Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
901 Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting Latviesu Padomju Gleznieciba Reprodukciju Albums Latvian Soviet Painting
Riga Liesma 1985 Hard Cover Very Good + Very Good + Sm. Folio 
318 pp. Dj, shows some mild wear, else a very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated in colour.Text and biographies in Latvian, English, German and Russian. A comprehensive although ideologicaly distorted reference tool. "Pedejais albums kas fiksejis jaunako latviesu glezniecibu peckara perioda dzimtene, tika izdots 1985. gada un saucas Latviesu padomju gleznieciba (sastaditaji Mikelis Ivanovs un Rasma Lace). Tikai 2008. gada vasaras nogale iznaca nakosais glezniecibas apkopo-jums, kas saucas Gleznieciba Latvija 08. Lai cik godpratigs butu agrakais no abiem izdevumiem un kaut ari tas iznaca M. Gorbacova Parbuves laika prieksnojautas, tomer ideologiskais zimogs tam iruzspiedis noteiktus ierobezojumus." (M. Brancis) This attractive oversize and heavy volume (31x23cm;1.57kg) will require additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best possible shipping rates. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
902 Latvija Latvijas Un Padomju Krievijas Miera Ligums Treaty of Peace Between Latvia and Soviet Russia 11.VIII 1920
Uppsala Latvian Nationa Foundation Stockholm 1991 Paper Cover Very Good ++ 
Introductory essay in English by A Silde."The Soviet - Latvian Peace Treaty and its International Significance". Introductory notes in English. Text in Latvian, English, German, French and Russian Included are also, in both Latvian and English "Treaty regarding reevacuation of refugees between Latvia and Soviet Russia". 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
903 Latvija ( Latvia ) Latvijas Republikas Satversme : Die Verfassung der Republik Lettland= Constitution de la Republique de Lettonie= Constitution of the Republic of Latvia.
Vesteras Ziemelblazma 1972 Original Wraps Very Good + 
48pp. Neat private exlibris clear embossed stamp on tp., else a very good clean tight copy. Text in Latvian, German, French, English. Lettland-Bucherei. Bd. 6 Inofficielle Ausgabe Veltits Latviesu Jaunatnes II vispasaules kongresam Londona 1972. gada 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
904 Latvijas Etnografiskais brivdabas Muzejs Zemnieku Telpu Apgaismojums
Riga Avots 1987 Paper Cover Very Good + Livija Studane 
56pp. Illustrated. Line drawings. A very good, clean copy. " Si izdevuma merkis - sniegt tuvaku ieskatu par dazadu gaismeklu konstrukciju, izgatavi un lietojumu latviesu zemnieku saimniecibas laika posma no 10 - 12 gs. lidz 20. gs. 30 gadiem. Uzskaititas visas patlaban muzeja fondos esosas apgaismes ierices sistamizetas noteiktas grupas vadoties pec to konstrukcijas --" (Avots) 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
905 Latvijas Evangeliski Luteriskas Baznicas Arpus Latvijas Dziesmu Gramatas Emendacijas Komisija Dziesmu Gramata Latviesiem Tevzeme Un Svesuma
Latviesu Evangeliski Luteriskas Baznicas Amerika Apgads 1992 Hard Cover Very Good 
951pp, A very good, clean, bright, tight copy. "Sai dziesmu gramatai ir liela atskiriba no visam citam, agrak izdotam, latviesu luteriskam draudzem sagatavotam dziesmu gramatam. Pirmo reizi katrai draudzei dziedamai dziesmai pievienotas ari notis. Ir jauns dziesmu sakartojums. Ir samera daudz jaunu dziesmu, kas saceretas gan Latvija, gan svesuma --" (A. Lusis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
906 Latvijas Okupacijas Muzejs Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas. 1940-1991.Lettland unter sowjetischer und nationalsozialistischer Herrschaftt. Eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums
Riga Latvijas Okupacijas Muzejs 1998 Paper Cover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
191pp. Illustrated. In German and Latvian A very good clean tight , bright copywith some very slight shelfwear. Okupacijas muzejs ar Vacijas Federativas Republikas Meklenburgas-Priekspomeranijas pavalsts Landtaga atbalstu laidis klaja katalogu «Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas 1940-1991». Krajums sastadits latviski, ar Matiasa Knolla (Matthias Knoll) analogu tulkojumu vacu valoda. Vaciskais nosaukums - «Lettland unter sowjetischer und nationalsozialistischer Herrschaftt. Eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums» - pat zinama mera precizak atspogulo gramatas butibu - ta ir Okupacijas muzeja izstade par Latvijas vesturi no 1939. lidz 1991. gadam. --Kopuma Latvijas Okupacijas muzeja krajums devis ieguldijumu Latvijas vestures propagandešana un latviešu tautas liktena dzilaka izpratne gan Latvija, gan vaciski runajošo zemju iedzivotaju vidu." (Dz. Erglis) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
907 Lauks, Karlis Troickas Pulks Dienas Gramata Par Pulka Gaitam
Toronto Autora Izdevums 1978 Hard Cover Very Good + 
240 pp. Foldout map. Index. A very good, clean, tight copy Mirkli no manas dzives un gaitas kopa ar Pirmo Atsevisko Latvijas Strelnieku Bataljonu - t.s. Troickas pulku " Viens no interesantakiem epizodiem latviesu tautas vesture ir 1. Latvijas atbrivosanas Bataljona(Troickas Pulka) gaitas pari visai Sibirijai, Mandzurijai, Japanas jurai, Klusajam okeanam, Indijas okeanam,Vidusjurai, Ziemeljurai un Baltijas jurai cela uz dzimteni Latviju" (E. Andersons) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
908 Laurinovica - Pronevska, Helene Pasauls Lismos
Munchen Latgalu Izdevniceiba 1967 Paper Cover Very Good 
110 pp. A very good, clean, unmarked copy. "Jos pyrmo atminu gromota "Grymstusos salenas" iznoce 1964. goda. Utro gromota "Pasauls lismos" tyka isokta drukot 1967. goda un jau beja nudrukotas 96 lp. kod Autores rukroksti apseika un vairak nepinoce. --- Jos davums ir tik verteigs, ka su napabeigtu atminu krojumu nududam laseitojim, lai tys naitu zuduma." ( Izdevejs) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
909 Lavenieks, Janis Brunoto Vilcienu Pulks
New York Vera Laveniece 1971 Hard Cover Very Good + 
186pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Gramata ari vel klat - Alfreda Dziluma atminas: "Manas gaitas brunoto vilcienu pulka."" un Artura Zalisa "Generalis Janis Lavenieks." "Lai pulka kara veikumus nenodotu aizmirstibai, bet atstatu kaut ko ari nakotnei, bija jauzraksta stasts par Brunoto vilcienu pulku. Si darba ierosinatajs bija pulka virsniekvietnieks nelaikis Olgerts Zalaiskalns--- zinas un apliecinajumi bija jaiegust no bijusiem pulka karaviriem, kas izklidusi visos kontinentos." ( Autors)xx 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
910 Layton, Irving (Editor) The Gucci Bag
Oakville Mosaic Press 1984 Trade Paperback Almost As New 
143pp - Has a small modest price tag on rear cover, else a bright, clean, al;most as new copy. " Layton's poetry examines both the creative and destructive instincts of humanity and frankly satirizes the flaws and foibles of contemporary society. His often belligerent, violent, and graphic love poetry has provoked controversy in both literary and public circles." (CLC Vol.164) "The Gucci Bag not only echoes Layton's standard mantras of "poetry-as-salvation" during proud and covetous times, but also concerns love and conflict --" (E.notes) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
911 Layton, Irving (Editor) Love Where the Nights are Long
Toronto McClelland & Stewart Limited 1992 Soft Cover Very Good + Harold Town 
78pp. Reprinted 1966, 1968. Neat ownership sig top of ffe, some very light edgewear to cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "Do Canadians really care about love? To find out we asked Irving Layton to select the best Canadian love poems he could find and invited Harold Town to depict a contemporary artist's point of view" ( Publisher) 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
912 Lazda, Zinaida Staru Viesulis Dzejoli
Minneapolis Selzemnieka Apgads 1962 Hard Cover Very Good No Jacket A. Apinis 
158pp. Front free endpaper very neatly and carefuly excised, else a very clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
913 Lazda, Zinaida Saules Koks
Stockholm Daugava 1956 Hard Cover Very Good 
190pp. Very good. lightly inscribed ownership on tp. "Zinaida Lazda, trimdiniece varda istaka nozime, pret sava muza beigam, par kopeju Amerikas slimnica stradadama, rakstija mitiskas gaismas caurstravoto poemu "Saules koks." ". 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
914 Lecmanis, Nikolajs Karavira Nenosutitas Vestules
Furth i Bay 1947 Hard Cover Very Good 48mo - over 3" - 4" tall 
112pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Miniature book. Scarce. . dala. Uz rietumiem. 2. dala. Skumja vasara. 3. dala. Cilveks, zeme un zvaigznes. Dzejiskas prozas meditacijas par dabas skaistumu kara laika, ieskaitot pat atminas par kara sausmam. Specigs kontrasts starp vienu un otru. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
915 Legzdins, Alberts Cikagas Piecisu Briniskigie Piedzivojumi Amerika Un Kanada Australija Un Jaunzelande Eiropa Dzimtene
Riga Jakubana Un Hanberga Biblioteka 1991 Paper Cover Very Good 
281pp. Photographs. A very good sound, clean copy showing some very light wear to front cover, Song texts, some music notation. Piecisu muzikala muza stasts ar celojumu piedzivojumiem, gan trimda gan Latvija lidz 91g. vasarai. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
916 Leidumniks, Jons Veju Stunda II Dzejas
Canada Autora Izdavums 1975 Hard Cover Almost As New 
112pp. 300 copies. Presentation inscription from the author on blank half title, else a very good, clean, tight bright copy. "J. Leidumniks pieder pie tiem latgaliesu dzejniekiem, kas trimdas apstaklos spejusi attistit savu talantu, sniedzot nozimigas dzejas vertibas." (V. Valeinis) 1. sejums iznaca ar nosaukumu "Teva pogolma" (B. Jegers) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
917 Leimane, Ilona Vilkacu Mantiniece
Latvju Gramata 1958 Hard Cover Very Good + No Jacket Olgerts Abelite ( Cover and Illustrations) 
239pp. Very good, clean, tight copy. Olgerta Abelites koku grebumi un iekartojums. "1943. gada izdots atseviska gramata. Tas ir negaidits un gandriz sensacionals parsteigums lasitajiem un kritikiem. Parsteidzosi bagati rakstniece uzburusi 19. gadsimta etnografisko vidi, kura risinas vestijums par divu jaunu cilveku sarezgito celu uz sapratni un milestibu, parvarot naidu divu dzimtu starpa." ( R. Strode) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
918 Leimane, Ilona Kaila Dziviba Dienasgramata Romans
Copenhagen Imanta 1953 Linen Very Good + Very Good 
153pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good, some light wear to extremities. "Romans par aizvestajiem-- Deporteto dzives ainas Leimane rikojas ar pakapeniski sabiezinatam krasam, merktiecigi vina sava telojuma akcente virsraksta formuleto ideju par kailo dzivibu , ka vienigo un augstako vertibu, kas saglabajama,lai kads aizvestais vispar varetu uz kaut ko ceret." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
919 Leititis, Jekabs ( Compiled by) Pulkvedis Vilis Janums Raksti Stasti Atminas
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1988 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
216pp. Nd. (1980-1990) Illustrations, photographs. A very good, clean, tight, bright copy. Includes errata leaf insert. Januma dzives apcere ar kara lidzgaitnieka atminam un liecibam..... " Uznemoties rakstit par pulkvedi Vili Janumu, es biju parliecinats, ka paredzetajam darbam es iegusu materialus tik liela daudzuma, ka diezin vai iespesu visus tos apstradat un pienacigi izvertet" 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
920 Leja, Elvira Tuksnesa Augs Dzejoli 1962-1965
Shippenville Pa. Upeskalna Apgads 1965 Hard Cover Very Good + Very Good Veronika Janelsina (cover) 
123pp. 250 copies. Dj shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. Jana Rudzisa pecvardi. "Dala no Elviras Lejas dzejoliem atbalsojas mums visiem kopejie nacionalas tragedijas pardzivojumi (nodala Beglu laiva) --- Gan dzejolu trijotne Tuksnesa augs, gan vel citos dzejolos diezgan zimigs ir "noli me tangere" motivs, kas Elviru tuvina Veronikai Strelertei --- Tas viss ietveras liktenibas motiva ar muzigo miklu minesanu par dzivibas un naves misteriju." (J. Rudzitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
921 Lejina, Anna Dzivot Dzivu Dzivi Annas Lejinas Stasts
Stockholm Autora Apgads 1988 Paper Cover Very Good + 
133pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Bet ka bus ar tam paaudzem, kas nak pec manas un neka nenojauz par siem aizgajusiem laikiem? Vai pietiek ar vestures gramatam, literaro mantojumu, dizu cilveku atminam? Ka dzivoja viewnkarsais latviesa cilveks ------ Man bija tikai nedaudz jaredige mates stasts, vietam vairak izcelot ipasi nozimigus notikumus , lai lasitajs tos labak saprastu vestures konteksta. ( Atis Lejins)xx 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
922 Lejins, Atis Mura Drupinatajs Jeb Cels Atpakal Uz Majam
Riga Jumava 2002 Pictorial Cover Very Good + 
295pp. Photographs "(Jumava) "Ati Lejinu cela (uz Afganistanu) sauca ta doma un ticiba atrast partizanu gusta kadu latvieti, lietuvieti vai igauni un ar attiecigu starptautisku organizaciju palidzibu no gusta izbrivet vai izpirkt..." ( U. Berzins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
923 Lejins, Atis 15 Dienas Ar Partizaniem
Stockholm Autora Apgads 1986 First Edition Paper Cover Very Good + 
50pp. A very good, clean, bright, tight copy. " ka Zviedrijas Arpolitikas instituta zurnalists, divas reizes pabiju Afganistana, meklejot baltiesu gusteknus pie partizaniem. Uzrakstiju "15 dienas pie partizaniem". (A. Lejins) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
924 Lejins, Atis Gorkija Iela 11a Jeb Cels Atpakal Uz Majam
Stockholm Memento 1976 Original Card Very Good + 
Apbraukaju Eiropu ar "ikski". "Nonacu Stokholma, kur satiku Bruno Kalninu un Uldi Germani. Iestajos LSDSP. Aizbraucu ka "Kulturas sakaru" viesis uz Rigu un atgriezoties uzrakstiju "Gorkija iela 11a"- vienigo trimdas gramatu, kur atmaskota si VDK iestade. Par to nonacu melnaja saraksta - sanemu aizliegumu braukt uz Latviju." (A. Lejins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
925 Lejins, Janis Zimogs Sarkana Vaska Brali 1162 - 1184
Riga Karogs 2011 Paper Cover New 
423pp. New. Bright, tight, unread. Godalgots Romans "...verienigs vesturisks lasamgabals iz XII gadsimta dzives, kas izpelnijas pirmo godalgu Karoga romanu konkursa...aprakstits Talavas konflikts ar Naugardi, nonaksana tas paklautiba un driza atbrivosanas; sadziviskaja limeni sizets veidojas ka divu bralu Talivalza un Valdemara attiecibas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
926 Lejins, Janis Zimogs Sarkana Vaska Kenins
Riga Karogs 2011 Latvian Historical Fiction Paper Cover New 
407 pp. New. Bright, tight, unread. Otra dala - Kenins - darbiba ilgst astonus gadus, no 1184. lidz 1192. gadam. Aprakstiti dramatiski notikumi gan kenina Talivalza dzive, gan Talava un apkartne. Netrukst tragediju, intrigu, cinu un nodevibas, ari uzupuresanas, varda un goda turesana u.c. Laika vira paregojums: musu visu nelaime ir jau cela un pasaule stav uz naza asmens. (Dz. Purmale) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
927 Lejins, Janis Mana Dzimtene Atminu Un Pardomu Atspulga
Copenhagen Ziemelblazma 1971 Very Good + No Jacket 
333pp. Photographs. A very good, clean tight copy. Autors (Janis Lejins - Leja) bija 4. saimas deputats un latvijas politiskas dzives noverotajs. "Neesmu vesturnieks un si gramata nav vesture. Esmu uzrakstijis savas atminas un pardomas par Latviju starp b1926. - 1945. gadu kas aptver brivibas un nebrivibas laikus.. Gramata nav autobiografija, bet balstas uz sistematiski vestu dienas gramatu un atspogulo to vidi, kura dzivoju un stradaju aprakstama laika." xxyy 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
928 Lejins, P.; Meirovics, G.; Albats, B Arranged By. Julijs Feldmans : [pieminas rakstu krajums]
Washington 1963 Very Good + Very Good 
199pp. 1000 copies. Photographs. A very good, clean, tight copy. Very good original clear plastic dj Saturs: M. Feldmans [Feldmane] : Ievadam. Redakcijas kollegija: Prieksvardi. P. Lejins : Sutnis Julijs Feldmans un Amerikas latviesu apvieniba. A. Berzins: Sirsnigs cilveks un patriots. K. Zarins: Drauga un kollegas pieminai. A. Spekke: Julijs Feldmans. A. Dinbergs: Atminas par nelaika sutna Feldmana pedejo dzives posmu Vasingtona. A. Klive: Sekmiga darba diplomats. O. Grosvalds: Julijs Feldmans manas atminas. R. Liepins: Manas atminas par Juliju Feldmani. J. Tepfers: Juliju Feldmani atceroties. R. Kampus: Julija Feldmana pieminai. V. Kalninš. Julijs Feldmans Ženeva 1930. gada. P. Prieditis: Liela latvieša pieminai. A. Veinbergs: Baznica sutna Julija Feldmana muža pedejos gados. A. Klaupiks: Tikšanas ar latviešu patriotu. A. Kurmis: Julija Feldmana izaugšana par suverenas Latvijas sargu. A. Karps: Julijs Feldmans. A. Rusis: Sutna Julija Feldmana ierosinajums par Baltijas valstu neitralizaciju. B. Abers: Julijs Feldmans un Tautu Savieniba. M. Feldmans [Feldmane]: Manas pedejas atminas par dzives draugu. Dokumentari pielikumi. . 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
929 Lendorfs, Grafs Hans Fon ( Hans, Graf Von Lehnsdorff ) Austrumprusijas Dienasgramata ( Ostpreussisches Tagebuch )
Copenhagen Imanta 1962 Hard Cover Very Good + Good + 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
251pp. Dj shows surface wear but enclosed in a clear plastic protector, else a very good, clean tight copy. Neat former ownership stamp on t.p. No vacu valodas tulkojis Pavils Klans. Dizciltigais autors, pret nacistiem noskanotais arsts un kristietis ( Vina bralens bija iesaistits 44.gada 24 jullija pret Hitlera iecereta atentata) apraksta notikumus Austrumprusija no 44.-47. gadam. - Krievu karaspeka ienaksanu un ta nezelibas ka ari raksta par savam arsta gaitam. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
930 Lerhis-Puskaitis, A Dzukstes Pasakas
Riga Zvaigzne 1991 Second Edition Trade Paperback Very Good + P. Senhofs (cover) 
301pp. Very good, clean, tight copy. Reissue of the profusely illustrated 1980 edition, but without the pictures. " Izlase sakopotas 130 pasakas no 430, ko pagajusa gadusimta beigas Dzukste pierakstijis A. Lerhis- Puskaitis. Tas parstav visus butiskakos pasaku tipus un veido vienu no nozimigakiem atseviska novada pasaku krajumiem latviesu folkloristika--" (Zvaigzne) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
931 Lerhis-Puskaitis, A Dzukstes Pasakas
Riga Zinatne 1980 Pictorial Hardcover Very Good P. Senhofs 
330pp. Spine mildly wrinkled, else a very good, clean, tight copy. Extensively illustrated, b&w vignettes. "Izlase sakopotas 132 pasakas.... tas parstav visus butiskos pasaku tipus ... to vidu tadi paraugi ka Kurbads un Spriditis" 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
932 Lesins, Knuts Janka Muzikants
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris 
228pp. Dj. with some mild edgewear, gift indcription on half title. else a very good clean copy. "Vina prozas varonis ir jaunlaiku cilveks pilsetnieks, 20. gs. modernisma estetika un maksla aktualizeta saskelta personiba. Autors nereti nojauc robezu starp dzivi un speli, bet speles idejas izaug no tragiskas savas esamibas apjautas. Kritika nereti atzimeja, ka Knuta Lesina veidotaja Jankas tela spilgti iezimejas veselas Rigas makslinieku un literatu paaudzes raksturigakas ipasibas."(I. Daukste-Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
933 Lesins, Knuts Akla Iela
Upsala Daugavas 1955 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Kalmite (cover) 
183pp. Dj. shows some edgewear, otherwise a very good, clean, tight copy. "Tapat ka dzive, sai novelu krajuma mainas tragiskais ar gaiso, pat feletonisko." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
934 Lesins, Knuts Milestibas Zimogs
J. Kadila Apgads 1948 Second Edition Paper Cover Very Good ++ Sigismunds Vidbergs (Cover) 
131pp. Pages ungad. A very well preserved paper copy. Very good ++ Lesina pirmais romans, Milestibas zimogs, nak klaja 1943. gada. ---- radits makslinieka darbs ka dzives vertibas mers, akcenteta milestibas loma jaunrade. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
935 Lesins, Knuts Smilgas Saulrieta Dzejoli
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1962 Very Good + Very Good Janis Kalmite 
86pp. Author's portrait, 4 illustrations and cover by Kalmite Jana Kalmites, vaks, apvalks un zimejumi sangvina. A very good, clean, tight copy. Some slight yellowing to dj. spine. "Noskanam un emocijam Lesina dzeja patiesi ir ledus puku atri gaistosa, trausla kvalitate un smalkais, skaidrais saltums. ---- sai gramata var atrast pa aizputinatai pedai no loti atturiga, pa dalai ironiski vai tragiski iekrasota humora, kas te ir tikpat trausls un gaisigs ka prieka motivs un pakartots smeldzigajam koptonim" ( A. Gaters) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
936 Lesins, Vilis Vajatie Legendas - Stasti- Noveles
Toronto Daugavas Vanags 1972 Hard Cover Very Good + Very Good 
245pp. A very good, clean, bright, tight copy. Attractive presentation inscription in a fine caligraphic hand on ffe. "Visai gramatai izvijas cauri divi spilgti vadmotivi, kas atbalso pasa rakstnieka dzilakas un svetakas parliecibas. Viens ir kristiski religiozais motivs, kas rakstniekam skiet seviski nozimigs un tuvs, un otrs, latviesa piedzivojumi, ko izraisija baigo netaisnibu un ciesanu guzma, ka velas par musu zemi, kad ta nonaca krievu iebruceju nezeligi uzspiesta komunisma vara." ( N. Valtere) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
937 Lesins, Vilis Dzirkstis
Copenhagen Imanta 1952 Hard Cover Very Good + Good + Ojars Jegens 
170pp. Illustrated with attractive linocut prints by Jegens. Dj. worn at edges but enclosed in plastic protector, else a very good, clean, tight copy. "---- ar saviem stastiem dotu lidzibas par varonibu cita veida - ne taja, kas vainagojas ar valsts iznicinasanu. Sibirija, bolseviku okupetaja Latvija, beglu nometnes - visur rakstnieks rada latviesu lielos cietejus, gan vecas mates, gan virus un sievas speku gados, gan mazus bernus, gan karavirus un civilos----" (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
938 Lesins, Vilis Butkuss
Stockholm Zelta Abele 1954 Paper Cover Very Good 
51pp. Avery good, clean, unmarked, uniformly aged copy WITH the detatchable reader survey page as part of rear cover. "Pec M. Goppera domam, ir svarigi, lai teksts "butu dzivi un saistosi uzrakstits (mums tacu jakonkure ar komikiem, kino utt!) un tomer- vel pieklajigas literaturas robezas". Vinaprat, karaviru serijas noluks nav tik daudz biografisko materialu saglabasana, bet "tas galvenais merkis ir varongara celsana". Ka pirma serija iznak Vacija dzivojosa rakstnieka Vila Lesina apcere par latviesu legiona kapteini Jani Butku." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
939 Lettisches Literatur Centrum Lettische Literatur
Riga Lettisches Literatur Centrum 2005 Paper Cover Very Good 
101pp. Some very light sticker residue on rear cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Saturs Contents Inhalt Imants Ziedonis Gedichte Epiphanien Nora Ikstena Der Sohn (Erzahlung) Juris Kronbergs Wolf Einauge (Gedichte) Inga Abele Jahre der Liebe (Erzahlung) Mara Zalite Gedichte Janis Rokpelnis Gedichte Dainis Grinvalds Wie ich diese Dingee sah Literatur Lettlands 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
940 Levina, Marina; Zilgalvis, Janis The Heritage of Religious Architecture and Art in Riga
Riga Neputns 2010 Trade Paperback New 
447pp. Extensively illustrated. NEW "This book--- brings together descriptions of 60 places of worship,monastries and complexes of such buildings. The text is supplemented with graphic material (plans, designs, survey drawings relating to churches as well as historical images, photographs of works of religious art, etc. ---The churches of iga constitute that element of national culture which manifestly conects Latvia with the long building traditions of Western Europe and the East." ( The authors) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
941 Lideks, Osvalds Latviesu Svetki Latviesu Svinamas Dienas Prof K. Strauberga Redakcija
Riga Scientia 1991 Hard Cover Very Good + D. Rozkalns 
289pp. Reissue of 1940 edition. Illustrations. A very good, clean, tight, bright copy. With seminal summaries in German, English and Russian. "Sai svetku svinesana varam saskatit daudz simbolikas. So svetku tradicijas galvenokart saistas ap saules speka stiprinasanu, auglibas vairosanu un aizsargasanos pret dazadiem launajiem gariem. Katriem svetkiem ir raksturigi edieni." (autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
942 Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars Latviesu Karazenu Stasti
Riga Fonds Latvijas Vesture 1999 Trade Paperback Very Good 
405pp. Photographs. A very good, clean, tight, copy, some very light wear to cover. "Izveloties sai gramatai materialus, centos paradit bijuso GSI dienesta gaitas dazadas vietas un vienibas, vinu gusta gaitas dazado valstu gusteknu nometnes, peckara laiku, atgriesanos dzimtene, otro dienestu dazado valstu militaras strukturas, ka ari mitnes zemju "iekarosanu" bez ierociem. --ceru, ka saja gramata ievietotie raksti dos lasitajam nelielu ieskatu par 3614 latviesu zenu dzivi, kurus 15-17 gadu vecuma ierava Otra pasaules kara." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
943 Liepa, Aleksandrs Rigas Privatdetektivi Kriminalgroteska
Stockholm Zelta Abele 1955 First Edition Paper Cover Almost As New Vilis Ciesnieks 
188pp. Illustrated. Pages uncut , in their unbound signiatures. Almost as new. "aspratiga un spraiga kriminalliteraturas parodija - groteska, kas nudz no slepenam sazverestibam, izmainitam arienem un citam kriminalliteratura bieži sastopamam padarišanam" (Diena) "Sveiciens no vecas milas Rigas un vinas dazadiem laudim." (Izdevejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
944 Liepina, Austra Laiks, Telpa, Laudis Daugavas Vanagu Organizacijas Desmit Gadi 1983-1982 Vestures Apcere V.5
Toronto Daugavas Vanagu Centrala Valde 1995 Hard Cover Very Good + 
928pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Piekta dala DV organizacijas centralas valdes, zemju valzu, nodalu, apvienibu un kopu darbs. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
945 Liepins, Alberts Dievs Tevija Pulks
Gaujas Apgads 1980 Hard Cover Very Good + 
351pp. Numerous photographs. 2 pages colour plates. A very good, clean, tight, bright copy. " so gramatu isti nevar saukt par Jatnieku pulka vesturi, jo tas saturs ir radies, sakopojot vairaku pulka karaviru atminas par dzivi un notikumiem, ko tie personiski piedzivojusi, noverojusi un izjutusi, budami pulka karaviri vai kalpodami atseviskos eskadronos prieks pulka dibinajuma." ( A. Liepins) 
Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
946 Liepins, Janis Sena Latvija
Riga Zvaigzne ABC Pictorial Hardcover As New 4to - over 9ľ" - 12" tall 
72 pp. Extensively illustrated in colour. As New. ""Sena Latvija" bus noderigs ilustrativi un tekstuali informativs materials jauniešiem, kas skolas apgust Latvijas vesturi, ka ari visiem vestures, arhitekturas un amatniecibas interesentiem. Autors ar savu zimejumu, fotografiju un teksta palidzibu stasta par 9.-12. gadsimta jeb t.s. vela dzelzs laikmeta Latvijas teritorijas iedzivotaju dzivesvietam, apgerbu, zirgu rotasanas tradicijam, cilveku nodarbosanos, seviski tirgosanos, kalsanu un podniecibu. Atainojot vestures dazadas materialas kulturas liecibas, Agris Liepins spejis apvienot arheologiskajos izrakumos ieguto autentisko informaciju ar maksliniecisku un vesturiski argumentetu fantaziju" ( Izdevejs) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
947 Liepins, Janis Es Sadarbojos Ar KGB Un CIP Dubultagentu Imantu Lesinski
Riga Atklatais Sabiedriskais Fonds "Latvietis" 2003 Pictorial Hardcover Very Good + 
288pp.Ohotographs. A very good, clean, tightr bright copy. Ha a neat gift inscription on front free endpaper. " Visai jucekligo gramatas ievadu un pecvardu noluks ir attiecigi ievirzit un noskanot lasitaju -vajadzetu runat skaidru valodu, nevis apmierinaties ar bezjedzigu "caur pukem" melsanu- nepavisam neparliecina sparnotie teicieni, faktiski banalitates un stampi, kas ieslircinati vai katra nodala, lai sistu lasitajam pa pieri." ( R. Ekmanis). "Gramata lauj izprast, kas ar mums notika un kas notiek patlaban. Tas noluks ir atainot, ka paklauj cilvekus, iesaista un parvers paklausigos izpilditajos. Palidzet izprast, ka mus izmantoja un izmanto." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
948 Liepins, Olgerts Rozainais Smaids
Ernesta Kreismana Apgads 1944 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall Olgerts Abelite & Olgerts Saldavs (cover) 
127pp. Attractively rebound in grey cloth, retaining original paper cover. Striking illustrations and cpitals by Olgerts Abelite. A very good, clean, tight copy. Rozaina smaida titullapas zimejums ir veiksmigs senatniga un moderna kausejums, elegants gramatu grafikas paraugs" (Gv. Augusts) Olgerts Liepins ir tapat visai daudzpusiga, vulkaniska personiba -- literats ar vestures atdzivinasanas noslieci. Ka prozas rakstnieks vins bagatinajis latviesu literaturu gan ar stastiem, gan romaniem."" ( K. Dzelzitis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
949 Liepins, Olgerts [Martins Purpeteris] Gustavs Vaza Trimda Latvji Vareja Klut Brivi 400 gadus Agrak
Latvju Gramata 1974 Hard Cover Very Good + No Jacket 4to - over 9ľ" - 12" tall 
362pp. "... roman[s] ar vesturisku vai kulturvesturisku saturu. Ja t[am] pievieno vel neatkarigaja Latvija iznakuso monografiju par Kromvelu, tad jaatzist, ka Olgerts Liepins ir literats ar vestures atdzivinasanas noslieci. Vins ari loti labi orientejas politika, filozofija, religijas, ari muzika..."[K. Dzelzitis] " Es jau vienreiz dzivoju 16. gadu simteni, man vajag tikai atcereties un uzrakstit" (Autors) Large book, may require additional postage 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
950 Lieven, Anatol The Baltic Revolution Estonia, Latvia Lithuania and the Path to Independence
New Haven Yale University Press 1993 Hard Cover Almost As New Almost As New 
454 pp. Photographs. An almost as new, clean bright copy. "There is no denying that this is a very valuable book on the Baltic States' history during the fall of the Soviet Union. But on the other hand, there are few other books out there to compare this one with. The bibliography on the history of the Baltic States is quite scarce. Lieven gives a good, and thourough analysis of a specific time in history, however, for many local Balts, when reading the text, it is obvious that this was written by an outsider looking in. Lieven does not always seem to fully understand the real character and history of the region. Nevertheless, since there are very few foreign authors paying attention to the region, an imperfect treatement is better than no treatment at all. The Baltic Countries have changed dramatically since this book was written. The situation described in the book as "contemporary" already seems like ancient history in the Baltic States. Readers should not think that the countries described in the books are still the same today. It is a valuable book, since there is little else written on the period or the region. However, looking at it objectivly, it is not perfect, and lacks a true understanding of the events that have shaped Baltic history and created the Baltic people. (Amazon 2000) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
951 Lindbergs, Ivars Per Mani Pirmo, Man Talak majas!
Los Altos Gvido Press 1976 Original Card Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall Gvido Augusts 
[8pp] 350 copies. A very good, clean, tight copy. Tall, narrow quarto. 30x11 cm. Illustrations by Gvido Augusts. " Skiet, ka I. Lindberga dzejas alfa un omega ir - "ligsmot un ligot vasaras muzigas kazas". Daba, pasaule, aizmuzu archetipiskas nojautas, Erosa davatais gandarijums un maigi viriskiga sievietes dveseliskuma cildinasana" (V. Vecgravis) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
952 Lindbergs, Ivars Noklidusa Tornkalnapuikas Dziesminas
Riga Neputns 2002 As New Signed by Author
174pp. As new. SIGNED by author. "Laiks nak pie manis/ ikdienas neatvairamak... Laimai draudziba Ivars Lindbergs 2003.g. feb." Lidberga dzejas izlase. " Jau jauniba Lindbergs esot daudz deklamejis, un vina dzeja labi skan skali lasot. Ari klusu lasot, es vienmer tomer dzirdu Lindberga suligo skatuves balsi. Ar savu asprati-go teicienu dzejnieks varbut bus skaris kadu dzilaku patiesibu. Visa cilveka dzive Lindberga dzeja biezi paradas ka spele --- Un si tema neatlauj butisku grozijumu, tikai variacijas: par velmem, par ciesanam, par milesanu." (Ojars Kratins) xx 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
953 Lindbergs, Ivars Starp Atnaksanu Un Aiziesanu
Vasteras Ziemelblazma 1967 Hard Cover Very Good + Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall Signed by Author
95pp. Dj, shows some light wear to extremities, some light scuffing to rear cover, else a very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by author . Includes ephemera. Program sheet for the late author's memorial evening held Okt 17. 2008 Bet ieskatoties sini dzeja drusku dzilak, lasitajs pamanis, ka zem neizskaistinatas virspuses slepjas kailas patiesibas neparastais skaistums. Vardi seit nekalpo ka aplinkus metaforas - tie dur ka no makstim izvilkti asmeni. Gramatika neimite veco, redzamo ordo naturalis, bet rada celu uz istenibas vel neredzetiem jauniem veidiem. Dzejas ritms neaicina uz deju, bet uz divkauju esmes un butibas krustcelos. Un makslas jega ir nevis tverums vai pasizteiksme, bet jaunrade cilveku sirdis - "plesums truluma atmata": ---- Ar savu pirmo gramatu Lindbergs ir ieplesis dzilu vagu latviesu literaraja atmata. Kaut vinam izdotos uzart vel veselu tirumu!" ( P Birzinieks) xx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
954 Lindgrena, Astrida Rezgale Bernu Svetki
Stockholm Atvase 1969 Pictorial Hardcover Very Good + Ilona Viklande 
[24] Illustrated in colour. Neat ownership on front endpaper, else very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Tran. by Mara Kaugara. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
955 Linins, Vilnis Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga
Latviesu Nacionalais Fonds 1987 Paper Cover Very Good 
285pp. Covers slightly marked, interior very good, sound, clean "1985. gada uzrakstija un A. Eglitim aizsutija manuskriptu ar nosaukumu "Arpus padomju koncentracijas naves nometnu žoga". A. Eglitis to nekavejoties izdeva gramata Latviesu Nacionala fonda apgada. Tika sanemtas labas atsauksmes, tostarp ari no vesturnieka, prof. Edgara Andersona un trimdas latviesu lielaka rakstnieka Anslava Eglisa u. c. Gramatu atri izpirka. E. Andersons par gramatu sniedza vairakas intervijas "Amerikas balsij", x 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
956 Lobe, K edited By BRIEDIS, Iss Dzives Stasts Ar 12 Illustracijam Pec Aleksandra Plensnera Manuskripta Sastadijis M. Akmenajs
Stockholm Zelta Abele 1963 Paper Cover Very Good ++ 24mo - over 5" - 5ľ" tall Martins Strovalds (cover) 
48pp. Photographs. A very good, clean, tight unmarked copy. Pages uniformly aged."apgads Zelta Abele pasacis izdot musu izcilakiem karaviriem veltitu gramatinu seriju. Serijas pedejais izdevums ir slavas dziesma vienam no legendarakajiem latviesu pirma pasaules kara cinitajiem - Fridricham Briedim -- mazaka sentimentalitate un lielaka objektivitate pasargas daudz efektivak musu ieve-ojamakos tautiesus no nogrimsanas laika straume --" (R. Ekmanis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
957 Louys, Pierre ( Pjers Luiss ) Chansons De Bilitis
Riga Avots 1990 Reprint Edition Original Card Very Good + Very Good + Sigismunds Vidbergs 
80pp. Facsimili edition. Original published by Ars in Riga, 1928. A very good, clean, tight copy. Erotika vienmer ir bijusi viena no galvenajam temam S. Vidberga dailrade, turklat pieredze trauku apgleznosana palidzeja vinam rast kongenialu grafisku izteiksmi. Sajas ilustracijas maksliniekam ir izdevies iedzivinat seno grieku pasaules izjutai piemitosu miesas un gara harmoniju---" (Avots) J.Sudrabkalna tulkojums. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
958 Loza, V. ; Ozolins, A.S. Latviesu Lidotaji Otra Pasaules Kara Kaujas Atminu Krajums
[Riga] Latvijas Kulturas Fonds 1994 Paper Cover Very Good + Cernomors, I. (cover) 
159pp. 1000 copies. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Atminu krajums ir turpinajums Latviesu lidotaju kauju un gustu gaitam Otra pasaules kara laika. Sini krajuma vairums atminu uzrakstijusiti bijusie lidotaji, kuri kara pedeja posma cinijusies Austrumprusijas ielenkumos un nokluvusi sovjetu gusta. Krajuma ievietotas par pilotiem, kuri lidoja ar iznicinatajiem, izcinitam gaisa kaujam. Lasitaja vertejumam doti dazi vestures materiali." (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
959 Ludvigs, Pauls Musu Latvijas Udeni Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + Al. Kruka [cover] 
318pp. Very good clean, tight, bright copy in almost as new condition; Illustrated: photographs, maps, drawings. Substantial bibliography. "-- paradijas zvejniecibas specialista Ludviga spraigais izsekojums Latvijas "lielako udens tvertnu" attistibai, zvejas lauzu dzivei, kugosanas gaitam no senas pagatnes lidz musdienam ar iesniegsanos tala nakotne. Kugu kazas, smilsu pludi, ilgi svineta kurzemnieku Pateicibas diena18.februari ----- dzintara drudzis, svetitas olas, Kursu kapu latviski runataji zvejnieki (kam vel 1930.gada nav bijusi ne mazaka jausma, ka Latvija tani laika mitusi laudis, kas ari runajusi "kursiski"), zala Dundagas jaunava, libiesu kenins Uldrikis, Vitaliesu brali, pludi Doma baznica ("juku jukam tur peldejusi soli, zarki un izskaloti liki"), nurniki, zelta laivas, svetais Alandes Perkonakmens, Sliteres tornis un aplam "aizmarsigie" anglu valdibas viri - vel lidz sai dienai neesam sanemusi ne sikspensu par sešiem pirms 320 gadiem Ventspili buvetiem kugiem, kas bijuši brunoti ar 256 lielgabaliem --- "Pikanti fakti, visneiespejamakie notikumi, mutvardu nostasti, agrako laiku apraksti, folkloras materiali saistosi sarindojusies no lapas lapa." ( R. Ekmanis) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
960 Lukacs, Dzons ( John Lukacs ) 1941. Gada Junijs Hitlers Un Stalins [June 1941: Hitler and Stalin
Riga Atena 2007 Pictorial Cover Very Good + 
133pp. Bibliography, notes Precious ownership sticker on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. ""Aizraujosa un uz prasmigiem petijumiem balstita gramata, kura izmantoti jauni materiali no dienasgramatam, personiskiem dokumentiem un peckara intervijam ar abiem vadoniem tuvu stavosam amatpersonam." ( H. Kissinger) "Lukaca gramata ir viena no nedaudzajam, kura meginats izpetit, ka Hitlers un Stalins verteja viens otru." ( V. Berzins) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
961 Lukass, Eduards ( Edward Lucas ) Jaunais Aukstais Kars Kremla Raditie Draudi Krievijai Un Rietumiem
Riga Atena 2008 Pictorial Hardcover Very Good + 
264pp. notes. A very good, clean, tight copy. Ass un satraucoss vestijums par Krievijas virzibu uz autokratiju pedejo desmit gadu laika un Kremla aizvien agresivako politiku, kas apdraud Eiropu, Ameriku un pasauli. Krievijai paradot savu isto dabu, gramata " Jaunais aukstais kars" izskaidroti gan izmantotie panemieni, gan Eiropas vajas vietas, atklajot, kapec mes esam bistami tuvu zaudejumam - un kada veida tomer vel varam gut uzvaru. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
962 Lukass, Janis Pa Lielceliem Un Setmalam
Sao Paulo Apgads Riga 1974 Paper Cover Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
80pp. Photographs. Some general ageing, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Brazilijas latviesu babtistu draudzes Macitaja Jana Lukasa autobiografija 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
963 Lusis, Arnolds Cilveks Bez Majas Macitajs Beglu Gaitas
LELBAs Apgads 1976 Hard Cover Very Good + Signed by Author
191pp. A very good, clean, bright, tight copy. Presentation inscription signed by the Author. No Kureliesiem un vinu tragisko likteni.. begsana uz Vaciju un macitaja gaitas Vacijas kara pedeja posma juku laikos - lidz kara noziedznieku meklesana beglu nometnes... "Atkal jautaju: kad tiesas Stalinu un vina satrapus? Bez Stalina atbalsta Hitlers diez vai butu so karu uzsacis" ( Autors) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
964 Lusis, Arnolds Ta Kunga Svetitie Pardomas Par Jezus Kalna Runas Svetibas Vardiem
Mineapolis Sejejs 1961 
51 pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Arnolds Lusis ir luteranu macitajs, Latviesu Evangeliski Luteriskas Baznicas draudzu trimda arhibiskaps, vairaku religiski-filozofisku rakstu autors, tostarp autors rakstiem par latviesu religiskajam iezimem." 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
965 Lusis, Arnolds DP Gramatas "Cilveks Bez Majas" Otra Dala
Lincoln LeLBA Apgads 1986 Hard Cover Very Good +1949.g. 12. Augusta 
214pp A very good, clean, bright, tight copy.. ( atminas izdotas tris sejumos - sis ir trsais.) No 1947g. 1. janvara, Eslingena lidz 12. augusta Halifaksa. "No Kureliesiem un vinu tragisko likteni.. begsana uz Vaciju un macitaja gaitas Vacijas kara pedeja posma juku laikos - lidz kara noziedznieku meklesana beglu nometnes... "Atkal jautaju: kad tiesas Stalinu un vina satrapus? Bez Stalina atbalsta Hitlers diez vai butu so karu uzsacis" ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
966 Lustig Arnost Dita Saxova
New York Harper & Row 1979 Hard Cover Almost As New Very Good + 
188pp. Dj. price clipped; a very small hourglass stamp on ffe.; else a very clean, bright, tight copy. Translated from the Czech by Jeanne Nemcova" "Lustig, whose stories and novels of the Holocaust have made him one of its great chroniclers, here tells the moving story of this lost generation: the young people who were thrust into a world they had never expected to live to share." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
967 Madonna Abdi Piedzivojumi (The Adventures of Abdi)
Riga Zvaaigzne ABC 2006 First Latvian Edition Hard Cover Almost As New Almost As New Olga Dugina; Andrejs Dugins 
32pp. Large picture book format. A clean, tight, bright, almost as new copy. Attractively illustrated. "Gramata ir loti krasni un izsmalcinati ilustreta." "gramata vesta par kadu mazu zenu Abdi, kuram uzticets nopietns uzdevums - nogadat karalienei vertigako kaklarotu pasaule. To darinajis Eli - zena skolotajs un izcils juveliermeistars. Veicot so uzdevumu, Abdi nakas izturet dazadus parbaudijumus: tuksnesi vinam uzbruk laupitaji, karala pili vinu iemet cietuma, tacu vina vientulibu un bailes kliede parsteidzosa draudziba ar cusku. Turklat Abdi ne mirkli nezaude ceribu, jo zenam palidz Eli maciba: "Viss, kas notiek, notiek uz labu" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
968 Madre, Ilga Krasosana Ar Augu Krasvielam
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 
111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu krasvielam" (Riga, 1990) atstajusi tautas dailamata meistare Ilga Madre, kas jau ir muziba." ( Mara Lapsa) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
969 Makvitija, Miranda ( Miranda MacQuitty ) Okeans Enciklopedija Redzesloka
Riga Zvaigzne ABC 1987 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9ľ" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. "Enciklopedija stasta par okeaniem, kas aiznem lielako zemeslodes dalu, un to iemitniekiem, par sekliem,, kur netrukst saules, un tumsas dzelmes noslepumiem. Lieliskas, krasainas fotografijas, uzskatami juras dibena reljefa modeli,, interesantako okeana augu un dzivnieku atteli dod iespeju ka "aculiekam" ieskatities okeana dziles" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
970 Maly, Milos (Told by) Tales of the Amber Ring
London Orbis Publishing 1985 First English Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9ľ" - 12" tall Petr Sis 
189pp.(+3) A very good, bright, tight unmarked copy. Tr. by Vladimir Varecha. Numerous b&w and full colour illustrations by Sis. " Each story creates a world of its own, one which you are unlikely to have encountered before, or ever to find again--- marvellous tales from Estonia, Latvia, Lithuania as well as from Finland, full of earthy humour --heroism and romance" Slightly over 1kg. Additional postage required. Please inquire after best postal rate. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
971 Mancelis, Juris - Mancelius, Georgius Sprediku Izlase
Copenhagen Imanta 1954 Cloth Very Good + Ojars Jegens, Design 
93pp. Limited edition. Facsimili selections with small woodcut vignettes from the 1654 (?) edition of Mancelius' sermons in Latvian. Introductory essay by A Svabe. An attractive copy. Book design by O. Jegens. "Pats ieverojamakais Mancela darbs, tomer neapsaubami ir vina sprediku gramata Lettische Langgewunschte Postill [Ilgi gaidita latviesu sprediku gramata.] Ta ir pirma un divus gadsimtus latviesu vidu visvairak lasita sprediku gramata, kam popularitates zina nevar lidzinaties neviena no velako autoru publicetajam sprediku gramatam. -- Tapec ari vina sprediku gramatas jubilejas gadijuma apgads Imanta nolema fototipista cela izdot piecus vina spredikus. ( A. Schwahbe) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
972 Mangulis, Visvaldis Latvia in the Wars of the 20th Century
Princeton Junction Cognition Books 1983 Hard Cover Very Good + 
207pp. Maps, references, index. A very good, bright, tight copy "Caught between two powerful neighbors and ancient enemies, Germany and Russia, the less than two million Latvians had to wage bloody wars against one or the other or both of them to defend themselves. This is a story of struggle, victory, defeat, and defiance --" (Author) "This book provides , clarifies and exposes little known behind the scene historical machinations and dealings." (msms) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
973 Mankells, Hennings (Mankell, Henning) Suni Riga
Riga Atena 2001 Pictorial Hardcover Very Good 
343pp. Translated from the Swedish by Mudite Treimane. Tight clean copy. "Zviedrijas krasta atrasts plosts ar diviem noslepkavotiem viriesiem. Kas vini bijusi, no kurienes, kapec nogalinati un ko isti slepj pedas, kas ved uz Rigu," 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
974 Mara Svire Sotto Voce Pusbalsi
Riga Presses Nams 1993 Paper Cover Very Good + Gunars Krollis 
110pp. Ar G. Krolla illustracijam." Eseju gramata "Sotto voce" krasi atskiras no lidz sim rakstita. Vinas proza ienakusi savdabiga emocionala pasaules un muzibas izjuta." " Vairaki no vinas darbiem ir ekranizeti, ka mums labi pazistamais garstasts "Limuzins Janu nakts krasa" (1977), ari romans "No ciruliem lidz griezei". Vina ir ari scenarija autore TV serialam "Liktena lidumnieki"" 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
975 Marnics, Harijs Musu Balta Daugava Stasts Ar Atteliem Par Daugavu, Laivam Un Laiviniekiem.
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good Good + E. Geistaute [cover] 
283pp. Numerous b&w photographs, maps. Glossary of Daugava river terms, in Latvian.Very good, clean, tight copy. Dj. very good with some very slight wear.." Bagatigi ilustreta... Musu balta Daugavu ar tas laivam, laiviniekiem, straumem, sekliem, kracem, parceltuvem un tiltiem ..." xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
976 Martuza, Eva Es Tumsai Pieglauzos
Riga Poligrafijas Infocentrs 2005 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall Elita Abele 
Mazs, bet emocionali piepildits dzejolu krajums. Evas Martuzas tekstus labi papildina Elitas Abeles ilustracijas. "Kad tumsa piebur debesis ar zvaigznem,/ man ari japartop -/ es nezinu - par juru, upi, aku -/ es nezinu, bet jutu,/ kad debess tumss parburas par zvaigznem,/ es tevi ielistu k? bezgaliga jura". ( J. Zagarins ) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
977 Masilune, N(ina) Lauku Virtuve
Riga Avots 1993 Paper Cover Very Good + 
390pp. 40pp. colour photographs. A very good, clean, bright, tight, unread copy. Gramata dotas dazadas receptes salatu, galas edienu, maizes cepsanai, majas saldejumu un konfeksu, konditorijas izstradajumu, atspirdzinosu dzerienu pagatavosanai. Nodala "Sena majturiba" pastastits par musu sencu svinamam dienam, raksturoti tevutevu edieni godos un svinamas dienas" (Avots) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
978 Masilune, Nina Latvian National Cuisine
Riga Jumava 2005 Trade Paperback New 
251pp. Illustrated. Colour plates. NEW. Translated by Karlis Streips. Edited by Lilita Tannis. "Latvian National Cuisine is the book by Nina Masilune, a well-known expert in the area of Latvian cuisine. Latvian cooking has developed over the course of many centuries and mostly on the countryside. It is old-fashioned but very delicious, and rural cuisine is still popular today. Inside this cookbook you will find a wealth of exciting new ways to expand your culinary horizons." (publisher) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
979 Masilune, Nina Latviesu Nacionalie Edieni
Riga Jumava 2011 Trade Paperback Fine 
229pp. Colour photographs. As new. Smaller format than the earlier 2002 hardcover edition.. "Gardeza paradize! Pagatavo auksto biesu zupu, zirnus ar speki, miezu putraimu biezputru, sklandu rausus un citus latviesu virtuves gardumus! Saja krasnaja izdevuma apkopotas edienu receptes parsvara istenojamas ari iesacejam. Tas nedikte neizpildamus noteikumus ar eksotisku produktu un garsvielu uzskaitijumu. Gandriz viss labi pazistams, bez sarezgijumiem un par sapratigu cenu iegadajams vai sava darza izaudzis. Bet aiz sis vienkarsibas paslepta lieliska, krasna garsu varaviksne, kur tikamus tonus atradis ka parliecinats vegetarietis, ta galas cienitajs."( Jumava) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
980 Masilune, Nina Latviesu Nacionalie Edieni
Riga Jumava 2002 Pictorial Hardcover Fine 4to - over 9ľ" - 12" tall 
132pp.Fine Illustrated with colour photographs, many of them full page. "Saja krasnaja izdevuma apkopotas edienu receptes parsvara istenojamas ari iesacejam. Tas nedikte neizpildamus noteikumus ar eksotisku produktu un garsvielu uzskaitijumu. Gandriz viss labi pazistams, bez sarezgijumiem un par sapratigu cenu iegadajams vai sava darza izaudzis. Bet aiz sis vienkarsibas paslepta lieliska, krasna garsu varaviksne, kur tikamus tonus atradis ka parliecinats vegetarietis, ta galas cienitajs."( Monika Zile) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
981 Matiss, Vita Edited By Robezas Rainis Un Aspazija Starp Latviju Un Sveici Borders Rainis and Aspazija Between Latvia and Switzerland
Riga Neputns Hard Cover New As New Large 4to. 
223pp. Illustrated. An attractive copy. In Latvian and English. Translated by Eduards Linins "When Dr. Vita Matisa invited me to write about my two great passions, Rainis and Aspazija, I leapt at the opportunity to return to my academic past and dig into the archives. The result is my essay about their life in exile -- what happens to two artists who are married and far away from their readership. It's not a pretty sight. Published in an anthology of articles regarding Rainis and Aspazija in Switzerland" ( B. Rubess) "Gramata veltita diviem izcilakajiem Latvijas kulturas vestures pa-rstavjiem - Rainim un Aspazijai. Cetri spozi un eruditi musdienu autori - Vita Matisa, Banuta Rubesa, Nora Ikstena un Pauls Bankovskis - no sodienas skatpunkta apluko Raina un Aspazijas radoso darbibu, publisko telu un personigas attiecibas vinu trimdas perioda Sveices miesta Kastanola, ka ari attiecibas ar politisko vidi pec atgriesana-s Latvija." (Neputns) A large, heavy book. Some additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
982 Maulins, Janis Vilkacu Sila Lidumnieks
Riga Annele 2005 Pictorial Hardcover Almost As New Andris Lamsters (cover) 
Romana attelota vairaku paaudzu nomaina 16. un 17. gadsimta mija iezimejas uz latviesu tautas paverdzinasanas fona ka krasu svitras tautiski austajas segas. Ar savam gaisajam un enainajam ipasibam piesaista plasi izverstie raksturi, it seviski jaunais lidumnieku paris Sauce un Tenis. Ar negausigu darbu, dizmanigas vecasmates Zanes skubinats un vinas mantota sudraba atbalstits, Tenis izveido labiesu setu un izaudzina vienpadzmit bernus." (izdevejs) Romans ieguvis 1.godalgu vesturisko romanu konkursa "Senatnes spogulis. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
983 Maurina Zenta Pilsetas Un Cilveki Verojumi Un Raksturojumi
Toronto Astras Apgads 1953 Paper Cover Very Good 
232pp. Tresais parstradats iespiedums "Es dzirdu atbalsi no tuvienes un talienes, kas mani raisa parliecibu, ka ir neredzama draugu draudze, cilveki ar plasu sirdi, kurus saista pilnibas alkas, tieksme izveidot dzivi iekseji un areji." (Autore) : Ieskana; Vine 1934; Florence 1936; Roma 1936; Liksmibas testaments, kalni un cilveki; Parizes vizija 1936/37; Kosma pieludzejs 1937 ( Lietuva- Curlonis; Romens Rollans u.c.); Izskana. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
984 Maurina Zenta Tris Brali
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters 
314pp. " ...konkretu dzives notikumu un prototipu attelojums sapludinats ar filozofiski eksistenciala romana elementiem. Varonu dzives jegas meklejumi, ietverti sizetiski raita un psihologiskiem konfliktiem bagata vestijuma..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
985 Maurina Zenta Berza Tass
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good Very Good Harijs Gricevics 
186pp. Dj. with some slight edgerwear, else a very good, tight copy. Romans ar vel citiem stastiem... "Ja Z. M. loti plasaja darbu klasta biezi esam sastapusi dzives spitu un visa skarbuma parvaresanu ar nesalauzamu gribas speku nedailo dailot, no Berza tass mums raugas preti apgarotas skumjas. "Katra mana gramata ir vestule tiem", atklaj Z.M., "kas prot lasit starp rindam". Tas ari japrot, lasot sis gramatas darbus, kas visi virknejas ap dzives jegas un naves temu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
986 Maurina Zenta Septini Viesi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1957 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris [cover] 
180pp. with a bibliography of the author's work current to date of publication. ffe. absent. Dj. in mylar covering, else a very good copy. "Soreiz apstasos pie tiem cilvekiem, kuri vienas nedelas laika virinajusi manas durvis. Vai vini pasi izkalusi savu likteni vai ari viniem bija japilda nenoversamais Laimas lemums, par to lai spriez lasitajs." [Autore] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
987 Maurina Zenta Divas Kulturas Saknes Eseja
Copenhagen Imanta 1961 Hard Cover Very Good 
36pp. Blue cloth, gilt decoration wearing off in places, else a clean tight copy. Neat previous ownership stamp on tp.Edition of 600 copies of which this is number 357. "Divas kulturas saknes runa par tadu pamatvertibu ka bijiba.... Autore loti precizi min pamatipašibas kadas raksturo bijigu cilveku un kas tad ir jaiepazist, lai bijibu pardzivotu: 1.ir jaiepazist svetums, kaut kas augstaks neka pats cilveks..." [Parks] 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
988 Maurina Zenta Dzives Apliecinataji Ieskati Un Atzinas
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1951 Later Edition Hard Cover Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall 
188pp. Very good, clean, tight copy Includes bibliography - esejas: Stendals; Paskals; Bodlers; Diamels; Siaress; Unamuno; Munte; Sillanpe; Gunarsons; Unsete. "Z.Maurina uzlukojama ari par vienu no socialas antropologijas iedibinatajam un popularizetajam Latvija. Apceru gramatas par izcilakajiem pasaules rakstniekiem "Dzives apliecinataji" (1936.) ievada, atsaucoties uz M.Selera un H.Rikerta darbiem, vina vienlaikus skaidro savu attieksmi pret literaturu un tas interpretacijas principiem."[A. Cimdina] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
989 Maurina Zenta Uguns Gari
[Toronto] Druvas Apgads 1951 Hard Cover Very Good 16mo - over 5ľ" - 6ľ" tall Eriks Dzenis 
174pp. Very good clean copy. cover design a little faded. "Si ir pirma latviesu valoda salikta un iespiesta gramata Kanada" " Sai gramata sakopotas esejas veltitas Prometeja ciltij, uguns gariem. Pirma dala Merkelis, Auseklis, Rainis... otra Prometejs, Antigone" ""...Lai gals top sakums, lai reiz no papeziem atkapjas nakts"" 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
990 Maurina Zenta Latviesu Esejas
Uppsala Dzintars 1953 Very Good + Very Good + 
294pp. Small neat ownership labbel on ffe. partially covered by dj flap. Dj. very good, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "--- sai sejuma ir sakopotas visas manas esejas par latviesu temam ---- Pirma eseja ir izteiktas septinas temas: dailums darbs, zeme, miers, klusums, iezela, spits, kas man latviesu literatura likusies visraksturigakais --- Pasaules uzskats ir atbilzu kopiba par dzives uzdevumu, jegu, merki, atzinumu vienibu par pasauli ka totalitati. Laudis cinas par pasaules uzskatiem tapat ka par mantu un godu" ( Z. Maurina) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
991 Maurina Zenta Dzelzs Aizbidni Lust
Toronto Astras Apgads 1960 Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis 
375pp. Dj. with some minor wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "--autobiografiskas trilogijas tresa gramata Dzelzs aizbidni lust, kura apcerets laikposms no trisdesmito gadu nogales lidz 1946. gadam, kad vina visupirms neatkarigaja Latvija tika deveta par "vacu gara agenti", padomju okupacijas gada pieskaitita "kaitniekiem" vinas viru Konstantinu Raudivi, gramata devetu par Albatrosu, aresteja gestapo, bet begsana no krievu karaspeka automasina pari pus Eiropai sagadaja, skiet, vissmagakos un sapigakos pardzivojumus Maurinas dzive. Pati autore savu gramatu uzskatija par trilogijas galveno darbu un raksturoja sadi: "Neviena mana darba nav atrodams tik daudz par manam bailem un ticibu, manam saubam un manu palavibu." (G. Berelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
992 Maurina Zenta Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn
Munchen Jolis Verlag Lenz &co. 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + 
168pp. A very good, clean, tight copy, almost as new. Literary criticism in German. The author appears to share a now somewhat dated yet high idealised view of the writer's calling. Interesting opinions. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
993 Maurina Zenta Manas Saknes Ir Debesis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover As New Very Good + 
256pp. "Pec naves izdota dienas gramata "Manas saknes ir debesis" Maurina lasitajiem liek saprast, ka vinas dzive ir centreta gara pasaule." "Norieta domas........Rakstnieces tragiska sape, gariga vientuliba ir smalkjutigas dveseles dabiga nasta." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
994 Maurina Zenta Franceska Romans Motto: Vai Legenda Nepasaka Visu, Pat Vardos Neizsakamo?
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
275pp. (1973) Almost as new. Veltits moku celos aizrautiem draugiem "Kas mil, nekad nav viens. Ari tad ne, ja neviena nav vina tuvuma," "par ko tu priecajies mulki?" prasija biedri. "Par to, ka mans kermenis ir kedes, bet mana dvesele ir briva" (Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
995 Maurina, Zenta Cilveces Sargi Esejas Par Pasaules Literaturu
Toronto Astras Apgads 1955 Hard Cover Very Good Very Good Eduards Dzenis 
250pp. dj. in mylar wrapper a very good, clean tight copy. " Necilvecigais cilveks ir launaks par zveru....Seit sakopotas pardomas es kavesos pie rakstniekiem kas bijusi un ir nomoda, lai zvers neapritu cilveku." (Autore) Amerikanu...Kiniesu...Francu kulturas problemas... Montens, Volters, Di Gars, Sarls Luijs Filips, Alberts Kami... apceres par Poruku uc. Anglu un vacu literaturas attiecibas... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
996 Maurina, Zenta Sapju Noslepums Esejas
Vasteras Dzintars 1952 Paper Cover Very Good 
169pp. Some yellowing to spine otherwise a very good clean copy. "Atsevisku cilveku, tautu un visu kontinentu varbut nekas tik spilgti neraksturo ka attieksme pret sapem. Ja gribam apzinaties Eiropas kulturas ipatnibu der atcereties ka grieku sapju izpratne savu pilnskanigako paudumu atrada tragedija, kristiga- svetos moceklos." (Z. Maurina) Krajuma ietilpst ari "Mazo tautu tragedija; Vai brinumam var ticet?" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
997 Maurina, Zenta Dzintargraudi Milestibas Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics (cover) 
174pp. Very good clean, tight copy, some minor wear to dj. extremities. Milestibas stasti un pardomas. "Netverami, smalki pavedieni saista cilvekus sava starpa. Nav izdibinams, kapec taisni sie cilveki sastopas, kapec taisni tagad un ne kada cita reize." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
998 Maurina, Zenta Spits Esejas
Germany Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba 1949 Hard Cover Very Good 
263pp. Presentation inscription on f. end paper. Pages begining to yellow, otherwise a very good clean copy. Spits- Par latviesu dveseles saglabasanu -Pardomas par zviedru dzejniekiem- Pardomas par vacu dzejniekiem - Trimdas tragisms 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
999 Maurina, Zenta Ziemelu Temas Esejas
Astras Apgads 1956 Hard Cover Very Good + Good + 
193pp. Dj. has some small closed tears and tiny chips, some mild wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. "Tagadejais krajums parveidots un papildinats. Blakus norvegiem un somiem seit uznemtas esejas par danu un islandiesu rakstniekiem - mazas tautas (pastav) caur tas dzejniekiem, maksliniekiem, muzikiem - pateicoties garigam spekam. Somu kulturas un Kalevalas, ka ari Ibsena darbu analize ir pirmreiziga latviesu valoda." ( Astras apgads) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
1000 Maurina, Zenta Birkenborke Benjamin Zwei Berichte
Memmingen Maximilian Dietrich Verlag 1967 Hard Cover Very Good Good + 
234pp. Very good clean, tight copy with some light wear and very short closed tears to dj.; spine a little sunned. In German. Maurina wrote in both Latvian and German. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
< PREV  1 2 3 4 5 6 7 8 9   10   NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie