Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Click on Title to view full description

 
1 Spelmanu Cilts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Lolita Lejina Kada Latviesu Aktiera Dzive Un Skatuves Pieredze 
254pp. Photographs. Avery good, clean, bright, tight copy." Aktieris un rezisors, dramaturgs un gleznotajs Janis Lejins (1899-1990) bija macijies Maskavas Borozdinu - Muzilu dramatiskaja skola (1916-1918). Spelejis Rigas Krievu teatri (1919), no 1919. lidz 1944. gadam ar partraukumiem Nacionala teatra aktieris un rezisors. Skatuviski pievilcigs, emocionals makslinieks ar strauju temperamentu un improvizacijas azartu. Stradajis ari Liepajas Jaunaja teatri, bijis Liepajas Pilsetas dramas un operas teatra makslinieciskais direktors (1934-1936), 1944. gada emigrejis uz Vaciju, kur darbojies Eslingenes Latviesu teatri (1945-1950). 1950. gada izcelojis uz ASV. Publicejis atminu gramatu "Spelmanu cilts"(1965 ASV, 1992. Riga). (Teatris un Kino) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Latvia
Washington Latvian Legation Paper AS NEW 8vo. 
57pp. As New. No date (1987? 1988?) This booklet is the Latvian Legation's brief overview of the recent history of Latvia up to the date of publication. Included in the appendices are statements of the non recognition of the Soviet incorporation of Latvia, as made by various governments. The latest of the proclamations being that of Baltic Freedom Day. (Text in full) as signed by President R. Reagan) in 1987. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Dzimtene Sauc
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1947 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
140pp. Photographs. Small chip to base of spine, else a very good, clean copy. Inscribed on tp: "sanemta no LPSR repatriac. virsnieka Liepas sasaukta sapulce 1947.g. 8. decembri Rott***te " Dzimtene sauc bija domata izplatisanai latviesu vidu arzemes. Tur iespiestas repatriantu liecibas un vairaku latviesu kulturas darbinieku, inzenieru un technisko darbinieku uzaicinajumi saviem agrakiem darba biedriem atgriezties Latvija, ka ari raksti, kas apliecina, ka ikdienas dzive Padomju Latvija ir daudz labaka un vertigaka, neka dzive nometnes, kur ir darba trukums un nabadziba, un kur valda "Hitlera pakalpini, kuru rokas aplipusas tautas bralu asinim." " (L. Zalkalne) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925
Gaujas Apgads 1979 Second Edition Paper Cover Very Good + 
258pp. Some very light wear to covers, else a very good, clean, tight, bright unmarked copy. Reprint of 1925 Riga edition. Photographs. Vesturisks parskats par Latvijas policijas un Aizsargu darbibu lidz 25. gadam. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Bhagavadgita Sveta Dziesma
Riga 1999 Hard Cover Very Good + 
155pp. A very good, clean, tight, bright copy. No sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks. "Bhagavadgita ir sena indiesu poema, kas izklasta hinduistu religiju un filozofiju. Ta ir 700 rindu dala no eposa Mahabharata ko hinduisti pienem par Upaniadas kodolu un religisku doktrinu. Bhagavadgitas vide ir filozofiska saruna, kas notiek kaujas ratos starp dievibu Krisnu un princi Ardzu-nu. Kuruksetas kaujas lauka kara vadonim un princim uznak saubas par jegu karot un cinities ar braleniem. Krisna Ardzunu iedrosina, atgadinot vinam par valdnieka pienakumiem un hinduistu filozofijas patiesibam. Sarunu rezultata princis sanem macibas par vairakam jogam, karmu, moksu, reinkarnaciju un citam hinduistu gudribam." (wikipedia) " Gramatu no sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks, kurs turklat izstradajis ipasu intonativas rakstibas sistemu, lai saglabatu darba ipatnejo sintakstisko strukturu un intonativo pludumu. Tekstam pievienoti skaidrojumi, lai lasitajs pilnigak izprastu gadsimtos krato indiesu gudribu." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Klusie Liecinieki. Senlietu Albums
Lincoln Pilskalns 1964 Hard Cover Very Good + 
14 + [34] + [34] A very good, clean, tight copy. 750 copies. {34] lapas senlietu nosaukumiem + [34] lapas ill. Ar Ar J. jekabsona 6 lp. garu ievadrakstu. " Visi atteli saja albuma, negrozita veida, ir parnemti no sekojosa izdevuma: Katalog der Ausstellung zum X. archaologischen Kongress in Riga, 1896. Riga Druck von W. F. Hacker 1896." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Abele, Alfreds Latvietiba Vakar, Sodien... Un Vai Bus Ritdien (iss Sistematisks apskats)
Riga Vieda 2001 Paper Cover Very Good + 
174pp. "Publicists Alfreds Abele plasam lasitaju lokam jau pazistams ka popularas gramatas "Latvietiba" un daudzu rakstu autors. Vins ir kibernetikis-sistemanalitikis, ar ko izskaidrojama vina kompleksa un originala pieeja valstisko problemu un ar latviesu tautas dzivi saistito sabiedriski politisko paradibu novertesana. Stradajis Zinatnu akademija, Latvijas Valsts Universitate, Rigas Politehniskaja instituta; pec Latvijas Republikas atjaunosanas - Latvijas Republikas valdibas administracija un Valsts kontrole." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Abele, Inga Akas Maja
Riga Atena 1999 Pictorial Hardcover Very Good 
163pp. Some occasional, brief, light unerlining, else a very good, clean, bright, tight copy. Stastos aprakstitie lauzi ne tuvu nepieder pie dizgaru un prata lielmeistaru kartas. Drizak jau, vesu aci paraugoties, tadi paklidusi un sociali neapzinigi lautini. Vide lielakoties viegli atpazistama - Rigas nomales grausti, lauku majas, mezi, purvi, talas satiksmes vilciens un tamlidzigas vietas. Viss piezemeti pieticigs. Un tomer: lasot Ingas Abeles prozu, nemitigi iznirst tada ka slieksna” vai robezsituacijas apjausma. Viss saspringuma vibre, draud ar navi, piedzimsanu vai atklasmi - un paliek uz slieksna. Kas saipus slieksnim - tas skaidrs, druma pilsetas nomale un necereti iespaidigas dabas bildes."( G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Abele, Karlis Dzeltenas Acis
Melbourne Australijas Latvietis 1955 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall Ingrida Erns 
62pp. #293 of 500 copies printed on hand layed paper. A very good, clean, tight copy. "Trimdas rakstnieks Karlis Abele garstasta "Dzeltenas acis" (1955) apraksta dabas (sai gadijuma mera sergas) un kulturas (buramvardu un ziedojumu tradicijas) divcinu:"Serga nak nakdama mums aizvien tuvak /../ Bet vel ir tresais. Tas, ka isto vardu neviens nezina, ko neviens nav redzejis vaiga. Tas, ko piesauc nakts tumsiba un slepeniba. Vins negrib ziedam ne medu, ne tiruma auglus, bet gan sarkanas un kuposas asinis, kas plust no melna dzivnieka miesas /../ Man ir teva teva vardi, bistami un lietojami ar zinu" ( J. Kursite, citejot K. Abeli) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Abolina, Guna Kokles spele: Teorija un repertuars.
Riga Zvaigzne 1973 Hard Cover Very Good + 
322pp. A very good, clean, tight copy. "To describe the repertoire, it is useful to examine a manual called Kokles spele. Teorija un repertuars. Its contents include about one third arrangements of Latvian folk songs and dances; one third, original kokles compositions by Latvian and Lithuanian composers; and the rest, arrangements of folksongs and dances of different, mostly Soviet, peoples, as well as classical, romantic, ballet and popular music, arranged for kokles." (Valdis Muktupavels) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Acuks; Drumais; Rirdans ( 35 Ielapi Feletonu Krajums
London E. Rirdana Apgads 1951 Paper Cover Very Good E. Rirdans (cover and illustrations) 
125pp. Some minor edgewear, else a very good, clean, copy. Ar Rirdana ilustracijam."Jaatceras Acuka, Druma un Rirdana feletoni" "- Kadel feletona popularitate saglabajusies lidz musu dienam? Varbut tadel, ka to var lasit bez piepules. Nevienam nepatik tiesi izteikta pamaciba vai kritizesana, bet sasutumu par sabiedribu, izsmietu joku stastina, izlasis katrs un pasmiesies pat tad, ja nesapratis, kam si satira adreseta."(I. Ozolina) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Adamsons, Eriks Sapnu Pipe Pedejie Dzejoli
Stockholm Daugava 1951 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
65pp. Limitted to 1500 copies of which this is numbered 124 Very good +, clean tight copy in very good + slipcase . all in attractive condition Sakopojis Andrejs Johansons ar Johansona piezimi gramatas beigas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Adamsons, Eriks Raksti I; Raksti II Arranged By J Rudzitis
Stockholm Daugavas 1960 Hard Cover Very Good + Small 4to. 
Two volumes: V1. Poetry and plays 416pp; V2. Prose. 397pp. Very good, clean, tight; elegant maroon HC bindings. "Par romanu izdosanu bija ieinteresets Daugavas apgads... radas doma, ka vajadzetu izdot gandriz visus Adamsona darbus....Ta tapa Erika Adamsona raksti divi sejumos, kas....lidz nezinamai nakotnei aizstas liela, vienreiziga dzejnieka kopotos rakstus" (J. Rudzitis) Both volumes together in excess of 1kg. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Adamsons, Eriks Saules Pulkstenis
Riga Apgads Latvju Gramata 1942 Second Edition Paper Cover Very Good 
121pp. A very good, clean, copy. Ne velti dzejnieks J. Sudrabkalns Adamsona radito pasauli devejis par latviskota rokoko pasauli --- Adamsons butiba tragisku situaciju atklaj komiska rotaliguma vai neoromantiska stoicisma: "Kad mani vaja neveiksmes, Ka seskam slazda kad man klajas, Tad paciesos, jo zinu es - Tas Kungs ar mani rotalajas"""(V. Vecgravis) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Adamsons, Eriks Abakuka Krisana Noveles La Chute d'Habacuc et Autres Nouvelles
Omnia Mea 2000 Paper Cover As New Aigars Ozolins (cover) 
248pp. As new. Unread. Traduit du letton par Ncolas Auzanneau at Inta Geile Latviesu un francu valoda - Adamsona noveles, manuprat, var pielidzinat divaini skaistajam namu fasadem, ar kadam 19. gadsimta nogale un 20. gadsimta sakuma pasauli parsteidza jugendstils. Ari taja kopa saderas skietami nesavienojamais - milzigas sejas un pavu astes, rapuli, ziditaji, insekti un augi. Tomer neka dzive nesastopama jugendstila dekorejumos nav, ikviens elements ir atpazistams un meistarigi ielikts istaja vieta." (Z.Skujins) xx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Adamsons, Eriks Lielais Spitnieks
Riga Zelta Abele Paper Cover Very Good + Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall Leonids Alksnis (cover) 
180 pp. Some slight wear to top of dj. back cover, else a very good, attractive copy. "Lielu prieku sagadaja ari stastu krajums Lielais spitnieks, ko ari- ar Leonida Alksna apvaku, grafisko apdari publiceja Mikela Gopera Zelta Abeles apgads (1942)" ( J. Kreslins Sr.) Krajuma: Lielais spitnieks; Nespejnieku pateiciba; Ricu racs; Neista gimetne; Breksana; Kaina skaudiba; Sevis parvaretajs; Franciskanis un miesnieks; Nave gaila izskata; Krokodilu asaras 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Ahero, Antonija Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda
Riga Zinatne Paper Cover As New 
223pp. Bibliography. An as new, unread copy "Gramata sniedz valodas prakse nepieciesamos ieteikumus un izverstu teoretisku pamatojumu par ipasvardu - personvardu un geogra-isko objektu nosaukumu - atveidi latviesu valoda. Gramatas pamatuzdevums - iespejami preciza orig,ina-lvalodas izrunas atveide. Taja lietotajs atradis norades: ka anglu ipasvardam raksturigo atskiribu starp ortografisko un fonetisko formu saskanot ar latviesu valodas ortografisko un fonetisko formu; ka atveidot ipasvardu atbilstosi latviesu valodas stukturai; ka saglabat atveidota ipasvarda atpazistamibu anglu valoda."(izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Aistare, Zinta Ievainots Zelts Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Very Good + Very Good + Viestarts Aistars 
150pp. Almost as new. Latviesu pasaules kopienas dilstosaja literatu saime ir ienakusi jauna rakstniece ar izcilu talantu un vera nemamam spejam. ---Stastu tematika ir milestiba dazados izpausmes veidos un starp dazadiem partneriem - zenu un meiteni, sievu un viru. mati un bernu u.t.Aistaras speks ---- rodas apstakli, ka vina ir idealiste ---Vina savu dzives filozofiju smelusies no Einas Rendas (Ayn Rand), pazistamas amerikanu rakstnieces un domatajas darbiem." (I. Bredrichs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
19 Aistare, Zinta Mala Kausa
Ann Arbor Celinieks 1983 Pictorial Hardcover Very Good + Viestarts (Cover) Signed by Author
100pp. A very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by author on front free endpaper. "Nekas ta nesatrauc/ nesajauc asinis/ ka radisanas speks Zinta Aistara" " My first book of Latvian poetry, Mala Kausa ("In an Earthen Mug") was accepted for publication when I was 19 years old. My lifelong love affair with poetry, in any language, took root in those days, and I have Ivaska to thank."( Z. Aistars) " Brivas varsmas rakstitajos dzejolos, kas publiceti kraj. "Mala kausa", novele "Viens, viens, vel viens iznemums" un stastu krajuma "Ievainotais zelts" domine psihologisku izjutu fiksejumi, to realistiska atveide." ( Gudrinieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Aizpuriete, Amanda Die Untiefen Des Verrats
Reinbek Rowholt 1993 Pictorial Cover Very Good 
89pp. Tr. and with an afterword by Manfred, Peter Hein. Schon für ihren ersten Band «Die Untiefen des Verrats» (1993) wurde sie gerühmt als neue lyrische Stimme, beschworen in ihrer stillen Rebellion der Worte und der eindringlichen Alltagsnähe ihrer Themen. Da war weder Pathos noch Beschaulichkeit, dafür beeindruckte die dichterische Leidenschaft ihrer zugleich verständlichen und doch mit Widerhaken krakenden Sprache 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
21 Aizsilnieks, Arnolds Dzives Supotnes Atminas
Stockholm Daugava 1979 Hard Cover Very Good + 
167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
22 Akmentins, Arnis Argentina Nav Leiputrija
Toronto Latvija Amerika 1989 Hard Cover Very Good + No Jacket Ed Dzenis (cover) 
248pp. A very good, clean, tight copy. Zurnalista gaitas uzsacis Valmiera Talaviesa redakcija , bijis Latvieu Legiona kara zinota-u vieniba. "Latviesu puisis celo pa Dienvidameriku ar sievu , meitinu tirgojot Braukajot no vienas vietas uz otru, apraksta Boenosairesas , Argentinas dabu , savu celabiedra kada Dona Antonio stastu, ka vinam ar viltu, varu gribeja piespiest apprecet savu darba deveja meitu.Par atsacisanos preceties tiek piekauts, ieslodzits, bet laimiga karta izdodas begt...." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23 Akmentins, Osvalds Latvians in Bicentennial America
Latvju Gramata 1976 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
256pp. Illustrated. Dj very good with a small closed tear on rear panel. Dj enclosed in an attractive clear mylar protector, else a very good, clean, tight copy. "The literature touching on the subject of Latvians in America is rather scarce -- yet I hope this effort will provide a general overview regarding Latvians on these shores counting the year 1888 as a plausible beginning of Latvian immigration -- Their accomplishments speak for themselves. I am presenting this book to the reader so that he might gain a better understanding about contributions that a small ethnic group can make to the civilization of this country." ( O. Akmentins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
24 Akmentins, Osvalds Dzons F. Kenedijs Un Latviesi John F. Kennedy And The Latvians
Vaidava 1964 Hard Cover Good+ Very Good + 
131pp, Photographs. Original clear plastic dj, closed hairline crack to outer front hinge, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Summary and additional text in English. " Par Amerikas Savienoto Valstu 35. preziodentu, nelaiki Dzonu K. Kenediju rakstits daudz gramatu, bet si bus pirma latviesu valoda. Ta stastis dazus episodus par aizgajusa ASV prezidenta saskari ar latviesiem dazados laikos." ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25 Akmentins, Osvalds Es Solijos Atriebt Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)
Gaujas Apgads 1991 Trade Paperback Very Good + 
220 pp. Photographs, index. Some light wear to base of spine, else a very good, clean, tight, unmarked copy."Par latviesu pirmo politisko emigraciju jaunakas paaudzes tikpat ka neka nezina un ari vecakam paaudzem tas ir maz zinams vestures notikums. ---- Pec saglabatiem norakstiem radusies si gramata par Ernestu Minku un vina laika biedriem, par pirmo latviesu politisko partiju - (Latviesu Stradnieku Socialistu Savienibu 1902 - 1920) Lai nekristu krievu nezelastiba, Ernests Minka bega uz arzemem." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
26 Akmentins, Osvalds Lielais Kurzemnieks Amerika
Gauja 1980 1984 Trade Paperback Very Good + 
301 pp. Photographs. A very good, bright, tight, unmarked copy."Tikai no 1888. gada var sakt rekinat Amerikas latviesu vesturi pamatakmenus sai latviesu sabiedriskajai dzivei neliek neviens cits ka 1888. gada no Kurzemes iecelojusais latviesu galdnieks Jekabs Zibergs. Jau gadu pec ierasanas Bostona vins nodibina pirmo latviesu biedribu, kam driz seko dievkalpojumu un draudzes noorganizesana, un, materialajiem apstakliem uzlabojoties, vina iniciativa tiek nodibinats pirmais latviesu laikraksts Amerikas Vestnesis. Ari latvieu iecelotaju skaitam aizvien vairak pieaugot, Bostona patur savu lomu ka sabiedrisks un kultura-s latviesu centrs. Tur savukart liela nozime ir tiesi Ziberga darbibai. Diemzel, jau ap gadu simtenu main,u sakas latviesu skelsanas un naidosanas 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27 Akuratere, Ieva, Amanda Aizpuriete, Daiga Mazversite Manai Tautai
Riga Petergailis Hard Cover Very Good + 
183pp. Very good, clean bright tight copy; lower front corner bumped. Photographs. Discography. "Ieva Akuratere ir musu valsts patriote un cinitaja, un tas izpauzas ari vinas dailrade ......Latvju tautas Balta Mate, Perkona trakojosa rokdiva, milas duetu un supuldziesmu dziedataja -" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
28 Aleksandrs ( Alexandrs Kundrats) Zila Aploksne Pa Latviesu Slepeno Agentu Pedam
Toronto Tevijas Sargs 1961 Hard Cover Very Good Good + Ojars Biskaps (cover) 
280 pp. A very good, clean, tight copy. Dj shows some wear but enclosewd in an attractive mylar cover. "...dramatisks un saistoss stastijums par Latvijas brivvalsts ipasa pretizlukosanas dienesta lidzstradnieku patriotisko un bistamo cinu pret musu neatkaribas apdraudetajiem." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
29 Alkis, Ivars (Edited by) Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam
Riga Sol Vita 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
366pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Gramata stastits par latviesu nacionalo pretosanas kustibu krievu okupacijas varai. Uzrakstits no notikumu dalibnieku atminam un arhivu dokumentiem. Rakstitais ir veltits latviesu brivibas cinitajiem, kas vel dzivi, tiem, kas kapos un tiem, kuru kapa vietas nav zinamas -- cekistu nosleptas." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
30 Alksnis, Arveds Panaceja Un Vinas Macekli Gramata par Arstniecibu, Par Arstiem Un Par Citiem Cilvekiem - Veseliem Un Slimiem
Apgads Gauja 1987 Paper Cover Very Good + O. Jegens (cover) 
265pp Some light wear tocover and spine else a very good, clean, tight, bright copy. "Par katru arstu (Panaceja) lika saviem paligiem rakstit ta darba gaitas vesturi, kur tie atzimeja visu labo, visu launo, ko arsts bija izdarijis ... ja, Saldavs bija krietns arsts, vins bija stradajis Latvija un Vacija... vinai nebija iebildumu, ja vins darbotos par arstu Amerika..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
31 Alksnis, Arveds Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms
Toronto Apgads Daugavas Vanags 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Zuntaks 
322pp.A very good, clean, bright, tight copy. " Otra pasaules kara gados neilgi katedru vadijusi profesora Jekaba Alksna dels Arveds Alksnis un Teodors Vitols.Tuvojoties padomju armijai, vini abi devas trimda. Arveds Alksnis savus arsta piedzivojumus un pardzivojumus krievu un vacu okupacijas rezimu apstaklos aprakstijis gramata "Hipokrats spiles" . Par so darbu vinam 1991. gada pieskirta Paula Stradina balva."(Rigas Stradina Universitate) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
32 Alksnis, Jekabs Prof. Dr. Med Dzives Stasts Atminas Darbi
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + 
235pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy in clear dj. protector --galvena LU medicinas fakultates veidotaja, musu kirurgijas patriarcha prof. Dr. Med. Jekaba Alksna dzives stasts, gan savos gan citu vardos. Kara arsta piedzivojumi pirms un pec pirma pasaules kara... darba gadi gimenes un kolegu atminas. Profesora J. Alksna publikaciju saraksts. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
33 Alsupe, A; Kargane A. Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985
Riga Zinatne 1988 Pictorial Cover Very Good + 
220 pp. Extensively illustrated with colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvian folk art -- including weaving, embroidery, ceramics, jewelry, woodwork.. Brief summary in German and Russian. "Gramata paraditi tautas lietiskas makslas meistaru izstradajumu zanri. Illustrativa materiala ietverti galvenie prieksmetu tipi un popularakie varianti. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
34 Alsupe, Aina Audeji Vidzeme
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good 
254pp. b&w drawings, colour plates. A very good, clean copy. "Seviski bagatas tradicijas musu (Zosenu) pagasta bijusas audejiem jeb veveriem, par ko katrs var parliecinaties, smalki izpetot Aina Alsupes arkartigi izsmeloso un zinatnisko gramatu, kas izdota 1982.g. "Audeji Vidzeme'. Gramata stastits, ka 19.g.s. otraja puse un 20.g.s sakuma varam izdalit audejus - lauksaimniekus, kas vasara apsaimniekojusi zemi, bet ziemu audusi, audejus - tirgotajus, parsvara gados jaunus cilvekus un audejus - uznemejus." (Zosenu pagasta padome) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
35 Ambainis, Ojars Latviesu Folkloristikas Vesture Pamatvirzieni Un Fakti
Riga Zinatne 1989 Pictorial Cover Very Good + Sm. Octavo 
124pp. Photographs; copies of many original title pages. ".... izsekots latviesu folkloras attistibas procesam... notika plasa nacionalas kulturas vertibu apzinasana. Jaunlatviesi izversa un popularizeja folkloras vaksanas darbu kuru rezultata radas plasas folkloras materialu publikacijas un pirmie zinatniskie petijumi" (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
36 Ancelane, Alma ( Compiled and Introduced by) Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase
Riga Zinatne 1991 Paper Cover Very Good + Dainis Rozkalns 
484pp. Small mild crease to lower front cnr, else a very good, clean, tight copy. Extensive glossary/dictionary, List of source material; Thematic index. Krajuma ievietotas teikas vesti par zemes reljefa veidosanos, par dzivas un nedzivas dabas izcelsanos, par to savdabigo ipasibu rasanos. Seni priekstati, tautas iztele savijas ar rupigiem dabas verojumiem ar praktiska darba dzive gutam zinasanam. --- Krajuma galvenokart ietvertas lidz sim nepublicetas teikas no Latvijas ZA Valodas un literaturas instituta Folkloras dalas fondiem, ka ari no agrak izdotiem krajumiem.( izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
37 Ancelane, Alma (compiled by) Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase
Riga Zinatne 1988 Pictorial Hardcover Very Good Dainis Rozkalns 
462pp. "... Krajuma dotas lidz sim agrak nepublicetas teikas..." "Gramata iepazistina ar latviesu tautas bagato un satura daudzveidigo vesturisko teiku klastu Krajuma ietvertas teikas par Latvijas vesturiskam vietam, personam un notikumiem." (Zinatne) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
38 Ancelane, Alma (compiled by) Latviesu Tautas Teikas Izlase
Riga Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba Hard Cover Good + + P. Senhofs 
437pp. Illustrated with Senhof's vignettes full page b&w drawings reflecting a heroic folkloric, albeit attractive style. Corners bumpted and worn, else a good++ clean, tight, unmarked copy. Includes removable foldout map of Latvia to be used to locate geographical sources for these folktales. Gramata sakas ar Ancelanes pagaraku ievadu, latviesu tautas teiku raksturojumu. Seko teikas sadalitas sados tematos: Kosmiskas un meteorologiskas paradibas. Zeme un tas virsma. Dziva radiba. Milzi, stiprinieki un drosminieki. Vesturiskas vietas, personas un notikumi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
39 Anderson, Edgar ( Edgars Andersons) Latvia- Past and Present... 1918-1968
Waverly Iowa Latvju Gramata 1969 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
528pp. Latvia past and Present... -1918-1968 by Dr. Edgar Anderson, San Jose State College, Cal. Historical Past in Pictures; Climate, Fauna and Flora; The Country and its Cities; People and Their Culture Conclusion, introduction and captions written by Ed. Dobelis. First edition Vol. I (Volume II never published) Extensively illustrated-photographs, drawings. Dj. shows light wear to extremities, enclosed in clear mylar covers, else a very good, clean, bright tight copy. In spite of Dobelis quaintly pasionate anticomunist rant in his introduction, this is an excellent overview of Latvia's history and culture by the authoritative latvian historian Edgars Andersons. Large heavy book; 2.1kg. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
40 Andersons, Edgars Tur Plivoja Kurzemes Karogi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good V Janelina 
258pp. Dj very good with a neatly repaired small closed tear to top f front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. Footnotes, photographs. 6 page summary about the Dutchy of Courland's colonies in English. Very good clean, tight copy; dj. generaly very good, with some wear to top extremities.".... visu gramatu var lasit vai nu ka rupigi detalizetu, simt archivus izraknajusa vesturnieka petijumu (izsekojot daudzajam noradem uz avotiem un citu rakstiem un gramatam), vai ari - ka krasainu, saistigu deku stastu." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
41 Andersons, Edgars Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture Armed Forces Of Latvia And Their Historical Background
Toronto Daugavas Vanagi 1983 Hard Cover Very Good + Gvido Augusts (cover) 
832 pp. Very good, clean, tight copy. In Latvian. Summary in English : pp773-787 Photographs. Maps. Extensive. bibliography and index. " Lasitaju rokas pirmo reizi nonak iespejami pilnigs parskats par Latvijas brunoto speku uzbuvi un vadibu, pa dalai balstoties ari uz autoram pieejano slepeno Latvijas armijas militaro literaturu." Heavy book. 1.6kg. Additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
42 Andersons, Edgars Red Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5
Rockville ALA Latviesu Instituts Hard Cover Very Good + 
5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sejums - 1985. gada, 3. sejums - 1987. gada, 4. sejums - tikai 1990. gada. Vilcinoties ar katra nakosa sejuma izdosanu, informacija novecoja un radas vajadziba to pakapeniski atsvaidzinat. To Edgars Andersons ari centas darit, kamer vel bija dzivs. Piekto sejumu, kas iznaca 2006. gada, jauzskata par originala manuskripta daudz velak parstradatu versiju" (Ojars Celle) Heavy set. Extra postage required. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 130.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
43 Andersons, Edgars; Silins, Leonids Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945
Upsala LCP 2000 Trade Paperback As New 
496pp. Photographs. An attractive, clean, bright copy. Brief summary in English. Si ir pirma gramata, kura aprakstita latviesu politiku pretestibas organizacijas - Latvijas Centralas Padomes - darbiba Latvija, vacu okupacijas laika. Gramatu ir sastadijis Leonids Silins, kurs ir pats aktivi piedalijies LCP veidosana un aktiva pretestibas darba kops 1942. gada. 1943. gada Silins nonak Zviedrija, aizvezdams uz turieni lielu dokumentu un citu materialu krajumu, kas liecina par latviesu tautas ciesanām okupaciju vara. Sie dokumenti nodoti Latvijas sutnu riciba, lai ar tiem informetu rietumu valdibas par apstakliem Latvija. (I. Kazocins) Mailed from Riga at regular rates. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
44 Anderss, V(ladislavs) Gen. Anders, V. Ltn-Gen Armija Trimda (Army in Exile)
London DVF 1953 First Latvian Edition Hard Cover Very Good 
228pp. A very good solid copy, spine mildly aged Maps, photographs. A No anglu valodas tulkojis V. Skultans. Vladislava (Wladyslaw) Andersa memuari Armija trimda (An Army in Exile, 1949) - legendarais polu generalis II Pasaules kara rietumu fronte cinas pret vaciesiem vada (1943-1945) Persija saformeto Polijas Armijas 2. korpusu. 1945.. gada kluva par vienu no vadossajiem Polijas trimdas valdibas locekliem Londona, tadel Polijas komunistu valdiba vinam 1946. gada atnema Polijas pilsonibu un generala pakapi. Nodalas ari par Katinas slepkavibam, Krievijas divkosibu. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
45 Andreja Pumpura Gimnazija IMANTA Andreja Pumpura Gimnazijas 6. Rakstu Krajums
Rotenburg Andreja Pumpura Gimnazijas Pasdarbibas Pulcins 1947 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
74pp. A very well preseved copy protected by hard cover binding. Saturs - "Idejas un istenba-Skolas dzive-Musu nometne-Valas brizi." Audzeknu stasti, esejas. Sava veida nometnes dokumentacija. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
46 Andrejs Eglitis Velta Snikere No Such Place Lasts Summerlong Poems
Youlgrave International Poetry Society & Hub Publications Ltd. 1974 Original Wraps Very Good 
67pp. Some slight edgewear to spine and extremities, otherwise, a very good, clean, tight copy. Translations by V. Snikere, introductionn by Derek Stanford. "The poems of Andrejs Eglitis are frequently the production of strong patriotic imagination and this is one of the elements that has been responsible for hiswide reputation among his countrymen --- It has been said of Miss Snikere that she writes "subconciously conceived poems bearing the stamp of surrealism. Many of her poems seek to locate inner states in an outward language." ( Derek Stanford) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
47 Anisimovs, N; Bogdanovs, P. Et al. Padomju Savienibas Lielais Tevijas Kars 1941-1945 Isa Vesture
Riga Liesma 1975 Hard Cover Good + No Jacket 4to - over 9¾" - 12" tall 
574pp. 37 colour fold out maps. Numerous photographs Book slightly shaken, title and half title seperated, same with rear end papers, else a good +, tight and clean copy with book solidly attatched to spine and covers. Tulkots no otra, izlabota un papildinata izdevuma (no krievu valodas). 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
48 Ankrava, Sigma Lacplesis, Karalis Arturs Un Svetais Grals
Riga Zvaigzne ABC Second Edition Pictorial Hardcover Very Good + 
279pp. Almost as new. Illustrated; bibliography. 2. papildinatais izdevums. "Gramatas pirmaja dala ir dots pilnigs Artura un Sveta Grala legendu parstasts, otraja dala - so legendu analize. Kaut ari tas var pastavet neatkarigi viena no otras ka divi dazadi zinatniska darba modeli, autores iecere bija pasniegt tas kopa, gramatas kompoziciju veidojot ta, lai pirma dala kalpotu ari tas ipasas noskanas radisanai, kas apbur lasitajus un vel sodien liek rakstniekiem un literaturzinatniekiem visa pasaule pieversties sim izcilajam viduslaiku kulturas fenomenam. Gramatas otras dalas virsuzdevums iecerets ka zinatniska analize, kas palidzetu atklat un izprast to informacijas dalu, kura legendas paslepta "starp rindam". (Zvaigzne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
49 Apalups, Arnolds Selected By Karavira Biblioteka II Pieci pazinas pasmaida : Doku Ata, Rudolfa Blaumana, Frica Bardas, Poruku Jana un Jana Ezerina humoristiski dzejoli
Riga Zelta Abele 1943 Paper Cover Good Arnolds Apalups 
61pp. Illustrated with five portraits by Apalups. A good sound copy. Tp. has faded stamp " Baltic Childrens home in Klingberg"" Also there is the following war effort stamped text "Si gramata ir tautas velte Tev un citiem latviesu karaviriem. Jo vairak to izlasis jo vertigaka ta klus - tapec saudze to! Latviesu karaviru palidziba." 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
50 Apine, Ilga, Vladislavs Volkovs Slavi Latvija ( Etniskas Vestures Apcerejums
Riga Macibu Apgads 1988 Paper Cover As New 
" LZA korespondetajlocekle profesore Dr. habil. hist. Ilga Apine augsto novertejumu sanema par zinatniskiem petijumiem etnisko attiecibu joma un ieguldijumu tolerantas un demokratiskas Latvijas sabiedribas veidosana." "Atbilstosi izveletai pieejai paveikta darba zanru apzimejam ka etniskas vestures apcerejums. --- Ilgai Apinei I-III nodalas centra ir etnogenezes un etniskas strukturas jautajumi. Vladislavam Volkovam IV - V nodala ir vietejo krievu pasapjausma un pasapzinas evolucija." (izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
51 Apkalns, Peteris Dievam Tevzemei Brivibai Svetrunas
Gauja 1984 Second Edition Soft Cover Very Good + Ojars Jegens (cover) 
Reissue of the 1939 edition. Slight bump to top rear cnr., else a very good, clean, bright, tight copy. Viens no izcilakajiem kancelrunatajiem brivas Latvijas laika bija toreiz plasi pazistamais Armijas macitajs Peteris Apkalns. - Apkalna sprediku valdzinajums nav pierakstams to oratoriskajam prieksnesumam vien, ari to saturs bija brivibas laika latviesiem loti tuvs un nozimigs. Liela dala gramatas sprediku ir veltita latviesu karaviriem - Vinu varonibu un patriotismu, vinu dzivibas un veselibas upurus latviesu tauta nekad nedrikst aizmirst. To jo iespaidigi atgadina un sludina Armijas macitajs strelnieku un brivibas cinitaju ikgadigajas atceres dienas." (H, Zalitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
52 Apse, Arnolds Gandriz Generalis Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed Dzenis (cover) 
192pp. In almost as new condition. "attelotie notikumi risinas no 1914 gada lidz Latvijas atbrivosanai tadel sis romans ir mana bernibas gadu autobiografija --- Vel tagad it ka dzirdu bumbu gardzulosanu par majam, dzirdu bumbu spradzienu, kas saplosija Janiti unPeteriti. Redzu Salasgalu saimnieku un saimnieci, vectevu, Vigantu, Vecvagaru, Katinu, Kalninu meitenes, Iecavas Kara komitejas prieksnieci sarkano lizi, protams ari resno vacieti, Iecavas atbrivotajus, citus maju laudis, un kaiminus" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
53 Apse, Arnolds Lepna Zemgales Bajaru Cilts
Brooklyn, NY Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
200pp. Very good, clean, tight, bright copy. "--romana «Lepna Zemgales bajaru cilts» mazliet ar humoru raugas uz notiekoso Iecavas apkaime. Zemnieks Krisjanis Kugrens tiek izstripots no Iecavas baznicas draudzes, jo veselu gadu nav radijies baznica, caur ko kluvis par negantu grecinieku. Vins velejas apprecet meiteni Maiju, kuru bija noskatijis ari Iecavas lielkungs. Kugrens reiz braucis uz Jelgavu. Preti braucis grafs Palens, kura kariete, zirgiem sabistoties, iebraukusi gravi. Izglabtais grafs pec notikusa atjaunojis Kugrena iespeju but Iecavas draudze un nosvinet kazas ar Maiju."(Iecava.lv 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
54 Apulejs (Apuleius) Zelta Ezelis Jeb Parvertibas Vienpadsmit Gramatas
Riga Latvijas Valsts Izdevniecîba 1959 Hard Cover Good 8vo - over 7¾" - 9¾" tall R. Jansons 
332pp. Extremities to boards a little bumped and worn. Interior clean and very sound. Translator: Augusts Giezens. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
55 Arajs, A (Edited by) Garigs Apskats I Un II
Toronto Apgads Riga 1983 Hard Cover Very Good + 
223pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Si gramata ir meginajums sniegt informaciju latviesu valoda par religiskas dzives notikumiem pasaule, kas varetu intereset visu konfesiju piederigiem un kas reize dotu ari garigu celsmi lasitajiem" Gramatai tris dalas: I. Notikumi starptautiska lauka II. Garigai celsmei III. Darbiba latviesu draudzes. ( ieskaitot Brazilija) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
56 Arvaldis, Girts Maksla Un Dzive Trakats Par Glezniecibu
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1968 Hard Cover Very Good Very Good 
294pp. 14pp. illus Bibliography. Afterword by Juris Soikans. Ex Libris. Some small neat library stamps and book pocket, else a very good, clean, bright, tight, barely read copy."Si gramata ir radusies divkarsa trimdas zime. Tas autors uztur dzivas tas politiskas un aistetiskas atzinas, ar kuram vins devies svesuma, kur nonacis, vins dzivo gariga trimda, jo nespej parlekt tai kulturas plaisai, kas rupnieciski attistito Vakareiropas makslas dzivi skir, no pastorala, zemnieciska kulturas skatijuma neatkarigaja- Latvija --- Arvaldis maksla atzist pozitivismu, aizstav parbauditu pilsonisku kulturas ideju nepieciesamibu un turpinasanu un apkaro visu jauno par cik tas neietilpst sajos ietvaros. --Interesanta ir Arvalza pieversanas cilveces iznicibas prieksnojautu un necilvecibas tendencem sasdienas maksla." (Gvido Augusts) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
57 Asaris, Hermanis Compiled By Latvijas Pilsetas Valsts 20 Gados
Lincoln Vaidava 1979 Reprint Edition Hard Cover Very Good + No Jacket 4to - over 9¾" - 12" tall 
385pp. Numerous photographs. A very good, clean, tight copy. Reprint of the 1938 edition. 500 copies. Scarce. Rakstu krajums ar visu Latvijasilsetu aprakstiem un atteliem. Sakopotajs Hermanis Asaris Gramatas makets Niklava Strunkes Latvijas pilsetu savienibas izdevums MCMXXXVIII -- No satura raditaja: Latvijas pilsetas atbrivosanas cinu ugunis. Pilsetu saimnieciba un sasniegumi. Celtnieciba Latvijas pilsetas --- Rigas dibinasanas vesture. No latviskas Rigas senatnes-- Riga ka Latviesu kulturas centrs. Rigas nozime saimnieciska dzive.--- Liepaja-- Daugavpils--Jelgava-- seko plass pilsetu parskats. Large, heavy book, additional postage required - please contact seller for best shipping rates. 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
58 Aspazija Lirikas Izlase
Stockholm Ziemelblazma 1963 Very Good + Gunars Pavuls 
304pp. A very good, clean, tight copy. Selected by Veronika Strelerte. Veronikas Strelertes Izlase. "Pirmo reizi latviesu dzeja atskan tik klaji izteikts individualisms ----sim individualismam vina paliek uzticiga visu muzu, kaut ari dzives novakare tam ir klusaki, rezignetaki toni." ( V. Strelerte) Izlases nemtas no "Sarkanas pukes"; "Dveseles kresla"; "Saulainais sturits"; "Ziedu klepis"; Raganu nakts"; Izplesti sparni" ; "Asteru laiks"; "Dveseles celojums"; Zem vakara zvaigznes" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
59 Atoms, Hugo Dumpinieka Miniaturas
Windsor Gardens S.A. [Adelaide?] Sadarbs 1965 Hard Cover Very Good 
81pp. 250 copies. A very good, clean tight copy. "Tumsadainais bralis" - "Par brali saukt tevi varu/ tikai melnaja nakti,/apskaut tavus plecus/ un mierinat,/ runat par brivibu/ un vienlidzibu,/ jo gaisa diena/ vel bistas patiesibas... No putekliem/ tu esi celies varens, stalts tavs brunais augums,/gaiss tavs acu raugs:/ tu esi un vienmer busi/ mans bralis!---" : 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
60 Attridge, John G From Unknown to Known The Story of John Attridge's Family
Burlington On. North Shore Publishing 2003 Almost As New Almost As New 
151 pages In near fine condition. An attractive copy. B&w photos, maps, document reproductions. Extensively researched. " The book contains appendices of carefully prepared genealogical information on the descendants of all those described in the narrative - The story traces the Attridges from their earliest beginnings to the present, examining the circumstances in Ireland which caused them to leave, their arrival first in Quebec, and later in Rochester and their eventual settlement in Ontario" ( Publisher) A very readable , engaging history. 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
61 Atvuda, Margareta ( Margaret Atwood ) Oriksa Un Kreiks ( Oryx and Crake )
Riga Atena Pictorial Hardcover New 
412pp. NEW. Still in original shrinkwrap. "Atvudas romans parsteidz ar savu izstradato pasaules ainu, kura vienlaikus aizrauj un baida. ---- Atvudas izveidotaja realitate cilvece 21. gadsimta beigas ir sasniegusi galejo slieksni alkatiba, liekuliba un varaskare; viss, kas kadreiz skita nevainiga rotalasanas, ir verties druma strupcela, kuru gan neviens par tadu nevelas atzit. Ja kadreiz pienaks pasaules gals, tad, visticamak, jebkura attistibas varianta tas bus cilveka prata un roku radits, ko izraisijusi nebeidzama un neparvarama pateretaja instinkta palaisana savvala."( Doronike) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
62 Atwood, Margaret Good Bones
Toronto Coach House Press 1992 First Edition Hard Cover Almost As New Almost As New Signed by Author
153pp. + acknowledgements and Coachouse publications. An atractive, shiny, bright, tight copy. almost as new. Signed by the author on the half title, "For Inara - best- Margaret Atwood " new collection of parable, monologue, mini-romance and mini-biography, speculative fiction, prose lyric, outrageous recipe and reconfigured fairy tale"(Publisher) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
63 Atwood, Margaret Morning in the Burned House New Poems
Toronto McClelland & Stewart Inc 1995 First Edition Almost As New Almost As New Signed by Author
127pp. As if unread. An attractive copy. Signed by Atwood on title page. "Margaret Atwood brings all the violence of mythology into the present world --- She is the quiet Mata Hari, the mysterious, violent figure --- who pits herself against the ordered, too clean world like an arsonist. " (Michael Ondaatje) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
64 Atwood, Margaret Wilderness Tips
Toronto McClelland & Stewart Inc. 1991 First Edition Hard Cover Almost As New Almost As New Signed by Author
247pp. Previous ownership and date on ffe., otherwise an atractive clean bright tight almost as new copy. Signed by author "Margaret Atwood" on title page under name. "Her writing here is darkly comic, witty, profound, and remarkable. She captures in each story that fleeting moment in time when someone's life has changed unalterably."(Maclen - Amazon) 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
65 Atwood, Margaret Alias Grace
Toronto McClelland & Stewart Inc. 1996 First Edition Fine Fine Signed by Author
470 pp. Unread. Signed by Atwood on title page. An attractive copy. "Margaret Atwood has always written her characters from the inside out. She knows them: in their hearts, their bones. For many years now she has been a stylist of sensuous power. In Alias Grace she has surpassed herself, writing with a glittering, singing intensity. " (NYRB Hilary Mantel) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
66 Auers, Daunis Editor Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Power
Academic Press of the University of Latvia Pictorial Hardcover As New 
207 pp. An As New copy. "much of the book covers fresh ground and relies on new archival research, fresh survey data and interviews. ---The core of the book consists of nine substantive chapters split into two sections - one on "Latvia and America in the Twentieth Century", the other on "Contemporary Relations" ---The end of the book contains a useful collection of key documents and speeches" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
67 Auns, Osvalds (compiled by) Latviesu Tautas Dziveszina 3 Godi
Riga Zvaigzne ABC 1991 Paper Cover Very Good E. Garkevics (cover) 
191pp. Bibliography. Tresa gramata cikla "Latviesu tautas dziveszina" Gramata "Godi" ieklauti raksti par musu sencu gimenes godu ritualiem sakot ar krustabam un beidzot ar bedibam. Aprakstus papildina tautas dziesmas. Tam pievienots bagatigs nosu materials..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
68 Austrins, Antons Sirma Stunda
(Minneapolis) Tilta Apgads 1972 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Gorsvans (cover) 
285pp. Clean tight copy. Dj. has light small spot on spine. else very good. ... Apvienoti divi kadreiz Latvija atseviski izdoti stastu un novelu krajumi - Noputas veja un Maras zeme. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
69 Auzane - Vitolina Auzans Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam
Stockholm Zelta Abele 1955 Paper Cover Very Good 
39pp. A very good, clean unmarked copy. Pages uniformly yellowed. Rear cover has the detatchable publisher's send in flap. " Pec gen. Auzana rakstitam atminam un dokumentiem, Latv. Strelnieku pieminas izdevumiem, piederigo un cinas biedru vestulem un atminam" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
70 Auzane -Ticmane, Lidija Generalis Auzans Iss Dzives Stasts
Arnolda Ticmana Apgads 1971 Hard Cover Very Good + No Jacket 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
71pp. Illustrated . Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. " Pec generala Auzana rakstitam atminam, dokumentiem, Latviesu Strelnieku pieminas izdevumiem, cinas biedru vestulem un atminam" "Pec Latvijas okupacijas nesadarbojas ne ar padomju, ne ari nacistu varu." Included as bonus: " Auzans" by L Auzane-Vitolina Zelta Abele 1955. Sm. format; 39pp. Edited by A. Plensners; illustrated, good condition, yellowed. attractive cover. An interesting companion piece. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
71 Auzina, Irena Viss; Neka
Riga Liesmai 1989 Soft Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
74pp. Very good clean, tight copy. No serijas "Pirma gramata" 
Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
72 Auzins, Vilnis Latvija 1991 Janvaris
Riga 1991 Pictorial Hardcover Very Good + 
[160] A very good, clean, bright, tight copy. Profusely illustrated. Summary in English and Russian Photo coverage of the baricade resistance in Riga 1991. Includes list of contributing photographers. Fotoliecibas par barikazu laiku Riga. "/ sast. Vilnis Auzins, Peteris Korsaks ; maksl. Ingrida Zabere ; teksta aut. Janis Stradins, Leons Briedis, Karlis Freibergs, Laimons Juris G, Jurijs Abizovs ; red. Andrejs Grants, Inara Ozolina, Ugis Jankavs, Andris Eglitis. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
73 Avens, Voldemars Avis Dzejolu Izlase 1965-69
Newton Ma. Latviesu Rakstnieku Apvienibas Gramatu Klubs 1989 Paper Cover Very Good + 
132pp. Avens ir divu makslu kalps, vins raksta dzeju un ir pazistams gleznotajs... "Sen jau zinu, ka kritu. Turos pie lietussarga ar jumi roktura vieta." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
74 Avens, Voldemars Piezvanisu Parit Dazadu Laiku Dzeja
Riga Nordik 2002 Paper Cover Very Good + V. Avens 
118pp. Almost as new. With the author's illustrations. Smiekli un ironija Avena dzeja ir svarigi, jo tie piedod dzejniekam dzilu nopietnibu un neviltotas jutas --- ir daudz kas, ko Avens atnesis lidz - asa doma, dzils respekts pret makslu, gatava meistariba izteiksme, kas izpauzas dazados limenos, starp tiem - un tas nebut nav tas mazakais - veiklas, interesantas, negaiditas vietas apsleptas atskanas. Paliek patiess, humans, daudzskautnains pardzivojums" ( I. Ezergaile) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
75 Avots, Viesturs Ulmanlaiki Legendas Un Fakti
Riga Jumava 2012 Pictorial Hardcover New 
220pp. New. " Isteniba un iluzijas. Ceribas un maldi. Labklajibas spozums un nabadzibas posts. Patriotisms un nodeviba. Mazas mierigas Latvijas dzives ritms un valsts varmacigais gals. Par to vesta si laikmeta hronikas skice. "Ulmanlaiki" bija legendari musu vestures gidi, kad Latvijas iedzivotaji cela un pilnveidoja savu valsti. Pec tas iznicinasanas palika neremdinamas brivibas alkas - tas apslapet nespeja neviena okupacijas vara. Kur rodamas musu brivibas alku saknes - ari par to stasta si gramata." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
76 Babre, Janina Cela Uz Loreto
Chicago J Skirmanta Apgads 1972 Hard Cover Very Good + No Jacket Signed by Author
111pp. Religious poetry. Ar autores parakstu. " "Babres dzejoli kopnoskana un satura liek atcereties pazistamas Davida Dziesmas. Sap dzejniecei pasaules vienaldziba.....dzejnieces dvesele gavile ekstatiska prieka, pardzivojot Dieva klatieni." [N.Valtere] 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
77 Babre, Janina Svetums Nav Grezniba Maksimilianaaria Kolbes Dzives Stasts
1973 Hard Cover Very Good + No Jacket Benjamins Ancans (Ccover) 
254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisku izdevniecibu un radiostaciju. 1930. un 1936. gada devas misija uz Japanu, kur Nagasaki nodibinaja klosteri, kurs pardzivoja atombombardesanu un darbojas vel sodien." (Vikipedia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
78 Bachmanis, Kristaps Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs
lincoln Gauja 1979 Paper AS NEW 
384pp. reprint of the 1926 Riga edition. Some light wear to front cover with a small crease to lower front corner, else a very good, clean, unmarked copy. " Si brosura lai butu parskats nevien par visu latviesu nacionalo un politisko darbibu Ukraina, bet ari par mana pasa darbibu Latviesu Pagaidu Nacionalas Padomes uzdevuma. -- iss parskats par visparejiem latviesu dzives un politiskiem apstakliem Ukraina 1917. - 1919. gados ---ievietotas oficialas zinas par svarigakiem politiskiem soliem un sasniegumiem Nacionalas Padomes noradita virziena." (Autors)SML LM Mailed from Riga at regular rates. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
79 Bachmanis, Kristaps Latvju Tautas Beglu Gaitas
Gaujas Apgads 1980 Reprint Edition Paper Cover Very Good + 
314pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " Gramata ievietoti apraksti no kara un beglu dzives, begliem dezimteni atstajot, ka ari atteloti apstakli, kados krita begli Krievija ieejot un tani dzivi uzsakot." (Autors) Saturs: Kars. Pirmais beglu cela zvans. Neticamas prieka zinas. Lejaskurzemes begli. Pec ienaidnieka aiziesanas. Pa ienaidnieka pedam. Pamirusi dzive. Dzives trudu smaka. Pirmie beglu gaitas vestnesi. Asinu tvaika. Sarezgiti pienakumi. Viltigi administrativi rikojumi. Beglu dzives nejausibas un maizes rupes. Malkas trukuma un negaisa del. Beglu straumes un kara dzives mutulos. Pirma diena begla cela. Otra diena cela. Sausmu ainas. Visadi atgadijumi. Tresa diena. Vienotu bedu ieleja. Ceturta diena. Uz Daugavas krastiem. Kara aizmugures jukas un edinasanas vietas. Uz kurieni braukt? Ar sarkano vilcienu. Pirma krievu pilseta. Krievijas sirdi. "Pokrovka 11". Pastaviga beglu darba. Zinas par pirmiem latviesu begliem Maskava. Beglu cels Tukuma-Kemeru-Slokas-Rigas gajiena. Liela beglu kustiba pa Krievijas celiem un vakzalem. Pajumtes del. Nacionali jautajumi. Beglu apgadiba uz sienas kartes. "Tumsa roka". Latviesu Beglu Apgadasanas Centralkomiteja un vinas lielie merki. Pecvards. Ilustracijas. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
80 Bairons, Lords (George Gordon Byron, Baron) Manfreds (Manfred)
Riga Gramatu Zieds 1940 Cloth Almost As New 4to - over 9¾ Oskars Noritis 
168pp. Light brown pressed coth. Almost as new. An attractive copy. illustrated by O. Noritis. Translated by Andrejs Johansons with an substantial afterword in Latvian "". Bairona dzive un dzeja" pp 127 -168" xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
81 Bakule, Irena, Siksna, Arnis Riga arpus nocietinajumiem: Pilsetas planota izbuve un parbuve no 17. gadsimta lidz Pirmajam pasaules karam /
Riga Neputns 2009 Soft Cover As New 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
247pp.Fine, as new. Numerous illustrations, maps both b&w and in colour. Bilingual edition. English text by A Siksna. "Both authors draw on the cartographic materials of the Riga fortification walls and the adjacent areas to tell the history of Riga city planning in the area. Despite the reduced scale of the maps (to conform to the size of the book), the printing quality is excellent, and the majority of the maps can be studied in detail by anyone who should wish to do so. -- (the authors present) the maps in a systematic way to give a reasonably clear idea about the spatial development of the suburbs."(R. Petersons) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
82 Balins, Arnolds 88 latviesu tautas dejas un Apdares (88 Latvian Folk Dances and Choreographies)
Toronto Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba Kanada 1973 Hard Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
141pp. In Latvian. Includes choreographies and musical notation. A very good, clean, tight, bright copy - As new Teoretiski raksti un apskats : Originalrakstu izlase; Tautas dejas un kopas pasaule; Latvisku deju jaunrade; Latviesu tautas deju un rotaldeju elementi; Deju analize -- Latviesu tautas dejas un apdares, kuras tauta pienemusi : sis gramatas lietotajiem; Paru dejas; Paru dejas ar grupu deju raksturu; Trisparu dejas; Cetrparu dejas; Astonparu dejas; Dejas noteiktam dejotaju skaitam; Meitu vai puisu dejas; Dejas saistitas ar muza gajumu -- Latviskas deju apdares, kuras tauta vel izverte : Nicas-Bartas materialu apdares; Latgales materialu apdares; Dazadu materialu apdares -- Muzikalie pavadijumi dejam. Large, heavy book, additional postage required. Please contact Trimdadimd in advance for best rates.xx 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
83 Balkevicius, J; Kabelka, J Latviu- Lietuviu Kalbu Zodynas Apie 42000 Zodziu
Vilnius 1977 Leidykla Mokslas Hard Cover Very Good 
760 pp. Paper of inner hinges cracked otherwise binding is undamaged, very firm and solid. Else a very good, clean, bright tight unmarked copy. Latvian-Lithuanian dictionary. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
84 Balodis A(rvids) Senotaja Rokasgramata 3. Parstradatais Papildinatais Izdevums
Riga Avots 1980 Pictorial Hardcover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
188pp. Includes a 48pp. colour booklet. A very good, clean, tight copy with minimal wear. "Sis gramatas uzdevums ir uzskatami iepazistinat senotajus ar musu republika atrodamam senem, noradot dazadu senu augsanas vietas un laiku. Atseviskas nodalas sniegtas zinas par senu savaksanu, senu apstradasanu un sagatavosanu uzglabasanai un daudz citu materialu, kas var intereset ikvienu senotaju--" (Autors 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
85 Balodis, Fr(ancis) Sena Latvija
Chicago Dzimta Zeme 1956 Hard Cover Very Good + Very Good + 
214pp. Extensively illustrated with photographs, drawings, maps. 1000 copies. Reprint of the 1938 edition A very good, clean bright, tight copy. Clean dj enclosed in mylar has small spot on front cover, else an attractive copy. In Latvian. "Excellent book about archaeological evidence of prehistoric peoples in Latvia. Problem: It focuses mainly on Latvia". (M. Hougardy) "Vesture ir loti specigs jaunatnes pilsoniskas audzinasanas lidzeklis" (Autors) 
Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
86 Baltijas Westnesis Baltijas Westnescha Diwdesmitpeezu Gadu Jubilejaj Par Peeminu Isdota No Baltijas Westnescha Administrazijas. Riga, 1893 Gada
Toronto Toronto Latviesu Biedriba 1976 Reprint Edition Paper Cover Very Good 
Reprint of 1893 edition. Base of spine shows some wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Kopeja darba veidojas latviesu tautas ideologija, kuras paudejs un skaidrotajs tautas atmodas laika beigu posma bija Baltijas Vestnesis. Visi laikraksta lidzstradnieki sava gara dzives ievirze bija idealisti...." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
87 Baltvilks, Janis Sarunaties Zem Kokiem Conversation Beneath the Trees
Riga Nordik 1998 Paper Cover As New 
127pp. An as new copy. Translated by R. L. Krievina. Lakoniskas, dabas noskanu piesa-tinatas dzejas rindas latviski un angliski lasa-mas dzejnieka Jana Baltvilka krajuma ---- (Vins) ar mums sarunajas zem kokiem. Tas ir sarunas par lapseni, taurinu, caurve-u, sauli, veju, smilgu, mezu, putnu, zivim, upi, cela putekliem, zvaigznem, zemi un citu dzivo un nedzivo Latvijas dabu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
88 Bangerskis, Rudolfs Mana Muza Atminas
Copenhagen Imanta Full-Leather Very Good + 8vo - over 7¾ 
4 Vols. Additional postage required. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. A charming neatly handwritten full page presentation inscription from ostensibly one old soldier to another on the blank half title. Attractive dark blue full leather bindings. A very good, clean and tight set. [stock photo] In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germanis] Extra postage required. Heavy set. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates.--- 
Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
89 Bankovics, Vilnis Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950
Riga Mansards 2014 Soft Cover New 
377pp. Photographs. NEW Otrais paplasinatais izdevums "Bankovics gramata stasta par savam gaitam no skolotaju seminara lidz armijai un cinam gan austrumu fronte Krievija, gan Polijas koridora dienvidos no Dancigas. Par gustu, filtraciju, celu uz gulagu, dienestu Padomju armija un beidzot pec piecu gadu prombutnes - atgriesanos Latvija." (Diena) ".... Viens ir macities no vesturnieku sarakstitam macibu gramatam, pavisam kas cits (papildus) izsekot viena jauna, tikko vidusskolu beigusa cilveka dzives gaitai laika posma (1940 - 1950), par kuru sobrid visvairak tiek lauzts skepu." (A. Drezins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
90 Bankovskis, Pauls Padomju Latvijas Sieviete
Riga Enigma 2000 Pictorial Cover Very Good + 
133pp. A very good, clean, tight copy. " Lai gan galvena varone ir sieviete, romans nav isti par sievietem. Varbut patiesiba par viriesiem. Un nevis par pagatni, bet tagadni ---" (Autors) Bankovska romana darbiba beidzas 1968.gada, sketinot ieprieks neparedzama noslepuma savijusos divu sieviesu liktenus. Aina Sakne, kuras ada iejuties autors, ir zaudejusi visu, kas vinai dargs. Otra sieviete ir Nina Mihailovna Brjuhova, kuras dzives cels sakas tala Sibirijas sadza.(Diena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
91 Bankovskis, Pauls Es Neko Neatceros Par Lietu Dabu
Riga Dienas Gramata 2013 Paperback Very good + Pauls Bankovskis 
108pp. A very good, clean, bright, tight opy. Noveles. "Visbiezak proza galvenie vestitaji un darbojosas personas ir dzivi — tie medz but vai nu cilveki, vai dzivnieki, vai kadas nebut izdomatas butnes. Tacu rakstnieka Paula Bankovska jaunaja gramata — septinu garaku stastu un vel vairaku isstastu krajuma — vestitaja loma tikusi lietam “bez sirds un dveseles”. Savu muzu nokalpojis dvielis, jau sen aizsaulē nonakusi saursliezu dzelzceļa lokomotive, kabatas nazis, vina kaste — tie visi ir prieksmeti, kas velas dalities ar savu pieredzi, verojumiem un pardzivojumiem. Saikni starp garajiem stastiem veido isi, kodoligi dialogi, iezimejot absurdas situacijas, kadas rodas, kad pieaugusie megina iepazistinat savus bernus ar “lietu dabu”. Stastus papildina autora akvareļi, kas ilustre aprakstitas ainas un situacijas vai, iespejams, ļauj ielukoties ststu notikumu tuvum esosajas vietas." (Izdevejs) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
92 Bankovskis, Pauls Zveru Zvaigznajs Pasakas Pieaugusajiem
Riga Dienas Gramata 2012 Hardcover Very good 
111pp. Brief presentation inscription on front free endpaper verso, else a very good, clean bright, tight, unmarked copy. “Zveru zvaigznaju” veido sesi stasti/pasakas, kur rakstnieks lauj ieraudzit dazadas dzivniekiem un kukainiem raksturigas ipasibas cilvekos un iztelojas, ka sis radibas aizvada dienas, ko tas doma un ka uztver cilvekus, ar kuriem sastopas. Paulam izdodas radit sajutu, ka sie zveri ne tikai ir tepat lidzas, bet ari patiesam uzmanigi mus vero — vienagla — tie ir treknie gadi vai krizes laiks. Gramatas noformejuma izmantotas Paula Bankovska infografikas." (Diena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
93 Bankovskis, Pauls Editor Latvian Literature 3
Riga Latvian Literature Centre 2003 Original Card Very Good + 
83pp. Very good, clean, tight copy. Janis Grinvalds Diary Ruta Veidemane "-- Amanda Aizpuriete. Poems Edvins Raups. Poems Viesturs Vecgravis The World Captured in the Formulas of Poetry and More: Velta Snikere Velta Snikere. Poems Sergei Timofeyev About Orbita or An Introduction That Should Have Been Written by Somebody Else. Orbita. Poems 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
94 Barbale, Marta Lauj Debestin Dzeja 1990-1993 Latviesu Dzejnieki Sodien
Riga Sol Vita 1994 Paper Cover Very Good + Karlis Goldmanis 
110pp ""Vienmer esmu bijusi izteikta lirike un noskanu dzejniece," sacijusi Marta Barbale, kuras dzeja bija ka svetlugsana Latgalei. Starp daudzajam si novada dzejniecem vina bija ta, kas tiecas visdzilak ielukoties Latgales dvesele un izprast to."(A. Rubine) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
95 Barda, Edvins Es Karai ... Kara Gaitu Atminas
Limbazi Bruno Plume 2003 Paper Cover Very Good 
190pp. A very good, clean, tight, bright copy "---gramata ir citadaka. --autors to veido pec diendiena izdaritam piezimem kabatas gramatina ---ir viens no nedaudzajiem legionariem --- kas Vacija kara gaitas ir rakstijis dienasgramata --- mes varam izsekot 15. divizija iesaukto latviesu puisu gaitam un likteniem Pomeranijas kaujas Vacija. Lidztekus rodas ari ieskats par vacu tatas ciesanam un citam ar karu saistitam nejedzibam." ( Bruno Plume) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
96 Barkans, Juris Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 2001 Paper Cover Very Good ++ Juris Barkans 
147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava jauniba. Beidzis Francu liceju, runaja francu, vacu un krievu valoda, ari latgaliski. Jaunibas skurbuma apvaldigaks, ramaks. Varbut vina nosvertiba bija ta, kadel vinam uzticejas, ticeja un cienija. Vins bija labs puika, taisnigs un patiess, un taisnigi ari vina rakstitie vardi.." (N. Romanovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
97 Barkovskis, Janis Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9
Balvi 2002 Paper Cover Very Good + 
160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz musdienam - palika purvos, mezos, kaujas laukos. Tada bija nacionalo partizanu dzive 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
98 Baron Lina Krisjana Barona Atminas
Gaujas Apgads 1981 Second Edition Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nododu sis Atminas atklatiba." (VEDEKLA) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
99 Barron, John (Dzons Barrons) KGB Padomju Slepeno Agentu Slepenais Darbs
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
403pp. Very good, clean bright tight copy, dj. vg. In Latvian, translated by A. Kalnina "Chambers calls Barron's work the "first really good book on the KGB." It is a "mixture of adventure yarns and occasionally lugubrious assessments of KGB capabilities." " Pirma pavisam labi uzrakstita gramata par KGB. 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
100 Baruss, Rita The Caves of the Crystal Cliffs
Author's Publication Original Card Very Good + Rita Baruss 
13pp. Small, almost imperceptible, l ight colouration on cover else a very clean, bright, unmarked copy. A short children's adventure story set in presentday Nova Scotia with a timewarp to Micmac days gone by. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie