divkosibu atklasanai, ka rezultata Latvija zaudeja savu neatkaribu. Vins censas saprast un attelot to cilveku ricibu, kuru rokas bija atbildiba par Latvijas likteni." (J. Silenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1389 Stavro, Andris Aleksandrs Laime Un Vina Zelta Upe
Riga Apgads Jana Seta 1999 Pictorial Hardcover Almost As New 
"Sis ir dokumentals dzivesstasts kura pamata ir Alewksandra Laimes piezimes un dokumenti, arhivu materiali, publikacijas...." (A. Stavro) "Kanaimas iedzivotaji, venecueliesi un indiani, runaja par Laimi ar apbrinu un cienu. " Vinu seit nekad neaizmirsis" "Legendars virs un tepuju vientulnieks" "Dieva izredzetais" "Vins bija dievisks, itka butu dzivojis miljoniem gadu" "Vins mekleja zeltu un dimantus, tacu nekad nevienam neteikdams, kur tos atradis" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1390 Steinbeck, John (Dzons Steinbeks) Par Pelem Un Cilvekiem
Copenhagen Imanta 1954 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Jegens (cover) 
106pp. Very clean tight copy; sm. ownership on tp. Dj. clean and atractive, slight sunning to spine, very minimal edgewear. Dzintars Sodums un Richards Ridzinieks tulkotaji. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1391 Steinbergs, V Baltijas Reakcionara Emigracija Sodien Lietuviesu, Latviesu Un Igaunu Antikomunistiska Emigracija Imperialisma Kalpiba
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good + 
212pp, A very good, clean, tight copy. "--aplukota musdienu antikomunistiska sistema, raksturojot vietu kur taja ienem reakcionaro emigrantu grupejumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Atsegta rietumvalstu imperialistisko aprindu darbiba, kas versta pret socialistisko iekartu Baltijas padomju republikas. Paradits, ka sis galeji labejas aprindas censas izmantot Baltijas emigrantu reakcionaros grupejumus antikomunistiskas, militaristiskas kampanas. Sniegta reakcionaro emigrantu sacereto falsifikaciju zinatniska kritika." (no izdeveja apraksta) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1392 Stenders, Gothards Fridrihs Stender, Gothard Fridrich Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas 1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem
Riga Liesma 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
572pp. Illustrated Gramata ietilpst K. Karula un J. Stradina aceres par Stendera kulturvesturisko nozimi un sasniegumiem. "Augstas gudribas gramata no pasaules un dabas" iznak 3 reizes (1774., 1776., 1796.) un ir pirma popularzinatniska gramata latviesu valoda par geologijas, geografijas, fizikas, astronomijas zinatnu jautajumiem. Visvairak Stenders rakstijis par Zemi, tas formu un virsmu, Saules lielumu un karstumu, Zemes griesanos ap savu asi un ap Sauli u.c. Tie bija pirmie laicigie raksti latviesu valoda." xxyy 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1393 Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ] Bildu Abice
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾ 
43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipašsi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci "Bildu abice"." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1394 Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ] Bildu Abice
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good ++ 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci "Bildu abice"." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1395 Sterna, Mara Sena Gadskarta
Riga Zinatne 1998 Trade Paperback Very Good + 
Laiku pa laikam der pavedinat seno tautas gara mantu pura ladi, notraukt puteklus, parlukot jauna gaisma dazu labu parasu vai ticejumu - varbut atrodas kas interesants un noderigs. Ka musu senci skaitija gadus; kads bija Meness, kads Saules kalendars; kadas tradicijas un ticejumi tika ieveroti Meness - Saules kalendara svetkos un laikgados; kadas bija seno latviešu dievibas un gari; ka vini tika gala ar skaugiem, burvjiem un raganam; ka gadskartu reizes puskoja maju; ko lika svetku galda un ka priecajas - par visu to gramata Sena gadskarta." (A. Kalve) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1396 Stinkuls, Alfreds Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1988 Trade Paperback Very Good 
404pp. Photographs. An unmarked, clean, bright, tight copy. Very faint vertical crease on spine "Gramata ir uzrakstita ceriba, ka ta varetu ierosinat latviesus vairak apmeklet savas zemes visattalakos nosturus un palidzet saglabat atmina aizejosa laika iezimes, ka ari pastastit par -- senvietam un pieminekliem ----(Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1397 Stober, Hans Die Lettischen Divisionen Im VI. SS-Armeekorps
Osnabruck Munin Verlag 1981 Very Good ++ Very Good + 
In German 368pp. Photographs. Maps Dj very good, enclosed in mylar. A very good, clean, bright, tight copy The Latvian divisions in the VI SS Army Corps. The military history of the 15th. and 19th Divisions of the Waffen SS. 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1398 Stradins, Janis Ivars Melna Pils
Riga Nordik 1998 Trade Paperback Very Good + 
288pp. A very good, clean, tight copy. "Romana "Melna pils" aizraujosa darbiba risinas gan Minhene, gan kada vientula Alpu nosturi Austrija. Zila pavediena lietas risinataji Karlis Ubans un Arturs Veiss ar Vacijas valdibas atbalstu piedalas nacistu reihsleitera Martina Bormana salaupito gleznu kolekcijas meklesana. Bet vini, protams, nav vienigie, kas interesejas par so kolekciju." (Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1399 Stradins, Janis Ivars Zelta Orda
Riga Nordik 2000 Pictorial Cover Very Good + 
288pp. A very good, clean, tight copy. Cietos vakos. Neskiramie detektivi - Kronbergs un Stals atrod pie sava dzivokla durvim nogalinatu virieti. Tas ir nesen arestetas noziedznieku bandas lideris, saukts Buldogs. Soli pa solim izmeklesana ved uz nomalam Pardaugavas majam, kuras mit skietami bezpalidzigs, paralizets vecuks. Vins pamanas iestastit izmekletajiem, ka slepkavibas iemesls ir... zelta dzisla. Un nekur citur, ka tala Burjatijas taiga. Un no tas, izradas, ir tikai solis lidz starptautiskiem" kriminaldarijumiem. (izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1400 Strals, Karlis Ugunainie Raksti Stasti
Tilta Apgads 1970 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Jegens 
189pp. Dj shows some light wear, enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean, tight, bright copy. "---- atspogulo rakstnieka pasa noverojumus un pieredzi pirmaja pasaules kara, kura vins piedalijies ka virsnieks krievu armija ---- rakstnieks nemekle varonus, bet cilveku pardzivojumus kas iejaukti bezmerkigaja un sausmiga kara norise pret pasu gribu" (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12 13   14  15 16 17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie