Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1001 Medins, Janis Toni Un Pustoni
Stockholm Daugava 1964 First Edition Very Good No Jacket 8vo - over 7ľ 
218pp. Autobiography of a major 20C. Latvian composer. Supplemented by the author's complete listing of his compositions and significant photographs from his life 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1002 Medne, Ausma Latviesu Tautas Cina Par Savam Tiesibam
Sidney 1988 Paper Cover Very Good + 
114pp. A very good, clean, tight copy." Jo nu pirmo reizi, cetrdesmit tris gadus pec Otra pasaules kara beigam, latviesu tautai ir radusies iespeja cinities par vinai atnemtam tiesibam." (Autore) "Gramata domata tiem trimdas latviesiem, kas nelasa Latvijas avizes un maz ko zin par notikumiem. A. Medne nosledz gramatu ar I. Ziedona vardiem par tautas gribu: Mes visi dziedam par kaut kadu gaismas pili, kas celsies augsa, dziedam un esam sava estetisma ta aizdziedajusies, ka pat vairs nedomajam, par ko dziedam. Kad gan vinai celties augsa (tai pilij!), ja ne nu? Ja, kapec ne tagad, sais dienas? Uz kadu laiku gan mes attiecinam vinas augsamcelsanos? Ir jacel augsa tulit! Ir jasauc pils varda!" (JG) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1003 Mednis, Modris Saules Audeja Uzziedeja Veja Ruta
Blackwood, NJ Plate Records 1996 Paper Cover Very Good ++ 
86pp. Colour illustrations. Almost as new. "-par savu pasaules uzskatu Modris Mednis saka: "Esmu dievturis, kas nozime, ka cienu musu tautas gara mantas (...). Tapat Dievs mana izpratne man ir tuvs, milš un pazistams, ka tas ir bijis musu senciem".Dzeja iespiesta Jauna gaita, Labieti, Literatura un maksla----- 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1004 Meiere, Stefanija Kresla
Riga Zvaigzne 2008 Hard Cover Almost As New Very Good + 
478pp. A bright, tight, clean copy. "Iemilotais vampirs -vienlaikus apbuross un bistams ir lieliska metafora neskaitamu jaunu meitenu skatijumam uz savu pirmo milestibu, kuras skaistumam tumsu satraukuma noti pieskir vel nepazistama un ka aizliegtais auglis vilinosa seksualitate. ja no "Kreslas" noplesam fantastiskas detalas, paliek stasts par pirmas milestibas (tas, kura metas bez domasanas ar galvu pa prieksu) bi-stamibu, to milzigo un mulsinoso jutu kveli, ko var izdzivot tikai reizi muza, un par to, ka milestiba, neraugoties uz tas objektu, biezi izsuc tas lolotaja sirds asinis." (B. Simsone) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1005 Meiere, Stefanija Jauns Meness
Riga Zvaigzne 2009 Hard Cover Almost As New Almost As New 
485pp. Almost as new. "Skaista vampira ikoniskais tels saja gramata atbidits otraja plana, laujot ar pilnu valu bangot tam neviltotajam emocijam, kas ir Meieres darbu labaka dala. Varones emocionalas Menessfazes patiesiba ir tas gramatas virzitajspeks, kas ticamibas zina "izvelk" ari visu pare-o - sakot no vampiru kolonijam ASV un Italija un beidzot ar vidusskolenu transformacijam plesonas. Ststs ir par to, ka patiesa milestiba lauj otram palikt vinam pasam. Tiesa, izteiksmes lidzekli ir tradicionali, pirmas personas stastijums atgadina tiniski eksaltetas dienasgramatas stilu, ari valoda prasit prasas baga-tinama. Tomer sis gramatas nelasa, lai tiksminatos par perfektu prozu un dzildomigiem dialogiem - tas lasa, lai iztelotos (vai atceretos), ka- tas butu - but savas dzives Dzuljetai vai Romeo." (B. Simsone) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1006 Meiere, Stefanija Aptumsums
Riga Zvaigzne 2009 As New Almost As New 
516pp. A very good, almost as new copy. " Laika, kad Sietlu parsalc noslepumainu slepkavibu vilnis, Bellai jau atkal draud briesmas -Viktorija joprojam alkst atriebibas. Turklat meitenei beidzot ir jaizvelas starp Edvardu un Dzeikobu, un si izvele var likt no jauna uzliesmot muzsenajam vampiru un vilkacu naidam. Arvien straujakiem soliem tuvojas ari izlaiduma vakars, un Bellai japien,em vel viens lemums . dziviba vai nave. Tikai kas butu dziviba un kas - nave ? " (izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1007 Meiere, Stefanija Ritausma
Riga Zvaigzne 2009 Hard Cover Almost As New Very Good + 
Milestiba pret Edvardu Kalenu ir vienlaikus sapnis un murgs, kas Bellas Svonas dzive savijas bistama realitate. Meitene kaisligi mil Edvardu, tacu ciesa un nezudosa saikne ar Dzeikobu atkal un atkal liek krustoties vilkacu un vampiru celiem. Lai sasniegtu liktenigo cela pagriezienu, Bellai ir nacies parciest nemierpilnu kardinajumu, zaudejumu un nesaskanu iezimetu gadu. Nenoversama izvele - pievienoties tumsajai, bet vilinosajai nemirstigo pasaulei vai turpinat pilnasinigu cilveka dzivi - ir kluvusi par pavedienu, kura karajas divu cilsu liktenis." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1008 Meirane, Maija Naktsvestules Dzejoli 1988 2001
Riga Nordik 2002 Paper Cover As New Signed by Author
112pp. As New. SIGNED and inscribed by the author. " Gan pirmaja, gan otraja dzejolu apkopojuma Meirane meklejusi tautas magiska- un sodienas va-rda saliedesanas noslepumus. Un vinai tas izdevies. --Jau Dumistaba Maijas Meiranes dzejas vardiem juta tautas buramvardu formulu tuvumu. Saja gramata si magiska varda meklejumi turpinati, gan meginot lasitaja iedvest palavibu un ticibu savam spekam un spejam --- " ( Janina Kursite ) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1009 Meirane, Maija (compiled by) Kad Dzivosu Otru Reizi Rakstu Krajums Valdas Dreimanes Pieminai
Riga Nordik 2006 Pictorial Hardcover Almost As New 
Te atrodam gan biografiskas zinas, gan interviju ar Valdu ( Dreimani), gan vinas kolegu un laika biedru atminas, sis izdevums nav domats ka Valdas literara devuma sakopojums. No vinas daudzajiem sacerejumiem proza (esejam, recenzijam, apcerem un patriotiskam runam) te izraudziti tikai 19, tacu tie pietiekami izgaismo autores aso intelektu, dzilo latviskumu un nerimtigas rupes par musu tautas un valodas likteniem --Ka vertigs celvedis ieteicama plasa bibliografija gramatas nosleguma, ka ari Gunara Salina, Noras Valteres, Andas Kubulinas un Jura Silenieka lietpratigas atsauksmes par Valdas trim dzejolu krajumiem" (R. Birzgale) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1010 Meisner, Carl Das schone Kurland - ein deutches Land. Mit 155 Abbildungen Erstes Bis Zehntes Tausend
Munchen Piper 1917 Hard Cover Very Good + 
156pp. Numerous photographs, bibliography. Presentation incription in a fine neat hand on half title with an unobtrusive previous owner's name and stamp on ffe. A very good, clean, tight copy. Contents: Land und Landschaft; Kurland in Ordenszeiten; Das Herzogtum Kurland; Kurland im neunzehnten Jahrhundert; Russifizierung und Revolution; Schlußbetrachtung."Skatu albumi. Gramatas autors censas pieradit, ka Kurzeme ir vacu zeme. Sniedz Kurzemes geografijas un vestures parskatu, kas mums ideologiski nav pienemams. Vertibu gramatai pieskir 155 atteli. Gramatas beigas uzraditi atteliem izmantotie avoti, iespiesta literatura par Kurzemi. Autors ar Kurzemi saprot Zemgali un Kurzemi." (NMKK) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1011 Mellupe, Anita Triju Zvaigznu Atspidums Atminas Par Andri Slapinu Gvido Zvaigzni Juri Podnieku
Riga Liktenstasti 1994 Pictorial Hardcover Very Good + 
433pp. Illustrated. Limited Edition. "Bibliografisks retums"(A. Mellupe) Filmetaji... tris atmodas, barikazu laika liecinieki.... tris upuri vinu draugu, kolegu un atmodas laika darbinieku raksturojumos. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1012 Melnais, Peteris Slepeni Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem
Riga Sellers 1993 Paper Cover Very Good + 
121pp. A very good, clean , unmarked copy. Agenta piedzivojumi, uzdevumi un atminas cekas darba noverojot tautiesus gan Latvija gan Zviedrija 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1013 Memenis, Arvids Karaviri Bedajas Stasts Par Latvju Tautas Lidzdalibu II Pasaules Kara Laika
Riga (izd. aut.) 1994 Pictorial Hardcover Very Good + V. Rozkalns (cover) 
231pp. 1000 copies. A very good, clean bright tight copy. Ar lidzigu pieju vestures skatijumam ka. A Blaka "Medalas otra puse" "No II pasaules kara pielaistam kludam latviesu tauta varetu daudz macities, ja saktu izvertet zaudejumus un ieguvumus. Ja akli izbeigtu meklet varonus un varondarbus tur, kur biezi ir aprobezotu cilveku mulkiba." (Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1014 Memenis, Arvids Strelnieki Latviesu Strelnieki I Pasaules Kara.
Riga Autora Izdevums 1995 Very Good + 
246pp. Photographs; chapter footnotes. "--ilgu gadu petijums par musu strelnieku nozimi tautas liktengaitas. Darba merkis --noskaidrot, par cik un ka strelnieki ietekmeja musu brivibas ritausmu. Gramata ieturets plustoss stastijums par laikiem, ko dazi vesturnieki tik labprat meginajusi nokluset." (autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1015 Memenis, Arvids Sidrabota Saule Lec Kadas Karaviru Dzimtas Stasts.
Riga Autora Izdevums 1998 Hard Cover Almost As New No Jacket 
213pp. A very good, clean, tight, bright, almost as new copy. " So karaviru dzimtas stastu iesaku ar vecteviem, kuri atgriezas, viens no turku kariem, otrs no Manddzurijas kara laukiem..... Centras paliek latviesu strelnieks un vina sapnis par brivu Latviju ---So stastu par Robertu un vina laika biedru gaitam aretu uzskatit ka tas laika vestures atspulgu ko veidojusi strelnieki un vinu cinas Krievijas pilsonu karulaukos." (autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1016 Metcalf, John Shooting the Stars
Erin Porcupine's Quill 1993 Trade Paperback Very Good + 
252pp Signed by author "For Inara - with all good wishes John Metcalf" Except for a very small almost unnoticed crease lower rear panel, a very good, clean, bright tight shiny copy. Metcalf is master of the comic caricature: a few salient physical details crowned by a sampling of the character's speech." (Michael Darling) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1017 Mettig, C(onstantin) Geschichte der Stadt Riga Mit Ansichten und Planen, sowie Abbildungen im Text.
Hannover-Dohren Verlag Harro v. Hirschheydt, 1980 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
489 pp., [6] folded leaves of plates : ill, maps. Reprint edition. Originally published: Riga : Verlag von Jonck & Poliewsky, 1897. A very good, clean, tight, bright unmarked copy. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1018 Mezmalis, Andrejs Modris Latviesu Legions Informacija Fakti Patiesiba
Riga 1910 Paper Cover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
&2pp. Photographs. A very good clean, bright copy. Large size paperback. "Lai gutu prieksstatu un izpratni par Latviesu legiona tapsanu un politiskiem apstakliem ta izveidosana, ir jaieskatas dazas svarigas jomas, kas iespaidoja domasanu un darbubu taja laika." ( Autors) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1019 Michelsons, Arveds (Rutku Tevs) Kliba Skrodera Iela Vesturisks Romans No Senas Rigas
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1979 Later Edition Very Good + Very Good Ed Dzenis 
199pp. Originally published in 1935. A very good, clean, bright, tight copy, with very minimal wear to dj. Veikls seno laiku notikumu atdzivinatajs, vesturisko romanu autors Dima un Skota stila , Michelsons lasitajam stada prieksa jaunekli Rolandu 14 gadusimta Riga. Piedzivojam karosanu starp zobenubraliem un pilsetu, ari iepazistamies ar ta laika vesturiskiem notikumiem, intrigam un ikdienu. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1020 Michelsons, Arveds (Rutku Tevs) Gambija Vesturisks Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
215pp. Dj shows some mild wear at extremities, else a very good, clean, tight, bright copy. " Autors sarakstijis daudz feletonu, vesturisku stastu un romanu, kas ir viegla lasamviela bez pretenzijam --" (Lat. Enc.) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1021 Mierkalns, Andrejs Pablo Milas Universs
Lincoln Vaidava 1961 Very Good + Very Good 
119pp. Original clear plastic dj. A very good, clean, tight, bright copy. "Kada cita darba rota, ka velak dzirdeju, bija dienejis trimdas dzejas jaunais brinums Andrejs Pablo Mierkalns. Mums nekad neiznaca tikties, bet vina draiskais «milas universs» man iepatikas. Un atceros, ar kadam ovacijam un sajusmas saucieniem Pablo dzeju 1960. gada uznema parsimt trimdinieki Nujorka." (Gunars Salins) Laizot klaja piekto dzejolu krajumu, Mierkalns nav vairs pieskaitams visjaunakajai dzejnieku paaudzei, par kuru medz teikt - tam ir dotibas un labas ceribas nakotne... Mierkalns saka: "Nu jau rakstu piecpadsmit gadus, varu dot noradijumus iesacejiem." (113. lpp.). Tadel ari kritikai par M. dzeju nu beidzot ir jabut atklatai un patiesai, pieminot ka pozitivo, ta negativo. ( P. Vasarins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1022 Mierkalns, Andrejs Pablo Tradiridis Dzeju Krajums Divas Dalas
France Elmars Zieds 1956 Paper Cover Very Good + 
142pp. Some very light wear to rear cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " -- pirmaja dala Mierkalns ir meginajis dzejai dot muzikas formu un noskanu, kapec ari doma un satura logika stav otra vieta aiz muzikalajam sastavdalam. Apzinoties so faktu un nemeginot dzeju pielaikot esosajam normam, bet gan censoties iejusties pasa dzeja, lasitajam atklasies ari tas jega un tiesibas pastavet. Ir gruti apgalvot, ka sis muzikalas dzejas meginajums jebkad ienems ieverojamu vietu musu literatura. Drizak liekas, ka tas klus par samera nelielas dzejas cienitaju grupas "privatipasumu". Dzeja, nekad nav bijusi seviski iecienita, bet "Tradiridi" ir verts izlasit, otro dalu vispirms - pardomajot, pirmo pec tam - laujoties dzejas koncerta plusmai." (Vns) xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1023 Mierkalns, Andrejs Pablo Atlantida 1948/54
Eutin Andr. Ozolins 1955 Paper Cover Very Good + Ervins Antons (cover) 
104pp. 750 copies. A very good, clan, bright, tight copy. "Mierkalna talants virspirms saskatams patika ar gudru zinu apstaties pie lietam un paradibam, kam citi pagajusi garam un ar to vins nodrosinas pret konvencionalas tematikas uzbazibu -- skaidri redzams, ka Mierkalnam ir sava stilistiska fantasiza, kas starp jedzieniiem nodibina agrak neiedomatus sakarus, drosmigi paplasinot metaforizesanas un epitetu izveles tradicijas." ( J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1024 Miesnieks, Jonass Meligas Iluzijas
Stockholm Daugava 1955 Hard Cover Very Good Very Good Jecis 
291pp. Dj. shows some light wear at extremities, else a very good copy. "Kadas latviesu gimenes gaitas cauri otra pasaules kara raditajai vesturiskai katastrofai.... Laimigs gadijums vinus noved Nujorka ..kamer jauna paaudze ar gaisu pratu veido jaunu dzivi...Vinzarajs jut sevi, ka nederigu siekstu aizvien talak aizskalojamies pret malu" (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1025 Miesnieks, Jonass Vizija Un Isteniba
Shippenville Upeskalna Apgads River Hill Press 1963 Hardcover Very good + Harijs Gricevics (cover) 
68pp. A very good, clean, tight, bright copy. Gift inscription on front free endpaper. SIGNED by the author on blank half title. Scarce. 200 copies A fine press edition. Jonasa Miesnieka dzejas Vizijas un isteniba iespiestas Upeskalna spiestuve 2oo eksemplaros 1963. gada oktobri-decembri. Tekstu ar roku salicis, iespiedis un iesejumu darinajis Roberts Jaskovskis. Vaku un titullapu zimejis Harijs Gricevics. Menbazlta reprodukcija Maijas Miesnieces-Berzinas akvarelis. Krajums sakas ar Miesnieka "Tas balsis, tas balsis, tas nepauzu es, Tas atskan no cirulu zvaniem." Krajums veltits Jonasa aizgajusai meitai Gundegai. LM SML 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1026 Miezitis, Janis But Latvietim
Riga Biedriba "Latvietis" 2008 Trade Paperback As New 
240pp. A bright, tight, as new copy. " Atsakoties no savas tautibas, mes zaudejam savas saknes. Ja esi piedzimis par latvieti, tu vari sava gara augt liels tikai ka latvietis. Tu nevari but lielaks krievs par pasiem krieviem vai lielaks anglis par pasiem angliem. Tev ir dota iespeja parnemt musu senas tautas garigo mantojumu un attistit to talak." ( Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1027 Mihelsone, Frida Es Izdzivoju Rumbula
Riga ICEJ Latvija 2014 Paper Very good + 
208pp. il. A very good, clean bright, tight copy. Davida Zilbermana literarais pieraksts un tulkojums no jidisa ; tulkojusi Ilze Eris. Frida Mihelsone ir viena no retajam izdzivojusajam aculieciniecem par drausmigajiem Rumbulas notikumiem, kad 1941. gada 30. novembra un 8. decembra akcijas tika iznicinati 25 tukstosi ebreju. trīsdesmitajos gados apmetusies uz dzivi Riga, kur stradaja par suveju-modeletaju. 1941. gada Frīda tika ieslodzita Rigas geto. Ebreju masveida slepkavosanas akcija Rumbula 1941. gada 8. decembri viņai izdevas izglabties, paslepjoties zem apavu kaudzes. Tris gadus Frida slepas mezos un pie cilvekiem, kuri viņai palidzeja izdzivot. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1028 Mikans, Janis Seno Baltu Rotas Jewellery of the Ancient Balts
Riga Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2014 Paper Cover New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
35pp. Fine. Illustrated "Light in page count, but weighty in content. This book is written for craftspeople interested in smithing their own replicas of Iron Age and Medieval metal jewelry from Latvia. 35 pages, 27 of which are detailed technical drawings of the artifacts and quality color photographs of present-day replicas and variations. Full text in English and Latvian. The author, goldsmith and master engraver Janis Mikans, is the founder of the metalsmithing studio "Kalvis" in Riga Latvia." Izdevums "Seno baltu rotas" ir gan studijas "Kalvis" radosas biografijas atspogulotajs, gan tam ir ari kulturvesturiska nozime, jo zimejumos redzamas arheologiskas rotas, kas glabajas Latvijas muzeju krajumos, un zimejumus papildina atdarinajumi un rotas, kas darinatas, pamatojoties uz arheologisko rotu kompoziciju" (Autors) "Every piece of jewellery that is created and unites within it high-quality materials and craftsmanship, as well as a unique perception of the world reflected by the elements and compositions of the design, contributes to the wealth of the joint European and human experience and lets people from other ethnic backgrounds and mentalities capture the sense of the ancient and contemporay uniqueness of the Baltic people". ( J. Urtans) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1029 Miks Koljers ( Mike Collier ) Ceturtais Lielakais Latvija ( The Fourth Largest in Latvia )
Riga Mansards 2014 Paper Cover As New 
357pp. As New. A clean, bright, tight, unread copy. Translated by Ieva Lesinska. Romans "Ceturtais lielakais Latvija"" ir skats no malas uz mums pasiem, kur skietama lidziba ar sabiedriba zinamam personibam, ka jau maksla ierasts, ir tikai nejausa sakritiba. Daudzas gramatas tiek devetas par skandalozam, bet si patiesam varetu par tadu klut - aspratiga un briziem skarba satira par Latvijas un pasaules politikas un sadzives paradibam. --- Varda nenosaukts Latvijas prezidents, kurs savu personisko villu uzcelis ka Eiropas meroga viesu namu. Un visbeidzot, kadas piejuras pilsetas V--- mers Anrijs Pletenbergs - mazs, smaidigs virelis ar grandioziem planiem, tikai diemzel ilgstosie tiesas procesi, smauksanas un aizrautiba ar... nodarijusas neatgriezenisku kaitejumu vina psihei." ( Fabula) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1030 Millers, Reinhold Teen Angel
New York Echo Publishers 1971 Hard Cover Very Good + Very Good Signed by Author
296pp. In Eglish. Without the outer b&w dj. Inner dj. has a small clear tape mend at top of spine, some small discolouration at base of spine, otherwise a clean, bright, tight copy. A psychological study of a one sided love affair, on the restraints of a young man's inhibition in the late sixties. Set in New York. "Darbiba norisinas Nujorka, latviesu jaunatnes vide, kaut latviskums nav minets un visiem dalibniekiem nelatviski vardi." (H. Lejins) Author's signed gift inscription in Latvian. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1031 Millers, Reinhold Time Exile
New York Echo Publishers West 1972 Hard Cover Very Good + Good + 
157pp. All intact without chips but somewhat worn and creased Dj. enclosed in attractive mylar protector, small signiature on ffe. else a very good, clean, tight copy. "Psychological" time travel Sci -Fi novel. Generous book jacket introduction by the notable Latvian historian Edgars Andersons. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1032 Millers, Reinholds Kokle Tuksnesi
Stanford Echo Publishers 1978 Original Card Very Good + 
81 pp A very good, clean copy. Scarce. " Bet kad Ausma aizgaja - vina vareja zinat, ka es savu solijumu pildu." "So solijumu pildot, ir radusies viena no retam, ar cilvecigas eksistences krasam un sapem bagatam latviesu gramatam. Sini gramata ir tikai 81 lappuse, bet tur ir vairak dzives, sapes, milestibas un cilveka aiziesanas klusuma skanas neka daza gramata ar 400 lappusem." (J. Klidzejs) "Gan autors, gan Jaunzeme sai gramata radas ka loti nacionali ("etniski") ievirziti latviesi, kas izglitojusies un butiski veidojusies Savienotajas Valstis un pamatigi asimilejusi ne tikvien latviskumu, bet ari amerikanu civilizacijas ietekmes. (Amerikaniska ir, piemeram, autora jusmiga aizrausanas ar spekratiem.) Ta ir sava zina loti interesanta kombinacija: latvisks idealists, gandriz Antins kopa ar amerikanisku, glumu, izdarigu oportunistu - viena kermeni... Amerikanu visai materialistiska civilizacija reizem tomer likusies daza aspekta nedraudziga, butiski svesa, tadel gan Jaunzemei, gan Milleram slieksme raudzities uz atrasanos tuksnesi ka uz zinamas, viniem pazistamas dveseliskas situacijas simbolu. (Kokle, protams, ir tradicionala latviskuma simbols.) Autora izteiksme ir daudz gan no latviski sapnaina lirika, gan no modernas amerikanu literaturas nekautriga realisma." (G. Plavkalns) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1033 Mirovics, Ivars, Zdubaus, Aivars Latviesu Zargona Vardnica
Melbourne Aiva 1990 Original Card Very Good + Ivars Muzikants 
171pp. Kaut ari zargona vardnica mums navigi notiga, samie ar savu sedevru ir tomer nosavusi buku. sancets uz dullo, un gramata ir uz zaka. Bildes gan ir baigi forsas. -- Atskaitot savus kobjus, samie visuma nav brukejusi tiesus avotus, ka, piem., Dripes, Ergles, Grina, Lurbas, Silina u.d.c. darbus, un stutejas uz vardnicam. Lasot samo zargona definiciju levada, var palikt bez desam.--Visparejai zinasanai: vardnica neka rupjaka par dirsu nav." (V.J. Zeps) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1034 Misiunas, , Romuald J. Taagepera,Rein The Baltic States: Years Of Dependence 1940 - 1980
Berkeley University Of California Press 1983 Hardcover Very Good + Very Good 
333pp. Bibliography, Index. Signiature on front free endpaper; an attractive small blank ex libris bookplate on half title, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Sequel to Georg von Rauch's The Baltic States: The Years of Independence, 917-19140. I. Introduction: Historical background II.The War Years: 1940-1945 III. Postwar Stalinism: 1945-1953 IV. The Re-emergence of National Cultures: 1954-1968 V. Centralization and Westernization 1968-1980 VI. The Outlook for the 1980's Appendix A . Major Baltic Government Leaders and Administrators, 1938-1980 Appendix B Tables 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1035 Moors, Henrijs Vins Neaizmirsa Atcereties
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1986 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
177pp. "Sis pusmuza virs ir "sasities" ar kadu bagatu mates meitu, kurai vel liedz restoranos alkoholu - romana galvena darbiba norisinas ap so divu miletaju dekam Nujorka, Bahamas, Eiropa, hotelos un restoranos, zem klajas debess, pie un uz juras, vasarnicas un lidlaukos - Kaspars varbut izpauz kadas mirstosas mentalitates idealu - Un ta Kaspars, skiet, pieder paaudzei, kam drosi vien nebus garigo pecnaceju, tacu ka kads pagatnes liecinieks vina tels ir iezimigs un nebutu aizmirstams." (J. Silenieks 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1036 Mozga, S Translator. Marons Libanonas Kristiesu Jauneklis
Andr. Ozolina Apgads 1955 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
69pp. A very good, clean, tight unmarked copy. Cum approbatione Ecclesiastica " Cienijama kundze, atbildeja atraitne, "mes negribam atgriesties sava dzimtene, jo musu majas ir nodedzinatas un visa musu iedzive izlaupita. Atlaujiet mums iet uz juru, tur uz Beirutu" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1037 Mugurevics, Evalds Hermanni De Wartberge Chronicon Livoniae Vartberges Hermana Livonijas Hronika
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2005 As New 
334pp. Illustrations. Notes. Bibliography. Index. Text in Latin and Latvian. Translated by Evalds Mugurevics. Detailed summary in German. An AS NEW copy. Hermann von Wartberge (died ca. 1380) was a chronicler of the Livonian Order. Born in Westphalia, Wartberge was a Catholic priest and author of the valuable Latin chronicle Chronicon Livoniae covering the history of the Livonian Crusade from 1196 to 1378. Wartberge provided extensive details on localities of the frequent raids and on construction of Livonian fortresses. Prieksvardus un komentarus sarakstijis Evalds Mugurevics. 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1038 Muizniece, Lalita Pedas
Celinieks 1975 Paper Cover Very Good Sniedze Rungis 
55pp. Some mild shelf wear to spine, else a very good copy. "Kur te taisniba? Ka dzivot? Kaut ari Pedas nav sarakstitas saistita valoda, tas ir lirisks darbs, kur autore, pati atrazdamas centra, vij ap sevi pardzivoto, sakot ar teva aizvesanas nakti lidz Otra pasaules kara beigam svesuma. Ar pieaugusa skatu vina kavejas bernibas tragiskajas dienas." (N. Luce) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1039 Muizniece, Lalita; Sinate, Rasma; Kronite-Sipola, Sandra Turi pa rokai, iemet Aci
Kalamazoo LSC Apgads 1991 Soft Cover Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
116pp. very faint, small discolouration to top edge, else a very clean copy. "Turi pa rokai, iemet pa aci radas lai palidzetu tiem, kam jatiek gala ar visadiem rakstu darbiem, bet nebut nav skaidrs, kas un ka kuro reizi jadara.... Te lasitajs atradis noradijumus gan par rakstibas, gan leksikas, gan gramatikas, gan interpunkcijas jautajumiem." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1040 Muizniece, Sarma Izgerbies
Ann Arbor 1980 Paper Cover Almost As New Balvis Rubess 
107pp. Almost as new. Balva Rubessa vaks un illustracijas. "Gramatas virsraksts ir izaicinosais Izgerbies! Ta ir pavele vienskaitla otra persona, pavele tev, tiesi tev, lasitaj. Anglijas un Amerikas jauniesi kundzi un kungu Jus. vieta biezi parsteidz uzruna ar sirsnigo - Tu. You ir you. "Izgerbies! Nomet liekas dranas: ariskibas panckas, godkaribas spozas pogas, aizdomibas stavas apkakles, liekulibas kruzulus, aizspriedumu jostas, pasapmierinatibas kazokus, mietpilsonibas siltos zabacinus... "lzgerbies, un tad keries pie manas gramatas lasisanas," saka autore. "Ar atkailinatas adas virsmu tu busi jutigaks, atraisisies gars un sajutu skala paplasinasies dzives smalkumiem. Izgerbies, un es tevi apgerbsu par jaunu ar savu dzivibas pilno, butisko dzivi!" (E Zuzena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1041 Muiznieks, Nils, Editor Manufacturing Enemy Images?
Riga Academic Press of the University of Latvia 2008 Trade Paperback Almost As New 
168pp. As new."To what extent are the Russian media responsible for manufacturing an enemy image of Latvia? The materials in this book should prove of interest not only to students of Latvian-Russian relations, but also to those interested in Russian media policy and Russian foreign policy more broadly. Clearly, with increasing state control, the media in Russia have become an important tool for implementing both domestic and foreign policy. How this tool is used should be a matter of concern not only for the inhabitants of Russia, but for Russia’s neighbours and partners in the region and beyond." ( N. Muiznieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1042 Muks, Roberts Martins Heidegers Un Filozofijas Gals
Riga Karogs 1994 Paper Cover Good + 
110pp. Intermittent underlining not affecting text. " Pec autora domam moderna zinatne interese Heidegeru nevis tapec, ka ta nodarbojas ar faktiem, bet tapec, ka veids, kada fakti tiek pasniegti, radikali atskiras no grieku un viduslaiku zinatnes. Fakti pasi par sevi neko neizsaka, tie iegust nozimi tikai universalu jedzienu vai fundamentalas koncepcijas gaisma, ar kuras palidzibu cilveks tuvojas dabiskiem fenomeniem." (Gudrinieks.LV) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1043 Muks, Roberts Manas Dzives Involucija Un 33 Jauni Dzejoli
Riga Liktenstasti Hard Cover Very Good + 24mo - over 5" - 5ľ" tall 
71pp. 800 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Gramat sakas ar autora pasinterviju. "Apcerot musdienu pasauli, vins ir ironisks keceris un kritikis. Rakstot par Latviju - briziem bezmaz lidz sentimentam lirisks. Domajot par metafiziskam busanam - paradoksiem un neatsketinamam vardu spelem parpilns. Muks, ka jau jebkurs dzejdaris, ir varda vara - tas atzits dzejoli Dzejnieks: "Vins skandeja dzeju (..) Izradas - Dzeja skandeja vinu " --- Ir teritorijas, pie kuru robezam vardi apstajas, sak druzmeties un bliveties ciesi cits pie cita (gramata Dieva pertika zime Muks lieto, skiet, vismaz piecdesmit Dieva jedziena sinonimus), talak netikdami ne soli. Tur mit viss parlaicigais, aizlaicigais, parpersonigais, bezpersonigais utt. var dzejot tikai par nedzejosanu," saka Muks" ( G. Berelis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1044 Muks, Roberts Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma
Riga Valter Un Rapa 1999 Paper Cover Very Good 
222pp. A very good, clean copy. Informative footnotes and bibliography. " Latviskas Dievestibas modela skaidrojums un augsts vertejums, salidzinajuma ar citu ticibu un filozofisko sistemu modeliem, dots pasaule pazistama latviesu rakstnieka, dzejnieka, izcila domataja un filozofa Roberta Muka darbos ("Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma" un 222pp. Some very light wear to cover else a very good, clean copy. "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju"). (Gaismasdarbinieki) "Izcila domataja Muka devums ir nezudoss un ipasi vertigs ar to, ka tas ir tilta celejs starp dazadam domasanas tradicijam, savienojot latviskas dzives izpratni ar pasaules filozofisko elpu." (V. Vike-Freiberga) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1045 Muks, Roberts Ar Pipi Uz Makona Malas Dzejoli Un Antidzejoli
Riga Daugava 2001 Pictorial Hardcover Almost As New 
167pp. Almost as new, unread. Dzeja un filozofija laikam gan nak no viena un ta paša avota. Tacu ka filozofs es gribu izteikties precizak, jo mani fascine skaidriba. Nevar visu laiku dzivot poetiska haosa. Tas ir augligs - bet ar to vien man nepietiek. Man vajag skaidribu" (Autors) "Brinums Muka dzeja ir izejas stadija. Nekas mazak par brinumu. Pirmsakums, debesu plekitis, uz kura mes - dzejnieki un lasitaji satiekamies. " (M.Caklais) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1046 Muks, Roberts Kad Vairs Nav Govju
Holland, Mich. Sotuqnangu 1989 Hard Cover Very Good + Very Good Arnolds Sildegs 
"Gan varsmas, gan autora filozofiskas piezimes liecina, ka Muka domas un jutas pedeja laika ipasi rosina dabas degradesana, technologijas uzvaras gajiens un Rietumu cilveka neurotiska saskeltiba, kas rodas no ta, ka esam "ar vienu kaju technologijas pasaule, ar otru nostalgija pec 'veciem labiem laikiem'". Jauna krajuma nosaukums vers lasitaja uzmanibu uz dazam musdienu raksturigajam iezimem: "Govis un citi dzivnieki - 'dziva radiba' - ir kluvusi par galas masinam vai par turisma objektiem." " ( G. Plavkalns) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1047 Muks, Roberts Krokodils Un Es
Ann Arbor Celinieks 1984 Pictorial Cover Very Good Ojars Jegens (cover) 
11pp. Some very light edgewear, elser a very good, clean, bright, tight copy. "Lai pienacigi novertetu Muka dzeju, vajadziga neatlaidiba un pacietiba. Dzejoli japarlasa, lai tie nobriestu lasitaja apzina. Cels, kas jamero, ir tals dazados fiziskos un garigos limenos vai pakapes - izplatijuma, pie Dieva un engeliem, domu pasaules Himalajos, zemes virsu pie kokiem un dzivniekiem vai tarpu valstiba pie mironu kauliem, kas savukart augsamcelas." (P.Johansons) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1048 Muks, Roberts Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju
Riga Valters Un Rapa 2000 Paper Cover Very Good 
189pp. Some light wear to covers, else a very good, clean copy. " "Saja gramata vins (Muks) pieversies latviesu folklorai, kura saskata Austrumu religijas iezimes. Tapat ka budisma latviešu folklora netiek uzsverts pretstats starp Dievu un cilveku, labo un launo, dzivibu un navi, gaismu un tumsu. Darbs Amerika piedzivojis tris izdevumus, tulkots ari italiesu, portugalu, japanu valoda. Gramata ir secigs turpinajums ieprieksejai: Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma." (Diena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1049 Muks, Roberts Religija Un Misticisms
Riga Cirulis 1994 Pictorial Hardcover Very Good + 
146pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Religija un misticisms» ir saistosa, populara valoda uzrakstits zinatnisks apcerejums par cilveku muzseno velmi izzinat neizzinamo, par skersliem, kuri japarvar si izzinas procesa gaita, ka ari par maldiem un skietamas patiesibas meklejumiem. Autors izseko dazadu religiju rasanas celoniem un attistibas posmiem un objektivi verte to pozitivo, ka ari negativo lomu personibas izveide." (Diena) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1050 Muks, Roberts Kad Dievs Aizgajis Atvalinajuma
Riga Atena 2002 Pictorial Hardcover Fine 
216pp. Fine. An unread copy. " Kad Dievs aizgajis atvalinajuma Esejas un dzeja " dzivi, pulsejosi Roberta Muka teksti, kas apvieno sevi dzives pieredzes un jaunibas dumpiguma speku; tie iepriecinas gan intelektualos gardezus, gan vienkarsos lasitajus. Autors saprotama veida izklasta fundamentalas dzives patiesibas. Speja popularizet filozofiskus atzinumus ir ipass dzejnieka un filozofa Roberta Muka talants." (Izdevejs) "Mana filozofija ir dzeja bez atskanam, un dzeja - filozofija ar atskanam." (R. Muks) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1051 Muks, Roberts Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija
Riga Zvaigzne ABC 2001 Paper Cover Very Good 
106pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, unmarked copy. Lekciju kurss. Apzina un pasaule - Visaptverosa apzina - Personiga identitate - Ego stiprums un bez-egoiba - Aizmirsta Kristietiba - Viegla filozofija - Kristietiba un Dzenbudisms - Aizkapa dzive - Cilveka kermenis - Drosiba un nedrosiba - Pravietis un mistikis. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1052 Muktupavela, Laima Sampinjonu Deribas Melnie Balti Keltos
Riga Daugavas 2002 Hard Cover Very Good 
369pp. Some light creasing to spine, else a clean, bright copy. Neat ownership sig. on tp. ....."tema ir aktuala - musu tautiesu, sobrid "lieko"" cilveku dosanas plasaja pasaule..." jauna sieviete ...dodas uz Iriju laimi un naudu meklet ...Saviem piedzivojumiem pa vidu satiek daudzus neciešamus, bet visada zina loti koloritus cilvekus."( G. Berelis) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1053 Muktupavels, Valdis Dindaru Dandaru Latviesu Rotalas Un Speles
Riga Avots 1989 Paper Cover Very Good Ilmars Blumbergs 
134. Some faint wear to cover, else a very good, clean tight copy. Folklore; seasonal games and play including related songs with notation. One page summary in English. "Krajuma apkopotas rotalas saistiba gan ar dazadam godibam cilveka muza - kumibam, kazam, bedibam.." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1054 Mulenbachs, K(arlis) Latviesu Valodas Vardnica Redigejis, Papildinajis, Turpinajis J. Endzelins Lettisch-deutsches Worterbuch. Redigiert, Erganzt Und Fortgesetzt Von J. Endzelin Vols 1-4 + 5, 6.
Chicago Cikagas Baltu Filologu Kopa 1953 Second Edition Hard Cover Very Good 8vo - over 7ľ 
Six volumes. 4 + 2 Vol. 1 a-i 839pp. pub. 1953; Vol. 2 ie-o 909pp. 1954; Vol. 3 p-s 1167pp. 11955; Vol. 4 s-z 894pp 1955 PLUS J. Endzelins un E. Hausenberga Papildinajumi un labojumi K. Mulenbacha Latviesu valodas vardnicai 2. negrozitais izdevums izdevusi Cikagas baltu filologu kopa Vol. 5 a-m 841pp. 1956; Vol. 6 n-z 824pp. 1956 All volumes very good, clean, unmarked; paper in vol. 1 mildly aged and top bottom of spine show some wear. Heavy. Additional shipping required. Please contact Trimdadimd in advance for best rates. 
Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1055 Mulhallen, Karen; Larissa Kostoff, Edited By Descant 124. Spring 2004. Vol. 35 No. 1. In Latvia / Abroad / in Memory
Toronto Descant 2004 Paper Cover As New 
251pp. As new. Illustrated. Some 25 contemporary "postmodernist"Latvian authors represented from both within and without Latvia - Margita Gailite, Banuta Rubess among the selection of adept translators. The emminent Latvian diaspora scholar Janis Kreslins in a seperate Jauna Gaita review regards the essay "A Kaleidoscopic Perspective on Latvian Culture" misleading and factually incorrect in various places. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1056 Munters, Vilhelms Pardomas
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Paper Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
86pp. Slight wear to dj, else a very good, clean, unmarked copy. 1963.gada tika izdotas Muntera atminas "Pardomas", kuras vins nopela Latvijas brivvalsti un savus bijusos kolegus. (e. Jakobsons) "Munters beidzot parada sevi tadu, kads vins isteniba visu laiku bijis, ar savam Maskava drukatam Pardomam un citam gramatam vins sevi atklati ierindo tadu renegatu plejada, kadi bijusi slavenais Patkuls, Jansons-Brauns, Peteris Stucka u.c. Kaut vai vienigi savas latviskas, nacionalas pascienas del mes tadus cilvekus nedrikstam nedz aizstavet, nedz attaisnot." ( P. Dardzans) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1057 Munters, Vilhelms Savu Tautu Ienaidnieki
Riga Latvijas Valsts Izdevniecîba 1964 First Edition Paper Cover Very Good 
148pp. Some slight wear and light interior yellowing, else a clean, unmarked copy. Padomju propagandas un disinformacijas pasutijuma darbs. "1964. gada iznaca vina petijums par Apspiesto Eiropas tautu asambleju (Assembly of Captive European Nations) Savu tautu ienaidnieki." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1058 Nadzina, Valija Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2
Riga Zvaigzne Paper Cover New 4to - over 9ľ 
24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senais latvietis tam, kas musdienas skiet tikai dekorativs rotajums, pieskira dzilaku, simbolisku jegu - nereti vins ornamentam piedeveja pat sargajosu, svetijosu nozimi. Drosi vien tapec senas zimes cilveki iestradaja sev apkart esosajos prieksmetos. Jebkurs raksts, ornaments simboliski atklaj musu tautas pasaules uztveri. Lai nezustu si tautas dziveszina, saglabasim tradicijas un macisimies izmantot etnografiskos ornamentus ari musdienas!" (izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1059 Narayan, R.K. Waiting for the Mahatma
London Methuen 1955 First Edition Very Good Good + R.K. Laxman 
256pp Yellow boards with red lettering, "map" drawings on endpapers . Dj slightly worn worn, but in clean, presentable condition, enclosed in a clear mylar protector. Otherwise a very good, clean copy. Jpgs. available on request. "Waiting For Mahatma" is set in southern India, in the fictional village of Malgudi, during the final years of the country's struggle for Independence from the British Empire.--The author is a classic teller of tales, totally irreverent in his use of humor and irony. His straightforward prose is graceful and highly readable. -- The author perfectly portrays the small village and its peoples concerns, trials and tribulations, and juxtaposes them against Mahatma Gandhi's take on the big picture and love for his people" (J.L. Perskie) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1060 Nash, Ogden Family Reunion
Boston Little, Brown and Company 1950 First Edition Very Good + Very Good + Barbara Carrigan (cover) 
146pp. Dj. has four very tiny spots on rear panel, else all clean and clear, except for some yellowing transfered mainly to ffe. from included newspaper ephemera, a folded full page with article on " The Canadian Character - in verse - and worse" by G. & W. Lambert, Globe and Mail Sept. 29. 1973 . Otherwise, a very good, clean, bright, tight copy enclosed in an atractive clear mylar cover. "There are verses here for father, for mother, and verses about children and about various animals domestic, feral, and in between. I should not say that the verses about children are also for children, though I am not sure that the whole book is not addressed to children as much as to beleaguered parents."(D. McCord) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1061 Neboisa, Aina ( Aina Vavere) Laikmeta Drupas Stasti
Sydney Salas Apgads 1963 Hard Cover Very Good + Arturs Nebois 
"Nereti kada nejausi verota seja, kaut kur izlasits teikums par vestures vai laikmeta raditu faktu ierosina vinas fantaziju un klust par celoni literaram darbam," - ta saka Janis Sarma piezimes par autori Ainu Neboisu vinas pirmaja stastu gramata. Sena Roma un Egipte, Korejas un Indokinas kara lauki, Australijas skola, lauku dzive un frizieru salons ir Ainas Neboisas vides. Skaidrs, ka ne viss ir vinas dzives pieredzes attelojums, tacu vairak vai mazak autorei pazistamas sis pasaules, kuras risinas stastu darbiba. Ta saukta trimdas latviska vide paradas tikai paris stastos (Uguns orchidejas un Celi vieno, celi skir) un mazaka mera abos kara stastos (Zina un Aizliegsana). 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1062 Neilis, Karlis Tie Trakie Gleznotaju Gadi Atminas Par Laikabiedriem Un Makslas Akademiju
Riga Neputns 2006 New 
179pp. Fine. Photographs and a 16 page colour "suplement" of Neilis's work. "Gleznotaja Karla Neila atminu gramata, kas, sirsniga humora pilna un izteli rosinosa, uzbur lasitaja acu prieksa 20. gs. 20. un 30. gadu Latvijas makslas pasauli - Makslas akademiju, tas pasniedzejus un studentus, "darbaudzinatajus" dekoraciju darbnicas (vispirms jau Operu un kosas krasas zimeto Niklavu Strunki), makslas dzivi metropole Riga un dzimtaja Tukuma kopa ar draugiem Leonidu Arinu un Ansi Artumu utt. Gramata pirmoreiz izdota 1986. gada, autoram dzivojot emigracija." (Izdevejs) "Spilgtus sikumus meklejot, daudzu atminu stastitaju tiklos vispirms iekeras anekdotiskais. Ta ari sini gramata. Pat tiktal, ka Neila un vina paaudzes akademijas laika jaunajiem, lielajiem meistariem Konradam Ubanam, Valdemaram Tonem un Gedertam Eliasam ir veltita neliela, kopeja nodala, jo vini par savam cilveciskajam ipatnibam vai vajibam tik krasi neizcelas. Daudz pravaka ir nodala par Niklavu Strunki, un ne tikai joku del (starp tiem ir kads patiesi varens gabals par atbildiga Tukuma skolu darbinieka publisku nosvetisanu). Neilis saka, ka vins Strunkes dekoraciju gleznosanas paligu vieniba darbodamies, iepazinis so meistaru labak par visiem tas paaudzes gleznotajiem. (M.Lasmanis 1988) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1063 Nemcovs, Boriss Dumpinieka Greksudze
Riga Nordik 2008 Pictorial Hardcover Almost As New 
239pp. Almost as new. "Boriss Nemcovs dalas domas par sarezgitu Krievijas vestures posmu. Vins atskatas uz savas karjeras celu, verte un salidzina Borisa Jelcina un Vladimira Putina darbibas stilu un ricibas celonus. Izklasta savu attieksmi pret varu un demokratijas izpratni. Lidztekus gramata ir ari analitisku secinajumu apkopojums par valsts ekonomikas, privata kapitala un korupcijas problemam." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1064 Nesaule, Agate Woman In Amber Healing The Trauma Of War In Exile
New York Soho 1995 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
280pp. Almost as new, an attractive copy "This book about the suffering of civilians during the second world war is unlike most war books, because it deals with the long-term effects of war....this is a powerful anti-war book...." [Doris Lessing] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1065 Nesaule, Agate Sieviete Dzintara Kara Un Trimdas Radito Traumu Dziedesana
Riga Jumava 1997 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + Ints Vilcans 
307 pp. Neat gift inscription on T.P., else a very good, clean, bright, tight copy. Celojot pa Ameriku, esmu satikusi daudz sava vecuma latviesu, kuri vairs neruna latviski. Daudzi apprecejusies ar amerikaniem, berni neruna latviski. Ta ir milziga sape. Pat viriesi man stasta, ka vini ir atsvesinajusies, un sak raudat. Tie latviesi, kam ir bijusi iespeja but latviesu sabiedriba, parprot tos, kam tas nav bijis, notiesa vinus un atstumj vinu bernus, kas neruna latviski --Asimilacijas jautajums ir sapigs ( A. Nesaule Dienai) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1066 Ngujens, Kao Viets Lacplesa Hronika 1- Ziemas Vilks
Riga Prometejs 2014 Pictorial softcover NEW 
64pp. Softcover. NEW “Ziemas vilki” ir pirmā no sešām „Lāčplēša hronikas” grāmatām, kas veidotas pēc Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” motīviem. Divpadsmitā gadsimta beigās līdera Vaišvilka vadībā Līvzemē siro leiši. Viņi nodedzina Ikšķiles pili. Līvu bēgļi dodas uz Lielvārdi lūgt palīdzību, taču leiši viņus apsteidz. Lāčausis, Lielvārda dēls, pamostas no sava sapņa. Viņš kopā ar četriem Lielvārdes stipriniekiem dodas cīņā pret leišu sirotājiem." (Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1067 Niedra, Aida Varaviksnes Par Rigu
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
208pp. Dj. shows some slight wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Dzive Riga 1967g. autores skatijuma... "...viss tika paciests un pieciests, jo pari visai latviesu zemei vedinajas, visspecigas krievu imperijas vardarbibas karogs ar saukli - komunistiska partija..." (Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1068 Niedra, Aida Riga Dienas Nedienas Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Good + Harijs Gricevics 
267pp. Dj. shows some wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "Teloti pedejie brivas Latvijas gadi, K.Ulmana deportacija, 1941.gada 14.junijs, ari vacu okupacijas laiks un Otrais pasaules kars." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1069 Niedra, Aida Sieva
Brooklyn, NY Gramatu Draugs Later Edition Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics 
162pp. n.d. [1980?] Very good, clean, tight copy. Vg dj. " ... ja mums butu kada augstaka balva literatura, tad Aida Niedra par so darbu butu to pelnijusi visas tautas varda.... Visa visuma tomer gramata ir ka piemineklis latviesu zemniekam musu vestures agrakos tumsajos laikos. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1070 Niedra, Aida Holivudas Klauns Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good Very Good O. Jegens (cover) 
239pp. Tiny chip to top of dj, spine, else a very good,clean tight copy. "A.Niedra risina ari tadus jautajumus ka dazadu profesiju, vecuma, socialas piederibas latviesu lauzu likteni dazadas pasaules pilsetas, jaunas, svesatne augusas latviesu paaudzes attieksme pret savu vecaku dzimteni un latviskajam tradicijam, personibas degradesanas, milestiba ka bauda un pienakums, kaisligas sievietes konflikti ar sevi un sabiedribu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1071 Niedra, Andrievs Maras Josta
Tilta Apgads 1971 Hard Cover Very Good + Very Good Ojars Jegens (cover) 
222pp. Dj. with some slight edgewear, enclosed in mylar, else a very good, clean, tight copy. "--sakopoti pedejie periodika izkaisitie stasti kas sarakstiti Latvijas valsts sakuma gados--- Niedra ir veikls stastitajs un notikumu risinatajs, smeloties reizem vielu no senatnes, ka stasta Maras josta, reizem no pasa pieredzes --" (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1072 Niedra, Andrievs Ka Tas Lietas Tika Daritas
Gauja Trade Paperback Very Good 1987 
339pp. Ownership innitials on half title Some infrequent underlining not affecting text, else a clean, tight copy. "Vesturiski interesanti memuari " par brivibas cinam --- aprakstiti: Indrikis fon Striks (Heinrich fon Stryk) Otto Goldfelds-Zeltins Balodis un Manteifels Niedras Kabineta sezu protokoli Cesu Kaujas -- Niedru ienida Ulmana laika, ienida sarkano laika, nav vinu ieredzejusi ne trimda, ne dzimtene, ne ari izprasta vina politika Latvijas Atbrivosanas kara, nostadot vinu ka tautas nodeveju. -- Tagad, kad vieni esam gajusi cauri tai ellei, no kadas Niedra bija savu tautu bridinajis, kad daudzi tur nemusi drausmigu galu un daudzi esam izkaisiti visos pasaules vejos, tad gan butu pienacis laiks celt augsa Niedras jautajumu no jauna" ( A. Plaudis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1073 Niedre, Ojars; Daugmalis Viktors Slepenais Kars Pret Latviju Komunistiskas Partijas Darbiba 1920-1940g
Riga Totalitarisma seku dokumentesanas Centrs 1999 Pictorial Hardcover Very Good + 
144pp. Illustrated " Kadi tad motivi vadija tos, kuri izvelejas cinu pret valsti, ko latviesu tauta bija izveidojusi pirmo reizi savas pastavesanas vesture? Varaskare, mantkariba, ideologiska apmatiba, realas situacijas neizpratne? Viennozimigas atbildes nav." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1074 Nikulins, Nikolajs Atminas Par Karu
Riga Jumava 2012 Trade Paperback Very Good + 
220pp. Photographs.A very good, clean, tight, bright almost as new copy. Autors apraksta to, ko pats redzejis un jutis: bezjedzigos sarkanas armijas uzbrukumus, mužigi piedzerusos padomju virsniekus. Un uzbrukuma laika neskaneja: par Stalinu! Par Dzimteni! Skaneja navei nolemto karaviru izmisuma kliedzieni. Autors apraksta, ka veidojas imunitate pret naves bailem ---- nebaidas palukoties uz sarkanas armijas karaviru "varonigo veikumu" "atbrivotaja" Polija un Vacija. Dzersana, izvarosanas, atklata laupisana bija padomju karavira atbrivotaja ikdiena" (J. Ciganovs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1075 Nollendorfs, Valters; Oberlander, Erwin ( Editors) The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940-1991 : selected research of the Commission of the Historians of Latvia
Riga Institute of the History of Latvia Hard Cover Fine Very Good 
283pp. Ill. Maps. Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; vol. 14. Slight crimping to front bottom edge of dj. else a fine, unread copy. " After the first Soviet occupation, it was easy for the Germans to play the role of "liberators"and manipulate Latvian patriotism; it was just as easy for the Soviet Union to play the same role in the eyes of the world after the Nazi occupation, while severely suppressing any expression of patriotism as collaborationism and "fascism." Once these ideological causes are understood, it should be possible to start developing a historical discourse that accounts for the real victims and the actual perpetrators of both occupations." ( V. Nollendorfs) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1076 Norvilis, Janis Sena Gadskarta Latviesu Tautas Dziesmas
Toronto Daugavas Vanagi Un Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba 1973 Hard Cover 
99pp. 38 choral arrangements by the noted Latvian composer Janis Norvilis . Based on folkloric themes relating to the cycles of the year. Very good, clean, tight copy. Composer's afterword in Latvian. xx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1077 Novadniece, I Julijs Madernieks
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good + No Jacket 
171pp. Illustrated. Photographs, reproductions in colour and b&w. A very good, clean, tight copy. "Julijs Madernieks labi pazina latviesu tautas makslu. Vins petija ggeometriska ornamenta grafiskas ipatnibas, ritma attiecibas, kolorita sabalansejumu. Julis Madernieks prata saistit tautas dailradi ar profesionalo makslu." (I. N) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1078 O'Donnell, James P. (Dzems P. Odonells) Bunkurs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good Good + Harijs Gricevics (cover) 
376pp. Very good, clean tight copy. Some minor edgewear to dj. extremities. Translated into Latvian by Rita Liepa. Hitlera pedejas dienas izpostitas Berlines bunkura, no aculiecinieku un lidzdalibnieku atminam amerikanu autora sakopjuma. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1079 O. Henry (O Henri) Stasti
Esslingen Jana Liepina Apgads 1948 Soft Cover Fair + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall 
160pp. Fair to good, a little yellowing. Short stories. 14 isstasti. Tulkojusi L Parupe. "Vina isie stasti spilgti atspogulo 20. gadsimta sakuma Amerikas dzivi visa tas daudzveidiba un krasainiba. O. Henrija stastos dzirksti humors un izteles bagatiba, vina stastu varoni parstav visdažadakos sabiedribas slanus" 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1080 Ogrins, Andris Es Zveru Pie Kraukliem
Riga Neputns 2008 Original Card As New 
Unpaginated. Fine, as new. "Jau pirmais krajums "Es zveru pie kraukliem" autoram atnesa gan Literaturas gada balvu par spilgtako debiju, gan Starptautiskas rakstnieku un tulkotaju majas un Ventspils pilsetas domes Izcilibas stipendiju par labako debiju. "Dzejnieka dzila kultura un emocionalais spriegums lauj lasitajam izsekot pat vispardrosakajiem vina izteles liklociem," doma jauna krajuma redaktors Janis Rokpelnis." (LA) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1081 Ogrins, Andris Zem Pulkstena Pulkstenis
Riga Neputns 2011 Original Card Fine 
102pp. Fine, unread. "Pec jauna krajuma redaktora Jana Rokpelna domam, Andra Ogrina dzeja ir asociativi bliva, bagata ar aluzijam. "Tacu sis blivums nav racionali izpunktierets, bet allaz emocionali piepildits. Dzejnieka dzila kultura un emocionalais spriegums lauj lasitajam izsekot pat vispardrosakajiem vina izteles liklociem." Ieteikt 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1082 Orchard, G. Edward (translator) Massa's Short History of the Muscovite Wars " A Short History of the Beginnings and Origins of These Present Wars in Moscow Under the Reighn of Various Sovereigns Down to the Year 1610 By Isaac Massa
Toronto University of Toronto Press 1982 Pictorial Hardcover Very Good + 
235pp. Extensive notes, bibliography, index Translated and with an introduction by G. Edward Orchard. " The opening decade of the seventeenth century was, for Russia one of great turmoil. Eyewitness to many of these events was Isaac Massa, who came to Moscow from the Netherlands... an astute and observant youth. " 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1083 Ose, Ieva Latvijas Viduslaiku Pilu Petnieciba 18. - 20. Gadsimta
Riga Latvijas Vestures Instituta Apgads 2001 Pictorial Hardcover As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
382pp. Illustrated. Extensive Bibliography. 23 page summary in German. As new. " Gramata veltita Latvijas viduslaiku pilu petniecibas vesturei. Pirmaja nodala sniegts mura pilu izpetes historiografiskais apskats, sakot no 18. gs. beigam, kad senatnes petnieki saka vakt un apkopot zinas un darinat pilu zimejumus, lidz pat 20. gs. 90. gados tapusajiem petijumiem. Otra nodala ietverti petijumi par vairakiem ieverojamiem Latvijas pilu petniekiem. Tresa nodala veltita nozimigakajam avotu kratuvem." (I. Klekere) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1084 Osis, Karlis Uz Utopiju Tilta
Gaujas Apgads 1986 Paper Cover Very Good + Ojars Jegens (cover) 
236pp. Sakopoti 31 raksts Pasaules slavena parapshihologa Dr. K. Osa pardomas par dzivi, latvietibu, ari Latvijas nakotnes sabiedribu. Dazi vina uzskati varetu trimdas pareizticigiem likties kaut cik neparasti. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1085 Osis, Karlis Cilveks Cilvekos Verojumi, Vertejumi Atzinas
(Grandhaven) Aka 1975 Hard Cover Very Good + 
227pp. Without dj, else a very good, clean, tight copy. Slavena starptautiski atzita parapsiholga Osa noverojumi un konstatejumi par cilveku sadzivi " Esmu verojis cilvekus dazdazados apstaklos un daudzas vietas, no dazadam tautam. Verojis vinu attieksmes pret citiem un vinu nostaja pret pasiem. Gramata kadas 26 esejas vai nodalas par dazdazadiem sabiedriskiem, filosofiskiem, etiskiem tematiem. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1086 Ozolina-Kenge; Auzina-Smith, Inese Kaucmindes Majturibas Instituts Apraksti Un Atminu Sakopojumi
Almeley Kaucmindes Majturibas Seminara Un Latvijas Majturibas Instituta Absolventu Grupa 1989 Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall 
306pp. Scarce 400 copies. Extensively illustrated. Contains as a suplementary publishers errata 3 pages of ommited photographs. Dj. shows some light wear, else a very good, clean, bright tight copy. "Saja rakstu krajuma ir sakopoti vesturiski materiali, zinas, apraksti un atminas par Kaucmindes Majturibas seminara, velaka Latvijas Majturibas instituta, veidosanos un darbibu, ka ari cilvekiem, kas tur darbojas, macija, pasi macijas un ap to pulcejas" ( autores) A large heavy book inexcess of 1kg. Will require additional postage. Please contact Trimdadimd for best rashipping rates. 
Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1087 Ozolins, Valdemars Latgalu Tautas Dzismas [Latgalian Folk Songs}
Indianapolis Latgalian Folklore Committee 1968 Hard Cover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
234pp. Very good condition. Choral notation for 90 folk songs by notable Latvian composers including Kalnins, Jurjans, Medins, Goldsteins, Melngailis, Feils, Sakss, Norvilis et al. "The words and music of Latgalian folk songs are centuries old .... Modern composers only recorded the tunes, rearranged and harmonizes them, leaving the original music intact."( from the English language preface) 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1088 Ozols, Arturs Latviesu Tautasdziesmu Valoda
Riga Zvaigzne 1963 second amended dition Hardcover Verygood + 
430pp. Previous ownership on front free endpaper, else a very good, clean, tight unmarked copy. "A. Ozola Latviesu tautasdziesmu valoda ir lidz sim nozimigakais petijums par klasisko tautasdziesmu valodu kopuma. Taja aplukoti vispareji jautajumi, tautasdziesmu leksika, morfologija un sintakse. Sintakses jautajumu apskats sai gramata ir fundamentals ieguldijums latviesu valodnieciba. Visnotal pirmreizigi ir A. Ozola petijumi par vardkopam, vardrindam, teikuma locekliem, teikuma centru un par leksikostilistiskajiem teicieniem latviesu tautasdziesmas. Te liela mera atklats latviešu valodas sintakses senakais stavoklis, kas tautasdziesmas saglabajies labak neka jebkura cita latviesu vestures avota." (Atlants) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1089 Ozols, Otto Latviesi Ir Visur
Riga Atena 2010 Pictorial Hardcover New 
350pp. New."Latviesi ir visur" liekas autora egoisma izpaudums. Si romana Zanrs nav skaidrs; ne tas ir tira nozeme "trilleris", ne vesturiskais stasts, ne ari tur karsta romantikas intriga. -- atradu so romanu vietam 100% aizraujosu, pa vietai filozofiski stimulejosu bet visbiezak garlaicigi miedzinosu. To tiesu, lai apgutu alternativu perspektivu par to perioda notikumiem, uzskatu ka romanus kas izmanto kadu vesturisku sizetu ir vienmer verts lasit. -- "Latviesi ir visur" varetu uzskatit par latviesu pasapzinas celsanas lidzekli tikai tad ja starptautiska slependarbiba tiek uzskatita par latviesu tautas augstako sasniegumu." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1090 Ozols, Valdis Torna Pomeranija Auerbacha Valza Ozola Otra Pasaules Kara Un Gusta Laika Dienasgramata
Lincoln Daugavas Vanagu ASV Valdes Izdevums 1993 Paper Cover Very Good + 
4443pp. Very faint vertical crease on spine else A very good, clean, tight, bright, tight, unmarked copy "Pec 46. gadiem apnemsanas kluset ir jamaina. Tam pamata loti trucigas zinas musu kara vesture par Kurzemes policijas pulka gajienu no Tornas lidz Stetinai un par gusteknu nometni Auerbacha.xx 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1091 Paklone, Inese compiled by Nomales Identitatei
Riga Madris 2005Paper NEW 
223pp Photographs. NEW Rakstu krajums par Latgales kulturu, literaturu, folkloru, veltits drukas aizlieguma atcelsanas simtgadei Latgale un Rigas latgaliesu biedribas "Treső zvaigzne" pastavesanas 15 gadiem. Gramata "Nomales identitatei" Latgale ieraugama rakstos par latgalisko un valodu, apskatos par literaturu, petijumos par Visku katoļu baznīcu un svetkiem un svinamam dienam Latgale, ka ari dzejoļos un Zālamana sakamvardu atdzejojuma latgaliski. Izdevumam savus rakstus veltijusi Janina Kursite, Anna Rancane, Uldis Berzins Inese Paklone un citi izcili akademiki un lietpratēji. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1092 Pasaules Brivo Latviesu Dziesmu Dienas Pasaules Brivo Latviesu Dziesmu Dienas Minstere, Vacija 1984. Gada No 31. VII Lidz 5. VIII VADONIS
Pasaules Brivo Latviesu Dziesmu Dienu Ricibas Komitejas Izdevums 1984 Paper Cover Very Good + 
64pp. Presentation inscription from the editors of the publication to Aina (Zemdega) A very good, clean, tight, bright copy. Photographs. "Otras PBLA rikotas dziesmu dienas, kas notika Vacija, Minstere, 1984. gada no 31. julija lidz 5. augustam, bija komponista Petera Aldina vardiem, "isti tautas svetki". Minstere, protams, tad pastaveja vieniga pilna laika latviesu gimnazija arpus Latvijas. Galvena satiksanas vieta bija tiesi skolas telpas (un milziga, aiz tas novietota alus telti ar nosaukumu "Jautrais ods"). Starp rikotajiem un skatuves maksliniekiem bija daudz bijuso skolnieku, un svetki labi atspoguloja Vacijas latviesu saimes entuziasmu un organizatoriskas spejas. Turpinajas attistiba no ieprieksejiem svetkiem, un liela dala no svetku vadibas bija no jaunas paaudzes - ari visi koru dirigenti bija jaunaki par 35 gadiem" (A. Sinka) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1093 Pasternaks, Boriss Doktors Zivago
Copenhagen Imanta 1959 Hard Cover Very Good + Very Good Erna Geistaute (covere) 
575pp. Dj shows some light wear to t&b of sine and extemities, otherwise dj very good and enclosed in mylar protector. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. (Dj art is in the revolutionary "futurist" art style) A very good, clean, tight copy." Ko Boriss Pasternaks censas sava darba paradit? - Vins neraksta politisku pamfletu, kas versts pret revoluciju, vins nebut nenoliedz, ka vajadziba pec tadas it ka karajusies gaisa. Bet vins ar realista nesaudzibu atsedz divi vienu otra ieaugusas paraleles. Vins rada, ka revolucija, kas ieprieks nobriest idealistu un teoretiku izdoma, sakdama virpulot, klust pati par patstavigu speku, kam nav vairs neka kopiga ar sakotnejam idejam un teorijam. Un no otras puses - kad nu sis masu virpulis sacis griezties - kur paliek individualais cilveks? (G.I.) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1094 Pauli, Wolfgang Meson Theory of Nuclear Forces
New York Interscience Publishers, Inc. 1946 First Edition Very Good + No Jacket 
69pp. A very good, clean, tight copy with the emminent Baltic academic's, professor Fricis Gulbis neat ownership signiature on the tp. above the title. "The purpose of this volume is to make accessible to a larger number of readers the lectures which I gave in the autumn of 1944 at the Massachusetts Institute of Technology. Without pretending to contain anything essentially new, they may serve to give to students and resarch workers a first orientation in the more recent literature on the theory of the interaction of mesons --" ( from author's reface) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1095 Pavare, Lolita Liela Pirts Gramata
Riga Aplis 2003 Pictorial Hardcover Almost As New 
250 pp. Almost as new. "Liela pirts gramata" sniegs jums izsmelosu un daudzveidigu informaciju par pirti. Taja sakopotas atzinas, kas jums palidzes pilnvertigi izbaudit pirts proceduras; taja pastastits viss par musdienu pirti - sakot no latviesu tautas ticejumiem un beidzot ar infrasarkano staru kabinem. Gramata satur informaciju par latviesu, krievu, somu, japanu, turku u.c. nacionalajam pirtim - to prieksrocibam un ipatnibam. Masaza ar kuplu un smarzigu slotu, aromatiska teja, pasu bruvets kvass, --" ( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1096 Pavulane, V Rigas Tirdznieciba Ar Meza Materialiem XVII-XVIII Gs. : No Rigas Ekonomisko Sakaru Vestures Ar Krievu, Baltkrievu, Ukrainu Un Lietuviesu Zemem
Riga Latvijas PSR Zinatnu Akademija Vestures Instituts 1975 Very Good + 
174pp. Tables. Summary in Russian. "Monografijas merkis ir paradit meza materialu tirdzniecibas procesu, uz si fona vienlaikus risinot vairakas visparejas ar tirdzniecibas organizaciju saistitas problemas. tapec darba aplukots meza materialu sortiments Rigas tirgu un tirdzniecibas apjoms, ar meza materialu tirdzniecibu saistitie Rigas tirgotaji, meza materialu piegadataji, un socialais sastavs ----" ( Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1097 Pelecis, Aleksandrs Dzintara Rasa Dzejoli
Los Angeles Ramava 1989 Paper Cover Very Good + Helena Hofmane (cover) 
123 pp. 600 copies. A very good, clean, tight copy. Possibly with author's sig on half title; jpg on request. Aleksandrs Pelecis " sapju un spita dzejnieks" Autors 1946. gada ticis izvests uz Sibiriju un tur pavadijis 23 gadus. "Vairs nevisies ap musu sapniem odzes, Kas surp no Krasnojarskas purviem lien! Vairs sprostos labakos no labiem neieslodzis, vairs neaizkeps to acis tundru pliens! Ja vien, ja vien." (A. Pelecis 1988). Krajuma ietilpst dzejoli sarakstiti izsutijuma galvenokart izsutijuma, ar daziem iznemumiem. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1098 Pelecis, Aleksandrs Sibirijas Gramata
Ithaca Latviesu Preses Biedriba 1993 Trade Paperback Very Good 
246pp. Aleksandra Peleca "Sibirijas gramata" ir lieciba par izsutito cilveku svesuma piedzivoto izdzivosana nezeligos, necilvecigos apstaklos Sibirija, atminas un liecibas par 23 verdzibas gadiem Stalina nezeligas varas sistema. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1099 Pelecis, Valentins Maleniesa Pasaule Dzirdetais, Redzetais, Izjustais Tresa Gramata
(Mineapolis) Tilta Apgads 1971 Very Good + Very Good + Janis Gorsvans Tresa Gramata 
190 pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Autora tresa atminu gramata no divam pirmam atskiras ar to, ka te vins spilgtak lavis savai zemnieciskai valsirdibai izsacities par sava muza piedzivojumiem, sakot ar obligata kara dienesta gadiem, apsievosanos, nesaskanam ar vadonibas laikmeta, velak ar Stalina un Hitlera "sutibam" (izdevejs) " Pelecim patiesak un spilgtak neka jebkuram citam musu rakstniekam, vismaz lidz sim, izdevies attelot gan krievus, gan vaciesus, gan vispar to politisko un militaro notikumu jukli, kas toreiz velas par Latviju, bet jo seviski vinam izdevies atspogulot tas sapes un bezcerigo izmisumu, ko pardzivoja latviesi kara beigu posma ---"" (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1100 Pelecis, Valentins Apvarsni Telojumi Un Miniaturas
Tilta Apgads 1957 Hard Cover Very Good + Very Good Aleksandrs Kruka 
226pp. Illustrated. Dj. clean and bright, a very good, bright, tight copy. Krajuma "vienkopus saplust smeldzigs Latvijas lauku telojums, atminu surums ar rakstnieka kara laika pieredzejumu un svesuma nepanesamibu----" (I. Daukste -Silasproge) Pirma dala, Saules gredzens pretstata ar otro, Kara kalpa pasakas. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV    11  12 13 14 15 16 17 18  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie