Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1101 Rungis, Austris Robezas XX Gadsimts: Personibas, Notikumi Latvija
Kalamazoo Divsimt Eksemplaru Gramatnieciba 1998 Paper Cover Very Good + 
152 pp. " Mums, latviesiem, varetu palidzet iepazisanas ar respektejamu pasaules klases politisku teoriku domam." (Aivars Rungis) Saturs: Pieci zaudeti kari simt gadu laika; Klusais okeans, Krievija, Karafuto, Kurilu salas, Kokyo; Sers Jezaja Berlins no Rigas -- nacija, nacionalisma koncepts; Robezas -- Jozefs Jofe, Davids Broders, Samjuels Hantingtons; Mazs intermeco par divi nacijam; Derigi padomi -- Arnolda Toinbija Tautiba un kars; Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko -- izaicinajumi tautai un valstsviriem; Baltijas valstis, [Dzordzs] Soross, [Talis] Tisenkopfs un [Karlo] Sforca; Jaunas politiskas nacijas mudžeklis -- pasivas padošanas politika; Naida politika -- Valerijs Cepkalo, Mikelis Valters; Vai Padomju Savieniba spes eksistet moderna pasaule -- latviesu optimalas ricibas iespejas tautas eksistences nodrosinasanai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1102 Rusdi, Salmans (Salman Rusdi) Sataniskas Varsmas (Satanic Verses)
Riga Atena 2009 Pictorial Hardcover New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Mara Abele 
582pp. New. Still sealed in original publisher's shrinkwrap. No anglu valodas tulkojusi Inguna Bekere "Rusdi izverpj milzigu, valigi saistitu apakssizetu kolekciju, kas apvieno mitologiju, folkloru un televizijas niekus iespaidiga magiska realisma meistardarba, kas pieversas postmodernajai imigranta pieredzei" (izdevejs) "Iejusminoss, biezi apdzivots, plapigs, reizem nebednigi jautrs romans." (The Guardian) 
Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1103 Rutkis, J Chief Editor Latvia Country and People
Stockholm Latvian National Foundation 1967 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
681pp. Photographs, maps, bibliography, extensive indexes. Includes errata leaf. A very good, clean, tight copy. " In addition to giving a broad geographical description of the country it -- provide(s) a cross section of Latvian life during the period of national independence . Later developments in certain domains have also been described in greater detail." 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1104 Saadi Sirazi Rozudarzs
Riga Liesma 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Banuta Ancane 
246pp. A very good, clean, tight, bright copy. An unusually atractive book for its time. Ulza Berzina tulkojuma, "Apkopojot filologu, teologu un lasitaju diskusijas par Ulda Berzina sakralo tekstu tulkojumiem, nospriezams, ka ikviens pamana: pret sakralo tekstu Uldis Berzins atlaujas attiekties ka dzejnieks, pec butibas - parradot, taja pasa laika, pamatoti ieviesot poetiskas vertibas: jaunvardus u.c. izteiksmes bagatinajumus" (Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1105 Saberte, Baiba 1991. Nepabeigta Mozaika
Riga 2006 Trade Paperback Very Good + 
---- Kas toreiz ---rakstija scenariju tam norisem kam izgaja cauri Baltijas tautas un valstis; kas bija galvenie lomu telotaji, kuri zinaja scenariju; kas -naivie nezinisi, kuri bija tiesi iesaistiti saja nezeligi asinaina izrade; kas - marionetes kuras raustija aiz daudziem un dazadiem diedziniem un kapec rezultats bija tads ka bija? --- Uz visiem jautajumiem sodien atbildi nav iespejams rast, tacu var vismaz meginat ieskicet notikumu aptuvenas aprises ---"(autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1106 Sabris, Alberts (Franks Gordons) Lokanums Un Spits Nekrievu Liktengaitas Musdienu Maskavija
Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Good + Good + Ed. Dzenis (cover) 
171pp. Very good+. dj. with some slight edgewear and age discolouration, otherwise a good, tight copy. Small, neat ownership inscription on fep. "Ka Latvijas cilveks Gordons sava gramata atklaja daudz jauna par dzivi talaika Latvija. Vina talaika vertejumos vel tagad ir verts ieskatities un tos pardomat" (V. Nollendorfs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1107 Sakse, A.; Sudrabkalns, J Par Vacu Fasistisko Briesmonu ZveribamPadomju Latvija
Riga APP Gramatu Apgads 1945 Paper Cover Good 
93pp. Paper yellowed, light vertical crease to f.cover. Covers show some wear. Else a good, sound copy. " gramatas stasta par bruna mera pastradatajam zveribam Latvija laika no 1941.gada lidz 1944.gadam. (J. Pliners) . "Autori loti telaini apraksta jau ta politizetos stastus par Salaspils nometni. Skiet, ka viniem bija iedoti atseviski fakti, kurus vajadzeja attiecigi interpretet, bet, ta ka J. Sudrabkalns un A. Sakse Otra pasaules kara laika atradas evakuacija Padomju Savieniba un jau bija izgajusi padomju ideologijas skolu, tad tas viniem nesagadaja grutibas. Rakstniekus nemulsinaja acim redzamas pretrunas (K. Kangeris) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1108 Sakss, Imants, Compiled By L:atviesu Karaviru Dziesmas
DV KV Un DV ASV 1984 Hard Cover Very Good + Good + 
86pp. Dj shows some wear at extremities, else a very good, clean bright, tight copy. 84 dziesmas ar notim. "Saja krajuma ievietotas dziesmas, atskaitot nedaudzas ir komponista Imanta Saksa harmonizetas --- I Sakss pats karaviru dziesmas apzimejis par devinviru speku ---- 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1109 Salaks, Arturs Latviesu Dievestigas Dziesmas
Labietis 1976 Paper Cover Very Good + 
47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1110 Salins, Gunars Melna Saule
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1967 First Edition Hard Cover Very Good Ilmars Rumpeters 
86 pp. Dzeja. Very clean and tight. Transparent mylar dj. "Beidzot iznacis subtilakas dzejas cienitaju ilgi gaiditais Salina otrs krajums - itin glita izdevuma, ar interesantu Ilmara Rumpetera vaku.....Visuma si krajuma dzejas veidojums ir apbrinojams un liecina par izcilu talantu." (G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1111 Salins, Gunars Miglas Krogs
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1957 First Edition Hard Cover Very Good + No Jacket Talivaldis Stubis (cover) 
111pp. A very good, clean, bright, tight copy. Autora pirma gramata. "Salinam bija lemts but par vienu no spozakajiem 20. gadsimta latviesu dzejniekiem, ka ari trimdas dzejas reformatoram - Tacu vislielakie brinumi Salina dzeja notiek, kad ta pieskaras dzivibas, naves un atdzimsanas temam vina dzejas pamatmotivam, kas sakuplojis auglu un ziedu metaforas, dabas un sievietes cildinajuma, dazadu laiku un vietu sapludinajuma, visu pasauli dasni ietver nerimtiga dzivibas loka." (K. Verdins) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1112 Salna, Eduards Bada Biedi Atminu Stasts
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Good O. Jegens 
199pp. Dj has a chip out of top right corner; dj. clean and presentable, enclosed in mylar otherwise a clean tight copy. "Eduarda Salnas atminu stastu Bada biedi, kas veltits "tiem, kas lasot sastapsies pasi ar sevi, bet par to nepriecasies". Sis stasts ir viena no ipatnejakam Otra pasaules kara beigu "epopejam" musu rakstnieciba: to "stasta" sarusejis skarda karavira katlins." (A. Ivaska) "pedejo pusgadu pirms un dazus menesus pec Vacijas kapitulacijas..... stasta teloto personu domasanu un darbibu veido nemitigas bailes no bada." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1113 Salna, Eduards Ausmas Atblazma
Vesteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1966 Very Good + Very Good + 
223pp. 800 copies. A clean, bright, tight copy. Autors ar veiklu roku uzbur savas bernibas gaisotni - Pirma pasaules kara briesmas, bernu vasaras nodarbibas ka makskeresanu un peldesanos, skolas likstas. Tonis ir klusinats, mazliet rezignets, pilns sirsnibas pret senam vietam, zudusam lietam, aizgajusiem laudim. Salnas valoda ir apbrinojami dabiga un nepiespiesta.---Salnas atminu telojumi ir caurcaurem svaigi un saistigi - vertigs pienesums un patikams parsteigums trimdas rakstnieciba." (A. Ivaska) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1114 Sarma, Janis Upuris Noveles Un Stasti
Sydney Salas Apgads 1964 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
163pp. Neat presentation inscription on tp, else a very good, clean, bright, tight copy. "Sarma parsteidz lasitaju ar savu darbu plasumu. Vinu neirobezo nedz laikmets, nedz vieta. saja episka tecejuma mainas gan cilveku terps, celtnes, idejas, ierazas un valodas izteiksme.. Lietas saja pasaule nenotiek celonu - seku seciba, jo celoni nav zinami. Tie slepjas tik dzili cilveka butiba, vai tala pagatne, ka mes tos nepazistam" No K. Freimana pecvardiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1115 Sarma, Janis Atskatoties Japasmaida Noveles Un Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Very Good + Very Good 
255pp. Dj extremities slightly worn, else a very good, clean, tight copy. Sie stasti radusies dazados trimdas posmos ---- it ka skersgriezuma atklaj rakstnieka darba dazadas ievirzes. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1116 Sarma, Janis Rotala Bez Noteikumiem
(Minneapolis) Tilta Apgads 1968 Very Good + Very Good + V. Kalnins (cover) 
400pp. Neat ownership stamp on tp. and rear free endpaper. Else a very good, clean, bright, tight copy. " Sini romana vins rada tagadnes tautiesu sadzivi trimda --- dzivi un krasaini izzimejis atseviskas personas --- ari lieliski notelojis trimdas sabiedribas kopskatu." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1117 Sarma, Janis Trejdevini Mezi Stasti Un Noveles
(Minneapolis) Tilta Apgads 1964 Hard Cover Very Good + Very Good + V. Kalnins (cover) 
397pp. Neat ownership stamp on tp. else a very good, clean, bright, tight copy. " Lasitaju acim pavid rinda tadu pazistamu telu ka rakstnieki Poruks, Jaunsudrabins, Auseklis, 'Seit ari atrodam --- francu dekaina Fransua Vijona isu dzives stastu ... Sastopam ari dazu "pazinu" no autora milas pilsetas Kipavas; to tragiskie un komiskie dzives sarezgijumi---" ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1118 Sarma, Janis Milestibas Maksla
(Minneapolis) Tilta Apgads 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + V. Kalnins (cover) 
334pp. Some tiny closed tears to dj. front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "--- sakartotie stasti un noveles apskata muzam veco un nekad neizsmelamo milestibas tematiku." ( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1119 Sarma, Janis Dandara Lieta
(Minneapolis) Tilta Apgads 1960 Hard Cover Very Good + Very Good + V. Kalnins (cover) 
327pp. Previous ownership stamp on tp.else a very good, clean, tight copy. "Sinis stastos izmantoti gan rakstnieks bernibas un jaunibas pieredzejumi gan ari apkartejo lauzu dzive noverotie notikumi: zinkarigas ganumeitenes intrigas lielo meitu brutganu izspiegosanai, maza lauku zena apjukums un bailes, pirmoreiz svesaja Bauskas "pilseta" nonakot, veiklas kalpasievas neveiksmigais veikals ar nonaveto starku, sekmigi un nesekmigi braucieni precibas un daudzi citi vairak vai mazak tragikomiski gadijumi." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1120 Sarma, Janis Gadsimteni Vesturiski Stasti
(Minneapolis) Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + Aleksandra Kruka (cover) 
317pp. Ownership stamp on tp. else a very good, clean, tight copy. " Si krajuma tris stastu saturam rakstnieks izvelejies liktenigus brizus no Rafaela, Leonardo da Vinci un Pigmaliona dzivem. Ntikumus vins apvijis ar savu dzivo dzejnieka izteli -----Parejos stastos svaiga un saistosa veida teloti raksturigi notikumi dzimtbusanas laika musu pasu zeme, radot tos attieciga laika cilveku pardzivojuma. Rakstnieks izmantojis gan vesturiskus faktus, gan tautas atmina uzglabajusos nostastus un ticejumus" ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1121 Sarts, Janis Daumanti
Jauna varda Apgads 1951 Soft Cover Good + E. Keiss [cover] 
214 pp. Good + showing some signs of yellowing, clean tight copy. Kopa ar Z. Maurinas "Uguns Gari " abas gramatas lepojas, ka, "Pirma Kanada iespiesta latviesu gramata."(!!) "Saja gramata ir slavinata sievietes pasaizliedziba, drosme, caklums, kas spej parveidot vinai apkart esosos cilvekus, mudinot tos attistit savas labakas ipasibas un parvaret paaudzem kopto slinkumu, neuznemibu, pavirsibu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1122 Sarts, Janis Meza Miers Vols. 1 & 2 Romans 2 Gramatas
Minneapolis Tilts 1972 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis (cover) 
174pp. + 158pp. Both volumes very good, clean bright, tight. "Latviesi arvien dzirdejusi zemes aicinajumu. Kara laika izkaisiti pa visu pasauli, vini atgriezas atkal dzimtene, lai uz drupam celtu jaunas ekasd, lai staigatu pa tam takam kur gajusi musu tevi un vectevi. --Sarts saja romana rada laudis kas pilsetas muros saklausijusi zemes aicinajumu ---" ( Izdevejs) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1123 Saulietis, Augusts Neaizberama Aka Prozas Izlase
Stockholm Daugava 1956 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
429pp. Attractive dark green covers, maroon labels and gilt lettering on spine. A very good, tall, clean, tight copy." Rakstnieka pasaules skatijuma vienojies latvju dainu etiskums un kristigas morales atzinumi." "Saulietis lasitajam rada, ka par visu augstak stav cilveka gods un godaprats. Tos nekada zina nedrikst nonicinat un aptraipit. Rakstnieks viscietak nosodijis tos, kas lavusies ielaisties kompromisa ar savu sirdsapzinu. Talab vins tiek devets par etisko maksmalistu." (D. Luse) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1124 Savickis Peteris Vilhelms Purvitis Reprodukciju Albums
Riga Liesma 1989 Hard Cover As New As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
Unpaginated (about 110) An attractive fresh looking, as new copy. Initial Text in Latvian then summaries in Latvian, Russian, English and German. Selected works by the notable Latvian impressionist, Vilhelms Purvitis. Text and artwork selection by Peteris Savickis, art photography by Andrejs Tose. xx 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1125 Scarry, Richard Richard Scarry's Storybook Dictionary A Brand-new Kind of Dictionary for Beginners Over 2500 Words More Than 1000 Pictures in Full Colour Hours of Fun and Learning
Racine Golden 1966 First Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ Large 4to. Richard Scarry 
125pp. A very good, clean, tight, bright unmarked copy. (virtually no evidence of handling) 1966 edition -T printing "combines a dictionary, but instead of definitions, each word is explained in a sentence or two and is accompanied by one of Richard Scarry's clever pictures."Rachel" Regular shipping rate. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1126 Sefers, E. Filips ( E. Philipp Schaefer) Liktenigas 13 Dienas Ka Sakas Otrais Pasaules Kars
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
304pp. Photographs. A very good clean, bright, tight copy enclosed in a clear mylar dj protector. Tr. by M. Ziverts. "Autors, budams politisks zurnalists, pec daudzgadigiem petijumiem nolemis attelot Otra pasaules kara prieksvakaru in vinam likas piemerota reportazas forma - "no dienas uz dienu" 1939. gada liktenigo augusta dienu notikumi un ka pasaule tos pardzivoja te pasniegti koncentreta veida." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1127 Sekspirs, Viljams ( William Shakespeare ) Shekspira Darbi I Soneti Sapnis Vasaras Nakti Divi Veroniesi
Waverly Latvju Gramata 1971 Hard Cover Very Good 
378pp. Illustrations. Ownership sig. on half title, gilt stamping on cover faded, else a very good, clean, tight unmarked copy. "Augstvertigi Sekspira latviskojumi" ( R. Ekmanis ) Sapnis vasaras nakti -V. Brutanes tulkojuma; Divi veroniesi - E Adamsona tulkojuma; Soneti - R. Egles, F. Adamovica, V Belsevicas, B. Saulisa, S. Kaldupes u.c. tulkojumos 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1128 Senbergs, Modris, Lacplesa Kara Ordena Kavalieri Biografiska Vardnica
Riga Jana Seta 1995 Hard Cover Very Good + Large 4to. 
613pp. Bibliography. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy.A biographical dictionary listing the recipients of the "Lacplesis" Bearslayer military award for actions taking place in the Latvian war of independence. Wherever available the entries state the action for which the award was granted, citing original documents. In Latvian. A large, heavy book requiring additional postage. Please contact seller for best shipping rates. 
Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1129 Seneka [Translated By A. Feldhuns] Tragedijas
Riga Liesma 1989 Hard Cover Very Good + Very Good Sm. Octavo Ilmars Blumbergs 
261pp. An attractive copy with striking full page illustrations by Blumbergs. Some minor edgewear to dj, else a very good, clean, bright, tight copy. Medea ; Faedra; Tiests; Trojietes; Oktavija; Feldhuns, A. Paskaidrojumi; Vardnica; Feldhuns A. Antikas tragedijas epilogs " A Feldhuna tulkojumos verojama izkopta literara gaume un plasas pasaules literaturas zinasanas" [Zinatnes vestnesis]" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1130 Senkevica, Biruta Latviesu Gimenes Godi
Cicero Ilinois Jana Skirmanta Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Benjamins Ancans 
327pp. Dj. worn at extremities with some tiny chips but clean and enclosed in protective mylar wrap, else a very good, clean copy. "Sai izdevuma plasi un izsmelosi aplukotas latviskas izdaribas dazados cilveka muza posmos: BERNU GODIBAS (dzemdibas, krustibas, rotalas, bernu audzinasana utt. TAUTAS IESANAS GODIBAS (precibas, deribas, vedibas, pura vesana utt. SERU GODIBAS (mirsana, beres, velu gods) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1131 Senkevica, Biruta Jani - Vasaras Saulgriezi
Stockholm Daugava 1969 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Juris Soikans ( cover) 
182pp. A very good, clean, bright, tight copy. 5 page summary in English. Andreja Johansona ievads "Sis gramatas pamata likti ari materiali no manas Riga 1940.g. iznakusas gramatas "Senie Jani Latgale", kas apskatija Janu norisi Zemgale, bet te vasaras saulgriezus apskatu visa Latvija" (Autore) No satura: Prieksjani; Zalu diena; Janits naca setina; Kursim Janu uguntinas; Janu nakts - Brinumu un milestibas nakts; Janu rits; No Janiem uz Peteriem; Nostasti par Janu svinesanu; Janu Burvestibas; Zilesana; Teikas par burvjiem, raganam, velniem un lietuvenu 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1132 Seskis J(anis) Latvijas Valsts Izcelsanas Pasaules Kara Notikumu Norise Atminas Un Apcerejumi (1914-1921
Lincoln Pilskalns 1961 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
427pp. Originaly printed in 1938. This edition 500 copies. Clear plastic dj; A very good, clean, tight copy. "Seska kgs uzrakstijis so darbu patriotiska gara un ar tadam drosam zinasanam, kadas ir personai, kas pati nemusi dalibu notikumos un kas pats bijis viens no visaktivakiem atjaunotas Latvijas darinatajiem" (Z. Nulenss) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1133 Shapiro, Daniel How I Got to be So Grand Poems
Dundas Phoenix Books 2010 Trade Paperback Fine 
156pp. New. By turns charming, witty, silly, and whimsical, this is an unusual, smart book of light verse from a wonderful and peculiarly able poet. Shapiro writes the kind of clever nonsense poems that have found their inspiration in his "Glavins Pub" 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1134 Shapiro, Daniel Lament
Hamilton Phoenix Books 2013 Soft Cover New 
104pp. NEW. " " Timor mortis conturbat me" an age-old lament. But do we fear death itself? Or is it rather the fear of death that we find so disturbing? A striking and mature work of art - entertaining, allusive and profound - from a writer whose poetry Northrop Frye called "lively, witty, sharply pointed." ( Publisher) 
Price: 17.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1135 Silabriedis, J Arklans, B. Politiskie Begli Bez Maskas
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Paper Cover Very Good 
206pp. Photographs. Neat repair to base of spine, else a very good, clean, unmarked copy, "Trimdas zinatnieki, vesturnieki Lilita Zalkalne un Andrievs Ezergailis uzskata, ka sai VDK kontroletajai kontrpropagandas kampanai bija ieverojami panakumi un tas izraisitas sekas aktualas lidz pat musdienam. Pamflets Kas ir Daugavas Vanagi? (1962), gramata "Politiskie begli bez maskas" (1963), Kapec vini bega (1965) u.c.izdevumi ar puspatiesibam, sagrozijumiem un klajiem meliem atteloja trimdas vadosos darbiniekus ka noziedzniekus, savukart ierindas trimdiniekus ka dezinformacijas upurus." (E. Eglaja-Kristsone) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1136 Silde, Adolfs Ardievas Rigai Tikai Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall Ilmars Rumpeters (cover) 
350pp. Very good,clean, tight copy.dj. very good. Episodiska atminu virkne ieskaitot Perkronkrustiesu nedienas ... 15 maijs... padomju tanki Riga .... Starp minu laukumiem piefronte... Tiksanas ar veco laiku valstviriem ... un vel. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1137 Silde, Adolfs Resistance Movement in Latvia
Stockholm Latvian National Foundation 1972 Original Card Very Good 
56pp. Index, maps. A very good, clean, tight copy. "...This resistance can be treated under three aspects: (1) armed resistance, (2) passive resistance and (3) spiritual resistance. In the present study and collection of testimonies we shall speak of all three." (author) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1138 Silde, Adolfs Ardievas Rigai Tikai Atminas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1988 Hard Cover Very Good + Very Good 
351pp. Very good, clean, tight copy, dj. very good with some very light wear to extremities. " Ardievas Rigai met interesantus gaismas kulisus viena otra mazak aplukota un analizeta situacija neatkarigas valsts un okupacijas rezimu gados. Biezi ir iespaids, ka musu politiku stipra puse nav bijusi demokratiska saprasanas ar citu uzskatu parstavjiem." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1139 Silde, Adolfs Pirma Republika
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1982 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 
379pp. Detailed footnotes, index and table of contents. "Nav atstatas neieverotas ari zimigas episodes, kam sakars ar Latvijas neatkaribas vesturi un tas prieksvesturi." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1140 Silde, Adolfs Vazu Raveji Latviesu Tautas Cina Pret Padomju Okupacijas Varu Un Komunismu
Copenhagen Imanta 1960 Hard Cover Very Good 
210pp. Very good, clean, tight copy, Very small, neat ownership tag on fep. Illustrated, 32 photographs, drawings. "Tie ir tragisku deku stasti, kas atrodami sas gramatas lappuses, tie ir biezi vien visai konspektivi, nereti vienkarsos vardos pastastiti notikumi, kas norisinajusies Latvija pec otrreizejas komunistiskas okupacijas 1945. gada." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1141 Silde, Adolfs Sarkanais Krusts Latviesu Tautas Liktencelos
Gauja 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket Sm. Octavo 
"Sarkana Krusta ideja un centieni latviesu tautai jau pirms tam (1918) bija pazistami --- kops 157pp. Photographs Bibliography. Index (aiz)pagajusa gadsimta beigam saistas dazadas latviesu rosmes un pasdarbiba --- tas turpinajies izpausties ari tani laika, kad svesas varas ar okupacijas un terrora metodem versusas pret latviesu tautu -- atseviskos Sarkana Krusta darba posmos sastopamies ar latviesu tauta pazistamiem kulturas darbiniekiem." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1142 Silde, Adolfs Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Ilmars Rumpeters (cover) 
379pp. A very good, cleanb, tight, bright, al;most as new copy. " --autors saka, ka vina "noluks nav bijis sini biografiju kopuma kadu slavinat", tad tomer ar savu deviniem latviesu valstsviriem - Janim Cakstem, Zigfridam Meierovicam, Voldemaram Zamuelam, Arvedam Bergam, Mikelim Valteram, Margeram Skujeniekam, Gustavam Zemgalam, Paulam Kalninam un Jazepam Rancanam - veltito darbu vins lasitaju acu prieksa vij patiesas cienas un godbijibas vainagus tiem, kas cela Latviju.--Japriecajas par autora plasi versto loku, taja tverot dazadu politisko novirzienu cilvekus no demokratijas laba lidz tas kreisajam sparnam." (J. Gulbitis) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1143 Silde, Adolfs Pretestibas Kustiba Latvija Veltijums Latviesu Jaunatnei
Stockholm Latviesu Nacionalais Fonds 1972 Paper Cover Very Good 
50pp. Covers lightly age coloured with some faint spots, interior clean, tight, unmarked. AUTHORS presentation inscription on tp.: "Gunaram Cimbulim - Draudziba. - Autors Nujorka, 1972.g. 18. novembri" "Latviesu partizanu sastavs gadu tecejuma izveidojas pavisam raibs. Pravajai legionaru dalai, kas negribeja Kurzemes cietoksni kapitulet, pievienojas patriotiska latviesu jaunatne, dazadu nacionalo organizaciju kadreizejie locekli ---- stradnieki, amatnieki, dzelzcelnieki un intelligenti." xx(Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1144 Silde, Adolfs Pasaules Revolucijas Varda
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
425 pp., [14] leaves of plates : ill., maps, facsims.notes, bibliographic references. Very good, clean, tight copy. "Sini gramata.... meginats dot kopeju parskatu par visu padomju terroru Latvija..." 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1145 Silde, Adolfs Trimdnieka Raksti 1944-1990
Munster Apgads Latvija 1993 Trade Paperback Very Good + 
367pp. Almost as new. Parpubliceti tikai raksti latviesu valoda, kas sarakstiti dazadiem krajumiem, brosuram, zurnaliem un laikrakstiem. Ka patriotam Adolfam Sildem seviski tuvi bija politiskie, vesturiskie un tiesiskie jautajumi par Latvijas valsti, un tas atspogulojas gramatas sakuma nodalas , ka ari nodala par ieverojamiem latvieiem. Lielu darbu autors ielika petijumos par deportacijam un pretosanas kustibu okupetaja Latvija, un lidz ar to katram no siem tematiem veltita atseviska nodala. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1146 Silde, Adolfs Latvijas Vesture 1914 -1940 Valsts Tapsana Un Suverana Valsts
Stockholm Daugava 1976 Hard Cover Almost As New Very Good + 
781pp. Illustrations. Extensive bibliography, index and notes. Comprehensive English language translation of chapter contents. Includes booklet listing subscribers. "Galvenais Sildes sniegums musu historiografija - beidzot mums ir sistematisks darbs, kura ir savakts kopa daudz informacijas par neatkarigo Latviju. Lasitaju rokas nodoti daudzi gruti pieejami materiali. To nespes noliegt pat viskritiskakais kritikis.Sildes dota informacija ir preciza, autoritativa--" ( A. Ezergailis) Heavy Book. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 82.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1147 Silgailis, Arturs Latviesu Legions. Dibinasana, Formesana Un Kauju Gaitas Otra Pasaules Kara.
Copenhagen Imanta 1962 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
399 [1] pp. illustrated, numerous photographs and maps with all 5 loose folded maps. List of subscribers.. a very good, clean, tight, unmarked copy. Ar 296 atteliem un 30 schemam. " Par legionu ir vismaz divas patiesibas: ta, kuru vaciesi ietina semantiska neskaidriba, un ta, kuru latviesi apvija ar sentimentu un mitiem. Lai pietuvotos tai, mums vispirms butu jaatzist, ka problema ka tada ir, un jaizprot, vai risinajums ir meklejams musos, jusos, vinos vai visos?" ( A Ezergailis) xxx 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1148 Silina, Elza Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz
East Lansing Gauja 1977 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E. Silina skaidroja ka laba velejumu, cienas izpausmi un aizsardzibu pret launajiem gariem. E. Silina ir ari viena no pirmajam autorem, kas konkretizeja atseviskus sakralas dejas elementus ka pazistamus tradicionalas dejas solus" (E.Kula Braze) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1149 Silins, Edgars Imants Lielo Patiesibu Meklejumi Esejas
Riga Jumava 1999 Hard Cover Very Good + Very Good 
509pp. detailed indexes of names and topics, extensive bibliography; summary in English. "A collection of philosophical essays on the history of paradigms and ideas." " Illustrated with photographs, artwork, diagrams." Esejas par ideju un paradigmu vesturi no senkiniesu Dao filozofijas un dzenbudisma lidz musdienu kvantu fizikai, sinergetikai, haosa teorijai un fraktalu geometrijai. Paradigmu sasaikne un izomorfisms laikmetu kulturslanos Austrumos un Rietumos. Ideju un paradigmu tikls laika horizontales un vertikales "Lielo patiesibu meklejumi" ir unikals darbs vismaz latviesu kulturas konteksta noteikti.." [G. Berelis] 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1150 Silins, Janis Teli Un Ideali Dzives Zina Un Dzives Izjuta Latviesu Makslinieklu Veidolos
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1964 Soft Cover Good + 
66pp. Illustrated. Good, clean copy. Two page summary in English. otherwise in Latvian. ( An appreciation of Latvian art) "The question is whether there are any typical Latvian qualities within the framework of general historical conditions and successive generations." An illustrated study. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1151 Silins, Leonids Latviesi Stuthofas Koncentracijas Nometne 1942 - 1945
Riga Fonds Latvijas Vesture 2003 Trade Paperback As New 
358pp. Photographs. As New. "-- autors pieversies dokumentu izpetei par latviesiem Stuthofas naves nometne, ko bija ierikojusi hitleriesi" --- " gramata jau ir piemineklis, dokumentals piemineklis gan LCP vaditajam, gan kureliesiem, gan latviesu nacionalas pretestibas kustibai Otra pasaules kara laika vispar. Un ta ir gramatas lielaka vertiba." ( Janis Stradins) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1152 Silis, Teodors Par Brivo Latviju Domajot Personigas Pardomas - Atminas - Atzinas
Palo Alto Arturs Purins 1980 Paper Cover Very Good 
176pp. With a presentation inscription by the author on the t.p. A very good copy. "Tiek ieteikts veidot kopibas apzinu un latvietibas saites ar musu valsts iznicinatajiem un tautas bendem - komunistu partijas biedriem un cekistiem --- Verojot kreiso aktivitates ir pedejais laiks ari laba sparna nacionalpolitiskiem darbiniekiem organizeties un atkal pacelt nacionalas cinas zobenu pret visiem svesu ideju un varu kalpiem un cinities par skaidru merki - brivu, neatkarigu un nacionalu Latvijas valsti. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1153 Siljakovs, K(arlis) Mana Atbilde Kada Laikmeta Memuari Otra Dala
Gauja 1985 Paper Cover Very Good + 
360pp. A very good, clean tight copy. "Budams tuvu vacu drosibas policijai, vins zinaja vacu planus par Latviju un redzeja vinu aroganci, zinaja par visiem tiem lieliem asins pludiem, kurus teutoni bija musu zeme izrikojusi - vins nebija vientiesis un nebija naivs, bet visus tos kas mekleja atbildes citos virzienos, vai nu uz Rietumiem vai Maskavu, vins uzskatija ka Latvijai kaitigus." (A. Ezergailis) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1154 Sils, Herberts Telotaja Maksla Un Vards
Sydney Salas Apgads 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Herberts Sils 
216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot visada veida diletantismu, izliksanos, un pats vislabpratak lietaja satiras aso durkli." (Talivaldis Kikauka) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1155 Sinats, Eduards Dzimtenes Atblazma Dzejoli 1957 1963
Waverly Latvju Gramata 1963 Hard Cover Very Good + 
95pp. A very good, clean, tight copy. "-- literats, publicists, tulkotajs. Budams karaskolas kadets, piedalijies Latvijas Brivibas cinas. "Dzimtenes atblazma" jutama trimdas dzives izraisita smeldze. Savdabigaka ir Sinata miniaturdzeja, tai raksturigi isi, aprauti domu iezimejumi."(NN) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1156 Sinclair, Gerri; Wolfe, Morris Selected By The Spice Box An Anthology of Jewish Canadian Writing
Toronto Lester Orpen & Denys 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 
310pp Dj. price clipped, else a ery good, clean, tight copy "Now, for the first time, the best that has been written about Jewish Canadian life - fiction non fiction and poetry - is brought together in this superb anthology. The Spice Box is a unique cellebration - an engaging, panoramic view of Jewish Canadian Life, past and present.." Publisher) Leornard Cohen, A. M. Klein, Irving Layton, Eli Mandel, Mordecai Richler et. al. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1157 Sinkis, Arnolds Kurzemes Cietoksnis Vol 1 &2
Autora Izdevums 1954 First Edition Very Good No Jacket Signed by Author
V1. 222pp. V2. 319pp. Both volumes SIGNED by Arnods Sinkis. Uniformly aged throughout, with some light wear to covers, in very good, clean, tight condition. " So satriecoso, patieso aculiecinieku vestijumu Arnolds Sinkis veidojis trimda ar sev raksturigo kadreizeja Iecavas kalpu puisa, Latvijas armijas virsserzanta, otra pasaules kara veterana un latviesu trimdinieka neatlaidibu." (G. Birkmanis) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1158 Sirmanis, Janis Dadzu Juris Stasts Jaunatnei
Nujorkas Ev.lut . Draudzes Skolu Padome 1985 Later Edition Paper Cover Very Good Ansis Berzins 
99pp. Illustrated. Lower fr. cnr. slightly bumped, else a very good, clean, bright copy. Piektais izdevums. "Sirmanis, kuram ari pieder pedeja laika ari pats labakais darbs - stasts "Dadzu Juris" (A. Plaudis 1943) Latvija vispopularaka bija gramata "Dadzu Juris" (1941; metiens 21 000)." " Kad Juri atsutija uz sejieni, tas bija nonicis, noskrandojis un bezgala izsalcis - mums bija diezgan lielas grutibas ar disciplinu - Tagad Juris ir apbrinojami parverties, vins grib klut lidotajs - starp maniem puisiem, Juris pasreiz labakais" (Autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1159 Sirmanis, Janis Zila Kalna Puisis
Sauleskalns 1983 Soft Cover Very Good + Zaiga Minka 
Ar originalu zila tinte autora rokrakstitu veltijumu lasitajam gramatas sakumlapa : "Lasisanas prieku novel autors 1984" Zila kalna puisa dekainie piedzivojumi Nujorkas lielpilseta... "Es Amerikas atklasanu atkartoju lai klutu setnieks krustmates Lizetes dzivoklu nama ...". 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1160 Sirmanis, Janis Pazinas Pastasti Un Pasakas
Jana Zitara Gramatnica 1991 Hard Cover Very Good + No Jacket 
192pp. Almost as new. Isstastu savirknojums no vairakiem autora atminu un zanru paveidiem: Vecie vilzeniesi; Atminu piestatnites; Vilzeniesu smaidini, Pasaku meza pazinas; Pats un citi. Glosarijs : Retak dzirdeti vardi ; Jana Aistara, Nikolaja Kalnina un Jana Klidzeja vertejumi; Bibliografija - J. Sirmana gramatu saraksts. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1161 Sirmanis, Janis Velns Ar Savejiem
Littleton Ma. Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Gopera Fonds 1981 Hard Cover Very Good + No Jacket Ugis Nigals 
Illustrated with Nigal's engaging interpretation of Sirmanis's devils...... "Ja nemam vera, ka mates un vecmaminas ir istas starpnieces starp literaro darbu un jauno lasitaju, tad humora del verts pastastit, ka kada vecmamina vertejusi moderno literatu: "Dzils cilveks. Ne pats ko saprot, ne citi." (Autors) 37 pasakas sadalitas sekojosas nodalas: Dizvelns un trinisi; Spoki; Velns ar savejiem; Zilene un puzuru viri; Kalngala skaistule un kupritis; Kalejdels; Retak dzirdeti vardi 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1162 Sirmanis, Janis Gaujas Viri Senu Dienu Draugu Un Garamgajeju Skicejumi
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1957 Hard Cover Very Good Very Good Sm. Octavo 
92pp. Dj shows some light wear with a neatly repaired closed tear on back cover, else a very good, clean, tight copy. "14 atminu"skicejumi" sakot ar 44g. pavasari un nobeidzot ar 44g.rudeni. "J. Sirmana gramata Gaujas viri ir nodala Ligotaji, kur aprakstits, ka braslaviesi un vilzeniesi viens otru apdziedajusi un cietaja, gludaja Blanku nora Janos sagaidijusi saules lektu....Ligotajos cels uz ligosanas vietu ....aprakstits ar labu likumu - vispirms uz Bulliem, tad uz Kvartniekiem, Verdiniem, kur ligotajus sagaida uguns cuska." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1163 Sirmanis, Janis Alberta Cilpas Piedzivojumi
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good No Jacket 
Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1164 Sirmanis, Janis Vilki
Stockholm Atvase 1980 Hard Cover Very Good + No Jacket Vitalijs Sarkans 
147pp.(+11) A very good, clean, tight, bright copy.This edition includes illustrations by E. Abele from the original 1938 edition in the unpaginated section after p. 147. 4 piektas klases zenu deku stasts " Vilki npavisam bus cetri, visi jauni, izveicigi un drosi. No medniekiem un sautenem nebistas, jo---- tie nav tie vilki, kas dzivo Kurzemes lielajos mezos un baida ganus, jerus un kucenus. Ne, ar istiem vilkiem soreiz satiksanas neiznaks---" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1165 Sirmanis, Janis Roze Un Dadzisi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + No Jacket Ilmars Rumpeters 
108pp. A very good, clean, tight copy. "Sirmana kungs --- kapec tad Jus rakstijat par pelem, suniem, zakiem, kakiem, vilkiem laciem, rukiem un puikam, bet neka par meitenem? --- un lai pieraditu, ka neesmu sieviesu ienaidnieks, nakamaja gramata bus sastopama meitene." ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1166 Sirmanis, Janis Tralla Garezera Jana Sirmana Pasakas Un Pastasti
Ithaca Mezabele 1987 Trade Paperback Very Good + Ingrida Berga-Gray 
150pp.A very good, clean tight copy. !9 stasti vai stastu izvilkumi savirknoti dazados sastadijumos : Tralla un Puka Garezera; Krikums un Ruki; Ligo svetki; Putni zveri un cilveki; Senajas dienas - Riga. Pielikuma Aleksa Kalnina apcere ""Jana Sirmana darba valoda" 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1167 Sirmanis, Janis Daugaviesi Stasti, Pasakas Un Drusku Par Sevi
Siracuse Autora Izdevums 1989 Paper Cover Very Good + 
253pp. Illustrated Neat bookplate on inner cover. SIGNED by author on tp. A very good, clean, bright, tight copy Stastini un galvenokart atminu vinetes un iespaidi .... ari par vairakiem trimdas autoriem un kulturas darbiniekiem. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1168 Sirmanis, Janis Alberta Cilpas Piedzivojumi
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good + Very Good + 
186pp. Some light edgewear to dj, neat ownership stamp on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1169 Sirmanis, Janis Vakara Viesi
Copenhagen Imanta 1961 Hard Cover Very Good + Very Good + Ansis Berzins 
208pp. A very good, clean, tight, bright copy enclosed in a very good dj. with mylar protector. 32 interesantas, saistosas pasakas berniem gan jauniem, gan veciem. Ansa Berzina vaks un illustracijas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1170 Sirmanis, Janis Kriksis Kriksa Piedzivojumu Virknes I Gramata
Ziemelblazma 1954 Hard Cover Very Good Ernests Abele 
93pp. Some light wear to extremities, signiature on ffe. "Latviesu jaunatnes priekam trimda visvairak rakstijis Janis Sirmanis." "Kriksis ir gudrs un neparasts suns. Vins ir gatavs draudzeties ar visiem - gan lauku setas, gan meza iemitniekiem. Par vina labako draugu klust zak,s Kukums. Tacu izradas, ka visu starpa nekad nevar valdit saticiba un miers. Kriksim ir krietni vien janopusas, lai pieraditu, ka vins ir labs majas sargs un uzticams draugs, kas spe- cinties pret viltu un launumu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1171 Skailis, Andrejs Toreiz Blusas Leca Augstak Pirmskara Puikas Un Palaidnibas
Riga A.Mellupes SIA BO Liktenstasti 2001 Pictorial Cover Very Good + Romans Vitkovskis 
197pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Sada tonkarta rakstita memuaru literatura Latvija ir liels retums. - Skaila humors ir labsirdigs, gribetos teikt - miligs. Vins izprot un smejas lidzjutigi, iecietigi. Tiesi te, skiet meklejams magnets, kas lasitajus pie Skaila prozas velk un saista. Gudrs, aspratigs skatijums uz pasauli ir joprojam liels deficits." ( Z. Skujins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1172 Skaistlauks, Valdemars Ta Pagaja Dzive Dzejas
Brisbane Sauleskrasts 1964 Hard Cover Very Good + Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
96pp. Neat ownership stamp on tp. Dj shows some sunning and general wear, else a very good, clean, tight copy. Sauleskalns publications listed after index. Autors bija generalis Latvijas brivvalsts armija. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1173 Skalbe, Karlis Raksti 6 Vols
Stockholm Daugava 1952 Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
6 Volumes. All in very good, clean, tight condition, without jackets, except V 6. which has dj. Karla Skalbes rakstus (1-5. sejumam) savakusi un redigejusi Lizete Skalbe) Vol I (1952) 445lp Pasakas. Bernibas atminu telojumi. Meza un lauka Vol 2 (1952) 497lp Stasti un telojumi. Raksti par latviesu literaturu, makslu un kulturu. Vol 3 (1952) 423lp Sarkanas lapas 1914-1920 Vol 4 (1953) 501lp Raksti par cittautu literaturu. Celojumu piezimes. Vol 5 (1953) 550lp Dzeja Vol 6 (1955) 435lp. Apceres par Skalbi. Skalbes vestules un runas. "So sejumu redigejis Andrejs Johansons" " Skalbes latvikumu pasaka, latviskas dzimtenes un latvisu dzives legenda dzimst, veidojas, izaug vina radosas valodas fantazija, un te vins neparespejams burvis, te vins genijs, kam lidzigu gruti sagaidit. " ( J. Rudzitis) Extra postage necessary; weight exceeds 3kg. Please inquire about best rates. 
Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1174 Skalbe, Karlis Pasakas Marchen
Riga Jana Rozes Gramatnica 1997 Pictorial Hardcover Almost As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall S. Vidbergs; N. Strunke; U. Skulme 
130pp. Illustrated, A clean, bright, tight, almost as new copy. Quite attractive. Special paper, Tipped in illustrations by several of Latvia's most noted artists - monochromatic, b&w drawings Translated and selected by Heide Lidija Smite (Schmitd) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1175 Skalbe, Karlis Pasakas Izlase Universala Biblioteka Nr. 4
Stockholm Zelta Abele 1946 Paper Cover Fair 
126pp. Scarce. Some small tears and creases to covers, edges worn, uniformly age yellowed, small chip to spine else all intact and complete. Gramatina trausla stavokli. Saja serija iznaca tikai 7. laidieni " "Universalas bibliotekas" apsikumu ietekmejis ne tikai niecigais serijas abonentu skaits vai jaunu manuskriptu trukums, bet ari latviesu gramatu tirgu kroplojosa diletantu un autortiesibu ignorantu rosiba." ( V. Zanders) 
Price: 6.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1176 Skapars, Janis Latvijas Tautas fronte : 1988-1991 : veltijums Tresajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibinasanas Desmitgadei
Riga Jana Seta 1998 Pictorial Cover Almost As New 
399pp. Photographs. Almost as new. " Gramatas pirmaja dala galvenokart atspogulota Tautas frontes cina par neatkaribu, bet otraja dala - LTF kopigi ar tas frakciju Augstakaja Padome cinas par varu. Otra dala nosledzas ar janvara barikadem un augusta pucu. Tresa dala atspogulo visu atmodas procesu un atsevikas norises skersgriezuma." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1177 Skerijs, Ricards, Richard Scarry Ko Laudis Augu Dienu Dara (What People Do All Day )
Riga Zvaigzne ABC 2013 Hard Cover New 4to - over 9¾" - 12" tall Richard Scarry 
Laika, kad tavam mazajam pratniekam ir sacies ists "kapecisa" vecums, atbildes palidzes rast un pratu nodarbinat si lieliska bernu gramata. Gramata ilustreti stasti pirmsskolas vecuma berniem par to, ar ko laudis augu dienu nodarbojas. Lasot so lielo gramatu, berni iepazis dazadas profesijas - ugunsdzesejus, celtniekus, pastniekus, arstus u.c., uzzinas ka norit darbi pilsetas, laukos. Berns uzzinas, ka dzirnavas top maize, kads ir celojums ar kugi, brauciens ar vilcienu, ka notiek jauna cela, majas buvnieciba, ka ari kam parstrada kokus, seklas, kada ir vizite pie arsta. (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1178 Skilins, Valdemars Melu Un Viltus Cilpa Latvijas Dienas 1940./41G.
Norton, Mass. Apgads Gaisma 1955 Paper Cover Very Good 
48pp. Cover shows signs of yellowing. A very good, clean, sound unmarked copy. Baiga gada liecinieka atminas. No krievu ienaksanas lidz padzisanai. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1179 Skipsna, Ilze Videja Isteniba Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Voldemars Avens (cover) 
185pp. Very clean, bright, tight copy. "Skipsnas dailradei raksturigs meginajums uztvert un atspogulot istenibu tada veida, ka ta tiek pardzivota individa apzina caur subjektivo, nevis objektivas pasaules prizmu. Isprozas kraj. "Videja isteniba" par galv. klust nesaredzamas, starp arpasauli un izteles valstibu eksistejosas istenibas meklejumi." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1180 Skipsne, Ilze Neapsolitas Zemes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
188pp. A very good, clean, tight copy. Ex libris on ffe. Small presentation on half title. Includes Laiks review clipping. "Romana centrala persona ir Malva, archaiologijas studente, kas izdara petijumus par dzivibas koka nozimi senajas civilizacijas. Romana pirmais teikums ieskanas jau ka beigu signals. "Vins neatbildot, vins esot pazudis. Si anonima persona ir kads Latvijas beglis, kas reiz redzets Turcija kadu izrakumu tuvuma un tagad veselojoties kada Nujorkas slimnica. Malvu vaja si nezinama cilveka netveramais tuvums. -- Skipsnas iztele trimda ar savu vientulibu un nepiederibu klust gandriz ka kads privilegets cilveka stavoklis, kas kultivejams, lai sasniegtu perfekciju, un ciesi sargajams no sarniem, kas sakrajas ar piekersanos ikdienas dzivei." ( J. Silenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1181 Skrupskelis Kleinbergs, Ilze Udeni Sakustas The Waters Move
Ann Arbor Celinieks 1978 Original Card As New Michelle Laporte 
79pp. 7 attractive illustrations + cover. English translation of each poem on facing page. An as new, unread copy. "Izteiksme sie dzejoli dabiski, vienkarsi un skaidri. Tie rakstiti brivaja, nesaistitaja panta, iznemot divus, kas ietureti tautasdziesmu ritma un forma. Daudzi Skrupskeles-Kleinbergas dzejoli ir isas impresijas, kas skiet radusas vai nu kada areja noverojuma, vai kadas domas uzdzirkstijuma rezultata." (N. Valtere) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1182 Skujenieks, Knuts (Introduced by) Puisits Tek Uz Meitinu Neratnas Dainas
Riga Kord Lumtec 1990 Hard Cover Very Good + 
192pp. A very good, clean, tight, bright copy "Vairak humora un ieksejas brivibas mums nudien neskadetu. Ari tas, no senciem mantotas. Galu gala vini iztureja, izdzivoja un radija mus. Turklat vel zobgaligi piedziedot: "Guli virsu, tautu dels,Es guleju apaksa; Es ar Dievu runajos,Tu elle raudzijies". Ko tad nu vel? Lasisim, smaidisim, smiesimies un domasim. Un vispar..." ( K. Skujenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1183 Skujenieks, Knuts Translator Tilts Par Artu Grieku Tautasdziesmas
Riga Liesma 1981 Hard Cover Very Good + Very Good + 24mo - over 5" - 5¾" tall 
117pp. Dj. with some minor edgewear, else a very good, clean bright, tight copy. "Grieku dziesmu daudzveidiba un greznums ir apbrinojami. Kalniesu asketiskais skarbums, lielpilsetnieku turciski arabiskais jutekligums un salinieku veneciska elegance." (K. Skujenieks) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1184 Skujina, Ruta Putni Dzejas
Gunzburg Apgads Latvija 1947 Paper Cover Fair 24mo - over 5" - 5¾" tall A. Sildegs (cover and illustrations) 
79pp. Contains ephemera. Newsper clippings, brief personal letter and a handwritten poem. Somewhat yellowed, some small neat repairs, to spine, inscriptions on ffe, some very slight discolouration to front and rear covers, general light wear, otherwise a very solid, very good reading copy. "1944. gada rudeni dzejniece ar meitam dodas beglu gaitas uz Vaciju. Sapes, smeldze, nezina un sapni atbalsojas dzejas krajuma "Putni" (1947), nereti saplustot diviem laikiem un divam realitatem" (Vidrizu pagasts). 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1185 Skujina, Ruta Sirds Dzivo No Niekiem
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1963 Very Good + Very Good Harijs Gricevics ( cover & illustrations) 
222pp. Some minimal edgewear to dj, else a very good, clean, tight copy "Sirds dzivo no niekiem" bija gramata, kas sagadaja Skujinai apskauzamu popularitāti." (J. Rudzitis) -[gramata] "kas sakas ar Eiropas krasta atstasanu un ierasanos jaunaja zeme. Tie ir mirklu zimejumi un fiksejumi, kuros patverusies dzejnieces laika un vietas izjuta, vides ieskicejumi un smeldziga svesatnes sajuta." -- ( I Daukste-Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1186 Skulte, Bruno Bruno Skultes Koru Dziesmu Krajums
Bruno Skultes Pieminas Fonds 1978 Hard Cover Very Good No Jacket Evalds Dajevskis (cover) 
186pp. Top front corner has a very small bump, else a very good, clean, bright, tight copy. Choral music. Jaukta kora dziesmas; Viru kora dziesmas; Sievu kora dziesmas. Some 60 songs for mixed, mens and also womens choirs. 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1187 Skvorecky, Joseph The Bass Saxaphone
Toronto Lester Orpen & Denys 1980 Trade Paperback Very Good + Signed by Author
186pp. Price sticker on bottom back cover, else a very good, clean, tight copy Signed by Skvorecky on the half title: " To Inara cordially Joseph Skvorecky 13.10.95 Toronto," Translated by Kaca Polackova-Henly" These two humane and passionate stories--- brilliantly evoke the comedy and sadness of life under the Nazis and the Soviets."(Publisher) "Superlative, greatly moving --- These are luminous novellas --- fabulous" (New York Times Book Review) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1188 Slaucitajs, Leonids Kadreiz Un Tagad Stastijumi Par Redzeto, Sastapto, Dzirdeto
Vasteras Ziemelblazma 1973 Hard Cover Very Good + Very Good 
166pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Prof. Leonids Slaucitajs (1899-1971), starptautiski pazistams zinatnieks, aktivs latviesu sabiedrisks darbinieks un ari skanu makslinieks -----Gramatas 1. dala "Kadreiz bija un tagad ir" prof. S. sniedz sava dzimta apgabala geografisko un kulturali vesturisko aprakstu, briziem ietverot taja pat ekskursijas Latvijas vispareja vesture---- 2. dala "Satiksanas" ietilpst atminu fragmenti - par vairak vai mazak ieverojamm dazadu tautibu personibam, kuras autors labi pazinis vai ar kuram sadarbojies. Rakstu vairums apzimejami par isbiografijam. Dazas bus nozimigas latviesu kulturas dzives dokumentacija." ( E. Andersons) ( Andrejs Auzans; Janis Akermanis; Martins Strautmanis; Aleksis Dreimanis; Ojars Lusis; Teodors Spade; Zenta Maurina; Talivaldis Kenins; Atis Teichmanis; Mirdza Sture; Mirdza Grike- Dasmberga Arvids Jansons; Arturs Ozolins; Reinis Zusters 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1189 Slaucitajs, Leonids Zinatnes Darba - Draugos Ar Makslu Atminas
Lincoln Vaidava 1969 Very Good + Very Good + 
320pp. A very good, clean tight copy. Original clear plastic dj. " Berniba un jauniba Latvija 1899-1916; Kara gaitas 1916-1920; Divdesmit cetri darba gadi Latvija 1920-1944 Trimda Vacija 1944-1948; Piecpadsmit Argerntinas gadi ; Australija; Ziemelamerika" ( Interesanti ir autora noverojumi par tautiesu dzivi Argentina) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1190 Slava, Laima Compiled By Valsts Pirma First of the State Vilis Ridzinieks. Latvijas Valsts Pasludinasana 1918.gada 18. Novembri
Neputns 1968 Hard Cover Very Good + 
Text in both Latvian and English. The book is dedicated to Ridzinieks unique photograph of the Proclamation of Independence. Professor Butulis gives a richly consise account of the times culminating in this event. "Gramata veltita Vila Ridzenieka slavenajam (un vienigajam) Latvijas valsts proklamesanas akta fotoattelam. Latvijas Universitates profesora Ilgvara Butula koncentretais un informativi izsmelosais ievads sniedz ieskatu vesturiskaja un politiskaja situacija uz liktenigo 1918. gada 18. novembri un pasa sviniga notikuma norise. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1191 Slava,Mirdza Latviesu Rakstainie Cimdi
Riga Zinatne 1990 Pictorial Hardcover Almost As New 4to. 
Scarce. Shipping for this copy is from Riga. 174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. An, atractive, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) 
Price: 93.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1192 Smagre, Rita Latviesu Pastelis
Riga Liesma 1990 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
Unpaginated; Slipcase; clear plastic dj.; In almost as new condition. 178 colour plates. Introduction in Latvian, artist biographies and list of reproductions in Latvian, Russian English, including Tr. of the Latvian intro. "Pastela romantiska daba, virsmas specifiskais samtainums, kas rada no citam tehnikam atskirigas kvalitates, saistijusi vairakus maksliniekus. katrs no viniem, stradadams sava makslas joma un veikdams noteiktus makslas uzdevumus, ir sastapies ar pasteli, centies izprast sis tehnikas ipatnibas." (R. Smagre) 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1193 Smits, Arnolds; Cika, Vilis Neaizmirstami Sporta Brizi Un Zvaigznes
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
239pp. Photographs, tables, Index of names. A very good, clean, tight copy with some slight edgewear to dj. "Latvijas un latviesu moderna sporta dzive, kuras vesture nu jau parsniedz vairāk kā 100 gadus - no pat ta laika, kad 1862 gada Latvija nodiobinas pati pirma sporta organizacija (Rigas vingrotaju biedriba) - ir ka zelta lapam piebarstita ar lieliem vardiem un neaizmirstamiem notikumiem.Par to visu varetu raksstit gramatu pec gramatas, un viena no tam ir si ---" (autori) Pirms Otra pasaules kara Arnolds Smits bija tolaik populara izdevuma "Sporta Pasaule" galvenais redaktors. (L.A.) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1194 Smugajs, Eduards No Rigas Lidz Putlosai Kara Kalpa Atminas
Sydney Mintis 1977 Soft Cover Very Good + Very Good + 
136pp. A clean, tight copy. Dj. very good+ "No Rigas lidz Putlosai nav domats ka literars darbs, bet gan ar zurnalista zimuli uzrakstitas atminas par faktiskiem notikumiem un personigiem piedzivojumiem II Pasaules kara beigu posma." Skolotaja, legionara, zurnalista atminu gramata par saviem karalaika piedzivojumiem cela uz Putlosu. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1195 Sodums, Dzintars Taisam Tiltu Par Plasu Juru Kopoti Raksti III Sejums
Riga Atena Pictorial Hardcover Very Good + Maris Simansons (cover) 
200pp. Almost vas new. "Sodums stasta par vacu okupacijas laika beigam un aizbrauksanu un Zviedriju, Romans ir par dezertieru un beglu gaitam laika, kad viena vara atkapas, bet vieta nak cita. Vaciesi atkapjoties mekle dezertierus, partizanus, tos, kas grasas begt uz Zviedriju, lai tiesatu pec kara likumiem." (Atlants) "Taisam tiltu par plasu juru trimdas sabiedriba izsauca plasu atbalsi. Dz. Sodumam radas gan pretinieki, kas vina gramatu sauca par "noziedzigu", gan atbalstitaji, kas prata novertet autora skietami nepieklajigo un "spuraino", bet dzili izsapeto un cilvecigo politisko nostaju, gan romanu moderno maksliniecisko risinajumu. Gramata lasami ari Eiropas Kustibas Latvija prezidenta Ainara Dimanta, dzejnieces Veltas Tomas, kritiku Jana Rudzisa un Harija Hirsa raksti par Dzintaru Sodumu un vina romanu." ( Atena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1196 Soikans, Juris Makslas Kritika Un Esejas Rakstu Izlase
1983 Astras Apgads Hard Cover Very Good + 
416pp. Ex library but in almost as new condition, crisp, clean, tight. Recenzijas un apceres par Jani Rozentalu, Vilhelmu Purviti, Richardu Zarinu, Jazepu Grosvaldu, Burkardu Dzeni, Jani Kugu, Niklavu Strunki, Voldemaru Toni, Sigismundu Vidbergu, Augustu Annusu, Jani Tidemani, Juliju Jegeru, Jani Plepi, Fridrichu Miltu, Jani Kalmiti, Mariju Indusi-Mucenieci, Ernu Geistauti, Girtu Arvaldu, Teodoru Puciriusu, Rudolfu Kronbergu, Benjaminu Ancanu, Arnoldu Paberzu, Rembrantu, Rodenu un Terneru (Turner), Karli Neili un skulptoru Leo Jani Briediti "Juris Soikans ir ass verotajs un ari domatajs un analizetajs. Vina spriedumi... veidojusies patstavigas domasanas rezultata un dziva saskare ar latviesu tautas liktengaitam, un ar modernas pasaules makslas un dzives mijiedarbes raditajam straujajam izmainam." (E. Sturma) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1197 Soikans, Juris Julijs Jegers Un Latviesu Maksla
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + Very Good 
158pp B&W + 6 colour plates. [ Julijs Jegers MANAS DZIVES GAITAS Veronika gailite un Angelika Jegere MUSU BRALIS Juris Soikans JULIJS JEGERS UN LATVIESU MAKSLU) A very good, clean, tight copy with some very slight wear to dj. Julijs Jegers... cauri politisko manipulaciju plakatiskajam skalumam spej sadzirdet muzigo patiesibu balsis. Tas bridina no parspiletas brivibas tendencioziem lozungiem, kas tiecas uz garigu anarchismu... (154). Censanas ieaugt brivo, tomer musu garam sveso patveruma zemju kulturas var pakalpot personiskam ambicijam, tomer butiski ta ir nacionalo interesu nodeviba" (157). ( J. Soikans) Ceru, ka ar saviem apgalvojumiem Soikans nav izteicis savas paaudzes makslinieku vairakuma uzskatus." ( J. Staprans) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1198 Sokolova, Ingrida Albatross Veltijums Konstantina Raudives Simtgadei
Riga Antera 2009 Pictorial Hardcover Fine 
170pp, Photographs. Fine. Saturs: I. Sokolova - Simtgades skatijums. J. Klidzejs - Konstantina Raudives solis uz nezinamo pasauli. Zenta Maurina - Spanu gara sutnis. Konstantins Raudive - Sapni un isteniba - meditacijas par Don Kihota temu. Laikmeta agonija un tas domatajs Miguels Unamuno. Ortega i Gasets - ilgas pec skaidras dzives plana. Mana saruna ar Romenu Rolanu. Divejadi dzives veidi. Dzives kultura. Par personigo dzivi. K. Taudives vestule Z. Maurinai 1943.gada 20 julija. Z. Maurinas vestule K. Raudivem 1943. g. 28. julija. K. Raudives vestule brala Petera gimenei 1959.gada 14. oktobri. K. Raudīves vestule brala meitai Janinai Skripkai 1957g. 1. aprili. Dazas arzemju preses atsauksmes. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1199 Sondore, Dzidra Suitu Dzivesstasti Un Edieni
Riga Madris 2011 Pictorial Hardcover As New 
191 A clean, fresh unmarked, unread. As New copy "Suitu dzivesstasti un edieni" 22 suitu sievu stastijuma tiek atklati loti specigu, merktiecigu un izturigu cilveku likteni gandriz vesela gadsimta garuma. Daudzi likteni ir lidzigi, citi - loti atskirigi. Un varam tikai apbrinot, ka ikviena gramatas varone, saskaroties ar dazadiem dzives liklociem, nepadodas, neatkapjas, bet saglaba suitu tradicijas, dzimtas godu un lepni nes savu tautasterpu. Dzivesstastiem piederigas ir ari katras gramatas varones edienu receptes. Tas ir tik dazadas - suitenes cep sklandarausus un piragus, gatavo leiti un sutina kapostus-----" (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1200 Soross, Dzordzs Soross Par Sorosu
Riga Jumava 200 Pictorial Cover Very Good + 
282pp. Translated by Valda Melgalve. " Pasaulslavenais finansists un mecenats Soross atklaati par sevi, saviem dzives un biznesa principiem, analizejot musdienu pasaules politiskas un finansialas speles, cilvekus tajos. Sarunas ar zurnalistiem runa ne vien par savam veiksmem, bet ari par neveiksmem- ka biznesa, ta personigaja dzive. Tas ir autobiografisks darbs, kura Soross sniedz interviju zurnalistiem- 1995.gada skatijums (personiga dzive un finansu tirgus). " 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  11   12  13 14 15 16  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2014. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie