Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1201 Rei, August The Drama of the Baltic Peoples
Stockholm Kirjastus Vaba Eesti 1972 Hard Cover Very Good Very Good 
392pp. Extensive bibliography. Includes promotional flier and return envelope to publisher. Dj. shows some mild wear to extremities, else a bright, tight clean copy. "At every critical turn of European history, the Lithuanians, Estonians and Latvians have struck out against impossible odds, for national independence and human rights. They were recalcitrant, troublesome,subjects to Tsarist despots..Bolshevik tyrants, Nazi sadists... Kremlin Gauletiers (in the first and second) Soviet occupations...." The author was an eminent Estonian statesman and president in exile after WW2. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1202 Reihmane, Laima Lolita Zihmane Grafika
Riga Liesma 1989 Pictorial Hardcover Very Good 
[105pp] 22.5 cm x 22.5 cm. 70 plates in dsifferent sizes. Essays in Latvian Russian and English. "Graphic art. Zihmane is very much involved in the world of nature,... leaves, birds people... The real and the immaginary become an indivisible unity." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1203 Reimers, Alberts Caur Kara Ugunim
Latvia Autora Izdevums 1998 Paper Cover Very Good + 
80pp. Photographs. A very good, clean, unmarked copy. "Uzvilkt svesu karotaju formas mums lika tevzemes un tautas milestiba ------- Vilsanos radija vacu virskundziba frontes apstaklos, radot naidu pret tiem. Vini neuzticejas latviesu formejumiem, centas tos sadalit, radija konflikta situaciju starp abu tautibu karaviriem. ---- Speciga musu karaviru nicinasana izpaudas Prusija un Pomeranija, strauji tuvojoties kara beigu posmam. Tur latviesu karaviriem vajadzeja sekt vacu vienibu atkapsanos." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1204 Reiters, Janis (Joh. Reuter) Oratio Dominica XL Linguarum Collecta a Joh. Reuter Rostochii, Anno MDCLXXV Editio Nova Phototypice Expressa Praefatus Est B. JEGERS
Copenhagen Imanta 1954 Numbered Reprint Edition Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
46pp. Number 420 of 600. A very good + bright, tight attractive copy. Facsimili of the 1675 Rostock edition. Editio nova phototypice expressa Praefatus est B. JEGERS The Lord's prayer in 40 languages. Introductory essays in Latvian and German. JANA REITERA TEVREIZU KRAJUMS 1675. gada Rostokas izdevuma faksimiliespiedums ar B. Jegera ievadu. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1205 Reiters, Janis ( Reuter, Johannes ) Tulkojuma Paraugs 1675. Gada Riga Iznakuso Latviesu Bibeles Tekstu Faksimiliespiedums Ar B. Jegera Apceri Eine Ubersetzungsprobe Faksimiledruck Der Im Jahre 1675 in Riga Erschienenen Lettischen Bibeltexte
Stockholm Daugava 1975 Hard Cover Very Good + Normunds Hartmanis (cover design) 
86pp [2] With commentary by Jegers in both Latvian and German. A very good, clean, tight, bright copy. "Viens no sensacionalakajiem Benjamina Jegera atradumiem bija par sen pazudusu uzskatitais Jana Reitera (Johannes Reuter) Bibeles tulkojuma paraugs Upsalas Universitates biblioteka, kas iespiests Riga 1675. gada pirms Glika Bibeles tulkojuma publicesanas. Si krajuma faksimilizdevumu ar Jegera izcilu ievadu un loti pamatigiem komentariem latviesu un vacu valoda izdeva Daugavas apgads Stokholma" (J. Kreslins Sr.) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1206 Reiters, L. Postiljons,J. Dieva Varda Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi
Jamaica Plains Jamaica Plain Trinity Latvian Lutheran Church 1994 Paper NEW 
117pp. Illus. NEW. "Rakstot Dzamaikpleinas Trisvienibas ev.-lut. latviesu draudzes vestures apskatu, janoverte reta iespeja izmantot ka autentiskus avotus draudzes protokolu gramatas, kas saglabajusas no draudzes dibinasanas lidz sim laikam. Parlasot veco protokolu nodzeltejusas lapas, labi varam iepazities ne tikai ar apstakliem, kados nodibinajusies draudze, bet ari ar pirmo latviesu ieceļotāju socialo stāvokli, kulturalo rosibu, tapat ka ar palidzibas darbu, atbalstot trukuma nonakusos tautas bralus un masas Amerika ka ari Latvija, pec Pirma pasaules kara un velaka laika beglu nometnes Rietumeiropa." ( L. Reiters ) Mailed from Riga at regular rates. [sml lm] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1207 Reitlinger, Gerald Die SS Tragodie Einer Deutschen Epoche Mit 243 Kurzbiographien.
Wein Verlag Kurt Desch 1957 Hard Cover Very Good + No Jacket 
480pp. Titel der englischen Originalausgabe The SS Alibi of a Nation 1922-45 In German. Based almost entirely on original German documents, including the captured files of the SS leadership, The SS: Alibi of a Nation gives a final account of the Nazi Praetorian Guard. With steadily mounting tension, the story moves from the origins of the SS before 1923 to its supremacy, twenty years later. The author sees the SS not as an historical accident, but as a tyrannical expression of bureaucracy in politics. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1208 Reja. Margreta ( Margret Rey ) Punktins ( Spotty )
(Stockholm) Atvase 1980 Pictorial Hardcover As New 
30pp. As New. Picture book. Jauka gramatina maziem berniem kura palidz saprast, ka var ari but citadaks neka visi citi. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1209 Remarks, Erichs Maria (Erich Maria Remarque) Laiks Milet, Laiks Mirt
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good Very Good 
336pp. Some edgewear to dj, Dj enclosed in attractive clear mylar; else a very good copy. Translated by K Dzilleja. "Rakstits no vienkarsa vacu zaldata viedokla, redzam Eiropas tradicionalo vertibu sabruksanu un kara sausmas, ka zud atskiribas starp karaviriem fronte un majas palikusiem civiliedzivotajiem. Romans atspogulo 44 gadu, kad austrumu fronte saruk, toties kara vadoni joprojam runa par uzvaru kamer tiesi pretejais sak skaidroties karaviru pratos." (Amazon) 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1210 Remarks, Erichs Maria (Erich Maria Remarque) Melnais Obelisks Nokavetas Jaunibas Stasts ( Black Obelisk)
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Very Good Very Good + Guido Bruveris (cover) 
304.pp. Spine very slightly slanted, else a very good, clean, tight copy. Romana "Melnais obelisks" Translated by K.Dzilleja. K. Dzilleja tulkojuma. aspratigi, ar tragikomisku humoru attelota dzive kada Vacijas mazpilseta 1923. gada. laika, kad skita, ka ar vienu karu pietiks. Nepieredzeti strauji pieaug inflacija, dazadi spekulanti un mahinatori iedzivojas bagatiba, bet godigie pelnitaji grimst nabadziba." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1211 Remarks, Erichs Marija ( Remarque, Erich Maria ) Rietumu Fronte Bez Parmainam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1960 Latvian Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
206pp. Very good clean tight copy, dj. has some mild wear to extremities. A Grina tulkojums. "centrala tema ir karaviru draudziba un biedriskums. Romans versas pret militarismu, kas iedzina transejas veselu paaudzi un sakroploja to fiziski un garigi. Romans rakstits no ,,zudusas paaudzes pozicijam - ta sauca rakstnieka atteloto vacu tautas dalu, kas atgriezas no ierakumu dubliem, bet nespeja ieklauties normala dzive, jo bija zaudejusi ticibu nakotnei." (liis.lv) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1212 Rensoms, Arturs ( Arthur Ransome) Kad Jelgava Bija Buras Jahtas Racundra Celojums : 20. Gadu Latvija Britu Burataja Acim, Ar Daudzam Autora Fotografijam Un Skicem ( Racundra's Third Cruise )
Riga Dienas Gramata 2006 Pictorial Cover As New 
164pp Photographs. Almost as new condition. Tr. by Rita Radusa. "Jahtas "Racundras celojums " 20.gadu Latvijas britu burataja acim - ar daudzam autora fotografijam un skicem. Pirms astondesmit gadiem Lielupe bija ka lielcels un tvaikoni, barzas un buru laivas brivi kugoja lidz pat Jelgavai. Britu buratajs un rakstnieks Arturs Rensoms ar pasa izloloto un Kisezera buveto jahtu "Racundra" veica tris celojumus pa Baltijas juru un Latvijas upem. Uz klaja Rensoms dzivoja tadu dzivi, par kadu bija sapnojis,- pastaviga kustiba, verojot dabu, makskerejot, izzinot satikto cilveku dzivesstastus un visu redzeto un dzirdeto pierakstot." (izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1213 Repse, Gundega Tuvplani Dzemma Skulme
Jumava 2000 Pictorial Hardcover Very Good + 
130pp. Illustrated. Gramata sakas ar intrigu - Gundegas Repses pierakstiem iztelota filmesanas laukuma, kura it ka top filma par Dz.Skulmi... Stasts turpinas jau realas sarunas par makslinieces dzimtu, radoso dzivi, attiecibam ar varu un sabiedribu. Gramata bagatigs fotografiju un makslinieces darbu reprodukciju klasts. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1214 Repse, Gundega Ugunszime Romans
Riga Liesmai 1990 Soft Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
196pp. Romans atklaj latviesu tautas liktena gaitas 20. gadsimta vidu, sakot ar 40. gadiem. Ta galvenie varoni ir tie latviesu inteligences parstavji , kuri no okupacijas baidoties, vai nu nespeja vai negribeja doties emigracija. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1215 Repse, Gundega Solaiku Bestiarijs
Riga Apgads Daugava 1994 Hard Cover Very Good + Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
206pp. A very good, clean, tight, bright copy. Fantazijas motivi paradas ari -- Repses darbos - stastu krajuma Solaiku bestiarijs "stastu krajums, kura --, ir divi centralie garstasti - par vienkarsu bibliotekari, kas klust par bagatas zurnalistes mantinieci, un zinatniskas fantastikas pasaulei piederigs stasts par nakotnes tiranu, kas aizliedzis visa veida makslas un radosos cilvekus nosutijis dzivot uz neapdzivotu salu." (V. Analitikis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1216 Repse, Gundega Sarkans
Riga Preses Nams 1998 Hard Cover Very Good + 
143pp. Almost as new. Ar Gundegas Repses vardu saistas latviesu moderna feminisma rakstiba. Vinas proza izvirza sievietes - robezparkapejas telu - Starp atskirigi tonetajam romana dalam nav tiesas saistibas, tas vieno dzivibas pamatkrasa, kas dazados laikos un kulturas telpas atvasina arhetipisku "uguns - sievieti". Rakstnieces pasaules uzskatu raksturo nepieradinata savvalas sieviete, kurai neiespejami dzivot socialnoteikto normu un pat metafiziskos ierobezojumos."(I. Dubina) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1217 Repse, Gundega Septini Stasti Par Milu
Riga 1992 Paper Cover Very Good + Ieva Iltnere 
135pp. "Nozimigakais Repses isprozas krajums ir Septini stasti par milu, kur ar daudzveidigiem makslinieciskiem panemieniem, laika un telpas metamorfozem, izteli rosinosiem simboliem un kulturvestures citatiem moderni attelo atklasmes, ko izraisa milestiba." (Vikipedija) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1218 Repse, Gundega Gadsimta Beigu Skatiens
Riga Petergailis 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
269pp. Almost as new. "gramata, kura Gundega Repse sarunajas ar prozaikiem, dzejniekiem, dramaturgiem, tulkotajiem, kritikiem, literaturzinatniekiem - dazadiem ar literaturu saistitiem cilvekiem. Iespejams - tie ir cilveki, ar kuriem kopa autore varetu doties jaunaja gadsimta" (Kriina) Kaijaks, Muizniece, Salins, Caklais, Kronbergs, Ozolins, Berzins, Viks, Berelis, Valodze, Muks, Ivaska, Aizpuriete, Kolmanis, Ikstena, Zalite, Bruveris, Rozkalne, Birze, Petersons, Misina, Hanbergs, Kursite, Cimdina, Rullis, Vecgravis, Bekere, Briedis, Raups Abele, Freivalds. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1219 Richters, Voldemars Uz Jelgavas Pusi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
266pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy. Richters aprakstijis zemgaliesu lauciniekus: saimniekus, saimnieces, vinu delus un meitas, vinu kalpus un kalpones. Izcila vieta ari- pa-ris c(iganu g,menes - Kazlaucku un Zemgu -- Gadi nav mineti -- romans trisdesmitajos gados" ( V. Pelecis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1220 Richters, Voldemars Zemgaliesi Vel Turas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis 
Dj. shows some mild wear, else a fresh, clean, bright, tight copy. Romana Zemgaliesi vel turas pamata ir satiriski tverta latviesu sabiedribas dzive kada Amerikas pilseta, kur dazi simti tautiesu un divas draudzes --- saistiga gramata. Laba laika kavekla mekletaji lasot, nejutisies vilusies. Ironiski un skeptiski cilveku un notikumu verotaji autora atradis sev gara radinieku. Krietni izsmieties vares visi. tikai jabridina. ka smiekli kadreiz apraujas - Voldemara Richtera jokiem ir rugto pilienu piedeva." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1221 Ridzinieks, Richards Patiesibu meklejot rakstitas piezimes, lasamas skala Balsi
Copenhagen Imanta 1967 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Ilgvars Steins (cover) 
32pp. " Ridziniekam piemit merena slieksme atzit, meklet un veidot "audzinoso" elementu dailliteratura. --top skaidrs, ka Ridzinieka darbos sis elements saistas --- ar neviltotu respektu pret patiesibu."( G. Plavkalns) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1222 Ridzinieks, Richards Zelta Motocikls Sesdesmito Gadu Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + 
245pp. Dj, very good, enclosed in mylar protecyor; a very good, clean, bright, tight copy."...Zelta motocikls var ieskaneties ka rekviems tai trimdas paaudzei, kas nesasniegusi pilngadibu un materialo nobriedumu Latvijas neatkaribas gados, tika norauta no skolas sola un iesviesta kara jucekli. Dzenati caur fanatisku ideologiju stravam, ....vini nespeja isti atrast pareizo egoisma un altruisma, cinisma un idealisma sajaukumu, kas tik biezi raksturo vitalo dzives apliecinataju. " 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1223 Ridzinieks, Richards Cirvis Ozola 18 Skices
Stockholm Daugava 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Richards Ridzinieks (cover) 
143pp. A very good clean bright, tight copy. Dj. very good. "Gramata telotie cilveki - vai nu tas ir legionars kara un apkapsanas jukli, vai ikdienisks trimdnieks, iemests gluzi ikdieniskos svesas zemes notikumos, iet tiem cauri ar dziluma pasleptu apzinu, ka vina istas majas, istais darba lauks, kas gaida ar pamesto cirvi, ir taluma - Latvija." ( Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1224 Riekstins, Janis Izpostita Zeme PSRS Okupacijas Armijas Nodaritie Zaudejumi Latvijas Kulturvidei Devastated Land. The Offence of the USSR Occupation Army to the Cultural Environment of Latvia
Riga Latvijas Valsts Archivs 1994 
206pp. (20 page summary of 162 dokuments in English ) Krajuma apkopoti 162 Latvijas Valsts arhiva fondu dokumenti. Taja apzinati PSRS okupacijas armijas nodaritos zaudejumus Latvijas kulturvidei - izglitibas iestazu piesavinasanos militaro objektu vajadzibam, Rigas kulturvides postijumus, Latvijas pilsetu un ciemu kulturvides deformesanu, zemes un zemnieku saimniecibu sagrabsanu un izpostisanu, mezu iznicinasanu."(Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1225 Riekstins, Janis Kulaki Latvija (1940 -1953.gads) Ka Varasviri Latvija "kulakus" Taisija Un Kadas Sekas Tas Radija Dokumenti Un Fakti
Riga Ievanda 1996 Soft Cover Very Good + 
128pp. So tragisko vestures posmu ir izcili izgaismojis un lieliski dokumentejis formata neliela un samera plana gramatina ar archaisku datorsalikumu Janis Riekstins, zurnala Latvijas Archivi redaktors. Publiceto dokumentu vidu ir gan padvaldibas un partijas dizviru apspriezu stenogrammas par to, ka sagatavot kulaku sarakstus, ka maksligi kapinat to nodoklu likmi, ka vinus sodit, ja tie parmerigas nodevas vairs nespej samaksat, gan pat tads viennozimigs retums ka Vila Laca 1949. gada 17. marta parakstita deportaciju pavele. -- Sis vesturnieka Jana Riekstina darbs varetu noderet par celvedi ikvienam vesturniekam, kas interesejas par so posmu, jo taja ir norade, kuros Latvijas Archiva fondos publicetos dokumentus var atrast." (I. Zalinskis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1226 Riekstins, Karlis (Compiled by) Pasdarinats Alus Un Kvass
Riga Avots 2010 Soft Cover As New 
78pp. Fine, as new. "Gramata isi aplukota alus darisanas vesture Latvija un pasaule, raksturotas kvalitativa alus ipasibas, stastits, no ka dara alu un ka to pareizi darit. Pievienotas ari alum lidzigu raudzetu dzerienu, kvasu, bolu un alus edienu receptes" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1227 Riekstins, Karlis (Compiled by) Aizsardziba Pret Energisko Vampirismu
Riga Avots 2010 Paper Cover New 24mo - over 5" - 5¾" tall 
196pp. Fine.Gramata sniegts energetiska vampirisma un ta veidu raksturojums, izskaidrots, kur slepjas ta karmiskas saknes un ka aizsargat savu biolauku no "energetiskajiem zagliem". Analizeta vampirisma mehanisma butiba, ta psihiskie un emocionalie procesi 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1228 Rijnieks, Karlis (pseud.) Karlis Kraulins Sengrieku Dzives Gudriba
Aka Publishers- International Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
111pp. Facsimili of the N. Zeltina 1939 first edition with 20 illustrations. "Tiesam, "senais griekis daudziem ir parverties par mera, gudribas pratiguma, olimpiska miera, gariga lidzsvara un dzives prieka simbolu ---Sads uzskats ir radies no maldigas parliecibas, ka senais griekis ir bijis sava dzive, tads pats kadu vins sevi attelojis maksla"(Autors) "1939 Kraulins ar pseidonimu K. Rijnieks , balstoties uz pozitivisma filozofiju, saraksta gramatas par etikas un psihologijas jautajumiem " Sengrieku dzives gudriba" un " Musdienu cilveks" . Turpmak parorientejas uz marksistiski sociologisko metodologiju." (Valmieras biblioteka) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1229 Rimscha, Hans Von Baltisches Burschentum: Die Studentischen Korporationen der Deutschbalten, Esten und Letten einst und Jetzt
Baltischen Gesellschaft in Deutschland 1968 Paper Cover Very Good + 
63pp. A very good, clean tight, unmarked copy. In German. General overview with a register of the Baltic fraternities and sororities, Estonian, German and Latvian. "Hans von Rimscha entstammte einer deutschbaltischen Familie und war Nachkomme des russischen Feldmarschalls Michael Andreas Barclay de Tolly. Nach Besuch des Gymnasiums in Riga studierte er an der Universität Dorpat Geschichte. Hier war er Mitglied der Fraternitas Rigensis. Nach weiteren Stationen in Göttingen, Breslau und Tübingen wurde er 1924 an der Universität Jena promoviert. Nach einer Tätigkeit als Lehrer in Riga, wurde er von 1927 bis 1933 Privatdozent an der Herder-Hochschule Riga und ab 1929 zeitgleich politischer Redakteur der Minderheitenzeitung "Rigasche Rundschau". 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1230 Rinka, Ruta Latvijas Makslas Akademijas Keramikas Meistardarbnica 1924 -1944 Zinatniskais Katalogs
Riga Neputns Paper Cover New Large 4to. 
120pp. A NEW unread copy. Large colour illustrations. " Makslas vesturniece Ruta Rinka izdevuma- apkopojusi unikalus materialus un lidz sim nepieejamu informaciju par lietiskas makslas nozares - keramikas attisti-bu perioda starp diviem Pasaules kariem. -- Katalogs vispusigi iepazistina ar Makslas akademijas darbnicu un spilgtakajam personibam -- Izdevuma apskatams agrak nepublicetu dokumentalu fotografiju un plass keramikas darbu klasts, ari audzeknu devums buvkeramika - lieciba par darbnicas jaudu un verienu, kas skiet iespaidigs pat sodienas konteksta -- izdevums ir veltits makslas keramikai, bet vienlaikus lauj ieskatities ari ta laika lietiskas makslas attisti-bas sarezgitaja un nereti pretrunigaja- procesa." ( Neputns?) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1231 Rislaki, Juka ( Rislakki, Jukka ) Maldinasana: Latvijas Gadijums
Riga Jumava 2008 Trade Paperback Almost As New 
284pp. Almost as new. A very good, bright, tight copy. Translated into Latvian from the English. "Juka Rislaki ------ pieversanas dezinformacijas tematam iesakas ar melu atmaskosanu par vina dzimto Somiju. Maldigas liecibas attieciba uz Latviju sakopotas ne tikai no krievu, bet ari no Eiropas, ipasi Vacijas, un ari ASV plassazinas avotiem. Apzinoties, ka melu atkartosana var klut par nelietigi izmantojamu datu bazi, autors tomer nevairas no tiesas un atklatas pieejas - ar kodoligam, parliecinosam atbildem uz 14 jautajumiem, katra nodala pa vienai. Neapstridamus faktus atrodam lidzas cittautiesiem gruti izprotamiem, sarezgitiem vestures skaidrojumiem. Un beigas - par pasu pilsonu spekiem noversamo valsts vaditaju tautas gribas ignoresanu, korupciju, moralo vertibu degradesanu, amatpersonu personigo kabatu pildisanu" (A.V. Beldava) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1232 Rislaki, Juka ( Rislakki, Jukka ) Kur Beidzas Varaviksne Krisjanis Berkis Un Hilma Lehtonena
Riga Jumava 2004 Hard Cover As New As New 
376pp. Notes, Index. An AS NEW copy. "Juka Rislaki ir vairaku vestures gramatu autors. Stastot par generali Krisjana Berka un vina dzivesbiedres somietes Hilmas Lehtonenas likteni, vins ar musdienigu skatijumu ir izanalizejis Latvijas 20. gadsimta vesturi, atklajot lidz sim nezinamus faktus. Gramata tiek aprakstiti Latvijas vestures sapigie brizi, lielu uzmanibu pieversot Latvijas militarajai politikai neatkaribas zaudesanas laika. Gramatu ilustre vesturiskas fotografijas un tiek plasi atspogulotas Latvijas un Somijas kulturas saites." (L.R. A.M.) 
Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1233 Rislakki, Jukka The Case for Latvia Disinformation Campaigns Against a Small Nation Fourteen Hard Questions and Straight Answers About a Baltic Country
Ansterdam New York Rodopi 2008 Trade Paperback Almost As New 
295pp. Notes, bibliography, index. Almost as new, a tight, bright unmarked copy. " a spirited defense of Latvia ... [Rislakki has an] extensive knowledge of the language, the people and their history ... well written ... The book is important, as it can be taken as a starting point for discussions of how misinformation and disinformation are used to construct a coherent negative image of a country thus creating an instrument of power in a globalized and digitalized world. In many respects it is an eye-opener and quite scary that the reputation of a country and its inhabitants can be tainted with such ease." (Journal of Baltic Studies) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1234 Ritmanis, Andris No Rigas Plasaja Pasaule
Portland Michaels Printing 2006 Trade Paperback Very Good + 
249pp. Illus. A very good, clean, tight, bright copy. " "No Rigas plasaja pasaule" ir Andra tresa gramata. " Kad lasitaji jautaja "Kapec tu nekur nepastasti par savam bernibas un agras jaunibas gaitam! Par tam nu varat lasit saja gramata. "No Rigas plasaja pasaule" ir ari ievietoti stasti un dazu dziesmu vardi, kas radusies Andrim dzivojot talu no savas dzimtas zemes." (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1235 Rojas Zvejniecibas Muzejs Krisjanis Valdemars Un Talsu Novads
Riga Rojas Zvejniecibas Muzejs 1994 Paper Cover Very Good 
46pp. Photographs Some light wear to covers, else a clean, bright unmarked copy. " Par juru ka tautas brivibas simbolu Krisjanis jau rakstija jau studenta gados Terbata, atgadinot piemirstas vestures patiesibas, ka latviesi un igauni jau sendienas bijusi veikli un drosi juras brauceji, aicinot dot iespeju Baltijas piekrastes nabadzigajiem iedzivotajiem iegut jurnieka arodizglitibu." ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1236 Ronis, I Zvinklis, A. ( Compiled By ) Karlis Ulmanis Trimda Un Cietuma Dokumenti Un Materiali
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 1994 Hard Cover Very Good + 
479pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Dokumentu krajumu ievada Dr. I. Rona eseja "Karlis Ulmanis Latvijas Liktenstundas" " Latvijas vestures instituta apgads klaja laiz savu pirmo gramatu --- Sis dokumentu un materialu krajums aptver K. Ulmana deportaciju, trimdas un cietumniecibas laiku. Nenoliedzami intrigejosakas ir cekas spiediena rezultata sarakstitas atminas par Latvijas brivvalsts laiku. Pec Krievijas - Vacijas kara sakuma K. Ulmani aresteja un pratinaja, un ari pratinasanas dokumenti ir ietverti saja krajuma." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1237 Rotbaha, Daila Latvijas Svetvietas Un to Laudis
Riga Jumava 2006 Pictorial Hardcover As New 
174pp. Colour photographs. Fine, as new. Latvijas svetvietu petniece Daila Rotbaha sava gramata vesta par nozimigas latviesu kulturas sakralas bagatibas - svetvietu - vienreizigumu un krasnumu. Izdevuma lasitaji var iepazities ar svetvietu butibu; svetvietu izsutisanas principiem un svetvietas veicamajiem rirualiem. Gaisa gramatas noskana rosina daba meklet dzives harmoniju un smelties pozitivo energiju. Gramata papildinata ar Latvijas karti, kura atzimetas izdevuma minetas svetvietas." (izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1238 Royal Institute of International Affairs The Baltic States A survey of the political and economic structure and the foreign relations of Estonia, Latvia, and Lithuania
Westport Greenwood Press, 1970 Very Good + 
194pp. Foldout map. Reprinted from the 1938 Oxford University Press Edition. Ownership on top of front endpaper, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Contents: Historical and political. Historical background ; The World War and the emergence of the independent states ; Internal consolidation in the succession of states ; Constitutional and political problems of the succession states ; Foreign relations ; Special problems of Lithuania's foreign policy. -- B. Economic and financial. pt. I. General features of the post-war economy of the Baltic states, 1919-30. The productive system, 1919-30 ; Foreign trade and balance of payments, 1919-30 ; The financial system, 1919-30. -- pt. II. The crisis of 1931 and subsequent developments. Price movements and the productive system, 1931-7 ; Foreign trade and balance of payments, 1931-7 ; The financial situation. -- Appendices. Population : density, vital statistics, occupations ; Communications : shipping, river navigation, railways, roads, aviation 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1239 Roze, Julijs Julijs Roze, Laikmeta Liecinieks Latvijas Ritausma, Saulrieta.
Stockholm Daugavas 1978 Hard Cover Very Good Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
158pp. Former library copy but with inconspicuous, minimal library markings. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Rozes gramatas interesantakas un ipasi vesturniekam vertigakas nodalas, manuprat, ir: "Latvijas saulriets" (71-75), "Isais kurss" (77-114) un "Agonija" (115-126). Bet ari par citam nodalam var teikt, ka tajas ietverti daudzi zimigi, dazkart anekdotiski fakti, un visur jutama meistariska telota-a roka. --- Par okupacijas varu - k- vacu, ta krievu ricibu Latvija- autoram ir atstastami bagati pasa piedzivojumi, ka ari citu latviesu bedigie vai komiskie ve-rojumi vai notikumi attiecibas ar svesajiem kungiem." (B. Abers) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1240 Roze, L. Latviesu valoda pirms simt gadiem: "Peterburgas Avizu" sabiedriski politiska leksika.
Riga Latvijas Vasts Izdevnieciba 1962 Paper Cover Very Good + 
89pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. " Nozimigs ir "Peterburgas Avizu" veikums latviesu literaras valodas veidosana; seviski tas sakams par vardu krajuma bagatinasanu un attirisanu no nevelamiem vacu valodas aizguvumiem. Saja darba aplukota "Peterburgas Avizu" sabiedrisi politiska leksika." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1241 Rozensteins, H. (General) Editor in Chief Latvijas Armija 20 Gados
[Grand Haven Mich.] Aka un Gauja 1974 Second Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
453pp. 1000 copies. A very good, clean, bright, tight copy Reprinted from the 1940 Riga edition. A comprehensive, concise overview of the Latvian army from its pre independence days to the end of the thirties. Extensively illustrated with photographs and maps. "Sa izdevuma ilustraciju materiala izvele un sagatavosana esam galvena karta vadijusien no noluka dot iespejami parskatamu ainu .... no tas pirmo vienibu formesanas dienam lidz divdesmit pastavesanas gadu noslegumam." Large heavy book, over 1.5kg, aditional postage will be required. 
Price: 49.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1242 Rozentals, Martins Compiled By Cinu Biedri Dokumentali Apraksti Par Liela Tevijas Kara Dalibniekiem
Riga Liesma 1975 
235pp. Index of names "Gatavojot so krajumu, sastaditajs un redakcija velejas, lai taja pec iespejas butu parstavetas visas ierocu skiras. Taja jabut gan frontiniekiem, gan izlukiem, gan partizaniem un pagrides cinitajiem, gan izlukiem, gan partizaniem un pagrides cinitajiem fasistu okupetaja Latvija -----" ( M. Rozentals) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1243 Rozitis, Juris Kunas Dels Pasaka Par Suniem Un Latviesiem Lasami Skali
Riga Karogs 1995 Trade Paperback Good + 
320pp. Some light wear to extremities, top rt. cnr. lightly bumped, else a good, clean copy. "Kunas dels vairak vai mazak ir pasa autora dzives stasts. Galvena problema, kuru autors risina romana, ir speja tikt gala ar savam domam un speja atrast vienigo, isto patiesibu, kad liekas, ka to apkart ir tik loti daudz. Darba pamata ir kada latviesa dzives stasts, kurs uzauga kuces aprupe zem trimdas latviesu apvienibas saieta nama, kuru visi sauca par MUSU EKU. Ista mate mira tai bridi, kad uz MUSU EKAS tacinas vina laida pasaule romana galveno varoni, un mirstosajai matei bija tikai viena velme - lai vinas dels uzaugtu par istu Latvi".(joriks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1244 Rozitis, Olgerts Pavedieni Stasti
Sydney Salas Apgads 1966 Hard Cover Very Good No Jacket 
141pp. A very good, clean, tight copy. Ar Spodra Klauverta pecvardiem par autoru. " Olgerta Rozisa Pavedieni kuplina trimdas prozas eksperimentalo sniegumu.Rozitis parada, ka vina pieeja istenibai ir no tam, kuras iekšejiem pardzivojumiem un arejiem notikumiem vienads svars.Visskaidrak autors parada istenibas jedziena relativitati prologa "Tikai nekas". Viss atkarajas no redzes viedokla, jo: "Kaut kas ir tas pats, kas nekas" (A. Ivaska) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1245 Rozitis, Pavils Mezgli Noveles
Riga Zelta Abele 1944 Paper Cover Very Good 
193 + [3] pp. A very good, clean unmarked copy. Some light yellowing to spine " Zanriski un stilistiski daudzveidigas ir Rozisa noveles. Budams 30. gadu Latvijas anekdotiskas noveles spilgtakais parstavis, Rozitis satiriski izgaismojis pilsoniskas sabiedribas netikumus. Psihologiskajas noveles atklata cilveka gariga krize." ( Valmieras Biblioteka) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1246 Rozkalne, Anita Palma Veja Literaturvesturiskas Piezimes Par Latviesu Trimdu
Riga Petergailis 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
156pp.Photographs. A very good, clean, tight copy. Rozkalnes petijumi nenodarbojas daudz ar ta laika literaturas izvertesanu Latvija un trimda, jo vinas galvena uzmaniba veltita literaturas politikai. Vina megina apskatit notikumus un nostajas "no tresas puses", jo "saipus" un "vinpus" pienemumi ir par daudz kategoriski, stereotipeti, lai apskaidrotu daudzskautnaino realitati. --- jasaubas, vai bus daudzi, kas vinas tezes pienems (un tur ir tezes, blakus objektivam faktu klastam). Trimdinieki nepielaus vinas paskaidrojumus par padomju iekartas tiri logisko pieeju problemam. Trimdinieku uzskata ta bija tira necilveciba." (J.Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1247 Rubenis, Juris Sirds Zemestrice Pardomas Par Svetajiem Rakstiem
Riga Klints 1994 Paper Cover Very Good Estere Zemite 
125pp. Gramata apkopotas uzrunas, kas sacitas Rigas Lutera baznica 1992-1993 gados. "ietvertas autora pardomas pec Sveto Rakstu lasisanas. Gramata katram butu izlasama pec tam, kad iepazita Bibele. Luk, dazas no autora atzinam: "Kristus parvar bezdibeni starp Dievu un cilveku" vai ari "Dzivibu var iepazit tikai tas, kas ir gatavs to pazaudet". Katram savas atzinas bus interesanti samerot ar musu izcila teologa rakstito." (V. Apinite) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1248 Rubenis, Juris; Subacs, Maris Dievs Ir Tepat Pirma Iepazisanas Ar Kristietibu
Riga Zvaigzne ABC Pictorial Hardcover Very Good + Maris Subacs 
286pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Si gramata veletos but pirmas iepazisanas starpnieks cilvekiem, kas gribetu vienkari uzzinat par Dievu, par attieciba-m ar Vinu, par kristietibas pamatjautajumiem. Kristietiba pasreiz pastav dazadas konfesijas, tacu Kristus ir viens. Ir svarigi paraudzities pari konfesiju robezam uz Kristus vests buti-bu." ( Izdevejs) "Apgada prezidente Vija Kilbloka, kas neslepj savu piesardzibu pret macita-ju viedokliem, apgalvo, ka vinai vissaistosakais abu autoru popularakaja gramata ir uzdrikstesanas atbildet uz jautajumiem, ko jebkurs neticigs cilveks uzdod garidzniekam. Skiet, si gramata ir vairak orienteta uz tiem cilvekiem, kas parasti met baznicai likumu." (D. Berzins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1249 Rubess, Banuta; Stauvers-Aperans, Dace Varondarbi Dziesmu Spele Divos Celienos Ar Prologu
Latviesu Jauniesu Dziesmu Svetku Padomes Izdevums Spiral Bound Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Ugis Nigals Signed by Author
59 pp. + [51] 500 copies. Previous ownership on copyright page. With an original performance program as additional ephemera. Music composed by Stauvers- Aperans. Illustrated with Nigal's costume designs. Includes notation for all the musical's songs. Signed by the libretist, Banuta Rubess. This popular and controversial Latvian musical is based on the Latvian myth "Son of a mare Kurbads" "Keves dels Kurbads" 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1250 Rubess, Banuta; Stauvers-Aperans, Dace Tango Lugano Muzikala Luga Divos Celienos
1987 Spiral Bound Very Good 
56pp. Signed by libretrist Rubess, composer Stauvers-Aperans and by members of the cast including lead singers Laila Salins and Pauls Berkolds A satiric musical ghost story based on the lives of the famous latvian authors Aspazija and Rainis. In Latvian. "Tango Lugano ir nevesturisks, satirisks spoku stasts." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1251 Rubulis, Aleksis Ar Navi Uz Tu Romans
Chicago Janis Skirmants 1954 Hard Cover Very Good No Jacket 
303pp. Vairaki citi autori - Alfreds Dzilums, Dzintars Kirsteins, Aleksis Rubulis, Janis Sudrabins, Arnolds Sinkis, - kuri pasi visi ir bijusi kauju un gusta lidzdalibnieki, ir uzrakstijusi lielakus prozas darbus par savam pieredzem. Vinu vertejuma un skatijuma latviesu karaviru cinam ir atrasta dala ari nacionalas un vesturiskas jegas." (J. Klidzejs) "atkapsanas kaujas un pargajieni Krievija - tiesam teloti iespaidigi" (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1252 Rubulis, Aleksis Arranged By Latgalu Dziesminieki Dzeju Antalogija
Chicago Janis Skirmants 1954 Hard Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Janis Strods 
189pp. Illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. Ar A. Rubula ievadu 5.-34. lpp. Satura: Francis Trasuns, Francis Kemps, Peteris Apsinieks, Janis Cakulis, Augusts Eglajs, Leonards Latkovskis, Antons Rupainis, Konstantins Plencinieks, Aleksandrs Adamans, Alberts Sprudzs, Marija Andzane, Mikelis Bukss, Norberts Neiksanietis, Madsalu Janis, Janis Klidzejs, Marta Skuja, Francis Murans, Juris Soikans, Roberts Muks, Alberts Spogis, Jazeps Setmalnieks, Vladislavs Strods, Janis Znotins, Daniels Grecs, Aleksandrs Voitkans. xxyy . 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1253 Rubulis, Alexis, Lahood, Marvin Latvian Literature
TorontoDaugavas Vanags Publishers 1964 Hard Cover Very Good + Very Good + 
451pp. A very good, clean, tight, bright unmarked copy in original clear plastic dj. " a collection of (mostly, 5 of the 30 died prior to the war) - exiled Latvian writers that offers a usefull overview of post World War II Latvian writers scattered around the world." A brief biographical sketch accompanies each author. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1254 Rudzite, A Latviesu Tautas Dziveszina 2 Daba Debesis Dievibas
Riga Zvaigzne ABC 1990 Paper Cover Very Good + 
156pp. A very good, clean, tight copy. "Cilveks ir Dabas dala un nak pasaule, lai lidz galam paliktu nemitiga saskarsme ar to. Sis darbs radits, lai paraditu, kada vieta latviskaja dziveszina ir Dabai, Debesu spidekliem, senajam Dievibam un ka latvietis sajas paradibas prot saskatit Muzibas atspulgu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1255 Rudzite, A Latviesu Tautas Dziveszina 1
Riga LNNK 1990 Paper Cover Good + 
366pp. A good, clean, unmarked copy, Cover lightly creased and bumped. " ----krajums --- kas iznak piecos sejumos, ieved mus latviesu domu un atzinu pasaule, stasta par tautas ilgam un sapniem, ipasi akcentejot tas brivibas ilgas ---- Pirmaja sejuma pieskaramies latviesu gara darbinieku atzinam par cilveka sutibu, par latvisko vertibu orientaciju, par tautas vesturisko sapi, par karsto Tevzemes milestibu un neremdinamam alkam pec brivibas 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1256 Rudzite, Anta Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas
Riga Zvaigzne ABC 1993 Trade Paperback Very Good + 
414pp. A very good, clean, tight copy. Latvju tautas tikumu maciba ir viens no tiem avotiem, kas laus parvaret garigo krizi, palidzes attirities no svesam ietekmem un atgriezsties pie savam saknem, nedzivot tikai sodienai, bet spet ari spriest un rikoties ---" ( a. Rudzite) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1257 Rudzitis Janis Starp Provinci Un Eiropu
Vasteras Ziemelblazma 1971 Linen Very Good + 
256pp. A very good, clean, bright, tight copy. Interesantaka nodala, man skiet, Rudzisa darbu izlase ir ta, kura sakopoti Rudzisa parskati par trimdas literaturas attistibu un izredzem. -- Otra interesanta nodala gramata ir ta, kura Rudzitis skice dazu ieverojamu latviesu dzejnieka portretus - no atminas, no noklausita. Raksts "Karlis Skalbe vacu gada" ir katram pasam jaizlasa." (G. Irbe) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1258 Rudzitis Janis Talos Celos, Savos Laudis Celojumu Piezimes Un Verojumi
Copenhagen Ziemelblazma Janis Abucs 1973 Very Good + Very Good + Ilze Straustina (cover) 
190pp. A very good clean bright, tight copy Trimda J. Rudzitis kluva par vienu no sistematiskakajiem un prasigakajiem literaturas vertetajiem, savas publikacijas kopuma sniedzot samera pilnigu parskatu par literaturas attistibu svesatne " Visos savos braucienos, lai ari to noluks butu bijis kads budams, Janis Rudzitis ar asu skatu veroja katras zemes un tas iedzivotaju ipatnibas ---Bet par visu vairak vins loti uzmanigi sekoja latviesu trimdinieku dzivei sais zemes, veroja, ka si dzive parveidojas, gan materiala, gan gariga plaksne --"" (O.Sprogere) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1259 Rudzitis Janis Raina Ritmi Formas Studija
Vesteras Ziemelblazma Janis Abucs 1958 Hard Cover Very Good + 
127pp. Scarce 600 copies. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Teoretikim Raina versificacija ir interesanta viela, kuras petisana, vispirms, protams, pievers uzmanibu si dzejnieka darbu aistetiskajiem elementiem. Bet bez tam iedzilinasanas Raina pantu visanas maksla viegli saistas ar svarigiem faktiem musu dzejas formu vesture un latviesu versifikacijas ipatnibas." (Autors) xxx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1260 Rudzitis Janis (Comp.) Kara Dainas
Riga Zelta Abele 1943 Paper Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
126pp. A very good copy. Small numeric notation on cover. Cover, title page and several full page woodcuts by noted master J Plepis. Publication indicative of the war effort in Latvia. Has wartime stamp on ffe. - "Si gramata ir tautas velte Tev un citiem latviesu karaviriem. Jo vairak to izlasis jo vertigaka ta klus - tapec saudze to! Latviesu karaviru palidziba." Sarkatojis un redigejis Janis Rudzitis. Jana Plepja gravejumi koka. Miksti papira vaki ar baltu un melnu. Uz vaka zimejums; vairogs, zobens, tris rudzu varpas un gramata. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1261 Rudzitis, Helmars Manas Dzives Dekas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good 
269 pp. With a listing of Gramatu Draugs authors, translators and illustrators. A couple of very small closed tears to dj, else a very good clean, tight, bright copy. "Gramatu Drauga" raditajs un izveidotajs (Helmars Rudzitis) " bija liels fantasts un aktivs dzives sapnotajs ar gauzi nerealam idejam. "Sads... raksturojums atrodams kada no Marisa Vetras atminu gramatam, un persona, kam tas veltits, ir vina draugs Helmars Rudzitis. Rudzisa liecibas par savu laiku ir interesantas un vertigas, bet tas nav jauztver ka absoluta patiesiba." (Gunars Zvejnieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1262 Rudzitis, Janis Raksti
Vasteras Ziemelblazma 1977 Hard Cover Very Good Good 
923pp. A very good, clean, tight copy. Dj worn at edges but enclosed in protective mylar cover. Small, neat ownership sticker on front free endpaper. Compioled by Ofelija Sprogere. "Janis Rudzitis maceja isi, kodoligi definet apcereta rakstnieka ipatnibas un vietu musu literatura, un ar analizes palidzibu tuvoties ta darba dzilakajai butibai." ( O. Sprogere)Heavy book. Over 1kg. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1263 Rudzitis, Jazeps Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.
Riga Zinatne 2006 Pictorial Hardcover As New 
180pp. Fine. As new. Unread. "Jazeps Rudzitis ir gan folklorists, gan literaturzinatnieks, gan ari dzejnieks. Gramata apkopots Jazepa Rudzisa individua-ajas un kolektivajas folkloras ekspedicijas, lauka petijumos savaktais materials par sastaptajiem spilgtakajiem teicejiem, vinu stastisanas manieri, veidu, ka vin, kontaktejas ar klausitaju.Izdevums atspogulo folkloras petnieka pieredzi vairak neka divdesmit piecu gadu garuma (1950-1970. Tradicionalaja kultura tam ir unika-a vertiba, jo klasiskas folkloras teiceju vairs nav, izmainijusies folkloras zanri, paši staastitaji, klausitaji, vide. Kaut ari darbs ielogots zinatniska stila un terminologijas precizitate, tas vienlaikus ir aizraujoss celojums Jazepa Rudzisa veikto peti-umu pasaule. Prieksva-rdu "Tradicijas speks" sarakstijusi prof. Janina Kursite." (izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1264 Ruke -Dravina, Velta No 5 Menesiem Lidz 5. Gadiem
Stockholm The Baltic Scientific Institute in Scandinavia 1982 Hard Cover Very Good + Very Good + 
415pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Dj. likewise and enclosed in a mylar protector. "Gramatas autore pazistama starptautiska plaksne ne tikai ka baltu valodu petniece, bet ari ka pirma latviesu zinatniece, kas nodarbojusies ar bernu valodu izpeti. Seviski svarigi butu so darbu izstudet audzinatajiem, skolotajiem un tiem, kas sacer, berniem gramatas. Vardu krajums, vardu biezums, vardkopu un teikumu veidojumi seit uzskatami parada celu, pa ko ies talak sis piecgadigais zens, ja pedas latviesu valodas pasaule ir iemitas vecaku majas." ( V. Lasmane) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1265 Ruke -Dravina, Velta Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas
Stockholm Artilett 1986 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
149pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Norma ir ta, ka dabas paradiba ir izejas punkts un piemineta dziesmas pirma puse. Atbildums cilveku dzive un darbiba - uz analogijas, zinama lidziguma pamata - saskatits cilveku izskata un ricibas veida." ( Autore) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1266 Ruks, Maris Isvesture Patiesa Vaira Vike Freiberga
Riga Antava 2008 Very Good + 
"Ruks ir sarakstijis gramatu - denunciaciju, kura pauz personisku naidu pret bijuso prezidenti. Gramatas stils ir uzspelets un tendenciozs. VVF biografijas fakti ----- tiek izklastiti visai savarstiti. Cienitais dr. philol. visas gramatas garuma nemitigi nodarbojas ar miklainam insinuacijam par VVF krieviskajam un amerikaniskajam simpatijam, cionismu, saiknem ar rozenkreiceriem, masoniem un Dievs zin’ ko vel. Tacu nevienu no sim tezem vins ta ari lidz galam pieradit nespej " I.Ijabs 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1267 Ruks, Maris Gunars Astra
Author's Publication 1998 Paper Cover Very Good + 
165pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata par Gunara Astras dzivi ir par cilveka nelokamibu, godigumu, speju izturet smagakos parbaudijumus un palikt uzticigam saviem principiem. Si gramata ir par mums" ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1268 Ruks, Maris Lielzirneklis K Latvija Valerija Kargina Tikla
Riga Antava 2009 Paper Cover Very Good + 
240pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. " Kas musu sabiedribai tiek slepts par Parex Bankas krizi? Kurs joprojam piesavinas musu naudu un tisi parvers mus paradniekos? Kapec mes maksajam? Kas ir sie cilveki, kas sapinusies Lielzirnekla K tikla un tik noziedzigi kalpo vinam? Patiesie skaitli, pazistami uzvardi, rupigi slepti notikumi. " ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1269 Ruksane, Dace Beatrises Gultas Stasti
Riga Atena 2002 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
279pp. ""Beatrises gultas stastus"... var iedalit pie erotiska zanra literaturas. Galvena varone Beatrise ir sieviete, kura savos centienos pec pilnibas un milestibas megina atrast pati savu celu un dara to neatlaidigi - briziem izmisigi, briziem aizrautigi un pilna kaisles, brizem atmetot visam ar roku."[TVNET] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1270 Ruksane, Dace; Abele, Dina Pedas Udeni (dzeja)
Riga 1999 Paper Cover Very Good + Bruno, Melis (cover) 
83pp. A very good, clean copy. Krajums ir ka duets starp divam dzejniecem, kur viena turpina vai atbild uz otras izteikto. Krajums 3. dalas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1271 Rumnieks, Valdis Migla, Andreijs Kursu Vikingi
Riga Zvaigzne ABC 2003 Paper Cover Very Good + Aigars Truhins 
364pp. "Kursu vikingi ir viens no parsteidzosakajiem beidzamo gadu romaniem, kas jutami parkapis vesturiska romana zanra kanoniskas robezas." (G. Berelis) "Vesturisks romans, saga vai senlatviesu detektivs?" "Noslepumu pilna ir "Kursu vikingu " pasaule - nikni karotaji un slipeti valdnieki, krivu krivi un kaisligas meicas, nezinamu, noslepumainu speju parvalditaji un vienkarsi godaviri- viss viena gada laika..." 853-854 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1272 Runge, Sniedze Kekars
Aka Publishers- International 1985 Paper Cover Very Good + 
135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Krajuma ietilpst dzejoli no Imantas mazas serijas gramatinas "Pusnakts negativi" ka ari no sen izpardotas dzejas lapas "Klauna ada" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1273 Rungis, Aivars Tik Pie Gaujas
Newton Ma. Gramatu Draugs 1989 Hard Cover Very Good + Very Good Sniedze Rungis 
191pp. Dj. has some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Stastu krajuma "Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas" domine cilveks laikmeta parmainas un socialajas kataklizmas, aizstavot savu jutu suverenitati un nacionalo identitati." (Gudrinieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1274 Rungis, Aivars Iet Latviesi Caur Gadu Simteniem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good + Very Good Sniedze Rungis (cover) 
418pp. Very good clean, bright, tight copy. Dj. very good with very slight wear to edges. "Autora ievada vardos izteiktas bazas par "klauvesanu pie zarka vaka" nav bez pamata. Par Runga gramatu gan priecasies tie, kam latvietiba nav tikai etikete, bet ka to autors saka, pati dzive. Gramata izteiktas domas, skiet, nesaglabas latvietibu vairakumam, bet padzilinas to mazakumam." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1275 Rungis, Aivars Numero Uno Un Ziedoss Kartupelu Lauks Miniaturas Par (Latviesu} Rakstniekiem, Dzejniekiem Un Vinu Arodu
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnieciba 1996 Soft Cover Very Good + 
180pp. with footnotes and explanations VG+ clean, bright, tight. Dzejiskas apceres par citiem autoriem un literariem teliem... varetu teikt interesantas filozofiskas parunas par sim temam pasam ar sevi .... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1276 Rungis, Aivars Piezimes Un Uzmetumi Miniaturas (Dzeja)
PiP Printing 1987 Soft Cover Very Good Signed by Author
68pp. Very good copy. Author's portrait miniature by S. Rungis on rear cover. Ar ierakstu: Tonijai un Elmaram mazai atminai no RN87 [datums] Aivars " Latvijas apciemojuma redzetais un piedzivotais sadalits daudzos isos, bet manuprat patiesi izjustos acumirklos.....Talakajas lappuses Aivars Rungis raksta par savu svesuma iepazito zemi, piemin zudusas indianu ciltis" [V. Pelecis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1277 Rungis, Aivars Krievi Kaiminos Miniaturas
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnica First Edition Paper Cover Very Good 
116pp. Limited edition. Illustrated. "skalpeliski griezîga, nevis leti samiernieciska ir pamatnots vina (Runga) miniaturam "Krievi kaiminos" (Zagarins). " Aivars Rungis apdzejo musu kaiminu vestures gaitu ritejuma, un sodienas aktualitasu gaisma rada ta tikumus. Ja tu esi vestures stunda skola, cela vai neliela sabiedriba un visiem skiet viss apnicis, dzirdets, neka jauna... tad palasiet skali rindinas no sis gramatas un jus atgusiet gan latvisko pasapzinu, gan pretestibas speku launa tikojumiem!" ( no Latvija publiceta izdevuma) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1278 Rungis, Aivars Vai, Balini, Talu Jasi
Lincoln Vaidava 1963 Hard Cover Very Good + Very Good 
235pp. A very good, clean, bright copy. Dj. shows some light wear. "Sis romans -- izsekojot kadas latviesu rotas gaitam ienaidnieka mugura otra Pasaules kara beigu posma, centra nostata atsevisko karaviru izjutas. Kaut neviens neveic seviskus varondarbus, kopa tie visi klust klusie varoni - savas tevuzemes karaviri." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1279 Rungis, Aivars 6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka
Latviesu Preses Biedribas Izdevums 1971 Paper Cover Very Good + Raitis Rungis (cover) 
116pp. A very good clean, tight copy. Printed in typewriterscript. " Sis rokas gramatas uzdevums ir instruet laikraksta reportieri. --- Latviesu periodika trimda liecina, ka noluks izstradat sadu gramatu ir gadiem veca ideja. Savukart nepieciesamiba celt celt reportieru arodnisko varesanu un jaunu reportieru instruesanu augusi no dienas diena. -- Si rokas gramata var but noderigs paligs ikvienam laikraksta lasitajam, lai vins izveidotu pats savu kritisku vai izvertetaju pieeju iepreti zinam un veidiem, ka tas reportetas." ( Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1280 Rungis, Aivars Cela Uz Majam Referatu Krajums
Gaujas Apgads 1984 Paper Cover Very Good + Signed by Author
107pp. Dedicatory inscription by the author A very good, clean, bright, tight copy. " Cilvekiem tomer esot nepieciesams dzirdet atskirigus uzskatus, atskirigus viedoklus, lai uz si fona parbauditu un apstiprinatu savu uzskatu pareizumu vai ari ieskatitu savus vajumus, savu isto speku un to attiecigi revidetu. Tapec reizem jaklausas ari nepatikamais, tapec musu ienaidnieki un uzskatu pretinieki dazkart mums vairak palidzot neka draugi" (Autors) Saturs: Ievadam. Kas mes esam? Kadi mes esam? Latviski izglitota sabiedriba. Sakari ar tautu Latvija. Vienas latviesu kulturas koncepts. Kulturalais nacionalisms Latvija Izskanai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1281 Rungis, Aivars (compiled by) Kaut Skirti, Tomer Neskirami Referatu Krajums
Kalamazoo Studiju Grupa 1965 Paper Cover Very Good 
59pp. A very good, clean, bright copy. Saturs: A. Rungis, Ievads. V. Nollendorfs: Kultura politika un kulturas politika. F. A. Keire: Kurp ej, latvieti? A. Rungis: Kaut skirti, tomer neskirami. V. Kukainis: Ka uzvesties, apciemojot okupeto Latviju? I. Alksnis: Nakotnes Latvijas politiskie pamati. V. Runge. Kadai jabut musu kulturas pamati. Tur un te: [dzeju kopojums] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1282 Rungis, Aivars; Ridzinieks, Richards; Nollendorfs, Valters 3 Lugas [Salaspils] [Spogulu Sienas] [Variacija Par Antina Temu]
Ann Arbor Celinieks 1980 Soft Cover Good + Sniedze Rungis (cover) Signed by Author
211pp. Good + tight copy with bright interior. Lower rear panel has some discolouration, else a good+ copy. Three plays written by Rungis, Ridzinieks and Nollendorfs. In Latvian. SIGNED by Nollendorfs and Rungis. "Visi [sie] darbi ir musu nesenas vestures analizes, bet nebut nav tikai skatisanas pagatne, jo ietver ari latviesu tautas pastavesanas un musu nakotnes aspektus. "- Runga darbs domats ka lieciba par to musu laika biedru ciesanam, bezceribu un cienas zaudejumu, kuri kluva par necilvecisku politisku sistemu apspiesanas upuriem. Lai gan lugas specifiska notikumu vieta ir Salaspils, ..." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1283 Rungis, Austris Robezas XX Gadsimts: Personibas, Notikumi Latvija
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnieciba 1998 Paper Cover Very Good + 
152 pp. " Mums, latviesiem, varetu palidzet iepazisanas ar respektejamu pasaules klases politisku teoriku domam." (Aivars Rungis) Saturs: Pieci zaudeti kari simt gadu laika; Klusais okeans, Krievija, Karafuto, Kurilu salas, Kokyo; Sers Jezaja Berlins no Rigas -- nacija, nacionalisma koncepts; Robezas -- Jozefs Jofe, Davids Broders, Samjuels Hantingtons; Mazs intermeco par divi nacijam; Derigi padomi -- Arnolda Toinbija Tautiba un kars; Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko -- izaicinajumi tautai un valstsviriem; Baltijas valstis, [Dzordzs] Soross, [Talis] Tisenkopfs un [Karlo] Sforca; Jaunas politiskas nacijas mudžeklis -- pasivas padošanas politika; Naida politika -- Valerijs Cepkalo, Mikelis Valters; Vai Padomju Savieniba spes eksistet moderna pasaule -- latviesu optimalas ricibas iespejas tautas eksistences nodrosinasanai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1284 Rungulis, Maris Nekrietnais Alfreds
Riga Liels Un Mazs 2012 Pictorial Hardcover Very Good + Large 8vo. Reinis Petersons 
74pp. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. Nekrietnais Alfreds domats videja skolas vecuma berniem. Ta varoni ir nejaukais vecuks Alfreds, vina konkurents - palaidnigais puika Eduards, romantiska kaza Grieta un virkne citu personazu, ko lieliskas ilustracijas atveidojis Reinis Petersons - gramatu makslas konkursa Zelta abele Gada makslinieka titula ieguvejs un divu Liela Kristapa balvu laureats. xx 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1285 Rupainis, Antons Archeolingvistika Petijums par senvalodu izcelsmi un tautu radniecibu, dainu loma senajas valodas.
Waverly Latvju Gramata 1967 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
165pp. Extensive bibliography. A very good, clean, tight copy. " Cik sena ir musu tauta? Cik senas ir vinas zinasanas? Musu dainu vecumu Antons Rupainis sava izcilaja darba Archeolingvistika rekina - ne mazak ka 60-65 gadu tukstosi. Vins to analizeja, izejot no zinam par geologiskajiem laikiem un pamatojoties uz dainu un senindiesu vedu salidzinajumiem.." (Daila Rotbaha, Ivars Viks ) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1286 Rusdi, Salmans (Salman Rusdi) Sataniskas Varsmas (Satanic Verses)
Riga Atena 2009 Pictorial Hardcover New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Mara Abele 
582pp. New. Still sealed in original publisher's shrinkwrap. No anglu valodas tulkojusi Inguna Bekere "Rusdi izverpj milzigu, valigi saistitu apakssizetu kolekciju, kas apvieno mitologiju, folkloru un televizijas niekus iespaidiga magiska realisma meistardarba, kas pieversas postmodernajai imigranta pieredzei" (izdevejs) "Iejusminoss, biezi apdzivots, plapigs, reizem nebednigi jautrs romans." (The Guardian) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1287 Rusovs, Baltasars (Balthasar Russovven) Livonijas Kronika Kura Runa Par to, Ka Si Zeme Sakuma Atrasta Un Ka Vina Atgriesta Pie Kristigas Ticibas, Kas Bijusi Pirmie Zemes Valdnieki....
Grand Haven Mich. Raven Printing 1976 Hard Cover Very Good + 
214pp. Reissue of the 1926 edition. A very good, clean, bright, tight copy. Tr. by Ed. Veispals "Hronika bija ari pirma iespiesta plasaka Livonijas vesture. Ta ir ari pirmais plasakais darbs pec Indrika un Atskanu hronikas, kas vesta par Baltijas zemju pirmiedzivotajiem un viens no pirmajiem darbiem, kura attelota zemnieku smaga dzive Livonija. Rusovs ari sniedz pilnigi jaunas zinas par zemnieku parazam, dzirem un tiesu iekartu." 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1288 Saadi Sirazi Rozudarzs
Riga Liesma 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Banuta Ancane 
246pp. A very good, clean, tight, bright copy. An unusually atractive book for its time. Ulza Berzina tulkojuma, "Apkopojot filologu, teologu un lasitaju diskusijas par Ulda Berzina sakralo tekstu tulkojumiem, nospriezams, ka ikviens pamana: pret sakralo tekstu Uldis Berzins atlaujas attiekties ka dzejnieks, pec butibas - parradot, taja pasa laika, pamatoti ieviesot poetiskas vertibas: jaunvardus u.c. izteiksmes bagatinajumus" (Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1289 Saberte, Baiba Laujiet Man Runat Herberts Cukurs
Riga Jumava 2010 Picorial hardcover Very Good + 
285pp. Il. Front top cnr. slightly bumped, else a very good clean, bright, tight copy. Radiozurnaliste Baiba Saberte nav baidijusies ķerties klat vienai no Latvijas vestures problemam un izdevusi gramatu par holokausta sakara daudzinato lidotaju Herbertu Cukuru - ‘Laujiet man runat!’ Herberts Cukurs, apkopojot visu lidz sim par Cukuru rakstito, liecinato, piepulcejot klat savus komentarus, secinajumus un papildinot visu ar viedokliem par latviesu–ebreju attiecibam. 
Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1290 Sabris, Alberts (Franks Gordons) Lokanums Un Spits Nekrievu Liktengaitas Musdienu Maskavija
Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) Signed by Author
171pp. Very good+. dj. with some slight edgewear, otherwise a good, tight copy. Presentation inscription signed by the author, F. Gordon. "Ka Latvijas cilveks Gordons sava gramata atklaja daudz jauna par dzivi talaika Latvija. Vina talaika vertejumos vel tagad ir verts ieskatities un tos pardomat" (V. Nollendorfs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1291 Sadovska, Kristine All Birds Know This Selected Contemporary Latvian Poetry
Riga Taipals 2001 Pictorial Cover As New 
255pp. Fine, as new. Introduction by prominent Latvian literary critic Guntis Berelis.Poets represented: Amanda Aizpuriete, Vizma Belsevica, Uldis Berzins, Leons Briedis, Peteris Bruveris, Maris Caklais, Astride Ivaska, Jo, Juris Kronbergs, Liana Langa, Maris Pujats, Edvins Raups, Janis Rokpelnis, Maris Salejs, Gunars Salins, Knuts Skujnieks, Karlis Verdins, Mara Zalite, Imants Ziedonis, Peteris Zirnitis. Translations by:Ieva Lesinska, Mara Rozitis, Astride Ivaska, Inguna Jansona, Michael J. Rosen, Gunars Salins, Barry Callaghan. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1292 Sadurskis, Pavels Plepis Un Vina Gravura Koka Paradijis Pavils Sadurskis

115 pp. 400 copies. A very good, clean bright, tight copy showing only the slightest wear on the rear cover. An attractive copy. Paperbound with paper cover. Text in Latvian with brief concluding summaries in English and German. Illustrated with numerous striking examples of the artist's work. Janis Plepis is considered as the leading Latvian prewar and wartime woodcut illustrator winning him notable European recognition at the time Monografija, kas veltita latviesu koka graviras izcilakajam meistaram Janim Plepim 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1293 Sahars, Luis [Louiss Sachar] Bedres [Holes]
Riga Zvaigzne ABC 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
227pp. A very good, clean, bright tight unmarked copy. "Stenlija Sjilneta gimenei jau vairakkart piemeklejusas neveiksmes, tapec zens nav ipasi parsteigts, kad tiesas kludas del, tiek aizsutits uz mazgadigo labosanas iestadi. Zala Ezera nometne zeniem katru dienu jaizrok bedre- pusotru metru dzila un pusotru metru plata. Uzraudze apgalvo, ka viniem tas jadara vienigi tapec, lai vedotu raksturu, tacu tie ir meli. Stenlijam nu ir jauzrok patiesibu." (izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1294 Sakse, A.; Sudrabkalns, J Par Vacu Fasistisko Briesmonu ZveribamPadomju Latvija
Riga APP Gramatu Apgads 1945 Paper Cover Good 
93pp. Paper yellowed, light vertical crease to f.cover. Covers show some wear. Else a good, sound copy. " gramatas stasta par bruna mera pastradatajam zveribam Latvija laika no 1941.gada lidz 1944.gadam. (J. Pliners) . "Autori loti telaini apraksta jau ta politizetos stastus par Salaspils nometni. Skiet, ka viniem bija iedoti atseviski fakti, kurus vajadzeja attiecigi interpretet, bet, ta ka J. Sudrabkalns un A. Sakse Otra pasaules kara laika atradas evakuacija Padomju Savieniba un jau bija izgajusi padomju ideologijas skolu, tad tas viniem nesagadaja grutibas. Rakstniekus nemulsinaja acim redzamas pretrunas (K. Kangeris) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1295 Sakss, Imants, Compiled By Latviesu Karaviru Dziesmas
DV KV Un DV ASV 1984 Hard Cover Very Good + Good + 
86pp. Dj shows some wear at extremities, else a very good, clean bright, tight copy. 84 dziesmas ar notim. "Saja krajuma ievietotas dziesmas, atskaitot nedaudzas ir komponista Imanta Saksa harmonizetas --- I Sakss pats karaviru dziesmas apzimejis par devinviru speku ---- 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1296 Salaks, Arturs Latviesu Dievestigas Dziesmas
Labietis 1976 Paper Cover Very Good + 
47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1297 Salcevics, Romvalds Riga Tuvplana Riga in Cose Up Riga Im Detail
Riga Fosal IU 2008 Pictorial Hardcover Fine 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
143pp. Fine. Extensively illustrated in colour. Text in Latvian, English and German. A Visual survey of Riga's architectural sculpture over the centuries with some prominence given to its magnificent Art Nouveau public sculpture. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1298 Salins, Gunars Melna Saule
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 First Edition Hard Cover Very Good Ilmars Rumpeters 
86 pp. Dzeja. Very clean and tight. Transparent mylar dj. "Beidzot iznacis subtilakas dzejas cienitaju ilgi gaiditais Salina otrs krajums - itin glita izdevuma, ar interesantu Ilmara Rumpetera vaku.....Visuma si krajuma dzejas veidojums ir apbrinojams un liecina par izcilu talantu." (G. Plavkalns) xxx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1299 Salins, Gunars Miglas Krogs
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1957 First Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Talivaldis Stubis (cover) 
111pp. A very good, clean, bright, tight copy. with aneat previous owner's sig on t.p. Autora pirma gramata. "Salinam bija lemts but par vienu no spozakajiem 20. gadsimta latviesu dzejniekiem, ka ari trimdas dzejas reformatoram - Tacu vislielakie brinumi Salina dzeja notiek, kad ta pieskaras dzivibas, naves un atdzimsanas temam vina dzejas pamatmotivam, kas sakuplojis auglu un ziedu metaforas, dabas un sievietes cildinajuma, dazadu laiku un vietu sapludinajuma, visu pasauli dasni ietver nerimtiga dzivibas loka." (K. Verdins) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1300 Salins, Gunars Raksti
Riga Valters Un Rapa 2006 Hard Cover As New 
606pp. As New. Gunara Salina "Rakstu" 1.sejuma ieklauta dzeja. Taja apkopoti agrinie, 40.gadu pirmaja puse Latvija rakstitie dzejoli un pec dosanas trimda iznakusie tris krajumi - "Miglas krogs" (1957), "Melna saule" (1967) un 70.gadu otraja puse pec viesosanas un pirmajam publikacijam Latvija tapusais dzejas krajums "Satiksanas" (1979). Katrs no tiem recenzijas tiek atzimets ka ieverojams notikums latviesu literatura. Butiskakais ar ko Gunars Salins rada paversienu latviesu dzeja, ir jauns skatijums uz apkartejo realitati. Taja vins ikdienisku esamibu padara par skaistu un pievilcigu, vins tiecas atklat un apliecinat pilnigi visas pasaules lielo misteriozo butibu kopsaistibu un jegu. Rakstu sejuma ieklauts lidz sim nepublicets dzejolu krajums "No zila gaisa". Taja sakopoti dzejoli, kas radusies pedejo divdesmit gadu laika, ka ari dazi jau 50.gados aizsaktie darbi. Plasa arpuskrajumu dzejolu kopa un minetie krajumi atklaj dzejnieka dzivesstastu un sniedz prieksstatu par vina attiecibam ar dzeju vairak neka sesdesmit gadu garuma. Komentaros izsekots dzejolu pirmpublikacijam, ka ari dzejnieka darbu rezonansei trimdas un Latvijas prese. Sastaditajs, prieksvarda un komentaru autors - Karlis Verdins" (V. Villeruss) Heavy book. Extra postage may apply. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11 12   13  14 15 16 17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie